DEELS TRAP DEELS LIFT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEELS TRAP DEELS LIFT"

Transcriptie

1 veertiende jaargang nummer 8 april 2009 Wijkblad van de protestantse gemeente Bosbeskapel DEELS TRAP DEELS LIFT In de laatste week van maart vindt er een kleine verbouwing plaats in de Bosbeskapel: de trap van de centrale hal naar de benedenzalen wordt vervangen door een traplift. Daarmee wordt de benedenruimte toegankelijker voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. We spraken met Peter Soerel van de Wijkraad van Kerkrentmeesters om tekst en uitleg over deze verbouwing te krijgen. Uit dat gesprek werd ons duidelijk dat de Bosbeskapel wel een hele unieke traplift krijgt. Als alles volgens de planning verloopt zegt Peter Soerel dan begint de aannemer op maandag 23 maart met de sloop van de huidige trap. Ook de toegangsdeuren tussen de centrale hal en de trap worden verplaatst, om wat manoeuvreerruimte voor rolstoelen te creëren. Verder zal de aannemer de nissen onder de trap naar de kerkzaal afsluiten, zodat de stoelen en kratten uit het zicht kunnen worden opgeborgen. Op vrijdag 27 maart komt de liftleverancier de traplift installeren. Flexibele traplift De nieuwe traplift vervolgt Peter bestaat uit twee delen: een trap met vaste treden en een trap met flexibele treden. Deze flexibele treden kunnen met één druk op de knop aan elkaar worden geschoven tot een platform. Dat platform kan als een lift naar boven en beneden bewegen. Wordt het platform een minuut lang niet gebruikt, dan verandert het automatisch weer in een trap. Deze zogenaamde flexstep compact is een recent Deens ontwerp en wordt per project op maat gemaakt. Het is dus geen massaproductie, en ik moet eerlijk bekennen dat ik een dergelijk trapliftsysteem nog nergens heb gezien. Een adviseur van de gemeente heeft ons getipt toen we bezig waren met het aanvragen van subsidie. Anderen betalen Voor het beter toegankelijk maken van openbare gebouwen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden verstrekt de gemeente een subsidie legt Peter uit. In 2007 is de Wijkraad van Kerkrentmeesters begonnen met het maken van plannen voor een lift naar de benedenzalen. Aanvankelijk werd gedacht aan een stoeltjeslift, en daarvoor hebben we subsidie aangevraagd bij de gemeente. Die aanvraag werd door de gemeente gehonoreerd, maar een gemeente-adviseur maakte ons erop attent dat een stoeltjeslift geen ideale oplossing is, en dat er inmiddels een beter trapliftsysteem op de markt is. Omdat wij als kerkrentmeesters de meerwaarde van dit alternatieve systeem inzagen, hebben we in januari 2008 opnieuw een subsidie-aanvraag bij de gemeente ingediend, deze keer voor de flexstep compact. In juni 2008 gaf de gemeente groen licht. We hebben toen de offertes van Luykx de huisaannemer van de Protestantse Gemeente van Den Haag en van de liftleverancier naar het College van Kerkrentmeesters (CvK) gestuurd. De CvK verklaarde zich in december 2008 akkoord met de verbouwingsplannen. Nadat tenslotte ook de brandweer het plan had goedgekeurd, kon de opdracht worden verleend aan de aannemer en de liftleverancier. Omdat de liftfabrikant twaalf weken nodig heeft om de traplift te maken, kwamen we overeen om de verbouwing eind maart uit te voeren. De kosten bedragen ruim euro. De gemeente geeft een subsidie van euro; de rest wordt uit de pot Onderhoud Gebouwen van het CvK betaald. Nieuwe mensen en koffiekopjes Gelet op de vergrijzing van onze wijkgemeente is het een goede zaak dat alle ruimtes in het kerkgebouw goed bereikbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn stelt Peter. Ook kunnen de doordeweeks gebruikersgroepen zo nieuwe mensen aantrekken, die anders vanwege de slechte toegankelijkheid niet naar de activiteiten in de benedenzalen zouden komen. Verder kun je via de benedenruimte gemakkelijk in de tuin komen. En bovendien kun je de traplift bijvoorbeeld ook gebruiken voor een wagen met koffiekopjes. Verdere aanpassingen kerkgebouw We vragen aan Peter of er nog andere aanpassingen van het kerkgebouw op stapel staan. Peter somt eerst drie zaken op die de Wijkraad van Kerkrentmeesters vorig jaar bij de kop heeft genomen: geluid, kerkdeuren en internetaansluitingen. In 2008 is er een nieuwe geluidsinstallatie in de kerkzaal aangelegd. Daarmee worden ook de kerkdiensten opgenomen, een taak die René Roos en Hans Lorsheijd voor hun rekening nemen. Doorgaans kan de kerkdienst al een half uur na afloop van de dienst op de website van de vervolg op pagina 4

2 2 Agenda Kerkdiensten Bosbeskapel Datum Voorganger Dienst Collecte(n) 5 apr Ds. J.C. Eikelboom M.m.v. cantorij 1. Kerk in Actie: Totaal 2. Dovenpastoraat 9 apr Ds. J.C. Eikelboom uur Witte Donderdag; 1. Wijkdiaconie 2. Wijkgemeente Dienst van Schrift en Tafel 10 apr Ds. J.C. Eikelboom uur Goede Vrijdag 11 apr Ds. J.C. Eikelboom uur Stille Zaterdag; Paaswake 12 apr Ds. J.C. Eikelboom Pasen; m.m.v. cantorij 1. Diaconie 2. Kerkmuziek voor de wijk 19 apr Ds. N.W. den Bok 1. Kerk in Actie: Diaconaat 2. Gemeentecontact 26 apr Ds. A.R. de Meij Mecima 1. Diaconie: Buddyproject Jeugdformaat 2. Wijkgemeente 3 mei Ds. J.C. Eikelboom 1. Wijkdiaconie 2. Jubileumcollecte: 5 jaar PKN Begintijdstip kerkdiensten: uur, tenzij anders vermeld Jeugdkerk: 12 en 26 april, Bosbeskapel Vesper in de veertigdagentijd Datum Tijd 1 apr uur Huwelijksinzegeningen Datum Tijd Bruidspaar Voorganger Plaats 24 apr uur Mirjam Luijten en Sammie Zwartjes Ds. J. Mol (uit Bathmen) Bosbeskapel 25 apr uur Christi Benraadt en Rob Goudriaan Ds. J.C. Eikelboom Bosbeskapel Kerkdiensten Prevastichting Datum Voorganger 5 apr Ds. D. de Hulster-Nagy 10 apr (Goede Vrijdag) Ds. G. Kalsbeek 12 apr (Pasen) Dr. N. Schelhaas 19 apr Ds. J.J. de Haan 26 apr Ds. N. Aarnoutse-Zeeman Begintijdstip kerkdiensten: uur; adres: Mgr. Nolenslaan 20 Agenda overige activiteiten Datum Tijd Wat? Datum Tijd Wat? 2 apr uur Vergadering liturgiecommissie 20 apr uur Maandagmiddaggroep 8 apr uur Ouderengespreksgroep 20 apr uur Ontwikkeling van de joodse traditie 14 apr uur Vergadering wijkdiaconie 27 apr uur Vergadering moderamen 15 apr uur Jongerengespreksgroep Iedere dinsdagmiddag, uur, Ouderensoos Bosbeskapel Iedere dinsdagmorgen, uur, Creatieve Club Enkele zakelijke gegevens Predikant Ds. J.C. Eikelboom, Druivenstraat 53, 2564 VE Den Haag, tel , Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van uur en maandag- t/m donderdagavond van uur. Vrij: woensdagmiddag en zaterdag. Scriba: Mw. J.M. van der Jagt, Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag, tel , Ledenadministratie: J. Willemsen, Thorbeckelaan 338 b, 2564 BZ Den Haag, tel , Adres Bosbeskapel: Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag, tel Website:

3 3 Uit de doden opstaan Op de tweede zondag van de veertigdagentijd wordt van oudsher over de verheerlijking op de berg gelezen. Jezus in het stralend licht van de hemel met Mozes en Elia voor de ogen van drie discipelen. Nu ik dit schrijf, heeft deze lezing net een nieuwe week naar Pasen toe geopend. Het is maandagmorgen. En wat blijft er op maandag over van het licht dat s zondags op je leven valt? Het woord bij je houden Dit jaar lazen we het bericht van de verheerlijking uit het evangelie naar Marcus. Ik werd getroffen door een zin die je bij Mattheüs en Lucas niet zult vinden. Als Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes de berg afdalen, gebiedt de Heer zijn leerlingen aan niemand te vertellen wat zij hebben gezien behalve wanneer de mensenzoon uit de doden zal opstaan. En dan vervolgt Marcus: Dat woord houden zij bij zich en zoeken samen naar wat het is, dat uit de doden opstaan (Marcus 9: 10). Het ontroert me. Zij houden het woord van Jezus bij zich. Ze bewaren het. Dat deed Maria ook, woorden bewaren. Dat is, lijkt me, iets heel anders dan een mooi plekje zoeken in je geheugen en het woord daar parkeren tot je het misschien weer nodig hebt. Als je het dan tenminste nog kunt vinden. Een woord bij je houden is dat je het gaandeweg proeft. Dat je het herhaalt en nog eens uitspreekt. Dat je er, bij wijze van spreken, op kauwt. Dat je er mee bezig bent, bijvoorbeeld terwijl je boodschappen doet voor het paasontbijt. Maar ook: je merkt dat het woord met jou bezig is. Het valt je te binnen op de gekste momenten. Vlak voor het slapen gaan bijvoorbeeld. Of ik kijk naar buiten en zie twee hoogbejaarde buurtgenoten naar de winkel schuifelen om vers brood te kopen. Wat is het: uit de doden opstaan? Hoe zullen zij dat verstaan? En hoe versta ik het? Samen zoeken naar de betekenis Het woord van Jezus bewaren hoeft geen eenzaam avontuur te zijn. Het is volgens Marcus ook: samen zoeken naar de betekenis. De inspiratie en het gesprek. Het voedsel en de maaltijd. De weg van de enkeling en de ontmoetingen onderweg. Wat roept opstaan uit de doden bij jou op? Je zult het elkaar misschien niet vragen terwijl je even moet wachten bij de bakker. Maar toch, het houdt je bezig. En dat wil je delen met anderen. Het is te groot voor jou alleen. Wat deel je eigenlijk met elkaar als de Allerhoogste zijn mensen bijeenbrengt? Je wordt bijeengebracht, maar wat valt er te delen? Je kunt zeggen: je deelt in de kerk de belijdenis dat Jezus de Messias is. Je deelt van Zijn waarheid en van Zijn licht. Mij raakt het dieper als je zegt: wij delen in de kerk een vraag. Niet zomaar één, maar echt een vraag. Je deelt het niet-weten, het nog-niet-weten, je deelt het verlangen om te zien wat het is: uit de doden opstaan. Het trekt aan je ziel en dat herken je ook in anderen. Misschien heb je er nauwelijks woorden voor. Maar ergens in je bestaan is het woord van Jezus geland en het laat je niet meer los. Werkelijkheid van God op aarde Goed, een vraag. Misschien wel de vraag van ons leven. Maar is er ook een antwoord? Ik denk: in het licht van de opstanding is elk antwoord dat wij geven voorbarig. Bij voorbaat een maatje te groot voor ons. Ik bedoel te zeggen dat onze woorden te kort schieten om te zeggen wat Pasen is, wat opstaan uit de doden is. Het gaat voorbij aan de werkelijkheid die wij hier en nu kennen. Het duidt op een nieuwe werkelijkheid. Ik schrijf het en denk: begrijp ik wel wat ik schrijf? Pasen vertelt van de werkelijkheid van God op aarde. In de hemel hoeft het Paasfeest niet gevierd te worden. Maar op aarde, tegen de dood in. Tegen de doodsheid, de doodszucht en de doodsdrang in. Tegen de verlorenheid van de schepping in. Vanwege het verdriet dat onze harten zwaar maakt. Wakker worden in een nieuwe wereld Op Paasmorgen lezen we uit het evangelie naar Johannes. Opnieuw klinkt er een vraag, maar nu uit de mond van de opgewekte Heer. Hij stelt een vraag aan Maria Magdalena: Vrouwe, waarom deze weeklacht, wie zoek je hier? Voor haar was het vragen en zoeken, haar groot verlangen, uitgelopen in een weeklacht om de dood van Jezus. Nu wordt haar rouw doorbroken door zijn stem. En als Hij haar bij haar naam Maria roept, dan wordt zij wakker uit haar tranen, zoals Hij wakker geworden is uit zijn graf. Begrijp ik wat ik schrijf? Het duidt op liefde sterk als de dood. Het duidt op een graftuin die wordt herschapen tot een paradijs. Is dit het begin van een nieuwe wereld? Wonderlijk, het roept opnieuw een vraag op. Of meer: een gebed, want echte vragen zijn gesluierde gebeden. Heer Jezus, roep ons bij onze naam. Ds. Dolf Tielkemeijer

4 4 vervolg van pagina 1 Bosbeskapel worden beluisterd. De nieuwe geluidsinstallatie maakt het ook mogelijk om het geluid van de kerkzaal door te seinen naar de gemeentezaal. Verder zijn er nu ook microfoons beschikbaar in de gemeentezaal. De oude kerkdeuren waren erg slecht geworden en hadden geen brievenbus. Met de nieuwe deuren met ramen en een brievenbus willen we het open karakter van de Bosbeskapel naar de buurt toe accentueren. In de benedenruimtes en in de kerkzaal zijn internetaansluitingen aangebracht. Onze huurders, zoals de schaak- en bridgeclub, kunnen daar tegen betaling gebruik van maken. Verder zijn er nog diverse kleine verbeteringen doorgevoerd, zoals de bediening van de ventilatie in de keuken, een afstandsbediening voor de kerkverlichting en de kerkklokken, en de plaatsing van spaarlampen. Op dit moment is de Wijkraad van Kerkrentmeesters samen met een groep enthousiaste vrijwilligers bezig om de kerkruimtes in het weekend vaker te verhuren. Daarmee willen we sociale en culturele ontmoetingen stimuleren. Bovendien levert dit extra inkomsten op voor de Bosbeskapel. Ida Terluin ACTIVITEITEN IN DE WIJK Afscheid Fokke de Vries Op Palmzondag wuiven we Fokke de Vries uit. Hij gaat ons na zes jaar verlaten en we zullen hem missen. Hij wordt cantor en organist in Krimpen aan de IJssel en hij krijgt daar een mooie en grote cantorij. We gunnen hem deze muzikale kans, maar slikken zelf wel. Fokke is een inspirerende cantor en hij heeft onze cantorij op een speelse wijze geleid. Op een ontspannen wijze studeerde hij voor de dienst liederen in en hij kreeg de meesten van de gemeente daarin mee. Dat wil wat zeggen. Niet iedereen is ervan gediend iets te moeten instuderen. En sommigen zingen het liefst bekende liederen. Maar we proefden bij Fokke dat hij leefde in de muziek. Dat kwam over. En hij was niet streng. Dus ging je met een goed gevoel naar huis. We konden er best wat van. Persoonlijk heb ik die zes jaar met veel plezier met hem samengewerkt. We brachten elkaar op ideeën en dat leverde mooie muzikale diensten op. Het is inspirerend om als dominee zo n muzikale man naast je te hebben, die met leuke suggesties en voorstellen komt. Eigenlijk onmisbaar. Maar ja, hij gaat en wij moeten zonder hem verder. En hoe het nu verder met de cantorij gaat, is nog onderwerp van gesprek. Als er zich nu spontaan eens een aantal mannen zouden melden, zou de toekomst van de cantorij in elk geval verzekerd zijn. Even afwachten dus. Jan Eikelboom Diensten met Pasen Witte Donderdag De klassieke paasviering begint op Witte Donderdag. Met de kleur wit lopen we vooruit op Pasen. We vieren met elkaar

5 5 de instelling van het avondmaal. In het verleden vierden we avondmaal op Goede Vrijdag en dan kreeg de dienst makkelijk het karakter van een dodenherdenking. Op Witte Donderdag leggen we een verband met Pasen en zo wordt de levende Heer het centrum van de maaltijd. We vieren zijn blijvende aanwezigheid in de Geest. We vieren het avondmaal weer in de kring, waarin we brood en wijn aan elkaar doorgeven. De cantorij verleent haar medewerking onder leiding van Tineke de Vos. Goede Vrijdag Met Goede Vrijdag staat de tijd even stil. Het is het moment dat we onder het kruis worden geconfronteerd met wie wij zijn. Pasen maakt niet een grote en schitterende triomftocht door de wereld, maar de opgestane Heer stuit ook vandaag op weerstand. De geschiedenis herhaalt zich. Hij blijft in doodsnood tot het einde der tijden. Wij worden stil onder het kruis en overdenken zijn lijden en dood. Het wordt een meditatieve en muzikale dienst. Het lijdensevangelie uit Markus wordt gelezen. En een projectkoor onder leiding van Tineke de Vos verleent zijn medewerking. Paaswake Na jaren houden we voor het eerst weer een paaswake om uur. In de donkere nacht begroeten wij het licht. De Paaskaars zal worden binnengedragen en het licht zal zich door de kerk verspreiden. We lezen eerst uit het Oude Testament over de schepping, de belofte van leven en de dreiging van de dood. We kijken met elkaar uit naar nieuw leven, herschepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het doopwater zal in het doopvont worden uitgegoten en we worden uitgenodigd ons geloof en onze doop te bevestigen. En tenslotte vormen we een kring om het geheimenis van het leven in het avondmaal te vieren. Ook deze dienst zal een meditatief karakter hebben. Er wordt geen preek gehouden. Fluit- en pianospel zal de stilte verdiepen. Paasmorgen Dan vangt het nieuwe leven aan. Op de Paasmorgen kraait de haan niet om ons met de verloochening te confronteren, maar als teken dat een nieuwe dag, een nieuw leven begint. Het wordt een uitbundige dienst. Gerard de Goeij zal zingen. Maar we zingen allemaal het hoogste lied. Het dak mag er af. WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS Voorkeurlid na verhuizing Bij verhuizing in Den Haag buiten de Vruchten- en Notenbuurt wordt u automatisch lid van uw nieuwe wijkgemeente. Wilt u als betrokken gemeentelid bij de Bosbeskapel blijven horen dan kunt u voorkeurlid Bosbeskapel worden. Uw kerkelijke bijdrage (kerkbalans) komt dan ten gunste van de Bosbeskapel. Informatie over het voorkeurlidmaatschap kunt u krijgen bij onze ledenadministrateur Jan Willemsen, Thorbeckelaan 338 B, tel of via Willemsen. Schenkingen en legaten Van 20 tot 25 april organiseert een groot aantal organisaties op het terrein van goede doelen de Week van het testament. Wist u dat vele gemeenteleden niet alleen in het verleden maar ook in de afgelopen maanden iets hebben nagelaten aan de wijkgemeente Bosbeskapel? Met uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van de wijkgemeente Bosbeskapel. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkgemeente. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van de Bosbeskapel, kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Gemeente Den Haag. Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening. Wilt u meer weten dan kunt u het beste contact opnemen met de voorzitter van het college van wijkkerkrentmeesters Cees van der Zwan, tel , FINANCIËN Opbrengst collecten Datum 1e collecte Bedrag 2e collecte Bedrag Aantal bezoekers 1 feb Werelddiaconaat e 264,27 Wijkgemeente e 145, feb Wijkdiaconie e 136,97 Wijkkerkmuziek e 121, feb Diaconie e 192,72 Educatie e 148, feb Zending e 181,14 Wijkgemeente e 137,13 122

6 6 Enkele bank/gironummers Ten behoeve van: nummer Ten name van: Plaats Kerkelijke bijdragen Protestantse Gemeente s-gravenhage Den Haag (o.v.v.: AKB Bosbeskapel) Collectebonnen Bosbeskapel-collecterekening Den Haag (bij overschrijving graag vermelden wat u wilt ontvangen: aantal kaart(en) van 20 bonnen? 0,50 =? 10,00 en/of aantal kaart(en) van 20 bonnen á? 1,00 =? 20,00) Bijdragen/giften aan wijkgemeente Wijkraad van Kerkrentmeesters Bosbeskapel Den Haag Bijdragen/giften aan diaconie Diaconie Bosbeskapel Den Haag Bijdragen/giften aan Gemeentecontact Gemeentecontact Bosbeskapel Den Haag NIEUWS UIT DE GEMEENTE Jubileumcadeau Velen van u hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd hoe het is gegaan met het cadeau dat onze wijkpredikant in september van de gemeente ontving ter gelegenheid van zijn 25-jarig Haags jubileum. Graag informeren wij u hierover in dit nummer van Lopend Vuurtje dat verschijnt op het moment dat Jan Eikelboom en zijn vrouw Mariëtte, ergens in Nederland, dit cadeau consumeren. Onze wijkgemeente heeft voor dit cadeau bijna 2100 bijeengebracht. Een prachtig bedrag waarin de waardering tot uitdrukking komt voor het werk dat Jan in onze gemeente verricht. Aan Jan en Mariëtte werd een verrassingstocht door Nederland aangeboden. Na overleg met hen is bepaald dat deze tocht zou plaatsvinden van 20 t/m 27 maart. Uit onze gemeente werd een commissie samengesteld die deze tocht heeft voorbereid. Deze commissie heeft de opdracht met groot plezier volbracht. Wat is er immers leuker dan je in te leven in de vakantiedromen van een ander en daar een passend programma op samen te stellen. Jan en Mariëtte kennende moest het verrassingsprogramma een niet al te dwingend karakter hebben maar voldoende ruimte bieden voor eigen voorkeur en initiatief. Wij hebben de week ingedeeld in vier blokken waarbij voor elk blok een (gesloten) enveloppe met noodzakelijke informatie is samengesteld. In deze enveloppe, die de avond daarvoor pas mag worden geopend, is het betreffende hotel aangegeven, een reservering voor een theater, een schouwburgbezoek e.d. en een lijst van geselecteerde bezienswaardigheden die een bezoek waard zijn. Jan en Mariëtte zullen overnachten in Den Dungen, Holten, Muggenbeek/ Blokzijl en Westervelde/ Norg. Het door onze gemeente bijeengebrachte bedrag was veel meer dan verwacht. We hebben Jan en Mariëtte gevraagd van het resterende deel, een kunstwerk uit te zoeken als herinnering aan 25 jaar verbondenheid aan onze wijkgemeente. Met het oog hierop hebben we aan de lijst met geselecteerde suggesties voor een bezoek een paar ateliers toegevoegd. Ronald Oudshoorn ALLERLEI Amnesty International Palestijnse meisjes vrij Op 1 januari 2009 zijn Salwa Salah en Sara Siureh vrijgelaten na zeven maanden te hebben vastgezeten in de gevangenis Addamoun in Israël. Salwa en haar nichtje Sara, beiden 17 jaar, werden gearresteerd en zonder aanklacht of proces vier maanden in preventieve detentie geplaatst. Vervolgens werd deze detentie drie maanden verlengd. In november hebben wij een brief voor hen geschreven. U ziet dat onze schrijfactie soms succes heeft. Zondag 17 april zullen weer voorbeeldbrieven worden uitgereikt. Bep Dirkzwager, tel Gebedsvlaggen maken Tijdens de Haagse kerkendagen wordt de tuin van de Nieuwe Kerk versierd met gebedsvlaggen. Deze vlaggen zullen worden gemaakt onder leiding van de kunstenares Elly Poldervaart. Belangstellenden voor het deelnemen aan dit project worden uitgenodigd voor de inloopdag die op zaterdag 4 april tussen 9.30 en uur in de Lucaskerk, Om en Bij 2 wordt gehouden. Hier zullen teksten met

7 gouden inkt op 7 zijden doeken worden geschreven. De teksten hebben het thema: dankbaarheid. Hoe dankbaar zijn we voor wat we hebben, wie we zijn en wie er om ons heen zijn? In de maanden april en mei zullen de doeken in het atelier van Elly Poldervaart worden vervilt. Tijdens de inloopdag op 4 april kunt u informatie krijgen over deze workshops. De kosten voor deelname aan een workshop zijn 7,50. U kunt zich aanmelden of nadere informatie vragen bij Margriet Quarles van Ufford: LEVEN Het licht, de nacht, het land, de zee, k heb er geen enkel aandeel in, het was er al, vèr vóór mijn tijd, vanaf een eeuwenoud begin. Niets heb ik zelf bedacht, mijn vrouw niet, noch mijn kinderen en niet mijn ogen en mijn oren en mijn stem, geen bloem, geen vogel heb ik ikzelf verzonnen, ik weet het zeker, alle leven komt van Hem. Toon Hermans Wereldreis door Den Haag Op zondag 5 april kunt u, voor alweer de zeventiende keer, op Wereldreis door Den Haag. In die zeventien jaar is de Wereldreis uitgegroeid tot een evenement waar vele duizenden bezoekers, Hagenaars en niet-hagenaars, jaarlijks naar uit kijken. Een dag vol verrassende ontmoetingen, interessante uitwisselingen en goede gesprekken in een ontspannen sfeer in Den Haag. Vanaf het Nutshuis aan de Riviervismarkt rijden tussen en uur gratis bussen af en aan naar een aantal Wereldplekken in en rondom het centrum van Den Haag. Tijdens de Wereldreis 2009 staat het thema Wereldverhalen centraal. Verschillende Haagse culturele en religieuze organisaties laten u deze dag kennismaken met verhalen die een belangrijke rol spelen in hun cultuur of religie, en geven u hierbij uitleg. U krijgt informatie over de deelnemende organisaties en culturen, rondleidingen, en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Op diverse locaties worden multiculturele programma s, lezingen en workshops georganiseerd. Nieuw in deze Wereldreis is de deelname van de Stedenband Den Haag Warschau die u kennis laat maken met de Poolse cultuur. Voor meer informatie: , Contactpersonen: Marlies Los en Paul van Dort. 7 Hartelijk bedankt Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken die er aan heeft meegewerkt om mijn 80 ste verjaardag tot een onvergetelijke dag te maken. Alles is perfect gelopen. Hulde voor alle vrijwilligers in het bijzonder de kooksterren. Het was grandioos. Tiny Buis Commissie vraagt naar ervaringen met kerkorde Bij de kerkvereniging in 2004 is afgesproken dat de kerkorde van de Protestantse Kerk na vijf jaar zou worden geëvalueerd. De evaluatie staat daarom voor 2009 op de agenda van de generale synode. Met het oog daarop is de commissie Evaluatie Kerkorde een onderzoek gestart naar de ervaringen die plaatselijke gemeenten en bovenplaatselijke organen inmiddels hebben opgedaan met de kerkorde. De commissie onderzoekt hoe de kerkorde in de praktijk bevalt. Aan een selectie van zo n honderd kerkenraden en bovenplaatselijke organen (classes, colleges, synode) worden vragen voorgelegd waarover dit voorjaar gesprekken volgen. De commissie hoopt boven water te krijgen op welke punten de kerkordelijke regelingen kunnen worden verbeterd. De commissie is ook benieuwd naar de ervaringen van individuele kerkleden en ambtsdragers. Wie opmerkingen heeft over een kerkordelijke regeling, of ideeën voor een verbetering, kan deze toesturen aan: of aan: Commissie evaluatie kerkorde, p/a postbus 8398, 3503 RJ Utrecht. Na afronding van het onderzoek zal de commissie in de zomermaanden conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor mogelijke aanpassingen van de kerkorde. In november 2009 zal de commissie hierover rapporteren aan de synode. Meer informatie: BLOEMBINDERIJ VAN DER MAAT APPELSTRAAT VOLENDAMLAAN ZIEKENHUIS LEYENBURG Ruime sortering Boeketten en Bloemstukken Rouwbloemwerk (eigen lintendrukkerij) Bruidsboeketten De supermarkt voor wat extra s Bezorgservice Tel./fax: (070) Abrikozenplein PG Den Haag

8 8 Verhuisfenomeen Unieke Totaal Service Particuliere verhuizingen Verhuisdirigente Speciale service voor ouderen Kunst en antiek Schoonmaakservice Boedelbeheer Veiling- en goede doelen service Handyman Opslag Waar u ook naartoe verhuist, er is altijd wel een UTS vestiging bij u in de buurt. Wilt u meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening of een offerte aanvragen? of bel BANKETBAKKERIJ Specialiteit: Hazelnoottaarten Den Haag Weissenbruchstraat 1c tel Arabislaan 56 tel Wassenaar Kerkstraat 71 tel VOOR BEZORGING tel Wolga BJ Den Haag T (070) F (070) E Colofon Lopend Vuurtje verschijnt elf keer per jaar, telkens aan het begin van de maand. Redactie: Karel van Loon, Hans van Spanning, Ida Terluin, Jan de Vries. adres, ook voor aanlevering kopij: Adres voor inleveren kopij (tenzij elders anders vermeld): Jacques Urlusstraat 33, 2551GX Den Haag, tel Administratie en bezorging: tel Penningmeester: J.J. de Vries, tel ; ook voor het plaatsen van advertenties. Financiën: Giften zijn welkom op giro t.n.v. Wijkblad Bosbeskapel te Den Haag. Lopend Vuurtje is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. Nadere informatie hierover is te krijgen bij CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, te Ermelo, tel Lopend Vuurtje is ook te bekijken en als PDF-bestand te downloaden op in de rubriek Nieuws. 100m 2 hobbyplezier Pippelingstraat 30, 2564 RH s-gravenhage - Telefoon: Fax: al meer dan 35 jaar, een begrip in Den Haag! Uw officiële Gazelle en Peugeot dealer Loosduinse Hoofdstraat AL Den Haag Winkelcentrum Loosduinen Telefoon De kopij voor het meinummer dient uiterlijk zaterdag 11 april a.s. te worden ingeleverd op het bovengenoemd huisadres of op bovengenoemd adres. Later ontvangen kopij kan helaas niet worden verwerkt. Aangeboden kopij wordt waar nodig door de redactie bewerkt.

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 10 Kerkenwerk 11e jaargang nummer 179 Donderdag 24 april 2014 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Oet d n Biebel in t Wenters dialect In het zonnetje gezet

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof?

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 28 augustus tot 2 oktober 2015 No. 7 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Martin Buber,

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie