Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Horst aan de Maas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Horst aan de Maas"

Transcriptie

1 Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Horst aan de Maas Ouderenwerk Synthese Horst Mei 2014

2 Voorwoord Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor senioren en mantelzorgers in de gemeente Horst aan de Maas. Het is een uitgebreide sociale kaart als aanvulling op de gemeentegids. Diverse regelingen en voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en financiën staan voor u op een rij. De verschillende voorzieningen zijn per rubriek gerangschikt. Mocht u meer informatie willen dan kunt u bij de genoemde organisaties terecht. Achter in de gids vindt u een uitgebreide adressenlijst. Mocht u een gesprek willen over uw persoonlijke situatie dan kunt u altijd terecht bij de ouderenadviseur en de mantelzorgondersteuner van Synthese. Samen kunnen we bespreken wat u of uw netwerk (familie, buren, vrienden ed.) nodig heeft om verder te komen en zoeken we naar een oplossing die bij u past. Wij kijken naar de mogelijkheden binnen uw eigen omgeving en geven u desgewenst informatie en advies. We kunnen ook, als het nodig is, hulp bieden door het inzetten van een vrijwilliger of u verwijzen naar de juiste organisatie. Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer: of via In deze snel veranderende maatschappij kan informatie verouderen. Dat geldt ook voor de informatie in deze gids. Aanvullingen en wijzigingen kunt u doorgeven aan de ouderenadviseur van Synthese. Mei 2014 Ouderenadviseurs Synthese Bemmelstraat HN Horst Pagina 2 van 42

3 Inhoud 1. WONEN EN VEILIGHEID Ouder worden in je eigen huis 1.2 Senioren Thuistest: aanpassen of verhuizen? 1.3 Woningaanpassingen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 1.4 Seniorenwoningen 1.5 Koopwoningen 1.6 Veiligheid en preventie 2. WELZIJN De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2.2 Ouderenwerk Synthese 2.3 Ouderenadviseur / vrijwillige ouderenconsulenten Synthese 2.4 Contact met Synthese 2.5 Maatschappelijk Werk Synthese 2.6 Gespreksgroep rouwverwerking en zingeving Synthese 2.7 Hulp bij het versterken van het sociale netwerk (netwerkcoaching) 2.8 Mantelzorgondersteuning Synthese 2.9 Mantelzorgmakelaar 2.10 Zorgadvies en regelhulp 2.11 Hulp bij Dementie Noord-Limburg 2.12 Alzheimercafé 2.13 Parkinsoncafé 2.14 De BoodschappenPlusBus 2.15 Dagopvang / huiskamer 2.16 Dagbesteding Kom Er Bij in Grubbenvorst 2.17 Eetpunten 2.18 De Maaltijdservice 2.19 Sociale alarmering 2.20 Zorg op afroep (onplanbare zorg) 2.21 Zorg TV 2.22 Caring Home 2.23 Groene Kruis Medipoint 2.24 De Zorgondersteuner / vrijwilligerszorg 2.25 Dienstencentrum beej Mooren naeve Pagina 3 van 42

4 2.26 Klus- en hulpdienst Grubbenvorst 2.27 Servicepunt Jong & Oud (Vrijwilligersvacaturebank) 2.28 Sensoor, telefonische hulpdienst 2.29 Zorgbelang Juridische Service 2.30 Rechtshulp Het Wetshuys 3. ZORG- EN DIENSTVERLENING Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 3.2 Hulp bij het huishouden 3.3 Thuiszorg 3.4 Persoonsgebonden Budget (PGB) 3.5 Ondersteuning bij de uitvoering en beheer van een PGB 3.6 Per Saldo, vereniging van budgethouders 3.7 Dagverzorging / Ondersteunende begeleiding in een groep 3.8 Zorgboerderijen / Dagactiviteiten De Lindehof / Activiteitenhuis De Pastorie 3.9 Ouderendagbesteding en Eetpunt Gooiendaag Horst 3.10 SGL Activiteitencentrum De Maashorst Baarlo 3.11 Dagbehandeling 3.12 Tijdelijke verpleeghuiszorg Venray 3.13 Revalidatiehotel La Providence Grubbenvorst 3.14 Logeerhuis De Kapstok Venray 3.15 Tijdelijke opname in een verzorgingshuis 3.16 Het verzorgingshuis 3.17 Het verpleeghuis 3.18 Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 3.19 Hospice Zenit Venray 3.20 Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) 3.21 Regionaal Centrum Venray 3.22 Afdeling Preventie van Vincent van Gogh 3.23 Mantelzorgers van mensen met psychische problemen 3.24 Visio Revalidatie en Advies (hulp aan blinden en slechtzienden) 4. ONTSPANNING, BEWEGING EN BELANGENBEHARTIGING Samen in beweging Horst aan de Maas 4.2 Recreatieve activiteiten/ Beleef de dag 4.3 De Zonnebloem 4.4 Het Rode Kruis (waaronder Telefooncirkel) 4.5 Ouderenverenigingen 4.6 Gehandicaptenorganisaties Pagina 4 van 42

5 4.7 Participatie Platform Horst aan de Maas 4.8 Hobby-Gilde Horst e.o. 4.9 Volksuniversiteit Venray 5. MOBILITEIT EN VERVOER Regiotaxi Limburg 5.2 Viecuri pendelbus 5.3 Valys OV-begeleiderskaart 5.5 Reizen met een functiebeperking met de trein 5.6 Gehandicaptenparkeerkaart / gehandicaptenparkeerplaats 5.7 Rolstoel en scootmobiel 5.8 Rollator, loophulpmiddelen en rolstoelen (voor incidenteel gebruik) 6. FINANCIËLE REGELINGEN EN VOORZIENINGEN Algemene Ouderdomswet (AOW) 6.2 Onvolledige AOW-uitkering 6.3 Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 6.4 Bijzondere bijstand 6.5 MAAT-bijdrageregeling 6.6 Huurtoeslag 6.7 Woonkostentoeslag 6.8 Zorgtoeslag 6.9 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 6.10 Kwijtschelding waterschapsbelasting 6.11 Hulp bij het invullen van belastingformulieren 6.12 Servicedienst administratieve ondersteuning (de Papierkroam) 6.13 Schuldhulpverlening 6.14 Mantelzorgcompliment 7. ADRESSENLIJST Pagina 5 van 42

6 1. WONEN EN VEILIGHEID 1.1 Ouder worden in je eigen huis U denkt misschien: Moet ik me nu al druk maken over de toekomst? Voorlopig woon ik hier naar mijn zin en later zie ik wel!. Er zijn ouderen die het niet nodig vinden al te ver vooruit te kijken. Toch is het verstandig om eens stil te staan bij uw woning en eens kritisch te kijken of u hier kunt blijven wonen als u een ziekte of een beperking krijgt. Wat als u bijvoorbeeld geen trap meer kunt lopen? De overheid legt steeds meer de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de burger zelf. Dit is één van de gevolgen van wat wel genoemd wordt de kanteling van de Wmo : Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet legt de nadruk op preventie. Dat houdt in dat de gemeente in de toekomst steeds minder woningaanpassingen zal vergoeden. Het is dus belangrijk dat men zich bewust wordt van hetgeen men zelf kan doen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Is de woning niet geschikt voor iemand met beperkingen dan is het van belang dat u zich tijdig oriënteert op een andere woning. Hierbij is het goed om te weten dat wachttijden voor gelijkvloerse huurwoningen jaren lang kunnen zijn en dat de medische urgentieregeling, om voorrang te krijgen voor een geschikte woning, is afgeschaft. 1.2 Senioren Thuistest: aanpassen of verhuizen? De Stichting Kenniscentrum Opplussen heeft een Senioren Thuistest uitgegeven. Hierin staat een uitgebreide vragenlijst waarmee u door uw huis kunt lopen om te ontdekken dat sommige dingen in de toekomst wellicht problemen zullen geven. U kunt misschien alvast wat eenvoudige aanpassingen doen of u gaan oriënteren op een andere woning. In de Senioren Thuistest zijn de volgende rubrieken opgenomen: de woonomgeving, veiligheid in huis, gebruiksgemak, toegankelijkheid en aanpasbaarheid. De brochure kost 5,70 inclusief verzendkosten en is te bestellen bij de Stichting Kenniscentrum Opplussen. U kunt ook een (minder uitgebreide) digitale test doen via de website: Informatie: Stichting Kenniscentrum Opplussen (0172) of 1.3 Woningaanpassingen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Als u beperkingen krijgt en belemmeringen tegenkomt in uw woning dan bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. De overheid legt steeds meer de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de burger zelf. Mocht u niet in staat zijn om zelf aanpassingen in uw woning aan te brengen dan kunt u bij de gemeente een gesprek aanvragen. Dit vraagverhelderingsgesprek vindt bij u thuis plaats. Hierin kunt u bespreken wat uw problemen zijn. Samen wordt gekeken naar wat u nodig hebt om verder te komen en samen wordt gezocht naar een oplossing op maat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) situatie en uw omgeving. Mocht de gemeente besluiten dat u in aanmerking komt voor een voorziening dan geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Vanaf 2013 wordt ook gekeken naar uw vermogen; dit noemt men de vermogensinkomensbijtelling. Er wordt 8% van het zogenaamde box-3 vermogen opgeteld bij het inkomen. Het CAK (Centraal Administratie Kan- Pagina 6 van 42

7 toor) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. De gemeenten zullen in de toekomst steeds minder woningaanpassingen vergoeden. Informatie: gemeente Horst aan de Maas en 1.4 Seniorenwoningen Er zijn veel (gelijkvloerse) seniorenwoningen in de gemeente Horst aan de Maas. Deze woningen zijn geschikt voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Mensen van 55 jaar en ouder kunnen zich inschrijven bij Thuis in Limburg (www.thuisinlimburg) voor een seniorenwoning van Wonen Limburg. Op de website staat het aanbod van acht woningcorporaties in Limburg. Het gaat hierbij om zowel huur- als koopwoningen. Bij de toewijzing van een woning speelt de inschrijfduur een belangrijke rol. Indien u in aanmerking wilt komen voor een specifieke seniorenwoning dan kunt u zich als woningzoekende laten inschrijven via het zogenaamde optiemodel. De wachttijd voor een gelijkvloerse seniorenwoning kan jaren duren! Daarbij is het goed om te weten dat de medische urgentieregeling, om voorrang te krijgen voor een geschikte woning, is afgeschaft. In de gemeente Horst aan de Maas zijn een aantal woon-zorgcomplexen namelijk Naesenhof in Broekhuizen, Smetenhof in Lottum, Grootoord in Grubbenvorst en Aan de Brug in America. Kenmerkend voor deze wooncomplexen is dat er een gemeenschappelijke ruimte is waar activiteiten plaatsvinden en waar men medemensen kan ontmoeten. De seniorenwoningen van het St. Antoniuspark en het Kuiperplein zijn gelegen naast het verzorgingshuis Berkele Heem in Horst. De mensen in t Valdere kunnen gebruik maken van de voorzieningen in Sevenheym in Sevenum. Bewoners kunnen gebruik maken van de activiteiten en voorzieningen van het verzorgingscentrum. Voor genoemde woningen is geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig, behalve voor t Valdere. U kunt u zich gratis inschrijven bij Informatie: Wonen Limburg Koopwoningen Er worden in de gemeente Horst aan de Maas koopwoningen gebouwd en aangeboden die geschikt zijn voor senioren (bijvoorbeeld het project Hof te Berkel). Het gaat hierbij in de meeste gevallen om appartementen. Deze woningen worden meestal te koop aangeboden door makelaars. Voor nadere informatie over bouwplannen kunt u contact opnemen met de gemeente of met Wonen Limburg. Informatie: gemeente Horst aan de Maas Pagina 7 van 42

8 1.6 Veiligheid en preventie Graag willen we in dit hoofdstuk extra aandacht schenken aan veiligheid in en rondom de woning. Ouderen en mensen met een ziekte of beperking hebben vaak problemen met lopen. Soms hebben mensen minder kracht of zijn minder soepel. Vermoeidheid kan ook een oorzaak zijn. Het gevaar op vallen is groter dan bij anderen. Om de veiligheid in uw woning te vergroten zijn de volgende tips van belang: Verwijder losliggende kleden, snoeren of andere dingen waarover iemand kan struikelen of breng een anti-sliblaag aan op de onderkant van de mat. U kunt ook de randen vastmaken aan de ondergrond. Losliggende snoeren en kabels kunt u zoveel mogelijk weg werken achter plinten of met behulp van zogenoemde kabelgootjes. Verwijder of verlaag drempels. U kunt oprijplaten aan de drempel(s) bevestigen. Een oprijplaat biedt uitkomst bij hoogteverschillen tussen twee vertrekken. Plaats beugels voor extra houvast bij drempels die niet verwijderd kunnen worden. Zorg voor voldoende steunpunten in huis. Breng anti-sliprichels of stroeve bekleding aan op de traptreden. Zorg ervoor dat de trap goed verlicht is zodat u goed kunt zien waar u loopt. Bevestig een tweede trapleuning aan de muur, waardoor u zich aan twee kanten kunt vasthouden tijdens het traplopen. Leg geen spullen op de traptreden waar u over kunt struikelen. Wanneer het traplopen echt moeilijk wordt dan kunt u een traplift overwegen. U kunt ook een slaapkamer en een douchegelegenheid realiseren op de begane grond, zodat u niet meer naar boven hoeft. Het kan ook verstandig zijn om na te denken over het verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Zorg voor voldoende verlichting. U kunt meerdere lichtpunten of fellere lampen aanbrengen bijvoorbeeld boven het keukenblad of eettafel. Door een goede buitenverlichting vindt u gemakkelijker het sleutelgat en kunt u de drempel beter onderscheiden als het donker is. Een buitenlamp met bewegingssensor kan bovendien inbrekers afschrikken. Een lichtspoor naar het toilet vergroot de veiligheid. Veel mensen kunnen zich s nachts minder goed oriënteren. Een klein nachtlampje in het stopcontact kan hierbij uitkomst bieden. Door middel van een hoger toilet kan men gemakkelijker gaan zitten en weer opstaan. U kunt kiezen voor een verhoogde toiletzitting, deze is in verschillende diktes verkrijgbaar. Als u een hangende toiletpot heeft, is het soms mogelijk de toiletpot zelf hoger aan de muur te bevestigen. Steunbeugels aan de zijkant van het toilet bieden houvast bij het gaan zitten en het overeind komen. Er bestaan verschillende soorten steunbeugels. Sommige beugels zijn in combinatie met een verhoogde toiletzitting verkrijgbaar en worden aan de toiletpot zelf bevestigd. Daarnaast bestaan er vaste en opklapbare steunbeugels die aan de muur naast de toiletpot bevestigd worden. Veel badkamervloeren zijn glad als ze nat worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw badkamervloer of douchecabine stroef te maken, zodat u minder risico loopt om uit te glijden. U kunt (rubberen) anti-slipmatten neerleggen of een anti-slipcoating aanbrengen. U kunt ook de badkamervloer vervangen door anti-sliptegels. U kunt het in- en uitstappen in de douche of het bad veiliger maken door de douchebak of badkuip te verwijderen en in plaats daarvan een drempelloze douchecel te realiseren. U kunt ook steunbeugels aanbrengen waaraan u zich kunt vasthouden bij het in- en uitstappen. Steunbeugels in de douche bieden houvast bij het wassen. Pagina 8 van 42

9 Als u snel uw evenwicht verliest dan kan een douchestoel uitkomst bieden. U kunt kiezen voor een losse stoel die u in de douche kunt zetten (met antislip op de zitting en pootjes) of een opklapbare douchestoel aan de muur bevestigen. Een thermosstaatkraan biedt comfort en veiligheid. Met deze kraan kunt u het water op een temperatuur zetten die voor u prettig aanvoelt. U kunt zich niet verbranden aan te heet water. Eén-greepmengkranen in badkamer en keuken zorgen voor comfort en gemak. Ze zijn licht te bedienen en de temperatuur van het water is gemakkelijk te regelen. Praktisch voor mensen met reumatische aandoeningen. Veel mensen kunnen niet of niet gemakkelijk bij de bovenkastjes in de keuken. Het komt vaak voor dat mensen hun evenwicht verliezen terwijl ze op een stoel, kruk of keukentrapje staan. Vermijd deze zoveel mogelijk. U kunt beter de spullen die u regelmatig gebruikt verplaatsen naar plekken waar u wel gemakkelijk bij kunt. Spullen die u minder vaak gebruikt kunt u in de bovenkastjes opslaan. Wilt u uw slaapkamer verbouwen of aanpassen? Als u de ruimte heeft en bijvoorbeeld beschikt over een garage of ruime schuur, dan is het een goed idee om een extra slaapkamer (en badkamer) te realiseren op de begane grond. Een slaapkamer met badkamer op de begane grond biedt veel extra comfort, ook als u nog prima kunt traplopen. Pagina 9 van 42

10 2. WELZIJN 2.1 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) U wilt zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij. Met een beperking door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld door iemand uit uw omgeving om ondersteuning te vragen of door een beroep te doen op vrijwilligers voor hulp. Lukt dit niet? Dan helpt de gemeente u in samenwerking met instanties als MEE, landelijke organisatie voor mensen met een beperking of een chronische ziekte en Synthese, onderneming voor zorg en welzijn, met het vinden van een passende oplossing. In een gesprek met u, in het zgn. vraagverhelderingsgesprek, wordt gekeken naar uw situatie. Dit gesprek vindt meestal plaats in de thuissituatie. U kunt dan laten zien wat uw problemen zijn. Samen wordt besproken wat u nodig heeft om verder te komen en wordt gezocht naar een oplossing op maat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) situatie en uw omgeving. Het vraagverhelderingsgesprek is het startpunt voor alle vormen van ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het inschakelen van vrijwilliger of mantelzorger. Er wordt ook gekeken of voorzieningen die onder de Wmo of een andere regeling vallen, u verder helpen. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel, de regiotaxi, hulp in de huishouding of aanpassingen in uw woning. De gemeente besluit of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening. De gemeente is verplicht om uw beperkingen zo te compenseren dat u kunt meedoen in de samenleving (compensatieplicht). De belangrijkste voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: Hulp in de huishouding. Deze hulp krijgt u als u niet in staat bent om zelf het huishouden te doen en onvoldoende hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen. Regiotaxi. U kunt gebruik maken van de regiotaxi als u door ziekte of een beperking geen gebruik meer kunt maken van de normale vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, een fiets of een auto. Vervoerhulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel U krijgt een hulpmiddel als u een langdurige lichamelijke beperking heeft en u zich daarom niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Voor tijdelijk gebruik kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel. Woningaanpassingen zoals een aanpassing in de badkamer of een traplift. Voor woningaanpassingen, hulp in de huishouding en scootmobielen geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Vanaf 2013 wordt ook gekeken naar uw vermogen (zie 1.3). Mensen met een laag inkomen komen mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand in de kosten van deze eigen bijdrage. Aanvragen: Heeft u zelf geen oplossing gevonden voor uw beperking en wilt u de hulp inschakelen? U kunt zich dan aanmelden voor het vraagverhelderingsgesprek bij de gemeente, MEE en Synthese. Via de website van de gemeente kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. U kunt ook elke werkdag bellen tussen 8.00 en uur via telefoonnummer Pagina 10 van 42

11 Aanvullende informatie kunt u nalezen in de brochures het vraagverhelderingsgesprek en voorbereiding op het vraagverhelderingsgesprek. Deze zijn verkrijgbaar bij de gemeente, MEE en Synthese. Informatie: gemeente Horst aan de Maas Ouderenwerk Synthese Het ouderenwerk in de gemeente Horst aan de Maas ontwikkelt zich steeds meer van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Synthese gaat uit van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de burger of een groep in de samenleving. Zowel individuen als groepen kunnen ondersteuning en begeleiding krijgen van een medewerker van Synthese. Het specifieke ouderenwerk en de daaruit voortvloeiende activiteiten, zullen steeds meer een algemeen karakter krijgen en onderdeel gaan uitmaken van een buurt, wijk of het dorp. Binnen het ouderenwerk wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers. Informatie: Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst en 2.3 Ouderenadviseur / vrijwillige ouderenconsulenten Synthese Er zijn veel regelingen en voorzieningen die het mogelijk maken zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ouderen met vragen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en financiële regelingen kunnen terecht bij de ouderenadviseur van Synthese. U kunt hierbij denken aan vragen over aanpassingen in uw huis, vervoer, hulpmiddelen, aanvragen van zorg en zinvolle dagbesteding. De ouderenadviseur komt op verzoek bij u thuis en zal door middel van een vraagverhelderingsgesprek samen met u kijken naar uw persoonlijke situatie. Samen met u worden mogelijke oplossingen besproken. De ouderenadviseur kan u informeren, ondersteunen, begeleiden of doorverwijzen. Er wordt nauw samen gewerkt met vrijwillige ouderenconsulenten. Deze consulenten kunnen worden ingeschakeld bij vragen van ouderen en kunnen helpen bij het invullen van formulieren. Deze ouderenconsulenten worden ook ingezet bij huisbezoeken in het kader van het project Samenwijzer. Dit is een samenwerkingsproject tussen gemeente, GGD, Synthese, Proteion en de Zorggroep. In fases wordt een huisbezoek aangeboden aan alle 75-plussers in de gemeente Horst aan de Maas. In het gesprek komen de onderwerpen wonen, welzijn, zorg en financiën aan bod. Voor een afspraak met een ouderenadviseur kunt u terecht bij Synthese. U kunt tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen. Informatie: Synthese Horst Contact met Synthese Iedereen uit de gemeente Horst aan de Maas kan voor hulp, informatie en advies op het terrein van wonen, welzijn, zorg en financiële regelingen, terecht bij Synthese. Op woensdag van 9.00 tot uur kunt u zonder afspraak binnen lopen. Het adres is Bemmelstraat 2 in Horst. Als u zich telefonisch of via de site aanmeldt, wordt er de volgende werkdag contact met u opgenomen. Informatie: Synthese Horst Pagina 11 van 42

12 2.5 Maatschappelijk Werk Synthese Hulpverlening bij persoonlijke problemen wordt geboden door maatschappelijk werkers van Synthese. U kunt hierbij denken aan diverse problemen, zoals: problemen met uw partner, kinderen, buren of instanties; rouwverwerking bij het verlies van een dierbare; bij vragen rondom een echtscheiding; zingevingsvragen; psychische problemen zoals een lichte depressie, angsten e.d.; problemen rondom huisvesting, financiën en (verlies) van werk. De maatschappelijk werkers geven informatie, advies, begeleiding, ondersteuning en bemiddelen of verwijzen naar de juiste instantie. Begeleiding kan individueel maar ook in groepsverband. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Maatschappelijk werk is voor iedereen toegankelijk; er is geen verwijzing nodig. Er zijn gespreksgroepen met diverse thema s (bijvoorbeeld rouwverwerking) en trainingen (zoals sociale vaardigheidstrainingen). Het maatschappelijk werk is via Synthese bereikbaar: de hulpverlening is gratis. Voor trainingen en gespreksgroepen wordt een bijdrage gevraagd. U kunt zich telefonisch, schriftelijk, per of persoonlijk (tijdens het spreekuur op woensdag) aanmelden. Informatie: Synthese Horst Gespreksgroep rouwverwerking en zingeving Synthese Deze gespreksgroep is bedoeld voor mensen die rouwen om iemand, die tijdens zijn of haar leven een belangrijke plaats innam: een partner of kind, of een goede vriend. Meestal wordt de eerste tijd na een overlijden in beslag genomen door verdriet en het oplossen van praktische problemen. Pas na enige tijd komt er ruimte om het definitieve gemis een plaats te geven. Dan kunnen zich veel emoties en onbekende reacties voordoen, zoals angst en neerslachtigheid. Juist dan kan het zinvol zijn om, samen met lotgenoten, deel te nemen aan een gespreksgroep rouwverwerking en zingeving. De groep komt circa 6 keer bij elkaar en wordt begeleid door een medewerker van Synthese en een ervaringsdeskundige vrijwilliger. Na afloop kan de groep desgewenst als een zelfhulpgroep verder. Voor deelname aan deze groep wordt een bijdrage gevraagd. Informatie: Synthese Horst Hulp bij het versterken van het sociale netwerk (netwerkcoaching) Een vrijwillige netwerkcoach van Synthese kan een steun in de rug bieden bij het versterken en vergroten van het sociale netwerk. De vrijwilliger komt gedurende een aantal maanden bij u thuis. De begeleiding is erop gericht dat mensen meer waardevolle contacten krijgen. Samen wordt gekeken hoe het netwerk er uitziet, wat men mist in het netwerk en er wordt een plan gemaakt om het netwerk te versterken. Wilt u kennis maken met mensen uit de buurt? Zoekt u mensen om samen dingen mee te doen? Of wilt u aansluiten bij een vereniging maar vindt u het moeilijk de eerste stap alleen te zetten? De vrijwilliger kan u helpen deze drempel te overwinnen. Uw wens staat altijd centraal. De begeleiding is tijdelijk van aard. Pagina 12 van 42

13 Informatie: Synthese Horst Mantelzorgondersteuning Synthese Mantelzorg is het langdurig en onbetaald verlenen van zorg aan een zieke naaste. Deze naaste kan een partner, kind, ouder, buur of vriend(in) zijn. U kunt bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor informatie en advies over organisaties, voorzieningen en regelingen. Daarnaast wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden. Dit heeft tot doel dat mantelzorgers zo lang mogelijk in staat blijven om de zorg te verlenen die nodig is. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert, op basis van behoeftes, een aantal keren per jaar themabijeenkomsten. In Horst is een mantelzorgcontactgroep actief waarbij mantelzorgers, iedere derde dinsdagochtend van de maand ervaringen met elkaar uitwisselen. Vanuit Synthese wordt ondersteuning geboden aan deze contactgroep. Er worden binnen de Mantelzorgondersteuning ook vrijwilligers ingezet. Rond 10 november vindt de Dag van de Mantelzorg plaats. Tijdens deze activiteit worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Informatie: Synthese Horst Mantelzorgmakelaar Een mantelzorgmakelaar is thuis op het terrein van zorg, wonen, welzijn, inkomen, arbeid, belangen, wet- en regelgeving en verzekeringen. De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over en behartigt de belangen van de mantelzorger. Deze kan hulp bieden bij: de administratie, zoals het beheer van een persoonsgebonden budget (PGB), het aanvragen van een indicatie, het bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever, het voorbereiden van een hoorzitting en het opstellen van bezwaarschriften en klachten. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van de mantelzorgmakelaar als men aanvullend verzekerd is. Kijk hiervoor in uw polis. Mochten deze kosten niet gedekt zijn dan kunnen de kosten door de gemeente Horst aan de Maas vergoed worden. Informatie: Avant Zorgadvies Zorgadvies en regelhulp Zorgvragers en mantelzorgers kunnen bij dit particulier initiatief terecht voor zorgadvies en regelhulp. Zij kunnen u informatie en ondersteuning bieden bij een PGB en aanvraag van een CIZ-indicatie. Zij kunnen regeltaken van u overnemen. Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. Vervolggesprekken worden in rekening gebracht. Informatie: Zorgadvies en regelhulp Hulp bij Dementie Noord-Limburg Het aantal mensen met dementie groeit sterk. Helaas rust er nog steeds een taboe op dementie en wordt de ziekte nog vaak (te) laat onderkend. Weten wat er aan de hand is, helpt om met dementie om te kunnen gaan. Vaak zal er, voor en na de diagnose, een zoektocht beginnen naar de juiste vorm van hulpverlening. Hulp bij Dementie is ervoor om te zorgen dat zowel de cliënt als de mantelzorger gebruik kan maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten. De trajectbegeleider van Hulp bij Dementie biedt begeleiding, ondersteuning en zorgt ervoor dat afspraken die gemaakt zijn tussen cliënt en hulpverle- Pagina 13 van 42

14 ner(s) worden nagekomen. De trajectbegeleider biedt een luisterend oor en fungeert als aanspreekpunt. Aanmelding geschiedt via uw huisarts, deze is het centrale aanspreekpunt. Informatie: Hulp bij dementie Alzheimercafé Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De gasten praten met elkaar over dingen die zij meemaken, over dementie en mogelijkheden voor hulp. Iedere keer staat één onderwerp centraal. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. De bijeenkomsten vinden plaats in ouderencentrum De Kemphaan te Venray. Vrije inloop elke 2 e maandag van de maand vanaf uur. In Venlo is het Alzheimercafé de eerste dinsdag van de maand vanaf uur in gemeenschapshuis De Bantuin. Informatie: Alzheimer Nederland afdeling Noord Limburg Parkinsoncafé Het Parkinsoncafé is een trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, mantelzorgers, professionals en belangstellenden. Ontmoeting staat centraal. Er wordt informatie gegeven en de gasten wisselen ervaringen en ideeën uit. Het Parkinsoncafé wordt georganiseerd door vrijwilligers, in samenwerking met de Parkinson Vereniging. In de regio Noord-Limburg worden de bijeenkomsten afwisselend in Venlo (Zalzershaof) en Venray (De Kemphaan) georganiseerd. Deelname is gratis. Informatie: De BoodschappenPlusBus De BoodschappenPlusBus is er voor mensen die behoefte hebben aan ontmoeting en contact. Er worden ritten gepland in de gemeente, maar er worden ook uitstapjes georganiseerd naar musea, tuincentra, weekmarkten en mooie en gezellige plekjes in de omgeving. Elke maand is er een nieuw programma, hierin worden ook de kosten per activiteit vermeld. U kunt zich vooraf aanmelden voor een rit op maandag en donderdag van tot uur. Informatie: BoodschappenPlusBus Dagopvang / huiskamer De dagopvang (ook wel huiskamer genoemd) is een activiteit van Synthese en is bedoeld voor ouderen die behoefte hebben aan contact met andere mensen. Onder begeleiding van een vaste groep vrijwilligers ontmoeten deelnemers elkaar wekelijks. Mensen die geen eigen vervoer hebben, kunnen gebruik maken van taxivervoer. Voor deelname aan deze activiteit wordt een kleine vergoeding gevraagd. Op de volgende locaties is er dagopvang: America op donderdagmiddag van tot uur in het woonzorgcomplex De Brug. Broekhuizen op donderdagmiddag van tot uur in het woonzorgcomplex Naesenhof. Pagina 14 van 42

15 Melderslo op dinsdag en donderdag van tot uur in de Zwingel. Deze laatste groep bestaat uit mensen met en zonder een CIZ-indicatie. Deelnemers kunnen kiezen uit een of twee dagdelen. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een maaltijd. Organisatie: Synthese en Proteion. Informatie: Synthese Horst Proteion Dagbesteding Kom Er Bij in Grubbenvorst De dagbesteding Kom Er Bij is bedoeld voor mensen in Grubbenvorst die graag in contact willen blijven met anderen. Samen met dorpsgenoten kunnen mensen een dag per week deelnemen aan activiteiten. De dagbesteding is niet aan leeftijd gebonden en vindt elke dinsdag plaats van tot uur in De Baersdonck. Er is geen CIZ-indicatie nodig. De deelnemers betalen een eigen bijdrage. Informatie: Servaas Huys Dorpsdagvoorziening Kronenberg De dorpsdagvoorziening Kronenberg is bedoeld voor inwoners uit Kronenberg en Evertsoord. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. De dorpsdagvoorziening wordt begeleid door vrijwilligers en een beroepskracht. Men kan een halve dag of een hele dag deelnemen. De bijeenkomsten starten in april 13 en vinden plaats op dinsdag en vrijdag in De Torrekoel in Kronenberg. Informatie: Dorpsdagvoorziening Kronenberg Eetpunten Op diverse plaatsen zijn eetpunten (ook wel eetplein of eettafel genoemd) opgezet. Een eetpunt is een regelmatig terugkerende activiteit waar mensen gezellig samen eten en elkaar kunnen ontmoeten. Op een ongedwongen wijze kan men een lekkere en goede maaltijd gebruiken. Het ontmoeten van anderen staat hierbij centraal. In bijna alle dorpen en wijken is er een eetpunt. Informatie: Plaatselijke afdeling van de KBO of Synthese Horst De Maaltijdservice Wanneer u tijdelijk of blijvend niet in de gelegenheid bent om zelf een warme maaltijd klaar te maken, kunt u een beroep doen op de Maaltijdservice. Deze organisatie kent drie soorten maaltijden: koelvers-maaltijd (wekelijks bezorgd), vriesvers-maaltijd (wekelijks bezorgd) en warme maaltijd (dagelijks bezorgd). Een warme maaltijd kan, onder bepaalde voorwaarden, alleen in de dorpskern Sevenum worden bezorgd. Van koel- en vriesvers maaltijden kan iedereen gebruik maken. Mochten de kosten voor u een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met de gemeente in het kader van bijzondere bijstand. Informatie: Maaltijdservice Noord-Limburg, Pagina 15 van 42

16 2.19 Sociale alarmering Iedereen wil zo lang mogelijk blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Toch kan zich plotseling een situatie voordoen, waarbij snel hulp van anderen nodig is. Een alarmeringssysteem kan uitkomst bieden. Met één druk op de knop kunt u hulp van buitenaf inroepen. Bij aanmelding geeft u drie contactpersonen op die, in geval van nood, gebeld kunnen worden. De aansluit- en administratiekosten zijn eenmalig. Daarnaast betaalt u maandelijkse abonnementskosten. Voor aanmelding kunt u terecht bij Synthese Venray. Informatie: Synthese Zorg op afroep (onplanbare zorg) Soms kunt u onverwacht zorg nodig hebben. Dat kan zijn na een val of als iemand onwel is geworden. U kunt de hulp van Proteion Thuis, La Providence of Groene Kruis Thuiszorg altijd inroepen. Zeven dagen per week, 24 uur per dag, waar u ook woont. Eén druk op de knop en er komt, indien gewenst, zo snel mogelijk een hulpverlener ter plekke. U hebt hiervoor een abonnement nodig op de alarmeringsdienst Zorg op afroep. Er wordt een alarmeringsapparaat in combinatie met een elektronisch voordeurslot geplaatst. Hiervoor zijn plaatsings- en abonnementskosten verschuldigd. Informatie: Proteion Thuis De Zorggroep/Groene Kruis Thuiszorg La Providence Zorg TV Proteion Thuis biedt Zorg TV. Met Zorg TV kunt u via uw eigen televisie praten met een verpleegkundige. Door middel van een camera op de televisie kunt u de verpleegkundige zien en horen. Dat geldt ook omgekeerd. De verpleegkundige overziet uw kamer en kan inzoomen op details zoals een wond of etiket van een medicijn. Zij kan u informatie, advies, voorlichting en emotionele ondersteuning bieden. Mocht het nodig zijn dat er iemand bij u langs komt dan zorgt de verpleegkundige daarvoor. U kunt 24 uur per dag gebruik maken van Zorg TV. Informatie: Proteion Thuis La Providence Caring Home Met Caring Home worden in uw huis enkele sensoren geplaatst. Deze sensoren leggen uw dagelijkse activiteiten vast. De sensoren staan in verbinding met een computersysteem van Caring Home. Wijkt uw gedrag af van het normale, bijvoorbeeld met een val, dan registreren de sensoren dit. Bij een spoedgeval en bij onverwachte gezondheidsproblemen wordt door het computersysteem van Caring Home onmiddellijk een zorgverlener van Proteion Thuis gewaarschuwd. De zorgverlener kan zo actie ondernemen. Door middel van deze technische computeraanpassingen is het mogelijk dat mensen met ernstige gezondheidsproblemen toch zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Informatie: Proteion Thuis La Providence Pagina 16 van 42

17 2.23 Groene Kruis Medipoint Het medipoint biedt een uitgebreid assortiment aan verpleegartikelen, hulpmiddelen en verzorgingsartikelen. U kunt deze lenen, huren of kopen. De artikelen worden verstrekt met deskundig advies. Het uitgebreide assortiment varieert van rollators, krukken, hoog-laagbedden tot telefoons voor senioren. Het medipoint is gevestigd op Hoofdstraat 11. De openingstijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en op zaterdag van tot uur. Leden van het Groene Kruis ontvangen op veel artikelen korting. Informatie: De Zorggroep/Groene Kruis Medipoint De Zorgondersteuner / vrijwilligerszorg Een vaste vrijwilliger kan hulp bieden aan iemand met een verstandelijke - en/of lichamelijke beperking, chronische ziekte of iemand die eenzaam is. De vrijwilliger biedt hulp die vergelijkbaar is met de steun die men krijgt van huisgenoten, familie, vrienden en kennissen. Het gaat in wezen om extra versterking'. Jong, oud èn hun mantelzorgers, kunnen een beroep doen op de Zorgondersteuner. De vraag van de hulpvrager of mantelzorger staat centraal. De hulp kan onder meer bestaan uit een wandeling maken, aanwezig zijn, assisteren bij activiteiten en meegaan naar een ziekenhuisafspraak. De Zorgondersteuner heeft ook zogenaamde dementievrijwilligers. Deze vrijwilliger komt bij de dementerende thuis en biedt ondersteuning, dient als 'praatpaal' voor de mantelzorger, kan tijdelijk zorgtaken overnemen en kan adviseren over de dingen van alle dag. Zo kan de dementievrijwilliger bijvoorbeeld signaleren dat er meer zorg nodig is dan de mantelzorger durft aan te vragen. Informatie: De Zorgondersteuner Dienstencentrum beej Mooren naeve Vanuit het dienstencentrum worden diverse werkzaamheden aangeboden aan inwoners, bedrijven en instellingen. Iedereen kan dus een beroep doen op het dienstencentrum. Voor de vergoeding van de dienst wordt een prijsopgave gedaan. Door dit aanbod van diensten kunnen mensen langer zelfstandiger blijven wonen en kunnen mantelzorgers ontlast worden. De diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers en door mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen door dit werk ervaring opdoen. Zij pakken klussen op voor inwoners in Horst aan de Maas die wat extra hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. Denk aan boodschappen doen, de tuin bijhouden of klusjes in het huis. Deze mensen worden vanuit beej Mooren naeve begeleid. Het adres is Jacob van Merlostraat 11 11a. Informatie: beej Mooren naeve NaoberzorgPunt Meerlo Het NoaberzorgPunt wil mensen en organisaties in Meerlo met elkaar verbinden. Waar mensen hulp- en/of zorgvragen hebben wil het NoaberzorgPunt mensen met elkaar verbinden door vraag en aanbod met elkaar te matchen. Daarnaast wil men waar mogelijk vernieuwende lokale initiatieven nemen of ondersteunen en versterken (=verbinden op dorpsniveau). Informatie: NoaberzorgPunt Meerlo Pagina 17 van 42

18 2.27 Klus- en hulpdienst Grubbenvorst De Klus- en hulpdienst is een soort burendienst voor inwoners uit Grubbenvorst. Het brengt vraag en aanbod onder dorpsgenoten bij elkaar. Zij bieden zowel praktische hulp als hulp van sociale aard. Denk bijvoorbeeld aan een klusje thuis, de hond uit laten, samen een stukje wandelen, boodschappen doen en hulp bij de administratie. De hulp die geboden wordt is gratis. Men betaalt alleen de onkosten die de vrijwilliger maakt. Informatie: Ad Driessens Servicepunt Jong & Oud (Vrijwilligersvacaturebank) Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk of nieuwe vrijwilligers voor uw organisatie of project, dan kunt u terecht bij het Servicepunt Jong & Oud van Synthese. Zij brengen vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk bij elkaar en kunnen ook samen met u op zoek naar de mogelijkheden om dit wijk- of dorpsgericht te doen. Op de website staan vacatures vermeld, maar ook informatie over onkostenvergoeding en verzekering voor vrijwilligers. Medewerkers van het Servicepunt Jong & Oud kunnen informatie en advies geven maar ook een bemiddelende rol vervullen. Op maandag en dinsdag van tot uur is er een spreekuur. Voor een persoonlijk advies kunt u telefonisch een afspraak maken. Informatie: Synthese Horst Sensoor, telefonische hulpdienst Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen of om even contact te hebben. Sensoor is een hulpdienst waar u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunt. Professioneel opgeleide vrijwilligers kunnen u telefonisch te woord te staan. Het gesprek is anoniem en vertrouwelijk. U kunt dag en nacht bellen. Informatie: Sensoor Zorgbelang Juridische Service Zorgbelang Juridische Service biedt individuele burgers of gebruikers van zorg uitkomst wanneer zij ontevreden zijn over de geleverde zorg, wanneer zij een klacht willen indienen bij het tuchtcollege òf wanneer zij een schadevergoeding willen eisen. Maar, ook mensen die willen weten of zij een zaak hebben, en mensen die de andere partij juridisch aansprakelijk willen stellen zijn bij Zorgbelang Juridische Service aan het juiste adres. Deze dienst is een initiatief van het Huis voor de Zorg en wordt uitgevoerd door Jurofoon. Informatie: Zorgbelang Juridische Service Rechtshulp Het Wetshuys Rechtsbijstand wordt verleend aan alle burgers met juridische problemen door Het Wetshuys in Venlo. Bij het eerste contact wordt bekeken of er een juridisch probleem is dat direct is op te lossen. Indien dit niet het geval is, wordt bekeken wat de juridische mogelijkheden zijn en hoe de zaak behandeld kan worden. Kosten zijn afhankelijk van tijd en de financiële situatie van de cliënt. Het eerste gesprek is gratis. Van maandag tot en met donderdag is er een gratis binnenloopspreekuur van tot uur. Pagina 18 van 42

19 Informatie: Het Wetshuys Uitvaart Informatie Hulplijn U kunt met allerlei vragen rondom overlijden, uitvaart of nazorg terecht bij de Uitvaart Informatie Hulplijn. U kunt hierbij denken aan juridische vragen, een vraag over de asbestemming of welke instanties ingelicht moeten worden bij overlijden. Het gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Informatie: Uitvaart Informatie Hulplijn Pagina 19 van 42

20 3. ZORG- EN DIENSTVERLENING 3.1 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en stelt de zorgbehoefte vast. Het CIZ verleent dus geen zorg en verstrekt geen voorzieningen. Bij het CIZ werken indicatiestellers die volgens wettelijke en inhoudelijke richtlijnen bepalen op welke zorg of voorziening u aanspraak kunt maken. Bij het CIZ kunt u terecht voor alle aanvragen voor verzorging en verpleging aan huis, voor verpleeghuiszorg, vormen van huisvesting en dagbesteding voor ouderen. Een indicatiesteller beoordeelt uw hulp-/zorgbehoefte. Indien nodig vraagt hij, met uw instemming, informatie op bij huisarts of specialist. Daarmee neemt hij een indicatiebesluit. Dit besluit gaat naar de zorgaanbieder van uw keuze. Hebt u een Persoons Gebonden Budget dan gaat het indicatiebesluit naar het Zorgkantoor. Informatie: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Hulp bij het huishouden U wilt zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij en uw eigen huishouding voeren. Met een beperking door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt in uw huishouding, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld door iemand uit uw omgeving om ondersteuning te vragen of door een beroep te doen op vrijwilligers of een particuliere hulp. Lukt dit niet? Dan helpt de gemeente u in samenwerking met MEE en Synthese met het vinden van een passende oplossing. In een gesprek met u, het vraagverhelderingsgesprek, wordt gekeken naar uw situatie. Dit gesprek vindt meestal plaats in de thuissituatie. U kunt dan laten zien wat uw problemen zijn. Samen wordt besproken wat u nodig heeft om verder te komen en wordt gezocht naar een oplossing op maat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) situatie en uw omgeving. De gemeente besluit uiteindelijk of u in aanmerking komt voor huishoudelijk hulp. Deze hulp krijgt u alleen als u niet in staat bent om zelf het huishouden te doen en onvoldoende hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen. Voor huishoudelijke hulp geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Vanaf 2013 wordt ook gekeken naar uw vermogen (zie 1.3). De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Informatie: gemeente Horst aan de Maas en Pagina 20 van 42

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Informatiegids Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Opbouwwerk Leudal 2014 Voorwoord Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor zorgvragers, senioren en mantelzorgers

Nadere informatie

BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014

BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014 BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014 praktische informatie over organisaties, voorzieningen en regelingen voor senioren, compleet met adressen en telefoonnummers. (advertentie) voorwoord U hebt de nieuwe

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 M antelzorggids Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg? pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Respijtzorg en praktische hulp pagina 15 4 Werk en

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid OUDER(EN)WIJZER 2015 Welzijn Ouderen OUDER(EN)WIJZER 2015 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1 2 Welzijn Oude Beste lezer, Alifa Welzijn Ouderen brengt jaarlijks een vernieuwde Ouder(en) wijzer uit.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht!

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht! Beste lezer, Voor u ligt een exemplaar van Houvast voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over dementie en de voorzieningen en mogelijkheden die in Zeeuws-Vlaanderen aanwezig zijn. Als dementie

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg 2 3 4 Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart.

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart. Welkom bij Maartje! Voor u ligt de informatiemap van Maartje. In deze informatiemap vindt u allerlei praktische informatie. Ook leest u wat Maartje nog meer te bieden heeft. Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie