VERSLAG VERGADERING CENTRUMRAAD Dinsdag 23 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING CENTRUMRAAD Dinsdag 23 juni 2015"

Transcriptie

1 Lokaal dienstencentrum ZONNEHEEM CENTRUMRAAD Verslag : 2015/03 VERSLAG VERGADERING CENTRUMRAAD Dinsdag 23 juni 2015 Uur: uur Plaats: lokaal dienstencentrum Zonneheem hobby 1 Aanwezig: Rita Coppens, Patrick De Clercq, Roger De Kneef, Christiaan De Wulf, José De Zutter, Vera Dewaele, Rita Gysels, Carlo Roegies, Eduard Soetaert, Jan Vandenberghe, Marc Windey, Verontschuldigd: Lut De Jaeger, Afwezig: Freddy Depuydt, Omer Mussche, Vergadering 17 maart goedkeuring verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Bespreking brief Schepencollege i.v.m. opschorting besluiten. Dit punt wordt andermaal verdaagd wegens de afwezigheid van schepen Freddy Depuydt. Op dinsdagmorgen is er altijd samenkomst van het schepencollege, waar de aanwezigheid van schepen Depuydt vereist wordt. De voorzitter zal contact opnemen met schepen Depuydt en gezamenlijk een datum voor een volgende centrumraad bepalen. Zomer in Zonneheem 2015 stand van zaken Het volledige programma vindt u in bijlage. De woon- en zorgcentra in Eeklo en de eeklose seniorenorganisaties worden aangeschreven met bekenmaking van het programma Zomer in Zonneheem 2015, speciaal voor de oude volksspelen en de zomerkoffietafel. 1

2 Voor de receptie (voor alle eeklose ouderen) ter gelegenheid van 775 stadsrechten krijgen wij de medewerking van brouwerij Van Steenberge (Augustijn). Voor het geschenkje na de zomerkoffietafel heeft communicatieambtenaar Katty Van de Voorde, laten weten dat zij kan zorgen voor Lotuskoeken en cuberdons. Eventueel ook 6 flessen jenever en 6 geschenkflessen Augustijn 775 jaar Eeklo die kunnen verloot worden. Iedereen heeft de in te vullen taakverdeling voor Zomer in Zonneheem ontvangen. Vriendelijk verzoek de taken die u tijdens dit driedaags zomerfestijn wenst te verzorgen, door te geven aan het secretariaat van Zonneheem. Uiteraard zijn ook vrienden en kennissen heel hartelijk welkom om een handje te komen toesteken. Voor Zomer in Zonneheem 2015 dient er voldoende promotie te worden gemaakt. Wij kregen vanuit de communicatiedienst op 18/06/2015 volgende mail: Het gaat inderdaad over vierkleurendruk. Om even de situatie te schetsen. Met de deadline van het Eikenblad in zicht en omdat er geen informatie was over Zomer in Zonneheem, had ik aan Miranda voorgesteld om een aparte folder te maken. Omdat Miranda me vertelde dat de verdeling moeilijk ging zijn, en ik toevallig wist dat er twee grote mailings in de zomer georganiseerd worden. Is er geopperd om dit te combineren, en zo jullie het werk uit handen te houden... Vanuit de communicatiedienst kunnen we het echter niet verkocht krijgen dat we voor één activiteit een speciale A3-folder laten drukken die dan nog eens apart huisaan-huis bedeeld wordt. Als we dit doen, zullen collega s van de vrijetijdsdiensten dat in de toekomst ook wel willen. Daarvoor is geen budget en bovendien geen tijd vanuit de bedelingsploeg (die ook wel andere taken heeft). Als we dit doen zal dit alleen maar op ons beider nek terecht komen vrees ik. Het is ook onze taak om zaken rond communicatie vanuit de verschillende diensten te bundelen. Vandaar volgende suggestie: ik stel het college voor om een extra folder te maken tijdens de zomermaanden, ihkv 775 jaar Eeklo, waar we aandacht besteden aan een aantal activiteiten van augustus/begin september. Zomer in Zonneheem kan daarbij het grootste zijn, omdat we het Herbakkersfestival al ruim aan bod lieten komen in het Eikenblad. Maar ook voor andere evenementen kan er een plaatsje zijn: Helden in het Park, de Jozefse Feesten, oproep voor Eeklo Leeft! in september, Eeklo bal-t (waarover nog heel weinig info was), maar dan zou ik niet ruimer willen gaan dan de A3 R/V. Dit betekent dat we Zomer in Zonneheem eigenlijk op een 2,5 A4 van de 4 A4 s die we hebben, zouden plaatsen. Dit moet mijns insziens kunnen volstaan. We kunnen dan ook inplannen dat heel Eeklo wordt bedeeld, wat we moeten inpassen in het schema van het JobTeam. De brieven van het Herbakkersfestival (parkeerregeling, omleiding) worden 28 en 29 juli bedeeld (dat ligt al vast). Dan zou deze extra A3 zeker moeten meekunnen (is heel wat tijd gespaard). Het makkelijkste zou nog zijn als het ook al mee kan met de brieven van de Balloonmeeting (= heel andere kant van Eeklo), maar dat is al de tweede week van juli en misschien kortbij. Daarnaast wordt Zomer in Zonneheem mee vermeld in een advertentie in Taptoe in de week van 10 augustus. Wat denken jullie? 2

3 De centrumraad betreurt het feit dat er voor Zomer in Zonneheem 2015 geen afzonderlijke folder kan uitgebracht worden. Voor het Herbakkersfestival kan dit blijkbaar wel (zie Eikenblad editie juni 2015). Ook het tijdstip van verspreiding (tweede en vierde week van juli) is voor Zomer in Zonneheem veel te vroeg. Naast bovenvermelde folder zal het lokaal dienstencentrum zorgen voor extra promotie via mail, affiches, flyers, brieven. In de marge van deze bespreking wordt nogmaals aangehaald dat het Eikenblad niet het ideale informatie- en promotiekanaal is voor ouderen, wegens verschijningsdatum (om de 6 weken), klein lettertype, foto s en illustratiemateriaal te klein afgedrukt,. Blijkbaar is er in september een evaluatie voorzien rond het Eikenblad. De noodzaak aan een maandelijks afzonderlijk Infoblad voor het lokaal dienstencentrum Zonneheem blijft permanent aanwezig. Vakantieregeling personeel en vrijwilligers cafetaria In navolging van de beslissing van de centrumraad van 17 maart jl. heeft de voorzitter een brief gericht aan het schepencollege met de vraag te voorzien in de aanstelling van 3 vakantiejobs, zodat het restaurant Zonneheem slechts 2 weken dient te sluiten in plaats van 3. Het schepencollege blijft bij zijn beslissing het restaurant Zonneheem tijdens de zomermaanden te sluiten (3 laatste weken van juli). Tijdens de periode 13 tot en met 24 juli krijgt Zonneheem dagelijks een vakantiejob voor 4 uur. Deze persoon zal instaan voor de uitbating van de cafetaria, wegens verlof van onze vrijwillige medewerkers cafetaria. De opnet van toiletten, cafetaria en lokalen (beperkte jaarlijkse kuis) zal gebeuren door 1 van onze vaste logistieke hulpen. Vanaf 3 augustus zorgen de vrijwillige medewerkers terug voor de uitbating van de cafetaria. De centrumraad blijft bij zijn standpunt dat een zomersluiting van het restaurant voor 3 weken te lang is. Mede door het feit dat het restaurant ook gesloten is van 25 december 2015 tot en met 1 januari 2016 wegens collectief verlof. Varia De leden van de centrumraad hebben de exploitatierekening 2014 betreffende het lokaal dienstencentrum Zonneheem ontvangen. De centrumraad vindt een kost van een verantwoorde kost voor één jaar werking van het lokaal dienstencentrum. Er wordt gevraagd dat de centrumraad ook de exploitatierekening 2014 van volgende diensten mag ontvangen: jeugddienst sporthal zwembad cultureel centrum bibliotheek academie buitenschoolse kinderopvang. In zijn brief van 10 december 2014 heeft het schepencollege aan de voorzitter laten weten dat de nieuwjaarsreceptie voor vrijwillige medewerkers - vanaf 2016 dient door te gaan op de eerste werkdag van het jaar. Op dat moment dient het dienstencentrum gesloten te worden voor bezoekers. 3

4 De centrumraad vindt het belangrijk en zinvol dat alle vrijwilligers voor hun inzet en medewerking aan de permanente uitbouw van het lokaal dienstencentrum bedankt worden met een uitgebreide nieuwjaarsreceptie. De centrumraad vindt het niet kunnen dat deze receptie moet gehouden worden op de eerste werkdag van het jaar (extra sluitingsdag voor bezoekers aansluitend op een collectieve sluiting van al 11 dagen). Het is een jarenlange traditie dat de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers plaatsvindt op 2 januari. Als dit op een zaterdag of zondag viel, zijn daar door Carlo of Ria nooit overuren voor ingediend. Dit betekent dat het organiseren van een nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers op 2 januari geen extra (loon)kosten meebrengt voor het stadsbestuur. De centrumraad geeft dan ook de opdracht aan de voorzitter en de centrumleider dit standpunt duidelijk te maken aan de heer Burgemeester en de stadssecretaris (en bij uitbreiding het voltallige schepencollege). Tijdens de zomermaanden wordt de 6 de zoektocht van Zonneheem georganiseerd. Deze zoektocht (dit jaar een fotozoektocht) - samengesteld door Roger De Kneef en José De Zutter laat de deelnemer een wandeling van 4,5 km maken door Eeklo, waarbij hij/zij op zoek moet gaan naar het herkennen van verschillende foto s. De prijsuitreiking heeft plaats tijdens de opendeurdag van Zonneheem op vrijdag 11 september Wegens het afhaken van een aantal leden van de centrumraad, vindt de voorzitter het belangrijk dat er gezocht wordt naar valabele kandidaten. Een eerste aanzet kan gegeven worden tijdens de opendeurdag. De voorzitter van de seniorenraad meldt twee geplande voordrachten: inbraakpreventie / gauwdiefstallen (najaar 2015) en nieuwe verkeersborden (voorjaar 2016). De leden hebben de vorige vergadering het rapport bevraging lokale dienstencentra 2014 ontvangen. Dit rapport is opgemaakt door de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. De inhoudelijke bespreking van dit rapport zal gebeuren op een volgende samenkomst. In 2016 op 14 april om exact te zijn bestaat het lokaal dienstencentrum Zonneheem 30 jaar. Aan de leden van de centrumraad wordt gevraagd eens na te denken over hoe deze verjaardag op een creatieve, inhoudelijke en ludieke manier kan gevierd worden. 4

5 ZOMER IN ZONNEHEEM Zomerfestival van 18 tot en met 20 augustus 2015 Festivaltent Zonneheem, Schietspoelstraat 9 te Eeklo Dinsdag 18 augustus MEGAFIETSHAPPENING Start aan Zonneheem, Schietspoelstraat 9 Onder de inspirerende leiding van Eric Colpaert en Walter Vermeire brengt deze tocht ons langs polders, weilanden en prachtige dreven. Eric en Walter voeren ons langs de meest bewonderenswaardige plekjes van het Meetjesland. Rond uur wordt u terug aan Zonneheem verwacht waar u nog kan genieten van een gratis hapje en drankje. Deelname kost 3 per persoon (verzekering + consumptie inbegrepen) WEETJES VOOR MEETJES EN PEETJES Gezellige, twee uur durende wandeltocht door de smalle straatjes van Eeklo, waarbij gids Amedé, met straffe verhalen, ons attent maakt op het roemrijke verleden en het kleurrijk heden van onze knusse Herbakkersstad. Rond uur wordt u terug aan Zonneheem verwacht waar u nog kan genieten van een gratis hapje en drankje. Deelname kost 3 per persoon (verzekering + consumptie inbegrepen) OUDE VOLKSSPELEN Aan de hand van een tiental oude volksspelen maken wij er een gezellige, ouderwetse spelnamiddag van 5

6 Woensdag 19 augustus 2015 Grandioos TUINFEEST i.s.m. het Internationaal Folklorefestival Hasselt GRATIS toegang! Aperitiefconcert met SENIORENORKEST EEKLO Dirigent Joris Clauws heeft zijn muzikanten klaargestoomd voor een denderend concert. Seniorenorkest Eeklo brengt een programma met herkenbare deuntjes, meezingers en evergreens, afgewisseld met een tango, wals, chachacha, salsa, rumba,... voor elk wat wils! MOSSELFESTIJN op z n Zonneheems Lekkere Zeeuwse mosselen met brood aan de prijs van 17 per persoon en 15 voor 55-plussers. Tomaat-garnaal met brood aan de prijs van 6,00 per persoon. Vooraf inschrijven op het secretariaat van Zonneheem, Schietspoelstraat 9 te Eeklo is noodzakelijk, ten laatste op vrijdag 14 augustus TUINFEEST met optredens van FANTAZIA STAVROPOL - RUSLAND De groep Fantazia is een jeugdig folklore ensemble uit de stad Stavropol, gelegen in de Russische Kaukasus. De groep werd twintig jaar geleden opgericht en bestaat uit een honderdtal dansers van 6 tot 20 jaar, waarvan de oudsten de trip naar ons land zullen maken om aan twee internationale folklorefestivals deel te nemen. Het repertoire van de groep bestaat uit Russische dans en muziek die de cultuur en tradities van de verschillende bevolkingsgroepen van de Kozakken wil laten zien: Oekraïense Kozakken, Don Kozakken, Wolga Kozakken en Koeban Kozakken. De dansen zijn zeer technisch en dynamisch van aard en worden met veel enthousiasme vertolkt door deze jongeren. De begeleiding van een professioneel orkest zorgt daarbij voor een unieke en kwalitatief hoogstaande muzikale belevenis. NOVI BEOGRAD Belgrado - Servië De groep 'Novi Beograd' uit de Servische hoofdstad Belgrado is geen onbekende voor het Internationaal Folklorefestival van Hasselt. Zij waren reeds twee maal eerder bij ons te gast in 2005 en 2010 en we zijn zeer blij en trots dat we hen, opnieuw vijf jaar later, terug kunnen verwelkomen. Het is dan ook een topgroep binnen de 6

7 Servische folklorewereld, met een rijk palmares aan deelnames aan binnenlandse en buitenlandse internationale folklorefestivals. 'Novi Beograd' werd opgericht in 1974 en is reeds jarenlang lid van CIOFF en IOV. Behalve in ons land was de groep ook al te gast in een hele resem andere landen, waaronder Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Spanje, Zweden en Zwitserland. De demonstratiegroep van 'Novi Beograd', bestaande uit een 40-tal jonge dansers en muzikanten, brengt een gevarieerd repertoire van dansen uit verschillende delen van Servië. De groep zal net zoals bij hun vorige passages op ons festival ongetwijfeld opnieuw garant staan voor het betere voetenwerk en energierijke, kleurrijke Balkanfolklore! TEQUEXETÉLDERE A ESTRADA, Galicië - Spanje De groep 'Tequexetéldere' werd opgericht in 1990 in A Estrada, een stadje op ten zuiden van Santiago de Compostela, in de folklorerijke regio Galicië. Sinds begin van haar bestaan richtte de groep zich op het uitoefenen van de verschillende elementen van de Galicische folkloretradities: zang, dans, muziek, het verzamelen van traditionele kledij, volksspelen, enzovoort. Elk van deze aspecten verwerken zij dan ook in hun optredens, maar ook in andere initiatieven. Zo organiseerden zij bijvoorbeeld enkele druk bezochte tentoonstellingen over de Galicische volkscultuur. De Galicische traditionele zang, dans en muziek vormen een specifieke, Keltisch geïnspireerde folklore. Ietwat afwijkend van de traditionele dans en muziek van de rest van Spanje, en met zeer veel trots uitgedragen door 'Tequexetéldere'! 7

8 Donderdag 20 augustus SPRANKELEND ONTBIJT MET BUBBELS Wilt u man- of vrouwlief eens aangenaam verrassen? Of heeft u gewoon zin in een Zonneheems ontbijt buiten categorie? Schuif dan aan voor uitgebreid, luxueus ontbijt met bubbels in een leuke zomersfeer en dit aan de prijs van 12,00 euro per persoon. Vooraf inschrijven op het secretariaat van Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op maandag 17 augustus The Oldtimers Guitar Crew The Old Wise Men Society Band Gratis receptie voor alle eeklose ouderen ter gelegenheid van 775 jaar Eeklo RECREATIEF PETANQUETORNOOI Petanqueliefhebbers nemen het tegen elkaar op tijdens een leuk partijtje jeu de boules. De inleg bedraagt 1,50 per persoon. Winnaars van elk spel verdienen 1,00. Elke ingeschrevene krijgt tevens één consumptiebon ZOMERKOFFIETAFEL Met optreden van LUC CAALS Ann De Winne & Sam Verhoeven Luc Caals ken je ongetwijfeld van zijn revues in het Witte paard te Blankenberge. Donderdag 20 augustus strijkt deze creatieve duizendpoot neer in Zonneheem, met in zijn kielzog top musicalartiesten Ann De Winne en Sam verhoeven, ondersteund door een schare muzikanten van het hoogste niveau. Verwacht van deze namiddag vooral veel muziek en leuke podiumacts met achteraf hoogstwaarschijnlijk wat buikkrampen door het lachen Toegang: 775 eurocent (geurige kop koffie en n lekker stuk taart inbegrepen) 8

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Gemeente Zedelgem ARAV Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Aanwezig: Stemgerechtigde leden Marnix Decloedt (voorzitter), Albert Winne, Luc Neyrinck, Christine Janssens, André Deroo, Annelies

Nadere informatie

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012 Negenentwintigste jaargang nr. 8 oktober 2012 We kunnen het allemaal. Het is echt niet alleen de pastoor, de pastoraal werker, de gebedsleider of welke beroepskracht dan ook, die ons voorhoudt hoe de boodschap

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

COLOFON. Fase 1 - heraanleg kruispunt Molendries- Treinstraat. Subsidies. informatiekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - maart/2 2011

COLOFON. Fase 1 - heraanleg kruispunt Molendries- Treinstraat. Subsidies. informatiekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - maart/2 2011 informatiekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - maart/2 2011 Oproep Vakantiekrant Sommigen dromen nu misschien al van parelwitte stranden, een helderblauwe zee en een kleurrijke cocktail. Toch hoef

Nadere informatie

SAMEN MINDER STROOM VERBRUIKEN

SAMEN MINDER STROOM VERBRUIKEN STADSMAGAZINE SAMEN MINDER STROOM VERBRUIKEN Warme ontvangst voor nieuwe Bilzenaren Wandelen tussen Waltwilder en Martenslinde Jaargang 2 nr. 13 Oktober 2014 WERKEN BIJ DE STAD OP ZOEK NAAR TECHNISCHE

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei

vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei Tijdschrift Natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare Verschijnt 4 x per jaar jaargang 11 nummer 4 december 2011 Colofon 2 Tijdschrift

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen.

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen. Jaarverslag 2014 2015, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent tel. 09 224 12 15 - fax 09 233 10 63 secretariaat@bmlik.be Website :

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

Jaargang 30 nr. 152 Mei - Juni 2011

Jaargang 30 nr. 152 Mei - Juni 2011 Jaargang 30 nr. 152 Mei - Juni 2011 Woord VOORAF Beste inwoner, Het is volop lente en dus tijd om naar buiten te trekken: met de fiets of te voet de natuur in. Dat kan ook perfect in onze eigen gemeente.

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis.

Jaarverslag 2014. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis. VZW Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 2018 Antwerpen t +32 (0)3 288 00 84 www.hetrozehuis.be info@hetrozehuis.be Jaarverslag 2014 Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen

Nadere informatie

HARELBEKE. info. in de kijker: Nieuwjaarsboodschap burgemeester. inhoud. Werken doortocht N43 (Kortrijk-Gent)

HARELBEKE. info. in de kijker: Nieuwjaarsboodschap burgemeester. inhoud. Werken doortocht N43 (Kortrijk-Gent) info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: Januari 2009 in de kijker: Werken doortocht N43 (Kortrijk-Gent) Tweede informatievergadering

Nadere informatie

Eindverslag stage Dienst Communicatie Stad Bilzen

Eindverslag stage Dienst Communicatie Stad Bilzen 1 HOGESCHOOL PXL DEPARTEMENT MEDIA AND TOURISM Glenn Knapen Eindverslag stage Dienst Communicatie Stad Bilzen Professionele Bachelor Communicatiemanagement Afstudeerrichting Commerciële Communicatie Stagebegeleider:

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 1 Januari 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie