Meedoen op eigen kracht:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meedoen op eigen kracht:"

Transcriptie

1 Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Met deze krant informeren wij u over de ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). mei 2015 Wie zijn onze partners? Onze medewerkers komen bij u thuis Elkaar een handje helpen Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: wat nu? Wmo-consulent ondersteunt gezin bij verbouwing De aanbouw voor onze zoon is een verademing Dienstencheque Drechtsteden, voor extra hulp in huishouden Bericht van Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Sinds 1 januari is het een feit: de nieuwe Wmo is van kracht gegaan. Het is nog even wennen voor alle betrokken partijen. In dit nummer van de Wmokrant praten we u graag bij. Waar ging het ook alweer om? De nieuwe Wmo is bedoeld om zorg voor de mensen die dat nodig hebben te behouden. Daar zijn veranderingen voor nodig, want de manier waarop het tot nu toe geregeld is, wordt te duur. Even kennismaken De veranderingen houden onder meer in dat iedere inwoner van de Drechtsteden die nu een Wmo indicatie heeft, bezoek krijgt van een van onze Wmo-consulenten. Tijdens dat bezoek bespreekt de Wmo-consulent samen met u welke ondersteuning u krijgt en of we dit misschien slimmer kunnen organiseren. In deze krant stellen we een aantal Wmo-consulenten aan u voor. Binnen de nieuwe Wmo werken we met verschillende andere organisaties samen aan goede zorg voor alle inwoners van de Drechtsteden. Twee van die organisaties stellen we in dit nummer ook aan u voor: MEE Drechtsteden en de nieuwe Sociale Teams uit Dordrecht. U leest meer over wat deze organisaties voor u kunnen betekenen. Filmpje Omdat we begrijpen dat een huisbezoek spannend kan zijn, hebben we een kort filmpje gemaakt. Hierin ziet u hoe zo n huisbezoek in zijn werk gaat en wat u dus kunt verwachten. U vindt het filmpje op onze website In de buurt Ook starten we een nieuwe serie in deze krant: In de buurt. Binnen de Drechtsteden zijn verschillende organisaties actief die steun en hulp aanbieden. Bijvoorbeeld voor klusjes in huis, hulp bij het invullen van formulieren of om af en toe samen leuke dingen te doen. In elke gemeente zijn wel plekken waar u met dit soort vragen terecht kunt. De komende Wmo-kranten belichten we elke keer een andere gemeente. In dit nummer gaan we naar Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Daarnaast hebben we weer veel nuttige en handige informatie voor u verzameld en praat de Regionale Adviesraad Wmo u bij over hun activiteiten. Kijkt u ook eens op onze website? Het laatste nieuws vindt u daar het snelst. En bij vragen kunt u natuurlijk altijd bellen met onze Klantenservice: (op werkdagen van uur tot uur).

2 INFORMATIEKRANT WMO IN DE DRECHTSTEDEN Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Naast de Sociale Dienst Drechtsteden houden ook andere instanties zich bezig met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook bij deze instanties kunt u terecht met vragen over uw zorg. Heeft u een zorgvraag? Dan gaat u eerst naar uw eigen gemeente. In iedere gemeente bestaan algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Denk hierbij aan een buurthuis of een maaltijdvoorziening. Een aantal gemeenten beschikt over een Sociaal Team of Wmo-loket. Zij weten bijvoorbeeld welke algemene voorzieningen er in uw buurt zijn en ondersteunen u bij het vinden van een oplossing. Voor meer informatie kijkt u op de website van uw gemeente of informeert u bij uw gemeente waar u moet zijn. Het kan zijn dat u niet geholpen bent met een algemene voorziening. Dan heeft u maatwerk nodig. Voor maatwerk komt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Onder maatwerk valt alles waar een Wmo-indicatie voor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, individuele begeleiding of een logeervoorziening. Voor vragen over maatwerk kijkt u op onze website of belt u met onze Klantenservice via Onderdeel van de Wmo-indicatie is een keukentafelgesprek met een Wmo-consulent van de Sociale Dienst. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij dit gesprek? Bijvoorbeeld omdat er niemand in uw omgeving is die u hierbij kan helpen? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. U kunt hiervoor gratis terecht bij MEE Drechtsteden. Kijk voor meer informatie op of bel Voor alle maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Dit houdt in dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen, wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie over de eigen bijdrage neemt u contact op met het CAK via of telefonisch via (gratis). Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert vanaf 2015 uw pgb en betaalt de rekeningen aan uw zorgverlener(s). Voor vragen over uw pgb neemt u contact op met de SVB via of telefonisch via Is uw kind jonger dan 18, dan valt de zorg voor hem of haar binnen de wet Jeugdzorg. Uw eigen gemeente kan u hier meer over vertellen. Voor meer informatie kijkt u op de website van jeugdzorg, Onze partners Het goed organiseren van zorg is alleen mogelijk als er wordt samengewerkt tussen alle partijen die daarbij betrokken zijn. In deze rubriek stellen we deze keer twee partijen voor die samen met de Sociale Dienst werken aan goede zorg in de Drechtsteden: MEE Drechtsteden en de Sociale Teams uit Dordrecht. MEE DRECHTSTEDEN MEE Drechtsteden biedt steuntje in de rug bij keukentafelgesprek Het valt niet voor iedereen mee om zelf goed op een rijtje te zetten wat ze aan ondersteuning nodig hebben of om alleen het gesprek aan te gaan met een Wmo-consulent. Wij kunnen mensen daarbij begeleiden, zegt Vanessa Groenenberg van de cliëntenondersteuning van MEE Drechtsteden. We bespreken van tevoren wat hun beperking is, kijken samen of ze een netwerk hebben waarop ze een beroep kunnen doen en welke voorzieningen en diensten voor hen geschikt zouden zijn. Denk aan de formulierenbrigade, die mensen helpt bij het invullen van papieren. Uit de voorbereidende gesprekken blijkt dat mensen best vaak goed inzicht hebben in hun eigen situatie. Maar we merken dat ze het fijn vinden dat er iemand naast hen staat. We bieden een steuntje in de rug. SOCIAAL TEAM Wat doet het Sociaal Team? Dordrecht heeft vijf Sociale Teams: in het Centrum, Oost, Crabbehof en Krispijn en Wielwijk. Renske Zweistra is coördinator van het Sociaal Team in Wielwijk. Ze vertelt: In het Sociaal Team werken mensen van verschillende organisaties samen. Wij geven informatie, advies en ondersteuning bij alle vragen waar mensen in het dagelijks leven tegenaan lopen. Denk aan vragen over zorg en gezondheid, gezin en relatie en ook over wonen, werk en inkomen en vrijetijdsbesteding. Net als de Wmo-consulenten kijken wij eerst naar wat mensen zelf kunnen of ze een beroep kunnen doen op familie en vrienden en welke andere mogelijkheden er zijn om hen te ondersteunen. Werkt het Sociaal Team samen met Wmo-consulenten? Als blijkt dat mensen toch een Wmo-voorziening nodig hebben, kunnen ze deze zelfstandig aanvragen of dit laten doen door iemand uit hun netwerk. Lukt dat niet, dan kan het Sociaal Team hierbij helpen. We kunnen bijvoorbeeld meedenken hoe iemand de aanvraag het best kan indienen. Soms zijn we ook aanwezig bij het gesprek met een Wmo-consulent. Deze consulenten werken net als ons wijkgericht. Hierdoor kennen we elkaar en zijn de lijnen kort. Waar nodig trekken we samen op om voor mensen passende ondersteuning te vinden.

3 Onze Wmo-consulenten met onder andere: Sylvia Verzijl middelste rij vijfde van rechts, Charlotte Drop voorste rij tweede van rechts en Hannelore van Hamburg voorste rij eerste van rechts. Onze medewerkers komen bij u thuis Onze Wmo-consulenten komen dit jaar bij u op bezoek om een nieuwe zorgindicatie te kunnen bepalen. Daarom stellen we hen op deze foto graag even aan u voor. Zij gaan met u in gesprek om te horen welke ondersteuning u al krijgt of nodig hebt en of u dit zelf kunt regelen met bijvoorbeeld familieleden, vrienden of vrijwilligers. Is het wellicht mogelijk een beroep te doen op andere organisaties? En wat kan de Sociale Dienst Drechtsteden daarnaast voor u betekenen? Onze medewerkers werken allemaal al langere tijd in de zorg en welzijn en kunnen daarom goed vaststellen welke ondersteuning het best bij u past. Sylvia Verzijl Zowel in de geestelijke gezondheidszorg als de jeugdzorg heb ik de afgelopen jaren bepaald welke zorg mensen nodig hadden. Als Wmo-consulent ga ik nu met mensen thuis in gesprek over wat echt noodzakelijk is om zelfstandig of beschermd te kunnen wonen. Samen kijken we niet langer naar de beperkingen, maar naar de mogelijkheden. Hoe krijg je je leven weer op de rails, waar ben je mee geholpen? We bespreken ook wat iemand aan zorg heeft gehad en wat dit heeft opgeleverd. Ja, we hebben te maken met bezuinigingen, maar we zoeken samen naar alternatieven en laten mensen echt niet alleen staan. Charlotte Drop Voordat ik als Wmo-consulent aan de slag ging, heb ik gewerkt binnen de GGZ en bij MEE Drechtsteden. Binnen de GGZ werkte ik op verschillende locaties, zoals in activiteitencentra, in woonvoorzieningen en tot slot als ambulant (mobiel) begeleidster. Binnen MEE Drechtsteden was ik consulente voor mensen met een verstandelijke beperking en had ik een specialisatie op het gebied van autisme. Vanuit mijn ervaring weet ik welke mogelijkheden er zijn. Maar ook of er in de bestaande ondersteuning iets ontbreekt of anders kan worden geregeld. Zo kan ik goed met mensen meedenken en hen adviseren. Hannelore van Hamburg Als sociaal cultureel werker bij een jeugdcentrum in Papendrecht was ik verantwoordelijk voor het kinderwerk. Ik organiseerde en begeleidde activiteiten voor kinderen en jongeren. Bij de Sociale Dienst Drechtsteden heb ik te maken met een voor mij nieuwe groep mensen. Daarom volg ik interne trainingen en ga ik nu nog met een collega op huisbezoek. Zodra een melding bij ons binnenkomt, bellen we dat de aanvrager een telefoontje kan verwachten voor een afspraak. Dat geeft mensen al rust, is mijn ervaring. Het vaststellen van de juiste ondersteuning doen we vervolgens in goed overleg en heel zorgvuldig.

4 INFORMATIEKRANT WMO IN DE DRECHTSTEDEN Elkaar een handje helpen In de Drechtsteden zijn diverse initiatieven door en voor bewoners om elkaar een handje te helpen. Deze keer belichten we Hip (Hulp in Praktijk) van A tot Z, actief in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Iedereen die zelfstandig woont, heeft wel eens een klusje in huis of vindt het fijn om een praatje te maken of begeleid te worden bij een bezoek aan het ziekenhuis. Niet iedereen kan hiervoor een beroep doen op familie of vrienden of beschikt over voldoende inkomen om hulp in te kopen. HiP van A tot Z heeft betrouwbare hulpbieders in de buurt, die graag de handen uit de mouwen willen steken. Wij werven onze hulpbieders bij de 25 aangesloten kerken in deze twee gemeenten. Zij zijn bereid om kortdurende klussen te doen: een formulier invullen, een muurtje schilderen, een lamp ophangen, een boom snoeien, een wandeling maken, iemand naar het ziekenhuis brengen, licht coördinator Marianne Kik toe. Mensen van alle leeftijden kunnen een beroep doen op HiP. Ouderen, maar ook een alleenstaande ouder of een mantelzorger, die eens ontlast wil worden. Voorwaarde is wel dat mensen weinig tot geen financiële middelen hebben. Hulp aanvragen kan via de telefonische helpdesk , van maandag tot donderdag van 9.00 tot uur of via de website De computer zorgt voor een match tussen hulpvrager en hulpbieder, die zelf contact opneemt en een afspraak maakt. Marianne Kik: Een match maken lukt vrijwel altijd. Er zijn altijd mensen die willen omkijken naar elkaar. Dat is toch geweldig. Het geeft jezelf ook een goed gevoel als je iemand kan helpen. H.I. Ambacht Zwijndrecht Alblasserdam Papendrecht Dordrecht Sli Afschaffing WTCG: wat nu? Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra zorgkosten en soms ook minder inkomsten. Daarom kregen zij via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) jaarlijks een financiële bijdrage in deze kosten, de korting op de eigen bijdrage. Dit is gestopt in Omdat de bijdrage achteraf werd uitbetaald, is het pas dit jaar merkbaar. De maandelijkse kosten voor mensen met een zorgvoorziening kunnen flink zijn toegenomen. Welke andere mogelijkheden zijn er? Wat is er precies veranderd? De regering vindt dat gemeenten mensen gerichter en daarom goedkoper kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap. Daarom zijn landelijke regelingen stopgezet. De facturen voor de eigen bijdrage zijn dit jaar daarom een stuk hoger dan vorige jaren. Wat kunt u doen? - veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om de eigen bijdrage op te nemen in het zorgverzekeringspakket. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en bespreek de mogelijkheden. - sommige kosten die te maken hebben met uw ziekte, mag u van de belasting aftrekken. Bijvoorbeeld kosten voor dieet, hulpmiddelen en medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Hoeveel u mag aftrekken, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Neem contact op met de Belastingdienst voor meer informatie. - Heeft u speciale, niet verzekerbare kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap, dan kunt u mogelijk een beroep doen op bijzondere bijstand. Er wordt dan wel gekeken naar uw inkomen én vermogen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden, Kijk onder het kopje Minima. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer Wat is er gebeurd met het geld dat gebruikt werd voor de korting op de eigen bijdrage? Een deel van dit budget is naar gemeenten gegaan. In het geval van de Drechtsteden wordt dat geld beheerd door de Sociale Dienst. Omdat het budget veel lager is dan voorheen, hebben de Drechtsteden besloten het in te zetten voor de groep die de bijdrage het hardst nodig heeft. Dat zijn mensen met lage inkomsten en hoge meerkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap. In de Drechtsteden kunnen zij via een collectieve zorgverzekering voor minima met flinke korting toch goed verzekerd zijn. Aanmelden voor deze collectieve verzekering kan alleen aan het eind van het jaar. In de volgende Wmo-krant vertellen wij u meer.

5 Wmo-consulent ondersteunt gezin bij verbouwing De aanbouw voor onze zoon is een verademing De aanbouw aan de woning van Agnes en René Raaphorst en hun drie kinderen valt nauwelijks op. Toch zijn deze extra vierkante meters van groot belang voor de meervoudig gehandicapte Steven en de rest van het Zwijndrechtse gezin. Het is de enige manier om hem thuis te kunnen verzorgen. Vanaf een grote foto op de muur kijken de 11-jarige Steven, zijn grote zus Lisa en broertje Marco lachend de woonkamer in. Steven heeft onder meer het Kabukisyndroom. Daardoor heeft hij een geestelijke en lichamelijke achterstand en het niveau van een tweejarige. Steven kan lopen, maar heeft heel weinig energie en ligt daarom graag en vaak op de grond. Hij werkt ook niet mee bij het optillen, vertelt moeder Agnes. Aanvankelijk wist het gezin zich in de vorige woning nog te redden. We hadden daar een kleine aanbouw waar zijn bedje net in kon staan, maar wassen moest boven gebeuren. Toen ik zwanger werd van onze jongste zoon was Steven vier jaar. Hem de trap op tillen werd te zwaar en we moesten een andere oplossing zoeken. Wmo-consulent Eerst is onderzocht of het voor Steven met zijn handicap mogelijk was om thuis te blijven wonen. Na een positieve uitkomst keken Agnes en René samen met een Wmo-consulent naar de optie voor een traplift of een Portakabin in de kleine tuin. Maar er bleef niets anders over dan verhuizen. De Wmo-consulent heeft eerst voor ons uitgezocht of we bij een ander huis recht hadden op een grotere aanbouw en hoe we dat moesten aanvragen. Toen we eenmaal een ander huis hadden gevonden, regelde ze ook de architect, het overleg met het kadaster, de financiering en de offertes van de aannemers. Ook de nodige uitbreiding van de woonkamer en keuken, die we zelf hebben bekostigd, kon in een keer worden meegenomen. Binnen drie maanden was het voor elkaar. Het is allemaal heel goed gegaan, vertelt Agnes. Verademing De Wmo-consulent heeft ervaring met dit soort trajecten en ze heeft ons echt heel goed bijgestaan. Nu hebben we een superfijn huis en de ruimte van Steven is een verademing. We kunnen hem nu makkelijk onder de douche zetten of in zijn bed leggen als hij moe is of het even niet naar zijn zin heeft. Dan laten we de deur gewoon open en is ie er toch gewoon bij. Hij zoekt ook zelf steeds vaker zijn eigen kamer met zijn eigen speelgoed op. Dat is hij steeds meer aan het ontdekken. In de aanbouw met kleurrijke muren is ruimte voor een groot bed dat kan worden afgesloten en enkele kasten. Ook een kleine rollator staat er geparkeerd; die gebruikt Steven om zich in huis mee voort te bewegen. Via de Wmo beschikt hij over een aangepaste rolstoel, die wordt afgestemd op zijn groei. De rolstoelfiets waarop hij verzot is, kreeg hij van de plaatselijke Rabobank. Logeren Steven bezoekt dagopvang de Kleine Oase in zijn woonplaats - hij leert en ontwikkelt zich nog steeds. En twee keer per maand logeert hij een weekeinde in een speciale voorziening, zodat zijn zus en broer ook de volle aandacht van hun ouders kunnen krijgen. Als Steven thuis is draait nu eenmaal alles om hem. Maar zolang het kan, proberen we hem thuis te verzorgen.

6 Dienstencheque Drechtsteden voor extra hulp in het huishouden Heeft u een Wmo indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning? En wilt u extra hulp zoals ramen wassen, grote schoonmaak of begeleiding bij activiteiten? Dan kunt u hiervoor vanaf maandag 20 april gebruik maken van de Dienstencheque Drechtsteden. De dienstencheque kost 6,50 waarmee u een uur huishoudelijke hulp inkoopt. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. De echte kosten voor een uur hulp bij het huishouden zijn 23,00. De gemeente betaalt de rest van het bedrag. Voor deze regeling geldt op = op. Wie kan een dienstencheque kopen? De cheque is bedoeld voor iedereen met een Wmo indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO), HO uitgebreid en HOZ (Huishoudelijke Ondersteuning Zorgstudio). In september, is naar verwachting, de cheque ook aan te vragen door 75-plussers in de Drechtsteden. Voor welke diensten is de cheque bedoeld? Heeft u nu al hulp bij het huishouden? De dienstencheque komt niet in plaats van deze hulp, maar is voor extra werkzaamheden zoals: ramen wassen, grote schoonmaak, was- en strijkservice, boodschappen doen en begeleiding bij activiteiten. Regionaal Portefeuillehouder Maatschappelijke Ondersteuning Karin Lambrechts: De dienstencheques komen niet in de plaats van geïndiceerde zorg, maar zijn een geheel vrijblijvende extra service en maken aanvullende hulp aantrekkelijker. En zo zorgen we er meteen voor dat bij de aanbieders van huishoudelijke hulp meer mensen aan het werk kunnen blijven. U kunt de Dienstencheque Drechtsteden aanvragen via Bericht van Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Het is goed om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden omdat wij er voor ú zijn. De regionale adviesraad houdt voor u in de gaten hoe de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de Drechtsteden wordt uitgevoerd. Belangrijk is dat een ieder die dat nodig heeft de juiste ondersteuning krijgt, in voldoende mate en van de gewenste kwaliteit. De maatwerkvoorzieningen zijn heel bepalend om de doelstelling, langer zelfstandig wonen, op een goed kwalitatief niveau te realiseren. Hierbij is de samenstelling van de raad van groot belang. De raad is nu samengesteld uit zes leden vanuit de lokale adviesraden en drie ervaringsdeskundigen uit de verzorging, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Omdat de leden uit de lokale Wmo raden komen of uit sectorbelangengroepen, werken we met korte lijnen, zij zitten dicht bij de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen. Door die korte lijnen kunnen kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen snel gesignaleerd worden en ter discussie gesteld worden in de raad. De raad kan ongevraagd aanbevelingen doen aan de Sociale Dienst Drechtsteden of het Drechtstedenbestuur. Deze aanbevelingen moeten wel regionaal toepasbaar zijn. De raad is dit jaar gestart met een volledige bezetting van mensen die een grote betrokkenheid hebben en dicht bij de dagelijkse praktische uitvoering staan. Helaas is begin dit jaar de vertegenwoordiger van Papendrecht, de heer Ad Raaijmakers, overleden. Zijn enthousiasme voor het werk in de raad werkte aanstekelijk. Er is nog geen opvolger bekend, wel is er intussen een kandidaat voorgesteld. De eerste adviezen zijn door de raad gegeven en door het Drechtstedenbestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden positief ontvangen. Wij vinden belangrijk dat bij beperkte huishoudelijke hulp ook een beperkte eigen bijdrage hoort, dit voorstel is overgenomen. In de twee vergaderingen die zijn geweest, zijn er nog geen structurele noodzakelijke verbeteringen aan de uitvoering van de Wmo gemeld. Wel zullen we met zijn allen de vinger aan de pols moeten houden. In 2015 is een nieuw proces gestart, samen zullen we er keihard aan moeten werken om het een succes te laten worden. Hierbij is de samenwerking nodig van politici, bestuurders, uitvoerende professionals en gebruikers. Het geheim van vooruit komen is beginnen met lopen. Ir. Pieter Struijs Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Adviesraad Wmo, Deze informatiekrant is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden voor de Wmo klanten in de Drechtsteden. Redactie: Team Communicatie Sociale Dienst Drechtsteden Ontwerp en productie: Drukkerij RAD, Dordrecht Fotografie: Ronald van den Heerik Fotografie/ Sociale Dienst Drechtsteden Redactieadres: U kunt ons iedere werkdag bereiken van 9.00 tot uur op (078) Postadres: Sociale Dienst Drechtsteden, Afdeling Wmo, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen

Wmo maatwerkvoorziening. Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Wmo maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 2 Huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen Inhoud Zelfstandig leven en

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

maatschappelijke ondersteuning

maatschappelijke ondersteuning Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Nederland verandert, de zorg verandert mee Regionale Wmo-Adviesraad Cliëntenparticipatie voor de Drechtsteden Met deze krant informeren wij u over

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Met deze krant informeren wij u over de ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met deze krant informeren wij u over de ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Vergoeding voor indirecte medische kosten via Bijzondere Bijstand Wie zijn onze partners? Henri zit beter in zijn vel Met deze krant informeren wij

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

krant WMO Cliëntondersteuners zijn er voor u Dienstencheques verlengd tot 1 juli 2018 Rekenhulp voor eigen bijdrage Drechthopper nieuws November 2017

krant WMO Cliëntondersteuners zijn er voor u Dienstencheques verlengd tot 1 juli 2018 Rekenhulp voor eigen bijdrage Drechthopper nieuws November 2017 WMO krant November 2017 Met onder andere: Dienstencheques verlengd tot 1 juli 2018 Rekenhulp voor eigen bijdrage Cliëntondersteuners zijn er voor u Drechthopper nieuws Samen werken aan zelfstandigheid

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO?

INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO? JEUGDHULP EN WMO 2015 INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO? 4. ZELF UW ZORG OF HULP REGELEN MET HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

WMO. De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO

WMO. De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO WMO De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO 1 WMO De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen De Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg de Wmo,

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Hulp of ondersteuning nodig? 4 Waarvoor kunt u bij t Loket terecht? 5 Wie werken er bij t Loket? 5 Hoe werken we? 5 2. Ik

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De Wmo is er voor iedereen Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo is er voor iedereen Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning Wat verandert er in uw regio en gemeente? Lees het in deze krant. ze p De nt is en o.nl s kra lez uw te ie k n oo ma e h t De nieuwe Wmo is er voor

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Zorgkosten. Jaargang 19 no.10 november 2015

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Zorgkosten. Jaargang 19 no.10 november 2015 Jaargang 19 no.10 november 2015 Deze maand: Zorgkosten en een laag inkomen - Tegemoetkoming Zorgkosten - Zorgverzekering VGZ Zuid-Limburgpakket Campagne Burenhulp Vacatures vrijwilligerswerk Sluitingsdagen

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie