Rondom gezond MRT/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rondom gezond MRT/2015"

Transcriptie

1 14 Rondom gezond MRT/2015 Samenwerking voor een goede gezondheidszorg In dit nummer: Interview met Rianne Gorkink over wijkverpleging Interview met apotheker Bart Pouls over POINT Interview met Elly Derks over Servicepunt Maarn-Maarsbergen Veranderingen en vernieuwingen in de lokale gezondheidszorg. Nieuws Rondom

2 Dit is Rondom Gezond 14! De nieuwsbrief die u als inwoner van Maarn/Maarsbergen informeert over nieuwe samenwerkingsvormen en achtergronden, over visies en interne veranderingen in ons gezondheidscentrum. In deze editie gaan wij o.a. verder in op de landelijke veranderingen die doorwerken in de lokale zorg. Interview met Rianne Gorkink over wijkverpleging Wie is Rianne? Rianne Gorkink is coördinerend wijkverpleegkundige voor Vitras in Maarn- Maarsbergen. Zij heeft HBO-verpleegkunde gestudeerd aan de Saxion Hogescholen te Deventer. Daarna werkte Rianne in verschillende wijkteams te Apeldoorn. Zij had de wens om van grootschalig naar kleinschalig werken te gaan. In december 2013 liep Rianne daarom een dagje mee in de praktijk van onze dorpen. De korte lijnen in het gezondheidscentrum en de veelvuldige contacten met de huisartsen spraken haar aan. Zij nam de stap. Sinds maart 2014 werkt Rianne voor Vitras. Inmiddels is zij in Maarn-Zuid en Maarsbergen een bekend gezicht. Met Rianne spreken we over de veranderingen in de wijkverpleegkundige zorg anno Wij vallen meteen met de deur in huis. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor de wijkverpleegkundige in de benadering van de cliënt? Bij het intake gesprek met de cliënt definiëren wij samen de hulpvraag, maar nu vanuit een andere invalshoek. Niet meer met het accent op wat de thuiszorg kan betekenen, maar op wat de cliënt zelf nog kan. Verder bespreken we het sociale netwerk van de cliënt en wat ervan kan worden verwacht. Wie kan in de directe kring om de cliënt heen welke verantwoordelijkheid op zich nemen? Om maar een voorbeeld te noemen: door wie kunnen de maaltijden worden verzorgd? Door familie, buren of tafeltjedek-je? Wanneer de omgeving niet kan ondersteunen wordt er voor professionele zorg in de thuissituatie gezorgd. Waarom is deze trend ingezet? De overheid wil dat ouderen langer thuis wonen, dat zij voor de zorg meer aanspraak kunnen maken op het eigen sociale netwerk. Dat vereist in de maatschappij een omslag in het denken: van IK naar WIJ. In de zin van: Gaat het wel goed met mijn buurvrouw? Wetende dat haar kinderen te ver weg wonen, banen hebben en een gezin. Dat is best een puzzel. De overheid laat hierover nu ook tvspotjes zien onder de titel De zorg verandert.

3 Een omslag in het denken: van IK naar WIJ. En als het sociale netwerk ontbreekt? Dan kijken we naar wat er mogelijk is om de cliënt zelfstandigheid te bieden. Stel dat iemand valgevaarlijk is, dan kan een alarmsysteem tot snelle hulp leiden. Oefeningen van de fysiotherapeut kunnen de valkans van de cliënt verkleinen en het gevoel van veiligheid vergroten. En stel dat iemand zijn steunkousen niet kan aantrekken, dan kunnen we de Handy Leg aanbieden, een hulpmiddel dat de cliënt kan gebruiken om zelf de steunkousen aan te trekken. We kijken dus ook mee naar praktische oplossingen. Mocht dat onvoldoende aansluiten op de thuissituatie, dan wordt professionele hulp ingezet. Wat verandert er voor de wijkverpleegkundige? Ik zie 2015 als een ervaringsjaar, een proefjaar. Op zich verandert er qua handelen en verpleging niet echt iets. Daar waar zorg nodig is, zullen wij de zorg bieden. Wel verwacht de zorgverzekeraar dat wij alle cliënten opnieuw een indicatie geven volgens een nieuwe methode. De resultaten ervan worden aan de zorgverzekeraar voorgelegd.

4 Anders hoeft niet slechter te zijn. Wat beschouw je als een nadeel in de nieuwe situatie? Degenen die nu zorg ontvangen, krijgen opnieuw een indicatie. Het kan in bepaalde gevallen moeilijk zijn om zorg in te leveren en in het sociale netwerk te gaan kijken. De nieuwe benadering van een individuele situatie zou negatief kunnen terugslaan op de wijkverpleegkundige. Dat zou ik jammer vinden. Het zijn nieuwe regels van de overheid en de zorgverzekeraar, die wij opvolgen. Met als doel dat het sociale netwerk waar mogelijk wordt betrokken, en dat de zorg in Nederland betaalbaar blijft. Hoe zit jij er zelf in? Uiteraard vind ik het een beetje spannend omdat we in een veranderproces zitten. Anders hoeft niet slechter te zijn. In de directe zorgverlening zal het niet anders gaan. De invulling ervan zal alleen anders zijn. Denk in meerdere oplossingen. We kunnen er met z n allen over klagen, maar laten wij het eerst ervaren en er dan een mening over geven. Misschien gaat het hartstikke goed en is deze verandering juist heel hard nodig geweest. Waar kunnen we over de veranderingen in de zorg lezen? De overheid houdt iedereen prima op de hoogte van wat er gebeurt en gaat veranderen via De gemeente informeert de burgers via en de cliënten van Vitras kunnen de ontwikkelingen volgen op Lees ook het interview in deze editie met Elly Derks/Teamleider Servicepunt Maarn-Maarsbergen.

5 Interview met apotheker Bart Pouls over POINT Wie is Bart? Bart is apotheker en momenteel als Praktijk Ondersteuner Medicatie betrokken bij het Point onderzoek, waarover wij al schreven in Rondom Gezond 13. POINT is een promotieonderzoek, dat zich richt op verbetering van de kwaliteit van de geneesmiddelenvoorziening aan patiënten die veel medicijnen gebruiken, de zogenaamde polyfarmacie patiënten. Wij spreken met Bart over de uitvoering van dit onderzoek in ons gezondheidscentrum. Door wie is jouw hulp als praktijk ondersteuner medicatie ingeroepen? De huisartsen van het gezondheidscentrum hebben besloten deel te nemen aan het landelijk onderzoek, waaraan ik ben verbonden. Sinds maart 2014 richt ik mij in Maarn en Maarsbergen op het verbeteren en optimaliseren van medicatie en medicatiegebruik, in overleg met artsen en patiënten. Op 31 mei komt aan het praktische werk van dit onderzoek een einde. Tot die tijd ben ik eigenlijk het proefkonijn. Ik word gevolgd en er wordt gekeken naar wat mijn invloed is op de praktijk. Wat is jouw taak, jouw invloed? Mijn taak is, de medicatie en het medicatiegebruik van patiënten die meer dan vijf geneesmiddelen gebruiken en gemiddeld ouder zijn dan 65, te optimaliseren. Dat betekent in de praktijk in samenspraak stoppen of juist starten met bepaalde medicatie, het verdubbelen of halveren van doses en zo nodig het tijdstip voor inname veranderen. Altijd in overleg met de betreffende arts en met het doel de patiënt zich beter te laten voelen.

6 Hoe ga je te werk? Op verzoek van de arts nodig ik de patiënt uit voor een gesprek over de medicijnen. In het onderzoek anticiperen we op wat ik zelf zie, wat de dokter ziet en wat de patiënt ziet. Soms haalt de patiënt de medicijnen door elkaar. Het is aan mij om hem of haar daarvan bewust te maken. Het komt voor, dat ik nul wijzigingen in de medicatie aanbreng, maar dat de aandacht die ik er eraan geef al verbetering oplevert. In het onderzoek anticiperen we op wat ik zelf zie, wat de dokter ziet en wat de patiënt ziet. Kunnen patiënten zelf om jouw hulp vragen? Ja, maar altijd via de huisarts. Hoe verander je het gedrag van de patiënten in hun medicijngebruik? Dat is een proces waarin ik per dag groei. Ik word begeleid door het Julius Centrum, afd. huisartsgeneeskunde en het eerstelijns onderzoekinstituut UMC Utrecht. In de gesprekken met de patiënten leer ik hun gedachtegang te volgen. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om te weten hoe patiënten tegen hun medicijnen aankijken, zodat ik geen voorstellen doe die tegen hun ideeën indruisen. Mensen leven vaak al heel lang met de medicijnen die ze gebruiken. Het is niet prettig als dat van de ene op de andere dag door iemand die ze nauwelijks kennen, overhoop wordt gegooid. Daarom neem ik de tijd de patiënt te leren kennen en bespreken we samen de stappen die we nemen. Hoe gaat het verder wanneer jij medio 2015 vertrekt? Je kunt POINT beschouwen als een verbeterproject. Na mijn vertrek zullen de huisartsen de medicatiecontrole blijven doen en Riet Huigens van de apotheek de medicatiebeoordelingen. Waar ligt de uitdaging voor het gezondheidscentrum? De uitdaging ligt bij het vasthouden van een vruchtbare samenwerking tussen de zorgdisciplines. Ik hoop hieraan met dit onderzoek nieuwe impulsen te geven. Over mijn vertrek wil ik het nog niet hebben. Je kunt het beter zo zien: ik ben er nog drie maanden, dus maak er gebruik van! Nadere info:

7 Servicepunt Maarn/Maarsbergen Over het ontstaan van Servicepunt Sinds 1 jan 2015 zijn drie veranderingen een feit: de participatiewet, de Jeugdzorg en een deel van voorheen AWBZ zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente gekomen. Uitgangspunt daarbij is, meer samenwerking rond de verschillende sociale terreinen, met nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en gebruik makend van de eigen omgeving, meedoen voor iedereen, en zo veel mogelijk voorkomen in plaats van genezen. één aanspreekpunt U heeft bij Servicepunt Maarn-Maarsbergen steeds één aanspreekpunt. De consulenten van de Servicepunten komen vanuit bestaande organisaties als Welnùh, het Wmo-loket, Vitras, Mee en Bureau Jeugdzorg en werken met elkaar samen. De consulenten staan in nauw contact met de huisartsen en de scholen. Zo nodig wordt gespecialiseerde zorg ingeschakeld. Locatie Servicepunt Maarn-Maarsbergen: De Twee Marken, Trompplein 5, 3951 CR Maarn Dit Servicepunt maakt ook gebruik van het Gezondheidscentrum, Sportlaan te Maarn. Telefoon: (0343) op werkdagen van tot uur Website: met de mogelijkheid zorgvragen in te dienen via het contactformulier.

8 Interview met Elly Derks over Servicepunt Maarn- Maarsbergen Wie is Elly? Elly Derks is teamleider van het Servicepunt Maarn-Maarsbergen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wat zijn de uitgangspunten van het Servicepunt? Wij willen volledige zorg organiseren, wetende dat het dichter bij de burger moet. Baseren ons op: Waar vraagt de burger om? Doen een beroep op: Wie heb je om je heen? Bekijken daarna wat wij als gemeente daarop voor aanvulling moeten geven. Tegen welk zorgveld bemoeien jullie je aan? Wij bemoeien ons met alles wat vroeger WMO was. Denk o.a. aan huishoudelijke hulp, regio taxi, trapliften en scootmobiels. Wij richten ons op Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, waarbij de overheid het budget bepaalt en de gemeente waaraan het wordt uitgegeven. Als je het hebt over welzijn, wat valt eronder? Welzijn betekent: de oude WMO plus de welzijnszorg, gericht op de zelfredzaamheid van de burgers. Daaronder valt ook Jongerenwerk. Wij faciliteren saamhorigheid in de wijk, in het dorp. Wij vinden het belangrijk dat je kunt meedoen. Ik heb het graag over ouderwets naoberschap, in goed Nederlands: nabuurschap. Het klinkt als terug naar vroeger, maar dit wordt de toekomst. Het fenomeen nabuurschap past overigens heel goed bij hoe men in Maarn en Maarsbergen leeft en naar samenleven kijkt. Hoe sturen jullie aan op goed nabuurschap? Een patiënt is gevallen en leent tijdelijk een rolstoel. De familie zou dan zelf de hulp van een buurvrouw of buurman kunnen inroepen. Dan denk ik aan het wekelijks aan de weg zetten van een vuilcontainer, het meebrengen van een paar boodschappen of het in de magnetron zetten van een maaltijd wanneer het etenstijd is. Let wel, mensen krijgen echt nooit de vraag of zij hun buurman of buurvrouw onder de douche willen zetten!

9 SPOEDNUMMERS MRT/2015 Spoednummer (MA. T/M VR. overdag) Huisartsen Spoednummer (avond/nacht/weekend) Huisartsen / hap Apotheek Tandartsen VERPLEGING EN VERZORGING VITRASCMD verloskundigen voor nadere info zie: Belangrijke telefoonnummers z.o.z.

10 belangrijke Telefoonnummers Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen mrt/2015 Huisartsen Apotheek Tandartsen Fysiotherapie Thuiszorg, Verpleging en verzorging: algemeen wijkteam maarn-maarsbergen Jeugd gezondheidszorg psycholoog Diëtiste Logopedie Orthopedagogie Cesar en haptonomie Praktijk hulp bij hersenletsel coördinator vrijwilligers palliatieve terminale zorg Verloskundigen servicepunt Maarn-Maarsbergen Spoednummers z.o.z.

11 Let wel, mensen krijgen echt nooit de vraag of zij hun buurman of buurvrouw onder de douche willen zetten! Hoe kijk je aan tegen de veranderingen? De veranderingen in de zorg zie ik als een uitdaging. Ik maak gebruik van initiatieven en netwerken in het dorp, en denk vooral in mogelijkheden. Ook binnen de context van minder beschikbare middelen. Ik ben er voorstander van dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Als maatschappij kunnen we alle zorg makkelijk betalen wanneer we dingen anders organiseren. De kosten in de AWBZ zijn enorm gestegen. Wij zijn in het verleden zaken gaan institutionaliseren en formaliseren. De ambitie is om beter en efficiënter in een team te werken. Waar eerst tien mensen bezig waren met een kwestie, pakken we deze nu met een paar mensen aan. De hulpverleners komen van hun eilandjes af en staan nu dichter bij de burger. Dat is heel positief. Hoe verandert het Servicepunt mee met de ontwikkelingen in de zorg? Wij hebben voor ons werk niet een heel gebouw opgetuigd. Niet fysiek en ook niet in de zin van protocollen. Problemen? Wij gaan erop af, kijken wat er is en wat we ermee kunnen. Bij het Servicepunt zijn professionals werkzaam. Zij komen uit allerlei organisaties en wat belangrijk is: een aantal professionals was al werkzaam in Maarn en Maarsbergen. Iedereen geniet van deze nieuwe samenwerking, ziet mogelijkheden en vindt het fijn om bij te dragen aan het opbouwende karakter van het Servicepunt. Al doende gaan wij werkprocessen creëren en aansluiten op alles wat er is. Wij zijn nu voornamelijk gericht op zorg. In de toekomst zal er ook meer focus komen op ontmoeting. Wat zou je nog willen zeggen over het contact Servicepunt en het gezondheidscentrum? Wat het Servicepunt betreft: alles wat het Gezondheidscentrum Maarn- Maarsbergen doet, moet ze blijven doen. Wij kunnen elkaar aanvullen, zowel in zorg als in welzijn.

12 NIEUWS RONDOM Huisarts Sophie Bonarius werkt op de woensdagen mee in de praktijken van Adrie de Fluiter en Ellen Meijers. Huisarts in opleiding Chris Otjes heeft zijn praktijkjaar eind februari afgesloten. Zijn vervangster is Thushiga Kasippillai. Na een dienstverband van bijna 10 jaar heeft doktersassistente Janneke de Lange - Bos per 1 februari 2015 afscheid genomen. Op 1 februari 2015 is Judith Gerritsen in dienst gekomen als doktersassistente. Tijdelijk een ander gezicht achter de balie van Fysiotherapie: Janine Stalenhoef is met zwangerschapsverlof. Tot zeker 1 mei 2015 zal Greet van der Veen haar vervangen. Colofon Ontwerp en drukwerk: Vandenberg Concept, design, print & online, Maarn Tekst: Lidy Kortenoever Tekst voor Lief en Leed, Maarn Redactie: Foto Rianne Gorkink: Wim van Engelaer, Maarn

RONDOM GEZOND APR/2014

RONDOM GEZOND APR/2014 13 RONDOM GEZOND APR/2014 Samenwerking voor een goede gezondheidszorg IN DIT NUMMER: BERICHT VAN DE HUISARTSEN ONDERZOEKEN KWIEK EN POINT INLOOPOCHTEND MANTELZORGERS THUISZORG LAAGDREMPELIG VERGOEDING

Nadere informatie

Rondom gezond z mei/2016

Rondom gezond z mei/2016 16 Rondom gezond z mei/2016 Samenwerking voor een goede gezondheidszorg In dit nummer: nieuwe eigenaar apotheek gezondheidscentrum introductie beherend apotheker Barbara Oonk Verbetering kwaliteit ouderenzorg

Nadere informatie

Rondom gezond okt/2013

Rondom gezond okt/2013 NIEUWS RONDOM Er is een nieuwe orthopedagoge. Corine Bel is met haar praktijk gestopt in Maarn. Mischa Wink is voor haar in de plaats is gekomen. Zij werkt op woensdagmiddag in het Gezondheidscentrum,

Nadere informatie

Rondom gezond SEPt/2015

Rondom gezond SEPt/2015 15 Rondom gezond SEPt/2015 Samenwerking voor een goede gezondheidszorg In dit nummer: Relatie mondzorg-algemene gezondheid Praktijkvoorbeeld samenwerking behandelaars MeeleefGezinnen overtollige MEDICIJNEN

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

Thuiszorg Avoord AanHuis

Thuiszorg Avoord AanHuis Ons aanbod in één overzicht Thuiszorg Avoord AanHuis Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst Zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid Wilt u thuis zo lang mogelijk de kwaliteit van uw eigen leven kunnen

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging Langer thuis wonen Met hulp van het team Wijkverpleging U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, soms met hulp van familie of buren. Maar er zijn ook zaken waar u professionele

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Maartje is onderdeel van

Maartje is onderdeel van Maartje is onderdeel van Lijfspreuk van Maartje is heel de mens. Dat wil zeggen: Maartje is er voor iedereen, van elke leeftijd en in elke geestelijke en/of lichamelijke conditie. En ook: Maartje kijkt

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder Zorg aan huis Wijkteams Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder 2 Welkom bij Zorg aan huis door Vivium Verzorging, verpleging en begeleiding in uw eigen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis Wijkverpleging Zorg bij u thuis 2 Oost west, thuis best Thuis wonen is natuurlijk het aller fijnst. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen om u heen. Carintreggeland Wijkverpleging

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Zorg thuis Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Maartje is onderdeel van

Maartje is onderdeel van Maartje is onderdeel van Lijfspreuk van Maartje is heel de mens. Dat wil zeggen: Maartje is er voor iedereen, van elke leeftijd en in elke geestelijke en/of lichamelijke conditie. En ook: Maartje kijkt

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

RSZK Thuiszorg. Zorg en diensten bij u thuis

RSZK Thuiszorg. Zorg en diensten bij u thuis THUIS RSZK Thuiszorg Zorg en diensten bij u thuis Zelfstandig blijven wonen, ook als u hulp of zorg nodig heeft? RSZK helpt u daarbij. Dé specialist op het gebied van ouderenzorg. Vitaal en fit thuis blijven

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Onze diensten in de gemeente Borne

Onze diensten in de gemeente Borne Onze diensten in de gemeente Borne hier komt een label Carintreggeland in Borne In je eigen omgeving oud worden, rust en geluk in het gezin, familie en vrienden in de buurt, gezond blijven, financieel

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES ACTIEF ZORG Postbus 317 5000 AH Tilburg T 013-467 28 30 F 013-750 82 10 E info@actiefzorg.nl www.actiefzorg.nl REGIO TILBURG Nimrodstraat 27 5042 WX Tilburg REGIO S-HERTOGENBOSCH Tolbrugstraat 8 5211 RW

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Hulp bij het huishouden

Pleyade Thuiszorg Hulp bij het huishouden Pleyade Thuiszorg www.pleyade.nl Zorg en ondersteuning op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt

Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt Het Sociaal Buurtteam Stand-By in uw buurt Op 1 januari 2015 hebben alle gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van werk, participatie, begeleiding, zorg en jeugdzorg. Tegelijk is er minder geld

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte

Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte Onze diensten in de gemeente Oldenzaal en De Lutte In je eigen omgeving oud worden, rust en geluk in het gezin, familie en vrienden in de buurt, gezond

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

WIJdezorg bij U thuis

WIJdezorg bij U thuis WIJdezorg bij U thuis 24 uur per dag Bel 088 209 1000 U het comfort WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis S Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeldna terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatie centrum,

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Waterhof

GARANTWONINGEN WZH Waterhof GARANTWONINGEN WZH Waterhof Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Waterhof gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag, biedt Garantwoningen voor ouderen met een zorgvraag. De Garantwoningen zijn

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Maatschappelijke Ondersteuning Contactpersoon J. Tittel Telefoon 14 030 Fax E-mail j.tittel@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Onze diensten in de gemeente Dinkelland

Onze diensten in de gemeente Dinkelland Onze diensten in de gemeente Dinkelland Onze diensten in de gemeente Dinkelland In je eigen omgeving oud worden, rust en geluk in het gezin, familie en vrienden in de buurt, gezond blijven, financieel

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Echt-Susteren

Proteion is er voor u in Echt-Susteren Proteion is er voor u in Echt-Susteren U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Complexere vormen van zorg

Complexere vormen van zorg Complexere vormen van zorg HWW zorg is bij uitstek ook thuis in complexere vormen van (verpleegkundige) zorg. Een greep uit de mogelijkheden: Het Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT) is deskundig op

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

De Verbindende Schakel

De Verbindende Schakel - Nieuwsbrief Maart 2016 Editie 4 S1-WIJKVERPLEEGKUNDIGE VOOR EEN GEZONDE WIJK! Graag willen wij als S1-wijkverpleegkundigen alle zorg- en welzijnsorganisaties binnen de gemeente Apeldoorn op de hoogte

Nadere informatie