Special Samen slagvaardig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special Samen slagvaardig"

Transcriptie

1 Alle Hens Special Samen slagvaardig

2 Colofon: Coverfoto: Hr.Ms. Evertsen escorteert de Jaikur-II ten oosten van Afrika door piraatgevaarlijk gebied. (Foto: AVDD) Uitgave: Alle Hens is een uitgave van de Koninklijke Marine, geproduceerd door het Dienstencentrum Defensiemedia. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden verleend. Hoofdredactie: KLTZSD Robin Middel Bladcoördinatie: LTZ 2OC Astrid Talma-van Dam Eindredactie: LTZSD 2OC Joost Margés Lay-out: Grafische Dienst, Audiovisuele Dienst Defensie, Den Haag Druk: OBT B.V., Den Haag Voor adreswijzigingen: Adreswijzigingen KM-personeel: Adreswijzigingen Veteranen: Stichting Veteraneninstituut Postbus AC Doorn Telnr.: Adreswijzigingen betalende abonnees: Abonnementenland Postbus AA Uitgeest Telnr.: (10ct p/m) Redactieadres: Alle Hens Postbus CA Den Helder Telnr.: DSN Internet: Kopijdatum: Het komende nummer van Alle Hens heeft als deadline 23 augustus Abonnementenwet Sinds 1 december 2011 is de nieuwe Abonnementenwet van kracht. Deze is van invloed voor abonnementen van betalende abonnees. Kijk voor meer informatie op de website nl en de specifieke pagina voor dit blad/ deze krant. Abonnementsprijs: 17,02 (buitenland 21,55 per jaar) Aanhaling uit en overname van artikelen uit dit blad is toegestaan met bronvermelding. ISSN KM nationaal sterk merk Zo wijd de wereld strekt Aanjager van innovatie Onderhoud en instandhouding En verder... 4 Interview C-ZSK & DABNL 38 Ingezonden door De marine anno nu Samen slagvaardig Alle Hens Special Samen slagvaardig Dit is een speciale editie van Alle Hens, een momentopname van datgene wat de vloot en mariniers van de Koninklijke Marine uitvoeren. Diverse achtergrondartikelen passeren de revue binnen de vier belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden, waarin de marine voor behoud van een veilige samenleving en welvaart opereert: Internationale Operaties; Nationale Operaties; Maritieme Instandhouding & Ondersteuning; en Kennis & Innovatie. Deze speciale editie biedt meer beeld en geluid bij deze verantwoordelijkheidsgebieden. Tekst: Robin Middel I Foto: AVDD De marine is van oudsher effectief en efficiënt bij inzet van mens en materieel. Dit mede dankzij de inzet van innovatieve bemanningsconcepten en hoogwaardige technologische ondersteuning. Voor optimale inzet van onze bemanningen vervult iedere marineman of -vrouw meerdere rollen aan boord of bij de eenheid. Die eenheden worden als geheel flexibel en breed ingezet. Van wereldwijde noodhulp tot bestrijding van terrorisme binnen de landsgrens. Van reddingsactie op de Noordzee tot het schaduwen van onderzeeboten van fragiele staten. Van ballistische raketverdediging tot piraterijbestrijding. Van het ruimen van een oude vliegtuigbommen tot het ontmantelen van moderne, geïmproviseerde explosieven. Samenwerking essentieel Dat het marinepersoneel van oudsher gewend is om in die rollen te werken, heeft ons tot op heden geholpen de bezuinigingen te doorstaan. Steeds weer werden taken verdeeld en als maar beter werden onderlinge rollen op elkaar afgestemd. Dit heeft er toe geleid dat het geheel nu precies op elkaar aansluit; een samenspel van schepen en marinierseenheden die allemaal op hun taken zijn berekend. Taken die alleen nog kunnen worden uitgevoerd dankzij de Belgisch-Nederlandse maritieme instandhouding en ondersteuning, die overal ter wereld wordt geleverd. De effectieve output is er alleen als we samen slagvaardig optreden. Geen schip vaart veilig zonder adequate ondersteuning onder water. Geen marinier landt veilig voordat de Special mijnendreiging onder water is weggenomen. Daarnaast werken we hand in hand met andere krijgsmachtdelen. De maritieme luchtmachthelikopters werken feilloos vanaf onze marineschepen. De landmacht ruimt samen met ons explosieven en bedient onbemande vliegtuigen op zee. De mariniers werken in Kunduz samen met de Marechaussee om Afghaanse politieagenten te trainen. Die samenwerking is essentieel, want de output van individuele krijgsmachtdelen is door bezuinigingen veel minder dan voorheen. Zwaar weer De marine is kleiner geworden en door alle bezuinigingen in zwaar weer terecht gekomen. Zoals het een goed zeeman (m/v) echter betaamt, worden de taken voor de samenleving nog onverminderd uitgevoerd. Ook bij hoge golven en harde wind voeren wij onze werkzaamheden immers nog gewoon uit. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat het samenstel van vloot en mariniers nu dusdanig strak op elkaar staat afgestemd, dat het rollensysteem tot het maximum is opgerekt. Eén extra rol willen wij u echter nog wel meegeven. Wij hopen dat u na het lezen van deze Alle Hens, als ambassadeur van onze organisatie, nóg beter kunt uitleggen wat onze taak binnen de Nederlandse samenleving is. Veiligheid op en vanuit zee komt immers niet vanzelf, daar moet in woord en daad in worden geïnvesteerd: samen slagvaardig. 2 3

3 Interview Interview Belgisch-Nederlandse band uniek in de wereld Samenwerken is een levenshouding De Belgisch-Nederlandse samenwerking binnen de Admiraal Benelux-organisatie werd onlangs op de NAVO-top in Chicago genoemd als hét voorbeeld van hoe het moet. Commandant Zeestrijdkrachten en tevens Admiraal Benelux, vice-admiraal Matthieu Borsboom, en zijn Belgische plaatsvervanger, flottielje-admiraal Michel Hofman, vinden de aan integratie grenzende samenwerking vanzelfsprekend. Het is een attitude geworden om de juiste vragen te blijven stellen bij bijvoorbeeld aankopen, onderhoud, innovaties en opleidingen, aldus Hofman. Dat leidt tot een kosteneffectieve structuur, waar beide landen van profiteren. Tekst: Joost Margés I Foto s: John van Helvert (AVDD) Het optreden van de marine is direct van toegevoegde waarde voor ongestoorde handel over zee, gaat Borsboom even terug naar de kern. Daar is geen politie, dus zul je met landen samen moeten werken om voor veiligheid te zorgen en daarmee welvaart te behouden. Maar handel over zee is ook kwetsbaar. De commandant van de Iraanse marine hoeft alleen maar een grootschalige oefening aan te kondigen of de olieprijs schiet omhoog. Veiligheid ver van huis levert welvaart thuis op, daar komt het in feite op neer; en de marine is daarvoor cruciaal. In Singapore hebben ze dat bijvoorbeeld ook goed begrepen. Ondanks het geringe aantal van 2,8 miljoen inwoners beschikt de stadsstaat over een marine die groter is dan de Nederlandse. Vanuit economic value hechten ze er veel waarde aan. Flottieljeadmiraal Hofman: We opereren bij Afrika samen met Russen en Chinezen. Dat is een ideale manier om een brug te slaan. Blijven investeren Hoewel de officiële maritiem-militaire samenwerking van de buurlanden alweer dateert van 1997, is deze actueler dan ooit. Door budgettaire krapte zijn de marines van België en Nederland nog meer gedwongen om zo efficiënt en effectief mogelijk met middelen om te gaan. Ondanks de vele bezuinigingen kunnen we dankzij die samenwerking toch nog een goed operationeel product neerleggen, reageert Hofman, de Deputy Admiraal Benelux, enigszins opgetogen. We ervaren de coöperatie als uitstekend; we zijn de rest van de wereld 20 jaar voor. Ons beider organisaties zijn inmiddels volledig afgestemd op elkaar. Ik durf zelfs te zeggen dat wij als Belgische Marine slechts dankzij de schaalvergroting door ABNL nog kunnen bestaan. Toch is er duidelijk sprake van een winwinsituatie, doordat we scholen, simulatoren, logistiek, infrastructuur en doctrines met elkaar organiseren. We ervaren de coöperatie als uitstekend; we zijn de rest van de wereld 20 jaar voor. Dit alles nog even los van samen opereren. Momenteel is bijvoorbeeld een Belgische Alouette de boordheli van Hr.Ms. Tromp in de West, gaat Borsboom verder. Daarnaast leveren we vanaf dit najaar aan de Mine Counter Measures Group 1 een half jaar een Belgische en een half jaar een Nederlandse commandant. Die gebruiken dan ook allebei BNS Godetia als stafschip. En ten slotte krijgen we in 2013 samen de leiding over operatie Atalanta. Borsboom benadrukt los van deze voorbeelden dat het belangrijk is om te blijven investeren in de band met België. Ter illustratie: Admiraal Hofman maakt niet voor niets deel uit van de Nederlandse Admiraliteitsraad. Muziek in de oren Waar de Commandant Zeestrijdkrachten eveneens grote waarde aan hecht, is het gezamenlijk streven naar innovaties. Net als de Nederlandse M-fregatten ondergaat bijvoorbeeld ook BNS Leopold innovatieve modificaties, zoals het plaatsen van een hightech mast. Een fregat dat straks kan varen met de kleine bemanning van een OPV, dat is de stip op de horizon, schetst de Nederlander. Om daar te komen is het belangrijk om goed contact te hebben met kenniscentra plus industrie en slim onder woorden te brengen wat we willen. Maar de KM is niet alleen een kritische klant; we moeten ook zelf komen met kennis en innovaties. Tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heb ik onlangs nog gezegd: voor alle capaciteiten zoek ik samenwerking. Bij het verkrijgen van materieel, indienststellen, opleiden, onderhoud, testen, certificeren, doctrines ontwikkelen en lessons learned evalueren. Dit streven klinkt De Jager allicht als muziek in de oren, maar ook zijn Belgische collega kan op een weldenkende admiraal rekenen. De politiek staat de komende jaren voor gevoelige beslissingen, door budgettaire spanning, aldus Hofman. 4 5

4 Interview achtergrond Mocht je dus iets willen aanschaffen, dan kun je je ook afvragen of je het samen kunt kopen of onderhouden en of je er samen mensen voor kunt opleiden. Jezelf constant de juiste vragen stellen is een belangrijke attitude. Optreden optimaliseren Samen slagvaardig is niet voor niets het motto voor de Marinedagen van Het is hét thema van dit moment nu op civiel-militair gebied de belangen steeds dichter bij elkaar komen. We plegen structurele inzet voor nationale taken. Het schip van de wacht, de Kustwacht in Nederland en in het Caribisch Gebied vooral ten behoeve van drugsbestrijding, mijnenruimen met de Belgen op de Noordzee in het kader van Benificial Cooperation; ze dienen allemaal een direct belang voor de economie en de veiligheid. De Defensie Duikgroep is verder op afroep beschikbaar, ook ten behoeve van de Brandweer, en de Unit Interventies Mariniers staat dag en nacht paraat als antiterreureenheid. Ten slotte hebben we dan ook nog de Dienst der Hydrografie die de zeebodem opneemt en zeekaarten vervaardigt. Daar maken tienduizenden mensen gebruik van. Ook elders in de wereld worden de handen ineen geslagen om de effectiviteit en efficiëntie van het optreden te optimaliseren. Een rotatie mariniers levert een substantiële bijdrage aan de politietrainingsmissie in Kunduz. En als je kijkt naar Hr.Ms. Rotterdam in operatie Ocean Shield, dan zie je andere voorbeelden van joint en combined optreden. Zo staan er Cougar-helikopters aan dek en wordt er gewerkt met onbemande vliegtuigjes van het type Scan Eagle. Ook hebben we inlichtingenmensen aan boord van verschillende krijgsmachtdelen, net als special forces en medisch personeel. Een marine is een ideaal instrument om bij partijen tussenbeiden te komen. Symbolische waarde Vooruitkijkend verwacht flottielje-admiraal Hofman niet dat het aantal operaties zal verminderen. Een ontwikkeling die hem alert maakt is de sterke uitbreiding van onderzeebootcapaciteit in zuidoost-azië. Admiraal Borsboom denkt vooral dat de winning van olie en gas op zee voor spanningen zal zorgen. Nog even los van de spanning die nu al heerst in het gebied van de Arabische Golf. Dit geldt als een kwetsbaar gebied; een belangrijk deel van de wereldhandel gaat daar doorheen. Daarom is het van groot internationaal belang om het daar stabiel te houden. Een marine is een ideaal instrument, ook preventief, om bij partijen tussenbeiden te komen. Tegelijkertijd kijken we ook naar het hogere VADM Borsboom: Veiligheid ver van huis levert welvaart thuis op; de marine is daarvoor cruciaal. spectrum. We moeten altijd in staat blijven om een klap uit te delen. Als de politiek daartoe besluit, zijn we er klaar voor. Een manier om zo n escalatie te voorkomen is het bedrijven van diplomatie. Hierbij onderschat Hofman de rol van de marines geenszins. We opereren bij Afrika inmiddels ook samen met Russen en Chinezen. Dat is een ideale manier om een brug te slaan. Als we zo al een vriendschappelijke band ontwikkelen, kan dat goed van pas komen bij toekomstige crises. Ook Borsboom benadrukt het belang van naval diplomacy: Als we andere landen bezoeken zijn we vertegenwoordigers van de staat Nederland of België; dat is van een belangrijke symbolische waarde. Zeker ook bij partners die we nooit verwacht hadden. Inmiddels hebben we hier eerder dit jaar drie dagen de commandant van de Russische marine op bezoek gehad. Zoiets was vroeger ondenkbaar. Al met al is het voor beide admiraals duidelijk dat we samen slagvaardig de toekomst tegemoet moeten treden. Borsboom: Dat zie ik als met het hele arsenaal het hele spectrum afdekken. Vanaf het niveau van nanotechnologie tot in de ruimte. Eén ding is daarbij zeker: mensen blijven nodig. Bijvoorbeeld voor interventies en controles, waarbij je veel zaken zorgvuldig moet afwegen. Ten slotte voorzie ik dat er steeds complexere zaken van mensen gevraagd zullen worden. Maritieme knelpunten maken wereldhandel kwetsbaar Dotteren voor vrije doorvaart Onze wereld is sterk afhankelijk van handel. Meer dan ooit zijn landen afhankelijk van de im- en export van over de gehele wereld. De handel in levensmiddelen, technologie en grondstoffen gebeurt tegenwoordig in een meer internationaal verband dan ooit. Het is daarom van belang dat deze handel op zee op een veilige wijze plaats kan vinden. De rol van internationale zeestrijdkrachten is groot bij het openhouden desnoods dotteren van zee-engtes of andere cruciale vaarwegen. Tekst: Alex Kranenburg I Foto: AVDD In totaal vindt zo n 90 procent van al deze wereldhandel zijn weg over zee. De gehele wereldeconomie is hiermee afhankelijk van een veilige doorvaart op zee. Ook de Nederlandse economie leunt in grote mate op de import en export. Nederland voert jaarlijks voor zo n 30 miljard euro aan goederen in, terwijl we gezamenlijk voor zo n 35 miljard euro exporteren. Deze gigantische bedragen geven direct aan hoe belangrijk het is dat deze handel op veilige wijze de zee kan doorkruisen. De Koninklijke Marine werkt daarom dagelijks aan het handhaven van deze veiligheid op en vanuit zee. Doorslaggevend Wanneer we kijken naar de wereldkaart, kunnen we eenvoudig een aantal knelpunten aanwijzen. Dit zijn mogelijke probleemgebieden waar de veilige doorvaart van koopvaardijen vissersschepen niet altijd gegarandeerd kan worden. Deze punten heten maritieme choke points. To choke betekent verstopt raken of stikken. Een verstopping belemmert hier de vrije doorvaart en vormt daarmee een bedreiging voor zowel de veiligheid op zee als de wereldwijde economie. Het gaat hier vaak om smalle zeestraten die een cruciale doorgang vormen voor de wereldhandel. Zij vormen bijvoorbeeld een doorslaggevend onderdeel van de wereldwijde energievoorziening, gezien de grote hoeveelheden olie die door deze nauwe zeestraten worden vervoerd. Deze choke points zijn eenvoudige doelwitten voor kwaadwillenden en kunnen bijvoorbeeld door een enkele zeemijn geheel platgelegd worden. Dreiging reëel Wanneer een dergelijk choke point verstopt raakt, al is het maar tijdelijk, dan heeft dit direct invloed op de energieprijs. Beschermen van handel, vrijhouden van zeestraten en ter plaatse kunnen zijn, vormen taken die enkel uitgevoerd kunnen worden door maritieme eenheden. 6 7

5 achtergrond Wanneer een choke point verstopt raakt, zoals de Straat van Hormuz, dan heeft dit direct invloed op de energieprijs. (Foto: Portstrategy. com) Kennis en kunde belangrijk in steeds complexere wereld Marine ook nationaal een sterk merk Daarnaast zijn schepen die gebruikmaken van deze smalle zeestraten kwetsbaar voor aanvallen van piraten, terroristen, ongelukken of voor de gevolgen van conflicten in politiek instabiele regio s. Bekende choke points zijn de Straat van Hormuz bij Iran, de Straat van Malakka in de buurt van Singapore, het Egyptische Suezkanaal, de Bab el Mandeb bij de Hoorn van Afrika en Jemen, de Turkse Bosporus en het Panamakanaal door Midden-Amerika. Al deze doorgangen of routes vormen belangrijke onderdelen van wereldwijd gebruikte handelstrajecten en zijn essentieel voor de wereldhandel. Raakt zo n zeestraat of kanaal geblokkeerd, dan zullen koopvaardijschepen en olietankers een andere, langere route moeten nemen. De kosten die hiermee gepaard gaan, hebben direct invloed op de prijs die de consument betaalt, bijvoorbeeld bij het tankstation. De dreiging is reëler dan vaak gedacht wordt. Zo heeft Iran eerder dit jaar al gedreigd de Straat van Hormuz te sluiten, als antwoord op internationale druk om af te zien van nucleaire ambities. De Straat van Malakka staat verder bekend om het alarmerend aantal kapingen van schepen door piraten. En mocht het Suezkanaal geblokkeerd raken, dan kost dat een Europees schip zo n twee weken omvaren rond Zuid-Afrika, met alle economische gevolgen van dien. Een verstopping belemmert de vrije doorvaart en vormt een bedreiging voor zowel de veiligheid op zee als de wereldwijde economie. Rol niet onderschatten Omdat er niet zoiets bestaat als een internationale zeepolitie en de zee voor een groot deel niemandsland is, moet de veiligheid op een andere manier gewaarborgd worden. De rol van de marine valt hierin niet te onderschatten. Het beschermen van handel, het vrijhouden van zeestraten en direct ter plaatse kunnen zijn, vormen taken die enkel uitgevoerd kunnen worden door maritieme eenheden. Ook het uitoefenen van druk op potentiële kwaadwillenden is een taak die de marine als geen ander kan invullen. Maritieme aanwezigheid dicht voor de kust kan een duidelijk signaal afgegeven; het is slechts een kleine stap van aanwezigheid en dreiging tot daadwerkelijke inzet van militaire middelen. Een recent voorbeeld hiervan was de maritieme aanwezigheid voor de kust van Libië, tijdens het gewapende conflict in het land van dictator Khadaffi. Het bestrijden van piraterij en terrorisme, het ruimen van mijnen en het direct bieden van humanitaire hulp gebeurt steeds meer in Europees en wereldwijd verband. Omdat ieder land baat heeft bij een veilige doorvaart op zee, mag ook van ieder land verwacht worden hier in zekere mate aan bij te dragen. De Koninklijke Marine speelt al jaren een grote rol in het vrijhouden van de sealines of communication, zoals belangrijke vaarroutes wel genoemd worden. Tijdens verschillende operaties en door middel van internationale samenwerking draagt de KM bij aan de veiligheid op en vanaf zee. De wereldwijde belangen die Nederland heeft op het gebied van vrede en veiligheid, maar ook waar het gaat om handel en welvaart, maken een sterke marine zeker in het licht van internationale ontwikkelingen zeer nuttig en zelfs noodzakelijk. De wereldzeeën worden sinds lang door de vloot bevaren en op ieder continent is wel een marinier geweest. In 2012 is een vijfde deel van het personeelsbestand van de KM uitgezonden. De inzet van het maritieme krijgsmachtdeel vindt echter niet vooral buiten de landsgrenzen plaats. Juist nationale instanties vinden steeds vaker hun weg naar de marine; maritiem-militaire kennis en ervaring blijken een nuttige bijdrage in een wereld die ook nationaal steeds complexer wordt. Van het onschadelijk maken van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog tot het verrichten van sporenonderzoek in moordzaken. Een uiteenzetting van die kennis en kunde. Tekst: Doenja Zwaan I Foto s: AVDD Van oudsher verleent Defensie de civiele autoriteiten militaire bijstand en steun. Maar vanaf 2006 hebben de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie de banden aangehaald, hetgeen resulteerde in de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS), legt majoor der mariniers Kees Heemskerk uit. Heemskerk had de eer om het bureau Ceremonieel & Evenementen uit te bouwen tot een loket dat zich naast de dienstverleningsactiviteiten meer met bijstand en steunverlening zou gaan bezighouden. Met de totstandkoming van de ICMS legde Defensie zichzelf een gegarandeerde beschikbaarheid van specialistische capaciteiten op, waardoor steeds meer taken richting het Commando Zeestrijdkrachten kwamen. Er kwam een tsunami aan activiteiten op ons af. Heemskerk moest zich een weg banen door allerlei beleidsvoornemens plus procedures voor aanvragen voor bijstand, steunverlening, noodhulp en calamiteiten; het bestaansrecht voor Bureau Nationale Operaties was al snel een feit. Vast aanspreekpunt Het voordeel is dat er nu maar één loket is voor het beschikbaar stellen van capaciteiten voor genoemde activiteiten. Heemskerk, toen nog in de rang van kapitein, zou eigenlijk met functioneel leeftijdsontslag gaan. Ik bleek als vast aanspreekpunt een handige spin in het web en ben gevraagd nog een aantal jaren voor deze afdeling te blijven werken, aldus Heemskerk. Ik ben altijd bezig met plannen en organiseren. Naast de dagelijkse dienstverleningaanvragen, zijn er nog altijd vaste evenementen die jaarlijks terugkomen, maar 8 9

6 ook bij het operationeel jaarplan is Heemskerk nauw betrokken. Als het programma leidt tot verminderde capaciteit voor bijstand en steunverlening, dan is het mijn taak om de betrokken partijen daarin te adviseren. Ik zit voortdurend in het proces als bewaker, initiator en coördinator. Tegelijkertijd is het mooi om als intermediair het enthousiasme van de eenheden te zien, omdat ze heel graag iets voor de samenleving willen betekenen. Van het ruimen van explosieven en havens bewaken tot antiterreur en sporenonderzoek, de marine is ervan. De aanvragen die bij Bureau Nationale Operaties binnenkomen zijn legio. Niet verwonderlijk omdat Defensie zich door de gemaakte afspraken ontwikkelde tot gegarandeerd vangnet voor civiele instanties. In samenwerking met de Kustwacht worden onder de noemer Beneficial Cooperation explosieven op en rond het water opgespoord en vernietigd. Hiervoor staan permanent eenheden van de Defensie Duik Groep (DDG), de Mijnendienst en een maritieme eenheid van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (MEODD) ter beschikking. Maar ook voor de bescherming van havens bij verhoogde dreiging of tijdens evenementen staan diverse eenheden gereed. Mariniers van de Unit Interventie Mariniers (UIM) zijn getraind in het kader van antiterreurinzet. Naar beschikbaarheid is er ten slotte ook nog een eenheid Combat Trackers beschikbaar voor sporenonderzoek in het kader van justitiële bijstand. Met de komst van het ICMS stelt het Commando Zeestrijdkrachten permanent personeel en materieel beschikbaar. Zo zijn er permanent twee schepen van de wacht; één mijnenjager en een groter schip. Daarnaast zijn er eenheden paraat voor havenbescherming, boarding, interventie en inspectie, vat Heemskerk het samen. En dat die beschikbaarheid van eenheden hard nodig is, blijkt wel uit de hoeveelheid aanvragen. Kustwacht en KM hand in hand Een voorbeeld van permanente ondersteuning is terug te leiden naar de operatie Beneficial Cooperation, waarvoor de Kustwacht verantwoordelijkheid draagt en de marine de uitvoering verzorgt. Zo stelt de marine 140 dagen per jaar een mijnenjager ter beschikking. Aan boord van deze schepen bevinden zich gespecialiseerde duikteams die deel uitmaken van de Defensie Duik Groep. Hoewel de Kustwacht zelfstandig werkzaamheden uitvoert voor zes ministeries (Defensie, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie, Financiën, Economische Zaken Landbouw en Innovatie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), valt de organisatie operationeel onder Defensie. Samenwerken met de Koninklijke Marine is aan de orde van de dag. Niet voor niets bevindt het Kustwachtcentrum zich op de marinebasis in Den Helder. Dit hoofdkwartier fungeert als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme en Aeronautische Reddings Coördinatie Centrum. Samenwerken met de Koninklijke Marine is aan de orde van de dag. WO-2 zijn gedumpt in de Noordzee. Een hulpmiddel hierbij is de explosievenkaart, waarmee vissers een gevonden explosief kunnen identificeren. De vinder geeft vervolgens de locatie door waar de vondst weer overboord is gezet. Samen met gegevens over het schip wordt bij het Kustwachtcentrum een melding ingediend. Daarna wordt de afhandeling overgedragen aan de marine, die zich ontfermt over de daadwerkelijke ruiming. Op het Marine Hoofdkwartier 24/7 bezet beoordeelt de Stafofficier van Dienst daartoe eerst de melding. Een gevonden explosief wordt onder water geruimd door een van de duikteams van de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Een visser kan het explosief echter ook aan boord hebben gehouden. In zo n geval neemt de Maritieme Explosieven Opruimings Dienst Defensie het projectiel nabij een haven over om het op zee onschadelijk te maken. Explosieven op land worden door de Explosieven Opruimings Dienst Defensie vernietigd. Beneficial Cooperation vindt zijn oorsprong in een ongeluk waarbij een explosief uit de Tweede Wereldoorlog op 6 april 2005 aan boord van een vissersboot ontplofte en het leven kostte aan drie opvarenden. Deze operatie is er dan ook op gericht explosieven die de scheepvaart bedreigen op te sporen en te vernietigen, legt woordvoerder Peter Verburg van de Kustwacht uit. Door middel van voorlichting willen we de visserij de belangrijkste doelgroep op de hoogte brengen van de gevaren van explosieven die voornamelijk tijdens Taken Kustwacht Dienstverleningstaken: nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, Search & Rescue, rampen- en incidentenbestrijding, verkeersbegeleiding, vaarwegmarkering, zeeverkeersonderzoek. Toezichthoudende taken: algemene politietaak, douanetoezicht, toezicht op het milieu en visserij, toezicht op scheepvaartverkeer en uitrusting van schepen, grensbewaking

7 DDG dient publiek belang De Defensie Duik Groep valt hiërarchiek onder het Commando Zeestrijdkrachten; in het kader van nationale taken is zij verantwoordelijk voor het ruimen van uit zee opgeviste explosieven, het opsporen van explosieven en wapens in Nederland, het ruimen van mijnen op zee, duikopdrachten, hyperbare behandelingen, havenbescherming en militaire duiksteun op Nederlands grondgebied. De duikteams aan boord van mijnenjagers zijn eenheden van de DDG. De autoriteit op het gebied van duikopleidingen in Nederland, de Defensie Duik School (DDS) werkt nauw samen met de DDG om kennis en training die benodigd zijn voor het uitvoeren van de specialistische taken van duikers te waarborgen. Een van onze taken is clearance, het afzoeken van een gebied naar bijvoorbeeld mijnen. Andere civiele organen, zoals politie en brandweer, beschikken niet over deze capaciteit, zegt kapitein-luitenant ter zee Bart Visser, de commandant Defensie Duikgroep. Als duikbedrijf van de overheid zijn wij in staat grote gebieden af te zoeken. En iets te zeggen over de waarschijnlijkheid of er wel of niet wat is. Hiermee dient de gegarandeerd beschikbare DDG een publiek belang. De commandant DDS, kapitein-luitenant ter zee Gerard Hekkers, over de redenen waarom andere instanties niet over de capaciteiten van marineduikers beschikken: Dat heeft te maken met opschaling qua personeel en materieel en het voortzettingsvermogen. Visser weer: Als wij worden ingezet met een havenbeschermingsteam dan zijn wij in staat om gegarandeerd 64 mensen te leveren binnen 48 uur, dat is inclusief al het materieel, wachtploegen en de maritieme EODD. Opdrachten voor de DDG komen binnen via Bureau Nationale Operaties, vaak nadat daar een hele procedure via betrokken ministeries aan vooraf is gegaan. Visser: Wij hebben permanent een duikofficier van de wacht beschikbaar die de aanvraag als eerste ontvangt. Die duikofficier kent de capaciteiten van de DDG en elders binnen de overheid en is zodoende in staat adequaat benodigde teams te instrueren. Opdrachten in het kader van militaire duiksteun variëren van pre bomb checks tot het zoeken naar drenkelingen of voorwerpen onder water. De aanwezigheid van onze capaciteiten maakt samenwerking aantrekkelijk voor civiele autoriteiten, juist omdat onze ondersteuning gegarandeerd beschikbaar is. Zo mogelijk wordt hierbij gebruikgemaakt van duikondersteuning van andere operationele Defensie-duikeenheden, waarbij de DDG een regierol vervult. De DDG maakt het verschil met specialistische kennis en gegarandeerde beschikbaarheid. Naast de beschikbare capaciteiten wordt ook de kennis en ervaring binnen de DDG en DDS (inter)nationaal als voorbeeld beschouwd. Hekkers: Ons succes is mede te danken aan het feit dat we zichtbaarder zijn gaan opereren met professionals en state of the art materiaal. We geven voorlichting en bezoeken scholen, maar we leiden daarnaast mensen op, ook duikers van buiten Defensie. Men herkent en erkent ons als expertisecentrum en dus delen wij graag onze kennis, maar wordt ook kennis met ons gedeeld. Salvage Constructie Unit uitgevoerd. Dat is ook echt weer een specialiteit op zich. Dat zulke specialisten hard nodig zijn, bewijst hun inzet begin 2012 toen een van de onderzeeboten nabij hun operatiegebied in het kader van antipiraterij, met spoed onderhoud behoefde. Naast de duikers die werkzaamheden uitvoeren voor het Salvage-team, beschikt de DDG nog over een Very Shallow Waterteam en een Diepduikteam. Deze laatste twee hebben mijnenbestrijding als basis en daarnaast beschikken ze over de specialiteiten tactisch optreden (samen met mariniers) en technisch duiken tot 80 meter. De EODD beschikt ook over een maritieme eenheid die op en nabij water met explosieven werkt. Aan boord van de mijnenjagers en duikvaartuigen heeft de DDG ook duikteams tot haarbeschikking. Voor iedere inzet kan de duikofficier van de wacht de aanwezige capaciteiten in de benodigde vorm samen-stellen. Dat maakt volgens Visser de DDG tot een unieke organisatie. De frequente inzet in civiele zaken voor bijvoorbeeld politie en brandweer bevestigt dat. DDG in cijfers Per jaar duikkeuringen, 18 hyperbare behandelingen, 350 DDS cursisten, 200 maritieme explosieven ruimen, 60 uitrukken in de veiligheidsregio. Daarnaast een continue stroom van bijstand en steunverlening, waaronder pre bomb checks, havenbescherming en ondersteuning van politie en brandweer. Combat tracking: klassiek spoorzoeken, moderne stijl Waar de eenheden van de DDG onder water worden ingezet in het kader van justitieel onderzoek, zijn het juist de combat trackers die sporenonderzoek op land verrichten. In feite staat tracking voor het volgen van een enkele persoon of groep personen aan de hand van de sporen die zij achterlaten. In de winter van 2012 is de DDG onder andere ingezet om het vermiste lichaam van een verdronken jongen in Luttelgeest op te sporen. Met behulp van gespecialiseerde duikers en sonarcapaciteit van de onderwaterrobot Remus slaagde de DDG in die opdracht. Dat zijn natuurlijk wel heel treurige gebeurtenissen. Maar ons werk is onafhankelijk van wie of wat; iemand zal het moeten doen en dan zijn wij er als duikgemeenschap van, besluit Visser. Met het oog op komende uitzendingen wist kapitein der mariniers Raymon Witteveen in 2008 het Mariniers Training Centrum (MTC) te overtuigen van de nut en noodzaak van combat tracking. Vlak daarvoor had hij zelf de opleiding Militairy Tracking Instructors Course in Brunei gevolgd. Wat ik toen nog niet wist, is dat tracking niet alleen een junglevaardigheid is, maar binnen Intelligence Surveillance Target Aquisition and Het credo van de marine is: Veiligheid op en vanuit zee. Maar dat kun je niet bieden als het onderwater niet veilig is. Onze inzet draagt ook bij aan de mobiliteit van de marineschepen, verklaart commandant DDS. Werkzaamheden aan het onderwaterschip, bijvoorbeeld, worden door onze 12 13

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens 'Schip van het Jaar' vaart in verband Stappen in de reorganisatie Alle Hens 11 12 column Colofon: Coverfoto: Aan boord van het patrouilleschip Groningen maakt de bemanning zich gereed om gesleept te worden

Nadere informatie

Modern mijnen jagen. NH90 Torpedo Trials. Alle Hens

Modern mijnen jagen. NH90 Torpedo Trials. Alle Hens Modern mijnen jagen NH90 Torpedo Trials Alle Hens 12 10 01 1 1 Alle Hens Colofon: Coverfoto: Tijdens de oefening Beneficial Archer doet de Mijnendienst weer waar ze goed in is: mijnen jagen. Foto: Eva

Nadere informatie

Alle Hens. Desert drills. Technische versmelting

Alle Hens. Desert drills. Technische versmelting Alle Hens 09 13 Desert drills Technische versmelting column Colofon: Coverfoto: In de Mojave desert te Californië (VS) trainden mariniers van het 22e Raiding Squadron hun schietvaardigheden tijdens de

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Marineschepen schieten met scherp Kikkers koelbloedig in ijzige kou Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Colofon: Uitgave: Alle

Nadere informatie

Alle Hens. Het betere boarden. Albanië bomvrij. Maandblad van de Koninklijke Marine juni 2009

Alle Hens. Het betere boarden. Albanië bomvrij. Maandblad van de Koninklijke Marine juni 2009 Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine juni 2009 Het betere boarden Albanië bomvrij Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Colofon: Uitgave: Alle Hens is een uitgave van de Koninklijke Marine.

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Racen door Afrika voor goed doel Hoe veilig is defensie? Colofon: Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Uitgave: Alle Hens

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. FOST voor mariniers. Hr.Ms. van Amstel als ICT-laboratiorium. Maandblad van de Koninklijke Marine maart 2008

Alle Hens Maandblad. FOST voor mariniers. Hr.Ms. van Amstel als ICT-laboratiorium. Maandblad van de Koninklijke Marine maart 2008 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine maart 2008 FOST voor mariniers Hr.Ms. van Amstel als ICT-laboratiorium Colofon: Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Uitgave: Alle Hens

Nadere informatie

In het belang van Nederland

In het belang van Nederland In het belang van Nederland Inhoud Woord van de minister 5 Strategische omgeving 6 Militaire ontwikkelingen 7 Samenwerking in perspectief 8 Taken, strategische functies en vereiste capaciteiten 11 Het

Nadere informatie

THEMA AV KVMO Defensie weer zichtbaar in de samenleving

THEMA AV KVMO Defensie weer zichtbaar in de samenleving MARINEBLAD 125 JAAR NUMMER 4 JUNI 2015 JAARGANG 125 THEMA AV KVMO Defensie weer zichtbaar in de samenleving UITGAVE VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN MARINEOFFICIEREN Met bijdragen van burgemeester van

Nadere informatie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie jaargang 1 nummer 3 maart 2008 Internationale conferentie nationale veiligheid Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie Reacties op kanttekeningen basisvereisten crisismanagement

Nadere informatie

Magazine. Uitverkocht Ahoy bij NIDV-jubileum. Cyber Security Strategie. Cent van Vliet blikt terug en vooruit 01-2014

Magazine. Uitverkocht Ahoy bij NIDV-jubileum. Cyber Security Strategie. Cent van Vliet blikt terug en vooruit 01-2014 Magazine 01-2014 Uitverkocht Ahoy bij NIDV-jubileum Cyber Security Strategie LCW, TU Delft en F-35 Cent van Vliet blikt terug en vooruit Ahoy Rotterdam - 20 november 2014 NIDV Symposium & Tentoonstelling

Nadere informatie

defensiekrantnummer 3

defensiekrantnummer 3 defensiekrantnummer 3 26 januari 2012 3 Nederlander leidt internationaal vlootverband 4 Kleurrijke CBRN-oefening in Vught 6 Forensisch lab opent de aanval 8 Vier maanden trainen werpt vruchten af Energieke

Nadere informatie

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer Nummer 10 9 maart 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4-5 Wervingsresultaten door goede samenwerking beter Pagina 6 Marechaussee krijgt brigadecommandant nieuwe stijl Pagina

Nadere informatie

Overzeese handel en de inzet van de zeestrijdkrachten

Overzeese handel en de inzet van de zeestrijdkrachten HOFMAN Overzeese handel en de inzet van de zeestrijdkrachten Nederland staat bekend als handelsland én als zeevarende natie. Deze combinatie heeft ons in het verleden bepaald geen windeieren gelegd, maar

Nadere informatie

Koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander marineblad nummer 3 mei 2013 jaargang 123 uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren Koning Willem-Alexander Defensie versterkt cybercapaciteit Private of publieke beveiliging tegen piraterij?

Nadere informatie

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid 5 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Jeanine Hennis-Plasschaert "Defensie investeert in Cyber" Veiligheid in de 21e eeuw Ronald Plasterk Er moet een balans zijn tussen gebruiksgemak

Nadere informatie

beweging koninklijke luchtmacht 2009-2010

beweging koninklijke luchtmacht 2009-2010 in 09 beweging koninklijke luchtmacht 2009-2010 nhoud Wereldwijd inzetbaar, maar Voorwoord Commandant Luchtstrijdkrachten 2 Hoofdtaak wereldwijd inzetbaar, op missie 4 Partner in veiligheid 12 De hoeksteen

Nadere informatie

marineblad nummer 3, mei 2008, jaargang 118 Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

marineblad nummer 3, mei 2008, jaargang 118 Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren marineblad nummer 3, mei 2008, jaargang 118 Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren inhoud inhoud 3 Column voorzitter KVMO 4 Interview Adelborsten: zij zijn en hopen te worden 8 Reacties

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 997 Vliegramp MH17 Nr. 13 VERSLAG VAN EEN AMBTELIJKE BRIEFING Vastgesteld 29 augustus 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste

Nadere informatie

defensiekrantnummer 11

defensiekrantnummer 11 defensiekrantnummer 11 16 mei 2013 Maltezers met mariniers naar Atalanta 4 Verkenningsvlieg voor de troepen uit 5 Samen de oorlog in 6 Make over voor Nederlandse luchtruim 8 Stoters winnen Bartelsbeker

Nadere informatie

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A.

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A. jaargang 2007 nr1 Qua Patet Orbis 11 20 38 47 63 IN DIT NUMMER O.A. SMP, CIM Situational Awareness voor de individuele marinier EUFOR, Democratische Republiek Congo NLMARFOR, Commander Landing Force Staff

Nadere informatie

Materieelgezien. Altijd toegang met de Telestick. KPU-bedrijf op locatie Naar de top met een coach. Nummer 6 juli/augustus 2012

Materieelgezien. Altijd toegang met de Telestick. KPU-bedrijf op locatie Naar de top met een coach. Nummer 6 juli/augustus 2012 Materieelgezien Nummer 6 juli/augustus 2012 Altijd toegang met de Telestick KPU-bedrijf op locatie Naar de top met een coach 2 Inhoud 4. Personal coach voor leidinggevenden Hoe staat het met ons persoonlijk

Nadere informatie

Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Nieuwe wijn in nieuwe zakken Nieuwe wijn in nieuwe zakken De krijgsmacht als structurele veiligheidspartner in eigen land T.A. Middendorp kolonel der genie* F.J.J. Princen MPA Inleiding Politieke agenda Tijdens het schrijven van dit

Nadere informatie

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007 MS SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR 175 j a a r Krijgsmacht en civiele partners e.v. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika 5 JAARGANG 176 2007 M E D E D E L I N G Adreswijzigingen Medewerkers

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Materieelgezien. Technologische revolutie op komst. Cultuurverandering DMO Nieuwe directeur Financiën en Control.

Materieelgezien. Technologische revolutie op komst. Cultuurverandering DMO Nieuwe directeur Financiën en Control. Materieelgezien Nummer 4 mei 2012 Technologische revolutie op komst Cultuurverandering DMO Nieuwe directeur Financiën en Control 2 Materieelgezien 3 Inhoud Column 4. Kijkje in de technologische toekomst

Nadere informatie

KMarMagazine. Nieuwe taken op Antillen. Traumacursus op hoogte Detainee-opleiding marinepersoneel Extra: Kom over de brug

KMarMagazine. Nieuwe taken op Antillen. Traumacursus op hoogte Detainee-opleiding marinepersoneel Extra: Kom over de brug KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee, Nummer 10, oktober 2010 Nieuwe taken op Antillen Traumacursus op hoogte Detainee-opleiding marinepersoneel Extra: Kom over de brug Inhoud 6-9

Nadere informatie

Jaargang 184 nummer 1-2015 MILITAIRE SPECTATOR. SURPASS : simulatie van maritieme oppervlaktebeeldopbouw

Jaargang 184 nummer 1-2015 MILITAIRE SPECTATOR. SURPASS : simulatie van maritieme oppervlaktebeeldopbouw Jaargang 184 nummer 1-2015 MILITAIRE SPECTATOR SURPASS : simulatie van maritieme oppervlaktebeeldopbouw n Innovatieve financiering voor Defensie n Luchtverdediging KLu en de lessen uit de Israëlisch-Arabische

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie