Change ahead Bijlagen Pagina 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Change ahead Bijlagen Pagina 2"

Transcriptie

1 Bijlagen: Chantal van Kempen ID NHTV Internationale Hogeschool Breda Studente vrijetijdsmanagement Competentieprofiel Imagineering Utrecht 5 juli 2010

2 Inhoud 1. Theoretisch kader Deskresearch Fieldresearch Inductie en deductie Kantlijn methode xpert interviews Theoretische modellen Leiderschapsstijlen manager ft leider Piramide van Maslow Spiral dynamics Model van bekwaamheid W aarde model van rokeach The hero s Journey AV veranderings model mowerment model S-7 raamwerk mc kinsey Definities Sociaal ondernemen maatschappelijk verantwoord ondernemen Stichting maatschappelijke acties Proffit sector Non proffit Overheid Fourth sector destep W aarom helpen mensen niet W aarom helpen mensen wel Ubuntu Flow Synchroniciteit Interview vragen Vragenlijst diepte interviews Vragenlijst diepte interviews vragenlijst online interviews uitkomsten onderzoek online onderzoek online onderzoek Uitwerking Diepte interviews Leiderschap Trends eigenschappen Bezieling spiritueel Visie Break Positief denken Doorvoeren verandering Leerpunten Uitwerking interviews en lezingen Interview Roy Grünewald Interview met Hendrick Looij Interview met Maike en W ietse Bouma Interview Ronald van den Hoff Interview met Nils Roemen Interview met youp selen interview Floris Koot Change ahead Bijlagen Pagina 2

3 6.8 Interview met Marijke Garib Interview met Ivonne Meeuwsen en rna Smeekens Martijn Aslander Interview met Sandra van kolfschoten Interview met Jeroen Doensen Interview met ben koot Jasper van Impelen Interview met Leo. Sonneveld Rainer Nölvak Herman W ijfels ,18 Interview met Kees Romkes Interview met Anil Sadhoeram Lezing Ingrid Thijssen Interview met Joseph Pine Jensen Treemagotchi mili Nagle Green Lezing Pine Think Different Manifesto Randy Pausch Simon Sinek Bronnenlijst Change ahead Bijlagen Pagina 3

4 1. Theoretisch kader In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke theorieën er worden gebruikt voor de opzet van het plan. Daarnaast worden er een aantal begrippen uitgelegd. Change ahead Bijlagen Pagina 4

5 In dit hoofdstuk worden de definities van de verschillende onderzoeksmethoden uitgelegd. 1.1 Deskresearch 1 Desk research is een vorm van literatuurstudie die wordt uitgevoerd om te kijken wat er al aan bruikbare gegevens beschikbaar is over de onderzoeksvraag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rapporten, boeken, notities, beleidsstukken, et cetera. Op basis hiervan wordt beslist wat er nog onderzocht moet worden en op welke manier dat het beste kan gebeuren. 1.2 Fieldresearch. 2 Diepte interviews. Het doel van deze techniek is het vinden van achterliggende factoren, die het gedrag van de consument beïnvloeden. Na het inleiden van het thema wordt het interview ongestructureerd doorgevoerd. De respondent geniet een grote vrijheid bij het aansnijden van aspecten, die hem of haar m.b.t. het gestelde thema van belang lijken. De interviewer heeft de mogelijkheid tijdens het gesprek met directe of indirecte vragen te interveniëren. De ongestructureerde vorm van het gesprek heeft voor- en nadelen tot gevolg. De voordelen van de techniek, vooral t.o.v. gestructureerde interviews zijn: - doordat het denken en de antwoorden van de respondenten niet in een nauw getrokken raamwerk geplaatst worden, bestaat voor de onderzoeker de mogelijkheid, zich een beter beeld van de werkelijke houding van de deelnemer te vormen; - het diepte-interview is flexibel. Buiten het feit om dat hier geen generaliseerbare uitspraken mogelijk Zijn, zijn er twee nadelen te noemen: - het gevaar bestaat dat de respondenten door de interviewer beïnvloedt wordt; - de interpretatie gebeurt vanuit de specifieke achtergrond van de interviewer en aantal creatieve methoden om achter de achterliggende gedachten te komen zijn Afmaken of aanvullen van zinnen Sentence completion wordt gebruikt om attituden ten opzichte van een product, dienst of advertentieconcept inzichtelijk te maken zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd op een bedrijfsuitje wil ik graag. Of het leukst aan de stad vind ik.. Personificatie: Personificatie is een techniek die wordt gebruikt bij het omschrijven van het imago van een merk De respondent(en) wordt gevraagd Change ahead Bijlagen Pagina 5

6 een merk, product of dienst als een persoon te zien en deze persoon te omschrijven. Vaak begint de respondent met concrete eigenschappen zoals geslacht, uiterlijk en woonsituatie. De onderzoeker zorgt ervoor dat geleidelijk wordt overgegaan naar meer abstractere eigenschappen zoals dagindeling of hobby s. Bijvoorbeeld: Stel het strand is een levend persoon. Hoe zou je deze persoon kunnen omschrijven? 1.3 Inductie en deductie. 3 Inductie is een wijze van redeneren waarbij er wordt uitgegaan van het bijzondere tot het algemene. Dat komt erop neer dat je waarnemingen gebruikt om een theorie of een model op te stellen. Deductie is een wijze van redeneren waarbij uit het algemene het bijzondere wordt beredeneerd. r is hier dus sprake van het toepassen van een theorie of model. 1.4 Kantlijn methode 4 Ik heb besloten om gebruik te maken van de kantlijn methode voor het uitwerken van mijn interviews. Hierbij wordt in de kantlijn methode. Hierbij wordt er in de kantlijn een label of trefwoord aangegeven dat met een bepaald onderwerp te maken heeft en deze wordt dan vervolgens in een lijst samen gevoegd. Hierdoor kan er structureel gekeken worden naar de antwoorden. 1.5 xpert interviews. 5 en expert interview bestaat uit het interviewen van een deskundige Over de onderzoeksdoelgroep. Dit kan een nuttige toevoeging zijn Op een diepte-interview of een groepsdiscussie of indien Respondenten moeilijk te rekruteren zijn. Het is belangrijk dat de Itemlijst en het taalgebruik afgestemd worden op de expert. 3 Reader Imagineering en onderzoek wijngaarden, rooijackers 4 Reader Imagineering en onderzoek wijngaarden, rooijackers 5 Reader Imagineering en onderzoek wijngaarden, rooijackers Change ahead Bijlagen Pagina 6

7 2. Theoretische modellen In dit hoofdstuk worden theoretische modellen uitgelegd. Change ahead Bijlagen Pagina 7

8 2.1 Leiderschapsstijlen Goleman 6 r zijn 6 verschillende leiderschapsstijlen met elk zijn eigen eigenschappen. Deze 6 zijn: Visionair Leiderschap Affiliërend Leiderschap Coaching Stijl Democratisch Leiderschap Versnellend Leiderschap Bevelend Leiderschap. 2.2 manager ft leider 7 De tools van leiderschap van Max Landsberg. De 'manager' wordt neergezet als een rationele doener, terwijl de leider visie heeft, inspireert en zich op de toekomst richt. De manager roept tegen zijn mensen dan ze sneller de bomen moeten omhakken, terwijl de leider zegt: 'verkeerde bos'. Of nog één: de leider zet de ladder op de juiste plaats (kiest de juiste doelen) en de manager beklimt hem (zorgt ervoor dat de doelen gerealiseerd worden) Change ahead Bijlagen Pagina 8

9 2.3 Piramide van Maslow 8 Het komt er op neer dat elk mens een bepaalde behoeften opbouw doorloopt; je voldoet eerst aan je basisbehoeften, voordat je aan meer luxe, minder noodzakelijk behoeften kunt voldoen.hierbij is het laagste niveau lichaamelijke behoeften en het hoogste niveau zelfontplooing. 2.4 Spiral dynamics 9 Clare Graves 10 het is een model dat het bewustzijns niveau van de mens laat zien. Hierbij heeft het bewustzijns niveau te maken met zowel leeftijd als de periode waarin we leven. Het laagste niveau is puur overleven en het hoogste niveau is het holisme. Het komt deels overeen met de piramide van marslof maar houdt meer rekening met het veranderen van de tijd en de gevolgen van de omgeving Change ahead Bijlagen Pagina 9

10 2.5 Model van bekwaamheid 11 marslow 12 Fase 1 Onbewust onbekwaam: mensen volgen de bestaande protocollen, normen en waarden. Mensen zijn zich niet bewust dat ze met hun eigen talent en kennis keuzes maken die hun leven veranderen. Fase 2 Bewust onbekwaam: mensen weten dat door hun eigen keuzes dingen kunnen veranderen maar ze schuiven de verantwoordelijkheid naar anderen. Ze voelen zich niet bij machte dit zelf te doen. Fase 3 Bewust bekwaam: je zelfbewustzijn en begrip voor anderen groeit. Je bent je bewust dat je, je eigen leven vorm kan geven en bereid je hierop voor. Fase 4 Onbewust bekwaam: je wordt je bewust van je processen en eigen ontwikkeling. je weet dat je verantwoordelijk bent voor jou eigen levensweg. Het blijft niet bij inzichten en constateringen maar veranderd vaak in actie. 2.6 Waarde model van rokeach. 13 De Rokeach-waarden worden verdeeld in twee waardenreeksen, de zogenaamde eindwaarden en instrumentele waarden. Instrumentele waarden hebben betrekking op gewenst gedrag en uitstraling, zoals, ruimdenkend, eerlijk betrouwbaar, terwijl eindwaarden verwijzen naar wat men wil bereiken in het leven ( geluk, comfort, liefde ). Voor het bereiken van de wenselijke manier van leven is de manier van optreden instrumenteel. De totale waardenlijsten van dit model zijn terug te vinden in de bijlage bij het online interview. 2.7 The hero s Journey 14 Joseph John Campbell In belangrijke overgangsmomenten in ons leven laten we een gebied dat we kennen achter, om ons in het onbekende te begeven. Het oude is er niet meer of voldoet niet meer, het nieuwe moet nog ontstaan. In de tussentijd is er een gevoel van chaos en onzekerheid. Transitieperiodes gaan, hoe pijnlijk soms ook, over groeien, ontwikkelen en tot volle bloei komen Change ahead Bijlagen Pagina 10

11 2.8 AV veranderings model.15 leiderschap Need of urgence :duidelijk maken waarom het belangrijk is en waarom dit de oplossing is. Capaciteit: hoe kom je aan Geld, Mensen en kennis voor je project. Leiderschap: W ie leidt het project en hoe kan deze het project goed leiden. Ownership: Hoe kom je aan meer informatie, hoe ga je the need of urgents duidelijk maken bij anderen en anderen deelgenoot van het probleem maken. ownership capaciteit -Druk van buiten -Intrinsieke behoefte -Support need of urgence 2.9 mowerment model. 16 Om een verandering teweeg te kunnen brengen is het belanrijk dat mensen niet het gevoel hebben dat ze moeten veranderen. Door goed leiding te geven en de medewerkers het gevoel te geven dat ze willen veranderen en kunnen veranderen dan pas zullen ze dit ook gaan doen S-7 raamwerk mc kinsey Model waarmee je kunt kijken of alle facetten van het bedrijf verbonden zijn aan gelijke waarden( shared values). deze facetten zijn: structuur, systeem, stijl, staf, skills en strategie. 15 Hoorcollege verandermanagment 2 Menno Jansen 16 Hoorcollege verandermanagment 3 Menno Jansen Change ahead Bijlagen Pagina 11

12 3. Definities hierin zijn alle theorien en defnities uitgewerkt Change ahead Bijlagen Pagina 12

13 3.1 Sociaal ondernemen 17 Nederlandse definitie: en sociaal ondernemer pakt een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige manier aan en brengt daarmee op grote schaal een maatschappelijke verandering te weeg. Daarbij staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats, de financiële winst is noodzakelijk om te blijven bestaan. Buitenlandse definitie: 18 Social entrepreneurs are individuals with innovative solutions to society s most pressing social problems. They are ambitious and persistent, tackling major social issues and offering new ideas for wide-scale change. Rather than leaving societal needs to the government or business sectors, social entrepreneurs find what is not working and solve the problem by changing the system, spreading the solution, and persuading entire societies to take new leaps. They are both visionaries and ultimate realists, concerned with the practical implementation of their vision above all else. ach social entrepreneur presents ideas that are user-friendly, understandable, ethical, and engage widespread support in order to maximize the number of local people that will stand up, seize their idea, and implement with it. In other words, every leading social entrepreneur is a mass recruiter of local changemakers a role model proving that citizens who channel their passion into action can do almost anything. 3.2 maatschappelijk verantwoord ondernemen. 19 Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waardecreatie in drie dimensies people plannet en proffit. People: Hierbij is men bezig op sociaal ethisch gebied. Hoe gaat met om met zijn personeel en met de maatschappij in bredere vorm. Hierbij horen onderwerpen als kinderarbeid, discriminatie en medezeggenschap. 20 Plannet: hierbij wordt er vooral gekeken naar het milieu in ruime zin. Bijvoorbeeld: hoe gaat het bedrijf om met de belasting van het milieu en duurzame technologische ontwikkelingen Change ahead Bijlagen Pagina 13

14 Proffit: hierbij gaat het niet om de financiële prestaties maar om bredere economische zaken zoals politieke betrokkenheid, economische effecten van het bedrijf op de maatschappij en winstbestemming. Maatschappelijk betrokken ondernemen 21 Maatschappelijk betrokken ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet het zelfde. W el is het onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zo heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen niet veel zin als het bedrijf en de medewerkers er zelf niet achter staan. De medewerkers moeten betrokken zijn bij het probleem en het willen oplossen anders zal verantwoord ondernemen nooit goede resultaten opleveren. De andere kant is ook dat als mensen betrokken zijn bij een probleem moet er iemand op staan om de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen dit kan zijn vanuit een medewerker of vanuit het bedrijf zelf. Als niemand verantwoording neemt zal er niets veranderen. 3.3 Stichting 22 en stichting is een organisatie om een bepaald doel te verwezenlijken. en stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben. en stichting is een onderdeel van goede doelen. en goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. Ook kan men als vrijwilliger zijn tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van een goed doel. 3.4 maatschappelijke acties r zijn meerdere manieren om maatschappelijke problemen in de aandacht te brengen en op te lossen. Zo kan je een stichting of onderneming oprichten als je het probleem zelf wil oplossen. Of je kunt door middel van protest demonstraties andere deze problemen laten oplossen. en andere manier is actie voeren. en actie is een kortdurend en krachtig project, deze kan eenmalig zijn maar ook jaarlijks of maandelijks terugkerend. en voorbeeld van een maatschappelijke acties is Free hugs de oprichter is Juan Mann. 23 Zijn missie as gratis een knuffel aan vreemden uit te delen om hiermee hun dag mooi te maken. De achterliggende gedachten hierachter aandacht voor vervreemden van mensen en het verminderen van sociale interactie Change ahead Bijlagen Pagina 14

15 Protestacties Protest is het uitdrukken van negatieve gevoelens over bepaalde politieke of maatschappelijke problemen. Op deze manier hopen mensen een verandering in de samenleving te bewerkstelligen. en van de bekendste maatschappelijke protestactie is van de 17 jarige Mayra Avellar Neves 24 die 2 jaar geleden een vredesmars organiseerde in de gewelddadige sloppenwijk in Rio waar zij woonde. Door overtuigingskracht heeft zij honderden kinderen en jongeren zover gekregen om mee te lopen met verschillende protestmarsen om de vuren te staken tijdens schooluren. Hier is de regering akkoord gegaan en kunnen kinderen weer naar school! Hiervoor heeft ze de kinder Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Andere initiatieven. Naast acties en demonstraties zijn er ook nog veel andere initiatieven Online initiatief. Organisatie van een evenement. Het maken van een documentaire of webcast op youtube. 3.5 Proffit sector 25 en organisatie waarbij winst maken een van de belangrijkste doelstellingen is. Hieronder valt o.a. het bedrijfsleven. 3.6 Non proffit 26 Non-profit wil zeggen dat er geen winstoogmerk is. en non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken. Toch kan het zijn dat degenen die gebruikmaken van de diensten van een non-profitorganisatie daarvoor moeten betalen. De doelstelling van een non-profitorganisatie is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp Change ahead Bijlagen Pagina 15

16 Hoewel de organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voorkomen uit acties en bijdrage van "klanten" aan de gemaakte kosten. Non-profitorganisaties die gesubsidieerd zijn door de overheid worden ook door de overheid op kwaliteit gecontroleerd. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoet kan de subsidie stopgezet worden. Onder de non proffit organisaties valt ook het Maatschappelijk middenveld. Dit is het geheel aan organisaties in de samenleving welke verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Tot het maatschappelijke middenveld kunnen o.a. kerken, vakbonden, milieubeweging, sociale organisaties, productschappen, werkgeversverenigingen, pressiegroepen etc. gerekend worden. Deze organisaties nemen deel in het proces rond de vorming van beleid, maar legitimeren het beleid ook naar hun achterban wanneer het van kracht is. 3.7 Overheid 27 De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft vele uiteenlopende functies en taken, die voor een aanzienlijk deel afwijken van wat elders in de samenleving gebeurt. Deze functies kan men indelen naar ordenende, presterende, sturende en arbitrerende functies. Meer specifiek zijn deze functies: Het mogelijk maken van collectieve, democratische besluitvorming op verschillende bestuurlijke niveaus. De uitvoering van democratisch genomen besluiten. De uitvoering van beleid. Het door middel van beleid leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen. De sturing van de maatschappelijke ontwikkeling. Het bevorderen van de ontwikkeling van de samenleving. De opvatting dat de overheid de samenleving moet sturen wordt wel etatisme genoemd. Het coördineren van maatschappelijke activiteiten. Het handhaven van de openbare orde en rechtsorde door middel van rechtsvorming en rechtshandhaving. Het regelen van de betrekkingen tussen de leden van de samenleving. Het vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid wijzigen van de inkomensverdeling. Het bestrijden van de ergste vormen van ongelijkheid. Het bevorderen of ontmoedigen van bepaalde vormen van gedrag en consumptie door organisaties en burgers. Het verrichten van taken die andere delen van de samenleving niet of onvoldoende behartigen. 27 Change ahead Bijlagen Pagina 16

17 Het voortbrengen van goederen en diensten waaronder collectieve goederen. Het reguleren van de markt en het corrigeren van markt falen. Tijdens het eerste decennium van deze eeuw was de samenstelling van het takenpakket van de overheid redelijk stabiel doordat er een voorlopig evenwicht leek te zijn gevonden in de taakverdeling tussen overheid, maatschappelijk middenveld, en de private sector. 3.8 Fourth sector. 28 De drie traditionele sectoren hebben allemaal hun voordelen maar beginnen steeds meer op dezelfde manier te werken. De grenzen tussen de sectoren vervagen. Zo nemen bedrijven steeds meer de maatschappelijke taak van stichtingen over door middel van mvo en gaan stichtingen meer de ondernemende kant op om zelfvoorzienend te worden. Hierdoor ontstaat de fourth sector. Dit is een combinatie van de andere drie sectoren Als pionier organisaties in elke sector nieuwe strategieën en innovaties implementeren in hun poging om aan de verwachtingen van hun stakeholders te voldoen, moeten ze zich vaak buiten de grenzen van hun respectievelijke sector bevinden. Vaak zijn ze niet in staat zijn deze strategieën te nemen zoveel ze willen, omdat ze worden gehinderd door juridische, kapitaal en andere randvoorwaarden. Hierdoor ontstaat de fourth sector. Dit is een combinatie van de andere drie sectoren. W at nodig is, is een ondersteunende infrastructuur ontwikkeld die specifiek op de behoeften van de vierde sector organisaties voldoet. 3.9 destep 29 DSTP is een afkorting voor demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische factoren. Hiermee is het mogelijk om structureel een beeld te geven van de maatschappij. Hieronder Demografisch: Demografische factoren zijn kenmerken van de bevolking Change ahead Bijlagen Pagina 17

18 conomisch: conomische factoren zijn kenmerken die de economie beschrijven Sociaal-cultureel: Sociaal-culturele factoren zijn kenmerken van de cultuur en leefgewoonten Technologisch: Technologische factoren zijn kenmerken van de ontwikkeling cologisch: cologische factoren zijn kenmerken van de fysieke omgeving. Politiek-juridisch: Politiek-juridische factoren zijn kenmerken van overheidsbeslissingen Waarom helpen mensen niet Kitty Genovese-effect 30 : Dit was een onderzoek na de moord op Kitty Genove. r waren 36 getuigen maar deze hebben allemaal niets gedaan. De reden waarom ze niets gedaan hebben is omdat ze allemaal dachten dat iemand anders wel de politie zou bellen. Met het gevolg dat niemand belde. Ze namen niet zelf de verantwoordelijkheid maar legde die bij iemand anders. Later hebben Darley en Latané (1968) een Beslissingsmodel van bijstander Interventie model gemaakt 31. Dit model is in verscheidene situaties en met betrekking tot verschillende factoren onderzocht. De volgende vijf factoren waren van groot belang: Betrokkenheid: als mensen zich persoonlijk betrokken voelen bij het probleem zullen ze eerder actie ondernemen dan als ze zich niet persoonlijk betrokken voelen. Onder deze omstanders wordt sociale verantwoordelijkheid minder snel verspreid en wordt er eerder actie ondernomen. Bekwaamheid: Mensen met een hoge bekwaamheid zoals verpleegsters en brandweermannen waren eerder geneigd om te helpen dan laag bekwame mensen. Dit komt omdat hun verantwoordelijkheidsgevoel hierdoor was vergroot. Ambiguïteit: is de mate van nood die er is in een situatie. Mensen zijn eerder geneigd om te helpen bij noodsituaties dan bij niet nood situaties. Afhankelijkheid: Bij dit onderzoek werd er gekeken of iemand zelf verantwoordelijk was (internal locus of control) of dat iemand er zelf niets aan kan doen (external locus of control) hieruit bleek dat mensen eerder geholpen worden als ze er zelf niets aan kunnen doen. Cohesie: uit dit onderzoek bleek dat als mensen elkaar kennen ze eerder geneigd zijn hulp te bieden dan als het toevallige passanten zijn. dit komt omdat ze dan aangesproken kunnen worden waarom ze niet helpen en beloond kunnen worden als ze wel helpen terwijl pasanten dit gevoel niet hebben Scriptie sociale verantwoordelijkheid en het bystanders effect van Ilana Dawidowicz Change ahead Bijlagen Pagina 18

19 Daarnaast hebben mensen altijd een afweging gemaakt. Dit is terug te zien in het Kosten-Baten Model van Bijstander Interventie van Piliavin. Hierbij kijken mensen naar hoeveel het ze oplevert als ze helpen en hoeveel het ze kost als ze niet helpen Waarom helpen mensen wel 32 Volgends het empathie-altruïsme model van Batson zijn er 2 motieven om te helpen: 1. onze behoefte om beheersing en concrete beloningen 2. ons verlangen om verbondenheid met anderen. Daarnaast zijn er twee om te helpen: 1. persoonlijke ellende (paniek, bangheid, angst), wat leidt tot egoïstisch hulpgedrag 2. empathische bezorgdheid (sympathie, medelijden, vertedering), wat leidt tot altruïstisch gedrag. goïsme houdt in dat een persoon meer aan zijn eigen bevrediging denkt dan aan de bevrediging van anderen. Altruïsme is gemotiveerd door een verlangen om anderen te bevoordelen. Als gevolg hiervan helpen altruïstische mensen helpen altijd, ook al kunnen zij de stressvolle situatie makkelijk verlaten. Pro sociaal gedrag. Als mensen positieve emoties hebben vertonen ze sneller prosociaal gedrag. Iemand die extreem optimistisch ingesteld is kan een noodgeval echter sneller verkeerd interpreteren. Als mensen negatieve emoties hebben vertonen ze minder snel prosociaal gedrag. en noodgeval kan iemand motiveren omdat ze er een beter gevoel van kunnen krijgen te helpen Ubuntu 3334 In ubunutu zijn er vier belangrijke thema s waar ze zich aan houden 1. Medeleven: Ubuntu is zowel een manier om naar de wereld te kijken als een opvatting van wat een mens is. De waarde van een mens is gebaseerd op sociale, culturele and spirituele criteria. Het legt de nadruk op zowel de rechten Change ahead Bijlagen Pagina 19

20 en verantwoordelijkheden van ieder mens voor zowel individuele als collectieve welzijn. 2. Consensus: Ubuntu benadrukt ook democratie door discussie. r zijn leiders, maar alle betrokkenen krijgen de kans om aan de discussie deel te nemen, totdat een consensus bereikt kan worden. 3. Van anderen leren: Ubuntu vraagt dat wij van anderen leren om door hun andersheid te leren over onze collectieve, maar ook eigen individuele, mensheid te leren en die ook te verrijken 4. Respect voor individualiteit: Respect voor anderen is dus ook respect voor individualiteit. Maar anders dan de westerse individu wordt in ubuntu de mens gedefinieerd in termen van zijn of haar verhouding tot anderen. Mensen bestaan alleen in verhouding tot anderen, en als de verhoudingen veranderen veranderd ook het individu. Democratie in de geest van ubuntu is een oprechte poging om overeenstemming te bereiken door individuen die zichzelf niet als het centrum van het universum zien maar als deel van een collectief beschouwen." 3.13 Flow 35 Flow is een mentale toestand waarin iemand volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. De Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikzentmihalyi is de naamgever van het begrip en definieert Flow als de ervaring van het geluk die in elk van ons impliciet aanwezig is. Volgens Csiksentmihalyi wordt het gevoel van flow gekenmerkt door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken: Men heeft een duidelijk doel; Concentratie en doelgerichtheid; Verlies van zelfbewustzijn; men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf; Verlies van tijdsbesef; de tijd vliegt voorbij; Directe feedback; succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen; venwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit; de bezigheden zijn nét niet te moeilijk, maar wel heel uitdagend; en gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit; De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk. Met flow vergelijkbare concepten en ervaringen zijn terug te vinden in oosterse spirituele tradities 35 Change ahead Bijlagen Pagina 20

21 3.14 Synchroniciteit 3637 Synchroniciteit uit zich in toevallige ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, informatie die komt wanneer die nét nodig is, het gevoel dat alles precies klopt, dat alles zo heeft moeten zijn. Synchroniciteit is volgens Carl Gustav Jung, die het begrip introduceerde, dan ook: een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is. Gebeurtenissen die op een ongewone wijze zo synchroon lopen dat ze geen toeval meer kunnen zijn en die voor een persoon of groep mensen van het allergrootste belang zijn: het zijn die toevalligheden die zorgen voor aanwijzingen en sturing, nodig om persoonlijke en collectieve doelen te realiseren, ze zijn, zoals Jung al aangaf, zinvol Change ahead Bijlagen Pagina 21

22 4. Interview vragen diepte interviews en het online onderzoek terug te vinden. Change ahead Bijlagen Pagina 22

23 4.1 Vragenlijst diepte interviews. W ie ben je? W at doe je? Hoe ben je daar op uitgekomen. Belangrijke leermomenten. W at is die passie? W at zijn je 3 belangrijkste drijfveren? W elke skills gebruik je daarvoor? W elke skills houden je tegen? W at is jouw onderscheidend vermogen? W elke trends zie je? Hoe zet je die in? W aar gaat dat heen? Als deze trend een persoon zou zijn wat zouden zijn persoonskenmerken dan zijn? Visie op de toekomst, gezien vanuit het verleden? Visie op de toekomst, gezien vanuit de toekomst? W at voor mensen zoek/wil je om je heen? n welke niet? W at voor kenmerken hebben die? Is je gevoel of je kunnen leidend in je gedrag? W at is bezieling? 5 punten teken het eens W at is een changemaker? n wat verandert die dan? 5 punten W at is leiderschap? 5 punten W at is je Inner Superhero kracht? Change ahead Bijlagen Pagina 23

24 Doe je daar bewust wat mee? W ie of wat inspireert je en waarom? W ie waren changemakers van vroeger en hoe verschillen die tov nu? Valkuilen? W at was je eerste actie, hoe begon het? W at ondersteunt of erkent je en is dit nodig? W at gebeurt er wanneer je initiële doel is bereikt? Ga je verder? W at gebeurt er met je drive? Netwerk Hoe en waar zet je netwerk in? Heb je het netwerk nodig of creëer je het? Change ahead Bijlagen Pagina 24

25 4.2 vragenlijst online interviews Hoe wil je verandering brengen Ik wil de wereld veranderen, ik wil anderen veranderen, Ik verander mijzelf en daardoor anderen. Ik verander mezelf, daarna verander ik anderen, daarna verander ik de wereld. Ik verander mezelf. Ik verander anderen. Ik verander de wereld. anders namelijk: 2 Hoe breng ik verandering? Hoe breng ik verandering? Dit heb ik per ongeluk veranderd. Ik vind dingen uit waar mensen geïnspireerd door raken. Ik heb een visie missie die ik uitbreng in de wereld waar mensen door veranderen. anders namelijk: 3. W at zijn je belangrijkste leermomenten? 38 Change ahead Bijlagen Pagina 25

26 4. W at is je passie? 5. W at is jouw onderscheidend vermogen? 6. W elke skill is voor jou het belangrijkst om succesvol te zijn. o Nieuwsgierig zijn o Doorzettingsvermogen o Lef hebben o Snel van geest o Flexibel o Onbaatzuchtig o Geloven in jezelf Change ahead Bijlagen Pagina 26

27 7. Zet deze eigenschappen op volgorde van belangrijkheid (1 is belangrijk 11 is onbelangrijk) Onafhankelijk denken Regels zijn richtlijnen Alles is verbonden Onbaatzuchtigheid Geen ego hebben Durf te springen Blijf dromen Bereid zijn ervoor te werken Vertrouw op jezelf en anderen Uitstellen van oordeel Ken jezelf Change ahead Bijlagen Pagina 27

28 8. Kies de 3 waarden die voor jou het belangrijkst zijn. o A comfortable life (a prosperous life) o Inner harmony (freedom from inner o An exciting life (a stimulating, active life) conflict) o A sense of accomplishment (lasting o Mature love (sexual and spiritual intimacy) contribution) o National security (protection from attack) o A world at peace (free of war and conflict) o Pleasure (an enjoyable, leisurely life) o A world of beauty (beauty of nature and the o Salvation (saved, eternal life) arts) o Self-respect (self-esteem) o quality (brotherhood, equal opportunity for o Social recognition (respect, admiration) all) o True friendship (close companionship) o Family security (taking care of loved ones) o W isdom (a mature understanding of life) o Freedom (independence, free choice) o Happiness (contentedness) 9. Selecteer jou 3 belangrijkste eigenschappen. o Ambitious (hard-working, aspiring) o Imaginative (daring, creative) o Broadminded (open-minded) o Independent (self-reliant, self-sufficient) o Capable (competent, effective) o Intellectual (intelligent, reflective) o Cheerful (light-hearted, joyful) o Logical (consistent, rational) o Clean (neat, tidy) o Loving (affectionate, tender) o Courageous (standing up for your beliefs) o Obedient (dutiful, respectful) o Forgiving (willing to pardon others) o Polite (courteous, well-mannered) o Helpful (for the welfare of others) o Responsible (dependable, reliable) o Honest (sincere, truthful) o Self-controlled (restrained, self-disciplined) 10. W il je nog wat mee geven? Change ahead Bijlagen Pagina 28

29 5. uitkomsten onderzoek In dit hoofdstuk zijn de vragen van de diepte interviews en het online onderzoek terug te vinden. Change ahead Bijlagen Pagina 29

30 5.1 online onderzoek Vraag 1 Hoe wil je verandering brengen? 13,30% 0,00% 20,00% wil de wereld veranderen, ik wil anderen veranderen, Ik verander mijzelf en daardoor anderen. Ik verander mezelf, daarna verander ik anderen, daarna verander ik de wereld. Ik verander mezelf. 33,30% 33,30% Ik verander anderen. Ik verander de wereld. Ik verander de wereld anders namelijk 1. ik verander niet, daardoor ook geen anderen en de wereld. maar ik kijk daar waar mogelijkheden zijn en door deze aan te pakken vind ik de mensen die daarbij passen. 2. Het geloof in Jezus verandert mensen 3. Ik veroorzaak 4. Spelen is het aller mooiste op de wereld "ontdekken" 5. Verander die, die veranderd wil worden Change ahead Bijlagen Pagina 30

31 Vraag 2 Hoe breng ik verandering? 5,90% Dit heb ik per ongeluk veranderd. 41,20% Ik vind dingen uit w aar mensen geïnspireerd door raken. 52,90% Ik heb een visie missie die ik uitbreng in de w ereld w aar mensen door veranderen Anders namelijk 1. Door werkelijk te zijn veranderd de wereld om je heen. 2. Ik zet beweging in gang 3. Ik heb een visie missie die ik uitbreng in de wereld voor mensen die opstaan voor veranderingen Vraag 3 Welke skill is voor jou het belangrijkst om succesvol te zijn? 27,80% 22,20% 22,20% 5,60% 11,10% 5,60% 5,60% Nieuwsgierig zijn Doorzettingsvermogen Lef hebben Snel van geest Flexibel Onbaatzuchtig Geloven in jezelf. Change ahead Bijlagen Pagina 31

32 Vraag 4 wat is je passie 1. vrijheid. mijn vouwfiets, de trein, mijn laptop en gaan! locatie ongebonden. 2. Midden in de werkelijkheid van het leven hier deel te hebben aan het leven met God. 3. Het leven van anderen proberen leuker en prettiger te maken. 4. r mogen zijn. 5. Mijn passie is mensen bewust maken van hun zijn en de kracht die je kunt hebben door echt te willen 6. 2 woorden: Facilitating Luck 7. motor rijden en werken 8. Dingen bedenken om mensen te inspireren om te leren. 9. W aarheid 10. Beweging veroorzaken 11. Contact, ontwikkeling en muziek 12. ducatie, jonge mensen empoweren en enabelen om de dingen te doen die ze willen doen en ze daar goed in zien worden, vanuit een eerlijke en oprechte drive om verbinding aan te gaan met henzelf en met anderen en de wereld. 13. Spelen (wat dat ook allemaal kan zijn) 14. Radio maken 15. passie, creativiteit, nieuwsgierigheid en moed 16. Mensen met elkaar verbinden 17. de weg te volgen die ik wil volgen en daar niet vanaf te wijken Change ahead Bijlagen Pagina 32

33 Vraag 5 W at zijn je belangrijkste leermomenten? 1. het is niet zo zeer een leermoment als dat leren niet in 4muren plaatsvindt. 2. Bewust worden van onbekwaamheid. Om van daaruit bekwaamheid te leren. 3. Lezen en praten zodat je op een leermoment door hebt, dat het een leermoment is. 4. Het belangrijkste leermoment voor mij is dat ik de waarden en normen van mijzelf niet altijd van mijn omgeving mag verwachten. 5. Reflectie en feedback 6. Leren doet pijn. Momenten dat ik het moeilijk heb. 7. Aandacht in het nu! Zowel aandacht voor reacties als voor zakelijke dingen als teksten... Mijn hoofd is vaak al drie stappen verder. 8. er is meer dan ratio om mijn beslissingen op te baseren 9. Geduld, enthousiasme, passie, gedrevenheid, vastberadenheid zijn cruciaal 10. Die momenten dat iets goed fout gaat en die momenten waarop de kosmos een kans/mogelijkheid naar voren schuift waar ik niet aan had gedacht. 11. Moeilijk te pin-pointen. Soms in gesprekken, soms in een artikel, soms in de krant, soms vlak voor het slapengaan bij de re-call van de dag, soms wanneer ik aan het schrijven ben, soms. 12. W anneer je iets los kan laten. 13. en paar keer goed op je bek gaan en durven om op je bek te gaan! 14. mijn fouten 15. Als je het helemaal niet verwacht 16. feedback op eigen handelen. analyseren van gebeurtenissen 17. de gebeurtenissen in mijn leven zijn altijd de spiegel voor wat zich innerlijk wil voltrekken Change ahead Bijlagen Pagina 33

34 Vraag 6 W at is jouw onderscheidend vermogen? 1. ondernemen met passie en blijdschap. 2. erlijk zijn over je eigen handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Verantwoordelijkheid is een sleutelwoord voor veel levensvragen. 3. Gezelligheid, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, gemakkelijke prater, geïnteresseerd, snelle denker/schakelaar, eerlijk, wat voor anderen willen betekenen. 4. r daadwerkelijk voor iemand kunnen zijn. Het direct kunnen richten van de aandacht en het leven. 5. Bij de passie blijven, de rest uitbesteden 6. Snelle denker die overal mogelijkheden ziet en alles zou willen vertalen in aantrekkelijk leermateriaal. 7. kwaliteit (het kunnen herkennen daarvan) 8. Ik krijg mensen in beweging 9. Ik ben in staat om te verbinden; mijzelf aan anderen, mijzelf aan een concept, anderen aan een concept, anderen aan elkaar en zichzelf en mijzelf met mezelf door mensen actie met kunst en cultuur te laten werken, spelen en leven. 10. Making things happen. 11. Dat ik Maurice de Vries heet. 12. Luisteren, reageren, activeren 13. mijn passie, drijfveer, doorzettingsvermogen en creativiteit. 14. dichtbij mezelf blijven en zeggen waar het op staat 15. ik ben een wijze oude ziel die zichzelf heelmaal getransformeerd heeft en daardoor anderen zonder overdracht kan helpen Change ahead Bijlagen Pagina 34

35 Vraag Onafhankelijk denken 42,1% (8) 21,1% (4) 0,0% (0) 0,0% (0) 10,5% (2) 0,0% (0) 10,5% (2) 10,5% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 5,3% (1) Regels zijn richtlijnen 0,0% (0) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) 10,5% (2) 21,1% (4) 15,8% (3) 5,3% (1) 31,6% (6) Alles is verbonden 52,6% (10) 10,5% (2) 0,0% (0) 10,5% (2) 10,5% (2) 5,3% (1) 0,0% (0) 10,5% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) Onbaatzuchtigheid 31,6% (6) 10,5% (2) 5,3% (1) 15,8% (3) 0,0% (0) 15,8% (3) 10,5% (2) 0,0% (0) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) Geen ego hebben 5,3% (1) 15,8% (3) 15,8% (3) 21,1% (4) 5,3% (1) 10,5% (2) 0,0% (0) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) 15,8% (3) Durf te springen 42,1% (8) 5,3% (1) 10,5% (2) 0,0% (0) 15,8% (3) 5,3% (1) 0,0% (0) 10,5% (2) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) Blijf dromen 26,3% (5) 21,1% (4) 10,5% (2) 15,8% (3) 5,3% (1) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) Bereid zijn ervoor te werken 42,1% (8) 26,3% (5) 0,0% (0) 5,3% (1) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) Vertrouw op jezelf en anderen 42,1% (8) 21,1% (4) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) 5,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 5,3% (1) 10,5% (2) 5,3% (1) Uitstellen van oordeel 21,1% (4) 10,5% (2) 15,8% (3) 0,0% (0) 10,5% (2) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) 10,5% (2) 5,3% (1) 15,8% (3) Ken jezelf. 47,4% (9) 15,8% (3) 5,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 5,3% (1) 5,3% (1) 0,0% (0) 10,5% (2) 0,0% (0) 10,5% (2) Change ahead Bijlagen Pagina 35

36 Vraag 8 A comfortable life Kies de drie waarden die voor jou het belangrijkst zijn An exciting life A sense of accomplishment A w orld at peace 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% A w orld of beauty quality Family security Freedom Happiness Inner harmony Mature love National security Pleasure Salvation Self-respect Social recognition True friendship Wisdom Vraag9 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Selecteer jou drie belangrijkste eigenschappen Ambitious Broadminded Capable Cheerful Clean Courageous Forgiving Helpful Honest Imaginative Independent Intellectual Logical Loving Obedient Polite Responsible Self-controlled Change ahead Bijlagen Pagina 36

37 5.2 Uitwerking Diepte interviews Hierin zijn de uitwerkingen van de diepte interviews terug te vinden. Deze zijn onderverdeeld in een aantal globale thema s. Deze zijn bij de interview thema s terug te vinden in de kantlijn. Alle thema s hebben een eigen letter zo staat de L voor leiderschap. De thema s zijn opgedeeld in deelonderwerpen. Deze hebben een eigen nummer. De totale uitwerking van de interviews per persoon is terug te vinden in hoofdstuk 6 In het vetgedrukt staan de conclusies uit de interviews. Daaronder staan de uitspraken waarop de conclusie gebaseerd is. Hieronder De lijst met onderwerpen. 1. Leiderschap (L) 2. Trends (T) 3. igenschappen () 4. Bezieling (Z) 5. Spiritueel (S) 6. Visie (V) 7. Break (B) 8. Positief (P) 9. Doorvoeren verandering (D) 10. Leerpunten (R) 11. netwerk (N) Change ahead Bijlagen Pagina 37

38 5.2.1 Leiderschap Antwoorden uit interview over leiderschap L1 Leiderschap is niet een doel op zich maar een gevolg van je acties. L1 leiderschap overkomt je als je iets begint en mensen willen je helpen. L1 Doel realiseren, andere mensen willen helpen, oefenen maximaal effect met anderen. L1 A leader is anyone who wants to help L1 Vrijwilligers zetten je op de leiderschapsplek. L2 Leiderschap heeft te maken met durven en verantwoordelijkheid. L2 L2 L2 Het zijn mensen die het voorbeeld durven zijn. Durft Keuzes te maken, een idee te hebben en is daarop aanspreekbaar. Iemand die verantwoordelijkheid neemt L3 Leiders zijn bewust van hun eigen kunnen en weten dit positief te gebruiken L3 L3 L3 L3 W eten wat je kunt en wat je niet kan. Bewust zijn van je handelen en inzichten. Kritiek kunnen omzetten tot iets positiefs. eigenschappen die leiders moeten hebben vergelijk je vaak met je eigen kenmerken L4 L4 L4 Leiders zijn de doeners niet de denkers. Hij doet iets ipv iets niet doen. Bereidt om naar buiten te stappen. L5 Het opgeven van je macht Directeurschap opgeven om op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij hier geen voldoening meer in vond hij is toen een jaar leraar geweest op de NHTV Change ahead Bijlagen Pagina 38

39 5.2.2 Trends T1 T1 Niet het product maar het verhaal wordt belangrijker. Story telling, mensen zijn op zoek naar verhalen. T2 T2 T2 T2 T2 T2 Netwerken zorgt voor verbinding/verandering tussen mensen en systemen. Verbinding willen aangaan, gestimuleerd door negatieve trends zoals crisis. Op zoek naar wat ze wel willen. De netwerksamenleving: Niet wie je (als organisatie) bent is belangrijk maar wat je doet. Fourth sector Mensen rol van facilitator, het creëren van ontmoetingen en nieuwe manieren van samenwerking. Van hiërarchie naar netwerken T3 T3 T3 T3 T3 Crisis zorgt voor andere vormen van waarde. Schaarste wordt overvloed materiële schaarste naar materiële overvloed winst denken naar waarde denken Van het streven naar bezit naar het streven naar toegang T4 T4 T4 T4 Verbinding door technologie verbinden aan info en mensen via het internet met elkaar. Democratisering door internet Radicale transparantie: daardoor lage communicatie kosten, krachtige decentralisatie en gratis ICT T5 T5 Nieuwe wereld kinderen zijn de toekomst Nieuwe wereld kinderen: beschikken over innerlijke wijsheid en leven vanuit hun gevoel T6 T6 Duurzaamheid door modern activisme nieuwsgierig naar duurzaamheid door modern activisme: niet de wereld is fout maar zelf betere alternatieven op te zetten, positieve kijk. T7 T7 T7 Door de crisis zijn mensen individualistischer Mensen die aan het overleven zijn. Mensen zijn bezig met ik, als wij het maar goed hebben. Change ahead Bijlagen Pagina 39

40 5.2.3 eigenschappen Je kunt allen bereiken als je het graag genoeg wil en er zelf in gelooft. als je echt iets wilt het ook gebeurt Vroeger wilde hij circusdirecteur worden en dit is ook gelukt alleen met een iets andere invulling. Dingen kunnen wel als je er in gelooft. Als je roept, ik kan het niet kom je nergens je moet zien dat het wel kan. 2 2 Tegenslagen moet je overheen door middel van geduld en kracht anders lukt het je nooit. Niet opgeven Als het niet lukt nog eens gaan zitten en wel een oplossing vinden Je moet geduld hebben soms gebeuren dingen niet meteen. Je moet een drempel over Zekerheid is er niet maar je moet verder gaan Als je overtuigd bent van je eigen willen en kunnen heb je van niemand bevestiging nodig en zal je niet het verkeerde pad nemen. Zelfovertuiging. Als je jezelf leuk genoeg vindt heb je niemand nodig om het te delen. Als je jezelf kent zul je nooit het verkeerde pad nemen. W illen en kunnen Door samen te werken en geen onderscheid te maken tussen mensen, bedrijven of status kun je veel bereiken. Je hoeft het niet alleen te doen, je kunt samen veranderen. Samenwerken met mensen je hoeft het niet alleen te doen Je moet geen onderscheid maken tussen grote en kleine bedrijven iedereen is gelijk Jij bent niet tegen de anderen je bent een van hen. Niet gevoelig zijn voor status en hiërarchie Change ahead Bijlagen Pagina 40

41 Door mensen te verbinden en te faciliteren kun je alles mogelijk maken. Het faciliteren van mensen is je dienstbaar opstellen niet onderdanig. Dingen voor andere mensen mogelijk maken Mensen zijn facilitator en bezig met het creëren van ontmoetingen en nieuwe manier van samenwerking Je moet mensen samen brengen voor mooie dingen Imagineering = proberen mensen met je ideeën te raken door alles op het goede moment op de juiste manier over te brengen. 5 Mensen verbinden 6 De kracht van verandering zit in het zien van verbanden en deze te combineren en aan elkaar te verbinden. 6 Het zien van verbanden tussen dingen en deze kunnen koppelen 6 Kracht zit hem in het combineren van dingen 1+1 =3 6 Het gebruiken en combineren van trends die er zijn Gevoelig zijn voor trends en signalen Ideeën en dromen verbinden. De kern zien van dingen mensen en situaties J moet lef hebben en durven dromen Dingen doen waar andere mensen over dromen Durven Lef Durven J moet doorzettingsvermogen hebben en weten dat verandering oneindig is. Veranderen stopt nooit het is een onuitputtelijke bron. Doorzettingsvermogen. Doorzetten en loslaten Ik ga ermee door tot ik dood ga en mijn drive wordt alleen maar groter Je moet mensen begeleiden in denken en doen zonder het voor te doen Niet zeggen wat er moet veranderen maar laten voelen. Mensen moeten zelf uitvinden hoe het werkt. Mensen aan het denken zetten. Change ahead Bijlagen Pagina 41

42 Je moet nieuwsgierig zijn naar hoe de wereld in elkaar zit en op onderzoek uitgaan. Nieuwsgierigheid Onderzoekers Nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken. Nieuwsgierigheid ik wordt geïnspireerd door het leven zelf. Nieuwsgierig Nieuwsgierig zijn, dingen willen onderzoeken. Het willen begrijpen van de wereld om je heen Je moet jezelf en andere vertrouwen en transparant zijn in wat je zegt en doet. Open over jezelf en wat je doet. W erken vanuit vertrouwen Vertrouwen Transparantie Vertrouwen Practise what you preach Je moet creatief en snel van geest zijn, dan gebeuren er mooie dingen. Snel van geest Creatief met ideeën Creativiteit Als je creativiteit verbindt gebeuren er mooie dingen Je moet niet eerst jaren plannen maken maar gelijk beginnen, je kunt toch niet weten hoe het eruit komt te zien. Je leert onderweg. Geen analyses maken maar gewoon beginnen. Dingen die ik wil gewoon gaan doen. Gewoon doen Learning by doing Je moet dingen gewoon doen Change ahead Bijlagen Pagina 42

43 J moet weerstand zien als een uitdaging die je geweldloos aangaat zonder dat je, je laat beïnvloeden door je ego Ga niet het gevecht maar het gesprek aan Tegenslagen omzetten in voordelen nergie krijgen van het openbreken van weerstand Je ego moet niet mee spelen als je wil helpen Je moet goede sociale vaardigheden hebben waarbij je in verschillende gezelschappen past. Hierdoor ben je ongrijpbaar en kunnen mensen je niet in een hokje plaatsen Sociale communicatie In verschillende gezelschappen passen en iets toevoegen Ongrijpbaar Changemakers zijn paradigma pioniers. Die doordat ze perceptie veranderen de werkelijkheid veranderen. Paradigma pioniers Paradigma s omschoppen Onconventioneel zijn Als je perceptie veranderd verandert de werkelijkheid. Pioniers zorgen voor nieuwe verandering Changemaker zijn flexibel en openminded. Flexibel zijn is belangrijk Open minded Flexibel Open minded en alles is bespreekbaar. Van veel dingen een beetje verstand hebben Als je goede dingen doet krijg je goede dingen terug. Je bent in je optimale vorm en wordt een met je pure emoties. Hiervoor moet je bij je eigen kwaliteiten blijven en niet anderen gaan volgen want dat is je kracht. W at je zaait zal je oogsten Je hebt genoeg aan je eigen pure emoties. Jezelf zijn in je optimale vorm Gebruik je eigen interesses en kwaliteiten, dat is je kracht. Ben geen volger, doe wie jij bent en niet nadenken dan ben je jezelf. Change ahead Bijlagen Pagina 43

44 Chagemakers doen hun werk met plezier, passie en enthousiasme. Leuke dingen doen met plezier nthousiasme Changemakers zijn eigenwijs, doen hun eigen ding en zijn daardoor in andermans ogen vaak dwarsliggers. Professionele dwarsliggers. igenwijsheid Je niet van de wijs laten brengen door anderen. Ik weiger aan te passen voor iets waar ik niet in geloof De meeste changemakers zien zichzelf niet als changemakers maar als mensen die gewoon hun ding doen. Het maakt me niet uit wie de changemakers zijn het gaat niet om de uitkomst maar met wie je het doet. Ik heb er niet veel mee te doen ik ben er alleen mee begonnen. Ik vind mezelf geen changemaker is doe het gewoon Changemakers zijn authentiek, doen hun werk vanuit hun eigen ervaringen en houden zich vast aan pure waarden niet aan oppervlakkige schijn. Authentiek zijn, niet doen wat anderen al doen. Hun kracht zit hem erin dat ze het zelf hebben meegemaakt Changemakers hebben echte waarde, geen oppervlakkige wensen Change ahead Bijlagen Pagina 44

45 5.2.5 Bezieling Z1 Z1 Hem, ze worden wakker en dat is een heel ontroerend moment. Je ziet dat ze gelukkig worden met hun eigen baan en die dingen weer zien die ze niet meer zagen. Ze zien in dat je niet op aarde bent gekomen voor verwachtingen van anderen maar voor je eigen geluk. Bezieling is plezier energie krijgen van wat je doet Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Ze belichamen waar ze voor staan. Ze een sprankeling in hun ogen krijgen als ze praten over waarmee ze bezig zijn. Hierdoor ervaar je ze als levend of aanstekelijk. Je wordt ontroerd door wat ze doen en hoe ze hun werk doen wat dat werk ook inhoud. Ze blijven open voor nieuwe ideeën voor waar ze voor gaan anders in tegenstelling tot een obsessie. Ze nooit bang zijn dat ze iets afgepakt wordt omdat ze weten dat ze samen het doel bereiken en het niet gaat vergelijken met anderen. Ze moeten het gevoel van eigenwaarde terugkrijgen en als je vindt wat ze echt leuk vinden gaat het lichtje weer aan. Bezieling is volgends Martijn dat je ergens intens gepassioneerd en ergens enthousiast over bent. Dat is waarom enthousiast is tijdens zijn lezingen omdat hij over netwerken en informatie verzamelen denkt wat gaaf. Zie dan wat er allemaal om je heen veranderd. Bezieling is volgends Jeroen je hart volgen en dat uitdragen. Daarmee moet je dan aan de slag gaan. rgens voor gaan waar je achter staat Ze hoeven niet precies te weten wat ze willen of wat ze doen, maar hebben een gedrevenheid waardoor ze doen wat ze moeten doen. Positieve mensen die mogelijkheden zien ipv problemen. Mensen die niet bang zijn gewoon eens wat te proberen, ook al gaat het mis. Mensen die elkaar dingen gunnen en elkaar de ruimte geven te zoeken. Plezier, waarde, liefde contact, wederkerigheid het is een gevoel van vervulling, dankbaarheid, blijdschap, betekenis geven, bezig zijn met het meest wezenlijke en dragen wat in jouw vermogen ligt Hij vroeg het aan hem en zijn ogen begonnen te sprankelen en hij zei ik doe het. Het was het moment dat ik dacht misschien gaat het echt werken Change ahead Bijlagen Pagina 45

46 5.2.6 spiritueel S1 Verbondenheid S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 Nieuwe wereld kinderen Ik ben onderdeel van een groter geheel. Door positief tegen dingen aan te kijken zullen ze uiteindelijk ook gebeuren. Veel mensen ontmoet. n het zijn toevallige bedenksels die goed uitpakken. n het is natuurlijk niet toevallig want er zit wel wat onder. W ant het gaat zo snel dat je het zelf wel eens niet bij kan houden. Synchroniciteit. Als je iets wil en je bent commited komen de dingen op de juiste plek en tijd bij elkaar. Zo wordt het ook uitgelegd in het doel van goldrath. onderlinge verbondenheid Dit was het moment dat het team begon en dat het moment dat er een diep vertrouwen ontstond. Het was een familiegevoel Het is de kracht die we kregen in Slovenië mensen waren erg emotioneel over het. Hij kon niet zeggen wat het betekende hij kon alleen maar huilen het voelde of ik deze mensen al lang kenden. dat gevoel van samenzijn is nog steeds belangrijk. belangrijk om in de komende 5 tot 10 jaar van de oude koers die we nu volgen de oversteek maken naar het beself dat onze wereld een geheel is dat met elkaar verbonden is. S2 S2 S2 S2 S2 W ederkerigheid Groei begint met geven. W e hebben teveel op deze aarde maar het ligt op de verkeerde plek weg te schimmelen, het is leuk, waardevol en duurzaam om dit weer in omloop te brengen Het loslaten van directe wederkerigheid. W ederkerigheid werkt niet transactioneel maar relationeel. Ik help jou, die helpt iemand anders en daardoor komt er een beweging die ooit een keer weer bij jezelf terug komt. Voor de meeste mensen is wederkerigheid een moeilijk begrip, maar het is wel aan te leren. W ederkerigheid Change ahead Bijlagen Pagina 46

47 5.2.7 Visie V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 je jongensdroom kan uitgekomen alleen is het soms in een andere vorm. r zijn ook mensen die niet goed voor zichzelf zorgen, je moet eerst voor jezelf zorgen voordat je voor anderen kan zorgen. mensen hun eigen weg kunnen laten volgen. Ze helpen durven kiezen voor hun persoonlijke talent en helpen in die zoektocht. herontdekken we dat het monetaire systeem als enig uitruil systeem niet langer houdbaar is. Mensen zullen vanuit andere waarden opnieuw elkaar verder helpen, delen en verbinden worden belangrijker en het Oudhollands Nabuurschap krijgt nieuw leven. we dan Leven in een wereld waarin geld niet meer de primaire enabler voor waarmaken is. Hierdoor kunnen we eindelijk de overvloed die er is aanwenden teneinde een mooie en duurzame wereld te realiseren. Het kan fout gaan met de wereld maar leef toch zo positief mogelijk in de wereld zien dat mensen terug zouden gaan om voor elkaar willen zorgen en niet meer naar instanties hoeven. Daarnaast zouden mensen minder materialistisch moeten zijn en bij jezelf blijven. Het systeem zoals deze in Nederland is, is ongeschikt. De massa nu is even ver als 10 jaar geleden. Visie op de toekomst is W e hebben het eindelijk begrepen. Als je dit ziet vanuit de toekomst denkt hij waarom duurde dat zo lang, het was al jaren zo duidelijk. W at als stland compleet schoon zou zij. Soms komen dromen uit en dit was zo n moment. Het menselijke leven kan zich alleen maar goed ontwikkelen in harmonie met andere aspecten van het leven zegmaar de natuur. W e moeten een volgende evolutionaire stap maken en een volgende beschaving creëerden door de omstandigheden doordat we de op alle mogelijkheden de aarde te kort doen en de natuurlijke hulpbronnen vernietigen en uitbuiten. Change ahead Bijlagen Pagina 47

48 Uitspraken over visie Imagineering gaat over het transformeren van mensen. je moet eerst zelf een visie en een missie hebben voordat je verandering kan maken. Daarna ga je iets doen om deze visie en missie te bereiken het gaat er niet om wat je doet maar het verhaal wat erachter zit. Als je mensen ervan kan laten inzien dat het een goede visie is heb je een goed begin gemaakt. Changemakers zijn de mensen die een beweging op gang zetten. Doordat zij hun visie uitdragen worden andere mensen hierdoor geïnspireerd en gaan zelf dingen doen om deze visie uit te dragen Door het creëren van chaos waardoor mensen wel anders naar iets moeten kijken of ervaringen die je aan den lijve doen ervaren hoe iets werkt of in elkaar zit. Ten tweede heb je een doel nodig. Niet we willen een beetje opruimen. Het moet duidelijk en simpel zijn. W ij willen het hele land schoon hebben, helemaal. Het moet specifiek zijn, je kunt mensen niet raken met een vage droom Break B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 r zijn specifieke breakpunten waardoor mensen gaan veranderen. Geboorte dochter, daardoor moest ik weten wat ik wel wilde. Stoppen studie, zoeken naar opleiding passend bij visie en idealen. Scheiding, Opzoek naar meer voldoening dan werken voor geld. Overlijden dierbare, verlies van geld, bouw hunebed, denken in kansen ipv problemen en alles te bereiken als je niets te verliezen bent. Depressieve vriendin, op zoek naar wat ze wel wilde. Burn down, opzoek naar wat ik wel wilde met mijn leven. Directeurschap opgeven om op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij hier geen voldoening meer in vond hij is toen een jaar leraar geweest op de NHTV Change ahead Bijlagen Pagina 48

49 5.2.9 Positief denken +1 mensen zien openen en in hun kracht zien staan. Iets zien wat ze niet hielp kunnen omzetten in iets positiefs. +1 Ik besteed mijn tijd aan mensen die bouwen/energie geven in plaats van kosten +1 manisch positief. +1 lieve mensen die gaan voor groei, bouwen en ontwikkelen, mensen die durven delen, regie los durven laten, anderen in de schijnwerpers durven te zetten +1 geïnspireerd door mensen die denken dat het wel kan en beweging in gang zetten met een mooi gevoel voor verbinding +1 Mensen zeggen niet de wereld is fout en moet veranderd maar hebben een positievere kijk op de wereld en beginnen zelf betere alternatieven op te zetten. +1 Leef nu al zoals dat je de wereld graag zou willen hebben +1 zijn positieve mensen waarbij je niet na hoef te denken hoe je er mee om moet gaan. +1 Ondanks alles is de wereld echt mooi +1 Als iemand iets wil, dan gaan we dat doen en dan zien we met elkaar wel hoe we dat gaan doen. +1 leuke dingen doen met leuke mensen en kijken of je het verschil kan maken. +1 mensen die motortjes zijn. Als je daar iets aan verteld raken ze geïnteresseerd en beginnen ze na te denken. +1 Niet bezig houden met wat niet goed is dat is negatieve energie maar richten op goede dingen en dit aan anderen vertellen. +1 Leuke dingen doen met leuke mensen. +1 W e gaan het totaal anders doen omgooien, schoonheid, duurzaam, verbinden. +1 mensen die consistent zijn. dat wat ze zeggen klopt wat met wat ze doen en met de goede dingen bezig zijn. +1 als mensen geraakt zijn en daardoor gemotiveerd worden en het belang zien van wat ze doen dan kan je veel voor elkaar krijgen. +1 r zijn veel leuke mensen op de wereld met mooie ideeën en ambities. +1 Door zelf het goede te doen kan je het goede voorbeeld geven en anderen daarmee inspireren waardoor ze zelf hopelijk ook goede dingen gaan doen. +1 die positief denken +1 Het zette hen op een ander pad en zorgde dat de creativiteit weer ging stromen +1 oprecht en integer zijn +1 leuk en gezellig zijn en willen delen. Change ahead Bijlagen Pagina 49

50 Doorvoeren verandering D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 W at mensen willen als je een verandering brengt is herkenbaarheid, Spektakel en beleving. Sommige mensen krijgen t zorgen voor anderen van hun ouders mee en anderen hebben het via iemand anders opgepakt Om echt verandering te kunnen doorvoeren moet je vertrouwen hebben in mensen. Changemakers bevinden zich in een Spanningsveld Je gaat steeds op zoek naar iets buiten je veld om jezelf te ontwikkelen en verder te pushen changemakers constructief i bezig met iets nieuws ipv er tegen te vechten. Nu beginnen je bij jezelf en kunnen andere mensen kunnen je voorbeeld volgen, vroeger begonnen mensen bij de ander. moet deze mensen motiveren, activeren en mobiliseren. Uitvinden waarom ze nee zeggen in plaats van je hieraan te irriteren. erst moeten mensen zichzelf weer waarderen voordat ze in de samenleving kunnen functioneren. Dat mensen vaak met woorden bezig ipv daden en mensen daarin buitensluiten. Ik ben veel met de empowerment bij mensen bezig, dit hebben mensen liever dan externe hulp zoals kleding. De meeste mensen willen niet echt leren, ze kunnen niet tegen pijn, niet tegen verlies, ze zijn bang om afgewezen te worden en fouten te maken. Mensen hebben behoefte aan iemand die hen enthousiasmeert en met overtuigt. Verandering gaat snel en je hebt maar een handje nodig om een enorme verandering teweeg te brengen en changemaker is iemand die een nieuwe orde aanbrengt. Dat kan voor de ander chaos zijn maar het is een nieuwe orde voor wie het begrijpt. Mensen die dit niet zijn moet je niet proberen te overtuigen want overtuigende schepen zinken. Deze mensen moeten durven de knop om te zetten. Je moet ze inspireren met je eigen acties. r moet ruimte zijn voor iedereen om zijn eigen gedachte te uiten. Verbeter jezelf begin bij de wereld Je moet niet alles van te voren plannen want het is er al. D1 D1 en valkuil is dat het is heel moeilijk om nee te zeggen. Je moet keuzes kunnen maken waar je voor gaat en waarvoor niet. iemand die opstaat voor waar hij of zij in gelooft en dit in de wereld zet. Dit kan groot of klein, dat is minder van belang, maar doordat hij opstaat, raakt Change ahead Bijlagen Pagina 50

51 en beweegt hij anderen dit ook te doen. D1 iemand die mensen die dat nu nog niet doen uitnodigt in hun kracht te staan. hierbij veranderen ze de mindset het vertrouwen in zichzelf en in de mensheid D1 D1 D1 D1 D1 als je het nieuwe een goede kans wil geven moet je ruimte creëren jonge mensen de ruimte te geven om dingen te ontwikkelen. De veiligheid die mensen nu voelen valt weg en dan moeten ze wel veranderen. Hiervoor vinden ze zelf oplossingen. Maar er moet wel ruimte zijn om die stap te kunnen zetten en changemaker is inspirerend, irriterend en stimulerend. als je door verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf leert dat je ook iets in gang kan zetten ergens anders in je leven. Sensitiviteit gaat sneller dan denken hier zou meer aandacht aan besteed moeten worden. Change ahead Bijlagen Pagina 51

52 5.2.11Leerpunten -1 Ontmoediging worden door dat mensen het niet snappen en zeggen dat het niet kan en niet werkt. -1 valkuilen zijn te strak willen controleren en te hard gaan waardoor mensen soms afhaken en weinig geduld hebben -1 Mensen te veel willen helpen met dingen ipv ze het zelf te laten ontdekken. -1 Valkuilen zijn Blind wordt voor de werkelijkheid omdat je niet wil afwijken van je visie. Of juist door het afwijken van je visie korte termijn successen haalt en daardoor p achteruit gaat op je uiteindelijke doel -1 Als je serieus bent komt er een verstrakking op je gezicht en heb je maar een focus. Je kunt beter committed zijn want dan blijf je bij jezelf en zie ook andere wegen om je doel te bereiken en heb je ook meer kans van slagen. -1 De wereld wordt harder en kouder, daarnaast is de wereld ook minder gezond. -1 en balans vinden tussen mensen helpen en jezelf financieel kunnen voorzien. -1 Irritatie over tegenstanders van nieuwe mogelijkheden. -1 Ze helpen mensen om zichzelf goed te voelen in plaats van anderen zich goed te laten voelen. -1 Vanuit jou waarden de wereld willen verbeteren leid tot ontwrichting. -1 putjes die als je iets verteld glazig gaan kijken en waarbij hun concentratie/ interesse wegzakt. -1 Je moet ideeën die je hebt in de organisatie zowel buiten als binnen verkopen, dit kost veel tijd en energie -1 we gaan het nog meer reguleren, controleren aan pakken uit angst. -1 Mensen kiezen of voor angst of voor liefde. Maar bij de meeste mensen is deze angst nog steeds groter. -1 Je moet zorgen dat je deze projecten ook afhechten en mensen niet laten vallen omdat je zo veel tegelijk doet. -1 met te veel dingen bezig zijn waardoor je alles een beetje doet. -1 heel veel leuk vinden, waardoor de focus wel eens wil verdwijnen -1 Je laten tegenhouden door iedereen in je omgeving die je niet begrijpt -1 teveel erover praten, plannen en organiseren waardoor je niet aan werken toe komt. -1 een valkuil waar veel mensen mee te maken krijgen is hun go. -1 Door weinig animo denken het gaat nooit werken misschien moet ik er mee stoppen -1 Dat mensen minderwaardig naar vrijwilligers kijken. Change ahead Bijlagen Pagina 52

53 6. Uitwerking interviews en lezingen In dit hoofdstuk zijn alle uitwerkingen van de intervieuws terug te vinden. Deze zijn opgedeeld in diepte intervieuws. xpert intervieuws, korte interviews. Daarna komen de leermomenten van zowel de fysieke lezingen als de online lezingen. Change ahead Bijlagen Pagina 53

54 Hoofdstuk 6 Interviews met changemakers 1. Roy Grünewald 2. Hendrick Loij 3. Ronald van den Hoff 4. Maike en wietse 5. Nils roemen 6. Youp Selen 7. Floris Koot 8. Marijke Gareb 9. Ivonne Meeuwsen en rna Smeekens 10. Martijn Aslander 11. Sandra van Kofschoten 12. Jeroen 13. Ben Koot 14. Jasper van Impelen 15. Leo. Sonneveld 16. Rainer Nölvak xpert Interviews gericht op een specifiek op onderwerp. 17.Kees Romkes over social media 18.Niels Jensen over leiderschap. 19. Anil Sadhoeram over filosofie 20. Niels Jensen over leiderschap korte interviews. 21Joseph Pine 22. Herman W ijffels Leermomenten van Lezingen 23. Treemagotchi 24. mili Nagle Green 25. Josep phine Change ahead Bijlagen Pagina 54

55 6.1 Interview Roy Grünewald B L Grünewald heeft eerst een sociale studie gedaan en daarna de theaterschool. Daarna heeft hij bekendheid gekregen met een toneelstuk waarmee hij tournees deed over de hele wereld. Toen deze groep uiteenviel is hij gevraagd om bij Arjan van dijk te werken. Hier is hij bezig geweest met het maken en verbeteren van vernieuwende concepten. Na een aantal jaar is hij van baan gewisseld en Cultureel directeur van een theater geworden. Op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij hier geen voldoening meer in vond hij is toen een jaar leraar geweest op de NHTV. Daarna is hij een eigen bedrijf begonnen waarmee hij culturele concepten maakt voor verschillende organisaties. Daarnaast is hij columnist in het ad. Deze baan heeft hij aangenomen om zo te blijven oefenen en trainen in de kunst van story telling. Jongensdroom Vroeger wilde Roy als jongetje circus directeur worden. Hier was hij al op jonge leeftijd mee bezig. In zijn latere leven is deze droom grotendeels uitgekomen al is dit weliswaar in een andere vorm. Hij is een aantal jaar theaterdirecteur geweest waarbij je grotendeels dezelfde taken hebt en hij is leraar op de circusschool. Volgends Roy is het zo dat als je iets echt wilt het ook gebeurt. Roy leeft zijn leven volgends een oude theaterwet. Deze luidt: Als je jouw verhaal goed brengt zijn mensen bereid het te geloven deze wet gebruikt hij zowel in het zakenleven als op het toneel. Twee voorbeelden van verandering die meneer Grünewald heeft doorgevoerd zijn Gorinchemse verhalen waarin mensen door middel van het scannen van streepjes codes met hun mobiel verhalen ge-sms t krijgen en het 100% virtueel museum. Deze concepten zijn erg vernieuwend en ik heb gevraagd hoe Meneer Grünewald deze concepten overbracht naar mensen. Hij gaf als antwoord dat je ten eerste geduld moet hebben. Als mensen je concept nu niet willen betekend het niet dat het een slecht concept is maar dat deze uiteindelijk ergens anders wel gebruikt kan worden. Daarnaast is het zo dat je niet vaak slechte producten hebt maar dat het verhaal daaromheen dan niet goed is. Je moet de mensen niet Change ahead Bijlagen Pagina 55

56 T D tegen hun wil in overtuigen maar het verhaal zo brengen dat ze erin mee gaan en het voor zich kunnen zien. en belangrijke trend en tevens het onderscheidend vermogen van meneer grünewald is Story telling. Steeds meer producten worden een commodity en daarom wordt het verhaal eromheen steeds belangrijker. Het is namelijk zo dat het vertellen en horen van verhalen in ons DNA zit. Mensen zijn altijd Nieuwsgierig naar dingen. Hierbij geven ze niet om de feiten maar om de gevoelens achter deze feiten. Mensen gaan ook akkoord met een verbeelde waarheid. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld bij een verhaal over de oorlog niet alleen de feiten vertelt maar ook het verhaal eromheen die misschien niet waterdicht klopt maar wat waar had kunnen zijn. W at mensen willen als je een verandering brengt is herkenbaarheid, Spektakel en beleving. Ze willen meegenomen worden met hun eigen beleving zonder de realiteit te verliezen. Inspiratie haalt Roy uit allerlei dingen. Zijn kracht zit hem in het combineren van verschillende punten. 1+1 = 3 N Netwerken is een heel belangrijk onderdeel bij het verkrijgen van draagvlak en opdrachten. Roy heeft zelfs een baan als directeur van het Gorinchems museum aangenomen om zo een goed netwerk te kunnen behouden. Imagineering is ook een belangrijk onderdeel van meneer Grünelwalds concepten. Hij noemt het zelf liever Imarineerial thinking. Hierbij probeer je met je ideeën iemand te raken. Door alles op de goede manier en op het juiste moment over te brengen op je klanten. S Belangrijke punten om doelen te bereiken zijn volgends meneer Grünewald: 1. W at je zaait zal je oogsten. Als jij goed werk aflevert zullen er ook goede klanten naar je toe komen. Als je slecht werk levert blijven deze mensen weg. 2. Als je goed weet wie je zelf bent weet je wat bij jou past en wat niet. Door dit duidelijk over te brengen op mensen weten ze dit ook. Daardoor komen er dingen naar je toe die bij je passen en zal je niet snel het verkeerde pad kiezen. Mensen zullen je ook niet benaderen voor dingen die niet bij je passen. 3. Geduld hebben soms gebeurt het niet meteen. Change ahead Bijlagen Pagina 56

57 4. Je moet geloven in je eigen ideeën. Hier positief tegenover staan en erop vertrouwen dat je wat je belangrijk vindt uiteindelijk ook gebeurt. en deel van de Kracht van Roy Grünewald zit hem in zijn zelf overtuiging. Je hebt niet iemand nodig om dingen mee te delen maar het delen met jezelf is genoeg. Je moet jezelf leuk genoeg vinden en hierop aan kunnen. Daardoor voelen anderen dit ook aan. 6.2 Interview met Hendrick Looij Coördinator van het Changemaker Netwerk, dukans en Togetthere. S Spiritueel: Hij gelooft in de theorie ik ben onderdeel van een groter geheel. Deze theorie streeft hij ook na. D Sommige mensen krijgen het zorgen voor anderen van hun ouders mee en anderen hebben het via iemand anders opgepakt. Ik zelf heb het van jongs af aan mee gekregen. Je kunt het oppakken door iets wat je geïnspireerd heeft of doordat je er toevallig mee in aanraking bent gekomen. V r zijn ook mensen die zo veel bezig zijn voor anderen dat ze niet goed voor zichzelf zorgen. Ze denken nooit aan zichzelf alleen aan anderen aan gaan hier zelf aan onderdoor. Je moet mensen leren eerst voor zichzelf te zorgen omdat ze daarmee anderen beter kunnen helpen. Als je zelf een wrak bent heb je niet genoeg kracht en kan je ook niet de voldoening halen uit dingen die je kan als je wel voor jezelf zorgt. B Zijn bron kwam voort uit het feit dat hij bij een opleiding zat wat absoluut niet is wat hij wilde doen. Het paste niet bij zijn idealen en hij is hierdoor ook gestopt met deze studie. Change ahead Bijlagen Pagina 57

58 6.3 Interview met Maike en Wietse Bouma Maike en wietse zijn Bewustzijnstraining trainers bij avatar. Hier krijgen ze de mogelijkheid om eigen thema s aan te pakken. Maike is hier gekomen doordat ze avatar op een beurs had gezien en op zoek was naar haar eigen bewust zijn. W ietse is bij avatar gekomen door eerdere trainingen. Het bedrijf waar hij wilde hun cultuur veranderen maar als je anderen wil kunnen helpen moet je eerst jezelf helpen. Om de cultuur van het bedrijf veranderen. n het voelde goed daarom is hij daarna trainingen gaan geven. W ietse was al bij eerdere compassie projecten geweest maar vindt avatar een goede methoden want ze zijn open en eerlijk. Je slechte dingen mogen er ook zijn en daarmee wordt je geholpen. Je wordt er als volledig persoon behandeld. B en belangrijk leermoment van wietse is dat je verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen gevoelsleven. Als je een open sfeer creëert kunnen de verdrietige dingen er ook zijn en kun je er echt mee leven. Dit leermoment kwam bij maike tijdens een bijeenkomst van avatar waarbij ze zag dat hel veel mensen uit de hele wereld die dit doen is het dat je het niet in je eentje hoef te doen. Je kunt het samen veranderen. + Op de vraag wat is je passie gaf maike als antwoord: mensen zien openen en in hun kracht zien staan. Iets zien wat ze niet hielp kunnen omzetten in iets positiefs. V W ietse s passie is mensen hun eigen weg kunnen laten volgen. Ze helpen durven kiezen voor hun persoonlijke talent en helpen in die zoektocht. - Je wordt gemanipuleerd door school en media maar als je door verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf leert dat je ook iets in gang kan zetten ergens anders in je leven. Je hebt geen tijd om aan te rommelen. W ant de bedoeling is dat je jezelf ontplooit. Mensen moeten denken over W at je kunt doen voor iemand anders en dat kan verbeterd worden in de wereld. Kinderen worden afgeleerd om te voelen en worden gerationaliseerd. Sensitiviteit gaat sneller dan denken het is jammer dat hier geen aandacht aan besteed wordt op scholen. Change ahead Bijlagen Pagina 58

59 Z en drijfveer bij avatar is het moment dat het kwartje gaat vallen bij de cursisten, ze worden wakker en dat is een heel ontroerend moment. Je ziet dat ze gelukkig worden met hun eigen baan en die dingen weer zien die ze niet meer zagen. Ze zien in dat je niet op aarde bent gekomen voor verwachtingen van anderen maar voor je eigen geluk. L Belangrijke vaardigheden die je nodig hebt voor verandering zijn: Doorzettingsvermogen. erlijkheid en compassie. Vergevingsgezindheid naar jezelf toe. Je wilt om het te kunnen groeien, moet groter zijn als de angst om oude patronen los te laten. Begeleiden zonder te sturen. Je moet je eigen ego opzij kunnen zetten. Het onderscheidend vermogen van W ietse is Sensitief voelen waar mensen zijn en wat er aan de hand is. Los kunnen laten dat mensen hun eigen proces kunnen volgen. Van maike is dit het vermogen om grenzen te doorbreken om dingen aan te gaan waar ander mensen niet meer durven. rgens voor gaan staan met het risico dat je een afwijzing krijgt. Het voelt goed en dan kan je deze risico s ook nemen. T en trend in de maatschappij is dat mensen de verbinding met elkaar aan willen aangaan. Het wordt gestimuleerd door negatieve trends zoals de politiek en de crisis en mensen dit juist niet willen en op zoek gaan naar wat ze wel willen. Ze zijn positief ingesteld ik kan wel een slachtofferrol spelen maar ze zijn bewust dat door positief te kijken het wel goed komt. - Valkuilen die je ziet bij jezelf en anderen zijn: Mensen te veel willen helpen met dingen ipv ze het zelf te laten ontdekken. Ontmoediging worden door dat mensen het niet snappen en zeggen dat het niet kan en niet werkt. W ietse wil soms sneller gaan dan anderen kunnen en mis de verbinding daardoor soms wel eens. N Ondersteuning en erkenning krijgen W ietse en Maike door Intrinsieke motivatie, iedereen het goede gunnen omdat het goed voelt en je wenst het iedereen toe. Het is fijn dat er een netwerk is waar je dingen mee kan delen. Ze laten je zien dat er bijna alleen maar successen en maar weinig ontmoedigingen zijn. Change ahead Bijlagen Pagina 59

60 6.4 Interview Ronald van den Hoff Ronald van den Hoff is de oprichter van mindz en seats2meet. Hij is momenteel bezig met een boek society 3.0 De drive van Ronald kwam uit hotel wereld waarin je, je dienstbaar opstelt tegenover je gasten. Het gaat hier om de service gedachten het faciliteren van mensen. Hierbij is er een verschil tussen dienstbaar en ondergeschikt waarbij dienstbaar gelijkwaardig is aan je gasten. Geven ipv weggeven. W Als je iets weggeeft het woord zegt het al dan geef je het en dan is het weg. Het is eenrichtingsverkeer. Terwijl wanneer je iets geeft dan krijg je dat ooit een keer op een andere manier terug. r zit een wederkerigheid in. Je vertrouwt erop dat het niet weg is. Het kan zijn dat het via iemand anders terug komt of dat het niet gelijk staat maar dat maakt niet uit. D Vertrouwen zelfvertrouwen. Om echt verandering te kunnen doorvoeren moet je vertrouwen hebben in mensen. Als je dit niet hebt dan kun je nooit een gelijkwaardige relatie aan gaan en loopt het vaak stuk. Om anderen te vertrouwen moet je eerst op jezelf vertrouwen. Je moet geloven in je eigen kunnen. Als je dit genoeg kan, kan je dit delen met een persoon. Als die persoon ook in zichzelf vertouwt en het gaat goed deel je het met nog iemand. n zo groeit het vertrouwen en wordt het ook steeds makkelijker om anderen te vertrouwen. B Zelfonderzoek na breuklijn ervaring nodig. Tijdens Ronald zijn vorige banen miste hij steeds iets. Hij was steeds bezig met bedrijven te reorganiseren maar steeds klopte het niet, maar hij wist niet wat het was. Toen zijn dochter geboren werd dacht hij, nu moet ik wel weten wat het is want wat heeft mijn dochter aan een vader die niet weet waar hij mee bezig is. Dus hij ging op zelfonderzoek. Hier kwam zijn visie uit voort en kwam hij zijn compagnon tegen. Iedereen heeft geluk maar je moet het wel oprapen als het langs komt. L Kwetsbaar opstellen en moed Om je eigen ideeën uit te voeren is moed nodig. Je moet durven je kwetsbaar op te stellen. Je menselijke kant te laten zien. Het komt er niet uit als je het zelf niet wil. Je moet er honderd procent achter staan. Change ahead Bijlagen Pagina 60

61 T Democratisering door internet Democratisering wordt een heel ander begrip door het internet. Mensen kunnen alle informatie van het internet halen het is de grootste bibliotheek die er bestaat. Daarnaast is hierdoor alles transparant geworden het is niet mogelijk om je anders voor te doen dan je bent want mensen kunnen dat gelijk terug vinden. T S en aantal trends die Mr. Van der Hoff ziet zijn. Schaarste wordt overvloed Nieuwe wereld kinderen verbinden van informatie en mensen via het internet crisis Z S Bezieling is plezier energie krijgen van wat je doet. Veel mensen zijn bezig met W hats in it for me. W ord ik er betert van. Mensen moeten inzicht krijgen in wederkerigheid. W ederkerigheid tussen mensen maar ook tussen de groep en het individu. Als je vertrouwt op jezelf. Kun je vertrouwen op anderen. n als je op anderen kunt vertrouwen groeit dat vertrouwen steeds meer. Hierdoor kunnen groepen op een andere manier met elkaar om gaan. Je moet doen wat je zegt. Niet mooie verhalen vertellen maar alleen dingen vertellen die je echt waar kan maken. D Changemakers bevinden zich in een Spanningsveld. r zijn stukken die je binnen je eigen veld hebt en stukken die je aanspreken en waar je naar opzoek gaat. Als je stopt omdat je denkt dat je genoeg weet mis je dit spanningsveld. Je gaat steeds op zoek naar iets buiten je veld om jezelf te ontwikkelen en verder te pushen. S Synchroniciteit: is op het goede moment op de goede plaats zijn zodat er dingen gebeuren. Dialectiek: redeneervorm die door middel van het gebruik van tegenstellingen naar waarheid probeert te zoeken L Je hebt ondernemers, leiders en ish Ondernemers doen hun werk, leiders doen hun ding vanuit hun visie en ish doen hun werk vanuit een innerlijk aangeboren kracht. Passie is anticiperen en reageren je moet je ambitie nastreven. Change ahead Bijlagen Pagina 61

62 6.5 Interview met Nils Roemen Nils roemen is de oprichter van durf te vragen en Nijmegen in dialoog. Hij verbindt mensen, waarde en ideeën waardoor mooie plannen sneller lukken. B Na 12 jaar een training en advies bureau te hebben gehad merkte hij dat het werken binnen organisatie andere wetten doe gelden dan daarbuiten. In de huidige tijd van netwerkdynamica, social media en nieuwe verbindingen is het leggen van verbindingen het nieuwe goud als het gaat om waarmaken. Dat is dus waar ik me meebezig houdt. De belangrijke leermomenten uit Nils leven zijn: B + S en leraar die tijdens mijn studie zij: Nils als jij als je energie die je nu steekt in boos zijn en klagen zou steken in bouwen, kan je bergen verzetten. De beslissing niet te trekken aan dode paarden. Als iets lang tijd meer energie kost dan dat het oplevert laat ik het los. Ik besteed mijn tijd aan mensen die willen bouwen en energie geven in plaats van kosten. Groei begint met geven. W e hebben teveel op deze aarde maar het ligt op de verkeerde plek weg te schimmelen, het is leuk, waardevol en duurzaam om dit weer in omloop te brengen. + Nils passie is verbinden en dingen laten lukken. De drijfveren om deze passie uit te voeren zijn: Dat het wel kan, Mensen en Genieten van de reis. De vaardigheden die Nils gebruikt om dingen voor elkaar te krijgen zijn: Durven leren. Mensen helpen, manisch positief. Nils denkt dat zijn onderscheidend vermogen is dat hij iets makkelijker dan anderen datgene doet waar zij alleen over denken of dromen. T De trend die Nils in de samenleving ziet is de netwerksamenleving. De waarde van (bedrijfs)identiteit zal afnemen en vervangen worden door missie, ambitie of droom identiteit. Niet wie je (als organisatie) bent is belangrijk en bindend, maar wat je doet. Dit gaat totaal andere appéls adresseren dan huidige (marketing) strategieën toestaan. Change ahead Bijlagen Pagina 62

63 Hij gebruikt deze trend door Netwerken te mobiliseren en zwermdynamische projecten ondersteunen zoals Nijmegen in Dialoog, Durftevragen Sevendaysofinspration V Nils in visie op de toekomst herontdekken we dat het monetaire systeem als enig uitruil systeem niet langer houdbaar is. Mensen zullen vanuit andere waarden opnieuw elkaar verder helpen, delen en verbinden worden belangrijker en het Oudhollands Nabuurschap krijgt nieuw leven. + De mensen die Nils het liefst om zich heeft zijn Leuke lieve mensen die gaan voor groei, bouwen en ontwikkelen, mensen die durven delen, regie los durven laten, anderen in de schijnwerpers durven te zetten. Zich realiseren dat we het met zijn allen stiekem gewoon ook niet weten. Als Nils belangrijke beslissingen neemt is zijn gevoel leidend. Z Volgends Nils is bezieling Iets wat je later zo noemt als je merkt dat je deed wat je met je hele hart wilde doen. Het is een enorme drijfveer en Het wezenlijke van waaruit je beweegt of juist rust. en changemaker is volgends Nils Iemand die zaken veranderd. Changemaking is een naam die gegeven wordt aan iets wat zelden het doel van een changemaker het is niet de goede benaming. L Volgens Nils is leiderschap datgene wat je overkomt als je iets begint en mensen willen je helpen. Hij vindt het in ieder geval een wat overtrokken begrip dat een vreemd soort ambitie heeft doen ontstaan. Namelijk het willen zijn van een leider. Leider zijn is een hol begrip als er geen invulling is gegeven aan wat je als leider dan wilt bereiken. Volgens mij is de meer kloppende benadering dat iemand een doel wil realiseren. Mensen hem of haar daarbij gaan helpen en hij of dan op de juiste manier onderzoekt en oefent hoe hij of zij dat maximaal effectief met anderen kan realiseren. Volgends Nils is zijn inner super hero: Multi hero. Hij heeft bij hem niet een identiteit maar past toch aan, aan de behoefte die hij tegenkomt. Verbinden en anderen laten meebouwen. Deze vaardigheden zet hij bewust in. + Nils wordt geïnspireerd door mensen die denken dat het wel kan en beweging in gang zetten met een mooi gevoel voor verbinding. Change ahead Bijlagen Pagina 63

64 Volgends Nils zijn de changemakers van vroeger Ghandi, mandela, Rose Parker. Zij zijn er bekend mee geworden, maar hij weet niet hoeveel changemakers er zijn die hij niet kent. Je ziet je eigen blinde vlekken niet. Het grootste verschil met nu is dat de mogelijkheden om massa te mobiliseren om verandering voor elkaar te krijgen oneindig veel groter is geworden door social media. - Nils valkuilen zijn te strak willen controleren. Te hard gaan waardoor mensen soms afhaken en weinig geduld hebben. N Nils wordt ondersteund of erkent door het hechte netwerk van vrienden en samenwerkingspartners. Zij vangen hem op als hij valt en vice versa, denken en bouwen mee etc. V Volgends Nils gebeurt er wanneer je initiële doel is bereikt dat we dan Leven in een wereld waarin geld niet meer de primaire enabler voor waarmaken is. Hierdoor kunnen we eindelijk de overvloed die er is aanwenden ten einde een mooie en duurzame wereld te realiseren. Op de vraag wat er gebeurt met je drive als dit doel is behaald antwoordde Nils: Dat weet ik niet want we zijn er nog niet. Maar volgens is dit bij mij een onuitputtelijke bron. N Volgends Nils heb je zowel een netwerk nodig als dat je zelf het netwerk creëert. Change ahead Bijlagen Pagina 64

65 6.6 Interview met youp selen. V Imagineering gaat over het transformeren van mensen. Je moet eerst zelf een visie en een missie hebben voordat je verandering kan maken. Daarna ga je iets doen om deze visie en missie te bereiken het gaat er niet om wat je doet maar het verhaal wat erachter zit. Als je mensen ervan kan laten inzien dat het een goede visie is heb je een goed begin gemaakt. V Changemakers zijn de mensen die een beweging op gang zetten. Doordat zij hun visie uitdragen worden andere mensen hierdoor geïnspireerd en gaan zelf dingen doen om deze visie uit te dragen. L en echte changemaker is er ook niet bang voor om zijn werk uit handen te geven aan iemand die er beter in is als hij of iemand die hem daarbij komt helpen zolang het doel maar bereikt wordt. Veel mensen hebben waarden die niet echt zijn. Dat gaan over status en over oppervlakkige dingen. Dit kan je testen door middel van de rokeach methode. N Fourth sector De fourth sector is een nieuwe manier van ondernemen. Vroeger had je drie werkgebieden. De proffit sector, de non proffit sector en de overheid. Tegenwoordig komt hier steeds meer overlap in voor. Bedrijven werken samen met de overheid, zijn wel een proffit bedrijf maar willen met deze proffit non proffit doelstellingen bereiken. B Het eerste moment dat youp erachter kwam dat het niet goed ging zoals hij nu werkte maar verandering wilde kwam door 2 momenten. De eerste was de scheiding Met zijn vrouw. Hij was een man die 40 uur werkte alleen om de hypotheek te betalen en hij kwam erachter dat hij helemaal vastgeroest zit. Het tweede moment was een ontmoeting in de trein met een meisje dat bezig was geld in te zamelen voor krijtjes in Afrika. Hij besefte dat het werk wat hij nu deed niet echt nodig was in de wereld. Hij is gestopt met zijn baan en heeft de NHTV gebeld dat hij terug wilde komen om de Change ahead Bijlagen Pagina 65

66 studenten dingen anders aan et leren. Volgends youp zien mensen als het helemaal negatief is pas hoe je de goede weg kan bewandelen. Belangrijke momenten voor youp zijn een moment toen hij bij Libema werkte en zijn baas vertelde dat je niet moet kijken naar iemands titel maar wat je ziet dat hij doet. Sindsdien is hij niet meer gevoelig voor status en hiërarchie. en ander leermoment wat dat hij een erg goed lopend bedrijf had en toch ongelukkig was. Hij merkte dat hij aan het vluchten was voor zijn werk en dat het niet paste in wat hij wilde bereiken. Hij is toen gelijk gestopt met zijn bedrijf. Het onderscheidend vermogen van youp is dingen mogelijk maken voor anderen en het zien van verbanden tussen dingen en deze kunnen koppelen. Volgends Youp veranderd een changemaker opvattingen en overtuigingen van anderen. - Valkuilen die Youp ziet bij zichzelf en anderen zijn Blind wordt voor de werkelijkheid, je ziet niet dat er ondertussen dingen veranderen omdat je niet wil afwijken van je visie. Het kan ook zijn dat je juist door het afwijken van je visie korte termijn successen haalt maar daardoor wel een stap achteruit gaat bij je uiteindelijke doe. De kritiek van youp op het onderstaande model: Het is een goed model maar je moet wel uitleggen dat het niet lineair is maar organisch. Doordat je als rolmodel fungeert, wordt je visie ook scherper en ontwikkel je jezelf ook beter. en tip van youp is kijken naar een artikel uit de Nrc next over verschillende typen managers. Change ahead Bijlagen Pagina 66

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Fernando Halman CommunicateTour

Fernando Halman CommunicateTour FERNANDO HALMAN Rotterdam RAH! We nodig je uit voor de unieke seminar van Fernando Halman waarbij hij zijn krachtige boodschap levert aan hogescholen en universiteiten. Colourful Business presents Fernando

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

De rots in de branding

De rots in de branding 1 De rots in de branding Volgens Van Dale rots de; v(m) -en steenmassa uit één stuk, boven de aardbodem uitstekend bran ding de; v het schuimend breken van de golven tegen het strand 25 Barack Obama over

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT Kernwaarden CONCEPT 1. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in wat we doen voor onze omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. We maken kenbaar wat onze toegevoegde

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Karen van der Pauw

Karen van der Pauw Karen van der Pauw www.jeloopbaandebaas.nl Waarom je nog niet de baan hebt die je wilt... 3 Waarom je niet weet wat je wilt... 3 Wat je in dit werkboek zult leren... 4 Wat je in dit werkboek NIET zult

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

-1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn

-1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn Test geluk en levenskunst Beantwoord elke stelling met ja/eens of nee/oneens -1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn -2- Ik ben niet zo gevoelig voor lof of

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie Passie Het is een mooie symboliek, maar ik ben het niet helemaal mee eens, want passie is juist werken. Werken om iets te bereiken, om iets te realiseren, om iets te creëren of om iets over te brengen.

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Het Mirakel dat Jij Bent

Het Mirakel dat Jij Bent Het Mirakel dat Jij Bent Vervul jouw potentieel (Deel I van III) Struinend door het gras Kijkend naar de horizon Genietend van Alles dat IS Jouw weg... Schrijver: A.M.I. van der Kwast Coverontwerp: in

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Aangaan. Feedback kan maken maar ook breken

Aangaan. Feedback kan maken maar ook breken Op basis van wetenschappelijk onderzoek is psychologe Carol Dweck tot het inzicht gekomen dat niet iemands IQ, vaardigheden en talenten bepalend zijn voor succesvol leven, maar vooral de waarmee mensen

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Ben Tiggelaar Dromen Durven Doen 33e druk 2011

Ben Tiggelaar Dromen Durven Doen 33e druk 2011 De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet als het niet concreet is. Gedrag is de zwakke schakel tussen plannen en resultaten. Gedrag is alles wat we: - zichtbaar (bewegingen en woorden)

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen).

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen). Bijlage bij verslag oudercafé OPONOA 26 oktober 2016 Aan : CvB, klankbordgroep (verspreiding bepalen in klankbordgroep) Betreft : Impressie en uitkomsten oudercafé 26 oktober 2016 Datum: : 28 oktober 2016

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo. Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.nl Waarom mensen niet? Dus wat kun je doen? Ze weten niet

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

WERKBOEK DE OVERVLOED CHALLENGE 8 DANKBARE DAGEN GEPASSIONEERD ONDERNEMER TRANSPERSONAL LIFE & BUSINESS COACH

WERKBOEK DE OVERVLOED CHALLENGE 8 DANKBARE DAGEN GEPASSIONEERD ONDERNEMER TRANSPERSONAL LIFE & BUSINESS COACH WERKBOEK DE GEPASSIONEERD ONDERNEMER TRANSPERSONAL LIFE & BUSINESS COACH 1 Hartelijk welkom bij De Overvloed Challenge. Ik nodig je uit om alle opdrachten in dit werkboek te maken. Maak aantekeningen en

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Hulpvragen Signs of Success

Hulpvragen Signs of Success Hulpvragen Signs of Success Signs of Success is een vragende benadering. Je probeert verandering bij de jongere en zijn netwerk op gang te brengen door vragen te stellen. In deze tool vind je een bonte

Nadere informatie

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers? 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 1

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers? 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 1 Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers? 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 1 Even voorstellen 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 2 Ik geloof dat iedereen zijn eigen manier heeft om

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen Netwerk- en studiedag De blik van buiten Workshop Leiderschap in Veranderen Er zit meer wijsheid in Verwondering dan in Verbijstering drs. Maaike Arends Leiderschap in Veranderen Het vermogen om bij mensen

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Naam: Datum: Bert van Rossum 9 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... De uitslag van Bert van Rossum... Toelichting coach- en begeleidingsvoorkeur...

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap Persoonlijk meesterschap Het creëren van je eigen toekomst "A learner learns when a learner wants to learn" (Peter Senge) Jan Jutten www.natuurlijkleren.org 1. Inleiding De drijvende kracht in de school

Nadere informatie

Kies voor geluk. met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen. Raymond Gruijs

Kies voor geluk. met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen. Raymond Gruijs Kies voor geluk met de 6 geheimen van gelukkige en succesvolle mensen Raymond Gruijs Wat is succes & geluk? Geluk is dat wat jou blij maakt. Succes is je doel hebben bereikt. In geld, creativiteit, liefde,

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

GEZOND BEWEGEN.

GEZOND BEWEGEN. GEZOND BEWEGEN maaike@nudgeme.be maaike@koslearning.be want verandering begint bij jezelf We worden geboren als een blanco blad = onze persoonlijkheid, gedrag, waarden, worden gevormd door onze omgeving

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

W E R K B O E K E X T R A

W E R K B O E K E X T R A W E R K B O E K E X T R A Attunement Diary S C H I J N J E L I C H T M O O I E V R O U W, D E W E R E L D H E E F T J E N O D I G! Ik stem me af op het Universum zodat ik Eenheid en Harmonie ervaar 2016

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete

21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen. An Verstraete 21 Geheimen voor Succesvol Ondernemen An Verstraete 92% van je concurrenten moet dit nog ontdekken In dit E-boek beschrijf ik de ontdekkingen die ik doe in mijn zoektocht naar succes. Bloem, boter, een

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen?

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen? Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen? Leerlingen met SOLK Effectieve gesprekken met ouders en leerlingen drs. Hilde Jans psycholoog

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent!

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent! Ik ben Anke en ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit om vrouwen die weten dat ze meer in hun mars hebben en zich afvragen: is dit het nou te helpen weten wat ze willen en gaan doen wat ze willen.

Nadere informatie

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge Flowdagboek voor de Intuïtie challenge MANIFESTyourlight.nl Dit is je flowdagboek voor de Intuïtie challenge Vul het in op het moment van de dag dat je intuïtie vertelt dat je dat moet doen. Als je schrijft

Nadere informatie

Ik nodig je uit om iedere ochtend en iedere avond in het dagboek te schrijven.

Ik nodig je uit om iedere ochtend en iedere avond in het dagboek te schrijven. Ik nodig je uit om iedere ochtend en iedere avond in het dagboek te schrijven. 11 video s 11 schrijfoefeningen 11 affirmaties 11 inspiratie-quotes SHINEYOURLIGHTNOW.NL Dit is je Flow Dagboek voor de Fuck

Nadere informatie

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach.

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach. Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach Goede voornemens? Vergeet het maar, zeggen de statistieken: slechts 18% slaagt erin om goede voornemens ook succesvol na te komen. En toch. Als je weet

Nadere informatie

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 Filip Abts: een korte voorstelling Wie ik ben? Wat ik kan? Wat ik weet? Wat ik heb? Wat

Nadere informatie

Datum: 17 oktober 2011

Datum: 17 oktober 2011 Jongere: Maarten van Diepen Educatiemeter geeft informatie over WIE je bent en HOE je denkt over opleiding en werk. Bespreek de uitslag met je begeleiders en durf eerlijk te zeggen wat het je waard is

Nadere informatie

Overtuigend (om)praten VVJ Jan De Boeck

Overtuigend (om)praten VVJ Jan De Boeck Overtuigend (om)praten Jan De Boeck Jan De Boeck Overtuigend en constructief gesprekken voeren. De carrière van een doorsnee jeugddienstmedewerker is doorspekt met professionele gesprekken. Met je secretaris,

Nadere informatie

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

Hoe werkt advies? Ze weten niet wat Ze weten niet waarom Ze weten niet hoe. HersenletselCongres 2014 3 november

Hoe werkt advies? Ze weten niet wat Ze weten niet waarom Ze weten niet hoe. HersenletselCongres 2014 3 november HersenletselCongres 2014 3 november Disclosure belangen sprekers C1 Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; wat is lastig en wat kun je als professional doen? (potentiële)

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Doel. Visie. Een aanbod van Bernard Velthuis. Missie. Groeien door je innerlijke dialoog. Dialoog onderzoekt van binnen naar buiten

Doel. Visie. Een aanbod van Bernard Velthuis. Missie. Groeien door je innerlijke dialoog. Dialoog onderzoekt van binnen naar buiten Een aanbod van Bernard Velthuis Doel Visie Groeien door je innerlijke dialoog Dialoog onderzoekt van binnen naar buiten Missie Spreek tot elkaars verbeelding Talent Gesprek Creatie Gesprek Spiegel Gesprek

Nadere informatie