Activiteitenplan Volksbuurtmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan Volksbuurtmuseum 2013-2016"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Vlksbuurtmuseum Missie, visie, hfddelstelling Het Nederlands Vlksbuurtmuseum werd in 1993 pgericht als Vlksbuurtmuseum Wijk C in de Utrechtse Waterstraat, aan de vet van de Jacbikerk. Een actief, levendig, kleinschalig museum, ntstaan vanuit en gewrteld in de bekende vlksbuurt. En dat zich gestaag ntwikkelde tt vaste speler binnen het brede Utrechtse cultuuraanbd. Van wijkmuseum greide het Vlksbuurtmuseum uit tt lkaal museum. In 2005 werd het museum landelijk gecertificeerd in het museumregister. Vanaf de herpening in 2011 zet het museum zijn ntwikkeling vrt dr psitinering als Nederlands Vlksbuurtmuseum. Een museum ver het dagelijks leven van de gewne man in een vlksbuurt, waarbij de Utrechtse situatie brn en uitgangspunt is, exemplarisch vr vlksbuurten in de rest van Nederland. Krtm: een lkaal verankerd museum, met landelijke uitstraling en kennis p het gebied van vlksbuurten in het algemeen. De museumcllectie bestaat uit vrwerpen, ft s en verhalen, grtendeels verzameld en aangedragen dr buurtbewners en met een accent p de 20 ste eeuw. Een authentieke, veelmvattende cllectie, in samenhang uniek, die symbl staat vr het leven in een vlksbuurt. De participerende manier van werken en verzamelen die het museum hanteert, wrdt beschuwd als vernieuwend en maakt dat het museum sterk betrkken is en wrdt bij bewners uit wijk en stad. Het Nederlands Vlksbuurtmuseum is in Nederland enig in zijn srt. De histrie en het leven van de gewne man wrdt weliswaar belicht in een aantal (deelcllecties van) penlucht- f cultuurhistrische musea, maar dan altijd vanuit het perspectief van landbuw en visserij. Binnen Utrecht is het museum als enige in zijn geheel aan Utrechtse geschiedenis gewijd. Missie De missie van het museum luidt: Het Nederlands Vlksbuurtmuseum maakt het dagelijks leven in een 20ste- eeuwse vlksbuurt tegankelijk en beleefbaar vr een grt en divers publiek. Bezekers wrden even bewners van Wijk C in het begin van de 20ste eeuw. Zij maken kennis met het dagelijks leven in een vlksbuurt, met zijn bewners en geschiedenis. Het Nederlands Vlksbuurtmuseum is een eigentijds belevingsmuseum, waarin het leven van de gewne mens centraal staat. Het Nederlands Vlksbuurtmuseum is laagdrempelig, gastvrij, veelvrmig, verbindend en persnlijk. Vanuit deze kernwaarden en de missie geeft het museum zijn visie vrm. 1

2 Visie Het Nederlands Vlksbuurtmuseum is in thematiek uniek in Nederland. Het vertelt p een beleefbare en participatieve manier het verhaal ver het dagelijks leven van de gewne man in een vlkswijk. Het accent ligt hierbij p de 20 ste eeuw. Het museum det dat aan de hand van een afwisselend, laagdrempelig en breed tegankelijk activiteitenprgramma, zwel binnen als buiten de museummuren. Het museum neemt daarbij de histrie van de Utrechtse vlksbuurt Wijk C als basis en uitgangspunt, en sluit van daaruit aan bij landelijke sciale, maatschappelijke en culturele thema s, trends en actualiteiten. De Utrechtse hfdthema s vertalen zich p die manier naar alle tijden en meerdere plekken, naar landelijk niveau, vanuit het museum als breed tegankelijk kenniscentrum p het gebied van de vlksbuurt. De museumcllectie zet hedendaagse thema s in histrisch perspectief, aan de hand van tastbare vrwerpen en ral histry. In alle presentaties staat de mens centraal. Het museum richt zich in greiende mate p een, naast lkaal, k reginaal en landelijk publiek. Op bezekers in alle leeftijdscategrieën en vanuit diverse achtergrnd en pleidingsniveau. Het is een werkelijk laagdrempelig museum, waar uiteenlpende individuen en culturen elkaar ntmeten en dat k de drgaans niet- museumbezeker bereikt en raakt. Als nderneming een prfessinele vrijwilligersrganisatie, met een hecht netwerk van relevante samenwerkingspartners, zwel lkaal als natinaal. Hfddelstellingen Het museum vertaalt deze visie in de vlgende hfddelstellingen: drntwikkeling van het Nederlands Vlksbuurtmuseum als belevenismuseum en als kenniscentrum p het gebied van vlksbuurten. De Utrechtse Wijk C wrdt exemplarisch gesteld vr vlksbuurten in andere steden, het museum prfileert zich p natuurlijke wijze landelijk; ntwikkeling en uitvering van een laagdrempelig en breed tegankelijk activiteitenprgramma, in aansluiting p missie en visie en zwel binnen als buiten het museum, waarmee het museum in staat is in te spelen p relevante actuele ntwikkelingen en thematiek, zwel lkaal als natinaal; het structureel aanbieden van een eigentijds educatief prgramma, waarmee het museum nieuwe generaties aanspreekt; uitbuw van thematische samenwerkingen met relevante culturele en maatschappelijke partners, met een accent p het Utrechtse netwerk; een publieksbereik van bezekers in 2016, waarvan 50% van buiten Utrecht, met extra aandacht vr gezinnen met kinderen, seniren en leerlingen vanuit het basisnderwijs. Deze hfddelstellingen vrmen de nderlegger van het activiteitenplan

3 2. Krte terugblik activiteiten en bedrijfsvering In juni 2011 herpende het Nederlands Vlksbuurtmuseum (vrheen Vlksbuurtmuseum Wijk C) met een nieuwe naam en een grtendeels vernieuwde inrichting. Na jaren van vrbereiding, fndsen-, spnsr- en subsidiewerving werd uitvering gegeven aan een belangrijk deel van het Plan vr Vernieuwing en het Herinrichtingsplan uit Hierbij werd de museumruimte vergrt dr het betrekken van de benedenverdieping van het aangrenzende pand Waterstraat 29. Beide panden werden nderling verbnden en het buitenterrein uitgebreid. In de museumpstelling werden nder meer de Belevingssteeg en een multimediapresentatie gerealiseerd. Plaatsing van een lift maakte het pand tegankelijk vr mindervaliden. Realisatie van deze plannen betekent een grte stap vruit in de ntwikkeling van het museum. Ondanks ngemak en tijdelijke sluiting tijdens de buwwerkzaamheden trk het museum in bezekers, 500 meer dan in de jaren ervr. Een gemeentelijke subsidie vr de tijdelijke aanstelling van een educatief medewerker gaf de educatieve activiteiten van het museum, met prgramma s vr leerlingen in het basisnderwijs en educatieve prgrammering rndm tentnstellingen, een flinke impuls. Regelmatig ntwikkelde het museum publieksactiviteiten in aansluiting p lkale evenementen en thema- activiteiten en werkte daarbij nauw samen met uiteenlpende lkale partners. Ok in het verlengde van landelijke thema- activiteiten, zals de jaarlijkse Week van de Geschiedenis en het Natinaal Museumweekend, ntwikkelde het museum activiteiten. Het verdwijnen van de gemeentelijk gesubsidieerde Vangnetbanen bracht het museum een gevelige slag te. Van 5 medewerkers die via deze regeling in het museum werkten werd afscheid genmen. Naast een nmisbare grep enthusiaste en betrkken vrijwilligers beschikt het museum daarmee nu ver één reguliere berepskracht in dienst van het museum (directeur), en ver een free- lancemedewerker educatie. Het museum ntwikkelt zich de kmende jaren verder dr tt een prfessinele vrijwilligersrganisatie. 3. Ambities In de kmende beleidsperide ntwikkelt het Nederlands Vlksbuurtmuseum zich verder als belevingsmuseum en als kenniscentrum van de vlksbuurt, waarbij de Utrechtse bakermat exemplarisch is vr vlksbuurten in de rest van Nederland. Dr p de huid van het museum ntwikkelde publieksactiviteiten, dr strategische samenwerking met lkale en natinale rganisaties, dr de inzet van betrkken deskundigen, dr het vinden van alternatieve financieringsbrnnen vr prjecten, dr het verstevigen van samenwerking met de zakelijke markt en de inzet van betrkken, enthusiaste en flexibele vrijwilligers realiseert het museum de kmende jaren een verdere prfessinaliseringsslag en een steviger psitinering. De jaarlijkse subsidiebijdrage van de gemeente vrmt hierbij een uiterst ndzakelijke basis en vliegwiel. Op een belangrijk nderdeel wijzigt het museum van kers. Het ziet af van de realisatie van de laatste fase van herinrichting vlgens het rsprnkelijke plan. Hiervr ntbreken vralsng de 3

4 financiële middelen (circa ). Fndsenwerving verlpt in deze ecnmisch minder gunstige tijden meizaam en trekt, z leert de recente ervaring, een zware wissel p medewerkers en bestuur. In plaats daarvan ntwikkelt het museum in 2012 een bescheidener, maar deltreffende nu ng ntbrekende histrische presentatie, en verdiept de histrische hfdthema s de kmende jaren in wisseltentnstellingen. Iedere wisseltentnstelling vegt z uiteindelijk weer nderdelen te aan de vaste pstelling. Het museum ziet zich ged in staat zijn ambities p basis van deze werkwijze en de reeds gerealiseerde herinrichting verder vrm te geven. Dr tentnstellingen en evenementen in huis, maar in tenemende mate k met presentaties p externe lcaties, rndm thema s als vlksfeesten, armedebestrijding, vergrijzing, migratie, wnen, werken en werkelsheid, saamhrigheid, gezndheidszrg en lkale histrie. In het Utrechts Archief f het Centraal Museum. Bij banken f verzekeraars. In het kader van de Vrede van Utrecht 2013 en Utrecht Culturele Hfdstad Als nderdeel van thematische prjecten van cllega- culturele instellingen in de stad. Met buitenprgramma s p het plein vr de deur rndm Kninginnedag en Culturele Zndagen en met intrductieprgramma s vr nieuwe studenten. Met de uitbreiding van buurtwandelingen. Activiteiten die de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het museum vergrten, vr stadsbewners en vr bezekers van buiten. Rndm lkale en natinale thema s, geïllustreerd aan de hand van vrbeelden en met gebruikmaking van de specifieke kennis rndm Utrechts Wijk C. Daarnaast zet het museum in p grtschaliger digitale ntsluiting van zijn cllectie en kennis p het gebied van vlksbuurten. Dr het vrmgeven van een web- prtal, waar recreatieve, educatieve en cllectie- gebnden infrmatie ver het museum wrdt gebden, maar die k drlinkt naar websites, archieven en kennis ver vlksbuurten uit andere steden. Het Nederlands Vlksbuurtmuseum als natinaal kenniscentrum krijgt daardr p een geëigende manier verder vrm. Een cmbinatie dus van p maat ntwikkelde, vernieuwende publieksactiviteiten en digitale kennisntsluiting. Gekppeld aan een drlpend aanbd van educatieve prgramma s, wat het museum beschuwt als kernactiviteit. Een kwalitatieve en veelzijdige mix die het museum de kans biedt, binnen de mgelijkheden van de huidige rganisatie en binnen het huidige tijdsgewricht, m zijn publiek ( jaarlijkse bezekers in 2016) ptimaal bij de vlksbuurt te betrekken, m deel te nemen aan en te preven van de veelkleurige aspecten uit het dagelijks leven van de gewne mens. Waardr het museum ng steviger in de stad Utrecht verankert, en natinaal meer zeggingskracht krijgt. 4. Activiteiten De kmende jaren ntwikkelt het Nederlands Vlksbuurtmuseum activiteiten, die het leven in een vlksbuurt beleefbaar maken, gericht p een breed, zwel jng als ud publiek van binnen en buiten de stad. Meer dan in de vrige beleidsperide treedt het museum met zijn activiteiten naar buiten. 4

5 Het Nederlands Vlksbuurtmuseum duikt in allerlei vrmen en p allerlei plekken p in de stad. Na een peride waarin de fcus was gericht p een grt prject, de interne herinrichting, stapt het museum nu in een vlgende, dynamische ntwikkelingsfase, gericht p sterkere prfilering, grter publieksbereik en uitbuw van ndernemerschap. Museumcllectie en vaste presentatie In zijn vaste presentatie tnt het museum aan de hand van cllectiestukken en een multimediale presentatie het dagelijks leven in het Utrechtse Wijk C tussen 1850 en De presentatie brengt de wijk dr een tt de verbeelding sprekende en zintuigen prikkelende vrmgeving tt leven. Met een vernieuwende en genuanceerde kijk p de vlksbuurt, zwel vanuit histrisch perspectief als gelinkt aan hedendaagse prbleemwijken. De museumcllectie bestaat uit een rijke verzameling zeer divers materiaal, merendeels beschikbaar gesteld dr buurtbewners. De cllectie bevat ansichtkaarten, ft s, schilderijen, pentekeningen, schlbekjes, krantenartikelen, kadasterkaarten en reclamemateriaal, en gebruiksvrwerpen uit de vlksbuurt zals kleding, interieur en gezelschapsspellen. Van grte waarde zijn de geluidsbanden van interviews met ud bewners van Wijk C (een belangrijk ral- histry - archief) en filmpnames. Regelmatig stelt het museum cllectiestukken in de vrm van bruiklenen aan derden beschikbaar. Dcumentatie en registratie gebeurt dr deskundige vrijwilligers. Graag verrijkt het museum de museumervaring dr de ntwikkeling van auditurs, zwel binnen als buiten het museum. Met behulp van apps vr I- phnes, inmiddels veel gebruikt en tegepast dr zwel jng als ud. Thematentnstellingen Jaarlijks ntwikkelt het museum twee thematentnstellingen rndm aan de cllectie en museummissie gerelateerde, vaak actuele, nderwerpen. De tentnstellingen kmen dr de inzet van deskundige vrijwilligers en buurtbewners tt stand en zijn gericht p interactie met het publiek. Vaak betreft het een samenwerkingsprject met een lkale culturele f maatschappelijke rganisatie. Jaar Thema Thematentnstellingen 2013 Vrede van Utrecht, tevens Jaar van de Burger Oprer, kracht van het vlk ; veranderingen die met succes f juist niet dr het vlk zijn afgedwngen. Vrede kmt niet alleen dr diplmaten. Feest, kracht van het vlk ; wat is er ndig vr een ged feest? 2014 Familie Van dubbeltje tt kwartje ; een wall f fame, waarin niet alleen grtheden uit de vlksbuurt maar k de plaatselijke helden aan bd kmen. Samen in bad, de veranderingen van de laatste vijftig jaar in het samenwnen Eten Van Pieper tt Pasta een verhalententnstelling ver hngertchten, besitas- prblemen, vedselbanken vr je huisdier. De sciale kant van eten in al zijn diversiteit Op ieder ptje., ver het belang van 5

6 geznd en schn vedsel. Hygiëne en ntwikkelingen in het huishuden van de laatste 100 jaar Werk Making Mney, ver markante uitgestrven berepen, jbhppen, flexwerk e.d.. De Spinazieacademie, geschiedenis van het vakgericht nderwijs zals de huishud - en ambachtschl. Webprtal vlksbuurten Digitale ntsluiting van infrmatie ver en de cllectie van het Nederlands Vlksbuurtmuseum staat tt nu te in de kinderschenen. Cllectiegegevens staan gedeeltelijk ng in een veruderde database, een gede interactieve publiekswebsite is ng niet gerealiseerd. In het licht van alle ambities richt het museum zich de kmende jaren p de ntwikkeling van een webprtal, die meerdere delen dient. Het biedt bezekers praktische infrmatie ver het museum, een activiteitenverzicht en nieuwsfeiten. Het maakt de cllectie, inclusief het namen- en ftarchief, breder tegankelijk en verbetert daardr de dienstverlening. Het biedt de mgelijkheid een interactieve kaart van Wijk C binnen Ggle Maps te ntwikkelen en z infrmatie en cllectiestukken te verbinden met huisnummer, gebuw f straatnaam. En, last but nt least; dr het linken aan vlksbuurt- dcumentatiebrnnen, - websites en - kennisbanken in heel Nederland maakt het museum zijn ambities als natinaal kenniscentrum vlksbuurten expliciet. Het liefst interactief, dr gebruikmaking van een wiki- applicatie. Randprgrammering: activiteiten rndm actuele thema s, wisselexpsities en vlkscultuur. Naast zijn museale presentaties ntwikkelt het museum de kmende jaren een breed palet aan publieksactiviteiten, zwel binnen als buiten het museum, p uiteenlpende lcaties. Daarbij sluit het museum zich aan bij vr de hand liggende prgramma s, partners en thema s, zwel lkaal als landelijk. Tekmstige jaaragenda s bevatten bijvrbeeld ptredens, lezingen en kleine evenementen en expsities rndm Sint Maarten, Sinterklaas en Kninginnedag, in het verlengde van Culturele Zndagen, het Natinaal Museumweekend en de Museumnacht, de Maand van de Geschiedenis, de Unesc- ratificatie van het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfged, de pening van het nieuwe statinsgebied f het jubileum van een wningcrpratie. Daarnaast ntwikkelt het museum steeds meer prgramma s p maat en arrangementen. Van lezingen tt kinderfeestjes, van wrkshps tt bedrijfsuitjes. Verhuur van museumruimtes buiten peningstijden, bijvrbeeld vr vergaderingen, vrmt nderdeel van deze maatprgrammering. Opleiding van vrijwilligers bij al deze activiteiten vrmt daarbij een aandachtspunt. Educatieve prjecten Het Nederlands Vlksbuurtmuseum ziet educatie als kerntaak en vertaalt die dr het bieden van een veelzijdig educatief aanbd, met name gericht p kinderen. Met prgramma s vr het basisnderwijs. Vr individuele museumbezekers in de vrm van activiteiten in het verlengde 6

7 van de vaste presentatie en wisselexpsities. Visie en delstellingen p het gebied van educatie wrden verderp tegelicht. De vlksbuurt als verlengstuk van het museum: buurtwandelingen Vanuit de gedachte dat de echte museumcllectie de vlksbuurt zelf betreft, breidt het museum het aanbd aan wandelingen en rndleidingen dr de buurt de kmende jaren uit. Onder leiding van een gids, maar k met behulp van dwnladable apps. Het meer verbinden van het binnen- en buitenmuseum, het publiek met de mwnenden, dr een grtere inzet p uiteenlpende activiteiten, geeft het thema vlksbuurt meer inhud en diepte. Inhudelijke mtivatie en ntwikkeling Dr presentaties p uiteenlpende plekken in de stad, zwel bij culturele en maatschappelijke instellingen als bedrijven, maakt het museum zich beter zichtbaar en kennis ver de Utrechtse vlksbuurten breder tegankelijk. Het betekent het creëren van vernieuwend aanbd, vaak in de vrm van maatwerk, dr flexibel inspringen p kansen en het strategisch aangaan van partnerships. Het museum gaat daarbij experimenten niet uit de weg. Digitale ntsluiting van museum en cllectie brengt landelijke prfilering en kennisverdracht dichter nder handbereik, p een interactieve en participerende manier Partners Het Nederland Vlksbuurtmuseum trekt waar mgelijk thematisch/inhudelijk en prmtineel p met de musea in het Museumkwartier, en versterkt daardr zijn cultuuraanbd en prfilering. Op het gebied van kennisntwikkeling en uitwisseling nderhudt het museum cntacten met instellingen zals De Nederlandse Museumvereniging, Landschap Erfged Utrecht, Instituut Cllectie Nederland, de Kamer van Kphandel, de Vereniging Utrechtse Musea, het Utrechts Archief, het Meertensinstituut, het Nederlands Centrum vr Vlkscultuur, het Nederlands Openluchtmuseum, het Jrdaanmuseum, etc. Op het gebied van educatie werkt het museum p allerlei manieren samen met het nderwijs en aan het nderwijs gerelateerde instellingen, zals het basis- en vrtgezet nderwijs, Universiteit Utrecht, HKU, de Reinwardt Academie en het UCK. Op verheidsniveau heeft het museum nder meer te maken met de gemeente Utrecht, prvincie Utrecht, Wijkbureau Binnenstad, het Ontwikkelbedrijf Gemeente Utrecht (OGU), U- PASbureau en Culturele Zndagen. Vr prjecten det het museum een berep p reginale en landelijke fndsen en spnsren. Met het g p teristische prfilering nderhudt het museum nauw cntacten met de lkale rganisaties p dit gebied (RnDm, Terisme Utrecht, etc.) Ok met het bedrijfsleven en maatschappelijke rganisaties hudt het museum de cntacten warm, zwel vanuit het gpunt van partner- en spnsrships, als vr het aanbd van bedrijfsuitjes f verhuur van museumruimtes. Thematisch vindt het museum aansluiting bij nder meer wningbuwverenigingen, vakbnden, financiële instellingen, energie- en waterleveranciers en verzekeraars. 7

8 Omwnenden en dnateurs vrmen tensltte een belangrijke en betrkken grep participanten van het museum. 5. Psitinering Het Nederlands Vlksbuurtmuseum is het enige museum in Nederland ver de gewne man in een stedelijke vlksbuurt, en binnen Utrecht het enige museum dat in zijn geheel aan Utrechtse geschiedenis is gewijd. Het is al genemd: het Nederlands Vlksbuurtmuseum zet de gewne man centraal, en maakt een Utrechtse vlksbuurt exemplarisch vr de rest van Nederland. Dr een breed scala aan activiteiten binnen en buiten het museum en inzet van een interactieve website psitineert het museum zich de kmende jaren sterker als landelijk kenniscentrum van vlksbuurten p Utrechtse grndvesten. Z laat het museum bezekers p een nieuwe manier kijken naar het stelsel van buurten en straten dat in de vlkmnd een vlksbuurt heet, met een staaltje innverende nstalgie. Het museum draagt bij aan een beter imag van de vlksbuurt. En andersm trekt het museum publiek dat vanuit pleiding en achtergrnd niet tt de standaard- museumbezeker wrdt gerekend. 6. Internatinale uitstraling De ambities van het Nederlands Vlksbuurtmuseum reiken de kmende jaren primair tt aan de natinale grenzen. Wat niet wil zeggen dat het thema vlksbuurten geen internatinale aansluiting biedt. In het verlengde van de internatinale ambities van stad en prvincie stelt het museum graag zijn kennis en expertise beschikbaar. Als enig Nederlands museum is het Vlksbuurtmuseum aangeslten bij het ICOM (Internatinal Cuncil f Museums)- cmité Internatinal Mvement fr a New Muselgy, waarin zgenaamde cmmunity - musea uit de hele wereld elkaar ntmeten. Het Nederlands Vlksbuurtmuseum ziet mgelijkheden, in het verlengde van de Unesc- ratificatie van het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfged, een internatinaal uitwisselingsprject vrm te geven. 7. Cultuureducatie Educatie vrmt een speerpunt binnen het museumbeleid. Dr middel van zijn educatieve activiteiten, vrnamelijk gericht p jnge bezekers, verdiept en verrijkt het museum de beleving van de vlksbuurt. Het zrgt vr bewustwrding van veranderende tijdsgeest en ns dagelijks leven ten pzichte van hnderd jaar geleden en draagt z bij aan het histrisch besef van kinderen. Ok in de educatieve prjecten staat het dagelijks leven van de gewne mens centraal, vaak letterlijk vertaald in de belevingswereld van een kind dat leeft in de vlksbuurt aan het begin van de 20ste eeuw. Actuele maatschappelijke thema s wrden aansprekend vertaald en in histrisch perspectief geplaatst. Educatieve activiteiten vrmen fwel randprgrammering rndm tentnstellingen en zijn dan met name gericht p gezinnen met kinderen en grtuders met kleinkinderen (intergeneratineel), fwel schlbrede prjecten vr het basisnderwijs. Dit laatste prgramma is lesstfvervangend 8

9 vr veelgebruikte geschiedenismethdes in het basisnderwijs, met name rndm het thema Grtmeders tijd. Het museum neemt met zijn schlprgrammering deel aan lkale prjecten zals Museum in de Klas Family (UCK). Met de aanstelling van een freelance medewerker educatie gaf het museum educatie de afgelpen jaren kwalitatief en kwantitatief gestalte en een vaste plek in het museumaanbd. Het is ndzakelijk deze externe expertise k de kmende jaren aan het museum te kunnen verbinden, m het museale educatieve aanbd verder te ntwikkelen en te prfessinaliseren. Basis vr het huidige prgramma van educatieve activiteiten vrmen zwel ervaringen met prjecten uit het verleden (zals Bakkersverhalen, waar het nderwijs enthusiast p af kwam), als een gericht beheftenderzek, cncurrentieanalyse en analyse van gebruikte lesmethden binnen het basisnderwijs. Het is duidelijk dat de thematiek en cllectie van het museum aansluit bij verschillende kerndelen van het basisnderwijs, zals rekenen, taal, geschiedenis, riëntatie p jezelf en de wereld. Cncreet bestaat het ttale educatieve aanbd van het museum uit: vier interactieve educatieprgramma s, aangepast aan delgrep, leerstijlen, kerndelen en geschiedenismethdes vr het basisnderwijs; een publieksrute, De Steeg van Jp en Jpie, in het museum; vier maal per jaar een theatrale educatieve dag als publieksactiviteit; p maat gemaakte prgramma s (p aanvraag) vr het vrtgezet nderwijs. Vr basisschlen is het aanbd interessant, vanwege: de cmbinatie van receptief, actief en reflectief leren; de cmbinatie van meerdere kunstzinnige disciplines, waarnder theatrale expressie; het aanbd van lesstfvervangende en lesstfverrijkende prgramma s vr de middenbuw; directe aansluiting p kerndelen in het basisnderwijs. Met het lesprgramma richt het museum zich in principe p alle basisschlen uit de stad Utrecht en p de bredere regi. Met het ttale educatieve aanbd streeft het museum naar nieuwe en meer bezekers en naar een bredere naamsbekendheid. Naar een jaarlijks bereik van 1200 leerlingen vanuit het basisnderwijs in Het museum werkt p het gebied van educatie samen met nder meer het stedelijke en reginale basisnderwijs; p het gebied van kennis- en ervaringsuitwisseling en samenwerking in prgrammering en prmtie met het Nederlands Centrum vr Vlkscultuur en Immaterieel Erfged, Utrechtse musea en erfgedinstellingen, UCK en Culturele Zndagen. Het museum evalueert de prjecten aan de hand van verslaglegging van reacties van dcenten, museummedewerkers en publiek verwerkt de resultaten dr aanscherping van bestaande en input in nieuwe prjecten. 9

10 8. Bedrijfsvering Het Nederlands Vlksbuurtmuseum is een prfessinele vrijwilligersrganisatie met 1 werknemer (0,8 fte) en een free- lance medewerker educatie (0,3 fte). Vr alle vrkmende activiteiten en werkzaamheden det het museum een berep p een hechte, betrkken en deskundige grep vrijwilligers. Vrijwilligers ntvangen tt p heden geen vrijwilligersvergeding. Het museum streeft ernaar dat in de tekmst wel te kunnen den, gerelateerd aan grei van de inkmsten. 9. Organisatiestructuur Het Nederlands Vlksbuurtmuseum kent een rganisatiestructuur, waarbij de directie verantwrdelijkheid aflegt aan het museumbestuur. Een belangrijke taak van de rganisatie is het drntwikkelen van het museum als prfessinele vrijwilligersrganisatie, waarvr het museum inmiddels beleid ntwikkelde. Als rganisatiedelstelling streeft het museum ernaar in 2016 de rganisatie verbreed te hebben met de vaste aanstelling van een medewerker marketing/educatie vr minimaal 0,3 fte. Bestuur en directie verhuden zich p een transparante en cnstructieve wijze tt elkaar, en hanteren een werkwijze die zveel mgelijk in het verlengde ligt van de Cde Cultural Gvernance en Cde Culturele Diversiteit. 10. Ondernemerschap Het Nederlands Vlksbuurtmuseum werkt in de kmende beleidsperide p basis van een rganisatiebegrting van circa in 2013 tt ruim in Het percentage eigen inkmsten verhgt het museum in die peride van 21,5 % in 2013 tt bijna 30 % in Verhging van de eigen inkmsten kmt vrt uit een grter publieksbereik en de gunstige effecten daarvan p kaartverkp, museumwinkel- en hrecamzet, verhuur van museumruimtes, etc. Gedeeltelijk kmen deze meerinkmsten ten gede aan het marketingbudget, dat mmenteel vlstrekt ntereikend is. Prjecten en activiteiten (inclusief bijbehrende publiciteitsmiddelen) wrden apart begrt en gedekt uit aan het basisbudget tegevegde inkmsten vanuit fndsen- en spnsrwerving. Het museum hanteert een pragmatische strategie m financiële tegenvallers te beperken: uitgaven wrden alleen gedaan als daar financiële dekking vr is. Vr echte calamiteiten beschikt het museum ver een bescheiden buffer. 11. Publieksbereik Mmenteel ntvangt het Nederlands Vlksbuurtmuseum jaarlijks ngeveer bezekers. In 2016 streeft het museum naar een publieksbereik van bezekers per jaar. De samenstelling van het publiek is grfweg als vlgt: (ud)bewners van de stad dagjesmensen (gezinnen met kinderen, seniren) 10

11 grepen (bedrijven en verenigingen) schlen (basisnderwijs). Het museum registreert bezekers aan de hand van kaartverkp. Het museum is ppulair bij 50- plussers en, in tenemende mate, bij gezinnen met kinderen. Ongeveer 36% van de bezekers kmt uit de stad Utrecht, 27% uit de prvincie, 32% uit de rest van het land, 2% uit het buitenland. (3% niet ingevuld) Het museum wil vr jng en ud een gastvrij, laagdrempelig en maatschappelijk betrkken museum zijn. Het is er trts p dat k drgaans niet- museumbezekers, de drempel van het museum verstappen. Uit publieksnderzeken blijkt dat de waardering vr het museum grt is. Dr een afwisselend activiteitenprgramma wrden verschillende publieksgrepen de kmende jaren aangesprken en uitgendigd met het Nederlands Vlksbuurtmuseum kennis te maken f de kennismaking te vernieuwen. Het museum speelt in p trends als vergrijzing, belangstelling vr vlkscultuur en cultureel erfged, p het feit dat de bewnerssamenstelling van vlksbuurten enrm divers is, p de behefte aan educatieve trips (je det iets leuks en je leert k ng wat) en de behefte aan maatschappelijke prfilering dr het bedrijfsleven. Met de educatieve prgramma s spreekt het museum de jngste bezekers aan, seniren vrmen een greimarkt. In grepsverband, f als grtuders met kleinkinderen. Met het g p het publieksbereik vrmt de letterlijke vindbaarheid en zichtbaarheid van het museum een punt van aandacht. Ondanks de ligging van het museum, p lpafstand van het statin en de Utrechtse grachten, lijkt vr veel dagjesmensen het Utrechtse centrum bij De Bijenkrf p te huden. Het museum verwacht met de ntwikkeling van het nieuwe statinsgebied en de herinrichting van de Sint Jacbsstraat een beter lp en meer uitstraling te krijgen. Ok een gede, geactualiseerde bewegwijzering vrmt hierbij een punt van aandacht. Het museum ndigt bezekers uit, dr middel van laagdrempelig publieksnderzek, hun mening, waardering, ervaringen en suggesties naar aanleiding van een museumbezek schriftelijk vast te leggen. De ntwikkeling van een interactieve website maakt het mgelijk gegevens van nieuwe en bestaande bezekers en belangstellenden vast te leggen in een database, en deze grep ptentiële herhaalbezekers met regelmaat te veden met nieuwsfeiten. 12. Marketing Het budget vr publiciteit en marketing van het Nederlands Vlksbuurtmuseum is mmenteel vlstrekt ntereikend. In het verlengde van de ambitie het museum de kmende jaren sterker te prfileren, verruimt het museum vanuit meerinkmsten geleidelijk de marketingmiddelen, en streeft ernaar p prjectbasis marketingactiviteiten en expertise dr externe financiering te realiseren. Het is de ambitie rnd 2016 een vaste medewerker educatie/marketing (minimaal 0,3 fte) aan het museum te verbinden. 11

12 Mmenteel is het museum vrnamelijk afhankelijk van free publicity. Intensivering van het activiteitenprgramma in de kmende jaren vedt deze vrm van publiciteit ngetwijfeld. Bij grtere tentnstellingen prduceert het museum flders en affiches; incidenteel wrden er zwel lkaal als landelijk geadverteerd. Het museum beschikt daarnaast ver een algemene museumflder, die via instellingen en teristische rganisaties prvinciebreed wrdt verspreid. In diverse museumgidsen wrdt er naar het museum verwezen, net als p verschillende teristische en culturele websites. Dnateurs van het museum ntvangen vier maal per jaar een nieuwsbrief, die k in een breder partnernetwerk wrdt verspreid. De kmende jaren investeert het museum in de ntwikkeling van een interactieve website, die tevens prtal wrdt tt landelijke cllecties en kennis p het gebied van vlksbuurten. Het museum sluit daarnaast waar mgelijk aan en trekt gezamenlijk p in marketingcampagnes van derden, zals die van het Museumkwartier. Het museum past prijsdifferentiatie te in de entreetarieven. Vlwassenen betalen 5 eur entree, MJK/U- pas/dnateurs en kinderen tt 12 jaar hebben gratis tegang tt het museum. Met ingang van 2012 brengt het museum vr schlbezeken een bedrag van 50,00 in rekening; vrheen was deelname aan de educatieve schlprjecten gratis. 12

13 13 Overzicht activiteiten , geplande aantal activiteiten Aantal prducties / prgramma's / tentnstellingen Aantal vrstellingen / cncerten In Utrecht grtere wisselexpsities Buiten Utrecht (in Nederland) In het buitenland TOTAAL EDUCATIE Aantal educatieve prgramma's Aantal vrstellingen / wrkshps / (zie hfdst.7) cncerten (educatief) Aantal schlen (uitlpend nr 40 in 2016) OVERIGE ACTIVITEITEN Overige activiteiten (zals lezingen, wrkshps, publicaties) namelijk: (mschrijf de activiteit) (uitlpend naar 70 In 2016) zie hfdst 4 randprgrammering 13

14 14 Publieksbereik in aantallen Aantal bezekers aan vrstellingen / cncerten / tentnstellingen Aantal schlieren / leerlingen / verige deelnemers (educatieve prgramma's) Aantal deelnemers aan verige activiteiten (uitlpend naar in 2016) (uitlpend naar 1200 in 2016) (uitlpend naar 1500 in 2016) 14

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING EXPOPLU

MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING EXPOPLU MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING EXPOPLU 2016-2018 Inhudspgave Hfdst. Titel Blz. 1.0 Wat is de Expplu? 3 1.1 Expplu missin statement 3 1.2 Visie van de Expplu 4 1.3 Delstelling van de Expplu 4 2.0 Delgrep

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering en uitbreiding dienstverlening

Kwaliteitsverbetering en uitbreiding dienstverlening Prjectverantwrding 2008-2011 Kwaliteitsverbetering en uitbreiding dienstverlening Meet-Inn staat vr gastvrijheid dr Ontmeting Ontspanning Ondersteuning Ede, 27 februari 2012 Inhudspgave 1. Wat heeft het

Nadere informatie

HDV Aalten Fatih Camii

HDV Aalten Fatih Camii HDV Aalten Fatih Camii Bdendijk 12 7121 GK AALTEN INHOUDSOPGAVE Delstelling stichting pagina 1 Organisatie pagina 1 Werven, beheren en besteden van de fndsen pagina 2 Activiteiten pagina 4 Eindwrd pagina

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke

Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Dampfbahn Furka-Bergstrecke DVD Furka-Bergstrecke Tekst: Pictures: J. Wlff en Peter Witkp K. Schltes, P. Deuss Cpyright VFB Sectie Nederland 2009 www.furkabahn.nl Bestelinfrmatie: De verkpprijs van de

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 2 november 2010 Nummer voorstel: 2010/105

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 2 november 2010 Nummer voorstel: 2010/105 Vrstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2 nvember 2010 Nummer vrstel: 2010/105 Vr raadsvergadering d.d.: 16-11-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013 Samenvatting aanvraag Master f Music Hanzehgeschl Grningen d.d. 21 maart 2013 Algemeen Srt aanvraag: Nieuwe pleiding X Omzetting van een nbekstigde naar een bekstigde bestaande hb master (geaccrediteerd

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Derde Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland. dd 1 maart 2009 Quickscan Jeugd en Alchl in Zeeland dd 1 maart 2009 1. Actuele stand van zaken rndm dit thema in Zeeland, k met betrekking tt benemde prblematiek als cmazuipen, alchlgebruik beneden de 16 jaar, etc. Is

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Home-Start informatie voor gemeenten

Home-Start informatie voor gemeenten Hme-Start infrmatie vr gemeenten Hme-Start Hme-Start biedt ndersteuning, vriendschappelijk cntact en praktische hulp aan gezinnen met jnge kinderen. Een vrijwilliger bezekt een gezin een dagdeel per week;

Nadere informatie

Implementatie Leerlijnen

Implementatie Leerlijnen Nieuwsbrief nr. 6 December 2008 Implementatie Leerlijnen Wec-Raad, Pstbus 222, 3500 AE Utrecht, 030-276 9911 inf@wecraad.nl Inhudspgave Vanuit het KIT 1 Tetsntwikkeling speciaal nderwijs en speciaal basisnderwijs

Nadere informatie