Onderzoeksprojecten ( van 5444)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 5444)"

Transcriptie

1 Sep :55:41 Onderzoeksprojecten ( van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Modeling and development of coupled nonlinear electromechanical resonators/oscillators showing collective/emergent behavior to external stimuli Afdeling ESAT - MICAS Robert Puers Guilherme Brondani Torri Bias Temperatuur Instabiliteit (BTI) in digitale CMOS schakelingen van vlakke naar FinFETtransistortechnologie Abstract: De betrouwbaarheid van elektronische schakelingen is een van de belangrijkste uitdagingen geworden voor de geplande technologieverkleining binnen de halfgeleiderindustrie, zowel op de korte ( ) als op de lange ( ) termijn. De trend om CMOS transistors alsmaar te verkleinen heeft geleid tot zeer kleine transistorafmetingen. Deze transistorafmetingen, in de orde van enkele tientallen nanometers, zorgden voor voedingsspanningen die tegen een trager tempo zijn verlaagd. Dit heeft ervoor gezorgd dat het stressniveau op halfgeleider geïntegreerde chakelingen is verergerd. Doordat deze transistorafmetingen zijn gezakt tot atoomschaal, treden er discrete effecten op i.v.m. de betrouwbaarheid. Een dergelijke CMOS transistor heeft bijvoorbeeld slechts enkele onvolmaaktheden in zijn oxide waarin ladingsdragers kunnen gevangen geraken, maar elk zulke excitatie of emissie heeft wel meteen een impact op de drempelspanning van de transistor. Vervolgens wordt de invloed door intrinsiek Geassocieerde Afdeling ESAT - INSYS Rudy Lauwereins Liesbet Van der Perre Selahaddin Kukner Geautomatiseerde detectie van epileptische convulsies op basis van 3D accelerometrie en oppervlakte elektromyografie Abstract: The overall objective of this PhD work is to investigate use of accelerometers (ACM) to detect convolutions (epileptic seizures with motor components such as: tonic, tonic-clonic manifestations, myoclonic shocks or other seizures with motor components) in pediatric patients. The PhD research work is focused on developing a detection algorithm that uses patient-specific prior-knowledge since the clinical manifestations of a convolution strongly vary between patients. The aims are to validate and refine the detection algorithm to reach a sensitivity of 90% in pediatric patients with convulsions, to develop a wireless prototype system for real-time monitoring of nocturnal convolutions at home and to investigate the therapeutic impact of having objective measure of the number of nocturnal seizures over a longer period of time. Afdeling ESAT - STADIUS Sabine Van Huffel Bart Vanrumste Milica Milosevic Licht management in ultra-dunne Si zonnecellen en modules Abstract: Photovoltaic systems comprise a method of harvesting the energy provided by the largest reservoir available, the sun. By utilizing the photovoltaic effect, solar cells generate electrical power by converting the solar radiation into direct current electricity. In terms of renewable energy technology, Photovoltaics seem to be very promising. However, despite the fact that not only the efficiency of solar cells has increased but also their cost has decreased, they still remain more expensive than other renewable energies. The cost can be reduced by decreasing the material quantity used. Going towards thinner structures, the ability of a solar cell#s active layer to absorb light is one of the key aspects ofits efficiency. Historically, simple wave optics (antireflection coating) and geometrical optics (random surface texturation) were used to improve the absorption in the thick active layer yielding efficiencies around 20%. New cell concepts use thin films with thicknesses of a few Afdeling ESAT - ELECTA Jozef Poortmans Christos Trompoukis Parametric Online Optimization for Nonlinear Model Predictive Control in Aerospace Applications Afdeling ESAT - STADIUS Moritz Diehl Mario Zanon Integrated and sustainable landfill mining management

2 Duurzaam Materialenbeheer Karel Van Acker Maheshi Danthurebandara Sponsoring : Conferentie Photomechanics februari 2011 Abstract: Het doel van de fotomechanisch 2011 conferentie is een internationaal forum voor academici en beoefenaars om de nieuwe mogelijkheden van deze technieken te bevorderen en om hun impact te bespreken op de mechanische karakterisatie van materialen en constructies. De conferentie thema's zijn: ontwikkeling en toepassing van technieken zoals moire interferometrie, rooster methoden, photoelasticity, tomografie, digitaal beeld correlatie, speckle interferometrie en digitale holografie in experimentele solide mechanica onderling, benchmarking en de identificatie van de techniek geschiktheid voor specifieke toepassingen technieken voor de meting op nano-en micro-lengthscales en toepassing op micromechanica detectie en karakterisering van scheuren en beschadigingen infrarood thermografie en de toepassing ervan thermoelasticiteit, schade en vermoeidheid analyse stress en spanning veldanalyse identificatie van het mechanisch gedrag van materialen en constructies van full-field metingen, inclusief hybride methoden Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Waardering en kartering van ecosysteemdiensten. Abstract: Achtergron en relevantie: natuur komt meer en meer in de verdrukking enondanks allerhande Europese richtlijnen blijft de biodiversiteit in Vlaanderen achteruitgaan. Vanuit deze optiek is het maatschappelijk zeer relevant dat de waarde die natuurgebieden voor de mens hebben, beter in kaart gebracht wordt en waar mogelijk ook gemonetariseerd wordt. Dit kan via de ecosysteemgoederen en de goederen en diensten die de mens hiervan kan ontlenen, bijv. houtproductie, zuivering van watering, bescherming tegen overstromingen, recreatie, effecten op gezondheid... Er bestaat eengrote vraag naar eenvoudige functies om deze ESD te kwantificeren en monetariseren. Ook is er een nood aan goed kaartmateriaal om deze economische waarden te visualiseren, om potenties te lokaliseren en om meer realistische voorspellingen te verkrijgen in ruimtegebruiksmodellen (value based mapping). Afdeling Bio-economie Liesbet Vranken HIGHWIND Afdeling ESAT - STADIUS Moritz Diehl Omnitrack Afdeling ESAT - MICAS Wim Dehaene (Internationale) Socio-technische uitdagingen voor de uitvoering van geologische berging (INSOTEC). Universiteit Antwerpen Abstract: INSOTEC aims at identifying the main socio-political challenges for implementing geological disposal and their interplay with technical challenges. It will furthermore provide the IGD-TP with concrete suggestions on how to address these entangled socio-technical challenges. The biggest challenge today lies in adapting the generic concept of geological disposal to the real world environment (both natural and social) in which it needs to be implemented and with which the whole of the waste management system will need to build and maintain a long-term sustainable relationship. Addressing this challenge will imply searching for for a strong and lasting connection between the technical and social aspects of managing radioactive waste. Milieu en Samenleving (M&S) Anne Bergmans Methodeontwikkeling voor tocotrienolen in Vitis olie. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Hogeschool Hasdenbosch. UA levert aan Hogeschool Hasdenbosch de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA) Nina Hermans

3 Nieuwe actieve beschermingsystemen op metalen (NAPROM). Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SIM. UA levert aan SIM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Gustaaf Van Tendeloo MIGRINKT: Studie van de stabiliteit en reactiviteit van migrerende componenten uit drukinkten en lijmen, gebruikt bij verpakkingen van levensmiddelen Abstract: De stabiliteit en reactiviteit van migrerende verbindingen uit lijmen en inkten gebruikt bij levensmiddelenverpakkingen zal worden bestudeerd. Daartoe wordt eerst een literatuurstudie inzake stabiliteit, reactiviteit en analysemethoden van de meest relevante migranten uitgevoerd. Vervolgens wordt een stabiliteitsstudie van de geselecteerde migranten uitgevoerd waarbij de afbraak- en vormingskinetiek onderzocht wordt. Finaal worden de opgestelde kinetische modellen gevalideerd. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Bruno De Meulenaer Experimentele en fenomenologische studie van de invloed van chemische degradatieprocessen op transporteigenschappen in beton Abstract: Het doel is de studie van de invloed van chemische degradatieprocessen op transporteigenschappen op macro-niveau. Meer specifiek zullen empirische/experimentele relaties opgesteld moeten worden tussen chemische wijzigingen, porositeit, mechanische en fysische eigenschappen. Vereenvoudigde modellen de deze relaties beschrijven zullen opgesteld en getest worden voor macroscopische toepassingen. Vakgroep Bouwkundige constructies Geert De Schutter ACTIE Actieplan kenniseconomie West-Vlaanderen Abstract: Het actieplan omvat de ontwikkeling van drie toegepaste onderzoeksfaciliteiten en van vijf expertisecentra in voor West-Vlaanderen bijzonder economisch relevante speerpunten die deel uitmaken van prioritaire clusters: smart microgrids, blended learning, zorgcompetenties & - faciliteiten, autotechnologie & materiaalcontrole, assistieve technologie, cleantech & materialen, en industriële automatisering. Directie Onderzoeksaangelegendheden Greta Van Eetvelde Studie van de biologische activiteit en fysiologische rol van ribosoom-inactiverende eiwitten in fruit Abstract: Analyse van de beschikbare sequenties voor o.a. appel hebben aangetoond dat ribosoom)inactiverende eiwitten tot expressie komen, voornl. onder stress-condities. Dit project beoogt een gedetailleerde studie van deze eiwitten waarbij zal nagegaan worden of deze eiwitten werkelijk ribosoom-inactiverende activiteit bezitten, en betrokken zijn in de afweer van planten. Vakgroep Moleculaire biotechnologie Els Van Damme Ontwikkeling van de reactor en vooruitgang technologie voor biomassa torrefactie Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Biosysteemtechniek Wolter Prins Ondernemingsgerichte kennisontwikkeling en -valorisatie in West-Vlaanderen Abstract: - Uitbouw van het op de Greenbridge incubator aanwezige microgrid als volledig test & demonstratie smart grid - Verdere implementatie van het door Power-Link ontwikkelde energie meet & beheersysteem om de uitrol van het smart grid op Greenbridge te faciliteren, te bemeten en te sturen - Praktische verificatie van de in het project onderzochte en ontwikkelde (deel)resultaten a.d.h.v. dit real life smart grid en metingen door bovenvermeld systeem -Uitbouw van een website om de werking van een smart grid te illustreren en te demonstreren met real time data van het Greenbridge smart grid - Aantrekken van industriële en openbare partners met betrokkenheid tot smart grids en innovatieve energietechniek - Disseminatie van de projectresultaten d.m.v. events, seminaries, netwerking, persvoorstellingen, educatieve bezoeken,... - Interlinken van alle betrokken onderzoek-, industrie en beleidspartners in de materie van smart grids - Beleidsvoorbereidende impulsen aan lokale en regionale instantie geven - Nagaan of de smart grid technologie een antwoord kan vormen op de lokale en regionale problematiek van netcongestie - Implementatie van de smart grid technologie in industriële en residentiële scenario's in de regio Oostende en daarbuiten Directie Onderzoeksaangelegendheden

4 Ignace Lemahieu Greta Van Eetvelde Nano-scaled functionalisering in de kern van complexe gevormde polymeren Abstract: In NANOFICS zullen Europlasma en UGent een grote ALD-reactor ontwikkelen om polymeren en polymeer gebaseerde 3D-structuren te gaan coaten met een inorganische nanocoating. De ontwikkeling van de ALD-reactor is enerzijds gebaseerd op de knowhow van Europlasma in het bouwen van lage druk plasmasystemen en anderzijds op de expertise in UGent voor het ontwikkelen van ALD-processen Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Christophe Detavernier Ecoclusters: bevordering van industriële symbiose Abstract: Het doel van deze studie is om in eerste instantie initiatieven rond industriële symbiose te evalueren en te achterhalen welke kansen en obstakels er momenteel zijn om industriële symbiose verder uit te bouwen. We kijken hiervoor zowel naar bestaande, lopende initiatieven als naar initiatieven die op welke reden dan ook gestopt zijn. Op basis hiervan zal een kader uitgewerkt worden om de uitwisseling van reststromen binnen ecoclusters structureel te ondersteunen. Dit kader gaat dieper in op de specificaties van een databank/structuur om de vraag -en aanbodzijde in kaart te brengen, aangevuld met aanbevelingen en randvoorwaarden die moeten toelaten om de marktwerking effectief én op een ecologisch verantwoorde manier te laten gebeuren. De conclusies zullen de aanzet vormen voor een generiek kader voor de uitwisseling van?al dan niet materiële?industriële reststromen. Binnen de studie wordt naar eveneens dieper ingegaan op de specificaties van de databank voor de case?biomassa?. Vakgroep Civiele techniek Greta Van Eetvelde Digital Image correlation for tensile testing, creep testing and fatigue Abstract: De instelling 'VUB' en het ' SOLVAY' hebben voor het project ' WDGO - Research Agreement between SOLVAY SA and Vrije Universiteit Brussel' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Toegepaste Mechanica STEVE VANLANDUIT Content, gedrags en contactrisicos en kansen voor Vlaamse kinderen online OE Instituut voor Mediastudies Keith Roe Leen d'haenens Sofie Vandoninck Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- ULB, Etienne Averlant Abstract: Joint PhD overeenkomst voor Etienne Averlant Toegepaste Natuurkunde en Fotonica KRASSIMIR PANAYOTOV Kaderovereenkomst & Statements of work Abstract: De instelling 'VUB' en het ' GE Healthcare Limited' hebben voor het project ' Statements of works ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen NICO BULS Johan DE MEY Scorebord mbt de doorbraak van elektromobiliteit in België (perceel 2) Abstract: Onderhandelingsprocedure betreffende de uitvoering van een scorebord mbt de doorbraak van elektromobiliteit in België (perceel 2) Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep

5 Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS PETER VAN DEN BOSSCHE JOERI VAN MIERLO Modal shift tool voor de provincie Vlaams-Brabant. Abstract: De specifieke doelstelling van dit project is om verladers, logistieke dienstverleners en andere logistieke partners meer bewust te maken van de mogelijkheden van intermodaal transport en daarmee aan te zetten tot het overwegen en gebruiken van alternatieve transportmodi ipv uitsluitend op wegvervoer te focussen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER Patrick SCHITTEKAT Dries MEERS CATHY MACHARIS Ethem PEKIN Fibre orientation in Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete Abstract: Zelfverdichtend staalvezelbeton combineert de voordelen van zelfverdichtend beton (onnodig te trillen) en staalvezelbeton (vermindering of zelfs volledige vervanging van traditionele wapening). In de literatuur werdreeds aangeven dat het vloeigedrag van zelfverdichtend staalvezelbeton de oriëntatie en de verdeling van de staalvezels kan beïnvloeden, maar een beter begrip van dit verschijnsel is gewenst.het doel van ditdoctoraatsonderzoek is om de invloed van het vloeigedrag van zelfverdichtend staalvezelbeton op de vezeloriëntatie en verdeling te onderzoeken. Door hun oriëntatie en verdeling te manipuleren, kan de efficiëntie van staalvezels in structurele elementen worden verbeterd. Dit moet leidentot een verbetering van de mechanische eigenschappen en dus een meer economisch gebruik van het materiaal.na een uitvoerige literatuurstudie zal een experimenteel programma worden uitgevoerd om de invloed tebeoordelen van parameters zoals vezeltype, vezellengte, vezelgehalte, reologische ei Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Lucie Vandewalle Ann Van Gysel Joren Andries Non-contact dimensional measuring techniques Abstract: Op het gebied van contactloze meten zijn er recentelijk nieuwe machinesop de markt gekomen, ter aanvulling of vervanging van tactiele meetmachines. Een eerste doel van dit doctoraat is het onderzoeken van de mogelijke opwaardering van CMM metingen gedaan met Laser Scanner meetpobes. DeCoord3 CMM aan het departement PMA zal worden uitgerust met een nieuwe generatie laser lijn scanner probe voor verder onderzoek. Het tweede streefpunt van het doctoraat zal handelen over het gebruik van Computertomografen voor dimensionele metingen. In dit onderdeel zal de nauwkeurigheid van deze techniek het hoofdonderwerp zijn. Afdeling PMA Jean-Pierre Kruth Bart Boeckmans Epitaxial Growth of III-V Nanostructured Materials for Advanced MOS Applications Departement Materiaalkunde Marc Seefeldt Marc Heyns Sijia Jiang Creep of fibre reinforced concrete in tension Abstract: The topic of this Phd is to investigate this time-dependent behavior ofcracked FRC in tension experimentally, origin of the creep, developmentof the creep in time, dependence of the creep behaviour on the crack width will be investigated respectively. Besides a finite element model has to be developed to describe this phenomenon. Therefore the dissertation will be mainly including following parts firstly the experiment designing (experiment specimen, loading system etc,), then experimental data processing, the regularity between time, crack width and creep is analyzed, creep model will be established by statistic analysis, creep parameters will be determined through numerical fitting, finally finite element model with proper creep model will be established to simulate the experiments, results of experiment and simulation will be further compared. Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Lucie Vandewalle Guanyu Zhao Marco di Prisco ICA-based noise cancellation on binaural hearing-aid

6 Afdeling ESAT - STADIUS Marc Moonen Uitvoeren van testen op racefietsen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' TEST-AANKOOP' hebben voor het project ' Uitvoeren van testen op racefietsen. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mechanica van Materialen en Constructies HUGO SOL Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Ricardo BARRERO FERNANDEZ Thierry Clement COOSEMANS JOERI VAN MIERLO <Fa>, an automated bassoon with extended playing possibilities Hogeschool Gent Abstract: research and development towards the realization of a robotic bassoon Departement Conservatorium Vakgroep Scheppende Muziek Godfried-Willem Raes BioMax Novel diagnostic bio-assays based on magnetic particles. Afdeling MeBioS Jeroen Lammertyn Detection of abnormal behaviour in surveillance applications Abstract: In this research project, we develop a method to recognise automatically dangerous situations from security camera images in real-time. Therefore, a pattern for normal behaviour is trained so that abnormal and possibly dangerous behaviour can be identified. For this purpose we develop anew image detector/tracker for people, which is independent of the camera position and image quality. This ensures that our system can be used in places which are already provided by a camera infrastructure (i.e. public transportation, parking lots, train stations, #). An action recognition step will also be implemented. To describe #normal behaviour#, we will use knowledge representation techniques, which results in a intelligent system which is easier to extend, improve and understand by humans. The use of knowledge about the scene limits both the time to detect people, by using constraints who limit the search space, and the false positives of people detection. We will have to make a compromise betwee TC Elektrotechniek (ESAT) De Nayer Toon Goedemé Floris De Smedt Het gastro-intestinale gedrag van fytosterolen en de enzymatische modificatie daarvan Abstract: Fytosterolen staan bekend om hun cholesterol verlagende werking. Dit effect wordt veroorzaakt doordat fytosterolen de opname van cholesterol verhinderen zonder zelf opgenomen te worden. Ze blijven in de darm aanwezig en komen uiteindelijk in het colon terecht. Dit onderzoek bestudeert het gedrag van fytosterolen in het colon. Daarnaast worden de fytosterolen enzymatisch gemodificeerd zodat ze nieuwe fysischchemische eigenschappen krijgen. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit John Van Camp Ontwikkeling van diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlamydiaceae infecties in de Belgische varkenssector Abstract: Varkens worden geïnfecteerd door Chlamydia psittaci, Chlamydia pecorum, Chlamydia abortus en Chlamydia suis. Deze bacteriën veroorzaken uiteenlopende ziektebeelden waaronder reproductie stoornissen. Deze infecties veroorzaken aanzienlijk economische verliezen in de varkenssector. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlmaydia suis infecties in de Belgische varkenssector.

7 Vakgroep Moleculaire biotechnologie Daisy Vanrompay De associatie tussen nationale en lokale richtlijnen van RF blootstelling en persoonlijke radiofrequentie elektromagnetische blootstelling: een internationale vergelijking Abstract: Het doel van het onderzoek is om een internationale vergelijking tussen België, Nederland en Zwitserland uit te voeren om de impact van nationale en internationale normen i.v.m. radiofrequentie elektromagnetische blootstelling op de bevolking te onderzoeken. Deze landen hebben verschillende blootstellingslimieten op nationaal en regionaal niveau. Vakgroep Informatietechnologie Wout Joseph GreenWeCan: Groen draadloos efficiënt stadsnetwerk Universiteit Hasselt Abstract: Binnen het GreenWeCan (Groen draadloos efficiënt stadsnetwerk) project zullen we de uitbouw van een groen tweeledig stadsnetwerk bestuderen, dat bestaat uit een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en een draadloos sensor netwerk (WSN). We beschouwen een community WLAN netwerk, waarbij de inwoners van de stad hun internetverbinding gedeeltelijk openstellen voor de gemeenschap. Het sensor netwerk zal vooral gebruikt worden om (real-time)meetdata te verzamelen en te verwerken. Beide netwerkonderdelen zullen in staat zijn om innovatieve diensten aan te bieden, geïntegreerd in verschillende geospatiale applicaties door het combineren van data uit meerdere bronnen. Veel aandacht binnen dit project zal worden geschonken aan 'groene' aspecten: minimale menselijke blootstelling aan straling en minimaal energieverbruik. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Wim LAMOTTE Suspension load and sediment transport. Research on the consequences of the Sigmaplan, dredging activities and port extension in the Sea Scheldt on the environment. Abstract: coming soon Hydrologie en Waterbouwkunde Margaret CHEN ICT4Rehab : Advanced ICT Platform for Rehabilitiation - Including Serious Gaming and Clinical Data analysis. Abstract: Het ICT4Rehab project richt zich op een nieuw paradigma voor revalidatie. Het ontwikkelen en bouwen van demonstratoren voor de revalidatie van spierspasticiteit als Proof-of-Concept vereist de integratie van verschillende gegevensbronnen en het ontwikkelen van nieuwe algoritmes en ICT tools die 2D/3D gebruikersinteractie faciliteren. Twee belangrijke aspecten van het klinisch opvolgen van patiënten met spierspasticiteit worden gecombineerd: (i) het verzekeren van een optimale motivatie van de patiënt tijdens de therapie en (ii) het beheren en verwerken van de klinische gegevens rond spierspasticiteit. Er zal een draagbaar platform ontwikkeld worden voor het dagelijks uitvoeren van oefeningen in een serious gaming spel. Intelligentie ingebouwd in het spel zal de patiënt feedback geven over zijn oefeningen en de klinische relevantie van de uit te voeren oefeningen zal verzekerd worden. Door het samenbrengen van klinische data verkregen in een gecontroleerde (ziekenhuis) omgeving en van data afkomstig uit het gepersonaliseerde spel wordt (i) de adequaatheid van de oefeningen verzekerd en wordt (ii) de kwaliteit en frequentie van de controle op de vooruitgang van de patiënt verhoogd. De belangrijkste resultaten van dit project die deze twee aspecten aanpakken zijn: een ICT4Rehab platform met de technologie ontwikkeld gedurende het project en twee demonstratoren (een Serious Gaming applicatie en een Klinische Analyse toepassing). De ontwikkeling van deze demonstratoren gebeurt met aandacht voor het generaliseren van de ontwikkelde methodologie naar andere pathologieën waarbij dezelfde combinatie van volgehouden motivatie en klinische onderbouw vereist is. Met andere woorden, het is een platform voor nieuwe ontwikkelingen in diverse vakgebieden. Aangezien de gebruikte dynamische modellen driedimensionaal zijn en de bestudeerde bewegingen inherent 3D zijn, richt dit project zich rechtstreeks naar de call for proposals, zijnde het zogeheten Strategic platform on 2D/3D imaging, probleem 3 (3D user interaction) and guidelines 1-3. Het ICT4Rehab project zal focussen op een gepersonaliseerd systeem voor revalidatie door middel van serious games met schaalbare complexiteit en visualisatie, afhankelijk van de computationele complexiteit die het systeem bij de patiënt thuis aankan. De 3D aspecten inherent aan spasticiteit vereisen 3D beeldacquisitie en het genereren van eenvoudige virtuele omgevingen op het scherm van het gepersonaliseerde systeem; verbeterde engineering en klinisch relevante analyse vereisen multi modale modellen in 3D van de individuele patiënt. Fusie van deze gegevens vereist dan weer dat problemen rond de heterogeniteit (klinische data, accelerometer en 3D camera gegevens) en schaalverschillen van de data bestudeerd worden. Spierspasticiteit is een belangrijke en veel voorkomende secundaire aandoening veroorzaakt door diverse primaire aandoeningen zoals cerebral palsy, hoofdtrauma, beroerte, enz. De maatschappelijke impact van spasticiteit is belangrijk. Spasticiteit vermindert de onafhankelijkheid van de patiënt en vereist langdurige revalidatie. Een goede motivatie en betrokkenheid van de patiënt bij de therapie vormen dan ook sleutelelementen tot het boeken van betere klinische resultaten. Het secundaire karakter van spasticiteit vereist dan ook dat artsen grote hoeveelheden heterogene gegevens verzamelen die gekenmerkt worden door verschillende achterliggende technologieën en schalen (bv. 3D stereofotogrammetrie, medische beeldvorming, enz.). In beide gevallen (patiëntmotivatie en beheer van klinische gegevens), is er vraag naar nieuwe tools, zoals het voorgestelde ICT4Rehab platform, om de huidige state-of-the-art te verbeteren. Het project betracht technologie op te leveren die real-life vereisten aanpakt. Daartoe zullen de verschillende groepen gebruikers (artsen, patiënten en industriële stakeholders) betrokken worden bij hetopstellen van de user requirements die zullen leiden tot een specificatie van de technologische methodologie achter het te ontwikkelen platform. Om de relevantie van de klinische analyse te verzekeren, zullen de patiëntgegevens en de modellen gegenereerd door het project, bewaard worden in een te ontwikkelen databankstructuur en zullen deze gegevens statistisch geanalyseerd worden door datamining technieken. Een dergelijk ICT platform is van groot belang voor verschillende bedrijven in het Brusselse. De motivatie van de verschillende leden uit de industrie in de gebruikersgroep is divers: om huidige markten te verbreden, om zich te profileren tegenover concurrenten en om nieuwe nichemarkten te verkennen waarvan ze vermoeden dat ze belangrijk zullen worden in de nabije toekomst. De belangrijkste factoren die de ICT4Rehab project onderscheiden van andere ontwikkelingen en concurrenten zijn: - Het hoge niveau van de wetenschappelijke en klinische biomechanische analyse bij het ontwerp van het nieuwe ICT4Rehab platform dat gaat gebruikt worden in dit project om demonstrators te ontwikkelen en, na dit project, verdere specifieke toepassingen te bouwen.

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 09:54:58 Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Onderzoeksdomein applicatie levensmiddelenindustrie Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840)

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 20:26:32 Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Static and dynamic countermeasures for implementation-level vulnerabilities.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (16650-16700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (16650-16700 van 29735) www.researchportal.be - 19 Sep 2015 22:45:02 Onderzoeksprojecten (16650-16700 van 29735) Microstructurele modellering van transporteigenschappen in chemisch en mechanisch aangetaste microstructuur Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735) www.researchportal.be - 18 Sep 2015 23:37:43 Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735) Cycle for Life 2007 : Circulating endothelial cells in multiple myeloma: characterisation and study of their role

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) www.researchportal.be - 17 Sep 2015 16:30:56 Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie Aanmaak van actieve kool uit landbouw afvalstroom ter verwijdering van micro-polluanten

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 09:28:31 Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) PHOSFOS-Photonic skins for optical sensing. Abstract: Studie rondt

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) www.researchportal.be - 5 Sep 2015 06:46:51 Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Economic and network aware grid resource management. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401) www.researchportal.be - 18 Sep 2015 15:03:53 Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Ingebedde luminescente fosfors voor geavanceerde fotonische materialen:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Thomas Roelens Promotoren: prof. dr. ir. Chris Develder, prof. dr. ir. Filip De Turck Begeleiders: ir. Kevin Mets, ir. Tom Verschueren Masterproef

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (50-100 van 840)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 840) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 21:29:31 Onderzoeksprojecten (50-100 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Understanding the bigger picture: Deeper insights into biology through

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:41:08 Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) www.researchportal.be - 17 Sep 2015 16:30:58 Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie XRF data via inverse MC simulaties Abstract: niet beschikbaar Laszlo Vincze

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 07:38:14 Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:12 Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) Snaartheorie en singulariteiten in de ruimte-tijd. Abstract: De algemene relativiteitstheorie geeft een uitstekende

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-126 van 126)

Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 09:31:14 Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) Zoekfilter: Classificaties: Marktstudie Wie heeft de macht? Een empirisch onderzoek naar de machtsverhouding tussen retailer

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie De intelligente omgeving: de noodzaak van convergerende technologieën en een nieuw businessmodel 44 KATRIEN MARENT JAN WAUTERS JOHAN VAN HELLEPUTTE

Nadere informatie

Intelligente Transport Systemen

Intelligente Transport Systemen Intelligente Transport Systemen ITS en verkeersveiligheid RA-MOW-2008-007 J. De Mol, T. Van Leeuwen, W. Vandenberghe, S. Vlassenroot Onderzoekslijn Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit DIEPENBEEK,

Nadere informatie