M a ntelzorggids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M a ntelzorggids 2 0 1 3"

Transcriptie

1 M a ntelzorggids

2 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en respijtzorg pagina 17 4 Werk en zorg pagina 25 5 Financiële hulp pagina 28 6 Wonen pagina 33 7 Belangenbehartiging pagina 37 Contactinformatie pagina 39 2

3 Voorwoord Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt hen en het wordt een vanzelfsprekendheid. Hun partner, kind of ouder, de buren of vrienden hebben hulp nodig en die wordt gegeven. Mantelzorgers doen dat niet beroepsmatig, er is een band tussen de verzorgde en de mantelzorger. In de gemeente Kampen wonen bij benadering zo n 3400 mantelzorgers van alle leeftijden, die langdurig en intensief hulp verlenen. Zorgen voor een dierbare kan heel waardevol zijn. Dit neemt niet weg dat deze zorg zwaar kan zijn, emotioneel en lichamelijk. Bovendien kunnen er bij mantelzorgers vragen ontstaan. Niet altijd is duidelijk waar men terecht kan met de vragen of zorgen en daarom is er deze informatiegids. Met deze gids wil het Steunpunt Mantelzorg tegemoet komen aan diverse vragen die leven bij mantelzorgers. Deze gids is dan ook bedoeld om u te informeren en een overzicht te bieden op het gebied van mantelzorg. De titels van de hoofdstukken geven aan om welke soort ondersteuning het gaat. Achter in de gids vindt u op alfabetische volgorde de contactgegevens van diverse organisaties die in de hoofdstukken worden genoemd. Wij hopen dat deze gids u van pas komt bij het uitvoeren van uw mantelzorgtaken. Het Steunpunt Mantelzorg Kampen heeft extra exemplaren voor u klaar liggen. Iedere ochtend op werkdagen, kunt u bij het kantoor aan de Vloeddijk 79 een exemplaar ophalen. Ook bij het de meedoenbalie in het stadhuis kunt u een gids ophalen. Lidi Kievit-Braakman, wethouder maatschappij 3

4 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger?

5 Mantelzorg is zorg die geleverd wordt door mensen die een persoonlijke band hebben met degene die ze verzorgen. De zorg wordt niet beroepsmatig geleverd. Het kan gaan om allerlei vormen van zorg/hulp, zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun en toezicht. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, zoals de zorg die je hebt voor een gezond kind of voor gezonde ouders. Mantelzorger bent u dus wanneer u een persoonlijke band hebt met de zieke. Daardoor is mantelzorger worden vaak geen keuze. Het overkomt je. Soms heel plotseling, soms sluipt de zorg er langzaam in en blijk je ineens mantelzorger te zijn. Als mantelzorger heeft u vaak als vanzelfsprekend de zorg op zich genomen want Dat doe je gewoon! Aan de andere kant is mantelzorg niet verplicht! Wanneer er een situatie bestaat waarin er geen mantelzorg geleverd kan worden, dan kan niemand daar toe verplicht worden. De mantelzorger Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers gemiddeld 22 uur per week aan mantelzorg besteden. Ongeveer mantelzorgers voelen zich hierdoor zwaar belast of zelfs overbelast. Dit zijn mantelzorgers die 24 uur per dag zorg geven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun dementerende vrouw, hun man met MS of een gehandicapt kind. Veel mensen realiseren zich echter niet dat ze mantelzorger zijn. Ze zorgen als vanzelfsprekend voor hun naaste. Dé mantelzorger bestaat niet. Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende, mannen en vrouwen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders. Mantelzorg is langdurige zorg In Nederland zorgen ruim 2 miljoen mensen langdurig, intensief en onbetaald voor een ander. Mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur en langer dan 3 maanden voor een hulpbehoevende naaste. Geschat wordt dat 80% van de thuiszorg geleverd wordt door mantelzorgers. Zonder hun inzet is de zorg onbetaalbaar. Mantelzorgers zijn hard nodig en daarom is het van 5

6 belang dat ze de zorg zo goed en zo lang mogelijk vol kunnen houden, zonder overbelast te raken. Meestal verloopt het zorgen voor een ander probleemloos en kan het juist iets heel moois zijn. Soms kan het echter zwaar worden, zeker als de zorg steeds intensiever wordt. Dan kan het eigen sociale leven, het werk, de opleiding of het huishouden in de knel komen en bestaat de kans op overbelasting. Dan is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Tien tips voor mantelzorgers Laat de ziekte van uw partner niet altijd het centrale thema van uw leven zijn. Vergeet niet om goed voor uzelf te zorgen. U heeft een zware klus te klaren en juist daarom mag u uzelf niet verwaarlozen. Laat u af en toe lekker verwennen. Houd uzelf goed in de gaten, let op signalen van sombere, neerslachtige gevoelens. Wacht niet te lang met het inschakelen van professionele hulp. Als mensen hulp aanbieden, accepteer die, laat hen specifieke taken uitvoeren. Zorg dat u goed op de hoogte bent van het verloop van het ziekteproces van uw partner, kennis is macht. Er is een verschil tussen verzorgen en betuttelen, respecteer de mogelijkheden die uw partner nog heeft. Vertrouw op uw gevoel, meestal leidt dat in de goede richting. Rouw om uw verliezen, maar sta uzelf ook toe te dromen over de toekomst. Bewaak uw rechten als mantelzorger, zeker als u te maken hebt met zorginstanties. Zoek contact en steun bij andere mantelzorgers. Alleen is ook maar alleen, weet dat u niet de enige bent met problemen. 6

7 Test om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen: 1. Mijn nachtrust is verstoord. 2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd. 3. Ik vind het lichamelijk zwaar. 4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen. 5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen. 6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen. 7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden. 8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar. 9. Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek. 10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden. 11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie. 12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen. 13. We leven onder financiële druk. Deze test is in Amerika ontwikkeld, het kan helpen om de belasting in kaart te brengen. Wanneer u 7 maal of vaker ja hebt ingevuld kan dat duiden op overbelasting. Neemt u eens contact op met het Steunpunt en een van de consulenten gaat met u na welke hulp er geboden kan worden in uw situatie. 7

8 2 Informatie, advies en ondersteuning

9 Bij het Steunpunt Mantelzorg Kampen werken in totaal 4 part time consulenten. Zij zijn allemaal beroepskrachten met min of meer een eigen specialisme. Het Steunpunt Mantelzorg geeft informatie, advies en praktische steun bij u in de buurt. Het Steunpunt is gratis toegankelijk. Er is geen verwijzing voor nodig, u kunt morgens altijd binnen komen lopen of even bellen wanneer u een vraagt hebt. U kunt er terecht voor een persoonlijk gesprek. Een luisterend oor bieden aan mantelzorgers kan hen helpen om de problemen op een rij te zetten. Zo kunt u tijdens een of meerdere gesprekken tips krijgen om het vol te houden, of om het juist even uit handen te geven. Samen met u zullen de consulenten nagaan wat het beste past bij de situatie waarin u op dat moment bent. Het Steunpunt kent het aanbod van zorg- en hulpinstanties in de omgeving en kan u daarin adviseren. Deze gids biedt veel informatie maar zal nooit alle vragen kunnen beantwoorden die er zijn. Daarom is het goed in een persoonlijk gesprek samen met een consulent te bekijken welke ondersteuning er nodig is. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert lotgenotencontacten en cursussen voor mantelzorgers. Iedere laatste donderdagochtend van de maand is er een koffieochtend voor mantelzorgers. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de contactgroep mantelzorgers. De koffie wordt geschonken tussen en 12.00uur aan de Vloeddijk 79. Praktische steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het invullen van de aanvraag van het mantelzorgcompliment, het helpen invullen van andere formulieren of het inzetten van een vrijwilliger als respijtzorg ( zie hoofdstuk 3) In samenwerking met o.a. Dimence worden er regelmatig themabijeenkomten of cursussen speciaal voor mantelzorgers georganiseerd. Nieuwsbrief Elk kwartaal brengt het Steunpunt een nieuwsbrief uit. Daarin wordt verslag gedaan van activiteiten die geweest zijn, maar ook worden er nieuwe aangekondigd. Daarnaast staat er informatie in die voor mantelzorgers van belang is of handig om te weten. Wanneer u ingeschreven bent bij het Steunpunt krijgt u de nieuwsbrief automatisch toegestuurd. 9

10 Dag van de mantelzorg 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op of rond deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Landelijk maar ook in Kampen worden er activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Houdt u de plaatselijke bladen in de gaten of informeer bij het Steunpunt Mantelzorg wat er in Kampen georganiseerd wordt Jonge mantelzorgers Veel mensen vergeten dat er ook veel kinderen en jongeren zijn die binnen het gezin zorgen voor iemand zorgen met een ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen. Consulent jonge mantelzorgers Steunpunt Mantelzorg Jongeren (6-18 jaar) kunnen bij de consulent voor jonge mantelzorgers van het Steunpunt Mantelzorg terecht, voor ondersteuning. Zoals: Advies over zorgen voor een ander Informatie over ziektebeelden Lotgenotencontact Ontspanningsactiviteiten Ook worden er incidenteel individuele gesprekken gehouden. Er worden met regelmaat leuke activiteiten georganiseerd met andere jonge mantelzorgers. Meestal zijn deze activiteiten gratis toegankelijk, soms tegen een kleine vergoeding. Dimence Ondersteuning mantelzorgers GGZ Dimence is de grootste GGZ instelling in onze regio. Zij helpen mensen met psychische 10

11 problemen maar ook met het voorkomen van psychische problemen. Hier is een verwijzing van de huisarts voor nodig. Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt regelmatig in samenwerking met Dimence cursussen voor mantelzorgers in de gemeente Kampen. Dimence heeft zelf ook specifieke cursussen voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een psychische of psychiatrische aandoening: ADHD - ondersteuningsgroep Autisme - ondersteuning voor ouders Autisme - ondersteuning voor partners Borderline ondersteuningsgroep Jong dementerenden - ondersteuning voor partners Psychiatrie in de familie - ondersteuningsgroep alzheimer café Alzheimer café Het Alzheimer Café in Kampen is een ontmoetingsplaats waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden met elkaar praten over alles wat met dementie te maken heeft. Iedereen met een vraag over dementie is welkom. Of u nu bang bent om dement te worden, onlangs heeft gehoord dat u de ziekte van Alzheimer heeft, of zorgt voor een familielid met Alzheimer, u kunt in het Alzheimer Café in een ongedwongen en prettige sfeer leren van elkaars ervaringen en profiteren van de aanwezige kennis en kunde. Daarnaast kunnen hulpverleners kennis nemen van de vragen, zorgen en voorkeuren van dementerenden en mantelzorgers. Het Alzheimer Café is open op iedere eerste maandagavond van de maand (van september t/m mei) en begint om 19.30uur. De avonden worden gehouden in kerkelijk centrum De Open Hof, Lelystraat 49 in Kampen Momenteel is een van de consulenten de gespreksleider van het Alzheimer café. 11

12 Autisme café Vanaf 2010 is er met enige regelmaat een Autisme café in Kampen. Het café is bedoeld voor mantelzorgers van autisten, jong en oud. De avonden worden aangekondigd op de website van het Steunpunt en in de Nieuwsbrief. MEEDOEN-balie gemeente Kampen Het Wmo-loket is ook de MEEDOEN-balie! Sinds 1 januari 2012 heeft de gemeente Kampen één toegang voor alle vragen over zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen: de MEEDOEN-balie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Met deze toegang wil de gemeente het u makkelijker maken om de weg te vinden in het stelsel van voorzieningen. De vragen die aan de balie, telefonisch of digitaal, binnen komen, worden waar mogelijk direct beantwoord door de medewerkers. Er zullen ook steeds meer aanvragen direct bij de balie worden afgehandeld. Dit is bijvoorbeeld nu al het geval bij het aanvragen van de MEEDOEN-bon. Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden, kunt u deze meestal direct meekrijgen. Als de medewerker aan de balie geen antwoord heeft op uw vraag, dan zal hij/zij uw vraag doorsturen naar de juiste persoon. U krijgt dan op een later tijdstip antwoord op uw vraag. Voor vormen van ondersteuning die niet door de gemeente kunnen worden geleverd, wordt u naar de juiste persoon of instantie doorverwezen. Welke vragen kunt u stellen bij de MEEDOEN balie? De MEEDOEN-balie geeft informatie en advies over inkomensondersteunende voorzieningen en schuld dienstverlening. Daarnaast biedt de gemeente compensatie in de vorm van voorzieningen als het meedoen in de samenleving niet lukt op eigen kracht. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er van uit dat iedere burger zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Als u hulp nodig heeft om mee te kunnen doen, is die vaak wel in de buurt te vinden bij familie of buren. Dat noemen we mantelzorg, vrijwilligerswerk of informele zorg. 12

13 Is die hulp niet voorhanden, dan kunt u terecht bij verschillende instanties en organisaties, dat noemen we collectieve voorzieningen. En soms kunnen mensen weer meedoen door aanpassing in de woning, hulp bij het huishouden, met vervoer of een rolstoel. Dat noemen we individuele voorzieningen. Voor diverse individuele voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Voor informatie hierover kun u ook bij de Meedoen-balie terecht. Hierbij een voorbeeld van een individuele voorziening: Hulp bij het huishouden Het voeren van de eigen huishouding is in principe de eigen verantwoordelijkheid van degene voor wie u zorgt. Als diegene hierbij problemen ondervindt, wordt in eerste instantie van de huisgenoten verwacht dat zij taken overnemen (dit valt onder de zgn. gebruikelijke zorg ). In tweede instantie kunt u kijken of er familie, vrienden of kennissen zijn om degene voor wie u zorgt een helpende hand toe te steken. Verder kunt u ook denken aan het inschakelen van vrijwilligers. Bovendien zijn er andere oplossingen te bedenken waardoor degene voor wie u zorgt bepaalde taken misschien weer zelf kan doen. Als er geen andere mogelijkheden zijn, dan kunt u terecht bij de Meedoen-balie van de gemeente Kampen. Het gaat dan om werkzaamheden als stofzuigen, de verzorging van de was, de badkamer schoonmaken, de ramen lappen etc. Rolstoelen Wanneer degene voor wie u zorgt langdurig (minimaal 6 maanden) een rolstoel nodig heeft, dan kunt u deze bij de gemeente aanvragen. Het gaat hierbij dus niet om een tijdelijke voorziening. Als er tijdelijk een rolstoel noodzakelijk is, kunt u die aanvragen bij één van de hulpmiddelencentra van Icare. 13

14 Tijdelijk hulpmiddelen nodig Heeft u voor degene voor wie u zorgt tijdelijk hulpmiddelen nodig, zoals krukken, een looprek, rolstoel, of een speciaal bed? Dan kunt u deze middelen lenen, tot maximaal een half jaar, of aanschaffen bij één van de hulpmiddelencentra van Icare. Woonvoorzieningen Wanneer degene voor wie u zorgt door een beperking belemmeringen ondervindt in het zich verplaatsen in en om de woning, kan hij/zij in aanmerking komen voor een woonvoorziening. Onder een woonvoorziening verstaan we bijv. een woningaanpassing (traplift, tillift etc.), of woningsanering bij ernstige luchtwegaandoeningen. Vervoersvoorzieningen Wanneer degene voor wie u zorgt problemen ondervindt bij het lokaal verplaatsen per vervoermiddel, kan hij/zij in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Deze persoon is dan niet in staat om gebruik te maken van gewone vervoersvoorzieningen zoals de bus, een scooter of een fiets. Het moet bovendien wel gaan om sociaal/recreatief vervoer. Dat is het vervoer dat nodig is voor deelname aan het leven van alledag. Bijv. om de dokter of familie en vrienden te kunnen bezoeken. Er zijn diverse vervoersvoorzieningen, zoals een regiotaxipas, scootmobiel of aangepaste fiets. Meedoen-bon Heeft u of degene voor wie u zorgt een laag inkomen? Misschien kan er dan gebruikt gemaakt worden van de Meedoenbon voor sportieve en sociaal-culturele activiteiten. De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Dit is belangrijk voor de inwoners zelf maar ook voor de samenleving. Met de Meedoenbon wil de gemeente de inwoners motiveren om mee te doen, vooral aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten. Daarom kunnen inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen 14

15 een Meedoenbon aanvragen voor zichzelf en voor elk van hun inwonende kinderen tot 18 jaar. Met deze bonnen (twee met een waarde van maximaal 50,- per persoon per kalenderjaar) kan de contributie van een vereniging of de kosten voor deelname aan een activiteit betaald worden. Contact gegevens en openingstijden van de meedoenbalie : zie de adressenlijst achterin MEE cliëntenondersteuning MEE IJsseloevers biedt raad en daad voor iedereen met een beperking, levenslang en levensbreed. In ieders leven, dus ook in het leven van mensen met een beperking, zijn er momenten dat het tegen zit. Soms komt er veel op u af en moet u keuzes maken en beslissingen nemen. Op die momenten kan het prettig zijn dat er iemand is die naar u luistert en die u, tijdelijk, kan ondersteunen. Zorgt u voor iemand met: een lichamelijke beperking een verstandelijke beperking een beperking door chronische ziekte autisme of aanverwante contactstoornis niet-aangeboren hersenletsel, dan kunt u bij MEE terecht voor informatie, advies en kortdurende ondersteuning of het nu gaat om opvoeding, school, werk, wonen, geldzaken of vrije tijd. Samen met u onderzoekt MEE welke ondersteuning het beste bij u past. Of u nu jong bent of oud, op welk gewenst moment in uw leven. De ondersteuning is gratis en u kunt direct een afspraak maken. U heeft dus geen indicatie nodig van het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ). MEE is onafhankelijk. Dit betekent dat het niet verbonden is aan bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of zorginstelling. Uw belang staat dus voorop. 15

16 3 Praktische hulp en respijtzorg

17 Praktische hulp is hulp die u kan ondersteunen bij de dagelijkse zorg voor de zieke. Daarmee lukt het mantelzorgers beter om de zorg vol te blijven houden. Dit kan gedaan worden door een professionele organisatie of door vrijwilligers. Een vrijwilliger steunt mensen die behoeft hebben aan praktische hulp. Praktische hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp. Ook kunnen allerlei hand- en spandiensten de taak van de mantelzorger verlichten. Denk aan welzijns- en gemaksdiensten, zoals klussendienst, maaltijdservice, boodschappenservice, vervoer, tuinonderhoud en was- en strijkservice. Ook hulp bij de administratie en regeltaken kunnen belangrijk zijn. Soms kan (extra) kinderopvang uitkomst bieden. Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van alle mantelzorgtaken. Daardoor kan de mantelzorger zich vrij voelen om andere dingen te doen. Respijtzorg kan zowel binnenshuis als buitenshuis zijn. Buitenshuis betekent dat degene voor wie u zorgt naar een dagopvang of een logeeropvang gaat. Binnenhuis betekent dat er iemand in huis komt, zodat de mantelzorger tijdelijk uit huis kan. Soms is het lastig om de zorg uit handen te geven. Zeker als u al jaren voor iemand zorgt en de zieke als geen ander kent. Misschien hebt u daardoor het gevoel onvervangbaar te zijn. Het is dan fijn om te ervaren dat u de zorg met een gerust hart uit handen kunt geven. Bovendien komt u even aan uzelf toe, waardoor u er weer een tijdje tegen kunt. Bij respijtzorg neemt een vrijwilliger of een professionele hulpverlener tijdelijk en/of volledig de zorg van u over. Respijtzorg kan eenmalig zijn (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) maar ook met regelmaat worden gegeven (elke week een dagdeel). Volledige overname van zorg betekent dat al uw mantelzorgtaken worden overgenomen: persoonlijke verzorging, afwassen, wandelen, spelletjes doen, waken, etc. Steunpunt Mantelzorg Kampen biedt een vorm van respijtzorg aan ter ondersteuning van mantelzorgers. Hoe werkt het? De coördinator van het Steunpunt Mantelzorg bespreekt met u op welke wijze respijtzorg kan worden ingezet. Er zijn 17

18 geen kosten aan deze hulp verbonden. Aanmelden: Als u meer informatie wilt of hulp wilt aanvragen neemt u contact op met het Steunpunt Mantelzorg Kampen. Adressen van de onderstaande organisaties vindt u in de adressenlijst achterin de gids Nederlandse Patiënten Vereniging IJsselmuiden De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een vrijwilligersorganisatie die zicht richt op het (kortdurend) ondersteunen van de mantelzorger bij de verzorging van bijvoorbeeld zieken, ouderen of mensen met een handicap of dementie. Ook mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis komen, kunnen een beroep op de vrijwilligers doen als er nog geen professionele hulp is. Vormen van hulp zijn oppashulp, begeleiding bij wandelen, winkelen, ziekenhuisbezoek of aanvullende hulp. De NPV coördinator is te bereiken op elke werkdag tussen 9.00 en uur op het telefoonnummer Respijtwijzer.nl Mensen met een zorgvraag worden vaak verzorgd door hun partner, ouders, overige familieleden, vrienden of buren. Zij staan vaak 24 uur per dag klaar voor een ander. Omdat mantelzorgers een grote verantwoordelijkheid voelen voor de mensen die ze verzorgen, stellen ze specifieke eisen aan een logeeradres. Op staat een overzicht van meer dan 140 adressen in de provincie Overijssel die vormen van gerichte zorg kunnen bieden. Hier kunnen mensen met een zorgvraag tijdelijk terecht. Op de website kunt u uitgebreide informatie vinden over deze logeeradressen Terminale Thuiszorg Kampen, sterven in een vertrouwde omgeving Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. In hun eigen vertrouwde omgeving worden ze veelal dag en nacht omringd en verzorgd door partner, familieleden of vrienden, de zogeheten 18

19 mantelzorgers. Deze manier van afscheid nemen is enerzijds van onschatbare waarde en onvervangbaar en anderzijds een grote emotionele, fysieke en praktische belasting. De Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Kampen kan hierbij helpen. Om de familie te helpen de stervende thuis te verzorgen en op eigen wijze de tijd die nog rest met elkaar te beleven, worden vrijwilligers ingezet die s nachts waken bij de patiënt, zodat de naaste mantelzorgers de nodige rust kunnen nemen. Mocht u bij een dergelijke situatie betrokken zijn, wacht dan vooral niet te lang met het aanvragen van hulp, maar neem gerust contact met ons op. Aan de hulp van een vrijwilliger zijn overigens geen kosten verbonden. Woonzorgconcern IJsselheem Bij IJsselheem kunt u terecht voor verschillende vormen van respijtzorg. Zo beschikt IJsselheem over appartementen voor tijdelijk verblijf, die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor een vakantieopname. Dit kan zowel met als zonder indicatie. Indien er geen indicatie is, zijn hier kosten aan verbonden. Professionele hulp en voorzieningen Wanneer u thuis voor iemand zorgt en daarbij hulp of ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep doen op tal van mogelijkheden. De meest gebruikelijke vormen zijn die via PGB, waarmee u zelf de hulp inkoopt en die in natura, de zorg die geleverd wordt door thuiszorgorganisaties. Voor beide vormen heeft de zieke een indicatie nodig van het CIZ. ( z.o.z) Thuiszorgorganisaties die werkzaam zijn in de gemeente Kampen vindt u in de adressenlijst achterin deze gids. 19

20 Centrum Indicatiestelling Zorg (voor AWBZ) Wanneer u professionele zorg nodig denkt te hebben kunt u een aanvraag doen bij het CIZ. Dat kunt u zelf doen of met behulp van een consulent van het Steunpunt. Het CIZ beoordeelt wie in aanmerking komt voor AWBZ zorg. Het gaat om de volgende vormen van zorg: Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan. Verpleging: medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren. Begeleiding: hulp bij het organiseren van praktische zaken in uw dagelijks leven. Verblijf in een instelling: bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis. Behandeling: herstel of verbetering van een aandoening (bijvoorbeeld opnieuw leren lopen na een hersenbloeding), of verbetering van vaardigheden of gedrag (bijvoorbeeld leren omgaan met woedeaanvallen). Kortdurend Verblijf: Logeren in een instelling voor maximaal 3 etmalen per week. Voor de meeste AWBZ-voorzieningen geldt een eigen bijdrage. 20

21 Maaltijden Via Stichting Welzijn in Kampen kunt u verse maaltijden aan huis laten bezorgen. Door te kiezen voor deze maaltijden heeft u een dagverse maaltijd in huis. Elke week heeft u de keus uit een nieuw assortiment van 15 maaltijden. Uiteraard zijn deze maaltijden aangepast aan het seizoen waardoor er een aangename variatie ontstaat. De maaltijden worden gratis bezorgd op maandag, woensdag en vrijdag vóór uur Myosotis Seniorenrestaurants IJsselheem Voor een maaltijd kunt u altijd terecht in één van de seniorenrestaurants van IJsselheem. De restaurants bevinden zich op de locaties Myosotis, De Vijverhof, De Amandelboom en Margaretha in Kampen en Maarlenhof in IJsselmuiden. Bij de locatie kunt u informeren naar de mogelijkheden en openingstijden. Koninklijk diner Elke eerste donderdag van de maand (periode september t/m juni) kunt u van een viergangendiner genieten in het restaurant van Myosotis. U dineert aan mooi gedekte tafels in een gezellige sfeer. Elke maand hangt het menu in de seniorencomplexen en in Myosotis. Opgave vooraf is noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij de receptie van Myosotis (038) of via de mail Het viergangendiner kost 17,50 per persoon (prijspeil 2013). Wanneer u vervoer nodig hebt kan de IJsselheembus u ophalen. Geef dit bij uw reservering door. U wordt dan opgehaald tussen uur en uur 21

22 La Plu eetclub Iedere donderdag vanaf september tot half mei. De maaltijd is om uur in de Oranjezaal van De Regenboog, Broederweg 32. Iedereen is welkom, jong en oud. U betaalt 4,00 (prijspeil 2013) voor een complete maaltijd. Meer informatie via Samen koffie drinken Leger des Heils Op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen kunt u bij het Leger des Heils samen koffie drinken. Adres: Boven Nieuwstraat in Kampen. Andere vormen van ondersteuning Verder zijn er verschillende activiteiten die niet speciaal gericht zijn op de mantelzorger maar die wel voor een korte periode de zorg uit handen kunnen nemen. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alle ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar, professionals en vrijwilligers kunnen bij het CJG terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een samenwerkingsorganisatie van Icare Jeugdgezondheidszorg, GGD Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk werk De Kern en MEE IJsseloevers. Het Rode Kruis Een belangrijke taak van het Rode Kruis is sociale hulp. De activiteiten van het Rode Kruis zorgen ervoor dat u als mantelzorger af en toe wat gas terug kunt nemen. Hierbij valt te denken aan: Aangepaste vakanties, bezoeken en gezelschap thuis. 22

23 De Zonnebloem De vrijwilligers van de Zonnebloem gaan regelmatig op bezoek bij mensen die door lichamelijke beperkingen dreigen te vereenzamen. Ook worden er activiteiten, uitstapjes en aangepaste zorgvakanties georganiseerd. Kerken Ook kerken zijn actief betrokken bij hun leden. Kerken zijn er niet alleen voor de zieken maar ook voor de mantelzorgers. Er zijn verschillende soorten hulp die kerken kunnen bieden. Neem contact op met uw kerk en vraag naar de specifieke mogelijkheden. RIBW groep Overijssel RIBW begeleidt mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen bij wonen, werken en welzijn. Zoals bijvoorbeeld Autisme, ADHD, een depressie of een verslaving. 23

24 4 Werk en zorg

25 Eén op de acht werknemers heeft naast (betaald) werk mantelzorgtaken. Vaak kunnen ze die combinatie maar lastig vormgeven: de helft van de werkende mantelzorgers voelt zich vaak zwaar belast tot overbelast. Er zijn landelijke regelingen waarvan werkende mantelzorgers gebruik kunnen maken. Denk hierbij aan diverse verlof regelingen. Voor alle onderstaande informatie geldt dat dit altijd in overleg met de werkgever gaat. Calamiteitenverlof Calamiteitenverlof is bedoeld voor problemen in het privéleven, die onmiddellijk moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding of een ziek kind dat van school moeten worden gehaald. Het loon wordt tijdens het verlof doorbetaald. Verlof voor eerste opvang van problemen Het calamiteitenverlof is nadrukkelijk bedoeld voor de eerste opvang van privé problemen. Als een ouder een ziek kind van school moet halen, valt dat onder het calamiteitenverlof. Als de ouder de volgende dag thuis moet blijven om voor het kind te zorgen, valt dat onder het kortdurend zorgverlof. Opnemen en duur calamiteitenverlof Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. De lengte van het verlof kan daardoor variëren van een paar uur tot een paar dagen. Het regelen van een loodgieter bij wateroverlast kan meestal in een aantal uren. Het regelen van een begrafenis van een familielid kost meerdere dagen. Een werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. De werknemer is wel verplicht om het verlof zo snel mogelijk bij de werkgever te melden. Daarbij moet ook worden aangegeven hoe lang het verlof naar verwachting duurt. 25

26 Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd bij de werkgever. De werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door het verlof het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen komt. Door het recht op kortdurend zorgverlof kunnen werknemers inspringen op situaties waarin (pleeg)kinderen, de partner of ouders tijdelijk zorg nodig hebben. Een ouder hoeft niet op het adres van de werknemer ingeschreven te staan. Dat geldt wel voor de partner en het kind. Voor pleegkinderen geldt dat er een pleegcontract moet zijn. Langdurend (onbetaald) zorgverlof Langdurend zorgverlof is bedoeld voor werknemers die gedurende langere tijd voor een zieke naaste moeten zorgen. De werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. De werkgever hoeft de werknemer niet door te betalen. Voorwaarden langdurend zorgverlof Een werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de zorg aan de partner, het eigen kind of één van de ouders. De ziekte moet levensbedreigend zijn. Dit betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. Voor uitgebreidere en up-to-date informatie: zie ook 26

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 M antelzorggids Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg? pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Respijtzorg en praktische hulp pagina 15 4 Werk en

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Informatiegids Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Opbouwwerk Leudal 2014 Voorwoord Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor zorgvragers, senioren en mantelzorgers

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg 2 3 4 Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht!

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht! Beste lezer, Voor u ligt een exemplaar van Houvast voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over dementie en de voorzieningen en mogelijkheden die in Zeeuws-Vlaanderen aanwezig zijn. Als dementie

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014

BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014 BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014 praktische informatie over organisaties, voorzieningen en regelingen voor senioren, compleet met adressen en telefoonnummers. (advertentie) voorwoord U hebt de nieuwe

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vrijheid met nabijheid. nog een Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers Land van Cuijk. onzeker. Wonen en zorg in de toekomst

Nieuwsbrief. Vrijheid met nabijheid. nog een Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers Land van Cuijk. onzeker. Wonen en zorg in de toekomst Jaargang 11 Nummer 3 Toekomst Mantelzorgcompliment onzeker In 2013 en 2014 kunnen mantelzorgers nog een Mantelzorgcompliment ontvangen. Deze vergoeding stopt per 1 januari 2015. Met het Mantelzorgcompliment

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie