VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING TETEM VRIJE RUIMTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING TETEM VRIJE RUIMTE"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING TETEM VRIJE RUIMTE VA. JULI 2015 TETEM kunstruimte Stroinksbleekweg ZL Enschede Openingstijden: maandag t/m zondag Toegang: gratis

2 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLINGEN 3 2. SELECTIECRITERIA 4 3. ALGEMENE VOORWAARDEN 5 4. EXPOSITIEDUUR, OPENINGSTIJDEN, OPENSTELLING EN OP- EN AFBOUW 6 5. TECHNISCHE FACILITEITEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 7 6. MARKETING, DRUKWERK EN PROMOTIE 8 7. VERZEKERING PROCEDURE INLICHTINGEN EN HET INDIENEN VAN EEN PROGRAMMAVOORSTEL 10 2

3 1. DOELSTELLINGEN TETEM vrije ruimte biedt curatoren, culturele instellingen, professionele kunstenaars en professionele kunstenaarsinitiatieven de mogelijkheid om culturele activiteiten in de vrije ruimte te ontwikkelen. Het doel van de vrije ruimte is het bieden van een tentoonstellingsruimte voor activiteiten die een hoogwaardige bijdrage leveren aan de hedendaagse beeldende kunst en het culturele klimaat van Enschede. De vrije ruimte streeft er naar twaalf tentoonstellingen en activiteiten per jaar te organiseren en is gericht op groeps- en projecttentoonstellingen. De volgende tentoonstellingen maken deel uit van de vaste programmering: tentoonstellingen van AKI ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Artist Residencies Enschede (ARE), GOGBOT, eigen producties als de Multi Solo s en de jaarlijkse tentoonstelling die ontwikkeld wordt in aansluiting op een expositie van museum TwentseWelle. Daarnaast biedt de vrije ruimte plaats voor programmering door derden. Onderstaande informatie is van toepassing voor het indienen van een programmavoorstel door derden. 3

4 2. SELECTIECRITERIA 1. Het ingestuurde programmavoorstel levert een hoogwaardige bijdrage aan de hedendaagse beeldende kunst en het culturele klimaat van Enschede. 2. Programmavoorstellen voor de expositieruimte de vrije ruimte kunnen ingediend worden door curatoren, culturele instellingen, professionele kunstenaars en professionele kunstenaarsinitiatieven. 3. Programmavoorstellen voor de expositieruimte de vrije ruimte zijn niet open voor amateurkunst. 4. Programmavoorstellen hebben het profiel van een groeps- en/of projecttentoonstelling voorzien van een tentoonstellingsconcept. Onder groepstentoonstelling wordt verstaan een expositie met meer dan 2 deelnemende kunstenaars. Onder een projecttentoonstelling wordt verstaan een expositie welke deel uitmaakt van een samenwerkingsproject en/of vergezeld is van een randprogramma. 5. Programmavoorstellen bevatten werken van professionele beeldend kunstenaars. De professionaliteit wordt getoetst aan de hand van: A. Afgeronde minimaal HBO kunstopleiding * B. Professionele en relevante beroepspraktijk (tijdsinvestering in relatie tot inkomen en relevantie expositie cv) C. Professioneel en nationaal relevant netwerk * Punt A weegt niet mee als punt B + C als excellent worden beoordeeld 6. Programmavoorstellen worden beoordeeld op: a. Tentoonstellingsconcept en inhoudelijke motivering b. Originaliteit (conceptueel/metaforisch/beeldend/materiaal-technisch), conceptuele kwaliteit (inhoudelijk onderzoek en ontwikkeling van betekenis), artistieke kwaliteit, visualisatie van het concept en beeldende kracht van het programma c. Referentiekader van het tentoonstellingsconcept: inhoud, vorm en functie hebben een relatie met professionele referentiekaders: professionele beeldende kunst en/of vormgeving, kunsttheorie, actualiteit of kunst- en cultuurgeschiedenis d. De kwaliteit van het oeuvre van deelnemende kunstenaars en het belang van diens werk voor de hedendaagse beeldende kunst e. Samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaars en de wijze waarop deze tot uitdrukking komt in het werk: inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht en de beheersing van het materiaal en de techniek f. Nationale relevantie van de activiteiten en expositieverleden van de aanvrager en de deelnemende kunstenaars: locatie, aard en betekenis van de solo- en groepstentoonstellingen, publicaties, opdrachten, subsidies en prijzen. g. Aansluiting met het publiek: beschrijving hoe de aanvrager het werk onder de aandacht van een (passend) publiek wil brengen en de bezoekers wil informeren. h. De mate en wijze waarop de aanvrager de mogelijkheden en beperkingen van TETEM vrije ruimte als programmeringslocatie als organisatie heeft geïnventariseerd en hier rekenschap van geeft. i. Volledigheid van de aanvraag 4

5 3. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Voor het organiseren van een tentoonstelling in de vrije ruimte is geen expositiebudget beschikbaar. De organisator biedt de activiteit kosteloos aan en draagt zorg voor de kosten voor het samenstellen, ontwikkelen, uitvoeren, transport en afhandelen van de activiteit. 2. TETEM kunstruimte stelt de vrije ruimte kosteloos ter beschikking en ondersteunt de externe organisatoren kosteloos bij het organisatietraject en de promotie. 3. De organisator dient voorafgaand aan het ontwikkelen van een programmavoorstel de locatie te bezoeken. Tijdens dit bezoek dient de organisator zich een reëel beeld te vormen van de mogelijkheden qua functionaliteit, maatvoering, zichtlijnen en plaatsingsmogelijkheden. Locatiebezoek is mogelijk zonder afspraak en binnen de openingstijden van TETEM kunstruimte: maandag t/m zondag van De organisator dient vóór het indienen van de aanvraag de beschikbaarheid van de vrije ruimte te hebben gecontroleerd en beschikbaar te zijn op de aangegeven data. 5. Het programmavoorstel kan minstens 4 en maximaal 12 maanden voor aanvang worden ingediend met daarin een voorkeur voor de periode en data waarop de tentoonstelling plaats moet vinden. TETEM kunstruimte stelt op basis van de beschikbaarheid van de vrije ruimte de definitieve periode vast. 6. De organisatie dient een hoge mate van zekerheid te kunnen bieden dat een ingediend voorstel ook kan worden uitgevoerd. 7. Programmavoorstellen worden beoordeeld binnen 4 weken na het indienen van het voorstel. 8. Van organisatoren wordt actieve en professionele werkhouding en inzet verwacht bij de ontwikkeling, uitvoering en afhandeling van de activiteiten. 9. De organisator dient bereid te zijn om waar nodig de activiteit af te stemmen en parallel te laten lopen aan andere activiteiten. 10. De organisator dient optimaal en respectvol gebruik te maken de faciliteiten en de beschikbare ruimte. 11. De openingshandeling sluit aan bij het programma van TETEM kunstruimte en wordt ontwikkeld in overleg met de organisatie van TETEM kunstruimte. Openingshandeling en activiteiten kunnen tot maximaal duren. 12. Tijdens de opening, expositieperiode en special events is het niet mogelijk versterkte (live) muziek te maken omdat dit te veel geluidsoverlast geeft voor de bewoners en andere gebruikers van het pand. 13. TETEM kunstruimte staat open voor voorstellen voor extra social events onder de voorwaarde dat de opening van de tentoonstelling eerste prioriteit en voldoende aandacht krijgt. 14. TETEM kunstruimte draagt zorg voor een bescheiden openingsborrel. 15. TETEM kunstruimte is een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie en brengt dit niet alleen tot uiting in haar programma, maar ook in haar operationele functioneren. De organisatie wil zorg dragen voor haar medewerkers als de omgeving waarin zij zich begeeft. De keuze voor een vegetarische keuken hoort hier bij. Een keuze die gemaakt is op basis van de wens om te komen tot een eerlijke wereldvoedselverdeling, een lagere milieubelasting en respect voor mens en dier. 16. De organisator dient de vrije ruimte aan het einde van de activiteit schoon, netjes en in de originele staat op te leveren. 17. De organisator is in staat een mondelinge als schriftelijke toelichting te geven op diens werk. 18. De organisatie dient efficiënt en effectief omgaan met de beperkte middelen van TETEM kunstruimte. Het zorgvuldig omgaan met de tijd van medewerkers maakt hier onderdeel van uit. 19. Alleen volledig en helder ingevulde aanmeldformulieren, conceptvoorstellen en de bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen. 5

6 4. EXPOSITIEDUUR, OPENINGSTIJDEN, OPENSTELLING EN OP- EN AFBOUW 1. De duur van vrije ruimte tentoonstellingen is minimaal 3 en maximaal 7 weken. 2. Eendagsactiviteiten zijn alleen mogelijk in overleg. 3. TETEM kunstruimte is geopend voor publiek van maandag t/m zondag Op- en afbouw zijn mogelijk binnen kantooruren van TETEM kunstruimte tussen Opbouw van een tentoonstelling is altijd op de dinsdag en woensdag voorafgaand aan de begindatum van de tentoonstelling. TETEM kunstruimte is ook tijdens opbouw geopend voor publiek. 6. Afbouw van een tentoonstelling is altijd op de maandag na afloop van de expositie. 7. De opening van een tentoonstelling is gangbaar op donderdag om uur. In overleg is een ander tijdstip mogelijk. De openingshandeling sluit aan bij het programma van TETEM kunstruimte en wordt ontwikkeld in overleg met de organisatie van TETEM. 8. Tijdens de opening, expositieperiode en special events is het niet mogelijk versterkte (live) muziek te maken omdat dit te veel geluidsoverlast geeft voor de bewoners en andere gebruikers van het pand. 9. Sleutelafgifte aan de organisator is niet mogelijk. 10. De organisator levert het draaiboek voor de op- en afbouw minstens 3 weken voor aanvang aan TETEM kunstruimte. Het draaiboek vermeldt naast het opbouw-, opening- en afbouwschema (wanneer, wie en wat) de contactgegevens van alle betrokkenen. 11. De organisator draagt zorg dat het uitgeprinte draaiboek aanwezig is bij de betreffende op- en afbouwmedewerker. 12. De organisator draagt zorg voor een eigen opbouwstaf. TETEM kunstruimte zet maximaal 2 medewerkers in om de op- en afbouw te ondersteunen. 13. De organisator dient minimaal 6 weken voor aanvang aan te geven of en hoeveel tentoonstellingswanden er nodig zijn voor de expositie. 14. Op het terrein is laden en lossen toegestaan. Parkeren is niet mogelijk op eigen terrein. Er dient gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde parkeerplekken. 15. TETEM zorgt voor openstelling tijdens de reguliere openingstijden. 16. De organisator levert vóór de eerste expositie dag een suppoostenhandleiding aan met instructies voor het openen en afsluiten van de expositie en de contactgegevens van de organisator die tijdens openstelling bereikbaar is voor vragen. 6

7 5. TECHNISCHE FACILITEITEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. De tentoonstellingsruimte van TETEM vrije ruimte beslaat 140 vierkante meter en is voorzien van tentoonstellingsmuren, elektrapunten en basisverlichting. 2. TETEM stelt 10 mobiele tentoonstellingswanden beschikbaar van h 305 x b 153 x d 8 cm per wand. De wanden dienen altijd in een hoekopstelling te worden opgebouwd en verstevigd met de aanwezige stalen beugels. De organisator regelt een eigen op- en afbouwteam voor de wanden. Omdat de wanden vrij zwaar zijn, adviseert TETEM minstens 4 sterke mensen voor het verplaatsen en de op- en afbouw van de wanden. TETEM crew begeleidt de plaatsing. 3. De vrije ruimte is een lichte tentoonstellingsruimte met raampartij van h 4 x b 12 meter. Er kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige zonneschermen. 4. De ramen mogen gebruikt worden ten behoeve van de activiteit mits schoon en in de oorspronkelijke staat opgeleverd. 5. Alle aanwezige deuren en looppaden dienen vrij te blijven. De deuren moeten ten alle tijden open kunnen en mogen niet gebruikt worden ten behoeve van de tentoonstelling. 6. De aanwezige tafel en stoelen in de vrije ruimte dienen op een bruikbare manier in de ruimte te blijven. De tafel dient door 4 personen te worden verplaatst, 2 vanuit de organisator en 2 vanuit TETEM. 7. De organisator dient de plattegrond van TETEM vrije ruimte te bestuderen en rekening te houden met de aangegeven maten, objecten, ramen, deuren en elektrapunten. 8. In de kabelgoot op het plafond zijn basisverlichting en elektrapunten aanwezig. De organisator dient zelf zorg te dragen voor extra verlichting. 9. In de tentoonstellingsmuren en mobiele wanden mag worden geboord en gespijkerd. De gaten worden aan het einde van de tentoonstelling gevuld door TETEM. 10. In de vrije ruimte mag nergens plakband en/of tape worden gebruikt. Dit geldt voor alle muren, tentoonstellingswanden, kolommen en de vloer. Voor het plakken mogen alleen kneedgum / posterbuddies worden gebruikt en stevig aan de muur of wanden bevestigd. In de ruimte is een bewegingssensor van het alarmsysteem aanwezig. 11. In de kolommen, plafond en de vloer mag niet worden geboord en gespijkerd. De kolommen en het plafond zijn monumentale kenmerken van het gebouw. 12. De ruimte wordt verwarmd door vloerverwarming. De vloerverwarming is standaard ingesteld op 17 tot 20 graden. De temperatuur kan niet worden gewijzigd. 13. Aan de steigerframe (ronde buis) op het plafond mag een gewicht hangen van max. 200 kg verdeeld over minimaal 5 punten, max. 40 kg per punt. 14. De organisator kan gebruik maken van de aanwezige ladder en steiger. 15. De organisator draagt zorg voor ophangmateriaal, gereedschap, materiaal, presentatiemiddelen en andere benodigdheden voor het inrichten en afbouwen van de tentoonstelling. 16. In TETEM is geen opslagruimte mogelijk. 17. TETEM stelt geen technische apparatuur als beamers en dvd spelers beschikbaar. 7

8 6. MARKETING, DRUKWERK EN PROMOTIE TETEM kunstruimte ondersteunt de deelnemers bij de organisatie en communicatie/marketing. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van aanwezige middelen voor ondersteuning en organisatie, het ontwerpen en vervaardigen van promotioneel drukwerk en publiciteit. Hieronder de benodigde informatie voor de promotie. De marketingmedewerker van TETEM kunstruimte draagt zorg voor de verwerking van de aangeleverde informatie. Flyer, website en nieuwsbrief TETEM kunstruimte betaalt de kosten voor het ontwikkelen en drukken van flyers waarin het tentoonstellingsprogramma en andere activiteiten van TETEM vermeld zijn. TETEM zorgt voor verspreiding van de flyers bij de lokale kunst- en cultuurinstellingen. Een deel van de flyers kan door de deelnemers van de exposities worden gebruikt voor verspreiding binnen eigen netwerk. Daarnaast worden de vrije ruimte activiteiten vermeld op de website, in de nieuwsbrief van TETEM kunstruimte, persberichten en promotie via internet. Deadline en aanleverspecificaties flyer De organisator dient minstens 2 maanden voor aanvang het volgende in één mail te sturen naar 1. Hoofdtitel en datum tentoonstelling 2. Pakkende subtitel tentoonstelling (max. 40 tekens inclusief spaties) 3. Datum en tijdstip opening 4. Beknopte tekst voor de flyer: Max. 270 woorden / inhoudelijke informatie over de tentoonstelling incl. de namen van de deelnemende kunstenaars, een korte beschrijving van de openingshandeling en indien van toepassing de url van de website van de organisator rechtenvrije afbeeldingen met in de bestandsnaam vermeld: naam van de kunstenaar, titel kunstwerk en indien van toepassing naam fotograaf. TETEM behoudt zich het recht alle aangeleverde afbeeldingen te gebruiken voor online en gedrukte promotie en een uitsnede van afbeeldingen op de flyer te gebruiken. 6. Specificaties voor alle afbeeldingen: geschikt voor drukwerk, hoge resolutie, CMYK kleurenmodus, 300 dpi. Bij te grote afbeeldingen gebruik WeTransfer of YouSendit om de afbeeldingen te versturen. Aanvullende informatie voor de website: 1. Volledige tekst voor de website: Max. 400 woorden / inhoudelijke informatie over de tentoonstelling incl. de namen van de deelnemende kunstenaars, een korte beschrijving van de openingshandeling en indien van toepassing de url van de website van de organisator. 2. Afbeeldingen persmap: Minstens 1 pakkende afbeelding per deelnemende kunstenaar inclusief de naamsvermelding van de kunstenaar, titel kunstwerk en indien van toepassing naam fotograaf. Verkoop kunstwerken en boeken De kunstwerken in TETEM kunstruimte mogen verkocht worden onder de voorwaarde dat de verkoop rechtstreeks via de organisator gaat. De organisator mag hiervoor instructies / verkoopinformatie aanleveren voor op de vrije ruimte tafel en de prijzen vermelden op de naambordjes of prijslijst. De bezoekers worden door TETEM rechtstreeks in contact gebracht met de organisator. De suppoosten van TETEM kunstruimte zijn niet verantwoordelijk voor de verkoop. Aan TETEM kunstruimte is geen verkoopcommissie verschuldigd. Verkoop van boeken van deelnemende kunstenaars is mogelijk bij uitzondering en indien het minimaal 4 weken voor aanvang kenbaar is gemaakt aan de programmamedewerker tentoonstellingen. TETEM kunstruimte heeft geen kas. Indien de boeken verkocht worden, kan dit alleen met gepaste betaling. Verkoop van boeken is altijd op eigen risico van de organisator, dit geldt ook voor de aanwezige inkijkexemplaren. Instructies over de boekenverkoop worden gegeven door de programmamedewerker tentoonstellingen. 8

9 Naambordjes TETEM kunstruimte zorgt voor het ontwerp, drukken en kosten van de naambordjes van kunstwerken. Deze naambordjes worden ontworpen binnen de huisstijl en format van TETEM. De organisator dient 4 weken voor aanvang hiervoor informatie aan te leveren, inclusief en indien van toepassing de verkoopprijs van ieder kunstwerk inclusief BTW. De organisator dient de naambordjes tijdens de opbouw zelf op te hangen en tijdens afbouw weg te halen. Let op: voor het opplakken van de naambordjes mag alleen kneedgum / pritt buddies worden gebruikt! Foto s en video s TETEM kunstruimte behoudt zich het recht om de vrije ruimte activiteiten te fotograferen en te filmen ten behoeve van promotie van het vrije ruimte programma op internet en in gedrukte media. Social media De vrije ruimte activiteiten worden waar mogelijk onder de aandacht gebracht via social media kanalen van TETEM kunstruimte op Facebook, Twitter en/of Linkedin. Van de organisator wordt actieve koppeling met deze social media verwacht. Promotie door de organisator Van de organisator wordt wederzijdse promotie verwacht via het eigen netwerk en kanalen. Hierin dienen tenminste de naam, url, adres en beschrijving van TETEM kunstruimte als volgt vermeld te worden: Locatie: TETEM kunstruimte ( TETEM geschreven met hoofdletters en kunstruimte met kleine letters) Url: Adres: Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL Enschede Openingstijden: maandag t/m zondag Toegang: gratis Beschrijving: TETEM kunstruimte verbindt kunst en maatschappij. Naast een autonoom beeldend programma richt TETEM zich op toegepaste kunst en het instrumenteel gebruik van kunst in educatieve, sociale en ruimtelijke processen. TETEM kunstruimte ontwikkelt tentoonstellingen en lab-events, begeleidt productiehuis opdrachten, is aanbieder van cultuureducatie aan jongeren en volwassenen en beheert samen met kunstenaars en ondernemers tijdelijke locaties in de stad. TETEM kunstruimte is gevestigd in het monumentale Tetem 1 in Roombeek Cultuurpark, Enschede. 9

10 7. VERZEKERING 1. TETEM kunstruimte vergoedt de verzekeringskosten van de kunstwerken tijdens de opbouw, tentoonstellingsperiode en afbouw. De dekking geldt voor kunstwerken die in een degelijke, stabiele en stevige staat zijn gemaakt en voorzien van een degelijk ophangsysteem en presentatie. 2. De organisator dient het verzekeringsformat (op te vragen bij TETEM kunstruimte) uiterlijk 3 weken voor aanvang in te vullen, te ondertekenen en gescand aan te leveren bij Indien de organisator de verzekeringsformat niet volgens de hierboven aangegeven instructies aanlevert, zijn de kunstwerken niet verzekerd door TETEM kunstruimte en is TETEM kunstruimte niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade en/of diefstal van de tentoongestelde kunstwerken. 3. De organisator dient zelf de transportverzekering af te sluiten naar en van TETEM kunstruimte. 8. PROCEDURE Het indienen van een programmavoorstel is alleen mogelijk als de organisator dit document Voorwaarden en programmering TETEM vrije ruimte volledig heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden, mogelijkheden van de ruimte en de aangegeven op- en afbouwdagen en tijden. Programmavoorstellen worden minstens 4 en maximaal 12 maanden voor aanvang van de activiteit ingediend. De organisator controleert vóór het indienen van de aanvraag de beschikbaarheid van de vrije ruimte. De organisator geeft in het programmavoorstel een voorkeur aan voor de periode en data van de tentoonstelling. Binnen 4 weken na het indienen van het voorstel wordt bekend gemaakt of het voorstel voldoet als vrije ruimte programmering. TETEM vrije ruimte stelt op basis van de beschikbaarheid van de vrije ruimte, in overleg met de organisator de definitieve periode vast. Bij goedgekeurde voorstellen vindt ontmoeting tussen de organisator en programmamedewerker tentoonstellingen plaats. 9. INLICHTINGEN EN HET INDIENEN VAN EEN PROGRAMMAVOORSTEL Telefonisch contact over het indienen van een programmavoorstel is niet mogelijk. Zijn er vragen, controleer dan of de antwoorden in deze beschrijving van TETEM vrije ruimte staan, zo niet formuleer deze zorgvuldig. Het programmavoorstel en het aanmeldformulier kunnen per post of per mail worden aangeleverd. Contactpersoon voor inlichtingen en aanmeldingen is programmamedewerker tentoonstellingen Ella Buzo via Voor meer informatie over TETEM kunstruimte zie en 10

VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING STROINKSBLEEK TETEM KUNSTRUIMTE

VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING STROINKSBLEEK TETEM KUNSTRUIMTE VOORWAARDEN EN PROGRAMMERING STROINKSBLEEK TETEM KUNSTRUIMTE TETEM kunstruimte Stroinksbleekweg 16-7523ZL Enschede ella@tetem.nl - INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 3 2. EXPOSITIEDUUR, OPENINGSTIJDEN,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expositieruimtes Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK

Gebruiksvoorwaarden Expositieruimtes Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK Gebruiksvoorwaarden Expositieruimtes Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK Boschveldweg 471 5211 VK s-hertogenbosch www.willem2fabriek.nl 1 INHOUDSOPGAVE 3. ALGEMENE VOORWAARDEN SPIEGELWAND

Nadere informatie

TANKSTATION EXPO! Voorwaarden

TANKSTATION EXPO! Voorwaarden Tankstation EXPO! biedt nieuwe, aankomende en professionele kunstenaars de mogelijkheid om kunstwerken en - projecten te presenteren in haar expositieruimte met twee grote etalages aan een drukke doorgaande

Nadere informatie

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK Boschveldweg 471 5211 VK s-hertogenbosch Openingstijden: maandag t/m zondag 11.00-17.00 www.willem2fabriek.nl 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De subsidie spot Individuele tentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van eigen werk. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

Toelichting spot Groepstentoonstelling

Toelichting spot Groepstentoonstelling Toelichting spot Groepstentoonstelling Wat De subsidie spot Groepstentoonstelling is bedoeld voor: tentoonstellingen en presentaties van werk van een grotere groep kunstenaars; open atelierdagen; de subsidie

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

WELKOM BIJ KUNZT! Informatie voor exposanten

WELKOM BIJ KUNZT! Informatie voor exposanten WELKOM BIJ KUNZT! Informatie voor exposanten KunZt in het Oude Raadhuis Raadhuisplein 1 (ingang zijde Burgemeester de Bruïnelaan) in Zwijndrecht. www.kunztzwijndrecht.nl INHOUD INHOUD Even kennismaken...

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Verhuringen Willem II Fabriek

Verhuringen Willem II Fabriek Verhuringen Willem II Fabriek Inhoudsopgave Verhuurmodel Overzicht ruimtes Specificaties ruimtes Algemene bepalingen en voorwaarden Plattegronden contactgegevens 1 Algemeen De Willem II Fabriek beschikt

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1 DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES ALGEMEEN Artikel 1 1. Ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van, en/of deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kan aan een in Leiden

Nadere informatie

Zomeraanbod - programma week 30 20 juli t/m 26 juli

Zomeraanbod - programma week 30 20 juli t/m 26 juli Zomeraanbod - programma week 30 20 juli t/m 26 juli Deze week: activiteit: Improvisatietheater door: Alludens, trainingen en entertainment leeftijd: 2 groepen: 12+ en 18+ activiteit: Workshop bestaand

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN Inschrijving - Door het inleveren van visuele documentatie en een curriculum vitae. - Het aanvraagformulier vult u in. - Aan de hand van het ingeleverde

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie

Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie 1.20130908 Dit formulier per e-mail of per post versturen naar: Jan Reijnders secretaris KZOD Joke Smitlaan 1 2104 TE Heemstede T: 023 5290044 E: secretaris@kzod.nl

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT

PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EXPORUIMTE TWEEBRONNEN, KAPEL ROMAANSE POORT IN HET KADER VAN HET STEDELIJK ONDERSTEUNINGSBELEID VOOR DE KUNSTENAAR IN DE LEUVENSE REGIO A) PROCEDURE

Nadere informatie

Zomeraanbod - programma week 31 27 juli t/m 2 aug

Zomeraanbod - programma week 31 27 juli t/m 2 aug Zomeraanbod - programma week 31 27 juli t/m 2 aug Deze week: activiteit: Improvisatietheater door: Alludens, trainingen en entertainment leeftijd: 2 groepen: 12+ en 18+ activiteit: Workshop ontwikkel een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden YessYfotografie m.b.t.

Algemene voorwaarden YessYfotografie m.b.t. Algemene voorwaarden YessYfotografie Handelsnaam: YessYfotografie Website: www.yessyfotografie.nl Email: info@yessyfotografie.nl Telefoon: 06-14024100/06-55984663 KvK: 57564248 BTW: 852634535B01 Rekening:

Nadere informatie

KUNST LIJN DEEL NEMERS HAND BOEK

KUNST LIJN DEEL NEMERS HAND BOEK KUNST LIJN DEEL 4-5-6.11.2016 NEMERS HAND BOEK PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opening Kunstlijn De officiële opening van de Kunstlijn vindt plaats op vrijdag 4 november om 20.00 uur in de Vishal. Na een

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2015 Bedrijven & Instanties

PRIJSLIJST 2015 Bedrijven & Instanties PRIJSLIJST 2015 Bedrijven & Instanties BEDRIJVEN Bedrijfsreportages Een goede presentatie van uw bedrijf is uitermate belangrijk. De juiste foto's spelen hierbij een belangrijke rol. Een foto zegt immers

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM 1. TENTOONSTELLINGSSUBSIDIE Omdat de SBKM het belangrijk vindt dat Middelburgse kunstenaars hun werk op een professionele wijze aan een breed publiek kunnen presenteren is er een regeling voor de tentoonstellingskosten.

Nadere informatie

1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2. 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2

1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2. 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2 Laatst bijgewerkt 22 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2 2.1. Vakblad Speelgoed en Hobby 2.1.1.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA

Nadere informatie

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Deze week: activiteit: Improvisatietheater door: Alludens, trainingen en entertainment leeftijd: 2 groepen: 12+ en 18+ activiteit: Speelse muzikale workshop

Nadere informatie

Informatie. Holland-Paviljoen. Essen januari op de

Informatie. Holland-Paviljoen. Essen januari op de Informatie Holland-Paviljoen op de te Essen 10 14 januari 2012 De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) organiseert, in opdracht van Messe Essen, een Holland-Paviljoen op de DEUBAU 2012. De vakbeurs DEUBAU

Nadere informatie

KNORFOTO presenteert: toen. gewoon. was geluk heel

KNORFOTO presenteert: toen. gewoon. was geluk heel KNORFOTO presenteert: toen KNORFOTO biedt een interessante kans en gelegenheid om te exposeren! Wil je meedoen met de komende KNORFOTO expositie van 12 t/m 21 september 2014 in woonzorgcentrum Laurens

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN

INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN INSCHRIJVEN VAN DE DEELNEMERS - de deelnemers van de wedstrijd schrijven zich in via een formulier op de website www.royaltalents.eu - elke deelnemer

Nadere informatie

Prijslijst en algemene voorwaarden 2012

Prijslijst en algemene voorwaarden 2012 Prijslijst en algemene voorwaarden 2012 Bruidsfotografie Pakket A: 4 uur fotografie 500,00 Pakket B: 5 uur fotografie 625,00 Pakket C: 6 uur fotografie 750,00 Elk extra uur 100,00 Reiskosten vanaf 35 km

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Reglement 'BOSCH OPEN EXPO'

Reglement 'BOSCH OPEN EXPO' Reglement 'BOSCH OPEN EXPO' Aan BOSCH OPEN EXPO kunnen alle in Nederland en in het buitenland verblijvende, studerende en werkende beeldende kunstenaars vanaf 15 jaar deelnemen, ongeacht hun beroepsmatig

Nadere informatie

Draaiboek Wmo Event Weert en Stramproy

Draaiboek Wmo Event Weert en Stramproy Dit draaiboek heeft betrekking op het te organiseren WMO event op zaterdag 25 oktober van 14:00 17:00 in de Poort van Limburg te Weert en op dinsdag 4 november van 16:30 19:00 in gemeenschapscentrum de

Nadere informatie

Nationale Diabetes Dag 2014 vrijdag 28 maart 2014, Fokker Terminal, Den Haag

Nationale Diabetes Dag 2014 vrijdag 28 maart 2014, Fokker Terminal, Den Haag Nationale Diabetes Dag 2014 vrijdag 28 maart 2014, Fokker Terminal, Den Haag MOGELIJKHEDEN PARTNERS/SPONSOREN/INFORMATIEMARKT De tweejaarlijkse Nationale Diabetes Dag (NDD) verbindt alles en iedereen rondom

Nadere informatie

Meet & Matter. Ik meld me aan als: Stichting Tuttobene. Inschrijfformulier en Algemene Voorwaarden Meet & Matter Tuttobene Milaan 2015

Meet & Matter. Ik meld me aan als: Stichting Tuttobene. Inschrijfformulier en Algemene Voorwaarden Meet & Matter Tuttobene Milaan 2015 Stichting Tuttobene Meet & Matter 1 Inschrijfformulier en Algemene Voorwaarden Meet & Matter Tuttobene Milaan 2015 PRESENTEER JE ONTWERP TIJDENS DE SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2015 14-19 APRIL 2015

Nadere informatie

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet.

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet. Toelichting pro Deo Wat Niet-financiële ondersteuning van activiteiten die zijn gericht op reflectie, verdieping en dialoog ter verdere ontwikkeling van het individuele kunstenaarschap of ter versterking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure tot de verschillende onderdelen van

Nadere informatie

Tentoonstelling 20 jaar Lotje

Tentoonstelling 20 jaar Lotje Tentoonstelling 20 jaar Lotje 1 Prijs 2 Inbegrepen 3 Niet inbegrepen 4 Termijn 5 Inhoud 6 Technische vereisten 7 Bijkomend 8 Boeken en betalen 9 Subsidies 10 Contact 1 Prijs De tentoonstelling kan je huren

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

Factsheet 2018 Rotterdam Tourist Information

Factsheet 2018 Rotterdam Tourist Information Factsheet 2018 Rotterdam Tourist Information Jouw locatie of event promoten bij 350.000 bezoekers per jaar? Laat je zien bij Rotterdam Tourist Information Centraal Station en/of Coolsingel (in de tuin

Nadere informatie

Informatie deelname KunstExpo Bloeiend Zijpe 2015

Informatie deelname KunstExpo Bloeiend Zijpe 2015 Informatie deelname KunstExpo Bloeiend Zijpe 2015 Thema: Bloeiend Zijpe is een bloeiend, kleurrijk, creatief en sportief evenement dat voor de 10e maal wordt georganiseerd en dat dit jaar hopelijk weer

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

De Canvascollectie / La Collection RTBF

De Canvascollectie / La Collection RTBF De Canvascollectie / La Collection RTBF Reglement VRT en RTBF zijn samen ORGANISATOR van De Canvascollectie/La Collection RTBF. 1. INSCHRIJVING Aan deze wedstrijd kunnen alle in Vlaanderen, Wallonië en

Nadere informatie

Voorwaarden - Schilderij van het jaar 2015 versie 3-9- 2015

Voorwaarden - Schilderij van het jaar 2015 versie 3-9- 2015 Voorwaarden - Schilderij van het jaar 2015 versie 3-9- 2015 Algemene doelstellingen Schilderij van het jaar is een jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door Nationaal Kunstplatform, waarbij het beste,

Nadere informatie

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014.

Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. Algemene voorwaarden Foreal Creative Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609577. Opgemaakt te Brunssum op 23 april 2014. 1) Definities 1.1 Opdrachtgever Onder opdrachtgever

Nadere informatie

Tariefkaart brabant breed

Tariefkaart brabant breed Tariefkaart brabant breed Het zakelijk magazine voor ondernemers in brabant BRABANT BREED ALGEMEEN Brabant Breed is een kennismagazine, opgezet voor en door ondernemers. Brabant Breed is toegespitst op

Nadere informatie

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR.

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR. Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam 2018 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede programma vol bijzondere, originele

Nadere informatie

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR.

bezoeken unieke bezoekers IFFR.com IFFR Programmabijlagen nieuwsbrief abonnees bezochte pagina s IFFR. Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam 2018 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede programma vol bijzondere, originele

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Zaaknummer 00469262 Onderwerp Overeenkomst met de heer Rogier Ruys over kunstwerk voor de wisselsokkel en aanpassingen van de regeling 'instelling en randvoorwaarden sokkelproject Heusden' Collegevoorstel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1. Inschrijving De standhouder tekent via de online inschrijvingsfiche in en dit ten laatste op maandag 23 februari 2015. Belangrijk; een inschrijving betekent niet

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Postadres: Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Aanvraagformulier meerjarige evenementenvergunning Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij

Nadere informatie

Standmogelijkheden. 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam

Standmogelijkheden. 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam Standmogelijkheden 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam Basisstand Op de door u gehuurde standruimte kunt u door ons een nietgemeubileerde stand in systeembouw laten plaatsen. Dat bespaart u veel werk

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES Erfgoedcel Denderland

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES Erfgoedcel Denderland AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES Erfgoedcel Denderland Met dit formulier kun je bij erfgoedcel Denderland een subsidie aanvragen voor een cultureelerfgoedproject. De voorwaarden en criteria om voor deze

Nadere informatie

Nieuws en evenementen

Nieuws en evenementen Nieuws en evenementen Protocol aanleveren items Cultuurplatform Rhenen Versie 1.0 (Maart 2016) Door Keimpe Dijk Inleiding U heeft dit protocol gedownload of ontvangen, omdat u in de (nabije) toekomst Cultuurplatform

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

ArtArnhem\Objects 2015

ArtArnhem\Objects 2015 Beursinformatie ArtArnhem\Objects 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Dudok, Ranzowzaal, Koningstraat

Nadere informatie

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden Stichting De Pelikaan Pelikaanhof 52 2312 EC Leiden 071-5128922 www.pelibar.nl KvK Leiden nummer: 41165787 BTW-nummer: NL005362635B01 Naam: Huurdatum: - -2014 Handtekening:

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Elektriciteitsaansluiting Standaard 220 volt Standaard 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.

Nadere informatie

4. Als u in toekomstige publicaties van onze hand liever anoniem wil blijven dan kunt u dat hieronder aangeven.

4. Als u in toekomstige publicaties van onze hand liever anoniem wil blijven dan kunt u dat hieronder aangeven. CERTIFICERING Middels het invullen en ondertekenen van deze vragenlijst, verzoekt Fondation Constant (de Stichting ) om te certificeren het kunstwerk of de kunstwerken, hieronder beschreven, waarvan u

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 LET OP! Lees de voorwaarden goed door. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt, is JBR gemachtigd de bijdrage weer in te trekken. 1.

Nadere informatie

ONTMOET UW DOELGROEP OP

ONTMOET UW DOELGROEP OP ONTMOET UW DOELGROEP OP Woonmarkt Den Haag, Zaterdag 31 oktober 2015 Van 11.00 tot 16.00 uur, Grote Kerk Den Haag Woonmarkt Den Haag is een evenement van Focus Vanuit Kracht Projecten B.V., Postbus 9720,

Nadere informatie

Tentoonstelling Beeldende Kunst Middeleeuwen

Tentoonstelling Beeldende Kunst Middeleeuwen Tentoonstelling Beeldende Kunst Middeleeuwen De Middeleeuwen kennen verschillende stijlen en uitingsvormen van religieuze thema s Om de leerlingen hier een goed inzicht in te geven en zelf mee aan te slag

Nadere informatie

Plan van aanpak ZOJP-carrousel

Plan van aanpak ZOJP-carrousel Plan van aanpak ZOJP-carrousel Organisatie algemeen Definitieve datum hangt samen met de beschikbaarheid van de locatie en de sprekers. Check vooraf of er geen andere belangrijke bijeenkomsten zijn op

Nadere informatie

BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN

BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN Pagina 1 van 7 OPEN OPROEP Voor de deelname van België aan de Biënnale van Venetië 2017 nodigt de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK T 070-3638968 info@vrijeacademie.org www.vrijeacademie.org www.gemak.org Door: Marije Gertenbach 1 Inhoudsopgave: Omschrijving Educatieprogramma Pag. 3 Voor de Docent

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Zoeken jullie alleen schilders en beeldhouwers of ook nog andere kunstenaars/vormgevers?

VEELGESTELDE VRAGEN. Zoeken jullie alleen schilders en beeldhouwers of ook nog andere kunstenaars/vormgevers? VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen Aanmelden Website Aanleveren van nieuwe werken Digitale kunst Art sourcing Verkoop Verhuur Exposities Financieel Toch nog vragen ALGEMEEN Zoeken jullie alleen schilders en

Nadere informatie

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting.

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting. THT BANQUETINGMAP Welkom bij THT, de Tolhuistuin, hier wachtten vroeger de passagiers op de boot, om over te steken naar het centrum. In de jaren 70 bouwde Shell er zijn complex, met in de tuin een paviljoen,

Nadere informatie

B K J U N I 2 0 1 1 / I N F O B L A D 2 6

B K J U N I 2 0 1 1 / I N F O B L A D 2 6 B K J U N I 2 0 1 1 / I N F O B L A D 2 6 H E T O R G A N I S E R E N V A N E E N (GR O E P S)TENTOONSTELLIN G M E T D R A A IB O E K In veel gevallen is een galerie of kunstinstelling verantwoordelijk

Nadere informatie

Doelgericht adverteren

Doelgericht adverteren Advertentie- en Promotietarieven 2017/2018 Doelgericht adverteren Ckaart heeft een van de grootste, specifieke bestanden aan kaarthouders van Nederland. De ultieme manier om uw producten of activiteiten

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015!

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! Amsterdam, 18 juni 2015 Beste Museumnachter, Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! In deze map vind je een aantal bijlagen die je kunnen ondersteunen in de voorbereidingen

Nadere informatie

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem Locatie: Ruurloseweg Hoek Petersdijk Zelhem Data: Woensdag 3 juni 2015 Donderdag 4 juni 2015 Vrijdag 5 juni 2015 STANDHOUDERSHANDBOEK Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek Organisatie: CNO-Expo

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

Publieksprijs & Prijs van de jury

Publieksprijs & Prijs van de jury Beste kunstenares, kunstenaar Dienstencentrum St.-Oda ondersteunt een 300-tal personen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Onze voornaamste doelstelling is deze mensen gelukkig te

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Ondernemers-Plaza 2015

Ondernemers-Plaza 2015 FACTSHEET ONDERNEMERS PLAZA 2015 Aandachtspunten voor deelnemende bedrijven en organisaties Februari/maart 2015 1. Datum Dinsdag 24 maart 2015 2. Locatie Messe Kalkar Hansehalle Griether Strasse 110-120

Nadere informatie

Blik p. Informatieboek. Sint-Michielsgestel. Alles over het magazine!

Blik p. Informatieboek. Sint-Michielsgestel. Alles over het magazine! Blik p Sint-Michielsgestel Informatieboek Alles over het magazine! Beste Ondernemer, Na het doorlezen van dit boekje bent u helemaal op de hoogte van BlikOp Sint-Michielsgestel.nl en het nieuwste magazine

Nadere informatie

Tekenkunst en grafiek

Tekenkunst en grafiek Gezocht: Aanstormend Artistiek Talent Tekenkunst en grafiek 2 9 s t e Prijs voor Beeldende Kunsten van de stad Harelbeke 2 0 1 1 Aanmelden vóór 24 februari 2011 Meer info op www. harelbeke.be/pbk - Afdeling

Nadere informatie

Standbouw bestellen (indien u van plan bent zelf platen te laten maken) Voor het bestellen van standbouw worden de volgende afmetingen gehanteerd:

Standbouw bestellen (indien u van plan bent zelf platen te laten maken) Voor het bestellen van standbouw worden de volgende afmetingen gehanteerd: Technische faciliteiten Evenementenhal Hardenberg BV Elektriciteitsaansluiting 220 Volt Standaard tot 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen of

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Expositiereglement / Expositiecontract Kunstkring Voorne

Expositiereglement / Expositiecontract Kunstkring Voorne Dit expositieregelement geldt voor alle exposities via (KKV) op de locaties: Kunst in Uitvoering in Zwartewaal, Stadsgalerie Brielle en Gemeentehuis Hellevoetsluis. Naast de algemene regels zijn de per

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie