Samenvatting van het onderzoek bij Jharcraft door Nienke Hekket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van het onderzoek bij Jharcraft door Nienke Hekket"

Transcriptie

1 Samenvatting van het onderzoek bij Jharcraft door Nienke Hekket Inleiding De volgende conclusies en quotes zijn getrokken en verzameld op basis van een onderzoek gedaan bij Jharcraft, Ranchi, India in de periode 1 april 22 april Te allen tijde moet in het achterhoofd gehouden worden dat van generalisatie geen sprake kan zijn. Van de 35 vrouwen geïnterviewd, was geen een verhaal en/of opvatting hetzelfde en meningen verschillen per geval. De conclusies hier uitgesproken gelden enkel voor de vrouwen die ik persoonlijk gesproken heb. Wegens het geringe aantal is dit niet representatief voor alle werkende vrouwen van Jharcraft, noch in Jharkhand, laat staan in geheel India. Onderzoeksvraag To what extent do female employees perceive a relation between being employed by Jharcraft and women empowerment within the household? s (per onderwerp) 1. Reden van werken 2. Economische positie van de vrouw in het gezin 3. Relatie met echtgenoot 4. Kinderen 5. Mobiliteit 1. Reden van werken Alle vrouwen hebben aangegeven dat zij in eerste instantie zijn begonnen met werken vanwege een financiële motivatie. De regio s waar de vrouwelijke werknemers van Jharcraft werken zijn zeer afgelegen en de middelen tot werkgelegenheid in nabijheid van het huis zijn afgezien van landbouw nihil. Vrouwen werken over het algemeen niet, hun verantwoordelijkheid is zorg te dragen voor de kinderen en het huishouden. Maar ook werken zij niet omdat zij niet toegestaan zijn alleen het huis te verlaten. Het feit dat vrouwen dichtbij of zelfs vanuit het huis kunnen werken maakt de drempel voor de vrouwen klein en velen hebben aangegeven dat zij het anders niet gedaan zouden hebben. Ook het soort werk, handwerk, vormt een lage drempel. Veel vrouwen hebben niet of nauwelijks onderwijs genoten, en kunnen daarom niet of zeer gebrekkig lezen en schrijven. Daardoor vallen veel banen buiten hun capaciteiten. Zij komen in aanmerking met het werk van Jharcraft doordat zij in eerste instantie door Field Officers aangesproken worden, of via mond tot mond reclame van andere vrouwen. Geen van de vrouwen gaat zelf actief op zoek naar werk; dit is simpelweg geen optie die vanuit zichzelf in hen opkomt. Maar omdat zij van anderen horen, of overgehaald worden met het verhaal dat zij, als vrouw, ook geld kunnen verdienen en het gezin uit de moeilijke economische positie kunnen halen door financieel bij te dragen, worden oude traditionele culturen verbroken. Wel geeft het merendeel van de vrouwen aan, dat als hun man genoeg zou verdienen om zorg te dragen voor het gezin, zij liever niet aan het werk waren gegaan. Dit duidt op de financiële noodzaak van het werk voor vrouwen. Hierbij speelt ook werkeloosheid van de mannen een grote rol. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het inkomen van het gezin, maar wanneer hij hierin niet kan voorzien, moet de vrouw noodgedwongen bijspringen. Veel vrouwen die werken voor Jharcraft werken daarom ook wanneer door ziekte of sterfte hun echtgenoot niet meer bij kan dragen. Sommige vrouwen, die nog niet getrouwd zijn (verreweg de minderheid onder de werknemers), werken om bij te dragen aan hun ouderlijk gezin. Zij geven hun salaris in dat geval af aan hun vader. Samenvatting onderzoek Jharcraft door Nienke Hekket 1

2 Als laatste factor weegt ook het hebben van tijd een rol bij de stap om te gaan werken. Veel vrouwen is opgedragen door hun echtgenoten dat zij alleen mogen werken als dit niet ten koste gaat van de huishoudelijke plicht, zoals het zorgen voor de kinderen, koken, wassen en schoonmaken. Pas wanneer deze taken volbracht zijn en de vrouw tijd over heeft, mag zij zich buitenshuis nuttig maken. Opmerkelijk genoeg hebben de vrouwen met deze restrictie geen moeite, en zien zij dit als een hele normale zaak. - vrouwen werken vanuit economische motivatie: armoedebestrijding - wanneer de man geen zorg kan dragen voor voldoende inkomsten wegens werkeloosheid, ziekte of sterfte is de vrouw de enige kostwinner. Aangezien zij verantwoordelijk is voor de zorg voor haar kinderen, moet zij zelf aan de slag om in de juiste zorg te kunnen voorzien - het feit dat het werk laagdrempelig is (dichtbij het huis en handwerk) maakt dat er geen factoren zijn die vrouwen tegen houden - vrouwen gaan niet zelf actief op zoek naar werk, zij komen met de mogelijkheid tot werken in aanmerking via anderen - vrouwen werken, maar alleen wanneer zij hier, naast hun huishoudelijke taken, tijd voor kunnen vrijmaken. She wanted to work here to support her husband. He did not make enough money. If the man would have been earning good, she told that she must not come out of the home, she would have chosen to stay in the home and take care of the family. if her husband is earning sufficient then according to her society there is no need to come out of the home, just stay inside of the home and take care of the children and everyone. 2. Economische positie van de vrouw in het gezin De meeste vrouwen hebben aangegeven dat het werken de financiële situatie van hun gezin dramatisch heeft verbeterd. Zij stellen dat ze meer geld beschikbaar hebben om te spenderen aan het huishouden, waardoor zij niet meer in diepe armoede hoeven te leven. Omdat het werk voor velen van hen een laatste redmiddel is, is dit niet verwonderlijk. Het inkomen wordt over het algemeen gespendeerd aan het gezin en om hen in basisbehoeften te voorzien. Denk hierbij aan eten, drinken, onderwijs, kleding, het onderhoud van het huis en potten en pannen. In gevallen waarin de economische positie van het gezin iets beter is omdat bijvoorbeeld de man ook werkt, sparen vrouwen bijvoorbeeld hun geld voor de toekomst, of voor de bruidsschat (in het geval van het hebben van een dochter). Over het algemeen hebben vrouwen nauwelijks zeggenschap over hun eigen inkomen, dit is een verantwoordelijkheid die aan de man is toebedeeld. Vrouwen dragen hun salaris af aan hun man, of hebben toestemming van hem nodig om haar geld uit te geven. In sommige gevallen levert dit strijd op, bijvoorbeeld wanneer de man de vrouw niet toestaat haar geld uit te geven. Terwijl aan de andere kant vrouwen dit soms als een bevrijding zien, omdat de man eindelijk geld aan hen wil geven wanneer zij iets voor henzelf nodig hebben. Hoe binnen gezinnen de verdeling van het maken van beslissingen ligt, verschilt echter zeer per familie. - het werken is voor vrouwen een ongelofelijke verbetering van de economische positie van het gezin Samenvatting onderzoek Jharcraft door Nienke Hekket 2

3 - het inkomen van de vrouwen wordt gespendeerd aan de basisbehoeften van het gezin, zoals eten, drinken, onderwijs en kleding - in sommige gevallen houden vrouwen wat geld over en kunnen zij sparen voor bijvoorbeeld de bruidsschat van hun dochters - vrouwen hebben weinig zeggenschap over hun eigen verdiende geld, maar dragen dit af aan hun echtgenoot of hebben toestemming van hem nodig om het geld uit te geven. Dit verschilt echter wel erg per geval. She started to work because of financial reasons. Her husband decides on money. Before, she had to ask money all the time, when he did not agree they used to fight. Abuse. Now it is better because she works. She felt fully dependent on him. She feels her husband has more power. It made her feel useless. Now she can decide on her own money but is still dependent on her husband because he decides whether she can go out. That the ladies work is a very good thing, because of that they earn the money for their families, for their child, that they can send to schools, and eventually number of husbands is not working. So she here comes for just fulfill their families needed. And their husband needs. The number of husband of here, is just to drink the wine. (male respondent) She started working because of death husband. Before working, her father paid everything, now she can pay herself. She wants to save for dowry of her daughters but is not able to because she is not earning enough. She works here because of poverty. Her husband is mentally ill (he used to abuse her physically). She lives alone. She looked for other jobs, but this was the only thing she could do. She can not read. Because of working she can now have three meals a day, in the past she has been hungry. To prevent this for her daughters, she want them to educate, so they can stand on their own feet. Job is for money only. 3. Relatie met echtgenoot Zoals onder het vorige kopje aangegeven, is er veel verschil per vrouw in hoe er binnen het gezin omgegaan wordt met de beslissingen omtrent uitgaven. Over het algemeen stellen vrouwen dat zij weinig zeggenschap hebben over hun geld, omdat zij constant moeten overleggen of toestemming moeten krijgen. Hieruit blijkt dat de traditionele gezinsstructuren moeilijk te doorbreken zijn. Traditioneel gezien heeft de vrouw niets met de geldzaken binnen het gezin te maken, en wanneer zij haar eigen inkomen verdient, verandert daar niet veel aan. Hoewel er vanuit de literatuur aanwijzingen zijn om te geloven dat werkende vrouwen binnen zulke culturen vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld, heb ik daar geen ervaring mee gehad. De vrouwen lijken er volledig in te berusten, en het zelfs de normaalste zaak van de wereld te vinden dat de rolverdeling binnen het gezin nu eenmaal zo is. Zelf zijn zij ook niet anders opgevoed. Van de Nederlandse assertiviteit of onrechtvaardigheidsgevoel is geen greintje te ontdekken bij deze vrouwen. Van horen zeggen (Field Officers en werknemers van Jharcraft hoofkantoor) kreeg ik aanwijzingen van hoge aantallen alcoholisme en huishoudelijk geweld. Echter, dit zijn zulke gevoelige onderwerpen, dat van de 35 vrouwen, slechts een vrouw hierover heeft durven te vertellen. Dit soort zaken zijn, net zoals in de Nederlandse maatschappij, een taboe. Zoals geen enkele vrouw hetzelfde is, zo is ook geen enkele man dat. Een aantal vrouwen heeft aangegeven dat haar man haar stimuleert om haar eigen geld te verdienen en onafhankelijk van Samenvatting onderzoek Jharcraft door Nienke Hekket 3

4 hem te zijn. Terwijl sommige vrouwen in den beginne hun echtgenoten over hebben moeten halen te mogen werken. In veel gevallen staan mannen aanvankelijk twijfelachtig tegenover het idee dat de vrouw zal gaan werken, omdat dit niet haar rol zou moeten zijn, maar de zijne. Toch stellen de meeste vrouwen dat het werken de relatie met haar echtgenoot niet erg veranderd heeft. Zij zien geen directe relatie tussen het hebben van een inkomen en een verbetering / verslechtering van de relatie. Een veelgehoord antwoord is hij is altijd een goede echtgenoot geweest. - traditionele rolverdeling binnen het huishouden is moeilijk te doorbreken: veel mannen staan in eerste instantie twijfelachtig tegenover het werken van hun vrouw. - veel vrouwen vinden hun in onze ogen achtergestelde positie ten aanzien van hun man, de normaalste zaak van de wereld. Het hebben van een baan maakt hen niet assertiever op dit vlak. - van horen zeggen speelt er veel meer (oa huishoudelijk geweld en hoge mate van alcoholisme) in de streek, maar hier wordt (met mij) niet over gepraat - de relatie tussen de man en de vrouw lijkt niet erg te zijn veranderd door het hebben van een baan. If the man would have been earning good, she told that she must not come out of the home; she would have chosen to stay in the home and take care of the family. is her husband is earning sufficient then according to her society there is no need to come out of the home, just stay inside of the home and take care of the children and everyone. It is a thought which comes from earlier time, you can t change it. Even you can say, the moral from the childhood in the saying that basically the girls don t have to come outside the home, this is the teaching they get from the childhood. Her husband is an alcoholic. They only used to fight in the evening, when he was drunk. That is less right now. To her it is not necessary to be independent. She has accepted the situation. In the beginning her husband did not accept the fact that she was working, but now he thinks it is good, because he likes the place here. 4. Kinderen Bij elke vrouw die ik gesproken heb, wordt het belang van onderwijs voor kinderen ingezien. Met name omdat veel vrouwen zelf niet kunnen lezen en schrijven, zien zij hoe belangrijk het is dat zij dit kunnen, zelfs de meisjes. Bovendien hebben meisjes meer kans een goede jongen te trouwen wanneer zij beter opgeleid is. Aangezien elk huwelijk een gearrangeerd huwelijk is, zijn de kansen voor meisjes dus beter wanneer zij opgeleid zijn. Onderwijs is zo ook een investering, niet alleen in kennis, maar ook in het hebben van een goede man. Bijna elke vrouw heeft kinderen, en de leeftijd waarop zij dit krijgen is een stuk jonger dan wij in Nederland gewend zijn. Vrouwen van 23 met vier kinderen waarvan de oudste zes jaar is, zijn geen uitzondering. Alle kinderen gaan naar school. Ook voordat de vrouwen een baan hadden, gingen de kinderen al naar school. Dat komt met name omdat in veel dorpen scholen zijn gebouwd door de overheid, zgn. serkari schools, die gratis zijn. Deze zijn toegankelijk voor iedereen, zowel jongens als meisjes. Desalniettemin zeggen veel vrouwen hun inkomen ook te gebruiken voor de opleiding van hun kinderen. Zij bedoelen hiermee, dat zij geld hebben om hun kinderen van goede bijles te voorzien, of van school te laten veranderen omdat de kwaliteit van serkari schools vaak te Samenvatting onderzoek Jharcraft door Nienke Hekket 4

5 wensen overlaat. Veel kinderen krijgen bijles, maar hier moet per uur voor worden betaald. Deze bijles is niet zoals bij ons een bijles wanneer een kind achtergesteld is of kennis mist, maar een hele normale zaak. Hoe meer geld ouders hebben, hoe meer bijles een kind krijgt. Hierin krijgen ze persoonlijk, één op één les van een professionele leraar. Ook laten veel ouders hun kinderen van school veranderen. Zo vertelde een vrouw dat zij 3 kinderen heeft, waarvan ze in de afgelopen jaren de oudste twee al op een privé school heeft kunnen stoppen, en nu bezig is om geld te sparen om ook de jongste hiernaar toe te kunnen laten gaan. Frappant is wel dat er voor Jharcraft ook jonge meisjes werken, van 15 of 16 jaar. Deze meisjes gaan niet meer naar school, wat erop duidt dat de leeftijd tot waarop kinderen naar school gaan, een stuk lager ligt dan bijvoorbeeld in Nederland. Aan de andere kant, kinderen (met name meisjes) kosten veel geld, en kunnen voor vrouwen ook een belemmering zijn. Een alleenstaande vrouw wier man was overleden vertelde dat ze reden waarom zij werkte was dat zij enkel dochters had en zij daarom over veel geld moest beschikken hen te kunnen laten trouwen. Wanneer zij zoons zou hebben gehad, was dit een andere zaak geweest en had zij zich niet alleen geen zorgen hoeven te maken over de bruidsschat, maar ook over haar eigen ouderenzorg. Er zijn in Jharkhand geen voorzieningen voor ouderenzorg, althans niet voor deze vrouwen. Een goede en liefdevolle opvoeding van je kinderen is ook een investering in een goede en liefdevolle verzorging op je oude dag. Echter, vrouwen trekken in bij de familie van de man, dus wanneer een moeder geen echtgenoot heeft en enkel dochters, dan zal zij wanneer haar schoonouders overlijden helemaal alleen over blijven. - het belang van goed onderwijs voor kinderen wordt ingezien door elke moeder - alle kinderen gaan al naar school voordat de vrouw werkt. Haar baan, of extra inkomsten heeft hier geen invloed op. - vrouwen investeren met hun nieuw verworven inkomen echter wel in extra privé bijlessen voor de kinderen of wisselen van een publieke school naar een privé-school omdat de kwaliteit van het onderwijs daar beter is - kinderen zijn ook een sociaal vangnet voor ouders wanneer zij ouder zijn, dus een goede zorg voor hen is automatisch een investering in hun oude dag - dochters kunnen wegens de financiële lasten van de bruidsschat ook een extra belemmering zijn, vooral wanneer er geen zoons voor handen zijn die ook financieel kunnen bijdragen aan het gezin education is very important. If I were educated, I would be able to talk to you directly and she (translator, e.g.), would not be necessary. I would understand what you say. 5. Mobiliteit Vrouwen gaven zelf aan, tot mijn verbazing, dat naast de verbeterde financiële situatie, vooral hun hernieuwde bewegingsvrijheid een grote verandering was ten aanzien van voordat zij een baan hadden. Veel vrouwen wijken nauwelijks van de zijde van hun echtgenoot. Hun leefruimte beperkt zich tot het huis en wanneer zij zich daar buiten begeven is dit nimmer zonder man (schoonvader, echtgenoot, zoon) aan hun zijde. Wanneer zij werken, zitten zij enkel met vrouwen in een ruimte te werken, en komen zij hier ook vaak met een groepje naartoe. Vrouwen omschrijven dit als een grote vorm van vrijheid, die veroorzaakt is door het hebben van een baan, omdat dit eerder voor hun geen mogelijkheid was. Vrijheid wordt voor deze vrouwen dus niet bepaald door of zij vrij zijn beslissingen te maken, maar door of zij de vrijheid hebben zich buiten het huis te mogen begeven. Samenvatting onderzoek Jharcraft door Nienke Hekket 5

6 Veel vrouwen hebben aangegeven dat zij door het opdoen van nieuwe contacten, en het praten met andere niet familie gerelateerde vrouwen, veel hebben geleerd. Zo praten zij onderling tijdens het werk over hun thuissituatie of horen zij eens andere opvattingen dan die zij gewend zijn. Daarnaast gaven verschillende vrouwen aan dat het iets voor zichzelf doen, hen zelfvertrouwen gaf. Zij voelen zich nu zeker wanneer ze naar hun werk lopen zonder hun man, terwijl dit ondenkbaar was toen zij dat voor de eerste keer deden. Bovendien ervaren veel vrouwen het hebben van kennis over een bepaalde skill bijdraagt aan die zelfverzekerdheid. Ze kunnen iets, iets tastbaars. En datgene wat zij kunnen, kan nooit meer worden afgepakt, want het zit in hun hoofd en vingers. Belangrijke punten - mobiliteit wordt door veel vrouwen als een zeer belangrijke verandering ten aanzien van vroeger ervaren: door hun baan hebben zij bewegingsvrijheid gekregen - bewegingsvrijheid is belangrijk in hun ogen, omdat ze andere vrouwen leren kennen waarmee ze kunnen praten over persoonlijke kwesties, maar ook dingen kunnen leren van elkaar - het hebben van een skill draagt ook bij aan het vergrote zelfvertrouwen van de vrouwen. Every women had a right to be freedom and to go out of the house and do the work and show their skills and capability to others, because only men are not here, they can work, ladies also has a capability, capacity to do the work. Freedom means that the lady can move out from the house to go outside and to show their skills and also they should manage the household work. April 2012, Nienke Hekket Samenvatting onderzoek Jharcraft door Nienke Hekket 6

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg 1. Research 2. Project: het buddy-model 1. Wetenschappelijk

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn IE in de LED-wereld praktijkvoorbeelden, tips & trucs Hub Dohmen twitter: http://twitter.com/hdohmen LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Helpen beslissen: het psychologisch perspectief

Helpen beslissen: het psychologisch perspectief Helpen beslissen: het psychologisch perspectief Dr. Saskia Teunisse, klinisch (neuro)psycholoog Inhoud Procesbenadering bij vragen naar wilsbekwaamheid (Diesfeldt & Teunisse, in press) Wetenschappelijk

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen prof.dr. Cees Hertogh en dr.ir. Jenny van der Steen EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Mut a huwelijken ofwel contracthuwelijken binnen de islamitische wereld. Famke Kalkman

Mut a huwelijken ofwel contracthuwelijken binnen de islamitische wereld. Famke Kalkman Mut a huwelijken ofwel contracthuwelijken binnen de islamitische wereld Famke Kalkman 0451045 Mut a huwelijken zijn huwelijken op basis van een contract waarbij de duur kan variëren van een uur tot en

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

Vrij maken of vrij laten?

Vrij maken of vrij laten? Vrij maken of vrij laten? Dilemma's voor de bemoeizuchtige staat Rutger Claassen Universiteit Leiden Congres Ouderen en alcohol, 23 april 2012. Overview 1. Vrijheid wat is dat? 2. Schade aan een ander

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Identiteit in de methode

Identiteit in de methode Identiteit in de methode Bram de Muynck Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Thomas Friedman (2005) The world is flat Onderwijs is zeer traag

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Kerstbezinning december 2015

Kerstbezinning december 2015 Kerstbezinning december 2015 Peace on earth? Vluchtelingencrisis door conflicten I m sick of all of this Terroristische aanslag Kenia Kenia, campus Garissa 2 april 2015 147 doden daders: Al-Shabaab Schietpartij

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Persuasive design. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Persuasive design. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Persuasive design Louis Klomp delegated to Christian Persuade, verb [pəˈsweɪd] 1. to cause to believe; convince 2. win approval or support for 3. win (someone) over Robert B. Cialdini, PH.D 1. Reciprocation

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie