InnovatieactiePlan INNOVEREN. HET DOEL De concurrentiepositie van de regio West-Brabant blijvend versterken WEST-BRABANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InnovatieactiePlan INNOVEREN. HET DOEL De concurrentiepositie van de regio West-Brabant blijvend versterken WEST-BRABANT 2008-2011"

Transcriptie

1 AMEN. INNOVEREN Prijs onbetaalbaar HET DOEL De concurrentiepositie van de regio West-Brabant blijvend versterken InnovatieactiePlan WEST-BRABANT

2 EDITORIAL SAMEN. Dit magazine staat geheel in het teken van het Innovatie-actiePlan West-Brabant Samen is de titel op de cover. Want innoveren doe je niet alleen. Dat doe je als totale organisatie. Al dan niet met behulp van partners. Innovatie is van levensbelang voor elke organisatie. Ik draag innovatie een warm hart toe. En iedereen zou dat moeten doen. Want innovatie is van levensbelang voor elke organisatie. Groot of klein. Het is dé hulplijn naar de toekomst. Een hulplijn die minder hoeft te kosten dan u misschien denkt. Tenminste, als innovatief denken verankerd ligt in het DNA van uw organisatie. Dit blad is ook gerealiseerd in een gepersonaliseerde versie met de voornaam van de ontvanger op de cover. En dat is nog maar het begin, dus dat belooft nog wat te worden! Geniet van de succesverhalen die het vorige ActiePlan heeft opgeleverd. Kijk hoe de stakeholders van dit project erover denken. En lees het bondige nieuwe ActiePlan eens goed door. Laten we met elkaar de concurrentiepositie van de regio West-Brabant versterken! Steve Jobs van Apple onderschrijft dit van harte; Innovatie heeft niets te maken met de hoeveelheid geld die je ervoor uittrekt. Toen Apple met de Mac op de markt kwam, gaf IBM ruim 100 keer zoveel geld uit aan Research & Development. Het gaat dus niet om het geld. Het gaat om een manier van denken door iedereen binnen de totale organisatie. Deze uitgave is een eerste publicatie van het Innovatie-actiePlan Een ActiePlan dat wordt gekenmerkt door een zeer persoonlijke benadering van innovatieve ondernemers. innoveren doe je niet alleen

3 VOORWOORD Chris Rutten De huidige roerige tijd laat zien dat snel kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen essentieel is om te overleven in onze econo- sporen zullen zijn is niet te voorspellen, maar dat snelle actie nodig is van alle partijen daar is iedereen het over eens. Nieuwe oplossingen worden bedacht en toegepast door zowel overheid als bedrijfsleven. Beleidsinnovaties vinden plaats aan de lopende band en worden ook snel tot uitvoering gebracht. Dat is innoveren in optima forma. Nieuwe creatieve oplossingen voor nieuwe niet verwachte gebeurtenissen en problemen. Partners ook die elkaar steeds sneller en beter weten te vinden om nieuwe structuren en projecten te ontwikkelen en uit te voeren om de West-Brabantse economie te versterken, problemen het hoofd te bied. Kansrijke ondernemers willen we ondersteunen om hun persoonlijke concurrentiekracht te versterken. Netwerken van ondernemers en kennisinstellingen gaan we opzetten. Nieuwe combinaties tussen sectoren gaan we stimuleren en de economische structuur gaan we versterken door kansrijke thema s als maintenance, logistiek, zorg en creatieve industrie te verankeren in West-Brabant. Belangrijk dus om in onze regio samenwerkingsverbanden te hebben die hieraan ook kunnen bijdragen. Het Innovatie-actieplan West-Brabant wil ook zo n samenwerkingsverband zijn tussen partners uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en intermediairs die elkaar kennen en die kunnen en willen samenwerken om de regio West-Brabant meer innovatiekracht te geven. Daar teken ik voor! Chris Rutten Voorzitter Innovatiestuurgroep West-Brabant Nieuwe combinaties tussen sectoren gaan we stimuleren INNOVATIE.I 3

4 Er was nog geen duikboot die wat betreft prijs en veiligheid de consument de mogelijkheid gaf om het onderwaterleven te verkennen. We denken hiermee de concurrentie op vele vlakken voorbij te streven. Zonder de juiste personen en de tijd en middelen die we beschikbaar hadden was deze innovatie er echter nooit gekomen. Michel Tetteroo U-boat, Breda

5 OP DE COVER Indoor Skydive Roosendaal. Dit bedrijf heeft de innovatie award op het management support event 2008 gewonnen. Deze nominatie is voor de meest innovatieve en vernieuwende concepten op de vakbeurs voor secretaressen en managementondersteuners, in de Jaarbeurs Utrecht. Indoor Skydive Roosendaal heeft deze nominatie te danken aan het unieke concept van indoor skydiven in de Benelux. Deze beleving is ideaal voor bedrijfsevents, personeelsfeestjes of teambuilding. inhoud 2 Editorial 3 Voorwoord Chris Rutten 4 U-boat Michel Tetteroo 5 Inhoud Colofon 6 Akkermans Leisure & Golf Jos Akkermans 7 Innovatie-actiePlan West-Brabant november 2008 HiFri Ariaan Verdaasdonk 8 Indoor Skydive Nikki Broos 10 Akkermans Carrosserie Arjan Akkermans 12 Metrical Ben ter Bogt 14 AquaPro Pieter Hoff 16 inno Facts 18 SAMEN. Aan dit nummer werkten mee KvK Sandra Leenders, Huub Dormans the progress factor Wouter Pullens, Kees van de Koppel Creactiv Dennis van den Broek, Daan de krosse Drukker De Hoog Grafische Diensten Copyright SAMEN. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. INNOVATIE.I 5

6 Bij een belevingsproduct als het onze moet je je elke dag afvragen hoe je iets goed in de markt zet. Waar zijn mensen gevoelig voor op het gebied van bedrijfsuitjes, relatiedagen, trainingen en personeelsfeestjes? Ons kampeervlot begint nu ook in het buitenland aan te slaan en we hebben onlangs onze vierde locatie geopend. Om de groei in goede banen te leiden hebben we samen met de Avans Hogeschool een innovatieplan opgesteld. Jos Akkermans Akkermans Leisure & Golf, De Heen

7 innoveren doe je niet alleen Innovatie-actiePlan West-Brabant

8 Mede dankzij een IPC-subsidie werd het mogelijk ons idee voor frituren zonder vet te ontwikkelen tot een kansrijk product. Ons nieuwe productieproces maakt gebruik van hete lucht en stoom. Internationale marktleiders op het gebied van voeding hebben inmiddels serieuze interesse getoond. Op basis van de markttesten die op grote locaties hebben gedraaid, hebben we veel vertrouwen in de toekomst. Ariaan Verdaasdonk HiFri, Breda

9 Het doel de concurrentiepositie van de regio West-Brabant blijvend versterken Ondernemen betekent doelen formuleren en de marsroute naar dat doel bepalen. De ambitie van de Innovatiestuurgroep is om West-Brabant de komende jaren op economisch vlak boven het Nederlands gemiddelde te laten presteren. Voor het bereiken van deze ambitie is uiteraard meer nodig dan innovatie alleen. Ook op terreinen als arbeidsmarkt, bereikbaarheid, ruimte voor bedrijvigheid en regeldruk zijn forse inspanningen nodig. Dit ActiePlan concentreert zich op innovatie. Doelstelling Het voornaamste doel van het Innovatie-actiePlan West-Brabant is het versterken van de concurrentiekracht door innovatiebevordering. Toegenomen concurrentiekracht betekent onder meer een bovengemiddelde groei van het bruto regionaal product en het behoud of een groei van de werkgelegenheid. Om richting te geven aan de acties zijn op vijf terreinen inspanningsverplichtingen geformuleerd: 1. In West-Brabant worden 500 extra ondernemers zich bewust van het belang van innovatie. 2. In West-Brabant groeit het aantal bedrijven dat op structurele wijze innoveert met In West-Brabant nemen 200 MKB-bedrijven deel aan kenniskringen; 75 extra MKB-ers maken onderdeel uit van een cluster. 4. In West-Brabant worden 400 kansrijke starters ondersteund. 5. In West-Brabant worden minimaal twee kansrijke thema s wezenlijk versterkt. INNOVATIE.I 9

10 Naast onze skihal hebben we nu ook het vrij vliegen op de wind, een innovatief concept in de leisure branche en daarbuiten. Momenteel zijn we hiermee uniek in de Benelux. Mede dankzij de IPC-regeling kunnen we dit product doorontwikkelen, waardoor we in de toekomst zowel milieuvriendelijker als energiebesparender de benodigde wind kunnen opwekken. Hiermee versterken wij onze marktpositie in een snel groeiende sector. Nikki Broos Indoor Skydive, Roosendaal

11 Innovatiestrategie Om de gestelde doelen te realiseren en gezamenlijke ambities waar te maken is een stevige en coherente innovatiestrategie ontwikkeld. Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld waarin de activiteiten voor het komende jaar worden aangekondigd en de actielijnen worden geconcretiseerd. Drie uitgangspunten vormen daarbij de basis: Eén Bij innovatiebevordering staat de ondernemer altijd centraal. De regio gaat pas met een onderwerp aan de slag wanneer er behoefte aan is bij ondernemers en het thema door de partners kansrijk wordt geacht. Het instrument het stimuleren van innovatie Twee De ondersteuning richt zich met name op kansrijke ondernemers en bedrijven, kansrijke ondernemersnetwerken of kansrijke onderwerpen die branches overstijgen en partijen samen brengen. Ondernemers innoveren meestal niet alleen, maar binnen netwerken. Samenwerken is echter ingewikkeld en leidt vaak tot mislukkingen. Het Innovatie-actiePlan wil daarom een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van clusters en netwerken met perspectief. Tot de kansrijke ondernemers worden koplopers, vroege volgers, de middengroep en zeker ook startende ondernemers gerekend. Maintenance, logistiek, food en nutrition, creatieve industrie en human health worden als kansrijke thema s gezien die sectoren kunnen verbinden. De verbindende thema s worden breder aangepakt en overstijgen de directe behoefte van de ondernemer. In feite gaat het om structuurversterkende maatregelen die mede het innovatieklimaat in West-Brabant bepalen. Te denken valt aan de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de juiste opleidingen, voldoende ruimte voor bedrijvigheid (met een hoog kwaliteitsniveau) en een aantrekkelijk woonen leefklimaat. Drie Een beperkt aantal andere robuuste projecten wordt ondersteund, mits zij een belangrijke directe bijdrage leveren aan het behalen van de doelen. Om versnippering van kennis tegen te gaan wordt gekozen voor omvangrijke projecten waarin partners samenwerken en elkaar versterken. Dankzij de integrale aanpak kunnen meerdere doelgroepen worden bediend. INNOVATIE.I 11

12 Om onze marktpositie in de carrosseriebouw te verstevigen zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en nieuwe toepassingen. Zo werken we nu samen met een aanbieder van producten en totaaloplossingen op het gebied van geïntegreerde high-end audio- en videofaciliteiten, om televisiewagens te kunnen leveren aan omroepbedrijven. Arjan Akkermans Akkermans Carrosserie, Oud-Gastel

13 De knelpunten waar lopen ondernemers tegen aan? Knelpunten De innovatiestrategie en actielijnen richten zich nadrukkelijk op de aanpak van knelpunten die ondernemers ervaren bij het realiseren van vernieuwingen of veranderingen. Uit onderzoek en interviews komen de volgende knelpunten naar voren: 1. Gebrek aan tijd (prioriteitstelling) Regelgeving overheid Cluster- en netwerkvorming 6. Vermarkten van nieuwe producten en diensten 7. Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten 8. Kennisontwikkeling, -ontsluiting en toepassing 9. Bevordering ondernemerschap 10. Bedrijfsoverdracht INNOVATIE.I 13

14 Met twee andere partijen hebben we in zeer korte tijd een prototype lasmachine laten bouwen. Het verwachte eindresultaat is dat wij wereldwijd marktcompetitief kunnen leveren. Door deze innovatie kunnen we in Nederland blijven produceren, ook nu de beschikbaarheid van vakmensen onder druk staat en de concurrentie uit met name China toeneemt. Ben ter Bogt Metrical, Halsteren

15 De organisatie van regionale innovatie Het partnerschap in West-Brabant bestaat in elk geval uit de partijen die in de afgelopen vier jaar de regionale innovatiebevordering samen vorm hebben gegeven. Dit zijn de Avans Hogeschool, de gemeente Breda, de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, de NHTV, de West-Brabantse Rabobanken, de NV REWIN West- Brabant, SES West-Brabant en Syntens. Het partnerschap is zeker geen statisch gegeven en staat open voor andere organisaties die een toegevoegde waarde hebben bij het versterken van het regionale innovatiesysteem. De meerwaarde Stuurgroep De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de deelnemende partners. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de innovatiestrategie van de regio op hoofdlijnen en het jaarlijks accorderen van het innovatieplan, de proces- en voortgangsbewaking, versterking van de innovatiereputatie en de afstemming met andere relevante regionale agenda s, visies en programma s. Projectgroep De projectgroep richt zich met het mandaat van de stuurgroep op het van projecten en het informeren over projecten. Programmamanagement Het programmamanagement ligt bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. De KvK ondersteunt de stuurgroep en de projectgroep. De taken bestaan uit het bewaken en actualiseren van het Innovatie-actiePlan in jaarplannen, de coördinatie van projectontwikkeling, eenduidige communicatie, secretariaatsvoering van de stuurgroep, het aanjagen van het innovatieproces en projectportfolio management. ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoeksinstituten en intermediaire organisaties aan het werk Bij de opzet van de organisatiestructuur draait het om slagkracht en kwaliteit. Gekozen is voor een netwerkorganisatie, waarbij de denk- en uitvoeringskracht wordt geleverd door de partners in het verband. De structuur kent de volgende elementen: INNOVATIE.I 15

16 Wereldwijd zakken de grondwaterpeilen drastisch. Dankzij onze machine, die water maakt uit lucht, kunnen extreem droge gebieden en recent verbrande bossen beplant worden met bomen. Uit tests is inmiddels gebleken dat er ook kansen liggen in streken met voldoende neerslag. Die nieuwe toepassingen gaan we samen met andere partijen verder ontwikkelen. Pieter Hoff AquaPro, Steenbergen

17 De financiering het Regionaal Economisch Actieprogramma West-Brabant, de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, deelnemende partners, programma s en regelingen op regionaal en (inter)nationaal niveau. Financiering le middelen uit het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) West-Brabant. Uit de programmalijn Innovatie en Ondernemersschap is een budget beschikbaar van per jaar voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieprojecten. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland op jaarbasis een budget van per jaar geoormerkt voor de projecten. An- bijdragen in uren. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van andere op regionaal en (inter)nationaal niveau beschikbare programma s en regelingen, zoals het OP Zuid-Nederland, het Piekenprogramma, Technopartner, de IPC regeling en Raak SIA. Het programmamanagement wordt gefinancierd door de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant Zie daar Het Innovatie-actiePlan West-Brabant in een notendop. Geen nieuw initiatief. Wel de voortzetting van een aanpak die de afgelopen vier jaar kansrijk en succesvol is gebleken. Een route gebaseerd op regionaal partnerschap en eendrachtige samenwerking. Samen aan de slag met één doel voor ogen: innovatiebevordering. INNOVATIE.I 17

18 innofacts QUOTES INNOVATIEVE PARTNERS Provincie Noord-Brabant Annemarie Moons GEDEPUTEERDE PROVINCIE NOORD-BRABANT Als ondernemende overheid zijn we enthousiast over het Innovatie-actiePlan in West-Brabant. De provincie herkent zich in de ambities en de afgesproken marsroute om die ambities te realiseren. Het is een echt actieplan, met duidelijk geformuleerde doelen en heldere keuzes. Meer bedrijven moeten gestimuleerd en geholpen worden bij het realiseren van innovaties. Eendrachtige samenwerking van alle betrokken partijen is daarbij nodig. Op die manier wordt de concurrentiepositie van West- Nico van Os NHTV Nu West-Brabant is uitgeroepen tot logistieke hotspot van het land schept dat verplichtingen. Om die marktpositie te behouden en te verstevigen is innovatie nodig. Als Hogeschool hebben we een programma ontwikkeld dat de logistieke sector verder Paul Nijskens REWIN Maintenance is kansrijk in West-Brabant. In veel bedrijfstakken is onderhoud een belangrijk thema, niet alleen in de luchtvaart of de procesindustrie. Door kennis uit al die verschillende disciplines bij elkaar te brengen krijg je betere oplossingen en worden nieuwe markten gecreëerd. Ook het onderwijs in West-Brabant speelt actief in op alle kansen die er liggen. De instroom van jong en goed gekwalificeerd personeel verdient de hoogste prioriteit. Ada Grootenboer-Dubbeldam Bestuurslid SES West-Brabant ontwikkelt zich als een excellente regio, waar innovaties in de logistiek, het toerisme en de bioenergie elkaar naadloos opvolgen. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken hierbij nauw samen en initiëren gemeenteoverstijgende projecten, die de regio als geheel op de kaart zetten. Door samen te werken in het Innovatie-actiePlan wordt creativiteit gebundeld en kunnen we slagvaardig te werk gaan. Innovaties vinden daarmee hun weg in zowel steden als op het platteland. Kortom, op naar één krachtig en innovatief West-Brabant! vooruit helpt. Dat programma is er gekomen in samenwerking met commerciële partners. Voor ons een mooi voorbeeld van hoe kennis van een school kan worden toegepast in het bedrijfsleven en omgekeerd. Die kant moeten we met z n allen op. Frans van Kalmthout AVANS HOGESCHOOL Grenzeloos onderwijs, dat is waar we voor gaan! Docenten die hun kennis delen met het bedrijfsleven en kennis verwerven in de ondernemingen zelf. Ondernemers die gastdocent worden. Ondernemerschap bij studenten stimuleren, door ze samen te met ervaren ondernemers te betrekken in leerprocessen. En door het geven van praktische ondersteuning als ze daadwerkelijk een bedrijf starten. Alleen op die manier krijg je praktijk gestuurd onderwijs en creatief ondernemerschap. 18I INNOVATIE.

19 innofacts QUOTES INNOVATIEVE PARTNERS Els Aarts Wethouder GEMEENTE BREDA We zetten stevig in op hechte relaties tussen onderwijs en ondernemers. We doen dat zo concreet mogelijk aan de hand van economische speerpunten. Logisch dat we daarbij ook kiezen voor logistiek. Zo willen we een extra opleiding op universitair niveau. Het gaat om vindingrijkheid, nieuwe concepten. Die vind je door samen te werken. Wij brengen daarom zoveel mogelijk partners in thematische clusters bij elkaar. Ook rondom het thema zorg en als het gaat om beeldcultuur stimuleren we partijen om samen tot innovatieve oplossingen en initiatieven komen. Murk Peutz SYNTENS Syntens kijkt samen met de ondernemer naar een bedrijf om de innovatiekansen te bepalen. Met kosteloos advies, branchekennis en doorverwijzing naar ons uitgebreide netwerk helpen we ondernemers deze innovatiekansen te grijpen. Vergelijk Syntens met een toverspiegel en een Tom-Tom: we zeggen wat we zien en we kennen de kortste weg, maar de ondernemer zit aan het stuur. Chris Rutten KAMER VAN KOOPHANDEL ZUIDWEST- NEDERLAND Blijven vernieuwen en veranderen is de sleutel tot meer groei. Het bij elkaar brengen van bedrijven, intermediaire organisaties, kennisinstellingen en overheden leidt tot nieuwe producten, diensten, processen en markten. In dat grote geheel wil de Kamer van Koophandel wij graag de verbindende factor zijn. Met ons netwerk en onze kennis zijn wij in staat om de ondernemers bij elkaar te brengen en de weg te wijzen in het grote oerwoud van organisaties en subsidies. Willem Peter Kriek RABOBANK vaak een knelpunt. Samen met andere partijen zijn we daarom ondernemers. Onze bank is geworteld in stad en streek. Als het de ondernemers in ons werkgebied goed gaat, gaat het ons ook goed. INNOVATIE.I 19

20 West-Brabant innoveert. En jij?

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer strategische

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De juiste partners voor uw innovaties

De juiste partners voor uw innovaties De juiste partners voor uw innovaties Een project van: Ondernemer met innovatieplan Juiste partner(s) Kennis Financiering Ondernemers Overheid Onderzoekers Onderwijs Innovatief idee verdient partnerschap

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Inhoud: 2. Voorwoord 3. Onderzoek naar werking DPC 4. Wat is een Design Pressure Cooker 5. Design als motor voor

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle Agenda 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4 Samenvatting Verkenning economische samenwerking F4 1 Samenvatting Aanleiding voor de verkenning De vier grootste gemeenten van Fryslân - Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen, kortweg

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Vijf speerpunten voor de regio

Vijf speerpunten voor de regio Vijf speerpunten voor de regio Ondernemers, kennisinstellingen en overheden geven aan dat vijf speerpunten van belang zijn om de metropoolregio Amsterdam te profileren als koploper op het gebied van duurzaam

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 22 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom 5. Financiering 6. Conclusies

Nadere informatie

Starterswijzer gemeente Bergen op Zoom

Starterswijzer gemeente Bergen op Zoom Starterswijzer gemeente Bergen op Zoom Huisvesting Beschikbare kantoor- en bedrijfsruimte, kavels op bedrijventerreinen Bij het starten van een bedrijf komt ook de vraag over de huisvesting van het bedrijf

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid

Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Green Deal van Amsterdam International Fashion Week met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Van ideale connectie naar Midpoint Brabant. Regionaal economische samenwerking in Midden-Brabant.

Van ideale connectie naar Midpoint Brabant. Regionaal economische samenwerking in Midden-Brabant. Van ideale connectie naar Midpoint Brabant. Regionaal economische samenwerking in Midden-Brabant. Even voorstellen Regionale ontwikkeling Subsidies en projecten Europa 1985 2002 Arbeidsmarktbeleid, (Europese)

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers die met hun producten willen innoveren voor Vitale Ouderen

Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers die met hun producten willen innoveren voor Vitale Ouderen Support innovatieprijs 2012: 55plustoolbox.nl Ingestuurd door: Onderwerp: Kenniscentrum Design en Technologie Lectoraat Industrial Design Lector ir. Karin van Beurden Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Een initiatief van Stichting Voorne-Putten inqbate. Voorne-Putten heeft te maken met vergrijzing en bevolkingskrimp. De beste manier

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Welkom. 2014: Innovatiekracht

Welkom. 2014: Innovatiekracht Welkom 2014: Innovatiekracht 2014: innovatiekracht Doel: Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

5 sterren regio Noordoost-Brabant: subsidievoorwaarden

5 sterren regio Noordoost-Brabant: subsidievoorwaarden 5 sterren regio Noordoost-Brabant: subsidievoorwaarden 1. Inleiding 5-sterrenregio is de naam van het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) in Noordoost-Brabant. In dit economisch samenwerkingsverband

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie