Magazine Werken aan duurzame, gezonde en zinvolle innovaties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine Werken aan duurzame, gezonde en zinvolle innovaties. www.schuttelaar.nl"

Transcriptie

1 Magazine Werken aan duurzame, gezonde en zinvolle innovaties

2 Colofon Eindredactie Suzanne van der Pijll Jelmer Vierstra Redactie Manon Harms Dylan de Gruijl Vormgeving en fotografie Ignaz Venster Bas Verweij Druk Zwaan printmedia Adres Schuttelaar & Partners Hoofdkantoor Zeestraat AD Den Haag T Rue Belliard 199, bte 22 B-1040 Brussels T Agro Business Park PW Wageningen T Dit Magazine is gedrukt op FSC-papier en voldoet aan GRI-level C. December 2010 Het Magazine verschijnt jaarlijks en is tevens het Maatschappelijk verslag van S&P. Het beslaat, tenzij anders vermeld, de activiteiten uit En heeft betrekking op de drie vestigingen van ons bureau. De richtlijnen van het GRI hebben een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de gegevens waarover wordt gerapporteerd. Het verslag voldoet aan GRI-level C (GRI checked). Meer informatie over MVO bij S&P vindt u op Voor vragen kunt u contact opnemen: Ons bureau bestaat alweer vijftien jaar, een mijlpaal waar we trots op zijn. Sinds de oprichting in 1995 is het onze passie om de wereld gezonder en duurzamer te maken. Het denken over deze thema s is in die jaren sterk veranderd. Gezondheid en duurzaamheid zijn nu mainstream. Samen met onze klanten is enorme vooruitgang geboekt. In de beginjaren lag de nadruk op voorlichting over het milieu en het recyclen van verpakkingsafval. Inmiddels spreken we van duurzame ontwikkeling en helpen we bedrijfsleven en overheid bij effectief beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de aandacht voor gezonde voeding en gezond leven krijgt een vaste plek in onze samenleving. Wij zien dat de behoefte aan deskundig advies en communicatie blijft toenemen. De structurele groei van ons bureau is daarvan het beste bewijs. De komende jaren willen wij onze positie verstevigen en uitbreiden. Daarom maken we de bedrijfsstructuur toekomstbestendiger. Schuttelaar & Partners is voortaan een werkmaatschappij van de nieuwe Healthy World Cooperation. Vanaf nu dragen meerdere ondernemers binnen het bedrijf gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid. Het coöperatieve model past ook goed bij onze MVO filosofie, waarin samen werken aan oplossingen centraal staat. Dat doen we met onze klanten en door het initiëren of ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Zo compenseren wij al onze CO 2 -uitstoot, zijn wij medeorganisator van Wereldvoedseldag en helpen wij tal van zakelijke klanten met bijzondere projecten. Die combinatie van commercie en betrokkenheid maakt ons bureau uniek. En daar zijn we na 15 jaar best trots op. Suzanne van der Pijll

3 Werken aan duurzaamheid en gezondheid. Het klimaat verandert sneller dan we gedacht hadden. We hebben onvoldoende tijd voor kleinschalige experimenten; grote (mainstream) ketens zullen in hoog tempo duurzaam moeten worden. Hier is geen blauwdruk voor, maar de richting is duidelijk. Productie en kwaliteit moeten omhoog, de druk op het ecosysteem moet fors omlaag. Daarbij moeten we respectvol omgaan met mensen en dieren, waar ook ter wereld. Voedsel speelt daarbij een hoofdrol: zo n miljard mensen zijn ondervoed, anderhalf miljard mensen eten te veel. Ergens gaat er iets goed fout...met maatschappelijk verantwoorde technologie Om betekenisvolle slagen te maken, is het nodig alle zeilen bij te zetten. Technologie vervult daarin de sleutelrol. Uiteraard onder maatschappelijke randvoorwaarden. Daarover willen we meedenken en de dialoog faciliteren. Samen werken aan oplossingen Wij zijn ervan overtuigd dat de grote vraagstukken waar de samenleving voor staat, alleen opgelost kunnen worden door samenwerking met partijen. Daarvoor is dialoog, transparantie en zorgvuldig naar elkaar luisteren noodzakelijk. Burgers spelen een belangrijke rol in die discussies. Maar uiteindelijk moet de overheid wel haar verantwoordelijkheid nemen. Schuttelaar & Partners concentreert zich sinds de oprichting in 1995 op mondiale vraagstukken die betrekking hebben op voedsel, duurzaamheid, gezondheid en technologie. We kennen de problemen en proberen met onze expertise en communicatie een bijdrage te leveren aan oplossingen. Deze ambitie hebben we ook geformuleerd in onze missie: voor een gezonde en duurzame samenleving. Werken aan duurzaamheid en gezondheid met maatschappelijk verantwoorde technologie Het kleinschalige koesteren Naast de grootschalige, vaak industriële productie, zijn niet technologisch gedreven stromingen waardevol. Deze stromingen zetten de samenleving aan het denken, laten nieuwe wegen zien, bieden inspiratie, verbinden met de natuur en sluiten aan bij de waarden die onlosmakelijk met voedsel verbonden zijn. We moeten ze begrijpen en koesteren, maar niet op een voetstuk plaatsen. Aanbodgestuurd koopgedrag Op veel terreinen is het (koop)gedrag van consumenten niet gezond en niet duurzaam. Veel consumenten willen wel beter, maar vinden het vaak te ingewikkeld. Naast educatie en bewustwording is het noodzakelijk om een duurzaam en gezond productaanbod te hebben om de keuze voor consumenten eenvoudig te maken. Wij helpen bedrijven en overheden om de duurzame en gezonde keus de gemakkelijkste keus te maken. Betrouwbare vakmensen In ons bureau bundelen adviseurs analytisch vermogen, vakmanschap, ervaringskennis en passie met elkaar. Dit is essentieel om grip te krijgen op de werkelijkheid en niet mee te gaan in hypes. Perceptie en emotie zijn natuurlijk belangrijk, maar dienen wel in hun context geplaatst te worden. Alleen dan kan er daadwerkelijk iets veranderen. Onze gedrevenheid combineren we met betrouwbaarheid. Afspraak is afspraak. Je moet doen wat je belooft. Op die manier willen we verantwoord zaken doen, willen we vertrouwen wekken en klanten verder helpen.

4 Werken aan gezondheid Niet roken, gezonder eten, meer bewegen, minder alcohol.. De belangrijkste spelregels voor gezond leven zijn reeds lang bekend. Honderden voorlichtingscampagnes hebben burgers hierover geïnformeerd. Desondanks blijven de problemen groot. Diabetes en obesitas hebben zich tot volksziekten ontwikkeld. De gezondheid van onze jeugd staat onder druk. Effectief is vooral een aanpak die de directe omgeving verandert. Make the healthy choice the easy choice stelde de Wereld Gezondheidsorganisatie. Dus ook een rookverbod in de horeca, gezonder eten in de kantine, veilige fietspaden, speel- en sportvelden in de drukke binnenstad en enthousiaste beweegcampagnes om de jeugd achter het beeldscherm weg te lokken. Een geïntegreerde aanpak gericht op preventie en communicatief krachtig qua opzet maakt dat een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld wordt. Gezonde leefstijl

5 Projecten gezondheid Voorlichting over vet Lekker Fit! Het terugdringen van overgewicht onder jongeren is een van de grote uitdagingen op het gebied van volksgezondheid. De gemeente Rotterdam werkt al vijf jaar met het schoolprogramma Lekker Fit! Gezinsaanpak. Dat richt zich niet direct op jongeren, maar zet ouders en opvoeders aan tot een gezonde leefstijl. Zij brengen dat vervolgens thuis over op hun kinderen. In dit project worden moderne marketingtechnieken ingezet om de samenleving gezonder te maken. Lekker fit! Gezinsaanpak is hiermee een mooi voorbeeld van een gedragsveranderingsproject gebaseerd op social marketing. Kinderen hebben dagelijks goede essentiële vetten nodig voor hun groei en ontwikkeling. Dat een boterham met margarine daarbij helpt, was bij veel consumenten in Nederland en België niet bekend. Unilever wilde jeugdartsen en diëtisten daarom wijzen op de goede eigenschappen van zijn margarines Blue Band en Planta. In beide landen werd een Kindervoedingsmonitor uitgebracht over de kennis die moeders en zorgprofessionals hebben over essentiële vetten. Uit dat onderzoek bleek dat voorlichting daarover door zorgprofessionals gewenst is. Daartoe is een gerichte infocampagne opgezet. Met succes.

6 Bijna ieder kind fantaseert ervan om ooit te schitteren op het wereldkampioenschap voetbal. Voor een team Amsterdamse straatvoetballertjes kwam die droom in 2010 uit. Zij vertegenwoordigden Nederland op de Danone Nations Cup in Zuid-Afrika, het officieuze WK voor kinderen onder de twaalf jaar. De Amsterdammers waren de winnaar van de voorrondes waar teams uit aandachtswijken door het hele land aan deelnamen. Overgewicht onder jongeren is de laatste jaren verontrustend toegenomen. In Nederland is gemiddeld 1 op de 7 jongens te zwaar. Bij de meisjes kampt 1 op de 6 met overgewicht. Om die trend een halt toe te roepen is het landelijk initiatief Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gestart. JOGG is de beweging waarbij iedereen in de stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Daarvoor wordt nauw samengewerkt tussen lokale partijen, van het onderwijs en bedrijfsleven tot media en woningbouwcorporaties. Deze aanpak heeft zich in Frankrijk al jaren bewezen. Sinds begin jaren 90 halveerde het aantal jongeren met overgewicht in deelnemende steden. JOGG roept gemeenten en bedrijfsleven op gezamenlijk in actie te komen en helpt hen met infokits, een film en inspirerende campagnes. De beweging werd eind 2010 gelanceerd met een vrolijke flashmob van 250 dansende kinderen op het Plein in Den Haag. JOGG is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht waarin 27 landelijke organisaties zijn verenigd, Paul Rosenmöller is ambassadeur. Danone werkte daarvoor samen met de Richard Krajicek Foundation, die in tientallen aandachtswijken playgrounds beheert waar kinderen veilig kunnen sporten. Teams van de playgrounds kregen de kans om in een echt stadion te spelen. Bij de provinciale voorrondes en de landelijke finale in het stadion van ADO Den Haag vormden de kinderen het stralende middelpunt voor de aanwezige pers. Het vertrek van het Amsterdamse team op Schiphol en de prestaties in Zuid-Afrika werden gevolgd door SBS6 en het Jeugdjournaal.

7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets vrijblijvends. Het is noodzakelijk voor een gezondere wereld. Steeds meer ondernemers beseffen dat. Daarvoor is meer nodig dan het verlagen van de eigen milieubelasting. Investeren in werknemers hoort daar bij. Evenals product-innovaties die bijdragen aan een gezondere en duurzamere samenleving. Duurzaamheid stopt niet bij de bedrijfspoort. Steun aan maatschappelijke projecten en het stimuleren van duurzame handel zijn eveneens belangrijk. Een krachtige MVO-strategie sluit aan op de kernwaarden van het bedrijf en levert meetbaar duurzaamheidswinst op. Dat creëert een onderscheidend marktprofiel en draagvlak bij stakeholders. Het fundament van een succesvol MVO-beleid is echter de werkvloer. Betrokken en gemotiveerde medewerkers geven duurzaamheid een vaste plek in alle geledingen van de organisatie. Zo n integrale aanpak maakt een bedrijf krachtiger en is essentieel voor het commerciële succes op de langere termijn.

8 Transparant over dierenwelzijn Dierenwelzijn en voedselveiligheid in de veehouderij staan hoog op de maatschappelijke agenda. Kalfsvleesconcern VanDrie Group loopt binnen de vleessector voorop met innovaties op dit gebied. Zo zijn met de Dierenbescherming afspraken gemaakt over dierenwelzijn, waardoor het vlees in Nederland het Beter Leven-keurmerk mag dragen. Ook met zijn maatschappelijk jaarverslag Kalfsvlees met Visie onderscheidt de VanDrie Group zich. Het boekwerk geeft publiek en stakeholders een overzichtelijk beeld van alle resultaten en inspanningen van zijn MVO-beleid. Voor medewerkers en kalverhouders is het verslag een inspiratiebron voor verdere verbeteringen. Duurzaam ABC op zakformaat Live Positively is de filosofie waarmee Coca-Cola Nederland duurzaamheid en een gezonde leefstijl structureel doorvoert in zijn activiteiten. Medewerkers die de inspanningen en resultaten met passie uitdragen, zijn cruciaal voor succes. Een waaier met een ABC over Coca-Cola Nederland helpt ze daarbij. Zo kunnen zij vragen van klanten en vrienden over Coca-Cola in één oogopslag beantwoorden. Duurzame landbouw in beeld Door de groei van de wereldbevolking moet de voedselproductie in 2030 met 50% zijn toegenomen. Hoe zorgen we op een duurzame manier voor voldoende, gezond en veilig voedsel? Binnen het SAI Platform (Sustainable Agricultural Initiative) werken internationale levensmiddelenfabrikanten aan het antwoord op die vraag. Gezamenlijk zetten zij zich in voor innovatie op het gebied van duurzame landbouw. Om het SAI Platform breed onder de aandacht te brengen is een korte film gemaakt. CEO van Unilever Paul Polman en hoofd landbouw bij Nestlé Hans Jöhr vertellen daarin over de behaalde resultaten. Een praktijkvoorbeeld bij een Franse melkveehouder illustreert hun verhaal. Unilever presenteert Sustainable Living Plan Op 15 november presenteerde Paul Polman (CEO Unilever) in Rotterdam het Unilever Sustainable Living Plan - Kleine acties, groot verschil. Het wereldwijde duurzaamheidsplan omvat meer dan 50 maatschappelijke, economische en milieugerelateerde doelstellingen. In de duurzaamheidsplannen wordt uiteengezet hoe Unilever met kleine stappen grote veranderingen kan bewerkstelligen in de gehele keten, zowel op het gebied van duur-zaamheid als gezondheid. Verschillende experts, waaronder Jaap Seidell, Rudy Rabbinge, Johan van de Gronden en Chris Buijink namen deel aan het discussiepanel en gaven hun reactie op het duurzaamheidsplan.

9 Met maatschappelijk verantwoorde technologie Nieuwe technologieën spelen een sleutelrol in het bereiken van een gezonde en duurzame wereld. Om innovaties mogelijk te maken is een sterke kennisinfrastructuur vereist. Dat vergt forse investeringen en dus een sterk maatschappelijk draagvlak. In Nederland en de EU worden de kansen die nieuwe technologieën bieden te weinig herkend door overheden en het publiek. Bureaucratische regelgeving belemmert nogal eens een snelle ontwikkeling van baanbrekende innovaties. Het gevolg is dat Europa snel terrein verliest ten opzichte van groeiende economische reuzen als China, Brazilië en India. Voor geslaagde innovaties is een brug nodig over de kloof die technologiebedrijven scheidt van overheid en maatschappij. Daarvoor moeten de dilemma s, risico s en kansen in kaart worden gebracht en de betekenis van technologische ontwikkelingen helder worden uitgelegd. Op die manier bouwen we aan het maatschappelijke vertrouwen dat gezonde technologische ontwikkeling stimuleert.

10 Nano in consumentenproducten Wat vindt de consument van het gebruik van nanotechnologie in producten? Die vraag stond centraal op een symposium van de Consumentenbond. Nanotechnologie wordt steeds vaker gebruikt bij consumentenproducten. Bijvoorbeeld bij deodorant met bacteriedodende zilverdeeltjes of doorzichtige zonnebrandcrème voor een natuurlijke aanblik. De introductie van nanotechnologie legt de basis voor tal van revolutionaire innovaties die nu de markt op komen. Naast kansen zijn er ook vragen over risico s. Op de bijeenkomst debatteerden consumenten uit de Bondsraad, wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven over een verantwoorde introductie. Voor de Consumentenbond vormde het symposium één van de activiteiten in de belangenbehartiging over nanotechnologie. Meepraten over genomics Vraagstukken over genomicsonderzoek staan geregeld in de schijnwerpers. Als het bijvoorbeeld gaat over een DNA-database van burgers, of het gebruik van biotechnologie voor innovatieve voeding. Het Centre for Society and Genomics (CSG) zet zich in voor een goede relatie tussen samenleving en genomicsonderzoek. Daarvoor betrekt de organisatie belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo werden stakeholders uitgedaagd mee te denken over onderwerpen voor toekomstig onderzoek. Voor die aanpak was brede waardering. Van onderzoekers bij Unilever tot campaigners van Greenpeace, alle experts werkten enthousiast mee aan de CSG-onderzoeksagenda. Life sciences in de lift Nederland heeft een unieke uitgangspositie om wereldwijd leidend te zijn in life sciences. Ons wetenschappelijk onderzoek behoort tot de top drie en bedrijven in de agrifood, chemie en gezondheid zijn sterk in de sector. Om Nederland als dé bioregio te positioneren hebben experts uit de academische wereld, industrie en overheid Life Sciences 2020 opgezet. Dit initiatief houdt debatbijeenkomsten, organiseert werkbezoeken voor politici en informeert deelnemers en stakeholders om continuïteit in aandacht en overheidsbeleid te bereiken. De ontwikkeling van life sciences vraagt immers een lange adem. Toponderzoek naar groene genetica Nederlandse bedrijven in planten- en bloemenveredeling behoren tot de absolute wereldtop. Om hun innovatiekracht te versterken subsidieert het Technologisch Topinstituut Groene Genetica veelbelovende onderzoeken waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Het instituut wilde weten op welk terrein meer onderzoek gewenst is. Een analyse van de projectportefeuille en gesprekken met stakeholders wezen uit dat veredeling van het wortelstelsel van planten nieuwe kansen biedt. Zo kunnen gewassen worden gekweekt die efficiënter water en meststoffen opnemen. Dat betekent een grote stap vooruit in het duurzamer maken van de land- en tuinbouw wereldwijd.

11 Samen werken aan oplossingen De overheid staat de komende jaren voor een enorme opgave: fors inkrimpen en tegelijk effectief opereren in een razendsnel veranderende maatschappij. Het beeld van de traditionele, allesomvattende overheid moet op zijn kop. Een kleinere overheid betekent heldere keuzes maken en verantwoordelijkheden herdefiniëren. Dat vraagt om een flexibele houding die aansluit op het groeiende verantwoordelijkheidsbesef van organisaties en burgers. Steeds meer bedrijven en organisaties zetten zich immers in voor maatschappelijke doelen, zoals bestrijding van overgewicht bij kinderen, het duurzamer maken van productieketens of gezondere voeding. Publiek-private samenwerking is voor de overheid aantrekkelijk om aan-sprekende resultaten te boeken. En via gerichte inzet van social media is actieve participatie van burgers binnen handbereik. Kortom, door stimulering van publiek-private samenwerking en actief participerende burgers via social media kan een kleinere overheid uiteindelijk veel slagvaardiger opereren.

12 Watercoalitie Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. Dagelijks zijn overheden bezig met onze veiligheid, schoon drinkwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. In de toekomst zullen de wateropgaven groter en complexer worden. Daarom zijn de denkkracht en verantwoordelijkheid van partijen in de samenleving nodig: bedrijven, ngo s, kennisinstellingen en burgers. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) peilde bij maatschappelijke partners de kansen en bereidheid om samen te werken: een Watercoalitie. Daarmee wil I&M ook nieuwe beleidsinstrumenten uitvinden: meer gebruik maken van de kracht van de markt en het maatschappelijk middenveld. Deskresearch en een interviewronde wezen uit dat er veel animo is voor zo n coalitie. Op voorwaarde dat ook met de overheid lange termijnafspraken te maken zijn en dat de aanpak concreet en energiek is. Samen werken aan duurzame palmolie Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. In Europa zit het in bijna de helft van alle voorverpakte levensmiddelen. Het groeiend aantal plantages kan echter ten koste gaan van het regenwoud en de biodiversiteit. In de Rondetafel voor duurzame palmolie (RSPO) werken palmolieproducenten, bedrijven en ngo s samen aan duurzame palmolie. Om de markt hiermee bekend te maken is de webtool Hoe te Beginnen ontwikkeld. Potentiële kopers wordt in een aantal eenvoudige stappen uitgelegd hoe zij kunnen overstappen op duurzame palmolie. Daarnaast kunnen zij met vragen terecht bij de telefonische en online helpdesk. Een gericht mediabeleid houdt stakeholders en publiek geïnformeerd over de voortgang. Visserij Innovatieplatform Een duurzame en rendabele Noordzeevisserij komt binnen handbereik. Dat resultaat is mede te danken aan het Visserij Innovatieplatform (VIP), waarin vissers, wetenschap, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het VIP heeft in vier jaar bijna honderd innovatieve visserijprojecten gesteund. Innovatieve vissers hebben daardoor een betere economische positie verkregen. Daarnaast heeft het VIP kennisoverdracht hoog in het vaandel staan via nationale en internationale inspirerende workshops, de website etc. De Noordvisserij wordt langzaamaan duurzamer. Het VIP heeft zijn werk gedaan en gaat zijn werkzaamheden overdragen. Als herinnering verschijnt er een inspirerend boek over oplossingen voor een duurzame Noordzeevisserij. Bijdragen aan debat Door groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen en economische groei in opkomende economieën verdubbelt de vraag naar vlees en zuivel. Tegelijk moeten we de ecologische footprint van de veehouderij verlagen. In Nederland zijn er daarnaast oprechte zorgen over volksgezondheid en dierenwelzijn. Wageningen UR heeft brede kennis over dierlijke productiesystemen: van kleinschalige veehouderij in de tropen tot ultramoderne veehouderij in het westen. En van kennis van dier tot aankoopmotieven van consumenten. Wageningen UR wil met concrete visies en de toepassing daarvan over een zorgvuldige veehouderij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat.

13 De regels over productveiligheid TradeRoute Asia leert ondernemers veilig importeren Onderzoek van de nvwa wijst uit dat importeurs vaak slecht op de hoogte zijn van de regels over productveiligheid. Bovendien blijkt bij het zaken doen met China, waar het grootste deel van de geïmporteerde producten vandaan komt, communicatie een probleem. Om ondernemers hiervan bewust te maken en een helpende hand te bieden richtten de nvwa en het ministerie van VWS het online platform TradeRoute Asia op. Hiervoor is een website ontwikkeld waar ondernemers door e-learning een idee krijgen wat er komt kijken bij import uit China. Zo kunnen zij testen wat zij weten van Chinese gewoontes bij het zakendoen. Ook leren ze over wet- en regelgeving op het gebied van productveiligheid. Tijdens de feestelijke lancering spraken keuringsinstanties, brancheorganisaties en de Kamer van Koophandel de intentie uit om TradeRoute Asia voort te zetten. Een kopgroep van ondernemers is bij elkaar gebracht om het initiatief uit te breiden. Zo ontwikkelt het platform zich tot hét onafhankelijke kenniscentrum voor import uit Azië. Dit levert veiliger producten op voor consumenten.

14 In Nederland bestaan talloze kleinschalige, duurzame voedselinitiatieven. Hun aanpak is vaak inspirerend en ze staan altijd dicht bij de consument. Zij kunnen nieuwe inzichten bieden over het verduurzamen van onze voedselproductie. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie nam daarom het initiatief voor Smakelijk Duurzaam, een online platform voor kleine, duurzame voedings- en landbouwinitiatieven. Alle leden van het netwerk krijgen het laatste nieuws en een eigen miniwebsite in een uitgebreide webcommunity. Daar kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen. De online gemeenschap bundelt zo alle kleinschalige denkkracht, waarvan ook levensmiddelenbedrijven, retail en de overheid profijt hebben. Veel consumenten willen duurzamer en gezonder consumeren. Dat is niet zo eenvoudig door de overload aan informatie. Waarom zouden we consumenten niet helpen gemakkelijker voor betere producten te kiezen? Door de dagelijkse producten regelmatig aan te passen kunnen consumenten als vanzelfsprekend duurzamer en gezonder handelen.

15 Doorbraak in duurzame hagelslag De cacaoteelt staat wereldwijd onder druk. Door verouderde landbouwmethoden en lage prijzen voor de boeren staat de kwaliteit van de cacao onder druk. Koninklijke De Ruijter zet zich in om het tij te keren. Op een drukbezochte Chocoladeperslunch kondigde het bedrijf zijn vooruitstrevende plan aan: De Ruijter wordt de eerste grote broodbelegfabrikant die volledig overstapt op duurzame cacao met het onafhankelijke UTZ Certified-logo. Daar profiteert iedereen van. Duizenden cacaoboeren in Ivoorkust krijgen scholing en schakelen over op duurzamere teelt, waardoor ook hun inkomsten stijgen. En De Ruijter verzekert zich van de beste kwaliteit cacao voor zijn chocolade hagelslag en -vlokken. Ik Kies Bewust maakt gezond gemakkelijker Ik Kies Bewust is uitgegroeid tot hét toonaangevende logo dat consumenten helpt te kiezen voor gezondere voeding. Al meer dan vijfduizend producten voldoen aan de onafhankelijke criteria. Van soep tot vruchtensap en van kaas tot pastasaus, ze bevatten minder zout, suiker en ongezonde vetten. Dat assortiment wordt steeds uitgebreider. Zo zorgen levensmiddelenfabrikanten, supermarkten en foodservice bedrijven er samen voor dat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze wordt. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit toonde aan dat het logo voedingsmiddelenfabrikanten aantoonbaar stimuleert om producten gezonder te maken. Zij verlaagden het zout-, suiker-en vetgehalte van voeding en voegden gezonde ingrediënten toe, zoals vezels aan vruchtensappen. En dat zonder dat de smaakt verandert.

16 Het Brusselse kantoor is verhuisd naar Rue Belliard 199 Kantoor Brussel Ons internationale kantoor is gevestigd in Brussel, in het hart van de Europese wijk. Vanuit deze centrale plek kunnen we klanten optimaal adviseren over ontwikkelingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid in de Europese Unie. We werken daarbij nauw samen met onze collega s in Den Haag en Wageningen. Vanuit Brussel onderhouden we direct contact met het Europees Parlement en de directoraten van de Europese Commissie. Zo kunnen wij onze klanten altijd voorzien van de meest actuele informatie over de Europese politiek en wet- en regelgeving en ondersteuning bieden bij activiteiten op het gebied van PA & PR. Kantoor Wageningen Onze jongste vestiging opende in 2010 haar deuren in Wageningen, hét internationale agrifood-knooppunt. Vanuit deze locatie richten we ons vooral op communicatie en advies over duurzame landbouw, grondstoffenstromen en de veehouderij. De regio staat wereldwijd bekend om zijn innovatieve klimaat. Veel hoogwaardige kennisinstellingen en ondernemingen in de agrofood-sector zijn hier geconcentreerd. Zo werken we bijvoorbeeld met Wageningen Universiteit en Research Centrum, Food & Nutrition Delta en Food Valley. Onze experts kennen de hele sector en zijn in staat om voor elke schakel van de keten te bekijken welke innovatieve stappen mogelijk zijn.

17 In de zomer van 1995 heb ik een bureau opgericht dat in Nederland volstrekt nieuw was in zijn soort: Schuttelaar & Partners, adviesbureau voor maatschappelijke communicatie bv. Ons bureau richtte zich als eerste met communicatie en advies op het vermaatschappelijken van bedrijven en organisaties. Focusgebieden waren agrofood, milieu en daaraan gerelateerde innovaties. Ik had 15 jaar als campagneleider bij consumenten- en milieuorganisaties gewerkt. Te zamen met mede-aandeelhouder Ton Winkelman voorzag ik dat de markt behoefte had aan die nieuwe expertise. Vanaf het begin gold een ambitieuze doelstelling. Schuttelaar & Partners streefde naar een jaarlijkse omzetgroei van boven de 10%. Na 15 jaar hebben we nu een omzet bereikt van bijna 7 miljoen Euro en werken we voor meer dan 100 klanten. De interne organisatie is in die periode meegegroeid. Zo werd het management toebedeeld aan een MT. Ook installeerden we een Raad van Advies bestaande uit bekende wetenschappers op onze terreinen, om de koers van de organisatie beter te bewaken. Onze jaarlijkse serie Maatschappelijke Cafés, waar stakeholders discussiëren over actuele onderwerpen, zijn van groot belang om voeling te houden met onze sociale omgeving. En begin 2000 introduceerden we een certificaathoudersysteem met als doel winstdeling en financiële participatie door medewerkers. Nadat het bureau enkele jaren terug een omvang van circa 60 medewerkers bereikte, werd het tijd na te denken over de continuïteit van Schuttelaar & Partners. Iedere bestuurder moet op tijd plaats maken voor een opvolger, die eigen accenten en zwaartepunten kan aanbrengen. In de zomer van 2010 hakten wij die knoop door. Schuttelaar & Partners gaat verder als werkmaatschappij van de Healthy World Cooperation U.A. Deze nieuwe coöperatie opereert als een holding, dus als bestuurder en 100% aandeelhouder. De twee oprichters van het bureau verkochten hun belang, ook de certificaten van medewerkers zijn teruggekocht. De nieuwe coöperatie wordt bestuurd door zeven leden die allen hebben geïnvesteerd in de organisatie. Zij hebben zich voor ten minste 5 jaar aan de Healthy World Cooperation gecommitteerd. Statutair Van links naar rechts Marcel Schuttelaar, Ronald Hiel, Edwin Hecker, Ad Nagelkerke, Joost Schuttelaar, Rutger Schilpzand, Suzanne van der Pijll is geregeld dat de maatschappelijke doelen voorop blijven staan en dat de coöperatie niet kan worden verkocht. De directie van het bureau Schuttelaar & Partners zal worden gedelegeerd aan enkele van de leden. Medewerkers van senior-niveau kunnen op voordracht advieslid worden van de coöperatie om hun visie te laten doorklinken. Tevens is voor een bredere groep medewerkers een nieuwe certificatenregeling in de maak om de binding te versterken. Tegelijk zetten wij een nieuwe businesskoers uit via een driejarenplan dat meer focus en richting geeft. Leidend in deze is de filosofie van ons bureau. We definiëren onze werkgebieden scherper: agrofood en biobased. Onze organisatie biedt op die terreinen communicatie en advies gericht op een gezonde en duurzame wereld. Technische en sociale innovaties krijgen speciale aandacht, omdat dit versnellers zijn van het proces. Het driejarenplan verbindt en versterkt de operationele acties van de verschillende adviesgroepen. De coöperatie, de nieuwe aansturing, het driejarenplan, het zijn essentiële veranderingen om de organisatie gezond en duurzaam de komende 15 jaar door te loodsen. Marcel Schuttelaar

18 Koelmiddelen Openbaar vervoer Gecompenseerde koelmiddelen Gecompenseerd openbaar vervoer Bedrijfsauto s Vliegreizen Gecompenseerd bedrijfsauto s Vliegreizen CO2-voetafdruk in ton CO 2 4,0 Ziekteverzuim Dagen afwezig door ziekte/totaal aantal werkdagen , , , , , ,0 Als adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten door onze CO 2 -voetafdruk te verlagen, de resterende uitstoot te compenseren en door zo duurzaam mogelijk producten in te kopen. Daarnaast helpen we onze medewerkers om gezond te blijven door gezonde lunches aan te bieden, beweging te stimuleren en begeleiding te bieden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde zaken, zoals planning en werkdruk. Tot slot leveren we een bijdrage aan de samenleving door maatschappelijke initiatieven (actief) te ondersteunen. Milieu Op milieugebied ligt onze grootste uitdaging in het verminderen van het energiegebruik van onze gebouwen en mobiliteit, het verminderen van ons papiergebruik en het inkopen van duurzame producten. Door het gebruik van groene stroom, de keuze voor zuinige apparaten (zoals laptops en koffieautomaten) en de installatie van bewegingssensoren proberen we onze CO 2 -uitstoot zoveel mogelijk te beperken. We stimuleren gebruik van fiets en openbaar vervoer. Sinds 2009 zijn we volledig klimaatneutraal, dat betekent dat al onze uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd. Resultaten Door de koude winter is het gasgebruik dit jaar iets hoger dan voorgaande jaren. Het totale energiegebruik per medewerker is echter wel weer gedaald. Dit is vooral te danken het geringere aantal gevlogen kilometers en het vervangen van oude desktops en laptops door nieuwere energiezuinige laptops. Om de CO 2 -uitstoot door vervoer zo laag mogelijk te houden komt het grootste deel van de medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk. Bedrijfsfietsen zijn er voor reizen in de buurt. We faciliteren thuiswerken, zodat medewerkers hun reis en werktijd zo efficiënt mogelijk kunnen indelen. Daarnaast hebben ruim 20 medewerkers dit jaar kennisgemaakt met ecodriving, hiermee kunnen zij het brandstofgebruik terugdringen. Het papiergebruik per FTE is in de eerste helft van 2010 voor het eerst in twee jaar weer gestegen. Door medewerkers hierop te attenderen en alternatieven voor printen aan te dragen gaan we dit weer terugdringen. Daarnaast doen we pilots met paperless werken en vergaderen. We kopen zoveel mogelijk duurzame producten. Ons papier is klimaatneutraal geproduceerd en van FSC-hout, onze koffie en thee zijn Fair Trade- en Rainforrest Alliance gecertificeerd. Bij de lunch gebruiken we veel lokale producten of producten met een duurzaamheidskeurmerk. Ook bij de aanschaf van nieuwe apparaten (laptops en printers) en auto s (A/B label) wordt gelet op het energiegebruik en CO 2 -emissie Papierverbruik in kg per FTE Papiergebruik voor alle vestigingen van juli 2009 tot juli Gas 1 e helft e helft e helft e helft e helft e helft 2009 Koelmiddelen Bedrijfsauto s 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Electriciteit Openbaar vervoer Vliegreizen Gecompenseerd gas Gecompenseerde koelmiddelen Gecompenseerd bedrijfsauto s Ziekteverzuim Dagen afwezig door ziekte/totaal aantal werkdagen 1 e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft 2010 Landelijk gemiddelde zakelijke dienstverlening (bron voorlopige cijfers CBS) 1 e helft 2010 Gecompenseerde electriciteit Gecompenseerd openbaar vervoer Vliegreizen Energiegebruik van juli 2009 tot juli Elektriciteit en gas verbruik is alleen voor hoofdvestiging. Gezondheid 0,5 0,0 1 e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft 2010 Schuttelaar & Partners Dagelijks verzorgen onze cateraars een verse lunch, afgestemd op het aantal aanwezige medewerkers. Door met name mager vlees, zuivel, verse salades, vezelrijk brood en fruit aan te bieden ondersteunen we de gezondheid van onze medewerkers. In de gezondheidsweek kregen medewerkers een persoonlijk voedings- en bewegingsadvies. Ook wordt regelmatig samen gesport, vrijwel elke maand is er wel een sportieve activiteit, zoals skiën, mountainbiken, squash, volleybal, hardlopen of wedstrijdzeilen. Ons ziekteverzuim ligt al jaren onder het landelijk gemiddelde voor de dienstensector. Het doel van 2% is helaas niet gehaald. Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep) en enkele langdurig zieken maakten dat onmogelijk. Maatschappelijke Schuttelaar & Partners betrokkenheid Dit jaar hebben al onze medewerkers de beschikking gekregen over een persoonlijk sponsorbedrag dat ze kunnen besteden aan een duurzaam of gezond initiatief in de buurt. Het betreft deels een eigen bijdrage van de medewerkers, het kerstpakket is daartoe afgeschaft en deels een extra donatie van ons bureau. Tijdens ons bedrijfsuitje hebben we bewoners van een zorgcentrum een leuke dag bezorgd en het centrum opgeknapt. Daarnaast investeert S&P tijd en geld in maatschappelijke initiatieven zoals SIGN en Saint. Dit magazine is ons maatschappelijk jaarverslag. S&P voldoet ruim aan de eisen voor GRI level C. De GRI-tabel en meer informatie over ons MVO-beleid vind je op onze site. Plannen Ons MVO beleid wordt vormgegeven en gemonitord door een MVOwerkgroep. Twee maal per jaar leggen zij hun bevindingen en plannen voor aan het management. Voor komend jaar gaan we meer concrete doelen stellen, wordt paperless werken gestimuleerd, beginnen we met het uitfaseren van minder milieuvriendelijke auto s en gaan we door met onze plannen voor het aanleggen van een groen dak. Ook blijft de gezondheid van onze medewerkers hoog op de agenda staan. De gezonde lunches krijgen nog meer aandacht en wij dragen bij aan de kosten van sportevenementen per jaar voor onze medewerkers. Tot slot betrekken we de medewerkers bij onze MVO-activiteiten. Dat doen we door de aandacht te vestigen op onze filosofie, door gezamenlijk maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en het sponsorbeleid een extra stimulans te geven. Als communicatie advies-bureau zijn we van nature extern gericht. Dus de klant helpen duurzaam en gezond te worden. Door onze filosofie duidelijker leidend te maken in ons werk, slagen we er ook steeds beter in onze medewerkers intrinsiek te empoweren. Landelijk gemiddelde zakelijke dienstverlening (bron voorlopige cijfers CBS)

19 Op de discussiebijeenkomsten staan actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid centraal. Deze worden tijdens de Maatschappelijke Café s geagendeerd. Aanwezigen komen uit verschillende hoeken van de samenleving en belichten een onderwerp van veel kanten. Het doel: alle aanwezigen betrekken bij de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en actuele vraag-stukken een plaats geven op de maatschappelijke agenda. Het Maatschappelijk Café wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het KLV Wageningen Alumni Network. Voor het thema Nieuwe kijk op gezond! werden vijf debatten gehouden over gezonde leefstijl. Mensen uit lage inkomensgroepen vertelden over hun kijk op gezondheid. Zorgprofessionals en beleidsmakers discussieerden over voeding als medicijn en voedingskundigen spraken over innovatieve voedingsmiddelen. Ook werd gedebatteerd over de gevolgen van digitale ontwikkelingen voor de rol van de arts en de rol van het ziekenhuis (de Gelderse Vallei) als steunpunt en initiator van preventieve zorg. Wat alle Maatschappelijke Cafés kenmerkte was de humor, scherpte en expertise van de sprekers en aanwezigen. In 2011 organiseren we weer een nieuwe serie Maatschappelijke Cafés. Meer informatie vindt u op

20 Klimaatverandering is cultuurverandering Om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering voor de Inuit op Groenland plaatste de Haagse kunstenaar Ap Verheggen twee enorme sculpturen op een ijsberg voor de kust van het Groenlandse dorpje Uummannaq. Het project kreeg de naam Cool(E)motion. De twee beelden staan symbool voor de lokale bevolking die als gevolg van klimaatverandering traditionele gewoontes moet opgeven. Verheggen: Klimaatverandering is cultuurverandering, dat probeer ik met mijn kunst te verbeelden. De tocht van de ijsschotsen waar de beelden op stonden, was live te volgen op internet. Ons bureau verzorgde de publiciteit. Dit resulteerde wereldwijd in aandacht op radio, televisie en internet en artikelen in tijdschriften. Cool(E)motion was onder meer te volgen op MSNBC (VS), het NOS journaal en BNR nieuwsradio (Nederland), ABC (Australië) en CBC radio (Canada). Om de nodige aandacht voor dit project te genereren heb ik hulp gevraagd en gekregen van Schuttelaar & Partners. Mede dankzij hen is het ook publicitair een enorm succes geworden. Schuttelaar bedankt! Cheers, Ap Verheggen Bij het verspreiden van dit bijzondere verhaal over de bedreigingen voor de Noordpool, heeft Schuttelaar & Partners het WNF een grote dienst bewezen door de snelle en adequate verspreiding van informatie en beeld. Wij zijn ze daarvoor zeer erkentelijk. Johan van de Gronden algemeen directeur S&P adoptieproject

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2013 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Toelichting In dit MVO-verslag doet Koninklijke FrieslandCampina N.V. verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

OPSCHALEN VOOR MEER IMPACT

OPSCHALEN VOOR MEER IMPACT UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN OPSCHALEN VOOR MEER IMPACT VOORTGANGSVERSLAG 2014 WERELDWIJD EN IN DE BENELUX OVER UNILEVER WERELDWIJD 2 miljard consumenten gebruiken iedere dag onze producten 190 landen

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

Diervoer met ambitie MVO-verslag

Diervoer met ambitie MVO-verslag Diervoer met ambitie MVO-verslag Colofon Nevedi Heer Bokelweg 157B 3032 AD Rotterdam Postbus 1732 3000 BS Rotterdam Telefoon: +31 10 243 03 01 Fax: +31 10 243 03 10 E-mail: info@nevedi.nl Concept en realisatie:

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Duurzamer Ondernemen Daar maken we werk van!

Duurzamer Ondernemen Daar maken we werk van! Duurzamer Ondernemen Daar maken we werk van! Magazine uitgave 3 - november 2011 Dubbele MVO-primeur voor Albron! editie 2012 Jongeren Op Gezond Gewicht Colofon Oplage: 8.000 exemplaren Concept en realisatie:

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid,

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid, Aan NEN-commissieleden NEN Communicatie KENMERK ONDERWERP Nieuw NEN Magazine DATUM 2013-06-06 Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T (015) 2 690 435 F (015) 2 690 190 communicatie@nen.nl

Nadere informatie

Jaargang 22 - mei 2013. Inhoud

Jaargang 22 - mei 2013. Inhoud Jaargang 22 - mei 2013 Inhoud Communicatieactiviteiten 2012 succesvol SMK brengt stakeholders samen Digitaal optimaal : Acht nieuwe SMK-websites! SMK personeelswisselingen 2 3 4 5 MILIEUKEUR Eerste datacenter

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Duurzamer Ondernemen. Magazine 2013. Daar maken we werk van! uitgave 4 december 2012

Duurzamer Ondernemen. Magazine 2013. Daar maken we werk van! uitgave 4 december 2012 Duurzamer Ondernemen Daar maken we werk van! uitgave 4 december 2012 Magazine 2013 Colofon Oplage: 8.000 exemplaren Concept en realisatie: Albron bv, afdeling Communicatie TVC reclamebureau bv Fotografie:

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 In dialoog met de samenleving Pagina 6 Voorwoord Peter Terium 2 Profiel Pagina 9 30 Duurzaamheid en

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

KENNIS ONLINE. Good food, better mood. www.kennisonline.wur.nl. Wageningen UR-onderzoek voor EL&I

KENNIS ONLINE. Good food, better mood. www.kennisonline.wur.nl. Wageningen UR-onderzoek voor EL&I KENNIS ONLINE JAARGANG 8 - OKTOBER 2011 Wageningen UR-onderzoek voor EL&I www.kennisonline.wur.nl Good food, better mood Voedingsindustrie denkt nog onvoldoende na over gezondheid Het succes van het Beter

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Bespiegeling. 13 interviews met maatschappelijke smaakmakers over voeding en duurzaamheid

Bespiegeling. 13 interviews met maatschappelijke smaakmakers over voeding en duurzaamheid Bespiegeling 13 interviews met maatschappelijke smaakmakers over voeding en duurzaamheid DUURZAAMHEID IN DE VOEDINGSMIDDELENKETEN Bespiegeling 13 interviews met maatschappelijke smaakmakers over voeding

Nadere informatie

Inhoud. Publiciteit; samenwerking levert op! MIA\Vamil flink uitgebreid voor gecertificeerde dienstverlening en productie

Inhoud. Publiciteit; samenwerking levert op! MIA\Vamil flink uitgebreid voor gecertificeerde dienstverlening en productie Inhoud Publiciteit; samenwerking levert op! MIA\Vamil flink uitgebreid voor gecertificeerde dienstverlening en productie Kees Oomen nieuwe voorzitter College van Deskundigen agro/food Stichting Natuur

Nadere informatie

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren challenges magazine van Descol sportvloeren ParaStars Talent in de spotlights. Lees hier hoe 6 paralympische topsporters hun sport naar een hoger niveau tillen. Pagina 7 Megatrends Met duurzame initiatieven

Nadere informatie

Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak EERLIJK & PUUR

Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak EERLIJK & PUUR DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak Topsector Agrofood De ideale gouden

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven Naar meer strategische partnerships Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Ceel Elemans ING Sectormanagement

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie