Audit Ingrid Olsthoorn Com1 Studiejaar 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit Ingrid Olsthoorn Com1 Studiejaar 2004/2005"

Transcriptie

1 Audit Ingrid Olsthoorn Com1 Studiejaar 2004/2005

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Samenvatting Aanleiding onderzoek Doelstelling Probleemstelling Aanbevelingen Argumenten.3 3. Inleiding 4 4. Probleemformulering Opdrachtgever Doelstelling Probleemstelling Doelgroep Afbakeningen Aspecten Werkwijze Het bedrijf Huidige situatie Werkoverleg (VCA toolboxmeeting) Nieuwsbrief Intern jaarverslag Beoordelingsgesprekken Intranet memo s (via mail op kantoor) Postvakjes (memo s) Telefonisch contact Gewenste situatie Conclusie Aanbevelingen Literatuurlijst Bijlage Bijlage Bijlage

3 2. Samenvatting 1.1 Aanleiding onderzoek Als eerstejaars studenten communicatie, houden we ons dit blok bezig met het communicatiedomein interne communicatie. Binnen dit blok is het de bedoeling dat we een project uitvoeren. Ditmaal hebben we als opdracht, een audit te doen binnen een zelf uitgekozen bedrijf. Het is van groot belang dat we bedrijven zelfstandig leren te benaderen en ook zelfstandig onze creatieve kanten laten zien Deze opdracht is, in tegenstelling tot voorgaande projecten, zeer individueel van aard..er is geen sprake meer van een projectgroep waarin met een aantal andere studenten iets onderzocht en/of uitgevoerd wordt. Bedoeling is dat dit onderzoek aan alle criteria voldoet om het met een voldoende af te sluiten. 1.2 Doelstelling: Ik doe mijn audit bij het bedrijf THT installatietechniek In opdracht van dhr. vd Togt, directeur bij THT installatietechniek in Leidschendam, voer ik een onderzoek uit, met als doel een betere interne communicatie te bereiken binnen het bedrijf. 1.3 Probleemstelling Evalueren of de interne communicatie binnen THT installatietechniek effectief genoeg is. De communicatie tussen het kantoor en de montagegroep verloopt niet naar wens. De terugkoppeling van monteurs naar kantoor en het contact tussen kantoor en monteurs moet op een dusdanige manier gebeuren dat het contact zo functioneel mogelijk is. 1.4 Aanbevelingen Structuur aanbrengen in de terugkoppeling Structuur aanbrengen in materiaalbestelling Nadruk leggen op het belang van werkoverleg Structuur in beoordelingsgesprekken aanbrengen Wij -gevoel behouden, zo niet verbeteren 1.5 Argumenten Het telefonische contact (terugkoppeling en materiaalbestelling) verloopt slecht. In het werkoverleg wordt nog niet bereikt wat wenselijk is. Er wordt inconsequent omgegaan met beoordelingsgesprekken Er moet een nòg betere betrokkenheid ontstaan 3

4 3. Inleiding Voor het derde blok binnen de opleiding communicatie die ik volg, behandelen we het onderwerp interne communicatie Interne communicatie is communicatie die tussen individuen en groepen binnen een organisatie plaatsvindt. Het is nodig om het primaire proces (de productie, het leveren van diensten) mogelijk te maken. Externe communicatie heeft dus het meeste effect als de interne communicatie hierop goed is afgestemd. Interne communicatie heeft een horizontale en verticale dimensie. Verticale communicatie vindt plaats van boven naar beneden (vb. informatiebulletin) of van beneden naar boven (vb. ideeënbus). Horizontale communicatie vindt plaats tussen medewerkers op hetzelfde niveau (vb. werkoverleg) Interne communicatie wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Er bestaat een duidelijk verband tussen een goede interne communicatie en de motivatie en arbeidsvreugde van medewerkers. Zorgvuldig intern communiceren draagt bij aan de motivatie van de medewerkers. Er bestaat binnen organisaties echter veel onvrede over de wijze van interne communicatie. Medewerkers werken langs elkaar heen, de leiding is onbereikbaar en er is onduidelijkheid over welke koers de organisatie vaart. De gebrekkige interne communicatie heeft niet alleen als gevolg dat medewerkers gedemotiveerd raken, maar ook het primaire proces, zoals in de eerste alinea genoemd, kan eronder lijden. Er zijn vele instrumenten voor interne communicatie. Deze instrumenten kunnen voor verschillenden doeleinden worden ingezet: informeren opiniëren tot actie aanzetten betrokkenheid verhogen motiveren samenwerking verbeteren arbeidsvreugde vergroten Welke instrumenten worden ingezet hangt af van de organisatie. Zo moet gekeken worden naar de omvang van de organisatie, de cultuur, de financiële middelen en de situatie die zich voordoet. Voor dit blok is het de bedoeling dat elke student individueel een bedrijf/organisatie vindt, waarbinnen een audit (intern communicatie onderzoek) gedaan kan worden. In dit onderzoek wordt gekeken naar het bedrijf THT installatietechniek. Het rapport bestaat uit een management summary, waar een korte samenvatting van het onderzoek wordt gegeven. Daarnaast wordt het bedrijf verder uitgelicht. De huidige situatie en de gewenste situatie worden bekeken. Aan de hand hiervan, wordt een conclusie getrokken en worden er aanbevelingen gedaan. 4

5 4. Probleemformulering 4.1 Opdrachtgever De opdrachtgever is dhr. vd. Togt, directeur van THT installatietechniek 4.2 Doelstelling: In opdracht van dhr. vd Togt, directeur bij THT installatietechniek in Leidschendam, wordt een onderzoek uitgevoerd met als doel een betere interne communicatie te bereiken binnen het bedrijf. 4.3 Probleemstelling Evalueren of de interne communicatie binnen THT installatietechniek effectief genoeg is. De communicatie tussen het kantoor en de montagegroep verloopt niet naar wens. De terugkoppeling van monteurs naar kantoor en het contact tussen kantoor en monteurs moet op een dusdanige manier gebeuren dat het contact zo functioneel mogelijk is. 4.4 Doelgroep Doelgroep van deze audit is de gehele werkkring. Kijkend naar het aantal medewerkers op het moment (15), is het niet lucratief hier een deel van te selecteren. Hieruit zou namelijk geen goede conclusie getrokken kunnen worden De probleemstelling heeft betrekking op zowel kantoor als montagegroep. 4.5 Afbakeningen Het onderzoek gaat over communicatie-instrumenten binnen het bedrijf THT installatietechniek. De audit is hier dan ook volledig op gericht. Andere zaken die niet van toepassing zijn, worden dan ook niet gebruikt binnen dit onderzoek. 4.6 Aspecten De aspecten die onderzocht gaan worden binnen THT zijn: De bedrijfsgeschiedenis Gebruik en effectiviteit van interne communicatie-instrumenten Communicatiestructuur Welke situatie is wenselijk op het gebied van interne communicatie? Welke veranderingen zijn nodig m.b.t interne communicatie? Hoe worden deze veranderingen bereikt? (aanbevelingen) Deze aspecten moeten een duidelijk beeld gaan geven over de situatie binnen THT. Ook zijn er aspecten die wel zijn meegenomen in het onderzoek, maar niet terug te vinden zijn in het rapport. Het gaat hierbij om financiële cijfers en persoonlijke informatie van medewerkers. Deze zijn vertrouwelijk. Aspecten die niet van toepassing zijn voor de audit, zijn uitdrukkelijk weggehouden van het onderzoek. Dit om de het onderzoek overzichtelijk te houden. 5

6 4.7 Werkwijze: Om het onderzoek in goede banen te leiden, moet er een bepaalde structuur bestaan binnen het onderzoek. Binnen deze audit is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Een kwalitatief onderzoek is een onderzoek waarbij men overwegend gebruik maakt van gegevens van kwalitatieve aard en dat als doel heeft onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en personen te beschrijven en te interpreteren. Methoden van dataverzameling in een kwalitatief onderzoek zijn vooral: participerende observatie, open interviews en het verzamelen van documenten. Deze methoden van dataverzameling worden hieronder wat nader uitgelegd. Een participerende observatie houdt in dat je observaties of waarnemingen doet in het bedrijf. Men verzamelt informatie door te kijken, te luisteren en door documenten te verzamelen. In de gehele observatieperiode kunnen, wat de onderzoeksactiviteiten betreft een: beschrijvings-, interpretatie- en verklaringsfase worden onderscheiden. Een open interview, lijkt meer dan een gestructureerd interview vooral op een gewoon gesprek met iemand. Het is een niet of weinig gestandaardiseerde vorm van de vraagmethode. Men moet in staat zijn: goed te luisteren, een gesprek te onderhouden en de goede vragen te stellen. Meestal maakt men op grond van de probleemstelling van tevoren een lijst met gespreksonderwerpen of topics die men tijdens het gesprek aan de orde wil stellen. Daarnaast kunnen er tijdens het interview ook spontaan onderwerpen ter sprake komen, die van belang zijn voor het onderzoek 3) Het verzamelen van brieven, agenda s, notulen en documenten zijn producten met een communicatieve functie. Onderzoekers moeten erachter zien te komen wat het doel is van een dergelijk middel. Tijdens dit onderzoek heb ik een werkoverleg bijgewoond, notulen en rapporten doorgenomen, literatuur geraadpleegd en websites bezocht. Uiteindelijk heb ik interviews afgenomen bij medewerkers om een zo duidelijk mogelijk beeld van de interne communicatie binnen THT te krijgen. 6

7 5. Het bedrijf THT installatietechniek is een installatiebureau gevestigd te Leidschendam. Directeur dhr. vd. Togt begon in 1989 met HT Elektro-& Beveiligingstechniek. Deze bestond uit dhr. vd. Togt zelf en één medewerker. De zaak verhuisde in 1993 naar een groter pand en het personeel werd met één persoon uitgebreid. In 1995 kreeg dhr. vd. Togt een compagnon. De bedrijfsnaam veranderde in THT Elektrotechniek/THT Beveiligingstechniek. Daarnaast werden er twee nieuwe medewerkers aangesteld. Eén daarvan werd projectleider. In 1999 verhuisde het bedrijf wederom. Daarnaast kwamen er drie medewerkers bij. De totale bezetting bestond nu uit negen personen In 2002 kwamen nog eens drie medewerkers het personeel versterken. Ook de naam van het bedrijf veranderde in de huidige naam, namelijk THT installatietechniek. Bezetting: twee directeuren, één projectleider en negen medewerkers was het jaar waarin er een hoop veranderde. De samenwerking met de compagnon werd verbroken. Een aantal veranderingen werden doorgevoerd. Het team bestaat uit: 1 1 directeur 2 administratief medewerksters 1 projectleider 1 projectleider / meewerkend uitvoerder 1 werkvoorbereider 9 allround monteurs THT bestaat uit verschillende afdelingen met ieder hun eigen specialiteiten te weten: Elektrotechniek Beveiligingstechniek Telematica Het primaire doel van een bedrijf als THT is het voor lange termijn leveren van installatie- en beveiligingsdiensten, waarmee geld wordt verdiend. Van dat geld kunnen nieuwe investeringen worden gedaan. De secundaire doelstellingen van een dergelijk bedrijf zijn het bieden van werkgelegenheid, sociale contacten, opleidingen en carrièremogelijkheden aan haar medewerkers. THT installatietechniek is een groeiend bedrijf. Op het moment zijn er vijftien medewerkers in dienst. Dit zal de komende jaren groeien naar een aantal van ongeveer twintig. 2 De cliënten van THT installatietechniek zijn zeer uiteenlopend. Van particulieren tot gemeentelijke instellingen en van zwembaden tot zorginstellingen. De opdrachten komen vanuit heel het land. 1 Zie bijlage 1 2 Zie bijlage 2 7

8 6. Huidige situatie THT installatietechniek is met zijn vijftien medewerkers geen groot bedrijf. Dat wil echter niet zeggen dat er zich geen communicatieproblemen voordoen. Natuurlijk geldt het feit, hoe groter een organisatie, des te meer communicatieproblemen er kunnen voorkomen. De juiste inzet van de juiste communicatie-instrumenten moet leiden tot een perfect functionerend bedrijf. Een aantal instrumenten, die reeds worden gebruikt bij THT: Werkoverleg (VCA toolboxmeeting) Nieuwsbrief Intern jaarverslag Beoordelingsgesprekken Intranet memo s (via mail op kantoor) Postvakjes (memo s) Telefonisch contact Hieronder een nadere uitleg van elk van deze communicatie-instrumenten en de mate van effectiviteit binnen THT. 6.1 Werkoverleg (VCA toolboxmeeting) De VCA is een systeem om de veiligheidsinspanningen van aannemers te beoordelen. Bedrijven in de (petro)chemie zijn een aantal jaren geleden begonnen om voor de werknemers van aannemers die op hun terrein werken dit VCA-certificaat verplicht te stellen. Zonder dit VCA-certificaat krijgen zij geen opdrachten meer. Een van de eisen van het VCA-certificaat is dat de betrokken medewerkers en leidinggevenden het diploma van de cursus Basisveiligheid VCA behalen. Leidinggevenden dienen ook te beschikken over het diploma van de cursus Veiligheid voor leidinggevenden VCA. Daarnaast is het houden van een regelmatige toolboxmeeting verplicht. THT werkt volgens het VCA. Dit betekent dat er om de zes weken een toolboxmeeting wordt gehouden. Zo een toolboxmeeting is een kortdurende bijeenkomst van de leidinggevende met een groep medewerkers waarbij één onderwerp centraal staat. Stilgestaan wordt bij de veiligheid van een bepaald karwei of een bepaald VCA-thema of gebeurtenis. Deze toolboxmeeting wordt gecombineerd met een werkoverleg. Van tevoren worden agendapunten opgesteld en ook het VCA onderwerp wordt vastgesteld. De mening over het nut van werkoverleg is nog verdeeld. De notulen die worden gemaakt n.a.v. het overleg worden vaak nauwelijks bekeken. Dit, terwijl belangrijke dingen worden besproken tijdens het werkoverleg. Iedereen kan zijn/haar zegje doen en onduidelijkheden worden weggenomen. Het werkoverleg is een belangrijk instrument binnen een organisatie/bedrijf. Het kan veel nut hebben een dergelijk overleg goed te structureren. 6.2 Nieuwsbrief De nieuwsbrief is nog redelijk nieuw binnen THT. Het heeft een vrij informeel karakter. Naast het informeren over nieuw gestarte projecten, kunnen medewerkers hun eigen column schrijven of andere dingen mededelen die niet in het werkoverleg thuishoren. Deze nieuwsbrief houdt medewerkers dus in feite op de hoogte van zaken op en rond het werk, maar ook buiten het werk om. Het is niet zozeer gericht op verbetering van het werk, maar meer op het sociale aspect binnen het bedrijf. Er kan zodoende een beter wij -gevoel ontstaan. 8

9 6.3 Intern jaarverslag Vorig jaar is directeur dhr. vd. Togt begonnen met het tonen van een jaarresultaat in de vorm van een Powerpoint presentatie. Dit ter informatie van de medewerkers, maar ook om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Naast het tonen van financiële cijfers, werd ook een schema m.b.t. de groei van het bedrijf getoond. Begrippen werden uitgelegd en aan het eind van de presentatie ging een dankwoord uit naar ieder binnen het bedrijf. Een dergelijk verslag wordt vaak zeer gewaardeerd door medewerkers. Ook hier geldt dat het wij -gevoel verstevigd wordt. 6.4 Beoordelingsgesprekken Het voeren van beoordelingsgesprekken is een ander instrument dat binnen THT wordt gebruikt. Wat dhr. vd. Togt verstaat onder een beoordelingsgesprek, is meer een combinatie tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. In tegenstelling tot voorgaande instrumenten is het beoordelingsgesprek individueel van aard. Dat wil zeggen dat elke medewerker apart een beoordelingsgesprek heeft. Dit beoordelingsgesprek biedt de medewerker inzicht in zijn/haar eigen functioneren, het geeft een richtlijn voor aandachtpunten, maakt zwakke en sterke punten in het functioneren duidelijk en geeft richting aan verdere ontplooiing. In deze gesprekken komt de betrokkenheid van het bedrijf bij het functioneren van de desbetreffende medewerker naar voren. De aandacht gaat uit naar ieder persoonlijk. Helaas wordt er bij THT nog niet consequent omgegaan met deze beoordelingsgesprekken. Binnen een jaar komen sommigen niet eens aan de beurt. Vanuit de positie van de leidinggevende is dit gebrekkig, maar ook vanuit de kant van de medewerkers moet er op gelet worden. 6.5 Intranet memo s (via mail op kantoor) THT heeft een binnengroep en een buitengroep. De binnengroep zijn de mensen die op kantoor zitten. Dit zijn de administratief medewerksters en daarnaast de directeur en de projectleiding. Echter, de laatste twee zijn ook vaak op pad. Er staat per week vaak één dag huisarrest voor hen. Dit betekent dat zij die dag op kantoor moeten blijven. De buitengroep zijn de monteurs. Op kantoor gaan onderling memo s via mail (Intranet) heen en weer tussen de binnengroep. Deze kunnen van allerlei aard zijn. Zo blijft alles toch enigszins overzichtelijk. 6.6 Postvakjes (memo s) De schriftelijke communicatie van de binnengroep naar de buitengroep gaat via postvakjes. Vaak zijn de monteurs (buitengroep) doordeweeks niet op kantoor te vinden. Pas aan het eind van de week (vrijdag) komen ze bijeen. Dan kunnen de postvakjes geleegd worden, wordt er bijgepraat en kan er nog een drankje gedaan worden. Werken met postvakjes is vrij handig. Al het papierwerk wat voor een bepaald persoon bedoeld is, wordt niet zomaar ergens neergelegd, maar kan netjes in het postvakje gedeponeerd worden. Zeer overzichtelijk dus. 6.7 Telefonisch contact Hetgeen wat communicatief de meeste problemen oplevert is het telefonisch contact. Dit telefonisch contact vindt plaats tussen de binnen- en buitengroep en gaat over afgeronde klussen (terugkoppeling) en het bestellen van materialen. 9

10 Wanneer een monteur klaar is met een klus, wordt verwacht dat deze naar kantoor belt om dit te melden. Zo kan het kantoor de monteur voor de volgende dag weer voor andere klussen indelen. Bellen ze niet, dan komt dat bij het kantoor aan als een onafgeronde klus en wordt de monteur niet ingedeeld voor nieuw werk. Helaas gebeurt het dat een monteur s ochtends bij de zaak is, vragend naar nieuw werk. Deze heeft dus niet teruggekoppeld en brengt het kantoor in de problemen met extra werk. Ook krijgt het kantoor het onnodig moeilijk wanneer de monteur zijn bestellingen niet tijdig doorgeeft. Afspraak is om voor s middags te bellen wanneer de monteur voor de volgende dag nieuw materiaal nodig heeft. Toch wordt er vaak pas om gebeld. Kantoor moet dan nog snel alles regelen, aangezien materiaal tot besteld kan worden. De communicatie via deze toch erg belangrijke lijn, verloopt dus erg stroef. Zo kunnen er spanningen ontstaan en gaat het werk en daar ten gevolge van ook de klant eronder lijden. Voor de medewerkers wordt een aantal keer per jaar een bedrijfsuitje georganiseerd. Dit is vanuit de leiding een blijk van waardering en ook hier kan het wij -gevoel versterkt worden. Mensen leren elkaar anders kennen dan op het werk. THT heeft als bedrijf al veel veranderingen doorgemaakt. Helaas bracht dit ook de nodige moeilijkheden met zich mee. Directeur vd. Togt besloot daarom in 2003 een CopGroep onderzoek te laten uitvoeren. CopGroep is een dienstverlenende organisatie met specialistische kennis over arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Het onderzoek ging als volgt in zijn werk: Na een intakegesprek met de directeur is tijdens het werkoverleg een inleiding over arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht gegeven. Tijdens die inleiding is het gezamenlijke belang van goede arbeidsverhoudingen en de rol daarbij van iedere afzonderlijke medewerker uiteengezet. Tijdens dat werkoverleg is collectief besloten dat iedere medewerker wordt geïnterviewd. Alle vijftien medewerkers van THT zijn geïnterviewd. Gewerkt is volgens een haf gestructureerd interviewmodel, waarbij de medewerker aan de hand van een aantal open vragen zijn eigen verhaal vertelt. De aandachtsvelden waren: algemeen, richting en inrichting van THT en onderlinge verhoudingen. De bevindingen zijn samengevat in een bevindingenlijst. Deze is gepresenteerd aan alle geïnterviewden. Het doel van deze presentatie is toetsing van de in de interviews verkregen informatie; is ieders inbreng herkenbaar en is de lijst volledig. Tijdens de presentatie heeft iedereen de gelegenheid gehad de bevindingen van commentaar te voorzien. Op basis van de vastgestelde bevindingen is een analyse opgesteld en zijn conclusies getrokken. Vervolgens is een aantal aanbevelingen gedaan. Dit alles werd gepresenteerd in een eindrapport. Dit onderzoek heeft veel openheid gebracht over zaken. De problemen die werden getraceerd, konden zodoende ook aangepakt worden. Kijkend naar de bespreking van voorgaande communicatie-instrumenten blijkt dat er toch nog teveel langs elkaar heen wordt gewerkt. Er wordt te weinig rekening gehouden met elkaar. Dit geldt vooral voor de communicatie tussen kantoor en de monteurs. De gezamenlijke visie over missie en strategie van THT was een aantal jaren geleden erg onduidelijk. Echter, verbetering is te zien door de presentatie van het jaarverslag en het effectiever maken van werkoverleg. Toch bestaat er nog een vrij onduidelijk beeld over de toekomst van THT. 10

11 7. Gewenste situatie Binnen THT bestaan op het moment communicatieproblemen die een slechte uitwerking hebben op het werk. In de gewenste situatie zijn deze problemen zo goed als verdwenen. Wat zien we terug in de gewenste situatie? Er bestaat een grote betrokkenheid van medewerkers met het bedrijf. Zodoende kunnen doelen goed bereikt worden. De functionaliteit van werkoverleg is optimaal. Notulen worden naderhand doorgenomen door iedereen Er wordt consequent omgegaan met beoordelingsgesprekken. Ieder komt minimaal één keer per jaar aan de beurt. Er wordt goed samengewerkt. Er bestaat een effectieve communicatie tussen de binnen- en buitengroep. Bestellingen voor materiaal en terugkoppeling worden tijdig doorgegeven. Zodoende geen extra werk voor kantoor 11

12 8. Conclusie Zoals al eerder gezegd, communicatieproblemen hebben een slechte invloed op het werk. Dit kan doorwerken naar de klanten toe. Wanneer de klanten niet tevreden zijn, tast dit de reputatie en dus de toekomst van het bedrijf aan. Uit het onderzoek is gebleken dat er binnen THT communicatieproblemen bestaan. De geïnterviewden geven aan dat niet alles verloopt zoals het moet gaan. De tevredenheid van medewerkers is weergegeven in de grafiek onderaan. Kijken we naar de huidige situatie, dan hebben sommige communicatie-instrumenten een redelijke effectiviteit. De nieuwsbrief, met het informele karakter, behandelt vooral het leuke aspect. Elke medewerker kan zijn/haar ding kwijt. Daarbij komt dat medewerkers over nieuwe projecten op de hoogte worden gehouden. Het interne jaarverslag informeert de medewerkers over de koers die het bedrijf vaart. Betrokkenheid is hier het sleutelwoord. Uit de interviews blijkt dat medewerkers zich erg betrokken voelen met THT. De memo s via Intranet en de postvakjes houden het geheel overzichtelijk. Geen slingerend papierwerk, maar netjes geordend. Er wordt al goed getracht een wij -gevoel te creëren binnen het bedrijf d.m.v. bedrijfsuitjes, de vrijdagmiddagborrels en jaarverslagen. Helaas zijn er echter een aantal instrumenten, waar de effectiviteit te wensen overlaat. Vooral het telefonische contact (terugkoppeling en materiaalbestelling) verloopt slecht. Ook met het werkoverleg waarin terugkoppeling ook behandeld is-, wordt nog niet bereikt wat wenselijk is. Daarnaast wordt inconsequent met beoordelingsgesprekken omgegaan. Het doel van dit onderzoek is een betere interne communicatie te bereiken. Aan de hand van deze conclusie zullen er een aantal aanbevelingen worden gedaan. Tevredenheid over interne communicatie in % Binnengroep Buitengroep Tevreden Neutraal Ontevreden 12

13 9. Aanbevelingen De aanbevelingen zijn gericht op de problemen die binnen THT bestaan. De nadruk wordt gelegd op het contact tussen kantoor en montagegroep, wat staat beschreven in de probleemstelling. Structuur aanbrengen in de terugkoppeling Er moeten zeer duidelijke afspraken gemaakt worden, wat precies moet gebeuren na het afronden van een project/klus. Wanneer een klus is afgerond, geeft de monteur dit gelijk telefonisch door aan kantoor. Hier heeft de monteur immers een gsm-vergoeding voor. Kantoor kan met de melding aan de slag en de monteur inplannen voor een volgende klus. Dit moet routine worden voor de monteur. Om dit te bereiken wordt het nogmaals in een werkoverleg aangekaart en in de nieuwsbrief vermeld. Na een bepaalde periode moet het een verplichting worden. Wordt deze niet nagekomen, dan kan de projectleider of directeur de monteur op het matje roepen en eventueel zelfs sancties uitroepen. Structuur aanbrengen in materiaalbestelling Monteurs die materiaal nodig hebben voor de volgende dag, moeten dit voor telefonisch gemeld hebben aan hun projectleider Net als in voorgaande aanbeveling, moet ook de tijdige materiaalbestelling routine worden. Hier moet dezelfde oplossing gevolgd worden, namelijk het aankaarten in werkoverleg en nieuwsbrief. Na verloop van tijd wordt ook dit een verplichting. Nadruk leggen op het belang van werkoverleg. Medewerkers moeten weten hoe belangrijk een werkoverleg is. Tijdens een bijeenkomst moet dit behandeld worden. Gesproken wordt dan over: het belang van een werkoverleg het lezen van de notulen het handhaven van regels gemaakt tijdens het werkoverleg Worden er desondanks toch nog regels of afspraken genegeerd, dan moeten er sancties genomen worden m.b.t. de regel. Vb. het niet opruimen van de bedrijfsauto s, betekent de auto een weekend op de zaak laten staan. Structuur in beoordelingsgesprekken aanbrengen Bij het houden van beoordelingsgesprekken moet een structuur aangebracht worden. Er moet een lijst moet opgesteld worden, waarin bijgehouden wordt wie wanneer een gesprek heeft gehad. Regelmaat is hier erg belangrijk. Van tevoren worden gespreksdata opgesteld. Deze worden opgehangen in de kantine. Wanneer iemand onverhoopt niet kan, wordt er gezamenlijk naar een andere datum gezocht. Wij -gevoel behouden, zo niet verbeteren Om medewerkers bij het bedrijf te betrekken, moet er een wij -gevoel bestaan. De medewerkers moeten zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van het bedrijf. Door het houden van bedrijfsuitjes etc. zullen de medewerkers zich gewaardeerd voelen. De missie en strategie van het bedrijf moet te allen tijde duidelijk blijven. Tijdens een jaarverslag moeten deze punten dan ook zeker behandeld worden, naast bekendmaking van cijfers. 13

14 Door deze aanbevelingen mee te nemen in het communicatiebeleid, zouden problemen verminderd of weggevaagd kunnen worden. Dit is erg belangrijk om het bedrijf op een higher level te krijgen. Een bedrijf zonder communicatieproblemen is waarschijnlijk een droom, maar wel kan er veel aan gedaan worden om deze problemen zoveel mogelijk in te dammen. 14

15 10. Literatuurlijst Boeken: Internet: Andriesse F. & Weiss D. (1997). Interne communicatie: motiveer uw medewerkers. Deventer: Kluwer bedrijfsinformatie Baarda, B.D. en M.P.M. de Goede (2001). Basisboek Methoden en Technieken; Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. 3 e herz.dr. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff Janssen D. (2002). Zakelijke communicatie deel 2. Groningen/Houten: Wolters- Noordhoff Olsthoorn A.C.J.M & Velder van der J.H. (2002). Elementaire communicatie. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff Stoter A. (1997). De communicerende organisatie. Utrecht: LEMMA 15

16 Bijlage 1 Algemeen Directeur Hans van der Togt ADMINISTRATIE Kyra Akkerhuis Emmy Schreyenberg Project leiding >E Martin Henderson Werkvoorbereiding Willem de Jager Project leiding Rien Visser Personeelsbezetting 2003 MONTAGE E/B* Fred v. Leeuwen Anthony Sakkee Johan Veenstra Boris Matekovic Dennis v. Haaren Patrick v. Veen Piet v. Haaren Theo Borgert * Jeroen vd. Torren Monteur 10 Monteur 11 Toelichting: Projectleiding >E: projectleiding voor grote projecten Projectleiding: projectleiding voor kleinere projecten 16

17 Bijlage 2 Algemeen Directeur Hans van der Togt Administratie Kyra Akkerhuis Emmy Schreyenberg Projectleiding >E Martin Henderson Projectleiding Rien Visser Projectleiding B Projectleider Werkvoorbereiding Willem de Jager TOEKOMST MONTAGE E Fred v. Leeuwen Anthony Sakkee Johan Veenstra Piet v. Haaren Boris Matekovic Patrick v. Veen Dennis v. Haaren Jeroen vd. Torren Monteur 9 Monteur 10 MONTAGE B * Theo Borgert Monteur 2 Monteur 3 Monteur 4 Monteur 5 Toelichting: Projectleiding >E: projectleiding voor grote projecten Projectleiding: projectleiding voor kleinere projecten Projectleiding B: beveiligingsprojecten 17

18 Bijlage 3 Interview THT interne communicatie 1. Wat is uw functie binnen het bedrijf? 2. Hoe lang bent u in dienst? 3. Hoe lang werkt u al in het vakgebied? 4. Zijn de doelen van THT duidelijk? 5. Zo ja, welke zijn dit? 6. Worden deze doelen naar uw mening ook bereikt? 7. Voelt u zich betrokken bij THT? 8. Is er sprake van een duidelijke taakverdeling binnen THT? 9. Bent u van de ontwikkelingen binnen THT op de hoogte? 10. Hoe verloopt de communicatie binnen THT? 11. Is deze verbeterd t.o.v. voorgaande jaren? 12. Zo ja, welke verbeteringen zijn al doorgevoerd? 13. Welke communicatie-instrumenten zijn volgens u zeer bruikbaar binnen THT? 14. Welke punten van communicatie hebben verbetering nodig? 15. Hoe belemmert de slechte communicatie uw werk? 16. Welke suggesties heeft u op het gebied van communicatie? 17. Opmerkingen en/of suggesties? 18

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Slimmer werken is leuker

Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Colofon Het project Slimmer Werken in zorg en welzijn is een initiatief van CNV Publieke Zaak en uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. De begeleiding

Nadere informatie

Beoordelingsresultaat

Beoordelingsresultaat Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Medewerker Kees de Jonge Functie Monteur Gas en Verwarming Type beoordeling Beoordeling en functioneringsgesprek Beoordeeld door Kees de Jonge Datum 31012014 Printdatum

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Leren hoe je leren kunt

Leren hoe je leren kunt Leren hoe je leren kunt Als manager stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers en draag je zorg voor een goede onderlinge communicatie. Managers en medewerkers wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. Hoofddorp Augustus 2015

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. Hoofddorp Augustus 2015 Protocol klachtenbehandeling Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. 2015 Hoofddorp Augustus 2015 Inleiding Klachten van bezoekers zijn een belangrijke bron van informatie voor organisaties en dus ook voor SportPlaza.

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij Overige notulen Projectles Edwin Rooseman week 2 Na de presentatie van ons team en de feedback daarop zijn we verder gaan kijken over welke specifieke doelgroep we gaan kiezen. We zijn een aantal vragen

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BWR Al. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BWR Al. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Samen werken: het moet wel leuk blijven!!

Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Door: Marian de Jeu Jaargroep 2007 s Heerenloo Midden Nederland Lokatie Apeldoorn Periode kwaliteitsproject:

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren

Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren Signaleren Informeren Motiveren Registreren Activeren Communiceren

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Paragraaf 3.1 1. Afdelingsstructuur a. Noem de soorten afdelingen die in bedrijven binnen de mobiliteitsbranche gebruikelijk zijn. b. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Interview beoordelingsgesprekken

Interview beoordelingsgesprekken Bijlage 5.1: Interview beoordelingsgesprekken Interview beoordelingsgesprekken Naam: A. van Kooten Functie: Algemeen directeur Datum: 16 maart 2016 Worden beoordelingsgesprekken gevoerd bij VKP BV en zo

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Doelstelling van deze enquete

Doelstelling van deze enquete Doelstelling van deze enquete Het inzichtelijk maken van de bestaande interne communicatiestructuur, de tevredenheid daarover en de mogelijkheden tot verbeteringen. Algemene vragen: - Welke afdeling werkt

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Maart 2002 INLEIDING Deze brochure is ontwikkeld door vertegenwoordigers van medewerkers en werkgevers

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Eindevaluatie implementatie KinderROND

Eindevaluatie implementatie KinderROND Eindevaluatie implementatie KinderROND Juli 2009 Gert Dedel, projectleider KinderROND Inhoudsopgave. Inleiding 3 1. Aanleiding 4 2. Doelstellingen implementatie 5 3. Enquête medewerkers 6 4. Conclusies

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Handreiking situationeel leidinggeven

Handreiking situationeel leidinggeven Handreiking situationeel leidinggeven Inleiding Bij het voeren van personeelsgesprekken is het belangrijk dat je ruimte laat voor de medewerker. Je gaat met hem de dialoog aan over zijn functioneren en

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

Groepswerk evalueren - Voorbeelden

Groepswerk evalueren - Voorbeelden Bijlage 3 Groepswerk evalueren - Voorbeelden 3.1 Bruikbare schema s bij het evalueren van groepswerk kunnen de volgende zijn Het groepslogboek (geschikt voor tussentijdse evaluatie) Klas: Groepsleden:

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 4 personen HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Schudden, delen, geven

Schudden, delen, geven Schudden, delen, geven Flexibilisering is een belangrijk begrip geworden. Niet alleen de tijdsindeling van mensen is flexibeler, ook de binding van mensen met organisaties is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 1. INLEIDING Om het beleid van Brouwers Groenaannemers inzake CO2-reductie en duurzaam ondernemen op een effectieve wijze te realiseren is goede en effectieve communicatie nodig.

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Tips & inzichten. voor een klantgericht reparatieproces

Tips & inzichten. voor een klantgericht reparatieproces Tips & inzichten voor een klantgericht reparatieproces Inhoud Waar hebben huurders en corporaties het meest contact over? Over reparaties. Het is een proces waar corporaties dagelijks mee te maken krijgen.

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2011/2012. PASS-Jobcoaching

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2011/2012. PASS-Jobcoaching Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2011/2012 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Adviesrapport Koffieautomaat

Adviesrapport Koffieautomaat Adviesrapport Koffieautomaat Samantha Klop Datum: 23 november 2009 Hogeschool Utrecht te Amersfoort Opdrachtgever: Pon Automotive B.V., Mevrouw M. van den Bos Titel: Adviesrapport Koffieautomaat Auteur:

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg werkt! Opleidingsmodule Coachend Leidinggeven Tweedaagse cursus voor alle leidinggevenden: voorlieden, objectleiders en rayonleiders. De cursus wordt op

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning De NAM wil zoveel mogelijk relevante informatie bieden over schadeafhandeling na een aardbeving. Hieronder geven

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Onthaal en opleiding in West-Vlaamse organisaties: een onderzoek naar de beleving bij werknemers. Tabellen en conclusies. 21 mei 2013.

Onthaal en opleiding in West-Vlaamse organisaties: een onderzoek naar de beleving bij werknemers. Tabellen en conclusies. 21 mei 2013. Onthaal en opleiding in West-Vlaamse organisaties: een onderzoek naar de beleving bij werknemers Tabellen en conclusies 21 mei 2013 Anja Vanroose 1 Algemene tevredenheid over onthaal Hoe tevreden ben je

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo

Tevredenheidsonderzoek. cliënten Wmo Tevredenheidsonderzoek cliënten Wmo September 2015 Inhoud pagina Inleiding 3 Meedoen in Loppersum 4 Opzet onderzoek 5 Verantwoording 6 Bevindingen per thema 7 Samenvattend beeld 12 Bijlagen Introductiebrief

Nadere informatie

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal 1 Inleiding Onderzoek Eind 2012 hebben de werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd in de ROM AStri Beleidsonderzoek en advies opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kosten en de opbrengsten van de

Nadere informatie