Conditioneringonderzoek Gasthuismolenbrug & Vechtbrug te Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conditioneringonderzoek Gasthuismolenbrug & Vechtbrug te Utrecht"

Transcriptie

1 Conditioneringonderzoek Gasthuismolenbrug & Vechtbrug te Utrecht De Gasthuismolenbrug & Vechtbrug verbindt vier Utrechtse buurten. Bewoners uit elk van die buurten blijken al enige tijd met de brug bezig te zijn, aanvankelijk allemaal apart maar sinds het najaar van 2012 start de samenwerking.

2 Aanleiding De Visie Vechtoevers (2012) is een uitwerking van het Groenstructuurplan uit De aanpak van de Vechtoevers (van de Weerdsluis tot de Marnixbrug) is een omvangrijk, meerjarig groenprogramma. Het lag niet zo voor de hand om daarin ook de bruggen mee te nemen; dat zijn immers geen groenprojecten. De toenmalige assistent-wijkmanager van Noordwest heeft de Gasthuismolenbrug in een van de eerste fasen van de Visie Vechtoevers wel eens aangestipt, maar daar is toen geen acht op geslagen, omdat men immers met vergroening bezig was. Als gevolg hiervan is de Gasthuismolenbrug gemist, maar de gemeente is welwillend om deze in een later stadium alsnog op te nemen, dat zou zelfs al toegezegd zijn door het wijkbureau. Aanvankelijk maakte een participatietraject geen deel uit van de visie. De gemeenteraad heeft er sterk op aangedrongen, dat alsnog toe te voegen. De projectleiding heeft daar gehoor aan gegeven en er zijn in april 2012 een aantal avonden gehouden. Daaruit kwam naar voren dat omwonenden sterk hechten aan sociale veiligheid, verkeersveiligheid en aan ruimte voor participatie in het uitvoeringstraject. Dit lobbyboekje is tot stand gekomen dankzij De bewoners én initiatiefnemers van de 4 buurten, te weten; Jan Verkaik, Klaas Kromhout, Linda van Roon, Majne van de Merwe, Marianne de Winter, Melissa Romani en Rob van Audel en alle geïnteresseerde bewoners die het initiatief volgen en steunen. En een bijdrage uit het LeefBaarheidsBudget van het wijkbureau Noordwest en het wijkbureau Noordoost Colofon augustus 2014 Metname architectuur Mariken van Nimwegen De Visie Vechtoevers bevat een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is bedoeld om een start te maken met het beeld dat de visie voor ogen heeft. De Gasthuismolenbrug is niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma, de aanpak van de Gasthuismolenbrug past echter goed binnen de visie. Doelstellingen voor de Vechtoevers Een groene en aantrekkelijke fiets, wandel en vaarroute ontwikkelen die de binnenstad verbindt met het buitengebied. Een fietsroute langs de Vecht ontwikkelen die onderdeel wordt van een netwerk van dragende fietsroutes. Kernwoorden voor deze fietsroute zijn; herkenbaarheid, belevingswaarde en comfort. De Vecht als cultuurhistorisch, ecologisch en ruimtelijk waardevolle lijn beter zichtbaar maken. De kwaliteiten van het water (zowel de belevingswaarde als de ecologische waarde) versterken. Het groen in de wijken versterken. 2

3 Inhoudsopgave INLEIDING 4 GEOGRAFIE 7 NAAMSVERWIJZING GASTHUISMOLENBRUG & VECHTBRUG 8 CULTUURHISTORISCHE WAARDE, UTRECHTSE ARCHITECT SYBOLD VAN RAVESTEYN 10 TYPISCHE KENMERKEN VAN VAN RAVESTEYN 12 PROGRAMMA VAN WENSEN 14 AANBEVELINGEN AFDELING ERFGOED GEMEENTE UTRECHT 15 EIGENDOMSSITUATIE & GEBRUIKERS 17 REFERENTIEBEELDEN EN PROJECTEN 18 KOSTENRAMING 20 DRAAGVLAK 21 PERS & PUBLICITEIT 23 3

4 Inleiding De Gasthuismolenbrug en Vechtbrug, gelegen tussen de Roodebrug en de David van Mollembrug, is een vieze, onveilige en ongure plek, terwijl het juist de toegangspoort over de rivier de Vecht tot de stad Utrecht kan zijn. De brug heeft geen enkele uitstraling. Het bouwwerk is met graffiti beklad, het beton is vervuild, er staan lelijke hekwerken en het onkruid groeit welig. Omdat vrijwel alle randjes door duiven worden gebruikt, zitten de trottoirs en het wegdek vol duivenpoep. De verlichting laat te wensen over en de wat afgelegen locatie trekt vreemde types aan. Er wordt regelmatig drugs verhandeld en er ligt veel zwerfvuil. Het is de enige brug over de Vecht in Utrecht die, nog, niet is opgeknapt. De J.M. de Muinck Keizerbrug, de Marnixbrug, de Roodebrug, de David van Mollembrug, de Stenenbrug en de Weerdsluis zijn allen al in volle glorie hersteld. Als straks het uitvoeringsprogramma van de Visie Vechtoevers zijn beslag krijgt, zal de Gasthuismolenbrug daarin beslist detoneren. De vier buurtcomités zetten zich ervoor in om het zover niet te laten komen. LEEFBAAR aan de V E C H T 4

5 5

6 6

7 Geografie De Gasthuismolenbrug in Utrecht is een spoorbrug in de Centraalspoorlijn die is aangelegd tussen 1938 en Ze is een vaste hooggelegen brug, die ook de kaden van de Vecht overbrugt. Voordien bevonden zich hier meerdere opvolgende bruggen over de Vecht ten behoeve van het spoor. In het kader van het plan van Marle, een groot project waarin tal van ingrepen plaatsvonden aan het spoor in en om de stad Utrecht, is de laaggelegen draaispoorbrug in 1941 buiten gebruik gesteld met de gereedkoming van het verhoogde spoortraject. De uiteindelijke voltooiing van dit spoorwerk, inclusief de onderdoorgangen voor de kaden, vond in 1952 plaats. Sinds de verbreding van het spoor omstreeks 1991 telt de brug vier sporen en een losse brug voor voetgangers, de Vechtbrug. De brug verbindt; twee gebieden; Noordwest en Noordoost vier wijken; Ondiep, Pijlsweerd, Lauwerecht en Loevenhoutsedijk e.o. vier buurten; Hoogstraat, Lauwerecht, Noordse park en Hogelanden vertegenwoordigd door: Stichting Buurtcomité Hoogstraat e.o. Stichting Buurtcomité Lauwerecht Noord Noordse park e.o. Leefbaar aan de Vecht Hogelanden W.Z. e.o. 7

8 Naamsverwijzing Gasthuismolenbrug & Vechtbrug De naam van de Gasthuismolenbrug is waarschijnlijk een samenvoegsel van het Sint Anthonius Gasthuis en Kruitmolen no.8 Het Anthoniegasthuis is in 1435 gebouwd. In dit gasthuis konden behoeftige passanten kosteloos twee of drie dagen onderdak krijgen. In 1511 werd het gasthuis tijdens een oorlog met IJsselstein verwoest. Enkele jaren later werd het gasthuis herbouwd met een kapel. Toen er in 1580 de openlijke uitoefening van de katholieke godsdienst verboden werd, was de kapel van het gasthuis overbodig geworden, waardoor deze weer werd afgebroken. In de loop van de 17de eeuw werd het Anthoniegasthuis een Oudenliedenhuis.' In 1817 werden de meeste gasthuizen opgeheven door een Koninklijk Besluit (Hulzen 1986). Hierdoor kwam het Anthoniegasthuis leeg te staan en werd het in 1818 afgebroken. Het enige wat tegenwoordig nog herinnert aan het gasthuis is de naam van de straat, namelijk de Anthoniedijk. Kruitmolen nr. 8 was een naamloze kruitmolen die zich bevond nabij de huidige Loevenhoutsedijk te Utrecht. De aandrijving geschiedde met een rosmolen waarbij de aandrijvingskracht werd geleverd door een paard. Utrecht is een belangrijk centrum van de buskruitfabricage geweest. Berichten omtrent kruitfabricage aldaar gaan terug tot De stad kende meerdere kruitmolens. Kruitmolen nr. 8 werd in 1622 opgericht door Steven van der Hagen. In 1625 kocht buskruitmaker Johan van Hoorn het bedrijf, dat eeuwenlang in handen van deze familie zou blijven. Er volgden tal van uitbreidingen: een kruitstoof, een zwavelsmelterij, een houtskoolbranderij, een harphuis (een soort zeefinrichting), een koolhuis en een zwavelraffinaderij werden gebouwd, alsmede woningen voor knecht en opzichters. Voorgevel St. Anthoniegasthuis door Jan Bulthuis 1788 (Gem. Archief Utrecht) In 1707 werd ook kruitmolen De Oude Molen gekocht. In de loop van de geschiedenis zijn er diverse ongevallen geweest. In 1807 bestonden er in Nederland nog 12 kruitmolens. Ze droegen behalve een naam, ook een nummer. In 1814 waren er nog 8 kruitmolens over, namelijk de molens 1 t/m 4, en de molens 6 t/m 9. Toen een aantal kruitmolens, en ook Kruitmolen nr. 8, in 1843 samengingen in De Vereenigde Buskruidfabrikatie, voorganger van Muiden Chemie, werd het bedrijf stopgezet en werden de gebouwen gesloopt. 8

9 Vechtbrug (losse brug voor voetgangers) is een voormalige stopplaats aan de Centraalspoorweg tussen Utrecht en Zwolle. De stopplaats Vechtbrug was geopend van 20 augustus 1863 tot een onbekende datum Gezicht op de versierde wachtpost bij de stopplaats Vechtbrug aan de Hogelanden W.Z. te Utrecht, tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de N.C.S. (Nederlandse Centraal Spoorweg-Maatschappij), met poserend spoorwegpersoneel. Op de achtergrond de zijgevel van het huis Lagenoord 50. (Gem. Archief Utrecht) Gezicht op de erepoort de spoorbrug over de Vecht en de stopplaats Vechtbrug te Utrecht, tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de N.C.S. (Nederlandse Centraal Spoorweg-Maatschappij), met poserend spoorwegpersoneel op de spoorwegovergang aan de Hogelanden O.Z. Op de achtergrond enkele huizen aan de Lagenoord. N.B. De straatnaam Hogelanden O.Z. is in 1973 gewijzigd in Lauwerecht. (Gem. Archief Utrecht) 9

10 Cultuurhistorische waarde, Utrechtse architect Sybold van Ravesteyn De Gasthuismolenbrug en de Vechtbrug zijn ontworpen door de Utrechtse architect Sybold van Ravesteyn, evenals de spoorviaducten bij de Ooster- en Westerkade, bij het Leidsveer (de Leidseveertunnel), en bij de overgang tussen de Brailledreef en de Talmalaan. Sybold van Ravesteyn ( ) was de zoon van een Rotterdamse wijnhandelaar. Hij studeerde tussen 1906 en 1912 civiele techniek aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1912 kwam hij als aspirant-adjunctingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen terecht. In de jaren twintig kreeg de architectuurafdeling van de Nederlandse Spoorwegen gestalte. Samen met zijn collega Schelling was Van Ravesteyn verantwoordelijk voor het ontwerp van de stationsgebouwen. Alle stations benoorden de lijn Hoek van Holland- Winterswijk zijn van Schelling; de zuidelijke zijn van van Ravesteyn, waaronder de stations van Rotterdam en van Utrecht. Het voor Hoog Catharijne gesloopte Utrechtse station werd beschouwd als één van de mooiste van die tijd. Utrecht CS; golvende lijnen in de gevel, betonnen zuiltjes Van Ravesteyn woonde en werkte in Utrecht, waar hij lid was van de Utrechtse Kunstkring en betrokken was bij het katholieke tijdschrift De Gemeenschap. In 1932 bouwde hij een eigen woonhuis aan de prins Hendriklaan in Utrecht. Naast zijn werk bij de NS had hij ook een eigen architectenbureau. Van Ravesteyn had een voorliefde voor Italië en voor de monumentale Italiaanse architectuur. Hij maakte vele reizen naar het buitenland. In 1959 beëindigde hij op 70-jarige leeftijd zijn werkzaamheden voor de NS. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in het Rosa Spierhuis in Laren. Behalve seinhuizen, stations en schakelhuisjes werkte de meester van de gebogen lijn ook aan particuliere opdrachten, zoals Diergaarde Blijdorp ( te Rotterdam), Theater Kunstmin (1940 te Dordrecht) en het kantoorgebouw voor de NV Brandverzekering Maatschappij De Holland van 1859 (1939 te Dordrecht), het koninklijk jacht de Piet Hein (1937 nationaal huwelijksgeschenk voor Juliana en Bernhard) en benzinestations van Purfina. Hij ontwierp ook interieurs en sierlijk meubilair. 10 Utrecht CS interieur: gekrulde hekwerken, dragende zuilen en de lijnen van het plafond.

11 Van Ravesteyn begon als modern en functionalistisch architect samen met architecten als Rietveld en Oud, maar ontwikkelde halverwege de jaren dertig een geheel eigen stijl. Zijn stijl wordt gekenmerkt door wat genoemd wordt 'barokke vormen': ronde vormen en krullende lijnen en geïnspireerd door de klassieke barokarchitectuur van Italië, maar dan wel met een geheel eigen draai en dat leidde tot veel controverses met zijn collega s van het nieuwe bouwen. Tevens was hij zeer bedreven in het werken met beton, zeker in de vooroorlogse jaren een nieuw en zeer modern materiaal Leidseveertunnel: openingen in de tunnel, hekwerken met krul. Gasthuismolenbrug:zwevende zuilen, ronde openingen in de tunnel, rondingen en alles in beton. De hekwerken in stalen buis met krul en ook een ronde opening. Veel werk voor de NS heeft enorm geleden onder de voortdurende modernisering van de spoorwegen. Ook veel particuliere opdrachten zijn aan sloop- en verbouwwoede ten prooi gevallen. In Utrecht is onlangs het spoorwegviaduct aan de Oosterkade gesloopt. Werk van hem wordt dan ook steeds zeldzamer en dat terwijl hij als één van de meest bijzondere architecten van de 20 e eeuw wordt beschouwd. * bronnen; afdeling erfgoed te Utrecht en Architectuur in Rotterdam Seinhuis bij CS (gesloopt), let op de karakteristieke rondlopende lijnen van het wachthuis zelf en de ronde ramen. 11

12 Typische kenmerken van van Ravesteyn Wat zie je hiervan terug bij de Gasthuismolenbrug en de Vechtbrug? Klassieke elementen als zuilen met daarop een blokvormig kapiteel. Een kapiteel of kopstuk is de bekroning, kopstuk of bovenbeëindiging van een zuil, pijler of pilaster, in de regel om de last of kracht op een smaller draagvlak over te brengen. De zuil heeft een subtiel terugliggend randje. Ronde vormen en golvende lijnen. De naar voren stekende draagconstructie met zijn karakteristieke belijning, de afgeronde vormen en natuurlijk de typische ronde openingen. Krullende vormen, hier met name bij de hekwerken 12

13 In 1991 is het spoor verbreed en is bij alle viaducten een aanvulling geplaatst. Deze is door de NS (Prorail) wel in dezelfde stijl uitgevoerd maar in vergelijk met de architectuur van van Ravesteyn is deze overal net iets grover en minder subtiel. De wanden zijn opnieuw betegeld en de rand is opnieuw uitgevoerd in een zwaardere vorm, evenals de nu brede zware rand langs het spoor, beide in grindbeton. Links de zuil van Van Ravesteyn met het terugliggend randje en de verticale lijnen op het oppervlak van de zuil alsof het cannelures zijn (een verticale groef, ook een klassiek element). Rechts de nieuwe zuil uit 1991: recht toe recht aan zuil, geen randje, geen ' cannelures' tekening op de zuil. Linker deel origineel van Ravesteyn: ronde vorm, afdruk van de bekisting in het betonwerk en aan de onderzijde rust de muur op een smalle rand. Rechts de uitbreiding 1991: geen afdruk van bekisting, wand staat plomp op de ondergrond. 13

14 Programma van wensen Door een rigoureuze opknapbeurt krijgt de brug een positievere, fijnere en leukere uitstraling en nodigt minder uit om rond te hangen. Het verbetert het woongenot en maakt reizen door dit gebied een stuk aangenamer en veiliger. De Gasthuismolenbrug is buurt- en zelfs wijkoverstijgend. De brug is een van de belangrijkste entrees van Utrecht (poort naar het centrum). De onderdoorgang kan een plek worden waarvan toeristen, passanten, wandelaars, fietsers en bootrecreanten foto s maken, zodat zij steeds worden herinnerd aan een positieve aankomst in Utrecht. Onze wensen zijn; - bevorderen van de leefbaarheid - verhogen van de veiligheid - aangenamer uitzicht voor recreanten (bootgebruikers, wandelaars en fietsers) - beter imago voor Utrecht Dat kan middels; - schoon, fris, harmonieus en aantrekkelijk aanzicht - duurzaam, onderhoudsvriendelijk en weerbestendig - hufterproef en antigraffiti - aantrekkelijke en veilige verlichting - duivenwering - kunstzinnig - verduidelijken van verbinding van de vier buurten binnen twee wijken - aansluiten bij Visie Noordse Park en Visie Vechtoevers - buurtparticipatie (samenwerking buurtbewoners) - plaatsen van een informatiebord(en) over de historie van het gebied, de brug en de buurten 14

15 Aanbevelingen afdeling Erfgoed Gemeente Utrecht Bettina van Santen en Cees Rampart Wat er sowieso verbeterd kan worden namens de DSO gemeente Utrecht, afdeling Erfgoed 1. Schoonmaken en betonherstel 2. Anti Graffiti laag op bepaalde delen 3. Vaarwegborden vervangen 4. Naamsvermelding 5. Wildgroei aan borden, prullenbakken en hekken weghalen. Borden, prullenbakken en hekken die wel nodig zijn niet direct tegen de brug en tegen details van de brug aan plaatsen. 6. Van der Hoevenkliniek vragen of muurkolom met hekwerk weg kan tot verrijdbaar hekwerk zodat trapopgang weer vrij komt (zoals aan Noordse parkzijde is gebeurd) 7. Prorail vragen of stalen spijlen hekwerk vervangen kan worden door staafmathekwerk (zoals bij het Noordse park is gebeurd) want is dit hekwerk is onveilig omdat je de spijlen kan openbuigen 8. Verlichting 9. Duivenwering 10. Verwijzing naar architect / naam van de bruggen / geschiedenis / 4 buurten. Mogelijkheden voor de buurten voor opknappen en kunstuitingen e.d. 1. Wandtegels zijn niet origineel, mag totaal iets anders worden 2. Verbreding uit 1991 mag in zijn geheel anders behandeld worden 3. Verlichting functioneel en kunstzinnig 4. Stoeptegels op de Vechtbrug zijn niet origineel en dit mag anders ingevuld worden 5. Grindbetonranden zijn uit 1991 en mag totaal iets anders worden 6. Stalen plafond is nu wit maar mag ook een andere kleur / patroon 7. Herstellen van originele delen en details Opmerkingen 1. Origineel beton enkel schoonmaken, niet kleuren of anderszins. 2. Onderdoorgang Lauwerechtzijde is lager dan Lagenoordzijde (vloer ligt hoger) daardoor voelt deze zijde donkerder; ook door de smallere weg / parkeren 3. Voetpad langs beide zijden van het water/brugpilaren maken en laten aansluiten op de reeds bestaande stoepen; past o.i. ook bij de wens van de Vechtvisie. 4. Het parkeren onder de brug moet dan niet meer kunnen dus de zone betaald parkeren aanpassen; scheelt ook een hoop glas en ellende onder de brug. 5. Wegprofiel wordt daardoor smaller; dit remt de verkeerssnelheid. 6. Wat is de functie van de sterk verroeste kastjes met leiding onder de trapopgangen? En kunnen ze weg / veiligheid. Vreemde zaken qua originaliteit en historie worden nog uitgezocht door Bettina van Santen en Cees Rampart 1. Betonblok onder de pilaren; is deze later aangestort? Het blok is nauwelijks tot niet afgewerkt. Pilaren zijn aan de onderkant aangesmeerd en hebben vermoedelijk een andere voet gehad. 2. Hoe is de verbreding precies uitgevoerd, aan beide zijden? 3. Er zijn verschillende onduidelijke maar ook onlogische aansluitingen, overgangen en materialen; bv bekist beton en glad beton. Er is wellicht sprake van meerdere verbouwingen? 4. Witte buizenhekwerk bovenlangs (spoorbrug / Vechtbrug) lijkt niet origineel, zie ook foto s uit het archief. 5. Er zijn, nog, geen foto s van de brug (bv toen deze net klaar was) 6. Wellicht is er wel een goede luchtfoto te vinden? (Bettina van Santen) 7. Zoeken in spoorwegarchief HUA naar tekeningen (Bettina van Santen) 15

16 16

17 Eigendomssituatie & gebruikers De brug is gesitueerd op de kadastrale percelen met de nummers 86166, en 86168*. Prorail is eigenaar en beheert het deel vanaf het plafond naar boven en gaat over de veiligheid rond het spoor inzake hekwerken e.d.. Gemeente Utrecht beheert het gedeelte vanaf de grond tot het plafond. Stadswerken heeft de verlichting in beheer. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is samen gegaan met Waternet en zijn eigenaar van het water, tot aan de Weerdsluis, en verantwoordelijk voor het beheer. Stichtse Rijnlanden gaat over alle zijwateren. Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan het schoonmaken van de Vecht. Gemeente Utrecht Stadswerken Havens zorgt voor de handhaving en gaat alleen over het natte gedeelte aldus Willem Addink, hoofd Havendienst Gebruikers 1. Omwonenden van de 4 buurten 2. De kinderen en hun ouders uit de Speeltuin Noordse park aan de Lagenoord 28a 3. De kinderen en hun ouders van het Kinderdagverblijf Jonas (Ludens) aan de Lagenoord De kinderen en de leerkrachten van de Wisselscholen aan de Lagenoord 26 en de Noordseparklaan 2 en 4 5. De bezoekers en werknemers van Dr. Henri van der Hoeven Kliniek aan de Willem Dreeslaan 2 6. De bezoekers van het Noordse park 7. Hondenbezitters die hun hond uitlaten in het Noordse park (groot omheind gebied waar de honden los mogen lopen) 8. Fietsers; woon-werkverkeer (de route langs de Vecht is een populaire doorgaande route) 9. Fietsvaarvakantiegangers, tourfietsers; LF 7a/b Oeverlandroute Maastricht-Alkmaar 385 km en knooppunt 28 en Recreatievaart; de Vecht loopt van Utrecht naar Muiden en kent vele zijwateren die ook te bevaren zijn. 11. Sloepenverhuur; sloephuren, sloepopdevecht, boot10, etc 12. Kanoërs Wijk bij Duurstede / Muiden 13. Rondvaarttochten; Schuttevaer, Lovers, Rederij de Tijd, uw Salonboot, rederij Vonk, etc 14. Bedrijfsuitjes met seg-ways en motorfietsen 15. Wandelaars 16. Architectuurroute 17. Natuurroute * Kadastrale nummers zijn aangeleverd door Jan is de Man 17

18 Referentiebeelden en projecten Verlichting; energiebesparend en kunstzinnig Foto 1 en 2 Wilfred Akerboom en Jos Markus Broken Light is 150 meter lang en verlicht de rijweg, de stoep en de huizen van de Atjehstraat te Rotterdam en kostte ongeveer ,- Walk the Ligh' is een bijzonder project in Houten. Kunststof 'stenen' zijn voorzien van leds. Ze lichten op als iemand ze benaderd. Het geeft een dynamisch effect, het licht volgt de voetganger of fietser en laat als het ware een sliert van verlichting achter. 1 2 Foto 3 en 4 Tamar Frank Light Circle te Amsterdam is een tijdelijke opstelling voor een festival. Vuurvliegjes Trajectum Lumen te Utrecht is een tijdelijk opstelling. Beide voor een budget van ,- Foto 5 en 6 Herman Kuijer Onderdoorgang A2 Volgende pagina Foto 1 en 2 Louise Hessel Nienke van der Lune Movares Kunstwerken voor kunstwerken Spoorwegonderdoorgangen te Vleuten Totale kosten ongeveer ,- 3 4 Foto 3 en 4 Berkman & Janssens Marnixbrug sisters in paradise te Utrecht en fietsbrug Heerjansdam Foto 5 en 6 Spoorwegonderdoorgang Almelo;mozaïek gemaakt door studenten en bewoners

19

20 Kostenraming Globale gegevens uit de uittrekstaat De bruggen zijn 42m1 breed en samen 25m1 diep (tegelwanden lopen aan roodebrug zijde langer door) Gasthuismolenbrug, rondom excl. bovenzijde Vechtbrug; rondom incl. de trapopgangen Stoep en straat ; onder en iets rond de bruggen Hekwerken Vechtbrug; buis, staal rond (wit) Talud van Klinkers; 2x onder de trapopgangen Tegelwanden langs de stoepen t/m de ronding Wanden met gat 3x en pilaren 6x (niet origineel) Stalen plafond 1050m2 500m2 500m2 1250m2 44m2 50m2 75m2 150m2 325m2 Algemeen 1. goede algemene verlichting 2. duivenwering die wel werkt!!! 3. schoonspuiten; beide bruggen, stoepen en straten 4. betonherstel 5. schilderen hekwerken Vechtbrug 6. diversen verplaatsen/vervangen van prullenbakken, borden, hekwerken) Kunstuitingen diversen 7. tegelwanden 8. gatenwanden en 6 pilaren 9. schilderwerk stalen plafond 10. verlichting 11. naamsvermelding bruggen en buurten (post) 12. historische borden; vecht, bruggen en buurten 13. planvoorbereidingskosten 18% uitvoeringskosten 14. ontwikkelingskosten 1/3 van uitvoeringskosten 15. regulier onderhoud 20 * Tekening (autocad) verstrekt door Stadsingenieurs te Utrecht Wens: herinrichting wegprofiel met voetpad langs het water in aansluiting op een bestaand voetbad en in overeenstemming met Visie Vechtoevers

21 Draagvlak Hetzij in valuta, hetzij in natura (kennis, advies, materieel, materiaal e.d.) Partijen die meedoen 1. ProRail; Maurits Arnolds (tracémanager Utrecht), Gerijan Ruijs (inspecteur operationeel beheer) en eventueel Rob Nawijn (projectingenieur) 2. Nuon; Laura van Groeningen, Friso Westenberg en Silvia Vazquez Belon Gasthuismolentunnel is geëindigd als 3 e engste fietstunnel van Nederland 3. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet; Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam Tel Waternet baggerproject; Udo Greuter, Schone Vecht tel schone vecht ~ schone brug 5. Dr. Henri Van der Hoeven Stichting; Ton Gresnigt; Willem Dreeslaan 2, 3515 GB Utrecht, Tel Visie Vechtoevers werkgroep; Juriaan Horseling; projectmanagementbureau Utrecht, Tel Gemeente Utrecht vanuit wijkbureau Noordwest; wijkwethouder Margriet Jongerius (Groen-Links), gebiedsmanager Julia Donker 8. Gemeente Utrecht vanuit wijkbureau Noordoost; wijkwethouder Victor Everhardt (D66), gebiedsmanager Karin Sam-Sin - Vos 9. Gemeente Utrecht vanuit Stadsontwikkeling; Edgar de Bruijn (NO), Bettina Leiss (NW), Rob Hendriks (opdrachtgever Visie Vechtoevers) 10. Gemeente Utrecht vanuit Stadswerken; Nicolay Vronik (opzichter/uitvoerder civiele constructies) 11. Gemeente Utrecht vanuit Stadswerken; Peter Kommers (beheerder openbare verlichting) 12. Gemeente Utrecht Stadsingenieurs; Frank van der Vaart (hoofd Constructies en Bodem) 13. Gemeente Utrecht Stadswerken Havens; Willem Addink (hoofd Havendienst) Partijen die benaderd zijn 14. Fietsersbond Hoofdfietsroute / inrichting fietsstraat Hans Donk; Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE Utrecht Tel Ecologische hoofdstructuur NMU; Max Zevenbergen (advies aan provincies) Utrechts Landschap; Irma Bakkers (deze oevers maken geen deel uit van EHS) Milieu Centrum Utrecht (gericht op de stad dus een aangewezen partij) Partijen die later benaderd worden 16. Mitros (eigenaar huizen in buurten) Koningin Wilhelminalaan 9, 3527 LA Utrecht Tel Rondvaarttochten Schuttevaer Weerdsingel O.Z AA Utrecht Tel Utrecht Toerisme bureau Domplein 9, 3512 JC Utrecht Tel LF 7a/b Oeverlandroute en knooppunt 28 en 45 Stichting Landelijk Fietsplatform, Berkenweg 30, 3818 LB Amersfoort Tel Kanotochten diversen en etc 21. SRN stichting Recreatievaart Nederland Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Tel Architectuurinstellingen; Aorta, Erfgoed,NAI Rotterdam 23. Gilde 21

22 ad-utrecht-wil-allure-van-vechtterug.html~reacties Stad Utrecht wil allure van Vecht terug UTRECHT - De stad Utrecht wil 'het vergulde gevoel' van de Vecht terug. "De Vecht straalt in de beleving van mensen een sfeer van allure uit, van varen met een bootje, van zien en gezien worden. Maar niet in Utrecht, daar is het langs de Vecht rommelig, niet levendig en onveilig." Dat staat in de visie Vechtoevers, die B en W woensdag aan de gemeenteraad hebben gepresenteerd. Er is bijna euro beschikbaar om van het riviertje in de stad een 'blauwgroen lint door de wijken' te maken met hofjes, overtuinen, bijzondere pleisterplaatsen en passende horeca. Langs de drukke stadsstraten moeten ruime wandel- en fietspaden verschijnen. Bij de Vecht denkt vrijwel iedereen aan een mooi riviertje dat door Loenen, Vreeland en Nigtevecht langs statige buitenplaatsen en theekoepels stroomt. "Bijna niemand weet dat de Vecht ontspringt in het hart van het Utrechtse stadscentrum. Namelijk bij de Weerdsluis waar alle grachten en singels samenstromen in de rivier, die vanaf die plek door de Vechtstreek stroomt en bij Muiden in het IJmeer uitmondt'', aldus de schrijvers van de visie. De oevers van de Vecht waren al bewoond voor de stad in die richting oprukte. "Er staan monumentale woonhuizen, pottenbakkersateliers, buitenplaatsen, kloosters en gasthuizen. Maar van die historie is vrijwel niets te zien op een enkel gevelbordje na." B en W willen de cultuurhistorie weer zichtbaar maken. Ook het verdwenen jaagpad naar Amsterdam moet terugkeren. 22

23 Pers & publiciteit Kranten Televisie Ster AD/UN CampusBlog RTV red. DUIC Dichtbij MensEnWijk Stadsblad Trouw VoTuLast Starters4Communities Slinger prijs RTV Utrecht RTV Utrecht Piet Paulusma RTV Utrecht Januari 2013 Gasthuismolenbrug De Gasthuismolenbrug scoort hoog in enge-tunneltjes-actie 15 april april april Mei 2014 Gasthuismolenbrug interview met Melissa Romani 18 juni 2014 Verrijk je wijk gewonnen 4 juli 2014 Brug, tunnel, poort klein verslag door Wim Boevink Juli 2014 Tunnel slaat brug 9 januari maart april april Overig Gemeenteraad 4 april 2014 schriftelijke vragen inzake veilige fietstunnels Website Hoogstraat e.o. Noordse park e.o. Lauwerecht Noord Hoogstraat e.o. Noordse park e.o. Hoogstraat e.o. Noordse park e.o. https://www.facebook.com/pages/buurtcomit%c3%a9-hoogstraat-eo/ ?ref_type=bookmark https://www.facebook.com/groups/hoogstraateo/ #GHMB #vechtbrug #gasthuismolenbrug 23

Toekomstvisie. Hofbogen

Toekomstvisie. Hofbogen Het viaduct telt 189 bogen, waarvan 165 boogruimtes worden gebruikt voor bedrijfsruimte of opslag, meestal aan één zijde toegankelijk, merendeels aan de oostzijde (62%), de overige aan de westzijde (38%).

Nadere informatie

Sporten in het Griftpark met Spark

Sporten in het Griftpark met Spark mens en wijk HET magazine voor utrecht noordoost verschijnt 4x per jaar nummer 5 zomer 2014 Sporten in het Griftpark met Spark SO De Pelsschool bekeken van drie kanten Buurtinitiatief opknappen Gasthuismolenbrug

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Schoon. Alles klaart op. Grachtwater beter Stadskantoor Dakterrassen Gras s nachts taboe Tuinen kijken

Schoon. Alles klaart op. Grachtwater beter Stadskantoor Dakterrassen Gras s nachts taboe Tuinen kijken Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 19e jaargang, nummer 3, zomer 2014 Schoon Alles klaart op Grachtwater beter Stadskantoor Dakterrassen Gras s nachts taboe Tuinen kijken Vooral jezelf zijn Dick Franssen

Nadere informatie

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Februari 29 Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad in opdracht van Consortium Hollandse Waterstad 3 De

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

HAARLEMMER KWEEKTUIN. 2 Voorbereidingscommissie Haarlemmer Kweektuin oktober 2013 3. Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen

HAARLEMMER KWEEKTUIN. 2 Voorbereidingscommissie Haarlemmer Kweektuin oktober 2013 3. Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen HK HAARLEMMER KWEEKTUIN Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen RAPPORTAGE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE oktober 2013 PLAN VOOR DE HERONTWIKKELING VAN DE STADSKWEEKTUIN 2 Voorbereidingscommissie

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het delta Inspiratiebron voor tuin- en landschapsinrichters 4711 > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het Wertheimpark > Gloednieuwe golfbaan > Van varkenshouderij

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Een ode aan het trage

Bin nenstadskrant. Een ode aan het trage Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 4. najaar 2011 Slalommen met kinderwagen Blind in stad in verandering Volkstuin onder handbereik Plaskruizen, elegant is anders Meer boten op Nieuwegracht

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan

Dorpsontwikkelingsplan Dorpsontwikkelingsplan 2010-2020 Dorpsontwikkelingsplan SLIJK-EWIJK 2010-2020 Nederlands Hervormde Kerk Voorwoord Met enige trots biedt het bestuur van de Dorpsraad Slijk-Ewijk u hierbij het Dorpsontwikkelingsplan

Nadere informatie

Spronglevend. Het voelt alsof we hier thuiskomen. Schipperskinderen helemaal op hun plaats in de Waalsprong

Spronglevend. Het voelt alsof we hier thuiskomen. Schipperskinderen helemaal op hun plaats in de Waalsprong Informatiebulletin over de Waalsprong - editie oktober 2010 Spronglevend 4 Optimale zeggenschap over je eigen droomhuis Samen met je toekomstige buren je eigen huis bouwen en toch zelf bepalen hoe de inrichting

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

VBT Excursie Zwolle. zaterdag 30 oktober 2010 V E R E N I G I N G V A N B O U W K U N S T T I L B U R G

VBT Excursie Zwolle. zaterdag 30 oktober 2010 V E R E N I G I N G V A N B O U W K U N S T T I L B U R G VBT Excursie Zwolle zaterdag 30 oktober 2010 Organisatie: Johan van de Ven V E R E N I G I N G V A N B O U W K U N S T T I L B U R G Inhoud pag. onderwerp architect 3 Programma 4 Routebeschrijving 5 Namen

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, -

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - uimtelijk KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - MONUMENTEN, ARCHITECTUUR, STEDENBOUW en LANDSCHAP in ROERMOND en omstreken THEMANUMMER t Vrijveld COLOFON

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

Dorpsvisie. Wenum Wiesel 2012-2020

Dorpsvisie. Wenum Wiesel 2012-2020 Dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020 Colofon Deze Dorpsvisie kwam tot stand dankzij de medewerking van: De inwoners van Wenum Wiesel Werkgroep Dorpsvisie: Maaike van Arkel, Frits J. Beekhuis, Jacob Brobbel,

Nadere informatie

Werkplaats 18. Van wie is het park? Actiegroep wordt parkbeheerder Een buurthuis in de open lucht Duurzaam betekent dat je samen een park inricht

Werkplaats 18. Van wie is het park? Actiegroep wordt parkbeheerder Een buurthuis in de open lucht Duurzaam betekent dat je samen een park inricht Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, deze editie in samenwerking met ANWB en Expertisenetwerk Vrijetijdslandschappen Jaargang 12, december 2014 Werkplaats 18 Van wie is het

Nadere informatie

Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg

Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg Visie op de Czaar Peterbuurt/Oostenburg Verslag van de totstandkoming van de buurtspiegel en een buurtvisie van bewoners en ondernemers Dr. Sima Nieborg Bewoners en ondernemers Czaar Peterbuurt/Oostenburg

Nadere informatie

nummer 140 / vierendertigste jaargang nr. 2, juni 2010

nummer 140 / vierendertigste jaargang nr. 2, juni 2010 nummer 140 / 2 Colofon Midden-Delfkrant nr. 140 Uitgave van de Midden-Delfland Vereniging Verschijnt viermaal per jaar. Losse nummers e 3,00 Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Redactie Karin Kievit

Nadere informatie

De Waard Nu 37 De Waard en Leiden 38 Bouwfases 40 Structuur 42 Zones 44 Kenmerken 46

De Waard Nu 37 De Waard en Leiden 38 Bouwfases 40 Structuur 42 Zones 44 Kenmerken 46 de Waard - leiden cultuurhistorische verkenning STEENHUISMEURS 115 20111 INHOUD Inleiding 3 plangeschiedenis 4 1. Ontstaansgeschiedenis - Vorming van het eiland 6 2. Niet-planmatige uitbreiding (1880-1915)

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

De ontwikkeling van de gezamenlijke dorpsvisies is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Loppersum en het Loket Leve(n)de Dorpen.

De ontwikkeling van de gezamenlijke dorpsvisies is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Loppersum en het Loket Leve(n)de Dorpen. 1 COLOFON De ontwikkeling van de gezamenlijke dorpsvisies is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Loppersum en het Loket Leve(n)de Dorpen. Het is een uitgave van de vier gezamenlijke Dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

Ten geleide. monument en rendement

Ten geleide. monument en rendement Ten geleide 1 Met enige trots aanvaardde ik enkele maanden geleden de uitnodiging van de gemeente Arnhem om een onafhankelijke mening te vormen over het onderwerp Monument en Rendement. Het was vervolgens

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie