DOOR MALOU VAN HINTUM FOTO'S MARLEEN DANIELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOOR MALOU VAN HINTUM FOTO'S MARLEEN DANIELS"

Transcriptie

1 38 VRIJ NEDERLAND

2 Mensen met extreem overgewicht staan voor een enorme opgave: ze moeten hun hersenen in het gareel dwingen. Een te dikke, chronische eter lijkt net zo verslaafd als een verstokte roker of een alcoholist. En verdient daarom net zoveel hulp. DOOR MALOU VAN HINTUM FOTO'S MARLEEN DANIELS een eetstoornis,'zegt RogerAdan, als hoogleraar farmacologieverbonden aan het Rudolf Magnus Neurowetenschappen en het Universitair b4cdsch Centrum Utrecht. 'Bij een eetstoornis gaat er in de hersenen iets mis met de natuurlijke besluitvorming om juist wel of juist niet te eten. Er treedt een verstoring op in het natuurlijk evenwicht, dat door de hersenen wordt bewaakt, tussen energie-inname en energieverbruik.' Wat dat betreft verschilt obesitas dus eigenlijk niet van anorexia, al is het effect precies het omgekeerde. Door hun hersenfout 39 SMART NEW FOOD NOVEMBER 2006

3 worden mensen met obesitas te dik in plaats van Niet zogenaamde allelische variatie, kopieerfouten te dun. van de genen die toevallig ontstaan, zorgt ervoor Een groot verschil is ook dat mensen met ano- iedereen dat eengen harder ofjuist zachtergaatwerken. In rexia op psychologische en medische hulp kun- de loop van de evolutie heeft die variatie mensen nen rekenen om hun stoornis onder de knie te die gaat met een goede vetopslag uitgeselecteerd. Dat is 10- krijgen. Ze zijn ziek en zielig. Wie lijdt aan extreem gisch ook. Want als je goed energie kon opslaan, overgewicht-eenbody mass index(jegewichtge- lijnen, was je bij schaarste aan voedsel in het voordeel. deeld door het kwadraat van je lengte) van meer Als er eten was, dan nam je het ook. De mensen dan 30 -vindt een beschuldigende overheid op valt 00k af die die drang niet hadden, hadden een kleinere zijn weg. En moet meewarige, soms zelfs hatelijke blikken van medeburgers verduren. Vetzakken zijn mijlenver verwijderd van het alom bejubelde slankheidsideaal, en ze zijn nog ongedisciplineerd ook. Ze zijn niet ziek, maar zwak. En dat is onvergeeflijk. Maarwat is er nou werkelijk aan de hand met moddervette mensen? t niet precies, zegt Adan, die gespecionderzoek naar eetstoornissen, eetgedrag en energiemetabolisme, en daarbij vooral kijkt naar de regulatie daarvan door het centrale zenuwstelsel. Wat wél vaststaat, is dat de aansporing 'meer bewegen en minder eten' waarmee iedereen tegenwoordig om de oren wordt geslagen, voor hen veel te algemeen is. Iedereen valt af als-ie minder eet en meer beweegt, ookmensen met extreem overgewicht. Maar toch is dat advies te simpel. 'Wat er in de hersenen gebeurt, is veel complexer,' zegt Adan. 'Er zijn allerlei gebieden in de hersenen betrokken bij het mechanisme dat voedselinname reguleert.' Voor het gemak maakt hij een driedeling: de hersenstam, de hypothalamus en het mesolimbische systeem. Alle drie maken ze het veel mensen moeilijk zonder enige moeite slank te blijven, en mensen met obesitas zitten ze extra dwars. Waarom? zou je denken. Dik zijn is ongezond. Hebben we domme hersenen? Lopen ze achter? In zekere zin is dat zo. Maar je zou ook kunnen zeggen dat onze omgeving in een sneltreinvaart isveranderd, terwijl vergeleken met de mate waarin onze hersenen zich hieraan aanpassen, eenslak op leeftijd nog de nieuwste Formule l-wagen is. Hersenen veranderen heel, heel erg traag. Adan: 'Elke generatie vinden er een paar honderd veranderingen plaats in de drie miljard chemische bouwstenen van ons DNA. Die kans om te overleven. Dus al die allelen van genen die ervoor zorgen dat wevet opslaan, zijn bewaard gebleven.' Vanuitde hersenstam krijgenwe hetbevel teeten totdat we verzadigd zijn. Maar dat betekent niet dat we daarna automatisch ophouden met eten. Want.de hypothalamus op zijn beurt laat weten dat er vet opgeslagen moet worden. Hersenstam en hypothalamus communiceren wel met elkaar, maar niet optimaal. Het is heel goed mogelijk dat je, met eenvolle maag, nog steeds de behoefte hebt om d66r te eten. Je bent verzadigd, maar hebt toch nog steeds 'honger'. Adan: 'Dan zegt de hypothalamus dat er méérvet opgeslagen moet worden dan je tot dan toe hebt opgegeten. Dat kan zovergaan, dat je dooreet terwijl je al maagpijn hebt omdat je vol zit.' Ais je dat maar vaak genoeg doet, rekt je maag mee. En komt er ookvanuit die contreien steeds later een stopsignaal. Vijand nummer drie in de strijd tegen extra kilo's is het mesolimbische systeem. Adan: 'Dan hebben we het over een situatie waarin je geen honger meer voelt en ook verzadigd bent, maar toch nog een keer opschept. Omdat het lekker is. Dat noemen we de non-homeostatische voedselinname. Homeostase is evenwicht; non-homeostase betekent dat je eet terwijl je lichaam dat voor zijn energiebalans niet meer nodig heeft. Ook als je overvol zit, zijn er dingen die heel erg lekker zijn. Je stopt toch nog een heerlijk toetje in die al overladen maag. Dat is een hedonische waarde.' Het mesolimbische systeem is het beloningssysteem, en misschien wel het lastigste om te tackelen. Want in deze hogere hersendelen bevindt zich ook het verslavingsgebied. Wat dat betreft spelen bij (te) veel eten dezelfde mechanismen als bij roken of alcohol drinken, zegt Adan. 'Het wordt een gewoonte, en dan lijkt het heel veel op een verslaving. 40 VRIJ NEDERLAND

4 Bij de meeste individuen is sprake van een milde Een 'Om te beginnen is het belangrijk dat je beverslaving, maar bij mensen met extreem overge- grijpt hoe dat in je hersenenwerkt,'zegtadan. wicht kán het weleens een echteverslaving zijn. volle maag 'Want dan kun je proberen die systemen te ma- Ikzeg niet dat dat voor al die mensen geldt, want nipuleren. Als je beloningssysteem erop aan- dat weten we nog niet. Maar je kunt in zijn alge- en toch dringt om een taartje te nemen, snij je dat meenheid wel zeggen dat mensen met overge- doormidden en gooi je de helftweg. Je systeem wicht die er ondanks allerlei pogingen niet in zin in is tevreden, en jij eet iets lekkers, maar niet te slagen hun eetpatroon te reguleren, wat hun ver- slavingbetreft op één lijn staan met verstokte ro- eten - dat Je kunt bovendien niet alle te dikke mensen kers en alcoholisten.' veel.' op één hoop gooien, legt hij uit. 'Op grondvan of dat nog niet erg genoeg is, zorgt het meso- kan best iemands genetisch profiel, zo heeft dr. Mariken limbische systeem er bovendien voor dat dikkerds almaar dikker worden. Hoe? Adan: 'Je lichaam probeert je energie in balans te houden, wat betekent dat je energie-inname en je energieverbruik in evenwicht moeten zijn. Maar die balans heeft geen absolute waarde, die past zich aan. Als je in een situatie leeft waarbij er voldoende voedsel is, lijkt het erop dat dat setpoint op een hoger niveau wordt ingezet, en dat de hersenen dat hogere lichaamsgewicht gaan verdedigen.' In dat geval wordt de hypothalamus overruled door het belonende mesolimbische systeem, dat zegt 'neem nog lekker wat'. Dat doe je: je neemt weer iets, en nog iets, en je beloningssysteem ontpopt zich als eenveelvraat: het heeft steeds meer nodig om tevredengesteld te worden. Resultaat: je eet veel te veel, en je wordt ongezond dik. 'Als dat gebeurt, wordt afvallen natuurlijkwel heel erg moeilijk,' zegt Adan. 'Want dan moet je vechten tegen autonome processen in je hersenen.' et obesitas hebben, dat mag duidelijk zijn, last van de remmende voorsprong. De Pima-indianen zijn er een goed voorbeeld van. Duizenden jaren lang leefden ze volgens het ritme: soms veel te eten, soms bijna niets. Hun lichaam(eigen1ijkmoet je dus zeggen: hun brein) was daarop ingesteld. Sinds ze dankzij hun deelname aan de Amerikaanse maatschappij dagelijks over voldoende voedsel kunnen beschikken, lijden vier van de vijf Pima's aan obesitas. Wat ooit positiefwas om te overleven, is nu een risicofactor voor diabetes en cardiovasculaire ziekten. Valt daar helemaal niets aan te doen? de Krom in ons lab laten zien, kun je al ten minste twee soorten eters onderscheiden. Je hebt mensen die nooit tussendoortjes eten, maar die tijdens de maaltijden hun bord veel te vol scheppen. Anderen eten de hele dag door kleine beetjes; die hebben last van het snack-allel, dat overigens de helft van de Nederlandse bevolking heeft. Het is niet zo dat je niet meer snackt als je dat allel weghaalt, maar de kans dát je snackt, is met dat allel wel groter. Er zijn waarschijnlijk nog wel tien genen die we nog niet kennen en die een klein beetje de kans vergroten dat je gaat snacken.' Blameyour brains - of is dat te slachtofferig gedacht? Ja, vindt Adan. Eten wordt heel snel een gewoonte; het is iets wat onbewust gebeurt, zoals de alcoholist zichzelf nog eens bijschenkt en de roker een sigaret opsteekt. Maar je schuift wel zelf al dat voedsel naar binnen. Daar kun je op letten. 'Om te beginnen moet je je bewust worden van al die mechanismen die aan hetwerk zijn. We moeten ervoor zorgen dat de hogere hersencentra beter gaan luisteren naarwat er op het niveau van de hersenstam en de hypothalamus gebeurt. Dat kun je stimuleren door te proberen het hongeren verzadigingsgevoel beter te voelen. We hebben nauwelijks meer honger en houden ookgeen rekening meer met die signalen, sterker nog, we anticiperen erop.' Hij weet het uit eigen ervaring. 'Als ik een uur of acht in het vliegtuig moet zitten, zorg ik ervoor dat ikvan tevoren op Schiphol flinkwat eet, want tegenwoordigweet je nooit zeker of je tijdens de vlucht wel wat krijgt. Je houdt er dus al rekening mee dat er straks misschiengeen eten is, en dat je dan honger krijgt. De hogere hersencentra zijn verant- 41 SMART NEW FOOD NOVEMBER 2006

5 woordelijk voor dat anticiperende gedrag, dat je Met Adan: 'Je kunt n6gzo'n sterke wil hebben, de "wil" terugziet in de neiging om nog eens op te schep- van je lichaam om die energiebalans op een be- pen-ookal weet je best dat je helemaal geen hon- een half paald niveau te handhaven, kan nog sterker zijn. ger zult lijden.' En dat betekent dat als je gaat lijnen, je hersenen Daarom zullen veeleters in eerste instantie 's taartje denken:er is teweinigenergie.te weinigvoedselavonds wat minder op hun bord moeten schep- voorraad. Vervolgens wordt met man en macht pen, zegt hij. 'Eet dat op, en vraag dan aan jezelf: is je dat lichaamsgewicht verdedigd, waardoor je niet heb ik eigenlijk nog wel honger? Waarom zou ik afvalt. En je eigenlijk nogveel meer moet gaan lijnog een keer extra opscheppen? Heeft mijn bel0 belonings- nen dan je al doet! ningssysteemdat echt nodig? Je komterachter dat De truc die de hersenen daarbij achter de hand je hongergevoel vrij snel weg is als je gaat eten. Je Systeem houden, is verlaging van de lichaamstemperaeet alleen maar d66r om toekomstige honger te tuur. 'Jevalt af als je meer energieverbruik dan je vermijden. Dat gaat allemaal onbewust.' ook inneemt. Tegenwoordig wordt energie verbran- In feite moeten mensen met obesitas de baas den vaak als een synoniem gebruikt voor meer begaan spelen over hun (hogere) henenen, iets wat tevreden wegen. Maar dat is niet hetzelfde. Je lichaam kan behalve een grote mentale krachtsinspanning ook een verlaagde calorie-inname en meer beweging een ijzeren discipline vereist. Zo kunnen de zoge- compenseren met een lagere lichaamstemperaheten thinfat people - die een vergelijkbare rela- tuur,waardoor je niet afvalt.' Omdat de mate waartie met eten hebben als de anonieme alcoholisten in de diverse processen die de energiebalans remet alcohol -alleen maar op een normaal gewicht guleren per individu verschillend is, heeft de een blijven door consequent weinig te eten en probe- meer baat bij een dieet, en is de ander meer geholren om te gaan met de paniek die dat veroorzaakt pen met een bewegingsprogramma. in hun brein. De restrained eaters, die zich bij elk Eigenlijk, zegt Adan, zou er een nieuwe discipliaanbod van voedsel afvragen of ze er niet te dik ne moeten komen om mensen met obesitas te onvan worden, voeren ook voortdurend strijd met derzoeken. 'Obesitas valt tussen twee medische signalen die zeggen: Neem en eet! Lekkerrr!!! disciplines in: de psychiatrie en de interne genees-. De echte dikkerds moeten dit interne gevecht kunde. De internist heeft te weinig verstand van hun leven lang volhouden. Dat geldt zeker voor hersenen, en de psychiater weet niet genoeg van de mensen met een sterke genetische predispo- het maag-darmstelsel. Misschien wordt het daarsitie voor obesitas (vermoedelijk een kleine min- om te weinig als een ziekte gezien.' derheid, zo'n vijf procent van het totaal aantal mensen dat Dat in'de periferie'zoals hij dat noemt, het lichaam zelf, ook hieraan lijdt), maar ook voor mensen die als kind zijn opge- nog heel wat te leren valt over extreem overgewicht, staat voed met volstrekt verkeerd-want te vet en te zoet en te veel buiten kijf. Adan:'Wezijn nu meer geneigd om te kijken naar -voedsel. 'Ais je van jongs af aan steeds verkeerd eet, beïn- het buikvet in plaats van naar iemands body mass index. vloedt dat ook het reguleringsmechanisme in je hersenen,' Omdat buikvet geassocieerd wordt met diabetes en cardiozegt Adan. Wie behalvezijn genen ook nog zijn omgeving te- vasculaire problemen. En misschien moet je ook wel kijken gen heeft, heeft het daarom dubbel zo moeilijk. naar lipidepatronen in het bloed. Cholesterol is natuurlijk 8' een heel bekende marker, maar waarschijnlijk zijn er nog meer, die wij nog niet kennen.' s nog meer slecht nieuws, helaas. Want zelfs bewus- Een diabetoloog zou hier weleens goede diensten kuneters die - met hun genetisch profiel en een analyse van nen bewijzen, denkt hij hardop. 'Die kan de brug slaan tushun eetpatroon in de hand - dapper hun warme maaltijd sen eetgedrag aan de ene kant, en biomedische factoren van een ontbijtbordje eten of hun tussendoortjes hebben aan de andere.' Tot het zover is, zit er maar één ding op: ingeruild voor een pakje kauwgom, hoeft het niet voor de 'Héél véél bewustwordingscampagnes. Dat is toch de eerwind te gaan. ste stap.' VRIJ NEDERLAND

6 43 SMART NEW FOOD NOVEMBER 2006

Verslaving: ziekte of zwakte? Vrij Nederland, november 2011

Verslaving: ziekte of zwakte? Vrij Nederland, november 2011 Verslaving: ziekte of zwakte? Vrij Nederland, november 2011 Mijn vrijgezelle buurvrouw kwam thuis met een kroegbaas. Terwijl zij mij vanachter zijn schouder verheugd aankeek, was voor mij één blik en een

Nadere informatie

Ik ken mezelf en ben slank

Ik ken mezelf en ben slank Ik ken mezelf en ben slank Mieke Kosters Ik ken mezelf en ben slank Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2013 2013 Mieke Kosters 2013 Uitgeverij Carrera, Amsterdam Omslagontwerp: Jan van Zomeren Omslagbeeld:

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stelling Waar of niet waar: Computeren of tv kijken werkt verslavend.

Stelling Waar of niet waar: Computeren of tv kijken werkt verslavend. Gezondheid is meestal niet iets waar je als jongere veel over praat. Dat is meer voor oude mensen. Toch is gezondheid erg belangrijk. Als je gezond bent, voel je je fit en kun je beter presteren. Daarom

Nadere informatie

Het Hoofddieet - Ondersteunende ideeën om effectief af te vallen Sietse Visser - NatureRunsWild.com

Het Hoofddieet - Ondersteunende ideeën om effectief af te vallen Sietse Visser - NatureRunsWild.com 1 Het Hoofddieet Gedachten wegen zwaarder Ondersteunende ideeën om effectief af te vallen. Sietse Visser - 2014 - Gratis publicatie - NatureRunsWild.com Tekst / beeld / illustraties: NatureRunsWild.com

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Waarom overgewicht niet jouw schuld is http://energiekevrouwenacademie.nl. Waarom overgewicht niet jouw schuld is

Waarom overgewicht niet jouw schuld is http://energiekevrouwenacademie.nl. Waarom overgewicht niet jouw schuld is Waarom overgewicht niet jouw schuld is Ontdek de energie om je dromen waar te maken Auteur: Marjolein Dubbers Dit is een betaald product. Ik stel het zeer op prijs als je dit product niet vrijelijk verspreidt,

Nadere informatie

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden De mythe van de lovejunk Bert van Dijk Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 de lovejunk: kracht en zwakte Vier heldere uitgangspunten Het verhaal van

Nadere informatie

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Stadmeteenhart Stadsberichten extra Werkzaamheden Van Tuyllstraat Waarom deze folder? Heeft u ook een kind in de puberteit

Nadere informatie

Afslanken met Dr. Roy Martina De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies

Afslanken met Dr. Roy Martina De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Afslanken met Dr. Roy Martina De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Roy Martina, arts voor preventie en vitaliteit Dit gratis boekje wordt je aangeboden door Roy Martina Experience Colofon Roy

Nadere informatie

Stoppen met roken voor uw hart en bloedvaten

Stoppen met roken voor uw hart en bloedvaten Stoppen met roken voor uw hart en bloedvaten 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim 1 miljoen

Nadere informatie

De Top 10 Dieet Mythen

De Top 10 Dieet Mythen - 1 - De Top 10 Dieet Mythen Een dieet volhouden is nooit makkelijk, zeker niet met de overvloed aan dieet mythen. Het is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen effectieve afval technieken/strategieën

Nadere informatie

Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door:

Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door: Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Het beste medicijn ben je zelf

Het beste medicijn ben je zelf Dr. Frédéric Saldmann Het beste medicijn ben je zelf Vertaald door Elsa Lauwers meulenhoff Voorwoord Met een appel per dag houd je de dokter weg, vooral als je goed mikt. WINSTON CHURCHILL Als arts heb

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Make It Easy, voor Moeiteloos Stoppen met Roken en Afvallen zonder Lijnen

Make It Easy, voor Moeiteloos Stoppen met Roken en Afvallen zonder Lijnen Make It Easy Afvallen zonder Lijnen Door Yvone Bakker VOORWOORD Toen ik mij tijdens mijn auriculo- opleiding specialiseerde in o.a. rook- en eetverslavingen waren er op dat gebied nog niet zoveel aanbieders.

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen Sandra Derksen Disclaimer Met het oog op de complexiteit en het individuele karakter van gezondheidskwesties kan dit boek en de ideeën, oefeningen en suggesties nooit het advies van getrainde medische

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Inhoud. Dankwoord... 250 Over de auteurs... 251 Bronnen... 252 Aanbevolen websites... 254 ...

Inhoud. Dankwoord... 250 Over de auteurs... 251 Bronnen... 252 Aanbevolen websites... 254 ... Inhoud... Voorwoord... 5 De basis... 8 Ontbijt... 52 Lunch... 60 Diner... 76 Tussendoortjes... 120 De tien gewoon gezonde geboden... 152 Gewoon gezonde voedingsmiddelen... 153 Etiketten lezen... 156 Meten

Nadere informatie

Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies

Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies - 2 - COLOFON Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Roy Martina, arts voor preventie

Nadere informatie

Overgewicht Hart- en vaatziekten Diabetes Depressie

Overgewicht Hart- en vaatziekten Diabetes Depressie Overgewicht Hart- en vaatziekten Diabetes Depressie Realisatie en tekst: Jolinda van Hoogdalem Eindredactie: Erik Robbemont is een uitgave van: De Fietsersbond Postbus 2828 3500 GV Utrecht. Telefoon:

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Lesbrief Nationaal Jeugd Musical Theater, Modelkind.

Lesbrief Nationaal Jeugd Musical Theater, Modelkind. Lesbrief Nationaal Jeugd Musical Theater, Modelkind. In de voorstelling Modelkind A.A.A.H. ontwikkelt Claire een eetstoornis: Anorexia Nervosa. De ouders van Claire en Constance leggen veel druk op hun

Nadere informatie

Liefde in plaats van chocola

Liefde in plaats van chocola Fenna Janssen Liefde in plaats van chocola Emotie-eten de baas, dat lukt jou ook Dit is een uitgave van Booklight dienstverlenende uitgeverij. Zie voor een overzicht van al onze titels (ook als e-book)

Nadere informatie

ing. Frank THM van den Heuvel

ing. Frank THM van den Heuvel De rijkdom van minder eten, gezonder leven en groeiend bewustzijn. ing. Frank THM van den Heuvel 1997, 2004, 2010-2012 ing. Frank THM van den Heuvel HeuvelTop Management & Trainingen Alle rechten voorbehouden:

Nadere informatie

Goede voeding de beste levensverzekering!!!

Goede voeding de beste levensverzekering!!! Goede voeding de beste levensverzekering!!! Voorwoord. 3 Hoofdstuk 1 De werking van ons oerlichaam De jagers en verzamelaars. 4 Welk effect heeft dat nu nog voor ons. 5 Wat is de oplossing. 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

ACT in LOB. Werkbladen. Toolkit. Hoe moeilijk vind of vond jij je studie /beroepskeuze? Omcirkel jouw antwoord.

ACT in LOB. Werkbladen. Toolkit. Hoe moeilijk vind of vond jij je studie /beroepskeuze? Omcirkel jouw antwoord. ACT in LOB Werkbladen Toolkit Goed kiezen Hoe doe je dat: goed kiezen? Deze tool leert je hoe je op een goede manier je vervolgopleiding of beroep kiest. Maar eerst stellen we je een vraag: Hoe moeilijk

Nadere informatie