Landbouwstad colofon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landbouwstad colofon:"

Transcriptie

1 LANDBOUWSTAD

2 Landbouwstad Wordt het Nederlandse platteland straks in postzegelformaat geveild aan natuur-verzamelaars? En moet de boer worden bijgezet in het mausoleum van verdwenen tradities? Of kan het icoon van wat Nederland ooit was zich vernieuwen naar wat Nederland is en steeds meer wordt: een kenniseconomie waarin tal van deskundigen interacteren en er samen voor zorgen dat we maximaal van elkaars kennis profiteren? Dat is de vraag waar Wageningen UR/PPO zich mee bezig houdt. Zij zoekt in een veranderende context naar nieuwe manieren om landbouw voor zichzelf en voor de samenleving rendabel in te zetten. Door zich te specialiseren tot een mega-onderneming met één (of enkele) product(en) voor de markt. Of door zich te generaliseren naar een multi-onderneming, met naast voedselproductie een veelvoud van diensten aan de consument. colofon: Deze brochure is een uitgave van het programmateam Almere Oost. Projectleiding Almere: Gerhard Dekker Projectleiding Zeewolde: Bart Muskens Projectleiding Wageningen UR: Jan Eelco Jansma, Andries Visser en Arjan Dekking Panorama s: Erwin Zwaan Tekst en vormgeving: Rondom Communicatie Utrecht, Mieke Vuijk, Emiel Geerdink Tom Tom Almere Rondom Communicatie, Mieke Vuijk Juist hier in de nieuwe polder waar het de boeren waren die neerstreken om het vruchtbare land te bewerken voor groente en graan, of hun vee te laten weiden voor melk en vlees! En juist nu - waar die polder wordt ingelijfd bij een nieuwe, uit te breiden stad! Waar hedendaagse thema s spelen op het terrein van volksgezondheid, sociale cohesie en voedselkwaliteit kan de boer worden gezien als een expert op het gebied van natuurlijke processen en voedselproductie. En als leverancier van rust, ruimte, groen en regelmaat, met een meerwaarde voor mens, dier en natuur. In opdracht van Rijk, Regio en Gemeenten hebben Almere en Zeewolde samen met Wageningen UR op een rij gezet welke nieuwe rol de landbouw kan spelen in het bouwland/bouwplan voor de ambities van de stad Almere. Hoe dicht zit het platteland de stad op de huid? Of kan er echte symbiose ontstaan? Welke varianten lenen zich voor de plannen om de stad uit te breiden én om te voldoen aan de eisen van duurzaamheid, leefbaarheid, economie, ecologie en natuur? De panorama s rollen zich uit en verbeelden hoe stad en platteland een nieuwe organische eenheid kunnen vormen. Een eenheid die aantrekkelijk is voor het oog. Maar ook met aantrekkingskracht voor investeerders, bedrijven en mensen. Om er te wonen, werken en ontspannen.

3 Grootschalige high-tech landbouw Een stad hoeft niet mooi te zijn, een stad moet leven en kansen bieden. Gert Urhahn

4 In de uitgestrektheid van de polder liggen volop kansen voor de realisatie van een industrieel agrarisch bedrijventerrein, dat innovatie koppelt aan grootschalige productie, bestemd voor afzet aan de nationale en internationale handelsmarkt. Het zindert er van activiteiten op het terrein van innovatie, productie, verwerkende industrie en logistieke bedrijven, verantwoordelijk voor distributie all over the world. De bedrijven hebben hun processen op elkaar afgestemd, maken gebruik van gezamenlijke ondersteunende voorzieningen (kennis, nuts, beveiliging, logistiek, ict) en voeren een kosten- effectief in- en aankoopbeleid. Ze profiteren van elkaars bij- en afvalproducten zoals het gebruik van restwarmte of biomassa. Milieudienstverlening en duurzame energie staan centraal: er wordt gewerkt met warmtekrachtkoppeling, warmteopslag en warmtepompen, wat zorgt voor een aanzienlijke besparing op het energieverbruik. Bovendien worden deze - en nieuwe - voorzieningen aangewend om bedrijven en woningen in de directe omgeving van energie en warmte te voorzien. Het bestaande landschap verandert: de lege polder wordt ingenomen door gebouwencomplexen, windmolenparken, kassen die naast paprika of tomatenkwekerij ook fungerenals, energiecentrales. Er komen rondwegen voor de aan- en afvoer van producten: het is een effectieve, industriële stad, waar werk Korte karakteristiek Autonoom, grote omvang en omvangsbehoefte Gericht op bulkproductie Innovatieve technieken, internationale uitstraling Clustering met industrie en logistiek Meerwaarde voor de stad Goede werkgelegenheid Energieleverancier voor de omgeving Omzet: ca euro per ha Werkgelegenheid: ca. 13 banen per ha de dienst uitmaakt, hoogwaardige producten worden geleverd, en technologische hoogstandjes zorgen voor milieubewust gebruik van de natuurlijke bronnen. Concreet gaat het om glastuinbouwbedrijven, grootschalige veeteeltbedrijven, verwerkende industrie, veilings- en vervoersbedrijven en energieleveranciers. Een dergelijk Agrobusinesspark/bedrijventerrein zet Almere op de kaart als high-techstad, met een goede internationale handelspositie, en met de mogelijkheid van branding. De sector biedt een forse impuls aan de werkgelegenheid en concrete arbeid aan de bewoners en de directe omgeving. Bijvoorbeeld als plukker, chauffeur, procestechnoloog, marketeer enzovoorts. En er is meer: bezoekers van Almere Stad parkeren er hun auto, en nemen de shuttle-bus, die elke tien minuten vertrekt. Anderen gaan er een dagje winkelen in de megastore of het discount centre. Weer anderen trekken hun overall aan om te gaan klussen aan boot of caravan, die er een stalling heeft. Of ruimen hun city-box vol opslaggoederen in of uit.

5 Grootschalige moderne landbouw Always design a thing by considering its larger context a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan. Eliel Saarinen

6 De polder professionaliseert en ondergaat een metamorfose: Of ze runnen een 1000-melkkoeienbedrijf dat zo goedkoop mogelijk pro- van lappendeken tot kamerbreed groentapijt, gerund door agra- ducten levert aan de verwerkende industrie. Of ze kiezen voor specialisatie risch ondernemers met CEO-status. in een bepaalde teelt, met een hoge toegevoegde waarde om die exclusief Zover het oog reikt staan wuivende gewassen en grazend vee. De ontzaglijke oneindigheid wordt doorsneden door wegen waarlangs vrachtauto s af en aan rijden. Tractoren trekken GPS-gestuurd hun kaarsrechte baantjes over de velden. Aan de horizon staat een bedrijf annex woning met bijbehorend machinepark. Links een mobiele melkrobot, rechts een paar graansilo s, een kassencomplex, een lijnopstelling van windmolens. En direct aan de weg vertellen kleurrijke percelen vol tulpen aan bestuurders op weg naar de stad dat de lente is neergestreken. De rust die er heerst, is slechts schijn: achter de schermen worden orders verwerkt, leveranties voorbereid en nieuwe investeringen gedaan. Want volledig self-supporting, duurzaam en onafhankelijk van subsidies richt de grootschalige moderne landbouw zich op voedselproductie voor de wereldmarkt. Hoge gewasopbrengsten, een grote omzet en een lage kostprijs dat is mogelijk dankzij de grote kavels en vruchtbare landbouwgrond in het gebied. De ondernemers die zich er hebben gevestigd kiezen elk hun eigen strategie: vergroting of verdieping. Ze hebben gemengde bedrijven met meerdere teelten: akkerbouw, veeteelt, groente en bloembollen. Korte karakteristiek Autonoom, omvangrijk Gericht op optimale productie en kostprijsreductie Effectieve ketenbenadering Koppeling van afzet aan directe verwerking Meerwaarde voor de stad Verhuur van stallings- en opslagruimte Branding van professionele agro-producten Omzet: ca per ha Werkgelegenheid: ca. 0,02 tot 0,05 banen per ha al dan niet onder een eigen keurmerk - te vermarkten. Het is een groen passe partout om een kleurrijke stad. Waar product promotion belangrijk is en ondernemerschap een plaats krijgt. Waar landbouw wordt gerespecteerd en ruimte krijgt vanuit oude waarden maar met nieuwe prikkels op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. De aanblik biedt nostalgie, de professionaliteit dwingt respect af. Tussen de kavels staan particuliere woningen, die hun energie van de boer betrekken. Langs de weg loopt een fietspad dat naar het nieuwe buitenzwembad van Almere voert, daarnaast een ruiterroute. Het zijn doorgaande wegen, waaraan je voorbij trekt. Tenzij je er seizoenswerk doet. Of de borg betaalt voor de jaarstalling van je caravan...

7 Particulier natuurbeheer Integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling is iets terug doen voor het landschap Jeroen Boom

8 Een groene ring om Almere, die op een logische manier de ecologische hoofdstructuur en de bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. En die invulling geeft aan de recreatieve behoefte van bewoners laat daar de boer maar in schuiven. Wat schuift hij dan? Hij schuift zijn vee van perceel naar perceel om het grasland te begrazen, hij schuift vrijwilligers van slootkant naar rietkraag om weidevogels te tellen. En hij schuift om de tafel om met collega-boeren en stadgenoten de statuten op te stellen voor de Agrarische Natuur Vereniging Alwolde. Doel: een beheerbeleid voeren voor bos, moeras, ruigtes en water. En samen nadenken over recreatieve activiteiten in het gebied. Agrariërs zijn van oudsher verbonden met het land waarin zij werken en die soms generaties lang onder hun beheer vielen. Ze kennen de grond, de seizoensinvloeden en de klimaateffecten uit de praktijk. Dat maakt hen tot uitermate geschikte natuurbeheerders. Ze zijn als het ware de hoveniers van de openbare groene ruimte, waar passende ontspanningsmogelijkheden liggen en invulling kan worden gegeven aan eigentijdse behoeften rond leven. En dood. De polder is van losse kavels omgewerkt tot een samenhangend geheel van boerenbedrijvigheid en particuliere ondernemingen. Er zijn wandelpaden aangelegd, en er is een visvijver gerealiseerd. In de plaats van windmolens zijn ooievaarsnesten opgericht, er is Korte karakteristiek Verbonden met de stad Primair agrarisch bedrijf met natuurbeheerfunctie Onderhouden van natuur, landschap en water In stand houden van cultuurlandschap Meerwaarde voor de stad Leveren van groene/blauwe diensten Omzet: euro per ha Werkgelegenheid: 0,1 fte per ha Recreatie, zoals kanoverhuur, wandel- en fietstochten manege en paardenpension een buffelkudde die verantwoordelijk is voor de streekmozzarella die op een van de boerenerven wordt geproduceerd en vermarkt. Kanotochten en gondelvaarten zorgen voor een ontspannen dagje uit, stiltegebieden nopen tot overpeinzing, en er is een wachtlijst voor de natuurbegraafplaats, waar geen stenen mogen staan, maar bomen worden geplant. De agrarisch ondernemer houdt zijn vee voor productie maar ook als workforce om de weiden te maaien. Voor zijn inspanningen ontvangt hij subsidie. Daarnaast beheert hij het naastgelegen golfterrein. Of heeft hij stukken van zijn land verhuurd aan particulieren die er een eigen moestuintje hebben. Af en toe maakt hij een babbeltje: ze wisten namelijk nog niet hoe ze hun eigen boontjes moesten doppen

9 Grootschalige stadslandbouw Twee boeren uitkopen, bouwen op de vrijgekomen postzegel en bomen er omheen. Zo mag rood voor groen niet uitpakken. Eric Luiten

10 In het buitengebied, maar met de stadsbewoners verbonden Op het grootschalig bedrijf werken naast de ondernemer een aantal pro- door (fiets)paden én via internet speelt de grootschalige stads- fessionele krachten uit de zorg: zij hebben bijvoorbeeld een pedagogische landbouw een belangrijke rol in tal van maatschappelijke processen. Het is eigenlijk zoals het vroeger ook ging, tussen boeren en burgers, maar dan opgeschaald naar de dag van vandaag. Dus met meer dan melk en brood alleen! Want de grootschalige stadslandbouw speelt in op andere primaire behoeftes: die van identificatie, aandacht en echtheid. En met producten en diensten die zorgen voor een kwalitatieve woonomgeving. Allerlei functiecombinaties zijn mogelijk en uitstekend te plaatsen aan de randen van een stad of woonwijk. Mits groot genoeg in omvang kan de grootschalige stadslandbouw deels voorzien in de productie en verkoop van voedsel: brood van zelfverbouwde tarwe, vlees van zelfgefokte runderen, boter, kaas en eieren van eigen bodem. Ze worden niet alleen op het erf verkocht, maar ook via een eigen website aangeboden. Bewoners kunnen bestellingen doen, die nog dezelfde dag in de directe omgeving worden bezorgd. Daarnaast houdt de eigenaar paarden, zowel in pension, als voor manegegebruik, zodat de jeugd uit de buurt kan komen rijden. Overig vee graast de natuurgebieden in de omgeving af en zorgt zo voor een vanzelfsprekende vorm van natuurbeheer en landschap als lust voor het oog. Korte karakteristiek Verbonden met de stad Multifunctionele bedrijfsvoering Verkoop van producten en diensten Natuur- en maaibeheer Meerwaarde voor de stad Maatschappelijke functie, w.o. zorg, kinderopvang Omzet: ca per ha Recreatief: paardensport, bedrijfsuitjes, vergaderfaciliteiten Voedsel: vleespakketten, of natuurvoedingsproducten Werkgelegenheid: ca 0,3 banen per ha taak in de opvang en verzorging van uit huis geplaatste kinderen, die voltijds onderdak hebben in de gezinsvervangende huizen op het perceel naast de woonboerderij. De landelijke setting zorgt voor een rustgevende en natuurlijke omgeving, de dagelijkse werkzaamheden brengen regelmaat, verantwoordelijkheidsgevoel en discipline bij. Twee keer per jaar organiseert de boerderij, samen met de gemeente, een streekfair, waar behalve de verkoop van eigen en regionale producten bewoners worden uitgedaagd zich ook te verkopen. Met eigen kunsten als kookworkshops, cursussen jongleren, houtbewerken, maar ook time management of puppy training. De grootschalige stadsboerderij zorgt voor sociale cohesie en helpt welvaartsziekten verminderen. Schoolklassen draaien mee in allerhande boerderij-activiteiten, het gemeentebestuur kan er terecht voor vergaderingen. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning voor de bouw van een zelfvoorzienend seniorencomplex, waar alleenstaande vijftig-plussers wonen én als vrijwilliger werken in de dagopvang van ouderen met een beperking.

11 Kleinschalige stadslandbouw Duurzame ontwikkeling begint bij de mensen die zich met hun omgeving vereenzelvigen

12 Middenin de woonwijk, op een plek waar aanvankelijk een plantsoen Scholen uit de omgeving krijgen er wekelijks een biologieles in de praktijk. stond ingepland, liggen nu de tekeningen klaar voor de bouw van een kleinschalige stadsboerderij: een kloppend groen hart, op loopafstand van de omringende huizen, waar zo n 100 melkgeiten worden gehouden en biologisch wordt gewerkt. Er is een kaaskelder waar de melk wordt verwerkt tot ijs, kwark en verschillende kaassoorten. Die kaas is op zijn beurt een van de smaakmakers op het menu van het pannenkoekenhuis op hetzelfde terrein, waar dagelijks buurtbewoners maar ook andere bezoekers een vorkje komen prikken. De kleinschalige stadslandbouw is een sociale ontmoetingsplaats annex winkel, waar tal van levensmiddelen worden verkocht producten, als duurzaam en dichtbij alternatief voor mondiale transporten van voedsel. De consument weet wat hij eet, en hoe is het gemaakt. Hij heeft het misschien wel zelf geplukt. Er scharrelen kippen rond en er is een straat met bijenkorven, waar verschillende bijenvolken verantwoordelijk werken aan de productie van honing. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je zelf komen zien. Elke woensdagmiddag mag je mee, mits je de beschermende kleding draagt die in het bezoekerscentrum te huur is. Je kinderen krijgen desgewenst een workshop kaarsenmaken van de was die overblijft Korte karakteristiek Verweven met de stad (in woonwijk) Leverancier van verse (streek)eigen producten Kinderopvang Horeca Educatie Meerwaarde voor de stad Centraal ontmoetingspunt bevolking Mogelijkheden voor burgerparticipatie Educatie en schoolarrangementen Omzet: ca euro per ha Werkgelegenheid: ca 1,5 per ha En er zijn arrangementen voor kinderfeestjes, gehost door vrijwilligers die tal van activiteiten op zich nemen. Op een ander deel van het erf bevindt zich een crèche, waar jachtige ouders hun oogappeltjes s ochtends droppen maar gek: ze komen zelf amper weg, omdat in de naast gelegen stal zojuist een geitje is geboren. Elke zaterdag is vrijwilligersdag. Je kunt er meehelpen op de boerderij, appels plukken, jam maken of je steentje bijdragen aan het groenonderhoud De boer is trouwens allang niet meer alleenheerser op dit erf. Hij functioneert als bedrijfsleider/operationeel manager onder verantwoordelijkheid van de Stichting Stadsboerderij Zeemere. En rapporteert aan het bestuur, dat bestaat uit particuliere bewoners, die meewerken en meefinancieren. Want de kleinschalige stadsboerderij verbindt mensen met natuurlijke processen, maakt de wijk leefbaar en sociaal betrokken, en leert kinderen de herkomst van producten. Ook de zaalvoetbalclub kan niet meer zonder: ze worden gesponsord door de stadsboerderij en organiseren er eens per jaar een barbeque voor de buurt. Hand- en spandiensten zoals schilderwerk of het vervangen van een hek? Daarvoor kan de stichting eenvoudig putten uit de getalenteerde voetbalselectie

13 Landelijk Oost (nevel) Oostelijk kernencomplex Groot Oost Grootschalige High-tech landbouw <<<< goede bereikbaarheid / ontsluiting >>>> <<<< energieafnemers in de buurt >>>> > overige landbouw: beperkt Condities & Kwaliteiten geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt Grootschalige moderne landbouw Landbouw beheert het landschap met kansen voor natuurbeheer en waterberging. fysieke /juridische ruimte nodig voor: > doorontwikkeling > schaalvergroting > specialisatie geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt mindergeschikt Particulier Natuurbeheer <<<< Geschikt voor alle varianten, mits in de nabijheid van andere agrarische bedrijven. >>>> <<<< Ook vereist: de aanwezigheid van de ecologische verbindignszone/natuurgebieden. >>>> geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt mindergeschikt Grootschalige stadslandbouw Landbouw als drager voor landschap, bijvoorbeeld in combinatie met natuur en water, vereist specifieke locaties aan de stadsrand (zoals in overgangszone Oostvaarderswold) Verbeterde recreatieve infrastructuur nodig i.v.m. toegankelijkheid. geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt mindergeschikt Kleinschalige stadslandbouw <<<< moet in stedelijk weefsel worden geabsorbeerd moet goed ontsloten worden (OV, auto en fiets) >>>> Plaatsen bij woonconcentraties i.v.m. voldoende draagvlak geschikt mindergeschikt geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt Leisure en Pleasure Organische ontwikkeling Effectieve inpasbaarheid Maatschappij en Economie Duurzaamheid en Ecologie - - Grootschalige High-tech Grootschalige modern Kansen & Conclusies + + Landbouw als drager voor natuur/ water vereist specifieke locaties (bv. in overgangszone Oostvaarderswold) +/- +/- Particulier Natuurbeheer + +/- + Stadslandbouw groot + +/- + Stadslandbouw klein Legenda band mens-omgeving band productiemaatschappij synergie productieketens optimale benutting bodemkwaliteit recreatie/voorzieningen veel arbeidsplaatsen energie en warmteproductie natuurbeheer uniek woonmilieu (tijdelijke) waterberging regionale productie/ consumptie productie wereldmarkt

14 Korte karakteristiek woningen Arbeidsplaatsen bij knooppunt A6/A27 en nieuwe koppeling A27/A arbeidsplaatsen Nieuwe stad, hoge dichtheid + compleet verstedelijkingsprogramma Eigen stadscentrum met hoogwaardige kantoorbouw Aanleg spoorverbinding met randstad en Utrecht Groen en landschap ondergeschikt aan stad Groot Oost Met een programma van woningen wordt in Groot Oost een nieuwe stad met de omvang van Ede ontwikkeld. Het programma zoekt contact met het landschap, maar het is duidelijk dat het groen hier ondergeschikt is aan het verstedelijkingsprogramma. Oost wordt in deze variant een grote stad met een eigen centrum en uiteindelijk circa inwoners. Van essentieel belang is onder meer een zeer goede spoorverbinding met Utrecht, Amersfoort en het Gooi. In deze variant worden rondom de A27 vooral stedelijke woonmilieus aan het bestaande palet toegevoegd, naar de randen snel uitlopend in suburbane en landelijke woonmilieus. De arbeidsplaatsen worden gerealiseerd bij de knoop A6/A27, bij de nieuwe koppeling van de A27 met de A30. In het centrum komt ruimte voor hoogwaardige kantoorbouw. In het derde scenario is de link met het bestaande landschap verdwenen: er wordt in de vrijgevallen polder een tweede stad gerealiseerd die alle functies van wonen, werken en recreëren in zich verenigt. Grootschalige landbouw is daaruit verdwenen en maakt plaats voor multifunctionele stadslandbouw en bijbehorende voorzieningen op het terrein van productverkoop en activiteiten/diensten. Voor het overige wordt hier voornamelijk woningbouw in al zijn facetten gerealiseerd, met een hoge bevolkingsdichtheid, uitwaaierend naar de randen tot suburbane en landelijke woonmilieus. De nieuwe stad concentreert zich op werkgelegenheid en tal van culturele voorzieningen die zorgen voor een kloppend stadshart. Daarom wordt hier ook fors ingezet op bereikbaarheid door middel van de aanleg van wegen en hoogwaardig openbaar vervoer die de verbinding met omringende steden, randstad en centraal-oost Nederland optimaliseren. In deze woon-werkstad past bijvoorbeeld het voornemen om een containeroverslagterminal te realiseren, die vervoer over water en vervoer over land (via aansluiting op het spoorwegennet) stimuleert. In deze groeiambitie kunnen ook hoger onderwijsinstellingen worden ingebracht, waarbij Almere zich dynamisch op de kaart zet als (multiculturele) studentenstad, met bijbehorende voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuur, en een campus in het buitengebied.

15 Groot Oost Stadsuitbreiding: toch niet een plek waar ze alle bomen omhakken en daar dan de straten naar noemen? v.r. users/belgacom.net

16 Korte karakteristiek woningen arbeidsplaatsen Gedifferentieerde kernen met afwisselenhoge en lage dichtheid Variatie in dorpsmilieus met eigen identiteit Arbeidsconcentratie bij de knoop A6/A27 en binnen de kernen Aanleg van ov-voorziening richting centrum/overige wijken Aanleg van nieuwe regionale (natuur)landschappen met attracties Oostelijk Kernencomplex Het Oostelijk Kernencomplex kenmerkt zich door een ketting van kernen die elke een eigen identiteit hebben. De kernen bepalen, in directe relatie met de omgeving, met het landschap, de kwaliteit. Het landschap zorgt ervoor dat ze een eigen plek hebben en onderling duidelijk zijn te onderscheiden. De variant is zeer flexibel en de verschillende kernen werken differentiatie in de hand. Het woningbouwprogramma kan programmatisch aansluiten op dorpsmilieus. Dat betekent een sterke variatie in vorm, maat en schaal op een kleine korrel. Er kunnen woonmilieus ontwikkeld worden waar elders in Almere geen ruimte voor is en waarbij hoge en lage woningdichtheden worden afgewisseld. In deze variant profiteert Oost van eigen kwaliteiten, zoals het Almeerderhout en het Oostvaarderswold-Horsterwold. Een belangrijke keuze is de positie van de HOV-as. De arbeidsplaatsen worden primair gerealiseerd bij de knoop A6/A27 en aansluitend aan de kernen. Een landschap waar cultuur en natuur met elkaar in evenwicht zijn en waar op kleine schaal landelijke beleving en stedelijke voorzieningen worden gecombineerd: dat is de strategie achter het Oostelijk Kernencomplex. Het vertaalt zich in verschillende woonmilieus, waar afwisselende woonwensen worden gerealiseerd voor een breed scala aan bewonersdoelgroepen. De woonkernen kennen een eigen infrastructuur qua winkel-, groen- en onderwijsvoorzieningen. Er verrijzen daarnaast kleinschalige bedrijventerreinen waar particulier ondernemerschap wordt gestimuleerd. Landbouwactiviteiten vinden plaats in de wijken zelf (stadsboerderijen) of aan de rand van de kernen (grootschalige high techproductie), omgeven door een goed netwerk van verbindingen naar zowel de stad als het snelwegennet. De combinatie van kernen en open ruimte biedt de kans om andere doelen van de gemeente Almere te realiseren, waaronder de promotie als sportstad, gekoppeld aan de wens om de Olympische Spelen van 2028 te verwerven. Daarin past de bouw van een multifunctioneel stadion en een sportcentrum met professionele trainingsfaciliteiten. Het stadion is ook te gebruiken voor andere publieksattracties als concerten en theatervoorstellingen. Ook de aanleg van andere sportaccommodaties, zoals een (kunst)ijsbaan of een grootschalig golfbaanterrein, dat tegelijkertijd een natuurlijk aansluiting vorm op het Oostvaarderswold en zo bijdraagt aan de aanleg van nieuw landschap. Ook past hier, vanwege de strategische ligging, het idee van de inrichting van een Health Valley, met tal van instellingen die zorg, welzijn en lifestyle combineren voor de bewoners van de gemeente Almere en Zeewolde. Ook bij health ligt een koppeling met (zorg)landbouw voor de hand.

17 Oostelijk Kernencomplex Je houdt van een stad, niet om haar zeven of zevenenzeventig attracties, maar omdat zij aan jouw speciale behoefte beantwoordt. Italo Calvino

18 Korte karakteristiek woningen/restcapaciteit: extra arbeidsplaatsen Arbeidsconcentratie rond knooppunt A6/A27 en op locatie Landelijk woonmilieu, lage dichtheid Open gebied met veel oppervlaktewater Primair agrarisch gekoppeld aan recreatie/leisure Nevel Landelijk Oost heeft het karakter van een verdicht buitengebied met bebouwingslinten en kleine kernen op condensatiepunten waar de omstandigheden gunstig zijn voor ontwikkeling. Een tapijt van excellente landelijke woonmilieus waarin de landbouw in verschillende verschijningsvormen (van reguliere landbouw tot stadslandbouw) een belangrijke rol kan blijven spelen. Waar agrariërs verdwijnen ontstaan mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Almere Oost is in deze variant vooral bedoeld voor de ontwikkeling van woonmilieus die elders in Almere niet worden gerealiseerd. De variant gaat uit van in totaal woningen in de periode Het grootste deel van de arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd rond het knooppunt A6/A27. In het model nevel zal basis voorzieningen (scholen, detailhandel, sport e.d.) worden gerealiseerd. Landelijk Oost in de naam van dit concept ligt het ontwerp besloten: de ontginning en ontwikkeling van het doelgebied sluiten aan bij de bestaande inrichting ervan: het landschap dicteert de architectuur en laat veel ruimte aan groen en bijbehorende voorzieningen. De landbouw maakt fors deel uit van de nieuw te bouwen omgeving en is daarin geïncorporeerd. In de polder verrijzen fraaie woonlocaties, op percelen die worden vrijgegeven voor particuliere woningbouw. Met alle afwisseling van dien. Daarnaast worden kleine dorpskernen gebouwd, maar leidend is het principe dat in Oost juist die bebouwing plaatsvindt die elders in Almere niet kan worden gerealiseerd. Landelijk Oost mikt op een wat luxer marktsegment. Door het intact laten van de lege ruimte kunnen extra watervoorzieningen worden aangelegd, evenals waterverbindingswegen met duurzame oevers worden gecreëerd, waarmee het gebied een stevige greep krijgt op de wateropgave voor de toekomst. De aanleg van deze meren en vaarten leidt tot nieuwe, innovatieve en duurzame waterwoonvormen, die aantrekkelijk zijn en bijbehorende flora en fauna toelaten. Daarnaast vindt waterrecreatie plaats: met kanoverhuur, fluisterboten en zwemfaciliteiten. De landelijkheid van het gebied laat tevens de mogelijkheden open voor extra natuurontwikkeling, de aanleg van bossen en wandelgebieden. De aandacht voor groen zet de deur open voor duurzaam ondernemerschap en biologische landbouw, zowel in de bedrijven die er zich vestigen, als in het opzeten van een kenniscentrum, (agrarische) hogeschool of universiteit, waar de thema s voor een duurzame toekomst uitgangspunt zijn voor het scholingsaanbod.

19 Landelijk Oost Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen! Marc Callewaert

20 Tom Tom Almere Laat ze links liggen: de olifanten Buig af naar rechts, ontwaar in het avondlicht Rode pagodes, de Yellow Brick road en vierkante vensters van aquamarijn Knijp je ogen dicht, meng deze kleuren: Wat neverland was moet Almere zijn! Rijd rechtdoor, laat je gedachten vrij Als de buizerds die aan weerszijden Onbewogen naar je knipogen. Over de Ibisweg. Geniet van de grap: er is nog een paar en het staat daar! Precies waar wat neverland was en Almere moet zijn. Trap niet op de rem, je blik op oneindig Kijk hoe reusachtige staafmixers de lucht ijl kloppen en tot warmte manen Voor cement dat nog moet worden gekneed In de lege beslagkom van de strekkende polder Waar neverland was en Almere moet zijn. Droom daar je huis. Parkeer in gedachten Je auto. Ga met de kinderen de fruittuin in en Eet uit. Met je partner: pompoensoep in de groentekas. Neem de restwarmte mee. Reken af met de koeien voor hun sixpack natuurmelk uit neverland dat Almere moet zijn! Woon er duurzaam. Laat je niet kisten! Koop boter, kaas en eieren op de hoek van je straat. Trek rietkragen op die ruzies bedekken En tal van vrije geluiden de ruimte in zenden. Zaai papavers! Wees de gelukkigste mens. dat neverland jouw Almere zal zijn. rondom communicatie, utrecht

21 Stadslandbouw Een schaalsprong dat is de term waarmee Rijk, Regio en Gemeente (i.c. Almere en Zeewolde) samen nadenken over de vraag hoe zij zuidelijk Flevoland kunnen opschalen naar groter, beter, en meer : dat wil zeggen het realiseren van kwalitatief goede woon- en werkmilieus door gebruik te gaan maken van het gebied ten noordoosten van de A27, waar nu nog een windmolenpark wiekt. Maar met de term schaalsprong kun je ook denken aan een ei dat wordt uitgebroed en waaruit langs natuurlijke en organische weg nieuw leven tevoorschijn springt. En dat betekent dat de wens tot groter, beter en meer zich rekenschap geeft van de natuur en de mogelijkheden van het bestaande landschap. In de discussienota De Knoppen van Oost wordt de schaalsprong qua condities, trends en potenties uitgewerkt. Samengevat: - Ontwikkel een groeimodel voor de stad Almere, waarin in 2040 sprake zal zijn van tussen de en nieuwe woningen en tussen de tot nieuwe arbeidsplaatsen. - Maak van Almere een metropool die qua wonen, werken en recreatieve wensen internationale allure verwerft. - Doe dat via een geleidelijke transformatie van agrarisch gebied naar een aantrekkelijk stadslandschap. - Zorg dat het een voorbeeld wordt voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van duurzaamheid, ecologie, economie, waterbeheer, natuurwaarden en leefbaarheid. De Werkgroep Almere Oost heeft samen met Wageningen UR gekeken hoe de ouderwetse tegenstelling stad en platteland kan worden opgeheven en omgebogen naar een moderne voorstelling van zaken. Daarin profiteert de stad van het land en andersom. En ontstaat een nieuwe functionele relatie die stad en platteland met elkaar verbindt. Die voorstelling geven wij hier. In woord en beeld laten we zien waartoe durf, ambities en idealen kunnen leiden: met drie scenario s voor het bouwen van een stadsland voor straks. En met gebruikmaking van vijf varianten voor het omvormen van de landbouw van nu. Elk model zal: veel ruimte bieden voor regionale, recreatieve voorzieningen; unieke woonmillieus toevoegen aan Almere en de regio; daarvoor het bestaande landschap als uitgangspunt nemen. Heel voorstelbaar. Kijk zelf maar.

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011 Actief Groen Landgoed Almere Landgoed Almere Themanummer 02 What s in a name? Hoe je de stad ook wilt noemen, het is duidelijk dat Almere een stad is, waarin Themanummer februari 2011 zowel het groen als

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

STADSLANDBOUW VANUIT STEDENBOUWKUNDIG PERSPECTIEF debatavond 06.11.13

STADSLANDBOUW VANUIT STEDENBOUWKUNDIG PERSPECTIEF debatavond 06.11.13 STADSLANDBOUW VANUIT STEDENBOUWKUNDIG PERSPECTIEF debatavond 06.11.13 BELANG VAN LANDBOUW IN VERSTEDELIJKTE RUIMTE BEDREIGINGEN KANSEN VORMEN STADSLANDBOUW AANBEVELINGEN VOORBEELD EETBAAR ROTTERDAM VOORBEELD

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

NL Greenlabel. Hessenpoort, Natuurlijk!

NL Greenlabel. Hessenpoort, Natuurlijk! NL Greenlabel Hessenpoort, Natuurlijk! Inhoud Initiatief groep; Hessenpoort Natuurlijk! (Initiatiefgroep Hessenpoort Natuurlijk!) Meerwaarde van Groen voor Bedrijventerrein (NL Greenlabel) Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant 2 Welkom in Bloemenzoom te Swifterbant. Over de gemeente. De gemeente Dronten, met bijna 40.000 inwoners, biedt u de mogelijkheid te wonen

Nadere informatie

STAD IN ZICHT 0-99. in de buurt van geluk

STAD IN ZICHT 0-99. in de buurt van geluk in de buurt van geluk wie zijn wij? STAD Jeroen van der Zant Johan Vlug Menno Vergunst Henk Schuitemaker Narda Beunders Lidewij Lenders communicatie-adviseur, bewoner IJburg landschapsarchitect VLUGP,

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland Geef fruit de ruimte & innovatie Frank Engelbart 30 september 2015 Werkbezoek Provinciale Staten Provincie Gelderland Over Fruitpact Agenda 2020 Sinds 2007

Nadere informatie

Solarpark Hengelo. NLGreenlabel. NL Greenlabel

Solarpark Hengelo. NLGreenlabel. NL Greenlabel Solarpark Hengelo NL Greenlabel Solarpark Hengelo _ introductie Locatie: Partners: Zutphen IJssel Hengelo (GLD) Doetinchem Solarpark _ Nieuw? Combineren! NL Greenlabel Solarpark Het NL Greenlabel Solarpark

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

EEn financieel advies voor de rest van uw leven!

EEn financieel advies voor de rest van uw leven! EEn financieel advies voor de rest van uw leven! Investeer nu 60 minuten om 30 jaar zorgeloos Super scherpe rentes! Volledig onafhankelijk! Vakkundige topadviseurs! te wonen! Informeer geheel vrijblijvend

Nadere informatie

Toekomstverkenning West Friesland. Eindpresentatie

Toekomstverkenning West Friesland. Eindpresentatie Toekomstverkenning West Friesland Eindpresentatie Inhoud Doel Werkwijze Wensbeelden Scenario s Strategieën Commitment package Discussie Doel Opdrachtgever LTO Noord Planningstaak Langetermijnvisie Commitment

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

stadslandbouw in en rond Rotterdam Kees van Oorschot 2 februari 2015

stadslandbouw in en rond Rotterdam Kees van Oorschot 2 februari 2015 stadslandbouw in en rond Rotterdam Kees van Oorschot 2 februari 2015 Stadslandbouw in Rotterdam Inspiratiebron Will Allen Stadslandbouw omvat veel soorten initiatieven van burgers, boeren en ondernemers

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Economisch profiel Geld verdienen met "leuke dingen" Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 5 Score kwetsbaarheid (groene ronde stickers): 2 gecombineerd ruimtegebruik

Nadere informatie

Vriezenveen. (Bron:

Vriezenveen. (Bron: Vriezenveen (Bron: www.twenterand.gemeentedocumenten.nl) Introductie In 2002 fuseerde de Overijsselse gemeente Vriezenveen met een aantal omliggende plaatsen tot de nieuwe gemeente Twenterand. Vriezenveen,

Nadere informatie

ZFL 26 : Geitenboerderij met Restaurant. auteur(s) fam. Verduijn

ZFL 26 : Geitenboerderij met Restaurant. auteur(s) fam. Verduijn ZFL 26 : Geitenboerderij met Restaurant auteur(s) fam. Verduijn blad 2 van 2 Inhoud Blz. 1 Voorwoord... 2 2 Korte omschrijving plan... 3 2.1 Aanleiding... 3 2.2 Plangebied... 3 2.3 Doel... 4 3 Het Plan...

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

Lijst met uit te werken punten

Lijst met uit te werken punten Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

Duurzaam Almere door de bril van bewoners. Almeerders aan het woord

Duurzaam Almere door de bril van bewoners. Almeerders aan het woord Duurzaam Almere door de bril van bewoners Almeerders aan het woord Inleiding Almere twee keer zo groot en daarbij ook duurzamer? Met deze vraag ging de Milieufederatie Flevoland (MFF) op zoek onder jongeren

Nadere informatie

v i s i e k a a r t l i e n d e n

v i s i e k a a r t l i e n d e n v i s i e k a a r t l i e n d e n Voorzieningencluster in historische setting Evenementenveld Voorzieningencluster in moderne setting Tennispark Inbreidingslocatie woningbouw Sportterrein Herstructurering/uitbreiding

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

De rol van de gemeente bij stadslandbouw

De rol van de gemeente bij stadslandbouw brochure stadslandbouw def 12-05-2006 13:29 Pagina 9 P r o j e c t w a a r d e w e r ke n In het project Waardewerken zijn 18 multifunctionele agrarisch ondernemers aan de slag gegaan met de Animal Sciences

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr.

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr. Nieuw Natuur Flevoland Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde Rangorde Projectnr. Project 1 12 Oostvaardersplassengebied Omschrijving van het project

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Korhoenderhof. Nieuwbouw 4 woningen te Ermelo. Nieuwbouw van een klein boerenerf

Korhoenderhof. Nieuwbouw 4 woningen te Ermelo. Nieuwbouw van een klein boerenerf Korhoenderhof Nieuwbouw 4 woningen te Ermelo Nieuwbouw van een klein boerenerf Inhoud 02 De bossen nabij Ermelo 05 Ermelo, de groene parel van de Veluwe 07 Huidige situatie 09 Situatieplan en Vogelvluchtimpressie

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Onderdeel Onderwerpen Beelden 6. Stichting E.V.A. -ontstaan -filosofie -E.V.A. concept -adres -routebeschrijving Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Ontstaan De Stichting E.V.A.- Ecologisch

Nadere informatie

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017 Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) Utrecht Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart

Nadere informatie

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen.

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen. Honny de Gucht Sabien Bouwmeester Tijdelijk gebruik Organisch groeien of planmatig ontwikkelen Casus spoorzone Deventer + workshop Introductie Waar gaan we het over hebben? Pauzelandschappen; reeks bijeenkomsten

Nadere informatie

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 Visie bedrijventerrein Kranenburg Groningen Dracht kranenburg - 1904-2016 VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 COLOFON Opdrachtgever: VBGW Groningen Door: Donkergroen Ontwerp & Advies Postbus 145 8600 AC Sneek

Nadere informatie

Eemnes. De Eempolder ( Bron:

Eemnes. De Eempolder ( Bron: Eemnes De Eempolder ( Bron: www.eemvallei.nl) Introductie Eemnes is een kleine, zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht, zeer centraal gelegen in het hart van Nederland. Onderzoek uit 2011 wees uit

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Kassencomplex Oudendijk Juni 2015 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Herziening 3. Beleidsmatige onderbouwing 4. Ladder

Nadere informatie

Ondernemers zoeken nieuwe wegen in de hoogproductieve landbouwbouw

Ondernemers zoeken nieuwe wegen in de hoogproductieve landbouwbouw Ondernemers zoeken nieuwe wegen in de hoogproductieve landbouwbouw Krachtenveldanalyse Landelijk Gebied: Energie in de landbouw 21 mei 2013, Alwin Gerritsen, Annemarie Groot, Wim Nieuwenhuizen en Herman

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

In een notendop. 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen. Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is

In een notendop. 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen. Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen In een notendop Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is Een netwerk van lokale boeren en andere betrokken partners Een aanspreekpunt voor Stadslandbouw

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

n Nederland is de stad altijd dichtbij.

n Nederland is de stad altijd dichtbij. Toekomst Nieuwe takken op het landbouwbedrijf leveren gemiddeld 195.000 euro op en een bijdrage van 40% aan het gezinsinkomen. Daarmee is de multifunctionele landbouw het stadium van kleinschaligheid

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie