VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING TETEM VRIJE RUIMTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING TETEM VRIJE RUIMTE"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING TETEM VRIJE RUIMTE VA. JULI 2015 TETEM kunstruimte Stroinksbleekweg ZL Enschede Openingstijden: maandag t/m zondag Toegang: gratis

2 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLINGEN 3 2. SELECTIECRITERIA 4 3. ALGEMENE VOORWAARDEN 5 4. EXPOSITIEDUUR, OPENINGSTIJDEN, OPENSTELLING EN OP- EN AFBOUW 6 5. TECHNISCHE FACILITEITEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 7 6. MARKETING, DRUKWERK EN PROMOTIE 8 7. VERZEKERING PROCEDURE INLICHTINGEN EN HET INDIENEN VAN EEN PROGRAMMAVOORSTEL 10 2

3 1. DOELSTELLINGEN TETEM vrije ruimte biedt curatoren, culturele instellingen, professionele kunstenaars en professionele kunstenaarsinitiatieven de mogelijkheid om culturele activiteiten in de vrije ruimte te ontwikkelen. Het doel van de vrije ruimte is het bieden van een tentoonstellingsruimte voor activiteiten die een hoogwaardige bijdrage leveren aan de hedendaagse beeldende kunst en het culturele klimaat van Enschede. De vrije ruimte streeft er naar twaalf tentoonstellingen en activiteiten per jaar te organiseren en is gericht op groeps- en projecttentoonstellingen. De volgende tentoonstellingen maken deel uit van de vaste programmering: tentoonstellingen van AKI ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Artist Residencies Enschede (ARE), GOGBOT, eigen producties als de Multi Solo s en de jaarlijkse tentoonstelling die ontwikkeld wordt in aansluiting op een expositie van museum TwentseWelle. Daarnaast biedt de vrije ruimte plaats voor programmering door derden. Onderstaande informatie is van toepassing voor het indienen van een programmavoorstel door derden. 3

4 2. SELECTIECRITERIA 1. Het ingestuurde programmavoorstel levert een hoogwaardige bijdrage aan de hedendaagse beeldende kunst en het culturele klimaat van Enschede. 2. Programmavoorstellen voor de expositieruimte de vrije ruimte kunnen ingediend worden door curatoren, culturele instellingen, professionele kunstenaars en professionele kunstenaarsinitiatieven. 3. Programmavoorstellen voor de expositieruimte de vrije ruimte zijn niet open voor amateurkunst. 4. Programmavoorstellen hebben het profiel van een groeps- en/of projecttentoonstelling voorzien van een tentoonstellingsconcept. Onder groepstentoonstelling wordt verstaan een expositie met meer dan 2 deelnemende kunstenaars. Onder een projecttentoonstelling wordt verstaan een expositie welke deel uitmaakt van een samenwerkingsproject en/of vergezeld is van een randprogramma. 5. Programmavoorstellen bevatten werken van professionele beeldend kunstenaars. De professionaliteit wordt getoetst aan de hand van: A. Afgeronde minimaal HBO kunstopleiding * B. Professionele en relevante beroepspraktijk (tijdsinvestering in relatie tot inkomen en relevantie expositie cv) C. Professioneel en nationaal relevant netwerk * Punt A weegt niet mee als punt B + C als excellent worden beoordeeld 6. Programmavoorstellen worden beoordeeld op: a. Tentoonstellingsconcept en inhoudelijke motivering b. Originaliteit (conceptueel/metaforisch/beeldend/materiaal-technisch), conceptuele kwaliteit (inhoudelijk onderzoek en ontwikkeling van betekenis), artistieke kwaliteit, visualisatie van het concept en beeldende kracht van het programma c. Referentiekader van het tentoonstellingsconcept: inhoud, vorm en functie hebben een relatie met professionele referentiekaders: professionele beeldende kunst en/of vormgeving, kunsttheorie, actualiteit of kunst- en cultuurgeschiedenis d. De kwaliteit van het oeuvre van deelnemende kunstenaars en het belang van diens werk voor de hedendaagse beeldende kunst e. Samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaars en de wijze waarop deze tot uitdrukking komt in het werk: inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht en de beheersing van het materiaal en de techniek f. Nationale relevantie van de activiteiten en expositieverleden van de aanvrager en de deelnemende kunstenaars: locatie, aard en betekenis van de solo- en groepstentoonstellingen, publicaties, opdrachten, subsidies en prijzen. g. Aansluiting met het publiek: beschrijving hoe de aanvrager het werk onder de aandacht van een (passend) publiek wil brengen en de bezoekers wil informeren. h. De mate en wijze waarop de aanvrager de mogelijkheden en beperkingen van TETEM vrije ruimte als programmeringslocatie als organisatie heeft geïnventariseerd en hier rekenschap van geeft. i. Volledigheid van de aanvraag 4

5 3. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Voor het organiseren van een tentoonstelling in de vrije ruimte is geen expositiebudget beschikbaar. De organisator biedt de activiteit kosteloos aan en draagt zorg voor de kosten voor het samenstellen, ontwikkelen, uitvoeren, transport en afhandelen van de activiteit. 2. TETEM kunstruimte stelt de vrije ruimte kosteloos ter beschikking en ondersteunt de externe organisatoren kosteloos bij het organisatietraject en de promotie. 3. De organisator dient voorafgaand aan het ontwikkelen van een programmavoorstel de locatie te bezoeken. Tijdens dit bezoek dient de organisator zich een reëel beeld te vormen van de mogelijkheden qua functionaliteit, maatvoering, zichtlijnen en plaatsingsmogelijkheden. Locatiebezoek is mogelijk zonder afspraak en binnen de openingstijden van TETEM kunstruimte: maandag t/m zondag van De organisator dient vóór het indienen van de aanvraag de beschikbaarheid van de vrije ruimte te hebben gecontroleerd en beschikbaar te zijn op de aangegeven data. 5. Het programmavoorstel kan minstens 4 en maximaal 12 maanden voor aanvang worden ingediend met daarin een voorkeur voor de periode en data waarop de tentoonstelling plaats moet vinden. TETEM kunstruimte stelt op basis van de beschikbaarheid van de vrije ruimte de definitieve periode vast. 6. De organisatie dient een hoge mate van zekerheid te kunnen bieden dat een ingediend voorstel ook kan worden uitgevoerd. 7. Programmavoorstellen worden beoordeeld binnen 4 weken na het indienen van het voorstel. 8. Van organisatoren wordt actieve en professionele werkhouding en inzet verwacht bij de ontwikkeling, uitvoering en afhandeling van de activiteiten. 9. De organisator dient bereid te zijn om waar nodig de activiteit af te stemmen en parallel te laten lopen aan andere activiteiten. 10. De organisator dient optimaal en respectvol gebruik te maken de faciliteiten en de beschikbare ruimte. 11. De openingshandeling sluit aan bij het programma van TETEM kunstruimte en wordt ontwikkeld in overleg met de organisatie van TETEM kunstruimte. Openingshandeling en activiteiten kunnen tot maximaal duren. 12. Tijdens de opening, expositieperiode en special events is het niet mogelijk versterkte (live) muziek te maken omdat dit te veel geluidsoverlast geeft voor de bewoners en andere gebruikers van het pand. 13. TETEM kunstruimte staat open voor voorstellen voor extra social events onder de voorwaarde dat de opening van de tentoonstelling eerste prioriteit en voldoende aandacht krijgt. 14. TETEM kunstruimte draagt zorg voor een bescheiden openingsborrel. 15. TETEM kunstruimte is een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie en brengt dit niet alleen tot uiting in haar programma, maar ook in haar operationele functioneren. De organisatie wil zorg dragen voor haar medewerkers als de omgeving waarin zij zich begeeft. De keuze voor een vegetarische keuken hoort hier bij. Een keuze die gemaakt is op basis van de wens om te komen tot een eerlijke wereldvoedselverdeling, een lagere milieubelasting en respect voor mens en dier. 16. De organisator dient de vrije ruimte aan het einde van de activiteit schoon, netjes en in de originele staat op te leveren. 17. De organisator is in staat een mondelinge als schriftelijke toelichting te geven op diens werk. 18. De organisatie dient efficiënt en effectief omgaan met de beperkte middelen van TETEM kunstruimte. Het zorgvuldig omgaan met de tijd van medewerkers maakt hier onderdeel van uit. 19. Alleen volledig en helder ingevulde aanmeldformulieren, conceptvoorstellen en de bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen. 5

6 4. EXPOSITIEDUUR, OPENINGSTIJDEN, OPENSTELLING EN OP- EN AFBOUW 1. De duur van vrije ruimte tentoonstellingen is minimaal 3 en maximaal 7 weken. 2. Eendagsactiviteiten zijn alleen mogelijk in overleg. 3. TETEM kunstruimte is geopend voor publiek van maandag t/m zondag Op- en afbouw zijn mogelijk binnen kantooruren van TETEM kunstruimte tussen Opbouw van een tentoonstelling is altijd op de dinsdag en woensdag voorafgaand aan de begindatum van de tentoonstelling. TETEM kunstruimte is ook tijdens opbouw geopend voor publiek. 6. Afbouw van een tentoonstelling is altijd op de maandag na afloop van de expositie. 7. De opening van een tentoonstelling is gangbaar op donderdag om uur. In overleg is een ander tijdstip mogelijk. De openingshandeling sluit aan bij het programma van TETEM kunstruimte en wordt ontwikkeld in overleg met de organisatie van TETEM. 8. Tijdens de opening, expositieperiode en special events is het niet mogelijk versterkte (live) muziek te maken omdat dit te veel geluidsoverlast geeft voor de bewoners en andere gebruikers van het pand. 9. Sleutelafgifte aan de organisator is niet mogelijk. 10. De organisator levert het draaiboek voor de op- en afbouw minstens 3 weken voor aanvang aan TETEM kunstruimte. Het draaiboek vermeldt naast het opbouw-, opening- en afbouwschema (wanneer, wie en wat) de contactgegevens van alle betrokkenen. 11. De organisator draagt zorg dat het uitgeprinte draaiboek aanwezig is bij de betreffende op- en afbouwmedewerker. 12. De organisator draagt zorg voor een eigen opbouwstaf. TETEM kunstruimte zet maximaal 2 medewerkers in om de op- en afbouw te ondersteunen. 13. De organisator dient minimaal 6 weken voor aanvang aan te geven of en hoeveel tentoonstellingswanden er nodig zijn voor de expositie. 14. Op het terrein is laden en lossen toegestaan. Parkeren is niet mogelijk op eigen terrein. Er dient gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde parkeerplekken. 15. TETEM zorgt voor openstelling tijdens de reguliere openingstijden. 16. De organisator levert vóór de eerste expositie dag een suppoostenhandleiding aan met instructies voor het openen en afsluiten van de expositie en de contactgegevens van de organisator die tijdens openstelling bereikbaar is voor vragen. 6

7 5. TECHNISCHE FACILITEITEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. De tentoonstellingsruimte van TETEM vrije ruimte beslaat 140 vierkante meter en is voorzien van tentoonstellingsmuren, elektrapunten en basisverlichting. 2. TETEM stelt 10 mobiele tentoonstellingswanden beschikbaar van h 305 x b 153 x d 8 cm per wand. De wanden dienen altijd in een hoekopstelling te worden opgebouwd en verstevigd met de aanwezige stalen beugels. De organisator regelt een eigen op- en afbouwteam voor de wanden. Omdat de wanden vrij zwaar zijn, adviseert TETEM minstens 4 sterke mensen voor het verplaatsen en de op- en afbouw van de wanden. TETEM crew begeleidt de plaatsing. 3. De vrije ruimte is een lichte tentoonstellingsruimte met raampartij van h 4 x b 12 meter. Er kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige zonneschermen. 4. De ramen mogen gebruikt worden ten behoeve van de activiteit mits schoon en in de oorspronkelijke staat opgeleverd. 5. Alle aanwezige deuren en looppaden dienen vrij te blijven. De deuren moeten ten alle tijden open kunnen en mogen niet gebruikt worden ten behoeve van de tentoonstelling. 6. De aanwezige tafel en stoelen in de vrije ruimte dienen op een bruikbare manier in de ruimte te blijven. De tafel dient door 4 personen te worden verplaatst, 2 vanuit de organisator en 2 vanuit TETEM. 7. De organisator dient de plattegrond van TETEM vrije ruimte te bestuderen en rekening te houden met de aangegeven maten, objecten, ramen, deuren en elektrapunten. 8. In de kabelgoot op het plafond zijn basisverlichting en elektrapunten aanwezig. De organisator dient zelf zorg te dragen voor extra verlichting. 9. In de tentoonstellingsmuren en mobiele wanden mag worden geboord en gespijkerd. De gaten worden aan het einde van de tentoonstelling gevuld door TETEM. 10. In de vrije ruimte mag nergens plakband en/of tape worden gebruikt. Dit geldt voor alle muren, tentoonstellingswanden, kolommen en de vloer. Voor het plakken mogen alleen kneedgum / posterbuddies worden gebruikt en stevig aan de muur of wanden bevestigd. In de ruimte is een bewegingssensor van het alarmsysteem aanwezig. 11. In de kolommen, plafond en de vloer mag niet worden geboord en gespijkerd. De kolommen en het plafond zijn monumentale kenmerken van het gebouw. 12. De ruimte wordt verwarmd door vloerverwarming. De vloerverwarming is standaard ingesteld op 17 tot 20 graden. De temperatuur kan niet worden gewijzigd. 13. Aan de steigerframe (ronde buis) op het plafond mag een gewicht hangen van max. 200 kg verdeeld over minimaal 5 punten, max. 40 kg per punt. 14. De organisator kan gebruik maken van de aanwezige ladder en steiger. 15. De organisator draagt zorg voor ophangmateriaal, gereedschap, materiaal, presentatiemiddelen en andere benodigdheden voor het inrichten en afbouwen van de tentoonstelling. 16. In TETEM is geen opslagruimte mogelijk. 17. TETEM stelt geen technische apparatuur als beamers en dvd spelers beschikbaar. 7

8 6. MARKETING, DRUKWERK EN PROMOTIE TETEM kunstruimte ondersteunt de deelnemers bij de organisatie en communicatie/marketing. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van aanwezige middelen voor ondersteuning en organisatie, het ontwerpen en vervaardigen van promotioneel drukwerk en publiciteit. Hieronder de benodigde informatie voor de promotie. De marketingmedewerker van TETEM kunstruimte draagt zorg voor de verwerking van de aangeleverde informatie. Flyer, website en nieuwsbrief TETEM kunstruimte betaalt de kosten voor het ontwikkelen en drukken van flyers waarin het tentoonstellingsprogramma en andere activiteiten van TETEM vermeld zijn. TETEM zorgt voor verspreiding van de flyers bij de lokale kunst- en cultuurinstellingen. Een deel van de flyers kan door de deelnemers van de exposities worden gebruikt voor verspreiding binnen eigen netwerk. Daarnaast worden de vrije ruimte activiteiten vermeld op de website, in de nieuwsbrief van TETEM kunstruimte, persberichten en promotie via internet. Deadline en aanleverspecificaties flyer De organisator dient minstens 2 maanden voor aanvang het volgende in één mail te sturen naar 1. Hoofdtitel en datum tentoonstelling 2. Pakkende subtitel tentoonstelling (max. 40 tekens inclusief spaties) 3. Datum en tijdstip opening 4. Beknopte tekst voor de flyer: Max. 270 woorden / inhoudelijke informatie over de tentoonstelling incl. de namen van de deelnemende kunstenaars, een korte beschrijving van de openingshandeling en indien van toepassing de url van de website van de organisator rechtenvrije afbeeldingen met in de bestandsnaam vermeld: naam van de kunstenaar, titel kunstwerk en indien van toepassing naam fotograaf. TETEM behoudt zich het recht alle aangeleverde afbeeldingen te gebruiken voor online en gedrukte promotie en een uitsnede van afbeeldingen op de flyer te gebruiken. 6. Specificaties voor alle afbeeldingen: geschikt voor drukwerk, hoge resolutie, CMYK kleurenmodus, 300 dpi. Bij te grote afbeeldingen gebruik WeTransfer of YouSendit om de afbeeldingen te versturen. Aanvullende informatie voor de website: 1. Volledige tekst voor de website: Max. 400 woorden / inhoudelijke informatie over de tentoonstelling incl. de namen van de deelnemende kunstenaars, een korte beschrijving van de openingshandeling en indien van toepassing de url van de website van de organisator. 2. Afbeeldingen persmap: Minstens 1 pakkende afbeelding per deelnemende kunstenaar inclusief de naamsvermelding van de kunstenaar, titel kunstwerk en indien van toepassing naam fotograaf. Verkoop kunstwerken en boeken De kunstwerken in TETEM kunstruimte mogen verkocht worden onder de voorwaarde dat de verkoop rechtstreeks via de organisator gaat. De organisator mag hiervoor instructies / verkoopinformatie aanleveren voor op de vrije ruimte tafel en de prijzen vermelden op de naambordjes of prijslijst. De bezoekers worden door TETEM rechtstreeks in contact gebracht met de organisator. De suppoosten van TETEM kunstruimte zijn niet verantwoordelijk voor de verkoop. Aan TETEM kunstruimte is geen verkoopcommissie verschuldigd. Verkoop van boeken van deelnemende kunstenaars is mogelijk bij uitzondering en indien het minimaal 4 weken voor aanvang kenbaar is gemaakt aan de programmamedewerker tentoonstellingen. TETEM kunstruimte heeft geen kas. Indien de boeken verkocht worden, kan dit alleen met gepaste betaling. Verkoop van boeken is altijd op eigen risico van de organisator, dit geldt ook voor de aanwezige inkijkexemplaren. Instructies over de boekenverkoop worden gegeven door de programmamedewerker tentoonstellingen. 8

9 Naambordjes TETEM kunstruimte zorgt voor het ontwerp, drukken en kosten van de naambordjes van kunstwerken. Deze naambordjes worden ontworpen binnen de huisstijl en format van TETEM. De organisator dient 4 weken voor aanvang hiervoor informatie aan te leveren, inclusief en indien van toepassing de verkoopprijs van ieder kunstwerk inclusief BTW. De organisator dient de naambordjes tijdens de opbouw zelf op te hangen en tijdens afbouw weg te halen. Let op: voor het opplakken van de naambordjes mag alleen kneedgum / pritt buddies worden gebruikt! Foto s en video s TETEM kunstruimte behoudt zich het recht om de vrije ruimte activiteiten te fotograferen en te filmen ten behoeve van promotie van het vrije ruimte programma op internet en in gedrukte media. Social media De vrije ruimte activiteiten worden waar mogelijk onder de aandacht gebracht via social media kanalen van TETEM kunstruimte op Facebook, Twitter en/of Linkedin. Van de organisator wordt actieve koppeling met deze social media verwacht. Promotie door de organisator Van de organisator wordt wederzijdse promotie verwacht via het eigen netwerk en kanalen. Hierin dienen tenminste de naam, url, adres en beschrijving van TETEM kunstruimte als volgt vermeld te worden: Locatie: TETEM kunstruimte ( TETEM geschreven met hoofdletters en kunstruimte met kleine letters) Url: Adres: Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede Openingstijden: maandag t/m zondag Toegang: gratis Beschrijving: TETEM kunstruimte verbindt kunst en maatschappij. Naast een autonoom beeldend programma richt TETEM zich op toegepaste kunst en het instrumenteel gebruik van kunst in educatieve, sociale en ruimtelijke processen. TETEM kunstruimte ontwikkelt tentoonstellingen en lab-events, begeleidt productiehuis opdrachten, is aanbieder van cultuureducatie aan jongeren en volwassenen en beheert samen met kunstenaars en ondernemers tijdelijke locaties in de stad. TETEM kunstruimte is gevestigd in het monumentale Tetem 1 in Roombeek Cultuurpark, Enschede. 9

10 7. VERZEKERING 1. TETEM kunstruimte vergoedt de verzekeringskosten van de kunstwerken tijdens de opbouw, tentoonstellingsperiode en afbouw. De dekking geldt voor kunstwerken die in een degelijke, stabiele en stevige staat zijn gemaakt en voorzien van een degelijk ophangsysteem en presentatie. 2. De organisator dient het verzekeringsformat (op te vragen bij TETEM kunstruimte) uiterlijk 3 weken voor aanvang in te vullen, te ondertekenen en gescand aan te leveren bij Indien de organisator de verzekeringsformat niet volgens de hierboven aangegeven instructies aanlevert, zijn de kunstwerken niet verzekerd door TETEM kunstruimte en is TETEM kunstruimte niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade en/of diefstal van de tentoongestelde kunstwerken. 3. De organisator dient zelf de transportverzekering af te sluiten naar en van TETEM kunstruimte. 8. PROCEDURE Het indienen van een programmavoorstel is alleen mogelijk als de organisator dit document Voorwaarden en programmering TETEM vrije ruimte volledig heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden, mogelijkheden van de ruimte en de aangegeven op- en afbouwdagen en tijden. Programmavoorstellen worden minstens 4 en maximaal 12 maanden voor aanvang van de activiteit ingediend. De organisator controleert vóór het indienen van de aanvraag de beschikbaarheid van de vrije ruimte. De organisator geeft in het programmavoorstel een voorkeur aan voor de periode en data van de tentoonstelling. Binnen 4 weken na het indienen van het voorstel wordt bekend gemaakt of het voorstel voldoet als vrije ruimte programmering. TETEM vrije ruimte stelt op basis van de beschikbaarheid van de vrije ruimte, in overleg met de organisator de definitieve periode vast. Bij goedgekeurde voorstellen vindt ontmoeting tussen de organisator en programmamedewerker tentoonstellingen plaats. 9. INLICHTINGEN EN HET INDIENEN VAN EEN PROGRAMMAVOORSTEL Telefonisch contact over het indienen van een programmavoorstel is niet mogelijk. Zijn er vragen, controleer dan of de antwoorden in deze beschrijving van TETEM vrije ruimte staan, zo niet formuleer deze zorgvuldig. Het programmavoorstel en het aanmeldformulier kunnen per post of per mail worden aangeleverd. Contactpersoon voor inlichtingen en aanmeldingen is programmamedewerker tentoonstellingen Ella Buzo via Voor meer informatie over TETEM kunstruimte zie en 10

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Facilitair 9 Hoofdstuk 3 Marketing en Communicatie 9 Hoofdstuk 4 Secondment en Consultancy 10

Nadere informatie

Pop-up Business Center

Pop-up Business Center Vlaanderen FLANDERS INVESTMENT & TRADE is Internationaal Ondernemen Wedstrijd Pop-up Business Center Ontwerp een concept, voor een State of the Art reizende module, ter promotie van het Vlaamse bedrijfsleven

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Zoeken jullie alleen schilders en beeldhouwers of ook nog andere kunstenaars/vormgevers?

VEELGESTELDE VRAGEN. Zoeken jullie alleen schilders en beeldhouwers of ook nog andere kunstenaars/vormgevers? VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen Aanmelden Website Aanleveren van nieuwe werken Digitale kunst Art sourcing Verkoop Verhuur Exposities Financieel Toch nog vragen ALGEMEEN Zoeken jullie alleen schilders en

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk.

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk. Offerteaanvraag Europese aanbesteding Voor de levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk Voor ROC de Leijgraaf Status: Definitief Datum: 10-4-2012 Referentie:

Nadere informatie

Exposanten Handboek. Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht

Exposanten Handboek. Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht Exposanten Handboek Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht Versie 1.0, 22 januari 2015 Inhoudsopgave Checklist & deadlines Material Xperience 2015 4 1. Concept Material Xperience

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 Algemene Voorwaarden MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 Artikel 1: Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij MKB Webhoster

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Handboek Metamorfoze ABC 2013

Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 1 metamorfoze Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 2 INHOUD Verantwoording 4 Contactgegevens Bureau Metamorfoze 5 Inleiding 6 hoofdstuk 1 criteria voor

Nadere informatie

CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID

CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID Eindhoven, december 2008 Inhoud Deel 1 Opzet evenement of activiteit Inleiding 1. Richtlijnen 2. Actoren 3. Competenties 4. De organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) 46 66 66 E-mail info@anbo.nl Website www.anbo.nl Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014 Exposantenhandboek De Woonindustrie Editie Augustus 2014 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die De Woonindustrie u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij vertrouwen

Nadere informatie

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies - algemene informatie

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 4 april 2014 Versiebeheer: 4 april 2014 - eerste publicatie; Begrippenlijst (alfabetisch) Deelnemer

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

Tentoonstellen voor beginners

Tentoonstellen voor beginners Tentoonstellen voor beginners Plannen voor een tentoonstelling? Maak dan een gedetailleerd draaiboek en een weloverwogen en goed uitgewerkte planning. De nuttige informatie en praktische tips uit deze

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen.

Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen. Algemene Voorwaarden I Termen en Algemene Bepalingen Termen Shareteam: online platform op het gebied van tijdelijk werk. Wij bieden opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid om te communiceren, te

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS INFORMATIE NIEUWE BEWONERS Esseboom 2, 1251 CP, Laren, 035-5386797 www.rosaspierhuis.nl Januari 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS... 4 3. ZORGVISIE...

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie