nr RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART"

Transcriptie

1 nr RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

2

3 De VruchtenPers nr. 1 - maart 2015 Inhoud 7 RUN OP DE TUIN 14 ONS RESTAFVAL DAGELIJKS ONDERGRONDS 21 EEN WELKOME NIEUWKOMER 30 VAN DE WIJKAGENT 4 Vooraf 5 Van het Wijkberaad 6 De wereld verandert 7 Run op de tuin! 8 Straatvertegenwoordigers 11 Vruchtenbuurt destijds 12 In gesprek met 14 Ons restafval dagelijks ondergronds 17 Rijk in je wijk 18 Nieuwbouw Groene Mient 20 Straatbeeld 21 Een welkome nieuwkomer 23 Energyparty s 24 Activiteiten in de wijk 26 Achilles jeugd in oranje 27 Raad de plaat 29 Cindy van de kook 30 Van de wijkagent 32 Burenhulp 34 Colofon en telefoonnummers In de volgende VruchtenPers Wij streven ernaar de volgende VruchtenPers half juni bij u in de bus te krijgen. Hierin willen wij u ondermeer informeren over ontwikkelingen in het winkelcentrum waaronder de nieuwe lunchroom Op de Hoek (bij Videoland), het Buurthuis van de Toekomst bij Achilles, het Buurtserviceteam dat onze buurt schoon houdt, de buurtwandeling met onze straatvertegenwoordigers en de evenementen Proef de zomer en FRUIT.

4 VOORAF We gaan de goede kant op HET JAAR IS AL WEER EEN PAAR MAANDEN OP STREEK. EN HOEWEL HET NET ALS VORIG JAAR MEEVIEL HET MET VORST EN KOU, TOCH VERLANGEN WE ONGEMERKT ALLEMAAL NAAR EEN BEETJE ZON EN WARMTE. MAAR DE EERSTE SIGNALEN ZIJN ER; WE GAAN DE GOEDE KANT OP. Binnen ons Wijkberaad zijn we weer druk aan het werk. Het vele werk dat eind vorig jaar is besteed aan het maken van de projectvoorstellen en de subsidieaanvraag betaalde zich terug, door een vrijwel volledige toekenning van het budget. De activiteiten voor 2015 zijn financieel gezien dus weer geregeld. We hebben, zoals u natuurlijk allang in ons Jaarplan hebt gelezen (toch?), geen echt nieuwe zaken op het programma staan. We gaan ons focussen op het versterken en waar mogelijk beter maken van de succesvolle zaken uit vorige jaren. Zo worden zowel de koffie-inloop AbriCosy én het AbriDiner van januari dit jaar op dubbele frequentie uitgevoerd, oftewel van één keer per maand naar één keer per twee weken. Vooral voor AbriDiner was dat nodig: er was inmiddels een wachtlijst voor mensen die eens mee wilden doen. Wel nieuw is een Klassiek Concert. Onder leiding van Roel Sauerbreij en zijn gastvrouwen wordt in maart een klassiek concert op zondagmiddag georganiseerd; bij voldoende succes gaan we dit zo mogelijk herhalen. Op het moment van schrijven zijn er al meer dan 30 aanmeldingen, en dat is met een zaal capaciteit voor 40 mensen hoopvol. Ook binnen ons bestuur een paar mutaties: Yvo van Delden heeft besloten zijn werk en gezin de prioriteit te geven die ze verdienen en heeft daarom zijn functie per januari jl. neergelegd. Al bij het vorige nummer liet ik u weten dat onze Cynthia even een stap terug moest doen en dat Karl Braun daarom tijdelijk de functie van hoofdredacteur VruchtenPers ging overnemen. Inmiddels is dat tijdelijk vervangen door permanent. Daarnaast heeft Cynthia laten weten om op - korte - termijn ook het beheer van onze website uit handen te willen geven; elders in dit nummer vindt u een advertentie waarin we laten weten op zoek te zijn naar een webmaster. Op het parkeervlak is het de laatste tijd rustig gebleven. De wethouder heeft eind vorig jaar het eindrapport van de DenkTank aan de raad gestuurd; het is nu aan de raad om keuzes te maken/ besluiten te nemen. Maar tot op vandaag (1 maart) hebben we nog geen besluiten vernomen. Save the date Om alvast in de agenda te zetten: op 27 juni zal het evenement Proef de Zomer weer los gaan in de Vlierboomstraat; ook het festival FRUIT zal op dezelfde dag worden gehouden. Zoals het er nu uitziet zal dat laatste zich gaan concentreren op het Abrikozenplein. Oorspronkelijk wilden we deze festiviteiten weer op 20 juni doen (het begin van de zomer) maar we werden ingefluisterd dat op die dag het winkelgebied Fahrenheitstraat met veel vertoon zal worden geopend. En we wilden u niet voor de keuze zetten... Tot zover. Ik wens u een mooi voorjaar toe, met zon en warmte. Maar ook als het regent: in de Vruchtenbuurt is het altijd leuk! Wim F. Abbenhuis, bestuursvoorzitter

5 Rectificatie VAN HET WIJKBERAAD Een goede zaak OP 27 JANUARI WAS HET TIJDENS DE JAARVERGADERING MET AANSLUITEND DE NIEUWJAARSRECEPTIE WEER EEN DRUKTE VAN BELANG IN DE ABRI. Het was een goede zaak dat er naast vertrouwde gezichten ook buurtbewoners aanwezig waren die zich normaliter niet zo vaak in laten zien. De jaarvergadering leverde voor wat de jaarstukken betreft geen bijzonderheden op.het conceptverslag van de jaarvergadering is reeds op onze site terug te vinden. Na de jaarvergadering was het gezelschap verder aangegroeid om na de speech van de voorzitter gezamenlijk het glas te heffen op een voorspoedig Op 18 maart hopen wij nog veel meer bezoekers te ontvangen als de Abri dienst doet als stem bureau voor de verkiezingen. Vrijwilligers gezocht! In de vorige uitgave van de VruchtentenPers is in het redactionele artikel over de her opening van de kinderopvang De Appelgaard een onvolledig telefoonnummer vermeld. De laatste twee cijfers zijn weggevallen: het juiste nummer van Juliana kinderopvang is In dit blad staat een advertentie met een 06 nummer dat uw direct in contact brengt met de locatiemanager van de Appelgaard. Geen wijkblad voor NEE/ NEE brievenbussen De VruchtenPers wordt door het distributiebedrijf BOWI gezamenlijk bezorgd met de Nieuwe Loosduinse Krant. Dit betekent dat bewoners die behalve reclame ook geen Huis aan Huisbladen wensen te ontvangen en dit aangeven met een NEE/NEE sticker op hun brievenbus ook geen VruchtenPers in de bus krijgen. Enkele dagen na de verschijningsdatum, is het blad nog verkrijgbaar bij Primera, Buurtsuper Van Andel en Slagerij Boektje. Daarnaast op maandagmiddag in ons wijkhuis de Abri. HET WIJKBERAAD VRUCHTENBUURT HEEFT DRINGEND BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING. WE ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS VOOR DE VOLGENDE ZAKEN: WEBMASTER Taken van de webmaster zijn het up to date houden van de website (WordPress engine), zorgen dat de informatie op de pagina s accuraat is (b.v. in geval van bestuurswisselingen, nieuwe activiteiten e.d.) en het beheer van onze adressen en andere webhosting gerelateerde zaken. Je bent niet verantwoordelijk voor de inhoud dat is het bestuur van het Wijkberaad en je hoeft de content ook niet te maken; die wordt aangeleverd. Wat we vragen is kennis van HTML/CSS/Javascript en WordPress, maar vooral ook de bereidheid en gelegenheid om bij storingen de zaken snel op te pakken en indien nodig te overleggen met de internet-provider. Het is belangrijk dat er iemand is als het nodig is; zonder bijvoorbeeld zijn we direct vleugellam. Overigens zijn er in de afgelopen drie jaar geen storingen van betekenis geweest. Op basis van die ervaring schatten we de tijdsbesteding in op maximaal een half uur per maand. PROJECTLEIDER GROENE VRUCHTENBUURT We zijn op zoek naar een projectleider die op vrijwillige basis voor het Wijkberaad Vruchtenbuurt het overleg met medebewoners over het openbaar groen op gang brengt. Maar ook de bewoners enthousiasmeert met betrekking tot het vergroenen van hun eigen tuinen, balkons en daken. De project leider zoekt andere vrijwilligers die bijvoorbeeld per locatie het openbare groen beoordelen en waar mogelijk zelf aan de slag gaan. De projectleider groen faciliteert zo nodig het overleg over de aanpak van het openbaar groen met het stadsdeelkantoor. De projectleider kan planmatig en zelfstandig werken en goed communiceren met alle betrokken partijen. We zijn een bewonersorganisatie, die het moet hebben van subsidies. Dat betekent dat we je hooguit een bescheiden vrijwilligersvergoeding kunnen bieden, naast natuurlijk de samenwerking met een aantal andere gedreven vrijwilligers die de leefbaarheid van onze Vruchtenbuurt hoog in het vaandel hebben staan. Heb jij de kennis, tijd en zin om ons te helpen? Bel dan eens met Wim Abbenhuis, , of met het secretariaat op De VruchtenPers 5

6 DE DECENTRALISATIE VAN DE ZORG VERLOOPT VIA DE GEMEENTE door Mémé Hazelhoff De wereld verandert JE KUNT ER NIET OMHEEN, DE WERELD VERANDERT. VERSCHILLENDE OUDE SYSTEMEN KRIJGEN EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN, WAARONDER OOK DE ZORG. PER 1 JANUARI 2015 IS DE ZORG GEDECENTRALISEERD NAAR DE GEMEENTEN. De media staat er vol mee, maar wat houdt deze decentralisatie precies in? En hoe raakt het u als burger? Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. De wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat sinds 2007 en bestond uit voorzieningen als huishoudelijke hulp of de taxibus en hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of een traplift. Tot en met 2014 bleef de Wmo als dusdanig bestaan. Per 2015 is deze wet uitgebreid met een aantal vormen van zorg die vanuit de Algemene Wet Bijzonder Zorgkosten (AWBZ) over zijn gekomen. Bijvoorbeeld begeleiding en beschermd wonen. Dit was altijd vanuit de overheid geregeld en is nu verantwoordelijkheid van de gemeente. Het doel van deze decentralisatie (ook wel de kanteling genoemd), is om de gemeente ervoor te laten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De jeugdwet Per januari is de gemeente ook verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder vallen onder andere de Ambulante Jeugdhulp, Pleegzorg, de Jeugd-GGZ maar ook de Jeugdreclassering. Alle vormen van Jeugdzorg vallen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat kost dat? Zoals helaas met de meeste dingen in het leven is ook de zorg vanuit de gemeente niet gratis. Hier moet een eigen bijdrage voor betaald worden. Deze wordt opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Afhankelijk van het inkomen wordt er een vierwekelijkse eigen bijdrage betaald. Ook voor de zorg vanuit de Jeugdwet moet een bijdrage worden betaald. Dit is de Ouderbijdrage Jeugdwet. Deze bijdrage is niet nieuw, voorheen werd deze door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) opgelegd. De gemeente bepaalt wie de Ouderbijdrageplichtige ouder is en het CAK stelt de Ouder bijdrage vast en stuurt de factuur voor de Ouderbijdrage. Meer informatie? Als u na het lezen van dit artikel vragen heeft over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet lang durige zorg of de Jeugdwet zetten Meldpunt Wmo van start Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor u? U kunt uw ervaringen melden bij het Meldpunt Wmo. Uw melding kan gaan over zaken als beje gening, het al dan niet toekennen van een hulpmiddel of huishoudelijke hulp, de manier waarop de zorg wordt geleverd, keuzevrijheid of wat u moet bijbetalen voor de voorziening. Zorgbelang Zuid-Holland onderzoekt de meldingen. Over de resultaten gaan we met gemeenten en Wmo-raden in gesprek. Gemeenten kunnen we hieronder een drietal nuttige websites op een rij: Alle informatie over alle veranderingen: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/ Informatie over de eigen bijdrage: Een wegwijzer van de overheid voor iedereen die hulp nodig heeft: https://www.regelhulp.nl/ Ouderenconsulent Voor ouderen die niet vertrouwd zijn met een PC heeft Den Haag in ieder stadsdeel een ouderenconsulent tot uw beschikking. Deze kan het grote aanbod van voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën persoonlijk met u bespreken. De ouderenconsulent is er voor alle Haagse zelfstandig wonende ouderen. Ook kunnen mensen die zorgen voor familie, vrienden en buren (mantelzorgers) en hulpverleners een beroep doen op de ouderenconsulent doen. Voor stadsdeel Segbroek kunt u de ouderenconsulent bereiken via het Centrum voor Ouderen. Dit is gevestigd in Centrum de Regenvalk Weimarstraat 69, telefoon Vragen worden telefonisch beantwoord of er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Is het lastig voor u om langs te komen? Dan kan een gesprek bij u thuis plaatsvinden. hierdoor gericht verbeteringen aanbrengen in de uitvoering van de Wmo. Uw ervaringen kunt u melden bij het Meldpunt Wmo op of telefoon: (0900) De VruchtenPers

7 EEN DRUKTE VAN JEWELSTE Run op de tuin! door Karl Braun HET WAS OP WOENSDAG 4 FEBRUARI VOOR HET GEBOUW VAN NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE OP HET MIDDENTERREIN VAN HET TUINENCOMPLEX KORNOELJE EEN DRUKTE VAN JEWELSTE. Ruim 350 belangstellenden stonden er vanaf het wegdek op de Kornoeljestraat tot het gebouwtje aan de achterzijde van het tuinencomplex om een inschrijfformulier te bemachtigen voor een buurttuintje. Ruimschoots voor het inschrijvingstijdstip van uur was de rij al ontstaan met geduldige maar fanatieke liefhebbers die heel graag over een buurttuintje van 5 bij 3 meter beschikken. Deze tuintjes worden jaarlijks (opnieuw) verhuurd voor de periode van 15 maart tot 15 november, maar dan moet je wel op tijd je inschrijvingsformulier gehaald hebben. Dus was het voor de fanatiekelingen zaak om uren voor aanvang van de uitgifte om uur aanwezig te zijn. En dat waren er meer dan 300 in getal. Uitgerust met tuinmeubilair, thermoskannen met koffie, thee en gebak was het voor hen in het zonnetje de moeite waard om enkele uurtjes op de Kornoelje te vertoeven. Totaal waren er circa 300 tuintjes te huur voor vier locaties. Behalve de favoriete Kornoeljestraat waar zich 96 tuintjes bevinden, waren er via dit kantoortje ook tuintjes te huur voor de Kamperfoeliestraat, aan de andere zijde van de begraafplaatsen, en in Nieuw Waldeck. Daar gaat het om De Geest en de Mozartlaan. Al deze 300 buurttuintjes waren in iets meer dan een uur van een huurder voorzien, volgens docent en beheerder John Plomp. In gehele stad heeft de gemeente zo n 900 buurttuinen in de verhuur, waarvan er begin februari alleen in het centrum nog enkele te huur waren. De kosten zijn, dankzij de huurprijs van 27,00 plus 4,00 voor een sleutel van het tuinhek, zeer schappelijk te noemen. De huurders moeten aantonen dat zij in Den Haag woonachtig zijn en mogen er dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang aan hun tuintje werken om er groenten, fruit of bloemen te verbouwen. Alleen het kweken van aardappels en wiet is niet toegestaan. Er mag gebruik gemaakt worden van het aanwezige tuingereedschap. Uiteraard mag er ook tuingereedschap van huis worden gebruikt als dit dagelijks weer wordt meegenomen naar huis. Veldbloemen Plukken Voor diegenen die er niet in zijn geslaagd een buurttuintje te bemachtigen is er vanaf eind mei/ begin juni weer de gelegenheid om de gehele zomer bosjes veldbloemen voor 1 euro per bosje te plukken. De tuin waar de bloemen geplukt mogen worden ligt naast de buurtuinen, aan de linkerzijde van het tuinencomplex, in de hoek van de Mient en begraafplaats Oud Eijk en Duinen. En dan is er ook nog het biologische assortiment groenten, zoals tomaten, courgettes, en tot slot in het najaar de pompoenen, te verkrijgen tegen prijsjes waarvoor u graag even het fraaie tuincomplex binnen wandelt. Het grootste deel van het tuinencomplex langs de Kornoeljestraat richting Bosbesstraat wordt nog steeds met genoegen nuttig gebruikt als schooltuin. De fraaie tuinpercelen, met in de hoek van de Bosbesstraat de biologische groenten, worden onderhouden door medewerkers van Omnigroen. Zij verzorgen tevens de juiste bemesting op het gehele complex. De VruchtenPers 7

8 ONZE STRAATVERTEGENWOORDIGERS Zij wonen met plezier en willen dit graag zo houden U ook? door Karl Braun WELLICHT HERKENT U DEZE VASTE RUBRIEK IN DE VRUCHTENPERS EN KIJKT U EVEN OF DE BIJ U BEKENDE BUURTBEWONERS NOG DEEL UITMAKEN VAN HET GEZELSCHAP DAT ZICH, NAMENS U, VOOR ONZE BUURT EN HET WIJKBERAAD INZET ALS STRAATVERTEGENWOORDIGER. Het zijn gewoon buurtgenoten die bij u in de straat of om de hoek wonen. Het enige dat zij gemeen hebben is dat zij voor de Vruchtenbuurt iets extra s willen betekenen om uw en hun buurt tot een prettige en gezellige woonbuurt te maken. Dat doet iedereen van hen op zijn of haar geheel eigen wijze op vrijwillige basis. Sommigen zijn alert als zich iets in de buurt of hun straat voordoet dat niet bevorderlijk is voor een prettig woonklimaat en lossen dit op in samenwerking met buren, de gemeente, hun coördinator of het bestuur van het Wijkberaad. Anderen hebben meer contact met de wijkagent of het handhavingsteam. Sommigen doen daarnaast iets extra s op sociaal gebied in hun straat, zoals (mede) organisator van een straatfeest of zijn behulpzaam bij een van de vele senioren projecten. Anderen die er een beetje aanleg voor hebben maken deel uit van de redactie van dit blad, als tipgever, fotograaf of schrijver van een artikel al of niet onder begeleiding van een ander redactielid of de hoofdredacteur. De circa 25 straatvertegenwoordigers in onze buurt zijn geen hecht team, maar ze kennen elkaar wel en weten elkaar te vinden wanneer dit nodig mocht zijn voor de buurt of gewoon om iets gezelligs met elkaar te doen. Het zijn allemaal individuen, met of zonder baan en zeer uiteenlopende achtergronden. Zij hebben wel gemeen dat ze een deel van hun van hun vrije tijd willen in zetten als vrijwilliger voor hun en onze woonomgeving. Een voorbeeld daarvan was weer het rond de jaarwisseling afsluiten van ruim honderd vuilnisbakken. Dit gebeurt met veiligheidsklepjes die de gemeente aan ons levert. Ook dit jaar zijn alle bakken de jaarviering weer ongeschonden doorgekomen. Rinus Koevoets Aalbessenstraat TS Den Haag Emanuel van der Kallen Aardbeistraat TM Den Haag Tevens beschikbaar voor Mispelstraat Marijke Zanoni Abrikozenstraat VT Den Haag Tevens beschikbaar voor Pippelingstraat e.o Jan Oosterveen Amandelstraat EZ Den Haag Tevens beschikbaar voor Mandarijnstraat Yvonne Duymel Amandelstraat EZ Den Haag Tevens beschikbaar voor Sinaasappelstraat Marrielle van Spronsen Ananasstraat SL Den Haag Rob Orie Appelstraat EJ Den Haag Martha Vermeulen Druivenstraat VE Den Haag Karl Braun (coördinator) Goudreinetstraat PV Den Haag / Tevens beschikbaar voor Bosbesstraat en Abrikozenplein Carla Sizoo Goudreinetstraat PZ Den Haag Tevens beschikbaar voor Pippelingstraat e.o Wim Bart Knol Mandarijnstraat SW Den Haag Hélene Verheij Meloenstraat TL Den Haag Tevens beschikbaar voor Abrikozenstraat deel Vlierboomstraat Yolanda Keyser Meloenstraat PB Den Haag Lidya De Zeeuw Moerbeiplein KC Den Haag De VruchtenPers

9 Om de onderlinge band niet uit het oog te verliezen worden er voor de straatvertegenwoordigers vier keer per jaar informele bijeenkomsten georganiseerd. Hier worden onderling ervaringen uitgewisseld en nader met elkaar kennisgemaakt. Tijdens deze bijeenkomsten is er soms een onderwerp dat centraal staat en waarvoor er een gastspreker wordt uitgenodigd die inhoudelijk kennis overdraagt over zaken van de gemeente, ons stadsdeel Segbroek, diensten van de gemeente of politie, burenhulp centrale en dergelijke. Collectieve straatwandeling De eerstvolgende bijeenkomst voor dit jaar stond gepland voor maandagavond 16 februari. Als voornaamste punt stond daar op de agenda de voorbereiding op een collectieve straatwandeling met de straatvertegenwoordigers door de buurt. Deze moet op donderdagavond 21 mei plaatsvinden. Het is de bedoeling dat het gezelschap samen met een delegatie van het stadsdeelkantoor langs een aantal locaties door de buurt wandelt die voor verbetering vatbaar zijn en/of die recent op het aanzien van de buurt ten goede zijn gekomen. Als u hiervoor eveneens een idee heeft nodigen wij u graag uit om met uw straatvertegenwoordiger contact op te nemen om uw onderwerp aan de orde te stellen. Hoewel dit geen garantie is dat uw verzoek in de route wordt betrokken, (dit kunnen er maar enkele zijn), is het altijd nuttig om suggesties voor verbeteringen aan te dragen. Soms liggen ze voor de hand en is de oplossing binnen een kort tijdsbestek geregeld. Maar het kan ook zijn dat het, om welke reden dan ook, meer tijd vergt of met goede argumenten niet mogelijk blijkt. Omdat het niet altijd mogelijk is dat de straatvertegenwoordigers elkaar tijdens de informele bijeenkomsten tegen het lijf lopen door andere bezigheden en verplichtingen wordt zo nodig via de telefoon of de mail contact met elkaar gezocht. Dit doet zich vooral voor als een buurtgenoot contact zoekt over een vraag die meer dan één straat aangaat of om vergelijkbare situaties in ande re straten vraagt. Het vinden van een oplossing geeft dan vaak voldoening en bovendien een prettige onderlinge sociale band. Van de ongeveer 40 vrijwilligers die onze buurt kent zijn er 25 straatvertegenwoordiger. Wij danken hierbij Leo van Teijlingen, die op 70 jarige leeftijd, als vertegenwoordiger namens de Pomonalaan, afscheid heeft genomen als straatvertegen woordiger. Behalve de Pomonalaan en -plein zijn er nog meer straten die behoefte hebben aan een straatvertegenwoordiger. Voornamelijk voor die straten die niet zijn vertegenwoordigd, is het Wijkberaad op zoek naar buurtgenoten die een stapje extra voor hun woonomgeving willen zetten, om de leefbaarheid in de Vruchtenbuurt te behouden en te bevorderen. Ook straatvertegenwoordiger worden? Als u een klein beetje van uw vrije tijd als vrijwilliger voor uw buurt wilt inzetten als straatvertegenwoordiger kunt u altijd vrijblijvend voor een oriënterend kennis makingsgesprek contact opnemen met onze coördinator Karl Braun. De contactgegevens staan bij zijn kiekje hieronder vermeld. Uw straatgenoten en het Wijkberaad zijn u zeer dankbaar. Maria van Es Moerbeiplein KC Den Haag Barbara Maters Morelstraat XB Den Haag Hetty Walschots Oude Haagweg 709a 2552 GN Den Haag Tevens beschikbaar voor Laan van Eik en Duinen deel bij begraafplaats Elly Bots Oude Haagweg 607c 2552 GK Den Haag Rene Sijnja Perenstraat RX Den Haag Tevens beschikbaar voor Abrikozenstraat deel Vlierboomstraat tot Mient Roel Sauerbreij Perenstraat SK Den Haag Ineke De Jong Perziklaan TX Den Haag Tevens beschikbaar voor Kruisbessenstraat Hans Boekhout Sinaasappelstraat EM Den Haag Nelly van Straaten Thorbeckelaan BH Den Haag Tevens beschikbaar voor Okkernootstraat Jacob Struyker Boudier Tomatenstraat CN Den Haag Riek Geldof Vlierboomstraat JJ Den Haag Piet Groen Vlierboomstraat JJ Den Haag De VruchtenPers 9

10

11 VRUCHTENBUURT DESTIJDS De Nieuwe Enthof aan de Oude Haagweg door Henk Lemckert IN DE TIJD DAT WIJ (ALS VOORGANGER VAN BEN VAN ANDEL) ONZE BUURTSUPERMARKT AAN HET ABRIKOZENPLEIN EXPLOITEERDEN KWAM VANAF DE HAAGWEG MET ENIGE REGELMAAT EEN OUDE DAME BIJ ONS Het nog steeds bestaande rijtje huisjes aan de Oude Haagweg dat Maarten Schoenmaker in 1900 liet bouwen op de plek waar ooit een boomkwekerij was. BINNENSCHUIFELEN DIE MIEN SCHOENMAKER HEETTE. Ze woonde op Oude Haagweg 717 (tussen Bosbesstraat en Laan van Eik en Duinen) in de villa die haar vader Maarten daar rond 1900 had laten bouwen. Dat deed hij op de plek van een eerder door hem afgebroken boerderij. De villa staat er inmiddels niet meer, want die is reeds lang vervangen door een blok moderne woningen, maar het verhaal over die villa illustreert een interessante omslag in onze buurthistorie. Om dat te verduidelijken moet ik een klein aanloopje maken. Het is bekend dat de hele kuststrook vanaf de duinen tot aan de Haagvaart eeuwenlang weliswaar uit woest duinlandschap heeft bestaan, maar dat boeren in het verleden niettemin hun best deden om, op de min of meer ontgonnen zandgrond, er het beste van te maken. De ontwikkeling van de veel fijnzinniger tuinbouw na het afgeesten van de duingebieden is pas tijdens de negentiende eeuw echt doorgezet. De landbouwers echter die aan het begin van de negentiende eeuw het terrein bewerkten dat lag tussen toenmalige Eikenduinerlaan en het Uilenpad (begin van de Bosbesstraat), gooiden het over een andere boeg. Zij gebruikten de kennelijk vruchtbare grond voor het exploiteren van een boomkwekerij. Bronnen uit die tijd noemen de naam van de familie Van Heyningen, een naam die je regelmatig tegenkomt in de Loosduinse annalen. Dat gebeurde allemaal vanuit een boerderij met de toepasselijke naam De Nieuwe Enthof die stond op de plek waar Maarten Schoenmaker rond 1900 zijn villa liet bouwen en waar nu dat moderne blok woningen staat. Maarten zou zich overigens niet meer als boomkweker, maar meer als gewone warmoezier manifesteren. Iets verderop richting de stad, namelijk op de plek waar nu de jongste gedeelten van Nieuw Eykenduynen te vinden zijn, zat nog wel een boomkweker. Dat was De Jong met een bedrijf dat Kweeklust heette. Maarten Schoenmaker moet behalve een goede tuinder ook een flinke ondernemer zijn geweest, want hij was het ook die een gedeelte van de bebouwing langs de Haagweg voor zijn rekening nam. Het eerste huisje daarvan (nr. 743) was reeds in 1872 gebouwd. Ongeveer gelijktijdig met de bouw van zijn nieuwe villa bouwde hij daarnaast nog een winkel en acht woningen, dat zijn dezelfde die er nu nog steeds staan met de nummers Twee gedenkstenen in de pui naast de winkel op 691 herinneren nog steeds aan de eerste steenlegging in 1900 door zijn zoon Arie Jacobus en zijn dochtertje Wilhelmina, dezelfde die als tachtigjarige op het Abrikozenplein nog wel eens een boodschapje kwam doen. Het was mijn opa, Joh. Theodorus Lemckert ( ), die destijds deze nieuwe winkel betrok om daar samen met zijn broer Hendrik uit Loosduinen een kruideniersbedrijf te stichten. Pas in 1934 zouden mijn grootmoeder en mijn vader de activiteiten verleggen naar de winkel op het toen vers opgeleverde Abrikozenplein. Het winkeltje op 691 zou daarna nog groentezaak en zelfs nog het onderkomen van een horloge maker zijn. Mogelijk zijn in de achtertuinen van de rij huisjes aan de Oude Haagweg nog minieme restanten aanwezig van de oude boomkwekerij en het stukje boomgaard dat daar ooit lag. Behalve dat de Loosduinse Post tijdens het gebiedje aanvankelijk nog als Nieuw Enthof aanduidde, waren er nadien weinig aanknopingspunten meer met de oude boomkwekerij of de tuin van Maarten Schoenmaker. Het zij zo. De VruchtenPers 11

12 IN GESPREK MET Tanja van de Knutselclub SINDS ENKELE MAANDEN DRAAIT ER IN DE ABRI EEN HEUSE KNUTSELCLUB VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 10 JAAR. EN DIT ONDER DE BEZIELENDE LEIDING VAN TANJA ROODENBURG UIT DE VLIERBOOMSTRAAT. GESTART OP 14 OKTOBER 2014, NA EEN OPROEP MET 1 KIND, DOEN ER MOMENTEEL AL BIJNA TIEN KINDEREN MEE, WAARDOOR DE CLUB VOORLOPIG UITVERKOCHT IS. door Roel Sauerbreij Wie is Tanja Roodenburg? Ik ben 26 jaar geleden geboren in Alphen aan den Rijn en heb daar tot mijn dertiende jaar gewoond. Daarna ben ik naar het Westland vertrokken en heb ik gewoond in Naaldwijk en Monster. Na mijn middelbare school ben ik de kappersopleiding gaan doen en heb toen werk gevonden in Den Haag, bij Bart Rond Heads & Faces een kapsalon in de Piet Heinstraat. Daar werk ik, met veel plezier, nu al bijna negen jaar. En wat ik het leukste vind? De omgang met mensen en het creatief zijn met haar. Acht jaar geleden heb ik een huisje gevonden in de Vlierboomstraat, voorbij de Laan van Eik en Duinen. Welke hobby s of sporten doe je nog naast je werk? De sportschool en het zwembad bezoek ik regelmatig, verder bak ik graag, bijvoorbeeld taarten en cupcakes. Ik maak zelf sieraden, en ik houd van knutselen. Ik houd ervan om creatief bezig te zijn, dat doe ik in mijn werk én buiten mijn werk. Wat bracht je op het idee om een knutselclub voor kinderen te beginnen? Vroeger, in Alphen aan den Rijn, zat ik als kind zelf ook op een knutselclub. Daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Ik wilde hetzelfde gaan doen als mijn knutseljuf deed, namelijk kinderen een gezellige, creatieve middag bezorgen. En vorig jaar heb ik een mailtje gestuurd naar het Wijkberaad waarin ik aanbood om hier met een knutselclub voor kinderen van ongeveer zes tot tien jaar te beginnen. Ik kwam daarover in gesprek met Henk van Bentem, de secretaris van het Wijkberaad Vruchtenbuurt. Die vond het een leuk idee, omdat er tot dan toe vrij weinig werd gedaan voor kinderen in de wijk. Vertel eens hoe je de start hebtaangepakt? Eerst zijn er flyers gemaakt en verspreid, en er kwam een bericht op de muurkrant. En toen was het afwachten of er reacties op kwamen. Ik had aangekondigd dat we eens per 14 dagen op dinsdagmiddag van uur tot uur zouden gaan knutselen. En toen kwam er meteen een invasie op je af? Nou dat niet bepaald, de eerste keer kwam er één meisje op af en hoewel we gezellig gewerkt hebben, was dat toch wat te mager qua opkomst. Maar iedere keer kwamen er wel een paar bij en nu draai ik met een groep van ongeveer negen leuke en gezellige kinderen, zowel jongens als meisjes. Door het enthousiasme van de kinderen wordt het alleen maar leuker Hoe loopt de knutselclub nu in de praktijk? Het is een leuke en enthousiaste groep die er iedere dinsdag weer veel zin in heeft. 12 De VruchtenPers

13 Als kind zat ik zelf ook bij een knutselclub Waar komen je knutselideeën vandaan? Maar met zo n groep van negen á tien kinderen, kun je de drukte en het werk wel goed aan? Gebeurt het niet dat ze tegen het einde van de middag misschien wat te enthousiast worden? Nee hoor, er wordt zowel lol gemaakt als gewerkt. En ze helpen elkaar ook als het nodig is. En ik zorg ook altijd voor wat lekkers en drinken en een gezellig muziekje, want dat hoort er natuurlijk bij. En door het enthousiasme van de kinderen wordt het alleen maar leuker. Al moet ik wel zeggen dat tien kinderen het maximale aantal is om prettig mee te werken. Kun je voorbeelden noemen van wat jullie op de afgelopen maanden hebben gemaakt? In de herfsttijd hebben we vetbollen gemaakt voor de vogeltjes en waxinelichthouders met herfstbladeren. Met Halloween hebben we mooie Halloweenslingers gemaakt. Met kerst hebben we een kerstmiddag georganiseerd en hebben toen kerststukjes gemaakt. En met Sinterklaas gingen we Pietjes en Sintjes knutselen, en toen werden we nog verast met een brief van de sint, met een speurtocht met versjes en kadootjes. Behalve dat ik dingen zelf verzin, haal ik ook ideeën van de website Pinterest. Dat is een website met allemaal leuke ideetjes over van alles en nog wat. Maar ik ben nu ook andere dingen aan het doen met de kinderen. Ik heb een verhaal geschreven en daar maken we een toneelstuk van. Daar repeteren we voor en later gaan we het uitvoeren voor de ouders en broertjes en zusjes. Maar daar zijn we nog wel even mee bezig. We maken hiervoor ons eigen decor en eigen maskers. Ik werk steeds aan nieuwe ideetjes. De Vruchtenbuurt zal nog veel horen van onze knutselclub! Contact zoeken en meedoen? De knutselclub is voor iedereen te volgen op Hier staan ook alle mooie creaties op die de kinderen gemaakt hebben. Zoals boven gemeld is het maximum aantal kinderen vastgesteld op tien. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er een wachtlijst aangelegd. Ouders kunnen hierover informeren via mijn telefoonnummer: of via de De VruchtenPers 13

14 Ons restafval dagelijks ondergronds door Karl Braun Lydia de Zeeuw, straatvertegenwoordiger van het Moerbeiplein, vindt het jammer dat haar plein tot 2017 moet wachten op de ORCA s en gaat met haar buren proberen om de gemeente op andere gedachten op te brengen. HET IS EEN KWESTIE VAN ENKELE MAANDEN, MAAR DAN ZULLEN IN DE WIJK EIJKENDUINEN, HET DEEL VAN DE VRUCHTENBUURT TUSSEN DE MIENT EN DE OUDE HAAGWEG, DAADWERKELIJK ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS, ORAC S, WORDEN GEPLAATST. HET GAAT OM 20 LOCATIES, WAARVOOR NAAR SCHATTING MINIMAAL 30 PARKEERPLAATSEN ZULLEN VERDWIJNEN. Daarmee vallen we gelijk met de deur in huis als het om de nadelen van dit vuilnisophaalsysteem gaat, dat in vrijwel de gehele stad zal worden ingevoerd, omdat het ook vele voordelen heeft. Afgelopen zomer heeft de gemeente in onze buurt onderzoek laten doen naar de locaties die het best voor de ORAC s in aanmerking kwamen. Belangrijke criteria die hierbij zijn aangehouden zijn onder meer de maximale loopafstand, die vanaf de huisdeur liefst niet meer dan 75 meter mag bedragen, het minimale verlies aan bomen die gekapt zouden moeten worden (men zegt geen in onze buurt, maar de tekening van de plaats aan de Bosbesstraat doet anders vermoeden), zo weinig mogelijk ondergrondse kabels en leidingen die verplaatst moeten worden, een goede bereikbaarheid en ruimte voor de grote transportwagens die de ORAC s leegmaken en de veiligheid voor de aanbieder. 14 De VruchtenPers

15 Denk hierbij aan het vermijden van gevaarlijke oversteekplekken op kruisingen of grote wegen die de woonwijk ontsluiten. Daarnaast wil de gemeente ook zoveel mogelijk parkeerplaatsen besparen door de ORAC s op vrije plekken neer te zetten, maar helaas, dat is voor dit deel van de Vruchtenbuurt, waar betaald parkeren als eerste is ingevoerd, niet mogelijk gebleken. Informatieavond Op dinsdag 3 februari waren alle huishoudens in het betreffende gebied uitgenodigd voor een informatieavond in het clubgebouw van Achilles. Een kleine 50 belangstellenden konden de plattegrond met de voorgenomen ORAC-locaties bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Behalve de voordelen zoals: het afval zo snel als gewenst uit huis te hebben, minder kans op ongedierte in en rond het huis, minder stank in en om het huis en een betere woonomgeving doordat de ORAC s definitief afrekenen met opengescheurde vuilniszakken door bijvoorbeeld meeuwen, andere vogels en zwerfkatten. Daartegenover staat dat de huidige manier van vuilnis ophalen komt te vervallen. In tegenstelling tot andere wijken waar ORAC s zijn geplaatst, geldt voor dit deel van de Vruchtenbuurt dat het ophalen van groenten, fruit en tuinafval (GFT) in de lichtgroen gekleurde, plastic kliko-bakken en kleine containers gewoon gehandhaafd blijft. Met name voor de vele bezitters van tuinen in onze buurt zal dit een prettige bijkomstigheid zijn. Bovendien is het een illusie dat het zware tuinafval in meerdere zakken naar de ORAC s gesleept kan worden als men er verder vandaan woont. De gemeente zal de bewoners per brief informeren over wanneer de ORAC s geplaatst worden, wanneer deze in gebruik genomen worden, welke dag de ophaaldienst voor GFT of karton/papier langs komt en hoe u de oude kliko s voor het restafval ingenomen zullen worden. Al het overige afval, zoals glas, papier en textiel, gooit u weg in de daarvoor bestemde gemeenschappelijke containers die in uw woon omgeving te vinden zijn. De belangstellende bewoners hadden vragen van uiteenlopende aard. Vooral het forse verlies aan parkeerplaatsen leidde tot discussies over mogelijke andere locaties voor sommige ORAC s; door de gemeente-ambtenaren werd dringend verzocht deze alternatieven toch vooral per te melden. Daarnaast zijn er elders in de stad ook wijken waar men het niet zo nauw neemt met het juiste gebruik van de ORAC s en dit als een ideale plek zien om hun grof vuil te dumpen. Dit uiteraard tot ergernis van omwonenden. De gemeente ziet hier streng op toe en zal bij calamiteiten die gemeld worden via het algemene meld nummer ook in het weekend zo snel mogelijk tot actie overgaan om de overlast te verhelpen. Voor bewoners die het niet eens zijn met de locatie van de ORAC s bij hen in de straat, bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een voorstel (hun Zienswijze) voor een alternatieve locatie in te dienen. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar dat ook digitaal gebruikt kan worden. Deze moet uiteraard wel aan de plaatsingscriteria voldoen. Opmerkelijk aanwezige was Lydia de Zeeuw. Zij is straatvertegenwoordiger namens het Moerbeiplein. Dit valt onder het andere deel van de Vruchtenbuurt, waarvoor de ORAC s medio 2017 gepland staan. Zij meldde mede namens andere bewoners dat ze de voordelen vele malen groter vindt dan het verlies van enkele parkeerplaatsen, doordat hun plein zo veel beter schoon te houden is. Daarom gaat ze met de pleinbewoners pleiten voor een eerdere invoering dan Succes Lydia, houd ons op de hoogte. Meer informatie Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de heer Rutger Voorvelt (van de gemeente) via telefoonnummer Tot 4 maart konden buurtbewoners hun Zienswijze indienen voor een alternatieve locatie van één of meer ORAC s. Bij de sluiting van de redactietermijn is het bekend dat bewoners van onder meer de Thorbeckelaan en de Goud reinetstraat hiervan gebruik gemaakt hebben met als belangrijkste argument het onnodige verlies van de schaarse parkeerplaatsen. De methode om met de hun Zienswijze een alternatief aan te geven beperkt bewoners om zich in brede zin hun bezorgdheid te uiten over het verlies van de parkeerplaatsen. Er is namelijk moeilijk een andere ondergrondse locatie te vinden die aan alle gestelde eisen voldoet. Wordt ongetwijfeld vervolgd De VruchtenPers 15

16

17 RIJK IN JE WIJK Buurtnetwerk groot succes! door Monique Lageschaar HET BUURTNETWERK VRUCHTENBUURT VAN RIJK IN WIJK GROEIT NOG STEEDS EN IS HET JAAR REUZE GEZELLIG BEGONNEN MET EEN NIEUWJAARSBORREL ROND DE OPEN HAARD. door Karl Braun Iedereen brengt zelf hapjes en drankjes mee, waardoor er meestal geen kosten aan verbonden zijn. De groep bestaat momenteel uit vijftien leuke, actieve dames. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom bij dit zeer succesvolle netwerk! De bijeenkomsten worden altijd georganiseerd door de leden zelf en zijn zeer divers van karakter. Het varieert van een huiskameravond met swingende gitaarmuziek en zang, een workshop dans of improvisatietheater tot een heerlijke zonnige fietstocht met picknick aan het strand. Een aantal activiteiten die de afgelopen tijd samen zijn ondernomen bevielen zo goed dat ze dit jaar weer op de jaarplanning zijn opgenomen, zoals het massagecarrousel (22 maart). In het najaar gaan we naar de Museumnacht, Peace in the Park in de Paleistuinen of op de fiets samen een deel van de Parelroute bezichtigen. Nieuw op het programma zijn de workshop Lampenkappen/Etagère maken die georganiseerd wordt op 18 april, en de open tuinendag Struinen in Haagse tuinen (14 juni). Naast al die creatieve activiteiten is het ook leuk om elkaar af en toe spontaan een helpende hand te bieden. Men hielp elkaar bij het optimaliseren van het Linkedinprofiel of het sorteren van kringloopspullen toen die hulp hard nodig bleek. Tijdens de Nieuwjaarsborrel werd besloten een Groepsapp te starten om wat vaker tussen de bijeenkomsten door contact te kunnen hebben. Al gauw bleek het ook een fijne toepassing om op een laagdrempelige manier het netwerk om hulp te vragen. Freya Ligtenberg was blij en verrast dat er meteen twee reacties kwamen toen ze via die Groepsapp vrijwilligers zocht voor haar jeugdtheatervoorstelling. Freya is als regisseuse namelijk bezig om een nieuwe theatervoorstelling voor jeugd vanaf 9 jaar op de planken te krijgen in het Haagse Zeeheldentheater. In goede samenwerking met Mirjam Elias, de schrijfster van het boek Het Verlaten Hotel, gaat ze een actuele voorstelling maken over toen en nu. Toen gaat over het waargebeurde verhaal van het Amsterdamse jongetje Ronny, dat tijdens WO II bevriend raakte met de Joodse Willy uit Den Haag die ondergedoken zit aan de overkant van de straat. Nu gaat over een multiculturele klas die na lezen van het boek Het Verlaten Hotel besluit een theatervoorstelling te maken over Ronny en Willy zodat iedereen weet wat er in WO II gebeurde met kinderen in Nederland. Op een dag verschijnt Laila echter niet op de repetitie U kunt dit vredelievende toneelstuk met zeer actuele multi culturele thema s erin financieel steunen zodat Freya en Mirjam zoveel mogelijk kinderen, hun (groot)ouders plus de Haagse scholen kunnen bereiken, zie de website het-verlaten-hotel Vrijwilligers gezocht Ook vrijwilligers die willen helpen met bijvoorbeeld tekst repeteren, kledingstukken naaien of het decor maken zijn met spoed nodig. Reageer alstublieft per mail. Voor meer info over het waargebeurde verhaal dat als uitgangspunt dient voor de voorstelling, zie de website Het Verlaten Hotel, de theatervoorstelling voor de jeugd (9+) over toen en nu is te zien in het Zeeheldentheater van 28 april t/m 9 mei 2015 om en om uur. Reserveren kan telefonisch, bel: De vrijwilligers of nieuwe leden voor het buurtnetwerk Vruchtenbuurt kunnen zich ook persoonlijk melden bij mij op de Meloenstraat 105. U bent van harte welkom. De VruchtenPers 17

18 NIEUWBOUW GROENE MIENT Groene Mient op de kaart door Karl Braun TROUWE LEZERS EN OMWONENDEN DIE DE ONTWIKKELINGEN ROND HET ECOLOGISCHE NIEUWBOUWPLAN VAN DE GROENE MIENT HEBBEN GEVOLGD WORDEN OP HUN WENKEN BEDIEND MET DEZE ZOGENAAMDE VOORLOPIGE ONTWERPTEKENINGEN. Toen wij in het eerste nummer van de vorige jaargang van start gingen met de berichtgeving over dit bijzondere nieuwbouwplan, hadden 33 enthousiaste potentiële kopers net hun handtekening gezet onder een kavelcontract. Een jaar later is het hechte bewonerscollectief van het toekomstige complex dat uit ecologische woningen gaat bestaan, volgens schema toe aan het bespreken van het voorlopige ontwerp. Dit voorlopige ontwerp is in opdracht van de Groene Mient door de architect gemaakt. Naar verwachting wordt dit eind april/begin mei verder uitgewerkt tot het definitie ontwerp. Voor het zover is, zal het voorlopige ontwerp op tal van punten nog in detail aangepast worden. Maar de hoofdlijn van het nieuwbouwplan dat zich van de Mient uitstrekt tot de achterzijde van de Vlierboomstraat en in zekere mate ook aan de achterzijde van de Perenstraat, staat wel vast. Ruud De Vries, één van de toekomstige eigenaren van een appartement aan de Mient, licht de voorlopige ontwerptekening voor ons toe. Er komen drie woonblokken. Een nagenoeg rechte straatgevel met 14 woningen aan de Mient, met variabel twee en drie woonlagen. Deze begint aan de linkerzijde 7 meter naast de bestaande bebouwing van de Mient en loopt door tot 15 meter van het sportveld aan de rechterzijde. Aan de achter zijde tegenover de Vlierboomstraat staat eveneens een rechte gevel gepland voor 10 wooneenheden met wisselend twee en drie bouwlagen. De twee rechte bouwblokken worden (bijna) met elkaar verbonden door een slinger bebouwing die ruimte biedt aan negen woningen waarvan er vier bestaan uit twee woonlagen en vijf uit drie woonlagen. De ingang van alle woningen is aan de buitenzijde van de gevels die deels van steen en hout zijn voorzien. De achterzijde van de huizen sluit aan op een grote gezamenlijke binnentuin. De kleine obstakels die u ziet zijn bergingen voor onder meer fietsen (geen brommers). Deze bevinden zich aan de achterzijde van de binnentuin en grenzen aan de tuinen van de Perenstraat. Tussen de bebouwing is de uitgang voor de fietsers naar de Mient. Dezelfde bergingen worden ook nog geplaatst achter de hier genoemde Noord gevel (eigenlijk Noord/West). Dit is de achterzijde van de Vlierboomstraat. 18 De VruchtenPers

19 Tussen de woningen en de bergingen daar is een doodlopende bestrating gepland voor hulpdiensten. De woningen staan op ongeveer 9 meter van de bestaande tuinschutting. Hierbij is rekening gehouden met het daglicht van de ochtendzon. De voorlopig ontwerptekening voorziet nog niet in parkeerplaatsen voor auto s, zoals u ziet. Deze zijn gepland op het eigen terrein tussen het sportveld en de slingerbebouwing tot aan de speelplaats van de openbare basisschool De Vlierboom. Het gaat om 33 parkeerplaatsen, of wel een parkeernorm van 1.0. De gemeente hanteert voor de Vruchtenbuurt de norm van 1,8 auto per huisdeur. Op de parkeerplaats moet ook nog een plaats gevonden worden voor een motor- en brommerstalling. De in- en uitrit van alle gemotoriseerde voertuigen is gepositioneerd tussen de gevel aan de Mient en het sportveld. De daken op de tekening zijn hier nog groen gekleurd, maar hierop zullen grotendeels zonnepanelen worden geplaatst omdat wij ecologisch bouwen voorstaan, zoals jullie inmiddels weten. Ook andere details zoals de grootte van de kozijnen, wel of geen serre-uitbouw aan de zijde van de binnentuin moeten nog in het definitieve ontwerp plan worden verwerkt. Als het definitieve plan klaar is en in mei naar de gemeente gaat, wordt het naar verwachting na de zomer voor publicatie ten behoeve van belangstellenden, waaronder de buurtbewoners, vrijgegeven. Wanneer alles volgens plan verloopt, ontvangt Ruud, mét naar schatting 60 tot 70 nieuwe bewoners in het laatste kwartaal van 2016 de sleutel voor hun droomhuis en is de Vruchtenbuurt een fraai stukje bebouwing rijker op de zandvlakte waarover we tijdelijk uitkijken. De VruchtenPers 19

20 Straatbeeld Als een van de laatste onderdelen van het plan P2500 om in de wijk 235 legale parkeerplaatsen te realiseren is men nu hard aan de slag op het Pomonaplein, Pomonalaan en de Aalbessenstraat. Bewoners van de Aalbessenstraat waren niet blij met de aangekondigde herinrichting daar. Deze zaak had ook de aandacht van het bestuur Wijkberaad. Inmiddels had straatvertegenwoordiger Rinus Koevoets een aantal buren om hun mening gevraagd en een brief gezonden aan de gemeente. voor minimaal 38 vehikels lijkt ook wat overdreven als je ziet wat voor voorziening een van de bewoners zelf had getroffen. Het fietsenrekje voor 3 fietsen is formeel illegaal, maar mocht enkele meters verder toch blijven staan. Door wie de batterij fietsnietjes is aangevraagd en waarom ze door de gemeente zijn geplaatst is dus niet geheel duidelijk, maar dat de gemeente na overleg met de bewoners het aantal heeft teruggebracht naar 6 stuks klinkt redelijk. is, zoals was gepland, na 10 dienstjaren vervangen door een nieuwe en doelmatiger versie met een glazendak. De haltes van bus 21 op de Mient behoorden tot de eerste die zijn geplaatst. Vlak daarna gevolgd door de Thorbeckelaan. De tramhaltes worden in een latere fase voorzien van een nieuw uiterlijk. Het wijkberaadbestuur pakte door en organiseerde een overleg tussen de bewoners en de gemeente. Gevolg is dat de plannen in overleg met de verkeersplanoloog naar wens van de bewoners zijn aangepast. Een mooi succesje voor Rinus en het bewijs dat actie ondernemen tot iets kan leiden. Tijdens de jaarvergadering van het Wijkberaad werden er ook opmerkingen gemaakt over de straten die al onder handen zijn genomen. Zo werd er gewezen op lantaarnpalen die zomaar tussen parkeervakken staan. In de Appelstraat, bij de splitsing met de Meloenstraat voor de deur bij de huisnummers 73 tot 83, kunnen op het extra brede trottoir eenvoudig 3 parkeerplaatsen aangelegd worden. Het is jammer dat deze kritiek niet vooraf met de gemeente is besproken, toen bewoners vóór uitvoering van de plannen voor de twee informatiebijeenkomsten in de Jeruzalemkerk werden uitgenodigd. De opkomst was toen zeer matig, waardoor er weinig vragen zijn gesteld. Na het parkeerprobleem voor auto s in woonwijken, vraagt ook het parkeren van fietsen veel aandacht. Dat zal menigeen die om zich kijkt in de stad en onze buurt beamen. Maar je kunt ook overdrijven. Op het Pomonaplein verschenen op het brede trottoir tussen de ingang van Achilles en de basisschool de Vliermeent plotseling maar liefst 19 fietsnietjes voor de deur zonder dat de bewoners daarom hadden gevraagd of toestemming hadden gegeven. De berging De middenberm van de Appelstraat heeft een welkome metamorfose ondergaan. De grasstrook is vervangen door een wandelpad, en aan weerszijden is beplanting aangebracht. Om de ruimte in de straat vanaf de Mient tot aan de Vlierboomstraat visueel nadrukkelijker met elkaar te verbinden is een aantal elementen van marmer geplaatst die ook dienst kunnen doen als zitgelegenheid. Niet speciaal voor de Vruchtenbuurt, maar wel opvallend: de nieuwe Abri s die er bij de bushaltes zijn geplaatst. Het oude model Door de sluitingstermijn kunnen wij u slechts informeren dat het vertrouwde beeld op de hoek van de Vlierboomstraat en de Frambozenstraat vanaf 1 maart een andere gedaante zal krijgen. Het bakkersbedrijf Van der Pijl, dat in stadsdeel Loosduinen meer vestigingen heeft, zet het bedrijf van Bakker Van Leeuwen vanuit dit hoekpand voort. Over de kwaliteit van de bestrating wordt in toenemende mate bezorgdheid geuit. Het reguliere onderhoud, voor zover dit nog kan plaatsvinden, laat te wensen over, zoals ook zichtbaar is op het fietspad van de Mient. Wat ooit met trots het als eerste geasfalteerde fietspad was (geopend in de jaren 80), ligt er nu gevaarlijk bij. Wegbeheer Segbroek heeft toegezegd het fietspad snel opnieuw te asfalteren. Over enkele jaren wordt het wegdek van de gehele Mient voorzien van nieuwe bestrating. Iets om naar uit te kijken. 20 De VruchtenPers

september 2013 JAARGANG 31 Buurtwinkels en leefbaarheid > pag. 9 De Haagse energiebeurs! > pag. 17 15 tips voor een betere buurt > pag.

september 2013 JAARGANG 31 Buurtwinkels en leefbaarheid > pag. 9 De Haagse energiebeurs! > pag. 17 15 tips voor een betere buurt > pag. 3 september 2013 JAARGANG 31 Buurtwinkels en leefbaarheid > pag. 9 De Haagse energiebeurs! > pag. 17 15 tips voor een betere buurt > pag. 24 12 Inhoud Nr 3 / september 2013 Met vochtdoorslag en andere

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost? Introductie Colofon Team Noordoost Reilif Bonse Petra Jongerius Rosa Balrak Jeroen Ouwerkerk

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012 Mitros en de financiële crisis Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Loopwapen tegen zwerfvuil Een wijk om op te (vr)eten! Colofon Ondiep Exclusief is een gezamenlijke

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie