Onderzoeksprojecten ( van 5444)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 5444)"

Transcriptie

1 Sep :55:41 Onderzoeksprojecten ( van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Modeling and development of coupled nonlinear electromechanical resonators/oscillators showing collective/emergent behavior to external stimuli Afdeling ESAT - MICAS Robert Puers Guilherme Brondani Torri Bias Temperatuur Instabiliteit (BTI) in digitale CMOS schakelingen van vlakke naar FinFETtransistortechnologie Abstract: De betrouwbaarheid van elektronische schakelingen is een van de belangrijkste uitdagingen geworden voor de geplande technologieverkleining binnen de halfgeleiderindustrie, zowel op de korte ( ) als op de lange ( ) termijn. De trend om CMOS transistors alsmaar te verkleinen heeft geleid tot zeer kleine transistorafmetingen. Deze transistorafmetingen, in de orde van enkele tientallen nanometers, zorgden voor voedingsspanningen die tegen een trager tempo zijn verlaagd. Dit heeft ervoor gezorgd dat het stressniveau op halfgeleider geïntegreerde chakelingen is verergerd. Doordat deze transistorafmetingen zijn gezakt tot atoomschaal, treden er discrete effecten op i.v.m. de betrouwbaarheid. Een dergelijke CMOS transistor heeft bijvoorbeeld slechts enkele onvolmaaktheden in zijn oxide waarin ladingsdragers kunnen gevangen geraken, maar elk zulke excitatie of emissie heeft wel meteen een impact op de drempelspanning van de transistor. Vervolgens wordt de invloed door intrinsiek Geassocieerde Afdeling ESAT - INSYS Rudy Lauwereins Liesbet Van der Perre Selahaddin Kukner Geautomatiseerde detectie van epileptische convulsies op basis van 3D accelerometrie en oppervlakte elektromyografie Abstract: The overall objective of this PhD work is to investigate use of accelerometers (ACM) to detect convolutions (epileptic seizures with motor components such as: tonic, tonic-clonic manifestations, myoclonic shocks or other seizures with motor components) in pediatric patients. The PhD research work is focused on developing a detection algorithm that uses patient-specific prior-knowledge since the clinical manifestations of a convolution strongly vary between patients. The aims are to validate and refine the detection algorithm to reach a sensitivity of 90% in pediatric patients with convulsions, to develop a wireless prototype system for real-time monitoring of nocturnal convolutions at home and to investigate the therapeutic impact of having objective measure of the number of nocturnal seizures over a longer period of time. Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Bart Vanrumste Milica Milosevic Licht management in ultra-dunne Si zonnecellen en modules Abstract: Photovoltaic systems comprise a method of harvesting the energy provided by the largest reservoir available, the sun. By utilizing the photovoltaic effect, solar cells generate electrical power by converting the solar radiation into direct current electricity. In terms of renewable energy technology, Photovoltaics seem to be very promising. However, despite the fact that not only the efficiency of solar cells has increased but also their cost has decreased, they still remain more expensive than other renewable energies. The cost can be reduced by decreasing the material quantity used. Going towards thinner structures, the ability of a solar cell#s active layer to absorb light is one of the key aspects ofits efficiency. Historically, simple wave optics (antireflection coating) and geometrical optics (random surface texturation) were used to improve the absorption in the thick active layer yielding efficiencies around 20%. New cell concepts use thin films with thicknesses of a few Afdeling ESAT - ELECTA Jozef Poortmans Christos Trompoukis Parametric Online Optimization for Nonlinear Model Predictive Control in Aerospace Applications Afdeling ESAT - STADIUS Moritz Diehl Mario Zanon Integrated and sustainable landfill mining management

2 Duurzaam Materialenbeheer Karel Van Acker Maheshi Danthurebandara Sponsoring : Conferentie Photomechanics februari 2011 Abstract: Het doel van de fotomechanisch 2011 conferentie is een internationaal forum voor academici en beoefenaars om de nieuwe mogelijkheden van deze technieken te bevorderen en om hun impact te bespreken op de mechanische karakterisatie van materialen en constructies. De conferentie thema's zijn: ontwikkeling en toepassing van technieken zoals moire interferometrie, rooster methoden, photoelasticity, tomografie, digitaal beeld correlatie, speckle interferometrie en digitale holografie in experimentele solide mechanica onderling, benchmarking en de identificatie van de techniek geschiktheid voor specifieke toepassingen technieken voor de meting op nano-en micro-lengthscales en toepassing op micromechanica detectie en karakterisering van scheuren en beschadigingen infrarood thermografie en de toepassing ervan thermoelasticiteit, schade en vermoeidheid analyse stress en spanning veldanalyse identificatie van het mechanisch gedrag van materialen en constructies van full-field metingen, inclusief hybride methoden Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Waardering en kartering van ecosysteemdiensten. Abstract: Achtergron en relevantie: natuur komt meer en meer in de verdrukking enondanks allerhande Europese richtlijnen blijft de biodiversiteit in Vlaanderen achteruitgaan. Vanuit deze optiek is het maatschappelijk zeer relevant dat de waarde die natuurgebieden voor de mens hebben, beter in kaart gebracht wordt en waar mogelijk ook gemonetariseerd wordt. Dit kan via de ecosysteemgoederen en de goederen en diensten die de mens hiervan kan ontlenen, bijv. houtproductie, zuivering van watering, bescherming tegen overstromingen, recreatie, effecten op gezondheid... Er bestaat eengrote vraag naar eenvoudige functies om deze ESD te kwantificeren en monetariseren. Ook is er een nood aan goed kaartmateriaal om deze economische waarden te visualiseren, om potenties te lokaliseren en om meer realistische voorspellingen te verkrijgen in ruimtegebruiksmodellen (value based mapping). Afdeling Bio-economie Liesbet Vranken HIGHWIND Afdeling ESAT - STADIUS Moritz Diehl Omnitrack Afdeling ESAT - MICAS Wim Dehaene (Internationale) Socio-technische uitdagingen voor de uitvoering van geologische berging (INSOTEC). Universiteit Antwerpen Abstract: INSOTEC aims at identifying the main socio-political challenges for implementing geological disposal and their interplay with technical challenges. It will furthermore provide the IGD-TP with concrete suggestions on how to address these entangled socio-technical challenges. The biggest challenge today lies in adapting the generic concept of geological disposal to the real world environment (both natural and social) in which it needs to be implemented and with which the whole of the waste management system will need to build and maintain a long-term sustainable relationship. Addressing this challenge will imply searching for for a strong and lasting connection between the technical and social aspects of managing radioactive waste. Milieu en Samenleving (M&S) Anne Bergmans Methodeontwikkeling voor tocotrienolen in Vitis olie. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Hogeschool Hasdenbosch. UA levert aan Hogeschool Hasdenbosch de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA) Nina Hermans

3 Nieuwe actieve beschermingsystemen op metalen (NAPROM). Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SIM. UA levert aan SIM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Gustaaf Van Tendeloo MIGRINKT: Studie van de stabiliteit en reactiviteit van migrerende componenten uit drukinkten en lijmen, gebruikt bij verpakkingen van levensmiddelen Abstract: De stabiliteit en reactiviteit van migrerende verbindingen uit lijmen en inkten gebruikt bij levensmiddelenverpakkingen zal worden bestudeerd. Daartoe wordt eerst een literatuurstudie inzake stabiliteit, reactiviteit en analysemethoden van de meest relevante migranten uitgevoerd. Vervolgens wordt een stabiliteitsstudie van de geselecteerde migranten uitgevoerd waarbij de afbraak- en vormingskinetiek onderzocht wordt. Finaal worden de opgestelde kinetische modellen gevalideerd. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Bruno De Meulenaer Experimentele en fenomenologische studie van de invloed van chemische degradatieprocessen op transporteigenschappen in beton Abstract: Het doel is de studie van de invloed van chemische degradatieprocessen op transporteigenschappen op macro-niveau. Meer specifiek zullen empirische/experimentele relaties opgesteld moeten worden tussen chemische wijzigingen, porositeit, mechanische en fysische eigenschappen. Vereenvoudigde modellen de deze relaties beschrijven zullen opgesteld en getest worden voor macroscopische toepassingen. Vakgroep Bouwkundige constructies Geert De Schutter ACTIE Actieplan kenniseconomie West-Vlaanderen Abstract: Het actieplan omvat de ontwikkeling van drie toegepaste onderzoeksfaciliteiten en van vijf expertisecentra in voor West-Vlaanderen bijzonder economisch relevante speerpunten die deel uitmaken van prioritaire clusters: smart microgrids, blended learning, zorgcompetenties & - faciliteiten, autotechnologie & materiaalcontrole, assistieve technologie, cleantech & materialen, en industriële automatisering. Directie Onderzoeksaangelegendheden Greta Van Eetvelde Studie van de biologische activiteit en fysiologische rol van ribosoom-inactiverende eiwitten in fruit Abstract: Analyse van de beschikbare sequenties voor o.a. appel hebben aangetoond dat ribosoom)inactiverende eiwitten tot expressie komen, voornl. onder stress-condities. Dit project beoogt een gedetailleerde studie van deze eiwitten waarbij zal nagegaan worden of deze eiwitten werkelijk ribosoom-inactiverende activiteit bezitten, en betrokken zijn in de afweer van planten. Vakgroep Moleculaire biotechnologie Els Van Damme Ontwikkeling van de reactor en vooruitgang technologie voor biomassa torrefactie Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Biosysteemtechniek Wolter Prins Ondernemingsgerichte kennisontwikkeling en -valorisatie in West-Vlaanderen Abstract: - Uitbouw van het op de Greenbridge incubator aanwezige microgrid als volledig test & demonstratie smart grid - Verdere implementatie van het door Power-Link ontwikkelde energie meet & beheersysteem om de uitrol van het smart grid op Greenbridge te faciliteren, te bemeten en te sturen - Praktische verificatie van de in het project onderzochte en ontwikkelde (deel)resultaten a.d.h.v. dit real life smart grid en metingen door bovenvermeld systeem -Uitbouw van een website om de werking van een smart grid te illustreren en te demonstreren met real time data van het Greenbridge smart grid - Aantrekken van industriële en openbare partners met betrokkenheid tot smart grids en innovatieve energietechniek - Disseminatie van de projectresultaten d.m.v. events, seminaries, netwerking, persvoorstellingen, educatieve bezoeken,... - Interlinken van alle betrokken onderzoek-, industrie en beleidspartners in de materie van smart grids - Beleidsvoorbereidende impulsen aan lokale en regionale instantie geven - Nagaan of de smart grid technologie een antwoord kan vormen op de lokale en regionale problematiek van netcongestie - Implementatie van de smart grid technologie in industriële en residentiële scenario's in de regio Oostende en daarbuiten Directie Onderzoeksaangelegendheden

4 Ignace Lemahieu Greta Van Eetvelde Nano-scaled functionalisering in de kern van complexe gevormde polymeren Abstract: In NANOFICS zullen Europlasma en UGent een grote ALD-reactor ontwikkelen om polymeren en polymeer gebaseerde 3D-structuren te gaan coaten met een inorganische nanocoating. De ontwikkeling van de ALD-reactor is enerzijds gebaseerd op de knowhow van Europlasma in het bouwen van lage druk plasmasystemen en anderzijds op de expertise in UGent voor het ontwikkelen van ALD-processen Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Christophe Detavernier Ecoclusters: bevordering van industriële symbiose Abstract: Het doel van deze studie is om in eerste instantie initiatieven rond industriële symbiose te evalueren en te achterhalen welke kansen en obstakels er momenteel zijn om industriële symbiose verder uit te bouwen. We kijken hiervoor zowel naar bestaande, lopende initiatieven als naar initiatieven die op welke reden dan ook gestopt zijn. Op basis hiervan zal een kader uitgewerkt worden om de uitwisseling van reststromen binnen ecoclusters structureel te ondersteunen. Dit kader gaat dieper in op de specificaties van een databank/structuur om de vraag -en aanbodzijde in kaart te brengen, aangevuld met aanbevelingen en randvoorwaarden die moeten toelaten om de marktwerking effectief én op een ecologisch verantwoorde manier te laten gebeuren. De conclusies zullen de aanzet vormen voor een generiek kader voor de uitwisseling van?al dan niet materiële?industriële reststromen. Binnen de studie wordt naar eveneens dieper ingegaan op de specificaties van de databank voor de case?biomassa?. Vakgroep Civiele techniek Greta Van Eetvelde Digital Image correlation for tensile testing, creep testing and fatigue Abstract: De instelling 'VUB' en het ' SOLVAY' hebben voor het project ' WDGO - Research Agreement between SOLVAY SA and Vrije Universiteit Brussel' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Content, gedrags en contactrisicos en kansen voor Vlaamse kinderen online OE Instituut voor Mediastudies Keith Roe Leen d'haenens Sofie Vandoninck Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- ULB, Etienne Averlant Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Etienne Averlant Toegepaste Natuurkunde en Fotonica KRASSIMIR PANAYOTOV Kaderovereenkomst & Statements of work Abstract: De instelling 'VUB' en het ' GE Healthcare Limited' hebben voor het project ' Statements of works ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen NICO BULS Johan DE MEY Scorebord mbt de doorbraak van elektromobiliteit in België (perceel 2) Abstract: Onderhandelingsprocedure betreffende de uitvoering van een scorebord mbt de doorbraak van elektromobiliteit in België (perceel 2) Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep

5 Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS PETER VAN DEN BOSSCHE JOERI VAN MIERLO Modal shift tool voor de provincie Vlaams-Brabant. Abstract: De specifieke doelstelling van dit project is om verladers, logistieke dienstverleners en andere logistieke partners meer bewust te maken van de mogelijkheden van intermodaal transport en daarmee aan te zetten tot het overwegen en gebruiken van alternatieve transportmodi ipv uitsluitend op wegvervoer te focussen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER Patrick SCHITTEKAT Dries MEERS CATHY MACHARIS Ethem PEKIN Fibre orientation in Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete Abstract: Zelfverdichtend staalvezelbeton combineert de voordelen van zelfverdichtend beton (onnodig te trillen) en staalvezelbeton (vermindering of zelfs volledige vervanging van traditionele wapening). In de literatuur werdreeds aangeven dat het vloeigedrag van zelfverdichtend staalvezelbeton de oriëntatie en de verdeling van de staalvezels kan beïnvloeden, maar een beter begrip van dit verschijnsel is gewenst.het doel van ditdoctoraatsonderzoek is om de invloed van het vloeigedrag van zelfverdichtend staalvezelbeton op de vezeloriëntatie en verdeling te onderzoeken. Door hun oriëntatie en verdeling te manipuleren, kan de efficiëntie van staalvezels in structurele elementen worden verbeterd. Dit moet leidentot een verbetering van de mechanische eigenschappen en dus een meer economisch gebruik van het materiaal.na een uitvoerige literatuurstudie zal een experimenteel programma worden uitgevoerd om de invloed tebeoordelen van parameters zoals vezeltype, vezellengte, vezelgehalte, reologische ei Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Lucie Vandewalle Ann Van Gysel Joren Andries Non-contact dimensional measuring techniques Abstract: Op het gebied van contactloze meten zijn er recentelijk nieuwe machinesop de markt gekomen, ter aanvulling of vervanging van tactiele meetmachines. Een eerste doel van dit doctoraat is het onderzoeken van de mogelijke opwaardering van CMM metingen gedaan met Laser Scanner meetpobes. DeCoord3 CMM aan het departement PMA zal worden uitgerust met een nieuwe generatie laser lijn scanner probe voor verder onderzoek. Het tweede streefpunt van het doctoraat zal handelen over het gebruik van Computertomografen voor dimensionele metingen. In dit onderdeel zal de nauwkeurigheid van deze techniek het hoofdonderwerp zijn. Afdeling PMA Jean-Pierre Kruth Bart Boeckmans Epitaxial Growth of III-V Nanostructured Materials for Advanced MOS Applications Departement Materiaalkunde Marc Seefeldt Marc Heyns Sijia Jiang Creep of fibre reinforced concrete in tension Abstract: The topic of this Phd is to investigate this time-dependent behavior ofcracked FRC in tension experimentally, origin of the creep, developmentof the creep in time, dependence of the creep behaviour on the crack width will be investigated respectively. Besides a finite element model has to be developed to describe this phenomenon. Therefore the dissertation will be mainly including following parts firstly the experiment designing (experiment specimen, loading system etc,), then experimental data processing, the regularity between time, crack width and creep is analyzed, creep model will be established by statistic analysis, creep parameters will be determined through numerical fitting, finally finite element model with proper creep model will be established to simulate the experiments, results of experiment and simulation will be further compared. Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Lucie Vandewalle Guanyu Zhao Marco di Prisco ICA-based noise cancellation on binaural hearing-aid

6 Afdeling ESAT - STADIUS Marc Moonen Uitvoeren van testen op racefietsen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' TEST-AANKOOP' hebben voor het project ' Uitvoeren van testen op racefietsen. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies HUGO SOL Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Ricardo BARRERO FERNANDEZ Thierry Clement COOSEMANS JOERI VAN MIERLO <Fa>, an automated bassoon with extended playing possibilities Hogeschool Gent Abstract: research and development towards the realization of a robotic bassoon Departement Conservatorium Vakgroep Scheppende Muziek Godfried-Willem Raes BioMax Novel diagnostic bio-assays based on magnetic particles. Afdeling MeBioS Jeroen Lammertyn Detection of abnormal behaviour in surveillance applications Abstract: In this research project, we develop a method to recognise automatically dangerous situations from security camera images in real-time. Therefore, a pattern for normal behaviour is trained so that abnormal and possibly dangerous behaviour can be identified. For this purpose we develop anew image detector/tracker for people, which is independent of the camera position and image quality. This ensures that our system can be used in places which are already provided by a camera infrastructure (i.e. public transportation, parking lots, train stations, #). An action recognition step will also be implemented. To describe #normal behaviour#, we will use knowledge representation techniques, which results in a intelligent system which is easier to extend, improve and understand by humans. The use of knowledge about the scene limits both the time to detect people, by using constraints who limit the search space, and the false positives of people detection. We will have to make a compromise betwee TC Elektrotechniek (ESAT) De Nayer Toon Goedemé Floris De Smedt Het gastro-intestinale gedrag van fytosterolen en de enzymatische modificatie daarvan Abstract: Fytosterolen staan bekend om hun cholesterol verlagende werking. Dit effect wordt veroorzaakt doordat fytosterolen de opname van cholesterol verhinderen zonder zelf opgenomen te worden. Ze blijven in de darm aanwezig en komen uiteindelijk in het colon terecht. Dit onderzoek bestudeert het gedrag van fytosterolen in het colon. Daarnaast worden de fytosterolen enzymatisch gemodificeerd zodat ze nieuwe fysischchemische eigenschappen krijgen. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit John Van Camp Ontwikkeling van diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlamydiaceae infecties in de Belgische varkenssector Abstract: Varkens worden geïnfecteerd door Chlamydia psittaci, Chlamydia pecorum, Chlamydia abortus en Chlamydia suis. Deze bacteriën veroorzaken uiteenlopende ziektebeelden waaronder reproductie stoornissen. Deze infecties veroorzaken aanzienlijk economische verliezen in de varkenssector. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlmaydia suis infecties in de Belgische varkenssector.

7 Vakgroep Moleculaire biotechnologie Daisy Vanrompay De associatie tussen nationale en lokale richtlijnen van RF blootstelling en persoonlijke radiofrequentie elektromagnetische blootstelling: een internationale vergelijking Abstract: Het doel van het onderzoek is om een internationale vergelijking tussen België, Nederland en Zwitserland uit te voeren om de impact van nationale en internationale normen i.v.m. radiofrequentie elektromagnetische blootstelling op de bevolking te onderzoeken. Deze landen hebben verschillende blootstellingslimieten op nationaal en regionaal niveau. Vakgroep Informatietechnologie Wout Joseph GreenWeCan: Groen draadloos efficiënt stadsnetwerk Universiteit Hasselt Abstract: Binnen het GreenWeCan (Groen draadloos efficiënt stadsnetwerk) project zullen we de uitbouw van een groen tweeledig stadsnetwerk bestuderen, dat bestaat uit een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en een draadloos sensor netwerk (WSN). We beschouwen een community WLAN netwerk, waarbij de inwoners van de stad hun internetverbinding gedeeltelijk openstellen voor de gemeenschap. Het sensor netwerk zal vooral gebruikt worden om (real-time)meetdata te verzamelen en te verwerken. Beide netwerkonderdelen zullen in staat zijn om innovatieve diensten aan te bieden, geïntegreerd in verschillende geospatiale applicaties door het combineren van data uit meerdere bronnen. Veel aandacht binnen dit project zal worden geschonken aan 'groene' aspecten: minimale menselijke blootstelling aan straling en minimaal energieverbruik. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Wim LAMOTTE Suspension load and sediment transport. Research on the consequences of the Sigmaplan, dredging activities and port extension in the Sea Scheldt on the environment. Abstract: coming soon Hydrologie en Waterbouwkunde Margaret CHEN ICT4Rehab : Advanced ICT Platform for Rehabilitiation - Including Serious Gaming and Clinical Data analysis. Abstract: Het ICT4Rehab project richt zich op een nieuw paradigma voor revalidatie. Het ontwikkelen en bouwen van demonstratoren voor de revalidatie van spierspasticiteit als Proof-of-Concept vereist de integratie van verschillende gegevensbronnen en het ontwikkelen van nieuwe algoritmes en ICT tools die 2D/3D gebruikersinteractie faciliteren. Twee belangrijke aspecten van het klinisch opvolgen van patiënten met spierspasticiteit worden gecombineerd: (i) het verzekeren van een optimale motivatie van de patiënt tijdens de therapie en (ii) het beheren en verwerken van de klinische gegevens rond spierspasticiteit. Er zal een draagbaar platform ontwikkeld worden voor het dagelijks uitvoeren van oefeningen in een serious gaming spel. Intelligentie ingebouwd in het spel zal de patiënt feedback geven over zijn oefeningen en de klinische relevantie van de uit te voeren oefeningen zal verzekerd worden. Door het samenbrengen van klinische data verkregen in een gecontroleerde (ziekenhuis) omgeving en van data afkomstig uit het gepersonaliseerde spel wordt (i) de adequaatheid van de oefeningen verzekerd en wordt (ii) de kwaliteit en frequentie van de controle op de vooruitgang van de patiënt verhoogd. De belangrijkste resultaten van dit project die deze twee aspecten aanpakken zijn: een ICT4Rehab platform met de technologie ontwikkeld gedurende het project en twee demonstratoren (een Serious Gaming applicatie en een Klinische Analyse toepassing). De ontwikkeling van deze demonstratoren gebeurt met aandacht voor het generaliseren van de ontwikkelde methodologie naar andere pathologieën waarbij dezelfde combinatie van volgehouden motivatie en klinische onderbouw vereist is. Met andere woorden, het is een platform voor nieuwe ontwikkelingen in diverse vakgebieden. Aangezien de gebruikte dynamische modellen driedimensionaal zijn en de bestudeerde bewegingen inherent 3D zijn, richt dit project zich rechtstreeks naar de call for proposals, zijnde het zogeheten Strategic platform on 2D/3D imaging, probleem 3 (3D user interaction) and guidelines 1-3. Het ICT4Rehab project zal focussen op een gepersonaliseerd systeem voor revalidatie door middel van serious games met schaalbare complexiteit en visualisatie, afhankelijk van de computationele complexiteit die het systeem bij de patiënt thuis aankan. De 3D aspecten inherent aan spasticiteit vereisen 3D beeldacquisitie en het genereren van eenvoudige virtuele omgevingen op het scherm van het gepersonaliseerde systeem; verbeterde engineering en klinisch relevante analyse vereisen multi modale modellen in 3D van de individuele patiënt. Fusie van deze gegevens vereist dan weer dat problemen rond de heterogeniteit (klinische data, accelerometer en 3D camera gegevens) en schaalverschillen van de data bestudeerd worden. Spierspasticiteit is een belangrijke en veel voorkomende secundaire aandoening veroorzaakt door diverse primaire aandoeningen zoals cerebral palsy, hoofdtrauma, beroerte, enz. De maatschappelijke impact van spasticiteit is belangrijk. Spasticiteit vermindert de onafhankelijkheid van de patiënt en vereist langdurige revalidatie. Een goede motivatie en betrokkenheid van de patiënt bij de therapie vormen dan ook sleutelelementen tot het boeken van betere klinische resultaten. Het secundaire karakter van spasticiteit vereist dan ook dat artsen grote hoeveelheden heterogene gegevens verzamelen die gekenmerkt worden door verschillende achterliggende technologieën en schalen (bv. 3D stereofotogrammetrie, medische beeldvorming, enz.). In beide gevallen (patiëntmotivatie en beheer van klinische gegevens), is er vraag naar nieuwe tools, zoals het voorgestelde ICT4Rehab platform, om de huidige state-of-the-art te verbeteren. Het project betracht technologie op te leveren die real-life vereisten aanpakt. Daartoe zullen de verschillende groepen gebruikers (artsen, patiënten en industriële stakeholders) betrokken worden bij hetopstellen van de user requirements die zullen leiden tot een specificatie van de technologische methodologie achter het te ontwikkelen platform. Om de relevantie van de klinische analyse te verzekeren, zullen de patiëntgegevens en de modellen gegenereerd door het project, bewaard worden in een te ontwikkelen databankstructuur en zullen deze gegevens statistisch geanalyseerd worden door datamining technieken. Een dergelijk ICT platform is van groot belang voor verschillende bedrijven in het Brusselse. De motivatie van de verschillende leden uit de industrie in de gebruikersgroep is divers: om huidige markten te verbreden, om zich te profileren tegenover concurrenten en om nieuwe nichemarkten te verkennen waarvan ze vermoeden dat ze belangrijk zullen worden in de nabije toekomst. De belangrijkste factoren die de ICT4Rehab project onderscheiden van andere ontwikkelingen en concurrenten zijn: - Het hoge niveau van de wetenschappelijke en klinische biomechanische analyse bij het ontwerp van het nieuwe ICT4Rehab platform dat gaat gebruikt worden in dit project om demonstrators te ontwikkelen en, na dit project, verdere specifieke toepassingen te bouwen.

8 - De kwaliteit van de ICT4Rehab platform achter het ontwikkelen van de Serious Gaming staat garant voor de klinische en wetenschappelijke relavantie van de spelinhoud. - De unieke features verkregen uit de fusie van 3D beeldsequenties (kinematica) met accelerometrie (dynamische informatie) verkregen uit het gepersonaliseerde systeem. - Het consortium dat 2 groepen - (i) één rond het bouwen van biomechanische modellen en revalidatie en (ii) één rond multimodale en meerdimensionale signaalverwerking, analyse en data fusie - samenbrengt met 2 andere groepen: (iii) een groep met expertise rond databanken en ontologieën en (iv) een datamining groep. - Het linken van de eerste demonstrator (Serious gaming) met de tweede demonstrator (klinische analyse) die ook gegevensopslag en datamining omvat. De complementariteit van beide demonstratoren verzekert dat het ICT4Rehab consortium de verschillende industriële partners aan het eind van het project verscheidene valorizatiemogelijkheden biedt, zoals het aanbieden van nieuwe en wetenschappelijk gevalideerde revalidatie tools alsook het aanbieden van tools voor het opzetten van clinical trials die consistent data management vereisen. Dit zijn beide nichemarkten die zich momenteel ontwikkelen. - Het onderliggend ICT4Rehab platform waarop de demonstratoren van het project geënt zijn, zal beschikbaar zijn voor verdere integratie in andere toepassingsdomeinen waarvoor stakeholders zich aandienen in Brussel. Elektronica en Informatica Bart JANSEN JAN CORNELIS Uitvoeren van een modale analyse van Hitec antenne componenten. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' K. PEERAER BVBA, Antwerpen' hebben voor het project ' Uitvoeren van een modale analyse van Hitec antenne componenten.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Implementatie databank aangepast vervoer. Universiteit Hasselt Abstract: Mobiliteit is één van de basisbehoeften om een sociaal leven uit te bouwen. Iedereen heeft recht om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en heeft recht op basismobiliteit. In de praktijk geldt dit evenwel niet voor iedereen. Personen met een handicap en ouderen zijn vaak om verschillende redenen niet altijd even mobiel. Toch zijn er vandaag reeds heel wat initiatieven rond aangepast deur tot deur vervoer en toegankelijk openbaar vervoer. Personen met een beperking die gebruik willen maken van deze voorzieningen dienen hiervan echter op de hoogte te zijn. Hier stelt zich vandaag het probleem dat iedere vervoeraanbieder voorziet in zijn eigen afzonderlijke informatieverschaffing. Een persoon met een mobiliteitsbeperking heeft bijgevolg niet de luxe om via een routeplanner zijn verplaatsing te kunnen plannen. Personen met een beperking hebben nood aan gedetailleerde en eenduidige informatie die op een gebruiksvriendelijke manier wordt aangeboden. Daarnaast is het van groot belang dat de aangeboden informatie betrouwbaar is. Tenslotte is het wenselijk om de vervoeraanvrager zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn keuze voor de voor hem/haar meest aangewezen vervoerswijze en de daaraan gekoppelde vervoeraanbieder. Vanuit die optiek is het doel van dit project de verdere ontwikkeling en implementatie van de databank toegankelijk vervoer in Vlaanderen. Verplaatsingsgedrag Instituut voor Mobiliteit Gerhard WETS ANB/Doorrekening van maatregelen voor herstel van vochtige heidevegetaties op het schietveld van Houthalen- Helchteren via grondwatermodellering. Abstract: Volgens het bestek is de doelstelling van de onderzoeksopdracht: het stapsgewijs modelleren van de verschillende mogelijke hydrologische herstelmaatregelen op en buiten het schietveld om tot een gewenst scenario te komen waarbij voldaan wordt aan de gunstige standplaatsvereisten van de grondwaterafhankelijke vegetaties in afstemming met de militaire operationaliteit van het schietveld. Volgende onderzoeksstappen zijn: 1. Opmaak grondwatermodel 2. Doorrekenen van de verschillende scenario's in grondwatermodel 3. Vegetatiekundige interpretatie en voorspelling 4. Voorstel van monitoring 5. Rapporteringen, vergaderingen en niet technische samenvatting. Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Het in kaart brengen van de operationele en de infrastructurele emissies van de binnenvaart in Vlaanderen. Abstract: Deze studie focust op de analyse van één welbepaald gebied van externaliteiten, namelijk emissies, voor één welbepaalde modus, namelijk binnenvaart, waarbij emissies van CO2, CO, NOx, SO2, VOS (volatile organic substances) en PM (particulate matter of fijnstof) in de analyse werden opgenomen. Hierbij werd niet enkel gekeken naar de emissies die gepaard gaan met de operationele activiteiten van binnenvaart, meer bepaald het vervoer van goederen over de binnenwateren per schip, maar tevens naar de emissies die gekoppeld zijn aan de vereiste vervoersinfrastructuur van binnenvaart. Hierbij denken we hoofdzakelijk aan emissies die ontstaan tijdens het bouwen en slopen van waterwegeninfrastructuur en binnenvaartschepen. Vooral deze infrastructurele emissies worden doorgaans niet meegenomen bij het vergelijken

9 van de carbon footprint van verschillende modi, maar zijn vanuit een levenscyclusperspectief niet verwaarloosbaar. In het operationele luik werd tevens aandacht geschonken aan de emissies die ontstaan tijdens de zogenaamde op- en neerwaartse processen. Meer bepaald de zogenaamde pre-combustion processen, die ontstaan tijdens ontginning, raffinage en transport van brandstoffen gebruikt om scheepsmotoren aan te drijven, werden in de analyse opgenomen om een zo volledig mogelijk beeld van de totale emissies te kunnen verkrijgen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Tom VAN LIER CATHY MACHARIS Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KTH Royal Institute Denemarken, Kevin Voet Abstract: Dit project focust zich op verschillende meet- en modelleertechnieken die tegenwoordig verkrijgbaar zijn om het niet-lineaire gedrag van RF apparaten te analyseren. Er zijn vele methoden gepubliceerd en gebruikt, maar wat er nog ontbreekt is begeleiding voor gebruikers. Deze studie zal verduidelijken waarom en hoe deze methoden verschillen gebaseerd op een theoretische of stochastisch perspectief. Elektriciteit Wendy VAN MOER onderzoek zeewering: simulaties en visualisaties faalgedrag zeewering Abstract: Het uitvoeren van simulaties en visualisaties van het faalgedrag van de zeewering in partnerschap met het Waterbouwkundig Laboratorium. Dit zowel vanuit een invalshoek van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de modellen voor typische Belgische zeeweringsconfiguraties. Vakgroep Civiele techniek Julien De Rouck Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KMS, Sophie Acheroy Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Sophie Acheroy Toegepaste Natuurkunde en Fotonica FRANCIS BERGHMANS

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Smart Cities and Communities Initiative Financieringsmogelijkheden binnen 7KP

Smart Cities and Communities Initiative Financieringsmogelijkheden binnen 7KP Smart Cities and Communities Initiative Financieringsmogelijkheden binnen 7KP Lut Bollen, 26 oktober 2011 Overzicht Europese beleidskader Smart Cities and Communities Initiative Karakteristieken Bouwstenen

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Vlaamse Complementariteit. SET5Y Ronnie Belmans

Vlaamse Complementariteit. SET5Y Ronnie Belmans Vlaamse Complementariteit SET5Y Ronnie Belmans EnergyVille en Campus EnergyVille EnergyVille = samenwerking tussen VITO, KUL en IMEC in onderzoek, ontwikkeling en valorisatie Geïmplementeerd via samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Veiligheid op de Werkvloer Situation Awareness December Welkom. Kom verder. Saxion.

Veiligheid op de Werkvloer Situation Awareness December Welkom. Kom verder. Saxion. Veiligheid op de Werkvloer Situation Awareness December 2011 Welkom Kom verder. Saxion. JE BEWUST ZIJN VAN DE SITUATIE OMGEVINGS BEWUSTZIJN JE OMGEVING IS ZICH BEWUST VAN JOU Omgevingsbewustzijn The perception

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente?

33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente? 33.City of Things: Uit Antwerpen, Weldra in uw gemeente? Jan Adriaenssens Director City of Things imec Cities are never random. No matter how chaotic they might seem, everything about them grows out of

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Outline. Beleidsevaluatie: een inleiding

Outline. Beleidsevaluatie: een inleiding Beleidsevaluatie: een inleiding CPS-studiedag: "Evaluatie van veiligheidsbeleid en -plannen: integraal en geïntegreerd?" 22 februari 2011 - Antwerpen Bart De Peuter Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming

Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming Helmer Strik Centre for Language and Speech Technology (CLST) Department of Linguistics Radboud University Nijmegen 1 Inleiding Toenemende belangstelling

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

PERSUASIVE TECHNOLOGY FOR HEALTH AND WELLBEING AT WORK

PERSUASIVE TECHNOLOGY FOR HEALTH AND WELLBEING AT WORK PERSUASIVE TECHNOLOGY FOR HEALTH AND WELLBEING AT WORK Gedragsbeïnvloeding door digitale middelen Elsbeth de Korte [elsbeth.dekorte@tno.nl] PPLKPR HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W8V51P9NXYI Naar idee

Nadere informatie

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Wat gebeurt er in hydro- en morfodynamische modelstudies en hoe zijn de resultaten te interpreteren? Henk Schuttelaars Hier is

Nadere informatie

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis.

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. The influence of resilience on the relationship between pain and psychological symptoms

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator - faciliteert de ontwikkeling/optimalisatie van uw technologie - helpt uw energietechnologie succesvol in de markt zetten voor (startende) bedrijven:

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

Green IT en de rol van supercomputers bij duurzaamheid

Green IT en de rol van supercomputers bij duurzaamheid Green IT en de rol van supercomputers bij duurzaamheid IT is deel van het CO2 probleem... maar vooral ook van de oplossing dr. ir. A. Osseyran Directeur SARA en Vancis Waarom Green IT? 50% meer energie

Nadere informatie

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Centraal Dynamische regelbaarheid Gedistribueerd Communicatie hogere systeemlagen Communicatie lagere systeemlagen Fouttolerantie Faalgedrag Schaalbaarheid Complex

Nadere informatie

Optimalisatie kaasbereiding via big data-analyse

Optimalisatie kaasbereiding via big data-analyse Optimalisatie kaasbereiding via big data-analyse Alex Hoekstra, Manager Quality & Development DOC Kaas Peter de Jong, Lector Zuivelprocestechnologie Van Hall Larenstein 1 december 2016 Outline 1. DOC Kaas

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde havo

Examenprogramma natuurkunde havo Bijlage 1 Examenprogramma natuurkunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

ESCMID Online Lecture Library. by author

ESCMID Online Lecture Library. by author ESCMID, June 1, 2016 Ezoon: Game-based elearning Environment for Shared Decision Making Support & Risk Communication During Outbreaks Dr. Olga Kulyk Anne Woezik, MSc. Dr. Annemarie Braakman-Jansen Dr.

Nadere informatie

Wat kan DBm voor u betekenen?

Wat kan DBm voor u betekenen? Wat kan DBm voor u betekenen? Prof. dr. ir. Stijn Matthys DBm Seminar 2 December 2015 DBm is een netwerk van UGent onderzoeksgroepen DBmgeeft advies en ondersteuning gaande van laboproeven en O&O tot industriële

Nadere informatie

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites UGent IBBT Vakgroep Informatietechnologie http://www.ibcn.intec.ugent.be/?q=masteraj20112012 Gaston Crommenlaan 8 bus 201 9050 Gent Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites Doelstellingen

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag Presentatie TCO SER Workshop 28 mei Den Haag Korte introductie 2 Marc van der Steen Project Manager Brabant, Stichting Zero Emissie Busvervoer Elisabeth van Opstall TCO Binnenvaart Principe TCO 3 Total

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht Study of the Influence of Altruism in the Association of Age and Resilience Maik P.W. de Vos Eerste begeleider: Tweede begeleider:

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Student: Begeleiders: Professor: Sandra Desabandu (s.desabandu@zoetermeer.nl Edward Verbree (GIMA/TU Delft) en Pieter Bresters (CBS)

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC Innovaties in Zonne-energie ~~~~ een bloeiend stukje Nederlandse kenniseconomie Waarom zonne-energie? Prijsdaling PV modules Average module spot price

Nadere informatie