Rondom gezond MRT/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rondom gezond MRT/2015"

Transcriptie

1 14 Rondom gezond MRT/2015 Samenwerking voor een goede gezondheidszorg In dit nummer: Interview met Rianne Gorkink over wijkverpleging Interview met apotheker Bart Pouls over POINT Interview met Elly Derks over Servicepunt Maarn-Maarsbergen Veranderingen en vernieuwingen in de lokale gezondheidszorg. Nieuws Rondom

2 Dit is Rondom Gezond 14! De nieuwsbrief die u als inwoner van Maarn/Maarsbergen informeert over nieuwe samenwerkingsvormen en achtergronden, over visies en interne veranderingen in ons gezondheidscentrum. In deze editie gaan wij o.a. verder in op de landelijke veranderingen die doorwerken in de lokale zorg. Interview met Rianne Gorkink over wijkverpleging Wie is Rianne? Rianne Gorkink is coördinerend wijkverpleegkundige voor Vitras in Maarn- Maarsbergen. Zij heeft HBO-verpleegkunde gestudeerd aan de Saxion Hogescholen te Deventer. Daarna werkte Rianne in verschillende wijkteams te Apeldoorn. Zij had de wens om van grootschalig naar kleinschalig werken te gaan. In december 2013 liep Rianne daarom een dagje mee in de praktijk van onze dorpen. De korte lijnen in het gezondheidscentrum en de veelvuldige contacten met de huisartsen spraken haar aan. Zij nam de stap. Sinds maart 2014 werkt Rianne voor Vitras. Inmiddels is zij in Maarn-Zuid en Maarsbergen een bekend gezicht. Met Rianne spreken we over de veranderingen in de wijkverpleegkundige zorg anno Wij vallen meteen met de deur in huis. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor de wijkverpleegkundige in de benadering van de cliënt? Bij het intake gesprek met de cliënt definiëren wij samen de hulpvraag, maar nu vanuit een andere invalshoek. Niet meer met het accent op wat de thuiszorg kan betekenen, maar op wat de cliënt zelf nog kan. Verder bespreken we het sociale netwerk van de cliënt en wat ervan kan worden verwacht. Wie kan in de directe kring om de cliënt heen welke verantwoordelijkheid op zich nemen? Om maar een voorbeeld te noemen: door wie kunnen de maaltijden worden verzorgd? Door familie, buren of tafeltjedek-je? Wanneer de omgeving niet kan ondersteunen wordt er voor professionele zorg in de thuissituatie gezorgd. Waarom is deze trend ingezet? De overheid wil dat ouderen langer thuis wonen, dat zij voor de zorg meer aanspraak kunnen maken op het eigen sociale netwerk. Dat vereist in de maatschappij een omslag in het denken: van IK naar WIJ. In de zin van: Gaat het wel goed met mijn buurvrouw? Wetende dat haar kinderen te ver weg wonen, banen hebben en een gezin. Dat is best een puzzel. De overheid laat hierover nu ook tvspotjes zien onder de titel De zorg verandert.

3 Een omslag in het denken: van IK naar WIJ. En als het sociale netwerk ontbreekt? Dan kijken we naar wat er mogelijk is om de cliënt zelfstandigheid te bieden. Stel dat iemand valgevaarlijk is, dan kan een alarmsysteem tot snelle hulp leiden. Oefeningen van de fysiotherapeut kunnen de valkans van de cliënt verkleinen en het gevoel van veiligheid vergroten. En stel dat iemand zijn steunkousen niet kan aantrekken, dan kunnen we de Handy Leg aanbieden, een hulpmiddel dat de cliënt kan gebruiken om zelf de steunkousen aan te trekken. We kijken dus ook mee naar praktische oplossingen. Mocht dat onvoldoende aansluiten op de thuissituatie, dan wordt professionele hulp ingezet. Wat verandert er voor de wijkverpleegkundige? Ik zie 2015 als een ervaringsjaar, een proefjaar. Op zich verandert er qua handelen en verpleging niet echt iets. Daar waar zorg nodig is, zullen wij de zorg bieden. Wel verwacht de zorgverzekeraar dat wij alle cliënten opnieuw een indicatie geven volgens een nieuwe methode. De resultaten ervan worden aan de zorgverzekeraar voorgelegd.

4 Anders hoeft niet slechter te zijn. Wat beschouw je als een nadeel in de nieuwe situatie? Degenen die nu zorg ontvangen, krijgen opnieuw een indicatie. Het kan in bepaalde gevallen moeilijk zijn om zorg in te leveren en in het sociale netwerk te gaan kijken. De nieuwe benadering van een individuele situatie zou negatief kunnen terugslaan op de wijkverpleegkundige. Dat zou ik jammer vinden. Het zijn nieuwe regels van de overheid en de zorgverzekeraar, die wij opvolgen. Met als doel dat het sociale netwerk waar mogelijk wordt betrokken, en dat de zorg in Nederland betaalbaar blijft. Hoe zit jij er zelf in? Uiteraard vind ik het een beetje spannend omdat we in een veranderproces zitten. Anders hoeft niet slechter te zijn. In de directe zorgverlening zal het niet anders gaan. De invulling ervan zal alleen anders zijn. Denk in meerdere oplossingen. We kunnen er met z n allen over klagen, maar laten wij het eerst ervaren en er dan een mening over geven. Misschien gaat het hartstikke goed en is deze verandering juist heel hard nodig geweest. Waar kunnen we over de veranderingen in de zorg lezen? De overheid houdt iedereen prima op de hoogte van wat er gebeurt en gaat veranderen via De gemeente informeert de burgers via en de cliënten van Vitras kunnen de ontwikkelingen volgen op Lees ook het interview in deze editie met Elly Derks/Teamleider Servicepunt Maarn-Maarsbergen.

5 Interview met apotheker Bart Pouls over POINT Wie is Bart? Bart is apotheker en momenteel als Praktijk Ondersteuner Medicatie betrokken bij het Point onderzoek, waarover wij al schreven in Rondom Gezond 13. POINT is een promotieonderzoek, dat zich richt op verbetering van de kwaliteit van de geneesmiddelenvoorziening aan patiënten die veel medicijnen gebruiken, de zogenaamde polyfarmacie patiënten. Wij spreken met Bart over de uitvoering van dit onderzoek in ons gezondheidscentrum. Door wie is jouw hulp als praktijk ondersteuner medicatie ingeroepen? De huisartsen van het gezondheidscentrum hebben besloten deel te nemen aan het landelijk onderzoek, waaraan ik ben verbonden. Sinds maart 2014 richt ik mij in Maarn en Maarsbergen op het verbeteren en optimaliseren van medicatie en medicatiegebruik, in overleg met artsen en patiënten. Op 31 mei komt aan het praktische werk van dit onderzoek een einde. Tot die tijd ben ik eigenlijk het proefkonijn. Ik word gevolgd en er wordt gekeken naar wat mijn invloed is op de praktijk. Wat is jouw taak, jouw invloed? Mijn taak is, de medicatie en het medicatiegebruik van patiënten die meer dan vijf geneesmiddelen gebruiken en gemiddeld ouder zijn dan 65, te optimaliseren. Dat betekent in de praktijk in samenspraak stoppen of juist starten met bepaalde medicatie, het verdubbelen of halveren van doses en zo nodig het tijdstip voor inname veranderen. Altijd in overleg met de betreffende arts en met het doel de patiënt zich beter te laten voelen.

6 Hoe ga je te werk? Op verzoek van de arts nodig ik de patiënt uit voor een gesprek over de medicijnen. In het onderzoek anticiperen we op wat ik zelf zie, wat de dokter ziet en wat de patiënt ziet. Soms haalt de patiënt de medicijnen door elkaar. Het is aan mij om hem of haar daarvan bewust te maken. Het komt voor, dat ik nul wijzigingen in de medicatie aanbreng, maar dat de aandacht die ik er eraan geef al verbetering oplevert. In het onderzoek anticiperen we op wat ik zelf zie, wat de dokter ziet en wat de patiënt ziet. Kunnen patiënten zelf om jouw hulp vragen? Ja, maar altijd via de huisarts. Hoe verander je het gedrag van de patiënten in hun medicijngebruik? Dat is een proces waarin ik per dag groei. Ik word begeleid door het Julius Centrum, afd. huisartsgeneeskunde en het eerstelijns onderzoekinstituut UMC Utrecht. In de gesprekken met de patiënten leer ik hun gedachtegang te volgen. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om te weten hoe patiënten tegen hun medicijnen aankijken, zodat ik geen voorstellen doe die tegen hun ideeën indruisen. Mensen leven vaak al heel lang met de medicijnen die ze gebruiken. Het is niet prettig als dat van de ene op de andere dag door iemand die ze nauwelijks kennen, overhoop wordt gegooid. Daarom neem ik de tijd de patiënt te leren kennen en bespreken we samen de stappen die we nemen. Hoe gaat het verder wanneer jij medio 2015 vertrekt? Je kunt POINT beschouwen als een verbeterproject. Na mijn vertrek zullen de huisartsen de medicatiecontrole blijven doen en Riet Huigens van de apotheek de medicatiebeoordelingen. Waar ligt de uitdaging voor het gezondheidscentrum? De uitdaging ligt bij het vasthouden van een vruchtbare samenwerking tussen de zorgdisciplines. Ik hoop hieraan met dit onderzoek nieuwe impulsen te geven. Over mijn vertrek wil ik het nog niet hebben. Je kunt het beter zo zien: ik ben er nog drie maanden, dus maak er gebruik van! Nadere info:

7 Servicepunt Maarn/Maarsbergen Over het ontstaan van Servicepunt Sinds 1 jan 2015 zijn drie veranderingen een feit: de participatiewet, de Jeugdzorg en een deel van voorheen AWBZ zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente gekomen. Uitgangspunt daarbij is, meer samenwerking rond de verschillende sociale terreinen, met nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en gebruik makend van de eigen omgeving, meedoen voor iedereen, en zo veel mogelijk voorkomen in plaats van genezen. één aanspreekpunt U heeft bij Servicepunt Maarn-Maarsbergen steeds één aanspreekpunt. De consulenten van de Servicepunten komen vanuit bestaande organisaties als Welnùh, het Wmo-loket, Vitras, Mee en Bureau Jeugdzorg en werken met elkaar samen. De consulenten staan in nauw contact met de huisartsen en de scholen. Zo nodig wordt gespecialiseerde zorg ingeschakeld. Locatie Servicepunt Maarn-Maarsbergen: De Twee Marken, Trompplein 5, 3951 CR Maarn Dit Servicepunt maakt ook gebruik van het Gezondheidscentrum, Sportlaan te Maarn. Telefoon: (0343) op werkdagen van tot uur Website: met de mogelijkheid zorgvragen in te dienen via het contactformulier.

8 Interview met Elly Derks over Servicepunt Maarn- Maarsbergen Wie is Elly? Elly Derks is teamleider van het Servicepunt Maarn-Maarsbergen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wat zijn de uitgangspunten van het Servicepunt? Wij willen volledige zorg organiseren, wetende dat het dichter bij de burger moet. Baseren ons op: Waar vraagt de burger om? Doen een beroep op: Wie heb je om je heen? Bekijken daarna wat wij als gemeente daarop voor aanvulling moeten geven. Tegen welk zorgveld bemoeien jullie je aan? Wij bemoeien ons met alles wat vroeger WMO was. Denk o.a. aan huishoudelijke hulp, regio taxi, trapliften en scootmobiels. Wij richten ons op Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, waarbij de overheid het budget bepaalt en de gemeente waaraan het wordt uitgegeven. Als je het hebt over welzijn, wat valt eronder? Welzijn betekent: de oude WMO plus de welzijnszorg, gericht op de zelfredzaamheid van de burgers. Daaronder valt ook Jongerenwerk. Wij faciliteren saamhorigheid in de wijk, in het dorp. Wij vinden het belangrijk dat je kunt meedoen. Ik heb het graag over ouderwets naoberschap, in goed Nederlands: nabuurschap. Het klinkt als terug naar vroeger, maar dit wordt de toekomst. Het fenomeen nabuurschap past overigens heel goed bij hoe men in Maarn en Maarsbergen leeft en naar samenleven kijkt. Hoe sturen jullie aan op goed nabuurschap? Een patiënt is gevallen en leent tijdelijk een rolstoel. De familie zou dan zelf de hulp van een buurvrouw of buurman kunnen inroepen. Dan denk ik aan het wekelijks aan de weg zetten van een vuilcontainer, het meebrengen van een paar boodschappen of het in de magnetron zetten van een maaltijd wanneer het etenstijd is. Let wel, mensen krijgen echt nooit de vraag of zij hun buurman of buurvrouw onder de douche willen zetten!

9 SPOEDNUMMERS MRT/2015 Spoednummer (MA. T/M VR. overdag) Huisartsen Spoednummer (avond/nacht/weekend) Huisartsen / hap Apotheek Tandartsen VERPLEGING EN VERZORGING VITRASCMD verloskundigen voor nadere info zie: Belangrijke telefoonnummers z.o.z.

10 belangrijke Telefoonnummers Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen mrt/2015 Huisartsen Apotheek Tandartsen Fysiotherapie Thuiszorg, Verpleging en verzorging: algemeen wijkteam maarn-maarsbergen Jeugd gezondheidszorg psycholoog Diëtiste Logopedie Orthopedagogie Cesar en haptonomie Praktijk hulp bij hersenletsel coördinator vrijwilligers palliatieve terminale zorg Verloskundigen servicepunt Maarn-Maarsbergen Spoednummers z.o.z.

11 Let wel, mensen krijgen echt nooit de vraag of zij hun buurman of buurvrouw onder de douche willen zetten! Hoe kijk je aan tegen de veranderingen? De veranderingen in de zorg zie ik als een uitdaging. Ik maak gebruik van initiatieven en netwerken in het dorp, en denk vooral in mogelijkheden. Ook binnen de context van minder beschikbare middelen. Ik ben er voorstander van dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Als maatschappij kunnen we alle zorg makkelijk betalen wanneer we dingen anders organiseren. De kosten in de AWBZ zijn enorm gestegen. Wij zijn in het verleden zaken gaan institutionaliseren en formaliseren. De ambitie is om beter en efficiënter in een team te werken. Waar eerst tien mensen bezig waren met een kwestie, pakken we deze nu met een paar mensen aan. De hulpverleners komen van hun eilandjes af en staan nu dichter bij de burger. Dat is heel positief. Hoe verandert het Servicepunt mee met de ontwikkelingen in de zorg? Wij hebben voor ons werk niet een heel gebouw opgetuigd. Niet fysiek en ook niet in de zin van protocollen. Problemen? Wij gaan erop af, kijken wat er is en wat we ermee kunnen. Bij het Servicepunt zijn professionals werkzaam. Zij komen uit allerlei organisaties en wat belangrijk is: een aantal professionals was al werkzaam in Maarn en Maarsbergen. Iedereen geniet van deze nieuwe samenwerking, ziet mogelijkheden en vindt het fijn om bij te dragen aan het opbouwende karakter van het Servicepunt. Al doende gaan wij werkprocessen creëren en aansluiten op alles wat er is. Wij zijn nu voornamelijk gericht op zorg. In de toekomst zal er ook meer focus komen op ontmoeting. Wat zou je nog willen zeggen over het contact Servicepunt en het gezondheidscentrum? Wat het Servicepunt betreft: alles wat het Gezondheidscentrum Maarn- Maarsbergen doet, moet ze blijven doen. Wij kunnen elkaar aanvullen, zowel in zorg als in welzijn.

12 NIEUWS RONDOM Huisarts Sophie Bonarius werkt op de woensdagen mee in de praktijken van Adrie de Fluiter en Ellen Meijers. Huisarts in opleiding Chris Otjes heeft zijn praktijkjaar eind februari afgesloten. Zijn vervangster is Thushiga Kasippillai. Na een dienstverband van bijna 10 jaar heeft doktersassistente Janneke de Lange - Bos per 1 februari 2015 afscheid genomen. Op 1 februari 2015 is Judith Gerritsen in dienst gekomen als doktersassistente. Tijdelijk een ander gezicht achter de balie van Fysiotherapie: Janine Stalenhoef is met zwangerschapsverlof. Tot zeker 1 mei 2015 zal Greet van der Veen haar vervangen. Colofon Ontwerp en drukwerk: Vandenberg Concept, design, print & online, Maarn Tekst: Lidy Kortenoever Tekst voor Lief en Leed, Maarn Redactie: Foto Rianne Gorkink: Wim van Engelaer, Maarn

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

ZOMER 2015 MAGAZINE OVER ZORG EN SERVICE VAN ZONNEHUISGROEP AMSTELLAND THUISZORG WIJKZORG IN 2015 WIJKTEAMS STELLEN ZICH VOOR

ZOMER 2015 MAGAZINE OVER ZORG EN SERVICE VAN ZONNEHUISGROEP AMSTELLAND THUISZORG WIJKZORG IN 2015 WIJKTEAMS STELLEN ZICH VOOR ZOMER 2015 MAGAZINE OVER ZORG EN SERVICE VAN ZONNEHUISGROEP AMSTELLAND THUISZORG WIJKZORG IN 2015 WIJKTEAMS STELLEN ZICH VOOR VOORWOORD Zeer gewaardeerde cliënt van Zonnehuisgroep Amstelland Thuiszorg,

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie