Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER..."

Transcriptie

1 Jaargang 13 nr 2 juni 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Boslaan / Lindenlaan. 1

2 Colofon Bestuur VvE (secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5, tel Parkbeheer Wolff Multidiensten Tel.: NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar ma t/m vrij tijdens kantooruren! Groencommissie Mien Hoogerwerf, Beukenlaan 13, tel , Tenniscommissie Toss tennis Corrie Strous, Eikenlaan 14, tel Loopgroep Anita Hoorenman, Lindenlaan 24, tel , Jeu de Boules Bob Aalbertsen, Boslaan 64, tel , Schipperskoor t Ouwe Tuigh Olga Nijmeijer, Eikenlaan 9, tel , Redactie + Website Olga Nijmeijer Ger Ettes Sophie Mulder. Noortje Vredenburg Riet Kemper Inhoud Pagina Colofon 2 Van de redactie 3 Bestuursberichten 4 Bericht van de Groencommissie 5 De Hanzelijn 7 Bezoek Hanzerak en IJsseloog 9 Ketelsluis 11 Reisverslag 14 Coopertest e Ketelhavenloop 16 Schaken 17 Interview 17 Van de Tenniscommissie 19 Koninginnedag 20 Jeu de Boulesnieuws 21 In Memoriam 23 Culinair verslag 24 Vraag, aanbod en gevonden 26 Geef de pen door 27 Shantykoor 28 Van de Redactie 28 Bollen route 29 Creatief 30 Kleurplaat 31 Onze omgeving 32 Kopij volgende nummer voor 15 september 2008 aanleveren. Alle kopy graag digitaal als bijlage in Word-document aanleveren

3 Van de redactie. Opnieuw een Ketelgraaf vol nieuws van ons park. Leuk nieuws, interessant nieuws maar ook droevig nieuws. Vier bewoners van ons park zijn in een paar maanden tijd overleden. Acht keer hing de vlag halfstok. Ook op de dag van de begrafenis/crematie wordt de vlag halfstok gehesen. De redactie van de Ketelgraaf betuigt namens de bewoners van ons park de nabestaanden zijn medeleven en wenst hen veel sterkte in de komende tijd. Terwijl voor hen dan de tijd even stilstaat gaat het leven in en rond het park door. Het zwembad en de tennisbanen liggen er weer perfect bij. De jeu de boulesbaan is wat hobbelig, maar daar doen we niets aan, dat maakt het lekker spannend. Er zijn artikelen over de Hanzelijn en het Hanzerak / IJsseloog. De groencommissie doet verslag van haar activiteiten, evenals de tenniscommissie en de Jeu de boulescommissie. Kortom, een gevarieerde Ketelgraaf, met achterin nog een kleurplaat voor de jongste bewoners. Als u de Ketelgraaf meeneemt op vakantie hebt u twee vliegen in één klap, uw kind heeft al dan niet op de achterbank wat te doen en u hebt zelf ook even rustig de tijd om uw wijk blad te lezen. Rest ons nog iedereen die wegens vakantie voor korte of langere tijd ons park verlaat een hele fijne vacantie en een behouden terugkomst te wensen en de mensen die niet elders met vakantie gaan maar hier blijven ach, hier op het park heb je immers altijd vakantie. 3

4 Bestuursberichten. Grijze tegel De klacht over de grijze tegels aan de rand van het zwembad die glad zouden zijn, zoals gesteld in de algemene ledenvergadering is in behandeling genomen. Het bestuur wil weten hoeveel incidenten er gebeuren Aanpassen door bijvoorbeeld de stenen te ruwen zal een kostbare zaak zijn. Het heeft de aandacht van het bestuur. Lek Naar alle waarschijnlijkheid is door het klepelen in de sloot tussen de Buitenplaats en de huizen aan de Lindelaan de rioolpersleiding beschadigd geraakt. De pomp is onmiddellijk stil gezet. In het weekend van 31 mei en 1 juni is de inhoud van de pompput regelmatig leeg gehaald en afgevoerd. Maandag 2 juni is er een dam gelegd en daarna kon onderzoek naar het lek en het repareren van de persleiding gedaan worden. De schade zal op de veroorzaker worden verhaald. Schelpenpaden De schelpenpaden zijn inmiddels opgehoogd en het gravier d or is opgebracht. Het is nodig dat het materiaal nog enige tijd uithardt. CAI-systeem Het uitvallen van de het CAI-systeem eind mei en nog wel tijdens een voetbalwedstrijd, is veroorzaakt door een stroomstoring bij het zwembad. Ook diverse verlichting was uitgevallen. Hoewel de ouderdom van de CAI installatie deze keer niet de oorzaak was, baart de installatie het bestuur wel zorgen. Het wordt steeds moeilijker om alle beschikbare zenders te krijgen, en de kwaliteit van het beeld wordt er niet beter op. We zullen dan ook naar een ander, eventueel een individueel, systeem moeten. Klachten Zonder commentaar noemen we de klachten op die het bestuur regelmatig krijgt. Klachten over het CAI-systeem Zwaar vrachtverkeer Zodanig parkeren in de lanen dat het doorgaand verkeer gehinderd wordt. Rijden met auto s op het schelpenpad achter het zwembad om kinderen uit het zwembad op te halen Parkeren aan de slootkant op het gras Beukenlaan Te hard rijden Klachten over de plaats van de straatjuwelen 4

5 Afvoer van het regenwater op de straten Te donker op straat Last van het licht op straat Vernielingen op diverse plaatsen in het park Slordige voortuintjes Verkeerd schoeisel op de tennisbanen Slecht onderhoud van de twee meterstrook adres Het bestuur doet nogmaals een beroep op de leden van wie het bestuur nog geen e- mailadres heeft, dit aan de penningmeester door te geven. We kunnen u dan sneller en adequater op de hoogte houden. Bericht van de groencommissie Loopgroep maar dan anders.. Wat hebben we weer hard gewerkt op 18 en 19 april. Met een groepje vrijwilligers waaronder de groencommissie: 400 maagdenpalm plantjes geplant langs de nieuwe beschoeiing bij de sloot Beukenlaan. 50 heesters geplant op diverse plekken (liguster en ribes) Sneeuwklokjes opgegraven en gescheurd en herplant om te vermeerderen in beukenbos en elders. De takkenwallen in het zendmastbos verkleind en verstevigd met boompalen. Restant van de takken afgevoerd, een paar perkjes gewied, opschot van esdoorns handmatig verwijderd in verschillende bospercelen. Alles was mooi aangeslagen, ofschoon het weer dan weer wat te droog en dan weer erg veel regen bracht. We keken met trots op ons werk dat alleen maar rendeerde. We konden ons al helemaal voorstellen hoe het volgend jaar zou zijn, het kapotgewaaide zendmastbos, gelukkig hersteld.wat was het opgeknapt. Sja, en toen kwam het Gravodor pad.. Op zich natuurlijk prachtig: goed overwogen: de kostprijs, de milieubelasting ( veel minder dan een schelpenpad) een mooi natuurlijke uitstraling. 5

6 Helaas, om een goede hechting te hebben op de ondergrond moesten de schelpen vermengd met de klei worden weggeschoven, en de kosten om dat af te voeren waren gigantisch. Het is dus over de beplanting heen geschoven die we er net zo fijn in hadden gezet. Dit hebben onze heesters en maagdenpalm niet overleefd. En helaas geldt dan ook hier dat er een afweging gemaakt werd: de kosten van een nieuwe beplanting wegen niet op tegen het afvoeren van de klei vermengd met schelpen.. Zo gaat het dan soms: een pelgrimspas: 3 stappen vooruit en een achteruit. De teleurstelling was er, maar we moeten verder, in het najaar gaan we die schade ook weer herstellen. We hopen toch weer vrijwilligers te vinden die met ons willen mee werken. Een loopgroep.. maar dan een beetje anders.. Margriet Evers 6

7 De Hanzelijn Op zaterdag 31 mei jl. werd er een open dag georganiseerd door Ballast Nedam, het bedrijf dat de werkzaamheden aan de Hanzelijn uitvoert. Samen met een vriendin toog ik erheen om e.e.a. in ogenschouw te nemen. 2 juni 2007 was er ook een open dag, we konden dus goed vergelijken of en hoever Ballast Nedam met de werkzaamheden gevorderd was. De ontvangst vond plaats aan de Kampense zijde van het Drontermeer en was weer zeer goed verzorgd. In een grote tent werden de bezoekers opgevangen en voorzien van koffie, thee of frisdrank en heerlijke koeken. Vervolgens werd men ingedeeld in een groep die onder leiding van een van de medewerkers werd rondgeleid. Degenen die nog even moesten wachten konden die tijd gebruiken om een interessante film te bekijken die een duidelijk beeld gaf van de bezigheden aldaar en de achtergronden. Wat er zoal te zien was kan ik het beste aan u doorgeven d.m.n. foto s. Technische informatie is te verkrijgen via internet, Een blik op het terrein en een kijkje in de ingang van de tunnel. 7

8 Ballast Nedam werkt tot 2010 aan de tunnel. Daarna gaat Pro Rail verder. Het is de bedoeling dat de Hanzelijn in 2012 in gebruik kan worden genomen. Halverwege de rondleiding werd er ijs uitgedeeld. Zoals u ziet viel dat zeer in de smaak. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen. Al met al een zeer geslaagde ochtend. Een welverdiend compliment voor Ballast Nedam voor deze perfect georganiseerde rondleiding. Sophie Mulder. P.s.: Volgend jaar is er weer een open dag. Laat u zich de mogelijkheid om een kijkje te nemen niet ontgaan! 8

9 BEZOEK HANZERAK BEZOEK HANZERAK-WEST EN DEPOT IJSSELOOG Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied had op 4 en 5 juni jl. een werkbezoek georganiseerd voor zowel de bewoners van Ketelhaven, als de overige bewoners uit de directe omgeving van het Ketelmeer, om tekst en uitleg te geven omtrent alle werkzaamheden in het Ketelmeergebied en op het depot IJsseloog. De belangstelling was dermate groot, dat er 4 vaartochten moesten worden georganiseerd om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. We werden s morgens om uur met koffie ontvangen in Land s End, waarna een presentatie volgde met de doelstellingen van RWS en technische toelichtingen werden gegeven door de aannemingscombinatie Boskalis en Van Oord. Een van de doelstellingen van RWS is met name het verbeteren van de verbinding tussen het IJsselmeer en de IJssel (Kampen) door het geschikt te maken voor grotere en modernere schepen. Daartoe dient de vaargeul uitgediept en verbreed te worden. Aangezien op de bodem van het Ketelmeer een dikke laag verontreinigd slib is neergeslagen, is het van groot belang dat de bodem wordt schoongemaakt. Voor het opslaan van vervuild slib uit het stroomgebied van de Rijn is het depot in het Ketelmeer gebouwd, het zgn. IJsseloog, dat zijn naam te danken heeft aan de vorm en de ligging. De verontreinigende stoffen zijn afkomstig uit Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland, die tot 1980 hun afvalstoffen loosden in de Rijn en de IJssel. Er was toen nog geen strenge wetgeving tegen het lozen van verontreinigende stoffen. Doordat het Ketelmeer aan de monding van de IJssel ligt en er weinig stroming staat in het Ketelmeer, zakt het slib daar naar de bodem. Het water van het Ketelmeer is niet vervuild, aangezien de vervuiling van zware metalen zich alleen hecht aan slib en niet aan zand of aan water. Voor de sanering van het Ketelmeer worden meerdere baggerwerktuigen gebruikt, die met de meest geavanceerde apparatuur zeer nauwkeurig het slib verwijderen. Als we op de dijk rijden, kunnen we ze allen aan het werk zien. Alleen het zwaar vervuilde slib mag in het depot worden opgeslagen, anders zou het depot te snel vol zijn met materiaal dat er niet thuis hoort. Het depot van 45 meter diep met een 9

10 ringdijk van 10 meter hoog kan 20 miljoen kubieke meter vervuild slib herbergen. Uit het Ketelmeer wordt 13 miljoen kubieke meter slib gestort en de ruimte die nog over is zal worden gevuld met slib van andere locaties. Het is nog niet duidelijk wat er met IJsseloog gaat gebeuren wanneer dit project over vele jaren voltooid is. Aan de oostkant van het depoteiland zijn nog twee eilanden aangelegd, Hanzeplaat en Schokkerbank, welke bestemd zijn voor recreatie en natuur-beleving. Waarschijnlijk krijgt ook IJsseloog een recreatieve bestemming, aldus Rijkswaterstaat. Tijdens de vaartocht richting Ketelbrug kregen we een uitstekende indruk van de werkwijze van de div. zuigers, kraanschepen en pontons, duwboten, beunbakken en drijvende leidingen. Er is een indrukwekkende hoeveelheid personeel aanwezig: ca. 40 personen op de werktuigen en ca. 10 personen die het geheel begeleiden. Alles, met name het slib en de kwaliteit van het water, wordt voortdurend gecontroleerd. Na een uurtje varen werden we op het depot IJsseloog met koffie en cake ontvangen door RWS. Ook daar vond een presentatie plaats en was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Aansluitend was er een rondleiding op het depot en konden we eindelijk met eigen ogen het immense depot aanschouwen. Het zag er indrukwekkend en zeer verzorgd uit. Er waren vele vogels, bloemen en planten. De kwaliteit van het water is goed; er zwemmen zelfs vissen in. Rijkswaterstaat besteedde alle tijd en zorg aan ons en heeft ons kunnen overtuigen van de doeltreffendheid van hun werk. In de monding van de IJssel wordt een nieuw natuurgebied gerealiseerd: IJsselmonding. De grond die vrijkomt bij het graven van de 3 geulen wordt gebruikt voor de aanleg van eilanden van het natuurgebied. Er zal een schitterend natuurgebied ontstaan voor mens en dier. Watervogels zoals futen, aalscholvers, reigers, meerkoeten en verschillende eenden, kunnen hier een nieuwe rust- of broedplaats vinden. Natuurliefhebbers en watersporters kunnen hun hart ophalen in, op en rond het schone Ketelmeer! Dat wordt dus nog meer genieten voor ons. Alle informatie is overigens te verkrijgen bij: aanleg en dan doorklikken naar projecten/vaarwegen/ketelmeer/ _vaargeul_hanzerak_west. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een inloop spreekuur op de Colijnweg 1a op iedere dinsdag 10

11 van uur, alwaar al uw vragen beantwoord kunnen worden en volop informatie aanwezig is. Ook kunt u gebruik maken van de gratis informatielijn: Rijkswaterstaat, Boskalis en Van Oord: Hartelijk bedankt voor deze zeer informatieve, goed verzorgde dag! Noortje Vredenburg Ketelsluis: voornamelijk voor pleziervaart door Olga Nijmeijer. Als ik in Ketelhaven de sluis over rijd, gaat mijn blik regelmatig naar het sluiswachterhuisje. Ik vind het huisje een blikvanger, het heeft mooie lijnen. Ook ben ik nieuwsgierig wat daarbinnen gebeurt en hoe het er uit ziet. Ik wil er wel eens een kijkje nemen en kan dan meteen een verhaal maken voor de Ketelgraaf. Midden jaren negentig is het sluiswachterhuisje verbouwd. Toen heb ik in de krant gelezen dat de architect Jan Benthem was. Toentertijd al een bekend architect. Schiphol Plaza is door hem ontworpen en als je naar zijn oeuvre kijkt staan er veel beroemde gebouwen bij, zoals het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad en het Anne Frankhuis in Amsterdam. Toch maar even navragen bij de heer Benthem of hij het ontworpen heeft en of dit vermeld mag worden. Dat is inderdaad zo en hij vertelt ook nog hoe dat gegaan is. De provincie had hem uitgenodigd om te praten over een mogelijke opdracht voor een nieuw dienstgebouw voor ambtenaren van de provinciale waterstaat. Dat klonk veelbelovend. In het gesprek bleek al gauw dat het niet om nieuwbouw ging maar om een verbouwing. Het gebouw was ook niet zo groot: 3 bij 6 meter, en het budget was niet toereikend om bij te bouwen. Dat stelde hem wel wat teleur, maar hij heeft geprobeerd er wat van te maken. En zo staat er sinds 1995 een sluiswachterhuisje in Ketelhaven dat ontworpen is door een beroemde architect. 11

12 Het kan maar zo zijn dat dit huisje later op een lijst van monumenten komt. De beroemde architect Rietveld heeft in zijn oeuvre ook bushokjes en benzinestations staan. Hoe zou het er van binnen uitzien? En wat gebeurt er zoal? Na vijf telefoontjes kwam ik er achter dat niet Rijkswaterstaat maar de provincie over deze sluis gaat. De medewerkster van de communicatieafdeling van de provincie had geen bezwaar dat er een verhaal over de Ketelsluis in een buurtblad zou komen De bedieningsmedewerker zou mij wel te woord staan. Kennelijk heet bij de provincie iemand die de sluis bedient geen sluiswachter meer. En zo heb ik een afspraak met de heer De Jonge gemaakt en kon ik langs komen. De deur van het sluiswachterhuisje zit stevig op slot. Gelukkig is er een bel. Boven is het eerste wat je opvalt het fantastische uitzicht. Je kijkt over het Ketelmeer met IJsseloog en aan de andere kant zie je ons park liggen. Het is er heerlijk koel op deze zonnige namiddag. Er zijn diverse beeldschermen. Ik zie de boot, die ik net nog in de vaart zag liggen nu, via het scherm in de sluis. Hij ligt heel diep. Het verschil tussen Ketelmeer en de Lage Vaart is vijf meter. Bij de Kampersluis, bij Gicom, zie ik ook een boot de sluis binnenvaren. Deze sluis en de ophaalbrug worden op afstand bediend vanuit deze post. Hoe melden ze zich, is mijn vraag. Nu, dat kan telefonisch, legt De Jonge uit. Soms bellen ze al wanneer ze nog onderweg zijn. Maar bij de steiger, zowel aan de kant van de vaart als aan de kant van het Ketelmeer, zit een gele praatpaal en via die paal kun je contact maken. De sluiswachter drukt op de knopjes en het water in de sluis stijgt met een behoorlijke snelheid. Het vol en leeg lopen van de sluis duurt drie minuten, vertelt hij. De deuren gaan open en het scheepje vaart de sluis uit. Soms kent De Jonge de mensen en dan gaat hij even naar buiten om een paar woorden te wisselen met de booteigenaar. Zo kent hij de bezitters van een wit jacht dat aardig Miami vice-achtig aandoet. Ze verlaten de sluis en hij wenst ze een prettig weekend. Als watersporters de boot vastmaken kan die dan blijven hangen? O, dat is zeker wel eens gebeurd, zegt De Jonge. Ze moeten de boot ook niet vastmaken aan de sluis. Ik meld me altijd bij de schipper. Hij weet dan dat je hem in de gaten houdt en dat geeft rust. Het gaat vrijwel altijd goed. Soms, als er meerdere boten de sluis in moeten, worden er wel eens wat plezierjachteigenaren zenuwachtig. 12

13 Er is geen klomp aan een touwtje aanwezig waar de schippers geld in moeten doen. In de provincie Flevoland is het gebruik van sluizen en het laten openen van bruggen gratis. Dit is niet overal zo in Nederland. Zo vraagt de provincie Friesland minstens drie euro. De Jonge is er blij mee dat het gratis is. Het is zo n gedoe. Ze hebben soms geen kleingeld en dan moet er gewisseld worden. Nee, ik ben er niet rouwig om. Het is voornamelijk de pleziervaart die van de sluis gebruikt maakt. Door de komst van Gicom is dat wat toegenomen. Er gaat weinig beroepsvaart door, zo nu en dan wat vaste klanten zoals beurtschippers. De boten van de binnenvaart zijn tegenwoordig te groot. Ze kunnen niet meer door de sluis. Het bedienen van de ophaalbrug is er een paar jaar geleden bij gekomen. De brug, die de vaste brug verving is volgens De Jonge een derdehands. Hij lag eerst over het Apeldoorns Kanaal bij Dieren. Daarna bij de sluis van Harderwijk. En nu hier. Gicom had belang bij een ophaalbrug en heeft ook een deel betaald. Bij het naar beneden doen van de slagbomen denk ik wel eens: op hoop van zegen. Veel automobilisten proberen ondanks dat de waarschuwingslichten al branden nog gauw onder de slagbomen door te schieten. De Jonge werkt al vanaf 1969 op deze sluis. Hij was beurtschipper en heeft dat beroep samen met zijn vrouw een aantal jaren uitgeoefend. Hij is ook zoon van een schipper. Hij heeft een groot deel van zijn jeugd in een pleeggezin gewoond. Zijn vrouw, dochter van een schipper, heeft vele jaren op een internaat doorgebracht. Beiden hadden daar niet zulke goede herinneringen aan. Toen de kinderen naar school moesten hebben ze dan ook besloten een baan aan de wal te nemen, en werd hij sluiswachter op de Ketelsluis. Er was ook nog eens een dienstwoning bij en daar wonen ze nu nog. Inmiddels is de woning hun eigendom. Nog een jaar en dan is De Jonge 65 en stopt hij met zijn baan. Een prima baan vindt hij. Wel lange dagen: van s morgens 7.30 tot s avonds 7 uur. De laatste schutting is om uur. Maar daarna ben je weer bijna een week vrij. Op mijn vraag wat hij van al die uitbreidingsplannen van Ketelhaven vindt, is hij wat vaag. Waarschijnlijk woon ik hier dan niet meer, is zijn antwoord. Hij heeft wel een boot. Als voormalig schipper moet je het water op kunnen. De dijkverhoging door middel van een betonnen muur is hier goed te zien. Is het nu veiliger geworden? Volgens De Jonge kan er niet zoveel gebeuren. De Afsluitdijk is wel belangrijk. Mocht deze om wat voor redenen dan ook wegvallen, dan krijg je weer eb en vloed, en bij een flinke storm is het mogelijk dat het water over de dijken slaat. Dingdong hoor ik, het geluid dat de schutting begint. Dat geluid ken je zeker wel, zegt De Jonge. Nou en of. Als ik op een zonnige dag in de tuin zit met familie of vrienden, en de dingdong gaat, is er altijd wel iemand die zegt: Je voordeurbel gaat. 13

14 Naar Zuid Amerika / Patagonië: het einde van de wereld Hoewel vóór het vertrek enige twijfel bestond over de keuze van het reisdoel zijn we vol goede moed naar Santiago de Chili vertrokken. Ten zuiden ligt de vruchtbare centrale vallei met de wijngaarden, waar de heerlijkste wijnen geproefd werden. Enigszins beneveld rijden we, via het Colchagua-museum met wetenswaardigheden over Zuid-Amerikaanse cultuurhistorie, terug naar de hoofdstad van Chili. De volgende dag transfer naar Punta Arenas en Puerto Natales in het Chileense Patagonië, waar we in n inheems restaurantje heerlijke verse zalm gegeten hebben. Van hier uit wordt in noordelijke richting gereisd naar het schitterende Torres del Paine National Park om de adembenemende schoonheid te zien van de excentrieke bergtoppen van de Torres (torens) en de Cuernos (hoorns), de prachtige meren omgeven door besneeuwde bergen, terwijl het in januari daar zomer is. Tijdens een van de wandelingen, langs het Pehoé-meer, lopen groepjes lama-achtige beesten, guanaco s, met hun donkere zwaarbewimperde ogen nogal schichtig aan ons voorbij. We maken n zodiak-boottocht over de Rio Serrano naar de gletsjer met dezelfde naam. Wat n geweldige ijsmassa. Ook ontmoeten we een heuse heremiet, een kluizenaar, die al jarenlang vrij eenzaam leeft in n door hem zelf vervaardigd huis van golfplaten. Hij heeft de gletsjer enorm zien terugtrekken de afgelopen ware vloedgolven. We hebben geluk : meer dan eens zien we dit gebeuren! Het is een unieke ervaring om onderlangs de ijsrotsen te varen en langs kristalblauwe drijvende ijsbergen van enorme omvang. Het National Park is genoemd naar Perito Francisco Moreno en ligt in de Andes met subantarctische wouden en helderblauwe meren. En dan de vlucht naar Ushuaia : het einde van de wereld. Het is de zuidelijkste stad ter wereld,- een voormalige strafkolonie - aan de zuidkust van Vuurland, met gedeeltelijk een fjordenkust. Er zijn slechts n paar groepen van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking overgebleven. Diverse expedities leggen aan in Ushuaia alvorens koers te zetten naar Antarctica. Zover zijn we echter niet afgedaald. Wel hebben we een tocht per catamaran over het Beaglekanaal gemaakt. Zeeleeuwen, albatrossen, pinguïns, aalscholvers, stormvogels krijgen we in het vizier. Het is er genieten van de geweldige fauna en de weergoden zijn ons welgezind in het meestal zo winderige en onherbergzame 14

15 gebied van Tierra del Fuego, ontdekt door F. de Magalhães, Portugees zeevaarder, die er vuren zag branden en daar het eiland naar noemde. Voorrang bij het oversteken In het noord-oostelijke gedeelte van Patagonië ligt Península de Valdés, een schiereiland waar iedere natuurliefhebber zijn hart kan ophalen. In het natuurreservaat leven kolossale zeeolifanten, ook hier zeeleeuwen die op de stranden liggen te zonnen of spelen. We bezoeken de grootste broedplaats van Magellaan-pinguïns, waar we ook de koddige jonge pinguïns zien met hun van pluizenpak naar het in echte veren veranderde kostuum. Tijdens de rondwandeling struikel je haast over de pinguïns, maar tevoren is ons duidelijk instructie gegeven dat je de dieren met rust moet laten en voorrang moet geven bij het oversteken. Als afsluiting van de reis verlaten we Patagonië om in de hoofdstad en grootste havenstad van Argentinië de laatste Zuid-Amerikaanse lucht in te ademen van deze overweldigende, bruisende stad. We laten de tango op ons inwerken en nemen de muziek, de dans en de vervoering mee naar huis. Tineke van Loon Coopertest Op 17 juni werd voor de vierde keer een Coopertest georganiseerd door de Loopgroep Ketelhaven. Een Coopertest is een test om de conditie te testen. Niet speciaal voor hardlopers, maar voor iedereen, onafhankelijk van de sport die hij beoefend. Zelfs mensen die helemaal niet aan sport doen kunnen er op deze manier achter komen hoe het met hun conditie is gesteld. Gedurende 12 minuten wordt er zo hard gelopen als men kan. Na afloop wordt de exacte afgelegde afstand opgemeten. In een tabel, kan men dan, gecorrigeerd naar leeftijd en geslacht aflezen hoe het met de conditie is gesteld. De 15

16 kwalificaties zijn: uitstekend, goed, ruim voldoende, voldoende, matig, zwak en zeer zwak. Deze keer waren er negentien deelnemers, de snelste legde in 12 minuten een afstand af van 2933 meter en de langzaamste een afstand van 2040 meter, die daarmee volgens de tabel nog altijd ruim voldoende scoorde. Omdat de Loopgroep vaker een Coopertest organiseert is het een ideale manier om het verloop van iemands conditie te volgen. Bij voldoende belangstelling wordt er in het najaar weer een Coopertest georganiseerd. De 13 e Ketelhavenloop Op 30 augustus is het weer zo ver, voor de dertiende keer zal op ons park de traditionele Ketelhavenloop worden georganiseerd. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het zenuwcentrum zal, net als vorig jaar weer gevestigd zijn op de verharde tennisbaan. In een grote tent kunnen de atleten zich omkleden. Na afloop is daar ook de prijsuitreiking en voor leden van de loopgroep, hun familie en de vrijwilligers savonds een feestelijke barbecue. Om uur gaat de jeugd t/m 12jr. van start voor twee rondjes van 600meter. Om uur starten de volwassenen. Degenen die meedoen voor de prijzen lopen 10km, 5 ronden van elk 2km. Recreanten kunnen naar keuze 2,4,6 of 8km lopen, zo kan praktisch iedereen meedoen. Voor alle deelnemers is er een leuke attentie. 16

17 Ook is er een extra beloning uitgeloofd voor het verbreken van het parcoursrecord, om snelle lopers uit de regio aan te trekken. Voor mannen staat het op 32min.44sec en voor vrouwen op 38min.20sec. Inschrijven voor de Ketelhavenloop kan nu al via internet: Na inschrijven kan in de tent op de tennisbaan tot een half uur voor de wedstrijd. We hopen dat de bewoners van ons park gedurende de loop alleen in uiterste noodzaak gebruik zullen maken van de wegen. Er wordt nog geschaakt! In tegenstelling tot eerdere berichten, leeft de schaakclub Ketelhaven nog. Vijf leden betwisten in een onderlinge competitie het Kampioenschap van Ketelhaven. Beurtelings wordt er bij een van de spelers in de avonduren een wedstrijd georganiseerd. Duidelijk is wel dat we nieuwe leden goed kunnen gebruiken. Om lid te worden van onze club heeft u geen ELO rating nodig. Op een enkeling na zijn we allen goedwillende amateurs. Wilt u eens een avondje meemaken? U kunt altijd aanschuiven. Even een mailtje naar en het is zo geregeld. Interview met Jack van Hettema de nieuwe voorzitter van de Tenniscommissie door Janneke Morsch scholiere Meneer van Hettema, wanneer bent u begonnen met tennissen? Nou, dat is eigenlijk al heel lang geleden, in Ik was in Duitsland en we gingen daar tussen de middag tennissen. Daar heb ik een beetje tennisles gehad van iemand die daar werkte op de sportschool en zo ben ik eigenlijk begonnen. Waarom tennissen? Ik denk dat dit een sport is die je heel lang kan doen. Ik heb altijd gehockeyd en daar moet je heel veel mensen bij elkaar hebben wil je een wedstrijd kunnen hockeyen. En tennis leek me ook harstikke leuk. Dat is de reden dat ik met tennis ben begonnen. Doet u nog aan andere sporten naast tennis? Ik heb altijd gehockeyd, maar sinds ik in Dronten woon doe ik dat niet meer. Ik golf een 17

18 keer in de zoveel tijd op donderdag met wat vrienden in Zeewolde. Ik heb een boot, dus zeilen is een hobby geworden. Ook hardloop ik op de dinsdag. Speelt u ook tennis wedstrijden? Dit seizoen heb ik aan het openingstoernooi meegedaan. Ik zou eigenlijk nu meedoen aan een toernooi, maar er zijn wat mensen die zich later hadden opgegeven en toen zei ik, nou dan doe ik wel niet mee. Ik ben een beetje geblesseerd aan mijn vinger en ik heb een beetje last van een tennis elleboog, dus ik kan maar beter rustig aandoen. Heeft u al eens prijzen gewonnen met tennis? Voor tennis? Nee. Ook niet in Ketelhaven. Dat zit er ook niet in. Het niveau van mij is zo laag, dat ik alleen maar poedelprijzen kan winnen. Hoe vaak traint u? Veel te weinig. Je moet gewoon wekelijks gaan tennissen, dat komt er gewoon niet van. Dan moet je lid worden van een tennisvereniging en dan twee a drie keer per week tennissen. Maar een keer in de week, een keer in de twee weken. Tijd is gewoon moeilijk. Ziet u het meer als een hobby of een sport? Als ik het doe, is het meer een hobby. Maar als ik op de baan sta, zie ik het meer als een sport. Was u meteen goed in tennis? Ik ben echt niet goed in tennis. Je moet het heel vaak doen, heel vaak de slag oefenen. Het is niet zo dat ik er geen zin in heb, om meer te oefenen, maar dat ik gewoon te weinig tijd heb. Hoe vindt u het om de nieuwe voorzitter te zijn van de tennisclub? Moeilijk. Er komen toch meer dingen op je af dan je denkt. Ik zit bij mensen die het al jaren doen, ik zie toch wel wat foutjes in de organisatie, die we volgend jaar beter moeten doen. Er hebben zich dit jaar maar weinig mensen opgegeven voor het toernooi, dus het hele schema moest worden aangepast. Voorheen was het toernooi ook doordeweeks, maar dat hebben we dus nu ook niet meer. De opstelling van de brief was niet helemaal duidelijk, je kan verhinderingen aankruisen, maar dat bleek niet helemaal duidelijk. Volgend jaar doen we dat zeker beter. Werd u gevraagd om voorzitter te zijn of bood u het zelf aan? Ik heb gezegd dat ik wel een keer in de commissie wilde zitten. Als iedereen het een keertje is, dan zijn het niet altijd dezelfde mensen. Toen het zover was, deden Theo, Koos en Harry Klunder het ook. Of iemand voorzitter is of niet, maakt mij niet zoveel uit. Wat houdt uw taak als voorzitter in? Officiele voorzitter... Als we bij elkaar zitten, moet ik ervoor zorgen dat alles in goede banen loopt. Eigenlijk moet iedereen wat doen, iedereen krijgt een functie. Ik controleer of alles uiteindelijk gedaan wordt, maar echt voorzitter wil ik mezelf niet noemen. Een beetje overdreven om te zeggen dat ik een voorzitter ben, we doen allemaal wat. Wordt u betaald voor deze functie? Nee. Het is hartstikke leuk. Die voorbesprekingen hebben we ook plezier met elkaar. 18

19 Hoe kan je lid worden van de tennisclub? Als je een racket vast kan houden, kan je al lid worden van de tennisclub. Eigenlijk kan iedereen die kan tennissen of denkt te kunnen tennissen, zoals ik dacht, lid worden. Je kan gewoon lid worden van de tennisvereniging. We merken gewoon dit jaar dat er veel mensen weg zijn gegaan en dat er maar weinig aan is om te tennissen. Dat zien we nu ook met de opkomst. Twee keer zes, zes mannen en zes vrouwen. Op 2 juni had ik een toernooi en de hele dag zou ik er zitten, maar er bleek een gat te zijn van anderhalf uur dat er niemand tenniste. De wedstrijden zijn minimaal, dat komt de gezelligheid niet ten goede. Als er de hele dag constant tenniswedstrijden zijn, trekt dat ook veel meer publiek. Komen er nog regelmatig nieuwe leden bij? Deze periode zijn er veel mensen zonder kinderen op vakantie. Er komen ieder jaar wel twee mensen bij, dat is wel leuk. Er is geen commissie die beslist of je mee mag doen, als je mee wilt doen, mag je meedoen. Er gaan helaas meer mensen weg dan er bijkomen. Je hoeft ook geen formulieren in te vullen. Wij nodigen iedereen uit met een toernooi, dat gaat via de mail of via de post. We hebben een eigen site en ook op de site van Ketelhaven staat een verwijzing naar de tennisclub. Iedereen weet dat er een tennisclub is, maar we gaan mensen niet smeken om lid te worden van de tennisclub. Wordt er ook tennisles gegeven? Marlies van Amstel geeft les. Zij is de trainster en traint zaterdagochtend of welke dag je maar wilt. Dit doet ze al jaren. Heel veel hebben al les van haar gehad. Zelf heb ik les gehad in Dronten. Van de Tenniscommissie Singles ketelhaven 2008, Een nieuwe tenniscommissie bestaande uit Jaques, Koos, Harry en Theo hebben dit jaar de clubkampioenschappen enkel georganiseerd. Helaas viel er niet zoveel te organiseren, dit in verband met een zeer geringe deelname. Hadden we een paar jaar geleden nog een A en een B poule bij de Heren en de Dames, dit jaar waren er slechts 6 heren en 6 dames die om de eerste plaats gingen strijden. Deze partijen zijn in 2 weekenden gespeeld, zonder de gebruikelijke barbecue na afloop, ook daar waren veel te weinig mensen voor. Jammer, in het verleden was deze week een groot succes en was er veel publiek. De herenfinale ging tussen Koos Postma en Eric van de Velde, In 2 sets won Koos van Eric. In de damesfinale speelde Tineke van Loon tegen Marrie Sparreboom, Tineke was in 2 sets te sterk voor Marrie. 19

20 Hopelijk zijn er meer deelnemers met de clubkampioenschappen dubbels, deze worden gespeeld van 23 augustus t/m 30 augustus. (zie inschrijving) Hopelijk tot dan, De tenniscommissie. Konin-GING-EEN- DAG Toernooi Jeu de Boules 30 april 2008 Op woensdag 30 april j.l. was het weer zo ver, een traditie werd voort gezet door het vieren van de verjaardag van een inmiddels al weer vele jaren geleden overleden inwoonster uit Soestdijk. En ook bij vele Boulers uit ons meestal rustige park gaan dan ineens bijna alle remmingen volledig overboord als je dat had gezien.. je zou je echt afvragen... ze laten werkelijk ook alles maar los rond lopen! En al spoedig vloog de Oranje-bitter dan ook door een inmiddels opgezette feesttent. Maar goed, er werd ook heel serieus gebould. Op basis van het lot werden negen teams van 2 spelers samengesteld. Onder andere door het gooien van wat ballen op t slagveld en iets van een soort Koninklik kopgooien in een autoband werden uiteindelijk de finalisten bepaald, en dat waren enerzijds Sophie Mulder en Hessel Schutte, ietwat in de rol van underdogs en dan min of meer in de rol van upperdogs, Andries Vuijst (wonende Boslaan 111) samen met Gerald Ruesink, onze meest professionele bouler. In eerste instantie zo op het oog een uiterst ongelijke strijd en een deel van het publiek scandeerde dan ook on-ophoudelijk (tegen underdogs): Leg ze over de knie leg ze over de knie maar ja, om even als voorbeeld Andries Vuijst even goed stevig en integraal uit te kloppen. dat vergt toch echt wel een stief-kwartiertie werk, het geen maar niet werd uitgevoerd. Maar om af te ronden: winnaars werden uiteindelijk Andries Vuijst en Gerald Ruesink en zij ontvingen uit handen van onze beeldschone boule-representatrice Noortje Vredenburg een zeer fraaie ja wat was het ook al weer iets wat je in de fik kunt steken! U begrijpt het nu zeker wel: Boulen is een heel serieuze bezigheid, en daar mag je niet bij lachen. 20

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 13 nr 3 oktober 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Beukenlaan. 1 Colofon Pagina Inhoud

Nadere informatie

Jaargang 15 nr 3 september 2010

Jaargang 15 nr 3 september 2010 Jaargang 15 nr 3 september 2010 Magazine van de Vereniging van eigenaren Ketelhaven Scheurreparaties asfalt. 2 Colofon Bestuur VvE (Secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5. tel. 339699 E-mail:

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

v a n 2 8 j a n u a r i

v a n 2 8 j a n u a r i A p r i l 2 0 1 3 [ a p r i l 2 0 1 3 ] v a n 2 8 j a n u a r i Voor de eerste keer in 2013 is op 28 januari 2013 een bestuursvergadering geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn meerdere onderwerpen aan

Nadere informatie

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Deze editie: - onder motorkap en bodemplaat - verslag jubileumtreffen - uitnodiging najaarstreffen - de Bedford van,... nummer 2, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Colofon Bedford

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

33 e jaargang no. 2 - september 2007

33 e jaargang no. 2 - september 2007 D 33 e jaargang no. 2 - september 2007 D D D D Van de voorzitter Beste Watersportvrienden, Het seizoen is al weer een eind voorbij en de meeste vakanties zijn weer achter de rug. Wij hebben Nederland verkend

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Ons eigen Centraal Park

Ons eigen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Ons eigen Centraal Park Nieuwe bouwlocaties in Gaasperdam Het totstandkomen van de Structuurvisie Amsterdam Zuidoost 2020 en nu de mogelijke

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Clubmagazine. Jaargang 15-2011. Clubmagazine Berkendonk, Jaargang 15 (2011) Hans Talboom (Hansie) Rosas, foto C.Talboom.

Clubmagazine. Jaargang 15-2011. Clubmagazine Berkendonk, Jaargang 15 (2011) Hans Talboom (Hansie) Rosas, foto C.Talboom. Clubmagazine Hans Talboom (Hansie) Rosas, foto C.Talboom. Timmy, Berkendonk, foto S.Bijlsma Jaargang 15-2011 Pagina 1 Mark en Marc vol in plané Pagina 2 Redactie 4 Activiteiten kalender seizoen 2011 6

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011 Jaargang 27 maart 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Van graan tot brood, nieuwe activiteiten in het Brouwhuisse bakhuis.

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 20 nr 109 april 2007 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 20 NR 109 APRIL 2007 1

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Trien de Boer: 75 jaar lid van de KNKV

Trien de Boer: 75 jaar lid van de KNKV Huizen in Westzaan Deze Wessaner maar eens een heel lang artikel over een leuk bouwplan. Een prima initiatief om van de oude Vicomte-gebouwen om een mooi woonerf te maken. Want kijk naar de schets bij

Nadere informatie

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger:

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: bonus 96 nummer 2 juni 2011 jaargang 26 Bonus is een kwartaaluitgave van Welzijn Ouderen Catharina Stichting Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: ik ben blij dat ik

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie