Q1 14. Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt. Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) De norm is infor meren in plaats van motiveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q1 14. Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt. Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) De norm is infor meren in plaats van motiveren"

Transcriptie

1 OMNI Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Q1 14 Onderzoek CPB Doorsneepremie leidt niet tot doorsneepensioen Europees Parlement Lijsttrekkers aan het woord over pensioen Pensioentoezicht Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) Enny Das: De norm is infor meren in plaats van motiveren Pieter de Gooijer Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt

2 Pensioendroom Expeditie Sam van Buuren Oprichter/eigenaar Nederland Werkt Online Ik sta aan de grens met Afghanistan. Ik kom er niet in, ze willen mijn daktent! Ja, ik zie al voor me wat er kan gebeuren tijdens het verwezenlijken van mijn pensioendroom: met een Landrover Defender naar Peking rijden. Verschillende culturen opsnuiven, de lokale bevolking leren kennen, na pech onderweg bij mensen thuis belanden Jaren geleden stonden we al op het punt om dat avontuur aan te gaan. We hadden zelfs al een proefrit gemaakt in een Defender die expeditie-klaar was, toen onze dochter werd geboren. De reisplannen gingen in de ijskast. Wat me trouwens van de voorbereiding op die reis is bijgebleven, is dat je niet hoeft te wachten tot je pensioen om je droom te verwezenlijken. Er zijn genoeg mensen die enkele jaren flink sparen en het dan gewoon doen. Foto: Lars van den Brink 2 OMNI Q1 14 OMNI Q1 14 3

3 Inhoud Q voorwoord 8 Cover Pieter de Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger Nederland bij de EU Je moet bereid zijn compromissen te sluiten 14 NL Ondernemingsfonds van start Dit is geen luchtfietserij 18 Onderzoek CPB voer voor discussie Kijk je naar de AOW, dan stelt het herverdelingseffect weinig voor 21 Dossier Europese lijsttrekkers over pensioenen Brussel moet zich niet bemoeien met de pensioenen in andere lidstaten Gezocht: deskundige bestuurders (m/v) Wet dwingt fondsen na te denken over optimale samenstelling van bestuur 31 Interview Enny Das, hoogleraar communicatie Pensioen gaat over als je oud bent. En niemand wil oud zijn 34 Zorgen over onbruikbare fossiele energie Investeringsbeleid energiereuzen roept vragen op Het deflatiespook doemt op in Europa Gaan we met een Japan-scenario de afgrond in? 2 Toekomstdroom 5 Voorwoord 6 Kort 13 Column Jeroen van Rooden 27 Recensie Oud worden zonder het te zijn 38 Speel mee! Op weg naar een nieuw pensioencontract 43 Cartoon Ruud Hagendijk directievoorzitter MN Ode an die Freude De ballonnen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn nog niet opgeveegd of de volgende posters, vlaggen en flyers met verkiezingsretorica verschijnen al weer in het straatbeeld. De uitslag van de lokale verkiezingen valt immers samen met de opmaat naar die van het Europarlement. Verkiezingen die voor de pensioensector verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Er wordt in ons land op dit moment weliswaar hard gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving voor de pensioensector, maar we kunnen er moeilijk aan voorbijgaan dat ook de Europese Unie hier het nodige in de melk brokkelt. Het zal dan ook niet verbazen dat deze editie van Omni een nadrukkelijk Europees tintje heeft. Zo stel ik het op prijs dat Pieter de Gooijer bereid is zijn visie met ons te delen. Als Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie vervult hij immers een belangwekkende rol in het behartigen van onze belangen. Vanuit zijn Brusselse biotoop pleit hij ervoor dat we ons in de aanloop naar de verkiezingen toch vooral laten leiden door analyse en feiten. Een welkom geluid in een publieke discussie die zich steeds meer verengt tot een pro of contra Europa. De informatie die ons gedurende de campagne bereikt is vaak nogal kortademig, incompleet en niet zelden subjectief ingekleurd. Vandaar dat wij de lijsttrekkers van de grootste Nederlandse partijen maar eens expliciet hebben bevraagd op hun politieke kijk op de pensioenen in Europa, zodat u de verschillende visies kunt vergelijken. Het zal niet verbazen dat de meningen nogal uiteenlopen, van meer regelgeving en een Europese stok achter de deur, tot het stoppen van de Brusselse dwingelandij. Hoe het ook zij, een terugtocht uit de Europese Unie lijkt mij noch voor Nederland, noch voor het Nederlandse pensioenbestel een verstandige route. Een constructieve Europese samenwerking op basis van een rationele dialoog, met respect voor de verschillende nationale omstandigheden, des te meer. Al zullen we die boodschap met z n allen nog veel beter moeten onderbouwen, presenteren en delen. De komende maanden worden dan ook best belangrijk, om maar eens een oude Europese claim te parafraseren. Het is te hopen dat Ode an die Freude ook na de Europese parlementsverkiezingen een breed gedeelde Europese hymne blijkt, en geen slotakkoord. Ruud Hagendijk 4 OMNI Q1 14 OMNI Q1 14 5

