Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014"

Transcriptie

1 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Inleiding Het vierde kwartaal was erg volatiel voor de Europese aandelenmarkten, welke op een bepaald ogenblik zelf jaarlijkse negatieve rendementen weerspiegelden. Een dalende inflatie ten gevolge ineenzakkende olieprijzen en Griekse verkiezingen waren de voornaamste drijfveren. De Amerikaanse aandelenmarkten profiteerden verder van verbeterende economische indicatoren. In China geven diezelfde indicatoren een verdere vertraging weer maar de overheid staat klaar om bij te sturen indien nodig. De Japanse centrale bank blijft in de tussentijd ongeziene monetaire stimuli injecteren. De voorlopige groeicijfers voor het derde kwartaal gaan uit van een economische groei voor de eurozone met 0,2% op kwartaalbasis. Op jaarbasis komen we op 0,8% uit. In dit kader gaf de nieuwe voorzitter van de Europese Unie, JC Juncker, meer details vrij over een investeringsplan dat volgens hem Europa opnieuw zal doen groeien en mensen opnieuw aan het werk zal zetten. In de laatste maand van 2014 zagen we opnieuw een toename in volatiliteit door drie welbepaalde factoren die ook alleszins voor het begin van 2015 zullen blijven gelden: dalende olieprijzen-deflatie dalende euro heropflakkering van politieke instabiliteit Tot slot werden de langverwachte resultaten van de stress test en activakwaliteitsbeoordeling (AQR) die de ECB toepaste op de 130 grootste banken uit de eurozone, op 26 oktober gepubliceerd. De ECB heeft nu officieel de taak van toezichthouder overgenomen en kan de nodige stappen ondernemen om bij te sturen. Europa beschikt dus voortaan de facto over een Europese bankenunie. De verwachtingen tov de ECB scheren dus opnieuw hoge toppen. Zal de kaart van Quantitative Easing (QE) getrokken worden en zullen overheidsobligaties worden opgekocht? Het merendeel van de analisten en economen gaan er van uit dat dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van De Federal Reserve kondigde het einde van haar kwantitatieve monetaire versoepeling (QE3) aan. De op vervaldag komende overheidsobligaties en ABS (Asset Backed Security)/RMBS (Residential Mortgage-Backed Security) die de Amerikaanse centrale bank heeft opgekocht, zullen echter nog steeds worden geherinvesteerd waardoor er geen sprake is van een krimpende balans. Volgens J. Yellen geeft de Amerikaanse economie voldoende tekenen van herstel om deze beslissing te rechtvaardigen. Uiteraard blijven de data bepalend maar met uitzondering van inflatie staan zo goed als alle parameters op dit ogenblik op groen om de rente te verhogen. Op de persconferentie bevestigde J. Yellen ook nadrukkelijk dat de rente ongewijzigd zou blijven voor at least a couple of meetings. Ze benadrukte fors dat a couple letterlijk gelijk staat met twee wat overeenkomt met midden Zoals verwacht won de partij van premier S. Abe de vervroegde parlementsverkiezingen in Japan. De liberale democraten haalden het in het lager huis met 291 zetels van de beschikbare 475 waardoor premier S. Abe over een twee derde meerderheid beschikt. De komende vier jaar kan dus verder werk gemaakt worden van Abenomics dat tot op heden vooral steunde op de Bank of Japan en weinig werk maakte van hervormingen met uitzondering van een belastingverhoging. De Japanse beurs kende een positief 2014 dankzij een goedkope yen en steunaankopen van de centrale bank. Het Tankan rapport geeft echter aan dat het sentiment in de Japanse industrie terugviel terwijl het sentiment in de dienstensector licht verbeterde.

2 De Chinese aandelenmarkten waren eveneens volatiel over de maand december na de onophoudelijke stijging sinds de zomermaanden. De vertragende groei wakkerde ook in China de hoop op nieuwe stimuli vanwege de centrale bank. Deze verstrakte echter haar beleid om de aanhoudende stijging van de aandelenmarkten in te tomen. Vele banken leenden goedkoop op de interbancaire markt om aandelen op te kopen. De Chinese Centrale Bank (PBoC) verstrengde de regels voor het onderpand voor deze repo transacties (enkel triple AAA corporates) waardoor de aandelenmarkt in december corrigeerde. De overheid van haar kant kondigde opnieuw verse stimuli aan (voor maar liefst 11% van het bruto binnenlands product) ter ondersteuning van infrastructuur. Meerdere malen werd de transitie naar een consument gedreven economie naar voren geschoven maar het is duidelijk dat de 7% groei ondersteund blijft indien nodig. Op basis van ons intern waarderingsmodel blijven we ook voor 2015 meer opwaarts potentieel verwachten voor de Europese aandelenmarkten. Obligaties kunnen in Europa genieten van een eventuele tussenkomst van de ECB (Europese Centrale Bank) hoewel de rentevoeten voor overheidsobligaties reeds ongezien laag staan wat het rendement enigszins zal beperken. Bedrijfskredieten genieten meer marge waardoor de spreads meer kunnen dalen. Globale obligaties leveren een hogere yield to maturity maar de renteverhoging in de Verenidge Staten zou in 2015 roet in het eten kunnen gooien. Ook voor obligaties geven we de voorkeur aan Europa. Obligaties : Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Blue (Bonds World) Obligaties uit de eurozone : De Europese obligatiemarkten waren de grote verrassing voor 2014 met uitzonderlijke rendementen voor overheidsobligaties. De Duitse rente klokt af op 0,54% en ook de Belgische rente noteert nu onder de 1% (0,84%). Bedrijfsobligaties (8,40%) leveren op jaarbasis ook mooie rendementen maar overheidsobligaties geven over 2014 maar liefst een rendement van 13,13%. High yield gaat het jaar uit met een opbrengst van 5,83%. Obligaties uit groeilanden (emerging markets) deden nog iets beter en bieden een return van 6,75% op jaarbasis. De Eonia-Index bleef ongewijzigd tegenover eind september (0,10%). Insight is opnieuw de beste beheerder binnen de Europese portefeuille over In het laatste kwartaal kon de beheerder geen outperformance voorleggen. De voornaamste redenen hiervoor zijn het duratiebeheer en inflatieblootstelling. De eerste bestond uit een short positie terwijl Bund yields verder daalden en de tweede bestond uit Italiaanse inflatie gelinkte obligaties terwijl de inflatie eveneens verder wegzakte. De long dollar positie tegenover de euro leverde wel een positieve bijdrage in het vierde kwartaal alsook de allocatie naar emerging market debt. De blootstelling naar high yield leverde voor het eerst in 2014 een negatieve bijdrage aan het jaarlijkse rendement. HSBC gaat het jaar uit met een rendement dat in lijn ligt met zijn benchmark. Er is wel een negatief krediet effect omdat bedrijfsobligaties over 2014 minder opleverden dan overheidsobligaties. De beheerder profiteerde van de volatiliteit in november om high yield posities bij te kopen met een korte looptijd. Ook contingent convertibles (coco s) werden bijgekocht hoewel deze activaklasse beperkt blijft in de portefeuille (1,29%). Tier 2 obligaties van banken werden verkocht ten voordele van Tier 2 obligaties van verzekeraars. Sectoraal blijven financials overwogen ( vooral subordinated tegenover senior) en sinds het vierde kwartaal ook telecom. Geografisch weerspiegelt zich dit in een overweging op Frankrijk ten nadele van Spanje en Italië. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 2

3 Wellington blijft op jaarbasis de beheerder die het minst goed presteerde hoewel het vierde kwartaal in lijn lag met de benchmark. De macro-en kredietstrategieën leverden een positieve bijdrage maar niet de kwantitatieve. Duratiebeheer was positief dankzij een overweging op de korte en middellange UK curve, alsook een overweging op de Zuid Koreaanse 5 en 10 jaar curve en de Australische 3 jaar curve. Het wisselkoersbeheer was negatief mede door een onderweging van de Koreaanse Won en Nieuw Zeelandse dollar tegenover de US dollar en Japanse yen. De overweging op investment grade corporates uit Europa en covered bonds in combinatie met een onderweging op corporates en govies uit EM was positief voor het mandaat. De long 10 jaar US tegenover een short 10 jaar UK, gedreven door hun kwantitatief model, zorgde voor een negatieve bijdrage. Obligaties uit de wereldzone: Globaal hebben bedrijfsobligaties( 17,46%) het beter gedaan dan overheidsobligaties (12,97%). De Amerikaanse rente is over 2014 blijven dalen en bedroeg eind 2014 (2,17% tegenover 3,02%). High yield kende opnieuw een volatiele periode (november) waardoor heel wat beleggers opnieuw instapten en genoten van de daling van de spreads in december. Dit levert een rendement op eind 2014 van 13,89%. De Barclays Capital Global Aggregate klokt eind december af op 14,54%. Diezelfde Barclays Capital Global Aggregate maar hedged into euro levert door de almaar stijgende dollar een rendement van 7,57%. Obligaties uit de globale groeilanden (emerging market debt) leveren op jaarbasis een return van maar liefst 22,34% (unhedged). Beheerders globale obligaties : Pimco sluit het jaar af met een outperformance maar bleef in het vierde kwartaal achter op de benchmark. De onderweging duration op Verenigde Koninkrijk en Verenigde Staten werd teruggebracht maar droeg nog steeds negatief bij tot het rendement. Ook de onderweging duration op Nederland en Duitsland was negatief maar werd rechtgezet door een long duration op Spanje en Italië. Ook binnen EM werd de duratie teruggebracht hoewel deze nog steeds overwogen wordt op Mexico en Brazilië. Een long positie op de USD tov yen en voegde rendement toe alsook kredietselectie en Mortgage-Backed Securities. Door de attractieve waardering werden in de VS Treasury Inflation Proteceted Securities (TIPs) opgekocht hoewel deze door de dalende inflatie nog geen alpha hebben toegevoegd in het mandaat voor het vierde kwartaal. Standish Mellon bleef achter op de benchmark vooral door de performance in oktober. De overweging op high yield en globale inflatie gebonden obligaties waren de drijfveren voor het mindere rendement. Dit werd deels goedgemaakt door wisselkoersposities in te nemen waarbij Japanse yen, Australische en Nieuw-Zeelandse dollar werden onderwogen. De long posities op de Noorse kroon, Mexicaanse peso en Zuid-Afrikaanse rand leverden echter geen positieve bijdrage. Wel positief waren de allocaties naar Asset-Backed Securities (ABS) en Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) obligaties. De yield positionering op de Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse curve waren niet gunstig voor dit mandaat in het vierde kwartaal. Loomis Sayles levert over 2014 het laagste rendement van alle globale beheerders. Dit weegt op de portefeuille daar de kortere credit benchmark het hoogste rendement bood van alle korte benchmarks over De bond picking ( in sectoren als communicatie, energie) en het duratiebeheer (short op de US curve) zijn de voornaamste redenen voor de underperformance. De overweging op het Verenigde Koninkrijk was wel positief daar de rente verder daalde in het vierde kwartaal. Er worden op dit ogenblik geen actieve posities genomen mbt wisselkoersbeheer dus de volledige portefeuille is zo goed als gehedged. De off benchmark allocatie naar US high yield was eveneens een negatieve bijdrager door de oplopende spreads in het vierde kwartaal binnen deze activa klasse. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 3

4 Aandelen Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Red (Equity World). De Europese aandelenmarkten kampten sinds midden 2014 met een almaar stijgende dollar. Indien we het rendement van de MSCI EMU in euro vergelijken met deze van de MSCI World in USD dan bedraagt het verschil in rendement slechts 0,62%. Nemen we het wisselkoerseffect in overweging dan stijgt het verschil naar 15,27%. De MSCI World Emerging profiteerde van de positieve rendementen uit Azië en geeft eind 2014 een rendement van 11,38%. Aandelen uit de eurozone : Financière de l Echiquier had een positief vierde kwartaal. De onderweging op energie en financials was positief ondanks posities in Saipem, CGG, Deutsche Bank en Santander. De beheerder bleef overwogen op consumptiegoederen en industriële waarden. Voor consumptiegoederen werden vooral bedrijven met een EM exposure opgenomen. De posities die het meest hebben bijgedragen genoten eveneens van de wisselkoers tov de euro. Enkele voorbeelden zijn Smith & Nephew, Novo Nordisk of nog Ericsson. De meest verliesgevende positie was Adidas dat er niet in slaagde dezelfde marges te behalen (vooropgesteld door de beheerder) dan Nike. Telecom wordt momenteel onderzocht alsook het dividendthema met financial HSBC. BNPPIP kende een gemengd vierde kwartaal waardoor het 2014 afsluit met een licht verlies. Over het gehele jaar had de beheerder te kampen, net als BlackRock, met de defensieve rotatie die plaatsvond naar dividendaandelen. De beheerder vond geen kwaliteitsaandelen (volgens criteria van dit mandaat) binnen utilities en telecom die door defensieve beleggers werden opgepikt. Het niet behouden van Sanofi en Total was positief voor het rendement alsook de investeringen in Fresenius, ASML en Continental (core posities). BVBA en Technip zorgden voor een negatieve bijdrage alsook Erste Bank en Jeronimo Martins. BlackRock is over 2014 de slechtst presterende beheerder. In het vierde kwartaal was de stock picking positief maar niet de geografische (overweging Portugal en Italië) en sectorale allocatie (energie). De stock picking was een combinatie van overwegingen (Continental) en het niet bezitten van bepaalde aandelen (Banco Santander en BBVA). Door de mindere prestatie werd besloten om te investeren in stabielere dividendaandelen uit de vastgoedsector maar ook in energie, verzekeringen en utilities. De beheerder blijft eveneens gepositioneerd voor een Europees herstel door te investeren in oa bouw, wagens en retail banking. Enkele namen die werden toegevoegd in het vierde kwartaal zijn Volkswagen, Pernod-Ricard, EON, BNP Paribas of nog LVMH. Invesco is op jaarbasis de beste beheerder binnen de Europese aandelenportefeuille. Het merendeel van het rendement werd begin 2014 behaald en geconsolideerd over de overige kwartalen. De beheerder blijft positief over Spanje en Europa in het algemeen. Hij voegde eveneens aandelen uit de energiesector toe. Door de dalende olieprijzen zal de capital expenditure (capex) efficiënter worden besteed volgens Invesco, hoewel de instap te vroeg lijkt te zijn gebeurd. Gezondheidszorg werd onderwogen ten nadele van telecom. Deze laatste sector zou kunnen genieten van een gunstigere regelgeving en aantrekkelijke waarderingen. De portefeuille is meer cyclisch gepositioneerd hoewel 2015 volgens de beheerder volatiel(er) zal verlopen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 4

5 Aandelen uit de wereldzone : AQR hanteert, zoals reeds voorheen toegelicht, een kwantitatief model dat resulteert in een portefeuille van 457 waarden tegenover in de benchmark. De rotatie binnen de portefeuille bevindt zich tussen de 70% en 100%. Sinds het aanstellen van AQR levert dit mandaat een positieve bijdrage. In het vierde kwartaal werden IT, telecommunicatie en utilities overwogen ten nadele van duurzame- en consumentengoederen alsook energie en materialen. Geografisch werd het rendement grotendeels behaald in de VS en Europa. Fiera Capital s stock picking leverde een meerwaarde dankzij posities in Sherwin-Williams, TJX, 3M en ook Oracle. Sectoraal leverde de allocatie naar Industrials, materials en telecom voor een meerwaarde. Negatieve bijdragers waren gezondheidszorg en financiële waarden met ondermeer posities in Roche en Moody s. Geografisch blijft de beheerder zowel de VS als Europa en Japan onderwegen ten voordele van Zwitserland het VK en opkomende landen (Taïwan, China, Indië). JP Morgan leverde in het vierde kwartaal een licht betere prestatie tegenover de benchmark. De onderweging op de Verenidge Staten werd vergroot door posities in telecom en IT (software) te verkopen met winst. Ook posities in de gezondheidssector werden afgebouwd en geherinvesteerd in dezelfde sector maar dan in Europa. Hoewel nog steeds onderwogen werden Amerikaanse posities toegevoegd in energie en duurzame consumptiegoederen. De overweging op Europa werd verder opgebouwd door aankopen in de automobielsector (Volkswagen) en cyclische industriële bedrijven(electrolux). De blootstelling naar Japan en de opkomende landen blijft beperkt. Opkomende landen wil de beheerder bespelen door bedrijven op te pikken die in de VS of Europa zijn gevestigd maar een deel van hun winsten uit de opkomende landen halen. Barrow Hanley, pure value beheerder, is na Wellington (waarvan het mandaat werd opgezegd) de slechtste beheerder op jaarbasis binnen de globale aandelenportefeuille. Hoewel de onderweging op energie en materials positief was, heeft vooral de overweging op Europa (ten nadele van de VS) en meer specifiek financials het rendement negatief beïnvloedt. Posities in Erste Bank, Deutsche Borse of Aegon zijn hier enkele voorbeelden van. Andere stock picks zoals Okla (energie gebonden) of Sanofi waren eveneens ongunstig voor het rendement. In het laatste kwartaal werd EM exposure toegevoegd via CP Foods en ook het Japanse IT bedrijf Hitachi werd opgepikt door de beheerder. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 5

6 Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation (RARFAA) Beleggingspolitiek RARFAA wil een meerwaarde realiseren door optimaal te profiteren van de opportuniteiten die zich voordoen op de financiële markten. De fondsbeheerder is volledig vrij om zelf te bepalen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn of in derivaten uitgegeven over alle sectoren en in alle regio s. Risicoklasse 2 In het vierde kwartaal werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille. De posities in US senior hedged loans werd volledig verkocht. Door de dalende olieprijzen komen heel wat bedrijven actief in de sector onder druk wat betreft de perceptie op hun terugbetalingscapaciteit. Olie gerelateerde bedrijven vormen een belangrijk gewicht in de loans sector en dus werd besloten de blootstelling volledig af te bouwen. Door de almaar stijgende dollar en de overweging van Rusland en de VAE binnen het fonds van Ashmore, werd ook de blootstelling naar EMD afgebouwd. Met de verkopen werd een positie genomen in het globale obligatiemandaat van Pimco dat eveneens EMD blootstelling heeft maar dan vooral naar Latijns-Amerika. Tot slot werd ook een positie ingenomen in een tracker op Noord-Amerikaanse aandelen om enerzijds de stijgende dollar te bespelen alsook de stijgende Amerikaanse aandelenmarkten. De aandelenblootstelling bestaat dus uit Europa en de VS. Naar aanleiding van de verwachte QE van de ECB werd het gewicht op Europese overheidsobligaties (Insight) en krediet (HSBC) behouden. Over 2014 levert het fonds een rendement van net iets meer dan 5% met een allocatie van slechts 10% naar aandelen toe. Dit komt overeen met de nieuwe stijl van dit fonds nl an allweather fund that can participate in positive markets but that can limit downside during times of market turbulence. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. Rendementen die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij AG Employee Benefits. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 6

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Inleiding In het eerste kwartaal herontdekten beleggers de Europese aandelen dankzij een depreciërende

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 Inleiding Het terugschroeven van de steunaankopen in de Verenigde Staten in combinatie met verzwakkende

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2013 Inleiding Fiscal cliff, Cyprus, Italiaanse verkiezingen, sequester, Portugese ministers, Chinese liquiditeitssqueeze,..de

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2015 Inleiding Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door negatieve rendementen voor het merendeel van de activaklassen,

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2013 Inleiding De Europese economie groeit opnieuw. Hoewel nog zwak kan deze groei duurzamer worden dankzij

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 Inleiding Het laatste kwartaal van 2013 was opnieuw positief voor aandelen. Naar aanloop van de vergadering

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 De aandelenmarkten bleven de hele zomer vrolijk hoger gaan zonder enige aanleiding. Het Duitse

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2014 Inleiding De laatste twee jaar hebben de Europese aandelenmarkten kunnen genieten van de rerating/herwaardering

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Inleiding De laatste drie jaar heeft het merendeel van de aandelenmarkten een sterke prestatie neergezet

Nadere informatie

Rainbowfondsen. Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/12/2015. AG Employee Benefits

Rainbowfondsen. Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/12/2015. AG Employee Benefits Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2015 Inleiding AG Employee Benefits Na de correctie in de zomermaanden veerden de aandelenmarkten op als gevolg

Nadere informatie

Fonds Rainbow. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2016. AG Employee Benefits

Fonds Rainbow. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2016. AG Employee Benefits Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2016 Inleiding AG Employee Benefits Wat gevreesd werd, is werkelijkheid geworden: het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2016 Inleiding AG Employee Benefits Macro-economisch De positieve trend die zich enkele maanden geleden heeft

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2012 De internationale beurzen sluiten het eerste kwartaal af met mooie winsten gedreven door de

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2012 Het laatste kwartaal bleven de aandelenmarkten verder stijgen dankzij de geruststellende woorden

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2011

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2011 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2011 Tijdens het vierde kwartaal hebben de aandelenmarkten een deel van de verliezen kunnen goedmaken.

Nadere informatie

Fonds Rainbow. Beheercommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/03/2016. AG Employee Benefits

Fonds Rainbow. Beheercommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/03/2016. AG Employee Benefits Fonds Rainbow Beheercommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2016 Inleiding AG Employee Benefits Het eerste kwartaal van 2016 is een zeer volatiel kwartaal gebleken. In

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Balanced. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Balanced. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat de surprise indices

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Stability. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Stability. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat de surprise indices

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds Euro. Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds Euro. Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Bonds Euro Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel Vooruitzichten Na de correctie in de zomermaanden veerden de aandelenmarkten op als gevolg

Nadere informatie

Fonds Rainbow Beh eerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten AG Employee Benefits Inleiding Macro-economisch

Fonds Rainbow Beh eerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten AG Employee Benefits Inleiding Macro-economisch Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2017 Inleiding AG Employee Benefits Macro-economisch Na het eerste kwartaal van 2017 kunnen we terugblikken

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2009

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2009 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2009 Inleiding Na het turbulente 2008, heeft 2009 zich geprofileerd als het jaar waarin de aandelenmarkten

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2011

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2011 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2011 De grote paniekgolf van augustus, waarbij alle risicovolle activa massaal werden verkocht, heeft

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2010 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2010 De vaak teleurstellende statistieken overschaduwen het goede bedrijfsnieuws Voor de markten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Equities Euro. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Equities Euro. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Equities Euro Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel Vooruitzichten Na de correctie in de zomermaanden veerden de aandelenmarkten op als gevolg

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Tak 23 fondsen. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2017. AG Employee Benefits

Tak 23 fondsen. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2017. AG Employee Benefits Tak 23 fondsen Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2017 Inleiding AG Employee Benefits Macro-economisch situatie De politieke risico s nemen af. Tijdens het

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico

AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en waarmee

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen Tak 23

Overzicht van de fondsen Tak 23 Multi-Invest Capital Life Overzicht van de fondsen Tak 23 Situatie op 31/12/2009 Multi-Invest Benchmark Datum Rendement/Performantie (%) S&P Sterren Risicoklasse NVI oprichting 1 maand 3 maanden 1 jaar

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Equities World. Kerncijfers 30 september 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Equities World. Kerncijfers 30 september 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Equities World Kerncijfers 30 september 2016 Trimestrieel Vooruitzichten Sedert het begin van het derde kwartaal hebben we in de meeste regio s

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2016 AG Employee Benefits Inleiding In de Verenigde Staten zagen we de voorbije maand een stabilisatie tot

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie