Voortplantingsgeneeskunde UMCG. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortplantingsgeneeskunde UMCG. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1

2 Voortplantingsgeneeskunde UMCG Jaarverslag 22

3 Gebruikte afkortingen en definities COH-IVF cset Doorgaande zwangerschap eset ESHRE ET FP IUI/ IUI-D KID KLEM MCL MNC-IVF Nb NVOG OHSS PESA/ MESA PGD Positieve test Satelliet-IVF TESE Transport-IVF SZE WZA IVF met gecontroleerde ovariële hyperstimulatie compulsory single embryo transfer foetale hartaktie bij echoscopie bij >2 weken amenorroe electieve single embryo transfer European Society for Human Reproduction and Embryology embryo transfer follikelpunctie intrauteriene inseminatie/ IUI met donorzaad kunstmatige (intracervicale) inseminatie met donorzaad Vereniging van Klinisch Embryologen Medisch Centrum Leeuwarden IVF in de gemodificeerde natuurlijke cyclus niet beschikbaar Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ovarieel hyperstimulatie syndroom percutane/ microchirurgische epididymale sperma aspiratie preïmplantatie genetische diagnostiek > U/L hcg in serum of >2 U/L in urine 4 dagen na ovulatie of ET Stimulatie in perifeer ziekenhuis; punctie, lab en ET in centrum Testiculaire sperma extractie Stimulatie en punctie in perifeer ziekenhuis; lab en ET in centrum Scheper Ziekenhuis Emmen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

4 2. Polikliniek. Consulten ** Eerste consulten paren met subfertiliteit Eerste consult patiënten met endocrinologische problematiek Eerste consulten patiënten met endometriose Vervolgconsulten * 637 Telefonische consulten Eerste consulten VPG medisch maatschappelijk werk 99 7 *Vanaf 2 inclusief mannelijke partners **Data o.b.v. (veranderde) DBC/DOT systematiek.2 Verrichtingen op polikliniek Postcoïtum test 32 87** 3 Cycli IUI - Ongestimuleerde cycli (mannelijke of cervixfactor) - Gestimuleerde cycli (onverklaarde subfertiliteit) - Na afgebroken COH-IVF - Na ovulatie in MNC-IVF Totaal IUI * } Cycli KID (intracervicaal) Cycli IUI-D HSG * Vanaf --2 wordt uitsluitend IUI-D gedaan ** Vanaf --2 maakt de PCT geen deel meer uit van het OFO, en wordt alleen op indicatie uitgevoerd.3 Endometriose Expertise Centrum Het Endometriose Expertise Centrum (EEC) UMCG is een samenwerkingsverband van de afdelingen O&G (drs AHM Simons, dr ER Klinkert), Chirurgie (drs HS Hofker) en Urologie (drs AM Leliveld- Kors). Het is naast de EEC s in Amsterdam, Nijmegen en Maastricht het 4 e EEC in Nederland. De noodzaak voor een EEC is gelegen in het complexe karakter van de aandoening en van de behandeling, de relatief lage frequentie van voorkomen van de diep infiltrerende vorm van endometriose en de speciale expertise van meerdere specialismen die nodig is voor diagnostiek en behandeling. Het EEC UMCG onderscheidt zich van de andere Nederlandse EEC s doordat in het UMCG uitgebreide endometriose-chirurgie met minimaal invasieve operatiemethoden wordt uitgevoerd. Het aantal eerste consulten bij endometriosepatiënten in het UMCG is toegenomen van 64 in 27 naar 96 in 22. Vanaf begin 27 is een wachtlijst voor de multidisciplinaire operatieve ingrepen ontstaan. In 22 werden 48 ingrepen uitgevoerd, waarvan 4 alleen door de endometriosegynaecologen (9 op de operatieve dagbehandeling en op het centrale OK-complex) en 34 multidisciplinaire ingrepen. Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

5 3.4 Operatieve verrichtingen Diagnostische laparoscopie (met tubatesten) Refertilisatie 4 3 Tuboneostomie/ adhesiolysis (laparotomie of -scopie) Myoomenucleatie Ernstige endometriose (multidisciplinair) Doorgaande zwangerschappen (excl IVF) Spontaan tijdens OFO Ovulatie-inductie met clomifeen 22 9 Ovulatie-inductie met gonadotrofines Ovulatie-inductie met pulsatiel GnRH 2 Na refertilisatie 3 IUI - Ongestimuleerde cyclus - Gestimuleerde cyclus - Na afgebroken COH-IVF - Na ovulatie in MNC-IVF Totaal IUI IUI-D* * Vanaf --2 wordt uitsluitend IUI-D gedaan Er zijn t.b.v. IUI met homoloog semen 42 cycli gestart, waaruit 48 zwangerschappen (.3% per cyclus) zijn ontstaan en 34 doorgaande zwangerschappen (8% per cyclus). Er was tweelingzwangerschap. Uit 272 IUI-D behandelingen ontstonden 4 zwangerschappen (4.7% per cyclus), waarvan 3 doorgaand (.4% per cyclus). Er was tweelingzwangerschap. Na ovulatie-inductie met clomifeen, gonadotrofines of GnRH ontstonden geen meerlingzwangerschappen Laboratorium VPG 2. Verrichtingen voor afdeling O&G Semenanalyse Bewerkingstest semen Mucusbeoordeling t.b.v. postcoïtum test 32 2* 3 Cryopreservatie semen - Voor fertiliteitsbedreigende behandeling - Eigen semen als backup voor fert. behandeling - Eigen donor - Anonieme donor - T.b.v. MESA Totaal cryopreservatie IUI (incl. IUI-D) * Vanaf --2 maakt de PCT geen deel meer uit van het OFO, en wordt alleen op indicatie uitgevoerd Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

6 4 2.2 Verrichtingen voor afdeling Urologie Semenanalyse - Fertiliteitsonderzoek Controle vasectomie Cryopreservatie na electro-ejaculatie 3 * *Vanaf 22 bestaat, conform standpunt urologen, geen indicatie meer voor electro-ejaculatie 3. IVF-kliniek 3. Patiënten Aanmeldingen nieuwe paren - UMCG - MCL - SZE - WZA Totaal In 22 behandelde paren - UMCG - MCL - SZE - WZA Totaal Duur kinderwens bij aanmelden (jaar) Leeftijd vrouw bij aanmelden (jaar) Gemiddelde kinderwensduur in jaren 4, 4 kinderwensduur in jaren 3, 3 2, IVF-UMCG ICSI-UMCG Gemiddelde leeftijd bij anmelding 3, 34, 34, 33, Leeftijd 33, 32, 32, IVF-UMCG ICSI-UMCG 3, 3, 3, 3, Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

7 Gestarte behandelingen in het UMCG % 9% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% % % COH-IVF COH -ICSI MNC-IVF MNC-ICSI Cryo-ET Hoofdindicaties bij 328 aanmeldingen bij IVF/ICSI in 22 anders onverklaard tubapathologie endometriose donorsemen homonaal semenfactor Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

8 6 3.2 Resultaten 22 COH-IVF * Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling COH-ICSI ** Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling MNC-IVF Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling MNC-ICSI Punctie Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Waarvan eenling Waarvan tweeling UMCG N % MCL N % SZE N % N % WZA Totaal N % Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

9 * Inclusief 3 gestarte cycli met donoreicellen (2 puncties, 2 transfers, geen positieve testen). Inclusief 2 gestarte cycli met donorsemen (2 puncties, 2 transfers, positieve test, doorgaande eenlingzwangerschap). ** Inclusief gestarte cycli met donorsemen (puncties, transfers, positieve test, doorgaande eenlingzwangerschap). *** Inclusief 7 gestarte cycli met donorsemen (6 puncties, transfers, 2 positieve testen, doorgaande eenlingzwangerschap). 3.3 Embryotransfer beleid Vanaf 28 wordt electieve single embryo transfer (eset) aangeboden aan paren die tenminste één topembryo hebben in hun e of 2e behandelingscyclus en de leeftijd van de vrouw onder 3 jaar is. Niet-electieve single embryo transfer wordt gedaan op medische indicatie (als een tweelingzwangerschap gecontraïndiceerd is), op verzoek van het paar zelf of als er slechts één embryo beschikbaar is voor ET (cset). Vanaf september 2 is het eset beleid opnieuw aangepast om het aantal meerlingen verder te verminderen: de leeftijdsgrens is verhoogd zodat vrouwen tot en met 38 jaar in hun e en 2 e behandelcyclus één embryo krijgen als er tenminste één topembryo is. In hun 3 de behandeling kan eset uitgevoerd worden als het paar dit wil. In 22 werd in 3% van alle COH-IVF behandelingen één embryo geplaatst (in 78% betrof het eset en in 22% cset). In 6% van alle COH-ICSI cycli werd één embryo geplaatst (in 8% betrof het eset en in 9% cset). UMCG COH-IVF COH-ICSI MNC-IVF MNC-ICSI MCL COH-IVF COH-ICSI Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

10 MNC-IVF MNC-ICSI SZE COH-IVF COH-ICSI - Doorg. zwangersch per gestarte cyclus (%) - Doorg. zwangersch per punctie (%) - Doorg. zwangersch per transfer (%) MNC-IVF MNC-ICSI WZA COH-IVF COH-ICSI - Doorg. zwangersch per gestarte cyclus (%) - Doorg. zwangersch per punctie (%) - Doorg. zwangersch per transfer (%) Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

11 9 MNC-IVF MNC-ICSI Totaal UMCG, MCL, SZE en WZA COH-IVF en COH-ICSI MNC-IVF en MNC-ICSI Cryopreservatie van embryo s In 22 werden na 373 ET s (46% van de COH-puncties) embryo s gecryopreserveerd. Het gemiddelde aantal embryo s dat per keer kon worden ingevroren was 2.8. Er werden 467 ontdooiingen uitgevoerd, resulterend in 42 transfers (9% per ontdooiing). Er werden maximaal 2 embryo s in utero geplaatst, en het gemiddelde aantal embryo s per ET was.. In totaal zijn 798 embryo s ontdooid, waarvan uiteindelijk 63 geschikt waren voor transfer (79%). Er ontstonden 8 positieve testen (4% per ET) en 48 doorgaande zwangerschappen (% per ET). Het aandeel positieve testen ontstaan na een cryo-et ten opzichte van het totaal aantal positieve testen (cryo-et + verse ET na COH-behandelingen) bedroeg in 22 2%. 3.6 Transport-PGD Samen met de afdeling Klinische Genetica van het UMCG wordt sinds 27 transport-pgd uitgevoerd met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). In 22 hebben zich in het UMCG 42 paren aangemeld met een verzoek tot PGD. Hiervan zijn 2 paren in de voorbereidende fase van de PGD-behandeling of gepland voor een behandeling. Tabel 4A: Intake PGD paren 22 Totaal aantal aanmeldingen 42 Spontaan zwanger voor start PGD 3 Zien af van behandeling 3 Afgewezen voor behandeling PGD technisch onmogelijk Voorbereiding/gepland 2 - chromosomale afwijking (FISH) 7 - geslachtsbepaling (FISH) - monogene aandoening (PCR) 8 Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

12 Tot 22 zijn in het UMCG alleen FISH-PGD behandelingen uitgevoerd (indicatie chromosomale afwijkingen en geslachtsbepaling). De reden hiervoor was dat het laboratorium VPG niet aan de technische eisen voldeed die voor PCR-PGD (indicatie monogene aandoening) noodzakelijk zijn. De vereiste aanpassingen zijn eind 2 gerealiseerd en is het mogelijk om alle PGD behandelingen in het UMCG uit te voeren. Na een succesvolle validatie is in maart 22 de eerste PGD-PCR behandeling in het UMCG uitgevoerd. In januari en februari 22 zijn nog twee PCR-PGD behandelingen als satelliet-pgd behandeling met het MUMC uitgevoerd. In 22 zijn transport-pgd behandelingen bij 37 patiënten in het UMCG uitgevoerd en zijn er 2 satelliet-pgd behandelingen bij 2 patiënten met het MUMC verricht. De indicaties voor FISH-PGD waren zeven keer draagster X-linked ziekte (M Duchenne, X-linked SCID (severe combined immuno deficiency), hemofilie A, X-linked retinitis pigmentosa, X-linked skeletdysplasie, Lowe syndroom, SOX3), tien keer dragerschap van een reciproke translocatie (t(;2)mat, t(8;2)pat, t(8;3)mat, t(3;8)mat, t(2;2)mat, t(6;2)mat, t(;2)mat, t(6;3)mat, t(;3)mat), t(3;9)pat, één keer chromosomale insertie (ins (6;3;3)pat) en één keer dragerschap van een robertsoniaanse translocatie (t(3;4)pat). De indicaties voor PCR-PGD waren Walker-Warburg syndroom, Pontocerebellar Hypoplasie type 2A, Cystic Fibrosis (2x), Spinal Muscular Atrofia, Ellis-van Creveld syndroom, Marfan syndroom, ziekte van Huntington (3x), Spinocerebellaire Ataxie type 3 (3x), BRCA (3x), (premutatie) fragile X syndroom (2x), Familiaire poliposis coli (2x). Van de 7 gestarte cycli zijn er 48 puncties en 49 biopsieprocedures uitgevoerd. Eén gestarte cyclus was t.b.v. biopsie van ontdooide-niet-gebiopteerde cryo-embryo s. Er zijn 44 embryotransfers (bij 36 patiënten) uitgevoerd. Bij één patiënt kon geen embryotransfer uitgevoerd worden i.v.m. dreigende OHSS. Dertien patiënten zijn zwanger geworden en bij 6 patiënten is een doorgaande zwangerschap bij echocontrole gezien. Bij 7 patiënten konden 3 embryo s worden ingevroren. In 8 cryo-cycli (bij 8 patiënten) zijn 4 embryo s ontdooid waarvan 6 in de baarmoeder zijn geplaatst. Helaas zijn hieruit geen zwangerschappen ontstaan. In 22 heeft de PGD behandelingen, inclusief de cryo-cycli, geresulteerd in 3 positieve zwangerschapstesten (2% per gestarte cyclus, 26% per embryotransfer) en 6 doorgaande zwangerschappen (9% per gestarte cyclus, 2% per embryotransfer), waarvan tweeling zwangerschap. PGD- behandelingen 22 FISH-PGD PCR-PGD Totaal Chromosomale X-linked ziekte afwijking Patiënten Punctie IVF ICSI Biopsieprocedure Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap Cryo-embryo s Patiënten Transfer Positieve test Doorgaande zwangerschap : x geen transfer i.v.m. OHSS 2: x cyclus i.v.m. biopsie ontdooide-niet-gebiopteerde cryo-embryo s Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

13 PGD-zwangerschappen inclusief transfer van cryo-embryo s FISH-PGD PCR-PGD Totaal X-linked ziekte Chromosomale afwijking Positieve test/ cyclus (%) 3/ (2) 4/2 (9) 6/3 (9) 3/67 (9) Doorgaande zwangerschap/ cyclus / (7) / (7) 3/3 () 6/67 (9) (%) Positieve test/ transfer (%) 3/3 (23) 3/3 (23) 6/23 (26) 3/ (26) Doorgaande zwangerschap/transfer (%) /3 (8) /3 (8) 3/23 (3) 6/ (2) 3.7 MESA In november 27 werd gestart met Microchirurgische Epididymale Sperma Aspiratie (MESA) gevolgd door COH-ICSI voor mannen met een obstructieve azoöspermie. Deze procedure wordt in nauwe samenwerking met de afdeling Urologie (dr M van Driel) uitgevoerd, aanvankelijk in het kader van het wetenschappelijke onderzoek Intracytoplasmatische sperma injectie met chirurgisch verkregen semen bij mannen met obstructieve azoöspermie: een observationele studie met follow up van kinderen. Dit onderzoek werd gecoördineerd door het Fertiliteitscentrum van het UMC St. Radboud in Nijmegen, en is in 2 afgerond. In 22 hebben NVOG en KLEM de minister verzocht om het moratorium op chirurgisch verkregen zaad op te heffen. Vanuit de beroepsgroepen (NVOG, KLEM en vereniging van urologen) wordt een kwaliteitsnorm opgesteld waaraan klinieken die PESA/MESA willen (blijven) uitvoeren moeten voldoen. In 22 hebben 4 mannen een MESA-behandeling ondergaan in het UMCG. Bij mannen was succesvolle cryopreservatie van semen mogelijk. De indicaties waren 9 maal status na een mislukte vasovasostomie (8 cryopreservaties), 2 maal vanwege CBAVD (2 cryopreservaties) en 3 maal bij een normogonadotrope azoöspermie e.c.i. ( cryopreservatie). Er zijn 33 ICSI-behandelingen uitgevoerd met MESA-semen bij 2 paren. Uit 32 embryotransfers ontstonden zwangerschappen waarvan 6 doorgaande (9% doorgaande zwangerschappen per ET). Het betrof 4 eenling- en 2 tweelingzwangerschappen. 3.8 Fertiliteitspreservatie In 22 is bij 8 mannen/jongens en bij vrouwen/meisjes fertiliteitspreservatie uitgevoerd. Bij mannen en jongens is 63 keer semen ingevroren voorafgaand aan een oncologische behandeling en keer i.v.m. een niet-oncologische fertiliteitsbedreigende behandeling of aandoening. Bij 7 vrouwen met mammacarcinoom zijn 7 spoed-ivf cycli uitgevoerd, waarvan cycli met cryopreservatie van embryo s en 2 cycli met cryopreservatie van eicellen (eicelvitrificatie). Bij 3 meisjes is i.v.m. een oncologische behandeling ovariumweefsel ingevroren. 3.9 Eicelvitrificatie In 22 is bij 9 vrouwen eicelvitrificatie uitgevoerd; 4 patiënten die om persoonlijke redenen of uit geloofsovertuiging niet meer dan één of twee eicellen per keer wilden laten bevruchten, 3 patiënten bij wie tijdens een reguliere IVF behandeling op de dag van de follikelpunctie geen (geschikt) semen aanwezig was, en 2 patiënten met een aandoening waarvoor op korte termijn ovariële chirurgie uitgevoerd wordt of in opzet curatieve chemo- of radiotherapie gestart wordt die de fertiliteit bedreigt (zie ook paragraaf 3.8 fertiliteitspreservatie). Bij 3 patiënten die niet meer dan 2 ova wilden laten bevruchten en patiënte met indicatie geen (geschikt) semen op de dag van de follikelpunctie zijn in 22 de gevitrificeerde eicellen opgewarmd en gebruikt voor ICSI. In totaal zijn 24 eicellen (in 8 tempi) opgewarmd, waarvan 2 eicellen geschikt waren voor ICSI. Hieruit zijn 2 embryo s ontstaan die geplaatst zijn (bij 2 patiënten). Helaas zijn er geen zwangerschappen ontstaan. Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

14 2 4. Wetenschappelijk onderzoek 4. Lopende projecten Kan een Lifestyle-programma in obese subfertiele vrouwen hun reproductieve functie verbeteren? De verschillen van hormonale/metabole markers en lichaamsvetdistributie tussen de ovulatoire en anovulatoire vrouwen Vraagstelling: Beïnvloedt gewichtsreductie door verbetering van leefwijzen de vetverdeling en de zwangerschapskans? Voortgang: promotie op Promovendus: Drs WKH Kuchenbecker Begeleiders: Prof dr JA Land, dr A Hoek, dr. H. Groen Samenwerking: Prof dr BHR Wolffenbuttel (afdeling Interne Geneeskunde/Endocrinologie UMCG), prof dr R Stolk, dr E Corpeleijn (afdeling Epidemiologie RUG) Financiering: Innovatiefonds UMCG Studie naar de rol van subcutaan en visceraal vetweefsel in het mechanisme van obesitas geïnduceerde insuline resistentie Vraagstelling: Welke cellen zijn betrokken bij het mechanisme van insuline resistentie bij obesitas? Voortgang: Publicaties, inclusieis afgerond in 22 Begeleiders: Dr H Roeloffsen (afdeling Kindergeneeskunde/sectie Voeding en Metabolisme), dr A Hoek Samenwerking: Kindergeneeskunde/sectie Voeding en Metabolisme Financiering: Sectie Voeding en Metabolisme Chromosomaal mozaïcisme in embryo s Vraagstelling: Hoe vaak komt mozaïscisme voor in embryo s? Voortgang: Publicatie gerealiseerd in 2, tweede publicatie in voorbereiding Onderzoeker: Drs S Mastenbroek (AMC) Begeleiders: Prof dr MJ Heineman, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr CHCM Buys, drs B Sikkema-Raddatz, dr ir GJ te Meerman (afdeling Klinische Genetica UMCG) Financiering: Innovatiefonds UMCG Chromosome analysis of tripronuclear (3 pn) embryos Vraagstelling: Voorkomen van mozaïcisme op verschillende tijdstippen na fertilisatie bij 3 pn embryo s Voortgang: Publicatie submitted Onderzoekers: Drs S Mastenbroek, Drs E Mantikou (AMC) Begeleiders: Prof dr MJ Heineman, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr F van der Veen, prof dr S Repping (Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde AMC) en prof dr CHCM Buys, drs B Sikkema-Raddatz (afdeling Klinische Genetica UMCG ) Chromosome analysis of monopronuclear ( pn) embryos Vraagstelling: Relatie tussen morfologie en chromosomale samenstelling bij pn embryo s Voortgang: Publicatie in voorbereiding Onderzoekers: Drs S Mastenbroek, Drs E Mantikou (AMC) Begeleiders: Prof dr MJ Heineman, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr F van der Veen, prof dr S Repping (Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde AMC) en prof dr CHCM Buys, drs B Sikkema-Raddatz (afdeling Klinische Genetica UMCG) Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

15 3 Ovariumreserve en de kans op zwangerschap, miskraam en trisomie Vraagstelling: Prognostische waarde van ovariële reservetesten voor zwangerschap, miskraam en trisomie. Validatie van eerder gevonden voorspellers van eicelvoorraad en onderzoek in een Deense nationale database Voortgang: data analyse wordt verricht Promovendus: Mogelijkheid MD PhD wordt onderzocht Begeleiders: Dr A Hoek, dr M Haadsma, dr H Groen Samenwerking: Prof dr A Nyboe Andersen (Kopenhagen) Financiering: Doelmatigheidsfonds UMCG Genetisch onderzoek bij paren met ongewenste subfertiliteit Vraagstelling: Is er een relatie tussen semenkwaliteit en de kans op genetische afwijkingen, en kunnen anamnestische gegevens van de man de kansschatting verbeteren? Voortgang: Afronden proefschrift in 23 Promovendus: Drs EC Dul Begeleiders: Prof dr JA Land, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Prof dr CAM van Ravenswaaij-Arts (afdeling Klinische genetica UMCG), dr H Groen (afdeling Epidemiologie RUG) Financiering: 3e geldstroom Costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and obese subfertile couples to prevent unnecessary treatment and improve reproductive outcome (ZonMw preventie ) Vraagstelling: Kan de kans op zwangerschap en verloop en uitkomst van de zwangerschap verbeterd worden met een gestructureerd lifestyle-programma voor vrouwen met overgewicht? Voortgang: Start multicenter RCT in juli 29 inclusie afgerond juli 22, einde van de follow up in juni 24, eindrapportage ZonMW juli 24. Promovendus: Drs MAQ Mutsaerts, en drs Anne van Oers Begeleiders: Prof dr JA Land, prof dr BW Mol (AMC), dr A Hoek Financiering: ZonMw doelmatigheidsonderzoek Comparing IVF results when using two commercially available culture media a multi-center randomized controlled trial (NL344..9) Vraagstelling: Vergelijking van IVF-resultaten na gebruik van twee kweekvloeistoffen die in Nederland veel worden gebruikt (HTF en de G-serie van Vitrolife) Voortgang: Start multicenter RCT in 2 Promovendus: Drs E Mantikou (AMC) Studiegroep: Drs S Mastenbroek, prof dr S Repping (AMC), dr A Wetzels (UMCN), dr J van Echten-Arends (UMCG), dr D Consten (Elisabeth ziekenhuis Tilburg), drs E Slappendel (Catharina Ziekenhuis Eindhoven), dr J Dumoulin (MUMC) Composition of IVF culture media affects birth weight by differential epigenetic effects in placental tissue Vraagstelling: Wat is het effect van IVF kweekmedia op de gen-activiteit in de placenta en wat is de invloed hiervan op het geboortegewicht? Voortgang: Start 2 Onderzoeker: Dr APA van Montfoort (MUMC) Studiegroep: Dr D Consten (Elisabeth ziekenhuis Tilburg), dr J van Echten-Arends (UMCG), Drs S Mastenbroek (AMC), dr Y Wurth (Catharina Ziekenhuis Eindhoven) Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

16 4 Investigation of residual disease in ovarian cortex of female cancer patients Vraagstelling: Onderzoek naar het ontwikkelen van een geode detectiemethode voor (micro)metastasen in ovariumweefsel Voortgang: Start onderzoek 2 Promovendus: Drs JJ Brink-van der Vlugt Begeleiders: Prof dr JA Land, dr J van Echten-Arends Samenwerking: Dr B Sikkema-Raddatz (afdeling Klinische genetica UMCG), Dr H Timmer-Bosscha, (afdeling medische oncologie UMCG) Financiering: Stimuleringsfonds research O&G Effects of culture conditions on gene expression in human embryos (NL ) Vraagstelling: Wat is het effect van kweekcondities op de gen expressie in menselijke embryo s? Voortgang: Start 22 Onderzoeker: Dr JCM Dumoulin (MUMC) Studiegroep: Drs SHM Kleijkers (MUMC), dr J van Echten-Arends, Prof dr S Repping (AMC), Dr S Mastenbroek (AMC) Mumps virus transmission in vaccinated populations, WP2: short term and long term complications of mumps-asoicated orchitis in vaccinated men a prospective multicenter cohort trial (NL ) Vraagstelling: Wat zijn de complicaties ten gevolge van bof orchitis? Voortgang: Start 22 Onderzoeker: Dr A Meissner (AMC) 4.2 Publicaties in tijdschriften Broeze KA, Opmeer BC, Coppus SF, Van Geloven N, Den Hartog JE, Land JA, Van der Linden PJ, Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Van der Veen F, Mol BW. Integration of patient characteristics and the results of Chlamydia antibody testing and hysterosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: an individual patient data meta-analysis. Hum Reprod 22, 27(): Dul EC, van Echten-Arends J, Groen H, Dijkhuizen T, Land JA, van Ravenswaaij-Arts CM. Chromosomal abnormalities in azoospermic and non-azoospermic infertile men: numbers needed to be screened to prevent adverse pregnancy outcomes. Hum Reprod 22,27(9):28-6. Dul EC, Groen H, van Ravenswaaij-Arts CM, Dijkhuizen T, van Echten-Arends J, Land JA. The prevalence of chromosomal abnormalities in subgroups of infertile men. Hum Reprod 22, 27(): Groeneveld E, Lambers MJ, Stakelbeek MEF, van den Belt-Dusebout AW, Mooij TM, Heymans,MW, Schats R, Hompes PGA, Hoek A, Burger CW, van Leeuwen FE and Lambalk CB on behalf of the OMEGA-project group. Factors associated with dizygotic twinning after IVF treatment with double embryo transfer. Hum Reprod 22;27(): Janse F, de With LM, Duran KJ, Kloosterman WP, Goverde AJ, Lambalk CB, Laven JS, Fauser BC, Giltay JC; Dutch Primary Ovarian Insufficiency Consortium. Limited contribution of NRA (SF-) mutations in women with primary ovarian insufficiency (POI). Fertil Steril 22,97():4-6. Jiang J, Karimi O, Ouburg S, Champion CI, Khurana A, Liu G, Freed A, Pleijster J, Rozengurt N, Land JA, Surcel HM, Tiitinen A, Paavonen J, Kronenberg M, Morré SA, Kelly KA. Interruption of CXCL3-CXCR axis increases upper genital tract pathology and activation of NKT cells following chlamydial genital infection. PLoS One 22;7():e Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

17 Koning AM, Mutsaerts MA, Kuchenbecher WK, Broekmans FJ, Land JA, Mol BW, Hoek A. Complications and outcome of assisted reproduction technologies in overweight and obese women. Hum Reprod 22, 27(2): Mutsaerts MA, Groen H, Huiting HG, Kuchenbecker WK, Sauer PJ, Land JA, Stolk RP, Hoek A. The influence of maternal and paternal factors on time to pregnancy--a Dutch population-based birthcohort study: the GECKO Drenthe study. Hum Reprod 22, 27(2): Nelissen EC, Van Montfoort AP, Coonen E, Derhaag JG, Geraedts JP, Smits LJ, Land JA, Evers JL, Dumoulin JC. Further evidence that culture media affect perinatal outcome: findings after transfer of fresh and cryopreserved embryos. Hum Reprod 22,27(7): Janine G Smit, Jenneke C Kasius, Marinus J.C. Eijkemans, Carolien AM Koks, Ron v. Golde, G Jurjen E Oosterhuis, Annemiek W Nap, Gabrielle J Scheffer, Petra AP Manger, Annemiek Hoek, Mesrure Kaplan, Dick BC Schoot, Arne M van Heusden, Walter KH Kuchenbecker, Denise AM Perquin, Kathrin Fleischer, Eugenie M. Kaaijk, Alexander Sluijmer, Jaap Friederich, Joop SE Laven, Marcel van Hooff, Leonie A Louwe, Janet Kwee, Jantien J Boomgaard, Corry H de Koning,C.A.H. Janssen, Femke Mol, Ben WJ Mol, Helen L Torrance, Frank JM Broekmans The insight study: costs and effects of routine hysteroscopy prior to a first IVF treatment cycle. A randomised controlled trial. BMC Womens Health 22; 2:22. van Tilborg TC, Eijkemans MJC, Laven JSE, Koks CAM, de Bruijn J, Scheffer GJ, van Golde R, Fleischer K, Hoek A, Nap WA, Kuchenbecker WKH, Manger PAP, Brinkhuis E, van Heusden AM, Sluymer AV, Verhoeff A, van Hooff M, Friederich J Smeenk J, Kwee J, Verhoeve HR, Lambalk CB, Helmerhorst FM, Van der Veen, Mol BWJ, Torrance H, Broekmans FJM. The OPTIMIST study: Optimisation of cost effectiveness through Individualised FSH Stimulation dosages for IVF Treatment. A randomised controlled trial. BMC Womens Health 22;2:29.. Voortplantingsgeneeskunde UMCG jaarverslag 22

JAAROVERZICHT 2013 Centrum Voortplantingsgeneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis

JAAROVERZICHT 2013 Centrum Voortplantingsgeneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis JAAROVERZICHT 2013 Centrum Voortplantingsgeneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis Overzicht van paren die het oriënterend fertiliteitonderzoek (OFO) ondergingen. Aantal nieuwe paren in 2013 Jaar 2008 2009 2010

Nadere informatie

IVF-cijfers per centrum 2006

IVF-cijfers per centrum 2006 IVF-cijfers per centrum 2006 J. Kremer, 19-10-2007 Hier vindt u de IVF-cijfers van 2006 van alle centra van Nederland. Voor de 4 e keer zijn ook de meerlingen meegenomen. Leeswijzer IVF-resultaten Vanaf

Nadere informatie

IVF-cijfers per centrum 2007

IVF-cijfers per centrum 2007 IVF-cijfers per centrum 2007 J. Kremer, december 2008 Hier vindt u de IVF-cijfers van 2007 van alle centra van Nederland. Voor de 5 e keer zijn ook de meerlingen meegenomen. Leeswijzer IVF-resultaten Vanaf

Nadere informatie

IVF-cijfers 2012. Hier vindt U de IVF cijfers van 2012 van alle centra in Nederland, waarbij voor de 10 e keer ook de meerlingen zijn meegenomen.

IVF-cijfers 2012. Hier vindt U de IVF cijfers van 2012 van alle centra in Nederland, waarbij voor de 10 e keer ook de meerlingen zijn meegenomen. IVF-cijfers 2012 Hier vindt U de IVF cijfers van 2012 van alle centra in Nederland, waarbij voor de 10 e keer ook de meerlingen zijn meegenomen. Leeswijzer IVF resultaten IVF resultaten zijn op verschillende

Nadere informatie

IVF-cijfers per kliniek 2002 J.Kremer, 31 december 2003

IVF-cijfers per kliniek 2002 J.Kremer, 31 december 2003 IVF-cijfers per kliniek 2002 J.Kremer, 31 december 2003 Hier vindt u de IVF-cijfers van 2002. Naast het percentage doorgaande zwangerschappen per is ook het 95% betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Deze

Nadere informatie

IVF-cijfers per centrum 2010

IVF-cijfers per centrum 2010 IVF-cijfers per centrum 2010 J. Smeenk & J. Kremer, december 2010 Hier vindt u de IVF-cijfers van 2010 van alle centra van Nederland. Voor de 8 e keer zijn ook de meerlingen meegenomen. Leeswijzer IVF-resultaten

Nadere informatie

IVF-cijfers per centrum 2008

IVF-cijfers per centrum 2008 IVF-cijfers per centrum 2008 J. Kremer, december 2009 Hier vindt u de IVF-cijfers van 2008 van alle centra van Nederland. Voor de 6 e keer zijn ook de meerlingen meegenomen. Leeswijzer IVF-resultaten Vanaf

Nadere informatie

JAARVERSLAG. 30 jaar IVF in Tilburg. Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Centrum. Centrum.

JAARVERSLAG. 30 jaar IVF in Tilburg. Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Centrum. Centrum. JAARVERSLAG 2014 Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant tilburg 's-hertogenbosch breda tilburg 's-hertogenbosch breda

Nadere informatie

J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde Maastricht Universitair Medisch Centrum

J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde Maastricht Universitair Medisch Centrum Het melden van ernstige voorvallen, bijwerkingen en calamiteiten bij de toepassing van gameten en/of embryo s tijdens de laboratoriumfase van geassisteerde voortplanting J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium

Nadere informatie

Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Fertiliteit

Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Fertiliteit Integrale uitwerking van de verschillende DBCs Fertiliteit In dit document worden de verschillende DBC s met normtijden uitgewerkt voor het specialisme Gynaecologie, diagnosegroep F; Fertiliteit. De DBC

Nadere informatie

Obstetrie en Gynaecologie PGD

Obstetrie en Gynaecologie PGD Obstetrie en Gynaecologie PGD Pre-implantatie Genetische Diagnostiek Inhoud Inleiding 1 Voor wie is de PGD 1 Hoe verloopt een PGD behandeling 2 Wat zijn de kansen 4 Welke aandoeningen kunnen onderzocht

Nadere informatie

Jaarverslag Voortplantingsgeneeskunde 2015 Gebruikte afkortingen en definities

Jaarverslag Voortplantingsgeneeskunde 2015 Gebruikte afkortingen en definities Jaarverslag Voortplantingsgeneeskunde 2015 Gebruikte afkortingen en definities COH-IVF cset DLS Doorgaande zwangerschap eset ESHRE ET FP IUI/ IUI-D KID KLEM MCL MNC-IVF Nb NVOG ODBC OHSS PESA/ MESA PGD

Nadere informatie

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (bijlage bij de brochure IVF) in samenwerking met 1 Inhoud Voor wie is PGD? 3 Hoe verloopt een PGD-behandeling? 3 Wat zijn de kansen? 5 Wat kan er onderzocht worden?

Nadere informatie

ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie

ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie Inhoudsopgave Algemeen Voor wie is ICSI? Hoe verloopt een ICSI-behandeling? Welk onderzoek is nodig voor een ICSI-behandeling? De kans op zwangerschap na een

Nadere informatie

PESA-ICSI-behandeling

PESA-ICSI-behandeling PESA-ICSI-behandeling U heeft zich aangemeld voor de PESA-ICSI-behandeling (Percutane Epididymale Sperma Aspiratie-Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) in ons ziekenhuis. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Groene, rode en oranje bolletjes. Rood bolletje, wat is er aan de hand?

Groene, rode en oranje bolletjes. Rood bolletje, wat is er aan de hand? Groene, rode en oranje bolletjes U ziet enkele groene en mogelijk ook rode of oranje bolletjes staan voor de genoemde oorzaken van verminderde vruchtbaarheid. Een groen bolletje betekent dat dit zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2)

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Patiënten Informatiebrief Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Comparing IVF results when using two commercially available culture media (part 2)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pag. 1. Personele samenstelling IVF Centrum Tilburg 2

Inhoudsopgave Pag. 1. Personele samenstelling IVF Centrum Tilburg 2 Inhoudsopgave Pag. 1. Personele samenstelling IVF Centrum Tilburg 2 2. Inleiding 3 3. Verrichtingen 3.1 Verrichtingen IVF-laboratorium 4 3.2 Overzicht verrichtingen per jaar 4 4. Resultaten IUI-behandelingen

Nadere informatie

Lifestyle and reproduction Mutsaerts, Meike

Lifestyle and reproduction Mutsaerts, Meike Lifestyle and reproduction Mutsaerts, Meike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Afwegingen bij de keuze voor ICSI. Polikliniek Gynaecologie Route 48

Afwegingen bij de keuze voor ICSI. Polikliniek Gynaecologie Route 48 Afwegingen bij de keuze voor ICSI Polikliniek Gynaecologie Route 48 0 De inhoud van deze voorlichtingsfolder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze folder

Nadere informatie

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2)

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Patiënten Informatiebrief Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweek-vloeistoffen, deel 2 (MEDIUM2) Comparing IVF results when using two commercially available culture media (part 2)

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over Intra-uteriene Inseminatie

Een duidelijk verhaal over Intra-uteriene Inseminatie Een duidelijk verhaal over Intra-uteriene Inseminatie Vooruit in fertiliteit M Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Tel: 023-515 31 53 www.msd.nl, www.msdfertiliteit.nl, E-mail: info@msd.nl WOMN-1068311-0024

Nadere informatie

Pré-implantatie Genetische Diagnostiek brochure nr. 13

Pré-implantatie Genetische Diagnostiek brochure nr. 13 Pré-implantatie Genetische Diagnostiek brochure nr. 13 Inleiding De wetenschap staat niet stil. Een aantal jaar geleden is er een nieuwe methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om ernstige erfelijke

Nadere informatie

AVL symposium 11 juni 2015 Eva Balkenende, arts onderzoeker CVV AMC e.m.balkenende@amc.nl

AVL symposium 11 juni 2015 Eva Balkenende, arts onderzoeker CVV AMC e.m.balkenende@amc.nl Fertiliteitspreservatie bij borstkanker, wat zijn de mogelijkheden? AVL symposium 11 juni 2015 Eva Balkenende, arts onderzoeker CVV AMC e.m.balkenende@amc.nl Achtergrond borstkanker Incidentie 2012: 14.296

Nadere informatie

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) patiënteninformatie intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) ICSI is een afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. ICSI is een vorm van reageerbuisbevruchting. Bij een ICSI-behandeling brengt

Nadere informatie

De triomftocht van ivf

De triomftocht van ivf De triomftocht van ivf Maarten Evenblij, journalist Correspondentieadres: redactie@medischcontact.nl Sinds de eerste in-vitrobevruchting in 1978 heeft de voortplantings geneeskunde een enorme vlucht genomen.

Nadere informatie

IVF-cijfers per kliniek 1998 J. Kremer 6 november 1999

IVF-cijfers per kliniek 1998 J. Kremer 6 november 1999 -cijfers per kliniek 1998 J. Kremer 6 november 1999 Hier vindt u de -jaarcijfers van 1998, weergegeven per centrum. Deze resultaten zijn afkomstig van de online -enquete, die in het besloten deel van het

Nadere informatie

Diagnostic tests for tubal pathology from a clinical and economic perspective Verhoeve, H.R.

Diagnostic tests for tubal pathology from a clinical and economic perspective Verhoeve, H.R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Diagnostic tests for tubal pathology from a clinical and economic perspective Verhoeve, H.R. Link to publication Citation for published version (APA): Verhoeve, H.

Nadere informatie

KLINISCH-GENETISCHE DIAGNOSTIEK ROND DE TOEPASSING VAN ICSI. Versie 1.0

KLINISCH-GENETISCHE DIAGNOSTIEK ROND DE TOEPASSING VAN ICSI. Versie 1.0 KLINISCH-GENETISCHE DIAGNOSTIEK ROND DE TOEPASSING VAN ICSI Versie 1.0 Datum Goedkeuring 30-03-1996 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording nvog Introductie Op het gebied van de kunstmatige

Nadere informatie

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial)

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Patiёnteninformatie Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Kosteneffectiviteit van IUI, IVF en ICSI bij mannelijke

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Current value of preimplantation genetic screening Twisk, M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Current value of preimplantation genetic screening Twisk, M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Current value of preimplantation genetic screening Twisk, M. Link to publication Citation for published version (APA): Twisk, M. (2011). Current value of preimplantation

Nadere informatie

zondag 6 november 2016

zondag 6 november 2016 Geen belangenverstrengelingen Fertiliteitspreservatie Annemiek Nap Gynaecoloog-VPG VOG congres Nijkerk 3-11-2016 Wat is fertiliteitspreservatie? Bewaren van vruchtbaarheid voor later In de praktijk: behoud

Nadere informatie

Ivf in de gemodificeerde natuurlijke cyclus

Ivf in de gemodificeerde natuurlijke cyclus Stand van zaken Ivf in de gemodificeerde natuurlijke cyclus Annelies M.E. Bos, Marie-José Pelinck, John C.M. Dumoulin, Eus G.J.M. Arts, Jannie van Echten-Arends en Arnold H.M. Simons Bij in-vitrofertilisatie

Nadere informatie

PERSONTMOETING 18 mei 2005 Geboorte van de eerste HLA baby s

PERSONTMOETING 18 mei 2005 Geboorte van de eerste HLA baby s Partner Universitaire Associatie Brussel Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel PERSONTMOETING 18 mei 2005 Geboorte van de eerste HLA baby s Het programma Preimplantatie Genetische Diagnose

Nadere informatie

Kinderwens en Cardiogenetische aandoeningen Dr. Yvonne Arens, klinisch geneticus Afdeling Klinische Genetica, MUMC+

Kinderwens en Cardiogenetische aandoeningen Dr. Yvonne Arens, klinisch geneticus Afdeling Klinische Genetica, MUMC+ Kinderwens en Dr. Yvonne Arens, klinisch geneticus Afdeling Klinische Genetica, MUMC+ Kinderwens en cardiogenetische aandoeningen : de keuzes Spontaan zwanger worden met het aanvaarden van het risico Spontaan

Nadere informatie

2.1 Gameten, embryo s en gonadaal weefsel

2.1 Gameten, embryo s en gonadaal weefsel 2. Gameten, embryo s en gonadaal weefsel 2.. Achtergrond Om een kinderwens te vervullen kan het soms noodzakelijk zijn gebruik te moeten maken van geassisteerde voortplantingstechnieken. De drie meest

Nadere informatie

BROCHURE ONDERZOEK RESTEICELLEN, RESTZAADCELLEN EN RESTEMBRYO S

BROCHURE ONDERZOEK RESTEICELLEN, RESTZAADCELLEN EN RESTEMBRYO S BROCHURE ONDERZOEK RESTEICELLEN, RESTZAADCELLEN EN RESTEMBRYO S Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Inleiding 1PN-studie 3PN-studie Studie naar eicelkwaliteit en leeftijd

Nadere informatie

Fertiliteitspreservatie

Fertiliteitspreservatie Fertiliteitspreservatie mogelijkheden en beperkingen M. Goddijn November 2010 Introductie Fertiliteitspreservatie Wat is fertiliteitspreservatie: Alle medische interventies die de kans op toekomstige in-

Nadere informatie

reageerbuisbevruchting (ivf)

reageerbuisbevruchting (ivf) reageerbuisbevruchting (ivf) Inhoud 1 In het kort 3 2 Wat is ivf? 3 3 Waar wordt ivf uitgevoerd? 4 4 Voor wie is ivf 4 4.1 Wachttijd 5 4.2 Leeftijd 5 5 Kans op zwangerschap 5 6 Behandeling 5 6.1 De stimulatie

Nadere informatie

embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters

embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters Toelichting bij informatie folder Informatie voor IVF/PGD patiënten Deze informatie folder is bedoeld voor alle IVF/PGD patiënten die geschikt zijn voor deelname aan dit onderzoek. Dit zijn de patiënten

Nadere informatie

Wat met mijn kinderwens?

Wat met mijn kinderwens? Wat met mijn kinderwens? Fertiliteitspreservatie bij borstkankerpatiënten Dr. Brecht Geysenbergh Vruchtbaarheidskliniek, Campus Sint Augustinus Borstkanker bij jonge vrouwen: epidemiologie www.cancer.gov/cancertopics

Nadere informatie

Embryoselectie oftewel PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek)

Embryoselectie oftewel PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Embryoselectie oftewel PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Joep Geraedts Hoofd afdeling Klinische Genetica azm Lezing Gent 14-01-2011 ALTERNATIEVEN VOOR PAREN MET EEN VERHOOGD RISICO Het risico

Nadere informatie

ICSI. intracytoplasmatische sperma injectie. Voor wie is ICSI? Hoe verloopt een ICSI-behandeling?

ICSI. intracytoplasmatische sperma injectie. Voor wie is ICSI? Hoe verloopt een ICSI-behandeling? ICSI intracytoplasmatische sperma injectie ICSI is een afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. ICSI is een vorm van reageerbuisbevruchting. Bij een ICSI-behandeling brengt men in het laboratorium

Nadere informatie

tel

tel PREIMPLANTATIE GENETISCHE DIAGNOSE VOOR MONOGENETISCHE AANDOENINGEN INFORMATIE BIJ GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING - INFORMED CONSENT VOOR PATIENTEN VAN HET LEUVENS UNIVERSITAIR FERTILITEITSCENTRUM IN HET KADER

Nadere informatie

Onvervulde kinderwens: Wat te doen en vooral wanneer?

Onvervulde kinderwens: Wat te doen en vooral wanneer? Onvervulde kinderwens: Wat te doen en vooral wanneer? Duodagen maart 2014 AF Lambeek, gynaecoloog BA Geurts, huisarts Informatiepyramide 23 Opzet Fysiologie subfertiliteit Orienterend fertiliteitonderzoek

Nadere informatie

Citation for published version (APA): van Rumste, M. M. E. (2013). Outcome measures in reproductive medicine trials

Citation for published version (APA): van Rumste, M. M. E. (2013). Outcome measures in reproductive medicine trials UvA-DARE (Digital Academic Repository) Outcome measures in reproductive medicine trials van Rumste, M.M.E. Link to publication Citation for published version (APA): van Rumste, M. M. E. (2013). Outcome

Nadere informatie

Tien jaar resultaten van in-vitrofertilisatie in Nederland, 1996-2005

Tien jaar resultaten van in-vitrofertilisatie in Nederland, 1996-2005 oorspronkelijke stukken Tien jaar resultaten van in-vitrofertilisatie in Nederland, 1996-2005 J.A.M.Kremer, R.S.G.M.Bots, B.Cohlen, M.Crooij, P.A.van Dop, C.A.M.Jansen, J.A.Land, J.S.E.Laven, P.M.M.Kastrop,

Nadere informatie

IVF-cijfers per kliniek 1997 J. Kremer 1 januari 1998

IVF-cijfers per kliniek 1997 J. Kremer 1 januari 1998 -cijfers per kliniek 1997 J. Kremer 1 januari 1998 Hier vindt u de -jaarcijfers van 1997, weergegeven per centrum. Deze resultaten zijn afkomstig van de online -enquete, die in het besloten deel van het

Nadere informatie

NVOG. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie RICHTLIJN. Indicaties voor IVF. No 09 september 1998

NVOG. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie RICHTLIJN. Indicaties voor IVF. No 09 september 1998 NVOG Nederlandse Vereniging voor RICHTLIJN Indicaties voor IVF No 09 september 1998 1 OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM In het Planningsbesluit van 1989 wordt `vermoeden van tubapathologie' beschouwd als de

Nadere informatie

Samenvatting. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2

Samenvatting. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 Samenvatting 125 Samenvatting Hoofdstuk 1 Gedurende de laatste 20 jaar is binnen de IVF de aandacht voornamelijk uitgegaan naar de verbetering van zwangerschapsresultaten. Hierdoor is er te weinig aandacht

Nadere informatie

Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme eiceldonor

Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme eiceldonor Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Informatie voor een anonieme eiceldonor Inhoudsopgave Inleiding 0 Wettelijke voorwaarden voor een anonieme eiceldonor 0 Voor wie zijn uw eicellen bestemd

Nadere informatie

Nieuwsbrief OMEGA II onderzoek

Nieuwsbrief OMEGA II onderzoek Nieuwsbrief OMEGA II onderzoek Voor u ligt de nieuwsbrief van het OMEGA-onderzoek. Middels deze nieuwsbrief willen de onderzoekers u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het OMEGA-onderzoek.

Nadere informatie

IVF-cijfers per kliniek 1996 J. Kremer 1 januari 1997

IVF-cijfers per kliniek 1996 J. Kremer 1 januari 1997 -cijfers per kliniek 1996 J. Kremer 1 januari 1997 Hier vindt u de -jaarcijfers van 1996, weergegeven per centrum. Deze resultaten zijn afkomstig van de online -enquete, die in het besloten deel van het

Nadere informatie

LABORATORIUMASPECTEN VAN IN VITRO FERTILISATIE

LABORATORIUMASPECTEN VAN IN VITRO FERTILISATIE LABORATORIUMASPECTEN VAN IN VITRO FERTILISATIE Hanne Devroe Embryoloog Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum November 2016 Vruchtbaarheidsbehandelingen Gameten en embryo s Recente technologieën Wetgeving

Nadere informatie

Informatie eicelbank ontvangster

Informatie eicelbank ontvangster Informatie eicelbank ontvangster Inleiding U heeft contact opgenomen met het Medisch Centrum Kinderwens omdat u in aanmerking wilt komen voor een behandeling waarbij u eicellen ontvangt van een voor u

Nadere informatie

Vrouwelijke factoren 1/3. Mannelijke factoren 1/3. Gemengde factoren 1/3. Onbekende Oorzaken 10 %

Vrouwelijke factoren 1/3. Mannelijke factoren 1/3. Gemengde factoren 1/3. Onbekende Oorzaken 10 % Vrouwelijke factoren 1/3 Mannelijke factoren 1/3 Gemengde factoren 1/3 Onbekende Oorzaken 10 % -Ovulatie stoornissen (PCOS) -Tubaire pathologie -Infectie (PID) -Endometriosis -Uteriene afwijkingen -Cervicale

Nadere informatie

SAMENVATTING. Chapter 10

SAMENVATTING. Chapter 10 SAMENVATTING Dit proefschrift richt zich op niet-invasieve embryo beoordeling in IVF. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond, het doel en de inhoud van dit proefschrift. In dit hoofdstuk wordt de huidige

Nadere informatie

Eicelvitrificatie: voor wie eigenlijk?

Eicelvitrificatie: voor wie eigenlijk? Eicelvitrificatie: voor wie eigenlijk? Een dwarsdoorsnede-onderzoek Eva M.E. Balkenende, Taghride Dahhan, Sjoerd Repping, Annemieke A. de Melker, Fulco van der Veen en Mariëtte Goddijn Doel Opzet Methode

Nadere informatie

Centrum voor voortplantingsgeneeskunde Patiënten informatie ochtend IVF / ICSI

Centrum voor voortplantingsgeneeskunde Patiënten informatie ochtend IVF / ICSI Centrum voor voortplantingsgeneeskunde Patiënten informatie ochtend IVF / ICSI Indeling van deze ochtend 09.30 09.45 Welkom 09.45 10.45 Uitleg behandeling 10.45-11.00 Beantwoorden vragen 11.00 11.05 Korte

Nadere informatie

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI)

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) 666 Inleiding ICSI is de afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. Men brengt hierbij in het laboratorium één zaadcel

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

Patiënteninformatie folder

Patiënteninformatie folder Patiënteninformatie folder Moleculair onderzoek naar verminderde ovariële reserve en embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters Engelse titel: Molecular studies on reduced ovarian reserve and

Nadere informatie

De maandelijkse kans. Dr. R. Schats VUmc. Zwanger in de tijd. Diverse aspecten van infertiliteit. De maandelijkse kans en leeftijd

De maandelijkse kans. Dr. R. Schats VUmc. Zwanger in de tijd. Diverse aspecten van infertiliteit. De maandelijkse kans en leeftijd , -behandeling en complicaties Dr. R. Schats VUmc Wat is (on)vruchtbaarheid? Wat is normaal? Subfertiliteit (zie later) Welk percentage van de paren De mens is een relatief onvruchtbaar zoogdier Wel elke

Nadere informatie

Prenataal testen voor genetische aandoeningen begrijpen. Professor Martina Cornel & Professor Heather Skirton Gen-Equip Project.

Prenataal testen voor genetische aandoeningen begrijpen. Professor Martina Cornel & Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Prenataal testen voor genetische aandoeningen begrijpen Professor Martina Cornel & Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Prenataal testen verwijst naar het testen van de foetus tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Wijziging subsidieparagraaf buitenbaarmoederlijke bevruchting (IVF/ICSI) en beperking van de aanspraak op geneesmiddelen

Wijziging subsidieparagraaf buitenbaarmoederlijke bevruchting (IVF/ICSI) en beperking van de aanspraak op geneesmiddelen Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 03/061 ZFW 11 februari 2004 Onderwerp Wijziging subsidieparagraaf buitenbaarmoederlijke bevruchting (IVF/ICSI)

Nadere informatie

Alles over cryopreservatie in de voortplantingsgeneeskunde - waar staan we vandaag?

Alles over cryopreservatie in de voortplantingsgeneeskunde - waar staan we vandaag? Alles over cryopreservatie in de voortplantingsgeneeskunde - waar staan we vandaag? Nij Geertgen Spring Symposium Woensdag 31 mei 2017 Elsendorp - Nederland Onderwerp Biologische lichaamsmaterialen zoals

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm Cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel NVOG en KLEM

Kwaliteitsnorm Cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel NVOG en KLEM Kwaliteitsnorm Cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel NVOG en KLEM Auteurs Drs. A.H.M. Simons, gynaecoloog Dr. C.C.M. Beerendonk, gynaecoloog Dr. J. van Echten-Arends, klinisch embryoloog

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Afwegingen bij de keuze voor ICSI No 16 2001 NVOG/NVU Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Het ontvangen van eicellen van een eigen donor

Het ontvangen van eicellen van een eigen donor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Het ontvangen van eicellen van een eigen donor Inhoud Inleiding Inleiding 1 Wanneer komt u in het UMCG 1 in aanmerking voor het ontvangen van eicellen? Uw eiceldonor

Nadere informatie

Omdat PGD voorafgaand aan de zwangerschap plaatsvindt, kan het gezien worden

Omdat PGD voorafgaand aan de zwangerschap plaatsvindt, kan het gezien worden Samenvatting Preïmplantatie genetische diagnostiek Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) is het onderzoeken van een cel die afgenomen is van een embryo in vitro (of een eicel vóór de bevruchting)

Nadere informatie

IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder

IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder Belangrijke telefoonnummers en bereikbaarheid Secretariaat (050) 361 30 32 Voor het

Nadere informatie

Fertiliteitskliniek Twente, verwijsinformatie

Fertiliteitskliniek Twente, verwijsinformatie Gynaecologie Maak uw keuze voor een onderwerp in de rechter kolom. Fertiliteitskliniek Twente, verwijsinformatie Patiënten met fertiliteitsproblematiek kunnen direct worden verwezen naar de Fertiliteitskliniek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Om de behandeling met intrauteriene inseminaties (IUI) zo optimaal mogelijlk te laten verlopen zijn een aantal factoren noodzakelijk. Deze factoren betreffen 1) voldoende progressief

Nadere informatie

Patientenfolder Wetenschappelijk onderzoek met Embryo's

Patientenfolder Wetenschappelijk onderzoek met Embryo's Patientenfolder Wetenschappelijk onderzoek met Embryo's 2014-03-26 1503 door Evert van Santbrink Het Fertiliteitscentrum Voorburg werkt samen met het Erasmus MC in wetenschappelijk onderzoek. Om meer te

Nadere informatie

ICSI, INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA-INJECTIE

ICSI, INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA-INJECTIE ICSI, INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA-INJECTIE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 10-05-2006 Verantwoording NVOG Inleiding ICSI is de afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. Men brengt hierbij in het

Nadere informatie

Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009

Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009 Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Dr. Christine de Die-Smulders afdeling Klinische Genetica MUMC+ Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009 Zomer

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende medisch begeleide voortplanting door middel van In Vitro Fertilisatie (IVF)

Overeenkomst betreffende medisch begeleide voortplanting door middel van In Vitro Fertilisatie (IVF) Zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde B T (032)89 32 77 25 F (032)89 32 78 46 ivf.labo@zol.be www.fertility.be Overeenkomst betreffende medisch begeleide voortplanting door middel van In Vitro Fertilisatie

Nadere informatie

IVF Reageerbuisbevruchting. Poli Gynaecologie

IVF Reageerbuisbevruchting. Poli Gynaecologie 00 IVF Reageerbuisbevruchting Poli Gynaecologie Inleiding In-vitrofertilisatie (IVF) is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de bevruchting buiten het lichaam ontstaat. Het betekent letterlijk: 'in glasbevruchting'

Nadere informatie

Intra Uteriene Inseminatie (IUI)

Intra Uteriene Inseminatie (IUI) Intra Uteriene Inseminatie (IUI) De afkorting IUI staat voor Intra Uteriene Inseminatie. Dit wil zeggen dat zaadcellen na een speciale bewerking met een dun slangetje via de baarmoedermond in de baarmoederholte

Nadere informatie

Hieronder vindt u het jaarverslag met de kengetallen van het jaar 2015 voor de Fertiliteitskliniek Voorburg..

Hieronder vindt u het jaarverslag met de kengetallen van het jaar 2015 voor de Fertiliteitskliniek Voorburg.. Jaarverslag 2015 - SMVV Hieronder vindt u het jaarverslag met de kengetallen van het jaar 2015 voor de Fertiliteitskliniek Voorburg.. Historie Het fertiliteitscentrum Voorburg heeft sinds in 1989 de artikel

Nadere informatie

Protocol Obesitas. 1.0 Definitie obesitas

Protocol Obesitas. 1.0 Definitie obesitas Protocol Obesitas 1.0 Definitie obesitas Obesitas is een abnormale gezondheidstoestand waarbij er een overschot aan vetweefsel is. De meest gebruikte definitie is gebaseerd op de Quetelet-index of Body

Nadere informatie

Zorgpad. Onvruchtbaarheid en IVF behandeling. Aangeboden door

Zorgpad. Onvruchtbaarheid en IVF behandeling. Aangeboden door Zorgpad 1 Onvruchtbaarheid en IVF behandeling Aangeboden door Wat staat in 2 deze brochure? Inleiding 3 De natuurlijke bevruchting 3 Analyse onvruchtbaarheid 4 Oorzaken van onvruchtbaarheid 4 Kinderwens

Nadere informatie

Urologie/ Gynaecologie ICSI. IntroCytoplasmatische Sperma-Injectie

Urologie/ Gynaecologie ICSI. IntroCytoplasmatische Sperma-Injectie Urologie/ Gynaecologie ICSI IntroCytoplasmatische Sperma-Injectie Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat zijn redenen voor ICSI?...4 Hoe gebeurt ICSI?...4 Gezondheidsrisico s voor de vrouw bij ICSI...5 Gezondheidsrisico

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Het ontvangen van eicellen - anonieme donor

Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Het ontvangen van eicellen - anonieme donor Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Het ontvangen van eicellen - anonieme donor Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Inhoud Inleiding 3 Wie komt er in aanmerking voor het

Nadere informatie

d d m m y y Geachte mevrouw,

d d m m y y Geachte mevrouw, /6 Geachte mevrouw, U neemt deel aan een wetenschappelijke studie die de vruchtbaarheid onderzoekt na een eileidersparende of eileider verwijderende operatie voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Medically assisted reproduction in the context of time Scholten, I. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Medically assisted reproduction in the context of time Scholten, I. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Medically assisted reproduction in the context of time Scholten, I. Link to publication Citation for published version (APA): Scholten, I. (2015). Medically assisted

Nadere informatie

Prenatale diagnose & neurologische aandoeningen :

Prenatale diagnose & neurologische aandoeningen : Prenatale diagnose & neurologische aandoeningen : nieuwe ontwikkelingen We willen een gezond kindje Preconceptionele genetische counselling : Erfelijke ziekte of aangeboren afwijking bij : - vorig kind

Nadere informatie

vruchtbaarheidssparende behandeling

vruchtbaarheidssparende behandeling Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie vruchtbaarheidssparende behandeling Invriezen Invriezen van van embryo s eicellena IVF informatie voor vrouwelijke patiënten vruchtbaarheidssparende behandeling

Nadere informatie

Directie Publieke Gezondheid Publieke Gezondheid Ethiek

Directie Publieke Gezondheid Publieke Gezondheid Ethiek Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Betreft Vergaderdatum en tijd Vergaderplaats Aanwezig Vruchtbaarheidsbijeenkomst 3 oktober 2013, 14.00-16.00

Nadere informatie

Zaaddonatie Radboud universitair medisch centrum

Zaaddonatie Radboud universitair medisch centrum Zaaddonatie Zaaddonatie is het afstaan van zaadcellen door een man (donor) met als doel bij een vrouw, de wensmoeder (acceptor), een zwangerschap mogelijk te maken. Deze zaadcellen kunnen via verschillende

Nadere informatie

Gynaecologie. IUI in de gestimuleerde cyclus

Gynaecologie. IUI in de gestimuleerde cyclus Gynaecologie IUI in de gestimuleerde cyclus Inhoudsopgave Wat is intra-uteriene inseminatie? 5 Voor wie is IUI? 6 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI? 6 Hormonen, gecontroleerde hyperstimulatie

Nadere informatie

De polikliniek voortplantingsgeneeskunde

De polikliniek voortplantingsgeneeskunde De polikliniek voortplantingsgeneeskunde De polikliniek voortplantingsgeneeskunde is een onderdeel van de polikliniek gynaecologie. Op de polikliniek voortplantingsgeneeskunde worden vruchtbaarheidsproblemen

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE AFWEGINGEN BIJ DE ICSI

PATIËNTENINFORMATIE AFWEGINGEN BIJ DE ICSI PATIËNTENINFORMATIE AFWEGINGEN BIJ DE ICSI 2 Inhoudsopgave Wat zijn redenen voor ICSI... 4 Hoe gebeurt ICSI... 4 Gezondheidsrisico s voor de vrouw bij ICSI... 5 Gezondheidsrisico s voor kinderen die na

Nadere informatie

In vitro fertilisatie / IVF reageerbuisbevruchting

In vitro fertilisatie / IVF reageerbuisbevruchting Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie In vitro fertilisatie / reageerbuisbevruchting In vitro fertilisatie, reageerbuisbevruchting () Inhoudsopgave In het kort 2 Wat is, reageerbuisbevruchting? 3 Waar wordt

Nadere informatie

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI)

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) 666 Inleiding ICSI is de afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. Men brengt hierbij in het laboratorium één zaadcel

Nadere informatie

SUBFERTILITEIT Versie 1.0

SUBFERTILITEIT Versie 1.0 SUBFERTILITEIT Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-12-1998 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Samenvatting - Verslag van landelijk overleg tussen huisartsen en gynaecologen over de medische

Nadere informatie

Patiënten informatie ochtend IVF / ICSI

Patiënten informatie ochtend IVF / ICSI Centrum Voortplantingsgeneeskunde Onderzoek naar en behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen Patiënten informatie ochtend IVF / ICSI Indeling van deze ochtend 09.30 10:15 Uitleg behandeling en lifestyle

Nadere informatie

Nieuwsbrief OMEGA II onderzoek, november 2011

Nieuwsbrief OMEGA II onderzoek, november 2011 Nieuwsbrief OMEGA II onderzoek, november 2011 In januari 2011 is de eerste OMEGA II nieuwsbrief verschenen. Daarin hebben wij u onder meer geïnformeerd over de aanleiding, het doel en het verloop van onze

Nadere informatie

Jaarrapport URG Unit voor Reproductieve Geneeskunde

Jaarrapport URG Unit voor Reproductieve Geneeskunde Jaarrapport 2015 Unit voor Reproductieve Geneeskunde te Leuven Centre of excellence of LIFE Leuven Institute of Fertility and Embryology INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. RESULTATEN IVF A. Leeftijd B. Zwangerschapspercentages

Nadere informatie

Meerlingen en IVF. Petra De Sutter Gent/UZGent

Meerlingen en IVF. Petra De Sutter Gent/UZGent Meerlingen en IVF Petra De Sutter Gent/UZGent Petra.desutter@uzgent.be Tweelingen en Drielingen: Engeland en Wales en Frankrijk 1970-1998 Twins Triplets Blondel & Kaminski 2002. Semin 2 Perinatol 26:239-49.

Nadere informatie