4 KORT Europa Europa KORT Europa in beweging Met de verkiezingen voor het Europees Parlement in aantocht, staan ontwikkelingen in Europa die van invloed zijn op onze pensioenen meer in de belangstelling. We lichten er een paar uit. Geboortecijfer in Europa: 1,5 kind per vrouw Demografie Om de bevolking op peil te houden, zou dat 2,1 kind per vrouw moeten zijn. Wanneer met pensioen? (Bronnen: Eurostat, CBS, OESO, Europese Commissie) UK: Pensioenleeftijd gaat in stappen omhoog naar 68. Bevolking is relatief jong. Frankrijk: Vanaf 2018 wordt de pensioenleeftijd 62 jaar. Werknemers met zware beroepen mogen met 58 jaar met pensioen. Wie tot zijn 67e doorwerkt en 42 arbeidsjaren heeft, krijgt 100% van zijn laatstverdiende salaris. Wet- en regelgeving EU Zweden: Het is mogelijk om met 61 jaar te stoppen, maar dat betekent minder geld. De gemiddelde pensioenleeftijd is 64 jaar. Wie tot 67 jaar doorwerkt, kan z n staatspensioen met 60% verhogen. Duitsland: Pensioenleeftijd gaat geleidelijk naar 67. Bevolking van Duitsland is relatief oud, 1 op de 3 is ouder dan 65 jaar. België: Tot 2016 mogen Belgen stoppen met 60 jaar, als zij 35 jaar hebben gewerkt. De vut-leeftijd wordt verhoogd naar 62 jaar, na een arbeidsverleden van veertig jaar. De wettelijke pensioenleeftijd blijft 65 jaar. Italië: Het is de bedoeling dat Italianen in de nabije toekomst na 42 arbeidsjaren met pensioen mogen. Dat is nu nog na 35 jaar. Aantal kinderen tussen de 0 en 14 jaar in 2010: 78 miljoen Verwachte aantal kinderen in 2050: 66 miljoen De levensverwachting van de Europese man neemt in die periode toe met zes jaar en die van de vrouw met vijf jaar. Het aantal 80-plussers neemt naar verwachting toe van bijna 5 procent (2010) tot 11,4 procent (2050). De gemiddelde leeftijd van de Europese burger zal als gevolg van deze ontwikkelingen toenemen van 39 jaar nu tot 49 jaar in Vanaf 2015 zal het sterftecijfer groter zijn dan het geboortecijfer. Tot 2035 zal de bevolking door immigratie toenemen tot 521 miljoen, maar hierna daalt het aantal tot 506 miljoen in (Bron: Europa Nu, een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum - Universiteit Leiden) IORP-richtlijn (Institution for Occupational Retirement Provision) In de richtlijn staan de eisen die de EU stelt aan pensioenfondsen. Dat gaat om zaken als toezicht, kapitaalseisen, beleggingsbeleid en de inrichting van het risicomanagement. Ontwikkelingen: De Europese Commissie werkt aan herziening van deze richtlijn. De lat komt hoger te liggen voor zaken als transparantie en communicatie richting de deelnemers, governance en risicomanagement. FTT (Financial Transaction Tax) Dit is belasting op transacties van financiële instrumenten als aandelen, obligaties en derivaten. Waarom? De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn van mening dat de financiële sector meer moet bijdragen aan het herstel na de financiële crisis. Ontwikkelingen: De Europese Commissie heeft in 2011 een voorstel gepubliceerd voor de FTT. Nadat bleek dat er EU-breed geen akkoord mogelijk was over een FTT met 27 lidstaten, heeft een kerngroep van 11 lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, een verzoek ingediend bij de Europese Commissie om verder te gaan met de invoering. Nederland behoort momenteel niet tot die 11 landen, omdat tot op heden niet aan de Nederlandse voorwaarde voor deelname is voldaan, namelijk dat pensioenfondsen worden uitgezonderd van de FTT. Onderhandelingen zijn nog gaande. 6 OMNI Q1 14 OMNI Q1 14 7

5 Interview Pieter de Gooijer Pieter de Gooijer INTERVIEW Er is meer reden tevreden te zijn dan te mopperen De komende maanden zijn alle ogen gericht op Brussel. Iemand die zorgt dat we daar als Nederland ook buiten verkiezingstijd zichtbaar zijn, is Pieter de Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie. Je moet wel bereid zijn om compromissen te sluiten. Tekst Ruben Langenhuizen Beeld Linelle Deunk 8 OMNI Q1 14 OMNI Q1 14 9

6 Interview Pieter de Gooijer Pieter de Gooijer INTERVIEW Kunt u uw rol als Permanent Vertegenwoordiger omschrijven? Als Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU probeer ik samen met mijn medewerkers zo goed mogelijk de Nederlandse belangen te behartigen in de onderhandelingen met de partners waarmee we samen de Europese Unie vormen. Dat doen we bijvoorbeeld in onderhandelingen over wetgevingsvoorstellen, maar we hebben ook een adviserende rol richting de departementen in Den Haag over ontwikkelingen hier in Brussel. Wat worden de heikele financiële thema s voor de komende jaren in Europa voor de financiële sector in zijn geheel en voor de Nederlandse pensioensector in het bijzonder? Het tempo van wetgeving zal waarschijnlijk afvlakken, hoewel voor de pensioenfondsen mogelijk nog een belangrijk Europees voorstel uitkomt. Daarmee bedoel ik de herziening van de IORP-richtlijn uit De IORP-richtlijn kent drie pijlers: prudentieel (risico)management, governance (regels) en transparantie (informatieverplichtingen). In 2003 ging het om een minimale harmonisatie van die drie pijlers. Een herziening zou kunnen betekenen dat er aanvullende eisen worden gesteld aan de pensioenfondsen. Nederland heeft zich in de afgelopen jaren dat de herziening van de IORP-richtlijn op de agenda van de Europese Commissie stond, altijd uitgesproken tegen verdere aanpassing van de eerste pijler; het prudentieel (risico)management. Wij hebben nog geen onderzoek gezien dat de noodzaak aantoont voor maximale harmonisatie van prudentieel management voor pensioenfondsen. Ook kan een aanpassing van deze regels Europese investeringen, groei en banen in gevaar brengen. Los hiervan is het essentieel dat de volledige impact van de voorstellen op de Europese economie kan worden beoordeeld, door het testen van nieuwe regelgeving. Onderzoek van de Europese toezichthouder, EIOPA, heeft tot nu toe niet tot eenduidige conclusies geleid over de noodzaak van mogelijke aanpassingen van deze regels. We vinden dan ook dat eerst nader onderzoek moet worden gedaan naar verbetering van de gehanteerde methodologie, zodat de Commissie een betrouwbare basis heeft waarop ze mogelijke voorstellen kan baseren. Het is hoe dan ook duidelijk dat Nederland de ontwikkelingen ten aanzien van de IORP-richtlijn op de voet volgt. Het is een belangrijk dossier voor Nederland. Waar is het de afgelopen jaren misgegaan als het gaat om (toezicht op) de Europese financiële markten? Zijn de lessen die toen geleerd zijn, voldoende geïmplementeerd in het nieuwe systeem van financieel toezicht? Een belangrijke les is dat de samenwerking tussen nationale toezichthouders in een echte crisis bleek tekort te schieten, dat transparantie over instellingen en markten ontbrak en dat verschillende lidstaten zelf door achterstallig beleid en uitgebleven hervormingen kwetsbaar waren. De afgelopen jaren is nog eens extra duidelijk geworden hoe enorm complex de financiële markten zijn. En dat we eigenlijk op alles moeten zijn voorbereid. Daarom is transparantie, onafhankelijkheid en daadkracht van het toezicht financieel essentieel. Ik denk dat iedereen in Europa en daarbuiten - zich daarvan bewust is. Tegelijkertijd zijn we nu vanuit 28 tradities het financieel toezicht op cruciale onderdelen aan het harmoniseren. Dat vraagt veel inlevingsvermogen van alle betrokken partijen en bereidheid om van elkaar te leren. We zitten nu midden in dat proces, en hoewel het nog even is afwachten hoe het nieuwe systeem er uiteindelijk precies uit zal komen te zien, zie ik wel dat er grote stappen worden gezet. Als het gaat om dat toezicht, waar kan Nederland tevreden over zijn en op welke punten hebben we moeten inleveren? Er is meer reden tevreden te zijn dan te mopperen. Het is wel eens een moeilijke keuze geweest en een lastige belangenafweging bijvoorbeeld als het gaat om het voldoen aan G-20 commitments om gestandaardiseerde derivaten centraal te clearen, versus het belang van pensioenfondsen om niet overmatig te worden belemmerd bij het doen van investeringen. Nederland heeft uiteindelijk met nagenoeg alle voorstellen in kunnen stemmen. Bij het opzetten van de samenwerking tussen toezichthouders in EBA, ESMA en EIOPA had Nederland wel wat verder willen gaan. Tegelijk gaat er nu een solide bankenunie komen, een idee waar de vorige Nederlandse regering met een brief van premier Rutte als een van de eersten over begon. Anders We zullen blijven benadrukken dat pensioenfondsen anders zijn dan particuliere verzekeraars Wat zijn de voor Nederland belangrijkste punten van aandacht als het gaat om financiële regulering in Europa? Wat wordt de grootste uitdaging voor de Nederlandse pensioensector? De grootste uitdaging voor Europa wordt voldoende structurele hervormingen in de lidstaten door te voeren, om de economische groei opnieuw op gang te brengen. Voor de pensioensector wordt de grote uitdaging om, binnen de toch vrij vergaand gereguleerde financiële markten, opnieuw een zo concurrerend mogelijk ondernemingsmodel te vinden. Naar mijn idee is financiële regulering in Europa op verschillende manieren relevant. Het staat buiten kijf dat de IORPrichtlijn, als deze inderdaad wordt herzien, de richtlijn is die relevant is voor de hele pensioensector, niet alleen de Nederlandse. Maar ook andere financiële regulering is direct of indirect van belang voor de institutionele beleggers. Een uitdaging in zijn algemeenheid is om consistentie tussen deze regelgeving te bewaken, om zo veel mogelijk overlap te voorkomen. En daar waar wel overlap tussen regelgeving optreedt, ervoor te zorgen dat die niet met elkaar in strijd is. Dat geldt ook voor regulering op het gebied van transparantie en consumentenbescherming. Ook daar heeft Nederland over de jaren heen veel ervaring in opgedaan. Men weet hier in Brussel, en Europa, heel goed dat Nederland, net als bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk een zeer geavanceerd en hoog gekapitaliseerd pensioenstelsel heeft. De belangen voor Nederland zijn dan ook groot. Tegelijkertijd liggen er ook kansen voor Nederland: om kennis te delen, processen te stroomlijnen en administratieve lasten, met name in grensoverschrijdenden situaties, te verminderen. Het is dan ook van belang om bij al deze Europese wetgevingsinitiatieven een open houding aan te nemen, on the ball te zijn en tegelijkertijd constructief de discussie vorm te geven. Pensioenfondsen worden door toezichthouders en beleidsmakers in toenemende mate gezien als financiële instellingen. Hoe krijgen we bij beleidsmakers in Brussel tussen de oren dat pensioenfondsen geen extra risico s toevoegen aan het financiële systeem, maar juist bijdragen aan stabiliteit door het bieden van langetermijnfinanciering en liquiditeit? Uw vraagstelling is wat suggestief. Het is geen winnend argument om te gaan praten over wie verantwoordelijk was voor welk deel-systeemrisico dat we tegenkwamen in de crisis. Er is een grote mate van consensus dat we financiële markten zo moeten inrichten dat we niet weer in de problemen kunnen komen. Tegelijk hebben wij de afgelopen jaren een duidelijke boodschap gebracht aan de Europese Commissie en aan de relevante Europese instituties, zoals EIOPA: pensioenfondsen moeten gegeven hun specificiteit op een andere manier behandeld worden dan banken en verzekeraars. Gezien de uitspraken van Commissaris Barnier van vorig voorjaar, blijkt dat deze boodschap is overgekomen. We zullen blijven benadrukken dat pensioenfondsen anders zijn dan particuliere verzekeraars en dat naar de mate van dat verschil, ook de regels anders moeten zijn. Nederland is verdeeld als het gaat om de zeggenschap van Brussel. Waar de een pleit voor verdere integratie naar een politieke Europese Unie, wil de ander juist geen soevereiniteit meer afdragen. Is dat laatste een gevolg van onwetendheid of is de onvrede gerechtvaardigd? Zoals ik al eerder aangaf bestaat de EU uit de som der delen. Ik wil daarmee zeggen dat wij deel uitmaken van het beslissingsproces dat hier plaatsvindt. Wij maken deel uit van wat u omschrijft als de Brusselse zeggenschap. In dit nauwe samenwerkingsverband van 28 landen moet je wel bereid zijn om compromissen te sluiten. Dit is namelijk de sleutel tot de meerwaarde van dit samenwerkingsverband. Iedereen weet dat hij een keer aan het kortste eind trekt, maar dat samenwerken uiteindelijk voor iedereen het meeste voordeel oplevert. Het is begrijpelijk dat mensen soms het gevoel hebben de grip kwijt te raken op de beslissingen die deze 10 OMNI Q1 14 OMNI Q

7 Interview Pieter de Gooijer Jeroen van Rooden VISIE Technocraten Het is te makkelijk om de EU weg te zetten als een club van technocraten landen samen nemen. Ook daarom moeten we kritischer bezien of beslissingen niet dichter bij de burger genomen kunnen worden. Nederland pleit ervoor dat we de problemen waar al deze landen tegen aan lopen samen proberen op te lossen, maar dat beslissingen die op nationaal niveau genomen kunnen worden ook daar blijven. Dat is soms een lastig spanningsveld. Kijk bijvoorbeeld naar de unieke manier waarop het Nederlandse pensioenstelsel is opgebouwd. Daar willen we zelf over kunnen blijven beslissen, terwijl het geld in deze fondsen wel over de grens wordt belegd en daarmee ook aan Europese wetgeving moet voldoen. Hoe wordt er vanuit Brussel naar de Nederlandse houding ten aanzien van Europa gekeken? Zien andere lidstaten in Nederland een welwillende partner of een eurokritische tegenstander? Onlangs bracht premier Rutte een bezoek aan de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso. Hij prees de premier voor het feit dat hij uit zijn comfort zone durfde te komen en bereidwillig was om over hervormingen na te denken. Hierbij noemde voorzitter Barroso onder CV Pieter de Gooijer Pieter de Gooijer (1955) is sinds 2011 de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de EU. Eerder was hij o.a. diplomaat in Ankara en Washington en Directeur-Generaal Politieke Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. andere regelgeving ten aanzien van begrotingen, maar ook de discussie over het beter aanbrengen van focus in het werk van de Europese Unie. Ik denk dat de instellingen en landen ons als een altijd kritische maar toch ook als een constructieve partner beschouwen met wie goed te praten valt. Bovendien wordt die discussie over de rol van Europa ook in andere lidstaten gevoerd. Daarin is Nederland zeker niet uniek. De verdeeldheid tussen de voor- en tegenstanders van Europese integratie lijkt steeds prominenter tot uitdrukking te komen in de (social) media. Volgt u de discussies? We volgen dit soort discussies zeker en wij proberen aan een ieder die daar belangstelling voor heeft, uit te leggen waaruit ons werk bestaat en hoe de EU functioneert. Ik hecht er zelf altijd bijzonder veel waarde aan dat men zich daarbij laat leiden door analyse en feiten. Het is te makkelijk om de EU weg te zetten als een club van technocraten die als doel hebben de burgers dwars te zitten. Waarom doen we mee aan dit samenwerkingsverband? Wat levert het ons op? Wat kost het ons? Denk daarbij niet alleen aan economisch gewin maar ook aan fysieke en spirituele veiligheid in een wereld die steeds meer globaliseert. Het is niet aan mij te zeggen wat de uitkomst van dergelijke afwegingen moet zijn. Dat moet men natuurlijk zelf bepalen, maar ik wil wel helpen die feiten en de context op tafel te hebben. Volgens critici vindt Europese besluitvorming plaats zonder voldoende inspraak van Europese burgers. Hoe kijkt u aan tegen het veronderstelde democratisch tekort in Europa? Er is al een behoorlijke mate van inspraak mogelijk. De regeringen die hier in Brussel om de tafel zitten, worden democratisch gekozen en gecontroleerd in nationale parlementen. En binnenkort zijn er ook weer verkiezingen voor het Europees Parlement waarbij parlementariërs die meewerken aan Europese wetgeving direct gekozen kunnen worden. Er komt dus geen enkele wet of regel of begroting tot stand als niet de democratisch gecontroleerde nationale vertegenwoordigers én het democratisch direct gekozen Europees Parlement het daarover eens zijn. Dat neemt niet weg dat we moeten blijven nadenken hoe we dit Europese samenwerkingsverband transparanter en dichter bij de samenleving maken. Daar is geen gemakkelijke pasklare oplossing voor. Dit is een van de uitdagingen die we in de komende jaren zullen moeten aangaan. Legitimiteit op basis van output is niet meer genoeg; betrokkenheid en verbinding met wat de EU doet zijn evenzeer nodig. Welke gevolgen heeft verkiezingsjaar 2014 voor u? Een groot deel van dit jaar gaat uit naar de verkiezingen en het samenstellen van een nieuw Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie. Dit betekent dat de nadruk op het behandelen van wetgevingsvoorstellen zal afnemen en dat zorgt op zijn beurt weer voor een extra drukke periode voorafgaand aan de verkiezingscampagne. Tegelijkertijd is het aan ons om aan de nieuwe parlementariërs en commissieleden duidelijk te maken waar Nederland het de komende jaren graag over wil hebben. Niet in de laatste plaats omdat we in de eerste helft van 2016 voorzitter zijn van de Raad van de Europese Unie. Daarvoor is het zaak dat je als Nederland zichtbaar bent in Brussel. Bezoeken van leden van het kabinet, maar ook van de Kamer en van decentrale overheden, helpen enorm. Zo kan je op ambtelijk, technisch en politiek niveau uitleggen waar voor Nederland de belangen liggen. Een goed voorbeeld daarvan is de discussie over het pensioenstelsel. Om effectief te zijn in de nieuwe commissie moeten we zeker stellen dat er weer een Nederlander komt die het Brusselse spel wil spelen in nauw contact met Nederland; het gaat bovenal om samenspel, informatie vroegtijdig delen, waarschuwen voor ontwikkelingen en breed in de Commissie en bij het Europees Parlement engageren. De komende maanden worden heel belangrijk voor de komende vijf jaar. Column Cadans Er is sinds de jaren tachtig veel veranderd in en door de informatie- en communicatietechnologie. Maar wat is gebleven, is het fundamentele onderscheid tussen het aansturen van projecten en de bedrijfsvoering. Gelukkig begint het besef door te dringen dat business en ICT geen gescheiden werelden zijn, maar dat ICT integraal onderdeel is van een organisatie. We zijn niet meer de leverancier van ICT-hulpmiddelen, maar de facilitator van de producten en diensten, met de bedrijfsvoering als vertrekpunt. Sterker nog, ICT is de backbone van de bedrijfsarchitectuur. Een van onze belangrijke doelstellingen is dan ook om het runnen van de business, inclusief ICT, in een ritme te krijgen, in een cadans. Door een organisatie te structureren en te standaardiseren, voorkom je dat je je laat leiden door de waan van de dag. Dat maakt de prestatie van de organisatie beter voorspelbaar en stelt ons in staat om goed te sturen op service levels en op het tijdig uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen. Het haalt druk van de ketel en maakt de fabriek, powered by ICT, tot een zacht zoemend motortje. Het is niet altijd even spannend, maar absolute noodzaak om klanten de zekerheid en voorspelbaarheid te kunnen bieden die we voorstaan. Als informatieverwerkend bedrijf is MN een fabriek met een voorspelbaar karakter, en dat is positief. Technologische vernieuwingen komen niet als een verrassing maar als releases. Het gros van de functionele aanpassingen op onze systemen is voorspelbaar. Het pensioenbedrijf vormt Jeroen van Rooden Directeur IT Het besef dringt door dat business en IT geen gescheiden werelden zijn daarbij geen uitzondering op andere vormen van financiële dienstverlening. Ik ben in mijn gehele carrière in de ICT van financiële dienstverleners, zowel in de commercie als bij de overheid, niet anders gewend dan dat meer dan de helft van die functionele aanpassingen zogenoemde moetjes zijn: reguliere vaak wettelijke aanpassingen die in systemen moeten worden doorgevoerd. Nu komt er met de aanpassingen van het pensioencontract iets meer op ons als uitvoerder af dan louter een moetje. De nieuwe wet- en regelgeving waaraan onze opdrachtgevers per 1 januari 2015 moeten voldoen, vraagt om rigoureuze aanpassingen van processen en systemen. Het raakt ons in het hart van onze bedrijfsvoering. Juist in zo n proces bewijst de volwaardige plek van ICT in onze organisatie zijn waarde. Omdat we als ICT-afdeling integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering, kunnen we snel anticiperen op de veranderingen die op ons afkomen. ICT inbedden in de organisatie is één, samenwerking is twee. In de gehele keten, dus inclusief onze partners, werken wij bij MN aan het versterken van de samenwerking tussen afdelingen. Zodat iedereen in de organisatie hetzelfde ritme heeft. En dat hoeft niet spannend te zijn. Want met een business die in een zekere rust én met efficiëntie kan opereren, ontstaat er meer tijd en ruimte voor de verandering ervan. Zoals de aanpassing van ons pensioencontract. Het motortje zoemt in deze turbulente tijden dan soms wel wat harder, maar het hapert nooit. 12 OMNI Q1 14 OMNI Q

8 ACHTERGROND NL Ondernemingsfonds Lorem ipsuml xxxx NL Ondernemingsfonds van start Investeren in Nederlandse bedrijven Een nieuw investeringsfonds voor middelgrote bedrijven moet de Nederlandse economie een duw in de rug geven. Bijzonder is dat banken en pensioenuitvoerders de handen gebroederlijk ineenslaan. En ook de pensioendeelnemer kan tevreden zijn. Tekst Rutger Vahl Beeld Hollandse Hoogte, ANP beperken krediet aan ondernemers. Pensioenfondsen willen fors meer in eigen Banken land investeren. Twee krantenkoppen uit het afgelopen jaar. Ogenschijnlijk hebben ze niets met elkaar te maken, maar toch is er een verband. Nederlandse ondernemers vinden dat banken makkelijker geld moeten lenen aan het onder de crisis lijdende bedrijfsleven. Tegelijk klinkt de roep om een grotere inbreng van de rijke pensioenfondsen. Zij zouden meer geld in de economie moeten pompen om het land zo sneller uit de recessie te halen. Beide wensen komen sinds begin dit jaar samen in het NL Ondernemingsfonds. Dit nieuwe, unieke investeringsfonds is een initiatief van ING, ABN Amro, Rabobank en pensioenuitvoerders MN en Syntrus Achmea, waarbij vermogensbeheerder Robeco optreedt als fondsbeheerder. Doel is kredieten te ver- strekken aan (middel)grote Nederlandse bedrijven. Deze leningen moeten hen in staat stellen verder te groeien. Het fonds wil op die manier een aanjager zijn van de opkrabbelende Nederlandse economie. Dat is geen nieuw idee overigens: sinds jaar en dag beleggen Nederlandse pensioenfondsen zo n 15 procent van hun vermogen in de Nederlandse economie. 1 miljard euro MN is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de oprichting van het fonds, een initiatief van Euronext Amsterdam. Victor van Will, principal fundmanager, vertelt: Als grote vermogensbeheerder wordt MN vaker benaderd om voor haar opdrachtgevers te participeren in investeringsfondsen. Maar meestal vinden we de voorwaarden niet gunstig of passen de fondsen niet bij het beleggingsprofiel dat we zoe- 14 OMNI Q1 14 OMNI Q

9 ACHTERGROND NL Ondernemingsfonds ken. Het NL Ondernemingsfonds was de eerste propositie waarbij we konden meewerken aan een institutioneel waardig fonds dat aan al onze eisen voldoet. Zowel de governance, de risico/rendementverhouding, liquiditeit en continuïteit passen bij de doelstelling van MN en haar opdrachtgevers. Het fonds richt zich op middelgrote bedrijven (omzet 25 miljoen euro). Zij zijn voor financiering nu nog bijna helemaal afhankelijk van banken maar krijgen nu dus een nieuwe kredietmogelijkheid. Verstrekte kredieten zijn minimaal 10 miljoen euro groot. Bijzonder is dat bedrijven vooral in Nederland Dit is geen luchtfietserij, maar een concreet project actief moeten zijn. Het NL Ondernemingsfonds is daarmee echt Nederlands. In totaal zal het fonds binnen vijf jaar toegroeien naar een omvang van circa 1 miljard euro. De horizon is acht jaar en nog in 2014 moet het eerste krediet verstrekt worden. Kritiek dat dit fonds laat komt de crisis duurt immers al vijf jaar deelt Van Will niet. De bedrijven waarop dit fonds zich richt hebben door de crisis een beduidend lagere kapitaalbehoefte. Nu de economie weer aantrekt, zie je dat zij extra financiering nodig hebben. Banken kunnen minder geld uitlenen dan voor de crisis doordat er veel strengere kapitaaleisen aan hen worden gesteld. Het NL Ondernemingsfonds springt in dat gat, denken we. Kritisch Sociale partners grijpen het moment aan om de hele regeling nog eens kritisch tegen het licht te houden Gedeeld risico Uniek aan het NL Ondernemingsfonds is dat banken en institutionele geldverstrekkers het risico en de zekerheden evenredig delen. Bij sommige andere investeringsfondsen wordt de pijn mocht een investering verkeerd aflopen niet gelijkwaardig verdeeld. Jurgen Vernimmen, senior fundmanager van MN: Het gevaar kan dan zijn dat in zo n fonds de potentieel risicovollere leningen terechtkomen. Dat is bij het NL Ondernemingsfonds dus niet het geval. Bedrijven kloppen voor een krediet bij het fonds aan bij de bank. Die bepaalt of de lening in aanmerking komt voor aanmelding bij het Ondernemingsfonds. Is dat het geval, dan wordt de lening in tweeën gesplitst en blijft de ene helft op de balans van de bank, de andere helft wordt overgedragen aan het fonds. Mocht het bedrijf vervolgens in de problemen komen, dan blijft de primaire relatie met de huisbank leidend. Voordeel is dat het nieuwe fonds geen nieuw loket creëert, wat het gemak voor het Nederlandse bedrijfsleven vergroot. In de pers is positief gereageerd op het nieuwe fonds. Dit is geen luchtfietserij, maar een concreet project met een heel serieuze omvang waar de op de kredietmarkt dominante partijen aan meedoen, oordeelde het Financieele Dagblad. En ook pensioenfondsen en deelnemers kunnen tevreden zijn, vindt Vernimmen. Natuurlijk willen MN en haar opdrachtgevers graag een maatschappelijke rol vervullen en het bedrijfsleven helpen als we dat kunnen. Door te investeren in de Nederlandse economie kunnen wij als vermogensbeheerder bijvoorbeeld bijdragen aan de werkgelegenheid. Daarnaast wordt met dit fonds een nieuwe beleggingsmogelijkheid gecreëerd. Als vermogensbeheerder streven we naar een goed en verantwoord pensioen voor onze klanten en zijn we voortdurend op zoek naar manieren om het ons toevertrouwde kapitaal zo goed mogelijk te beheren. Spreiding is daarbij belangrijk. Met het NL Ondernemingsfonds vergroten we de diversificatie binnen de portefeuilles met een nieuwe unieke beleggingscategorie die voorheen alleen op bankbalansen waren te vinden. Ook mkb profiteert Kleinere bedrijven kunnen voorlopig niet bij het fonds aankloppen. Van Will sluit echter niet uit dat dit op termijn wel mogelijk wordt. De reden dat het kleinere mkb nog is uitgesloten heeft enerzijds met de beheerskosten van het fonds te maken. Het mkb wil kleinere bedragen lenen en elke aanvraag moet beoordeeld worden. Dat drijft de overheadkosten op. Dat kunnen we ons in de beginfase nog niet permitteren. Daarbij zijn er andere investeringsinitiatieven speciaal voor het mkb, zoals bij microkredietorganisatie Qredits. Overigens stelt Van Will dat het mkb op een indirecte manier zal profiteren. Doordat banken een deel van hun kredieten aan grotere bedrijven delen met het NL Ondernemingsfonds zal We vergroten de diversificaties binnen de portefeuilles het kapitaalbeslag voor het midden- en grootbedrijf relatief afnemen en blijft er meer kapitaal over om uit te lenen aan kleinere bedrijven. MKB-Nederland onderschreef in de media deze visie en is ook blij met het NL Ondernemingsfonds. Een andere vraag is of het wel de taak is van pensioen fondsen en hun uitvoerders om te investeren in Nederlandse bedrijven of de Nederlandse economie. Zij zijn er toch voor om deelnemers een veilig en goed pensioen te bieden? Van Will: Dat klopt. Maar zoals ik heb uitgelegd creëren we met dit fonds een extra beleggingsmogelijkheid en dus een betere spreiding. Dat komt het vermogensbeheer ten goede. Bovendien is het risico-rendement het startpunt van het project geweest. Dat is vergelijkbaar met marktconforme rendementen. Als er geen overeenstemming was geweest over het risico-rendement, dan zou het NL Ondernemingsfonds de finish niet hebben gehaald. 16 OMNI Q1 14 OMNI Q

Q3 13. Zonder verplichtstelling wordt het chaos. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer

Q3 13. Zonder verplichtstelling wordt het chaos. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer OMNI Q3 13 Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Jongeren Keuzevrijheid is voor ons een principieel punt Zelfstandig De worsteling van een zzp er met zijn oude dag Roel

Nadere informatie

Q4 14. Iedereen een digitaal kluisje. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer

Q4 14. Iedereen een digitaal kluisje. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer OMNI Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Q4 14 NEUROMARKETING Pensioenfondsen moeten gouden bergen beloven NIEUWE METAALREGELING Historisch akkoord tussen PME en PMT

Nadere informatie

Q3 14. Ik ben bang voor Icesaveachtige. toestanden. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer

Q3 14. Ik ben bang voor Icesaveachtige. toestanden. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer OMNI Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Q3 14 NIEUW EUROPARLEMENT Werk aan de winkel voor pensioensector MEDEZEGGENSCHAP De politiek heeft het nog ingewikkelder gemaakt

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër

OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q1 15 OMNI Guy Verhofstadt, Europarlementariër We beseffen niet wat er op ons afkomt DUBBELGESPREK VNO-NCW kruist de degens met FNV

Nadere informatie

Maar dit is niet alles, want de vernieuwing gaat door. Zoals u ziet heeft dit nummer een nieuwe lay-out.

Maar dit is niet alles, want de vernieuwing gaat door. Zoals u ziet heeft dit nummer een nieuwe lay-out. H O O F D R E D A C T I O N E E L Donald Duck en PBM De Donald Duck en PBM hebben gemeen dat zij allebei een jubileum vieren. Donald Duck bestaat 60 jaar. En PBM gaat met dit nummer de 10 e jaargang in.

Nadere informatie

OMNI Q1 13. De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen. JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME

OMNI Q1 13. De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen. JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME OMNI Q1 13 Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer De zwartepiet gaat naar de pensioenfondsen JAAP JANISSEN Voorzitter deelnemersraad PME PENSIOENDROOM Omni & cetera COLOFON

Nadere informatie

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q2 15 OMNI Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit Nu is toezicht geen vloek meer PENSIOENEN IN EUROPA Niemand wil one-size-fits-all

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

De financiële markten aan banden?

De financiële markten aan banden? De financiële markten aan banden? Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 2, februari 2013 De financiële markten aan banden? Hoe krijgen we weer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo Nummer 5 november 2012 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Financieel Intermezzo Actueel Profijt van Jaarverslag Sector in de Hoe staan we solidariteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Blauw nr. 2 jaargang 4, november 2009. Blauw. Opgebrand of net lekker ingelopen? Never waste a good crisis! De erven van de babyboom

Blauw nr. 2 jaargang 4, november 2009. Blauw. Opgebrand of net lekker ingelopen? Never waste a good crisis! De erven van de babyboom Blauw nr. 2 jaargang 4, november 2009 Blauw Opgebrand of net lekker ingelopen? Never waste a good crisis! De erven van de babyboom Inhoud 3 Haastige spoed 4 Beleggen met beleid 6 De erven van de babyboom

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie