Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014"

Transcriptie

1 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Inleiding Het vierde kwartaal was erg volatiel voor de Europese aandelenmarkten, welke op een bepaald ogenblik zelf jaarlijkse negatieve rendementen weerspiegelden. Een dalende inflatie ten gevolge ineenzakkende olieprijzen en Griekse verkiezingen waren de voornaamste drijfveren. De Amerikaanse aandelenmarkten profiteerden verder van verbeterende economische indicatoren. In China geven diezelfde indicatoren een verdere vertraging weer maar de overheid staat klaar om bij te sturen indien nodig. De Japanse centrale bank blijft in de tussentijd ongeziene monetaire stimuli injecteren. De voorlopige groeicijfers voor het derde kwartaal gaan uit van een economische groei voor de eurozone met 0,2% op kwartaalbasis. Op jaarbasis komen we op 0,8% uit. In dit kader gaf de nieuwe voorzitter van de Europese Unie, JC Juncker, meer details vrij over een investeringsplan dat volgens hem Europa opnieuw zal doen groeien en mensen opnieuw aan het werk zal zetten. In de laatste maand van 2014 zagen we opnieuw een toename in volatiliteit door drie welbepaalde factoren die ook alleszins voor het begin van 2015 zullen blijven gelden: dalende olieprijzen-deflatie dalende euro heropflakkering van politieke instabiliteit Tot slot werden de langverwachte resultaten van de stress test en activakwaliteitsbeoordeling (AQR) die de ECB toepaste op de 130 grootste banken uit de eurozone, op 26 oktober gepubliceerd. De ECB heeft nu officieel de taak van toezichthouder overgenomen en kan de nodige stappen ondernemen om bij te sturen. Europa beschikt dus voortaan de facto over een Europese bankenunie. De verwachtingen tov de ECB scheren dus opnieuw hoge toppen. Zal de kaart van Quantitative Easing (QE) getrokken worden en zullen overheidsobligaties worden opgekocht? Het merendeel van de analisten en economen gaan er van uit dat dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van De Federal Reserve kondigde het einde van haar kwantitatieve monetaire versoepeling (QE3) aan. De op vervaldag komende overheidsobligaties en ABS (Asset Backed Security)/RMBS (Residential Mortgage-Backed Security) die de Amerikaanse centrale bank heeft opgekocht, zullen echter nog steeds worden geherinvesteerd waardoor er geen sprake is van een krimpende balans. Volgens J. Yellen geeft de Amerikaanse economie voldoende tekenen van herstel om deze beslissing te rechtvaardigen. Uiteraard blijven de data bepalend maar met uitzondering van inflatie staan zo goed als alle parameters op dit ogenblik op groen om de rente te verhogen. Op de persconferentie bevestigde J. Yellen ook nadrukkelijk dat de rente ongewijzigd zou blijven voor at least a couple of meetings. Ze benadrukte fors dat a couple letterlijk gelijk staat met twee wat overeenkomt met midden Zoals verwacht won de partij van premier S. Abe de vervroegde parlementsverkiezingen in Japan. De liberale democraten haalden het in het lager huis met 291 zetels van de beschikbare 475 waardoor premier S. Abe over een twee derde meerderheid beschikt. De komende vier jaar kan dus verder werk gemaakt worden van Abenomics dat tot op heden vooral steunde op de Bank of Japan en weinig werk maakte van hervormingen met uitzondering van een belastingverhoging. De Japanse beurs kende een positief 2014 dankzij een goedkope yen en steunaankopen van de centrale bank. Het Tankan rapport geeft echter aan dat het sentiment in de Japanse industrie terugviel terwijl het sentiment in de dienstensector licht verbeterde.

2 De Chinese aandelenmarkten waren eveneens volatiel over de maand december na de onophoudelijke stijging sinds de zomermaanden. De vertragende groei wakkerde ook in China de hoop op nieuwe stimuli vanwege de centrale bank. Deze verstrakte echter haar beleid om de aanhoudende stijging van de aandelenmarkten in te tomen. Vele banken leenden goedkoop op de interbancaire markt om aandelen op te kopen. De Chinese Centrale Bank (PBoC) verstrengde de regels voor het onderpand voor deze repo transacties (enkel triple AAA corporates) waardoor de aandelenmarkt in december corrigeerde. De overheid van haar kant kondigde opnieuw verse stimuli aan (voor maar liefst 11% van het bruto binnenlands product) ter ondersteuning van infrastructuur. Meerdere malen werd de transitie naar een consument gedreven economie naar voren geschoven maar het is duidelijk dat de 7% groei ondersteund blijft indien nodig. Op basis van ons intern waarderingsmodel blijven we ook voor 2015 meer opwaarts potentieel verwachten voor de Europese aandelenmarkten. Obligaties kunnen in Europa genieten van een eventuele tussenkomst van de ECB (Europese Centrale Bank) hoewel de rentevoeten voor overheidsobligaties reeds ongezien laag staan wat het rendement enigszins zal beperken. Bedrijfskredieten genieten meer marge waardoor de spreads meer kunnen dalen. Globale obligaties leveren een hogere yield to maturity maar de renteverhoging in de Verenidge Staten zou in 2015 roet in het eten kunnen gooien. Ook voor obligaties geven we de voorkeur aan Europa. Obligaties : Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Blue (Bonds World) Obligaties uit de eurozone : De Europese obligatiemarkten waren de grote verrassing voor 2014 met uitzonderlijke rendementen voor overheidsobligaties. De Duitse rente klokt af op 0,54% en ook de Belgische rente noteert nu onder de 1% (0,84%). Bedrijfsobligaties (8,40%) leveren op jaarbasis ook mooie rendementen maar overheidsobligaties geven over 2014 maar liefst een rendement van 13,13%. High yield gaat het jaar uit met een opbrengst van 5,83%. Obligaties uit groeilanden (emerging markets) deden nog iets beter en bieden een return van 6,75% op jaarbasis. De Eonia-Index bleef ongewijzigd tegenover eind september (0,10%). Insight is opnieuw de beste beheerder binnen de Europese portefeuille over In het laatste kwartaal kon de beheerder geen outperformance voorleggen. De voornaamste redenen hiervoor zijn het duratiebeheer en inflatieblootstelling. De eerste bestond uit een short positie terwijl Bund yields verder daalden en de tweede bestond uit Italiaanse inflatie gelinkte obligaties terwijl de inflatie eveneens verder wegzakte. De long dollar positie tegenover de euro leverde wel een positieve bijdrage in het vierde kwartaal alsook de allocatie naar emerging market debt. De blootstelling naar high yield leverde voor het eerst in 2014 een negatieve bijdrage aan het jaarlijkse rendement. HSBC gaat het jaar uit met een rendement dat in lijn ligt met zijn benchmark. Er is wel een negatief krediet effect omdat bedrijfsobligaties over 2014 minder opleverden dan overheidsobligaties. De beheerder profiteerde van de volatiliteit in november om high yield posities bij te kopen met een korte looptijd. Ook contingent convertibles (coco s) werden bijgekocht hoewel deze activaklasse beperkt blijft in de portefeuille (1,29%). Tier 2 obligaties van banken werden verkocht ten voordele van Tier 2 obligaties van verzekeraars. Sectoraal blijven financials overwogen ( vooral subordinated tegenover senior) en sinds het vierde kwartaal ook telecom. Geografisch weerspiegelt zich dit in een overweging op Frankrijk ten nadele van Spanje en Italië. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 2

3 Wellington blijft op jaarbasis de beheerder die het minst goed presteerde hoewel het vierde kwartaal in lijn lag met de benchmark. De macro-en kredietstrategieën leverden een positieve bijdrage maar niet de kwantitatieve. Duratiebeheer was positief dankzij een overweging op de korte en middellange UK curve, alsook een overweging op de Zuid Koreaanse 5 en 10 jaar curve en de Australische 3 jaar curve. Het wisselkoersbeheer was negatief mede door een onderweging van de Koreaanse Won en Nieuw Zeelandse dollar tegenover de US dollar en Japanse yen. De overweging op investment grade corporates uit Europa en covered bonds in combinatie met een onderweging op corporates en govies uit EM was positief voor het mandaat. De long 10 jaar US tegenover een short 10 jaar UK, gedreven door hun kwantitatief model, zorgde voor een negatieve bijdrage. Obligaties uit de wereldzone: Globaal hebben bedrijfsobligaties( 17,46%) het beter gedaan dan overheidsobligaties (12,97%). De Amerikaanse rente is over 2014 blijven dalen en bedroeg eind 2014 (2,17% tegenover 3,02%). High yield kende opnieuw een volatiele periode (november) waardoor heel wat beleggers opnieuw instapten en genoten van de daling van de spreads in december. Dit levert een rendement op eind 2014 van 13,89%. De Barclays Capital Global Aggregate klokt eind december af op 14,54%. Diezelfde Barclays Capital Global Aggregate maar hedged into euro levert door de almaar stijgende dollar een rendement van 7,57%. Obligaties uit de globale groeilanden (emerging market debt) leveren op jaarbasis een return van maar liefst 22,34% (unhedged). Beheerders globale obligaties : Pimco sluit het jaar af met een outperformance maar bleef in het vierde kwartaal achter op de benchmark. De onderweging duration op Verenigde Koninkrijk en Verenigde Staten werd teruggebracht maar droeg nog steeds negatief bij tot het rendement. Ook de onderweging duration op Nederland en Duitsland was negatief maar werd rechtgezet door een long duration op Spanje en Italië. Ook binnen EM werd de duratie teruggebracht hoewel deze nog steeds overwogen wordt op Mexico en Brazilië. Een long positie op de USD tov yen en voegde rendement toe alsook kredietselectie en Mortgage-Backed Securities. Door de attractieve waardering werden in de VS Treasury Inflation Proteceted Securities (TIPs) opgekocht hoewel deze door de dalende inflatie nog geen alpha hebben toegevoegd in het mandaat voor het vierde kwartaal. Standish Mellon bleef achter op de benchmark vooral door de performance in oktober. De overweging op high yield en globale inflatie gebonden obligaties waren de drijfveren voor het mindere rendement. Dit werd deels goedgemaakt door wisselkoersposities in te nemen waarbij Japanse yen, Australische en Nieuw-Zeelandse dollar werden onderwogen. De long posities op de Noorse kroon, Mexicaanse peso en Zuid-Afrikaanse rand leverden echter geen positieve bijdrage. Wel positief waren de allocaties naar Asset-Backed Securities (ABS) en Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) obligaties. De yield positionering op de Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse curve waren niet gunstig voor dit mandaat in het vierde kwartaal. Loomis Sayles levert over 2014 het laagste rendement van alle globale beheerders. Dit weegt op de portefeuille daar de kortere credit benchmark het hoogste rendement bood van alle korte benchmarks over De bond picking ( in sectoren als communicatie, energie) en het duratiebeheer (short op de US curve) zijn de voornaamste redenen voor de underperformance. De overweging op het Verenigde Koninkrijk was wel positief daar de rente verder daalde in het vierde kwartaal. Er worden op dit ogenblik geen actieve posities genomen mbt wisselkoersbeheer dus de volledige portefeuille is zo goed als gehedged. De off benchmark allocatie naar US high yield was eveneens een negatieve bijdrager door de oplopende spreads in het vierde kwartaal binnen deze activa klasse. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 3

4 Aandelen Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Red (Equity World). De Europese aandelenmarkten kampten sinds midden 2014 met een almaar stijgende dollar. Indien we het rendement van de MSCI EMU in euro vergelijken met deze van de MSCI World in USD dan bedraagt het verschil in rendement slechts 0,62%. Nemen we het wisselkoerseffect in overweging dan stijgt het verschil naar 15,27%. De MSCI World Emerging profiteerde van de positieve rendementen uit Azië en geeft eind 2014 een rendement van 11,38%. Aandelen uit de eurozone : Financière de l Echiquier had een positief vierde kwartaal. De onderweging op energie en financials was positief ondanks posities in Saipem, CGG, Deutsche Bank en Santander. De beheerder bleef overwogen op consumptiegoederen en industriële waarden. Voor consumptiegoederen werden vooral bedrijven met een EM exposure opgenomen. De posities die het meest hebben bijgedragen genoten eveneens van de wisselkoers tov de euro. Enkele voorbeelden zijn Smith & Nephew, Novo Nordisk of nog Ericsson. De meest verliesgevende positie was Adidas dat er niet in slaagde dezelfde marges te behalen (vooropgesteld door de beheerder) dan Nike. Telecom wordt momenteel onderzocht alsook het dividendthema met financial HSBC. BNPPIP kende een gemengd vierde kwartaal waardoor het 2014 afsluit met een licht verlies. Over het gehele jaar had de beheerder te kampen, net als BlackRock, met de defensieve rotatie die plaatsvond naar dividendaandelen. De beheerder vond geen kwaliteitsaandelen (volgens criteria van dit mandaat) binnen utilities en telecom die door defensieve beleggers werden opgepikt. Het niet behouden van Sanofi en Total was positief voor het rendement alsook de investeringen in Fresenius, ASML en Continental (core posities). BVBA en Technip zorgden voor een negatieve bijdrage alsook Erste Bank en Jeronimo Martins. BlackRock is over 2014 de slechtst presterende beheerder. In het vierde kwartaal was de stock picking positief maar niet de geografische (overweging Portugal en Italië) en sectorale allocatie (energie). De stock picking was een combinatie van overwegingen (Continental) en het niet bezitten van bepaalde aandelen (Banco Santander en BBVA). Door de mindere prestatie werd besloten om te investeren in stabielere dividendaandelen uit de vastgoedsector maar ook in energie, verzekeringen en utilities. De beheerder blijft eveneens gepositioneerd voor een Europees herstel door te investeren in oa bouw, wagens en retail banking. Enkele namen die werden toegevoegd in het vierde kwartaal zijn Volkswagen, Pernod-Ricard, EON, BNP Paribas of nog LVMH. Invesco is op jaarbasis de beste beheerder binnen de Europese aandelenportefeuille. Het merendeel van het rendement werd begin 2014 behaald en geconsolideerd over de overige kwartalen. De beheerder blijft positief over Spanje en Europa in het algemeen. Hij voegde eveneens aandelen uit de energiesector toe. Door de dalende olieprijzen zal de capital expenditure (capex) efficiënter worden besteed volgens Invesco, hoewel de instap te vroeg lijkt te zijn gebeurd. Gezondheidszorg werd onderwogen ten nadele van telecom. Deze laatste sector zou kunnen genieten van een gunstigere regelgeving en aantrekkelijke waarderingen. De portefeuille is meer cyclisch gepositioneerd hoewel 2015 volgens de beheerder volatiel(er) zal verlopen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 4

5 Aandelen uit de wereldzone : AQR hanteert, zoals reeds voorheen toegelicht, een kwantitatief model dat resulteert in een portefeuille van 457 waarden tegenover in de benchmark. De rotatie binnen de portefeuille bevindt zich tussen de 70% en 100%. Sinds het aanstellen van AQR levert dit mandaat een positieve bijdrage. In het vierde kwartaal werden IT, telecommunicatie en utilities overwogen ten nadele van duurzame- en consumentengoederen alsook energie en materialen. Geografisch werd het rendement grotendeels behaald in de VS en Europa. Fiera Capital s stock picking leverde een meerwaarde dankzij posities in Sherwin-Williams, TJX, 3M en ook Oracle. Sectoraal leverde de allocatie naar Industrials, materials en telecom voor een meerwaarde. Negatieve bijdragers waren gezondheidszorg en financiële waarden met ondermeer posities in Roche en Moody s. Geografisch blijft de beheerder zowel de VS als Europa en Japan onderwegen ten voordele van Zwitserland het VK en opkomende landen (Taïwan, China, Indië). JP Morgan leverde in het vierde kwartaal een licht betere prestatie tegenover de benchmark. De onderweging op de Verenidge Staten werd vergroot door posities in telecom en IT (software) te verkopen met winst. Ook posities in de gezondheidssector werden afgebouwd en geherinvesteerd in dezelfde sector maar dan in Europa. Hoewel nog steeds onderwogen werden Amerikaanse posities toegevoegd in energie en duurzame consumptiegoederen. De overweging op Europa werd verder opgebouwd door aankopen in de automobielsector (Volkswagen) en cyclische industriële bedrijven(electrolux). De blootstelling naar Japan en de opkomende landen blijft beperkt. Opkomende landen wil de beheerder bespelen door bedrijven op te pikken die in de VS of Europa zijn gevestigd maar een deel van hun winsten uit de opkomende landen halen. Barrow Hanley, pure value beheerder, is na Wellington (waarvan het mandaat werd opgezegd) de slechtste beheerder op jaarbasis binnen de globale aandelenportefeuille. Hoewel de onderweging op energie en materials positief was, heeft vooral de overweging op Europa (ten nadele van de VS) en meer specifiek financials het rendement negatief beïnvloedt. Posities in Erste Bank, Deutsche Borse of Aegon zijn hier enkele voorbeelden van. Andere stock picks zoals Okla (energie gebonden) of Sanofi waren eveneens ongunstig voor het rendement. In het laatste kwartaal werd EM exposure toegevoegd via CP Foods en ook het Japanse IT bedrijf Hitachi werd opgepikt door de beheerder. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 5

6 Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation (RARFAA) Beleggingspolitiek RARFAA wil een meerwaarde realiseren door optimaal te profiteren van de opportuniteiten die zich voordoen op de financiële markten. De fondsbeheerder is volledig vrij om zelf te bepalen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn of in derivaten uitgegeven over alle sectoren en in alle regio s. Risicoklasse 2 In het vierde kwartaal werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille. De posities in US senior hedged loans werd volledig verkocht. Door de dalende olieprijzen komen heel wat bedrijven actief in de sector onder druk wat betreft de perceptie op hun terugbetalingscapaciteit. Olie gerelateerde bedrijven vormen een belangrijk gewicht in de loans sector en dus werd besloten de blootstelling volledig af te bouwen. Door de almaar stijgende dollar en de overweging van Rusland en de VAE binnen het fonds van Ashmore, werd ook de blootstelling naar EMD afgebouwd. Met de verkopen werd een positie genomen in het globale obligatiemandaat van Pimco dat eveneens EMD blootstelling heeft maar dan vooral naar Latijns-Amerika. Tot slot werd ook een positie ingenomen in een tracker op Noord-Amerikaanse aandelen om enerzijds de stijgende dollar te bespelen alsook de stijgende Amerikaanse aandelenmarkten. De aandelenblootstelling bestaat dus uit Europa en de VS. Naar aanleiding van de verwachte QE van de ECB werd het gewicht op Europese overheidsobligaties (Insight) en krediet (HSBC) behouden. Over 2014 levert het fonds een rendement van net iets meer dan 5% met een allocatie van slechts 10% naar aandelen toe. Dit komt overeen met de nieuwe stijl van dit fonds nl an allweather fund that can participate in positive markets but that can limit downside during times of market turbulence. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. Rendementen die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij AG Employee Benefits. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 6

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Inleiding In het eerste kwartaal herontdekten beleggers de Europese aandelen dankzij een depreciërende

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Inleiding De laatste drie jaar heeft het merendeel van de aandelenmarkten een sterke prestatie neergezet

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 De aandelenmarkten bleven de hele zomer vrolijk hoger gaan zonder enige aanleiding. Het Duitse

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt.

De Amerikaanse aandelenmarkt, die goed standhoudt, is sinds kort losgekoppeld van het economische momentum, dat verzwakt. De risicopremie van Amerikaanse aandelen is dit jaar naar onze mening minder aantrekkelijk dan die van aandelen in de eurozone (overwogen) en Japan (overwogen), en zelfs de groeilanden. Er zijn enkele

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Sinds dec YTD maand 3M 12M

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Performance at the end of December 2014 (gross of Last Last Last Last Since December Last 3M YTD

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk

Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk De obligatiefondsen hebben in 2011 de beste resultaten gehaald. Fondsen die beleggen in Europese en Belgische aandelen en in aandelen uit de groeilanden, kregen zware

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Economische context en beursklimaat in 2013 Centrale banken beheersen de financiële markten en China over zijn top Twee belangrijke

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten bleek de krimp van het bbp in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4.

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE MAART 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M* BNP Paribas OBAM N.V. 3.24 17.70 17.70

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Halfjaarbericht 2015 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers SEPTEMBER 2010 MAANDRAPPORTAGE JANUARI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Afgelopen maand* 3M YTD* 12M 24M* 36M* 60M* Sinds dec 1989*** BNP

Nadere informatie