Landbouwstad colofon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landbouwstad colofon:"

Transcriptie

1 LANDBOUWSTAD

2 Landbouwstad Wordt het Nederlandse platteland straks in postzegelformaat geveild aan natuur-verzamelaars? En moet de boer worden bijgezet in het mausoleum van verdwenen tradities? Of kan het icoon van wat Nederland ooit was zich vernieuwen naar wat Nederland is en steeds meer wordt: een kenniseconomie waarin tal van deskundigen interacteren en er samen voor zorgen dat we maximaal van elkaars kennis profiteren? Dat is de vraag waar Wageningen UR/PPO zich mee bezig houdt. Zij zoekt in een veranderende context naar nieuwe manieren om landbouw voor zichzelf en voor de samenleving rendabel in te zetten. Door zich te specialiseren tot een mega-onderneming met één (of enkele) product(en) voor de markt. Of door zich te generaliseren naar een multi-onderneming, met naast voedselproductie een veelvoud van diensten aan de consument. colofon: Deze brochure is een uitgave van het programmateam Almere Oost. Projectleiding Almere: Gerhard Dekker Projectleiding Zeewolde: Bart Muskens Projectleiding Wageningen UR: Jan Eelco Jansma, Andries Visser en Arjan Dekking Panorama s: Erwin Zwaan Tekst en vormgeving: Rondom Communicatie Utrecht, Mieke Vuijk, Emiel Geerdink Tom Tom Almere Rondom Communicatie, Mieke Vuijk Juist hier in de nieuwe polder waar het de boeren waren die neerstreken om het vruchtbare land te bewerken voor groente en graan, of hun vee te laten weiden voor melk en vlees! En juist nu - waar die polder wordt ingelijfd bij een nieuwe, uit te breiden stad! Waar hedendaagse thema s spelen op het terrein van volksgezondheid, sociale cohesie en voedselkwaliteit kan de boer worden gezien als een expert op het gebied van natuurlijke processen en voedselproductie. En als leverancier van rust, ruimte, groen en regelmaat, met een meerwaarde voor mens, dier en natuur. In opdracht van Rijk, Regio en Gemeenten hebben Almere en Zeewolde samen met Wageningen UR op een rij gezet welke nieuwe rol de landbouw kan spelen in het bouwland/bouwplan voor de ambities van de stad Almere. Hoe dicht zit het platteland de stad op de huid? Of kan er echte symbiose ontstaan? Welke varianten lenen zich voor de plannen om de stad uit te breiden én om te voldoen aan de eisen van duurzaamheid, leefbaarheid, economie, ecologie en natuur? De panorama s rollen zich uit en verbeelden hoe stad en platteland een nieuwe organische eenheid kunnen vormen. Een eenheid die aantrekkelijk is voor het oog. Maar ook met aantrekkingskracht voor investeerders, bedrijven en mensen. Om er te wonen, werken en ontspannen.

3 Grootschalige high-tech landbouw Een stad hoeft niet mooi te zijn, een stad moet leven en kansen bieden. Gert Urhahn

4 In de uitgestrektheid van de polder liggen volop kansen voor de realisatie van een industrieel agrarisch bedrijventerrein, dat innovatie koppelt aan grootschalige productie, bestemd voor afzet aan de nationale en internationale handelsmarkt. Het zindert er van activiteiten op het terrein van innovatie, productie, verwerkende industrie en logistieke bedrijven, verantwoordelijk voor distributie all over the world. De bedrijven hebben hun processen op elkaar afgestemd, maken gebruik van gezamenlijke ondersteunende voorzieningen (kennis, nuts, beveiliging, logistiek, ict) en voeren een kosten- effectief in- en aankoopbeleid. Ze profiteren van elkaars bij- en afvalproducten zoals het gebruik van restwarmte of biomassa. Milieudienstverlening en duurzame energie staan centraal: er wordt gewerkt met warmtekrachtkoppeling, warmteopslag en warmtepompen, wat zorgt voor een aanzienlijke besparing op het energieverbruik. Bovendien worden deze - en nieuwe - voorzieningen aangewend om bedrijven en woningen in de directe omgeving van energie en warmte te voorzien. Het bestaande landschap verandert: de lege polder wordt ingenomen door gebouwencomplexen, windmolenparken, kassen die naast paprika of tomatenkwekerij ook fungerenals, energiecentrales. Er komen rondwegen voor de aan- en afvoer van producten: het is een effectieve, industriële stad, waar werk Korte karakteristiek Autonoom, grote omvang en omvangsbehoefte Gericht op bulkproductie Innovatieve technieken, internationale uitstraling Clustering met industrie en logistiek Meerwaarde voor de stad Goede werkgelegenheid Energieleverancier voor de omgeving Omzet: ca euro per ha Werkgelegenheid: ca. 13 banen per ha de dienst uitmaakt, hoogwaardige producten worden geleverd, en technologische hoogstandjes zorgen voor milieubewust gebruik van de natuurlijke bronnen. Concreet gaat het om glastuinbouwbedrijven, grootschalige veeteeltbedrijven, verwerkende industrie, veilings- en vervoersbedrijven en energieleveranciers. Een dergelijk Agrobusinesspark/bedrijventerrein zet Almere op de kaart als high-techstad, met een goede internationale handelspositie, en met de mogelijkheid van branding. De sector biedt een forse impuls aan de werkgelegenheid en concrete arbeid aan de bewoners en de directe omgeving. Bijvoorbeeld als plukker, chauffeur, procestechnoloog, marketeer enzovoorts. En er is meer: bezoekers van Almere Stad parkeren er hun auto, en nemen de shuttle-bus, die elke tien minuten vertrekt. Anderen gaan er een dagje winkelen in de megastore of het discount centre. Weer anderen trekken hun overall aan om te gaan klussen aan boot of caravan, die er een stalling heeft. Of ruimen hun city-box vol opslaggoederen in of uit.

5 Grootschalige moderne landbouw Always design a thing by considering its larger context a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan. Eliel Saarinen

6 De polder professionaliseert en ondergaat een metamorfose: Of ze runnen een 1000-melkkoeienbedrijf dat zo goedkoop mogelijk pro- van lappendeken tot kamerbreed groentapijt, gerund door agra- ducten levert aan de verwerkende industrie. Of ze kiezen voor specialisatie risch ondernemers met CEO-status. in een bepaalde teelt, met een hoge toegevoegde waarde om die exclusief Zover het oog reikt staan wuivende gewassen en grazend vee. De ontzaglijke oneindigheid wordt doorsneden door wegen waarlangs vrachtauto s af en aan rijden. Tractoren trekken GPS-gestuurd hun kaarsrechte baantjes over de velden. Aan de horizon staat een bedrijf annex woning met bijbehorend machinepark. Links een mobiele melkrobot, rechts een paar graansilo s, een kassencomplex, een lijnopstelling van windmolens. En direct aan de weg vertellen kleurrijke percelen vol tulpen aan bestuurders op weg naar de stad dat de lente is neergestreken. De rust die er heerst, is slechts schijn: achter de schermen worden orders verwerkt, leveranties voorbereid en nieuwe investeringen gedaan. Want volledig self-supporting, duurzaam en onafhankelijk van subsidies richt de grootschalige moderne landbouw zich op voedselproductie voor de wereldmarkt. Hoge gewasopbrengsten, een grote omzet en een lage kostprijs dat is mogelijk dankzij de grote kavels en vruchtbare landbouwgrond in het gebied. De ondernemers die zich er hebben gevestigd kiezen elk hun eigen strategie: vergroting of verdieping. Ze hebben gemengde bedrijven met meerdere teelten: akkerbouw, veeteelt, groente en bloembollen. Korte karakteristiek Autonoom, omvangrijk Gericht op optimale productie en kostprijsreductie Effectieve ketenbenadering Koppeling van afzet aan directe verwerking Meerwaarde voor de stad Verhuur van stallings- en opslagruimte Branding van professionele agro-producten Omzet: ca per ha Werkgelegenheid: ca. 0,02 tot 0,05 banen per ha al dan niet onder een eigen keurmerk - te vermarkten. Het is een groen passe partout om een kleurrijke stad. Waar product promotion belangrijk is en ondernemerschap een plaats krijgt. Waar landbouw wordt gerespecteerd en ruimte krijgt vanuit oude waarden maar met nieuwe prikkels op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. De aanblik biedt nostalgie, de professionaliteit dwingt respect af. Tussen de kavels staan particuliere woningen, die hun energie van de boer betrekken. Langs de weg loopt een fietspad dat naar het nieuwe buitenzwembad van Almere voert, daarnaast een ruiterroute. Het zijn doorgaande wegen, waaraan je voorbij trekt. Tenzij je er seizoenswerk doet. Of de borg betaalt voor de jaarstalling van je caravan...

7 Particulier natuurbeheer Integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling is iets terug doen voor het landschap Jeroen Boom

8 Een groene ring om Almere, die op een logische manier de ecologische hoofdstructuur en de bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. En die invulling geeft aan de recreatieve behoefte van bewoners laat daar de boer maar in schuiven. Wat schuift hij dan? Hij schuift zijn vee van perceel naar perceel om het grasland te begrazen, hij schuift vrijwilligers van slootkant naar rietkraag om weidevogels te tellen. En hij schuift om de tafel om met collega-boeren en stadgenoten de statuten op te stellen voor de Agrarische Natuur Vereniging Alwolde. Doel: een beheerbeleid voeren voor bos, moeras, ruigtes en water. En samen nadenken over recreatieve activiteiten in het gebied. Agrariërs zijn van oudsher verbonden met het land waarin zij werken en die soms generaties lang onder hun beheer vielen. Ze kennen de grond, de seizoensinvloeden en de klimaateffecten uit de praktijk. Dat maakt hen tot uitermate geschikte natuurbeheerders. Ze zijn als het ware de hoveniers van de openbare groene ruimte, waar passende ontspanningsmogelijkheden liggen en invulling kan worden gegeven aan eigentijdse behoeften rond leven. En dood. De polder is van losse kavels omgewerkt tot een samenhangend geheel van boerenbedrijvigheid en particuliere ondernemingen. Er zijn wandelpaden aangelegd, en er is een visvijver gerealiseerd. In de plaats van windmolens zijn ooievaarsnesten opgericht, er is Korte karakteristiek Verbonden met de stad Primair agrarisch bedrijf met natuurbeheerfunctie Onderhouden van natuur, landschap en water In stand houden van cultuurlandschap Meerwaarde voor de stad Leveren van groene/blauwe diensten Omzet: euro per ha Werkgelegenheid: 0,1 fte per ha Recreatie, zoals kanoverhuur, wandel- en fietstochten manege en paardenpension een buffelkudde die verantwoordelijk is voor de streekmozzarella die op een van de boerenerven wordt geproduceerd en vermarkt. Kanotochten en gondelvaarten zorgen voor een ontspannen dagje uit, stiltegebieden nopen tot overpeinzing, en er is een wachtlijst voor de natuurbegraafplaats, waar geen stenen mogen staan, maar bomen worden geplant. De agrarisch ondernemer houdt zijn vee voor productie maar ook als workforce om de weiden te maaien. Voor zijn inspanningen ontvangt hij subsidie. Daarnaast beheert hij het naastgelegen golfterrein. Of heeft hij stukken van zijn land verhuurd aan particulieren die er een eigen moestuintje hebben. Af en toe maakt hij een babbeltje: ze wisten namelijk nog niet hoe ze hun eigen boontjes moesten doppen

9 Grootschalige stadslandbouw Twee boeren uitkopen, bouwen op de vrijgekomen postzegel en bomen er omheen. Zo mag rood voor groen niet uitpakken. Eric Luiten

10 In het buitengebied, maar met de stadsbewoners verbonden Op het grootschalig bedrijf werken naast de ondernemer een aantal pro- door (fiets)paden én via internet speelt de grootschalige stads- fessionele krachten uit de zorg: zij hebben bijvoorbeeld een pedagogische landbouw een belangrijke rol in tal van maatschappelijke processen. Het is eigenlijk zoals het vroeger ook ging, tussen boeren en burgers, maar dan opgeschaald naar de dag van vandaag. Dus met meer dan melk en brood alleen! Want de grootschalige stadslandbouw speelt in op andere primaire behoeftes: die van identificatie, aandacht en echtheid. En met producten en diensten die zorgen voor een kwalitatieve woonomgeving. Allerlei functiecombinaties zijn mogelijk en uitstekend te plaatsen aan de randen van een stad of woonwijk. Mits groot genoeg in omvang kan de grootschalige stadslandbouw deels voorzien in de productie en verkoop van voedsel: brood van zelfverbouwde tarwe, vlees van zelfgefokte runderen, boter, kaas en eieren van eigen bodem. Ze worden niet alleen op het erf verkocht, maar ook via een eigen website aangeboden. Bewoners kunnen bestellingen doen, die nog dezelfde dag in de directe omgeving worden bezorgd. Daarnaast houdt de eigenaar paarden, zowel in pension, als voor manegegebruik, zodat de jeugd uit de buurt kan komen rijden. Overig vee graast de natuurgebieden in de omgeving af en zorgt zo voor een vanzelfsprekende vorm van natuurbeheer en landschap als lust voor het oog. Korte karakteristiek Verbonden met de stad Multifunctionele bedrijfsvoering Verkoop van producten en diensten Natuur- en maaibeheer Meerwaarde voor de stad Maatschappelijke functie, w.o. zorg, kinderopvang Omzet: ca per ha Recreatief: paardensport, bedrijfsuitjes, vergaderfaciliteiten Voedsel: vleespakketten, of natuurvoedingsproducten Werkgelegenheid: ca 0,3 banen per ha taak in de opvang en verzorging van uit huis geplaatste kinderen, die voltijds onderdak hebben in de gezinsvervangende huizen op het perceel naast de woonboerderij. De landelijke setting zorgt voor een rustgevende en natuurlijke omgeving, de dagelijkse werkzaamheden brengen regelmaat, verantwoordelijkheidsgevoel en discipline bij. Twee keer per jaar organiseert de boerderij, samen met de gemeente, een streekfair, waar behalve de verkoop van eigen en regionale producten bewoners worden uitgedaagd zich ook te verkopen. Met eigen kunsten als kookworkshops, cursussen jongleren, houtbewerken, maar ook time management of puppy training. De grootschalige stadsboerderij zorgt voor sociale cohesie en helpt welvaartsziekten verminderen. Schoolklassen draaien mee in allerhande boerderij-activiteiten, het gemeentebestuur kan er terecht voor vergaderingen. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning voor de bouw van een zelfvoorzienend seniorencomplex, waar alleenstaande vijftig-plussers wonen én als vrijwilliger werken in de dagopvang van ouderen met een beperking.

11 Kleinschalige stadslandbouw Duurzame ontwikkeling begint bij de mensen die zich met hun omgeving vereenzelvigen

12 Middenin de woonwijk, op een plek waar aanvankelijk een plantsoen Scholen uit de omgeving krijgen er wekelijks een biologieles in de praktijk. stond ingepland, liggen nu de tekeningen klaar voor de bouw van een kleinschalige stadsboerderij: een kloppend groen hart, op loopafstand van de omringende huizen, waar zo n 100 melkgeiten worden gehouden en biologisch wordt gewerkt. Er is een kaaskelder waar de melk wordt verwerkt tot ijs, kwark en verschillende kaassoorten. Die kaas is op zijn beurt een van de smaakmakers op het menu van het pannenkoekenhuis op hetzelfde terrein, waar dagelijks buurtbewoners maar ook andere bezoekers een vorkje komen prikken. De kleinschalige stadslandbouw is een sociale ontmoetingsplaats annex winkel, waar tal van levensmiddelen worden verkocht producten, als duurzaam en dichtbij alternatief voor mondiale transporten van voedsel. De consument weet wat hij eet, en hoe is het gemaakt. Hij heeft het misschien wel zelf geplukt. Er scharrelen kippen rond en er is een straat met bijenkorven, waar verschillende bijenvolken verantwoordelijk werken aan de productie van honing. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je zelf komen zien. Elke woensdagmiddag mag je mee, mits je de beschermende kleding draagt die in het bezoekerscentrum te huur is. Je kinderen krijgen desgewenst een workshop kaarsenmaken van de was die overblijft Korte karakteristiek Verweven met de stad (in woonwijk) Leverancier van verse (streek)eigen producten Kinderopvang Horeca Educatie Meerwaarde voor de stad Centraal ontmoetingspunt bevolking Mogelijkheden voor burgerparticipatie Educatie en schoolarrangementen Omzet: ca euro per ha Werkgelegenheid: ca 1,5 per ha En er zijn arrangementen voor kinderfeestjes, gehost door vrijwilligers die tal van activiteiten op zich nemen. Op een ander deel van het erf bevindt zich een crèche, waar jachtige ouders hun oogappeltjes s ochtends droppen maar gek: ze komen zelf amper weg, omdat in de naast gelegen stal zojuist een geitje is geboren. Elke zaterdag is vrijwilligersdag. Je kunt er meehelpen op de boerderij, appels plukken, jam maken of je steentje bijdragen aan het groenonderhoud De boer is trouwens allang niet meer alleenheerser op dit erf. Hij functioneert als bedrijfsleider/operationeel manager onder verantwoordelijkheid van de Stichting Stadsboerderij Zeemere. En rapporteert aan het bestuur, dat bestaat uit particuliere bewoners, die meewerken en meefinancieren. Want de kleinschalige stadsboerderij verbindt mensen met natuurlijke processen, maakt de wijk leefbaar en sociaal betrokken, en leert kinderen de herkomst van producten. Ook de zaalvoetbalclub kan niet meer zonder: ze worden gesponsord door de stadsboerderij en organiseren er eens per jaar een barbeque voor de buurt. Hand- en spandiensten zoals schilderwerk of het vervangen van een hek? Daarvoor kan de stichting eenvoudig putten uit de getalenteerde voetbalselectie

13 Landelijk Oost (nevel) Oostelijk kernencomplex Groot Oost Grootschalige High-tech landbouw <<<< goede bereikbaarheid / ontsluiting >>>> <<<< energieafnemers in de buurt >>>> > overige landbouw: beperkt Condities & Kwaliteiten geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt Grootschalige moderne landbouw Landbouw beheert het landschap met kansen voor natuurbeheer en waterberging. fysieke /juridische ruimte nodig voor: > doorontwikkeling > schaalvergroting > specialisatie geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt mindergeschikt Particulier Natuurbeheer <<<< Geschikt voor alle varianten, mits in de nabijheid van andere agrarische bedrijven. >>>> <<<< Ook vereist: de aanwezigheid van de ecologische verbindignszone/natuurgebieden. >>>> geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt mindergeschikt Grootschalige stadslandbouw Landbouw als drager voor landschap, bijvoorbeeld in combinatie met natuur en water, vereist specifieke locaties aan de stadsrand (zoals in overgangszone Oostvaarderswold) Verbeterde recreatieve infrastructuur nodig i.v.m. toegankelijkheid. geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt geschikt mindergeschikt Kleinschalige stadslandbouw <<<< moet in stedelijk weefsel worden geabsorbeerd moet goed ontsloten worden (OV, auto en fiets) >>>> Plaatsen bij woonconcentraties i.v.m. voldoende draagvlak geschikt mindergeschikt geschikt minder geschikt geschikt minder geschikt Leisure en Pleasure Organische ontwikkeling Effectieve inpasbaarheid Maatschappij en Economie Duurzaamheid en Ecologie - - Grootschalige High-tech Grootschalige modern Kansen & Conclusies + + Landbouw als drager voor natuur/ water vereist specifieke locaties (bv. in overgangszone Oostvaarderswold) +/- +/- Particulier Natuurbeheer + +/- + Stadslandbouw groot + +/- + Stadslandbouw klein Legenda band mens-omgeving band productiemaatschappij synergie productieketens optimale benutting bodemkwaliteit recreatie/voorzieningen veel arbeidsplaatsen energie en warmteproductie natuurbeheer uniek woonmilieu (tijdelijke) waterberging regionale productie/ consumptie productie wereldmarkt

14 Korte karakteristiek woningen Arbeidsplaatsen bij knooppunt A6/A27 en nieuwe koppeling A27/A arbeidsplaatsen Nieuwe stad, hoge dichtheid + compleet verstedelijkingsprogramma Eigen stadscentrum met hoogwaardige kantoorbouw Aanleg spoorverbinding met randstad en Utrecht Groen en landschap ondergeschikt aan stad Groot Oost Met een programma van woningen wordt in Groot Oost een nieuwe stad met de omvang van Ede ontwikkeld. Het programma zoekt contact met het landschap, maar het is duidelijk dat het groen hier ondergeschikt is aan het verstedelijkingsprogramma. Oost wordt in deze variant een grote stad met een eigen centrum en uiteindelijk circa inwoners. Van essentieel belang is onder meer een zeer goede spoorverbinding met Utrecht, Amersfoort en het Gooi. In deze variant worden rondom de A27 vooral stedelijke woonmilieus aan het bestaande palet toegevoegd, naar de randen snel uitlopend in suburbane en landelijke woonmilieus. De arbeidsplaatsen worden gerealiseerd bij de knoop A6/A27, bij de nieuwe koppeling van de A27 met de A30. In het centrum komt ruimte voor hoogwaardige kantoorbouw. In het derde scenario is de link met het bestaande landschap verdwenen: er wordt in de vrijgevallen polder een tweede stad gerealiseerd die alle functies van wonen, werken en recreëren in zich verenigt. Grootschalige landbouw is daaruit verdwenen en maakt plaats voor multifunctionele stadslandbouw en bijbehorende voorzieningen op het terrein van productverkoop en activiteiten/diensten. Voor het overige wordt hier voornamelijk woningbouw in al zijn facetten gerealiseerd, met een hoge bevolkingsdichtheid, uitwaaierend naar de randen tot suburbane en landelijke woonmilieus. De nieuwe stad concentreert zich op werkgelegenheid en tal van culturele voorzieningen die zorgen voor een kloppend stadshart. Daarom wordt hier ook fors ingezet op bereikbaarheid door middel van de aanleg van wegen en hoogwaardig openbaar vervoer die de verbinding met omringende steden, randstad en centraal-oost Nederland optimaliseren. In deze woon-werkstad past bijvoorbeeld het voornemen om een containeroverslagterminal te realiseren, die vervoer over water en vervoer over land (via aansluiting op het spoorwegennet) stimuleert. In deze groeiambitie kunnen ook hoger onderwijsinstellingen worden ingebracht, waarbij Almere zich dynamisch op de kaart zet als (multiculturele) studentenstad, met bijbehorende voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuur, en een campus in het buitengebied.

15 Groot Oost Stadsuitbreiding: toch niet een plek waar ze alle bomen omhakken en daar dan de straten naar noemen? v.r. users/belgacom.net

16 Korte karakteristiek woningen arbeidsplaatsen Gedifferentieerde kernen met afwisselenhoge en lage dichtheid Variatie in dorpsmilieus met eigen identiteit Arbeidsconcentratie bij de knoop A6/A27 en binnen de kernen Aanleg van ov-voorziening richting centrum/overige wijken Aanleg van nieuwe regionale (natuur)landschappen met attracties Oostelijk Kernencomplex Het Oostelijk Kernencomplex kenmerkt zich door een ketting van kernen die elke een eigen identiteit hebben. De kernen bepalen, in directe relatie met de omgeving, met het landschap, de kwaliteit. Het landschap zorgt ervoor dat ze een eigen plek hebben en onderling duidelijk zijn te onderscheiden. De variant is zeer flexibel en de verschillende kernen werken differentiatie in de hand. Het woningbouwprogramma kan programmatisch aansluiten op dorpsmilieus. Dat betekent een sterke variatie in vorm, maat en schaal op een kleine korrel. Er kunnen woonmilieus ontwikkeld worden waar elders in Almere geen ruimte voor is en waarbij hoge en lage woningdichtheden worden afgewisseld. In deze variant profiteert Oost van eigen kwaliteiten, zoals het Almeerderhout en het Oostvaarderswold-Horsterwold. Een belangrijke keuze is de positie van de HOV-as. De arbeidsplaatsen worden primair gerealiseerd bij de knoop A6/A27 en aansluitend aan de kernen. Een landschap waar cultuur en natuur met elkaar in evenwicht zijn en waar op kleine schaal landelijke beleving en stedelijke voorzieningen worden gecombineerd: dat is de strategie achter het Oostelijk Kernencomplex. Het vertaalt zich in verschillende woonmilieus, waar afwisselende woonwensen worden gerealiseerd voor een breed scala aan bewonersdoelgroepen. De woonkernen kennen een eigen infrastructuur qua winkel-, groen- en onderwijsvoorzieningen. Er verrijzen daarnaast kleinschalige bedrijventerreinen waar particulier ondernemerschap wordt gestimuleerd. Landbouwactiviteiten vinden plaats in de wijken zelf (stadsboerderijen) of aan de rand van de kernen (grootschalige high techproductie), omgeven door een goed netwerk van verbindingen naar zowel de stad als het snelwegennet. De combinatie van kernen en open ruimte biedt de kans om andere doelen van de gemeente Almere te realiseren, waaronder de promotie als sportstad, gekoppeld aan de wens om de Olympische Spelen van 2028 te verwerven. Daarin past de bouw van een multifunctioneel stadion en een sportcentrum met professionele trainingsfaciliteiten. Het stadion is ook te gebruiken voor andere publieksattracties als concerten en theatervoorstellingen. Ook de aanleg van andere sportaccommodaties, zoals een (kunst)ijsbaan of een grootschalig golfbaanterrein, dat tegelijkertijd een natuurlijk aansluiting vorm op het Oostvaarderswold en zo bijdraagt aan de aanleg van nieuw landschap. Ook past hier, vanwege de strategische ligging, het idee van de inrichting van een Health Valley, met tal van instellingen die zorg, welzijn en lifestyle combineren voor de bewoners van de gemeente Almere en Zeewolde. Ook bij health ligt een koppeling met (zorg)landbouw voor de hand.

17 Oostelijk Kernencomplex Je houdt van een stad, niet om haar zeven of zevenenzeventig attracties, maar omdat zij aan jouw speciale behoefte beantwoordt. Italo Calvino

18 Korte karakteristiek woningen/restcapaciteit: extra arbeidsplaatsen Arbeidsconcentratie rond knooppunt A6/A27 en op locatie Landelijk woonmilieu, lage dichtheid Open gebied met veel oppervlaktewater Primair agrarisch gekoppeld aan recreatie/leisure Nevel Landelijk Oost heeft het karakter van een verdicht buitengebied met bebouwingslinten en kleine kernen op condensatiepunten waar de omstandigheden gunstig zijn voor ontwikkeling. Een tapijt van excellente landelijke woonmilieus waarin de landbouw in verschillende verschijningsvormen (van reguliere landbouw tot stadslandbouw) een belangrijke rol kan blijven spelen. Waar agrariërs verdwijnen ontstaan mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Almere Oost is in deze variant vooral bedoeld voor de ontwikkeling van woonmilieus die elders in Almere niet worden gerealiseerd. De variant gaat uit van in totaal woningen in de periode Het grootste deel van de arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd rond het knooppunt A6/A27. In het model nevel zal basis voorzieningen (scholen, detailhandel, sport e.d.) worden gerealiseerd. Landelijk Oost in de naam van dit concept ligt het ontwerp besloten: de ontginning en ontwikkeling van het doelgebied sluiten aan bij de bestaande inrichting ervan: het landschap dicteert de architectuur en laat veel ruimte aan groen en bijbehorende voorzieningen. De landbouw maakt fors deel uit van de nieuw te bouwen omgeving en is daarin geïncorporeerd. In de polder verrijzen fraaie woonlocaties, op percelen die worden vrijgegeven voor particuliere woningbouw. Met alle afwisseling van dien. Daarnaast worden kleine dorpskernen gebouwd, maar leidend is het principe dat in Oost juist die bebouwing plaatsvindt die elders in Almere niet kan worden gerealiseerd. Landelijk Oost mikt op een wat luxer marktsegment. Door het intact laten van de lege ruimte kunnen extra watervoorzieningen worden aangelegd, evenals waterverbindingswegen met duurzame oevers worden gecreëerd, waarmee het gebied een stevige greep krijgt op de wateropgave voor de toekomst. De aanleg van deze meren en vaarten leidt tot nieuwe, innovatieve en duurzame waterwoonvormen, die aantrekkelijk zijn en bijbehorende flora en fauna toelaten. Daarnaast vindt waterrecreatie plaats: met kanoverhuur, fluisterboten en zwemfaciliteiten. De landelijkheid van het gebied laat tevens de mogelijkheden open voor extra natuurontwikkeling, de aanleg van bossen en wandelgebieden. De aandacht voor groen zet de deur open voor duurzaam ondernemerschap en biologische landbouw, zowel in de bedrijven die er zich vestigen, als in het opzeten van een kenniscentrum, (agrarische) hogeschool of universiteit, waar de thema s voor een duurzame toekomst uitgangspunt zijn voor het scholingsaanbod.

19 Landelijk Oost Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen! Marc Callewaert

20 Tom Tom Almere Laat ze links liggen: de olifanten Buig af naar rechts, ontwaar in het avondlicht Rode pagodes, de Yellow Brick road en vierkante vensters van aquamarijn Knijp je ogen dicht, meng deze kleuren: Wat neverland was moet Almere zijn! Rijd rechtdoor, laat je gedachten vrij Als de buizerds die aan weerszijden Onbewogen naar je knipogen. Over de Ibisweg. Geniet van de grap: er is nog een paar en het staat daar! Precies waar wat neverland was en Almere moet zijn. Trap niet op de rem, je blik op oneindig Kijk hoe reusachtige staafmixers de lucht ijl kloppen en tot warmte manen Voor cement dat nog moet worden gekneed In de lege beslagkom van de strekkende polder Waar neverland was en Almere moet zijn. Droom daar je huis. Parkeer in gedachten Je auto. Ga met de kinderen de fruittuin in en Eet uit. Met je partner: pompoensoep in de groentekas. Neem de restwarmte mee. Reken af met de koeien voor hun sixpack natuurmelk uit neverland dat Almere moet zijn! Woon er duurzaam. Laat je niet kisten! Koop boter, kaas en eieren op de hoek van je straat. Trek rietkragen op die ruzies bedekken En tal van vrije geluiden de ruimte in zenden. Zaai papavers! Wees de gelukkigste mens. dat neverland jouw Almere zal zijn. rondom communicatie, utrecht

21 Stadslandbouw Een schaalsprong dat is de term waarmee Rijk, Regio en Gemeente (i.c. Almere en Zeewolde) samen nadenken over de vraag hoe zij zuidelijk Flevoland kunnen opschalen naar groter, beter, en meer : dat wil zeggen het realiseren van kwalitatief goede woon- en werkmilieus door gebruik te gaan maken van het gebied ten noordoosten van de A27, waar nu nog een windmolenpark wiekt. Maar met de term schaalsprong kun je ook denken aan een ei dat wordt uitgebroed en waaruit langs natuurlijke en organische weg nieuw leven tevoorschijn springt. En dat betekent dat de wens tot groter, beter en meer zich rekenschap geeft van de natuur en de mogelijkheden van het bestaande landschap. In de discussienota De Knoppen van Oost wordt de schaalsprong qua condities, trends en potenties uitgewerkt. Samengevat: - Ontwikkel een groeimodel voor de stad Almere, waarin in 2040 sprake zal zijn van tussen de en nieuwe woningen en tussen de tot nieuwe arbeidsplaatsen. - Maak van Almere een metropool die qua wonen, werken en recreatieve wensen internationale allure verwerft. - Doe dat via een geleidelijke transformatie van agrarisch gebied naar een aantrekkelijk stadslandschap. - Zorg dat het een voorbeeld wordt voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van duurzaamheid, ecologie, economie, waterbeheer, natuurwaarden en leefbaarheid. De Werkgroep Almere Oost heeft samen met Wageningen UR gekeken hoe de ouderwetse tegenstelling stad en platteland kan worden opgeheven en omgebogen naar een moderne voorstelling van zaken. Daarin profiteert de stad van het land en andersom. En ontstaat een nieuwe functionele relatie die stad en platteland met elkaar verbindt. Die voorstelling geven wij hier. In woord en beeld laten we zien waartoe durf, ambities en idealen kunnen leiden: met drie scenario s voor het bouwen van een stadsland voor straks. En met gebruikmaking van vijf varianten voor het omvormen van de landbouw van nu. Elk model zal: veel ruimte bieden voor regionale, recreatieve voorzieningen; unieke woonmillieus toevoegen aan Almere en de regio; daarvoor het bestaande landschap als uitgangspunt nemen. Heel voorstelbaar. Kijk zelf maar.

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033

De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033 De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033 Voorwoord Vanaf de tijd dat de eerste Nederlanders het rijwiel bestegen voor een recreatief toertochtje in de omgeving van hun dorp of stad,

Nadere informatie

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Inhoud 4 Vooraf: Dubbelinterview met burgemeester Heidema en gedeputeerde Verdaas 9 Gelderland 2040: Waar begint uw toekomst? 10

Nadere informatie

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Inhoud 1. Inleiding.3 2. Ruimtelijke koers..4 3. Van meer naar beter 5 4. Ondernemen.7 5. Ontspannen...8 6. Ontmoeten...10 7. Ontplooien...13

Nadere informatie

Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie

Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Tom Bade Berend van

Nadere informatie

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten Charrette Rijnenburg duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten 30 september, 01 en 02 oktober 1 Rijnenburg voorwoord Voorwoord Beste lezer, Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een

Nadere informatie

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9.

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9. 2 De VVD wil dat inwoners en bedrijven in Flevoland de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven, ruimte om te ondernemen, ruimte om te investeren in de jongste provincie van

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Spilterrapportage. Online sessie Vitaal Platteland

Spilterrapportage. Online sessie Vitaal Platteland Spilterrapportage Online sessie Vitaal Platteland 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene vragen... 4 1.1 Uit welk deel van Flevoland komt u of welk deel vertegenwoordigt u?... 4 1.2 Tot welke leeftijdsgroep

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Verslag van de IFSA excursie naar de Meierij, onderdeel van het 7e Europese IFSA Symposium 7 11 mei 2006, Wageningen

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats Amersfoort Zeven werksporen voor plaatselijk innoveren en samenwerken in de periode 2015 2050 Concept 09

Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats Amersfoort Zeven werksporen voor plaatselijk innoveren en samenwerken in de periode 2015 2050 Concept 09 Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats Amersfoort Zeven werksporen voor plaatselijk innoveren en samenwerken in de periode 2015 2050 Concept 09 Deze versie van de tekst is nog niet klaar. Geïnteresseerden,

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Landgoed Almere Themanummer

Landgoed Almere Themanummer Landgoed Almere Themanummer februari 2011 Themanummer 02 Voor mij was het hele project Almere de verwerkelijking van een ideaal. Vroeger trok de adel de stad uit, stichtte landgoederen. En nu kregen wij

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Eerlijk delen in een groen Fryslân

Eerlijk delen in een groen Fryslân Eerlijk delen in een groen Fryslân Verkiezingsprogram van GRIENLINKS voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Fryslân voor de periode 2015-2019 Definitief - 21 januari 2015 Eerlijk delen in een

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040 Amsterdam Uitgesproken Duurzaam Perspectief voor 2040 INHOUD colofon in opdracht van Marijke Vos Wethouder Milieu 5 VOORWOORD ambtelijke werkgroep Kerngroep Duurzaamheid 7 Anno 2040 ledenkern groep DMB,

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie