opdrachten leerlingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opdrachten leerlingen"

Transcriptie

1 HAVO - VWO opdrachten leerlingen lespakket voor een culturele maatschappelijke stage / CKV

2 Het was leuk dat wij zoveel dingen mochten doen en echt zelf verantwoordelijkheid hadden. De openingsavond kwam helemaal op ons aan! Toen het publiek begon te komen hadden we ineens het gevoel van: nu moeten we ons netjes gedragen, vriendelijk zijn. We zijn toch een soort organisator! 2

3 Organiseer een filmfestival voor jongeren uit jouw buurt! Inleiding Je gaat samen met een groep medeleerlingen een filmfestival organiseren voor leerlingen van jullie school en voor andere jongeren in je regio. Een filmfestival is een evenement van meestal een paar dagen en/of avonden waar meerdere films vertoond worden. Naast de filmvertoningen is er vaak ook ruimte voor extra activiteiten, zoals een workshop, een vraag - en antwoordgesprek met een regisseur of een feestelijke openingsavond. Centraal tijdens een filmfestival staan natuurlijk de films. Jullie zullen tijdens het project My Stage! Filmfestival zelf beslissen over de films die er tijdens jullie festival gedraaid gaan worden. Daarom gaan jullie films kijken en met elkaar in gesprek over film. Jullie zullen kennismaken met professionals die werken met film en in gesprek met hen kunnen jullie je kennis en je begrip van films verdiepen. Een filmfestival is ook een evenement voor publiek. Tijdens My Stage! Filmfestival maken jullie kennis met culturele instellingen uit de omgeving, ontwikkelen jullie je organisatietalent en werken jullie samen om het filmfestival tot een succes te maken. Onder begeleiding van docenten en gastdocenten gaan jullie tijdens maatschappelijke stage-uren of in de ckv-lessen aan de slag om het filmfestival te organiseren. Vraag je docent hoeveel tijd er voor de organisatie staat ingepland. Het filmfestival zelf wordt gepland op een later tijdstip, zodat er genoeg tijd is om een mooi programma samen te stellen en het publiek te werven. Jullie gaan tijdens de bijeenkomsten in groepjes aan de slag met opdrachten zoals een filmprogramma samenstellen, een poster ontwerpen, de festivallocatie aankleden en inrichten en een knallende openingsavond organiseren. Alle aspecten van planning, werving, organisatie, productie en publiciteit van een filmfestival komen aan de orde. Verder gaan jullie op werkbezoek, volgen jullie workshops en presentaties van gastdocenten en werken jullie met checklists. Zo krijgen jullie inzicht in wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een dergelijk evenement. Natuurlijk worden jullie geholpen door je eigen docenten en de gastdocenten. Maar uiteindelijk is het jullie project en dat zal tijdens het filmfestival ook duidelijk worden. Tip 1. Start iedere opdracht met een korte brainstorm; hoe pakken jullie de opdracht aan? 2. Maak aantekeningen. 3. Maak aan het eind van iedere les een lijst met actiepunten en een taakverdeling. 4. Heb je vragen over de opdrachten, vraag het aan de docent. 5. Gebruik de checklists achterin deze handleiding. 6. Zoek een rustige ruimte om met elkaar te overleggen en te werken. 7. Gebruik een computer. 3

4 1. introductie 1. introductie My Stage! Filmfestival Dit is de kick-off van jullie filmfestival! Deze introductie kan plaatsvinden op school of in een filmtheater bij jullie in de buurt. Iedereen kijkt naar films en gaat wel eens naar de bioscoop, maar wat weten jullie van filmfestivals? De komende weken gaan jullie met elkaar een eigen filmfestival organiseren. Centraal tijdens een filmfestival staan natuurlijk de films. Jullie zullen tijdens het project My Stage! Filmfestival zelf beslissen over de films die er tijdens jullie festival gedraaid gaan worden. En daarom gaan jullie eerst met elkaar in gesprek over films: waarom kunnen films zo bijzonder zijn, zo aangrijpend, inspirerend, geëngageerd? Maar ook spannend, eng, geflopt, slecht, saai, onbegrijpelijk of juist heel voorspelbaar, mooi, ontroerend? Jullie zullen kennismaken met professionals die werken met films en in gesprek met hen kunnen jullie je kennis en je begrip van films verdiepen. Opdracht 1: Introductie. Opdracht 2: Mini-filmfestival. Opdracht 3: Wat houdt een filmfestival in? 4

5 1. introductie Opdracht 4: Brainstorm over de identiteit van het eigen My Stage! Filmfestival. Voor jullie My Stage! Filmfestival zal jullie docent vooraf misschien een aantal kaders vastleggen. Dit kunnen bijvoorbeeld de festivallocatie zijn, de samenwerking met een filmtheater, een thema dat al vast ligt of het aantal dagen dat het filmfestival zal gaan duren. Maar binnen die kaders zijn er genoeg zaken die nog helemaal niet zijn ingevuld. Bijvoorbeeld op het gebied van productie, publiciteit, het samenstellen van een (deel van) het filmprogramma, sponsors en publiek werven, een planning en een programmaboekje maken, aankleding van de locatie, enzovoorts. Deze dingen gaan jullie de komende weken samen bedenken en uitvoeren. In deze open brainstorm bespreken jullie eerst de kaders van het project, waarbinnen jullie je eigen filmfestival vorm gaan geven. Daarna kunnen jullie alles wat je in dit stadium kunt bedenken met elkaar delen. Niets is te gek! Opdracht 5: Rondleiding Filmtheater. Opdracht 6: Filmvertoning en gastles filmanalyse. 5

6 2. projectplan 2. Projectplan De komende weken beginnen jullie je filmfestival vorm te geven. Jullie starten met een aantal basisvragen zoals: waar wordt het filmfestival gehouden? En wanneer? Wie zijn mogelijke samenwerkingspartners? En wat voor soort filmfestival wordt het eigenlijk? Jullie gaan onderzoeken of deze plannen mogelijk zijn en gaandeweg worden er steeds meer details duidelijk. Een aantal leerlingen gaat alles wat jullie met elkaar bedenken opdelen in acties en die in een tijdsplanning zetten. Dit wordt de projectplanning van jullie filmfestival: een document waarmee jullie de planning kunnen bijhouden. Jullie zullen breed beginnen met plannen en in de komende weken, waarin steeds meer details duidelijk worden, steeds specifieker gaan werken. Een filmfestival bedenken en plannen is een proces! De documenten waarmee jullie werken, zoals de projectplanning, zijn dus nooit af maar steeds in ontwikkeling. Tijdens dit projectonderdeel gaan jullie onder andere nadenken over het thema/de focus van jullie filmfestival, de locatie waar het filmfestival plaats gaat vinden, de planning en invulling van het project en mogelijke samenwerkingspartners. De groep wordt verdeeld in vier werkgroepen: Focus/Thema Filmfestival Basisopzet en Festivallocatie Samenwerkingspartners Projectplanning Iedere werkgroep krijgt een opdracht. Lees de opdracht goed door en brainstorm de eerste tien minuten met elkaar over de aanpak. Verdeel daarna de taken en jullie kunnen aan de slag. Als er vragen zijn, kan je die stellen aan de docent. Aan het einde van het projectonderdeel kom je weer met de hele groep bij elkaar om alles door te spreken. 6

7 2. projectplan Tijdens het werken in je werkgroep dringt niet echt goed tot je door wat er gaat gebeuren. Tot het ineens de openingsavond is, en dan denk je: whoaaa!! We werden in het diepe gegooid. 7

8 2. projectplan 1 Werkgroep Focus/Thema Filmfestival Opdracht: Bedenk welke focus of welk thema jullie willen voor je eigen filmfestival. Een filmfestival is een verzameling van films. Meestal is er een focus of thema gekozen waar alle films onder vallen. Hierbij kun je denken aan een focus op animatiefilms, studentenfilms, documentairefilms, films over jongeren, films over mensenrechten, films van een bepaald genre, films uit een bepaald land of bepaalde periode, enzovoorts. Op deze manier is er een samenhang tussen de films en duik je zo een bepaald onderwerp in. De films worden zo nog relevanter. Laat iedereen in de werkgroep kort vertellen wat hem/haar een interessant thema of goede focus lijkt voor het filmfestival en vooral waarom. Werk de ideeën uit de klassikale brainstorm van de vorige les verder uit. Wat voor soort filmfestival wil je? Wat willen jullie bereiken of uitdragen? Ligt de focus op het medium film, op een onderwerp zoals jongeren, op een genre of op een maatschappelijk thema dat jullie via film onder de aandacht willen brengen? Probeer aan elkaar duidelijk te maken waarom jullie denken dat deze focus mooie, interessante films oplevert die jullie graag zouden willen zien en vertonen op jullie filmfestival. Schrijf vragen op die je interessant vindt aan het thema/de focus en waar je met behulp van de films meer inzicht in zou kunnen krijgen. Zorg dat je straks aan de rest van de groep helder kunt uitleggen wat het thema of de gekozen focus is en waarom dit leuk, belangrijk of interessant is. opdracht afgerond 8

9 2. projectplan 2 Werkgroep Basisopzet, Festivallocatie en Vertoningschema Opdracht a: Werk alle ideeën uit in een basisopzet en regel (een bezichtiging van) de festivallocatie. Jullie hebben vast veel ideeën over hoe een filmfestival eruit kan zien. Houd om te beginnen hierover met elkaar een brainstorm van ongeveer tien minuten. Nu moeten jullie kiezen: welke ideeën uit de brainstorm ga je gebruiken en welke niet. Achterin deze handleiding vind je checklist no. 2 voor het beschrijven van jullie basisopzet. Een basisopzet is een beschrijving van jullie activiteit, in dit geval een filmfestival. In de basisopzet geven jullie aan dat het filmfestival in een bepaalde tijd voor een bepaalde doelgroep en met een vastgesteld budget wordt georganiseerd. Werk jullie bruikbare ideeën punt voor punt uit volgens de checklist. Denk aan de volgende dingen: Is de festivallocatie al bekend, of moeten jullie die zelf regelen? Zaken die zo snel mogelijk duidelijk moeten worden, zijn de locatie, de datum of data, en de aanvangstijden van jullie filmfestival. Bespreek met je docent wat er al bekend is en wat jullie zelf moeten regelen. Bedenk hoe jullie contact gaan opnemen met de beheerder(s) van één of meerdere bioscopen in de buurt en voer dit uit. Overleg met je docent of jullie voor de hele groep een bezichtiging mogen regelen en wat een goed moment hiervoor is. Hoeveel zalen zijn er beschikbaar op de festivallocatie? Wat zijn de kosten van de huur van één zaal? Ga de kosten na zodat je deze later in de begroting kunt zetten. Het aantal zalen en het aantal filmvertoningen hangen samen met jullie budget en de kosten van de festivallocatie. Overleg met je docent over het beschikbare budget. opdracht loopt door 9

10 2. projectplan Opdracht b: Maak vervolgens een allereerste versie van het vertoningschema. Een vertoningschema is een schema waarin staat in welke zaal welke films worden vertoond en op welke tijden. Veel van deze informatie is in dit stadium van het project nog niet bekend. Maar omdat het vertoningschema een soort kapstok is waar jullie steeds meer praktische informatie aan kunnen hangen, beginnen jullie nu met de eerste versie: het raamwerk van het vertoningschema. Hoeveel dagen/avonden gaat jullie filmfestival duren? Hoeveel filmzalen zijn er beschikbaar tijdens het festival? Dus: hoeveel films kunnen jullie eigenlijk vertonen tijdens jullie filmfestival? Kijk voor een voorbeeld van een vertoningschema naar checklist no. 3 achterin deze handleiding. Op de website van Kunstgebouw vindt je een pagina van My Stage! Filmfestival met hierop een format van een vertoningschema: In de komende lessen zal dit schema steeds verder worden ingevuld met bijvoorbeeld de namen van de films, de exacte tijden en de extra activiteiten. Overleg met je docent hoe je dit vertoningschema het beste bij kunt houden. Je kunt bijvoorbeeld met Google Docs werken. Op deze manier kunnen jullie samen het vertoningschema online invullen en bijhouden en is de meest recente versie voor iedereen beschikbaar. Je docent heeft informatie over het gebruik van Google Docs. Van je docent krijgen jullie te horen hoeveel films jullie in totaal mogen vertonen. Als je vragen hebt, overleg dan even met je docent of met de andere werkgroepen. opdracht afgerond 10

11 2. projectplan 3 Werkgroep Samenwerkingspartners Opdracht: Maak een lijst met mogelijke samenwerkingspartners en bedenk wat de rol van deze instellingen is voor My Stage! Filmfestival. Onderzoek welke instellingen bij jullie in de buurt actief zijn met jongeren, film, theater, publiciteit en reclame, enzovoorts. Stel een lijst samen van deze instellingen, de contactpersonen en hun contactgegevens en vermeld wat elke instelling doet. Brainstorm daarna met elkaar over wat deze instellingen voor jullie zouden kunnen betekenen. Beschrijf per instelling de mogelijke toegevoegde waarde voor jullie project. Bespreek met welke instellingen jullie nu al contact zouden willen zoeken voor informatie en ondersteuning. En welke instellingen juist wat later in het project belangrijk worden. Maak een planning wanneer en hoe jullie de instellingen gaan benaderen. Zie voor een voorbeeld van een algemene projectplanning checklist no 4 achterin deze handleiding. Op de website van Kunstgebouw vindt je een pagina van My Stage! Filmfestival met hierop een format van een vertoningschema: Geef jullie planning ook door aan de werkgroep Projectplanning, en zorg dat zij jullie deadlines in hun planningsdocument voor het hele project zetten. Beslis wie van jullie verantwoordelijk blijft voor het contact met de instellingen waar jullie mee willen gaan werken, ook na afloop van dit projectonderdeel. Als je vragen hebt, overleg dan even met je docent of met de andere werkgroepen. opdracht loopt door 11

12 2. projectplan 4 Werkgroep Projectplanning Opdracht: Maak een planning van alle werkzaamheden die bij het project komen kijken. In een projectplanning beschrijf je welke werkzaamheden en taken moeten worden uitgevoerd, door wie en wanneer. Dit is een erg nauwkeurige taak en misschien wel niet voor iedereen weggelegd. Maar let op, dit is wel een essentieel onderdeel van het organiseren van een filmfestival! Het is voor jullie medeleerlingen ontzettend handig dat er een overzicht is waar ze kunnen checken wat ze moeten doen en wanneer. Ook je docent en de externe samenwerkingspartners kunnen hierop zien wat er op welk moment moet gebeuren. Deze planning zal tot en met het einde van het filmfestival gebruikt worden en zal dus ook bijgehouden moeten worden. Lees checklist no 1 achterin deze handleiding door. Hierin wordt het verschil uitgelegd tussen diverse manieren om een project te plannen, zoals projectplanning, taken(lijst), to-do-lijst, draaiboek, enzovoorts. Maak een duidelijke en overzichtelijke planning van alle taken en werkzaamheden, van het begin (projectonderdeel 2, Projectplan) tot en met de uitvoering (projectonderdeel 8, Het Filmfestival). Houd er ook rekening mee dat een bepaalde werkzaamheid vaak uit verschillende acties bestaat en dat bijvoorbeeld in de week daarna een vervolgactie nodig is. Probeer dit te specificeren. Beslis waar mogelijk wie van jullie medeleerlingen verantwoordelijk is voor een actie of voeg dit toe wanneer dit in een later stadium bekend wordt. Vergeet niet zaken als het zoeken van samenwerkingspartners, het maken van publiciteitsmateriaal en later het maken van een taakverdeling en een draaiboek ook in de planning op te nemen. Al deze werkzaamheden en taken worden genoemd in dit werkboek. Neem dit goed met elkaar door. Het is goed om te bedenken dat jullie de planning misschien in de toekomst nog aan zullen passen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe taken bijkomen of omdat de oude planning verandert. Spreek met elkaar af wie van jullie de planning bij zullen houden. Achterin deze handleiding vind je een voorbeeld van een projectplanning bij checklist no 4. Op de website van Kunstgebouw vindt je een pagina van My Stage! Filmfestival met hierop een format van een projectplanning: Deze kunnen jullie downloaden en als basis gebruiken voor jullie eigen document. 12

13 2. projectplan Overleg met je docent over hoe je jullie eigen projectplanning het beste bij kunt houden. Je kunt bijvoorbeeld met Google Docs werken. Op deze manier kunnen jullie samen online het planningsoverzicht invullen en bijhouden. Je docent heeft informatie over het gebruik van Google Docs. Als alle groepen klaar zijn met hun taken voor het projectonderdeel Projectplan, spreken jullie de planning door met de gehele groep. Als je vragen hebt, overleg dan even met je docent of met de andere werkgroepen. opdracht loopt door 13

14 2. projectplan Afsluiting van Projectonderdeel Projectplan Opdracht: Bedenk een naam voor het filmfestival. De naam van een filmfestival is eigenlijk het eerste wat je ziet of hoort. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de publiciteit van een filmfestival. Hoe klinkt een naam? Is hij makkelijk uit te spreken, of juist niet? Waar doet een bepaalde naam je aan denken? Is er een naam die je vindt passen bij jullie filmfestival? Bij de focus/ het thema van jullie filmfestival? En bij de films die er misschien worden vertoond? Wat wil je dat een naam vertelt over jullie filmfestival? Houd een open brainstorm en stem met elkaar voor de beste naam! opdracht afgerond 14

15 2. projectplan Het was goed dat de regisseur er was. Daarom konden we hem vragen stellen. Het was mooi om te horen dat hij dit verhaal zelf heeft meegemaakt. 15

16 Leuk om een kijkje achter de schermen te nemen. 3. programmering 3. Programmering Het belangrijkste onderdeel van een filmfestival zijn natuurlijk de films! Het overzicht van alle films die je vertoont op een filmfestival heet de filmprogrammering. In de komende bijeenkomsten gaan jullie veel films kijken om met elkaar de filmprogrammering voor jullie filmfestival samen te stellen. Jullie mogen om te beginnen nog een aantal films voorstellen voor de longlist van films voor jullie filmfestival. Deze longlist is de uitgebreide lijst van films waaruit jullie tijdens dit projectonderdeel Programmering met elkaar de films voor jullie filmfestival zullen selecteren. De uiteindelijke lijst met jullie meest favoriete films wordt de shortlist : de definitieve filmprogrammering van jullie My Stage! Filmfestival. 1 Opdracht: Inventariseer je filmkennis. Welke van de onderstaande begrippen ken je al? Kun je de andere misschien raden? Welke begrippen ken je echt niet? scène shot montage leader mockumentary science fiction documentaire plot filmprogrammeur timeslot opdracht afgerond 16

17 3. programmering 2 Opdracht: Zelf films voorstellen voor jullie filmfestival. Jullie gaan in de komende weken films voor jullie filmfestival selecteren uit een longlist van films. Jullie docent heeft al een aantal films op deze longlist gezet. Nu is het aan jullie om de vrije ruimte van deze longlist verder in te vullen met films die jullie mooi, bijzonder, heftig of interessant vinden. Denk ook na of jullie deze films bij het thema of de focus van jullie filmfestival vinden passen. Heb jij onlangs nog goede films gezien? Zou je deze films geschikt vinden voor jullie filmfestival? En waarom? Denk bij je keuze goed na over: Waarom je een film goed vindt Of deze past binnen het gekozen thema/ de focus van jullie filmfestival Iedereen heeft nu een lijstje met een aantal films waarvan jullie vinden dat ze in jullie eigen filmfestival niet mogen ontbreken. Kies hieruit één favoriete film en probeer je docent en medeleerlingen te overtuigen dat deze film op jullie filmfestival vertoond moet worden. Dit doe je door middel van een pitch. Een pitch is een korte, wervende presentatie van zo n 3 minuten waarin je zo goed mogelijk aan je medeleerlingen uitlegt waarom jouw film zo fantastisch is. Na afloop van de pitches zal er worden besloten welke van deze films op de longlist komen. Jullie horen van je docent of jullie hier in de groep over gaan stemmen of dat de docent na afloop van jullie pitches zelf de keuze maakt. opdracht afgerond 17

18 3. programmering 3 Opdracht: Films viewen en analyseren. De longlist met films voor jullie festival is nu bepaald. Maar op jullie filmfestival kunnen jullie maar een deel van deze films vertonen. Nu is het tijd om een definitieve selectie van films te gaan maken voor jullie festival. Dat betekent dat ieder van jullie een flink aantal films uit de longlist zal gaan bekijken om hieruit samen de allerbeste films te kunnen kiezen voor de shortlist : jullie definitieve filmprogrammering. Voor deze opdracht wordt de groep verdeeld in een aantal gelijke werkgroepen. Iedere werkgroep bekijkt een paar films van de longlist en vult per film een filmanalyse-schema in. Dit filmanalyse-schema kun je vinden bij checklist no. 5. Iedere werkgroep krijgt een lijstje met films van jullie docent. Tijdens de volgende bijeenkomst gaan jullie aan de hand van de filmanalyse-schema s jullie favoriete films weer aan elkaar pitchen. Jullie beslissen dan met elkaar welke films het meest geschikt zijn voor jullie filmfestival. Lees alvast opdracht 4 en bereid je hierop voor in je werkgroep. Denk bij het analyseren van de films en het invullen van het filmanalyse-schema aan de volgende dingen: Spreekt een film je inhoudelijk aan? Spreekt een film je aan vanwege prachtig acteerwerk, bijzondere filmische keuzes of vernieuwende vorm of techniek? Past deze film binnen het gekozen thema/ de focus van jullie filmfestival? opdracht afgerond 18

19 3. programmering 4 Opdracht: Films pitchen en de definitieve filmprogrammering samenstellen. Nu je een aantal films met je eigen werkgroep hebt bekeken en geanalyseerd, weet je welke film(s) jullie het beste vinden en welke je graag op de shortlist, de definitieve filmprogrammering, van jullie filmfestival zou willen hebben. Maar hoe zit het met de andere werkgroepen? Welke films hebben zij bekeken? En wat zijn hun favorieten? Beslis welke leerlingen uit jullie werkgroep jullie favoriete film(s) gaan pitchen aan de rest van de groep. Nadat alle werkgroepen hun favoriete film(s) hebben gepitcht, is het tijd om te stemmen! Welke film of films krijgen jouw stem? opdracht afgerond 19

20 3. programmering 5 Opdracht: Invullen vertoningschema deel 2. Jullie hebben inhoudelijk goed over de films nagedacht. Maar bij een filmfestival spelen ook hele praktische overwegingen een rol, zoals: Wat is de lengte van de films? Zou je twee kortere films samen in één timeslot kunnen zetten? Wil je graag dezelfde soort films (bijvoorbeeld documentaires) op één avond zetten? Of wil je juist wat meer afwisseling? Als er films in meer dan één zaal tegelijk draaien, hoe verdeel je de films dan het beste over de zalen? Nu de filmprogrammering voor jullie My Stage! Filmfestival rond is, is het tijd om het tweede deel van het vertoningschema in te vullen, met daarin de filmtitels die jullie gekozen hebben: waar (in welke bioscoop of filmtheater en in welke zaal?) worden de films vertoond? wanneer (op welke dag en hoe laat?) worden de films vertoond? Zie checklist no 3 achterin deze handleiding voor een voorbeeld van een vertoningschema. opdracht afgerond 20

21 3. programmering Thuisopdracht: Schrijven van de introducties voor alle films van de uiteindelijke filmprogrammering. Tijdens het filmfestival worden alle films geïntroduceerd door een inleider. Er wordt wat verteld over de film: wie de regisseur is, of de film nog prijzen heeft gewonnen, een paar woorden over waar de film over gaat (zonder het verhaal weg te geven!), enzovoorts. Als er na de filmvertoning nog een nagesprek of discussie is, wordt dit ook in deze inleiding vermeld, evenals een eventuele gast. Jullie gaan deze introductieteksten niet alleen schrijven, maar zijn ook zelf de inleiders tijdens jullie filmfestival. Voor iedere film schrijft iemand een korte introductie. Verdeel de films onder elkaar. Tijdens het filmfestival zal iedere film ook door één van jullie geïntroduceerd worden. Probeer zoveel mogelijk leerlingen een introductie te laten verzorgen. Ook de eventuele gasten zullen met een korte introductie aan de zaal worden voorgesteld. Wanneer in een later stadium van de organisatie van het filmfestival hier meer over bekend is, worden ook hiervoor teksten geschreven. opdracht afgerond Toen ik de film ging introduceren was echt iedereen stil. Ik was gewoon aan het vertellen en maakte af en toe een grapje. Ik weet nu dat ik voor een zaal kan staan. 21

22 4. productie: planningsfase 4. Productie: Planningsfase Productie is het voorbereiden van een project. Denk aan allerlei organisatorische zaken die nodig zijn om het filmfestival helemaal tot in de puntjes uit te voeren. Als het goed is, is in dit stadium van het project de festivallocatie al bekend. Maar de praktische invulling van het festival moet nog helemaal geregeld worden. Denk aan het invullen van de openingsavond en de festivaldagen, het beheren van de financiën, het zoeken naar een presentator voor de opening, gastsprekers, misschien zelfs regisseurs of acteurs en het maken van afspraken met deze partijen. De groep wordt verdeeld in vier werkgroepen: Planning Openingsavond Planning Festivaldagen Financiën Beheer Gegevens Elke werkgroep krijgt een opdracht. Lees de opdracht goed en brainstorm eerst met elkaar over de aanpak. Verdeel daarna de taken en jullie kunnen aan de slag. Als er vragen zijn, kan je die stellen aan de docent. Aan het einde van de bijeenkomsten kom je weer met de hele groep bij elkaar om alles door te spreken. De planning op de festivaldag voor leerlingen van onze school was erg krap. Dit maakte voor ons wel duidelijk dat je voorbereiding heel belangrijk is. 22

23 4. productie: planningsfase 1 Werkgroep Planning Openingsavond Opdracht: Brainstorm over wat er allemaal komt kijken bij de feestelijk openingsavond van jullie My Stage! Filmfestival. Jullie filmfestival begint met een feestelijk openingsavond. Maar wat komt hier allemaal bij kijken? Bespreek met elkaar de openingsfilm. Is deze al bekend, of mogen jullie hier een voorstel voor doen? Denk na over een openingsact of een andere officiële openingceremonie. Denk na over wie een geschikte presentator van de openingsavond zou kunnen zijn. Iemand met een passie voor film en natuurlijk een goede podiumuitstraling. Bedenk wat je precies van deze presentator zou willen. Hoeveel tijd staat er geprogrammeerd voor het openingspraatje of act? Is er budget voor een vergoeding of cadeautje, of hopen jullie op een vriendendienst? Maak een afspraak met je potentiële presentator om de openingsavond met hem of haar door te spreken. Hiervoor heb je ook nog tijd tijdens het volgende projectonderdeel Productie: Uitvoeringsfase. Wat voor extra aankleding of activiteit zou bij deze film passen? Wat gebeurt er na afloop van de film? Kan de regisseur of een acteur aanwezig zijn? Of iemand die iets interessants over de inhoud van de film kan vertellen? Hebben jullie nog budget over voor een feestelijk einde van de openingsavond? Komen er hapjes en drankjes na afloop van de filmvertoning? Bedenk of jullie bepaalde VIP-gasten willen uitnodigen. Maak met elkaar een grove tijdsplanning voor alle onderdelen die jullie tijdens de openingsavond willen inplannen. Bepaal de start- en eindtijd en check met je docent en de festivallocatie of deze tijden mogelijk zijn. Zet alles wat jullie bedenken in een planning voor de openingsavond. Hiervoor kan je het format voor een projectplanning gebruiken die je kunt vinden op de pagina van My Stage! Filmfestival op de website van Kunstgebouw, Bekijk desgewenst ook het voorbeeld van een projectplanning in checklist no 4. Communiceer deze planning aan degene die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de projectplanning van jullie filmfestival. Extra activiteiten kosten geld. Overleg daarom goed met de leerlingen van de werkgroep Financiën en met de docent: zij weten precies hoeveel geld er beschikbaar is voor de openingsavond. Denk goed na wat je budget is en welke ideeën je daadwerkelijk kunt uitvoeren. Bedenk ook welke onderdelen van de openingsavond een hoge(re) prioriteit hebben. Wees creatief met het zoeken naar andere manieren om een onderdeel of idee gefinancierd te krijgen, zoals bijvoorbeeld sponsoring. Sponsoring hoeft niet alleen om geld te gaan: je kan ook denken aan het sponsoren van diensten of goederen. opdracht loopt door 23

24 4. productie: planningsfase 2 Werkgroep Planning Festivaldagen Oopdracht: Brainstorm over wat er voor activiteiten er gaan plaatsvinden tijdens de festivaldagen. Een filmfestival bestaat niet alleen uit filmvertoningen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld de inleidingen voorafgaand aan de filmvertoningen of een vraag - en antwoordgesprek met een regisseur na de vertoning van zijn/haar film (ook wel Q&A genoemd). Denk ook aan extra activiteiten zoals een fototentoonstelling naar aanleiding van jullie gekozen thema of focus, een jonge filmmaker uit de buurt die een korte filmworkshop komt geven, een slotfeest of lekkere hapjes tussen de films in. Brainstorm onderling over ideeën voor extra activiteiten tijdens het filmfestival. Welke extra aankleding of activiteit zou er bij het thema/de focus van het filmfestival passen en/of bij de afzonderlijke films? Wat gebeurt er na afloop van de filmvertoningen? Kan de regisseur of een acteur aanwezig zijn? Of iemand die iets interessants over de inhoud van de film kan vertellen? Denk na over hoe je deze extra activiteiten zou kunnen inplannen in de voorlopige versie van het vertoningschema dat al is gemaakt. Is er door jullie plannen meer tijd nodig rondom bepaalde voorstellingen? Kan alles opschuiven? Of zou er misschien een film tussenuit moeten om ruimte te maken voor een workshop of een aantal gesprekken met regisseurs of andere gastsprekers? Doe hier een voorstel voor. Communiceer deze planning aan degene die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de projectplanning van jullie filmfestival. Extra activiteiten kosten geld. Overleg daarom goed met de leerlingen van de werkgroep Financiën en met de docent: zij weten precies hoeveel geld er beschikbaar is voor de festivaldagen. Denk goed na wat je budget is en welke ideeën je daadwerkelijk kunt uitvoeren. Bedenk ook welke onderdelen van de festivaldagen een hoge(re) prioriteit hebben. Wees creatief met het zoeken naar andere manieren om een onderdeel of idee gefinancierd te krijgen, zoals bijvoorbeeld sponsoring. Sponsoring hoeft niet alleen om geld te gaan: je kan ook denken aan het sponsoren van diensten of goederen. opdracht loopt door 24

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Schuldpreventiespel handleiding

Schuldpreventiespel handleiding Schuldpreventiespel handleiding Maart 2014 Julia den Hartogh Mijntje Zaat Inhoud Inleiding... 4 1. Voorbereiding... 5 1.1 Enthousiasmeren... 5 1.1.1 Voorbeeld brochuretekst... 6 1.2 Beginnen... 7 1.2.1

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n 7. B E STUURSVAARDIGHEDEN In dit hoofdstuk bespreken we de vaardigheden die van belang zijn voor het bestuur van organisaties, zoals vergader- en presentatietechnieken, notuleren, besluiten nemen en onderhandelen.

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken

Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken Door Karen McCusker Met dank aan de volgende mensen: Marja Geevers

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Ondernemerschap leerjaar 3 ISP kbl/bbl

Ondernemerschap leerjaar 3 ISP kbl/bbl Ondernemerschap leerjaar 3 ISP kbl/bbl Naam: Klas: Ondernemerschap Pagina 1 van 33 Inhoud Taak 1: Inleiding. 3 Taak 2: De pitch.. 9 Taak 3: Hoe ondernemend ben jij?... 13 Taak 4: Marktonderzoek... 17 Taak

Nadere informatie