Encore Monitor voor vitale functies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Encore Monitor voor vitale functies"

Transcriptie

1 Propaq Encore Monitor voor vitale functies Gebruiksaanwijzing Modellen 202EL, 204EL, 206EL Software versie 2.5X

2 ii Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies 2012 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is de koper toegestaan om ter ondersteuning van het bedoelde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven, kopieën van deze publicatie te maken voor interne verspreiding, op basis van het materiaal dat door Welch Allyn is verstrekt. Welch Allyn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of voor mogelijk illegaal of onjuist gebruik van het product dat het gevolg kan zijn van een verzuim dit product te gebruiken volgens de instructies, waarschuwingen of mededelingen over het beoogde gebruik in deze handleiding. Welch Allyn, Propaq, PropaqEncore, Acuity, Smartcuf en Flexible Monitoring zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. FlexNet en ParamSet zijn handelsmerken van Welch Allyn. SET en Masimo zijn gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation. Door het bezit of de aanschaf van een monitor met Masimo SpO 2 verkrijgt u geen expliciete of geïmpliceerde rechten om het apparaat in combinatie met niet-goedgekeurde sensoren of kabels te gebruiken die, afzonderlijk of in combinatie met dit apparaat, binnen de reikwijdte van een of meer octrooien zouden vallen die voor dit apparaat gelden. Nellcor en Oximax zijn gedeponeerde handelsmerken van Nellcor Puritan Bennett. Op de software in dit product rusten auteursrechten van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Krachtens deze wetten en verdragen is de licentienemer gerechtigd tot het gebruik van het exemplaar van de software dat bij dit instrument wordt geleverd, voor zover dit gebruik plaatsvindt conform de bestemming van het product waarin de software is opgenomen. De software mag niet worden gekopieerd, gedecompileerd, tot de broncode worden gereduceerd, gedeassembleerd of anderszins worden teruggebracht tot een voor mensen herkenbare vorm. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Voor meer informatie over producten van Welch Allyn kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Welch Allyn: Verenigde Staten Australië Canada China Europees callcenter Frankrijk Duitsland Japan Latijns-Amerika Nederland Singapore Zuid-Afrika Verenigd Koninkrijk Zweden XX (CD) Artikelnummer handleiding Ver. A, Welch Allyn Protocol, Inc SW Creekside Place Beaverton, OR USA Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road, Navan County Meath, Republic of Ireland

3 iii Inhoud 1 - Algemene informatie...1 Beoogd gebruik....1 Symbolen...2 Algemene waarschuwingen...3 Schakelaars en connectoren....6 Scherm...8 Menu's...9 Propaq Encore leren bedienen met de simulatiemodus Instellingen Encore instellen voor een nieuwe patiënt...13 Alarmen en alarmgrenzen instellen voor een patiënt...15 Aangepaste modi of patiëntmodi voor opstarten opslaan Monitoring...19 ECG/RESP-monitoring...19 Propaq Encore gebruiken voor patiënten met pacemakers...25 Monitoring van invasieve bloeddruk (IBP) Niet-invasieve bloeddrukmeting (NIBP) Temperatuurmonitoring...35 SpO 2 -monitoring Mainstream CO 2 -monitoring Sidestream CO 2 -monitoring...43 CO 2 -scherm en -alarmgrenzen instellen Alarmsignalen en waarschuwingen Beschrijving van toonpatronen in alarmen en waarschuwingen Een actief patiëntenalarm of apparaatwaarschuwingstoon 90 seconden onderdrukken...49 Alarm en waarschuwingstonen vier minuten onderdrukken: 4 ONDRDR Alarm en waarschuwingstonen voor onbepaalde tijd onderdrukken: ALL ALRM51 Overzicht van alarm- en waarschuwingstoetsen Alarmgrenzen aanpassen op basis van de huidige vitale functies van een patiënt...52 Apparaatwaarschuwingsberichten Afdrukken en trends...63 Patiëntgegevens afdrukken...63 Trends weergeven of afdrukken Printeropties en automatisch afdrukken instellen OxyCRG afdrukken...67

4 iv Inhoud Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies 6 - Acuity...69 Monitor aansluiten op het Acuity-systeem...69 Druk op NET UIT om de verbinding met Acuity te verbreken Onderhoud Elektrostatische ontlading voorkomen...73 Netadapter aansluiten om batterij op te laden...73 Ingangszekering Propaq Encore vervangen...75 Printerpapier plaatsen...76 Monitor en accessoires controleren en reinigen...77 Aanbevelingen servicefrequentie...78 Onderdelen van de monitor recyclen...78 Voorzorgsmaatregelen bij langdurige opslag Naslag...81 Tijd en datum instellen...81 Datumnotatie, ECG-filter en eenheden wijzigen Standaard-fabrieksinstellingen...83 Specificaties...85 Index...109

5 1 1 Algemene informatie Beoogd gebruik De Propaq Encore-monitor is bedoeld voor gebruik door ervaren clinici bij multiparametermonitoring van vitale functies aan het bed van neonatale, pediatrische en volwassen patiënten in instellingen voor gezondheidszorg. De monitor is tevens bedoeld voor gebruik bij het vervoer van patiënten binnen en tussen gebouwen. Het ECG-kanaal is bedoeld voor ECG-monitoring met behulp van 5 of 3 leads. Het ademhalingskanaal (RESP) is bedoeld voor het registreren van de frequentie of de afwezigheid van ademhalingsinspanningen, waarbij het signaal wordt afgeleid door meting van de wisselstroomimpedantie tussen geselecteerde uiteinden van ECGelektroden. Het invasieve-bloeddrukkanaal (IBP) is bedoeld voor het meten van arteriële, veneuze en intracraniële druk met behulp van invasieve transducers. Het niet-invasieve-bloeddrukkanaal (NIBP) is bedoeld voor indirecte meting van arteriële druk met behulp van een opblaasbaar manchet. Als tevens ECG wordt gecontroleerd, synchroniseert de Propaq Encore het NIBP-meetproces met de opgetreden R-golf, waardoor de nauwkeurigheid toeneemt in geval van extreem artefact, verminderde pols of bij sommige hartritmestoornissen. Het temperatuurkanaal (TEMP) is bedoeld voor temperatuurmeting met behulp van een te bevestigen probe. Het pulse-oxymetriekanaal (SpO 2 ) is bedoeld voor niet-invastieve meting van de zuurstofverzadiging van arteriolaire hemoglobine op een perifere metingslocatie. Het capnografie (CO 2 ) kanaal is bedoeld voor niet-invasieve meting van de volgende vitale functies of events: eind-tidal CO 2 (ETCO 2 ), ingeademde CO 2 (INCO 2 ), ademhalingsfrequentie en apnoe. Propaq Encore-monitors zonder CO 2 - en printeropties zijn bestand tegen lichte regen gedurende korte tijd (bij gelijkmatige verspreiding circa 1 mm water per minuut gedurende 10 minuten of korter). Propaq Encore-monitors zonder CO 2 - en printeropties zijn bestand tegen lichte regen gedurende korte tijd (bij gelijkmatige verspreiding circa 1 mm water per minuut gedurende 10 minuten of korter). Deze handleiding is geschreven voor clinici. Hoewel in deze handleiding een aantal monitoringtechnieken worden beschreven, gaat Welch Allyn ervan uit dat u een geschoold clinicus bent, die weet hoe de vitale functies van een patiënt moeten worden bepaald en geïnterpreteerd. Deze monitor is ontworpen om een systeem van hoge kwaliteit te bieden, maar de inherente beperkingen eisen dat een deskundig klinisch eindoordeel doorslaggevend is.

6 2 Algemene informatie Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies Symbolen WAARSCHUWING Duidt op een toestand die kan leiden tot ziekte, letsel of overlijden. Let op Duidt in deze handleiding op een toestand die kan leiden tot beschadiging van apparatuur of andere zaken. Let op Op het product betekent dit 'Raadpleeg de bijbehorende documentatie'. De volgende symbolen kunt u op de Propaq Encore-monitor of -accessoires aantreffen. Deze symbolen zijn gedefinieerd door de International Electrotechnical Commission, IEC 878 en IEC 417A. Uit (standby) Aan Om verzekerd te zijn van permanente beveiliging tegen brand, dient u alleen de opgegeven zekering te gebruiken. Gelijkstroom Voorzichtig: raadpleeg de handleiding en de bijbehorende documentatie Batterij wordt geladen wanneer groene indicatorlampje brandt Patiëntaansluitingen zijn van type CF, geisoleerd voor directe harttoepassingen en beschermd bij defibrillatie. Patiëntaansluitingen zijn van type BF, en beschermd bij defibrillatie. IPX1 Tweewegcommunicatiepoort Ingangspoort Uitgangspoort Wisselstroom Bescherming behuizing tegen druipend vocht: classificatie IPX1 volgens IEC-publicatie 529 Ingang temperatuursensor Transformator voldoet aan eisen voor een tegen kortsluiting beveiligde stroomtransformator met veiligheidsisolatie Alleen voor gebruik binnen (alleen op netadapter) Patiëntaansluitingen zijn van type B De CE-markering en het registratienummer van de aangemelde instantie geven aan dat het apparaat voldoet aan alle essentiële eisen van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC. NRTL/C Evaluated to CSA and UL Geeft aan dat het apparaat voldoet aan alle eisen van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC voor klasse 1- producten De Canadian Standards Association heeft dit apparaat onderzocht in overeenstemming met CSA en Underwriters Laboratory Standard UL Breng het NIBP-manchet zoals afgebeeld aan. C Pb US NIBP-manchetmaten: Dijbeen Grote volwassene Volwassene Klein kind Kind Baby Niet-ioniserende elektromagnetische straling Scheid met het oog op hergebruik de loodzwavelzuuraccu van andere wegwerpartikelen Dit apparaat is door de Canadian Standards Association International getest op en gecertificeerd voor de geldende medische veiligheidsnormen in de VS en Canada. Uitsluitend voor eenmalig gebruik (niet opnieuw gebruiken) Voorzichtig Op het product betekent dit Raadpleeg de bijbehorende documentatie. Recycle de monitor en de gebruikte batterijen niet samen met andere wegwerpartikelen. Zekering

7 Gebruiksaanwijzing Algemene informatie 3 Temperatuurgrenzen n Stapelgrens (op aantal) n Hoogtegrens n% Vochtigheidsgrens Beschermen tegen regen Breekbaar Algemene waarschuwingen Zorg ervoor dat u bekend bent met alle waarschuwingen en adviezen voordat u de Propaq Encore gebruikt. Naast het onderstaande, zijn er door de gehele handleiding heen waarschuwingen opgenomen. WAARSCHUWING Veilige aansluitingen tussen de Propaq monitor en andere apparaten moeten voldoen aan de van toepassing zijnde veiligheidsnormen voor medische systemen, zoals IEC Binnen bepaalde nationale rechtsgebieden moet alle onderling aangesloten apparatuur van een label zijn voorzien door een goedgekeurde onderzoeksinstelling. Bij aansluiting van extra apparatuur moet aan de eisen met betrekking tot risicostroom (lekstroom) en aarding worden voldaan. WAARSCHUWING Net als bij alle medische apparatuur leidt u de kabels voorzichtig om de patiënt heen, om te voorkomen dat de patiënt in de kabels verward raakt. WAARSCHUWING Deze monitor mag uitsluitend worden bediend door gekwalificeerd personeel. De operator van deze monitor dient voor gebruik de gehele handleiding, de Reference Guide of de gebruiksaanwijzing van de monitor en de gebruiksaanwijzingen van alle bijbehorende apparatuur te lezen. WAARSCHUWING Deze monitor mag alleen worden gerepareerd door gekwalificeerd servicepersoneel. De operator dient geen pogingen te ondernemen om de behuizing van de monitor te openen of om onderhoudswerkzaamheden aan de monitor uit te voeren, met uitzondering van de procedures die expliciet in deze handleiding worden beschreven en die door operators kunnen worden uitgevoerd, zoals inspectie- en reinigingswerkzaamheden. WAARSCHUWING Voordat u een Propaq gebruikt voor een nieuwe patiënt, dient u de Propaq altijd enkele seconden uit te schakelen. Vervolgens schakelt u het apparaat weer in. Hierdoor worden de trendwaarden, alarmgrensinstellingen en de opblaasinstellingen van het NIBP-manchet gewist. WAARSCHUWING Controleer altijd de patiëntmodus voordat u de Propaq voor een nieuwe patiënt gebruikt. De patiëntmodus bepaalt de standaardalarmgrenzen, de maximale opblaasdruk van het manchet en de instellingen van interne algoritmen. WAARSCHUWING apneamonitor. Het puls-oxymetriekanaal mag NIET worden gebruikt als WAARSCHUWING Wanneer de monitor wordt gebruikt in omstandigheden die buiten het opgegeven temperatuur- en vochtigheidsbereik liggen, is het mogelijk dat de prestaties afwijken van de specificaties.

8 4 Algemene informatie Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies WAARSCHUWING Gebruik de pulsoximeter niet ter vervanging van een aritmieanalyse op basis van een ECG. Voor polsfrequentiemetingen wordt uitgegaan van de optische detectie van een perifere pols. Het is dan ook mogelijk dat hierbij bepaalde aritmieën niet worden gedetecteerd. WAARSCHUWING Plaats de Propaq monitor en de bijbehorende apparatuur zodanig dat deze de patiënt niet kunnen verwonden bij een eventuele val van een plank of bevestigingspunt. Til de monitor alleen bij de handgreep op. Til deze niet op aan een van de aangesloten snoeren. WAARSCHUWING Sluit niet meer dan één patiënt op een monitor aan. Sluit niet meer dan één monitor op een patiënt aan. WAARSCHUWING Controleer het netadaptersnoer van tijd op tijd op beschadigingen en vervang indien nodig de adapter. Gebruik het apparaat niet op wisselstroom als het snoer of de stekker van de adapter beschadigd zijn. WAARSCHUWING Wanneer u een netwerkadapter bij deze monitor gebruikt, moet u de netwerkadapter aansluiten op een geaarde drie-aderige wandcontactdoos. Probeer nooit de aarde van de stekker van de netwerkadapter te verwijderen. Sluit de netwerkadapater niet op een verlengkabel. Als er enige twijfel bestaat over de veiligheid van de aardebeveiliging van de wandcontactdoos voor de netwerkadapter, mag de netwerkadapter niet worden aangesloten. Laat in dat geval de monitor op de batterij werken. Neem contact op met de afdeling biomedische techniek van uw instelling als u hulp nodig hebt bij het uitzoeken van de juiste wandcontactdoos en het maken van de juiste aansluitingen. WAARSCHUWING Voer regelmatig elektrische en visuele controles van kabels en elektrodedraden uit. WAARSCHUWING Bij gebruik van elektrochirurgie, voorkomt u verbrandingen op monitoringlocaties door ervoor te zorgen dat het elektrochirurgische terugvoercircuit op de juiste wijze is aangesloten, zodat de terugvoer niet via monitoringelektroden en -probes kan plaatsvinden. WAARSCHUWING Houdt tijdens defibrillatie de ontladingspaddels uit de buurt van ECG- en andere elektroden en van andere geleidende onderdelen die in contact komen met de patiënt. Raak accessoires die op het linkerzijpaneel van de Propaq zijn aangesloten, niet aan. WAARSCHUWING Om de veiligheid van de patiënt te waarborgen, dienen de geleidende onderdelen van de ECG-elektroden (inclusief de daarmee verbonden connectoren) nooit in contact te komen met andere geleidende onderdelen, waaronder de grondaarding. WAARSCHUWING Gebruik deze monitor niet in de nabijheid van brandbare anesthetica of andere brandbare stoffen in combinatie met lucht, een zuurstofverrijkte omgeving of lachgas. Dit kan een explosie tot gevolg hebben. WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend accessoires die zijn goedgekeurd door Welch Allyn, om elektrische schokken als gevolg van lekstroom zoveel mogelijk te vermijden. Zie Het gebruik van andere accessoires kan resulteren in onnauwkeurige patiëntgegevens, schade aan de apparatuur en het vervallen van de productgarantie.

9 Gebruiksaanwijzing Algemene informatie 5 WAARSCHUWING Gebruik accessoires altijd conform de normen van uw instelling en de gebruiksinstructies van de fabrikant. WAARSCHUWING Het gebruik van accessoires die niet door Welch Allyn worden aanbevolen, kan resulteren in verhoogde elektromagnetische uitstraling en verlaagde elektromagnetische immuniteit van de apparatuur. WAARSCHUWING Als een product is gevallen of als er zeer onzorgvuldig mee is omgesprongen, dient u het naar een gekwalificeerd onderhoudsmonteur te zenden om de werking van het apparaat en de waarden voor aanvaardbare lekstroomrisico's te laten controleren. WAARSCHUWING Enkele of alle NIBP-beveiligingsfuncties worden uitgeschakeld in het venster NIBP TEST in het servicemenu. Voer NIBP TEST niet uit wanneer het manchet bij een patiënt is aangebracht. WAARSCHUWING Controleer bij NIBP-metingen periodiek het ledemaat van de patiënt om te voorkomen dat de circulatie gedurende langere tijd wordt belemmerd. Ook dient u te controleren of de bloeddrukmanchet op de juiste wijze is aangebracht, zoals beschreven in de Propaq Encore Gebruiksaanwijzing. Let vooral goed op wanneer u de kortdurende automatische modus (TURBO) gebruikt. Als de circulatie langdurig wordt belemmerd of de manchet niet correct is aangebracht, kunnen kneuzingen ontstaan. WAARSCHUWING Het waardenbereik voor meting met de monitoringparameters is te vinden onder Specificaties in de Propaq Encore Gebruiksaanwijzing. Aanbevolen wordt om de monitor niet te gebruiken voor andere dan de vermelde waarden; dit kan onjuiste resultaten opleveren. WAARSCHUWING Elektronische apparatuur die zeer sterke elektromagnetische of radiofrequente signalen afgeeft, kan een elektrische storing veroorzaken in de werking van de monitor; de monitor kan hierdoor zelfs worden uitgeschakeld. Gebruik de monitor niet in de buurt van dergelijke apparatuur. Raadpleeg de specificaties in deze handleiding voor richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische emissie en de aanbevolen afstand tussen de monitor en dergelijke apparatuur. WAARSCHUWING Gebruik de pulsoximeter niet ter vervanging van een aritmieanalyse op basis van een ECG. Let op Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Welch Allyn kunnen de bevoegdheid van de koper om het apparaat te bedienen teniet doen. Let op Gebruik de Propaq Encore niet in een ruimte voor Magnetic Resonance Imaging (MRI) of in een hyperbare ruimte. Let op Steriliseer de Propaq niet in een autoclaaf. Steriliseer accessoires alleen in een autoclaaf als dit volgens de aanwijzingen van de fabrikant uitdrukkelijk is toegestaan. Veel accessoires kunnen ernstig worden beschadigd door sterilisatie in een autoclaaf. Let op Volgens het recht van de V.S. is het gebruik van dit apparaat beperkt tot verkoop, distributie of gebruik door of in opdracht van erkende medici. Als de Propaq een onherstelbaar probleem ontdekt, verschijnt er een foutberichtvenster met een foutnummer en een kort bericht. Geef dergelijke fouten door aan Welch Allyn.

10 6 Algemene informatie Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies Tijdens de garantieperiode dient de Propaq Encore alleen door een servicemonteur van Welch Allyn te worden onderhouden. De Propaq Encore Service Manual ( XX) kan bij Welch Allyn worden besteld als hulpmiddel voor de biomedische monteur bij servicebeurten na afloop van de garantieperiode. Schakelaars en connectoren ALARM UITlampje ALARM-lampje SpO 2 Optie Mainstream CO 2 -optie Printertoetsen Printeroptie Sidestream CO 2 -optie Systeemschakelaars (rechterzijpaneel) Aan/uit-schakelaar MONITOR! DEFIB SYNCHRO Defib.sync.-connector. Neem voor meer informatie contact op met het centrum voor technische ondersteuning van vanwelch Allyn Welch (zie Allyn voor(zie specificaties voor specificaties pagina 81). Ingangszekering Connector stroomtoevoer 3A 2AG 12-28V, 3A! EKG x 1000! Real-time ECG-uitgangsconnector Luidspreker Batterijoplaadlampje Connector voor Acuity of modem-propaq

11 Connector mainstream CO 2 Connector sidestream CO 2 Gebruiksaanwijzing Algemene informatie 7 Patiëntconnectoren ECG / EKG RESP INV. BP P1 ECG / EKG RESP INV. BP P1 ECG / EKG RESP! NIBP PSNI T1 NIBP PSNI! T1 NIBP PSNI! T1 T2 T2 T2 Propaq Encore 202 EL Propaq Encore 204 EL INV. BP P2 Propaq Encore 206 EL ECG / EKG RESP INV. BP P1 ECG / EKG RESP INV. BP P1 ECG / EKG RESP! COMPATIBLE HP! P SN COMPATIBLE HP I NIBP! COMPATIBLE HP P S N I NIBP INV. BP P2 P S N I NIBP 202 HP 204 HP 206 HP De zijpanelen van de HP (Hewlett-Packard) bevatten slechts één temperatuurconnector. Optieconnectoren CO 2 CO 2!! SpO2-interfacekabel Nellcor SpO 2 Connector Masimo SpO 2 Connector (bewegingstolerant)

12 8 Algemene informatie Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies Scherm U kunt maximaal drie op de Propaq weer te geven curven selecteren. Als er slechts één curve is geselecteerd, wordt er onder de curve automatisch een trendvenster weergegeven: Tijdstip, waarschuwingen en statusberichten. Curvescherm Trendscherm Niet-invasieve bloeddrukwaarden kunnen hier worden weergegeven. Temperatuurwaard en worden hier weergegeven :45:28 III T1 37,0 C HF 1cm mv NIBP mmhg MON S 122 D 58 NIBP TREND (M)( 85) TIJD HF/PF SpO2 S D (M) RF h:min 1/min % mmhg 1/min RF 10: (106) 11 9: ZOEK (110) 11 SpO2 9:56 93 UIT (112) 10 9: ( 91) AFDRUKKEN VLG TRND OXYCRG Bron hartfrequentie: HF duidt op ECG, PF duidt op bloeddruk of SpO 2. Klokken geven de alarmgrensstatus aan. Hartfrequentie in slagen per minuut. Alle numerieke waarden worden voortdurend weergegeven en bijgewerkt. Als de monitor een vitale functie registreert die buiten het meetbare bereik ligt, wordt (onder het bereik) of + + +(boven het bereik) weergegeven. Tijdens het wijzigen van instellingen van de Propaq Encore, kan er onder de curve een statusvenster verschijnen. Statusvenster 18:45:28 NIBP S 122 T1 37,0C III 1cm mv MON CO2 GASCOMPENSATIE : UIT RESPONS : NORM. CO2-BRON : MAINSTREAM SNELHEID : 6,25 mm/s BAROMETER : 762,2 mmhg GASCOMP. RESPONS BRON HF ART ( 85) PA 35/ 18 MCO2 AF mmhg SpO VRG MENU ETCO 2 -concentratie Ademhalingsfr equentie op basis van CO 2 Zuurstofverzadiging wordt uitgedrukt in een percentage. Systolische, diastolische en (indien er voldoende ruimte is) gemiddelde druk worden apart gelabeld en weergegeven.

13 Gebruiksaanwijzing Algemene informatie 9 Menu's Hoofdmenu Voor een aantal vitale functies wordt alleen menu's weergegeven als deze optie in uw Propaq is opgenomen. HOOFDMENU NIBP ECG/RESP IBP SpO2/CO2 INSTELL. SpO2 CO2 VRG MENU CO2-MENU 1 BEREIK mm/s MEER VRG MENU CO2-MENU 2A (GEEN CO2-SENSOREN) GASCOMP. RESPONS VRG MENU CO2-MENU 2B (MAINSTREAM CO2 ACTIEF) GASCOMP. RESPONS BRON VRG MENU CO2-MENU 2C (SIDESTREAM CO2 ACTIEF) GASCOMP. RESPONS BRON STRSNEL. VRG MENU SpO2-MENU 1 GROOTTE MEER VRG MENU SpO2-MENU 2 RESPONS C-LOCK VRG MENU IBP-MENU 1 BEREIK SCHAAL NUL P1 NUL P2 MEER ANNUL. ANNUL. IBP-MENU 2 LABEL P1 FORM. 1 LABEL P2 FORM. 2 VRG MENU ECG/RESP-MENU 1 ECG-GR. ECG LEAD RESP-GR. MEER ECG/RESP-MENU 2 VOLGENDE WIJZIGEN VRG MENU NIBP-MENU START AUTO/MAN INTERVAL TURBO VRG MENU STOP

14 10 Algemene informatie Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies Instellingenmenu's NIBP ECG/RESP IBP SpO2/CO2 INSTELL. INSTELLINGENMENU 1 STATSCH. ALARM CURVESEL TRENDS MEER INSTELLINGENMENU 2 TRENDMENU AFDRUKKEN VLG TRND OXYCRG VOLGENDE WIJZIGEN CURVESEL PRINTER MEER ALARMMENU STAT INST 4 ONDERDR. GRENZEN VRG MENU HERVATT. ALARMGRENZENMENU 1 VOLGENDE OMHOOG OMLAAG AAN/UIT VLG PAG. 1 De AAN/UIT-toets wordt niet weergegeven voor HF/PF-alarmgrenzen als ALARMGRENZEN HF/PF is ingesteld op UITSCHAK. N.MOG. 2 Servicemenutests dienen alleen door daartoe bevoegd servicepersoneel te worden uitgevoerd (alleen beschikbaar in patiëntmodus Volw). TIJD/DAG-MENU VOLGENDE OMHOOG OMLAAG INVOEREN SERVICEMENU 1 2 NIBP-TEST IBP-TEST SpO2-TST CO2-TEST SERVICEMENU 2 2 TEMP-TEST PIXL-TST NET-TEST SERVICEMENU 3 2 INSTELL. KEY-TEST SYSTEEM INSTELLINGENMENU VOLGENDE WIJZIGEN ALL ALRM SERVICE 2 MEER MEER MEER VRG MENU PRINTERINSTELLINGENMENU'S (Statusvenster Printerinstellingen) VOLGENDE WIJZIGEN PRN TRND MEER VRG MENU (Statusvenster Printertrendselectie) VOLGENDE WIJZIGEN PRN TRND MEER VRG MENU CURVESEL MENU 3 Het patiëntmodusmenu wordt geopend wanneer WIJZIGEN wordt ingedrukt voor PATIËNTMODUS. VOLGENDE AAN/UIT SIMULAT. VRG MENU GEEN SIM PATIËNTMODUSMENU 3 NEONATAAL PED VOLW INSTELL. VRG MENU MENU MODUS INSTELLEN VOLGENDE OPSTART* NU GEBR. OPSLAAN VRG MENU

15 Gebruiksaanwijzing Algemene informatie 11 Propaq Encore leren bedienen met de simulatiemodus Als u de Propaq Encore-monitor wilt leren gebruiken, kunt u oefenen in de simulatiemodus. U kunt de simulatiemodus echter niet activeren terwijl u een patiënt bewaakt. In de simulatiemodus wordt op de monitor en op alle uitdraaien het bericht SIMULATIE of GESIMULEERDE GEGEVENS vermeld. Controles uitvoeren in de simulatiemodus en leren hoe de alarmen werken Als u wilt controleren of een Propaq-monitor op de juiste wijze patiëntalarmen genereert, en wilt leren hoe de alarmen van de Propaq Encore-monitor werken, gaat u als volgt te werk: 1. Koppel alle patiëntkabels van de Propaq-monitor los. 2. U verwijdert de tijdelijk aangepaste alarminstellingen door achtereenvolgens te drukken op HOOFDMENU, INSTELL., MEER, WIJZIGEN, INSTELL., NU GEBR, JA. 3. U zet de Propaq-monitor in simulatiemodus 1 (geen alarmen) door te drukken op HOOFDMENU, INSTELL., CURVESEL, SIMULAT. 4. U zet de Propaq-monitor in simulatiemodus 2 (wél alarmen) door te drukken op HOOFDMENU, INSTELL., CURVESEL, SIMULAT. Na 3 tot 5 seconden slaat de monitor alarm omdat de vitale functies van de patiënt buiten de alarmgrenzen vallen. 5. Voer de volgende controles uit: De monitor laat een alarm klinken. Er knippert een numerieke waarde voor vitale functies Het rode lampje in de rechter bovenhoek van de monitor knippert De toetsen ONDERDR. en GRENZEN zijn zichtbaar op het scherm 6. U onderdrukt gedurende 90 seconden de alarmtoon door op of ONDERDR. te drukken. De visuele alarmindicaties blijven gehandhaafd en na de periode van 90 seconden wordt de alarmtoon weer geactiveerd. 7. U zet de Propaq-monitor weer in simulatiemodus 1 (geen alarmen) door te drukken op SIMULAT. De waarden voor de vitale functies van de patiënt keren terug naar een aanvaardbaar niveau binnen de alarmgrenzen. 8. Schakel de Propaq-monitor uit. Eventuele eerder aangepaste instellingen in de patiëntmodus worden hersteld wanneer u het apparaat weer inschakelt. Als de monitor onder deze omstandigheden geen visuele of audio-alarmindicaties genereert, dient u de bovenstaande stappen zorgvuldig opnieuw te doorlopen. Als de monitor nog steeds niet reageert, dient u deze buiten gebruik te stellen en ter beoordeling naar de biomedische serviceafdeling van uw instelling te brengen.

16 12 Algemene informatie Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies

17 13 2 Instellingen Encore instellen voor een nieuwe patiënt WAARSCHUWING Voordat u de Encore voor een nieuwe patiënt gebruikt, dient u het apparaat altijd enkele seconden uit te schakelen. Vervolgens schakelt u het apparaat weer in. Hierdoor worden de trendwaarden, alarmgrensinstellingen en de opblaasinstellingen van het NIBP-manchet gewist. 1. Schakel de monitor uit en weer in. De monitor wordt ingeschakeld in de opstartmodus met de daarbij behorende instellingen. 2. Let op of de opstarttoon wordt weergegeven. Als de monitor de SpO 2 -optie bevat, dient u twee tonen te horen en te controleren of beide luidsprekers werken. Opmerking Controleer het spanningsniveau van de batterij in het opstartscherm (of in het instellingenscherm: HOOFDMENU, INSTELL., MEER, MEER). Als de batterijspanning 7.4V of minder is of er door middel van een bericht wordt aangegeven dat de batterij leeg is, dient u de monitor op een netadapter aan te sluiten om de batterij op te laden (zie "Patiëntmodusinstellingen aanpassen" op pagina 16). 3. Controleer aan de hand van de leeftijd van de patiënt of de monitor zich in de juiste patiëntmodus bevindt. Als de patiëntmodus onjuist is, kiest u in het hoofdmenu INSTELL., MEER, WIJZIGEN om in het venster Patiëntmodus te komen: PATIENTMODUS BATTERIJ: 9,2 VOLT ( 85) SELECT. PATIENTMODE O.B.V.LEEFTIJD: PA 35/ 18 MCO2 AF NEO : < 44 WEKEN GRAV.DUUR PED : > 44 WEKEN GRAV.DUUR, 35 mmhg < 9 JAAR 12 SpO2 VOLW : > 9 JAAR 92 NEONATAAL PED VOLW INSTELL. VRG MENU 4. Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, kiest u NEONATAAL, PED of VOLW. Als het bevestigingsvenster verschijnt, kiest u JA om uw keuze te bevestigen. Als u de patiëntmodus wijzigt, worden de alarmgrensinstellingen, de maximale opblaasdruk van het NIBP-manchet en de interne berekeningen automatisch gewijzigd in de standaardwaarden voor de door u geselecteerde patiëntmodus. Als er aangepaste instellingen voor deze modus zijn ingesteld, zijn dit de standaardinstellingen. Als er geen aangepaste instellingen voor deze modus zijn ingesteld, zijn de fabrieksinstellingen de standaardinstellingen. Zie "Aangepaste modi of patiëntmodi voor opstarten opslaan" op pagina 15 voor informatie over vooraf ingestelde patiëntmodi en programmeerbare aangepaste patiëntmodi.

18 14 Instellingen Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies OpmerkingAls u de patiëntmodus wijzigt, kunnen de CO 2 -alarmgrenzen van de nieuwe modus enigszins afwijken van de oorspronkelijk geprogrammeerde CO 2 - alarmgrenzen van de nieuwe modus. Controleer de CO 2 -alarmgrenzen. 5. Ga als volgt te werk om te selecteren welke curven er voor vitale functies worden weergegeven: kies HOOFDMENU, INSTELL., MEER, CURVE SEL. Gebruik VOLGENDE en AAN/UIT om de gewenste curven in te schakelen in het venster Curve selecteren. INSTELLEN CURVE SELECTIE ECG : AAN RESP : UIT ART : AAN SpO2 : AAN PA : UIT NIBP : AAN CO2 : UIT VOLGENDE AAN/UIT SIMULAT. ( 85) PA 35/ 18 MCO2 AF mmhg SpO2 VRG MENU U kunt meer dan drie curven inschakelen, maar alleen de eerste drie curven waarbij AAN is geselecteerd in het venster Curve selecteren worden weergegeven (en afgedrukt). U kunt ECG niet uitschakelen. 6. Ga als volgt te werk om de HF/PF-bron, de tijdbasissnelheid voor weergave en het volume van de HF/PF-tonen te wijzigen: kies HOOFDMENU, INSTELL., MEER om in het tweede instellingenmenu te komen. Gebruik VOLGENDE en WIJZIGEN om de instellingen te selecteren. INSTELLEN HF/PF RF/AF ( 85) HUIDIGE BRON : ECG MCO2 PA 35/ 18 GESELECT. BRON: ART --- MCO2 AF TIJDBS (mm/s) : 12,5 3,13 ALARMTOON : HOOG 35 mmhg HF/PF-TOON : LAAG 12 SpO2 PATIENTMODUS : VOLW 92 VOLGENDE WIJZIGEN CURVESEL PRINTER MEER HUIDIGE BRON Als de geselecteerde HF/PF-bron niet meer beschikbaar is, is de huidige bron de actieve bron met de hoogste prioriteit. De RF/ AF-bron kan niet handmatig worden geselecteerd. Als CO 2 actief is, is dit altijd CO 2. In het andere geval is dit ECG/RESP. GESELECT. BRON De door de gebruiker geselecteerde HF/PF-bron wordt weergegeven naast de HF/PF-bron die op dat moment door de monitor wordt gebruikt. TIJDBS (mm/s) Te selecteren snelheden voor HF/PF: 12,5, 25, 50 mm/sec. Te selecteren snelheden voor RF/AF: 3,13, 6,25, 12,5 mm/sec. ALARMTOON Het alarmtoonvolume instellen op HOOG, MIDDEN of LAAG. HF/PF-TOON Het harttoonvolume instellen op HOOG, MIDDEN, LAAG of UIT. WAARSCHUWING Bij het alarmniveau met het hoogste volume overschrijdt het geluidsdrukniveau de veiligheidsgrenzen niet (OSHA HSM , 1972). Het kan echter noodzakelijk zijn om aanvullende voorzorgsmaatregelen te treffen bij patiënten die met ototoxische medicatie worden behandeld.

19 Gebruiksaanwijzing Instellingen 15 Alarmen en alarmgrenzen instellen voor een patiënt 1. Kies in het hoofdmenu INSTELL., ALARM om in het alarmstatusmenu te komen: ALARMSTATUS APNOE : RF/AF : HF/PF : SpO2 : ART : NIBP : PA : TEMP : CO2 : STAT INST 4ONDERDR. GRENZEN ( 85) PA 35/ 18 MCO2 AF mmhg SpO2 VRG MENU Klokken worden ook in numerieke vensters weergegeven. Alle alarmgrenzen zijn ingeschakeld. (Geen klok) Alle alarmgrenzen zijn uitgeschakeld of de vitale functie wordt niet gemonitord. Ten minste één alarmgrens is uitgeschakeld. 2. Druk op GRENZEN om het eerste alarmgrenzenmenu weer te geven: ALARMGRENZEN HF/PF 1/min VOLGENDE OMHOOG BOVEN ONDER 120 * 50 OMLAAG AAN/UIT ( 85) PA 35/ 18 MCO2 AF mmhg SpO2 VLG PAG. Een sterretje geeft aan dat deze alarmgrens tijdens de monitoring is overschreden. Het sterretje wordt verwijderd wanneer u dit menu verlaat. Het sterretje verschijnt opnieuw als de alarmgrens weer wordt overschreden. 3. Kies VOLGENDE en OMHOOG, OMLAAG of AAN/UIT om de grenzen te wijzigen. 4. Kies VLG PAG. om naar het volgende alarmgrenzenmenu te gaan. Alarmgrenzenmenu's worden alleen weergegeven voor vitale functies die op dat moment worden gemonitord. Het apnoealarm kan niet worden uitgeschakeld. 5. Nadat u de gewenste grenzen hebt ingesteld, kiest u HOOFDMENU om terug te keren naar het hoofdmenu. Aangepaste modi of patiëntmodi voor opstarten opslaan De Encore bevat twee sets met instellingen voor de patiëntmodi Volwassen, Pediatrisch en Neonataal: FABRIEKSINSTELLINGEN VOOR PATIËNTMODI Dit zijn vooraf ingestelde, nietwijzigbare opstartinstellingen en alarmgrenzen voor elke patiëntmodus. Deze worden weergegeven op "Standaard-fabrieksinstellingen" op pagina 83. AANGEPASTE PATIËNTMODI Dit zijn programmeerbare opstartinstellingen en alarmgrenzen die u voor elke patiëntmodus kunt aanpassen. Opmerking Als u een patiëntmodus wijzigt, wijzigt u ook de alarmgrenzen die bij de nieuwe patiëntmodus horen.

20 16 Instellingen Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies Patiëntmodusinstellingen aanpassen 1. Kies in het hoofdmenu INSTELL., MEER, WIJZIGEN, INSTELL. om in het venster Modus instellen te komen: MODUS INSTELLEN BATTERIJ: 9,3 VOLT NUL FABRIEKSINST: *VOLW PED NEO P2 GEEN NUL MCO2 AANGEPAST : AF VOLW PED NEO mmhg * = PATIENTMODUS BIJ OPSTARTEN Sp02 VOLGENDE OPSTART* NU GEBR. OPSLAAN VRG MENU Een sterretje geeft aan welke patiëntmodus er op dat moment is geselecteerd als opstartmodus. 2. De patiëntmodus die u opnieuw wilt programmeren (VOLW, PED of NEO) moet op dat moment in gebruik zijn. Om dit te controleren, kiest u VOLGENDE tot de gewenste modus is gemarkeerd en kiest u vervolgens NU GEBR. (en dan JA). 3. Kies HOOFDMENU om het venster Modus instellen te verlaten en gebruik vervolgens de andere menu's en toetsen om de monitor en de alarmgrenzen in te stellen. Een gemakkelijke manier om toegang te krijgen tot instellingen en alarmgrenzen voor alle functies zonder kabels aan te sluiten, is door de simulatiemodus te kiezen (verwijder alle patiëntkabels, schakel de stroomtoevoer van de monitor uit en weer in en druk in het hoofdmenu op INSTELL., CURVE SEL, SIMULAT.). WAARSCHUWING Als bepaalde alarmen zijn uitgeschakeld en u OPSLAAN kiest om instellingen op te slaan voor een aangepaste patiëntmodus, zijn deze alarmsignalen ook uitgeschakeld wanneer de monitor in die aangepaste patiëntmodus opstart of wanneer die aangepaste patiëntmodus wordt geselecteerd. Ga dus zorgvuldig te werk wanneer u opstartalarmsignalen voor een aangepaste patiëntmodus uitschakelt. 4. Ga opnieuw- naar het venster Modus instellen, kies VOLGENDE tot de gewenste aangepaste modus is gemarkeerd en kies vervolgens OPSLAAN (en dan JA). Als de simulatiemodus wordt gebruikt, schakelt u de monitor uit om de simulatiemodus te verlaten. Patiëntmodus voor opstarten wijzigen 1. Kies in het hoofdmenu INSTELL., MEER, WIJZIGEN, INSTELL. om in het venster Modus instellen te komen. 2. Kies VOLGENDE om de gewenste fabrieks- of aangepaste opstartmodus te kiezen en kies vervolgens OPSTART* (en dan JA). De nieuwe opstartselectie wordt aangegeven door het sterretje. Wijziging van de opstartmodus heeft geen gevolgen voor de patiëntmodus die op dit moment wordt gebruikt.

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Rust ECG module - gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Rust ECG module - gebruikershandleiding European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tel.: +353 46 90 67700 Fax: +353 46 90 67754 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor

Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor GE Healthcare Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor Gebruikershandleiding Deel II: Voor dagelijks gebruik GE Datex-Ohmeda System 5 Anesthesie Monitor Gebruikershandleiding Deel II: Voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Elektocardiografen van de CP-serie

Elektocardiografen van de CP-serie Elektocardiografen van de CP-serie CP 100 CP 200 Update voor Gebruiksaanwijzing: ii Welch Allyn Elektrocardiografen van de CP-serie Copyright 2012 Welch Allyn Artikelnummer: 719384, Versie: A Welch Allyn

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf BEDIENINGSHANDLEIDING Draagbare Capnograaf Opmerking: Aanschaf van dit apparaat verleent geen impliciete noch expliciete vergunning onder enig Oridion Medica-patent voor het gebruik van het apparaat met

Nadere informatie

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT Programmeerapparaat Model 2090/Analyzer Model 2290 voor apparaten van Medtronic en Vitatron 2005 0123 Programmeerapparaat Model2090 0 Referentiehandleiding 0 Handleiding

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2 Auteursrechtelijke verklaring Dit document is beschermd door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

MOTORAZR 2 MEER HIER>>

MOTORAZR 2 MEER HIER>> MOTORAZR 2 V8 MEER HIER>> BELANGRIJKE AANVULLING: de informatie op pagina 32 onder Talking Phone moet het volgende omvatten: U kunt uw telefoon zodanig instellen dat de gegevens over de beller-id (alleen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord... 3 1.1 Producent... 3 1.2 Aansprakelijkheid van de producent... 5 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker... 5 1.4 Contact en technische ondersteuning... FOUT!

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A. Editie 4

HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A. Editie 4 HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A Editie 4 vooraanzicht A bovenkant achteraanzicht bovenkant B K C L J 55+ lbs / 25+ kg D I I F E H G HeartStart defibrillator M5066A A HANDVAT OP ELEKTRODE-

Nadere informatie

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com System 350 Console X30 Gebruikershandleiding Geleiding en automatische besturing www.topconpa.com Gebruikershandleiding Onderdeelnummer: AGA4084-DU Rev.nummer: 1.5.1 Voor gebruik met softwareversie: 3.12.12

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

Snelstartgids. Dutch - CJB32T0ALAEA

Snelstartgids. Dutch - CJB32T0ALAEA 6033 Snelstartgids Hartelijk dank voor uw aankoop van de Alcatel ONE TOUCH 6033. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Belangrijk: Uw telefoon is een unibodyapparaat,

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring.

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Snelstartgids Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon

Nadere informatie