DEELS TRAP DEELS LIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEELS TRAP DEELS LIFT"

Transcriptie

1 veertiende jaargang nummer 8 april 2009 Wijkblad van de protestantse gemeente Bosbeskapel DEELS TRAP DEELS LIFT In de laatste week van maart vindt er een kleine verbouwing plaats in de Bosbeskapel: de trap van de centrale hal naar de benedenzalen wordt vervangen door een traplift. Daarmee wordt de benedenruimte toegankelijker voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. We spraken met Peter Soerel van de Wijkraad van Kerkrentmeesters om tekst en uitleg over deze verbouwing te krijgen. Uit dat gesprek werd ons duidelijk dat de Bosbeskapel wel een hele unieke traplift krijgt. Als alles volgens de planning verloopt zegt Peter Soerel dan begint de aannemer op maandag 23 maart met de sloop van de huidige trap. Ook de toegangsdeuren tussen de centrale hal en de trap worden verplaatst, om wat manoeuvreerruimte voor rolstoelen te creëren. Verder zal de aannemer de nissen onder de trap naar de kerkzaal afsluiten, zodat de stoelen en kratten uit het zicht kunnen worden opgeborgen. Op vrijdag 27 maart komt de liftleverancier de traplift installeren. Flexibele traplift De nieuwe traplift vervolgt Peter bestaat uit twee delen: een trap met vaste treden en een trap met flexibele treden. Deze flexibele treden kunnen met één druk op de knop aan elkaar worden geschoven tot een platform. Dat platform kan als een lift naar boven en beneden bewegen. Wordt het platform een minuut lang niet gebruikt, dan verandert het automatisch weer in een trap. Deze zogenaamde flexstep compact is een recent Deens ontwerp en wordt per project op maat gemaakt. Het is dus geen massaproductie, en ik moet eerlijk bekennen dat ik een dergelijk trapliftsysteem nog nergens heb gezien. Een adviseur van de gemeente heeft ons getipt toen we bezig waren met het aanvragen van subsidie. Anderen betalen Voor het beter toegankelijk maken van openbare gebouwen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden verstrekt de gemeente een subsidie legt Peter uit. In 2007 is de Wijkraad van Kerkrentmeesters begonnen met het maken van plannen voor een lift naar de benedenzalen. Aanvankelijk werd gedacht aan een stoeltjeslift, en daarvoor hebben we subsidie aangevraagd bij de gemeente. Die aanvraag werd door de gemeente gehonoreerd, maar een gemeente-adviseur maakte ons erop attent dat een stoeltjeslift geen ideale oplossing is, en dat er inmiddels een beter trapliftsysteem op de markt is. Omdat wij als kerkrentmeesters de meerwaarde van dit alternatieve systeem inzagen, hebben we in januari 2008 opnieuw een subsidie-aanvraag bij de gemeente ingediend, deze keer voor de flexstep compact. In juni 2008 gaf de gemeente groen licht. We hebben toen de offertes van Luykx de huisaannemer van de Protestantse Gemeente van Den Haag en van de liftleverancier naar het College van Kerkrentmeesters (CvK) gestuurd. De CvK verklaarde zich in december 2008 akkoord met de verbouwingsplannen. Nadat tenslotte ook de brandweer het plan had goedgekeurd, kon de opdracht worden verleend aan de aannemer en de liftleverancier. Omdat de liftfabrikant twaalf weken nodig heeft om de traplift te maken, kwamen we overeen om de verbouwing eind maart uit te voeren. De kosten bedragen ruim euro. De gemeente geeft een subsidie van euro; de rest wordt uit de pot Onderhoud Gebouwen van het CvK betaald. Nieuwe mensen en koffiekopjes Gelet op de vergrijzing van onze wijkgemeente is het een goede zaak dat alle ruimtes in het kerkgebouw goed bereikbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn stelt Peter. Ook kunnen de doordeweeks gebruikersgroepen zo nieuwe mensen aantrekken, die anders vanwege de slechte toegankelijkheid niet naar de activiteiten in de benedenzalen zouden komen. Verder kun je via de benedenruimte gemakkelijk in de tuin komen. En bovendien kun je de traplift bijvoorbeeld ook gebruiken voor een wagen met koffiekopjes. Verdere aanpassingen kerkgebouw We vragen aan Peter of er nog andere aanpassingen van het kerkgebouw op stapel staan. Peter somt eerst drie zaken op die de Wijkraad van Kerkrentmeesters vorig jaar bij de kop heeft genomen: geluid, kerkdeuren en internetaansluitingen. In 2008 is er een nieuwe geluidsinstallatie in de kerkzaal aangelegd. Daarmee worden ook de kerkdiensten opgenomen, een taak die René Roos en Hans Lorsheijd voor hun rekening nemen. Doorgaans kan de kerkdienst al een half uur na afloop van de dienst op de website van de vervolg op pagina 4

2 2 Agenda Kerkdiensten Bosbeskapel Datum Voorganger Dienst Collecte(n) 5 apr Ds. J.C. Eikelboom M.m.v. cantorij 1. Kerk in Actie: Totaal 2. Dovenpastoraat 9 apr Ds. J.C. Eikelboom uur Witte Donderdag; 1. Wijkdiaconie 2. Wijkgemeente Dienst van Schrift en Tafel 10 apr Ds. J.C. Eikelboom uur Goede Vrijdag 11 apr Ds. J.C. Eikelboom uur Stille Zaterdag; Paaswake 12 apr Ds. J.C. Eikelboom Pasen; m.m.v. cantorij 1. Diaconie 2. Kerkmuziek voor de wijk 19 apr Ds. N.W. den Bok 1. Kerk in Actie: Diaconaat 2. Gemeentecontact 26 apr Ds. A.R. de Meij Mecima 1. Diaconie: Buddyproject Jeugdformaat 2. Wijkgemeente 3 mei Ds. J.C. Eikelboom 1. Wijkdiaconie 2. Jubileumcollecte: 5 jaar PKN Begintijdstip kerkdiensten: uur, tenzij anders vermeld Jeugdkerk: 12 en 26 april, Bosbeskapel Vesper in de veertigdagentijd Datum Tijd 1 apr uur Huwelijksinzegeningen Datum Tijd Bruidspaar Voorganger Plaats 24 apr uur Mirjam Luijten en Sammie Zwartjes Ds. J. Mol (uit Bathmen) Bosbeskapel 25 apr uur Christi Benraadt en Rob Goudriaan Ds. J.C. Eikelboom Bosbeskapel Kerkdiensten Prevastichting Datum Voorganger 5 apr Ds. D. de Hulster-Nagy 10 apr (Goede Vrijdag) Ds. G. Kalsbeek 12 apr (Pasen) Dr. N. Schelhaas 19 apr Ds. J.J. de Haan 26 apr Ds. N. Aarnoutse-Zeeman Begintijdstip kerkdiensten: uur; adres: Mgr. Nolenslaan 20 Agenda overige activiteiten Datum Tijd Wat? Datum Tijd Wat? 2 apr uur Vergadering liturgiecommissie 20 apr uur Maandagmiddaggroep 8 apr uur Ouderengespreksgroep 20 apr uur Ontwikkeling van de joodse traditie 14 apr uur Vergadering wijkdiaconie 27 apr uur Vergadering moderamen 15 apr uur Jongerengespreksgroep Iedere dinsdagmiddag, uur, Ouderensoos Bosbeskapel Iedere dinsdagmorgen, uur, Creatieve Club Enkele zakelijke gegevens Predikant Ds. J.C. Eikelboom, Druivenstraat 53, 2564 VE Den Haag, tel , Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van uur en maandag- t/m donderdagavond van uur. Vrij: woensdagmiddag en zaterdag. Scriba: Mw. J.M. van der Jagt, Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag, tel , Ledenadministratie: J. Willemsen, Thorbeckelaan 338 b, 2564 BZ Den Haag, tel , Adres Bosbeskapel: Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag, tel Website:

3 3 Uit de doden opstaan Op de tweede zondag van de veertigdagentijd wordt van oudsher over de verheerlijking op de berg gelezen. Jezus in het stralend licht van de hemel met Mozes en Elia voor de ogen van drie discipelen. Nu ik dit schrijf, heeft deze lezing net een nieuwe week naar Pasen toe geopend. Het is maandagmorgen. En wat blijft er op maandag over van het licht dat s zondags op je leven valt? Het woord bij je houden Dit jaar lazen we het bericht van de verheerlijking uit het evangelie naar Marcus. Ik werd getroffen door een zin die je bij Mattheüs en Lucas niet zult vinden. Als Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes de berg afdalen, gebiedt de Heer zijn leerlingen aan niemand te vertellen wat zij hebben gezien behalve wanneer de mensenzoon uit de doden zal opstaan. En dan vervolgt Marcus: Dat woord houden zij bij zich en zoeken samen naar wat het is, dat uit de doden opstaan (Marcus 9: 10). Het ontroert me. Zij houden het woord van Jezus bij zich. Ze bewaren het. Dat deed Maria ook, woorden bewaren. Dat is, lijkt me, iets heel anders dan een mooi plekje zoeken in je geheugen en het woord daar parkeren tot je het misschien weer nodig hebt. Als je het dan tenminste nog kunt vinden. Een woord bij je houden is dat je het gaandeweg proeft. Dat je het herhaalt en nog eens uitspreekt. Dat je er, bij wijze van spreken, op kauwt. Dat je er mee bezig bent, bijvoorbeeld terwijl je boodschappen doet voor het paasontbijt. Maar ook: je merkt dat het woord met jou bezig is. Het valt je te binnen op de gekste momenten. Vlak voor het slapen gaan bijvoorbeeld. Of ik kijk naar buiten en zie twee hoogbejaarde buurtgenoten naar de winkel schuifelen om vers brood te kopen. Wat is het: uit de doden opstaan? Hoe zullen zij dat verstaan? En hoe versta ik het? Samen zoeken naar de betekenis Het woord van Jezus bewaren hoeft geen eenzaam avontuur te zijn. Het is volgens Marcus ook: samen zoeken naar de betekenis. De inspiratie en het gesprek. Het voedsel en de maaltijd. De weg van de enkeling en de ontmoetingen onderweg. Wat roept opstaan uit de doden bij jou op? Je zult het elkaar misschien niet vragen terwijl je even moet wachten bij de bakker. Maar toch, het houdt je bezig. En dat wil je delen met anderen. Het is te groot voor jou alleen. Wat deel je eigenlijk met elkaar als de Allerhoogste zijn mensen bijeenbrengt? Je wordt bijeengebracht, maar wat valt er te delen? Je kunt zeggen: je deelt in de kerk de belijdenis dat Jezus de Messias is. Je deelt van Zijn waarheid en van Zijn licht. Mij raakt het dieper als je zegt: wij delen in de kerk een vraag. Niet zomaar één, maar echt een vraag. Je deelt het niet-weten, het nog-niet-weten, je deelt het verlangen om te zien wat het is: uit de doden opstaan. Het trekt aan je ziel en dat herken je ook in anderen. Misschien heb je er nauwelijks woorden voor. Maar ergens in je bestaan is het woord van Jezus geland en het laat je niet meer los. Werkelijkheid van God op aarde Goed, een vraag. Misschien wel de vraag van ons leven. Maar is er ook een antwoord? Ik denk: in het licht van de opstanding is elk antwoord dat wij geven voorbarig. Bij voorbaat een maatje te groot voor ons. Ik bedoel te zeggen dat onze woorden te kort schieten om te zeggen wat Pasen is, wat opstaan uit de doden is. Het gaat voorbij aan de werkelijkheid die wij hier en nu kennen. Het duidt op een nieuwe werkelijkheid. Ik schrijf het en denk: begrijp ik wel wat ik schrijf? Pasen vertelt van de werkelijkheid van God op aarde. In de hemel hoeft het Paasfeest niet gevierd te worden. Maar op aarde, tegen de dood in. Tegen de doodsheid, de doodszucht en de doodsdrang in. Tegen de verlorenheid van de schepping in. Vanwege het verdriet dat onze harten zwaar maakt. Wakker worden in een nieuwe wereld Op Paasmorgen lezen we uit het evangelie naar Johannes. Opnieuw klinkt er een vraag, maar nu uit de mond van de opgewekte Heer. Hij stelt een vraag aan Maria Magdalena: Vrouwe, waarom deze weeklacht, wie zoek je hier? Voor haar was het vragen en zoeken, haar groot verlangen, uitgelopen in een weeklacht om de dood van Jezus. Nu wordt haar rouw doorbroken door zijn stem. En als Hij haar bij haar naam Maria roept, dan wordt zij wakker uit haar tranen, zoals Hij wakker geworden is uit zijn graf. Begrijp ik wat ik schrijf? Het duidt op liefde sterk als de dood. Het duidt op een graftuin die wordt herschapen tot een paradijs. Is dit het begin van een nieuwe wereld? Wonderlijk, het roept opnieuw een vraag op. Of meer: een gebed, want echte vragen zijn gesluierde gebeden. Heer Jezus, roep ons bij onze naam. Ds. Dolf Tielkemeijer

4 4 vervolg van pagina 1 Bosbeskapel worden beluisterd. De nieuwe geluidsinstallatie maakt het ook mogelijk om het geluid van de kerkzaal door te seinen naar de gemeentezaal. Verder zijn er nu ook microfoons beschikbaar in de gemeentezaal. De oude kerkdeuren waren erg slecht geworden en hadden geen brievenbus. Met de nieuwe deuren met ramen en een brievenbus willen we het open karakter van de Bosbeskapel naar de buurt toe accentueren. In de benedenruimtes en in de kerkzaal zijn internetaansluitingen aangebracht. Onze huurders, zoals de schaak- en bridgeclub, kunnen daar tegen betaling gebruik van maken. Verder zijn er nog diverse kleine verbeteringen doorgevoerd, zoals de bediening van de ventilatie in de keuken, een afstandsbediening voor de kerkverlichting en de kerkklokken, en de plaatsing van spaarlampen. Op dit moment is de Wijkraad van Kerkrentmeesters samen met een groep enthousiaste vrijwilligers bezig om de kerkruimtes in het weekend vaker te verhuren. Daarmee willen we sociale en culturele ontmoetingen stimuleren. Bovendien levert dit extra inkomsten op voor de Bosbeskapel. Ida Terluin ACTIVITEITEN IN DE WIJK Afscheid Fokke de Vries Op Palmzondag wuiven we Fokke de Vries uit. Hij gaat ons na zes jaar verlaten en we zullen hem missen. Hij wordt cantor en organist in Krimpen aan de IJssel en hij krijgt daar een mooie en grote cantorij. We gunnen hem deze muzikale kans, maar slikken zelf wel. Fokke is een inspirerende cantor en hij heeft onze cantorij op een speelse wijze geleid. Op een ontspannen wijze studeerde hij voor de dienst liederen in en hij kreeg de meesten van de gemeente daarin mee. Dat wil wat zeggen. Niet iedereen is ervan gediend iets te moeten instuderen. En sommigen zingen het liefst bekende liederen. Maar we proefden bij Fokke dat hij leefde in de muziek. Dat kwam over. En hij was niet streng. Dus ging je met een goed gevoel naar huis. We konden er best wat van. Persoonlijk heb ik die zes jaar met veel plezier met hem samengewerkt. We brachten elkaar op ideeën en dat leverde mooie muzikale diensten op. Het is inspirerend om als dominee zo n muzikale man naast je te hebben, die met leuke suggesties en voorstellen komt. Eigenlijk onmisbaar. Maar ja, hij gaat en wij moeten zonder hem verder. En hoe het nu verder met de cantorij gaat, is nog onderwerp van gesprek. Als er zich nu spontaan eens een aantal mannen zouden melden, zou de toekomst van de cantorij in elk geval verzekerd zijn. Even afwachten dus. Jan Eikelboom Diensten met Pasen Witte Donderdag De klassieke paasviering begint op Witte Donderdag. Met de kleur wit lopen we vooruit op Pasen. We vieren met elkaar

5 5 de instelling van het avondmaal. In het verleden vierden we avondmaal op Goede Vrijdag en dan kreeg de dienst makkelijk het karakter van een dodenherdenking. Op Witte Donderdag leggen we een verband met Pasen en zo wordt de levende Heer het centrum van de maaltijd. We vieren zijn blijvende aanwezigheid in de Geest. We vieren het avondmaal weer in de kring, waarin we brood en wijn aan elkaar doorgeven. De cantorij verleent haar medewerking onder leiding van Tineke de Vos. Goede Vrijdag Met Goede Vrijdag staat de tijd even stil. Het is het moment dat we onder het kruis worden geconfronteerd met wie wij zijn. Pasen maakt niet een grote en schitterende triomftocht door de wereld, maar de opgestane Heer stuit ook vandaag op weerstand. De geschiedenis herhaalt zich. Hij blijft in doodsnood tot het einde der tijden. Wij worden stil onder het kruis en overdenken zijn lijden en dood. Het wordt een meditatieve en muzikale dienst. Het lijdensevangelie uit Markus wordt gelezen. En een projectkoor onder leiding van Tineke de Vos verleent zijn medewerking. Paaswake Na jaren houden we voor het eerst weer een paaswake om uur. In de donkere nacht begroeten wij het licht. De Paaskaars zal worden binnengedragen en het licht zal zich door de kerk verspreiden. We lezen eerst uit het Oude Testament over de schepping, de belofte van leven en de dreiging van de dood. We kijken met elkaar uit naar nieuw leven, herschepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het doopwater zal in het doopvont worden uitgegoten en we worden uitgenodigd ons geloof en onze doop te bevestigen. En tenslotte vormen we een kring om het geheimenis van het leven in het avondmaal te vieren. Ook deze dienst zal een meditatief karakter hebben. Er wordt geen preek gehouden. Fluit- en pianospel zal de stilte verdiepen. Paasmorgen Dan vangt het nieuwe leven aan. Op de Paasmorgen kraait de haan niet om ons met de verloochening te confronteren, maar als teken dat een nieuwe dag, een nieuw leven begint. Het wordt een uitbundige dienst. Gerard de Goeij zal zingen. Maar we zingen allemaal het hoogste lied. Het dak mag er af. WIJKRAAD VAN KERKRENTMEESTERS Voorkeurlid na verhuizing Bij verhuizing in Den Haag buiten de Vruchten- en Notenbuurt wordt u automatisch lid van uw nieuwe wijkgemeente. Wilt u als betrokken gemeentelid bij de Bosbeskapel blijven horen dan kunt u voorkeurlid Bosbeskapel worden. Uw kerkelijke bijdrage (kerkbalans) komt dan ten gunste van de Bosbeskapel. Informatie over het voorkeurlidmaatschap kunt u krijgen bij onze ledenadministrateur Jan Willemsen, Thorbeckelaan 338 B, tel of via Willemsen. Schenkingen en legaten Van 20 tot 25 april organiseert een groot aantal organisaties op het terrein van goede doelen de Week van het testament. Wist u dat vele gemeenteleden niet alleen in het verleden maar ook in de afgelopen maanden iets hebben nagelaten aan de wijkgemeente Bosbeskapel? Met uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van de wijkgemeente Bosbeskapel. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkgemeente. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van de Bosbeskapel, kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Gemeente Den Haag. Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening. Wilt u meer weten dan kunt u het beste contact opnemen met de voorzitter van het college van wijkkerkrentmeesters Cees van der Zwan, tel , FINANCIËN Opbrengst collecten Datum 1e collecte Bedrag 2e collecte Bedrag Aantal bezoekers 1 feb Werelddiaconaat e 264,27 Wijkgemeente e 145, feb Wijkdiaconie e 136,97 Wijkkerkmuziek e 121, feb Diaconie e 192,72 Educatie e 148, feb Zending e 181,14 Wijkgemeente e 137,13 122

6 6 Enkele bank/gironummers Ten behoeve van: nummer Ten name van: Plaats Kerkelijke bijdragen Protestantse Gemeente s-gravenhage Den Haag (o.v.v.: AKB Bosbeskapel) Collectebonnen Bosbeskapel-collecterekening Den Haag (bij overschrijving graag vermelden wat u wilt ontvangen: aantal kaart(en) van 20 bonnen? 0,50 =? 10,00 en/of aantal kaart(en) van 20 bonnen á? 1,00 =? 20,00) Bijdragen/giften aan wijkgemeente Wijkraad van Kerkrentmeesters Bosbeskapel Den Haag Bijdragen/giften aan diaconie Diaconie Bosbeskapel Den Haag Bijdragen/giften aan Gemeentecontact Gemeentecontact Bosbeskapel Den Haag NIEUWS UIT DE GEMEENTE Jubileumcadeau Velen van u hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd hoe het is gegaan met het cadeau dat onze wijkpredikant in september van de gemeente ontving ter gelegenheid van zijn 25-jarig Haags jubileum. Graag informeren wij u hierover in dit nummer van Lopend Vuurtje dat verschijnt op het moment dat Jan Eikelboom en zijn vrouw Mariëtte, ergens in Nederland, dit cadeau consumeren. Onze wijkgemeente heeft voor dit cadeau bijna 2100 bijeengebracht. Een prachtig bedrag waarin de waardering tot uitdrukking komt voor het werk dat Jan in onze gemeente verricht. Aan Jan en Mariëtte werd een verrassingstocht door Nederland aangeboden. Na overleg met hen is bepaald dat deze tocht zou plaatsvinden van 20 t/m 27 maart. Uit onze gemeente werd een commissie samengesteld die deze tocht heeft voorbereid. Deze commissie heeft de opdracht met groot plezier volbracht. Wat is er immers leuker dan je in te leven in de vakantiedromen van een ander en daar een passend programma op samen te stellen. Jan en Mariëtte kennende moest het verrassingsprogramma een niet al te dwingend karakter hebben maar voldoende ruimte bieden voor eigen voorkeur en initiatief. Wij hebben de week ingedeeld in vier blokken waarbij voor elk blok een (gesloten) enveloppe met noodzakelijke informatie is samengesteld. In deze enveloppe, die de avond daarvoor pas mag worden geopend, is het betreffende hotel aangegeven, een reservering voor een theater, een schouwburgbezoek e.d. en een lijst van geselecteerde bezienswaardigheden die een bezoek waard zijn. Jan en Mariëtte zullen overnachten in Den Dungen, Holten, Muggenbeek/ Blokzijl en Westervelde/ Norg. Het door onze gemeente bijeengebrachte bedrag was veel meer dan verwacht. We hebben Jan en Mariëtte gevraagd van het resterende deel, een kunstwerk uit te zoeken als herinnering aan 25 jaar verbondenheid aan onze wijkgemeente. Met het oog hierop hebben we aan de lijst met geselecteerde suggesties voor een bezoek een paar ateliers toegevoegd. Ronald Oudshoorn ALLERLEI Amnesty International Palestijnse meisjes vrij Op 1 januari 2009 zijn Salwa Salah en Sara Siureh vrijgelaten na zeven maanden te hebben vastgezeten in de gevangenis Addamoun in Israël. Salwa en haar nichtje Sara, beiden 17 jaar, werden gearresteerd en zonder aanklacht of proces vier maanden in preventieve detentie geplaatst. Vervolgens werd deze detentie drie maanden verlengd. In november hebben wij een brief voor hen geschreven. U ziet dat onze schrijfactie soms succes heeft. Zondag 17 april zullen weer voorbeeldbrieven worden uitgereikt. Bep Dirkzwager, tel Gebedsvlaggen maken Tijdens de Haagse kerkendagen wordt de tuin van de Nieuwe Kerk versierd met gebedsvlaggen. Deze vlaggen zullen worden gemaakt onder leiding van de kunstenares Elly Poldervaart. Belangstellenden voor het deelnemen aan dit project worden uitgenodigd voor de inloopdag die op zaterdag 4 april tussen 9.30 en uur in de Lucaskerk, Om en Bij 2 wordt gehouden. Hier zullen teksten met

7 gouden inkt op 7 zijden doeken worden geschreven. De teksten hebben het thema: dankbaarheid. Hoe dankbaar zijn we voor wat we hebben, wie we zijn en wie er om ons heen zijn? In de maanden april en mei zullen de doeken in het atelier van Elly Poldervaart worden vervilt. Tijdens de inloopdag op 4 april kunt u informatie krijgen over deze workshops. De kosten voor deelname aan een workshop zijn 7,50. U kunt zich aanmelden of nadere informatie vragen bij Margriet Quarles van Ufford: LEVEN Het licht, de nacht, het land, de zee, k heb er geen enkel aandeel in, het was er al, vèr vóór mijn tijd, vanaf een eeuwenoud begin. Niets heb ik zelf bedacht, mijn vrouw niet, noch mijn kinderen en niet mijn ogen en mijn oren en mijn stem, geen bloem, geen vogel heb ik ikzelf verzonnen, ik weet het zeker, alle leven komt van Hem. Toon Hermans Wereldreis door Den Haag Op zondag 5 april kunt u, voor alweer de zeventiende keer, op Wereldreis door Den Haag. In die zeventien jaar is de Wereldreis uitgegroeid tot een evenement waar vele duizenden bezoekers, Hagenaars en niet-hagenaars, jaarlijks naar uit kijken. Een dag vol verrassende ontmoetingen, interessante uitwisselingen en goede gesprekken in een ontspannen sfeer in Den Haag. Vanaf het Nutshuis aan de Riviervismarkt rijden tussen en uur gratis bussen af en aan naar een aantal Wereldplekken in en rondom het centrum van Den Haag. Tijdens de Wereldreis 2009 staat het thema Wereldverhalen centraal. Verschillende Haagse culturele en religieuze organisaties laten u deze dag kennismaken met verhalen die een belangrijke rol spelen in hun cultuur of religie, en geven u hierbij uitleg. U krijgt informatie over de deelnemende organisaties en culturen, rondleidingen, en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Op diverse locaties worden multiculturele programma s, lezingen en workshops georganiseerd. Nieuw in deze Wereldreis is de deelname van de Stedenband Den Haag Warschau die u kennis laat maken met de Poolse cultuur. Voor meer informatie: , Contactpersonen: Marlies Los en Paul van Dort. 7 Hartelijk bedankt Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken die er aan heeft meegewerkt om mijn 80 ste verjaardag tot een onvergetelijke dag te maken. Alles is perfect gelopen. Hulde voor alle vrijwilligers in het bijzonder de kooksterren. Het was grandioos. Tiny Buis Commissie vraagt naar ervaringen met kerkorde Bij de kerkvereniging in 2004 is afgesproken dat de kerkorde van de Protestantse Kerk na vijf jaar zou worden geëvalueerd. De evaluatie staat daarom voor 2009 op de agenda van de generale synode. Met het oog daarop is de commissie Evaluatie Kerkorde een onderzoek gestart naar de ervaringen die plaatselijke gemeenten en bovenplaatselijke organen inmiddels hebben opgedaan met de kerkorde. De commissie onderzoekt hoe de kerkorde in de praktijk bevalt. Aan een selectie van zo n honderd kerkenraden en bovenplaatselijke organen (classes, colleges, synode) worden vragen voorgelegd waarover dit voorjaar gesprekken volgen. De commissie hoopt boven water te krijgen op welke punten de kerkordelijke regelingen kunnen worden verbeterd. De commissie is ook benieuwd naar de ervaringen van individuele kerkleden en ambtsdragers. Wie opmerkingen heeft over een kerkordelijke regeling, of ideeën voor een verbetering, kan deze toesturen aan: of aan: Commissie evaluatie kerkorde, p/a postbus 8398, 3503 RJ Utrecht. Na afronding van het onderzoek zal de commissie in de zomermaanden conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor mogelijke aanpassingen van de kerkorde. In november 2009 zal de commissie hierover rapporteren aan de synode. Meer informatie: BLOEMBINDERIJ VAN DER MAAT APPELSTRAAT VOLENDAMLAAN ZIEKENHUIS LEYENBURG Ruime sortering Boeketten en Bloemstukken Rouwbloemwerk (eigen lintendrukkerij) Bruidsboeketten De supermarkt voor wat extra s Bezorgservice Tel./fax: (070) Abrikozenplein PG Den Haag

8 8 Verhuisfenomeen Unieke Totaal Service Particuliere verhuizingen Verhuisdirigente Speciale service voor ouderen Kunst en antiek Schoonmaakservice Boedelbeheer Veiling- en goede doelen service Handyman Opslag Waar u ook naartoe verhuist, er is altijd wel een UTS vestiging bij u in de buurt. Wilt u meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening of een offerte aanvragen? of bel BANKETBAKKERIJ Specialiteit: Hazelnoottaarten Den Haag Weissenbruchstraat 1c tel Arabislaan 56 tel Wassenaar Kerkstraat 71 tel VOOR BEZORGING tel Wolga BJ Den Haag T (070) F (070) E Colofon Lopend Vuurtje verschijnt elf keer per jaar, telkens aan het begin van de maand. Redactie: Karel van Loon, Hans van Spanning, Ida Terluin, Jan de Vries. adres, ook voor aanlevering kopij: Adres voor inleveren kopij (tenzij elders anders vermeld): Jacques Urlusstraat 33, 2551GX Den Haag, tel Administratie en bezorging: tel Penningmeester: J.J. de Vries, tel ; ook voor het plaatsen van advertenties. Financiën: Giften zijn welkom op giro t.n.v. Wijkblad Bosbeskapel te Den Haag. Lopend Vuurtje is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. Nadere informatie hierover is te krijgen bij CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, te Ermelo, tel Lopend Vuurtje is ook te bekijken en als PDF-bestand te downloaden op in de rubriek Nieuws. 100m 2 hobbyplezier Pippelingstraat 30, 2564 RH s-gravenhage - Telefoon: Fax: al meer dan 35 jaar, een begrip in Den Haag! Uw officiële Gazelle en Peugeot dealer Loosduinse Hoofdstraat AL Den Haag Winkelcentrum Loosduinen Telefoon De kopij voor het meinummer dient uiterlijk zaterdag 11 april a.s. te worden ingeleverd op het bovengenoemd huisadres of op bovengenoemd adres. Later ontvangen kopij kan helaas niet worden verwerkt. Aangeboden kopij wordt waar nodig door de redactie bewerkt.

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

CONTACT MAKEN MET DE GEMEENTE

CONTACT MAKEN MET DE GEMEENTE zestiende jaargang nummer 9 mei 2011 Wijkblad van de protestantse gemeente Bosbeskapel CONTACT MAKEN MET DE GEMEENTE De lectoren en lectrices nemen tijdens de kerkdienst een bijzondere plaats in. Zij lezen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Kerkdienst op zondag 5 juni 2016 Voorganger: Ds. Liesbeth Oort Orgel/piano: Cees van Delft

Kerkdienst op zondag 5 juni 2016 Voorganger: Ds. Liesbeth Oort Orgel/piano: Cees van Delft Kerkdienst op zondag 5 juni 2016 Voorganger: Ds. Liesbeth Oort Orgel/piano: Cees van Delft 2 Orgel/pianospel Voorbereiding De kaarsen worden aan de paaskaars ontstoken. Welkom, inleiding tot moment van

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN Zie de mens ets van Rembrandt GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN KERKGESCHIEDENIS.DE INLEIDER

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Thema: De graankorrel Voorganger: Ds. Simon de Kam Ouderling: Johan

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT 4mei2014 thema Alseenheldishijverrezen voorganger: ds. Nico den Bok organist: David Jansen lezing: Martijn Nekkers Jaargang 3, nummer 18, zondag 04-05-2014

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst van Schrift en Tafel op zondag 10 september 2017, 12 e van de zomer in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts organist: Tymen Jan

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

S TA R T D I E N S T

S TA R T D I E N S T Je leven delen S TA R T D I E N S T thema: Je leven delen zondag 11 september 2016 10.00 uur De Graankorrel Protestantse gemeente s-graveland-ankeveen-kortenhoef Startzondag 2016 Binnenkomst in de kerkzaal

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Een stille week. Een bezinningsmoment aan het begin van de Stille Week. Je kunt beginnen een eenvoudige maaltijd koken met en

Een stille week. Een bezinningsmoment aan het begin van de Stille Week. Je kunt beginnen een eenvoudige maaltijd koken met en Een stille week Leeftijd: 13-16 Soort bijeenkomst: club, catechese Soort werkvorm: heel programma, dramatische expressie, muziek, film Thema: Pasen Tijdsduur: hele nacht of aparte bijeenkomsten van ongeveer

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Orde van dienst iedere zondag

Orde van dienst iedere zondag Orde van dienst iedere zondag Welkom Eerste lied Bemoediging Groet v Onze Hulp is in de Naam van de Heer, a die hemel en aarde gemaakt heeft.. a Amen. Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied - 290 Kyriegebed

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag beginnen we aan iets nieuws. Een nieuwe kerkenraad, een andere structuur, een andere organisatie. Kleiner en vooralsnog zonder voorzitter. Dat

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse De opgestane Heer, de Eerste dag Paasmorgen Feest van de opstanding van de Heer Zondag 31 maart 2013 - de klokken luiden - ontmoeting - orgelspel - de kaarsen worden

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Liturgische schikking van bloemen

Liturgische schikking van bloemen Op weg naar Kerst Op de vier zondagen van Advent volgen we het klassieke kerstverhaal: Maria krijgt bericht van de engel Gabriel, ze gaat op bezoek bij haar nicht Elizabeth. Maria zingt van blijdschap

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Zondag 15 maart 2015

Zondag 15 maart 2015 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Zondag 15 maart 2015 Vierde zondag in de Veertigdagentijd Thema: ' De gemeente als voorproefje van Pasen'. Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel.

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel. Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse 7 e zondag van de zomer 6 augustus 2017 'U gaf hen brood uit de hemel' Dienst van Schrift en Tafel. voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane Fioreze ontmoeting

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, 20.30 uur Grote Kerk Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Jaap Bubberman Geluid: Dries van Duinen Organist: Ton Veltkamp

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Vredeskerk. Lede 117, 3075 HH Rotterdam

Vredeskerk. Lede 117, 3075 HH Rotterdam Protestantse Wijkgemeente Rotterdam-Zuid Vredeskerk - Breepleinkerk www.vredeskerkrotterdam.nl Vredeskerk Lede 117, 3075 HH Rotterdam Voor alle informatie: Gerda den Dunnen tel. 010-419 25 73 e-mail: gj.den.dunnen@hetnet.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Middelburg.

Protestantse Gemeente Middelburg. 1 Beleidsplan scribaat: A.L.Gideonse-Dekker Seissingel 42 4334 AA Middelburg tel. 0118-611940 e-mail: sfgideonse@zeelandnet.nl Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg. 2013-2017. 1 2 Inhoud

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist:

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemstuk Liturgische bloemschikking.

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Soberheid vasten 40-dagen op weg naar Pasen oefenen in solidariteit en je

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Oosterlichtkerk. Paaswake en doopgedachtenis

Oosterlichtkerk. Paaswake en doopgedachtenis Oosterlichtkerk Paaswake en doopgedachtenis Stille zaterdag - 4 april 2015 Zaterdag - Paaswake Het Griekse mandylion betekent doek. Op de achtergrond van dit gezicht zie je inderdaad de plooien van een

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

0-100 dienst, voor jong en oud Thema: Kwijt raken en gevonden worden. Roeping van Petrus, mozaïek te Ravenna

0-100 dienst, voor jong en oud Thema: Kwijt raken en gevonden worden. Roeping van Petrus, mozaïek te Ravenna Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 0-100 dienst, voor jong en oud Thema: Kwijt raken en gevonden worden Roeping van Petrus, mozaïek te Ravenna Zondag 1 maart 2015 voorganger: ds. Joep de Valk kinderkring:

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie