Conditioneringonderzoek Gasthuismolenbrug & Vechtbrug te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conditioneringonderzoek Gasthuismolenbrug & Vechtbrug te Utrecht"

Transcriptie

1 Conditioneringonderzoek Gasthuismolenbrug & Vechtbrug te Utrecht De Gasthuismolenbrug & Vechtbrug verbindt vier Utrechtse buurten. Bewoners uit elk van die buurten blijken al enige tijd met de brug bezig te zijn, aanvankelijk allemaal apart maar sinds het najaar van 2012 start de samenwerking.

2 Aanleiding De Visie Vechtoevers (2012) is een uitwerking van het Groenstructuurplan uit De aanpak van de Vechtoevers (van de Weerdsluis tot de Marnixbrug) is een omvangrijk, meerjarig groenprogramma. Het lag niet zo voor de hand om daarin ook de bruggen mee te nemen; dat zijn immers geen groenprojecten. De toenmalige assistent-wijkmanager van Noordwest heeft de Gasthuismolenbrug in een van de eerste fasen van de Visie Vechtoevers wel eens aangestipt, maar daar is toen geen acht op geslagen, omdat men immers met vergroening bezig was. Als gevolg hiervan is de Gasthuismolenbrug gemist, maar de gemeente is welwillend om deze in een later stadium alsnog op te nemen, dat zou zelfs al toegezegd zijn door het wijkbureau. Aanvankelijk maakte een participatietraject geen deel uit van de visie. De gemeenteraad heeft er sterk op aangedrongen, dat alsnog toe te voegen. De projectleiding heeft daar gehoor aan gegeven en er zijn in april 2012 een aantal avonden gehouden. Daaruit kwam naar voren dat omwonenden sterk hechten aan sociale veiligheid, verkeersveiligheid en aan ruimte voor participatie in het uitvoeringstraject. Dit lobbyboekje is tot stand gekomen dankzij De bewoners én initiatiefnemers van de 4 buurten, te weten; Jan Verkaik, Klaas Kromhout, Linda van Roon, Majne van de Merwe, Marianne de Winter, Melissa Romani en Rob van Audel en alle geïnteresseerde bewoners die het initiatief volgen en steunen. En een bijdrage uit het LeefBaarheidsBudget van het wijkbureau Noordwest en het wijkbureau Noordoost Colofon augustus 2014 Metname architectuur Mariken van Nimwegen De Visie Vechtoevers bevat een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is bedoeld om een start te maken met het beeld dat de visie voor ogen heeft. De Gasthuismolenbrug is niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma, de aanpak van de Gasthuismolenbrug past echter goed binnen de visie. Doelstellingen voor de Vechtoevers Een groene en aantrekkelijke fiets, wandel en vaarroute ontwikkelen die de binnenstad verbindt met het buitengebied. Een fietsroute langs de Vecht ontwikkelen die onderdeel wordt van een netwerk van dragende fietsroutes. Kernwoorden voor deze fietsroute zijn; herkenbaarheid, belevingswaarde en comfort. De Vecht als cultuurhistorisch, ecologisch en ruimtelijk waardevolle lijn beter zichtbaar maken. De kwaliteiten van het water (zowel de belevingswaarde als de ecologische waarde) versterken. Het groen in de wijken versterken. 2

3 Inhoudsopgave INLEIDING 4 GEOGRAFIE 7 NAAMSVERWIJZING GASTHUISMOLENBRUG & VECHTBRUG 8 CULTUURHISTORISCHE WAARDE, UTRECHTSE ARCHITECT SYBOLD VAN RAVESTEYN 10 TYPISCHE KENMERKEN VAN VAN RAVESTEYN 12 PROGRAMMA VAN WENSEN 14 AANBEVELINGEN AFDELING ERFGOED GEMEENTE UTRECHT 15 EIGENDOMSSITUATIE & GEBRUIKERS 17 REFERENTIEBEELDEN EN PROJECTEN 18 KOSTENRAMING 20 DRAAGVLAK 21 PERS & PUBLICITEIT 23 3

4 Inleiding De Gasthuismolenbrug en Vechtbrug, gelegen tussen de Roodebrug en de David van Mollembrug, is een vieze, onveilige en ongure plek, terwijl het juist de toegangspoort over de rivier de Vecht tot de stad Utrecht kan zijn. De brug heeft geen enkele uitstraling. Het bouwwerk is met graffiti beklad, het beton is vervuild, er staan lelijke hekwerken en het onkruid groeit welig. Omdat vrijwel alle randjes door duiven worden gebruikt, zitten de trottoirs en het wegdek vol duivenpoep. De verlichting laat te wensen over en de wat afgelegen locatie trekt vreemde types aan. Er wordt regelmatig drugs verhandeld en er ligt veel zwerfvuil. Het is de enige brug over de Vecht in Utrecht die, nog, niet is opgeknapt. De J.M. de Muinck Keizerbrug, de Marnixbrug, de Roodebrug, de David van Mollembrug, de Stenenbrug en de Weerdsluis zijn allen al in volle glorie hersteld. Als straks het uitvoeringsprogramma van de Visie Vechtoevers zijn beslag krijgt, zal de Gasthuismolenbrug daarin beslist detoneren. De vier buurtcomités zetten zich ervoor in om het zover niet te laten komen. LEEFBAAR aan de V E C H T 4

5 5

6 6

7 Geografie De Gasthuismolenbrug in Utrecht is een spoorbrug in de Centraalspoorlijn die is aangelegd tussen 1938 en Ze is een vaste hooggelegen brug, die ook de kaden van de Vecht overbrugt. Voordien bevonden zich hier meerdere opvolgende bruggen over de Vecht ten behoeve van het spoor. In het kader van het plan van Marle, een groot project waarin tal van ingrepen plaatsvonden aan het spoor in en om de stad Utrecht, is de laaggelegen draaispoorbrug in 1941 buiten gebruik gesteld met de gereedkoming van het verhoogde spoortraject. De uiteindelijke voltooiing van dit spoorwerk, inclusief de onderdoorgangen voor de kaden, vond in 1952 plaats. Sinds de verbreding van het spoor omstreeks 1991 telt de brug vier sporen en een losse brug voor voetgangers, de Vechtbrug. De brug verbindt; twee gebieden; Noordwest en Noordoost vier wijken; Ondiep, Pijlsweerd, Lauwerecht en Loevenhoutsedijk e.o. vier buurten; Hoogstraat, Lauwerecht, Noordse park en Hogelanden vertegenwoordigd door: Stichting Buurtcomité Hoogstraat e.o. Stichting Buurtcomité Lauwerecht Noord Noordse park e.o. Leefbaar aan de Vecht Hogelanden W.Z. e.o. 7

8 Naamsverwijzing Gasthuismolenbrug & Vechtbrug De naam van de Gasthuismolenbrug is waarschijnlijk een samenvoegsel van het Sint Anthonius Gasthuis en Kruitmolen no.8 Het Anthoniegasthuis is in 1435 gebouwd. In dit gasthuis konden behoeftige passanten kosteloos twee of drie dagen onderdak krijgen. In 1511 werd het gasthuis tijdens een oorlog met IJsselstein verwoest. Enkele jaren later werd het gasthuis herbouwd met een kapel. Toen er in 1580 de openlijke uitoefening van de katholieke godsdienst verboden werd, was de kapel van het gasthuis overbodig geworden, waardoor deze weer werd afgebroken. In de loop van de 17de eeuw werd het Anthoniegasthuis een Oudenliedenhuis.' In 1817 werden de meeste gasthuizen opgeheven door een Koninklijk Besluit (Hulzen 1986). Hierdoor kwam het Anthoniegasthuis leeg te staan en werd het in 1818 afgebroken. Het enige wat tegenwoordig nog herinnert aan het gasthuis is de naam van de straat, namelijk de Anthoniedijk. Kruitmolen nr. 8 was een naamloze kruitmolen die zich bevond nabij de huidige Loevenhoutsedijk te Utrecht. De aandrijving geschiedde met een rosmolen waarbij de aandrijvingskracht werd geleverd door een paard. Utrecht is een belangrijk centrum van de buskruitfabricage geweest. Berichten omtrent kruitfabricage aldaar gaan terug tot De stad kende meerdere kruitmolens. Kruitmolen nr. 8 werd in 1622 opgericht door Steven van der Hagen. In 1625 kocht buskruitmaker Johan van Hoorn het bedrijf, dat eeuwenlang in handen van deze familie zou blijven. Er volgden tal van uitbreidingen: een kruitstoof, een zwavelsmelterij, een houtskoolbranderij, een harphuis (een soort zeefinrichting), een koolhuis en een zwavelraffinaderij werden gebouwd, alsmede woningen voor knecht en opzichters. Voorgevel St. Anthoniegasthuis door Jan Bulthuis 1788 (Gem. Archief Utrecht) In 1707 werd ook kruitmolen De Oude Molen gekocht. In de loop van de geschiedenis zijn er diverse ongevallen geweest. In 1807 bestonden er in Nederland nog 12 kruitmolens. Ze droegen behalve een naam, ook een nummer. In 1814 waren er nog 8 kruitmolens over, namelijk de molens 1 t/m 4, en de molens 6 t/m 9. Toen een aantal kruitmolens, en ook Kruitmolen nr. 8, in 1843 samengingen in De Vereenigde Buskruidfabrikatie, voorganger van Muiden Chemie, werd het bedrijf stopgezet en werden de gebouwen gesloopt. 8

9 Vechtbrug (losse brug voor voetgangers) is een voormalige stopplaats aan de Centraalspoorweg tussen Utrecht en Zwolle. De stopplaats Vechtbrug was geopend van 20 augustus 1863 tot een onbekende datum Gezicht op de versierde wachtpost bij de stopplaats Vechtbrug aan de Hogelanden W.Z. te Utrecht, tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de N.C.S. (Nederlandse Centraal Spoorweg-Maatschappij), met poserend spoorwegpersoneel. Op de achtergrond de zijgevel van het huis Lagenoord 50. (Gem. Archief Utrecht) Gezicht op de erepoort de spoorbrug over de Vecht en de stopplaats Vechtbrug te Utrecht, tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de N.C.S. (Nederlandse Centraal Spoorweg-Maatschappij), met poserend spoorwegpersoneel op de spoorwegovergang aan de Hogelanden O.Z. Op de achtergrond enkele huizen aan de Lagenoord. N.B. De straatnaam Hogelanden O.Z. is in 1973 gewijzigd in Lauwerecht. (Gem. Archief Utrecht) 9

10 Cultuurhistorische waarde, Utrechtse architect Sybold van Ravesteyn De Gasthuismolenbrug en de Vechtbrug zijn ontworpen door de Utrechtse architect Sybold van Ravesteyn, evenals de spoorviaducten bij de Ooster- en Westerkade, bij het Leidsveer (de Leidseveertunnel), en bij de overgang tussen de Brailledreef en de Talmalaan. Sybold van Ravesteyn ( ) was de zoon van een Rotterdamse wijnhandelaar. Hij studeerde tussen 1906 en 1912 civiele techniek aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1912 kwam hij als aspirant-adjunctingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen terecht. In de jaren twintig kreeg de architectuurafdeling van de Nederlandse Spoorwegen gestalte. Samen met zijn collega Schelling was Van Ravesteyn verantwoordelijk voor het ontwerp van de stationsgebouwen. Alle stations benoorden de lijn Hoek van Holland- Winterswijk zijn van Schelling; de zuidelijke zijn van van Ravesteyn, waaronder de stations van Rotterdam en van Utrecht. Het voor Hoog Catharijne gesloopte Utrechtse station werd beschouwd als één van de mooiste van die tijd. Utrecht CS; golvende lijnen in de gevel, betonnen zuiltjes Van Ravesteyn woonde en werkte in Utrecht, waar hij lid was van de Utrechtse Kunstkring en betrokken was bij het katholieke tijdschrift De Gemeenschap. In 1932 bouwde hij een eigen woonhuis aan de prins Hendriklaan in Utrecht. Naast zijn werk bij de NS had hij ook een eigen architectenbureau. Van Ravesteyn had een voorliefde voor Italië en voor de monumentale Italiaanse architectuur. Hij maakte vele reizen naar het buitenland. In 1959 beëindigde hij op 70-jarige leeftijd zijn werkzaamheden voor de NS. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in het Rosa Spierhuis in Laren. Behalve seinhuizen, stations en schakelhuisjes werkte de meester van de gebogen lijn ook aan particuliere opdrachten, zoals Diergaarde Blijdorp ( te Rotterdam), Theater Kunstmin (1940 te Dordrecht) en het kantoorgebouw voor de NV Brandverzekering Maatschappij De Holland van 1859 (1939 te Dordrecht), het koninklijk jacht de Piet Hein (1937 nationaal huwelijksgeschenk voor Juliana en Bernhard) en benzinestations van Purfina. Hij ontwierp ook interieurs en sierlijk meubilair. 10 Utrecht CS interieur: gekrulde hekwerken, dragende zuilen en de lijnen van het plafond.

11 Van Ravesteyn begon als modern en functionalistisch architect samen met architecten als Rietveld en Oud, maar ontwikkelde halverwege de jaren dertig een geheel eigen stijl. Zijn stijl wordt gekenmerkt door wat genoemd wordt 'barokke vormen': ronde vormen en krullende lijnen en geïnspireerd door de klassieke barokarchitectuur van Italië, maar dan wel met een geheel eigen draai en dat leidde tot veel controverses met zijn collega s van het nieuwe bouwen. Tevens was hij zeer bedreven in het werken met beton, zeker in de vooroorlogse jaren een nieuw en zeer modern materiaal Leidseveertunnel: openingen in de tunnel, hekwerken met krul. Gasthuismolenbrug:zwevende zuilen, ronde openingen in de tunnel, rondingen en alles in beton. De hekwerken in stalen buis met krul en ook een ronde opening. Veel werk voor de NS heeft enorm geleden onder de voortdurende modernisering van de spoorwegen. Ook veel particuliere opdrachten zijn aan sloop- en verbouwwoede ten prooi gevallen. In Utrecht is onlangs het spoorwegviaduct aan de Oosterkade gesloopt. Werk van hem wordt dan ook steeds zeldzamer en dat terwijl hij als één van de meest bijzondere architecten van de 20 e eeuw wordt beschouwd. * bronnen; afdeling erfgoed te Utrecht en Architectuur in Rotterdam Seinhuis bij CS (gesloopt), let op de karakteristieke rondlopende lijnen van het wachthuis zelf en de ronde ramen. 11

12 Typische kenmerken van van Ravesteyn Wat zie je hiervan terug bij de Gasthuismolenbrug en de Vechtbrug? Klassieke elementen als zuilen met daarop een blokvormig kapiteel. Een kapiteel of kopstuk is de bekroning, kopstuk of bovenbeëindiging van een zuil, pijler of pilaster, in de regel om de last of kracht op een smaller draagvlak over te brengen. De zuil heeft een subtiel terugliggend randje. Ronde vormen en golvende lijnen. De naar voren stekende draagconstructie met zijn karakteristieke belijning, de afgeronde vormen en natuurlijk de typische ronde openingen. Krullende vormen, hier met name bij de hekwerken 12

13 In 1991 is het spoor verbreed en is bij alle viaducten een aanvulling geplaatst. Deze is door de NS (Prorail) wel in dezelfde stijl uitgevoerd maar in vergelijk met de architectuur van van Ravesteyn is deze overal net iets grover en minder subtiel. De wanden zijn opnieuw betegeld en de rand is opnieuw uitgevoerd in een zwaardere vorm, evenals de nu brede zware rand langs het spoor, beide in grindbeton. Links de zuil van Van Ravesteyn met het terugliggend randje en de verticale lijnen op het oppervlak van de zuil alsof het cannelures zijn (een verticale groef, ook een klassiek element). Rechts de nieuwe zuil uit 1991: recht toe recht aan zuil, geen randje, geen ' cannelures' tekening op de zuil. Linker deel origineel van Ravesteyn: ronde vorm, afdruk van de bekisting in het betonwerk en aan de onderzijde rust de muur op een smalle rand. Rechts de uitbreiding 1991: geen afdruk van bekisting, wand staat plomp op de ondergrond. 13

14 Programma van wensen Door een rigoureuze opknapbeurt krijgt de brug een positievere, fijnere en leukere uitstraling en nodigt minder uit om rond te hangen. Het verbetert het woongenot en maakt reizen door dit gebied een stuk aangenamer en veiliger. De Gasthuismolenbrug is buurt- en zelfs wijkoverstijgend. De brug is een van de belangrijkste entrees van Utrecht (poort naar het centrum). De onderdoorgang kan een plek worden waarvan toeristen, passanten, wandelaars, fietsers en bootrecreanten foto s maken, zodat zij steeds worden herinnerd aan een positieve aankomst in Utrecht. Onze wensen zijn; - bevorderen van de leefbaarheid - verhogen van de veiligheid - aangenamer uitzicht voor recreanten (bootgebruikers, wandelaars en fietsers) - beter imago voor Utrecht Dat kan middels; - schoon, fris, harmonieus en aantrekkelijk aanzicht - duurzaam, onderhoudsvriendelijk en weerbestendig - hufterproef en antigraffiti - aantrekkelijke en veilige verlichting - duivenwering - kunstzinnig - verduidelijken van verbinding van de vier buurten binnen twee wijken - aansluiten bij Visie Noordse Park en Visie Vechtoevers - buurtparticipatie (samenwerking buurtbewoners) - plaatsen van een informatiebord(en) over de historie van het gebied, de brug en de buurten 14

15 Aanbevelingen afdeling Erfgoed Gemeente Utrecht Bettina van Santen en Cees Rampart Wat er sowieso verbeterd kan worden namens de DSO gemeente Utrecht, afdeling Erfgoed 1. Schoonmaken en betonherstel 2. Anti Graffiti laag op bepaalde delen 3. Vaarwegborden vervangen 4. Naamsvermelding 5. Wildgroei aan borden, prullenbakken en hekken weghalen. Borden, prullenbakken en hekken die wel nodig zijn niet direct tegen de brug en tegen details van de brug aan plaatsen. 6. Van der Hoevenkliniek vragen of muurkolom met hekwerk weg kan tot verrijdbaar hekwerk zodat trapopgang weer vrij komt (zoals aan Noordse parkzijde is gebeurd) 7. Prorail vragen of stalen spijlen hekwerk vervangen kan worden door staafmathekwerk (zoals bij het Noordse park is gebeurd) want is dit hekwerk is onveilig omdat je de spijlen kan openbuigen 8. Verlichting 9. Duivenwering 10. Verwijzing naar architect / naam van de bruggen / geschiedenis / 4 buurten. Mogelijkheden voor de buurten voor opknappen en kunstuitingen e.d. 1. Wandtegels zijn niet origineel, mag totaal iets anders worden 2. Verbreding uit 1991 mag in zijn geheel anders behandeld worden 3. Verlichting functioneel en kunstzinnig 4. Stoeptegels op de Vechtbrug zijn niet origineel en dit mag anders ingevuld worden 5. Grindbetonranden zijn uit 1991 en mag totaal iets anders worden 6. Stalen plafond is nu wit maar mag ook een andere kleur / patroon 7. Herstellen van originele delen en details Opmerkingen 1. Origineel beton enkel schoonmaken, niet kleuren of anderszins. 2. Onderdoorgang Lauwerechtzijde is lager dan Lagenoordzijde (vloer ligt hoger) daardoor voelt deze zijde donkerder; ook door de smallere weg / parkeren 3. Voetpad langs beide zijden van het water/brugpilaren maken en laten aansluiten op de reeds bestaande stoepen; past o.i. ook bij de wens van de Vechtvisie. 4. Het parkeren onder de brug moet dan niet meer kunnen dus de zone betaald parkeren aanpassen; scheelt ook een hoop glas en ellende onder de brug. 5. Wegprofiel wordt daardoor smaller; dit remt de verkeerssnelheid. 6. Wat is de functie van de sterk verroeste kastjes met leiding onder de trapopgangen? En kunnen ze weg / veiligheid. Vreemde zaken qua originaliteit en historie worden nog uitgezocht door Bettina van Santen en Cees Rampart 1. Betonblok onder de pilaren; is deze later aangestort? Het blok is nauwelijks tot niet afgewerkt. Pilaren zijn aan de onderkant aangesmeerd en hebben vermoedelijk een andere voet gehad. 2. Hoe is de verbreding precies uitgevoerd, aan beide zijden? 3. Er zijn verschillende onduidelijke maar ook onlogische aansluitingen, overgangen en materialen; bv bekist beton en glad beton. Er is wellicht sprake van meerdere verbouwingen? 4. Witte buizenhekwerk bovenlangs (spoorbrug / Vechtbrug) lijkt niet origineel, zie ook foto s uit het archief. 5. Er zijn, nog, geen foto s van de brug (bv toen deze net klaar was) 6. Wellicht is er wel een goede luchtfoto te vinden? (Bettina van Santen) 7. Zoeken in spoorwegarchief HUA naar tekeningen (Bettina van Santen) 15

16 16

17 Eigendomssituatie & gebruikers De brug is gesitueerd op de kadastrale percelen met de nummers 86166, en 86168*. Prorail is eigenaar en beheert het deel vanaf het plafond naar boven en gaat over de veiligheid rond het spoor inzake hekwerken e.d.. Gemeente Utrecht beheert het gedeelte vanaf de grond tot het plafond. Stadswerken heeft de verlichting in beheer. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is samen gegaan met Waternet en zijn eigenaar van het water, tot aan de Weerdsluis, en verantwoordelijk voor het beheer. Stichtse Rijnlanden gaat over alle zijwateren. Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan het schoonmaken van de Vecht. Gemeente Utrecht Stadswerken Havens zorgt voor de handhaving en gaat alleen over het natte gedeelte aldus Willem Addink, hoofd Havendienst Gebruikers 1. Omwonenden van de 4 buurten 2. De kinderen en hun ouders uit de Speeltuin Noordse park aan de Lagenoord 28a 3. De kinderen en hun ouders van het Kinderdagverblijf Jonas (Ludens) aan de Lagenoord De kinderen en de leerkrachten van de Wisselscholen aan de Lagenoord 26 en de Noordseparklaan 2 en 4 5. De bezoekers en werknemers van Dr. Henri van der Hoeven Kliniek aan de Willem Dreeslaan 2 6. De bezoekers van het Noordse park 7. Hondenbezitters die hun hond uitlaten in het Noordse park (groot omheind gebied waar de honden los mogen lopen) 8. Fietsers; woon-werkverkeer (de route langs de Vecht is een populaire doorgaande route) 9. Fietsvaarvakantiegangers, tourfietsers; LF 7a/b Oeverlandroute Maastricht-Alkmaar 385 km en knooppunt 28 en Recreatievaart; de Vecht loopt van Utrecht naar Muiden en kent vele zijwateren die ook te bevaren zijn. 11. Sloepenverhuur; sloephuren, sloepopdevecht, boot10, etc 12. Kanoërs Wijk bij Duurstede / Muiden 13. Rondvaarttochten; Schuttevaer, Lovers, Rederij de Tijd, uw Salonboot, rederij Vonk, etc 14. Bedrijfsuitjes met seg-ways en motorfietsen 15. Wandelaars 16. Architectuurroute 17. Natuurroute * Kadastrale nummers zijn aangeleverd door Jan is de Man 17

18 Referentiebeelden en projecten Verlichting; energiebesparend en kunstzinnig Foto 1 en 2 Wilfred Akerboom en Jos Markus Broken Light is 150 meter lang en verlicht de rijweg, de stoep en de huizen van de Atjehstraat te Rotterdam en kostte ongeveer ,- Walk the Ligh' is een bijzonder project in Houten. Kunststof 'stenen' zijn voorzien van leds. Ze lichten op als iemand ze benaderd. Het geeft een dynamisch effect, het licht volgt de voetganger of fietser en laat als het ware een sliert van verlichting achter. 1 2 Foto 3 en 4 Tamar Frank Light Circle te Amsterdam is een tijdelijke opstelling voor een festival. Vuurvliegjes Trajectum Lumen te Utrecht is een tijdelijk opstelling. Beide voor een budget van ,- Foto 5 en 6 Herman Kuijer Onderdoorgang A2 Volgende pagina Foto 1 en 2 Louise Hessel Nienke van der Lune Movares Kunstwerken voor kunstwerken Spoorwegonderdoorgangen te Vleuten Totale kosten ongeveer ,- 3 4 Foto 3 en 4 Berkman & Janssens Marnixbrug sisters in paradise te Utrecht en fietsbrug Heerjansdam Foto 5 en 6 Spoorwegonderdoorgang Almelo;mozaïek gemaakt door studenten en bewoners

19

20 Kostenraming Globale gegevens uit de uittrekstaat De bruggen zijn 42m1 breed en samen 25m1 diep (tegelwanden lopen aan roodebrug zijde langer door) Gasthuismolenbrug, rondom excl. bovenzijde Vechtbrug; rondom incl. de trapopgangen Stoep en straat ; onder en iets rond de bruggen Hekwerken Vechtbrug; buis, staal rond (wit) Talud van Klinkers; 2x onder de trapopgangen Tegelwanden langs de stoepen t/m de ronding Wanden met gat 3x en pilaren 6x (niet origineel) Stalen plafond 1050m2 500m2 500m2 1250m2 44m2 50m2 75m2 150m2 325m2 Algemeen 1. goede algemene verlichting 2. duivenwering die wel werkt!!! 3. schoonspuiten; beide bruggen, stoepen en straten 4. betonherstel 5. schilderen hekwerken Vechtbrug 6. diversen verplaatsen/vervangen van prullenbakken, borden, hekwerken) Kunstuitingen diversen 7. tegelwanden 8. gatenwanden en 6 pilaren 9. schilderwerk stalen plafond 10. verlichting 11. naamsvermelding bruggen en buurten (post) 12. historische borden; vecht, bruggen en buurten 13. planvoorbereidingskosten 18% uitvoeringskosten 14. ontwikkelingskosten 1/3 van uitvoeringskosten 15. regulier onderhoud 20 * Tekening (autocad) verstrekt door Stadsingenieurs te Utrecht Wens: herinrichting wegprofiel met voetpad langs het water in aansluiting op een bestaand voetbad en in overeenstemming met Visie Vechtoevers

21 Draagvlak Hetzij in valuta, hetzij in natura (kennis, advies, materieel, materiaal e.d.) Partijen die meedoen 1. ProRail; Maurits Arnolds (tracémanager Utrecht), Gerijan Ruijs (inspecteur operationeel beheer) en eventueel Rob Nawijn (projectingenieur) 2. Nuon; Laura van Groeningen, Friso Westenberg en Silvia Vazquez Belon Gasthuismolentunnel is geëindigd als 3 e engste fietstunnel van Nederland 3. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet; Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam Tel Waternet baggerproject; Udo Greuter, Schone Vecht tel schone vecht ~ schone brug 5. Dr. Henri Van der Hoeven Stichting; Ton Gresnigt; Willem Dreeslaan 2, 3515 GB Utrecht, Tel Visie Vechtoevers werkgroep; Juriaan Horseling; projectmanagementbureau Utrecht, Tel Gemeente Utrecht vanuit wijkbureau Noordwest; wijkwethouder Margriet Jongerius (Groen-Links), gebiedsmanager Julia Donker 8. Gemeente Utrecht vanuit wijkbureau Noordoost; wijkwethouder Victor Everhardt (D66), gebiedsmanager Karin Sam-Sin - Vos 9. Gemeente Utrecht vanuit Stadsontwikkeling; Edgar de Bruijn (NO), Bettina Leiss (NW), Rob Hendriks (opdrachtgever Visie Vechtoevers) 10. Gemeente Utrecht vanuit Stadswerken; Nicolay Vronik (opzichter/uitvoerder civiele constructies) 11. Gemeente Utrecht vanuit Stadswerken; Peter Kommers (beheerder openbare verlichting) 12. Gemeente Utrecht Stadsingenieurs; Frank van der Vaart (hoofd Constructies en Bodem) 13. Gemeente Utrecht Stadswerken Havens; Willem Addink (hoofd Havendienst) Partijen die benaderd zijn 14. Fietsersbond Hoofdfietsroute / inrichting fietsstraat Hans Donk; Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE Utrecht Tel Ecologische hoofdstructuur NMU; Max Zevenbergen (advies aan provincies) Utrechts Landschap; Irma Bakkers (deze oevers maken geen deel uit van EHS) Milieu Centrum Utrecht (gericht op de stad dus een aangewezen partij) Partijen die later benaderd worden 16. Mitros (eigenaar huizen in buurten) Koningin Wilhelminalaan 9, 3527 LA Utrecht Tel Rondvaarttochten Schuttevaer Weerdsingel O.Z AA Utrecht Tel Utrecht Toerisme bureau Domplein 9, 3512 JC Utrecht Tel LF 7a/b Oeverlandroute en knooppunt 28 en 45 Stichting Landelijk Fietsplatform, Berkenweg 30, 3818 LB Amersfoort Tel Kanotochten diversen en etc 21. SRN stichting Recreatievaart Nederland Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Tel Architectuurinstellingen; Aorta, Erfgoed,NAI Rotterdam 23. Gilde 21

22 ad-utrecht-wil-allure-van-vechtterug.html~reacties Stad Utrecht wil allure van Vecht terug UTRECHT - De stad Utrecht wil 'het vergulde gevoel' van de Vecht terug. "De Vecht straalt in de beleving van mensen een sfeer van allure uit, van varen met een bootje, van zien en gezien worden. Maar niet in Utrecht, daar is het langs de Vecht rommelig, niet levendig en onveilig." Dat staat in de visie Vechtoevers, die B en W woensdag aan de gemeenteraad hebben gepresenteerd. Er is bijna euro beschikbaar om van het riviertje in de stad een 'blauwgroen lint door de wijken' te maken met hofjes, overtuinen, bijzondere pleisterplaatsen en passende horeca. Langs de drukke stadsstraten moeten ruime wandel- en fietspaden verschijnen. Bij de Vecht denkt vrijwel iedereen aan een mooi riviertje dat door Loenen, Vreeland en Nigtevecht langs statige buitenplaatsen en theekoepels stroomt. "Bijna niemand weet dat de Vecht ontspringt in het hart van het Utrechtse stadscentrum. Namelijk bij de Weerdsluis waar alle grachten en singels samenstromen in de rivier, die vanaf die plek door de Vechtstreek stroomt en bij Muiden in het IJmeer uitmondt'', aldus de schrijvers van de visie. De oevers van de Vecht waren al bewoond voor de stad in die richting oprukte. "Er staan monumentale woonhuizen, pottenbakkersateliers, buitenplaatsen, kloosters en gasthuizen. Maar van die historie is vrijwel niets te zien op een enkel gevelbordje na." B en W willen de cultuurhistorie weer zichtbaar maken. Ook het verdwenen jaagpad naar Amsterdam moet terugkeren. 22

23 Pers & publiciteit Kranten Televisie Ster AD/UN CampusBlog RTV red. DUIC Dichtbij MensEnWijk Stadsblad Trouw VoTuLast Starters4Communities Slinger prijs RTV Utrecht RTV Utrecht Piet Paulusma RTV Utrecht Januari 2013 Gasthuismolenbrug De Gasthuismolenbrug scoort hoog in enge-tunneltjes-actie 15 april april april Mei 2014 Gasthuismolenbrug interview met Melissa Romani 18 juni 2014 Verrijk je wijk gewonnen 4 juli 2014 Brug, tunnel, poort klein verslag door Wim Boevink Juli 2014 Tunnel slaat brug 9 januari maart april april Overig Gemeenteraad 4 april 2014 schriftelijke vragen inzake veilige fietstunnels Website Hoogstraat e.o. Noordse park e.o. Lauwerecht Noord Hoogstraat e.o. Noordse park e.o. Hoogstraat e.o. Noordse park e.o. https://www.facebook.com/pages/buurtcomit%c3%a9-hoogstraat-eo/ ?ref_type=bookmark https://www.facebook.com/groups/hoogstraateo/ #GHMB #vechtbrug #gasthuismolenbrug 23

OPKNAPBEURT GASTHUISMOLENBRUG / VECHTBRUG INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING GEBRUIKERS BRUG DOELSTELLING 3

OPKNAPBEURT GASTHUISMOLENBRUG / VECHTBRUG INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING GEBRUIKERS BRUG DOELSTELLING 3 OPKNAPBEURT GASTHUISMOLENBRUG / VECHTBRUG PROJECTPLAN GEMAAKT DOOR BEWONERS UIT: Noordsepark e.o. Lauwerecht e.o. Leefbaar aan de Vecht (Hogelanden W.Z.) Hoogstraat e.o. LEEFBAAR aan de V E C H T INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPKNAPBEURT GASTHUISMOLENBRUG / VECHTBRUG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE BIJLAGE B.1 HISTORISCHE TERUGBLIK...B-2.

OPKNAPBEURT GASTHUISMOLENBRUG / VECHTBRUG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE BIJLAGE B.1 HISTORISCHE TERUGBLIK...B-2. OPKNAPBEURT GASTHUISMOLENBRUG / VECHTBRUG BIJLAGE PROJECTPLAN GEMAAKT DOOR BEWONERS UIT: Noordsepark e.o. Lauwerecht e.o. Leefbaar aan de Vecht (Hogelanden W.Z.) Hoogstraat e.o. LEEFBAAR aan de V E C H

Nadere informatie

Van viaduct,..... Naar kunstwerk

Van viaduct,..... Naar kunstwerk Van viaduct,..... Naar kunstwerk Opknappen viaduct Lagenoord VAN VIADUCT NAAR KUNSTWERK" Probleem: Het viaduct dat aan de vecht ligt op lagenoord, ziet er erg verloederd/ somber uit. (De brug is gesitueerd

Nadere informatie

De Ster. De waterstokerij. September 2012. Jaargang 18. Editie 3. Wijkkrant de Ster is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o.

De Ster. De waterstokerij. September 2012. Jaargang 18. Editie 3. Wijkkrant de Ster is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. Wijkkrant de is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. September 2012 Jaargang 18 Editie 3 De Hoogstraat 61 waar de waterstokerij was. De waterstokerij Tot in de jaren vijftig waren er in de huizen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 5-9. Rotterdam Centraal 10-13. Amsterdam Centraal 14-17. Arnhem 18-21. Breda 22-25. Utrecht Centraal 26-28. Den Haag Centraal 29-32

INHOUD. Inleiding 5-9. Rotterdam Centraal 10-13. Amsterdam Centraal 14-17. Arnhem 18-21. Breda 22-25. Utrecht Centraal 26-28. Den Haag Centraal 29-32 STATIONS INHOUD 3 Inleiding 5-9 Rotterdam Centraal 10-13 Amsterdam Centraal 14-17 Arnhem 18-21 Breda 22-25 Utrecht Centraal 26-28 Den Haag Centraal 29-32 Delft 33-34 Amsterdam Zuid INLEIDING De nieuwste

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Wijkkrant de Ster is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. Boekje over historie van Rode brugbuurt

Wijkkrant de Ster is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. Boekje over historie van Rode brugbuurt Wijkkrant de is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. maart 2017 Voor de bewoners van dit huis! Jaargang 23 Editie 1 De Boekje over historie van Rode brugbuurt In september 2015 kon u er al over

Nadere informatie

Wijkkrant de Ster is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. Kennismaken met Marina Slijkerman

Wijkkrant de Ster is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. Kennismaken met Marina Slijkerman Maart 2013 Wijkkrant de is een uitgave van Buurtcomité Hoogstraat e.o. Jaargang 19 Editie 1 De Kennismaken met Marina Slijkerman Sinds 1 januari ben ik de nieuwe wijkadviseur van Ondiep, Pijlsweerd en

Nadere informatie

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN Deze speurtocht is geschikt voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Dit jaar is door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen uitgeroepen tot het jaar van Architectuur

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde STIJL GEBOUW LOCATIE Romaans Oude Kerk (toren) Naaldwijk Gotisch Oude Kerk (kerkgebouw) Naaldwijk Renaissance Oude Raadhuis Naaldwijk Classicisme Nederhof

Nadere informatie

21.03.2016 verbeterplan entree binnenstad stationstunnel

21.03.2016 verbeterplan entree binnenstad stationstunnel 21.03.2016 verbeterplan entree binnenstad stationstunnel Inleiding Zoals beschreven in de projectdefinitie, die als zodanig samen met dit document dient te worden beschouwd, raakt de opgave om de oostelijke

Nadere informatie

PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 2013

PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 2013 PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 0 Mini Mall: Een compacte shopping mall met een eigentijdse programmering in een monumentaal erfgoed. Aanleiding Het monumentale Station Hofplein maakt deel

Nadere informatie

Waarneming en bureauonderzoek Museumstraat 65a

Waarneming en bureauonderzoek Museumstraat 65a Waarneming en bureauonderzoek Museumstraat 65a Een straat verder vind je de Kunstkerk. De Kunstkerk behoorde nooit de kunst toe, maar de religie. Sinds de bouw, in 1885, hebben verschillende kerkgemeenschappen

Nadere informatie

Welkom in Clarissenhof

Welkom in Clarissenhof 2 Welkom in Clarissenhof Hier komt alles samen. Rust en leven, de stad en groen, jong en oud, historie en moderne 03 architectuur. Gelegen op een minuut lopen van het station en vlak bij het centrum is

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat eens was. NOORDERZON. De afwezigheid wordt zichtbaar gemaakt.

Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat eens was. NOORDERZON. De afwezigheid wordt zichtbaar gemaakt. NO NOORDERZON Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat eens was. De afwezigheid wordt zichtbaar gemaakt. Paul de Kort Met de bouw van een spoordijk, drie nieuwe stations en vele onderdoorgangen

Nadere informatie

Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn, Katwijk. In opdracht van Gemeente Katwijk

Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn, Katwijk. In opdracht van Gemeente Katwijk Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn, Katwijk In opdracht van Gemeente Katwijk 1/6 De nieuwe ophaalbrug over de Oude Rijn verbindt de nieuwe woonwijken t Duyfrak (Katwijk) en Nieuw-

Nadere informatie

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6 Naam: De Romeinen De Romeinse bouwkunst. De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden tempels, riolen, waterleidingen, wegen, kanalen, huizen, aquaducten, havens, bruggen en

Nadere informatie

Raamplein en Omgeving, de Wandeling.

Raamplein en Omgeving, de Wandeling. Raamplein en Omgeving, de Wandeling. Op 26 mei ontmoeten we elkaar in de hal van De Makroon. We dat zijn twee bewoners van De Makroon, met wandelstok en rollator, twee leden van de Ouderen Adviesraad,

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Blik op beton HET D-HOTEL IN KORTRIJK BEVESTIGDE EENVOUD

Blik op beton HET D-HOTEL IN KORTRIJK BEVESTIGDE EENVOUD Blik op beton HET D-HOTEL IN KORTRIJK BEVESTIGDE EENVOUD Eenvoud en elegantie in de vormen, materialen en kleuren: dat zijn de belangrijkste kenmerken van het D-Hotel in Kortrijk. Het ontwerp is van de

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij?

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij? Naam: Waar woon jij? Wonen over de hele wereld Heb jij wel eens in een tent gewoond? Waarschijnlijk niet. In de vakantie is het leuk. Maar voor altijd? Toch zijn er mensen op de wereld die altijd in een

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

Professioneel behoud van monumenten

Professioneel behoud van monumenten Professioneel behoud van monumenten Heijmans Restauratiewerken 1 De waarde van monumenten Monumentale bruggen, sluizen en stuwen, kade-, stads- en vestingmuren, fortificaties en andere verdedigingswerken

Nadere informatie

Aan het Genootschap Leeuwen van het Centraal Station Ertskade BB Amsterdam. Rapportage verslag kijkoperatie vleugelgebouw C.S.

Aan het Genootschap Leeuwen van het Centraal Station Ertskade BB Amsterdam. Rapportage verslag kijkoperatie vleugelgebouw C.S. Aan het Genootschap Leeuwen van het Centraal Station Ertskade 47 1019 BB Amsterdam Rapportage verslag kijkoperatie vleugelgebouw C.S. Oostertoegang Kijkoperatie heeft plaats gevonden op 4 april 2016. Amsterdam,

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop.

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop. Heemschut Zuid-Holland Aanleiding. De Provinciale Commissie van Heemschut in Zuid-Holland heeft een lijst met 19 objecten opgesteld die naar haar mening bescherming verdienen als Gemeentelijk Monument

Nadere informatie

Resideren in Haagsche Historie

Resideren in Haagsche Historie Resideren in Haagsche Historie Residence Wilshout Monumentaal wonen in s-gravenhage Wilshout Appartementengebouw Wilshout is een voormalig woonhotel. Wonen in Wilshout is wonen in een monumentaal pand

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat

Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat Soort : Tekststenen (2 stuks) en Gevelstenen (12 stuks) Naam : - Opdrachtgeefster : Prè-wonen Datering : 2007

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Huizen. Zeer moderne keuken en een nette badkamer. Sfeervolle woning nabij het stadscentrum van Tilburg. 3 slaapkamers op de eerste verdieping

Huizen. Zeer moderne keuken en een nette badkamer. Sfeervolle woning nabij het stadscentrum van Tilburg. 3 slaapkamers op de eerste verdieping Huizen vanhendriks Klaverstraat 5, 5038 RB Tilburg Sfeervolle woning nabij het stadscentrum van Tilburg Riante achtertuin met een ruime garage 3 slaapkamers op de eerste verdieping Zeer moderne keuken

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Utrecht 6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Deze route is gebaseerd op de ANWB/VVV toeristenkaart, schaal 1:100.000 Route A: Deze

Nadere informatie

Reacties Duivendaal 20 januari 2016

Reacties Duivendaal 20 januari 2016 Reacties Duivendaal 20 januari 2016 Model 1 Forum -/negatief Wat een lelijk blok. Veel te massief. Gebouw aan de LA naast bodemkunde is te hoog, te massief. Bebouwing Forum te overheersend? Onduidelijkheid

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds.

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds. WONEN IN HOLLANDIA Een project van HERMON Erfgoed HET HOLLANDIA-GEBOUW In het voormalige hoofdkantoor van de N.V. Hollandia, Hollandsche Fabriek van Melkproducten, gelegen aan de Oosthavenkade 42, worden

Nadere informatie

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre 1 Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre Steengoed wonen in een groen landschap met een zweem van nostalgie, langs een slingerende blauwe ader. Steengoed wonen in Boom 44 appartementen in een uniek

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

KLEIN KLEIN HOFMEIJER

KLEIN KLEIN HOFMEIJER Amersfoort LORENTZSTRAAT 63 MAKELAARSHUIS KLEIN KLEIN HOFMEIJER THUIS IN AMERSFOORT AMERSFOORT De Onze Lieve Vrouwetoren is het middelpunt van de stad, gelegen aan één van de mooiste pleinen van de stad,

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 Rhenen binnenstad Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 In de verdeling van de [ ] architecten werd in theorie het uiterste gedaan om te zorgen dat het straatbeeld, in overeenstemming met

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

1. Wat is architectuur?

1. Wat is architectuur? Architectuur 1. Wat is architectuur? Alles in Nederland is bedacht. Door wie? 1.Planologen: denken na over grote gebieden 2.Civiele techniek: houdt zich bezig met het ontwerpen van bruggen, viaducten,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Belmermeer 3 Broek in Waterland

Belmermeer 3 Broek in Waterland Belmermeer 3 Broek in Waterland opmerkingen: Stolp, circa 1900. Oorspronkelijke wanden. Oorspronkelijke ramen, naast extra toegevoegde ramen en gevelopeningen. Imposante kap met oude Hollandse pannen.

Nadere informatie

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart 300 meter passantensteiger: 60 boten dubbelliggen 30 meter sloepensteiger: 10 sloepen pagina 61 Sloof Steiger Boom Fietspad

Nadere informatie

Wonen en werken in stijl

Wonen en werken in stijl binnenkijken Wonen en werken in stijl Wat als interieurinrichting je beroep is? Dan combineer je wonen en werken, en maak je van je eigen woning een prachtig visitekaartje. Dat deden ook Harry en Peggi

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

De Moor, de Dame en haar Hondje

De Moor, de Dame en haar Hondje foto: Elsbeth Tyssen De Moor, de Dame en haar Hondje www.berkman-janssens.nl Locatie kunstwerk: De Ruijterkade, Amsterdam, NL. Opdrachtgever: NS Vastgoed. Afmeting kunstwerk: 120 m 2. Materiaal: Antracietgrijs

Nadere informatie

Stallingen in beeld. Ron Hendriks. Het gratis deel van de stalling, meestal tot de nok gevuld. Foto s Reith Hendriks

Stallingen in beeld. Ron Hendriks. Het gratis deel van de stalling, meestal tot de nok gevuld. Foto s Reith Hendriks Stallingen in beeld Ron Hendriks Het is meestal woekeren met ruimte rondom stations. Dat geldt ook voor fietsenstallingen, die daarom vaak onder de grond verdwijnen. Dat is niet de eerste keus van de fietsers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

binckhorstlaan onderdoorgangen Maart 2016

binckhorstlaan onderdoorgangen Maart 2016 binckhorstlaan onderdoorgangen Maart 2016 Inleiding Opgave Inrichting De Binckhorst is een belangrijk economisch gebied, er zijn tal van internationale, ambachtelijke en creatieve bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

...wonen tussen stad en duin

...wonen tussen stad en duin ...wonen tussen stad en duin duinpoort DUINPOORT ALMERE POORT, WONEN TUSSEN STAD EN DUIN Duinpoort, een stijlvol appartementengebouw in het nieuwste stadsdeel van Almere, wordt gerealiseerd aan de rand

Nadere informatie

Belmermeer 3 Broek in Waterland

Belmermeer 3 Broek in Waterland Belmermeer 3 Broek in Waterland opmerkingen: Stolp, circa 1900. Oorspronkelijke wanden. Oorspronkelijke ramen, naast extra toegevoegde ramen en gevelopeningen. Imposante kap met oude Hollandse pannen.

Nadere informatie

TE KOOP. Raadhuisstraat ong 2406 AC Alphen Aan Den Rijn v.o.n.

TE KOOP. Raadhuisstraat ong 2406 AC Alphen Aan Den Rijn v.o.n. TE KOOP Raadhuisstraat ong 2406 AC Alphen Aan Den Rijn 599.000 v.o.n. KENMERKEN Prijs 599.000 v.o.n. Postcode 2406 AC Ligging Aan water, Aan rustige weg, In centrum Woningtype Portiekflat Garage Garage,

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

GEHEUGENSPOOR In opdracht van de provincie Noord-Holland In samenwerking met Cultuurcompagnie Noord-Holland

GEHEUGENSPOOR In opdracht van de provincie Noord-Holland In samenwerking met Cultuurcompagnie Noord-Holland In opdracht van de provincie Noord-Holland In samenwerking met Cultuurcompagnie Noord-Holland www.pauldekort.nl www.parklaan.nl 2013 Een kunstwerk bij het knooppunt N242 / N241 in samenwerking met PARKLAAN

Nadere informatie

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \ Gemeentebestuur DOSSIER Afschrift: - PM (M. Beringer) - wethouder Van den Oever - secretaris Adviescommissie Postbus 8 Aan 3300 AA Dordrecht de gemeenteraad RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT Ontvangen: l^\ IC Griffier:

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Het Ieperleekanaal. Historisch

Het Ieperleekanaal. Historisch Het Ieperleekanaal Historisch Een goed bevaarbare waterweg betekende voor vele steden in de beschaafde middeleeuwse wereld een grote troef voor snelle, soms explosieve groei en bloei. In die tijd hoorde

Nadere informatie

projecties nummer februari 2005

projecties nummer februari 2005 projecties 12 nummer februari 2005 KO N I N K L I J K T H E AT E R C A R R É een van de meest bijzondere theaters van Nederland Op 15 november 2004 werd Koninklijk Theater Carré in Amsterdam officieel

Nadere informatie

Grachtengordel Amsterdam

Grachtengordel Amsterdam Grachtengordel Amsterdam Door AnnaRosa Klaver, Dorian Rijsdijk, Isaac Blom en Yvonne Dijksterghuis, 2B Klas van mr. Van Montfoort Veel van de Amsterdamse grachtenpanden zijn gebouwd in of na de 17e eeuw,

Nadere informatie

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. Deze locatie is een van de mooiste van, langs een

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST!

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! ietsroute Hoogland West OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! 5 4 6 3 2 1 Let op het verkeer en zet je fiets goed aan de kant! Mooi Hoogland-West! 1 Bolle akker locatie 1

Nadere informatie

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing herenhuis in

Nadere informatie

Ramblas in Weert Inspiratie voor toekomstige projecten

Ramblas in Weert Inspiratie voor toekomstige projecten Ramblas in Weert Inspiratie voor toekomstige projecten La Rambla Een bekende en populaire, ruim 1200 meter lange straat, in het centrum van Barcelona die in het midden alleen toegankelijk is voor voetgangers.

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Huizen. Zonnige tuin (ZW) Instapklaar! Sfeervol wonen. Mooie ligging in Rivierenbuurt. Vlakbij diverse winkels. Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort

Huizen. Zonnige tuin (ZW) Instapklaar! Sfeervol wonen. Mooie ligging in Rivierenbuurt. Vlakbij diverse winkels. Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort Huizen vanhendriks Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort Instapklaar! Sfeervol wonen Mooie ligging in Rivierenbuurt Zonnige tuin (ZW) Vlakbij diverse winkels H47 H47 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

Historische identiteit van de plek

Historische identiteit van de plek Schetsontwerp In het schetsontwerp is het model veld op diverse onderdelen verder uitgewerkt. Basisprincipe voor de zonering van het terrein vormt het contrast tussen het groene parkgedeelte en het hoger

Nadere informatie

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Gent 25c De Minnemeersbrug lag in het verlengde van de Goudstraat Goudstr /Beersteeg

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

36 MONUMENTAAL NR.1 2016. Diergaarde grijpt eigentijds terug op ontwerp vermaarde bouwmeester Blijdorp ademt weer Van Ravesteyn

36 MONUMENTAAL NR.1 2016. Diergaarde grijpt eigentijds terug op ontwerp vermaarde bouwmeester Blijdorp ademt weer Van Ravesteyn 36 MONUMENTAAL NR.1 2016 Diergaarde grijpt eigentijds terug op ontwerp vermaarde bouwmeester Blijdorp ademt weer Van Ravesteyn Diergaarde Blijdorp, sinds 2007 rijksmonument, ondergaat stap voor stap een

Nadere informatie

Buitenwacht Kampen. entree tot de stad. w w w. t e k a m p e n. n l. 4 D e c e m b e r

Buitenwacht Kampen. entree tot de stad. w w w. t e k a m p e n. n l. 4 D e c e m b e r Kampen entree tot de stad 4 D e c e m b e r 2 0 1 3 16 j u l i 2010 1 9 N o v e m b e r 2 0 1 3 V i s i e Achtergrond Het vroegere bruggenhoofd, de entrée tot de stad, werd sinds de late 16e eeuw beschermd

Nadere informatie

OMKE JAN WOUDSEND, FRIESLAND

OMKE JAN WOUDSEND, FRIESLAND OMKE JAN WOUDSEND, FRIESLAND FRIESE BOERDERIJ - OMKE JAN Type: renovatie Functie: horeca en Bed&Breakfast Opdrachtgever: privaat Status: opgeleverd (september 2016) In juni 2014 zijn we gevraagd om een

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

S.C. + t tel. +31.(0)77.463.8010

S.C. + t tel. +31.(0)77.463.8010 tel. +31.(0)77.463.8010 molenberg 3 fax. +31.(0)77.463.8013 nl 5872 aj broekhuizen gsm +31.(0)653.833.734 project-, interim- en recoverymanagement advies, beheer en DGA-Counselling Rapport Inventarisatie

Nadere informatie

UNIEKE CENTRALE LOCATIE VARIËREND VAN 45 TOT 78m 2 INCLUSIEF PARKEREN. HOOGSTRAAT, ROOSENDAAL - NIEUWBOUW APPARTEMENTEN VANAF v.o.n.

UNIEKE CENTRALE LOCATIE VARIËREND VAN 45 TOT 78m 2 INCLUSIEF PARKEREN. HOOGSTRAAT, ROOSENDAAL - NIEUWBOUW APPARTEMENTEN VANAF v.o.n. UNIEKE CENTRALE LOCATIE VARIËREND VAN 45 TOT 78m 2 INCLUSIEF ARKEREN HOOGSTRAAT, ROOSENDAAL - NIEUWBOUW AARTEMENTEN VANAF 120.000 v.o.n. Rob van der Linden 06-51065914 Hélène Verrest 06-31970795 NS-STATION

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

CONCEPT. Voorontwerp Utrechtsebaan overkluizing Boslaan IbDH augustus 2017

CONCEPT. Voorontwerp Utrechtsebaan overkluizing Boslaan IbDH augustus 2017 CONCEPT Voorontwerp Utrechtsebaan overkluizing Boslaan IbDH augustus 2017 Huidige situatie De entree van de tunnelbak Utrechtsebaan wordt nu door de Malietoren geaccentueerd. Vanaf de huidige overkluizing

Nadere informatie

6Plekjes met voelbare historie

6Plekjes met voelbare historie 6Plekjes met voelbare historie Waterwegen hebben in heel veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis een rol gespeeld. Voor aanval en verdediging tijdens oorlogen, voor het vervoer van goederen

Nadere informatie

gevels_maria.pdf :20:37

gevels_maria.pdf :20:37 Het Rooms Katholieke ziekenhuis Mariastichting is gesticht door de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Salzkotten. Op 15 september 1896 kochten zij voor 39 duizend gulden een kleine hectare grond

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

HERENLAAN VINKEVEEN VO BUITENRUIMTE

HERENLAAN VINKEVEEN VO BUITENRUIMTE VO BUITENRUIMTE INHOUD VOORWOORD INVENTARISATIE & ANALYSE MODELLEN STUDIE ONTWERP MATERIALISERING & DETAILS COLOFON VOORWOORD Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert (OMB) heeft onlangs een uniek perceel

Nadere informatie

Weert. Station Weert C B E D. Afkorting van de route. IJzeren Rijn wandeling. www.wakkervandeijzerenrijn.nl

Weert. Station Weert C B E D. Afkorting van de route. IJzeren Rijn wandeling. www.wakkervandeijzerenrijn.nl O A Station Weert Weert IJzeren Rijn wandeling www.wakkervandeijzerenrijn.nl K L M J Afkorting van de route E D N I G F H C B Inleiding Het traject van de IJzeren Rijn loopt na Roermond van Weert via Cranendonck

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie