IBM License Metric Tool. Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBM License Metric Tool. Readme-bestand voor Fixpack 7.2.1-TIV-ILMT-FP0002"

Transcriptie

1 IBM License Metric Tool Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

2

3 IBM License Metric Tool Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

4 Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM License Metric Tool - Readme file for Fix Pack TIV-ILMT-FP0002. Deze publicatie heeft betrekking op het programma IBM License Metric Tool (programmanummer 5724LMT00) en op alle volgende versies en modificaties daarvan, tenzij anders vermeld in een volgende uitgave. Controleer of de uitgave die u gebruikt, overeenkomt met de versie van het programma. De informatie in deze publicatie is onderhevig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaven van deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanvragen van publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leverancier of IBM Nederland B.V. Copyright IBM Nederland B.V. 2002, Copyright IBM Corporation 2002, 2011.

5 Inhoudsopgave Readme Kennisgevingen Merken Trefwoordenregister Copyright IBM Corp. 2002, 2011 iii

6 iv IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

7 Readme In dit document worden bekende problemen voor IBM License Metric Tool Fixpack 2 beschreven. Inhoud: v Beschrijving v Overzicht van de wijzigingen v Opgeloste APAR's v Systeemvereisten v Installatie van het fixpack Op de geïntegreerde versie van WebSphere Application Server Op de standaardversie van WebSphere Application Server v Vorige versie herstellen Beschrijving Deze readme bevat belangrijke informatie over het fixpack TIV-ILMT-FP0002 voor License Metric Tool versie Deze meest recente informatie voor het fixpack prevaleert over alle overige documentatie. Lees deze readme zorgvuldig voordat u het fixpack installeert of gebruikt. Het informatiecentrum van License Metric Tool vindt u op het volgende adres: com.ibm.license.mgmt.doc/ic-homepage_lmt.html Overzicht van de wijzigingen De volgende lijst geeft een overzicht van de wijzigingen die in dit fixpack zijn opgenomen: v Nieuwe Common Inventory Technology verstrekt bij het installatieprogramma voor de agent ( build 2011/09/22). Meer informatie vindt u op Overview/Software/Tivoli/IBM_License_Metric_Tool Opgeloste APAR's De onderstaande tabel bevat de APAR's die in dit fixpack zijn opgelost: Copyright IBM Corp. 2002,

8 APAR Abstract Beschrijving IZ99671 IN RED HAT LINUX 6, /USR/BIN/KSH IS NO LONGER LINKED TO /BIN/KSH IZ99484 IZ99395 IZ97699 WHEN AGENT PROCESS IS DROPPED FROM SERVICE MANAGER ON AIX IT measure with metric 13 not created by VM-manager PATHS IN EXTENDED SIGNATURES IGNORED BY THE AGENT De installatiescripts voor de agent gingen ervan uit dat het binaire bestand ksh zich in de directory /bin/ksh bevindt, hetgeen niet meer het geval is voor Red Hat Linux 6. Scripts zijn herzien en gebruiken de hoofdlocatie van het binaire bestand, te weten /usr/bin/ksh. Wanneer op een AIX-systeem het controleregister voor systeemresources beschadigd is, kunnen meerdere tlmagent-processen worden gestart. Met deze fix wordt het teveel aan tlmagent-processen verwijderd wanneer de opdracht tlmagent wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld tlmagent -p of tlmagent -reload. In sommige gevallen voegt een VM-manager niet alle metingen toe voor de beheerde VM-laag. De programmacode voor het ophalen van de gegevens uit de VM-managers is aangepast, waardoor alle gevallen nu op de juiste wijze worden verwerkt. De agent las de variabele INSTALL_PATH in de uitvoer van een softwarescan alleen voor bestandshandtekeningen. Dit leidde ertoe dat de bewaking van meerdere instances voor een bepaalde component ook werd uitgeschakeld als de voor deze component gevonden handtekeningen de juiste paden bevatten. 2 IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

9 APAR Abstract Beschrijving IZ97553 ERROR EXECUTING VM MANAGER CONNECTOR TASK De VM-managertaak mislukt met een NullPointerException. De uitzonderingsfout werd veroorzaakt doordat de VMWare SDK geen gegevens of null-gegevens retourneert, wat het geval is wanneer er geen virtual machines worden gemaakt of als de gebruiker voor geen enkele van de al bestaande virtual machines leesmachtigingen heeft. IZ97315 IZ97134 agents in INCOMPLETE state REMOTE/LOCAL SERVER TIMESTAMPS MISALIGNMENT IZ96882 SOLARIS9, TLMAGENT -G GIVES ERROR "NO LIBGSK7ICCS_64.SO" IZ96567 IZ96426 AGGREGATION AND RECALCULATION SYNCHRONIZATION ISSUE PERIODIC SELF-UPDATE PROCESS NOT WORKING AS DESIGNED De gegevens in de database werden niet altijd op de juiste manier bijgewerkt door de connectortaak van de VM-manager, wat resulteert in een agentstatus Onvolledig. De agent gebruikte voor tijdsmetingen de Windows-functies voor performancemetingen. Volgens Microsoft zijn deze meetfuncties niet nauwkeuring op machines met meerdere processors. De programmacode is herzien en gebruikt geen performancefuncties meer. Bij het starten van de agent werd op 64-bits Solaris-systemen de omgevingsvariabele PATH niet juist ingesteld. Twee achtergrondtaken - aggregatie en herberekening - werden onjuist gesynchroniseerd, wat ertoe kon leiden dat een van de beide processen onvoldoende resources kreeg toegewezen om te starten. De taakprioritering is geoptimaliseerd, waarbij het aggregatieproces een hogere prioriteit krijgt dan de herberekening. De agent heeft niet op het verwachte tijdstip de informatie doorgezonden over het feit dat de gebruiker de optie voor periodieke updates heeft geselecteerd. Readme 3

10 APAR Abstract Beschrijving IZ92844 LMT failed to collect data from HyperV Virtual machine. Bij het ophalen van gegevens van de Hyper-V VM-manager kunnen gegevens door Hyper-V in chunks worden verzonden in plaats van in één pakket. Deze situatie werd niet op de juiste manier afgehandeld door de beheerserver, waardoor het proces voor de ontvangst van gegevens mislukte. IZ92266 IZ91257 IZ91253 IZ89741 DEADLOCK ERRO ENCOUNTERED CODDB3021E AND CODUI7003E CODCL7053E WHEN ATTEMPTING IMPORT PVU Not all product - pids relations are being imported CLICKING ON STH_CLUSTER DEV TAKES TO STH_CLUSTER DEV NEW De programmacode waarmee gegevens uit de database werden opgehaald en afgebeeld op de gebruikersvenster van de server, leidde tot een conflict met andere servertaken die probeerden wijzigingen aan te brengen in dezelfde gegevens in de database. Dit probleem is opgelost door aanpassing van het vergrendelingsniveau voor het ophalen van gegevens voor UI-doeleinden voor de vensters waarbij het proces wordt uitgevoerd in de modus alleen-lezen. Het importproces voor PVU-tabellen mislukte in een bepaalde situatie. Bij het importproces voor de softwarecatalogus werden PID-gegevens voor bepaalde softwareproducten overgeslagen. Nadat deze fix is geïmplementeerd, moet een nieuwe softwarecatalogus worden geïmporteerd om de ontbrekende PID's in de database te vullen. Vanwege een defect in de code van de webinterface werden in bepaalde specifieke gevallen verkeerde vensters geopend. 4 IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

11 APAR Abstract Beschrijving IZ89531 Wrong capacity for bare matel with BIOS limit Wanneer het aantal logische processors groter was dan het aantal fysieke kernen op het fysieke systeem zonder enige virtualisatie, werd de subcapaciteit van de machine ingesteld op basis van het aantal logische processors in plaats van het aantal fysieke processorkernen. Dit kon gebeuren op fysieke x86-server zonder virtualisatie. IZ84436 IZ83568 IZ83402 IZ76600 WRONG PVU VALUE FOR 5570 NEHALEM PROCESSORS deadlocks on LIC.RES_GROUP_REL table GETTING S SAYING SCANS FAILED WHEN THEY WERE INDEED NOT SYNCHRONIZED ADM.PROD_INV.LINK_ID WITH ADM.LINK TABLE Op 5570 Nehalem-processors bepaalde de component Common Inventory Technology het processortype onjuist. De component die bij dit fixpack wordt geleverd, herkent het type correct. In grote systemen werden database-deadlocks veroorzaakt door wisselwerkingen tussen de msghandler-serverservices onderling. De programmacode voor vergrendeling van de database is aangepast om de kans op deadlocks zoveel mogelijk te verkleinen. berichten werden niet alleen verzonden wanneer agents de status Scan ontbreekt hadden, maar ook wanneer de scanstatus In behandeling was, wat betekent dat de server bleef wachten tot de scan vanaf een agent werd verzonden. Dit was onjuist omdat de status In behandeling van een softwarescan niet een fout of een waarschuwing aanduidt, maar enkel informatief is. Deze logica is gewijzigd zodat alleen een bericht worden verzonden wanneer een agent de status Scan ontbreekt heeft. In bepaalde gevallen werden records uit de tabel ADM.LINK gewist zonder dat gekoppelde records in de tabel ADM.PROD_INV werden gesynchroniseerd. Readme 5

12 APAR Abstract Beschrijving IZ72360 Add START_MSG and STOP_MSG to tlm script on HP Het opstartscript voor de agentservice voor het HP-platform was niet geheel compatibel met de richtlijnen voor dit type script. Dat veroorzaakte waarschuwingsberichten bij het starten of stoppen van de agentservice. Het script is aangepast conform de standaard. IV08405 IV04363 IV01721 IV01435 IV01065 NO INSTANCES OF THE SELECTED PRODUCTS TEST CONNECTION FOR HYPER-V SERVER FAILS. NullPointerException during communication with Hyper-V ILMT FAILS TO COLLECT INFORMATION ABOUT HYPER-V CLUSTER AGENTS ARE PERFORMING A SELF-UPDATE EVEN if disabled De query over het ophalen van instances van niet-bevestigde producten gebruikte een onjuiste gegevensbron. De testverbinding voor de Hyper-V-server mislukt wanneer een niet een niet-engelse versie van het Hyper-V-systeem wordt gebruikt. Een NullPointerException werd gegenereerd vanuit de methode ModelObjectFactory. gethostguests tijdens de communicatie met Hyper-V. De beheerserver probeert alle Hyper-V-knooppunten vanuit de cluster te bereiken, maar slaagt daar niet in wanneer het besloten netwerk voor de cluster-heartbeat is gedefinieerd. In bepaalde gevallen plande een agent automatische updates ook als deze op de server niet is geactiveerd. Dit gebeurde alleen in zeer specifieke omstandigheden (gebruik van SSL-protocol, threads race-voorwaarde voor threads aanwezig, sleuteldatabase zonder agentcertificaat voor serververificatie) en was sterk afhankelijk van de serverhardware en het besturingssysteem. 6 IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

13 APAR Abstract Beschrijving IV00719 Automatic report generation issue In bepaalde gevallen mislukte het automatisch genereren van PVU-rapporten. Dit werd veroorzaakt door een defect in de programmacode aan de kant van de server voor het genereren van rapporten. Systeemvereisten Meer informatie over hardware- en softwarecompatibiliteit vindt u in het gedeelte Installeren van het informatiecentrum. Installatie van het fixpack Lees de onderstaande instructies voor de installatie van het fixpack zorgvuldig door. Als u het fixpack eenmaal hebt geïnstalleerd, kunt u het niet meer automatisch verwijderen. Zie het onderwerp Vorige versie herstellen voor details over wat u moet doen om de vorige versie terug te krijgen. Het fixpack bestaat uit de volgende bestanden: Het pakket voor de serverimplementatie op de standaardversie van WebSphere Application Server: v TIV-ILMT-FP0002-server-WAS-Base.zip De pakketten voor de serverimplementatie op de geïntegreerde versie van WebSphere Application Server: v TIV-ILMT-FP0002-server-aix-ppc64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-hpux-parisc.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-ppc64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-s390_64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-x86_32.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-linux-x86_64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-solaris-sparc64.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-windows-x86_32.zip v TIV-ILMT-FP0002-server-windows-x86_64.zip Native agent-installatieprogramma's: v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-aix-ppc.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-hpux.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-i5os.zip v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-linux-ppc.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-linux-s390.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-linux-x86.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-solaris-sparc32.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-solaris-sparc64.tar.gz v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-solaris-x86_64.tar.gz Readme 7

14 v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-agent-windows-x86.zip Op SPB gebaseerde agent-installatieprogramma's: v TIV-ILMT-TAD4D-FP0002-SPB.zip Het fixpack moet alleen worden aangebracht op de servercomponent van License Metric Tool Het is niet nodig als patch voor de databasecomponent. Als de server van een oudere versie is, breng dan eerst een upgrade aan van de server naar versie De beheerserver kan niet alleen met het installatiebestand voor het fixpack worden geïnstalleerd. Meer informatie over de installatie van de server vindt u in het gedeelte Installeren van het informatiecentrum. Belangrijk: Controleer voordat u het fixpack aanbrengt, of er voldoende schijfruimte beschikbaar is in de directory waarin de beheerserver wordt geïnstalleerd. Voor het fixpack is tijdens de installatie een extra hoeveelheid schijfruimte van 520 MB benodigd. Opmerking: Tijdens de installatie van het fixpack op de beheerserver wordt de server door het script gestopt en opnieuw gestart. Als de server wordt uitgevoerd in een beveiligde WebSphere Application Server-cel, wordt u gevraagd om het gebruikers-id plus het wachtwoord voor de beveiligde cel te verstrekken. Zorg voor u start, dat u deze informatie bij de hand hebt. Voor de installatie van het fixpack op de geïntegreerde versie van WebSphere Application Server (of voor de upgrade van alleen de databasecomponent) gaat u als volgt te werk: 1. Meld u aan bij de computer waarop de beheerserver is geïnstalleerd, als beheerder (Administrator) op Windows-systemen, of als hoofdgebruiker (root) op UNIX-systemen. 2. Pak het fixpackbestand uit in een tijdelijke directory. 3. Start het installatiebestand behorend bij het platform waarop u het fixpack installeert. Dit is een scriptbestand met de volgende naamgeving: TIV-ILMT-FP0002-server<PLATFORM_NAME>.[bat sh]. Het installatiescript start. Opmerking: Er wordt geen licentieovereenkomst afgebeeld. Voor het fixpack gelden dezelfde voorwaarden als voor de licentie voor License Metric Tool. 4. Geef een directory op waarin de wizard een backup kan maken van uw serverconfiguratie en van andere bestanden die door het fixpack worden gewijzigd, en klik op Volgende. Opmerking: De vereiste hoeveelheid schijfruimte voor de backup hangt af van het platform waarop de beheerserver wordt geïnstalleerd, maar standaard is 520 MB schijfruimte vereist. 5. Het installatieprogramma brengt een patch aan op uw product naar fixpack versie 2. Deze stap is volledig automatisch. 6. Wanneer de installatie is voltooid en een bevestigingsbericht wordt afgebeeld, kiest u Volgende om de wizard af te sluiten. Voor de installatie van het fixpack op de standaardversie van WebSphere Application Server gaat u als volgt te werk: 1. Stop de server. 2. Maak een backup van de volgende directory's: 8 IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

15 a. <WEBSPHERE_INSTALLATION_PATH>/profiles/<PROFILE_NAME>/installedApps/ <CELL_NAME>/LMT-TAD4D_Agent_message_handler.ear/ com.ibm.license.mgmt.msghandler.web.war b. <WEBSPHERE_INSTALLATION_PATH>/systemApps/isclite.ear/lmt_admin.war 3. Overschrijf de bovenvermelde bestanden met die in het archief TIV-ILMT-FP0002-server-WAS-Base.zip. 4. Start de server. 5. Open de webinterface van de server, ga naar de pagina Info en controleer of de vermelde productversie is (7.2.1 Fixpack 2). Vorige versie herstellen Er is geen automatische methode beschikbaar om de installatie van dit fixpack ongedaan te maken. U moet de wijzigingen handmatig ongedaan maken op alle computers waarop het fixpack is geïnstalleerd. U verwijdert het fixpack als volgt van de beheerserver: 1. Stop de server. 2. Herstel de bestanden waarvan u een backup hebt gemaakt voordat u het fixpack installeerde. 3. Start de server opnieuw. U verwijdert het fixpack als volgt van een agent: v Maak de installatie van de agent ongedaan. v Installeer de oude versie van de agent. Readme 9

16 10 IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

17 Kennisgevingen Deze publicatie heeft betrekking op een gelicentieerd programma. Op gelicentieerde programma's rust auteursrecht. Zij blijven eigendom van IBM. Op gelicentieerde programma's zijn de Algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar bij uw IBM-leverancier. Verwijzing in deze publicatie naar producten (apparatuur en programmatuur) of diensten van IBM houdt niet in dat IBM deze ook zal uitbrengen in alle landen waar IBM werkzaam is. Neem contact op met uw IBM-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die momenteel beschikbaar zijn in uw land. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van IBM houdt niet in dat uitsluitend IBM-producten of -diensten gebruikt kunnen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van IBM. De gebruiker is verantwoordelijk voor de samenwerking van IBM-producten of -diensten met producten of diensten van anderen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door IBM. Mogelijk heeft IBM octrooien of octrooi-aanvragen met betrekking tot bepaalde in deze publicatie genoemde producten. Aan het feit dat deze publicatie aan u ter beschikking is gesteld, kan geen recht op licentie of ander recht worden ontleend. In deze publicatie kunnen technische onjuistheden en drukfouten staan. Mogelijk bevat deze publicatie verwijzingen naar producten die wel zijn geannonceerd maar op dit moment niet in uw land verkrijgbaar zijn, of naar producten die niet in uw land zijn geannonceerd. Verwijzing naar niet-geannonceerde producten houdt niet in dat IBM deze ook zal uitbrengen. IBM beslist op grond van zakelijke en technische overwegingen over de annoncering van een product. Informatie met betrekking tot niet door IBM gemaakte producten is afkomstig van de leveranciers van deze producten, hun gepubliceerde annonceringen of andere openbaar toegankelijke bronnen. IBM heeft deze producten niet getest en kan derhalve de prestaties, compatibiliteit en andere beweringen met betrekking tot niet door IBM gemaakte producten niet bevestigen. Vragen over de mogelijkheden van niet door IBM gemaakte producten moeten worden gericht aan de leveranciers van deze producten. Online publicaties Met betrekking tot online versies van dit boek bent u gerechtigd: v de documentatie die zich op de gegevensdrager bevindt te kopiëren, te wijzigen en af te drukken voor gebruik binnen uw onderneming, mits u de auteursrechtenvermelding, alle waarschuwingen en andere verplichte verklaringen op elke kopie of gedeeltelijke kopie reproduceert; en v het oorspronkelijke, ongewijzigde exemplaar van de documentatie over te dragen bij overdracht van het betreffende IBM-product (machine of programma) dat u gerechtigd bent over te dragen. Bij overdracht dient u alle kopieën van de documentatie te vernietigen. Copyright IBM Corp. 2002,

18 U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen die voortvloeien uit deze autorisatie. ER WORDEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES GEGEVEN, WAARONDER BEGREPEN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden kunnen stilzwijgende garanties niet worden uitgesloten. In dat geval is de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing. Niet-nakoming van de bovengenoemde voorwaarden houdt beëindiging in van deze autorisatie. Bij beëindiging van de autorisatie dient u de voor een machine leesbare documentatie te vernietigen. Merken IBM, het IBM-logo en ibm.com zijn merken van International Business Machines Corp., die wereldwijd in een groot aantal rechtsgebieden zijn geregistreerd. Benamingen van andere producten en diensten kunnen merken zijn van IBM of van andere ondernemingen. Een bijgewerkte lijst met merken van IBM is beschikbaar op internet via Copyright and trademark information op Intel, het Intel-logo, Intel Inside, het Intel Inside-logo, Intel Centrino, het Intel Centrino-logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium en Pentium zijn merken van Intel Corporation of dochterondernemingen daarvan in de Verenigde Staten en/of andere landen. Linux is een merk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft, Windows, Windows NT en het Windows-logo zijn merken Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. UNIX is een merk van The Open Group in de Verenigde Staten en/of andere landen. Java en alle op Java gebaseerde merken en logo's zijn merken van Oracle en/of daaraan gelieerde ondernemingen. 12 IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

19 Trefwoordenregister Copyright IBM Corp. 2002,

20 14 IBM License Metric Tool: Readme-bestand voor Fixpack TIV-ILMT-FP0002

21

22 Gedrukt in Nederland

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

DB2 Connect Versie 9.5

DB2 Connect Versie 9.5 DB2 Connect Versie 9.5 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Update maart 2008 GC14-5572-01 DB2 Connect Versie 9.5 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Update maart 2008 GC14-5572-01 Opmerking

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren

DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren SC14-2084-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren SC14-2084-00

Nadere informatie

DB2. Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect Versie 9 GC14-5569-00

DB2. Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect Versie 9 GC14-5569-00 DB2 DB2 Connect Versie 9 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5569-00 DB2 DB2 Connect Versie 9 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5569-00 Lees eerst Kennisgevingen. Deze publicatie

Nadere informatie

Novell Access Governance Suite

Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding Novell Access Governance Suite 3.6.2 29 mei 2009 www.novell.com Powered by Novell Access Governance Suite 3.6.2 Installatiehandleiding Juridische kennisgevingen Novell, Inc. biedt

Nadere informatie

SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25. Handleiding bij update van ondersteuningspakket

SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25. Handleiding bij update van ondersteuningspakket SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Handleiding bij update van ondersteuningspakket Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding....

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Nieuwe functies in deze release

Nieuwe functies in deze release IBM DB2 Universal Database Nieuwe functies in deze release Versie 7 SC14-5519-00 IBM DB2 Universal Database Nieuwe functies in deze release Versie 7 SC14-5519-00 Lees eerst Bijlage B. Kennisgevingen op

Nadere informatie

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers IBM Connections Versie 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers Bij deze uitgave Opmerking: Lees eerst "Kennisgevingen" Deze publicatie heeft betrekking op het programma

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 Handboek

Nadere informatie

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe 4.0.

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe 4.0. Leesmij-bestand voor Novell Vibe 4.0 Maart 2015 1 Productoverzicht Novell Vibe is een samenwerkingsprogramma voor ondernemingen, dat is ontworpen ter verbetering van de individuele productiviteit en teameffectiviteit

Nadere informatie

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2 Kaseya 2 Installatie en update van Kaseya Server Gebruikershandleiding Versie 6.2 November 9, 2011 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op

Nadere informatie

Nieuwe functies in deze release

Nieuwe functies in deze release IBM DB2 Universal Database Nieuwe functies in deze release Versie 7.2 SC14-5519-01 IBM DB2 Universal Database Nieuwe functies in deze release Versie 7.2 SC14-5519-01 Lees eerst Bijlage B. Kennisgevingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Installatiehandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee

Nadere informatie

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Mamut Business Software Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Versie 14 MBS.BKL.UPD.NL.141.1 Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Inhoud Over updates naar een nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.0 Support Package 10-2014-07-24 Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....3 2 Info

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Systeembeheer Een strategie voor backup en herstel plannen

Systeembeheer Een strategie voor backup en herstel plannen IBM Systems - iseries Systeembeheer Een strategie voor backup en herstel plannen Versie 5 Release 4 IBM Systems - iseries Systeembeheer Een strategie voor backup en herstel plannen Versie 5 Release 4

Nadere informatie

Installatiehandleiding. voor 6.3 en alle invoegtoepassingsmodulen

Installatiehandleiding. voor 6.3 en alle invoegtoepassingsmodulen Kaseya Server Setup Installatiehandleiding voor 6.3 en alle invoegtoepassingsmodulen June 12, 2013 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie

HP IP Console Viewer Gebruikershandleiding

HP IP Console Viewer Gebruikershandleiding HP IP Console Viewer Gebruikershandleiding Maart 2006 (Eerste uitgave) Artikelnummer 409053-331 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie