Voortplantingsgeneeskunde UMCG. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortplantingsgeneeskunde UMCG. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1

2 Voortplantingsgeneeskunde UMCG Jaarverslag 22

3 Gebruikte afkortingen en definities COH-IVF cset Doorgaande zwangerschap eset ESHRE ET FP IUI/ IUI-D KID KLEM MCL MNC-IVF Nb NVOG OHSS PESA/ MESA PGD Positieve test Satelliet-IVF TESE Transport-IVF SZE WZA IVF met gecontroleerde ovariële hyperstimulatie compulsory single embryo transfer foetale hartaktie bij echoscopie bij >2 weken amenorroe electieve single embryo transfer European Society for Human Reproduction and Embryology embryo transfer follikelpunctie intrauteriene inseminatie/ IUI met donorzaad kunstmatige (intracervicale) inseminatie met donorzaad Vereniging van Klinisch Embryologen Medisch Centrum Leeuwarden IVF in de gemodificeerde natuurlijke cyclus niet beschikbaar Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ovarieel hyperstimulatie syndroom percutane/ microchirurgische epididymale sperma aspiratie preïmplantatie genetische diagnostiek > U/L hcg in serum of >2 U/L in urine 4 dagen na ovulatie of ET Stimulatie in perifeer ziekenhuis; punctie, lab en ET in centrum Testiculaire sperma extractie Stimulatie en punctie in perifeer ziekenhuis; lab en ET in centrum Scheper Ziekenhuis Emmen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

4 2. Polikliniek. Consulten ** Eerste consulten paren met subfertiliteit Eerste consult patiënten met endocrinologische problematiek Eerste consulten patiënten met endometriose Vervolgconsulten * 637 Telefonische consulten Eerste consulten VPG medisch maatschappelijk werk 99 7 *Vanaf 2 inclusief mannelijke partners **Data o.b.v. (veranderde) DBC/DOT systematiek.2 Verrichtingen op polikliniek Postcoïtum test 32 87** 3 Cycli IUI - Ongestimuleerde cycli (mannelijke of cervixfactor) - Gestimuleerde cycli (onverklaarde subfertiliteit) - Na afgebroken COH-IVF - Na ovulatie in MNC-IVF Totaal IUI * } Cycli KID (intracervicaal) Cycli IUI-D HSG * Vanaf --2 wordt uitsluitend IUI-D gedaan ** Vanaf --2 maakt de PCT geen deel meer uit van het OFO, en wordt alleen op indicatie uitgevoerd.3 Endometriose Expertise Centrum Het Endometriose Expertise Centrum (EEC) UMCG is een samenwerkingsverband van de afdelingen O&G (drs AHM Simons, dr ER Klinkert), Chirurgie (drs HS Hofker) en Urologie (drs AM Leliveld- Kors). Het is naast de EEC s in Amsterdam, Nijmegen en Maastricht het 4 e EEC in Nederland. De noodzaak voor een EEC is gelegen in het complexe karakter van de aandoening en van de behandeling, de relatief lage frequentie van voorkomen van de diep infiltrerende vorm van endometriose en de speciale expertise van meerdere specialismen die nodig is voor diagnostiek en behandeling. Het EEC UMCG onderscheidt zich van de andere Nederlandse EEC s doordat in het UMCG uitgebreide endometriose-chirurgie met minimaal invasieve operatiemethoden wordt uitgevoerd. Het aantal eerste consulten bij endometriosepatiënten in het UMCG is toegenomen van 64 in 27 naar 96 in 22. Vanaf begin 27 is een wachtlijst voor de multidisciplinaire operatieve ingrepen ontstaan. In 22 werden 48 ingrepen uitgevoerd, waarvan 4 alleen door de endometriosegynaecologen (9 op de operatieve dagbehandeling en op het centrale OK-complex) en 34 multidisciplinaire ingrepen. Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

5 3.4 Operatieve verrichtingen Diagnostische laparoscopie (met tubatesten) Refertilisatie 4 3 Tuboneostomie/ adhesiolysis (laparotomie of -scopie) Myoomenucleatie Ernstige endometriose (multidisciplinair) Doorgaande zwangerschappen (excl IVF) Spontaan tijdens OFO Ovulatie-inductie met clomifeen 22 9 Ovulatie-inductie met gonadotrofines Ovulatie-inductie met pulsatiel GnRH 2 Na refertilisatie 3 IUI - Ongestimuleerde cyclus - Gestimuleerde cyclus - Na afgebroken COH-IVF - Na ovulatie in MNC-IVF Totaal IUI IUI-D* * Vanaf --2 wordt uitsluitend IUI-D gedaan Er zijn t.b.v. IUI met homoloog semen 42 cycli gestart, waaruit 48 zwangerschappen (.3% per cyclus) zijn ontstaan en 34 doorgaande zwangerschappen (8% per cyclus). Er was tweelingzwangerschap. Uit 272 IUI-D behandelingen ontstonden 4 zwangerschappen (4.7% per cyclus), waarvan 3 doorgaand (.4% per cyclus). Er was tweelingzwangerschap. Na ovulatie-inductie met clomifeen, gonadotrofines of GnRH ontstonden geen meerlingzwangerschappen Laboratorium VPG 2. Verrichtingen voor afdeling O&G Semenanalyse Bewerkingstest semen Mucusbeoordeling t.b.v. postcoïtum test 32 2* 3 Cryopreservatie semen - Voor fertiliteitsbedreigende behandeling - Eigen semen als backup voor fert. behandeling - Eigen donor - Anonieme donor - T.b.v. MESA Totaal cryopreservatie IUI (incl. IUI-D) * Vanaf --2 maakt de PCT geen deel meer uit van het OFO, en wordt alleen op indicatie uitgevoerd Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

6 4 2.2 Verrichtingen voor afdeling Urologie Semenanalyse - Fertiliteitsonderzoek Controle vasectomie Cryopreservatie na electro-ejaculatie 3 * *Vanaf 22 bestaat, conform standpunt urologen, geen indicatie meer voor electro-ejaculatie 3. IVF-kliniek 3. Patiënten Aanmeldingen nieuwe paren - UMCG - MCL - SZE - WZA Totaal In 22 behandelde paren - UMCG - MCL - SZE - WZA Totaal Duur kinderwens bij aanmelden (jaar) Leeftijd vrouw bij aanmelden (jaar) Gemiddelde kinderwensduur in jaren 4, 4 kinderwensduur in jaren 3, 3 2, IVF-UMCG ICSI-UMCG Gemiddelde leeftijd bij anmelding 3, 34, 34, 33, Leeftijd 33, 32, 32, IVF-UMCG ICSI-UMCG 3, 3, 3, 3, Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

7 Gestarte behandelingen in het UMCG % 9% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% % % COH-IVF COH -ICSI MNC-IVF MNC-ICSI Cryo-ET Hoofdindicaties bij 328 aanmeldingen bij IVF/ICSI in 22 anders onverklaard tubapathologie endometriose donorsemen homonaal semenfactor Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

8 6 3.2 Resultaten 22 COH-IVF * Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling COH-ICSI ** Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling MNC-IVF Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling MNC-ICSI Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling UMCG N % MCL N % SZE N % N % WZA Totaal N % Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

9 * Inclusief 3 gestarte cycli met donoreicellen (2 puncties, 2 transfers, geen positieve testen). Inclusief 2 gestarte cycli met donorsemen (2 puncties, 2 transfers, positieve test, doorgaande eenlingzwangerschap). ** Inclusief gestarte cycli met donorsemen (puncties, transfers, positieve test, doorgaande eenlingzwangerschap). *** Inclusief 7 gestarte cycli met donorsemen (6 puncties, transfers, 2 positieve testen, doorgaande eenlingzwangerschap). 3.3 Embryotransfer beleid Vanaf 28 wordt electieve single embryo transfer (eset) aangeboden aan paren die tenminste één topembryo hebben in hun e of 2e behandelingscyclus en de leeftijd van de vrouw onder 3 jaar is. Niet-electieve single embryo transfer wordt gedaan op medische indicatie (als een tweelingzwangerschap gecontraïndiceerd is), op verzoek van het paar zelf of als er slechts één embryo beschikbaar is voor ET (cset). Vanaf september 2 is het eset beleid opnieuw aangepast om het aantal meerlingen verder te verminderen: de leeftijdsgrens is verhoogd zodat vrouwen tot en met 38 jaar in hun e en 2 e behandelcyclus één embryo krijgen als er tenminste één topembryo is. In hun 3 de behandeling kan eset uitgevoerd worden als het paar dit wil. In 22 werd in 3% van alle COH-IVF behandelingen één embryo geplaatst (in 78% betrof het eset en in 22% cset). In 6% van alle COH-ICSI cycli werd één embryo geplaatst (in 8% betrof het eset en in 9% cset). UMCG COH-IVF COH-ICSI MNC-IVF MNC-ICSI MCL COH-IVF COH-ICSI Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

10 MNC-IVF MNC-ICSI SZE COH-IVF COH-ICSI - Doorg. zwangersch per gestarte cyclus (%) - Doorg. zwangersch per punctie (%) - Doorg. zwangersch per transfer (%) MNC-IVF MNC-ICSI WZA COH-IVF COH-ICSI - Doorg. zwangersch per gestarte cyclus (%) - Doorg. zwangersch per punctie (%) - Doorg. zwangersch per transfer (%) Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

11 9 MNC-IVF MNC-ICSI Totaal UMCG, MCL, SZE en WZA COH-IVF en COH-ICSI MNC-IVF en MNC-ICSI Cryopreservatie van embryo s In 22 werden na 373 ET s (46% van de COH-puncties) embryo s gecryopreserveerd. Het gemiddelde aantal embryo s dat per keer kon worden ingevroren was 2.8. Er werden 467 ontdooiingen uitgevoerd, resulterend in 42 transfers (9% per ontdooiing). Er werden maximaal 2 embryo s in utero geplaatst, en het gemiddelde aantal embryo s per ET was.. In totaal zijn 798 embryo s ontdooid, waarvan uiteindelijk 63 geschikt waren voor transfer (79%). Er ontstonden 8 positieve testen (4% per ET) en 48 doorgaande zwangerschappen (% per ET). Het aandeel positieve testen ontstaan na een cryo-et ten opzichte van het totaal aantal positieve testen (cryo-et + verse ET na COH-behandelingen) bedroeg in 22 2%. 3.6 Transport-PGD Samen met de afdeling Klinische Genetica van het UMCG wordt sinds 27 transport-pgd uitgevoerd met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). In 22 hebben zich in het UMCG 42 paren aangemeld met een verzoek tot PGD. Hiervan zijn 2 paren in de voorbereidende fase van de PGD-behandeling of gepland voor een behandeling. Tabel 4A: Intake PGD paren 22 Totaal aantal aanmeldingen 42 Spontaan zwanger voor start PGD 3 Zien af van behandeling 3 Afgewezen voor behandeling PGD technisch onmogelijk Voorbereiding/gepland 2 - chromosomale afwijking (FISH) 7 - geslachtsbepaling (FISH) - monogene aandoening (PCR) 8 Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

12 Tot 22 zijn in het UMCG alleen FISH-PGD behandelingen uitgevoerd (indicatie chromosomale afwijkingen en geslachtsbepaling). De reden hiervoor was dat het laboratorium VPG niet aan de technische eisen voldeed die voor PCR-PGD (indicatie monogene aandoening) noodzakelijk zijn. De vereiste aanpassingen zijn eind 2 gerealiseerd en is het mogelijk om alle PGD behandelingen in het UMCG uit te voeren. Na een succesvolle validatie is in maart 22 de eerste PGD-PCR behandeling in het UMCG uitgevoerd. In januari en februari 22 zijn nog twee PCR-PGD behandelingen als satelliet-pgd behandeling met het MUMC uitgevoerd. In 22 zijn transport-pgd behandelingen bij 37 patiënten in het UMCG uitgevoerd en zijn er 2 satelliet-pgd behandelingen bij 2 patiënten met het MUMC verricht. De indicaties voor FISH-PGD waren zeven keer draagster X-linked ziekte (M Duchenne, X-linked SCID (severe combined immuno deficiency), hemofilie A, X-linked retinitis pigmentosa, X-linked skeletdysplasie, Lowe syndroom, SOX3), tien keer dragerschap van een reciproke translocatie (t(;2)mat, t(8;2)pat, t(8;3)mat, t(3;8)mat, t(2;2)mat, t(6;2)mat, t(;2)mat, t(6;3)mat, t(;3)mat), t(3;9)pat, één keer chromosomale insertie (ins (6;3;3)pat) en één keer dragerschap van een robertsoniaanse translocatie (t(3;4)pat). De indicaties voor PCR-PGD waren Walker-Warburg syndroom, Pontocerebellar Hypoplasie type 2A, Cystic Fibrosis (2x), Spinal Muscular Atrofia, Ellis-van Creveld syndroom, Marfan syndroom, ziekte van Huntington (3x), Spinocerebellaire Ataxie type 3 (3x), BRCA (3x), (premutatie) fragile X syndroom (2x), Familiaire poliposis coli (2x). Van de 7 gestarte cycli zijn er 48 puncties en 49 biopsieprocedures uitgevoerd. Eén gestarte cyclus was t.b.v. biopsie van ontdooide-niet-gebiopteerde cryo-embryo s. Er zijn 44 embryotransfers (bij 36 patiënten) uitgevoerd. Bij één patiënt kon geen embryotransfer uitgevoerd worden i.v.m. dreigende OHSS. Dertien patiënten zijn zwanger geworden en bij 6 patiënten is een doorgaande zwangerschap bij echocontrole gezien. Bij 7 patiënten konden 3 embryo s worden ingevroren. In 8 cryo-cycli (bij 8 patiënten) zijn 4 embryo s ontdooid waarvan 6 in de baarmoeder zijn geplaatst. Helaas zijn hieruit geen zwangerschappen ontstaan. In 22 heeft de PGD behandelingen, inclusief de cryo-cycli, geresulteerd in 3 positieve zwangerschapstesten (2% per gestarte cyclus, 26% per embryotransfer) en 6 doorgaande zwangerschappen (9% per gestarte cyclus, 2% per embryotransfer), waarvan tweeling zwangerschap. PGD- behandelingen 22 FISH-PGD PCR-PGD Totaal Chromosomale X-linked ziekte afwijking Patiënten Punctie IVF ICSI Biopsieprocedure Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Cryo-embryo s Patiënten Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap : x geen transfer i.v.m. OHSS 2: x cyclus i.v.m. biopsie ontdooide-niet-gebiopteerde cryo-embryo s Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

13 PGD-zwangerschappen inclusief transfer van cryo-embryo s FISH-PGD PCR-PGD Totaal X-linked ziekte Chromosomale afwijking Positieve test/ cyclus (%) 3/ (2) 4/2 (9) 6/3 (9) 3/67 (9) Doorgaande zwangerschap/ cyclus / (7) / (7) 3/3 () 6/67 (9) (%) Positieve test/ transfer (%) 3/3 (23) 3/3 (23) 6/23 (26) 3/ (26) Doorgaande zwangerschap/transfer (%) /3 (8) /3 (8) 3/23 (3) 6/ (2) 3.7 MESA In november 27 werd gestart met Microchirurgische Epididymale Sperma Aspiratie (MESA) gevolgd door COH-ICSI voor mannen met een obstructieve azoöspermie. Deze procedure wordt in nauwe samenwerking met de afdeling Urologie (dr M van Driel) uitgevoerd, aanvankelijk in het kader van het wetenschappelijke onderzoek Intracytoplasmatische sperma injectie met chirurgisch verkregen semen bij mannen met obstructieve azoöspermie: een observationele studie met follow up van kinderen. Dit onderzoek werd gecoördineerd door het Fertiliteitscentrum van het UMC St. Radboud in Nijmegen, en is in 2 afgerond. In 22 hebben NVOG en KLEM de minister verzocht om het moratorium op chirurgisch verkregen zaad op te heffen. Vanuit de beroepsgroepen (NVOG, KLEM en vereniging van urologen) wordt een kwaliteitsnorm opgesteld waaraan klinieken die PESA/MESA willen (blijven) uitvoeren moeten voldoen. In 22 hebben 4 mannen een MESA-behandeling ondergaan in het UMCG. Bij mannen was succesvolle cryopreservatie van semen mogelijk. De indicaties waren 9 maal status na een mislukte vasovasostomie (8 cryopreservaties), 2 maal vanwege CBAVD (2 cryopreservaties) en 3 maal bij een normogonadotrope azoöspermie e.c.i. ( cryopreservatie). Er zijn 33 ICSI-behandelingen uitgevoerd met MESA-semen bij 2 paren. Uit 32 embryotransfers ontstonden zwangerschappen waarvan 6 doorgaande (9% doorgaande zwangerschappen per ET). Het betrof 4 eenling- en 2 tweelingzwangerschappen. 3.8 Fertiliteitspreservatie In 22 is bij 8 mannen/jongens en bij vrouwen/meisjes fertiliteitspreservatie uitgevoerd. Bij mannen en jongens is 63 keer semen ingevroren voorafgaand aan een oncologische behandeling en keer i.v.m. een niet-oncologische fertiliteitsbedreigende behandeling of aandoening. Bij 7 vrouwen met mammacarcinoom zijn 7 spoed-ivf cycli uitgevoerd, waarvan cycli met cryopreservatie van embryo s en 2 cycli met cryopreservatie van eicellen (eicelvitrificatie). Bij 3 meisjes is i.v.m. een oncologische behandeling ovariumweefsel ingevroren. 3.9 Eicelvitrificatie In 22 is bij 9 vrouwen eicelvitrificatie uitgevoerd; 4 patiënten die om persoonlijke redenen of uit geloofsovertuiging niet meer dan één of twee eicellen per keer wilden laten bevruchten, 3 patiënten bij wie tijdens een reguliere IVF behandeling op de dag van de follikelpunctie geen (geschikt) semen aanwezig was, en 2 patiënten met een aandoening waarvoor op korte termijn ovariële chirurgie uitgevoerd wordt of in opzet curatieve chemo- of radiotherapie gestart wordt die de fertiliteit bedreigt (zie ook paragraaf 3.8 fertiliteitspreservatie). Bij 3 patiënten die niet meer dan 2 ova wilden laten bevruchten en patiënte met indicatie geen (geschikt) semen op de dag van de follikelpunctie zijn in 22 de gevitrificeerde eicellen opgewarmd en gebruikt voor ICSI. In totaal zijn 24 eicellen (in 8 tempi) opgewarmd, waarvan 2 eicellen geschikt waren voor ICSI. Hieruit zijn 2 embryo s ontstaan die geplaatst zijn (bij 2 patiënten). Helaas zijn er geen zwangerschappen ontstaan. Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

14 2 4. Wetenschappelijk onderzoek 4. Lopende projecten Kan een Lifestyle-programma in obese subfertiele vrouwen hun reproductieve functie verbeteren? De verschillen van hormonale/metabole markers en lichaamsvetdistributie tussen de ovulatoire en anovulatoire vrouwen Vraagstelling: Beïnvloedt gewichtsreductie door verbetering van leefwijzen de vetverdeling en de zwangerschapskans? Voortgang: promotie op Promovendus: Drs WKH Kuchenbecker Begeleiders: Prof dr JA Land, dr A Hoek, dr. H. Groen Samenwerking: Prof dr BHR Wolffenbuttel (afdeling Interne Geneeskunde/Endocrinologie UMCG), prof dr R Stolk, dr E Corpeleijn (afdeling Epidemiologie RUG) Financiering: Innovatiefonds UMCG Studie naar de rol van subcutaan en visceraal vetweefsel in het mechanisme van obesitas geïnduceerde insuline resistentie Vraagstelling: Welke cellen zijn betrokken bij het mechanisme van insuline resistentie bij obesitas? Voortgang: Publicaties, inclusieis afgerond in 22 Begeleiders: Dr H Roeloffsen (afdeling Kindergeneeskunde/sectie Voeding en Metabolisme), dr A Hoek Samenwerking: Kindergeneeskunde/sectie Voeding en Metabolisme Financiering: Sectie Voeding en Metabolisme Chromosomaal mozaïcisme in embryo s Vraagstelling: Hoe vaak komt mozaïscisme voor in embryo s? Voortgang: Publicatie gerealiseerd in 2, tweede publicatie in voorbereiding Onderzoeker: Drs S Mastenbroek (AMC) Begeleiders: Prof dr MJ Heineman, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr CHCM Buys, drs B Sikkema-Raddatz, dr ir GJ te Meerman (afdeling Klinische Genetica UMCG) Financiering: Innovatiefonds UMCG Chromosome analysis of tripronuclear (3 pn) embryos Vraagstelling: Voorkomen van mozaïcisme op verschillende tijdstippen na fertilisatie bij 3 pn embryo s Voortgang: Publicatie submitted Onderzoekers: Drs S Mastenbroek, Drs E Mantikou (AMC) Begeleiders: Prof dr MJ Heineman, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr F van der Veen, prof dr S Repping (Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde AMC) en prof dr CHCM Buys, drs B Sikkema-Raddatz (afdeling Klinische Genetica UMCG ) Chromosome analysis of monopronuclear ( pn) embryos Vraagstelling: Relatie tussen morfologie en chromosomale samenstelling bij pn embryo s Voortgang: Publicatie in voorbereiding Onderzoekers: Drs S Mastenbroek, Drs E Mantikou (AMC) Begeleiders: Prof dr MJ Heineman, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr F van der Veen, prof dr S Repping (Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde AMC) en prof dr CHCM Buys, drs B Sikkema-Raddatz (afdeling Klinische Genetica UMCG) Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

15 3 Ovariumreserve en de kans op zwangerschap, miskraam en trisomie Vraagstelling: Prognostische waarde van ovariële reservetesten voor zwangerschap, miskraam en trisomie. Validatie van eerder gevonden voorspellers van eicelvoorraad en onderzoek in een Deense nationale database Voortgang: data analyse wordt verricht Promovendus: Mogelijkheid MD PhD wordt onderzocht Begeleiders: Dr A Hoek, dr M Haadsma, dr H Groen Samenwerking: Prof dr A Nyboe Andersen (Kopenhagen) Financiering: Doelmatigheidsfonds UMCG Genetisch onderzoek bij paren met ongewenste subfertiliteit Vraagstelling: Is er een relatie tussen semenkwaliteit en de kans op genetische afwijkingen, en kunnen anamnestische gegevens van de man de kansschatting verbeteren? Voortgang: Afronden proefschrift in 23 Promovendus: Drs EC Dul Begeleiders: Prof dr JA Land, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr CAM van Ravenswaaij-Arts (afdeling Klinische genetica UMCG), dr H Groen (afdeling Epidemiologie RUG) Financiering: 3e geldstroom Costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and obese subfertile couples to prevent unnecessary treatment and improve reproductive outcome (ZonMw preventie ) Vraagstelling: Kan de kans op zwangerschap en verloop en uitkomst van de zwangerschap verbeterd worden met een gestructureerd lifestyle-programma voor vrouwen met overgewicht? Voortgang: Start multicenter RCT in juli 29 inclusie afgerond juli 22, einde van de follow up in juni 24, eindrapportage ZonMW juli 24. Promovendus: Drs MAQ Mutsaerts, en drs Anne van Oers Begeleiders: Prof dr JA Land, prof dr BW Mol (AMC), dr A Hoek Financiering: ZonMw doelmatigheidsonderzoek Comparing IVF results when using two commercially available culture media a multi-center randomized controlled trial (NL344..9) Vraagstelling: Vergelijking van IVF-resultaten na gebruik van twee kweekvloeistoffen die in Nederland veel worden gebruikt (HTF en de G-serie van Vitrolife) Voortgang: Start multicenter RCT in 2 Promovendus: Drs E Mantikou (AMC) Studiegroep: Drs S Mastenbroek, prof dr S Repping (AMC), dr A Wetzels (UMCN), dr J van Echten-Arends (UMCG), dr D Consten (Elisabeth ziekenhuis Tilburg), drs E Slappendel (Catharina Ziekenhuis Eindhoven), dr J Dumoulin (MUMC) Composition of IVF culture media affects birth weight by differential epigenetic effects in placental tissue Vraagstelling: Wat is het effect van IVF kweekmedia op de gen-activiteit in de placenta en wat is de invloed hiervan op het geboortegewicht? Voortgang: Start 2 Onderzoeker: Dr APA van Montfoort (MUMC) Studiegroep: Dr D Consten (Elisabeth ziekenhuis Tilburg), dr J van Echten-Arends (UMCG), Drs S Mastenbroek (AMC), dr Y Wurth (Catharina Ziekenhuis Eindhoven) Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

16 4 Investigation of residual disease in ovarian cortex of female cancer patients Vraagstelling: Onderzoek naar het ontwikkelen van een geode detectiemethode voor (micro)metastasen in ovariumweefsel Voortgang: Start onderzoek 2 Promovendus: Drs JJ Brink-van der Vlugt Begeleiders: Prof dr JA Land, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Dr B Sikkema-Raddatz (afdeling Klinische genetica UMCG), Dr H Timmer-Bosscha, (afdeling medische oncologie UMCG) Financiering: Stimuleringsfonds research O&G Effects of culture conditions on gene expression in human embryos (NL ) Vraagstelling: Wat is het effect van kweekcondities op de gen expressie in menselijke embryo s? Voortgang: Start 22 Onderzoeker: Dr JCM Dumoulin (MUMC) Studiegroep: Drs SHM Kleijkers (MUMC), dr J van Echten-Arends, Prof dr S Repping (AMC), Dr S Mastenbroek (AMC) Mumps virus transmission in vaccinated populations, WP2: short term and long term complications of mumps-asoicated orchitis in vaccinated men a prospective multicenter cohort trial (NL ) Vraagstelling: Wat zijn de complicaties ten gevolge van bof orchitis? Voortgang: Start 22 Onderzoeker: Dr A Meissner (AMC) 4.2 Publicaties in tijdschriften Broeze KA, Opmeer BC, Coppus SF, Van Geloven N, Den Hartog JE, Land JA, Van der Linden PJ, Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Van der Veen F, Mol BW. Integration of patient characteristics and the results of Chlamydia antibody testing and hysterosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: an individual patient data meta-analysis. Hum Reprod 22, 27(): Dul EC, van Echten-Arends J, Groen H, Dijkhuizen T, Land JA, van Ravenswaaij-Arts CM. Chromosomal abnormalities in azoospermic and non-azoospermic infertile men: numbers needed to be screened to prevent adverse pregnancy outcomes. Hum Reprod 22,27(9):28-6. Dul EC, Groen H, van Ravenswaaij-Arts CM, Dijkhuizen T, van Echten-Arends J, Land JA. The prevalence of chromosomal abnormalities in subgroups of infertile men. Hum Reprod 22, 27(): Groeneveld E, Lambers MJ, Stakelbeek MEF, van den Belt-Dusebout AW, Mooij TM, Heymans,MW, Schats R, Hompes PGA, Hoek A, Burger CW, van Leeuwen FE and Lambalk CB on behalf of the OMEGA-project group. Factors associated with dizygotic twinning after IVF treatment with double embryo transfer. Hum Reprod 22;27(): Janse F, de With LM, Duran KJ, Kloosterman WP, Goverde AJ, Lambalk CB, Laven JS, Fauser BC, Giltay JC; Dutch Primary Ovarian Insufficiency Consortium. Limited contribution of NRA (SF-) mutations in women with primary ovarian insufficiency (POI). Fertil Steril 22,97():4-6. Jiang J, Karimi O, Ouburg S, Champion CI, Khurana A, Liu G, Freed A, Pleijster J, Rozengurt N, Land JA, Surcel HM, Tiitinen A, Paavonen J, Kronenberg M, Morré SA, Kelly KA. Interruption of CXCL3-CXCR axis increases upper genital tract pathology and activation of NKT cells following chlamydial genital infection. PLoS One 22;7():e Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

17 Koning AM, Mutsaerts MA, Kuchenbecher WK, Broekmans FJ, Land JA, Mol BW, Hoek A. Complications and outcome of assisted reproduction technologies in overweight and obese women. Hum Reprod 22, 27(2): Mutsaerts MA, Groen H, Huiting HG, Kuchenbecker WK, Sauer PJ, Land JA, Stolk RP, Hoek A. The influence of maternal and paternal factors on time to pregnancy--a Dutch population-based birthcohort study: the GECKO Drenthe study. Hum Reprod 22, 27(2): Nelissen EC, Van Montfoort AP, Coonen E, Derhaag JG, Geraedts JP, Smits LJ, Land JA, Evers JL, Dumoulin JC. Further evidence that culture media affect perinatal outcome: findings after transfer of fresh and cryopreserved embryos. Hum Reprod 22,27(7): Janine G Smit, Jenneke C Kasius, Marinus J.C. Eijkemans, Carolien AM Koks, Ron v. Golde, G Jurjen E Oosterhuis, Annemiek W Nap, Gabrielle J Scheffer, Petra AP Manger, Annemiek Hoek, Mesrure Kaplan, Dick BC Schoot, Arne M van Heusden, Walter KH Kuchenbecker, Denise AM Perquin, Kathrin Fleischer, Eugenie M. Kaaijk, Alexander Sluijmer, Jaap Friederich, Joop SE Laven, Marcel van Hooff, Leonie A Louwe, Janet Kwee, Jantien J Boomgaard, Corry H de Koning,C.A.H. Janssen, Femke Mol, Ben WJ Mol, Helen L Torrance, Frank JM Broekmans The insight study: costs and effects of routine hysteroscopy prior to a first IVF treatment cycle. A randomised controlled trial. BMC Womens Health 22; 2:22. van Tilborg TC, Eijkemans MJC, Laven JSE, Koks CAM, de Bruijn J, Scheffer GJ, van Golde R, Fleischer K, Hoek A, Nap WA, Kuchenbecker WKH, Manger PAP, Brinkhuis E, van Heusden AM, Sluymer AV, Verhoeff A, van Hooff M, Friederich J Smeenk J, Kwee J, Verhoeve HR, Lambalk CB, Helmerhorst FM, Van der Veen, Mol BWJ, Torrance H, Broekmans FJM. The OPTIMIST study: Optimisation of cost effectiveness through Individualised FSH Stimulation dosages for IVF Treatment. A randomised controlled trial. BMC Womens Health 22;2:29.. Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

Inhoud. Colofon. 238 Editorial. Eponiemen A.T.M. Verhoeven 255 Casuïstiek: tweelingzwangerschap met één gezond en één anencefaal kind: een dilemma

Inhoud. Colofon. 238 Editorial. Eponiemen A.T.M. Verhoeven 255 Casuïstiek: tweelingzwangerschap met één gezond en één anencefaal kind: een dilemma NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine.

Nadere informatie

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07

Medewerkers GVV. Assistent- geneeskundigen in opleiding tot tropenarts Mevr. W. (Willika) Engel tot 01.07 Geachte lezer, Voor u ligt het laatste papieren exemplaar van het jaarverslag van de Vakgroep Gynaecologie, Verloskunde en Voortplantingsgeneeskunde (GVV) van het Deventer Ziekenhuis. In 1973 is het eerste

Nadere informatie

Richtlijn Semenanalyse

Richtlijn Semenanalyse Richtlijn Semenanalyse Drs. C. Beijer, klinisch chemicus, Rijnland ziekenhuis, Leiderdorp Dr. R.van Kooij, embryoloog, MC Kinderwens, Leiderdorp Prof. Dr. S. Repping, embryoloog, AMC, Amsterdam, voorzitter

Nadere informatie

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CH 9 The purpose of this thesis was to investigate the effect of modifiable lifestyle factors on fecundity, pregnancy complications and perinatal outcome, and the

Nadere informatie

IVF In vitro fertilisatie

IVF In vitro fertilisatie Medisch Spectrum Twente Verloskunde en Gynaecologie IVF In vitro fertilisatie Voorwoord In vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een ingrijpende gebeurtenis. U beiden

Nadere informatie

Al vele jaren worden de stijgende en dalende trends in

Al vele jaren worden de stijgende en dalende trends in Stand van zaken Meerlinggeboorten in Nederland Tina J. Glasner, Catharina E.M. van Beijsterveldt, Gonneke Willemsen en Dorret I. Boomsma Het aantal tweelinggeboorten is in de periode 25-211 afgenomen van

Nadere informatie

Vol. 126 maart 2012. Gynaecoloog heeft een rol bij het opsporen van hart- en vaatziekten. graviditeit of toch niet?

Vol. 126 maart 2012. Gynaecoloog heeft een rol bij het opsporen van hart- en vaatziekten. graviditeit of toch niet? 02 Gynaecologie, oncologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde Vol. 126 maart 2012 Gynaecoloog heeft een rol bij het opsporen van hart- en vaatziekten Een dubbelzijdige extrauteriene graviditeit

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

In Vitro Fertilistatie (transport IVF)

In Vitro Fertilistatie (transport IVF) In Vitro Fertilistatie (transport IVF) In overleg met uw behandelend arts overweegt u een IVF behandeling op de polikliniek gynaecologie van Gelre ziekenhuizen. IVF heet ook wel reageerbuisbevruchting.

Nadere informatie

Inhoud. S.A. Scherjon 228 Toegenomen mogelijkheden voor genetisch onderzoek binnen de prenatale

Inhoud. S.A. Scherjon 228 Toegenomen mogelijkheden voor genetisch onderzoek binnen de prenatale Inhoud Colofon HOOFDREDACTIE S.A. Scherjon, hoofdredacteur W.M. Ankum, voorzitter deelredactie gynaecologie J. van Eyck, voorzitter deelredactie perinatologie V. Mijatovic, voorzitter deelredactie voortplantingsgeneeskunde

Nadere informatie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Dossier 20 9 Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Inhoud Inleiding: Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij

Nadere informatie

16 e Nederlandse Voortgangstoets Obstetrie en Gynaecologie

16 e Nederlandse Voortgangstoets Obstetrie en Gynaecologie 16 e Nederlandse Voortgangstoets Obstetrie en Gynaecologie vrijdag 28 maart 2014 14.00 uur 17.00 uur 1 16 e NEDERLANDSE VOORTGANGSTOETS OBSTETRIE & GYNAECOLOGIE Algemene opmerking aan de kandidaten: Hoewel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE. Universitair Medisch Centrum Groningen

JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE. Universitair Medisch Centrum Groningen JAARVERSLAG 2005 AFDELING ENDOCRINOLOGIE VAKGROEP INTERNE GENEESKUNDE Universitair Medisch Centrum Groningen Postadres Bezoekadres Postbus 30.001 Hanzeplein 1 9700 RB Groningen 9713 GZ Groningen Telefoon:

Nadere informatie

Midwifery Research Network Bridging the gap between research and practice

Midwifery Research Network Bridging the gap between research and practice Midwifery Research Network Bridging the gap between research and practice To improve evidence based midwife-led care in the Netherlands Aim: To facilitate nationwide midwife-led care research To stimulate

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2011. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2011 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting

Jaarverslag 2010 Stichting / Jaarverslag 2010 Stichting Jaarverslag 2010 / Jaarverslag 2010 Stichting Stichting Kind en Groei Westzeedijk 106, 3016 AH Rotterdam, Nederland Postbus 23068, 3001 KB Rotterdam, Nederland T+(31) 10 22

Nadere informatie

Onderzoeksconsortium voor Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie. Jaarverslag 2009

Onderzoeksconsortium voor Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie. Jaarverslag 2009 Onderzoeksconsortium voor Verloskunde, Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie Contact: Maya Kruijt/Zelda van Dijk Trialbureau Consortium AMC H4-256 Amsterdam T 020 56 638 57 F 020 69 634 89 info@studies-obsgyn.nl

Nadere informatie

NVOG. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie RICHTLIJN. Habituele abortus. No 20 januari 1999

NVOG. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie RICHTLIJN. Habituele abortus. No 20 januari 1999 NVOG Nederlandse Vereniging voor RICHTLIJN Habituele abortus No 20 januari 1999 1 OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM 1.1 Definities De WHO-definitie van spontane abortus expulsie van een embryo (inclusief lege

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Aantal ingezonden onderzoeken per hoofdthema, 2007-2014 80 70 60

Nadere informatie

In Vitro Fertilisatie (IVF)

In Vitro Fertilisatie (IVF) In Vitro Fertilisatie (IVF) Inhoud Algemene informatie Inleiding 1 Indicaties 1 Voorwaarden 1 Kans op succes 2 Psychische belasting 2 Tijdsinvestering 2 Duur behandeling 3 Aantal behandelingen 3 Afbreken

Nadere informatie

Fertiliteit na behandeling van volwassen patiënten met hemato-oncologische aandoeningen en borstkanker

Fertiliteit na behandeling van volwassen patiënten met hemato-oncologische aandoeningen en borstkanker Tijdschr. voor Geneeskunde, 63, nr. 19, 2007 doi: 10.2143/TVG.63.19.2000171 941 PENTALFA: VRUCHTBAARHEID NA KANKERTHERAPIE 1 Fertiliteit na behandeling van volwassen patiënten met hemato-oncologische aandoeningen

Nadere informatie

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18

Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op trisomie 13 en 18 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

In Vitro Fertilisatie Meander Medisch Centrum in samenwerking met UMCU

In Vitro Fertilisatie Meander Medisch Centrum in samenwerking met UMCU In Vitro Fertilisatie Meander Medisch Centrum in samenwerking met UMCU Bij de totstandkoming van deze brochure is gebruik gemaakt van teksten uit de brochure In Vitro Fertilisatie in het UMC Utrecht van

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2010 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004

Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004 RIVM rapport 230024001/2007 Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004 PCJI Schielen, M van Leeuwen, LH Elvers, JG Loeber Contact: PCJI Schielen Laboratorium voor Infectiediagnostiek

Nadere informatie

Richtlijn. Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte

Richtlijn. Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte Richtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte INITIERENDE VERENIGINGEN Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht een richtlijn te laten opstellen voor behandelbeslissingen rondom extreme vroeggeboorte,

Nadere informatie

Over de maakbaarheid van de voortplanting

Over de maakbaarheid van de voortplanting Reageerbuisdebat Over de maakbaarheid van de voortplanting Wybo Dondorp Guido de Wert Programma Ethiek en Gezondheid Reageerbuisdebat Over de maakbaarheid van de voortplanting Wybo Dondorp en Guido de

Nadere informatie