COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 mei 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19 mei u.30 en 14 uur Financiën en Begroting 6 - Internat u.15 en 14 u.15 Bedrijfsleven 4 - EUR 4 10 u.15 en 14 u.15 Volksgezondheid 8 - Vaste Afd u.30 Binnenlandse Zaken u.30 tot 14 uur Maatschappelijke Emancipatie 3 11 Woensdag 20 mei uur en 15 u.30 Financiën en Begroting 6 - Internat u.15 tot 12 uur en 14 uur Infrastructuur 3 en 8 - Vaste 12 Afd. 10 u.15, 14 uur en 14 u.30 Justitie 4 - EUR en u.30 Conferentie van de Voorzitters 1 18 na de Conferentie van Voorzitters Bureau uur Comptabiliteit uur en 14 u.30 tot 18 u.30 Buitenlandse Betrekkingen Plenaire uur Volksgezondheid u.15 Sociale Zaken 4 - EUR uur tot 18 uur Binnenlandse Zaken 5 7 Donderdag 21 mei uur Vervolgingen /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen cdh : centre démocrate Humaniste VB : Vlaams Belang PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique - Gauche d'ouverture FDF : Fédéralistes démocrates Francophones PP : Parti Populaire DOC /000: Parlementair document van de 54e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer DOC /000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Plenum PLEN : Séance plénière COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van Publications officielles éditées par la Chambre des représentants volksvertegenwoordigers Bestellingen : Commandes : Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel. : 02/ Tél. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/ courriel : De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifieerd papier Les publications sont imprimées exclusivement sur du paier cerifilé FSC

3 - 3 - COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Dinsdag 19 mei 2015 om 9 u.30 en om 14 uur en woensdag 20 mei 2015 om 10 uur en om 15 u.30 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Voorzitter : Eric Van Rompuy Dinsdag 19 mei 2015 om 9 u.30 en om 14 uur 1. Regeling van de werkzaamheden Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nr. 1026/1. - Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nrs. 1027/1 en 2. - Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar Algemene toelichting, nr. 1025/1. Woensdag 20 mei 2015 Om 10 uur 1. Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Luk Van Biesen, Sophie Wilmès, Roel Deseyn, Veerle Wouters, Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet, Benoît Dispa, Meyrem Almaci, Olivier Maingain) teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken, nr. 1057/1. Om 15 u Hervatting van punt 2 van de vergadering van dinsdag 19 mei Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Robert Van de Velde, Hendrik Vuye, Veerle Wouters, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Alain Mathot, MR : Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Sophie Wilmès, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Carina Van Cauter, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdh : Benoît Dispa Plaatsvervangers N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Bart De Wever, Johan Klaps, Jan Spooren, PS : Frédéric Daerden, Emir Kir, Eric Massin, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Jef Van den Bergh, Open Vld : Patricia Ceysens, Dirk Van Mechelen, Frank Wilrycx, sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdh : Michel de Lamotte, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigde leden VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, FDF : Olivier Maingain

4 - 4 - COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 19 mei 2015 om 10 u.15 en 14 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie, nr. 1046/1. Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Kattrin Jadin, CD&V : Leen Dierick, Griet Smaers, Open Vld : Patricia Ceysens, Frank Wilrycx, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdh : Michel de Lamotte Plaatsvervangers N-VA : Rita Bellens, Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Veerle Wouters, PS : Nawal Ben Hamou, Laurent Devin, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Alain Mathot, MR : Emmanuel Burton, David Clarinval, Vincent Scourneau, Sophie Wilmès, CD&V : Sarah Claerhout, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Johan Vande Lanotte, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Kristof Calvo, cdh : Benoît Dispa, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid PP : Aldo Carcaci

5 - 5 - COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Dinsdag 19 mei 2015 om 10 u.15 en 14 u.15 en woensdag 20 mei 2015 om 14 uur Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens Dinsdag 19 mei 2015 (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Om 10 u.15 en 14 u Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers, nr. 259/1. - Wetsvoorstel (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine, nr. 260/1. Advies uit te brengen aan de commissie voor de Justitie. - Regeling van de werkzaamheden : opstellen van de lijst van de schriftelijke adviezen. 2. Wetsvoorstel (Jan Vercammen, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, voor wat betreft de voorwaarden tot het verplaatsen van apotheken, nr. 852/1. 3. Voorstel van resolutie (Daniel Senesael, André Frédéric, Alain Mathot, Maya Detiège) waarbij om een betere begeleiding wordt verzocht van kinderen met een autismespectrumstoornis, alsook van de gezinsleden van die kinderen, nrs. 837/1 en Voorstel van resolutie (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin) betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik, nrs. 406/1 en 2.

6 - 6 - Woensdag 20 mei 2015 (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Om 14 uur 1. Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de situatie bij de DAVO" (nr. 3702). 2. Vraag van de heer Éric Massin aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de ondersteuning van slachtoffers van verkrachting" (nr. 3828). 3. Vraag van de heer Éric Massin aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de evaluatie van het armoedeplan" (nr. 3884). 4. Vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "seksistische opmerkingen op de werkvloer" (nr. 4136). Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing : Vaste leden N-VA : Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot, Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Maya Detiège, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdh : Catherine Fonck Plaatsvervangers N-VA : An Capoen, Werner Janssen, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Sarah Claerhout, Franky Demon, Nahima Lanjri, Open Vld : Katja Gabriëls, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, sp.a : Monica De Coninck, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Evita Willaert, cdh : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen Niet-stemgerechtigd lid FDF : Véronique Caprasse

7 - 7 - COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Dinsdag 19 mei 2015 om 10 u.30 en woensdag 20 mei 2015 van 15 uur tot 18 uur (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen Dinsdag 19 mei 2015 om 10 u Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de nieuwjaarsboodschap aan sommige federale ambtenaren" (nr. 3201). 2. Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de minister van Financiën over "de wervingsreserve van Selor" (nr. 3377). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken). 3. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de eerste minister over "de geografische spreiding van federale overheidsmiddelen" (nr. 3387). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken). 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de evaluaties bij ambtenaren" (nr. 4012). - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de evaluatie van de ambtenaren van de FOD Financiën" (nr. 4033). 5. Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de grootkeukens van de federale overheidsdiensten" (nr. 4084). 6. Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekenning van een functietoelage aan de preventieadviseurs bij de overheid" (nr. 4141). Woensdag 20 mei 2015 van 15 uur tot 18 uur 1. Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het pieken van de inbrakenplaag in de Vlaamse Rand rond Brussel en de gebreken van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde om dat probleem aan te pakken" (nr. 4054).

8 Vraag van de heer Koen Metsu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het malafide gebruik van drones en de capaciteit van de politie" (nr. 4105). 3. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de gevolgen van de brand in de verontreinigde zone rond Tsjernobyl in Oekraïne" (nr. 4127). (Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen). 4. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het betrekken van lokale overheden bij de planning van gevaarlijke transporten via het spoor" (nr. 4149). 5. Vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het nationaal veiligheidsplan" (nr. 4166). 6. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het gebouw waar het vredegerecht kanton Ieper II-Poperinge, met zetel te Poperinge, gehuisvest is" (nr. 4176). 7. Vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "versterking voor de Computer Crime Unit" (nr. 4177). 8. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de toekomstperspectieven van Transit" (nr. 4180). 9. Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de uitgifte van gegevens uit het bevolkingsregister" (nr. 4194). 10. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de tweetaligheidspremie" (nr. 4216). 11. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de strandpolitie" (nr. 4221). 12. Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de toegang van scholen tot het bevolkingsregister" (nr. 4225).

9 Vraag van de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de gemeentelijke uitgaven voor de brandweer in Vlaams-Brabant in 2015" (nr. 4249). 14. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de aanvallen op handelszaken van homoseksuelen in Brussel" (nr. 4257). 15. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de werking van de 101-meldkamers en het verslag van het Comité P" (nr. 4260). 16. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de verkeersveiligheid" (nr. 4261). 17. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de bewapening van de politieagenten" (nr. 4263). 18. Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "radicalisering" (nr. 4298). 19. Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het stressteam van de federale politie" (nr. 4305). 20. Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het gebruik van de sociale media door politiediensten" (nr. 4321). 21. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de vraag of onze kerncentrales bestand zijn tegen de impact van een neerstortende jumbojet" (nr. 4328). 22. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de lekken in de (koel)waterreservoirs van de Belgische kerncentrales" (nr. 4329). 23. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de bouw van de opslaginstallatie voor nucleair afval in Dessel" (nr. 4330). 24. Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het incident in de kernreactor Tihange 1 van 4 mei 2015" (nr. 4331).

10 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het incident in de kernreactor Tihange 3 van 12 april 2015" (nr. 4332). 26. Vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het inzetten van multidisciplinaire onderzoeksploegen (MOTEM)" (nr. 4333). Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt : Vaste leden N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Eric Thiébaut, MR : Denis Ducarme, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdh : Vanessa Matz Plaatsvervangers N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Hendrik Vuye, PS : Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Sybille de Coster-Bauchau, Benoît Friart, Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx, sp.a : Monica De Coninck, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Zakia Khattabi, cdh : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet Niet-stemgerechtigde leden VB : Filip Dewinter, FDF : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci

11 ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE Dinsdag 19 mei 2015 van 12 u.30 tot 14 uur (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel Regeling van de werkzaamheden. Er wordt voor broodjes gezorgd. Samenstelling van het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie : Vaste leden N-VA : An Capoen, Zuhal Demir, Valerie Van Peel, PS : Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : Jean-Jacques Flahaux, Françoise Schepmans, CD&V : Sonja Becq, Els Van Hoof, Open Vld : Nele Lijnen, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Zakia Khattabi, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Sophie De Wit, Daphné Dumery, Karolien Grosemans, Sarah Smeyers, PS : Julie Fernandez Fernandez, Karine Lalieux, Özlem Özen, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Goffin, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Ine Somers, Carina Van Cauter, sp.a : Meryame Kitir, Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Evita Willaert, cdh : Catherine Fonck, Vanessa Matz

12 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Woensdag 20 mei 2015 van 10 u.15 tot 12 uur en om 14 uur Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux Van 10 u.15 tot 12 uur (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) 1. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de maatregelen om zelfdoding op het spoor tegen te gaan" (nr. 2973). 2. Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de investeringen van de NMBS en Infrabel" (nr. 3797). 3. Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het indienen van spoorwegprojecten bij de EU door de NMBS" (nr. 3798). 4. Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de veiligheidsinvesteringen op het spoorwegnet" (nr. 3814). 5. Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de stiptheid van de treinen" (nr. 3815). 6. Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de implicaties van het nieuwe vervoersplan voor de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik" (nr. 3904). 7. Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de compensatieregeling bij treinvertragingen en afgeschafte treinen" (nr. 3905). 8. Vraag van de heer Daniel Senesael aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de gevolgen van het vervoersplan voor het station Lessen" (nr. 3906). 9. Vraag van mevrouw Stéphanie Thoron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de teruggeschroefde dienstverlening op het stuk van assistentie in stations en aan stopplaatsen" (nr. 3933).

13 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de bouw van een nieuw station in Eeklo" (nr. 4068). 11. Vraag van de heer Marcel Cheron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de voortgang van de werken in verscheidene Belgische stations" (nr. 4088). 12. Vraag van mevrouw Ann Vanheste aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de geluidsoverlast van treinen" (nr. 4113). 13. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "elektrische fietsen" (nr. 4122). 14. Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de overgangsperiode ingeschreven in het ministerieel besluit betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel- Nationaal" (nr. 4143). 15. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de terugbetaling van de kosten na de treinramp in Wetteren" (nr. 4148). 16. Vraag van mevrouw Sophie Wilmès aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de 'Noise Abatement Procedure'" (nr. 4152). 17. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "elektrische fietsen" (nr. 4171). 18. Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het plaatsen van een 'instrument landing system' (ILS) op baan 07L" (nr. 4187). 19. Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het gebruik van de talen in het door Brussels Airport Company uitgegeven tijdschrift 'Connect'" (nr. 4188). 20. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de spoorlijn Bergen-Brussel" (nr. 4198). 21. Vraag van mevrouw Inez De Coninck aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het filatelistisch centrum van de NMBS" (nr. 4199).

14 Vraag van mevrouw Inez De Coninck aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de toelagen voor de vakbondswerking en de syndicale premie" (nr. 4203). 23. Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de wetgeving inzake drones" (nr. 4207). 24. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de Beneluxtrein en het station Noorderkempen" (nr. 4213). 25. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de stijging van het aantal pv's voor buitenlandse chauffeurs en de opeisbaarheid van de niet-betaalde boetes" (nr. 4215). 26. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de besparingen bij de Kempische stations" (nr. 4223). 27. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de door de NMBS voor juni en december 2015 geplande aanpassingen" (nr. 4258). 28. Vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de door DHL aangekondigde investering op Brussels Airport" (nr. 4278). 29. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over"de gemeentelijke parkeerkaart" (nr. 4281). Om 14 uur (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) 30. Regeling van de werkzaamheden. 31. De toekomst van bpost. - Hoorzitting met de heer Koen Van Gerven, ceo van bpost.

15 Samenstelling van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : Vaste leden N-VA : Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery, Wouter Raskin, PS : Laurent Devin, Emir Kir, Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, CD&V : Jef Van den Bergh, Veli Yüksel, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, cdh : Isabelle Poncelet Plaatsvervangers N-VA : An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Bert Wollants, PS : Julie Fernandez Fernandez, Gwenaëlle Grovonius, Eric Massin, Daniel Senesael, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Benoît Piedboeuf, Philippe Pivin, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Karin Temmerman, Alain Top, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, cdh : Benoît Lutgen, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid VB : Jan Penris

16 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Woensdag 20 mei 2015 om 10 u.15, van 14 uur tot 14 u.30 en om 14 u.30 Voorzitter : de heer Philippe Goffin Om 10 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) 1. Verslag van het Hof van Cassatie Hoorzitting met de heer Jean De Codt, eerste voorzitter, en de heer Patrick Duinslaeger, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Van 14 uur tot 14 u.30 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) 2. Regeling van de werkzaamheden : - Prioritaire wetsvoorstellen. Om 14 u Vraag van de heer Emir Kir aan de minister van Justitie over "de dubbele straf voor veroordeelden die illegaal in het land verblijven" (nr. 3793). 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de hr-audit van het Rekenhof voor het gerechtspersoneel en de controle op de loonberekening en -betaling" (nr. 4042). - Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de audit van het gerechtspersoneel en de toekenning van vergoedingen, toelagen en premies" (nr. 4159). 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de hr-audit van het Rekenhof voor het gerechtspersoneel en de personeelsbezetting" (nr. 4043). - Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de audit van het gerechtspersoneel en het personeelstekort" (nr. 4157). 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de hr-audit van het Rekenhof voor het gerechtspersoneel en de interne controle" (nr. 4045). - Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de audit van het gerechtspersoneel en de gebrekkige interne controle" (nr. 4156).

17 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de hr-audit van het Rekenhof voor het gerechtspersoneel en de aanwerving van personeel" (nr. 4138). 7. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de vraag om naast de bestaande databank ViCLAS nog een databank van seksuele delinquenten te creëren" (nr. 4160). 8. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "het juridische vacuüm omtrent draagmoederschap in België" (nr. 4161). 9. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "de vrije keuze van naamsoverdracht voor kinderen in het buitenland" (nr. 4172). 10. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "de blunder van het gerecht waardoor een vermoedelijke moordenaar werd vrijgelaten" (nr. 4256). 11. Vraag van de heer Philippe Pivin aan de minister van Justitie over "de jeugdcriminaliteit" (nr. 4262). 12. Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de minister van Justitie over "de beveiliging van de lokalen van het gerechtsgebouw in Bergen waar de overtuigingsstukken worden bewaard" (nr. 4341). Samenstelling van de Commissie voor de Justitie : Vaste leden N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Eric Massin, Laurette Onkelinx, Özlem Özen, MR : Gilles Foret, Philippe Goffin, Richard Miller, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, Open Vld : Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Johan Vande Lanotte, Ecolo-Groen : Zakia Khattabi, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Johan Klaps, Hendrik Vuye, PS : Paul-Olivier Delannois, Willy Demeyer, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, MR : Benoît Friart, Luc Gustin, Philippe Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Open Vld : Katja Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De Coninck, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, cdh : Francis Delpérée, Vanessa Matz Niet-stemgerechtigd lid FDF : Olivier Maingain

18 CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS Woensdag 20 mei 2015 om 11 u.30 (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Art. 14 van het Rgt. 1. De Conferentie van voorzitters bestaat uit : de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen voorzitters van de Kamer, de voorzitter en een lid van iedere politieke fractie (1). De voorzitters van de vaste commissies, van de tijdelijke commissies en van de bijzondere commissies kunnen worden gehoord. (1) V.C.R. : "De commissie licht nader toe dat het lid van elke groep dat de voorzitter van zijn groep bijstaat in de conferentie van voorzitters, niet noodzakelijk vast dient benoemd te worden en mag vervangen worden naar gelang de omstandigheden".

19 BUREAU VAN DE KAMER Woensdag 20 mei 2015 na de Conferentie van Voorzitters (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP)

20 COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT Woensdag 20 mei 2015 om 14 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 1. Benoemingscommissies voor het notariaat - Begrotingsaanpassing Federale ombudsmannen Consolidatie van de financiële activa van de overheid. Samenstelling van de Commissie voor de Comptabiliteit : Vaste leden N-VA : Johan Klaps, Sarah Smeyers, Veerle Wouters, PS : Ahmed Laaouej, Alain Mathot, MR : David Clarinval, Benoît Piedboeuf, CD&V : Roel Deseyn, Open Vld : Luk Van Biesen, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke Plaatsvervangers N-VA : Peter Dedecker, Daphné Dumery, Peter Luykx, Jan Spooren, PS : Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden, Emir Kir, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Kattrin Jadin, Sophie Wilmès, CD&V : Griet Smaers, Eric Van Rompuy, Open Vld : Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen, sp.a : Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Georges Gilkinet

21 COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Woensdag 20 mei 2015 om 14 uur en van 14 u.30 tot 18 u.30 (ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN) Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen Om 14 uur 1. Regeling van de werkzaamheden : - organisatie van hoorzittingen over de toestand van de heer Raif Badawi; - verzoek tot hoorzitting van vertegenwoordigers van UNAIDS; - verzoek tot hoorzitting van Dr. Mark Dybul, Executive Director of the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Van 14 u.30 tot 18 u Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de lidstaten van de Europese unie betreffende de vorderingen van een lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geëxploiteerd, dan wel van letsel of overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie, gedaan te Brussel op 28 april 2004, nr. 1041/1. 3. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012, nrs. 1047/1 tot Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over de toestand in Burundi. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de persvrijheid in Burundi" (nr. 3421). - Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse kandidatuur van de Burundese president voor de komende verkiezingen" (nr. 3922). - Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse aankomende crisis in Burundi en de rol van België in het verkiezingsproces aldaar" (nr. 4121). - Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de situatie in Burundi" (nr. 4234).

22 Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over het Oostelijk Partnerschap. 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse strategieën tegen de terroristische groepering Boko Haram" (nr. 1341). - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Boko Haram" (nr. 1372). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "het lot van de 219 Nigeriaanse schoolmeisjes die meer dan 300 dagen geleden door Boko Haram werden ontvoerd" (nr. 2156). - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 'toenadering' tussen Boka Haram en de zogenaamde Islamitische Staat" (nr. 2977). - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse massaontvoering door Boko Haram in Nigeria" (nr. 3396). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de strategieën tegen Boko Haram" (nr. 4250). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "het lot van de 219 Nigeriaanse schoolmeisjes die ruim een jaar geleden door Boko Haram werden ontvoerd" (nr. 4255). 7. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de recente Syriëconferentie in Moskou" (nr. 2063). 8. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de benoeming van Robert Mugabe aan het hoofd van de Afrikaanse Unie" (nr. 2070). 9. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de stand van zaken van de ratificatieprocedure van protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens" (nr. 2087). - Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de niet-ratificatie van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden" (nr. 2745). - Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de voorbereiding van de universele periodieke doorlichting (UPR) van de VN" (nr. 2752).

23 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de explosieve situatie in Libië" (nr. 2150). - Vraag van de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse toestand in Libië" (nr. 2381). - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse toestand in Libië" (nr. 2583). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de explosieve toestand in Libië" (nr. 4251). 11. Vraag van mevrouw Sarah Claerhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het plan 'Bedrijven en Mensenrechten'" (nr. 2196). 12. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de precaire toestand in Oost-Oekraïne" (nr. 2392). - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het verlengen van de sancties tegen Rusland" (nr. 3024). - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse migratiestroom vanuit Oekraïne" (nr. 3025). - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "grootschalige legeroefeningen in Rusland" (nr. 3263). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de uitvoering van het 'Minsk II-akkoord'" (nr. 3433). - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de naleving van Minsk II en de toekomst van Oekraïne" (nr. 3470). 13. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse positie van de vrouw in de Turkse samenleving" (nr. 2586). 14. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse situatie in Jemen" (nr. 2683). - Vraag van de heer Benoît Friart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het opzetten van een militaire operatie in Jemen door Saudi-Arabië" (nr. 3459).

24 Vraag van de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse situatie in Jemen" (nr. 3468). - Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse situatie in Jemen" (nr. 3567). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de toestand in Jemen en de gevolgen voor de omliggende regio" (nr. 4254). 15. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse follow-up van de door België georganiseerde conferentie over de preventie van genocide" (nr. 2684). 16. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "conflictpreventie" (nr. 2685). 17. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse situatie van de Belgische Joden" (nr. 2724). 18. Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse installatie van 7 'e-gates' op de nationale luchthaven in Zaventem" (nr. 2727). 19. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse situatie in Egypte" (nr. 2832). - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse situatie in Egypte" (nr. 3032). 20. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de overeenkomsten tussen België en Saudi-Arabië in het licht van de recente diplomatieke incidenten tussen Saudi-Arabië en Zweden" (nr. 2959). - Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de situatie van de Saudische blogger Raif Badawi" (nr. 3521). - Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de rel tussen Zweden en Saudi-Arabië" (nr. 3717). - Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse relaties met Saudi-Arabië" (nr. 3879). - Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse diplomatieke rel tussen Saudi-Arabië en Zweden" (nr. 3969).

25 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse gevangenschap van Raif Badawi" (nr. 4245). 21. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "twee wetsvoorstellen in het Iraans Parlement" (nr. 2967). - Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse seksuele en reproductieve rechten van vrouwen in Iran" (nr. 3044). - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het wetsontwerp aangaande de bevolking en de bevordering van het gezin in Iran" (nr. 3109). 22. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de verkiezingen in Israël" (nr. 2992). - Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de Israëlische willekeurige aanhoudingen" (nr. 3265). - Vraag van de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse erkenning van een Palestijnse Staat door Israël" (nr. 3274). - Vraag van mevrouw Sarah Claerhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse heropstart van de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina" (nr. 3395). 23. Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toekomst van de European Neighbourhood Policy" (nr. 3021). 24. Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de rol van België in de veiligheidssituatie van de Baltische staten" (nr. 3028). 25. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse aankondiging dat Afrika zich terugtrekt uit het Internationaal Strafhof" (nr. 3193). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de verklaring van de nieuwe voorzitter van de Afrikaanse Unie dat Afrika zich uit het Internationaal Strafhof zou moeten terugtrekken" (nr. 3426). 26. Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de financiering van Daesh" (nr. 3304).

26 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Mexico" (nr. 3307). 28. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse doodstraf in Utah" (nr. 3367). 29. Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de identiteitskaarten van Belgen in het buitenland" (nr. 3380). 30. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse economische toestand in Angola" (nr. 3386). 31. Samengevoegde vragen : Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de mank lopende coördinatie tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Buitenlandse Zaken met betrekking tot de organisatie van de getuigenis van vier jezidische vrouwen voor het Europees Parlement" (nr. 3413). Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse weigering om een visum toe te kennen aan vier jezidische vrouwen die uitgenodigd waren om voor het Europees Parlement te getuigen" (nr. 3432). 32. Vraag van mevrouw Sarah Claerhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse EU- India-top" (nr. 3420). 33. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de Belgische steun aan de Koerdische peshmerga's in hun strijd tegen Daesh" (nr. 3427). - Vraag van mevrouw Sarah Claerhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse steun aan Iraaks Koerdistan" (nr. 3430). - Vraag van de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Iraaks Koerdistan" (nr. 3462). 34. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "het VN-rapport waarin de aanvallen van IS tegen de jezidi's als genocide beschouwd worden" (nr. 3428). - Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de systematische verkrachting van jezidivrouwen door IS" (nr. 4276).

27 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse bescherming van het Virungapark in de Democratische Republiek Congo" (nr. 3501). 36. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek" (nr. 3591). 37. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Instellingen, over "de vrees voor de stopzetting van de subsidiëring van de vredesopbouw in Afghanistan" (nr. 3655). 38. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het massagraf in Maluku" (nr. 3674). - Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse ontdekking van een massagraf op de begraafplaats Fula Fula in Maluku" (nr. 3725). - Vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het massagraf gevonden nabij Kinshasa" (nr. 3781). 39. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Benoît Friart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse schipbreuk van een boot met migranten in de Middellandse Zee" (nr. 3782). - Vraag van de heer Dirk Van Mechelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse vluchtelingencrisis" (nr. 3784). - Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse vluchtelingencrisis" (nr. 3788). - Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse toestand in Libië" (nr. 3862). 40. Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het beleid in Egypte om homoseksuelen de toegang tot het land te ontzeggen en/of te deporteren" (nr. 3868). 41. Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse afslachting van studenten in Kenia" (nr. 3882). 42. Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Justitie over "de EULEX-missie in Kosovo" (nr. 3955). (Het antwoord zal worden gegeven door de de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen).

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Woensdag

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 077 DE BELGIQUE QRVA 54 077 QRVA 54 077 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 4 mei 2015

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 maart 2016 tot vrijdag 11 maart 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 7 maart

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 11 tot 15 april 2016 ONTWERPAGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 25/03/2016 118 2 DINSDAG 12 april 2016

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 081 QRVA 54 081 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE QRVA 54 039 QRVA 54 039 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0002/016 DOC 54 0002/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0003/016 DOC 54 0003/016 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2017 9 mars 2017 (Ter vervanging van de lijst van 12/01/2017 - En remplacement

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 079 QRVA 54 079 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 092 QRVA 54 092 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 113 QRVA 54 113 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 119 QRVA 54 119 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 084 QRVA 54 084 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 091 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 117 QRVA 54 117 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 083 QRVA 54 083 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 078 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 095 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 112 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 111 QRVA 54 111 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 087 QRVA 54 087 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 096 QRVA 54 096 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 123 QRVA 54 123 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 122 QRVA 54 122 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 124 QRVA 54 124 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 085 QRVA 54 085 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 094 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 105 QRVA 54 105 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 089 QRVA 54 089 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 107 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 103 QRVA 54 103 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 54 097 QRVA 54 097 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 093 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 130 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 127 QRVA 54 127 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017 Maandag 09 januari 2017 14 uur en na afloop van de hoorzitting Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 januari 2017 tot vrijdag 13 januari 2017

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 099 QRVA 54 099 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 18 januari 2016 tot vrijdag 22 januari 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 19

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 128 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 februari 2015 tot vrijdag 27 februari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 098 QRVA 54 098 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 30 mei 2016 tot vrijdag 3 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 30 mei 2016

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES. Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 Vergaderingen met gesloten deuren Individueel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 15 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 15 mei 2017

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 juni 2016 tot vrijdag 17 juni 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 13 juni

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 27 juni 2016 tot vrijdag 1 juli 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 27 juni

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 065 QRVA 54 065 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2015 tot vrijdag 16 januari 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière.

- Rapporteur : de heer Benoît Hellings. - Er werd een amendement ingediend door mevrouw Grovonius en Pehlivan en de heren Hellings en Crusnière. Commissies Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE QRVA 54 053 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 066 QRVA 54 066 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 februari 2017 tot vrijdag 10 februari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 april 2017 tot vrijdag 21 april 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 18 april

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag 20 januari 2017 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 16

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 067 QRVA 54 067 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten).

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten). Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 040 QRVA 54 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd.

- De commissie heeft mevrouw Laurette Onkelinx als eerste ondervoorzitter en de heer Luc Gustin als tweede ondervoorzitter benoemd. Commissies COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer Peter De Roover Aanwijzing van de ondervoorzitters (Rgt., art. 19.3, vierde lid). - De

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 041 DE BELGIQUE QRVA 54 041 QRVA 54 041 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 059 QRVA 54 059 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 038 DE BELGIQUE QRVA 54 038 QRVA 54 038 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 070 QRVA 54 070 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 071 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 042 DE BELGIQUE QRVA 54 042 QRVA 54 042 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 14 november 2016 tot vrijdag 18 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 054 DE BELGIQUE QRVA 54 54 QRVA 54 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS

Nadere informatie

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme

Voorzitter : de heer Patrick Dewael MAANDAG 13 FEBRUARI Luik Radicalisme Commissies PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL EN IN

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2016 tot vrijdag 25 november 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 075 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DOC 54 2384/001 DOC 54 2384/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 maart 2017 23 mars 2017 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 058 QRVA 54 058 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 044 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 044 DE BELGIQUE QRVA 54 044 QRVA 54 044 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 050 QRVA 54 050 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 54 074 QRVA 54 074 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie