Meedoen op eigen kracht:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meedoen op eigen kracht:"

Transcriptie

1 Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Met deze krant informeren wij u over de ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). mei 2015 Wie zijn onze partners? Onze medewerkers komen bij u thuis Elkaar een handje helpen Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: wat nu? Wmo-consulent ondersteunt gezin bij verbouwing De aanbouw voor onze zoon is een verademing Dienstencheque Drechtsteden, voor extra hulp in huishouden Bericht van Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Sinds 1 januari is het een feit: de nieuwe Wmo is van kracht gegaan. Het is nog even wennen voor alle betrokken partijen. In dit nummer van de Wmokrant praten we u graag bij. Waar ging het ook alweer om? De nieuwe Wmo is bedoeld om zorg voor de mensen die dat nodig hebben te behouden. Daar zijn veranderingen voor nodig, want de manier waarop het tot nu toe geregeld is, wordt te duur. Even kennismaken De veranderingen houden onder meer in dat iedere inwoner van de Drechtsteden die nu een Wmo indicatie heeft, bezoek krijgt van een van onze Wmo-consulenten. Tijdens dat bezoek bespreekt de Wmo-consulent samen met u welke ondersteuning u krijgt en of we dit misschien slimmer kunnen organiseren. In deze krant stellen we een aantal Wmo-consulenten aan u voor. Binnen de nieuwe Wmo werken we met verschillende andere organisaties samen aan goede zorg voor alle inwoners van de Drechtsteden. Twee van die organisaties stellen we in dit nummer ook aan u voor: MEE Drechtsteden en de nieuwe Sociale Teams uit Dordrecht. U leest meer over wat deze organisaties voor u kunnen betekenen. Filmpje Omdat we begrijpen dat een huisbezoek spannend kan zijn, hebben we een kort filmpje gemaakt. Hierin ziet u hoe zo n huisbezoek in zijn werk gaat en wat u dus kunt verwachten. U vindt het filmpje op onze website In de buurt Ook starten we een nieuwe serie in deze krant: In de buurt. Binnen de Drechtsteden zijn verschillende organisaties actief die steun en hulp aanbieden. Bijvoorbeeld voor klusjes in huis, hulp bij het invullen van formulieren of om af en toe samen leuke dingen te doen. In elke gemeente zijn wel plekken waar u met dit soort vragen terecht kunt. De komende Wmo-kranten belichten we elke keer een andere gemeente. In dit nummer gaan we naar Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Daarnaast hebben we weer veel nuttige en handige informatie voor u verzameld en praat de Regionale Adviesraad Wmo u bij over hun activiteiten. Kijkt u ook eens op onze website? Het laatste nieuws vindt u daar het snelst. En bij vragen kunt u natuurlijk altijd bellen met onze Klantenservice: (op werkdagen van uur tot uur).

2 INFORMATIEKRANT WMO IN DE DRECHTSTEDEN Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Naast de Sociale Dienst Drechtsteden houden ook andere instanties zich bezig met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook bij deze instanties kunt u terecht met vragen over uw zorg. Heeft u een zorgvraag? Dan gaat u eerst naar uw eigen gemeente. In iedere gemeente bestaan algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Denk hierbij aan een buurthuis of een maaltijdvoorziening. Een aantal gemeenten beschikt over een Sociaal Team of Wmo-loket. Zij weten bijvoorbeeld welke algemene voorzieningen er in uw buurt zijn en ondersteunen u bij het vinden van een oplossing. Voor meer informatie kijkt u op de website van uw gemeente of informeert u bij uw gemeente waar u moet zijn. Het kan zijn dat u niet geholpen bent met een algemene voorziening. Dan heeft u maatwerk nodig. Voor maatwerk komt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Onder maatwerk valt alles waar een Wmo-indicatie voor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, individuele begeleiding of een logeervoorziening. Voor vragen over maatwerk kijkt u op onze website of belt u met onze Klantenservice via Onderdeel van de Wmo-indicatie is een keukentafelgesprek met een Wmo-consulent van de Sociale Dienst. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij dit gesprek? Bijvoorbeeld omdat er niemand in uw omgeving is die u hierbij kan helpen? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. U kunt hiervoor gratis terecht bij MEE Drechtsteden. Kijk voor meer informatie op of bel Voor alle maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Dit houdt in dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen, wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie over de eigen bijdrage neemt u contact op met het CAK via of telefonisch via (gratis). Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert vanaf 2015 uw pgb en betaalt de rekeningen aan uw zorgverlener(s). Voor vragen over uw pgb neemt u contact op met de SVB via of telefonisch via Is uw kind jonger dan 18, dan valt de zorg voor hem of haar binnen de wet Jeugdzorg. Uw eigen gemeente kan u hier meer over vertellen. Voor meer informatie kijkt u op de website van jeugdzorg, Onze partners Het goed organiseren van zorg is alleen mogelijk als er wordt samengewerkt tussen alle partijen die daarbij betrokken zijn. In deze rubriek stellen we deze keer twee partijen voor die samen met de Sociale Dienst werken aan goede zorg in de Drechtsteden: MEE Drechtsteden en de Sociale Teams uit Dordrecht. MEE DRECHTSTEDEN MEE Drechtsteden biedt steuntje in de rug bij keukentafelgesprek Het valt niet voor iedereen mee om zelf goed op een rijtje te zetten wat ze aan ondersteuning nodig hebben of om alleen het gesprek aan te gaan met een Wmo-consulent. Wij kunnen mensen daarbij begeleiden, zegt Vanessa Groenenberg van de cliëntenondersteuning van MEE Drechtsteden. We bespreken van tevoren wat hun beperking is, kijken samen of ze een netwerk hebben waarop ze een beroep kunnen doen en welke voorzieningen en diensten voor hen geschikt zouden zijn. Denk aan de formulierenbrigade, die mensen helpt bij het invullen van papieren. Uit de voorbereidende gesprekken blijkt dat mensen best vaak goed inzicht hebben in hun eigen situatie. Maar we merken dat ze het fijn vinden dat er iemand naast hen staat. We bieden een steuntje in de rug. SOCIAAL TEAM Wat doet het Sociaal Team? Dordrecht heeft vijf Sociale Teams: in het Centrum, Oost, Crabbehof en Krispijn en Wielwijk. Renske Zweistra is coördinator van het Sociaal Team in Wielwijk. Ze vertelt: In het Sociaal Team werken mensen van verschillende organisaties samen. Wij geven informatie, advies en ondersteuning bij alle vragen waar mensen in het dagelijks leven tegenaan lopen. Denk aan vragen over zorg en gezondheid, gezin en relatie en ook over wonen, werk en inkomen en vrijetijdsbesteding. Net als de Wmo-consulenten kijken wij eerst naar wat mensen zelf kunnen of ze een beroep kunnen doen op familie en vrienden en welke andere mogelijkheden er zijn om hen te ondersteunen. Werkt het Sociaal Team samen met Wmo-consulenten? Als blijkt dat mensen toch een Wmo-voorziening nodig hebben, kunnen ze deze zelfstandig aanvragen of dit laten doen door iemand uit hun netwerk. Lukt dat niet, dan kan het Sociaal Team hierbij helpen. We kunnen bijvoorbeeld meedenken hoe iemand de aanvraag het best kan indienen. Soms zijn we ook aanwezig bij het gesprek met een Wmo-consulent. Deze consulenten werken net als ons wijkgericht. Hierdoor kennen we elkaar en zijn de lijnen kort. Waar nodig trekken we samen op om voor mensen passende ondersteuning te vinden.

3 Onze Wmo-consulenten met onder andere: Sylvia Verzijl middelste rij vijfde van rechts, Charlotte Drop voorste rij tweede van rechts en Hannelore van Hamburg voorste rij eerste van rechts. Onze medewerkers komen bij u thuis Onze Wmo-consulenten komen dit jaar bij u op bezoek om een nieuwe zorgindicatie te kunnen bepalen. Daarom stellen we hen op deze foto graag even aan u voor. Zij gaan met u in gesprek om te horen welke ondersteuning u al krijgt of nodig hebt en of u dit zelf kunt regelen met bijvoorbeeld familieleden, vrienden of vrijwilligers. Is het wellicht mogelijk een beroep te doen op andere organisaties? En wat kan de Sociale Dienst Drechtsteden daarnaast voor u betekenen? Onze medewerkers werken allemaal al langere tijd in de zorg en welzijn en kunnen daarom goed vaststellen welke ondersteuning het best bij u past. Sylvia Verzijl Zowel in de geestelijke gezondheidszorg als de jeugdzorg heb ik de afgelopen jaren bepaald welke zorg mensen nodig hadden. Als Wmo-consulent ga ik nu met mensen thuis in gesprek over wat echt noodzakelijk is om zelfstandig of beschermd te kunnen wonen. Samen kijken we niet langer naar de beperkingen, maar naar de mogelijkheden. Hoe krijg je je leven weer op de rails, waar ben je mee geholpen? We bespreken ook wat iemand aan zorg heeft gehad en wat dit heeft opgeleverd. Ja, we hebben te maken met bezuinigingen, maar we zoeken samen naar alternatieven en laten mensen echt niet alleen staan. Charlotte Drop Voordat ik als Wmo-consulent aan de slag ging, heb ik gewerkt binnen de GGZ en bij MEE Drechtsteden. Binnen de GGZ werkte ik op verschillende locaties, zoals in activiteitencentra, in woonvoorzieningen en tot slot als ambulant (mobiel) begeleidster. Binnen MEE Drechtsteden was ik consulente voor mensen met een verstandelijke beperking en had ik een specialisatie op het gebied van autisme. Vanuit mijn ervaring weet ik welke mogelijkheden er zijn. Maar ook of er in de bestaande ondersteuning iets ontbreekt of anders kan worden geregeld. Zo kan ik goed met mensen meedenken en hen adviseren. Hannelore van Hamburg Als sociaal cultureel werker bij een jeugdcentrum in Papendrecht was ik verantwoordelijk voor het kinderwerk. Ik organiseerde en begeleidde activiteiten voor kinderen en jongeren. Bij de Sociale Dienst Drechtsteden heb ik te maken met een voor mij nieuwe groep mensen. Daarom volg ik interne trainingen en ga ik nu nog met een collega op huisbezoek. Zodra een melding bij ons binnenkomt, bellen we dat de aanvrager een telefoontje kan verwachten voor een afspraak. Dat geeft mensen al rust, is mijn ervaring. Het vaststellen van de juiste ondersteuning doen we vervolgens in goed overleg en heel zorgvuldig.

4 INFORMATIEKRANT WMO IN DE DRECHTSTEDEN Elkaar een handje helpen In de Drechtsteden zijn diverse initiatieven door en voor bewoners om elkaar een handje te helpen. Deze keer belichten we Hip (Hulp in Praktijk) van A tot Z, actief in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Iedereen die zelfstandig woont, heeft wel eens een klusje in huis of vindt het fijn om een praatje te maken of begeleid te worden bij een bezoek aan het ziekenhuis. Niet iedereen kan hiervoor een beroep doen op familie of vrienden of beschikt over voldoende inkomen om hulp in te kopen. HiP van A tot Z heeft betrouwbare hulpbieders in de buurt, die graag de handen uit de mouwen willen steken. Wij werven onze hulpbieders bij de 25 aangesloten kerken in deze twee gemeenten. Zij zijn bereid om kortdurende klussen te doen: een formulier invullen, een muurtje schilderen, een lamp ophangen, een boom snoeien, een wandeling maken, iemand naar het ziekenhuis brengen, licht coördinator Marianne Kik toe. Mensen van alle leeftijden kunnen een beroep doen op HiP. Ouderen, maar ook een alleenstaande ouder of een mantelzorger, die eens ontlast wil worden. Voorwaarde is wel dat mensen weinig tot geen financiële middelen hebben. Hulp aanvragen kan via de telefonische helpdesk , van maandag tot donderdag van 9.00 tot uur of via de website De computer zorgt voor een match tussen hulpvrager en hulpbieder, die zelf contact opneemt en een afspraak maakt. Marianne Kik: Een match maken lukt vrijwel altijd. Er zijn altijd mensen die willen omkijken naar elkaar. Dat is toch geweldig. Het geeft jezelf ook een goed gevoel als je iemand kan helpen. H.I. Ambacht Zwijndrecht Alblasserdam Papendrecht Dordrecht Sli Afschaffing WTCG: wat nu? Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra zorgkosten en soms ook minder inkomsten. Daarom kregen zij via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) jaarlijks een financiële bijdrage in deze kosten, de korting op de eigen bijdrage. Dit is gestopt in Omdat de bijdrage achteraf werd uitbetaald, is het pas dit jaar merkbaar. De maandelijkse kosten voor mensen met een zorgvoorziening kunnen flink zijn toegenomen. Welke andere mogelijkheden zijn er? Wat is er precies veranderd? De regering vindt dat gemeenten mensen gerichter en daarom goedkoper kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap. Daarom zijn landelijke regelingen stopgezet. De facturen voor de eigen bijdrage zijn dit jaar daarom een stuk hoger dan vorige jaren. Wat kunt u doen? - veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om de eigen bijdrage op te nemen in het zorgverzekeringspakket. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en bespreek de mogelijkheden. - sommige kosten die te maken hebben met uw ziekte, mag u van de belasting aftrekken. Bijvoorbeeld kosten voor dieet, hulpmiddelen en medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Hoeveel u mag aftrekken, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Neem contact op met de Belastingdienst voor meer informatie. - Heeft u speciale, niet verzekerbare kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap, dan kunt u mogelijk een beroep doen op bijzondere bijstand. Er wordt dan wel gekeken naar uw inkomen én vermogen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden, Kijk onder het kopje Minima. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer Wat is er gebeurd met het geld dat gebruikt werd voor de korting op de eigen bijdrage? Een deel van dit budget is naar gemeenten gegaan. In het geval van de Drechtsteden wordt dat geld beheerd door de Sociale Dienst. Omdat het budget veel lager is dan voorheen, hebben de Drechtsteden besloten het in te zetten voor de groep die de bijdrage het hardst nodig heeft. Dat zijn mensen met lage inkomsten en hoge meerkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap. In de Drechtsteden kunnen zij via een collectieve zorgverzekering voor minima met flinke korting toch goed verzekerd zijn. Aanmelden voor deze collectieve verzekering kan alleen aan het eind van het jaar. In de volgende Wmo-krant vertellen wij u meer.

5 Wmo-consulent ondersteunt gezin bij verbouwing De aanbouw voor onze zoon is een verademing De aanbouw aan de woning van Agnes en René Raaphorst en hun drie kinderen valt nauwelijks op. Toch zijn deze extra vierkante meters van groot belang voor de meervoudig gehandicapte Steven en de rest van het Zwijndrechtse gezin. Het is de enige manier om hem thuis te kunnen verzorgen. Vanaf een grote foto op de muur kijken de 11-jarige Steven, zijn grote zus Lisa en broertje Marco lachend de woonkamer in. Steven heeft onder meer het Kabukisyndroom. Daardoor heeft hij een geestelijke en lichamelijke achterstand en het niveau van een tweejarige. Steven kan lopen, maar heeft heel weinig energie en ligt daarom graag en vaak op de grond. Hij werkt ook niet mee bij het optillen, vertelt moeder Agnes. Aanvankelijk wist het gezin zich in de vorige woning nog te redden. We hadden daar een kleine aanbouw waar zijn bedje net in kon staan, maar wassen moest boven gebeuren. Toen ik zwanger werd van onze jongste zoon was Steven vier jaar. Hem de trap op tillen werd te zwaar en we moesten een andere oplossing zoeken. Wmo-consulent Eerst is onderzocht of het voor Steven met zijn handicap mogelijk was om thuis te blijven wonen. Na een positieve uitkomst keken Agnes en René samen met een Wmo-consulent naar de optie voor een traplift of een Portakabin in de kleine tuin. Maar er bleef niets anders over dan verhuizen. De Wmo-consulent heeft eerst voor ons uitgezocht of we bij een ander huis recht hadden op een grotere aanbouw en hoe we dat moesten aanvragen. Toen we eenmaal een ander huis hadden gevonden, regelde ze ook de architect, het overleg met het kadaster, de financiering en de offertes van de aannemers. Ook de nodige uitbreiding van de woonkamer en keuken, die we zelf hebben bekostigd, kon in een keer worden meegenomen. Binnen drie maanden was het voor elkaar. Het is allemaal heel goed gegaan, vertelt Agnes. Verademing De Wmo-consulent heeft ervaring met dit soort trajecten en ze heeft ons echt heel goed bijgestaan. Nu hebben we een superfijn huis en de ruimte van Steven is een verademing. We kunnen hem nu makkelijk onder de douche zetten of in zijn bed leggen als hij moe is of het even niet naar zijn zin heeft. Dan laten we de deur gewoon open en is ie er toch gewoon bij. Hij zoekt ook zelf steeds vaker zijn eigen kamer met zijn eigen speelgoed op. Dat is hij steeds meer aan het ontdekken. In de aanbouw met kleurrijke muren is ruimte voor een groot bed dat kan worden afgesloten en enkele kasten. Ook een kleine rollator staat er geparkeerd; die gebruikt Steven om zich in huis mee voort te bewegen. Via de Wmo beschikt hij over een aangepaste rolstoel, die wordt afgestemd op zijn groei. De rolstoelfiets waarop hij verzot is, kreeg hij van de plaatselijke Rabobank. Logeren Steven bezoekt dagopvang de Kleine Oase in zijn woonplaats - hij leert en ontwikkelt zich nog steeds. En twee keer per maand logeert hij een weekeinde in een speciale voorziening, zodat zijn zus en broer ook de volle aandacht van hun ouders kunnen krijgen. Als Steven thuis is draait nu eenmaal alles om hem. Maar zolang het kan, proberen we hem thuis te verzorgen.

6 Dienstencheque Drechtsteden voor extra hulp in het huishouden Heeft u een Wmo indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning? En wilt u extra hulp zoals ramen wassen, grote schoonmaak of begeleiding bij activiteiten? Dan kunt u hiervoor vanaf maandag 20 april gebruik maken van de Dienstencheque Drechtsteden. De dienstencheque kost 6,50 waarmee u een uur huishoudelijke hulp inkoopt. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. De echte kosten voor een uur hulp bij het huishouden zijn 23,00. De gemeente betaalt de rest van het bedrag. Voor deze regeling geldt op = op. Wie kan een dienstencheque kopen? De cheque is bedoeld voor iedereen met een Wmo indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO), HO uitgebreid en HOZ (Huishoudelijke Ondersteuning Zorgstudio). In september, is naar verwachting, de cheque ook aan te vragen door 75-plussers in de Drechtsteden. Voor welke diensten is de cheque bedoeld? Heeft u nu al hulp bij het huishouden? De dienstencheque komt niet in plaats van deze hulp, maar is voor extra werkzaamheden zoals: ramen wassen, grote schoonmaak, was- en strijkservice, boodschappen doen en begeleiding bij activiteiten. Regionaal Portefeuillehouder Maatschappelijke Ondersteuning Karin Lambrechts: De dienstencheques komen niet in de plaats van geïndiceerde zorg, maar zijn een geheel vrijblijvende extra service en maken aanvullende hulp aantrekkelijker. En zo zorgen we er meteen voor dat bij de aanbieders van huishoudelijke hulp meer mensen aan het werk kunnen blijven. U kunt de Dienstencheque Drechtsteden aanvragen via Bericht van Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Het is goed om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden omdat wij er voor ú zijn. De regionale adviesraad houdt voor u in de gaten hoe de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de Drechtsteden wordt uitgevoerd. Belangrijk is dat een ieder die dat nodig heeft de juiste ondersteuning krijgt, in voldoende mate en van de gewenste kwaliteit. De maatwerkvoorzieningen zijn heel bepalend om de doelstelling, langer zelfstandig wonen, op een goed kwalitatief niveau te realiseren. Hierbij is de samenstelling van de raad van groot belang. De raad is nu samengesteld uit zes leden vanuit de lokale adviesraden en drie ervaringsdeskundigen uit de verzorging, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Omdat de leden uit de lokale Wmo raden komen of uit sectorbelangengroepen, werken we met korte lijnen, zij zitten dicht bij de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen. Door die korte lijnen kunnen kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen snel gesignaleerd worden en ter discussie gesteld worden in de raad. De raad kan ongevraagd aanbevelingen doen aan de Sociale Dienst Drechtsteden of het Drechtstedenbestuur. Deze aanbevelingen moeten wel regionaal toepasbaar zijn. De raad is dit jaar gestart met een volledige bezetting van mensen die een grote betrokkenheid hebben en dicht bij de dagelijkse praktische uitvoering staan. Helaas is begin dit jaar de vertegenwoordiger van Papendrecht, de heer Ad Raaijmakers, overleden. Zijn enthousiasme voor het werk in de raad werkte aanstekelijk. Er is nog geen opvolger bekend, wel is er intussen een kandidaat voorgesteld. De eerste adviezen zijn door de raad gegeven en door het Drechtstedenbestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden positief ontvangen. Wij vinden belangrijk dat bij beperkte huishoudelijke hulp ook een beperkte eigen bijdrage hoort, dit voorstel is overgenomen. In de twee vergaderingen die zijn geweest, zijn er nog geen structurele noodzakelijke verbeteringen aan de uitvoering van de Wmo gemeld. Wel zullen we met zijn allen de vinger aan de pols moeten houden. In 2015 is een nieuw proces gestart, samen zullen we er keihard aan moeten werken om het een succes te laten worden. Hierbij is de samenwerking nodig van politici, bestuurders, uitvoerende professionals en gebruikers. Het geheim van vooruit komen is beginnen met lopen. Ir. Pieter Struijs Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Adviesraad Wmo, Deze informatiekrant is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden voor de Wmo klanten in de Drechtsteden. Redactie: Team Communicatie Sociale Dienst Drechtsteden Ontwerp en productie: Drukkerij RAD, Dordrecht Fotografie: Ronald van den Heerik Fotografie/ Sociale Dienst Drechtsteden Redactieadres: U kunt ons iedere werkdag bereiken van 9.00 tot uur op (078) Postadres: Sociale Dienst Drechtsteden, Afdeling Wmo, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

INFO AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK MIJNSDD: NIEUWE DIGITALE SERVICE VANUIT DE BIJSTAND AAN HET WERK!

INFO AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK MIJNSDD: NIEUWE DIGITALE SERVICE VANUIT DE BIJSTAND AAN HET WERK! Met deze krant informeren wij u over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van werk en uitkeringen en schuldhulpverlening. AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK oktober 2013 INFO

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014 Met deze krant informeren wij u over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van werk, uitkeringen en schuldhulpverlening. Er even tussenuit en een bijstandsuitkering? Meld het op tijd! juli 2014

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie