Sneon 6 juli e Jiergong nû. 2114

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114"

Transcriptie

1 Sneon 6 juli e Jiergong nû

2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr juli 2013 Redactie: Petra Tolsma Griet Reitsma Willem de Boer Thea de Boer Gerda Ettema Redactieadres: Petra Tolsma Surein LW Exmorra Ledenadministratie: Willem de Boer, tel Internet: Verschijning: Drukker: Abonnementsprijs: Bankrekening: Bezorging: Maandelijks Printwurk Iris, Makkum Bezorging 17,50 per jaar Postabonnees 32,50 per jaar bij Rabo Sneek-Zuidwest Frl. e.o. t.n.v. Stichting Doarpsnijs te Exmorra Voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met Fokje Postma, tel.: Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 3 augustus. Kopij en advertenties uiterlijk dinsdag 23 juli inleveren! Aanlevering bij voorkeur digitaal op A5 formaat (CD, of USB-stick). 3

3 VOORWOORD Juli Beste mensen, De zomervakantie staat weer voor de deur en velen van u hebben de koffer al gepakt of zitten misschien al in zonnige oorden. Ik hoop dat u lekker lang uit op de terrasstoel in uw tuin of vakantieadres zit met misschien het Doarpsnijs op uw schoot. Zittend en genietend van het zonnetje waar we al zo lang op hebben zitten wachten. Je zou mogen verwachten dat het in juli nou wel eens mag gebeuren: DE ZOMER!!!!! Het blijft echter afwachten. In dit Doarpsnijs vind u natuurlijk de vaste dingen die u van ons gewend bent, alleen de column van Pauline ontbreekt. Verder hebben we wel 13 interviews met allemaal jongens en meiden van groep 8 van de basisschool, zij gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Maar eerst even genieten van wel zeven weken vakantie. Volgende maand valt er, ondanks de vakantie, gewoon weer een Doarpsnijs bij u op de mat. Veel leesplezier, De redactie 4

4 INHOUD Soarch en blydskip. 5 Wa binne jo. 8 Tusken tomme en Wiisfinger 10 Geslaagd. 31 Ut e kranten Troch Eksmoarre en Allingawier 36 Kleurplaat Nieuws van het dorpsbelang 41 Van de gemeente. 47 Jo sille it mar beleve Fan alles wat 51 Sportnijs.. 56 Uit de Allingawierster oude doos 73 Kerknieuws. 76 Eén, twee, drie. 79 Ut it laadsje 80 Waarstasjon Skettens.. 81 Maandkalender

5 SOARCH EN BLYDSKIP Ingrid Jonkhout is op 17 juni 50 jaar geworden Op 19 juni werd Renske Wijnalda Ook in huize 50 jaar S. Steigenga Gefeliciteerd was het feest 6

6 Beste mensen, Weinig inwoners van onze dorpen zullen haar nog herinneren Bertha Petronella (Bep) Clerum. Zij was van 1946 tot 1949 juffrouw aan de lagere school in Exmorra en was inwonend bij de fam Willum en Fokje Postma Dorpstraat 9. De laatste jaren woonde zij in een verzorgingstehuis in Apeldoorn. Zij is overleden op 24 mei op de leeftijd van 88 jaar. De herdenkingsdienst was op 29 mei in Uggelen waar zij ook is begraven. Dit is mij doorgegeven door mevr Fokje Postma uit Wommels met de vraag om dit in Doarpsnijs te plaatsen. Thomas Postma. *********************************************************************************** Lieve Mensen: Hartelijk Bedankt voor jullie prachtige lieve kaarten en cadeaus en de vele bloemen die wij mochten ontvangen bij ons 45 jarig huwelijk. Het werd voor ons een onvergetelijke dag! Groetjes van Durk en Feikje Bijlsma. *********************************************************************************** Lieve Mensen, Bij deze wil ik jullie allen bedanken,voor de vele bossen bloemen die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen! Dit heeft mij echt goed gedaan. Ook de kaartjes mogen niet vergeten worden. Met alle begrip en steun van de mensen om mij heen,voel ik mij al de helft beter! Binnenkort probeer ik stukje bij beetje mijn werk weer wat op te pakken. Zodat de sociale contacten weer wat makkelijker gaan. Nogmaals Bedankt... Heel veel Liefs van: Ineke 7

7 Hiermee wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen enz. die ik heb gekregen na mijn operatie. Het gaat langzaam weer de goede kant op. Henriëtte van de Hel-Zomer *********************************************************************************** Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten en postzegels voor de fibrosis kinderen. Het geld wordt gebruikt voor faciliteiten voor die kinderen. Graag ontvangen wij in de toekomst uw ansichtkaarten en postzegels. Wat de kaarten betreft graag alleen ansichtkaarten. hartelijke groeten Douwe en Hinke *********************************************************************************** Nationaal Epilepsie Fonds dit jaar heeft de collecte voor het epilepsie fonds 212,13 euro opgebracht. Dorpsgenoten hartelijk bedankt voor uw gift. En de collectanten Tine Piersma, Doetie Postma, Otty Steigenga en Japke BergsmaBedankt voor jullie inzet. Angela Ypma. 8

8 WA BINNE JO???? Goeiedei allegear, Wy wenje no sinds oktober hjir yn Eksmoarre en by dizze stelle wy ús efkes foar! Wy binne Jord en Elisabeth en wenje op e Brakelstrjitte nummer 3. Wy binne 27 en 26 jier âld en beide oarsponkelyk ôfkomstig út Makkum. Der wienen wy earst ek op syk nei in húske, mar dat sette weinig soaden oan e dyk. Wol koenen we frij snel terjochte yn Eksmoarre! Foar ús beiden is Eksmoarre seker net ȗnbekend en omdat it plakje op e Brakelstrjitte erch moai is wie de keus gau makke. Elisabeth hat altyd yn Snits op skoalle sitten en Jord gie nei skoalle yn Boalsert. Byna alle dagen dus op e fyts troch Eksmoarre. In plak dat wy moai fyne omdat it midden tusken de landerijen leit en yn no time yn Boalsert en Makkum binne. Wy binne beide behoarlik sportief, dus de ôfstannen kinne wy moai op e fyts ôflizze. Jord docht fanatyk oan hurdfytsen. Dit docht hy ek yn kompetysjeferbân. Collega-hurdfytser Sierd is alfêst in goed foarbield as meibewenner fan Eksmoarre! Derneist mei Jord graach reedride, eins de moaiste sport dy' t der is! Elisabeth docht dizze sporten ek graach, mar foar har hoecht it allegear net sa mâl... Derneist mei se graach wat knutselje en gjit sy yn' e simmer ek noch wolris te skeelerjen. Jord is fan't simmer ofstudearre oan de NHL, oan de oplieding Personeel & Arbeid. Op it heden docht hy der neat mei en is hy parttime wurksaam op e jachthaven yn Makkum. Wol is der op syk nei oar wurk wat oanslut by de opliiding P&A. Elisabeth is foarich jier ofstudearre oan de NHL en sy wurket no mear as twa jier as maatskaplik wurkster yn Snits. Wy hoopje dat wy in moaie tiid yn Eksmoarre ha. Yn' e takomst hoopje wy in húske foar ús twaen keapjen te kinnen. Eins ha we noch gjin idee wat der allegear te belibjen falt yn' t 9

9 doarp, mar wy sal fêst ús kop wolris sjen litte by it ien of oar. Wa wit slúte we nochris oan by de polonaise op it doarpsfeest. Groetnis en oant sjen! Jord en Elisabeth 10

10 Groep 8 van CBS de Oerdracht verlaat de basisschool en is echt toe aan een nieuwe prachtige uitdaging op hun nieuwe school na de schoolvakantie. Ook dit jaar is er weer een groep 8 die een periode afsluit. Zij laten de basisschool achter zich en vertrekken naar een vervolgopleiding op de middelbare school. Dit jaar hebben we te maken met maar liefst 13 schoolverlaters en dat is best een heel veel om ze allemaal in één avond te spreken. En dit jaar gaat het ook anders. Aangezien mijn eigen dochter Rianne in groep 8 zit en volgend jaar mijn zoon Christiaan, heb ik besloten het interview niet meer te willen maken. Dit is voor mijn eigen kinderen niet speciaal en dat moet het wel zijn. Het is zoals Rianne het zegt: Ik kin mem dogs net fertelle wer t ik geboren bin, der wie mem sels by. Nadat ik dit heb aangegeven bij de redactie van het Doarpsnijs, komt Thea de Boer bij mij aan de deur. Ze wil het interview wel van me overnemen, maar loopt op een hindernis.. De hindernis is het schrijven van het interview. We komen tot een prima compromis waar ook Rianne haar in kan vinden. Thea stelt de vragen en neemt de organisatie op zich en ik typ met de antwoorden en de vragen van Thea en de kinderen mee. Dus heb ik deze avond een makkie. De kinderen zijn door Thea op school geïnformeerd en alles is georganiseerd door Thea. Ik hoef alleen de laptop op te starten en af te wachten tot de kinderen komen. Maar intussen is het uur en nog geen kind en Thea te bekennen. Gelukkig komen vlot daarna Jesse en Jelmer van het kaatsveld. Eerste opmerking van deze gebekte jongemannen is dat ze het leuk vinden dat ze mogen komen, maar vraag twee is of er ook in ons zwembad gezwommen worden, want volgens Rianne mocht dit niet. Het heeft 11

11 even niet mijn voorkeur, maar ook hier maken we een deal. Eerst het interview en dan mag je in het zwembad. Thea komt binnen met 4 flessen frisdrank, 4 zakken chips en 3 dozen ijs. Goed geregeld en de kinderen komen daarna één voor één binnen en hebben gewoon honger. Bekers en bakjes worden uitgedeeld en in rap tempo zijn zakken en flessen leeg. De helft gaat naar buiten en in no time ligt 80 % in het zwembad met en zonder zwemkleding. Het is op zijn zachtst gezegd een chaos in huis. Kinderen buiten, kinderen binnen. Natte kinderen buiten en natte kinderen binnen. Kinderen naast me, voor me, kinderen roepend om een handdoek en met slootwater gooiende kinderen. Nee, die bal is om op te zitten, niet om mee te voetballen! Hier en daar probeer ik bij te sturen; niet in de garage, niet boven alleen met handdoek in de kamer en stil blijven zitten. Ach ja, groep 8, deze kinderen leven een jaar lang boven de wet. Mijn eigen dochter springt en danst mee, laten we maar in straf tempo beginnen met 13 gesprekken. Thea start met Jelmer Dijkstra. 1. Jelmer Dijkstra: Ik bin geboren op 13 april 2001 yn it sikenhus yn Snits en ik haw altyd op de Doarpsstrjitte 33 yn Eksmorra wenne. Myn âlders hjitte Harm en Jilda. En us mem wurdt moarn 40 jier!! En we wenje no nog op de Doarpsstrjitte. Ik haw noch twa jongere broerkes Sydo (7), Hidde (5). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Myn heit is slagter bij Poiesz yn Harns en myn mem wurket as ferpleechkundige yn it Antonius Ziekenhuis yn Snits. Ja, ùs heit is slagter en dat is wol wat lestich, want ik bin wiis mei bisten. As ik net safolle fan bisten hâldt, hie ik miskien ek wol slagter wurden wollen. Us mem is ferpleechkundige. Dit liket my ek wol in leuk berop. Dan doch je iets foar de minsken en dat fyn ik wol moai. 12

12 Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Marne College. Ik gean nei it Havo Vwo ta. Mei nog mear bern ut us klasse: Mei Jesse, Marius, Anneke, Ilse en Nynke. Ik fyn it wol leuk dat ik mei bern fan groep 8 yn de klasse kom. Ik haw de oare klasgenoaten al troffen en der sitte in pear fan foetbal by my yn de klas. We hawwe in klasse fan ungefear 24 bern. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? It is een rustige skoalle hjir yn Eksmoarre, der bin net hiel folle bern en der is in gesellige sfeer. Neidiel is dat de groep sa lyts is dast oan de oare kant ek gjin nije minsken learst kinnen. Grappig fun ik dat Pieter jan altyd oeral om laitsje moat. Myn tante Gejanna is myn juf no. Ik fun it best wol lestich om by myn tante yn de klas te sitten. Thús sis ik tante tsjin har, op skoalle sis ik juffrou. Ik kin sa net mear betinke wat no ferskriklik leuk wie. Meester hat in kear Pieter Jan mei stoel en al bûten de klas setten. Der haw ik wol erg om lake. Wat zijn jouw hobby s? Keatse, foetballe en fiskje. Wat ik sa moai fyn oan fiskjen? Dat kin ik net betinke, maar fiskjen dog ik wolris mei Tiemen. Wat wil je later worden? Ik wol dierenarts wurde. Dat wit ik al hiel lang. Ik wol dierenarts wurde fan lyts fee. Dan moat ik ek studere yn Utrecht of yn Belgie. Fanof groep 6 wit ik dat ik dit wurde wol. 2. Jesse Steigenga: Ik bin berne op 28 november 2000 thùs yn Eksmoarre, ik bin geboren op de Ds. W. à Brakelstrjitte 9 en we binne in 2004 ferhuze nei de Jelle Huitemastrjitte 8 en dernei binne we nog in kear yn 2008 ferhuze nei de Doarpsstrjitte 43. En der wenje we nog. Myn âlders hjitte Simon en Ria Steigenga. Ik haw twa broerkes Tiemen (11) en Niels (8). 13

13 Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Myn heit ferkeapet wat op de Rabobank yn Snits (Jaa.. dat werk ken ik!). Myn mem is skjinmakster yn Bloemkamp. Skjinmakster soe ik nooit wurde, mar dat fan us heit liket my wol wat, in bytsje achter de computer en minsken helpe. Hy hjit neffens my adviseur betalen en sparen. Wat voor opleiding ga je volgen? Nei de legere skoalle gean ik nei it Marne College nei it Havo Vwo. Er staan een aantal meiden om de tafel heen naar het verhaal van Jesse te luisteren. Thea vraagt of Jesse dan ook slim is. Jesse, bescheiden als hij is, vindt niet dat hij dit over zichzelf kan vertellen. De meiden vullen het wel aan. Jesse is slim. Jesse: Ik kom yn de klasse by al dy oare bern fan us skoalle. Dat fyn ik hartstikke leuk. Ik hie ek wol nei Snits wollen, mar dan moat ik folle fjirder fytse, dus dan is dit wol prima. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Wat is leuk, ik fun eigenlijk niks leuk. Nee, grapke hear. De skoalreiskes fyn ik leuk nei Walibi. Ik haw it altyd nei myn sin han, mar bin ik bliid dat ik straks nei in oare skoalle gean. Ik wie wol wiis mei juf Natascha. Ik fun it ek wol leuk mei Marius yn de klasse, we hellen altyd grapkes ut tegeare. Wat zijn jouw hobby s? Foetbal, keatse en hurdfytse en gamen. Ik dog in soad Fifa op de computer. Wat wil je later worden? Ik wol Rabobank Directeur wurde as de teamleider fan ùs heit. Ik bin ek wol handig mei de computer, mar it leafst sit achter de computer, krekt as us heit. 14

14 3. Berber van der Zee (Klaaske Berber): Ik bin geboren op 2 februari 2001 yn it sikenhûs yn Snits. Us heit en mem wennen doe al op de doarpstrjitte 20 en der wenje wy nog steeds. Dat is ùs plakje. Myn âlders hjitte Pieter en Hinke Rykje van der Zee. Ik haw in aldere broer Douwe (17) en in sus Lysbeth (14). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us heit hat syn eigen timmerbedriuw. Der haw we in moaie slogan foar betocht. Slogan: Zit u in de puree, bel Pieter van der Zee. Mem wurket yn de soarch mei alde minsken. Se dogt no it MBO. Yn de Batting yn Harns en by de thuiszorg. Dan komt se by minsken thus. Ik soe it wurk fan us mem wol dwaan wolle, mar fan us heit net. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Marne College ta en dog der it VMBO KB, dat stiet foar Kader Basis. Ik sit mei Pieter Jan yn de klasse. Stefan Feenstra wennet hjir ek yn it doarp en dy komt ek by us yn de klasse. Dan kinst kieze op it KB foar soarg en welzijn of techniek en ik wol nei soarch en welzijn. Ik kin nog wel in famke ut de klasse fia Ilse Overwater. We sitte mei 24 bern yn de klasse. En ik kin nog in famke ut Makkum fan gesicht en sit ik by de dochter fan juf Grietsje, Mireille, yn de klasse. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Skoalle reiskes en kamp binne altyd leuk. Ik fun hiel groep 8 altyd leuk. We haw wolris mei elkoar nei de film west. Ik fyn it gesellig om mei elkoar wat te undernimmen. 15

15 Wat zijn jouw hobby s? Turnen, dat dog ik by DES yn Makkum. Us mem sit wolris yn de jury by de wedstriiden. Myn sus hat wolris in twadde priis wun op it Frysk Kampioenschap fan turnen. Ik fyn tekenjen wol hiel leuk. Alles wat yn my opkomt, tekenje ik. Ek wolris bisten. Wat wil je later worden? Ik wol yn de soarch wurkje, krekt as us mem. 4. Mees Benthe van der Heide: Ik ben geboren op 27 oktober Mijn vader heet Gerlof van der Heide en mijn moeder heet Iris van Werkhoven. Ik ben geboren in Hitzum en ik ben 2009 verhuisd naar Exmorra. Ik vond dat wel spannend, maar wel leuk. Ik moest naar een nieuwe school. Ik heb hier twee jaar op school gezeten en daarna ben ik naar de Jenaplan school de Opbouw naar Bolsward gegaan. Dat zijn kleine groepjes. Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mijn vader heeft een wooninrichting winkel. Rinkelwinkel in Makkum. Hij verkoopt meubelen, maar ook kleine dingen. Mijn moeder is bloemiste in Harlingen. Mijn moeder neemt in september de Bloemensymphonie de Haan over en dan heeft zij ook een eigen zaak. Iedereen moet komen kijken. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik ga naar de RSG in Sneek. Ik ga HAVO/VWO doen. Dat is best moeilijk, ik ben dyslectisch en heb wel wat concentratieproblemen. Ik ben de enigste uit mijn klas en ook de enigste uit Exmorra die naar de RSG gaat. Ik zie pas de 3 e juli welke kinderen er bij mij in de klas komen. 16

16 Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik vindt het Jenaplan in leuke school. Zo af en toe kom ik een stomme jongen tegen en dat is dan natuurlijk niet leuk. Ik vond het hier ook wel leuk op school, maar ik paste hier niet helemaal. Mijn vriendinnen heb ik dan ook in Exmorra en in Bolsward. Wat zijn jouw hobby s? Ik doe aan voltige, dat is turnen op een paard. Soms doe ik koprollen en sta ik op het paard. Voor voltige hebben we ook wedstrijden en dat doen we overal. Dit weekend hadden we een wedstrijd in een plaats wel twee uur ver weg. We hebben zelf een paard, ik verzorg nog twee andere pony s en één ervan heeft nu een veulentje. Deze pony s staan in Cornwerd op de manege. Als mijn moeder aan het rijden is, dan verzorg ik de pony s. Ik houd ook van tekenen en daar krijg ik ook les in. Ik vind foto s maken ook wel leuk en ook op mijn kamer zitten vind ik wel leuk. Dan zet ik in cd-tje op en pruts ik wat met mijn nagels. Wat wil je later worden? Misschien word ik wel fotografe. Dat lijkt me wel heel leuk. 5. Martine Wietske Mulder: Ik bin geboren op 7 juni 2001 thùs op de pleats oan de Meerweg 7 yn Allingawier en der wenje ik nog steeds. Us heit en mem hjitte Sybren Mulder en Jelly Reitsma. Ik haw noch in âldere broer Ingmar (14). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Myn heit hat in bedriuw dat hjit it foersentrum en heit is ek nog ondernemerscoach. It foersentrum hat der yn Ljouwert en coach is der by de minsken thùs of by ús thùs. Us mem is 17

17 ynfal skoallejuf. Mem is wol faak fuort omdat se faak ynfalle moat op skoalle. Wat voor opleiding ga je volgen? Nei de legere skoalle gean ik nei it Nordwin College yn Snits. Ik dog der VMBO GT. Foarhinne hjitte dat it AOC. Ik gean der de groen opleiding dwaan. Ik gean der as ienichste út Eksmoarre nei ta. Ik haw myn klas nog net sjoen, dat komt pas op 3 juli. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik fûn de bern hjir hiel leuk. De musical fan groep 8 en 7 fyn ik ek hartstikke leuk. De leste skoalledei foarbereide der geniet ik ek fan. Wol fyn ik dat we mear samenwurkje moatte op skoalle, dat dogge we no te min. We wurkje in soad allinich en letter moatte we ek in soad samenwurkje. As we dat no goed leare dan kin we dat letter al goed. Jesse vult aan: Ja, do hast gelyk, dat betinke de juffen en de meesters. Wat zijn jouw hobby s? Ik hald fan hynderride. Ik haw in eigen pony en riid in soad buten en springe dog ik ek. Ek gean ik wolris nei it bosk, dan gean ik mei heit mei de trailer en ryd ik mei in freondinne yn Gaasterlan. Wat wil je later worden? Ik wol graag veearts wurde of dierenarts. Ik wit net seker as ik dat helje kin, want dat is wol in heech niveau en as dat net slagget, wol ik wat oars dwaan, mar wol mei bisten. Jelmer: Kinst ek altyd nog professioneel springruiter wurde. 6. Simme Johannes Tolsma: Ik bin geboren op 1 februari 2001 yn it sikenhûs yn Snits. En toen wenjen wy op de Doarpsstrjitte 25 a. We binne twa jier lien ferhuze nei de pleats oan it Surein 7 yn Eksmoarre. Ik haw in broerke Jacco (9) en in suske Mari-Ann (6). Myn heit en mem binne Theo Tolsma en Petra Tolsma-de Boer. 18

18 Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us heit hat in eigen garagebedriuw yn it doarp en is monteur en ùs mem is thùs en helpt mei. Ik fyn it berop fan us heit leuk en leersaam, ik help heel faak mei. Ik wol it best letter wol oernimme, mar dan sit ik wol mei it jild. It moaie oan wenjen op de pleats is, dat ik op de Doarpsstrjitte net de romte hie om te knutseljen en op it Surein haw ik alle romte om te prutsen. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Marne College nei it VMBO GT. Dan sit ik by Rianne en Foekje Nynke yn de klasse. Der sit in heale Australiër yn de klasse en ek in heal Mexicaanse yn de klasse. Dat is natuurlijk wol grappig. Der sitte 20 bern yn de klasse en ik kin al in pear fan it keatsen. Op it Nordwin College koe ik echt foar de techniek fan trekkers kieze, mar op it Marne has se ek in romte om mei auto s te knutseljen. Derom bin ik yn Bolswert bliuwn. Yn it twadde jier moat foar techniek kieze as wat oars. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Op de kleuterskoalle fun ik it altyd prachtig om mei de grutte karren bûten te boartsjen. Net leuk fûn ik dat ik it skoalleplein op moest romje fan de juffen. Wat zijn jouw hobby s? Ik mei graach heit helpe yn de garage en yn myn buggy ride, dat is in 150 cc. Dat fynt Jesse ek hiel leuk en dan ride we oer de bulten en troch de plassen. 19

19 Wat wil je later worden? Iets mei techniek. Dat kin mei in auto, mar miskien ek wol mei in trekker. 7. Marius de Witte: Ik bin berne op 10 januari 2001 yn it sikenhûs yn Snits. Us heit en mem Yeb de Witte en Petra Oostenveld wennen doe al oan de Bonjeterperweg 1 yn Allingawier en der wenje se nog noch. Ik haw nog in aldere broer Sytse (17) en in sus Bente (14). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us mem wurket by de Klokslag yn Bolsward. Dat is in machinefabriek. Se sit op kantoor en se hat in soad contacten mei it bûtenlân. Us heit is fotograaf by Ringfoto yn Boalsert. Ik soe it berop fan ùs mem net dwaan wolle, maar it berop fan us heit soe ik best dwaan wolle. Ik fyn it wol moai om foto s te meitsjen. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it Marne College nei it HAVO VWO en ik kom yn de klasse by Jesse, Nynke, Anneke, Ilse en Jelmer. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Skoalreiske fun ik altyd leuk. Minder leuk wie dat we in test-toets meitsje moasten om informatie te jaan foar de Cito foar folgend jier en dat moest tidens de Cito toetsen en dat wie gjin goed idee. Wat zijn jouw hobby s? Voetballe en gamen. Dan dog ik Call of Duty of Fifa. 20

20 Wat wil je later worden? Ik wol graag politierechercheur wurde. Dan moet ik nei de politieacademie. Ik seach altyd nei Flikken Maastricht en dat wurk liket mei wol moai wurk. 8. Ilse Overwater : Ik ben geboren op 6 februari 2001 thuis aan de Dorpsstraat 53 in Exmorra. En daar wonen we nog steeds. Ik heb nog een zus Kim (14). Mijn vader heet Alwin Overwater en mijn moeder Barbara Overwater. Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Mijn vader en moeder hebben een glasblazerij. Mijn vader maakt het glaswerk en mijn moeder helpt. Ik vind het wel heel leuk dat ze een glasblazerij hebben. Soms mag ik het van mijn ouders ook zelf wel eens proberen. Een andere keer help ik in de winkel. Onze winkel is natuurlijk aan huis en dan is het heel gezellig dat mijn ouders eigenlijk altijd thuis zijn. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik ga naar het Marne College naar het HAVO VWO en ik kom in de klas by Jesse, Nynke, Anneke, Ilse en Jelmer. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik vond heel veel leuk, de niet leuke dingen kan ik me niet herinneren. We hebben gewoon een gezellige klas en we doen veel met elkaar. Wat zijn jouw hobby s? Ik speel piano en ik dans. Ik doe van alles. Jazz, hiphop. Dat doe ik bij een vereniging die ook dansles geeft. Wij hebben ook een piano thuis. 21

21 We hebben inderdaad een hond thuis, ik ga wel met de hond uit, maar dat is niet echt een hobby van me. Wat wil je later worden? Ik weet het nog niet zeker, maar misschien wel binnenhuis architecte. 9. Rianne Stremler : Ik bin berne op 9 januari 2001 yn it sikenhus yn Snits. Us heit en mem wenjen toen nog oan de Hendrik Postmastrjitte 5 en no wenje we oan de Brakelstrjitte 39. Ik haw nog in broerke Christiaan (11) en in suske Hilde (8). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us heit wurket by Accon Avm yn Snits en docht der iets mei saken mei boeren. Us mem wurket by de Rabobank. Us mem is manager. Ik fyn it wol normaal wat myn alders dogge, ik bin net oars went. Ik bin wol op beide plakken west. Wol in kear mei ùs heit nei kantoor en ek wol by ùs mem op de bank. Ik fyn it prima wurk, mar ik wol net krekt as ùs heit en mem de hiele dei op kantoor sitte. Ik wol ek wol graach buten wurkje. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it VMBO GT nei it Marne College. Foekje Nynke en Simme gean der ek hinne. Ik kin de oare bern ne echt. Ik kin ien famke fan keatsen ut de klasse en ik kin nog in famke wer t ik earder mei op swimles sitten haw. Mar beide kin ik fan gesicht. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Skoalreiskes, uitjes en fakansjes. Rekkenjen fyn ik net leuk. Martine vult aan: Do fynst it hiel leuk toch om neist my te sitten? Rianne: Dat 22

22 fynst do! Ilse: En dat moet ik dan de hele dag aanhoren. Ik fûn de ynfaljuffen net leuk. Derom fun ik it ek net leuk dat juf Fenneke siik wie. Wat zijn jouw hobby s? Ik mei graach hynderride en ik fyn it keatsen moai. Ik haw twa pony s, in lytse wer t ik net op ryde kin en in grutte en sit op ponyriden by Maaike en Catharina yn Parregea. Myn eigen pony stjit by pake en beppe yn Gaast. En ik riid ek wol yn Gaast by de boerderij. Ik gean altyd in soad te keatse, ek nei de federaasje. Ik hie ofrûne sneon nog in kranse wûn. Wat wil je later worden? Ik haw nog gjin idee wat ik letter wurde wol. 10. Nynke Kuiper : Ik bin berne op 13 septimber 2001 yn it sikenhûs yn Snits. Us heit en mem wenjen doe nog oan de Ds. W. à Brakelstrjitte 43 yn Eksmoarre en no wenje we oan de Meerweg 6 te Allingawier. Ik wie twa jier toen we ferhuze binne. Ik haw nog in broerke Hendrik (10) en twa suskes Femke (8) en Marije (7). Myn alders hjitte Sipke en Jelly Kuiper. Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us heit wurket op it kantoor bij bouwbedriuw Veenstra yn Parregea. Us mem werkt in fersoarching bij Plantein yn Snits by de Ielânen. Us heit moat altyd rekkeningen meitsje en tillefoan opnimme, dat liket my net wat. Dat fan ùs mem wol, mar dan mei jonge minsken. 23

23 Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it HAVO/VWO nei it Marne College. Dan kom ik by in hiel soad oare bern ùt Eksmoarre yn de klasse. Ik kin fia fia wol oare bern ut de klasse, mar kin se nog net echt goed. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Yn groep 8 haw we in soad ynfaljuffen en meesters han en dat fun ik wol jammer. We haw in hartstikke leuk kamp hân yn groep 7. We haw wol in soad leuke dingen meimakke, mar ik kin se sa net betinke. Ik fûn wol dat wij in hele leuke groep han haw. Wat zijn jouw hobby s? Sporten: voetbal, keatse en ponyryde. Ik fyn it ek leuk om wat mei de freondinnen ôf te praten en leuke dingen te dwaan. Wat wil je later worden? Iets mei make up as miskien iets yn de soarch. Mar ik wit it nog net precies. Ik kin dat letter ek nog wol ùtsiekje wat foar richting ik op wol. 11. Foekje Nynke Terluin: Ik bin berne op 21 juni 2001 yn Koudum. We binne frij snel ferhùze nei de pleats yn Eksmoarre oan de Bolswarderweg 2. Ik haw nog wol in freondinne oerhalden oan myn tiid yn Koudum. Us heit en mem hjitte Douwe Terluin en Anneke van der Valk. Ik haw in aldere broer Klaas Ane (18) en in sus Boudianne (16) en in broer Gerrit (13). Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us heit is boer en is mem wurket by de gemeente. Ik wit net precies wat se der docht. Se wurket yn Snits. Ik 24

24 fyn it wol leuk om op in boerderij te wenjen, mar is wol sels gjin boer wurde wolle. Ik wol ek net mei in boer troue. Ik fyn it berop fan ùs mem net echt geweldig, ik wol net de hiele dei op kantoor sitte. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it VMBO GT nei it Marne College. Ik kin fansels de Eksmorsters en ek in pear fan it keatsen. We sitte mei 20 bern yn de klasse. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? As it moai waar wie fûn ik it net leuk om op skoalle te sitten. Dan mochten we ek faak net nei bûten. Ik fûn myn freondinnen fan skoalle wol hiel leuk. Kamp en Walibi wie ek prachtig. Wat zijn jouw hobby s? Saxofoon spielje, keatse en ponyride. Ik sit by it jeugdkorps yn Skraard. Ik haw ek in pony op de pleats en der riid ik om de twa wiken op les by de Hanzeruiters yn Bolsward. Wat wil je later worden? Schoonheidsspecialiste liket mei wol leuk. Miskien dat Boudianne dat ek wol dwaan wol. 12. Pieter Jan Leijenaar: Ik bin berne op 29 maaie yn it sikenhus yn Snits. We wenjen doe op de van der Weijstrjitte 3 yn Eksmoarre en we binne ferhuze toen ik 4 jier wie nei de Jelle Huitemastrjitte 6. Us heit en mem hjitte Sybren en Regina Leijenaar. Ik haw nog in broerke Marten (8) 25

25 Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us heit is molkautorider op de frachtwein by Campina yn Warkum. Us mem hat gjin wurk en docht it hùshâlden. Ik fyn it berop fan us heit wol moai, miskien wol ik dat letter ek wol wurde. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it VMBO KB nei it Marne College. Ik sit by Berber yn de klasse. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik fun it kamp prachtich. En dat jildt ek foar it skoalreiske. Ik hie in hekel oan musiek fan juf Nynke. Ik haw der echt hielendal neat mei. Wat zijn jouw hobby s? Ik mei graag keatse en keatse. Ik keats by de keatsskoalle yn Arum en sit yn de A-klasse pupillen jongens fan de KNKB. Ik mei ek graag te reedriden yn de winter, miskien gean ik der nog wol op. Yn de winter fyn ik muorrekeatsen ek wol moai. Wat wil je later worden? Ik wol graag yn de sport wurkje as sportleraar of as transportchauffeur. Ik gean miskien wol nei it Cios nei it VMBO. 13. Anneke Welbedacht: Ik bin berne op 27 novimber 2000 yn it sikenhûs yn Snits. We wenjen doe nog op de Doarpsstrjitte 82 yn Eksmoarre. Ik wie 4 jier âld toen wy ferhùzen nei Allingawier op de pleats fan pake en beppe op Vierhuizen 2 yn Allingawier. Us heit en mem hjitte Marten en Sytske Welbedacht. Ik haw nog in broerke Wytse (7). 26

26 Wat doen jouw ouders en wat vind je van hun beroep? Us heit is automonteur bij Tolsma Autobedrijf yn Exmorra. Us mem makket hjir en der skjin en is foar de rest thùs. Ik gean wolris nei de garage fan ùs heit. Ik fyn it wol leuk wurk, der gebeure wolris wat ûngelokken, mar it sil net myn berop wurde. Ik riid wolris mei Simme yn de buggy. Us heit hat ek in quad foar ùs kocht, die dogt it wol, mar heit moat de quad nog even neisjen. Wat voor opleiding ga je volgen? Ik gean nei it HAVO/VWO nei it Marne College. Ik sit by in hiel soad Eksmoarster bern yn de klasse. Ik kin nog ien famke fan volleybal en ik kin yn fan it straatvoetbal by my yn de klasse. Wat vond je leuk aan school en wat minder leuk? Ik fûn it bûten boartsjen wol leuk. Ek tekenjen en handvaardigheid. Dat bin wol de fakken dy t ik it meast leuk fyn. Wat zijn jouw hobby s? Ik sit op ponyriden en volleyballen. Ik bin gek mei beesten. We haw trije katten en us hûn is helaas krekt dea. We haw nog twa kninen en fjouwer kipen en in hoane. Ik ryd ien kear yn de wike op de pony by Maaike en Catharina en soms twa kear yn de wike. Volleyballen dog ik yn Makkum. Straks mei ik der mei de grutten meidwaan. Wat wil je later worden? Ik wol graag feearts wurde. Mar dan wol foar it lytse spul. Dat wol ik wol it leafst en as dat net slagget moat ik wer wat oars betinke. Intussen hebben we alle kinderen gesproken. Als ik de chaos overzie, zie ik een vermoeide Thea. Want een klus was het deze keer met 13 energieke kinderen. De helft van de kinderen ligt om nog in het zwembad. Een deel zit in handdoeken buiten de kleumen op de trampoline. Het mooiste beeld is dat de avond eindigt met bijna geheel groep 8 die met elkaar op de trampoline zit en waar Marius start met het vertellen van een spookverhaal. Het is geweldig om te zien dat iedereen hier om heen zit. Het is dat onze trampoline geen kampvuur 27

27 kan hebben, maar ik had dit zo zien gebeuren dat de overige heren het kampvuurtje opstookten en Marius de dames in spanning houdt. Eén voor één heb ik ze gesproken. Een mooie diverse groep jongeren die starten aan een prima vervolgopleiding en nog niet allemaal zeker hoe hun toekomst eruit gaat zien. Een groep kinderen die aan de ene kant hecht is, maar waar ook de individu een rol speelt. Er zitten een paar mannetjesputters bij en dat geldt ook voor de dames. Ook hier zitten een paar vrouwtjesputters bij. Een groep die duidelijk toe is aan een nieuwe uitdaging. Maar bovenal een groep waar energie en humor in zit en dat kan ik wel waarderen. En dan mijn jaarlijkse voorspelling. Een wat makkelijke voorspelling dan de vorige keren. Een aantal kinderen weet erg goed wat ze willen. Er zijn maar een aantal kinderen die het echt niet weten. Toch maar eens proberen om een gokje te wagen. Ik start met Jelmer. Jelmer wil dierenarts worden en weet dat al relatief zeker. Dat is best knap. Jelmer lijkt me ook wel een serieuze kerel. Iemand die zeker weet wat hij wil en daar doelgericht mee aan de slag gaat. Hij laat zich alleen met een goede onderbouwing overtuigen. Grote kans dat Jelmer ook daadwerkelijk dierenarts wordt. Dat sluit natuurlijk prachtig aan op het verhaal van Anneke. Ook Anneke wil dierenarts worden van de kleine dieren. Ook dit is een serieuze doelgerichte dame. Iemand die ook rustig koerst op haar doel, maar ook reëel is. Mocht het niet lukken, dan wordt het wat anders. Maar waarschijnlijk wel iets met dieren. Dan komen we bij dierenarts nummer drie aan Martine. Ook Martine wil dierenarts worden, maar ook Martine is reëel, ze weet dat ze hier lang en hard voor moet studeren en probeert het te bereiken. Maar mocht dit niet lukken, dan is wat anders met dieren ook een optie. Ik zie het helemaal voor elkaar. We richten in Exmorra een prachtige dierenartsenpraktijk op in het bedrijvenverzamelgebouw. Onze pony s, katten, hamster, vissen en kippen zitten de komende jaren gebeiteld. 28

28 Twee dames en een heer om de hoek van de straat die klaar staan om bij te springen. Wat wil je nog meer! En mocht het 1 van drieën niet lukken, dan hebben we meteen een dierenartsassistent of assistente geregeld. Jesse wil bankdirecteur worden en anders leidinggevende. Nu het aantal banken in rap tempo afneemt is het de vraag of zijn eerste wens nog haalbaar is. De tweede moet zeker lukken, een pienter mannetje gezegend met een spraakzaam bekkie. Een beetje directeur spelen van Rabobank Friesland moet Jesse zeker lukken. Hier en daar eens interessant op de computer kijken en maar weer doorspelen met zijn FIFA Berber wil net als haar moeder in de verzorging. En dat is natuurlijk prachtig. Tegen de tijd dat Berber aan een baan toe is, vergrijst Exmorra en bestaan er geen bejaardentehuizen meer. Wat zou het dan mooi zijn dat we met z n allen in een aanleunwoning zitten en dat iedere dag zuster Berber even langs komt. Een grapje hier en een mopje daar. Ik denk dat we de dag met zuster Berber prima doorkomen. Mees is een creatieve dame. Houdt van tekenen en van fotograferen en zou van dit laatste wel haar beroep willen maken. In combinatie met de wens van Ilse is dit een aanwinst voor ons dorpje. Ilse wordt een wereldberoemde binnenhuisarchitecte en natuurlijk verzorgt Mees dan de fotoreportages voor de landelijke en mondiale weekbladen waarin Ilse haar kunnen exposeert. Twee wereldberoemde mensen uit Exmorra. Een top-fotografe en een top-architecte. Het zou mooi zijn dat ze zich tegen die tijd nog die mevrouw uit Exmorra kunnen herinneren, dan kan ik later altijd zeggen dat ik ze gekend heb. Simme neemt natuurlijk de garage van zijn vader over. Dat kan niet anders. Waar Simme nu denkt dat geld een probleem gaat worden, is dat natuurlijk helemaal niet een probleem. Want daar hebben we Jesse al voor. Die regelt de financiën en hoeft maar op één knop te drukken 29

29 om de financiering rond te krijgen. Het is natuurlijk wel zo praktisch dat Exmorra over 15 jaar nog steeds een autogarage heeft. Marius wordt onze beschermheer. Hoewel klein van stuk, ga ik rustig slapen als Marius onze rechercheur wordt. Wedden dat hij alle moordzaken oplost. Even een paar logische combinaties bedenken en ja hoor, daar hebben we weer één in de boeien. En dat niet alleen, als ons dorpje bedreigt wordt door een paar vervelende Polen, dan bellen we Marius en die grijpt meteen in. Opzouten en wegwezen.. Nynke wil iets met make up of in de verzorging. Maar dat zie ik toch niet helemaal gebeuren. Ik denk dat Nynke mooi gaat studeren aan de universiteit en een specialisme kiest en daar een echte professional in wordt. Nynke wil het goed doen, is gedreven en gaat zorgvuldig te werk. De beste ingrediënten om de eerste vrouwelijke professor te worden die Exmorra heeft voortgebracht. Vernoemen we gewoon een nieuwe straat naar haar: de Prof. N. Kuiperstrjitte. Is best wel wat.. Foekje Nynke wil misschien wel schoonheidsspecialiste worden. Ik weet het nog niet, hoor.. Dat is natuurlijk een mooie hobby, maar dat wordt niet haar beroep. Wat Foekje Nynke wel wordt, ik vind deze dame lastig in te schatten. Bedeesd voor het oog, maar groots als ze thuis is. Ik zie haar bestemming wel wat verder eindigen. Iets van een manager, die stuurt en delegeert, volgens mij heeft ze dat wel in huis. Pieter Jan leeft en ademt sport. Deze jongen is een kaatstalent van het eerste uur en dat niet alleen, als hij gaat schaatsen dan kan Sven Kramer de boarding maar vasthouden en zijn medailles wel vergeten. Ik zie het hem doen, hoor! Eerst een professionele kaats carrière optuigen, als dat niet rendabel blijkt te zijn, doorstarten naar een schaatscarrière en daarna wordt Pieter Jan analist en verdient hij daar zijn brood mee. Ik zie het al voor me, we schakelen over naar de nieuwe ijstempel in Almere alwaar verslaggever Mart Smeets jr. zijn plek heeft ingenomen met oud-olympiër Pieter Jan Leijenaar. Dat wordt nog een nieuwe straatnaam in Exmorra! 30

30 En dan last, buth not least, mijn eigen dochter Rianne. Tsja, dat is natuurlijk erg moeilijk. Wat gaat die later worden? Ik weet het echt niet! Als ze iets in het hoofd heeft, dan gebeurt het over het algemeen wel of zorgt ze er wel voor. Rianne is een enorme shopper en is in tegenstelling tot haar mem, gek op winkelen. Een kledingzaak runnen zie ik haar misschien we doen. Toch een beetje de regie in handen houden en tegelijkertijd ook genieten van alle die prachtige kleding om haar heen. Hier eens even passen, dat eens even proberen. Na een uur weer omkleden en het volgende setje aan.. Ja.. dat zou het wel eens kunnen worden En zo is het plaatje compleet. Een grote groep leuke en mondige kinderen die echt toe zijn aan een nieuw leven met nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen. Een groep met een prachtige toekomst voor zich. Het gaat jullie allemaal goed en laat in de toekomst nog eens horen of mijn voorspellingen uit zijn gekomen. Interview: Thea de Boer en Sarie Lycklama à Nijeholt Foto s: groep 8 31

31 Evert van der Werf voor VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Vervolgopleiding: Maritieme techniek aan de Friese Poort in Sneek Astrid van Ooij voor VMBO Theoretische leerweg Vervolgopleiding: Game design aan het Friesland College in Leeuwarden Femke Heeres voor VMBO Theoretische leerweg Vervolgopleiding: onderwijsassistent aan de Friese Poort in Sneek Esmee Baarda voor VMBO Theoretische leerweg Vervolgopleing: Havo Jasper Zuidema voor VMBO Gemengde leerweg Vervolgopleiding: Bedrijfsadministratie 32

32 Boudianne Terluin voor VMBO Gemengde leerweg Vervolgopleiding: Beauty en Wellness aan het Friesland College in Heerenveen Nathalie Jonkhout voor HAVO Vervolgopleiding: Sociaal-juridische dienstverlening aan de Hanzehogeschool in Groningen Anne Elske van de Goot voor helpende zorg en welzijn nivo 2 Vervolgopleiding:MBO Pedagogisch werken nivo 3 Klaske Heinsma voor helpende zorg en welzijn nivo 2 Vervolgopleiding: helpende zorg en welzijn nivo 3 aan de Friese Poort in Sneek Sjoerd Hettinga voor HAVO Vervolgopleiding: Dier en veehouderij aan van Hall Larenstein in Leeuwarden Marieke Hettinga voor HBO verpleegkundige Wilma Ypma voor Verzorgende IG Allen van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma en succes met de nieuwe uitdaging!! 33

33 UT DE KRANTEN bron: Bolswards Nieuwsblad , linksonder Juf Fokelien 34

34 35

35 SCHETTENS Maar liefst 86 kaatsers traden zaterdag in het perk voor de Federatiewedstrijd. Het weer viel nog mee, wel eens een klein buitje, maar de wedstrijden werden niet onderbroken. De uitslagen: Welpen meisjes: winnaarsronde: 1. Jessie Rekker en Mirna Feenstra, Bolsward; 2. Famke Zijlstra en Rixt Blanke, beiden uit Bolsward. Verliezersronde: 1. Joke Faber, Arum en Emma Lok, Bolsward. Welpen jongens: winnaarsronde: 1. Rinnert Tolsma, Arum en Yaram Elzinga, Bolsward; 2. Tieme Tolsma, Arum en Johannes Bouma, Lollum; 3. Dietmer Kuperus, Bolsward en Hylke Sterkenbugh, Schraard. Verliezersronde: 1. Jamo Feenstra, Exmorra en Sander Bootsma, Bolsward; 2. Marten Leijenaar, Exmorra en Klaas Hibma, Arum. Pupillen jongens: winnaarsronde: 1. Martijn Wiersma, Kimswerd en Xander Nauta, Makkum; 2. Jorrit Tolsma, Arum en Robin Koornstra, Makkum. Verliezersronde: 1. Germ Pyt van Popta, Lollum en Klaas Westra, Kimswerd; 2. Sietse Zijlstra, Exmorra en Douwe Lycklama á Nijeholt, It Heidenskip. Pupillen meisjes: winnaarsronde: 1. Susan Kappeijne van de Capello, Nijland en Geanna Faber, Arum; 2. Eefje Groen, Workum en Trynke Feenstra, Exmorra. Verliezersronde: 1. Linde Gietema, Workum en Iris Cuperus, Nijland; 2. Rianne Stremler, Exmorra en Simone Spijksma, Schettens. Schooljeugd winnaarsronde: 1. Rik van der Gaast, Makkum en Amber Nauta, Makkum; 2. Jens Hilarides, Arum en Sigrid de Boer, Tjerkwerd. Verliezersronde: 1. Wendy Gaastra, Witmarsum en Dieuwke de Boer, Burgwerd; 2. Niek Tolsma, Lollum en Nienke Zijlstra, Exmorra; 3. Femke Groen, Workum en Mera Hofstra, Witmarsum. 36

36 TROCH EXMORRA EN ALLINGAWIER Beste dorpsgenoten in Exmorra Allingawier. Hierbij het actuele nieuws van het stichtingsbestuur van dorpshuis 't Honk. vooraf Het winterseizoen is voorbij en het heeft even geduurd maar de temperaturen lopen nu toch wel iets op. De zomer- en vakantieperiode staat voor de deur. Verenigingen en clubs stoppen hun activiteiten in deze periode. Logischerwijs neemt de drukte in het dorpshuis dan ook af. Daarnaast hebben de vrijwilligers ook nog andere dingen te doen. Kortom in de zomer toch een beetje in winterslaap. Na 1 juli zal het dorpshuis gesloten zijn. Alleen voor geplande bijeenkomsten gaan de deuren open. volgende seizoen Zoals eerder al gezegd zijn we plan om volgend seizoen op dezelfde manier te vervolgen. Alleen willen we dat seizoen anders starten dan vorig jaar. Het is de bedoeling dat na het dorpsfeest in augustus 't Honk in de weekenden weer open gaat. Maar om iedereen te laten weten dat het dorpshuis weer open is willen we op zaterdagavond een heuse openingsavond houden. Het bestuur is er in geslaagd om Skuorpapier voor die avond te strikken. Houd deze avond alvast vrij dus. In het septembernummer van DN zal meer informatie worden verstrekt. onderhoud Naast onderhoud van gebouwen is er ook het onderhoud van het terrein rondom 't Honk. Graag zouden we zien dat enkele mensen dat voor hun rekening zouden willen nemen. Het bestuur hoopt dan 37

37 ook dat hiervoor vrijwilligers te vinden zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van de bestuursleden. rommelmarkt Voor zaterdag 12 oktober staat de bekende rommelmarkt weer gepland. Deze rommelmarkt wordt gehouden om de financiële kant van 't Honk te ondersteunen. Hebt u nog goed bruikbare spullen waar u van af wilt, zie hier uw kans. U kunt dit doorgeven aan Harm Kooistra en de spullen worden dan kort voor de rommelmarkt bij u opgehaald. Overtollig oud ijzer? Ook dit kunt u doorgeven aan Ham Kooistra. Voor deze rommelmarkt zijn veel vrijwilligers nodig. Velen zijn elk jaar weer van de partij. Lijkt het u ook wat om eens mee te doen, neem dan contact op met Wietske Yntema. volgend seizoen Wij verzoeken alle clubs en commissies om uw plannen voor het volgende seizoen zo spoedig mogelijk bij ons bekend te maken, opdat we daar weer rekening mee kunnen houden. Contactpersoon voor reserveringen is Simon Steigenga. Tel , Tot slot wil ik jullie allemaal namens het bestuur een heel goede zomerperiode toewensen. Hopelijk kunnen we in augustus zeggen dat het weer een echte zomer was. We zien jullie dan graag allemaal weer in 't Honk. Met vriendelijke groet, Namens het stichtingsbestuur, Gerrit van der Steege Tel.: , 38

38 LEX NIEUWS LEX NIEUWS LEX NIEUWS LEX NIEUWS Beste dorpsgenoten, -Net als vorig jaar willen wij weer een Beachvolleybaltoernooi organiseren op zaterdag 24 augustus 2013 bij familie Drost. -Er wordt 2 tegen 2 gespeeld, je kunt je alleen of per team opgeven. - Deelname is vanaf de basisschool. - met aansluitend een BBQ -Je/jullie kunnen je opgeven voor het beachvolleybal en/of de BBQ bij: Hessel ( of ) of Tessie ( of ) LEX NIEUWS LEX NIEUWS LEX NIEUWS LEX NIEUWS *********************************************************************************** BBQ buurtvereniging Trijesprong oan t Trijesprong De jaarlijkse BBQ van buurtver. Trijesprong oan t Trijesprong zal gehouden worden op vrijdag 23 augustus. Noteer dit alvast in uw agenda! De opgavenbriefjes zullen nog bij de leden langsgebracht worden. 39

39 Dorpsbelang Allingawier, dorpsbelang Exmorra en Doarpsnijs hebben de handen ineen geslagen en besloten de vrijwilligers in ons dorp in het zonnetje te zetten. Hiervoor wordt de verkiezing vrijwilliger van het jaar opgezet, die loopt vanaf juni tot en met november Weet u iemand uit Allingawier of Exmorra die de titel Vrijwilliger van het jaar 2013 verdient? Meld dit dan door het onderstaande strookje in te leveren of mail het naar Vertel wie u wilt aanmelden en waarom u dit vindt! Noteert u de datum alvast, want de uitreiking vindt plaats op 16 november s avonds in it Honk na een optreden van TEAKE VAN DER MEER. Ik vind dat vrijwilliger van het jaar 2013 moet worden. Dat vind ik omdat

40 41

41 D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Dorpsvisie: De dorpsvisie is gereed en op 20 juni jl. overhandigd aan wethouder Wigle Sinnema (zie verder in DN). Wat zijn wij trots op het resultaat en wij hopen ook dat u trots bent op het resultaat. De gemeente heeft zijn complimenten geuit over de goed leesbare visie. Tijdens de overhandiging is de werkgroep dorpsvisie (Johan de Groot, Simon Schellevis, André Abma, Klaske Ypma-Prins, Sylvia Hemminga, Gosse Reitsma en Sarie Lycklama à Nijeholt) uitgebreid bedankt voor hun tijd en energie. Dat geldt ook voor de fotograven die de foto s hebben gemaakt in de visie Mariska Spijksma en Douwe Kornelis. Ook onze eindredactrice Griet Reitsma heeft enorm veel werk verzet en groots bijgedragen aan het eindresultaat. ALLEMAAL HARTELIJK DANK!! De foto s en de visie kunt u bekijken op onze website. De visie is iets van ons samen en de plannen zijn nu concreet. Na de zomervakantie gaan we samen met de gemeente aan de slag met de plannen en de eerste bewegingen zijn al zichtbaar.. Contributie ledengeld In mei en juni as. is het jaarlijkse ledengeld geïncasseerd voor degene die vorig jaar een incassoformulier heeft ondertekend. Voor de 42

42 rest geldt dat de bestuursleden zoals voorheen bij u aan de deur komen om het jaarlijkse ledengeld op te halen. Bruggetje en betonpad achter it Honk In de visie hebben wij aangegeven in plaats van het schelpenpad rondom de ijsbaan een bruggetje achter it Honk en dan aansluitend een betonpad die vanaf het bruggetje aansluit op de bestrating bij de ingang van de ijsbaan cq. De woning van fam. Twijnstra. De gemeente heeft ons inmiddels toegezegd hiermee concreet aan de slag te willen. Het betonpad wordt bekostigd door de gemeente, het materiaal voor het bruggetje wordt geleverd door de gemeente, de brug zelf trachten we met hulp van het dorp te gaan bouwen. Wij gaan zo spoedig mogelijk in gesprek met het stichtingsbestuur van it Honk om te bespreken wat zij van onze plannen vinden. Opknappen Leugenbank Een tweede punt wat de gemeente heeft toegezegd is het opknappen van de Leugenbank. Er wordt grondig naar de dakpannen gekeken en de muur wordt opnieuw geschilderd. Ook met deze toezegging zijn we erg blij! 43

43 Keatsmorra 2 e fase De dorpsbewoners die bij de overhandiging van de dorpsvisie zijn geweest hebben het al vernomen en inmiddels heeft u huis aan huis een uitnodiging ontvangen. Op 3 juli vindt er een informatiebijeenkomst plaats in it Honk inzake de invulling van Keatsmorra 2 e fase. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bouwbedrijf P.F. van Zuiden. Als dorpsbelang hebben wij de plannen in kunnen zien en hebben wij geconstateerd dat dit aansluit bij de wensen rondom wonen die door u zijn genoemd in de dorpsvisie. Voel u welkom om de bijeenkomst bij te wonen! Ontwikkelingen rondom oud papier Chris Drost is namens ons bestuur op een bijeenkomst geweest rondom de vergoedingen voor het oud papier. De huidige regeling is dat er een minimum prijs is vastgesteld. Komt de marktprijs hieronder, dan vult de gemeente aan tot de minimum prijs. Momenteel ligt de marktprijs hoger dan de minimumprijs en hoeft de gemeente niet aan te vullen. De gemeente wil deze regeling in elk geval in stand houden tot aan Daarna gaat de regeling vermoedelijk over op de marktprijs en geen aanvulling meer door de gemeente. We wachten de besluiten nog even af. Wij hebben aangegeven de voorkeur te geven aan het behouden van de huidige regeling. 44

44 Afronding Keatsmorra fase 1 Zoals u eerder heeft kunnen lezen, heeft onze dorpsgenoot Johan de Groot zich intensief ingezet voor de afronding van fase 1. Ondanks een toezegging van de gemeente is de aangeven datum niet gerealiseerd. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de gemeente dat dit deel tussen 1 juli en 19 juli aangepakt wordt. Dit betekent dat het doodlopende stukje van de Jelle Huitemastrjitte gestremd is. De omwonende zijn door ons op de hoogte gesteld. Mooi dat ook dit deel nu afgerond wordt. Windstreek 2012!!!: In het eerdere doarpsnijs hebt u nadere uitleg kunnen vinden over de plannen van de provincie inzake de windmolens. Het gaat hier om het gebied bij de Afsluitdijk en de hoek Arum, Witmarsum, Pingjum, Wons en tot Bolsward om deze tot concentratiegebied te maken voor windmolens vanuit heel Friesland. Als reactie hierop zijn er bij de provincie circa zienswijzen ingediend.. Actuele informatie wordt door de provincie geplaatst op In november is er een comité gevormd dat strijdt tegen de windmolenplannen van de provincie. Het comité is voortgekomen uit een informatiebijeenkomst in Zurich, waar bleek dat vele aanwezigen en dorpsbelangen behoefte hadden aan een groepje dat een voortrekkersrol wilde gaan spelen. In het comité zitten: Albert Koers, Wouter Vogelesang, Annemieke Reitsma, Piebe Piebenga, Arjen Doedel, Frederik Smit en Klaas Smit. Onder de naam Hou Friesland Mooi wordt er gestreden tegen de plannen uit Windstreek 2012 van de provincie Fryslân. Er is inmiddels door het comité een website gemaakt 45

45 (www.houfrieslandmooi.nl), 2400 handtekeningen van tegenstanders aangeboden aan de Commissaris van de Koningin, een Facebookpagina (www.facebook.com/houfrieslandmooi) opgezet en een flyer laten drukken. Dit comité organiseert en bezoekt verschillende bijeenkomsten over (wind)energie in Nederland, hebben contacten met andere belangengroepen gelegd en laat zich informeren door mensen die al veel langer in dit veld actief zijn en publiceren met enige regelmaat onze ideeën in de regionale kranten. Allerlei berichten van hen en anderen over windenergie zijn verzameld op Het comité pleit voor: 1. Spreiding over de Provincie (ongeveer 10 kleine locaties op of nabij industrieterreinen of knooppunten van wegen). 2. Oprichten en stimuleren van verenigingen van omwonende (teneinde eerlijk te delen in de lasten, de lusten en de zeggenschap). 3. Oprichten en stimuleren van dorpscoöperaties (ook als economische impuls voor het Fryske platteland). 4. Saneren van verouderde turbines en uitkopen van eigenaren (vooral door participatie in de nieuwe projecten). 5. Een commissie van onafhankelijke deskundigen om de beleidsuitvoering te ondersteunen en te monitoren. Dit plan is inmiddels aangeboden aan de provincie. Wilt u meehelpen? meld u als steunbetuiger aan via 46

46 Inmiddels heeft de gemeente aangegeven nu de provincie geen duidelijkheid geven over het openbreken van de structuurvisie, dat de gemeente middels de notitie Bijgestelde Kaders Windenergie Súdwest-Fryslân, om de vraag te beantwoorden in welke mate de gemeente mogelijkheden ziet om een bijdrage te leveren aan de Friese windenergieopgaaf en waar dit naar verwachting dan het beste zou kunnen. Deze notitie kunt u vinden op de website van de gemeente. Melding onderhoud: Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken of omgewaaide bomen? Dan kan dit door een klachtenformulier in te leveren bij de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving? Bel dan de gemeente via ( ). Erg veel nieuws deze keer. Maar u bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer! Website en adres dorpsbelang Exmorra: en Een groet namens Dorpsbelang: Simon Jacobs, Gosse Reitsma, Chris Drost, Sylvia Hemminga en Sarie Lycklama à Nijeholt 47

47 Volg de gemeenteraad nu ook op Facebook De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân is sinds kort ook te vinden op Facebook: Gemeenteraad SWF. Samen met de tweets over de aankondigingen en vergaderingen van gemeenteraad en commissies, gebruikt de raad de kracht van sociale media om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken. Facebook zal ook een speciale rol gaan spelen ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 worden gehouden. Sinds ongeveer een jaar is de gemeenteraad ook op Twitter te volgen. Naast de bestaande uitingen van de gemeenteraad, bijvoorbeeld in de krant en op de website, is de aanvulling van Facebook belangrijk om inwoners van de gemeente via dit medium te bereiken. Het zijn vooral jonge mensen die de sociale media actief gebruiken. Facebook en ook Twitter zijn instrumenten om deze mensen te benaderen en hen over het werk van de raad te informeren. Behalve een overzicht van de raadsleden zijn op Facebook ook de evenementen, vergaderingen en dergelijke te zien. Bovendien zijn er al diverse fotos over het werk van de raad geplaatst en worden alle tweets over de raad en commissies via Facebook zichtbaar gemaakt. Al deze elementen maken de gemeenteraad als geheel en de afzonderlijke raadsleden meer zichtbaar voor de inwoners van Súdwest-Fryslân. Via Facebook zijn ook verwijzingen naar vergaderingen en agenda s op de website van de gemeente toegankelijk. Volg de gemeenteraad op Facebook via Gemeenteraad SWF of op Twitter 48

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Anneke Snijder-de Jong.

Anneke Snijder-de Jong. Anneke Snijder-de Jong. Ik bin berne op 20 maaie 1962 op Lytselollum, tusken Wjelsryp en Frjentsjer. Us âlders Roel en Janke wennen dêr op in pleats. Earst wie it in mingd bedriuw, ek mei ierappels, biten

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong De skoalbern fan Berltsum hawwe freedtemoarn 18 oktober 2013 tsjûge west fan it ûntbleatsjen fan de namme fan harren nije skoalle. Wethâlder Lute Pen

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

In dit nummer o.a. No. 1588-13 mei 2015

In dit nummer o.a. No. 1588-13 mei 2015 Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl Ondernemers Vereniging Makkum 31j a a r g a n g e Makkumer Belboei In dit nummer o.a. No. 1588-13 mei 2015 Komst

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45

Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45 Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie

31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie 31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie Het is weer voorjaar maar brrr, er is nog niet veel van te merken. Het is een lange, mooie winter geweest maar we zijn nu echt wel klaar voor de lente.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

Ús Blêd. Doarpsblêd fan Stynsgea sûnt oktober 1975. Verschijnt 11 x per jaar Oplage 575 stuks

Ús Blêd. Doarpsblêd fan Stynsgea sûnt oktober 1975. Verschijnt 11 x per jaar Oplage 575 stuks Ús Blêd Doarpsblêd fan Stynsgea sûnt oktober 1975 Redactie: Freerk Postma 0512-776466 Pieter Smid 06-29389838 Nyncke Woudstra 0512-350519 Penningmeester: Tjippy Landheer 0512-841499 Rekeningnummer Ús Blêd:

Nadere informatie