Beleidsplan Heksenwaag December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Heksenwaag 2013-2018 December 2013"

Transcriptie

1 Beleidsplan Heksenwaag December 2013 ( Gebaseerd p Elementen vr een beleidsplan van een museum van het Instituut Cllectie Nederland, de Stichting Landelijk cntact van Museumcnsulenten en de Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1999) 1

2 Inhudspgave Waarm dit beleidsplan? 3 Betekenis en missie van de Heksenwaag 4 Sterkte en zwakteanalyse van de Heksenwaag 5 Strategische delen 6 Zrgdragen vr de cntinuïteit 7 Begrting en winst- en verliesrekening Vergrten van de bekendheid 12 Verbeteren en internatinaliseren van de cllectie (incl. presentaties) 15 Publieksactiviteiten 18 Actielijst 2013/

3 Waarm dit beleidsplan? Dit beleidsplan met richtinggevend en inspirerend zijn vr het beleid vr de kmende jaren waardr : De Heksenwaag ged gepsitineerd wrdt De sterkte-zwakte analyse verbetert Geïnteresseerden geïnfrmeerd en geïnspireerd wrden De Heksenwaag kan tetreden tt de museumvereniging Een betere basis vr fndsenwerving ntstaat Het met k een basisstuk zijn vr het aantrekken en handelen van nieuwe bestuursleden, vrijwilligers en vr gesprekken met de plaatselijke plitiek en ptentiële spnsren. 3

4 Betekenis en missie van de Heksenwaag De betekenis van de Heksenwaag Beschuldigden van hekserij eindigden vreger in vele gevallen p de brandstapel. Dit kn men vrkmen dr zich in Oudewater in de Heksenwaag te laten wegen en aldaar een fficieel certificaat te verkrijgen. Daarmee kn men laten zien ver een nrmaal gewicht te beschikken en dus geen heks te zijn. Keizer Karel V zu midden 16 e eeuw Oudewater het exclusieve recht hebben gegeven deze certificaten te verlenen mdat hier altijd eerlijk werd gewgen. De Heksenwaag als museum In 1952 heeft de tenmalige Kningin Juliana Museum de Heksenwaag fficieel gepend. Hier laten sindsdien teristen uit de hele wereld zich wegen en krijgen een certificaat, waarin wrdt vermeld dat zij een gewicht hebben dat accrdeert met de natuurlijke prprties van hun lichaam. Een bewijs dat zij net z veel wegen als zij eruit zien. In 2012 vierden wij dus ns 60 jarig bestaan! Dit alles met de vlgende : Missie van Museum de Heksenwaag In stand huden en uitdragen van de histrische betekenis van de Heksenwaag in het licht van de (West-)Eurpese heksenwaan en heksenvervlgingen Als belangrijk cultureel en teristisch A-merk ( Unique Selling Pint) van Oudewater in samenwerking met andere relevante instanties (zals TIP Teristisch Infrmatie Punt - en Tuwmuseum) bezekers naar Oudewater in het algemeen en de Heksenwaag in het bijznder trekken. Met dit beleidsplan willen we in de vlgende pagina s inhud geven aan deze missie dr p basis van een sterkte en zwakteanalyse en daarmee verbnden strategische delen wenselijke acties vr de kmende 5 jaar te definiëren 4

5 Sterkte en zwakteanalyse van de Heksenwaag Sterk: Zwak: - naamsbekendheid en histrische psitie - financiële nafhankelijkheid - waardering van gemeente en prvinciaal bestuur - nderwerp heksenwaan en hekserij geniet een blijvende belangstelling (Harry Ptter en tallze kinderbeken) - belevenismuseum waarin men m.n. dr de weging en de enturage een ware histrische sensatie (Huizinga) kan ndergaan - Verhalen vertellen - geschikt vr free publicity - financiële psitie - plaats van de stad Oudewater is redelijk afgelegen en kent afgezien van fietsers p tertcht geen f weinig drgaand verkeer, al neemt het verkeer ver de prvinciale weg N22 de laatste jaren (mede als sluipverkeer van de A12) sterk te. - plaats in de stad De Heksenwaag wrdt ng nvldende gedragen dr de hele bevlking. Ng steeds kent een flink deel van de bevlking de Heksenwaag alleen van de buitenzijde. - bestuur sterkte - aantal en leeftijd vrijwilligers - geringe prmtiemgelijkheden (geld) Kansen: - inspelen p vrtdurende verwijzingen naar en prducties ver heksen en hekserij - actief zijn en aansluiten bij teristische evenementen Oudewater - greiptentieel tijdens winterperide (eventuele penstelling in weekenden en penstellen p afspraak vr grepen en bedrijfsuitjes) Bedreigingen: - markt belevenissen wrdt (zie pretparken) extremer (grtser; gevaarlijker) - dreigende achterblijvende teristische prmtie Oudewater in kader bezuinigingen, VVV s in prblemen en terugtreden prvincies p cultureel vlak - ecnmische crisis 5

6 Strategische delen Uit de missie (en de sterkte zwakte analyse) vleien de vlgende strategische delen vrt : Zrgdragen vr de cntinuïteit dr het verstevigen van de rganisatrische, persnele en financiële basis alsmede verdere prfessinalisering en het pzetten van een Heksenwaaggilde (Vrienden van..) Vergrten van de bekendheid dr marketinginspanningen, netwerken, sciale media en gerichte acties Verbeteren en internatinaliseren van de cllectie (incl. presentaties) dr een betere interne afstemming, vergrten van de meertalige tegankelijkheid en uitbreiding van het aanbd Publieksactiviteiten dr de beleveniswaarde via activiteiten, verhalen en telichtingen te vergrten 6

7 Zrgdragen vr de cntinuïteit Persneel en rganisatie De Heksenwaag wrdt bestuurd dr de in 1979 pgerichte Stichting De Heksenwaag (als pvlger van een stichting uit 1955). Omdat p dit mment het bestuur alleen bestaat uit een vrzitter/secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid, is er alle reden m p basis van de in dit beleidsplan geschetste tekmstperspectief ng verder p zek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Waagmeester/directeur De (Stichting de) Heksenwaag kent sinds jaar en dag een betaalde functinaris vr 0.6 FTE : de waagmeester/directeur. Sinds 1 maart 2004 functineert als waagmeester/directeur mw drs. J. Blake. Zij heeft sindsdien een belangrijke rl gespeeld bij de herinrichting en de prfessinalisering van het museum. M.i.v. het winterseizen 2013/2014 wrdt een pref gehuden met weekend- en vakantie-peningen (Kerst en krkusvakantie) dr inzet van een extra betaalde (deeltijd-)kracht. Vrijwilligers. De Heksenwaag beschikt ver twee srten vrijwilligers. Aan de ene kant schlieren uit de wijde mgeving (al dan niet als vrtzetting van hun maatschappelijke stage) vr wie dit werk k een zekere bijverdienste betekent. Daarnaast een grep udere vrijwilligers vrnamelijk uit Oudewater zelf. Afgelpen jaar is dit aantal gelukkig flink tegenmen. Werven van vrijwilligers blijft evenwel een cntinue pgave. Zeker wanneer k de winterpening gecntinueerd zu kunnen wrden. Kmende jaren wrdt er verder gewerkt aan het strakker frmuleren van het vrijwilligerswerk en pstellen van een vrijwilligersvereenkmst. Stagiaires Sinds 2010 is met het samenwerkingsverband Maatschappelijke Stage in Werden een vereenkmst geslten inzake maatschappelijke stagiaires vanuit het Kalsbeek en het Minkema Cllege. Bedeling is dit ndanks de wegvallende subsidies van verheidszijde vr de schlen - de kmende jaren vrt te zetten. Vrienden van.. Museum De Heksenwaag in Oudewater is k uniek mdat wij werken znder verheidssubsidie. Zelfwerkzaamheid is nze kracht. Enthusiaste vrijwilligers, vrienden en spnsren helpen ns daarbij. Want znder deze extra hulp kunnen we de service en plezier vr bezekers niet ptimaal blijven bieden. Extra vrienden en sympathisanten zijn daarm hard ndig. Mensen die ns een ged hart tedragen en willen steunen. Dr een eenmalige f peridieke gift. Omdat wij de ANBI-status hebben kan daarbij gebruik wrden gemaakt van fiscale vrdelen. Wij willen nze vriendenkring graag frs uitbreiden. 7

8 Daarm vragen wij vanaf 2014 nze sympathisanten Vriend, Dnateur f Weldener van ns museum te wrden. Z n vriendenclub, het Heksenwaaggilde, zu een geweldige stimulans betekenen m k in de 21e eeuw de rem van de Oudewaterse Heksenwaag te blijven uitdragen. (zie : ) Financiën en begrting De Heksenwaag is vr haar reguliere inkmsten vr het vergrte deel afhankelijk van tegangsgelden. In de jaren tachtig tt midden jaren negentig bleek dit mede dr de zeer lage persnele lasten en het ten ng flrerende bus bezek/bus terisme tt een (ruim) psitief sald te leiden. Daaraan is daarna helaas een einde gekmen en is jarenlang ingeteerd p het eigen vermgen. Daarmee kwam de cntinuïteit van het museum in gevaar Dr een drietal zaken is dat nheilsscenari gelukkig vralsng geen werkelijkheid gewrden. Ten eerste is zeer scherp p de uitgaven gelet en zijn m.i.v. de afgelpen 3 jaar k de p zich zeer wenselijke extra persnele uren drastisch ingekrmpen. Ten tweede heeft het bestuur eind 2009 een (nd-)lening van eur kunnen verkrijgen. Een lening die eind 2010 in een schenking is mgezet. Ok heeft een publicatie in 2012 in de ANWB-kampien (het enige echte massablad van Nederland) waarin TV-cryfee en stadsgent Jhan Derksen Oudewater, Heksenwaag en Tuwmuseum heeft aangeprezen vr een niet nbelangrijke extra bekendheid en telp van Nederlandse teristen gezrgd. Dat resulteert in de vlgende taakstellende begrting vr 2013, waarin als uitgangspunt is aangenmen een vrijwel sluitende begrting en (streven naar) een eigen vermgen van eur waarmee nverwachte majeure persnele en f materiele tegenvallers in ieder geval vr één seizen kunnen wrden pgevangen. 8

9 Stichting De Heksenwaag te Oudewater BEGROTING WINST- EN VERLIESREKENING Omzet Inkpwaarde van de mzet Persneelsksten Huisvestingsksten Inventarisksten Verkpksten Kantrksten Algemene ksten Financieringsksten Incidentele baten en laten Resultaat

10 Autmatisering De Heksenwaag kent de vlgende vrzieningen:. een beamer met scherm vr de hfdfilm. een tweetal filmvitrines p de bvenverdieping. drie Mac cmputers (twee bven en een beneden met ls scherm) met divers filmmateriaal. een laptp achter de kassa met verbinding met de bewakingscamera bven. een cmputer verbnden met het e-cardscherm beneden. een pinapparaat bij de kassa. een kassa De financiële situatie laat het vralsng helaas niet te dat reserveringen wrden gemaakt vr vervanging en nderhud. Alle apparatuur staat vr 0 eur p de balans.. De beamer kst veel dure lampen en is stringsgevelig en zu t.z.t dr een eenvudiger apparaat vervangen meten wrden. Ok de e-cardapparatuur is vrij stringsgevelig. Verder staat p het verlanglijstje ng een digitaal bladerbek. Bedrijfsvering Mede dr het geringe aantal bestuursleden, de druk bij de waagmeester p aandacht vr de dagelijkse gang van zaken en afhandeling van vragen m infrmatie en de afhankelijkheid van nze vrijwilligers, blijft de administratieve vastlegging van de bezeks(aantallen) de vrtdurende aandacht vragen. Daarnaast met k de merchandising - mede dr de cncurrentie bij winkels in de stad p punten als vrraad en drlpsnelheid pnieuw bekeken wrden. De aanschaf van een nieuwe kassa eind 2013 met hier verbetering in brengen. Aan de inhudelijke en bedrijfsmatige ndersteuning van de vrijwilligers is de laatste tijd hard gewerkt. Huisvesting en veiligheid De gemeente Oudewater is eigenaar van het pand en daarmee k verantwrdelijk vr het grt nderhud. Knelpunten en gewenste verbeteringen - Tegankelijkheid en klimaatbeheersing 10

11 Verbetering van de tegankelijkheid (lift naar bven) stuit behalve p financiële prblemen k p ruimtelijke en mnumentale bezwaren. We zullen het dus in de tegankelijkheid meten den met de huidige situatie. Vr een betere klimaatbeheersing is een fferte aangevraagd en zal in 2014 bezien wrden f het (financieel) haalbaar is dit te laten uitveren - Rapprt van de brandweer In samenwerking met de brandweer is vrjaar 2011 na een gelukkig vals brandalarm de brandveiligheid grndig drgenmen en zijn geadviseerde verbeteringen drgeverd. In een inspectierapprt van zmer 2011 bleek intussen alles in rde te zijn Verzekeringen De Stichting heeft de vlgende verzekeringen lpen : - Brandverzekering (Aegn) De Heksenwaag heeft in 2011 een p vervanging ( ) gewaardeerde brandverzekering vr de inventaris afgeslten. - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ABN/Amr) - Ziekengeldverzekering Vr de directeur /waagmeester is een ziekengeldverzekering afgeslten bij Centraal Beheer/Achmea 11

12 Vergrten van de bekendheid Gelukkig geniet de Heksenwaag (inter)natinale bekendheid, staat vermeld in tallze reisgidsen, wrdt in een adem genemd met de stad wanneer het wrd Oudewater valt en is dr haar aard vaak nderwerp van free publicity in de pers en p de tv. Vanwege de grte cncurrentie p de recreatiemarkt blijft het ndzakelijk de Heksenwaag vrtdurend nder de aandacht te brengen. Een aparte plaats nemen de bezekers van de Heksenwaag zelf daarbij in. Immers, wanneer zij tevreden zijn dragen zij dit k uit aan vrienden en bekenden. Speciale waardering genieten die bezekers die er een gewnte van maken hun gasten mee te nemen naar de Heksenwaag. Van grt belang daarnaast is nze zgn. e-card. Hiermee kunnen de bezekers zichzelf in een klein filmpje laten wegen en dat met een krte begeleidende tekst naar (zichzelf en vandaaruit naar) vrienden en bekenden sturen. Aan verdere (naams)bekendheid met p drie plaatsen gewerkt wrden : Plaatselijk Verstevigen van de cntacten met de schlen Idem met het bedrijfsleven Ok dr het afspreken van arrangementen Idem met cllega instituten als TIP, VVV s, Tuwmuseum en Geschiedkundige Vereniging Idem met reginale en plaatselijke stichtingen Uitlkken free publicity Vergrten van de fysieke zichtbaarheid dr vlaggen en banners Reginaal Verstevigen van cntacten met de reginale VVV s en/f teristische platfrms Deel uitmaken van reginale evenementen Leggen van verbindingen met heksengebeurtenissen in mliggende gemeenten Uitlkken free publicity (inter-)natinaal Uitndigen van beremdheden Verbreding van het taalaanbd p de website Streven naar vermelding in reisgidsen Streven naar pname p de Unesc- werelderfgedlijst Uitlkken van free publicity 12

13 De Marketing beperkt zich p dit mment ndgedwngen tt: Krtingsacties De Heksenwaag was deelnemer aan het prvinciale Urprject, det mee aan de Hutenpas en stnd vermeld in de 2012 krtingsagenda van de pstcdelterij (die landelijk wrdt verspreid). In 2013 is krting gegeven aan (reginale) Rabbankleden. Vr 2014 wrdt meegelift met de krtingen p de Biebpas Krtingskaartje Oudewater i.s.m. TIP en Tuwmuseum Sinds jaar en dag wrdt succesvl samengewerkt met het TIP (de vrmalige VVV) en het Tuwmuseum in de verkp van een cmbinatiekaartje, dat tegen een gereduceerd ttaaltarief tegang geeft tt beide musea en de bezekers bvendien een bekje met stadswandeling verstrekt. Museumjaarkaart Tt nu te hebben wij dr het ntbreken van erkenning als geregistreerd museum geen deelnemer kunnen wrden van de museumjaarkaartactie. Het is verigens vralsng de vraag f deelname daaraan vr ns financieel haalbaar is. Verspreiden van de flders bij ptentiële belangstellenden De website is het belangrijkste medium vr der Heksenwaag. De (vernieuwde) flder wrdt p aanvraag tegeznden, hangt buiten het museum in een bakje en wrdt bij presentaties van medewerkers f aanwezigheid bij cngressen etc. k uitgedeeld. Via de website deelname aan Twitter en Facebk Aanbieden van arrangementen al dan niet in samenwerking met plaatselijke (TIP ) f reginale partners. Op de website staan een grt aantal mgelijkheden vermeld. Daarnaast is in nderling verleg altijd maatwerk mgelijk. Open mnumentendag Als rijksmnument werk(t)en wij graag mee aan dit gebeuren. De bezekers wisten ns k heel ged te vinden : ruim 400 in Dat is ged vr de prmtie van de stad. Tegelijkertijd realiseren wij ns k de nadelen. Een flink deel van de bezekers (en vrijwel alle buitenlanders) kmt eigenlijk m het museum te bezeken en had daar nrmaliter gewn vr betaald. En van de weekenden meten we het hebben. Verder kmt de beleving van het museum de eigenlijke kracht van de Heksenwaag dr dat grte aantal bezekers, waarvan een deel alleen maar even binnenwipt, niet ged tt zijn recht en dreigt een zekere antiprmtie : Is dit nu alles? Museumweekend Dezelfde argumentatie als bij de Open Mnumentendag geldt k vr het museumweekend. De ware aard en sfeer van de Heksenwaag als verhalenen belevenismuseum staat bij massaal niet betalend bezek nder druk. Open dag vr Oudewaterse bevlking 13

14 Vrafgaande aan de pening van het seizen 2011 is als vervlgactiviteit van een suggestie dr de gemeenteraadsleden bij hun werkbezek aan de Heksenwaag enige maanden eerder - p de laatste zndag in maart een succesvlle gratis pen dag gehuden vr de Oudewaterse bevlking. Mede mdat het een mie lentedag was, prfiteerden k tallze teristen van deze (gratis) penstelling. Bedeling is dit in enigerlei vrm eenmaal per twee jaar te herhalen Meespelen tijdens en prmten van nagespeeld heksenprces p Heksenfestijn Vrzitter en waagmeester hebben afgelpen jaren meegespeeld en handen spandiensten verleend aan de pvering van een histrisch weegprces (Maria Knings uit 1644) tijdens het zgenaamde Heksenfestijn. Daarvan zijn k pnames gemaakt die in de carrusel p de bezekerscmputers vertnd wrden. Helaas heeft dit gebeuren in 2011 geen drgang kunnen vinden. Geprbeerd wrdt m in het kader van 750 jaar stad in 2015 pnieuw een pvering te realiseren NB Mede in relatie tt de spnsring van de Rabbank Utrechtse Waarden en mstreken (maatschappelijke tegenprestatie) maar k anderszins hebben de afgelpen jaren een aantal specifieke activiteiten uiteenlpend van mdeshw tt Harry Ptterntbijt en lezingen in bejaardenhuizen plaatsgevnden. 14

15 Verbeteren en internatinaliseren van de cllectie (incl. presentaties) Cllectie Tt de cllectie rekenen we primair : het gebuw, de weegschaal, (delen van) de biblitheek, de audivisuele presentaties, de speurtchten en enkele ndersteunende afznderlijke vrwerpen en prenten. Daarnaast uiteraard maken de verhalen zals die dr histrici, staf en vrijwilligers (alsmede velen anderen) verteld wrden - rndm hekserij en heksenvervlgingen en de histrische plaats van de Heksenwaag virtueel nderdeel van de cllectie uit. De Heksenwaag is tensltte in belangrijke mate een verhaal- en belevenismuseum. PM: De Heksenwaag bezit k ng een schilderij van een pen lucht tuwbaan, geschilderd dr de heer Spruit in 1823, dat in bruikleen is gegeven aan de gemeente Oudewater en aldaar in de raadzaal hangt. Het gebuw Het gebuw, met als eigenaar de gemeente Oudewater, is een rijksmnument De Heksenwaag is verder in de eerste plaats altijd k een nrmale waag geweest Zijn wereldwijde faam dankt de Waag evenwel aan zijn gebruik als Heksenwaag en dat rechtvaardigt het mnumentale gebuw zelf als nderdeel van de cllectie te beschuwen! De weegschaal (met meetlat) De weegschaal uit 1482 (en het daarmee verbnden weegritueel) vrmt in feite het Pièce de resistance van het museum en de museumcllectie. Daarnaast wrdt bij het wegen sms gebruik gemaakt van een antieke zgn. meetlat. De lengte van een persn is immers van grt belang bij het beantwrden van de kernvraag: bezit de beschuldigde een gewicht dat accrdeert met de natuurlijke prprties van het lichaam De biblitheek De Heksenwaag bezit een bekenbestand van ruim 150 beken. Vr de biblitheek geldt vanuds als regime, dat deze niet penbaar tegankelijk is, maar dat p aanvraag een bek kan wrden ingezien. Daar maakt verigens de laatste jaren nit iemand gebruik van. Recent is van de biblitheek een via internet tegankelijk verzicht gemaakt p De beken vrmen een mengeling van. beken ver heksenwaan en ver de geschiedenis van Oudewater met grte antiquarische waarde. idem znder grte waarde. kinderbeken ver heksen en hekserij. restcategrie Kmend jaar zal een expliciete scheiding gemaakt wrden tussen: 15

16 Beken met antiquarische waarde (tentngesteld in de vitrines) Beken znder (grte) antiquarische waarde, die het beeld van de heksenwaag ndersteunen (tentngesteld in theaterkast) Een kleine handbiblitheek als nderzek biblitheek vr bestuur en staf (idem) De verige beken (steeds een gedeelte van de verige beken ver hekserij permanent tegankelijk maken vr het publiek via de pen schappen in de theaterkast) De restcategrie (wrdt afgestten) Aanvullende vrwerpen Van de ttale inventaris (zie lijst t.b.v. de brandverzekering) wrden de vlgende vrwerpen expliciet tt de cllectie gerekend : Een in 2013 m.b.v. nze spnsr Stichting Brr verkregen bladerbek ver de heksensabbat Antieke 17 e eeuwse geldkist : in gebruik bij de ingang ten beheve van spntane dnaties 8 stenen en ijzeren antieke kannskgels : stille getuigen van de Oudewaterse mrd (1575) en de tenmalige verwesting van de Waag Aan de wand hg: idem als bij de kannskgels : Prenten: Twee ude pistlen 7 slag en sttwapens : 1 lans, 1 zwaard, 1 degen, 2 steekwapens, 1 klein steekwapen, 1 bijltje 2 gerestaureerde prenten weegceremnieel Reprducties van Karel V en Jhannes Wier Een drietal bij elkaar hrende ingelijste prenten (Arminius, Hllandse transfrmatie en Op de waagschaal) waarin gebruik makend van een weegschaal als scherprechter - wrdt verwezen naar de begin 17 e eeuwse plitiek/gdsdienstige nenigheden (ver de predestinatie) tussen de gdgeleerden Gmarus en de naast de Heksenwaag gebren Arminius Het schilderij Weging in de Heksenwaag (Jsten 1974, een plaatselijk beremde schilder) is in 2013 vergedragen aan de Stichting Beheer Cultureel erfged Oudewater De antieke, in bruikleen verkregen, antieke meubelkast 16

17 Ten aanzien van de verige, gedeeltelijk p zlder pgeslagen vrwerpen wrdt vrgesteld deze (t.z.t?) af te stten c.q. ver te dragen De audivisuele presentaties incl. digitale kaart. Tt de cllectie behren in ieder geval de vlgende vier films :. hfdfilm ver Heksenwaag. Limburg film. film Leentje Willems. digitale e-card (Daarnaast draaien in een carrusel p de beneden en bvenverdieping ng een aantal films waarin de Heksenwaag een prminente plaats inneemt) De speurtchten De Nederlandstalige speurtcht en de Engelstalige search maken k deel uit van de virtuele cllectie. De vlgende verbeteringen inzake de cllectie (incl. catalgisering) wrden nagestreefd k t.a.v. behud en beheer en presentatie (kaartjes) Als uitbreiding v.d. cllectie staan p het wensenlijstje: - Beter in vereenstemming brengen van de inhudelijke relatie tussen films, vitrineteksten en vitrine inhud (.a. via verklarende, meertalige kaartjes) - Nieuwe pndsgewichten - Digitaal prentenbek - Originele prenten (desnds hgwaardige reprducties), die het algemene verhaal van de Heksenwaag illustreren. - Dcumentaires ver heksenvervlgingen - Uitbreiding van de biblitheek 17

18 Publieksactiviteiten Glbaal ttaal 2012/ bezekers (waarvan 30% kinderen) Ttaal aantal bezekers in 2012 uit het buitenland: ruim 2700 uit in ttaal 68 landen Drukste maanden vr het buitenlands bezek in 2012 : juli en augustus Herkmst tp 10 in samen ged vr 75 % van de buitenlandse bezekers -(tussen haakjes de cijfers vr 2011): Duitsland 350 ( 300), Italië 261, Verenigd Kninkrijk 288 (241), VS 280 (219), Israël 232 (318) België 180 (189), 138 Canada (124), Frankrijk 137 (123), Spanje 112 ( 111), Australië 90 (78) Ttaal tp 10: 2068 (is 78 % van het ttale aantal buitenlandse bezekers). Een analyse van de Nederlandse bezekers gedurende 4 maanden (april, juni, juli en augustus 2011) dr nze vrijwilliger Jan van Gl laat verder zien dat een flink deel van deze bezekers uit de nabije mgeving kmt : ruim 80% kmt uit een straal van 80 km rndm de Heksenwaag. De Publieksactiviteiten zuden, zeker gezien de internatinale herkmst mits daarvr aparte financiering kan wrden verwrven - verder als vlgt verbeterd kunnen wrden: Verbeterde en ng meer interactieve presentatie van de cllectie: Het vertaalprject 18

19 - Vertalen (en eventueel inspreken) van de audivisuele presentaties (m.n. de hfdfilm) in Engels, Duits, Spaans en Frans etc. en deze p papier/geplastificeerd beschikbaar stellen aan bezekers - Presentaties vrzien van ndertiteling (minder ged alternatief) - Heksenwaagbekje in het Engels - Website (basisinfrmatie in zveel mgelijk talen) : m.n. Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans - Eventueel : Basisverhaal van waagmeester en vrijwilligers vr bezekers in 4 talen Uit het rsprnkelijke herinrichtingsplan zijn verder ng blijven liggen : Digitaal prentenbek met meerkeuzevragen Cmputeranimatie van de heksenvervlgingen Idem van de heksensabbat Inrichten van een pnamestudi vr reacties en verhalen van bezekers - Educatieve taken Kinderen krijgen altijd extra aandacht in het museum, waarbij in het verhaal dat wrdt verteld zveel mgelijk wrdt aangeslten bij het eigen kennisniveau van het kind. Daarnaast dwingt de speurtcht p de bvenverdieping tt ged pletten bij het kijken naar de films Lesbrieven en schlprjecten Dank zij een subsidie van de Stichting Lucia Fnds in Oudewater hebben we een lesbrief met dcentenhandleiding kunnen pnemen p de website van de Heksenwaag. Daarnaast is het vr schlklassen in Oudewater altijd mgelijk en daar wrdt k steeds meer gebruik van gemaakt- m buiten de reguliere peningstijden een afspraak te maken vr een bezek aan de Heksenwaag. Ok geeft de Heksenwaag k buiten de reguliere peningstijden - schlieren regelmatig advies vr een prfielwerkstuk en stelt hen in de gelegenheid de Heksenwaag te bezeken. Vr deze prfielwerkstukken staan k suggesties p de site. Daarnaast zijn denkbaar : Onderzeksprject Heksenvervlgingen in Utrecht (en Zuid Hlland) Publicaties en lezingen in samenwerking met de Histrische Vereniging Tijdelijke (gespnsrde) tentnstellingen zals Kindheksen 19

20 Actielijst 2013/2014. Werven bestuursleden en vrijwilligers. Vrmgeven vrijwilligersbeleid. Aanvraag indienen tt erkend museum. Uitbuw Vrienden van de Heksenwaag. Intensiveren samenwerking met plaatselijke schlen. Pref met pening gedurende de Krkus- en Kerstvakanties en winterweekenden. Vrbereiden aanvraag plaatsing p Unesc werelderfgedlijst. Opschnen biblitheek. Hernieuwen bruikleenvereenkmst schilderij tuwbaan met gemeente Oudewater Tt slt : De vrtgang van dit beleidsplan zal wrden vastgelegd in de jaarverslagen. Het beleidsplan zelf zal (grndig) wrden geactualiseerd in

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Derde Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Tekst: Pictures: J. Wlff en Peter Witkp K. Schltes, P. Deuss Cpyright VFB Sectie Nederland 2009 www.furkabahn.nl Bestelinfrmatie: De verkpprijs van de

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Vastelaovend 2014-2015

Vastelaovend 2014-2015 Vastelavespakketten 2014 2015 Tijdens het vastelavesseizen wrdt L1 weer L11 Alaaf. L11 Alaaf is het vastelavesplatfrm van Limburg. Het platfrm bestaat uit een multimediale mix van TV, Radi, een website,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen www.atbzevenhuizen.nl 1-1-2013 Spnsrplan Inleiding Vr u ligt het spnsrplan van de stichting ATB Zevenhuizen. In dit schrijven leggen wij enthusiast uit wie wij zijn en waar wij binnen de fietssprt vr gaan.

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM

HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM Secretariaat: Histrische Werkgrep Zwammerdam Dr. Schreuderstraat 10 2471 PS Zwammerdam Telefn : 0172-612280 E-mail : HistrischeWerkgrepZwammerdam@gmail.cm Bank : NL91ABNA0538428171

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

ANBI Rapportage 2013 Stichting Dani Korhoenlaan 12 1343 AA Almere

ANBI Rapportage 2013 Stichting Dani Korhoenlaan 12 1343 AA Almere ANBI Rapprtage 2013 Krhenlaan 12 1343 AA Almere ANBI Rapprtage 1 van 5 1. Rechtsvrm, inschrijving, fiscaalnummer, cntactgegevens KVK nummer 54116813 Deze inschrijving valt nder beheer van Kamer van Kphandel

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013- december 2013. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013- december 2013. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013- december 2013 BuitenEnZ Berderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zrgberderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbuw en Zrg Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd f penbaar

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD Wat te den vóór de beurs? 14 maanden Frmuleer de bedrijfsdelstellingen en verwachtingen Frmuleer de delgrep (en) Selecteer de meest geschikte beurs/beurzen Vraag dcumentatie

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland Jaarverslag 2016 De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangeslten bij VPTZ Nederland Vrwrd De meeste mensen willen, als ze uder wrden, z lang mgelijk in hun eigen mgeving blijven wnen. Ouder wrden

Nadere informatie