Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2016"

Transcriptie

1 Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek Januari 2016

2 2 - Detacheringsgids

3 Inhoud aanpassen bij laatste versie Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut Contactpersonen Sectorinstituut Opdrachtovereenkomst Arbeidsovereenkomst Beloning Tarieven detachering Wijziging tarieven Factuur Aansprakelijkheid en schade Overige detacheringsdiensten Praktische informatie Werktijden Urenverantwoording Verzuim Vakantie, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof Veiligheid Verkeersovertredingen Functioneren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Bestuurderskaart Vrijstelling van de Vakbekwaamheid StudiePlan Klachten en ideeën Uw rol als leerbedrijf Het leerwerktraject Taken van de praktijkopleider Website praktijkopleider Scholing praktijkopleider Belangrijke adressen Index 31 Detacheringsgids - 3

4 Van leerling naar werknemer Al doende leert men. Dat is de kracht van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). BBL-leerlingen combineren leren en werken met als doel een mbo-diploma te behalen en vakbekwaam aan de slag te gaan. Zij gaan een dag per week naar een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) of Vakschool en werken gemiddeld 32 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Het Sectorinstituut bemiddelt al ruim 30 jaar mbo-leerlingen in BBL-trajecten naar een leerwerkplek in transport en logistiek. Het Sector instituut doet dit zonder winstoogmerk voor en namens de sector. Het Sectorinstituut is in elke regio actief en is landelijk het grootste instituut met dit specialisme. Deze jarenlange ervaring in combinatie met het landelijk netwerk van bedrijven en scholen zet het Sectorinstituut in om tot de beste match tussen leer bedrijf en leerling te komen. HET SECTORINSTITUUT ALS COLLECTIEF WERKGEVER Naast het bij elkaar brengen van leerbedrijven en leerlingen treedt het Sectorinstituut op als collectief werkgever van leerlingen. Het Sectorinstituut maakt met deze dienstverlening de inzet van leerlingen voor leerbedrijven nog aantrekkelijker. Wij ondersteunen leerbedrijven met de werving en selectie van leerlingen, nemen werkgeversrisico s, voor wat betreft ziekte en ontslag, uit handen en ondersteunen de praktijkopleider bij de begeleiding van leerlingen en laten bedrijven automatisch profiteren van financieel voordelige regelingen. Na het leerwerktraject heeft u de mogelijkheid dit nieuwe talent in dienst te nemen, zonder bijkomende kosten. SOOB De instroom van jonge mensen in de sector via het Sectorinstituut wordt mede mogelijk gemaakt door SOOB en het Sectorplan Transport en Logistiek. SOOB is het scholings- en opleidingsfonds van de CAO Beroepsgoederenvervoer (CAO BGV). In opdracht van SOOB bevordert het Sectorinstituut de instroom van jong talent in de sector Transport en Logistiek via instroom-campagnes en het faciliteren van leerwerk-trajecten. Heeft u vragen? Sectorinstituut Transport en Logistiek is op werkdagen tussen en uur bereikbaar op telefoonnummer U kunt ook mailen naar UW DETACHERINGSGIDS In deze gids informeren wij u over onze dienstverlening. Deze gids hoort bij de Opdrachtovereenkomst die u met het Sectorinstituut heeft gesloten. 4 - Detacheringsgids

5 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut 1.1 CONTACTPERSONEN SECTORINSTITUUT Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst. Hieronder ziet u bij wie u terecht kunt met welke vraag. SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK De afdeling Support is binnen het Sectorinstituut uw eerste aanspreekpunt. U kunt ons bellen of mailen met al uw vragen en mededelingen, zoals: het doorgeven van beschikbare leerwerkplekken binnen uw bedrijf vragen over de plaatsingsperiode van de leerling-werknemer vragen over de beloning van de leerling-werknemer vragen over de tarieven en facturatie vragen over het functioneren van de leerling-werknemer vragen over het verzuim van de leerling-werknemer vragen over aanvullende dienstverlening Wij zijn op werkdagen tussen en uur bereikbaar via telefoonnummer Mailen kan naar UW PERSOONLIJKE ADVISEUR Het Sectorinstituut heeft door heel Nederland adviseurs. Zij kennen de bedrijven, scholen en leerlingen in de regio. Uw adviseur spreekt de potentiële leerlingen in uw regio en matcht ze met uw organisatie. Na plaatsing houdt hij of zij contact met u en/of uw praktijkopleider, onder andere over de voortgang van de leerling-werknemer. De praktijkopleider is de formele begeleider van de leerling-werknemer. Daarover leest u meer in hoofdstuk 3. OPZEGMOGELIJKHEDEN LET OP! Wanneer er een opzegtermijn in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen is, dan bedraagt deze 1 kalendermaand. Voorbeeld: opzeggen per 15 februari? 31 maart is de laatste werkdag. Deze opzegtermijn is nodig in verband met het vinden van een nieuwe leerwerkplek en de wettelijke aanzegtermijn. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Postadres: Sectorinstituut Transport en Logistiek, t.a.v. Support, Postbus 308, 2800 AH, Gouda. Vragen over de opzegmogelijkheden? Bel ons op of mail naar Detacheringsgids - 5

6 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut 1.2 OPDRACHTOVEREENKOMST Het Sectorinstituut helpt u bij het vinden van een leerling-werknemer. Zodra de match tussen u en de leerling-werknemer tot stand is gekomen, spreekt u met het Sectorinstituut een start datum en de looptijd van de overeenkomst af. Na akkoord over het starten van de leerling -werknemer maakt het Sectorinstituut de Opdrachtovereenkomst voor u op. In de opdrachtovereenkomst staan de afspraken tussen u en het Sectorinstituut met onder andere: startdatum overeenkomst het op dat moment geldende uurtarief de looptijd van de overeenkomst het aantal uren per week de opzegmogelijkheden de gegevens van de leerling-werknemer Naast de Opdrachtovereenkomst zijn ook deze Detacheringsgids en de Algemene Voorwaarden van het Sectorinstituut van toepassing. U vindt de Algemene Voorwaarden op Detacheringsgids

7 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut 1.3 ARBEIDSOVEREENKOMST Het Sectorinstituut is collectief werkgever van de leerling-werknemer. Wij stellen de arbeidsovereenkomst op, verzorgen de salarisverwerking en verwerken tussentijdse aanpassingen in loon en tarief. Leerling-werknemers die bij uw bedrijf zijn gedetacheerd, zijn in dienst bij het Sectorinstituut (formele entiteit: STL Werk b.v. ) en ontvangen hun arbeidsovereenkomst van het Sectorinstituut. Deze arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd. De duur van de arbeidsovereenkomst kan afwijkend zijn van de duur van de Opdrachtovereenkomst. Op de arbeidsovereenkomst tussen de leerling en het Sectorinstituut is de ABU CAO en de cao beroepsgoederenvervoer van toepassing. ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU CAO en cao beroepsgoederenvervoer kunt u downloaden via BELONING Leerling-werknemers die gestart zijn met hun opleiding hebben recht op de inlenersbeloning zoals de ABU cao deze voorschrijft. Deze stelt Gelijk werk, gelijk loon, waarbij het Sectorinstituut heeft besloten om minimaal de cao Beroepsgoederenvervoer te volgen. Het kan dus zijn dat uw bedrijf een afwijkende cao hanteert. Wij volgen deze cao als deze qua beloning hoger uitvalt dan de cao beroepsgoederenvervoer. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met het Sectorinstituut. U kunt de CAO Beroepsgoederenvervoer downloaden via Hier vindt u ook meer informatie over hoe werkzaamheden en functies moeten worden ingeschaald. Over de toepassing ervan mag u uiteraard op ons advies rekenen. De toeslagen voor weekendwerk, ploegen, feestdagen en andere vergoedingen worden door de CAO Beroepsgoederenvervoer bepaald. CAO: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST De arbeidsovereenkomst tussen de leerlingwerknemer en het Sectorinstituut is gebaseerd op de wet en de ABU CAO. In basis hanteren we de CAO Beroepsgoederenvervoer. Leerling-werknemers ontvangen een reiskostenvergoeding conform de bij u geldende reiskostenregeling. Zodra een leerling-werknemer bij u start, wordt uw reiskostenregeling bij u opgevraagd en toegepast. De fiscaal onbelaste vergoeding wordt zonder opslag aan u in rekening gebracht. LET OP! voor SOOB-contribuanten geldt voor 2016 dat de reiskosten niet in rekening worden gebracht. Detacheringsgids - 7

8 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut 1.5 TARIEVEN DETACHERING Het uurloon is de basis voor het uurtarief. Om het uurtarief (factuurtarief) te bepalen wordt het uurloon verhoogd met: verplichte afdrachten zoals sociale premies en loonbelasting reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof reservering voor vakantiebijslag reservering voor ziekte reservering voor leegloop ADV bureaumarge: voor de kosten van de salarisverwerking, facturatie, verzuimbegeleiding, arbodienst e.d. het wettelijk geldende BTW-percentage (21%) Het uurtarief wordt, indien van toepassing, verlaagd met voordelen uit diverse regelingen, zoals: 1 SOOB-voordelen (inclusief Sectorplanafspraken) 2 Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongarbeids-gehandicapten: voor jongeren met een Wajong-status 3 Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) Daarnaast kunt u zelf aanspraak maken op: 4 Subsidieregeling Praktijkleren Voor meer info zie subsidies-regelingen/subsidieregelingpraktijkleren 1. SOOB-VOORDELEN SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen) stimuleert de instroom van voldoende werknemers in de sector transport en logistiek. Dit doet SOOB onder andere door SOOB-contribuanten te laten profiteren van extra aantrekkelijke uurtarieven. Voor hen wordt deze korting op de tarieven automatisch verrekend. Deze korting geldt dus alleen voor bedrijven die financieel bijdragen aan SOOB. Daarnaast biedt SOOB een loonkosten-subsidie. Deze is beschikbaar gesteld voor alle bedrijven die BBL-leerlingen van het Sectorinstituut een leerwerkplek aanbieden. Deze tijdelijke loonkostensubsidie is gebaseerd op het Sectorplan Transport en Logistiek. Ook deze korting wordt automatisch in mindering op het tarief gebracht. 2. WAJONG Leerbedrijven die leerling-werknemers met een Wajong-status een leerwerkplek aanbieden, hebben recht op lagere uurtarieven. Voor deze doelgroep geldt namelijk een premiekorting voor de werkgever. Daarnaast kunnen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte op het UWV verhaald worden. Het Sectorinstituut regelt al deze voordelen voor u indien het Sectorinstituut een bewijs van het UWV heeft waarmee de Wajong-status van de leerling-werknemer wordt aangetoond en zolang de overheid deze premiekorting faciliteert. Dit kan alleen vóór aanvang van het eerste dienstverband bij het Sectorinstituut. 8 - Detacheringsgids

9 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut Voor vragen over Wajong of de daarbij behorende uurtartieven kunt u contact opnemen met uw eigen adviseur of via We zijn op werkdagen bereikbaar van uur tot uur. 3. NO-RISKPOLIS Leerbedrijven die leerling-werknemers met een no-riskpolis een leerwerkplek aanbieden hebben recht op lagere uurtarieven. Voor deze doelgroep kan het Sectorinstituut de kosten van loondoorbetaling bij ziekte op het UWV verhalen. Een leerling-werknemer heeft in de volgende gevallen recht op de no-riskpolis: Voor vragen over deze looncompensatie bij ziekte of de daarbij behorende uurtarieven kunt u contact opnemen met uw eigen adviseur of via SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN De rijksoverheid stimuleert de instroom van jongeren in leerwerktrajecten, zoals de BBL-opleiding. Tot 1 januari 2014 gebeurde dit via de Wet Vermindering Afdrachten - onderwijs (WVA-o). Vanaf 1 januari 2014 is de WVA-o vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. De belangrijkste kenmerken van deze nieuwe regeling zijn: de leerling-werknemer krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering de leerling-werknemer kreeg ooit een Wajong-uitkering de leerling-werknemer heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij het Sectorinstituut in dienst de leerling-werknemer heeft een verklaring gekregen van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft de leerling-werknemer heeft een WSWindicatie Het Sectorinstituut regelt dit verlaagde uurtarief voor u indien het Sectorinstituut een verklaring heeft waarmee het bestaan van de no-riskpolis kan worden aangetoond. Dit kan alleen vóór aanvang van het eerste dienstverband bij het Sectorinstituut. deze subsidie moet jaarlijks voor 15 september uur door u als leerbedrijf worden aangevraagd voor het afgelopen schooljaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap.nl) de hoogte van de subsidie is afhankelijk van het totaal aantal subsidieaanvragen op jaarbasis en bedraagt maximaal euro Detacheringsgids - 9

10 de subsidie wordt in de maand december na de aanvraag uitgekeerd de subsidie geldt alleen voor diplomagerichte BBL-opleidingen (geen deelcertificaten) De subsidie wordt door het ministerie van Onderwijs ter beschikking gesteld en uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U dient deze subsidie zelf aan te vragen. Bij de Subsidieregeling Praktijkleren hoort een administratieve verantwoording. Deze verantwoording hoeft niet ingediend te worden bij de subsidie-aanvraag maar moet op verzoek getoond kunnen worden. Er zullen steekproefsgewijs controles zijn om te zien of werkgevers aan hun verplichtingen hebben voldaan. De administratieve verantwoording van de Subsidieregeling Praktijkleren ziet er als volgt uit: BEROEPSPRAKTIJKVORMINGSOVEREENKOMST De beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO), ook wel praktijkopleidingsovereenkomst (POK) genoemd, legt de rechten en plichten vast van de vier betrokken partijen. Deze ontvangt u bij de start van een BBL-leerling van het ROC of de Vakschool en bevat: de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren de begeleiding van de leerling-werknemer en door welke functionaris/praktijkopleider de begeleiding wordt uitgevoerd leerdoelen en kwalificaties die de leerlingwerknemer tijdens de beroepspraktijkvorming dient te behalen en de beoordeling daarvan de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden 10 - Detacheringsgids

11 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut de beroepspraktijkvormingsovereenkomst is geldig als bovenstaande zaken op leerlingwerknemerniveau zijn afgesproken en de overeenkomst is getekend door: het bevoegd gezag van de school de leerling-werknemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger het erkende leerbedrijf het bestuur van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven AANWEZIGHEIDSADMINISTRATIE Dit betreft de aanwezigheidsregistratie van de leerling-werknemer bij de beroepspraktijkvorming. Maakt u gebruik van het collectief werkgeverschap van het Sectorinstituut, dan volstaan de uren die u opgeeft voor de verloning. SERVICE SECTORINSTITUUT Het Sectorinstituut biedt leerbedrijven die een leerling-werknemer via het Sectorinstituut aan het werk hebben een online omgeving waarin Subsidie Praktijkleren voor hen wordt aangevraagd. In deze omgeving verzamelt en beheert u gedurende het gehele schooljaar de bewijslast die noodzakelijk is als bewijslast voor de Subsidie Praktijkleren. Via vindt u meer informatie over de Subsidie Praktijkleren en Praktijkleren online. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of via BEGELEIDINGSADMINISTRATIE Uit de begeleidingsadministratie blijkt de begeleiding in de praktijk. De BPV-map of het werkboek dat u als leerbedrijf (of praktijkopleider) van de praktijkbegeleider van het ROC of de Vakschool ontvangt, volstaat doorgaans. OVERIGE ADMINISTRATIEVE VEREISTEN U dient ook te beschikken over een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/ kwaliteiten ten behoeve van de beroepsvorming zijn behaald. Dit kan doorgaans ook in een BPV-map of werkboek worden vastgelegd. De uitvoering van de Subsidieregeling Praktijkleren is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO). Op vindt u meer informatie. Detacheringsgids - 11

12 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut Het uurtarief voor leerling-werknemers is ook afhankelijk van uw keuze om de Opdrachtovereenkomst tussentijds opzegbaar te maken of deze opzegbaarheid uit te sluiten. Indien u de opzegbaarheid uitsluit, ontvangt u een korting op het uurtarief. In de eerste maand na start van een nieuwe leerling-werknemer kunt u de Opdrachtovereenkomst per direct opzeggen. Dit geldt altijd, ongeacht voor welke Opdrachtovereenkomst u kiest. Voor de actuele lonen en tarieven heeft het Sectorinstituut voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij het Sectorinstituut via telefoonnummer Naast het uurtarief worden eventueel van toepassing zijnde toeslagen en vergoedingen separaat in rekening gebracht. Onderstaand overzicht is op basis van de CAO Beroepsgoederenvervoer per 1 januari Uursoort Voorwaarde Tarief Overuren Bij meer dan 40 bij het leerbedrijf gewerkte uren per week. 130% van het uurloon vermenigvuldigd met 1,27. In het weekend en op feestdagen gelden de desbetreffende toeslagen. Deze worden niet verhoogd met de overwerktoeslag Zaterdaguren Werken op zaterdag. 150% van het uurtarief*. (De toeslag is 50%)** Zondaguren Werken op zondag. 200% van het uurtarief*. (De toeslag is 100%)** Feestdaguren Werken op een erkende feestdag. 200% van het uurtarief*. (De toeslag is 100%)** Ploegentoeslag Structureel conform een dienstenrooster in tenminste twee diensten per etmaal werken. Tussen 100% van het uurtarief* vermeerderd met het toeslagpercentage maal het uurtarief* (tussen de 8,75% en 13,75% per uur: zie ook paragraaf 2.2) de aanvangstijdstippen van de twee ploegen ligt tenminste 8 uur. Koudetoeslag Structureel werken in vrieshuizen (0 graden Celsius of kouder). Bruto 29,32 per vier weken / 7,33 bruto per week vermenigvuldigd met 1,27 Onbelaste vergoedingen Fiscaal onbelast te vergoeden. De onbelaste vergoeding zonder opslag, waaronder verblijfskostenregeling Belaste vergoedingen Fiscaal belast te vergoeden. De belaste vergoeding vermenigvuldigd met 1,27, waaronder ADV-toeslag * U gaat voor de berekening uit van het uurtarief exclusief kortingen op basis van Wajong, no-riskpolis en loonkostensubsidies. Dit is het tarief dat geldig is buiten de BBL-periode. ** Wanneer de grens van 40 uren per week wordt overschreden op een zaterdag, zondag of feestdag, geldt voor de uren boven de 40 uur dezelfde tarieffactor als voor overuren, namelijk 1,27, oftewel op zaterdag: het bruto uurloon x 150% (=zaterdagtoeslag) x 1,27. REKENVOORBEELD: Het tarief voor een overuur berekent u als volgt: bij een uurloon van 5,37 euro, wordt het uurtarief 5,37 euro x 130% (=standaard tarief) x 1,27 = 8,87 euro Detacheringsgids

13 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut In paragraaf 2.2 van deze Detacheringsgids vindt u meer informatie over de hoogte van de ploegentoeslag en de verblijfkostenregeling. De CAO Beroepsgoederenvervoer bepaalt welke toeslagen en vergoedingen van toepassing zijn. U vindt de volledige CAO Beroepsgoederenvervoer op Uiteraard kunt u met vragen terecht bij Sectorinstituut Transport en Logistiek of via de mail wijzigingen in het Sectorplan Transport en Logistiek 1 januari is een datum waarop de tarieven doorgaans veranderen door wijzigingen in sociale premies en in verband met het aantal feestdagen in het desbetreffende kalenderjaar. Soms spelen ook CAO-wijzigingen en wijzigingen in het wettelijke minimum-uurloon mee. Deze laatste twee wijzigingen vinden vaak ook op 1 juli plaats. 1.6 WIJZIGING TARIEVEN Het tarief in de Opdrachtovereenkomst kan gedurende de opdracht wijzigen. Voorbeelden waardoor tarieven kunnen wijzigen zijn: Wij streven ernaar tijdig de nieuwe tarieven bekend te maken. Door externe factoren die van invloed zijn op het tarief, kunnen wij u niet altijd ruim van te voren informeren. wijziging CAO-loon wijziging wettelijk minimum-uurloon wijziging in sociale premies, belastingen en andere verplichte afdrachten wijziging in het jeugdloon door verjaardag leerling wijziging in verplichte pensioenafdrachten wijziging in loon door andere werkzaamheden (alleen in de nieuwe regeling vanaf 1 mei 2013: zie paragraaf 1.4 Beloning) wijzigingen in de reserveringen voor bijvoorbeeld feestdagen. Het aantal erkende feestdagen op werkdagen kan per kalenderjaar verschillen wijziging in loon na behalen rijbewijs C (alleen in de oude regeling voor 1 mei 2013: zie paragraaf 1.4 Beloning) wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de ziektewet, wajong en no-risk Detacheringsgids - 13

14 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut 1.7 FACTUUR De leerling-werknemer is er verantwoordelijk voor dat de gewerkte uren juist en tijdig digitaal aangeleverd worden. U bent er verantwoordelijk voor dat de gedeclareerde uren wekelijks worden goedgekeurd én betaalbaar worden gesteld. De leerling-werknemer is er verantwoordelijk voor dat de geclareerde uren wekelijks worden goedgekeurd, namelijk op de maandag volgend op de werkweek voor uur. Wanneer de leerling-werknemer de uren later declareert of u de declaratie later goedkeurt, ontvangt de leerling-werknemer later zijn of haar salaris. De leerling-werknemer declareert ook de niet-gewerkte uren, zoals verlofen ziekte-uren. U ontvangt een factuur voor het in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen aantal uren (meestal 32 uur per week), tenzij deze uren niet gewerkt zijn door: ziekte (on)betaald verlof officiële feestdagen kort verzuim buitengewoon verlof (rij)opleiding Als achteraf blijkt dat de doorgegeven uren afwijken van de feitelijke uren of de aantal overeengekomen uren in de opdrachtovereenkomst, zal een correctie plaatsvinden. Hierop zit geen verjaringstermijn. De standaard betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 1.8 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE Houd u dus rekening met het minimum aantal uren in de Opdrachtovereenkomst. Indien uren niet gewerkt worden om een andere reden buiten de invloedsfeer van de leerlingwerknemer, dan worden de uren wel gefactureerd. Het exacte aantal uren en de uursoorten die gefactureerd worden, worden gebaseerd op de urenverantwoording van u en uw leerling-werknemer. De leerling-werknemers werken onder uw leiding en toezicht. Het zijn vaak jeugdige personen die intensieve begeleiding en toezicht nodig hebben. Voor jeugdige personen gelden bovendien vaak andere eisen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden dan voor volwassen personen. Denk daarbij onder andere aan de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet Detacheringsgids

15 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut Zo dient u de leerling-werknemer voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de arbeidsomstandigheden en waar nodig veiligheidsinstructies en beschermende middelen aan te reiken. Het Sectorinstituut verstrekt alle leerling-werknemers veiligheidsschoenen. U dient erop toe te zien dat de leerlingwerknemer ze ook daadwerkelijk draagt. U dient zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Het betreft aansprakelijkheid voor: schade die de leerling-werknemer lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak beschadigd of verloren raakt schade die de leerling-werknemer lijdt door uitoefening van de werkzaamheden, waaronder letselschade schade die voortvloeit uit het doen of nalaten van een handeling van de leerling-werknemer of uit enige verbintenis tussen u en de leerling-werknemer en/of derden. Informeer bij uw verzekering naar de dekking. Houd daarbij rekening met verschillen in wat wettelijk mag en wat de verzekering dekt. Wettelijk gezien mag een persoon zonder rijbewijs rijden op eigen, afgesloten terrein. Maar mag dat ook van uw verzekering? Check ook in hoeverre een reisverzekering noodzakelijk is, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Meer over aansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden leest u in de Algemene Voorwaarden. Deze vindt u ook op OVERIGE DETACHERINGSDIENSTEN VOORDETACHEREN U kunt de leerling-werknemer ook eerder inzetten, nog voordat de BBL-opleiding begint. Op deze manier kan de leerling-werknemer een vliegende start maken, bijvoorbeeld gedurende de voorafgaande (zomer)vakantie. Voor de uren die gewerkt worden in deze periode, geldt het standaard detacheringstarief. NADETACHEREN Is de leerling-werknemer klaar met zijn opleiding, dan mag u de ex-leerling-werknemer zelf in dienst nemen. Soms is detacheren na de mbo-opleiding mogelijk in het kader van de Rijopleidingen. Welke mogelijkheden er zijn is maatwerk en afhankelijk van de periode dat de leerlingwerknemer via het Sectorinstituut werkzaam is geweest. Onze afdeling Support adviseert u graag. Bij nadetacheren geldt het standaard detacheringstarief. TARIEVEN Voor de actuele lonen en tarieven van voor- en nadetacheren heeft het Sectorinstituut voor haar klanten tariefkaarten beschikbaar. Deze kunt u bij ons aanvragen via telefoonnummer De Wet Werk en Zekerheid bepaalt met ingang van 1 juli 2015 dat het arbeidsverleden gedurende de periode waarin de BPVO geldig was, voor u als opvolgend werkgever NIET meetelt. Dat betekent doorgaans dat u de ex-leerling nog geruime tijd voor bepaalde tijd in dienst kunt nemen. Detacheringsgids - 15

16 2. Praktische informatie In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van praktische informatie met betrekking tot het leerwerktraject. 2.1 WERKTIJDEN Leerling-werknemers gaan gedurende het leerwerktraject gemiddeld één dag per week naar school om de theorie van het vak te leren. In schoolvakanties vervalt deze schooldag. Leerling-werknemers in het leerwerktraject voor Chauffeur Goederenvervoer volgen daarnaast de Rijopleidingen en leggen rijexamens af. De overige dagen van de werkweek werken ze in uw bedrijf. In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoeveel uur iemand per week mag werken. In deze paragraaf vindt u informatie over werktijden en schooldagen. SCHOOLDAGEN De theorie van het vak leert de leerling op een ROC of op een Vakschool. Vanzelfsprekend dient u de leerling-werknemer in de gelegenheid te stellen om deze schooldag bij te wonen. Dat betekent doorgaans dat de leerlingwerknemer op deze schooldag niet werkt. Als de schooltijden het toestaan, is het prima als de leerling-werknemer op een schooldag toch enkele uurtjes werkt, als de leerling-werknemer daarmee akkoord is. Houd er daarbij rekening mee dat het aantal uur op school en op het werk tezamen binnen de perken blijft in verband met concentratie in de klas en veiligheid op de werkplek. Schooldagen worden binnen de Arbeidstijdenwet gezien als arbeidsdagen. De schooldag telt daarom mee voor het totaal aantal uren dat de leerling-werknemer per week aan zijn of haar opleiding besteedt. Schooldagen worden overigens niet uitbetaald aan de leerlingwerknemer, tenzij u er zelf voor kiest om deze uren wel te vergoeden aan de leerling-werknemer. Tijdens schoolvakanties mag de leerlingwerknemer wel werken op een schooldag. Dat is echter niet verplicht; de leerling-werknemer en u bepalen in overleg of dat wel of niet gewenst is. RIJOPLEIDING Volgt de leerling-werknemer het leerwerktraject voor Chauffeur Goederenvervoer, dan is hij of zij meerdere dagen per jaar afwezig in verband met de Rijopleidingen. De leerling-werknemer ontvangt zelf de planning vanuit de verkeersschool en stemt deze af met u. De Rijopleidingen bestaan uit rijlesuren, praktijktoetsen, uren voor examenbegeleiding en examens. De Rijopleidingen worden verzorgd door een door het Sectorinstituut geselecteerde opleider. U dient de leerlingwerknemer uiteraard in de gelegenheid te stellen om de Rijopleidingen te volgen. De uren die niet gewerkt worden door het volgen van de Rijopleidingen worden niet in rekening gebracht, tenzij u er zelf voor kiest deze uren wel te vergoeden aan de leerling-werknemer. Hij of zij kan ervoor kiezen om verlofuren op te nemen voor de uren die hij of zij niet werkt vanwege de Rijopleidingen Detacheringsgids

17 2. Praktische informatie ARBEIDSTIJDEN De Arbeidstijdenwet bepaalt hoeveel uren en op welk tijdstip van de dag werknemers mogen werken. Het is van belang dat u zich als leerbedrijf hieraan houdt in het kader van de veiligheid op de werkplek, zeker bij de kwetsbare doelgroep jeugdigen. De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat zien hierop toe. Houd u rekening met beperkende clausules in uw aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen die in werking kunnen treden bij het overschrijden van de regels van de Arbeidstijdenwet. Voor leerling-werknemers onder de 18 jaar geldt: als het ROC of de Vakschool van de leerlingwerknemer normaal geopend is (dus als het geen vakantietijd is), mag hij of zij maximaal 36 uur per week werken over een periode van 4 weken mag de leerling-werknemer dan gemiddeld per week nooit meer dan 32 uur werken deze 32 uur geldt voor de vier dagen dat de leerling-werknemer werkt, en niet voor de dag dat hij of zij naar school gaat. Bijvoorbeeld: werkt de leerling-werknemer in een week 36 uur, dan moet hij of zij in de daarop volgende 3 weken in totaal 4 uur minder werken als het ROC of de Vakschool gesloten is, mag de leerling-werknemer 5 dagen per week werken. Dan geldt dat hij of zij maximaal 45 uur per week mag werken over een periode van 4 weken mag de leerling-werknemer dan echter nooit meer dan 40 uur gemiddeld per week werken. Bijvoorbeeld: werkt hij of zij in een week 45 uur, dan moet de leerling-werknemer in de daarop volgende 3 weken totaal 5 uur minder werken als de leerling-werknemer nog geen 18 is, mag hij of zij geen nachtdiensten (van uur t/m uur) draaien. Detacheringsgids - 17

18 2. Praktische informatie Deze arbeidstijden zijn gebaseerd op de Arbeidstijdenwet. Er kunnen echter meer regelingen van toepassing zijn, zoals regelingen over verplichte rusttijden en de vrije zondag. Leerbedrijven dienen zich minimaal te houden aan afspraken uit de eigen CAO of wet- en regelgeving uit de bedrijfstak (bijvoorbeeld het Arbeidstijdenbesluit Vervoer ). Voor leerling-werknemers van 18 jaar en ouder geldt: als het ROC of de Vakschool normaal geopend is (dus als het geen vakantietijd is), mag de leerling-werknemer maximaal 12 uur per dienst werken met een maximum van 52 uur per week over een periode van 16 weken mag de leerling-werknemer dan nooit meer dan 40 uur gemiddeld per week werken deze 40 uur geldt voor de vier dagen die de leerling-werknemer werkt en niet voor de dag dat hij of zij naar school gaat. Bijvoorbeeld: werkt de leerling-werknemer in een bepaalde week 44 uur, dan moet hij of zij in de daarop volgende 15 weken totaal 4 uur minder werken dan gemiddeld als het ROC of de Vakschool gesloten is, mag de leerling-werknemer 5 dagen per week werken. Dan geldt dat hij of zij maximaal 60 uur per week mag werken over een periode van 16 weken mag de leerling-werknemer dan nooit meer dan 48 uur gemiddeld per week werken. Bijvoorbeeld: werkt de leerling-werknemer in een bepaalde week 50 uur, dan moet hij of zij in de daarop volgende 15 weken in totaal 2 uur minder werken dan gemiddeld 2.2 URENVERANTWOORDING In de Opdrachtovereenkomst staat de arbeidsomvang, meestal 32 uur per week. Deze uren moeten verantwoord worden in verband met de juiste uitbetaling van loon, toeslagen, vergoedingen en om tot de juiste facturatie te komen. UREN DECLAREREN De leerling-werknemer is zelf verantwoordelijk voor het correct declareren van gewerkte en niet-gewerkte uren. Dit doet de leerlingwerknemer wekelijks digitaal via stlwerkt.nl/ uren. U dient deze declaratie wekelijks te beoordelen en goed te keuren. Eveneens via stlwerkt.nl/uren. Bent u het niet eens met declaratie, dan kunt u deze afkeuren. De leerling-werknemer krijgt hier automatisch een melding van. De leerling-werknemer kan hierna corrigeren, eventueel na contact met u te heben gehad. Hierna wordt de declaratie nogmaals voor akkoord aangeboden. Na uw akkoord wordt de urenstaat verwerkt. De leerling-werknemer wordt per vier weken verloond. U ontvangt wekelijks een factuur Detacheringsgids

19 2. Praktische informatie OP TIJD Indien u de wekelijkse urendeclaratie voor maandag goedkeurt, ontvangt u de factuur in diezelfde week. Indien u na vier gewerkte weken in de vijfde werkweek de uren declaratie op maandag voor uur goedkeurt, ontvangt de leerling-werknemer zijn of haar salaris in diezelfde week. Indien het u niet lukt om de uren goed te keuren, ontvangt de leerling-werknemer een later salaris. Hierdoor kan de leerling-werknemer in de problemen komen met zijn reis- en opleidingskosten. Lukt het u niet om de uren op tijd goed te keuren? Informeer dan uw leerling-werknemer over de vertraging. UURSOORTEN De leerling-werknemer kan onderstaande uursoorten of vergoedingen declareren. Uursoort Voorwaarde Toeslag Overuren Bij meer dan 40 bij het leerbedrijf gewerkte uren per week. 30% toeslag. In het weekend en op feestdagen gelden de desbetreffende toeslagen. Deze worden niet verhoogd met de overwerktoeslag. Zaterdaguren Werken op zaterdag. 50% van het uurtarief.* Zondaguren Werken op zondag. 100% toeslag. Feestdaguren Werken op een erkende feestdag. 100% toeslag. Ploegentoeslag Structureel conform een dienstenrooster in tenminste twee diensten per etmaal werken. Tussen de aanvangstijdstippen van de twee ploegen ligt tenminste 8 uur. In twee ploegen indien de vroege dienst start op of na uur en late dienst op of na uur: 8,75% toeslag. In twee ploegen met een dagdienst en een nachtdienst die begint op of na uur of eindigt na uur: 11,25% toeslag. In drie ploegen of meer: 13,75% toeslag. Koudetoeslag Structureel werken in vrieshuizen. Bruto 29,32 per vier weken / 7,33 bruto per week. Onbelaste Fiscaal onbelast uit te vergoeden. De onbelaste vergoeding zonder opslag, waaronder vergoedingen verblijfskostenregeling. * Voor de berekening gaat u uit van het uurtarief exclusief kortingen op basis van Wajong, no-riskpolis en loonkostensubsidies. Dit is het tarief dat geldig is buiten de BBL-periode. Alle genoemde bedragen en percentages zijn op basis van de CAO Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2015 en de op dat moment geldende wet- en regelgeving. LET OP! Als de leerling-werknemer jonger dan 18 jaar is, mag hij of zij alleen in ploegendienst werken tussen 6.00 uur en uur, met een maximum van 9 uur per dag. Onder de 18 jaar mag een leerling-werknemer nooit nachtdiensten draaien. Detacheringsgids - 19

20 2. Praktische informatie VERBLIJFSKOSTENVERGOEDING CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER Als de leerling-werknemer voor het werk onderweg is als chauffeur, koerier of bijrijder, ontstaat er recht op de verblijfskostenvergoeding. Die bestaat uit een vergoeding voor maaltijden, andere consumpties en kleine uitgaven. Deze vergoeding kan netto uitbetaald worden en wordt zonder toeslag in rekening gebracht. WANNEER RECHT OP VERBLIJFSKOSTENVERGOEDING? Stap 1 Kijk eerst hoe lang de rit heeft geduurd, inclusief pauze. Korter dan vier uur? Dan is er geen recht op een vergoeding. Langer dan vier uur? Dan is er recht op een onbelaste vergoeding (netto) van 0,59 euro per uur of op de avondurenvergoeding (stap 2). Stap 2 Kijk vervolgens of er recht is op de avonduren-vergoeding. Dit is het geval als de leerling-werknemer vóór uur is vertrokken EN de rit langer dan 4 uur heeft geduurd. Er is dan recht op een hogere onbelaste vergoeding (netto) van 2,66 euro per uur voor de uren inclusief pauze tussen en uur. VOORBEELD 1 De leerling-werknemer vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 3 gewerkte uren). De rit heeft dus korter dan 4 uur geduurd. Recht op vergoeding: Nee VOORBEELD 3 De leerling-werknemer vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 7 gewerkte uren). De rit heeft langer dan 4 uur geduurd. Recht op vergoeding: Ja VOORBEELD 2 De leerling-werknemer vertrekt om uur en is om uur terug (totaal 5 gewerkte uren). De rit duurde dus langer dan 4 uur. Recht op vergoeding: Ja Is er in voorbeeld 2 ook recht op avondurenvergoeding? Nee, ook al is er gewerkt tussen uur en uur. Er is immers na uur gestart, namelijk om uur. Is er in voorbeeld 3 ook recht op avondurenvergoeding? Ja, want er is vóór uur gestart, namelijk om uur. In plaats van 0,59 euro per uur ontvangt de leerling-werknemer 2,66 euro per gewerkt uur tussen en uur. Vergoeding conform CAO Beroepsgoederenvervoer (1 januari 2016). VRAGEN Om de uitbetaling van het salaris en de facturatie juist te laten verlopen, raden wij u aan bij eventuele onduidelijkheden contact op te nemen met ons via of via 20 - Detacheringsgids

21 2. Praktische informatie 2.3 VERZUIM Als de leerling-werknemer ziek is, gelden de onderstaande afspraken. ZIEK MELDEN Als de leerling-werknemer om wat voor reden dan ook op de afgesproken uren niet kan werken, dient hij of zij dat altijd met u te bespreken. Ook een bezoek aan de dokter, specialist of tandarts dient de leerlingwerknemer vooraf aan u te melden. de ziekmelding gebeurt door de leerlingwerknemer zelf de leerling-werknemer meldt zich vóór werktijd ziek bij zijn leidinggevende van het leerbedrijf de leerling-werknemer meldt zich ook telefonisch ziek bij Sectorinstituut Transport en afdeling Support tussen en uur Tijdens de verzuimperiode moet de leerlingwerknemer telefonisch bereikbaar zijn en op het bij het Sectorinstituut bekende verpleegadres aanwezig zijn. Deze afspraken zijn van belang in verband met de verzuimbegeleiding door het Sectorinstituut en in verband met (steekproef)controles op het verpleegadres. kan de doorbetaling van het salaris worden gestopt. De kosten van de verzuimbegeleiding door het Sectorinstituut zijn in het uurtarief inbegrepen, net als de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Alleen als het verzuim voortvloeit uit een bedrijfsongeval, dan kan het Sectorinstituut besluiten de kosten op u te verhalen. Doorgaans vergoedt uw verzekering deze kosten. Zorg dat u hiervoor verzekerd bent. BETER MELDEN De leerling-werknemer meldt zich telefonisch beter op de dag voordat hij het werk hervat bij zijn leidinggevende van het leerbedrijf en bij Sectorinstituut Transport en Logistiek. TWIJFEL Twijfelt u over de noodzaak van het verzuim? Of houdt de leerling-werknemer zich volgens u niet aan de regels tijdens verzuim? Bespreek dit dan met de leerling-werknemer en neem waar nodig contact op met ons. Desgewenst gaan wij in gesprek met de leerling-werknemer. Indien nodig nemen wij passende maatregelen. De leerling-werknemer is verplicht alles te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Hij of zij is ook verplicht om alles na te laten wat het herstel kan belemmeren. Bij onverantwoord gedrag tijdens de ziekteperiode of bij het niet naleven van de regels bij verzuim Detacheringsgids - 21

22 2. Praktische informatie 2.4 VAKANTIE, FEESTDAGEN, KORT VERZUIM EN BIJZONDER VERLOF op een feestdag geeft u als leerbedrijf door met het juiste toeslagpercentage, namelijk 100%. Vakantie- en verlofdagen neemt de leerlingwerknemer in overleg met u op. De leerlingwerknemer geeft na uw akkoord de uren zelf door aan het Sectorinstituut. Voor de leerling -werknemer gelden de onderstaande regelingen. VAKANTIE De leerling-werknemer heeft per kalenderjaar recht op 21 vakantiedagen wanneer hij of zij wekelijks 32 uur (vier dagen) werkt. De opbouw van vakantiedagen gaat naar rato van het aantal gewerkte uren. De leerling-werknemer kan zelf online zijn verlofsaldo checken. FEESTDAGEN Op alle erkende feestdagen krijgt de leerlingwerknemer doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag valt op een dag waarop hij of zij gewoonlijk wel werkt én dat er bij het leerbedrijf niet wordt gewerkt. U ontvangt geen factuur voor deze uren. Nationaal erkende feestdagen in Nederland zijn: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Bevrijdingsdag (eens per vijf jaar, als op die dag algemeen vrij wordt gegeven). Als een nationale feestdag op een werkdag valt en de leerlingwerknemer op die dag niet werkt, geeft hij of zij dit door aan het Sectorinstituut. U hoeft voor deze dag niets te regelen. Als de leerling-werknemer op een nationale feestdag wel werkt, dan heeft hij of zij recht op de feestdagtoeslag van 100%. De gewerkte uren KORT VERZUIM Een bezoek aan tandarts, huisarts, specialist of andere geneeskundige moet de leerlingwerknemer met u afstemmen. De leerlingwerknemer geeft deze niet-gewerkte uren zelf digitaal door aan het Sectorinstituut. Hij of zij geeft het daadwerkelijk aantal afwezige uren door, met een maximum van 4 uur. Als de leerling-werknemer kan aantonen dat er meer dan 4 uur nodig zijn geweest, dan moet de leerling-werknemer het bewijsstuk, bijvoorbeeld een oproep van een specialist, aanleveren bij het Sectorinstituut via de urendeclaratie inclusief bewijslast (uploaden bij uren declaratie). U hoeft voor deze uren niets te regelen. Deze niet-gewerkte uren worden niet bij u in rekening gebracht. BUITENGEWOON VERLOF In bepaalde gevallen heeft de leerling-werknemer recht op buitengewoon verlof. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een trouwdag of begrafenis. Het loon wordt dan doorbetaald. De leerlingwerknemer hoeft er geen vakantiedag voor op te nemen. De ABU cao geeft een overzicht van het recht op buitengewoon verlof. U hoeft voor deze uren niets te regelen. De leerlingwerknemer geeft dit zelf door, waarbij er altijd een bewijsstuk gevraagd wordt, zoals een trouw- of rouwkaart. Deze uren worden niet bij u in rekening gebracht. De ABU cao kunt u downloaden via Detacheringsgids

23 2. Praktische informatie 2.5 VEILIGHEID U bent als leerbedrijf verplicht om de leerlingwerknemer onder veilige omstandigheden te laten werken, zoals u dat ook verplicht bent voor uw eigen personeel. Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de leerlingwerknemer zich aan alle voorschriften houdt. Bespreek daarom voor aanvang van de werkzaamheden zaken als veiligheidsinstructies en gedragsregels. VERANTWOORDELIJKHEDEN PRAKTIJKOPLEIDER De dagelijkse begeleiding, dus ook het aspect van veiligheid, valt onder de verantwoordelijkheid van de praktijkopleider van uw bedrijf. Het Sectorinstituut ondersteunt de praktijkopleider hier uiteraard zoveel mogelijk bij. Meer informatie over de rol van de praktijkopleider vindt u in hoofdstuk 3. VEILIGHEIDSKLEDING Het Sectorinstituut zorgt ervoor dat de leerlingwerknemer beschikt over een paar veiligheidsschoenen. Als de werkzaamheden vereisen dat er aanvullende veiligheidskleding wordt gedragen, bijvoorbeeld handschoenen of thermokleding, dan dient u deze kleding aan de leerling-werknemer in bruikleen te geven. VEILIGHEIDSTRAININGEN Het Sectorinstituut zorgt ervoor dat elke leerling-werknemer een Arbotraining en een opleiding Veiligheidscertificaat Vorkheftruck volgt. Zo worden de leerling-werknemers vooraf op een actieve manier bewust gemaakt van de gevaren en risico s op de werkplek. Aan deze trainingen zijn voor u geen kosten verbonden. De trainingen worden mede mogelijk gemaakt door SOOB. Aanvullende certificaten en trainingen, zoals VCA, worden niet door het Sectorinstituut vergoed. ONGEVAL MELDEN Mocht zich onverhoopt een (bijna) ongeval bij uw bedrijf voordoen waarbij een leerlingwerknemer betrokken is, dan zijn de leerlingwerknemer en u verplicht dit te melden bij het Sectorinstituut. Dat geldt voor ieder ongeval, ongeacht eventuele (letsel)schade. U meldt het (bijna) ongeval ook bij de Inspectie SZW. Dat kan telefonisch via het gratis nummer en via het digitale formulier op de website van Inspectie SZW, namelijk: en_aanvragen/digitaleformulieren.aspx Omdat het bedrijfsongeval plaatsvindt onder uw leiding en toezicht, bent u ook verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade, zoals de loondoorbetaling bij verzuim. Het Sectorinstituut kan hier aanspraak op maken. Doorgaans zal uw verzekering deze kosten dekken. Zorg dat u hiervoor verzekerd bent. Detacheringsgids - 23

24 2. Praktische informatie 2.6 VERKEERSOVERTREDINGEN Boetes voor verkeersovertredingen worden niet op het loon van de leerling-werknemer ingehouden. Hij of zij is er daar zelf verantwoordelijk voor. U kunt de boete rechtstreeks met de leerling-werknemer verrekenen: dit verloopt niet via het Sectorinstituut. Dit kan via het Centraal Justitieel Incasso Bureau of door het bedrag aan u te laten terugbetalen. 2.7 FUNCTIONEREN Voor sommige leerling-werknemers geldt dat ze bij u hun eerste werkervaring opdoen. Dat betekent vaak dat ze begeleiding nodig hebben om zich als goed werknemer te ontwikkelen. Dat is een belangrijke rol voor uw praktijkopleider (zie ook hoofdstuk 3). Dit geldt voor het dagelijks functioneren en het ontwikkelen van hun vakmanschap: dit hoort bij het leerwerktraject. Het kan voorkomen dat een leerling-werknemer niet goed functioneert. Als leerbedrijf zult u de leerling-werknemer hierop aanspreken. Als ondanks bijsturing en begeleiding het gedrag of het functioneren onder de maat blijft, verzoeken wij u contact op te nemen met Sectorinstituut Transport en Logistiek. Samen met u kijken wij naar de vervolgstappen, zoals: tips en tricks om de bijsturing en begeleiding effectiever te maken gesprek tussen het Sectorinstituut en de leerling-werknemer, al dan niet in uw aanwezigheid schriftelijk vastleggen van de verbeterpunten het opleggen van sancties 24 - Detacheringsgids

25 2. Praktische informatie Het kan zijn dat de gedragingen of de uitingen van dien aard zijn, dat er per direct moet worden ingegrepen. Dan dient u onmiddellijk in overleg te treden met Sectorinstituut Transport en Logistiek afdeling Support over de te ondernemen acties. Houd er rekening mee dat u een leerlingwerknemer niet kunt ontslaan. Hij of zij is immers niet bij u in dienst. Hij of zij is in dienst van het Sectorinstituut en werkt op basis van de Opdrachtovereenkomst bij u. In de Opdrachtovereenkomst staat of de opdracht tussentijds opzegbaar is of niet en welke opzegtermijn er eventueel geldt. Tijdens de duur van de Opdrachtovereenkomst blijft u het geldende uurtarief voor het aantal overeengekomen uren verschuldigd, ook als u de leerling-werknemer naar huis stuurt. Wij dienen immers het uurloon van de leerling-werknemer door te betalen. Dit is vergelijkbaar met het naar huis sturen van uw eigen medewerker voor einde dienstverband: ook dan blijft u loon verschuldigd. Overleg daarom altijd met het Sectorinstituut zodat wij bij onverhoopt disfunctioneren op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing. TIP! Heeft u een internet-, social media- of telefoonbeleid voor uw eigen personeel? Deel dit dan ook met de leerling-werknemer, zodat hij of zij zich aan dezelfde regels houdt. Heeft u een dringende reden om de leerlingwerknemer per direct weg te sturen, overleg dit dan met Sectorinstituut Transport en Logistiek voordat u hem of haar wilt wegsturen. Als er sprake is van ernstige misdragingen die reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet, dient het Sectorinstituut direct te handelen om bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen of de leerling-werknemer te schorsen. Daarbij moet u denken aan: diefstal onder invloed zijn van alcohol of drugs opzettelijke schade veroorzaken Uiteindelijk bepaalt het Sectorinstituut wat juridisch mogelijk is op basis van de aantoonbare feiten en hoor en wederhoor. 2.8 VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) TIP! Als de leerling voor het eerst bij u werkt, geldt er de eerste maand een proefperiode. Gedurende deze maand kunt u per direct de Opdrachtovereenkomst opzeggen als de leerling-werknemer niet bevalt. Daarna geldt de overeengekomen opzegtermijn of is opzeggen niet meer mogelijk, afhankelijk van de afspraken in de Opdrachtovereenkomst. Als de leerling-werknemer een Verklaring Omtrent Gedrag nodig heeft om binnen uw bedrijf werkzaam te zijn, dan dient de leerlingwerknemer deze verklaring in overleg met u aan te vragen. Het Sectorinstituut vergoedt de daarbij horende kosten niet. Detacheringsgids - 25

26 2. Praktische informatie 2.9 BESTUURDERSKAART Leerling-werknemers Chauffeur Goederenvervoer die een bestuurderskaart (ook wel digitale tachograafkaart of chauffeurspas genoemd) nodig hebben voor de tachograaf, dienen deze zelf aan te vragen bij Kiwa ( zoek op bestuurderskaart ). Het Sectorinstituut vergoedt na ontvangst van het betaalbewijs de kosten van de bestuurderskaart aan de leerling-werknemer. Zonder bestuurderskaart mag er niet worden gereden VRIJSTELLING VAN DE VAKBEKWAAMHEID Leerling-werknemers die de mbo-opleiding Chauffeur Goederenvoer volgen, hoeven nog niet hun volledige Vakbekwaamheid behaald te hebben; zij kunnen een vrijstelling krijgen voordat zij rijexamen C gaan doen. Er is een aparte procedure opgesteld voor leerlingwerknemers die nog niet volledig Vakbekwaam zijn en nog geen 21 jaar zijn, maar na het slagen voor het rijexamen C wel het Rijbewijs C willen ophalen bij de gemeente. Dit proces loopt via RDW. RDW zorgt voor de registratie in het rijbewijzenregister. Op basis van de geregistreerde vrijstelling voor de Vakbekwaamheid kan de gemeente aan de leerling-werknemer een rijbewijs met de categorie C of CE afgeven. Op verzoek van de leerling-werknemer vraagt het ROC of de Vakschool de Verklaring en verzoek tot vrijstelling van de vakbekwaamheid voor houders van rijbewijs C / CE jonger dan 21 jaar aan. Dit gebeurt nadat de leerling-werknemer geslaagd is voor het rijexamen categorie C of CE. Het ROC/Vakschool stuurt het ingevulde aanvraagformulier voor vrijstelling op naar de RDW. Deze vrijstellingsbrief geldt ook als vrijstelling voor de leerling-werknemer om beroepsmatig goederen te mogen vervoeren (nationaal) zonder code 95. Voorheen werd dit de ontheffing genoemd STUDIEPLAN Leerling-werknemers die via het Sectorinstituut hun leerwerktraject doorlopen, kunnen deelnemen aan het unieke StudiePlan van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Met het StudiePlan sparen leerling-werknemers een deel van hun netto salaris voor hun Rijopleidingen en examens. Bovendien profiteren deze leerlingwerknemers van aantrekkelijke SOOB-subsidies. Dit maakt het leerwerktraject via het Sectorinstituut tot het meest aantrekkelijke leerwerktraject voor jongeren die vrachtwagenchauffeur willen worden Detacheringsgids

Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2015

Detacheringsgids. Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Januari 2015 Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van Sectorinstituut Transport en Logistiek Januari 2015 2 - Detacheringsgids Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en het Sectorinstituut 5 1.1 Contactpersonen

Nadere informatie

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 5 1.1 Contactpersonen VTL 5 1.2 Detacheren met VTL 5 1.3 Opdrachtovereenkomst

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Leerlingwerknemerboekje

Leerlingwerknemerboekje Leerlingwerknemerboekje Alles wat je moet weten over je leerwerktraject 1 januari 2016 2 - Leerling-werknemerboekje Inhoud Welkom bij Sectorinstituut Transport en Logistiek 4 Een succesvol leerwerktraject

Nadere informatie

Leerlingwerknemerboekje

Leerlingwerknemerboekje Leerlingwerknemerboekje 1.2 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject 1 januari 2015 2 - Leerling-werknemerboekje 1.2 Inhoud Welkom bij Sectorinstituut Transport en Logistiek 4 Een succesvol leerwerktraject

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Leerlingwerknemerboekje

Leerlingwerknemerboekje Leerlingwerknemerboekje 2.2 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject 1 januari 2015 Inhoud Welkom bij Sectorinstituut Transport en Logistiek 4 Een succesvol leerwerktraject 5 Wegwijzer/contact 6

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over verlof.

Alles wat je moet weten over verlof. Alles wat je moet weten over verlof. Voor leerling-werknemers (BBL) 1 januari 2017 Verlof Naast werken en leren is het ook belangrijk soms vrij te nemen. Lekker op vakantie of gewoon een dagje vrij. Je

Nadere informatie

Handleiding voor leerling-werknemers

Handleiding voor leerling-werknemers Handleiding voor leerling-werknemers Uren declareren (online) Versie 1.3 15-1-2016 In deze handleiding lees je meer over: Eerste keer inloggen pag. 4 Persoonlijke pagina pag. 5 Uren declareren pag. 6 9

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.1

Leerling-werknemerboekje 1.1 detacheren Onderdeel van Sectorinstituut Transport en Logistiek instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.1 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Het Leerling-werknemerboekje 1.1 is geldig

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 2.1

Leerling-werknemerboekje 2.1 detacheren Onderdeel van Sectorinstituut Transport en Logistiek instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 2.1 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Dit Leerling-werknemerboekje is geldig

Nadere informatie

Handleiding. Uren declareren (online) Versie 1.1 6-1-2016

Handleiding. Uren declareren (online) Versie 1.1 6-1-2016 Handleiding Uren declareren (online) Versie 1.1 6-1-2016 In deze handleiding lees je meer over: Eerste keer inloggen Persoonlijke pagina Uren declareren Aankoopbewijzen Mijn administratie Vragen? Elke

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 2.0

Leerling-werknemerboekje 2.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 2.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Leerlingwerknemerboekje

Leerlingwerknemerboekje Leerlingwerknemerboekje Alles wat je moet weten over je leerwerktraject 1 juli 2017 2 - Leerling-werknemerboekje Inhoud Welkom bij Sectorinstituut Transport en Logistiek 4 Een succesvol leerwerktraject

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 2.0

Leerling-werknemerboekje 2.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 2.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Handleiding voor leerbedrijven

Handleiding voor leerbedrijven Handleiding voor leerbedrijven Uren goedkeuren (online) Versie 1.0 6-1-2016 In deze handleiding leest u meer over: Persoonlijke pagina pag. 3 Autorisatie - inloggen pag. 4 Autorisatie collega aanmelden

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Bijvoorbeeld als het aantal uren

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64 Toelichting In deze toelichting wordt aan de hand van voorbeelden uitleg gegeven over de loonberekening volgens de Cao Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. Het gaat om de

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Persol Pagina: 1.6. - 1 / 5 1.6. BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG Er is een verschil met betrekking tot de arbeidsovereenkomst tussen een gewone werknemer en een werknemer die in het kader van zijn opleiding

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1 Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE Pagina 1 PERSONEELSREGLEMENT CO-SELECT PERSONEELSERVICES B.V. A. INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 T.B.V. PARTICIPANTEN Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om te voorzien in een aantal zaken welke niet statutair zijn geregeld en waarbij wel

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren

Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren U wilt een subsidieaanvraag doen voor de subsidieregeling praktijkleren. In deze factsheet wordt u aan de hand van vier stappen door het proces geleid. 1 -

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

Informatie en Arbeidsvoorwaarden

Informatie en Arbeidsvoorwaarden Informatie en Arbeidsvoorwaarden Van harte welkom bij BV Topselect detacheringen. Wij hopen dat u het bij ons en op uw toekomstige werkplek naar uw zin zult hebben. Het is belangrijk dat u de inhoud van

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Contact gegevens Amsterdam Accountemps 020-420 32 30 OfficeTeam 020-346 34 82 Accountemps / OfficeTeam Antwoordnummer 46729 1060 VL Amsterdam Rotterdam

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing?

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? Informatie voor werkgevers Goed op weg met code 95! De code 95 op het rijbewijs

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Gang van zaken en regels BBL

Gang van zaken en regels BBL Gang van zaken en regels BBL Leergang 2011-2012 Stichting Gemeenschappelijke Opleiding Activiteit GOA Noordwest-Nederland GOA coördinatoren Arjan Appelman Flevoland en Utrecht 036-5232214 Michael Baltus

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is onwerkbaar weer? 3 Hoe meld ik onwerkbaar weer?

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

JE BENT ER KLAAR VOOR! #DEKICKSTARTNAJEVMBO

JE BENT ER KLAAR VOOR! #DEKICKSTARTNAJEVMBO #DEKICKSTARTNAJEVMBO JE BENT ER KLAAR VOOR! Inhoud Welkom bij het sectorinstituut 4 In het kort 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens je opleiding? 7 Eerste aanspreekpunt 7 Adviseur bij

Nadere informatie