Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: Den Besselder 'activiteitencentrum' Adres: Heurneweg 2 Postcode: 7025CM Woonplaats: Halle Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Simon Adres: Heurneweg 2 Postcode: 7025CM Woonplaats: Halle Land: NL Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Simon Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Heimen :41 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Den Besselder in het jaar 2014 Een spannend en bevlogen jaar is wellicht de beste omschrijving voor Den Besselder. Een onzekere tijd zal aanbreken, maar ook een periode om Den Besselder verder te ontwikkelen. Een periode om nieuwe kansen en mogelijkheden te ontplooien. Dit alles heeft natuurlijk te maken met de transitie binnen de zorg. Deze grote veranderingen zijn van groot belang voor Den Besselder en andere (kleinschalige) zorgaanbieders op o.a. de positionering binnen de markt, nieuw verbindingen leggen, maar ook het huidige zorgaanbod waarborgen en continueren. Den Besselder als organisatie laat grote ontwikkelingen zien op het gebied van verbouw, uitbereiden zorgaanbod, verbreding zorg, maar ook meer verbindingen leggen naar de samenleving toe. In 2013 is de organisatiestructuur hetzelfde gebleven en heeft Heimen diverse taken van Henk overgenomen. Het afgelopen jaar 2014 laat de eerste grote veranderingen zien. Heimen Vos werkte voorheen nog fulltime als adviseur en krijgt per januari 2015 een fulltime functie binnen Den Besselder dit besluit heeft Heimen het afgelopen jaar genomen. De reden hiervoor heeft te maken omdat Henk Vos begin 2014 aangegeven heeft per 1 januari 2015 met pensioen te willen gaan. Afgelopen jaar heeft Heimen alle administratieve werkzaamheden op agrarisch, landbouw, zorg en sport gebeid samen met Henk doorgenomen. Met name op agrarisch gebied gezien alle andere gebieden al bekend waren voor Heimen. Naast de interne (familie) veranderingen heeft één personeelslid de verantwoording gekregen over de weerbaarheidtrainingen 'Sta Sterk'. Al geruime tijd werkt Den Besselder nauw samen met SIZA. De samenwerking is ook het afgelopen jaar met succes voortgezet. Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het voortzetten van de samenwerking en het uitwerken van een innovatieplan naar de gemeentes toe voor de regio Achterhoek. Het innovatieplan is naast de reguliere aanbesteding ingediend. Daarnaast heeft Den Besselder het genoegen gekregen dat andere organisatie maar vooral ZZP-ers Den Besselder hebben benaderd om samen te werken. Den Besselder staat open voor nieuwe samenwerking. Uit de nieuwe contacten is één partij zover gekomen om een hondentraining bij ons te realiseren. Een training voor kinderen en jeugdigen met een beperking. Den Besselder heeft hier alleen zijn faciliteiten aangeboden. We merken dat andere 'grote' organisaties het nog moeilijk en vreemd vinden om met andere 'kleine' zorgaanbieders samen te werken. Den Besselder biedt voor organisaties die op gelijkwaardige voet met ons willen samenwerking de faciliteiten aan. Dit kan betekenen dat de desbetreffende organisatie bij ons op locatie individuele begeleiding en/of dagbehandeling willen uitvoeren. Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid verwachten wij dat er op andere vlakken onze expertise ingezet kan worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er voor NAH patiënten trainingen worden georganiseerd door de SIZA en dat Den Besselder de dagbesteding op zich neemt. Uiteindelijk is dit voor beide 3

4 partijen een win - win situatie. Deze manier van werken is anders en vergt voor derden een andere manier van werken, denken en doen. SIZA ziet inmiddels de mogelijkheden en de kansen. De samenwerking met Boer en Zorg is gerealiseerd. In 2015 gaat Den Besselder evalueren wat Boer en Zorg voor ons heeft betekend en of het een meerwaarde heeft. De reden om hier een samenwerking mee aan te gaan heeft te maken met de transitie en de mogelijkheid om ZIN te kunnen declareren. Naast alle organisatorische veranderingen zijn voor de deelnemers dit jaar diverse uitstapjes gemaakt. Tijdens vakantieweekenden zijn deelnemers naar de spelerij, binnenpret, maar ook naar diverse zwembaden geweest. Op educatief gebied zijn alle deelnemers naar de Vitens geweest om te kijken hoe water wordt gemaakt. Een leerzame middag voor onze deelnemers. Ook hebben 3-4 deelnemers per keer werkoriëntatie bezoeken gedaan bij plaatselijke ondernemers. Een aantal deelnemers tussen de 14 en 18 jaar kunnen al als vaste activiteit een ochtend meedraaien op een dergelijke werkoriëntatie plek. Dit is bij uitstek een mooi voorbeeld hoe Den Besselder een actieve bijdrage levert om deelnemers te laten participeren in de samenleving. De ontwikkelingen van Den Besselder als organisatie valt en staat met het personeel. Heimen en Simon zullen het personeel continu in beweging moeten houden willen wij Den Besselder verder ontwikkelen. Na elke zaterdag worden tijdens de nabesprekingen nieuwtje en verandering besproken. Bij grote veranderingen zijn er teamvergaderingen georganiseerd met daarbij een leuke activiteit. Afgelopen jaar hebben wij ons team begeleid in alle randzaken die het werk met zich meebrengt. Ook zijn er dit jaar functioneringsgesprekken gevoerd met het personeel. De gesprekken zijn goed verlopen en zijn goed ontvangen door het personeel. Een gezamenlijke evaluatie van deze gesprekken zullen in januari/februari 2015 plaatsvinden. De veranderingen in de zorg blijven nog onzeker en onduidelijk. Den Besselder blijft actief de zorgmarkt opgaan. Naar aanleiding van de aanbestedingen en de afwijzing hebben een aantal kleine zorgaanbieders samen met Den Besselder een bezwaar ingediend. Den Besselder heeft een krantenartikel geplaatst in de Gelderlander 'Achterhoek nieuws'. Naar aanleiding hiervan heeft Omroep Gelderland contact met Den Besselder gezocht om een item voor het nieuwsuur te maken over de veranderingen in de zorg. Na dit item heeft Hart van Nederland contact met ons opgenomen voor een item. Wij hadden niet gedacht hiermee de landelijke tv te bereiken. Deze media aandacht heeft veel reacties opgeleverd. Uiteindelijk is het bezwaar ingetrokken en heeft Den Besselder van alle acht Achterhoekse gemeentes gunning gekregen. Voor Heimen en Simon zal dit betekenen dat wij opnieuw moeten inspelen op de (nieuwe) zorgmarkt voor Den Besselder. We moeten persoonlijk in beeld komen alle acht Achterhoekse gemeentes. Deze verandering biedt voor Den Besselder nieuwe kansen. Naast PGB kan Den Besselder nu ook ZIN bieden. Ook kan Den Besselder nu zijn aanbod vergroten en gaat Den Besselder naast de dagbesteding, 4

5 individuele begeleiding, extra begeleiding, ambulante begeleiding, training/behandeling en begeleiding op afstand bieden. Door deze verandering kan Den Besselder nog klantgerichter werken en kunnen wij ons onderscheiden van de rest. Den Besselder kan en gaat nu ook buitenshuis werken. Op het gebied van trainingen o.a. 'Sta Sterk' gaan wij samenwerken met een fit-en gezondheidscentrum in Ulft en Hengelo, maar ook op eigen locatie. Voor SOTOG ( overkoepelende speciaal onderwijs organisatie ) gaat Den Besselder als een loketfunctie fungeren. Het doel is om vanuit Den Besselder trainingen te verzorgen op de diverse plaatsen met als doel om deelnemers door te laten stromen naar een vrijetijdsinvulling. Door Den Besselder als locatie los te laten kunnen wij flexibeler inspelen op de vragen vanuit het onderwijs en laat Den Besselder zien hoe er een vertaalslag gemaakt kan worden naar de vrijetijdsbesteding van deelnemers. Den Besselder zal in 2015 de organisatie verder ontwikkelingen, nieuwe samenwerkingsverbanden realiseren, nieuw aanbod op de markt brengen en zo de transitie maken naar een zorg en hulpverleningsorganisatie die lokaal actief is en binding heeft met de omgeving. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Ontwikkeling deelnemers Den Besselder * Het aantal deelnemers waarmee is gestart 32 * Het aantal deelnemers dat er in de loop van het jaar is bijgekomen: 1 * Het aantal deelnemers dat er in de loop van het jaar is vertrokken: 1 * Het aantal deelnemers aan het einde van uw jaar: 32 Totaal aantal deelnemers: 32 Toelichting in -en uitstroom: Begin - Instroom - Uitstroom - Eind Kinderen Jeugdigen Totaal Reden Uitstroom: Deelnemer zocht nieuwe uitdaging. Uitstroom: 1x 5

6 Scholing en ontwikkeling Bijscholingsactiviteiten: - BHV - EHBO - Sta Sterk training Wie? - Simon BHV - Simon en Jopie EHBO - Anouk Sta Sterk training Resultaat? - BHV en EHBO zijn door Simon en Jopie met goed gevolgd afgerond - Anouk haar opleiding loopt nog door in Toelichting bijscholingsactiviteiten: Sta Sterk een buitenschoolse groeps- en individuele training De Sta Sterk training is eind januari 2013 opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. En dat is heel belangrijk! Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dat betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? EHBO en BHV. Jopie en Simon zijn lid van de EHBO - vereniging. Simon doet jaarlijks een BHV - herhalingscursus met als doel het behouden van een geldig EHBO en BHV certificaat. Sta Sterk is een opleiding dat drie weekenden gehouden wordt. Anouk moet nog 1 weekend, daarna nog 1-2 dagen ter terugkoppeling. Daarna mag zij zich officeel 'Sta Sterk trainer' noemen. 6

7 7

8 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Gavel door laars. EHBO is na voorval erbij geroepen. Deelnemer is naar keuken van Jopie gebracht. Een plek waar geen andere deelnemers komen. Hier is naar de wond gekeken. De gavel heeft de grote teen iets geraakt. Wond is ontsmet, verbonden en schone sokken heeft de deelnemer aangedaan. Vervolgens zijn de ouders uit voorzorg ingelicht. Verder hebben wij de ouders geadviseerd om de teen in de gaten te houden, betreffende een eventuele ontsteking. Verder geen actie gewenst om naar huisarts te gaan. Begeleiding heeft adequaat gehandeld, vooraf heeft de begeleiding de deelnemer gewezen op de gevaren. Er zijn geen vervolgacties nodig om in de toekomst hier anders mee om te gaan. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Te late berichtgeving naar ouder(s)/verzoger(s) over het inspraakmoment. Simon en Heimen hebben het eerste inspraakmoment te laat gecommuniceerd naar ouder(s)/verzorger(s). De mail heeft Simon te laat verzonden en er ontbraken mailadressen. De actie voor een volgend moment zijn: De contactgegevens tijdig controleren en de ouder(s)/verzorger(s) minimaal 2-3 weken van tevoren inlichten. Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? 8

9 Overzicht Vervolgactie Afgerond? Evaluatiegesprekken Deelnemers Met alle 32 deelnemers wordt één keer per jaar individueel een evaluatiegesprek gehouden. Dit is een verplicht gesprek en wordt door onze orthopedagoog uitgevoerd. Algemene punten/vragen die aanbod komen zijn o.a. 1. Hoe gaat het met jou? 2. Hoe vind het je het op 'Den Besselder'? 3. Wat heb je allemaal gedaan en geleerd op 'Den Besselder'? 4. Wat zou je nog graag willen leren op 'Den Besselder'? 5. Wat zou je willen veranderen op 'Den Besselder'? 6. Zijn er verder nog dingen die je wilt zeggen? * tevens wordt hierin de tevredenheid van de deelnemers in meegenomen. Zie opstelling vragen. Gezien de leeftijd en beperkingen van de deelnemers is het niet haalbaar om een formulier in te vullen. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt er een team bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de gesprekken met de deelnemers geëvalueerd. Waar nodig worden er nieuwe ontwikkelingspunten opgesteld en kijken wij naar eventuele nieuwe activiteiten. Activiteiten die de deelnemers graag zouden willen veranderen passen wij aan of er wordt samen met de deelnemer en/of groep een concrete actie van gemaakt. Dit jaar zijn er weinig actiepunten naar voren gekomen tijdens de gesprekken met de deelnemers. Ze willen niet perse iets veranderen. Wat wel opvalt is dat ze liever de hele dag spelen en in de ochtend geen klusjes hoeven te doen. Den Besselder gaat hier niets 9

10 aan veranderen omdat wij vinden dat deze activiteiten juist een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het opgroeiende kind en of jeugdige hoort. Wel kan Den Besselder kijken of de overdracht van de klusjes/activiteiten anders geformuleerd kan worden. Wellicht geeft dit voor een aantal deelnemers een andere kijk op de klusjes/activiteiten. PDCA: P: Binnen drie maanden de klusjes/activiteiten anders over brengen op de deelnemers D: Inventarissen met het team welke mogelijkheden en/of methodieken anders ingezet kunnen worden om de klusjes/activiteiten anders over te brengen op de deelnemers C: Uitwerken gekozen mogelijkheden en/of methodiek A: Uitvoeren van de gekozen mogelijkheden en/of methodiek. Evaluatiegesprekken ouder(s)/verzorger(s) Twee personeelsleden hebben elke zaterdag aan het begin of eind van de dag ouder - gesprekken gepland. Deze gesprekken lopen het hele jaar door. Dit zijn individuele gesprekken, waarin de voortgang van desbetreffende deelnemer wordt besproken. Aangezien het hier om privacy gevoelige informatie gaat, kunnen wij hier verder niet over uitwijken. Geen bijzonderheden t.o.v. de organisatie hiervan. De informatie is verwerkt in de dossier van de deelnemer(s) 10

11 3 vrije inspraakmomenten Heimen en Simon hebben in 2014 drie inspraakmomenten georganiseerd op zaterdag 8 Februari, 14 Juni en 18 Oktober. De gesprekken zijn op een zaterdag uitgevoerd. Wij hebben deze inspraakmomenten gebruikt om de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te brengen van de veranderingen in zorglandschap. Gezien de drukte rondom de veranderingen in de zorg, de aanbesteding en de verbouwing hebben wij geen vierde inspraakmoment meer gehouden. Ook hebben ouders aangegeven het erg veel te vinden. Wel zijn wij van mening dat inspraakmomenten efficiënt moeten worden ingezet voor voldoende aanmeldingen. Er is duidelijk meer animo voor inspraakmomenten wanneer wij dit organiseren op de zaterdagen, wanneer de deelnemers op Den Besselder aanwezig zijn. Ouder(s)/verzorger(s) hoeven hiervoor dan geen aparte dag en/of avond vrij te houden. Wij hebben alle inspraakmomenten gebruikt om ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te houden van de veranderingen binnen de zorg. Heimen heeft tijdens deze bijeenkomt inzicht gegeven hoe de prijsstelling binnen Den Besselder is opgebouwd, waar men op moet letten tijdens het herindiceren en wanneer met moet starten met herindiceren. Andere punten waren o.a. vervoerskosten, individuele begeleiding, PGB of ZIN, maar ook de voortgang van de verbouw. Den Besselder ziet dat er nog veel onduidelijkheid is bij ouder(s)/verzorger(s) omtrent de 11

12 algehele transitie. Met name bij wie ze moeten zijn en wat ze moeten doen. Naar aanleiding van deze vragen hebben wij direct actie ondernomen en heeft Den Besselder alle vragen geïnventariseerd en is er een informatiebrief opgesteld voor ouder(s)/verzorger(s). Den Besselder gaat in 2015 de vier inspraakmomenten verdelen door twee inspraakmomenten te organiseren voor de ouder(s)/verzorger(s) en twee inspraakmomenten voor de deelnemers. Daarnaast laat Den Besselder het team de inspraakmomenten organiseren voor de deelnemers, zodat Heimen en Simon zich kunnen concentreren op andere activiteiten PDCA: P: 4 inspraakmomenten realiseren in 2015, waarvan 2 voor de ouders/verzorgers en 2 voor de deelnemers D: inplannen van 4 inspraakmomenten Vooraf gemaakte agenda met de daarbij horende onderwerpen aangepast op het niveau van de doelgroep. Inspraakmomenten voor de deelnemers uit laten werken en laten uitvoeren door het team. Informatiebrief maken voor de ouders/verzorgers met daarin de agenda en de gespreksonderwerpen C: Bevestigen van de ingeplande inspraakmomenten Controleren van de gespreksonderwerpen en of deze bij de desbetreffende doelgroep past. Uitdelen van de informatiebrieven A: Uitvoeren inspraakmomenten ouders/verzorgers door Heimen en Simon 12

13 Uitvoeren inspraakmomenten deelnemers door het team van Den Besselder. Elke inspraakmoment terugkoppelen tijdens het nabespreken van de dag. Tevredenheidsmeting De tevredenheidmetingen hebben wij afgenomen tijdens de jaarlijkse informatieavond door middel van een enquête. Ook zijn de formulieren persoonlijk uitgedeeld aan de ouder(s)/verzorger(s) die niet aanwezig waren. Er zijn 32 formulieren uitgezet, waarvan er 16 zijn terug gekomen. Naar aanleiding van de tevredenheidmeting zijn de volgende punten en acties naar voren gekomen 1. parkeergelegenheid is voldoende aanwezig, maar er is geen duidelijke structuur in het parkeren, waardoor het met wegbrengen en ophalen van de deelnemers erg druk en chaotisch is. Ook met het oog op de veiligheid is het beter om dit beter te regelen. Den Besselder heeft hiervoor direct de mogelijkheid aan ouders gegeven om achter op het erf te mogen parkeren en er zijn daar parkeervakken gemaakt. 2. Digitale nieuwsbrieven introduceren. Den Besselder is hier al mee bezig, maar heeft het systeem nog niet goed genoeg ingericht om te direct te realiseren. Wanneer het programma Qurentis is ingericht, dan kan Den Besselder makkelijk nieuwsbrieven versturen naar iedereen. 3. Tijdens het uitdelen van informatiebrieven moet duidelijk zijn wie allemaal een informatiebrief heeft gehad. Te vaak krijgen wij te horen dat men geen brief heeft ontvangen. 13

14 Het team van Den Besselder gaat als actie nu de brieven persoonlijk aan de ouder(s)/verzorger(s) afgeven en noteert dit op een schema. Er worden geen brieven meer uitgedeeld aan de deelnemers PDCA: P: 1. Parkeerregelaar aanwijzen binnen ons team van Den Besselder om het parkeren in goede banen te begeleiden. 2. Nieuwsbrieven kunnen versturen 3. Uitdeellijst voor het uitdelen van nieuwsbrieven D: 1. Overleg binnen het team wie deze taak opzich wil nemen. Afspraken maken over het parkeerbeleid 2. Nieuwsbrieven digitaal testen 3.Uitdeellijst maken C: 1. Alle afspraken zijn duidelijk voor de parkeerregelaar 2. Qurentis is ingericht en er kunnen nieuwsbrieven verzonden worden 3. Uitdeellijst is in gebruik wordt bijgehouden door ons team A: 1. parkeerregelaar is elke zaterdag aanwezig en staat tijdig klaar 2. Er worden nieuwsbrieven verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) en er is een bevestiging dat de brieven aankomen. 3. Er is een duidelijk overzicht aan wie de nieuwsbrieven zijn uitgedeeld. Conclusies uit bovenstaand overzicht 14

15 (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Er is adequaat gereageerd op het (bijna)ongeval. Ouders waren zeer te spreken over de tijdige inlichting. Tijdig informatie verstrekken lijkt een kwestie van beter plannen. Dit punt nemen wij mee in onze actielijst. De deelnemersgesprekken, ouder-gesprekken en vrije inspraakmomenten zijn door zowel de deelnemers als de ouder(s)/verzorger(s) goed ontvangen. Vooral de persoonlijke informatie verstrekking tijdens een inspraakmoment wordt als zeer prettig ervaren. Dit houd in, ingaan op individuele vragen/casussen en hierop persoonlijk antwoordt geven. Ook lijken ouder(s)/verzoger(s) het prettig te vinden om deze momenten in te plannen voordat ze hun zoon/dochter en/of voogd op komen halen. Dit jaar zijn wij begonnen om tot Daarna konden de deelenmers worden opgehaald. P: Tijdige informatieverstrekking realiseren naar ouder(s)/verzorger(s) D: Minimaal 4 weken voor de uitvoerdata ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte brengen. Bij afwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) ook alternatief aanbieden hoe en waar ze aan de desbetreffende informatie kunnen komen. C: Afsrpaken bevstigingen door ouder(s)/verzorger(s) A: controleren of alle aangeschreven ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn of zich hebben afgemeld. Daarnaast terugkoppeling met ouder(s)/verzorger(s) of genoemde actiepunt verbeterd is. PDCA Evaluatiegesprekken deelnemers P: Binnen drie maanden de klusjes/activiteiten anders over brengen op de deelnemers D: Inventarissen met het team welke mogelijkheden en/of methodieken anders ingezet kunnen worden om de klusjes/activiteiten anders over te brengen op de deelnemers C:Uitwerken gekozen mogelijkheden en/of methodiek A:Uitvoeren van de gekozen mogelijkheden en/of methodiek. PDCA Inspraakmomenten: P: 4 inspraakmomenten realiseren in 2015, waarvan 2 voor de ouders/verzorgers en 2 voor de deelnemers D: inplannen van 4 inspraakmomenten Vooraf gemaakte agenda met de daarbij horende onderwerpen aangepast op het niveau van de doelgroep. 15

16 Inspraakmomenten voor de deelnemers uit laten werken en laten uitvoeren door het team. Informatiebrief maken voor de ouders/verzorgers met daarin de agenda en de gespreksonderwerpen C: Bevestigen van de ingeplande inspraakmomenten Controleren van de gespreksonderwerpen en of deze bij de desbetreffende doelgroep past. Uitdelen van de informatiebrieven A: Uitvoeren inspraakmomenten ouders/verzorgers door Heimen en Simon Uitvoeren inspraakmomenten deelnemers door het team van Den Besselder. Elke inspraakmoment terugkoppelen tijdens het nabespreken van de dag. PDCA Tevredenheidsmeting P: 1. Parkeerregelaar aanwijzen binnen ons team van Den Besselder om het parkeren in goede banen te begeleiden. 2. Nieuwsbrieven kunnen versturen 3. Uitdeellijst voor het uitdelen van nieuwsbrieven D: 1. Overleg binnen het team wie deze taak opzich wil nemen. Afspraken maken over het parkeerbeleid 2. Nieuwsbrieven digitaal testen 3.Uitdeellijst maken C: 1. Alle afspraken zijn duidelijk voor de parkeerregelaar 2. Qurentis is ingericht en er kunnen nieuwsbrieven verzonden worden 3. Uitdeellijst is in gebruik wordt bijgehouden door ons team A: 1. parkeerregelaar is elke zaterdag aanwezig en staat tijdig klaar 2. Er worden nieuwsbrieven verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) en er is een bevestiging dat de brieven aankomen. 3. Er is een duidelijk overzicht aan wie de nieuwsbrieven zijn uitgedeeld. 16

17 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie arlijks terugkerende acties (2014) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E Blijft een continu proces om in de gaten te blijven houden. Wel belangrijk om tijdens een verbouwing hier kritisch op te blijven Oefening calamiteitenplan Geen bijzonderheden. Deelnemers zijn op de hoogte. Evaluatie gesprekken met deelnemers Onze orthopedagoog is verantwoordelijk voor de evaluatiegesprekken met de deelnemers en dit loopt goed. Tevredenheidonderzoek deelnemers GBZ, deze zijn na de informatieavond direct uitgedeeld Functioneringsgesprekken Door drukte op de bouw doorgeschoven naar later het jaar 2014 Actualisatie BHV Jopie en Simon zitten bij de EHBO - vereniging, Opstellen jaarverslag arverslag aangemaakt inspraakmogelijkheden uitbereiden naar 3 x per jaar. Functioneringsgesprekken beter vastleggen in vooraf opgesteld formulier VOG - aanvraagformulieren aanvullen nieuw personeel Dit is nu vier maal per jaar. Deze zijn dit jaar goed uitgevoerd. We hebben individuele gesprekken gehouden en naderhand een team bijeenkomst ingepland. Alle VOG zijn nu aanwezig Reflectie team VIB - training geen bijzonderheden Inspraak mogelijkheden 4x per jaar inplannen en uitvoeren Controle brandveiligheid en EHBO - middelen Inspraakmogelijkheden worden op prijs gesteld en zijn bij Den Besselder laagdrempelig. Vier keer wordt wel als vaak ervaren door zowel ouder(s)/verzorger(s) en het team van Den Besselder. De lijnen zijn erg kort binnen onze organisatie, hierdoor kan adequaat ingespeeld worden op elke persoonlijke situatie. GBZ - controle op brandveiligheid bij de nieuwbouw komt tzt. Waarschijnlijk in de loop van 17

18 Controle en status realisatie nieuwe doelgroep Rebound - traject is gerealiseerd. Na drie maanden kon deelnemer X zijn school weer hervatten. Daarna geen directe nieuwe deelnemers binnen gekregen. Acties vanuit kwaliteitssysteem > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? -> Welke en met wie? Video-interactie voor alle medewerkers uitgevoerd door Roos > Verlopen de evaluaties naar wens? Nee -> Waarom niet en wat gaat u daar aan doen? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? 1 per jaar > Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? Nee -> Waarom niet? Afgelopen jaar zijn de video - interactie trainingen afgerond incl. evaluaties. Een van ons personeel is begonnen met de 'Sta Sterk' training. Dit is een anti - pest programma. Deze gaan wij in 2015 uitrollen op diverse locaties. Evaluaties lopen nu naar wens. Oudergesprekken worden opgepakt door het personeel, deelnemersgesprekken worden uitgevoerd door de orthopedagoog. Informatieavonden en inspraakmomenten zijn dit jaar ook met succes uitgevoerd. Noodplan wordt doorgenomen met de deelnemers tijdens en/of na de ontruimingsoefening. Ontruiming wordt 1 per jaar uitgevoerd en wordt uitgevoerd door Simon of een van ons team, deze loopt via CAO Klachtenprocedure medewerkers Dit is vastgelegd in de CAO Algehele verbouwproces: controleren, plannen, veiligheid waarborgen e.d. Nee Het bouwtrajcet is uitgelopen door de juridische procedures t.a.v. de aanbestedingen bij de gemeentes. In juli 2015 verwachten wij dit te kunnen afronden. Vanaf april waren er geen directe veiligheidsrisico's. Deelnemers moeten toestemming vragen om op de bouw rond te kijken onder begeleiding. 18

19 Acties vanuit audit VOG Alle VOG zijn aanwezig en up tot date plannen functioneringsgesprekken met de medewerkers uitvoeren functioneringsgesprekken met de medewerkers Heimen en Simon zijn tijdig begonnen met het bekend maken van de functioneringsgesprekken. Ons team is per mail en persoonlijk op de hoogte gebracht. Uitvoering heeft wat meer tijd in beslag genomen. Onze planning was om op twee zaterdagen alle gesprekken te kunnen afronden. Gesprekken duurde wat langer dan gepland, hierdoor hebben wij een extra zeterdag ingepland. Letten op RI&E bij nieuwbouw Nee Dit proces loopt nog. Zie ook voorgaand punt omtrent veiligheid. VOG aanvragen indienen en toevoegen aan digitale kwaliteitssysteem Ouders vragen om medicijnen van hun kinderen in Baxter zakjes aan te leveren Nee Dit is na aanleiding van onze audit aangepast en uitgvoerd Dit loopt beter. Een aantal deelnemers moeten hier nog mee gaan werken. Dit betreft de nieuwe deelnemers. Overige acties Nieuwe doelgroep realiseren Nee Gelukt, alleen door het succes heeft deelnemer X zijn school weer kunnen hervatten. Momenteel geen deelnemers voor de rebound voorziening Nieuwe werkplaats inrichting: Veilig, gebruiksvriendelijk, ARBO Nee Dit is nog niet uitgevoerd. Door tijdsgebrek t.a.v. de verbouw en ruimte gebrek zijn wij genoodzaakt om dit in 2015 te realiseren. Exit procedure Formulieren zijn in gebruik en worden toegepast. Werkplaatsvoorschriften algehele controle samen met brandoefening Alle formulieren hangen op de plek en brandoefening is met succes afgerond Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? 19

20 De actielijst geeft inzicht in de uit te voeren acties. Door het noteren en beschrijven van deze actie worden acties eerder uitgevoerd, dan waneer ze alleen maar benoemt worden. De data die er aan gekoppeld zijn, worden door de kleinschaligheid sneller aangepast. Door dat je flexibel kunt werken kan er ook makkelijker van de gestelde data af te wijken. Voor Den Besselder geeft dit ruimte om snel prioriteiten aan te passen. Echter moet er wel gelet worden op het feit dat niet alles aan het einde van het jaar uitgevoerd wordt. Dit geeft onnodig druk voor zowel de organisatie als het team van Den Besselder. In onze ogen is het niet direct noodzakelijk om de acties en het beleid hierin aan te passen. Mits derden hier anders over denken. Doelstellingen voor het komende jaar Binnen drie maanden ( jan - mrt ) een nieuwe folder/flyer realiseren van het nieuwe aanbod van Den Besselder, welke direct toegangelijk is voor zorgvragers, zorgaanbieders, maar ook gemeenten, onderwijs en ondernemers In het eerste halfjaar in beeld zijn bij de 8 Achterhoekse gemeentes waar Den Besselder een contract mee heeft, waarbij er telefonisch en tijdens keukentafelgesprekken in beeld komen bij de sociale wijkteams, buurtcoaches e.d. De verbouwing afronden in de maand juli en eerste deel tuin - en landschapsinrichting realiseren, waarbij er direct gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe faciliteiten. P: folder/flyer realiseren D: Teksten aanleveren, teksten definitief maken en folder/flyer drukken. C: Teksten laten controleren door Heimen en team, teksten definitief maken en laten drukken A: Na de controle van Heimen en team aanpassingen doorvoeren en de teksten doorsturen naar de drukker. Vervolgens de folder/flyer uitdelen aan zorgvragers, zorgaanbieders, gemeentes, onderwijs en derden. P: In beeld komen bij de 8 Achterhoekse gemeentes en de daarbijhorende sociale wijkteams. D: Contactpersonen in beeld brengen, vanuit front desk middels internet, telefonisch contact zoeken met de gemeentes. C: Contactgegevens controleren. Bellen naar de gemeentes of via interent achterhalen wie de specifieke contactpersonen zijn. A: Contactpersonen in excel bestand invoeren. Contacten leggen met de opgezocht contactpersonenen en streven naar een persoonlijke afspraak. 20

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 arverslag nuari 2013 - december 2013 Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Floradorp Boerderijnummer: 1624

Floradorp Boerderijnummer: 1624 arverslag nuari 2015 - december 2015 Floradorp Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Boerderijnummer: 1327 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Westrik Boerderijnummer: 1713

De Westrik Boerderijnummer: 1713 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Westrik Boerderijnummer: 1713 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jemalupe Boerderijnummer: 648

Jemalupe Boerderijnummer: 648 arverslag nuari 2013 - december 2013 Jemalupe Boerderijnummer: 648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 arverslag nuari 2016 - december 2016 't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Wasven Boerderijnummer: 2109

Wasven Boerderijnummer: 2109 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Wasven Boerderijnummer: 2109 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 arverslag nuari 2015 - december 2015 Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag muv. Financieel jaarverslag Januari december Christelijke Zorgboerderij. Krimpenerwaard. Boerderijnummer: 821

Jaarverslag muv. Financieel jaarverslag Januari december Christelijke Zorgboerderij. Krimpenerwaard. Boerderijnummer: 821 CZK Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard Jaarverslag muv. Financieel arverslag Januari 2012 - december 2012 Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard Boerderijnummer: 821 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schildmeer

Zorgboerderij Schildmeer arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Schildmeer Boerderijnummer: 972 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Hoeve het Rondgors Boerderijnummer: 782 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jarverslag januari 2013-december2013 Raaykeshoaf Boerderijnr.428 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen -02-10-JV-428-Raaykeshaof Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

het Midden Boerderijnummer: 2062

het Midden Boerderijnummer: 2062 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Midden Boerderijnummer: 2062 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgkwekerij Mil Maasdijk

Zorgkwekerij Mil Maasdijk Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgkwekerij Mil Maasdijk Boerderijnummer: 1230 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Pura Vida Boerderijnummer: 1855

Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie