Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER..."

Transcriptie

1 Jaargang 13 nr 2 juni 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Boslaan / Lindenlaan. 1

2 Colofon Bestuur VvE (secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5, tel Parkbeheer Wolff Multidiensten Tel.: NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar ma t/m vrij tijdens kantooruren! Groencommissie Mien Hoogerwerf, Beukenlaan 13, tel , Tenniscommissie Toss tennis Corrie Strous, Eikenlaan 14, tel Loopgroep Anita Hoorenman, Lindenlaan 24, tel , Jeu de Boules Bob Aalbertsen, Boslaan 64, tel , Schipperskoor t Ouwe Tuigh Olga Nijmeijer, Eikenlaan 9, tel , Redactie + Website Olga Nijmeijer Ger Ettes Sophie Mulder. Noortje Vredenburg Riet Kemper Inhoud Pagina Colofon 2 Van de redactie 3 Bestuursberichten 4 Bericht van de Groencommissie 5 De Hanzelijn 7 Bezoek Hanzerak en IJsseloog 9 Ketelsluis 11 Reisverslag 14 Coopertest e Ketelhavenloop 16 Schaken 17 Interview 17 Van de Tenniscommissie 19 Koninginnedag 20 Jeu de Boulesnieuws 21 In Memoriam 23 Culinair verslag 24 Vraag, aanbod en gevonden 26 Geef de pen door 27 Shantykoor 28 Van de Redactie 28 Bollen route 29 Creatief 30 Kleurplaat 31 Onze omgeving 32 Kopij volgende nummer voor 15 september 2008 aanleveren. Alle kopy graag digitaal als bijlage in Word-document aanleveren

3 Van de redactie. Opnieuw een Ketelgraaf vol nieuws van ons park. Leuk nieuws, interessant nieuws maar ook droevig nieuws. Vier bewoners van ons park zijn in een paar maanden tijd overleden. Acht keer hing de vlag halfstok. Ook op de dag van de begrafenis/crematie wordt de vlag halfstok gehesen. De redactie van de Ketelgraaf betuigt namens de bewoners van ons park de nabestaanden zijn medeleven en wenst hen veel sterkte in de komende tijd. Terwijl voor hen dan de tijd even stilstaat gaat het leven in en rond het park door. Het zwembad en de tennisbanen liggen er weer perfect bij. De jeu de boulesbaan is wat hobbelig, maar daar doen we niets aan, dat maakt het lekker spannend. Er zijn artikelen over de Hanzelijn en het Hanzerak / IJsseloog. De groencommissie doet verslag van haar activiteiten, evenals de tenniscommissie en de Jeu de boulescommissie. Kortom, een gevarieerde Ketelgraaf, met achterin nog een kleurplaat voor de jongste bewoners. Als u de Ketelgraaf meeneemt op vakantie hebt u twee vliegen in één klap, uw kind heeft al dan niet op de achterbank wat te doen en u hebt zelf ook even rustig de tijd om uw wijk blad te lezen. Rest ons nog iedereen die wegens vakantie voor korte of langere tijd ons park verlaat een hele fijne vacantie en een behouden terugkomst te wensen en de mensen die niet elders met vakantie gaan maar hier blijven ach, hier op het park heb je immers altijd vakantie. 3

4 Bestuursberichten. Grijze tegel De klacht over de grijze tegels aan de rand van het zwembad die glad zouden zijn, zoals gesteld in de algemene ledenvergadering is in behandeling genomen. Het bestuur wil weten hoeveel incidenten er gebeuren Aanpassen door bijvoorbeeld de stenen te ruwen zal een kostbare zaak zijn. Het heeft de aandacht van het bestuur. Lek Naar alle waarschijnlijkheid is door het klepelen in de sloot tussen de Buitenplaats en de huizen aan de Lindelaan de rioolpersleiding beschadigd geraakt. De pomp is onmiddellijk stil gezet. In het weekend van 31 mei en 1 juni is de inhoud van de pompput regelmatig leeg gehaald en afgevoerd. Maandag 2 juni is er een dam gelegd en daarna kon onderzoek naar het lek en het repareren van de persleiding gedaan worden. De schade zal op de veroorzaker worden verhaald. Schelpenpaden De schelpenpaden zijn inmiddels opgehoogd en het gravier d or is opgebracht. Het is nodig dat het materiaal nog enige tijd uithardt. CAI-systeem Het uitvallen van de het CAI-systeem eind mei en nog wel tijdens een voetbalwedstrijd, is veroorzaakt door een stroomstoring bij het zwembad. Ook diverse verlichting was uitgevallen. Hoewel de ouderdom van de CAI installatie deze keer niet de oorzaak was, baart de installatie het bestuur wel zorgen. Het wordt steeds moeilijker om alle beschikbare zenders te krijgen, en de kwaliteit van het beeld wordt er niet beter op. We zullen dan ook naar een ander, eventueel een individueel, systeem moeten. Klachten Zonder commentaar noemen we de klachten op die het bestuur regelmatig krijgt. Klachten over het CAI-systeem Zwaar vrachtverkeer Zodanig parkeren in de lanen dat het doorgaand verkeer gehinderd wordt. Rijden met auto s op het schelpenpad achter het zwembad om kinderen uit het zwembad op te halen Parkeren aan de slootkant op het gras Beukenlaan Te hard rijden Klachten over de plaats van de straatjuwelen 4

5 Afvoer van het regenwater op de straten Te donker op straat Last van het licht op straat Vernielingen op diverse plaatsen in het park Slordige voortuintjes Verkeerd schoeisel op de tennisbanen Slecht onderhoud van de twee meterstrook adres Het bestuur doet nogmaals een beroep op de leden van wie het bestuur nog geen e- mailadres heeft, dit aan de penningmeester door te geven. We kunnen u dan sneller en adequater op de hoogte houden. Bericht van de groencommissie Loopgroep maar dan anders.. Wat hebben we weer hard gewerkt op 18 en 19 april. Met een groepje vrijwilligers waaronder de groencommissie: 400 maagdenpalm plantjes geplant langs de nieuwe beschoeiing bij de sloot Beukenlaan. 50 heesters geplant op diverse plekken (liguster en ribes) Sneeuwklokjes opgegraven en gescheurd en herplant om te vermeerderen in beukenbos en elders. De takkenwallen in het zendmastbos verkleind en verstevigd met boompalen. Restant van de takken afgevoerd, een paar perkjes gewied, opschot van esdoorns handmatig verwijderd in verschillende bospercelen. Alles was mooi aangeslagen, ofschoon het weer dan weer wat te droog en dan weer erg veel regen bracht. We keken met trots op ons werk dat alleen maar rendeerde. We konden ons al helemaal voorstellen hoe het volgend jaar zou zijn, het kapotgewaaide zendmastbos, gelukkig hersteld.wat was het opgeknapt. Sja, en toen kwam het Gravodor pad.. Op zich natuurlijk prachtig: goed overwogen: de kostprijs, de milieubelasting ( veel minder dan een schelpenpad) een mooi natuurlijke uitstraling. 5

6 Helaas, om een goede hechting te hebben op de ondergrond moesten de schelpen vermengd met de klei worden weggeschoven, en de kosten om dat af te voeren waren gigantisch. Het is dus over de beplanting heen geschoven die we er net zo fijn in hadden gezet. Dit hebben onze heesters en maagdenpalm niet overleefd. En helaas geldt dan ook hier dat er een afweging gemaakt werd: de kosten van een nieuwe beplanting wegen niet op tegen het afvoeren van de klei vermengd met schelpen.. Zo gaat het dan soms: een pelgrimspas: 3 stappen vooruit en een achteruit. De teleurstelling was er, maar we moeten verder, in het najaar gaan we die schade ook weer herstellen. We hopen toch weer vrijwilligers te vinden die met ons willen mee werken. Een loopgroep.. maar dan een beetje anders.. Margriet Evers 6

7 De Hanzelijn Op zaterdag 31 mei jl. werd er een open dag georganiseerd door Ballast Nedam, het bedrijf dat de werkzaamheden aan de Hanzelijn uitvoert. Samen met een vriendin toog ik erheen om e.e.a. in ogenschouw te nemen. 2 juni 2007 was er ook een open dag, we konden dus goed vergelijken of en hoever Ballast Nedam met de werkzaamheden gevorderd was. De ontvangst vond plaats aan de Kampense zijde van het Drontermeer en was weer zeer goed verzorgd. In een grote tent werden de bezoekers opgevangen en voorzien van koffie, thee of frisdrank en heerlijke koeken. Vervolgens werd men ingedeeld in een groep die onder leiding van een van de medewerkers werd rondgeleid. Degenen die nog even moesten wachten konden die tijd gebruiken om een interessante film te bekijken die een duidelijk beeld gaf van de bezigheden aldaar en de achtergronden. Wat er zoal te zien was kan ik het beste aan u doorgeven d.m.n. foto s. Technische informatie is te verkrijgen via internet, Een blik op het terrein en een kijkje in de ingang van de tunnel. 7

8 Ballast Nedam werkt tot 2010 aan de tunnel. Daarna gaat Pro Rail verder. Het is de bedoeling dat de Hanzelijn in 2012 in gebruik kan worden genomen. Halverwege de rondleiding werd er ijs uitgedeeld. Zoals u ziet viel dat zeer in de smaak. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen. Al met al een zeer geslaagde ochtend. Een welverdiend compliment voor Ballast Nedam voor deze perfect georganiseerde rondleiding. Sophie Mulder. P.s.: Volgend jaar is er weer een open dag. Laat u zich de mogelijkheid om een kijkje te nemen niet ontgaan! 8

9 BEZOEK HANZERAK BEZOEK HANZERAK-WEST EN DEPOT IJSSELOOG Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied had op 4 en 5 juni jl. een werkbezoek georganiseerd voor zowel de bewoners van Ketelhaven, als de overige bewoners uit de directe omgeving van het Ketelmeer, om tekst en uitleg te geven omtrent alle werkzaamheden in het Ketelmeergebied en op het depot IJsseloog. De belangstelling was dermate groot, dat er 4 vaartochten moesten worden georganiseerd om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. We werden s morgens om uur met koffie ontvangen in Land s End, waarna een presentatie volgde met de doelstellingen van RWS en technische toelichtingen werden gegeven door de aannemingscombinatie Boskalis en Van Oord. Een van de doelstellingen van RWS is met name het verbeteren van de verbinding tussen het IJsselmeer en de IJssel (Kampen) door het geschikt te maken voor grotere en modernere schepen. Daartoe dient de vaargeul uitgediept en verbreed te worden. Aangezien op de bodem van het Ketelmeer een dikke laag verontreinigd slib is neergeslagen, is het van groot belang dat de bodem wordt schoongemaakt. Voor het opslaan van vervuild slib uit het stroomgebied van de Rijn is het depot in het Ketelmeer gebouwd, het zgn. IJsseloog, dat zijn naam te danken heeft aan de vorm en de ligging. De verontreinigende stoffen zijn afkomstig uit Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland, die tot 1980 hun afvalstoffen loosden in de Rijn en de IJssel. Er was toen nog geen strenge wetgeving tegen het lozen van verontreinigende stoffen. Doordat het Ketelmeer aan de monding van de IJssel ligt en er weinig stroming staat in het Ketelmeer, zakt het slib daar naar de bodem. Het water van het Ketelmeer is niet vervuild, aangezien de vervuiling van zware metalen zich alleen hecht aan slib en niet aan zand of aan water. Voor de sanering van het Ketelmeer worden meerdere baggerwerktuigen gebruikt, die met de meest geavanceerde apparatuur zeer nauwkeurig het slib verwijderen. Als we op de dijk rijden, kunnen we ze allen aan het werk zien. Alleen het zwaar vervuilde slib mag in het depot worden opgeslagen, anders zou het depot te snel vol zijn met materiaal dat er niet thuis hoort. Het depot van 45 meter diep met een 9

10 ringdijk van 10 meter hoog kan 20 miljoen kubieke meter vervuild slib herbergen. Uit het Ketelmeer wordt 13 miljoen kubieke meter slib gestort en de ruimte die nog over is zal worden gevuld met slib van andere locaties. Het is nog niet duidelijk wat er met IJsseloog gaat gebeuren wanneer dit project over vele jaren voltooid is. Aan de oostkant van het depoteiland zijn nog twee eilanden aangelegd, Hanzeplaat en Schokkerbank, welke bestemd zijn voor recreatie en natuur-beleving. Waarschijnlijk krijgt ook IJsseloog een recreatieve bestemming, aldus Rijkswaterstaat. Tijdens de vaartocht richting Ketelbrug kregen we een uitstekende indruk van de werkwijze van de div. zuigers, kraanschepen en pontons, duwboten, beunbakken en drijvende leidingen. Er is een indrukwekkende hoeveelheid personeel aanwezig: ca. 40 personen op de werktuigen en ca. 10 personen die het geheel begeleiden. Alles, met name het slib en de kwaliteit van het water, wordt voortdurend gecontroleerd. Na een uurtje varen werden we op het depot IJsseloog met koffie en cake ontvangen door RWS. Ook daar vond een presentatie plaats en was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Aansluitend was er een rondleiding op het depot en konden we eindelijk met eigen ogen het immense depot aanschouwen. Het zag er indrukwekkend en zeer verzorgd uit. Er waren vele vogels, bloemen en planten. De kwaliteit van het water is goed; er zwemmen zelfs vissen in. Rijkswaterstaat besteedde alle tijd en zorg aan ons en heeft ons kunnen overtuigen van de doeltreffendheid van hun werk. In de monding van de IJssel wordt een nieuw natuurgebied gerealiseerd: IJsselmonding. De grond die vrijkomt bij het graven van de 3 geulen wordt gebruikt voor de aanleg van eilanden van het natuurgebied. Er zal een schitterend natuurgebied ontstaan voor mens en dier. Watervogels zoals futen, aalscholvers, reigers, meerkoeten en verschillende eenden, kunnen hier een nieuwe rust- of broedplaats vinden. Natuurliefhebbers en watersporters kunnen hun hart ophalen in, op en rond het schone Ketelmeer! Dat wordt dus nog meer genieten voor ons. Alle informatie is overigens te verkrijgen bij: aanleg en dan doorklikken naar projecten/vaarwegen/ketelmeer/ _vaargeul_hanzerak_west. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een inloop spreekuur op de Colijnweg 1a op iedere dinsdag 10

11 van uur, alwaar al uw vragen beantwoord kunnen worden en volop informatie aanwezig is. Ook kunt u gebruik maken van de gratis informatielijn: Rijkswaterstaat, Boskalis en Van Oord: Hartelijk bedankt voor deze zeer informatieve, goed verzorgde dag! Noortje Vredenburg Ketelsluis: voornamelijk voor pleziervaart door Olga Nijmeijer. Als ik in Ketelhaven de sluis over rijd, gaat mijn blik regelmatig naar het sluiswachterhuisje. Ik vind het huisje een blikvanger, het heeft mooie lijnen. Ook ben ik nieuwsgierig wat daarbinnen gebeurt en hoe het er uit ziet. Ik wil er wel eens een kijkje nemen en kan dan meteen een verhaal maken voor de Ketelgraaf. Midden jaren negentig is het sluiswachterhuisje verbouwd. Toen heb ik in de krant gelezen dat de architect Jan Benthem was. Toentertijd al een bekend architect. Schiphol Plaza is door hem ontworpen en als je naar zijn oeuvre kijkt staan er veel beroemde gebouwen bij, zoals het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad en het Anne Frankhuis in Amsterdam. Toch maar even navragen bij de heer Benthem of hij het ontworpen heeft en of dit vermeld mag worden. Dat is inderdaad zo en hij vertelt ook nog hoe dat gegaan is. De provincie had hem uitgenodigd om te praten over een mogelijke opdracht voor een nieuw dienstgebouw voor ambtenaren van de provinciale waterstaat. Dat klonk veelbelovend. In het gesprek bleek al gauw dat het niet om nieuwbouw ging maar om een verbouwing. Het gebouw was ook niet zo groot: 3 bij 6 meter, en het budget was niet toereikend om bij te bouwen. Dat stelde hem wel wat teleur, maar hij heeft geprobeerd er wat van te maken. En zo staat er sinds 1995 een sluiswachterhuisje in Ketelhaven dat ontworpen is door een beroemde architect. 11

12 Het kan maar zo zijn dat dit huisje later op een lijst van monumenten komt. De beroemde architect Rietveld heeft in zijn oeuvre ook bushokjes en benzinestations staan. Hoe zou het er van binnen uitzien? En wat gebeurt er zoal? Na vijf telefoontjes kwam ik er achter dat niet Rijkswaterstaat maar de provincie over deze sluis gaat. De medewerkster van de communicatieafdeling van de provincie had geen bezwaar dat er een verhaal over de Ketelsluis in een buurtblad zou komen De bedieningsmedewerker zou mij wel te woord staan. Kennelijk heet bij de provincie iemand die de sluis bedient geen sluiswachter meer. En zo heb ik een afspraak met de heer De Jonge gemaakt en kon ik langs komen. De deur van het sluiswachterhuisje zit stevig op slot. Gelukkig is er een bel. Boven is het eerste wat je opvalt het fantastische uitzicht. Je kijkt over het Ketelmeer met IJsseloog en aan de andere kant zie je ons park liggen. Het is er heerlijk koel op deze zonnige namiddag. Er zijn diverse beeldschermen. Ik zie de boot, die ik net nog in de vaart zag liggen nu, via het scherm in de sluis. Hij ligt heel diep. Het verschil tussen Ketelmeer en de Lage Vaart is vijf meter. Bij de Kampersluis, bij Gicom, zie ik ook een boot de sluis binnenvaren. Deze sluis en de ophaalbrug worden op afstand bediend vanuit deze post. Hoe melden ze zich, is mijn vraag. Nu, dat kan telefonisch, legt De Jonge uit. Soms bellen ze al wanneer ze nog onderweg zijn. Maar bij de steiger, zowel aan de kant van de vaart als aan de kant van het Ketelmeer, zit een gele praatpaal en via die paal kun je contact maken. De sluiswachter drukt op de knopjes en het water in de sluis stijgt met een behoorlijke snelheid. Het vol en leeg lopen van de sluis duurt drie minuten, vertelt hij. De deuren gaan open en het scheepje vaart de sluis uit. Soms kent De Jonge de mensen en dan gaat hij even naar buiten om een paar woorden te wisselen met de booteigenaar. Zo kent hij de bezitters van een wit jacht dat aardig Miami vice-achtig aandoet. Ze verlaten de sluis en hij wenst ze een prettig weekend. Als watersporters de boot vastmaken kan die dan blijven hangen? O, dat is zeker wel eens gebeurd, zegt De Jonge. Ze moeten de boot ook niet vastmaken aan de sluis. Ik meld me altijd bij de schipper. Hij weet dan dat je hem in de gaten houdt en dat geeft rust. Het gaat vrijwel altijd goed. Soms, als er meerdere boten de sluis in moeten, worden er wel eens wat plezierjachteigenaren zenuwachtig. 12

13 Er is geen klomp aan een touwtje aanwezig waar de schippers geld in moeten doen. In de provincie Flevoland is het gebruik van sluizen en het laten openen van bruggen gratis. Dit is niet overal zo in Nederland. Zo vraagt de provincie Friesland minstens drie euro. De Jonge is er blij mee dat het gratis is. Het is zo n gedoe. Ze hebben soms geen kleingeld en dan moet er gewisseld worden. Nee, ik ben er niet rouwig om. Het is voornamelijk de pleziervaart die van de sluis gebruikt maakt. Door de komst van Gicom is dat wat toegenomen. Er gaat weinig beroepsvaart door, zo nu en dan wat vaste klanten zoals beurtschippers. De boten van de binnenvaart zijn tegenwoordig te groot. Ze kunnen niet meer door de sluis. Het bedienen van de ophaalbrug is er een paar jaar geleden bij gekomen. De brug, die de vaste brug verving is volgens De Jonge een derdehands. Hij lag eerst over het Apeldoorns Kanaal bij Dieren. Daarna bij de sluis van Harderwijk. En nu hier. Gicom had belang bij een ophaalbrug en heeft ook een deel betaald. Bij het naar beneden doen van de slagbomen denk ik wel eens: op hoop van zegen. Veel automobilisten proberen ondanks dat de waarschuwingslichten al branden nog gauw onder de slagbomen door te schieten. De Jonge werkt al vanaf 1969 op deze sluis. Hij was beurtschipper en heeft dat beroep samen met zijn vrouw een aantal jaren uitgeoefend. Hij is ook zoon van een schipper. Hij heeft een groot deel van zijn jeugd in een pleeggezin gewoond. Zijn vrouw, dochter van een schipper, heeft vele jaren op een internaat doorgebracht. Beiden hadden daar niet zulke goede herinneringen aan. Toen de kinderen naar school moesten hebben ze dan ook besloten een baan aan de wal te nemen, en werd hij sluiswachter op de Ketelsluis. Er was ook nog eens een dienstwoning bij en daar wonen ze nu nog. Inmiddels is de woning hun eigendom. Nog een jaar en dan is De Jonge 65 en stopt hij met zijn baan. Een prima baan vindt hij. Wel lange dagen: van s morgens 7.30 tot s avonds 7 uur. De laatste schutting is om uur. Maar daarna ben je weer bijna een week vrij. Op mijn vraag wat hij van al die uitbreidingsplannen van Ketelhaven vindt, is hij wat vaag. Waarschijnlijk woon ik hier dan niet meer, is zijn antwoord. Hij heeft wel een boot. Als voormalig schipper moet je het water op kunnen. De dijkverhoging door middel van een betonnen muur is hier goed te zien. Is het nu veiliger geworden? Volgens De Jonge kan er niet zoveel gebeuren. De Afsluitdijk is wel belangrijk. Mocht deze om wat voor redenen dan ook wegvallen, dan krijg je weer eb en vloed, en bij een flinke storm is het mogelijk dat het water over de dijken slaat. Dingdong hoor ik, het geluid dat de schutting begint. Dat geluid ken je zeker wel, zegt De Jonge. Nou en of. Als ik op een zonnige dag in de tuin zit met familie of vrienden, en de dingdong gaat, is er altijd wel iemand die zegt: Je voordeurbel gaat. 13

14 Naar Zuid Amerika / Patagonië: het einde van de wereld Hoewel vóór het vertrek enige twijfel bestond over de keuze van het reisdoel zijn we vol goede moed naar Santiago de Chili vertrokken. Ten zuiden ligt de vruchtbare centrale vallei met de wijngaarden, waar de heerlijkste wijnen geproefd werden. Enigszins beneveld rijden we, via het Colchagua-museum met wetenswaardigheden over Zuid-Amerikaanse cultuurhistorie, terug naar de hoofdstad van Chili. De volgende dag transfer naar Punta Arenas en Puerto Natales in het Chileense Patagonië, waar we in n inheems restaurantje heerlijke verse zalm gegeten hebben. Van hier uit wordt in noordelijke richting gereisd naar het schitterende Torres del Paine National Park om de adembenemende schoonheid te zien van de excentrieke bergtoppen van de Torres (torens) en de Cuernos (hoorns), de prachtige meren omgeven door besneeuwde bergen, terwijl het in januari daar zomer is. Tijdens een van de wandelingen, langs het Pehoé-meer, lopen groepjes lama-achtige beesten, guanaco s, met hun donkere zwaarbewimperde ogen nogal schichtig aan ons voorbij. We maken n zodiak-boottocht over de Rio Serrano naar de gletsjer met dezelfde naam. Wat n geweldige ijsmassa. Ook ontmoeten we een heuse heremiet, een kluizenaar, die al jarenlang vrij eenzaam leeft in n door hem zelf vervaardigd huis van golfplaten. Hij heeft de gletsjer enorm zien terugtrekken de afgelopen ware vloedgolven. We hebben geluk : meer dan eens zien we dit gebeuren! Het is een unieke ervaring om onderlangs de ijsrotsen te varen en langs kristalblauwe drijvende ijsbergen van enorme omvang. Het National Park is genoemd naar Perito Francisco Moreno en ligt in de Andes met subantarctische wouden en helderblauwe meren. En dan de vlucht naar Ushuaia : het einde van de wereld. Het is de zuidelijkste stad ter wereld,- een voormalige strafkolonie - aan de zuidkust van Vuurland, met gedeeltelijk een fjordenkust. Er zijn slechts n paar groepen van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking overgebleven. Diverse expedities leggen aan in Ushuaia alvorens koers te zetten naar Antarctica. Zover zijn we echter niet afgedaald. Wel hebben we een tocht per catamaran over het Beaglekanaal gemaakt. Zeeleeuwen, albatrossen, pinguïns, aalscholvers, stormvogels krijgen we in het vizier. Het is er genieten van de geweldige fauna en de weergoden zijn ons welgezind in het meestal zo winderige en onherbergzame 14

15 gebied van Tierra del Fuego, ontdekt door F. de Magalhães, Portugees zeevaarder, die er vuren zag branden en daar het eiland naar noemde. Voorrang bij het oversteken In het noord-oostelijke gedeelte van Patagonië ligt Península de Valdés, een schiereiland waar iedere natuurliefhebber zijn hart kan ophalen. In het natuurreservaat leven kolossale zeeolifanten, ook hier zeeleeuwen die op de stranden liggen te zonnen of spelen. We bezoeken de grootste broedplaats van Magellaan-pinguïns, waar we ook de koddige jonge pinguïns zien met hun van pluizenpak naar het in echte veren veranderde kostuum. Tijdens de rondwandeling struikel je haast over de pinguïns, maar tevoren is ons duidelijk instructie gegeven dat je de dieren met rust moet laten en voorrang moet geven bij het oversteken. Als afsluiting van de reis verlaten we Patagonië om in de hoofdstad en grootste havenstad van Argentinië de laatste Zuid-Amerikaanse lucht in te ademen van deze overweldigende, bruisende stad. We laten de tango op ons inwerken en nemen de muziek, de dans en de vervoering mee naar huis. Tineke van Loon Coopertest Op 17 juni werd voor de vierde keer een Coopertest georganiseerd door de Loopgroep Ketelhaven. Een Coopertest is een test om de conditie te testen. Niet speciaal voor hardlopers, maar voor iedereen, onafhankelijk van de sport die hij beoefend. Zelfs mensen die helemaal niet aan sport doen kunnen er op deze manier achter komen hoe het met hun conditie is gesteld. Gedurende 12 minuten wordt er zo hard gelopen als men kan. Na afloop wordt de exacte afgelegde afstand opgemeten. In een tabel, kan men dan, gecorrigeerd naar leeftijd en geslacht aflezen hoe het met de conditie is gesteld. De 15

16 kwalificaties zijn: uitstekend, goed, ruim voldoende, voldoende, matig, zwak en zeer zwak. Deze keer waren er negentien deelnemers, de snelste legde in 12 minuten een afstand af van 2933 meter en de langzaamste een afstand van 2040 meter, die daarmee volgens de tabel nog altijd ruim voldoende scoorde. Omdat de Loopgroep vaker een Coopertest organiseert is het een ideale manier om het verloop van iemands conditie te volgen. Bij voldoende belangstelling wordt er in het najaar weer een Coopertest georganiseerd. De 13 e Ketelhavenloop Op 30 augustus is het weer zo ver, voor de dertiende keer zal op ons park de traditionele Ketelhavenloop worden georganiseerd. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het zenuwcentrum zal, net als vorig jaar weer gevestigd zijn op de verharde tennisbaan. In een grote tent kunnen de atleten zich omkleden. Na afloop is daar ook de prijsuitreiking en voor leden van de loopgroep, hun familie en de vrijwilligers savonds een feestelijke barbecue. Om uur gaat de jeugd t/m 12jr. van start voor twee rondjes van 600meter. Om uur starten de volwassenen. Degenen die meedoen voor de prijzen lopen 10km, 5 ronden van elk 2km. Recreanten kunnen naar keuze 2,4,6 of 8km lopen, zo kan praktisch iedereen meedoen. Voor alle deelnemers is er een leuke attentie. 16

17 Ook is er een extra beloning uitgeloofd voor het verbreken van het parcoursrecord, om snelle lopers uit de regio aan te trekken. Voor mannen staat het op 32min.44sec en voor vrouwen op 38min.20sec. Inschrijven voor de Ketelhavenloop kan nu al via internet: Na inschrijven kan in de tent op de tennisbaan tot een half uur voor de wedstrijd. We hopen dat de bewoners van ons park gedurende de loop alleen in uiterste noodzaak gebruik zullen maken van de wegen. Er wordt nog geschaakt! In tegenstelling tot eerdere berichten, leeft de schaakclub Ketelhaven nog. Vijf leden betwisten in een onderlinge competitie het Kampioenschap van Ketelhaven. Beurtelings wordt er bij een van de spelers in de avonduren een wedstrijd georganiseerd. Duidelijk is wel dat we nieuwe leden goed kunnen gebruiken. Om lid te worden van onze club heeft u geen ELO rating nodig. Op een enkeling na zijn we allen goedwillende amateurs. Wilt u eens een avondje meemaken? U kunt altijd aanschuiven. Even een mailtje naar en het is zo geregeld. Interview met Jack van Hettema de nieuwe voorzitter van de Tenniscommissie door Janneke Morsch scholiere Meneer van Hettema, wanneer bent u begonnen met tennissen? Nou, dat is eigenlijk al heel lang geleden, in Ik was in Duitsland en we gingen daar tussen de middag tennissen. Daar heb ik een beetje tennisles gehad van iemand die daar werkte op de sportschool en zo ben ik eigenlijk begonnen. Waarom tennissen? Ik denk dat dit een sport is die je heel lang kan doen. Ik heb altijd gehockeyd en daar moet je heel veel mensen bij elkaar hebben wil je een wedstrijd kunnen hockeyen. En tennis leek me ook harstikke leuk. Dat is de reden dat ik met tennis ben begonnen. Doet u nog aan andere sporten naast tennis? Ik heb altijd gehockeyd, maar sinds ik in Dronten woon doe ik dat niet meer. Ik golf een 17

18 keer in de zoveel tijd op donderdag met wat vrienden in Zeewolde. Ik heb een boot, dus zeilen is een hobby geworden. Ook hardloop ik op de dinsdag. Speelt u ook tennis wedstrijden? Dit seizoen heb ik aan het openingstoernooi meegedaan. Ik zou eigenlijk nu meedoen aan een toernooi, maar er zijn wat mensen die zich later hadden opgegeven en toen zei ik, nou dan doe ik wel niet mee. Ik ben een beetje geblesseerd aan mijn vinger en ik heb een beetje last van een tennis elleboog, dus ik kan maar beter rustig aandoen. Heeft u al eens prijzen gewonnen met tennis? Voor tennis? Nee. Ook niet in Ketelhaven. Dat zit er ook niet in. Het niveau van mij is zo laag, dat ik alleen maar poedelprijzen kan winnen. Hoe vaak traint u? Veel te weinig. Je moet gewoon wekelijks gaan tennissen, dat komt er gewoon niet van. Dan moet je lid worden van een tennisvereniging en dan twee a drie keer per week tennissen. Maar een keer in de week, een keer in de twee weken. Tijd is gewoon moeilijk. Ziet u het meer als een hobby of een sport? Als ik het doe, is het meer een hobby. Maar als ik op de baan sta, zie ik het meer als een sport. Was u meteen goed in tennis? Ik ben echt niet goed in tennis. Je moet het heel vaak doen, heel vaak de slag oefenen. Het is niet zo dat ik er geen zin in heb, om meer te oefenen, maar dat ik gewoon te weinig tijd heb. Hoe vindt u het om de nieuwe voorzitter te zijn van de tennisclub? Moeilijk. Er komen toch meer dingen op je af dan je denkt. Ik zit bij mensen die het al jaren doen, ik zie toch wel wat foutjes in de organisatie, die we volgend jaar beter moeten doen. Er hebben zich dit jaar maar weinig mensen opgegeven voor het toernooi, dus het hele schema moest worden aangepast. Voorheen was het toernooi ook doordeweeks, maar dat hebben we dus nu ook niet meer. De opstelling van de brief was niet helemaal duidelijk, je kan verhinderingen aankruisen, maar dat bleek niet helemaal duidelijk. Volgend jaar doen we dat zeker beter. Werd u gevraagd om voorzitter te zijn of bood u het zelf aan? Ik heb gezegd dat ik wel een keer in de commissie wilde zitten. Als iedereen het een keertje is, dan zijn het niet altijd dezelfde mensen. Toen het zover was, deden Theo, Koos en Harry Klunder het ook. Of iemand voorzitter is of niet, maakt mij niet zoveel uit. Wat houdt uw taak als voorzitter in? Officiele voorzitter... Als we bij elkaar zitten, moet ik ervoor zorgen dat alles in goede banen loopt. Eigenlijk moet iedereen wat doen, iedereen krijgt een functie. Ik controleer of alles uiteindelijk gedaan wordt, maar echt voorzitter wil ik mezelf niet noemen. Een beetje overdreven om te zeggen dat ik een voorzitter ben, we doen allemaal wat. Wordt u betaald voor deze functie? Nee. Het is hartstikke leuk. Die voorbesprekingen hebben we ook plezier met elkaar. 18

19 Hoe kan je lid worden van de tennisclub? Als je een racket vast kan houden, kan je al lid worden van de tennisclub. Eigenlijk kan iedereen die kan tennissen of denkt te kunnen tennissen, zoals ik dacht, lid worden. Je kan gewoon lid worden van de tennisvereniging. We merken gewoon dit jaar dat er veel mensen weg zijn gegaan en dat er maar weinig aan is om te tennissen. Dat zien we nu ook met de opkomst. Twee keer zes, zes mannen en zes vrouwen. Op 2 juni had ik een toernooi en de hele dag zou ik er zitten, maar er bleek een gat te zijn van anderhalf uur dat er niemand tenniste. De wedstrijden zijn minimaal, dat komt de gezelligheid niet ten goede. Als er de hele dag constant tenniswedstrijden zijn, trekt dat ook veel meer publiek. Komen er nog regelmatig nieuwe leden bij? Deze periode zijn er veel mensen zonder kinderen op vakantie. Er komen ieder jaar wel twee mensen bij, dat is wel leuk. Er is geen commissie die beslist of je mee mag doen, als je mee wilt doen, mag je meedoen. Er gaan helaas meer mensen weg dan er bijkomen. Je hoeft ook geen formulieren in te vullen. Wij nodigen iedereen uit met een toernooi, dat gaat via de mail of via de post. We hebben een eigen site en ook op de site van Ketelhaven staat een verwijzing naar de tennisclub. Iedereen weet dat er een tennisclub is, maar we gaan mensen niet smeken om lid te worden van de tennisclub. Wordt er ook tennisles gegeven? Marlies van Amstel geeft les. Zij is de trainster en traint zaterdagochtend of welke dag je maar wilt. Dit doet ze al jaren. Heel veel hebben al les van haar gehad. Zelf heb ik les gehad in Dronten. Van de Tenniscommissie Singles ketelhaven 2008, Een nieuwe tenniscommissie bestaande uit Jaques, Koos, Harry en Theo hebben dit jaar de clubkampioenschappen enkel georganiseerd. Helaas viel er niet zoveel te organiseren, dit in verband met een zeer geringe deelname. Hadden we een paar jaar geleden nog een A en een B poule bij de Heren en de Dames, dit jaar waren er slechts 6 heren en 6 dames die om de eerste plaats gingen strijden. Deze partijen zijn in 2 weekenden gespeeld, zonder de gebruikelijke barbecue na afloop, ook daar waren veel te weinig mensen voor. Jammer, in het verleden was deze week een groot succes en was er veel publiek. De herenfinale ging tussen Koos Postma en Eric van de Velde, In 2 sets won Koos van Eric. In de damesfinale speelde Tineke van Loon tegen Marrie Sparreboom, Tineke was in 2 sets te sterk voor Marrie. 19

20 Hopelijk zijn er meer deelnemers met de clubkampioenschappen dubbels, deze worden gespeeld van 23 augustus t/m 30 augustus. (zie inschrijving) Hopelijk tot dan, De tenniscommissie. Konin-GING-EEN- DAG Toernooi Jeu de Boules 30 april 2008 Op woensdag 30 april j.l. was het weer zo ver, een traditie werd voort gezet door het vieren van de verjaardag van een inmiddels al weer vele jaren geleden overleden inwoonster uit Soestdijk. En ook bij vele Boulers uit ons meestal rustige park gaan dan ineens bijna alle remmingen volledig overboord als je dat had gezien.. je zou je echt afvragen... ze laten werkelijk ook alles maar los rond lopen! En al spoedig vloog de Oranje-bitter dan ook door een inmiddels opgezette feesttent. Maar goed, er werd ook heel serieus gebould. Op basis van het lot werden negen teams van 2 spelers samengesteld. Onder andere door het gooien van wat ballen op t slagveld en iets van een soort Koninklik kopgooien in een autoband werden uiteindelijk de finalisten bepaald, en dat waren enerzijds Sophie Mulder en Hessel Schutte, ietwat in de rol van underdogs en dan min of meer in de rol van upperdogs, Andries Vuijst (wonende Boslaan 111) samen met Gerald Ruesink, onze meest professionele bouler. In eerste instantie zo op het oog een uiterst ongelijke strijd en een deel van het publiek scandeerde dan ook on-ophoudelijk (tegen underdogs): Leg ze over de knie leg ze over de knie maar ja, om even als voorbeeld Andries Vuijst even goed stevig en integraal uit te kloppen. dat vergt toch echt wel een stief-kwartiertie werk, het geen maar niet werd uitgevoerd. Maar om af te ronden: winnaars werden uiteindelijk Andries Vuijst en Gerald Ruesink en zij ontvingen uit handen van onze beeldschone boule-representatrice Noortje Vredenburg een zeer fraaie ja wat was het ook al weer iets wat je in de fik kunt steken! U begrijpt het nu zeker wel: Boulen is een heel serieuze bezigheid, en daar mag je niet bij lachen. 20

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar!

prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar! DECEMBER 2017 www.hkchengelo.nl De HKCer verschijnt op de eerste maandag van de maand. Kopij s.v.p. uiterlijk een week voor publicatiedatum naar Alison Morgan. Speel- en oefendagen voor jeu de boulers

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Reisverslag India 2008 Deel 2.

Reisverslag India 2008 Deel 2. Reisverslag India 2008 Deel 2. Dag 22 - Zaterdag 25 oktober 2008. Zaterdag vroeg naar Bangalore gevlogen waar Hans en Gerda ons stonden op te wachten. s Middags de stad in geweest om nog e.e.a. te kopen.

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek?

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? Hallo allemaal, welkom in dit waanzinnige park voor jong en oud! Vandaag krijgen jullie de kans om dit park in het echt te openen met elkaar. Dit gaan we doen op

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 Niet vergeten woensdag 12 juli Musical groep 8 (let op: i.p.v. dinsdag 11 juli) woensdag 12 juli Dassenbur(i)cht 11 donderdag 13 juli Doorschuifmiddag vrijdag 14 juli

Nadere informatie

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers Nieuws brief Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de De Biesboschonderzoekers De laatste paar maanden hebben we weer interessante activiteiten ondernomen. Hiervan eerst weer wat korte verslagen.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

De muziekreis naar Valkenburg.

De muziekreis naar Valkenburg. De muziekreis naar Valkenburg. 24 maart 2014 Vandaag gaan we met het Buitenhof naar Valkenburg voor de muziekreis. De begeleiders Marij en Henk gaan al vroeg op pad om iedereen op te halen. Marij haalt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Uitgave 3 seizoen 2015-2016 Beste vrijwilligers, Het SVG seizoen 2015-2016 is al weer een tijdje afgelopen. Toch nog even een korte nieuwsbrief.

Nadere informatie

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt.

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt. De Biesbosch leent zich uitstekend om met een groep actief bezig te zijn. Gezellig een dagje weg met vrienden of familieleden. Peddelend met een kano of al varend met een fluisterboot door de kronkelende

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

VERSLAG WK FEEDER GENT WATERSPORTBAAN. Wat een memorabel weekend voor het Nederlandse zoetwatervissen!!

VERSLAG WK FEEDER GENT WATERSPORTBAAN. Wat een memorabel weekend voor het Nederlandse zoetwatervissen!! VERSLAG WK FEEDER GENT WATERSPORTBAAN Wat een memorabel weekend voor het Nederlandse zoetwatervissen!! Coach Jan van Schendel wordt geïnterviewd In één en hetzelfde weekend zowel de overwinning voor ons

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Bieren in Patagonia.

Bieren in Patagonia. Bieren in Patagonia. In de Nederlandse winter van 2013 /2014 waren Betsy en ik met twee vrienden op zomervakantie in Patagonia, het zuidelijk gedeelte van Chili en Argentinië. Hoewel ik me zeker had verheugd

Nadere informatie

Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande

Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande Fajã dos Padres Portugal Madeira Quinta Grande 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Fajã dos Padres - (Portugal Madeira Quinta Grande) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Jeugdkamp Bertrix 2011

Jeugdkamp Bertrix 2011 Jeugdkamp Bertrix 2011 Verslag Jeugd Trainingskamp Ardennen datum 9 / 12 september 2011 plaats Bertrix Samenstelling: De groep die vrijdag verzamelt op Ardennen camping Bertrix bestaat uit dertien jeugdspelers

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 ~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 Eerste paasdag, en we gingen s,avonds heerlijk gourmetten. Helaas heb ik er aardig last van gehad, ondanks ik niet super veel gegeten heb Kan er gewoon

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders Als net afgestudeerde bio-ingenieur trok ik dit jaar voor zes maanden naar Ethiopië, land van bergen en koffie, en van prachtige

Nadere informatie

Oh kom er eens kijken,

Oh kom er eens kijken, Oh kom er eens kijken, De schapen staan er weer lekker droog bij. 3 December s middags is het zover. We hebben regen en natte sneeuw en het modderniveau stijgt met de minuut. Elke keer als we langskomen

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

Vakantie Onur Frankrijk september 2010

Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Inleiding Midden juni begon ons als team op te vallen dat Onur zich erg begon terug te trekken. Hij wilde vaak alleen op zijn kamer blijven terwijl heel Nederland

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND 1 van 10 18-11-2012 20:41 WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND CB four weekend in Syke - Duitsland Oke hier een klein verslag van het weekend: Het uiteindelijke vertrekpunt zou dus hier bij mij zijn in zwolle,

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Namibië. 25 augustus 2015

Namibië. 25 augustus 2015 Namibië 25 augustus 2015 Verslag Namibië 27-6 tm 9-7- 2015 27-6 Vertrek vanaf Frankfurt om 20.10 uur. 28-6 Na een vlucht van 10 uur zijn wij aangekomen op Windhoek. Wat was het koud s,morgens vroeg om

Nadere informatie

~~Weekly Diary 23~~ [social_share]

~~Weekly Diary 23~~ [social_share] ~~Weekly Diary 23~~ [social_share] Er is alweer een week voorbij, normaal zet ik deze blogitem op zondag online dus deze ene keer een dagje later. Het was een fijne week, met veel zon, een verjaardag bezoekje,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding Aankomst Activiteiten en beroepskennis Vrije dagen

Inhoudsopgave: Inleiding Aankomst Activiteiten en beroepskennis Vrije dagen Lyrath Estate Hotel Inhoudsopgave: Inleiding Aankomst Activiteiten en beroepskennis Vrije dagen Inleiding: Mijn naam is Maud van Overdijk en ik zit in mijn eerste jaar op Europrof Horeca opleidingen in

Nadere informatie

Smelenderwijs. Website: www.bsdesmelen.nl Telefoon: 040 2076656 Facebook: https://www.facebook.com/bsdesmelen.valkenswaard

Smelenderwijs. Website: www.bsdesmelen.nl Telefoon: 040 2076656 Facebook: https://www.facebook.com/bsdesmelen.valkenswaard Smelenderwijs Jaargang: 15-16 Datum: 17 mei 2016 Week: 20 Website: www.bsdesmelen.nl Telefoon: 040 2076656 Facebook: https://www.facebook.com/bsdesmelen.valkenswaard Inhoud Verjaardagen Belangrijke data:

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 van WandelgroepLOOP

Nieuwsbrief 3 van WandelgroepLOOP 16-04-2012 Nieuwsbrief 3 van WandelgroepLOOP Welkom bij de derde nieuwsbrief van wandelgroeploop. In een half jaar tijd is LOOP gegroeid naar 56 wandelaars, verdeeld over 4 groepen. De dinsdagroep uit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016 NIEUWSBRIEF NTC JEUGD 01 2016 NIEUWSBRIEF NR 1 Het tennis seizoen is vol aan de gang! De trainingen zijn begin april begonnen met een nieuwe trainster, de dorpen geel competitie is opgericht, en de reguliere

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Postbus 907 7301 BD Apeldoorn : 071-5210070 Aan de postactieven van de groep Leiden Leiden, september 2017 Nieuwsbrief 2017-2 Beste leden, De herfst kondigt

Nadere informatie

Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer.!

Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer.! Reisverslag Kreta 2012 Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer. We hadden een hotel geboekt in Ano Vouves,

Nadere informatie

PORTUGAL 20 T/M FRITS-MARRY-MIEKE-LEA-LINDA BEGELEIDERS BABS EN ROB.

PORTUGAL 20 T/M FRITS-MARRY-MIEKE-LEA-LINDA BEGELEIDERS BABS EN ROB. PORTUGAL 20 T/M 27-1-2016 FRITS-MARRY-MIEKE-LEA-LINDA BEGELEIDERS BABS EN ROB. De vakantie begon om 5 uur s morgens op Schiphol met verzamelen van deelnemers en begeleiders. Iedereen was goed op tijd,waarna

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder..

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. Damesdag Dinsdag 29 mei 2012 Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. De dag begon wat somber maar uiteindelijk viel het reuze mee. Temperaturen van 25 graden waren voorbij, het kwik zakte vandaag

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd! Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Zaterdag 14 maart Woensdag 18 maart Donderdag 19 maart Vrijdag 13 maart 2015 Ophalen oud papier. Lopers zijn: Smit (lindenstr)(2014),

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN 2015-2016 Van het bestuur: NIEUWE ACTIVITEIT: Wandelen bij SV DUO In het seizoen 2016-2017 wil SV DUO starten met een wandelgroep. Hiervoor zijn we op zoek naar wandelaars

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

JUBILEUM NIEUWSBRIEF

JUBILEUM NIEUWSBRIEF JUBILEUM NIEUWSBRIEF Informatie voor eigenaars en bewoners van Emerald Empire - jaargang 11, nummer 2 mei 2015 20 jaar Emerald Empire Deze zomer staat ons mooie gebouw 20 jaar op deze heerlijke plek in

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

Kringgesprek. Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent voor de rapportgesprekken.

Kringgesprek. Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent voor de rapportgesprekken. Kringgesprek Geachte ouders, Wilt u alstublieft meedoen aan het invullen van een enquête Ouderbetrokkenheid? Nummer 9 2012-2013 2013 Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent

Nadere informatie

Mannenweek Biddinghuizen

Mannenweek Biddinghuizen Mannenweek Biddinghuizen Tendens Vakanties 29 juli tm 5 augustus 2016 Vlnr op de foto; Piet, Ron, Rene, Robert,Wim, Thomas, Ludolf en Johan. Vrijdag 29 juli, Ron en Thomas zijn samen met Theo bij Tendens

Nadere informatie

belangrijke data... 6 februari 2015, nr. 11

belangrijke data... 6 februari 2015, nr. 11 belangrijke data..... 6 februari 2015, nr. 11 Ma 16 feb t/m vrij 20 feb 10- Minutengesprekken groep 1 t/m 7 Ma 23 feb t/m vrij 27 feb Voorjaarsvakantie Ma 2 maart studiedag, alle leerlingen vrij Din 3

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013.

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. In de zomer van 2013 is het plan geboren om met de racefiets een weekje te fietsen op Gran Canaria. 11 oktober is na wat voorbereiding de vertrek datum gevonden.

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie