Een ramp om van te leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een ramp om van te leren"

Transcriptie

1 Grootschalige oefening Norex: tanker ramt platform Een ramp om van te leren Je moet er niet aan denken: een tanker die een platform ramt. Maar het gebeurt. In de grote Norex 2011 oefening van 17 november Elke discipline die bij een ramp paraat moet zijn, is erbij. Hoe is de oefening verlopen? Wat vinden de deelnemers ervan? Bij de Norex oefening gaat het om een papieren oefening. De omgeving wordt gesimuleerd door berichten en tegenspelers. Aan de hand van een scenario krijgen de deelnemende teams informatie van een groep tegenspelers. Daarbij wordt gebruikgemaakt van situatierapportages, telefoon en e mail. De oefening richt zich op het Regionaal Beheerteam Noordzeerampen (RBN), het Operationeel Team Kustwacht (OT KWC), het Calamiteitenteam van Rijkswaterstaat (CT RWS) Noordzee en het Emergency Response team van GDF Suez. De oefening vindt plaats op twee locaties in Den Helder, één locatie in Den Haag en één in Rijswijk. Doel van de oefening is leren en samenwerken om calamiteiten onder controle te krijgen. Het gaat met name om het versterken van de samenwerking en om informatie uitwisseling tussen de diverse onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie. Het genereren van leermomenten in een veilige omgeving staat daarbij centraal. De aandachtspunten en geleerde lessen van deze oefening worden meegenomen in een plan van aanpak voor een liveoefening in Verdichting Tjalling Kok van organisatiebureau Peak and Valley was als scenario ontwikkelaar en responsecelcoördinator bij Norex betrokken. In die laatste functie zat hij met tegenspelers van de deelnemende partijen in een aparte ruimte van GDF Suez in Den Helder. De rollen van die tegenspelers waren onder meer burgemeester, minister en offshore installationmanager. "Als coördinator kon ik de oefening stimuleren als die dreigde stil te vallen. Of ik kon haar afremmen als ze over haar kookpunt zou gaan. Dat eerste leek even op te treden bij het RBN in Den Haag. Uit strategische overwegingen hebben we echter niet ingegrepen." Voor Tjalling is deze oefening er niet één van dertien in een dozijn. "Normaal duurt zo'n oefening een aantal dagen. Wij hebben de situatie moeten verdichten en alle voorvallen in vier uur geperst. Het gevaar is dat niet alles even realistisch is en deelnemers daarom gas terugnemen. Dat hebben we geprobeerd te ondervangen door time outs in te lassen en tijdsprongen te maken, natuurlijk in samenspraak met de deelnemende partijen." Bij de opzet van de oefening is gekozen voor de grote lijnen. Tjalling: "We hebben geen details ingevuld. Er moet ruimte zijn voor onverwachte gebeurtenissen. Je Artikel Norex oefening 17 november

2 kunt ook niet alles van tevoren vastleggen. Achteraf kunnen we zeggen dat onze aanpak goed heeft gewerkt." Doelstellingen Afgezien van het realiteitsgehalte heeft het scenario volgens Tjalling bijgedragen aan de oefendoelstellingen. Zo moesten de deelnemende partijen een communicatiestrategie ontwikkelen en ontdekken dat je zowel in als extern de communicatie goed geregeld moest hebben en voldoende capaciteit ter beschikking moest hebben. Daarnaast is het belang van de crisismanager en diens taken nog eens goed onder de aandacht gebracht, inclusief zijn functie bij het samenstellen van een team. "Voor mij als mede organisator gaat het erom dat de partijen hebben geleerd wat ze moeten leren, dat ze van elkaar hebben geleerd en elkaar beter hebben leren kennen, dat er is samengewerkt en dat procesondersteunende hulpmiddelen effectief zijn ingezet, zoals mindmapping en actielijsten. Met het oog op leermomenten en gerealiseerde doelstellingen zou ik de gehele oefening een mooie acht willen geven. Het is wel duidelijk geworden waar verbeterpunten zitten." Zelf heeft Tjalling ook een paar leermomenten gehad. "Twee zaken zou ik de volgende keer anders aanpakken. Op de eerste plaats meer voorbereidingstijd. We hebben nu in twee weken gedaan waarvoor we anders vier maanden zouden uittrekken. Daarnaast hebben volgens mij te veel mensen direct aan het voorbereidingsproces deelgenomen. En daarbij komen ook nog de mensen die indirect betrokken waren en die we ook op de hoogte moesten houden. Dat bevordert niet bepaald de efficiency. Het is zeker een suggestie om in de toekomst te gaan werken met een oefenbureau om een dergelijke oefening te gaan organiseren." Contact Opvallend noemt Tjalling het feit dat sommige partijen weinig zicht hadden op datgene waarmee anderen bezig waren. "GDF Suez bijvoorbeeld wist niet wat zich in Rijswijk en Den Haag precies afspeelde. En daar was niet bekend wat zich bij GDF Suez afspeelde. Het is de vraag of je alles moet weten, maar elke partij moet wel voldoende informatie hebben om de juiste afwegingen te maken en de juiste acties te ondernemen. Daarnaast kregen de minister en staatsecretaris uit de responsecel niet de betreffende mensen in Rijswijk en Den Haag te pakken. En GDF Suez kreeg geen contact met de Kustwacht. Dan gaat het proces stokken. GDF Suez heeft toen op eigen initiatief zelf hulp naar het platform gestuurd. Ook dat is niet ideaal. Partijen kunnen elkaar zo gaan tegenwerken. In de responsecel konden we die processen goed volgen. Overigens had de Kustwacht het contactcentrum niet meegenomen in de oefening. Telefoontjes kwamen nu bij medewerkers binnen die onvoldoende steun konden bieden." Putproblemen Adviseur Cees van Oosterom van Nogepa, betrokken bij de opzet van de oefening, vervulde op de dag zelf diverse hand en spandiensten. Zo nam hij de vertaling op zich voor één van de medewerkers van het Amerikaanse bedrijf Wild Well Artikel Norex oefening 17 november

3 Control. "Dit bedrijf is gespecialiseerd in olie en gasputten. Het was ook betrokken bij de opzet van de oefening. Als je putproblemen hebt, bel je Wild Well Control. In Nederland komen problemen met putten gelukkig niet of niet vaak voor. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kunt er maar beter op zijn voorbereid. Daarom hebben we dat onderdeel in de oefening opgenomen." De training zelf besloeg de gehele morgen. "'s Middags hebben we een aparte sessie gehouden om dieper in te gaan op het probleem van een put die niet onder controle is. Hoe moet je dat aanpakken? Wat moet je doen om die wél onder controle te krijgen? Díe sessie werd door de deelnemers uit de industrie zeer gewaardeerd." Meer dan nuttig In het algemeen is Cees tevreden over de manier waarop de oefening is verlopen. "Een zeven durf ik wel te geven." De oefening was volgens hem meer dan nuttig. "Alleen al het feit dat we alle partijen vanuit hun eigen locatie hebben laten samenwerken, is zinvol. Voor de toekomst hebben we veel geleerd. Hoe zetten we bijvoorbeeld onze lijnen op? Hoe houden we communicatiekanalen open? Wat mogen en moeten we van elkaar verwachten? Dat zijn slechts enkele aandachtspunten." Naast zijn vertaalwerkzaamheden heeft Cees vooral gekeken naar het verloop van de oefening. "Laat ik eerst m'n waardering uitspreken voor de ruimte die GDF Suez voor ons had ingericht om de oefening te volgen. Dat was een goede zet." Met ons bedoelt Cees vertegenwoordigers van de industrie, zoals Wintershall, Total, Sterling, NAM en Staatstoezicht op de Mijnen. "Het is prijzenswaardig en moedig dat GDF Suez ons een blik in haar keuken geeft gegund. Je stelt je kwetsbaar op, omdat iedereen kritiek kan uiten. Anderzijds getuigt het ook van zelfvertrouwen als je zoiets durft." Deelnemende partijen Van de deelnemende partijen viel volgens Cees de Kustwacht op. "Die viel op een gegeven moment weg. De Kustwacht moest bepaalde zaken regelen en coördineren, maar ze leek niet meer aan de oefening deel te nemen. Even dachten we dat dit door het RBN kwam, maar ook die kreeg niet de juiste informatie van de Kustwacht. We moeten onderzoeken waarom ze wegviel." Opvallend was de prioritering bij de Kustwacht. "De redding van mensen komt op de eerste plaats. Maar bij de Kustwacht was dat het milieu. In werkelijkheid mag dat nooit gebeuren. Ook op dat punt moeten we achterhalen waarom de Kustwacht zo heeft gehandeld." GDF Suez deed het goed. "In het begin was er nog weining informatie en zocht het Emergency Response Team naar gegevens, maar naarmate de situatie zich ontwikkelde, kwam het team op stoom. De rolinvulling was duidelijk. Alles werd goed en flexibel op en aangepakt." Het RBN was een nieuweling in deze industrie. "Het RBN heeft nog nooit aan een oefening, die speelde rond een calamiteit in de offshore olie en gas industrie, deelgenomen. Voor de meesten is deze tak van sport nieuw. Onze aanbeveling is Artikel Norex oefening 17 november

4 dat het RBN een duidelijke rolverdeling voor haar deelnemers opzet. Maar ook daarvoor doe je deze gezamenlijke oefening. Je kunt dan van elkaar leren." Cees kan niet beoordelen hoe het Calamiteitenteam van Rijkswaterstaat functioneerde. "Vanuit de locatie in Den Helder had ik geen goed zicht op hun reilen en zeilen." Over de oefening verschijnen diverse rapporten. "Die rapporten gaat het organiserend team bestuderen. De conclusies worden lessen voor de liveoefening in 2012", aldus Cees. Intensief Werner van der Meer, Health Safety & Environment (HSE)/adviseur Emergency Response (ER) bij GDF Suez, was een van de deelnemers bij de voorbereidingen van Norex Tijdens de oefening zelf vervulde hij de rol van facilitator en waarnemer bij het ER team. Werner noemt de voorbereidingen intensief en is tevreden over het verloop ervan. "We zijn diverse keren bij elkaar geweest om de oefening in elkaar te zetten, het scenario uit te werken en de rollen van alle partijen in beeld te brengen. Dat was veel werk, maar is ons goed gelukt. Tijdens de training hoefde ik geen enkele keer in te grijpen." Bijzonder deze keer was volgens Werner de grootte van de oefening, maar ook dat de tegenspelers zich op één plek bevonden en vandaaruit hun acties naar vier locaties zonden. "Normaal gesproken neemt één team deel en stem je daar je response op af. Nu heb je een multidisciplinair spel. Dat maakt de oefening een stuk dynamischer. Het was alleen jammer dat het operationeel centrum van de Kustwacht niet meedeed." Processen oefenen Werner is zich ervan bewust dat de oefening voor een deel de realiteit geweld heeft aangedaan. "Natuurlijk loopt het in werkelijkheid anders. Maar je moet niet vergeten dat we alle partijen willen trainen. Dan kun je niet met z'n allen gaan wachten tot iemand de telefoon heeft opgenomen of een schip is vertrokken." Opvallend noemt Werner de geringe respons op vragen die GDF belangrijk vond. "Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar mensen. Over hen wilden wij informatie. Maar als andere teams eerst hun processen op orde moeten brengen, dan duurt dat allemaal lang. Voor dat soort zaken en verbeteringen is zo'n oefening natuurlijk bijzonder nuttig. Zo leer je je goed voor te bereiden. En je leert de andere partijen kennen en hoe je met ze moet samenwerken. Elk incident mag dan uniek zijn, de processen en de rol die je daarin vervult, zijn altijd hetzelfde. En juist die kun je oefenen. De Kustwacht weet dat ze er is om mensen te redden. Daar zullen zij zich op richten. En de andere partijen weten dat ze voor het redden van mensen bij de Kustwacht moeten zijn." Teambuilding Volgens Werner heeft GDF zich volop op haar doelstellingen kunnen richten. "We wilden zien hoe we in een ramp functioneren met anderen partijen. Daartoe Artikel Norex oefening 17 november

5 hebben we alle gelegenheid gehad. Daarnaast hebben we ons onder meer kunnen oefenen in het opstarten van groepsprocessen, in vergaderdiscipline, communicatie en relative respons. Wat mij betreft verdient Norex 2011 dan ook zeker een acht." Bij rampen zijn alle afdelingen van GDF zeven dagen per week 24 uur per dag oproepbaar en bereikbaar om ondersteuning te bieden, van drilling, HSE, communicatie tot en met productie, logistiek en IT. "Als je het zo bekijkt, dan schept een oefening als Norex ook intern een band, van hoog tot laag. Het is een soort teambuildingsproces." Hoe beter een oefening verloopt, des te hoger het rendement. "Want een succeservaring blijft beter en langer hangen dan een negatieve ervaring", meent Werner. "Op zo'n moeilijke situatie van Norex hebben we als GDF adequaat gereageerd. Daarvan hebben we geleerd, terwijl we tevens ervaring hebben opgedaan om procesmatig met een dergelijke complexe situatie om te gaan." Tijd en tempo Jan Regeling, voorlichter bij het Operationele Team Kustwacht (OT KWC) en bij deze NOREX oefening opleider, trainer en oefenbegeleider, was gestationeerd in het Kustwachtcentrum in Den Helder. "Mijn collega Peter Verburg deed bij de oefening de voorlichting. Als oefenbegeleider zorgde ik voor een goed verloop van de oefening." Jan is positief over de oefening. "Ik geef een dikke zeven. Dat neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn. Natuurlijk moet je er rekening mee houden dat het om een oefening gaat. Zo is het tijd tempo aspect enigszins gekunsteld. Er gebeurt te veel in te korte tijd. In werkelijkheid heb je meer tijd om zaken te coördineren en op elkaar af te stemmen. Daarnaast zouden we in werkelijkheid twee of drie voorlichters inzetten. In deze oefening hebben we er één ingezet. Dat komt ook omdat we weten wat zo'n oefening inhoudt en hoe die verloopt." Urgentie Volgens Jan hebben de deelnemende partijen volop aandacht kunnen schenken aan een goede onderlinge afstemming. "Die afstemming was overigens in het algemeen goed, zeker tussen de operationele partijen." Bij grote rampen neemt het Regionaal Beheerteam Noordzeerampen (RBN) de communicatie over. "De overdracht van de operationele teams aan RBN kon soepeler. Het leek erop alsof bij die overdracht de communicatie in de mist verdween." Volgens Regeling kan het ermee te maken hebben, dat operationele partijen dicht op de situatie zitten, in tegenstelling tot het RBN. "Het RBN voelt misschien niet altijd diezelfde operationele urgentie." Wat wel, wat niet? De onduidelijkheid bij de communicatieoverdracht is niet het enige verbeterpunt. "Bij die overdracht moet ook worden geregeld wat de operationele partijen wel en niet mogen doen. Welke informatie mag nog naar buiten worden gebracht en wie doet dat wanneer? Welk beleid heeft het RBN daarvoor? Dat moeten alle Artikel Norex oefening 17 november

6 partijen weten voordat een ramp plaatsvindt. Overigens is die conclusie niet nieuw. Uit eerdere oefeningen zijn vergelijkbare resultaten naar voren gekomen. Het is zaak daarvan nu eens werk te maken." Een andere onduidelijkheid heeft te maken met de persconferentie die het RBN wilde beleggen. "Wie moest aan die conferentie deelnemen? Waar zou die plaatsvinden en wat was de boodschap?" Ook was niet duidelijk wie van het RBN aan Norex zou deelnemen. "De genoemde medewerker had afgehaakt. Wie deed wel mee? Dat was moeilijk te achterhalen. Vervolgens bleek de eerstgenoemde medewerker wél deel te nemen. Zoiets zorgt voor verwarring. Tot op het laatst is die verwarring gebleven. We hebben het bij het RBN aangekaart. Het is nodig daarop actie te ondernemen. Alleen al daarom is zo'n oefening nuttig." Lof Geerd Drost van het Regionaal Beheerteam Noordzeerampen (RBN) was in eerste instantie als oefenleider bij Norex betrokken. Maar Geerd werd ook zelf getraind, als adviseur en secretaris bij het RBN. In beide rollen toont hij zich positief over Norex. Zijn waardering voor de oefening komt op een acht. "Als je ziet hoe weinig tijd er was om zo'n omvangrijke oefening in elkaar te zetten, dan verdient het resultaat zonder meer alle lof." Die lof zwaait Geerd de organisatoren ook als deelnemer toe. "Alles is aan bod gekomen. De juiste vragen werden gesteld en de juiste problemen en knelpunten werden bij het RBN neergelegd. Zo'n knelpunt was de vraag of de tanker met olie ter plekke moest blijven of naar een haven moest worden gesleept. En de vraag of voor de afbraak van de olie in de Noordzee detergenten moesten worden ingezet. Dit soort vragen en de inzet van diverse partijen gaven de oefening een hoog realiteitsgehalte." Verbeterpunten Een positieve waardering wil echter niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn. Geerd: "Het is goed als partijen aan ons de juiste vragen stellen en daarop een antwoord willen. Maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten als RBN voldoende informatie en onderbouwing krijgen op basis waarvan we de ene of de andere oplossing kiezen. Anders kun je net zo goed een muntje opgooien. In die onderbouwing zit nog ruimte voor verbetering." Volgens Geerd is het van belang dat partijen van zichzelf en van elkaar weten welke informatie ze nodig hebben om hun werk goed te doen. "Dit punt hebben we vaker gezien. Probleem is dat binnen het RBN veel departementen zitten. Die komen alleen bij grote rampen bij elkaar. En in het echt gebeurt dat, gelukkig, niet zo vaak. Overigens worden alle leden van het RBN eenmaal per maand op hun bereikbaarheid en beschikbaarheid gecontroleerd." Deelname en relevantie De Norex oefening was van een dergelijke omvang dat alle departementen zich in Den Haag hebben gemeld. Geerd: "Of elk departement werkelijk deelneemt, hangt van de relevantie af. Bij deze oefening hebben bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn & Sport afgehaakt. Zij blijven wel bereikbaar." Een verbeterpunt is volgens Geerd de communicatie tussen Kustwacht en het Artikel Norex oefening 17 november

7 RBN. "Die verloopt rechtstreeks tussen de directeur van de Kustwacht en de voorzitter van het RBN. De afspraak is dat zij elkaar telefonisch kunnen bereiken en op de hoogte houden. Dat verliep niet vlekkeloos. Daarover moeten we betere afspraken maken." (kader) De ramp in een notendop De Griekse tanker Mindoro, geladen met zware olie, is op weg naar Rotterdam. Hij raakt in de route boven de Waddeneilanden in de problemen. Niet ver daarvandaan is het boorplatform Noble Piet van Ede actief. De Mindoro wijkt uit de route en koerst op het platform af. Het lukt niet om contact te krijgen met de tanker. De sleper Ievoli Black is toevallig in de buurt en stoomt op naar de locatie. Intussen hebben medewerkers die niet noodzakelijk op het platform hoeven te zijn, het platform verlaten. Zij worden opgepikt door het emergency stand by schip de Vos Tracker. Een aantal medewerkers is achtergebleven. De kapitein van de Mindoro probeert een aanvaring te vermijden. Dat lukt niet. De tanker schuurt langszij Noble Piet. Gevolg: een lek in de olietanker en veel zware olie die in zee dreigt te komen. Er is schade aan het platform en de overgebleven medewerkers klimmen via de poten naar beneden. Schepen in de buurt worden gemobiliseerd. De put onder het platform is ernstig beschadigd en lekt. Er zijn drie vermisten. Plotseling volgt een explosie: enorme rookontwikkeling en vlammen van tientallen meters zijn het gevolg. De bemanningsleden van de tanker maken zich grote zorgen over hun veiligheid. Nog meer explosies volgen. Reddingschepen kunnen het platform en de tanker niet dichter naderen. De put zal voor langere tijd niet onder controle zijn. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de olie te bestrijden, de put af te sluiten en de communicatie te verzorgen. (Fotobijschrift: afhankelijk van keuze foto) (hogeresolutiefoto's) Artikel Norex oefening 17 november

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer redders langs de kust Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT Muitgeverij marmer Schoolreis Ed Koopman / KNRM Enkhuizen / Donderdagmiddag 15:34 uur DE DRIEËNDERTIG KINDEREN

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Beroepsproduct 4D. Schoolsportclinic. René Rosalina. Groep 3. Groep 5. Groep 5-6

Beroepsproduct 4D. Schoolsportclinic. René Rosalina. Groep 3. Groep 5. Groep 5-6 Beroepsproduct 4D Schoolsportclinic Groep 3 Groep 5 Groep 5-6 Naam: Klas: LBB: Koen de Jong LOBOS 3a René Rosalina 0 Inleiding Samen met Carlos Chala hebben wij een schoolsportclinic georganiseerd voor

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE Relatiespel De meesten van ons besteden een flink deel van hun tijd aan relaties met anderen. Het is dan ook van groot belang deze contacten zo prettig

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Jeugdproject Geheim van de Ekeko op de Professor Waterinkschool te Amsterdam 1

Jeugdproject Geheim van de Ekeko op de Professor Waterinkschool te Amsterdam 1 Jeugdproject Geheim van de Ekeko op de Professor Waterinkschool te Amsterdam 1 Verslag: Raoul Papavoine, 12 september 2007 School: Professor Waterinkschool, Moreelsestraat 19, 1071 BJ Amsterdam, 020-6798627

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

OBSERVATIE. Hoe kom je in een creatieve mindset? De observatie van een kunstenaar en hoe hij aan zijn creativiteit komt. Robbert Kooiman G&I 1-C

OBSERVATIE. Hoe kom je in een creatieve mindset? De observatie van een kunstenaar en hoe hij aan zijn creativiteit komt. Robbert Kooiman G&I 1-C OBSERVATIE Hoe kom je in een creatieve mindset? De observatie van een kunstenaar en hoe hij aan zijn creativiteit komt Robbert Kooiman G&I 1-C Contents Inleiding... 2 Covert of Overt... 2 Analyse... 3

Nadere informatie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie Naam: Besproken met opleider: Periode: Betreft de 7 competenties in het algemeen: 1. Medisch handelen -Wat ging goed: 2. Communicatie -Wat ging goed: 3. Samenwerken

Nadere informatie

360 graden feedback formulieren

360 graden feedback formulieren 360 graden feedback formulieren Propedeuse blok 3 360 graden feedback formulier Auteur: Wouter van Zoest Positief: 1. Initiatief Toont veel initiatief om dingen aan te pakken en heeft naar mijn mening

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management.

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management. Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen Op 1 januari worden volop goede voornemens gemaakt. We willen stoppen met roken, afvallen, meer bewegen, gezonder leven en ga zo maar door. Afvallen is

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga

Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga Krabben en bijten Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga isbn: 9789048434305 nur: 402 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Speech. Dames en heren, excellenties,

Speech. Dames en heren, excellenties, Speech Door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op de conferentie over antimicrobiële resistentie op 9 en 10 februari in Amsterdam. Dames en heren, excellenties, Welkom in onze hoofdstad

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN

STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN Je zelf presenteren. Ook wel eens druk geweest met het maken van een pitch? Of zelfs meerdere voor verschillende situaties? We weten allemaal dat dit

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training Handreiking Opleiding en training agressie en geweld Zo kiest u een passende opleiding of training Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Volgende pagina Vorige pagina Dit is een interactieve pagina,

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor.

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor. Hand-out Leerdoelen Geef aan waar je staat 1 = dit geldt niet voor mij 2 = dit geldt enigszins voor mij 3 = dit geldt sterk voor mij 4 = dit geldt zeer sterk voor mij 1 2 3 4 1. Ik heb een helder beeld

Nadere informatie

Chris Sigaloff KENNISLAND Barbara Boschman gemeente Nijmegen

Chris Sigaloff KENNISLAND Barbara Boschman gemeente Nijmegen Over Social Labs Chris Sigaloff KENNISLAND & Barbara Boschman gemeente Nijmegen leefwereld systeemwereld? leefwereld systeemwereld samen uitproberen? VOEDINGSBODEM Berend van der Ploeg: ADEMEN MET DE STAD

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

In gesprek met medewerkers over verzuim

In gesprek met medewerkers over verzuim TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. In gesprek met medewerkers over verzuim Inhoud 1. verzuim bespreken met medewerkers Het is belangrijk

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN Je zelf presenteren We zijn allemaal wel eens druk geweest met het maken van een pitch, of soms zelfs meerdere om in verschillende

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09.

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kwalitatieve multidisciplinaire samenwerking in crisisomstandigheden. Toelichting gebeurtenissen Multidisciplinaire samenwerking Hoe aangepakt

Nadere informatie

Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching

Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching Samenvatting en conclusies Opzet van het onderzoek Discussie Samenvatting en conclusies In 2011 heeft coachings- en trainingsbureau HET KAN ANDERS een

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Mascha gaat minimaal tot de max

Mascha gaat minimaal tot de max Omid over Mascha Mascha gaat minimaal tot de max pagina 14, 09-03-2013 Het Financieele Dagblad Bijlage Privézweten Sporten is gezond, maar hoe hou je het vol? Een personal trainer houdt de sessies spannend,

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Kindercentrum Nijntje Pluis. Protocol vermissing. Wat te doen bij: vermissing

Kindercentrum Nijntje Pluis. Protocol vermissing. Wat te doen bij: vermissing Kindercentrum Nijntje Pluis Protocol vermissing Wat te doen bij: vermissing Protocol vermissing INLEIDING In dit protocol staan de richtlijnen voor de werkwijze die de medewerkers van kindercentrum Nijntje

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Resultaten en vervolgacties

Resultaten en vervolgacties 25834 Problematiek rondom asbest 22343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 78 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Verslag Creatief Denken en Pitchen

Verslag Creatief Denken en Pitchen Verslag Creatief Denken en Pitchen Jeroen Dusseldorp 2041664 PM1DV Leraar: Serge verwiel 1 Voorwoord Korte evaluatie van trainingen De beroepsvaardigheden trainingen vond ik dit blok toch wel het leukste

Nadere informatie