nr RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 1 2015 RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART"

Transcriptie

1 nr RUN OP DE TUIN TANJA VAN DE KNUTSELCLUB GROENE MIENT OP DE KAART

2

3 De VruchtenPers nr. 1 - maart 2015 Inhoud 7 RUN OP DE TUIN 14 ONS RESTAFVAL DAGELIJKS ONDERGRONDS 21 EEN WELKOME NIEUWKOMER 30 VAN DE WIJKAGENT 4 Vooraf 5 Van het Wijkberaad 6 De wereld verandert 7 Run op de tuin! 8 Straatvertegenwoordigers 11 Vruchtenbuurt destijds 12 In gesprek met 14 Ons restafval dagelijks ondergronds 17 Rijk in je wijk 18 Nieuwbouw Groene Mient 20 Straatbeeld 21 Een welkome nieuwkomer 23 Energyparty s 24 Activiteiten in de wijk 26 Achilles jeugd in oranje 27 Raad de plaat 29 Cindy van de kook 30 Van de wijkagent 32 Burenhulp 34 Colofon en telefoonnummers In de volgende VruchtenPers Wij streven ernaar de volgende VruchtenPers half juni bij u in de bus te krijgen. Hierin willen wij u ondermeer informeren over ontwikkelingen in het winkelcentrum waaronder de nieuwe lunchroom Op de Hoek (bij Videoland), het Buurthuis van de Toekomst bij Achilles, het Buurtserviceteam dat onze buurt schoon houdt, de buurtwandeling met onze straatvertegenwoordigers en de evenementen Proef de zomer en FRUIT.

4 VOORAF We gaan de goede kant op HET JAAR IS AL WEER EEN PAAR MAANDEN OP STREEK. EN HOEWEL HET NET ALS VORIG JAAR MEEVIEL HET MET VORST EN KOU, TOCH VERLANGEN WE ONGEMERKT ALLEMAAL NAAR EEN BEETJE ZON EN WARMTE. MAAR DE EERSTE SIGNALEN ZIJN ER; WE GAAN DE GOEDE KANT OP. Binnen ons Wijkberaad zijn we weer druk aan het werk. Het vele werk dat eind vorig jaar is besteed aan het maken van de projectvoorstellen en de subsidieaanvraag betaalde zich terug, door een vrijwel volledige toekenning van het budget. De activiteiten voor 2015 zijn financieel gezien dus weer geregeld. We hebben, zoals u natuurlijk allang in ons Jaarplan hebt gelezen (toch?), geen echt nieuwe zaken op het programma staan. We gaan ons focussen op het versterken en waar mogelijk beter maken van de succesvolle zaken uit vorige jaren. Zo worden zowel de koffie-inloop AbriCosy én het AbriDiner van januari dit jaar op dubbele frequentie uitgevoerd, oftewel van één keer per maand naar één keer per twee weken. Vooral voor AbriDiner was dat nodig: er was inmiddels een wachtlijst voor mensen die eens mee wilden doen. Wel nieuw is een Klassiek Concert. Onder leiding van Roel Sauerbreij en zijn gastvrouwen wordt in maart een klassiek concert op zondagmiddag georganiseerd; bij voldoende succes gaan we dit zo mogelijk herhalen. Op het moment van schrijven zijn er al meer dan 30 aanmeldingen, en dat is met een zaal capaciteit voor 40 mensen hoopvol. Ook binnen ons bestuur een paar mutaties: Yvo van Delden heeft besloten zijn werk en gezin de prioriteit te geven die ze verdienen en heeft daarom zijn functie per januari jl. neergelegd. Al bij het vorige nummer liet ik u weten dat onze Cynthia even een stap terug moest doen en dat Karl Braun daarom tijdelijk de functie van hoofdredacteur VruchtenPers ging overnemen. Inmiddels is dat tijdelijk vervangen door permanent. Daarnaast heeft Cynthia laten weten om op - korte - termijn ook het beheer van onze website uit handen te willen geven; elders in dit nummer vindt u een advertentie waarin we laten weten op zoek te zijn naar een webmaster. Op het parkeervlak is het de laatste tijd rustig gebleven. De wethouder heeft eind vorig jaar het eindrapport van de DenkTank aan de raad gestuurd; het is nu aan de raad om keuzes te maken/ besluiten te nemen. Maar tot op vandaag (1 maart) hebben we nog geen besluiten vernomen. Save the date Om alvast in de agenda te zetten: op 27 juni zal het evenement Proef de Zomer weer los gaan in de Vlierboomstraat; ook het festival FRUIT zal op dezelfde dag worden gehouden. Zoals het er nu uitziet zal dat laatste zich gaan concentreren op het Abrikozenplein. Oorspronkelijk wilden we deze festiviteiten weer op 20 juni doen (het begin van de zomer) maar we werden ingefluisterd dat op die dag het winkelgebied Fahrenheitstraat met veel vertoon zal worden geopend. En we wilden u niet voor de keuze zetten... Tot zover. Ik wens u een mooi voorjaar toe, met zon en warmte. Maar ook als het regent: in de Vruchtenbuurt is het altijd leuk! Wim F. Abbenhuis, bestuursvoorzitter

5 Rectificatie VAN HET WIJKBERAAD Een goede zaak OP 27 JANUARI WAS HET TIJDENS DE JAARVERGADERING MET AANSLUITEND DE NIEUWJAARSRECEPTIE WEER EEN DRUKTE VAN BELANG IN DE ABRI. Het was een goede zaak dat er naast vertrouwde gezichten ook buurtbewoners aanwezig waren die zich normaliter niet zo vaak in laten zien. De jaarvergadering leverde voor wat de jaarstukken betreft geen bijzonderheden op.het conceptverslag van de jaarvergadering is reeds op onze site terug te vinden. Na de jaarvergadering was het gezelschap verder aangegroeid om na de speech van de voorzitter gezamenlijk het glas te heffen op een voorspoedig Op 18 maart hopen wij nog veel meer bezoekers te ontvangen als de Abri dienst doet als stem bureau voor de verkiezingen. Vrijwilligers gezocht! In de vorige uitgave van de VruchtentenPers is in het redactionele artikel over de her opening van de kinderopvang De Appelgaard een onvolledig telefoonnummer vermeld. De laatste twee cijfers zijn weggevallen: het juiste nummer van Juliana kinderopvang is In dit blad staat een advertentie met een 06 nummer dat uw direct in contact brengt met de locatiemanager van de Appelgaard. Geen wijkblad voor NEE/ NEE brievenbussen De VruchtenPers wordt door het distributiebedrijf BOWI gezamenlijk bezorgd met de Nieuwe Loosduinse Krant. Dit betekent dat bewoners die behalve reclame ook geen Huis aan Huisbladen wensen te ontvangen en dit aangeven met een NEE/NEE sticker op hun brievenbus ook geen VruchtenPers in de bus krijgen. Enkele dagen na de verschijningsdatum, is het blad nog verkrijgbaar bij Primera, Buurtsuper Van Andel en Slagerij Boektje. Daarnaast op maandagmiddag in ons wijkhuis de Abri. HET WIJKBERAAD VRUCHTENBUURT HEEFT DRINGEND BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING. WE ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS VOOR DE VOLGENDE ZAKEN: WEBMASTER Taken van de webmaster zijn het up to date houden van de website (WordPress engine), zorgen dat de informatie op de pagina s accuraat is (b.v. in geval van bestuurswisselingen, nieuwe activiteiten e.d.) en het beheer van onze adressen en andere webhosting gerelateerde zaken. Je bent niet verantwoordelijk voor de inhoud dat is het bestuur van het Wijkberaad en je hoeft de content ook niet te maken; die wordt aangeleverd. Wat we vragen is kennis van HTML/CSS/Javascript en WordPress, maar vooral ook de bereidheid en gelegenheid om bij storingen de zaken snel op te pakken en indien nodig te overleggen met de internet-provider. Het is belangrijk dat er iemand is als het nodig is; zonder bijvoorbeeld zijn we direct vleugellam. Overigens zijn er in de afgelopen drie jaar geen storingen van betekenis geweest. Op basis van die ervaring schatten we de tijdsbesteding in op maximaal een half uur per maand. PROJECTLEIDER GROENE VRUCHTENBUURT We zijn op zoek naar een projectleider die op vrijwillige basis voor het Wijkberaad Vruchtenbuurt het overleg met medebewoners over het openbaar groen op gang brengt. Maar ook de bewoners enthousiasmeert met betrekking tot het vergroenen van hun eigen tuinen, balkons en daken. De project leider zoekt andere vrijwilligers die bijvoorbeeld per locatie het openbare groen beoordelen en waar mogelijk zelf aan de slag gaan. De projectleider groen faciliteert zo nodig het overleg over de aanpak van het openbaar groen met het stadsdeelkantoor. De projectleider kan planmatig en zelfstandig werken en goed communiceren met alle betrokken partijen. We zijn een bewonersorganisatie, die het moet hebben van subsidies. Dat betekent dat we je hooguit een bescheiden vrijwilligersvergoeding kunnen bieden, naast natuurlijk de samenwerking met een aantal andere gedreven vrijwilligers die de leefbaarheid van onze Vruchtenbuurt hoog in het vaandel hebben staan. Heb jij de kennis, tijd en zin om ons te helpen? Bel dan eens met Wim Abbenhuis, , of met het secretariaat op De VruchtenPers 5

6 DE DECENTRALISATIE VAN DE ZORG VERLOOPT VIA DE GEMEENTE door Mémé Hazelhoff De wereld verandert JE KUNT ER NIET OMHEEN, DE WERELD VERANDERT. VERSCHILLENDE OUDE SYSTEMEN KRIJGEN EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN, WAARONDER OOK DE ZORG. PER 1 JANUARI 2015 IS DE ZORG GEDECENTRALISEERD NAAR DE GEMEENTEN. De media staat er vol mee, maar wat houdt deze decentralisatie precies in? En hoe raakt het u als burger? Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. De wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat sinds 2007 en bestond uit voorzieningen als huishoudelijke hulp of de taxibus en hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of een traplift. Tot en met 2014 bleef de Wmo als dusdanig bestaan. Per 2015 is deze wet uitgebreid met een aantal vormen van zorg die vanuit de Algemene Wet Bijzonder Zorgkosten (AWBZ) over zijn gekomen. Bijvoorbeeld begeleiding en beschermd wonen. Dit was altijd vanuit de overheid geregeld en is nu verantwoordelijkheid van de gemeente. Het doel van deze decentralisatie (ook wel de kanteling genoemd), is om de gemeente ervoor te laten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De jeugdwet Per januari is de gemeente ook verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder vallen onder andere de Ambulante Jeugdhulp, Pleegzorg, de Jeugd-GGZ maar ook de Jeugdreclassering. Alle vormen van Jeugdzorg vallen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat kost dat? Zoals helaas met de meeste dingen in het leven is ook de zorg vanuit de gemeente niet gratis. Hier moet een eigen bijdrage voor betaald worden. Deze wordt opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Afhankelijk van het inkomen wordt er een vierwekelijkse eigen bijdrage betaald. Ook voor de zorg vanuit de Jeugdwet moet een bijdrage worden betaald. Dit is de Ouderbijdrage Jeugdwet. Deze bijdrage is niet nieuw, voorheen werd deze door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) opgelegd. De gemeente bepaalt wie de Ouderbijdrageplichtige ouder is en het CAK stelt de Ouder bijdrage vast en stuurt de factuur voor de Ouderbijdrage. Meer informatie? Als u na het lezen van dit artikel vragen heeft over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet lang durige zorg of de Jeugdwet zetten Meldpunt Wmo van start Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor u? U kunt uw ervaringen melden bij het Meldpunt Wmo. Uw melding kan gaan over zaken als beje gening, het al dan niet toekennen van een hulpmiddel of huishoudelijke hulp, de manier waarop de zorg wordt geleverd, keuzevrijheid of wat u moet bijbetalen voor de voorziening. Zorgbelang Zuid-Holland onderzoekt de meldingen. Over de resultaten gaan we met gemeenten en Wmo-raden in gesprek. Gemeenten kunnen we hieronder een drietal nuttige websites op een rij: Alle informatie over alle veranderingen: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/ Informatie over de eigen bijdrage: Een wegwijzer van de overheid voor iedereen die hulp nodig heeft: https://www.regelhulp.nl/ Ouderenconsulent Voor ouderen die niet vertrouwd zijn met een PC heeft Den Haag in ieder stadsdeel een ouderenconsulent tot uw beschikking. Deze kan het grote aanbod van voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën persoonlijk met u bespreken. De ouderenconsulent is er voor alle Haagse zelfstandig wonende ouderen. Ook kunnen mensen die zorgen voor familie, vrienden en buren (mantelzorgers) en hulpverleners een beroep doen op de ouderenconsulent doen. Voor stadsdeel Segbroek kunt u de ouderenconsulent bereiken via het Centrum voor Ouderen. Dit is gevestigd in Centrum de Regenvalk Weimarstraat 69, telefoon Vragen worden telefonisch beantwoord of er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Is het lastig voor u om langs te komen? Dan kan een gesprek bij u thuis plaatsvinden. hierdoor gericht verbeteringen aanbrengen in de uitvoering van de Wmo. Uw ervaringen kunt u melden bij het Meldpunt Wmo op of telefoon: (0900) De VruchtenPers

7 EEN DRUKTE VAN JEWELSTE Run op de tuin! door Karl Braun HET WAS OP WOENSDAG 4 FEBRUARI VOOR HET GEBOUW VAN NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE OP HET MIDDENTERREIN VAN HET TUINENCOMPLEX KORNOELJE EEN DRUKTE VAN JEWELSTE. Ruim 350 belangstellenden stonden er vanaf het wegdek op de Kornoeljestraat tot het gebouwtje aan de achterzijde van het tuinencomplex om een inschrijfformulier te bemachtigen voor een buurttuintje. Ruimschoots voor het inschrijvingstijdstip van uur was de rij al ontstaan met geduldige maar fanatieke liefhebbers die heel graag over een buurttuintje van 5 bij 3 meter beschikken. Deze tuintjes worden jaarlijks (opnieuw) verhuurd voor de periode van 15 maart tot 15 november, maar dan moet je wel op tijd je inschrijvingsformulier gehaald hebben. Dus was het voor de fanatiekelingen zaak om uren voor aanvang van de uitgifte om uur aanwezig te zijn. En dat waren er meer dan 300 in getal. Uitgerust met tuinmeubilair, thermoskannen met koffie, thee en gebak was het voor hen in het zonnetje de moeite waard om enkele uurtjes op de Kornoelje te vertoeven. Totaal waren er circa 300 tuintjes te huur voor vier locaties. Behalve de favoriete Kornoeljestraat waar zich 96 tuintjes bevinden, waren er via dit kantoortje ook tuintjes te huur voor de Kamperfoeliestraat, aan de andere zijde van de begraafplaatsen, en in Nieuw Waldeck. Daar gaat het om De Geest en de Mozartlaan. Al deze 300 buurttuintjes waren in iets meer dan een uur van een huurder voorzien, volgens docent en beheerder John Plomp. In gehele stad heeft de gemeente zo n 900 buurttuinen in de verhuur, waarvan er begin februari alleen in het centrum nog enkele te huur waren. De kosten zijn, dankzij de huurprijs van 27,00 plus 4,00 voor een sleutel van het tuinhek, zeer schappelijk te noemen. De huurders moeten aantonen dat zij in Den Haag woonachtig zijn en mogen er dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang aan hun tuintje werken om er groenten, fruit of bloemen te verbouwen. Alleen het kweken van aardappels en wiet is niet toegestaan. Er mag gebruik gemaakt worden van het aanwezige tuingereedschap. Uiteraard mag er ook tuingereedschap van huis worden gebruikt als dit dagelijks weer wordt meegenomen naar huis. Veldbloemen Plukken Voor diegenen die er niet in zijn geslaagd een buurttuintje te bemachtigen is er vanaf eind mei/ begin juni weer de gelegenheid om de gehele zomer bosjes veldbloemen voor 1 euro per bosje te plukken. De tuin waar de bloemen geplukt mogen worden ligt naast de buurtuinen, aan de linkerzijde van het tuinencomplex, in de hoek van de Mient en begraafplaats Oud Eijk en Duinen. En dan is er ook nog het biologische assortiment groenten, zoals tomaten, courgettes, en tot slot in het najaar de pompoenen, te verkrijgen tegen prijsjes waarvoor u graag even het fraaie tuincomplex binnen wandelt. Het grootste deel van het tuinencomplex langs de Kornoeljestraat richting Bosbesstraat wordt nog steeds met genoegen nuttig gebruikt als schooltuin. De fraaie tuinpercelen, met in de hoek van de Bosbesstraat de biologische groenten, worden onderhouden door medewerkers van Omnigroen. Zij verzorgen tevens de juiste bemesting op het gehele complex. De VruchtenPers 7

8 ONZE STRAATVERTEGENWOORDIGERS Zij wonen met plezier en willen dit graag zo houden U ook? door Karl Braun WELLICHT HERKENT U DEZE VASTE RUBRIEK IN DE VRUCHTENPERS EN KIJKT U EVEN OF DE BIJ U BEKENDE BUURTBEWONERS NOG DEEL UITMAKEN VAN HET GEZELSCHAP DAT ZICH, NAMENS U, VOOR ONZE BUURT EN HET WIJKBERAAD INZET ALS STRAATVERTEGENWOORDIGER. Het zijn gewoon buurtgenoten die bij u in de straat of om de hoek wonen. Het enige dat zij gemeen hebben is dat zij voor de Vruchtenbuurt iets extra s willen betekenen om uw en hun buurt tot een prettige en gezellige woonbuurt te maken. Dat doet iedereen van hen op zijn of haar geheel eigen wijze op vrijwillige basis. Sommigen zijn alert als zich iets in de buurt of hun straat voordoet dat niet bevorderlijk is voor een prettig woonklimaat en lossen dit op in samenwerking met buren, de gemeente, hun coördinator of het bestuur van het Wijkberaad. Anderen hebben meer contact met de wijkagent of het handhavingsteam. Sommigen doen daarnaast iets extra s op sociaal gebied in hun straat, zoals (mede) organisator van een straatfeest of zijn behulpzaam bij een van de vele senioren projecten. Anderen die er een beetje aanleg voor hebben maken deel uit van de redactie van dit blad, als tipgever, fotograaf of schrijver van een artikel al of niet onder begeleiding van een ander redactielid of de hoofdredacteur. De circa 25 straatvertegenwoordigers in onze buurt zijn geen hecht team, maar ze kennen elkaar wel en weten elkaar te vinden wanneer dit nodig mocht zijn voor de buurt of gewoon om iets gezelligs met elkaar te doen. Het zijn allemaal individuen, met of zonder baan en zeer uiteenlopende achtergronden. Zij hebben wel gemeen dat ze een deel van hun van hun vrije tijd willen in zetten als vrijwilliger voor hun en onze woonomgeving. Een voorbeeld daarvan was weer het rond de jaarwisseling afsluiten van ruim honderd vuilnisbakken. Dit gebeurt met veiligheidsklepjes die de gemeente aan ons levert. Ook dit jaar zijn alle bakken de jaarviering weer ongeschonden doorgekomen. Rinus Koevoets Aalbessenstraat TS Den Haag Emanuel van der Kallen Aardbeistraat TM Den Haag Tevens beschikbaar voor Mispelstraat Marijke Zanoni Abrikozenstraat VT Den Haag Tevens beschikbaar voor Pippelingstraat e.o Jan Oosterveen Amandelstraat EZ Den Haag Tevens beschikbaar voor Mandarijnstraat Yvonne Duymel Amandelstraat EZ Den Haag Tevens beschikbaar voor Sinaasappelstraat Marrielle van Spronsen Ananasstraat SL Den Haag Rob Orie Appelstraat EJ Den Haag Martha Vermeulen Druivenstraat VE Den Haag Karl Braun (coördinator) Goudreinetstraat PV Den Haag / Tevens beschikbaar voor Bosbesstraat en Abrikozenplein Carla Sizoo Goudreinetstraat PZ Den Haag Tevens beschikbaar voor Pippelingstraat e.o Wim Bart Knol Mandarijnstraat SW Den Haag Hélene Verheij Meloenstraat TL Den Haag Tevens beschikbaar voor Abrikozenstraat deel Vlierboomstraat Yolanda Keyser Meloenstraat PB Den Haag Lidya De Zeeuw Moerbeiplein KC Den Haag De VruchtenPers

9 Om de onderlinge band niet uit het oog te verliezen worden er voor de straatvertegenwoordigers vier keer per jaar informele bijeenkomsten georganiseerd. Hier worden onderling ervaringen uitgewisseld en nader met elkaar kennisgemaakt. Tijdens deze bijeenkomsten is er soms een onderwerp dat centraal staat en waarvoor er een gastspreker wordt uitgenodigd die inhoudelijk kennis overdraagt over zaken van de gemeente, ons stadsdeel Segbroek, diensten van de gemeente of politie, burenhulp centrale en dergelijke. Collectieve straatwandeling De eerstvolgende bijeenkomst voor dit jaar stond gepland voor maandagavond 16 februari. Als voornaamste punt stond daar op de agenda de voorbereiding op een collectieve straatwandeling met de straatvertegenwoordigers door de buurt. Deze moet op donderdagavond 21 mei plaatsvinden. Het is de bedoeling dat het gezelschap samen met een delegatie van het stadsdeelkantoor langs een aantal locaties door de buurt wandelt die voor verbetering vatbaar zijn en/of die recent op het aanzien van de buurt ten goede zijn gekomen. Als u hiervoor eveneens een idee heeft nodigen wij u graag uit om met uw straatvertegenwoordiger contact op te nemen om uw onderwerp aan de orde te stellen. Hoewel dit geen garantie is dat uw verzoek in de route wordt betrokken, (dit kunnen er maar enkele zijn), is het altijd nuttig om suggesties voor verbeteringen aan te dragen. Soms liggen ze voor de hand en is de oplossing binnen een kort tijdsbestek geregeld. Maar het kan ook zijn dat het, om welke reden dan ook, meer tijd vergt of met goede argumenten niet mogelijk blijkt. Omdat het niet altijd mogelijk is dat de straatvertegenwoordigers elkaar tijdens de informele bijeenkomsten tegen het lijf lopen door andere bezigheden en verplichtingen wordt zo nodig via de telefoon of de mail contact met elkaar gezocht. Dit doet zich vooral voor als een buurtgenoot contact zoekt over een vraag die meer dan één straat aangaat of om vergelijkbare situaties in ande re straten vraagt. Het vinden van een oplossing geeft dan vaak voldoening en bovendien een prettige onderlinge sociale band. Van de ongeveer 40 vrijwilligers die onze buurt kent zijn er 25 straatvertegenwoordiger. Wij danken hierbij Leo van Teijlingen, die op 70 jarige leeftijd, als vertegenwoordiger namens de Pomonalaan, afscheid heeft genomen als straatvertegen woordiger. Behalve de Pomonalaan en -plein zijn er nog meer straten die behoefte hebben aan een straatvertegenwoordiger. Voornamelijk voor die straten die niet zijn vertegenwoordigd, is het Wijkberaad op zoek naar buurtgenoten die een stapje extra voor hun woonomgeving willen zetten, om de leefbaarheid in de Vruchtenbuurt te behouden en te bevorderen. Ook straatvertegenwoordiger worden? Als u een klein beetje van uw vrije tijd als vrijwilliger voor uw buurt wilt inzetten als straatvertegenwoordiger kunt u altijd vrijblijvend voor een oriënterend kennis makingsgesprek contact opnemen met onze coördinator Karl Braun. De contactgegevens staan bij zijn kiekje hieronder vermeld. Uw straatgenoten en het Wijkberaad zijn u zeer dankbaar. Maria van Es Moerbeiplein KC Den Haag Barbara Maters Morelstraat XB Den Haag Hetty Walschots Oude Haagweg 709a 2552 GN Den Haag Tevens beschikbaar voor Laan van Eik en Duinen deel bij begraafplaats Elly Bots Oude Haagweg 607c 2552 GK Den Haag Rene Sijnja Perenstraat RX Den Haag Tevens beschikbaar voor Abrikozenstraat deel Vlierboomstraat tot Mient Roel Sauerbreij Perenstraat SK Den Haag Ineke De Jong Perziklaan TX Den Haag Tevens beschikbaar voor Kruisbessenstraat Hans Boekhout Sinaasappelstraat EM Den Haag Nelly van Straaten Thorbeckelaan BH Den Haag Tevens beschikbaar voor Okkernootstraat Jacob Struyker Boudier Tomatenstraat CN Den Haag Riek Geldof Vlierboomstraat JJ Den Haag Piet Groen Vlierboomstraat JJ Den Haag De VruchtenPers 9

10

11 VRUCHTENBUURT DESTIJDS De Nieuwe Enthof aan de Oude Haagweg door Henk Lemckert IN DE TIJD DAT WIJ (ALS VOORGANGER VAN BEN VAN ANDEL) ONZE BUURTSUPERMARKT AAN HET ABRIKOZENPLEIN EXPLOITEERDEN KWAM VANAF DE HAAGWEG MET ENIGE REGELMAAT EEN OUDE DAME BIJ ONS Het nog steeds bestaande rijtje huisjes aan de Oude Haagweg dat Maarten Schoenmaker in 1900 liet bouwen op de plek waar ooit een boomkwekerij was. BINNENSCHUIFELEN DIE MIEN SCHOENMAKER HEETTE. Ze woonde op Oude Haagweg 717 (tussen Bosbesstraat en Laan van Eik en Duinen) in de villa die haar vader Maarten daar rond 1900 had laten bouwen. Dat deed hij op de plek van een eerder door hem afgebroken boerderij. De villa staat er inmiddels niet meer, want die is reeds lang vervangen door een blok moderne woningen, maar het verhaal over die villa illustreert een interessante omslag in onze buurthistorie. Om dat te verduidelijken moet ik een klein aanloopje maken. Het is bekend dat de hele kuststrook vanaf de duinen tot aan de Haagvaart eeuwenlang weliswaar uit woest duinlandschap heeft bestaan, maar dat boeren in het verleden niettemin hun best deden om, op de min of meer ontgonnen zandgrond, er het beste van te maken. De ontwikkeling van de veel fijnzinniger tuinbouw na het afgeesten van de duingebieden is pas tijdens de negentiende eeuw echt doorgezet. De landbouwers echter die aan het begin van de negentiende eeuw het terrein bewerkten dat lag tussen toenmalige Eikenduinerlaan en het Uilenpad (begin van de Bosbesstraat), gooiden het over een andere boeg. Zij gebruikten de kennelijk vruchtbare grond voor het exploiteren van een boomkwekerij. Bronnen uit die tijd noemen de naam van de familie Van Heyningen, een naam die je regelmatig tegenkomt in de Loosduinse annalen. Dat gebeurde allemaal vanuit een boerderij met de toepasselijke naam De Nieuwe Enthof die stond op de plek waar Maarten Schoenmaker rond 1900 zijn villa liet bouwen en waar nu dat moderne blok woningen staat. Maarten zou zich overigens niet meer als boomkweker, maar meer als gewone warmoezier manifesteren. Iets verderop richting de stad, namelijk op de plek waar nu de jongste gedeelten van Nieuw Eykenduynen te vinden zijn, zat nog wel een boomkweker. Dat was De Jong met een bedrijf dat Kweeklust heette. Maarten Schoenmaker moet behalve een goede tuinder ook een flinke ondernemer zijn geweest, want hij was het ook die een gedeelte van de bebouwing langs de Haagweg voor zijn rekening nam. Het eerste huisje daarvan (nr. 743) was reeds in 1872 gebouwd. Ongeveer gelijktijdig met de bouw van zijn nieuwe villa bouwde hij daarnaast nog een winkel en acht woningen, dat zijn dezelfde die er nu nog steeds staan met de nummers Twee gedenkstenen in de pui naast de winkel op 691 herinneren nog steeds aan de eerste steenlegging in 1900 door zijn zoon Arie Jacobus en zijn dochtertje Wilhelmina, dezelfde die als tachtigjarige op het Abrikozenplein nog wel eens een boodschapje kwam doen. Het was mijn opa, Joh. Theodorus Lemckert ( ), die destijds deze nieuwe winkel betrok om daar samen met zijn broer Hendrik uit Loosduinen een kruideniersbedrijf te stichten. Pas in 1934 zouden mijn grootmoeder en mijn vader de activiteiten verleggen naar de winkel op het toen vers opgeleverde Abrikozenplein. Het winkeltje op 691 zou daarna nog groentezaak en zelfs nog het onderkomen van een horloge maker zijn. Mogelijk zijn in de achtertuinen van de rij huisjes aan de Oude Haagweg nog minieme restanten aanwezig van de oude boomkwekerij en het stukje boomgaard dat daar ooit lag. Behalve dat de Loosduinse Post tijdens het gebiedje aanvankelijk nog als Nieuw Enthof aanduidde, waren er nadien weinig aanknopingspunten meer met de oude boomkwekerij of de tuin van Maarten Schoenmaker. Het zij zo. De VruchtenPers 11

12 IN GESPREK MET Tanja van de Knutselclub SINDS ENKELE MAANDEN DRAAIT ER IN DE ABRI EEN HEUSE KNUTSELCLUB VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 10 JAAR. EN DIT ONDER DE BEZIELENDE LEIDING VAN TANJA ROODENBURG UIT DE VLIERBOOMSTRAAT. GESTART OP 14 OKTOBER 2014, NA EEN OPROEP MET 1 KIND, DOEN ER MOMENTEEL AL BIJNA TIEN KINDEREN MEE, WAARDOOR DE CLUB VOORLOPIG UITVERKOCHT IS. door Roel Sauerbreij Wie is Tanja Roodenburg? Ik ben 26 jaar geleden geboren in Alphen aan den Rijn en heb daar tot mijn dertiende jaar gewoond. Daarna ben ik naar het Westland vertrokken en heb ik gewoond in Naaldwijk en Monster. Na mijn middelbare school ben ik de kappersopleiding gaan doen en heb toen werk gevonden in Den Haag, bij Bart Rond Heads & Faces een kapsalon in de Piet Heinstraat. Daar werk ik, met veel plezier, nu al bijna negen jaar. En wat ik het leukste vind? De omgang met mensen en het creatief zijn met haar. Acht jaar geleden heb ik een huisje gevonden in de Vlierboomstraat, voorbij de Laan van Eik en Duinen. Welke hobby s of sporten doe je nog naast je werk? De sportschool en het zwembad bezoek ik regelmatig, verder bak ik graag, bijvoorbeeld taarten en cupcakes. Ik maak zelf sieraden, en ik houd van knutselen. Ik houd ervan om creatief bezig te zijn, dat doe ik in mijn werk én buiten mijn werk. Wat bracht je op het idee om een knutselclub voor kinderen te beginnen? Vroeger, in Alphen aan den Rijn, zat ik als kind zelf ook op een knutselclub. Daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Ik wilde hetzelfde gaan doen als mijn knutseljuf deed, namelijk kinderen een gezellige, creatieve middag bezorgen. En vorig jaar heb ik een mailtje gestuurd naar het Wijkberaad waarin ik aanbood om hier met een knutselclub voor kinderen van ongeveer zes tot tien jaar te beginnen. Ik kwam daarover in gesprek met Henk van Bentem, de secretaris van het Wijkberaad Vruchtenbuurt. Die vond het een leuk idee, omdat er tot dan toe vrij weinig werd gedaan voor kinderen in de wijk. Vertel eens hoe je de start hebtaangepakt? Eerst zijn er flyers gemaakt en verspreid, en er kwam een bericht op de muurkrant. En toen was het afwachten of er reacties op kwamen. Ik had aangekondigd dat we eens per 14 dagen op dinsdagmiddag van uur tot uur zouden gaan knutselen. En toen kwam er meteen een invasie op je af? Nou dat niet bepaald, de eerste keer kwam er één meisje op af en hoewel we gezellig gewerkt hebben, was dat toch wat te mager qua opkomst. Maar iedere keer kwamen er wel een paar bij en nu draai ik met een groep van ongeveer negen leuke en gezellige kinderen, zowel jongens als meisjes. Door het enthousiasme van de kinderen wordt het alleen maar leuker Hoe loopt de knutselclub nu in de praktijk? Het is een leuke en enthousiaste groep die er iedere dinsdag weer veel zin in heeft. 12 De VruchtenPers

13 Als kind zat ik zelf ook bij een knutselclub Waar komen je knutselideeën vandaan? Maar met zo n groep van negen á tien kinderen, kun je de drukte en het werk wel goed aan? Gebeurt het niet dat ze tegen het einde van de middag misschien wat te enthousiast worden? Nee hoor, er wordt zowel lol gemaakt als gewerkt. En ze helpen elkaar ook als het nodig is. En ik zorg ook altijd voor wat lekkers en drinken en een gezellig muziekje, want dat hoort er natuurlijk bij. En door het enthousiasme van de kinderen wordt het alleen maar leuker. Al moet ik wel zeggen dat tien kinderen het maximale aantal is om prettig mee te werken. Kun je voorbeelden noemen van wat jullie op de afgelopen maanden hebben gemaakt? In de herfsttijd hebben we vetbollen gemaakt voor de vogeltjes en waxinelichthouders met herfstbladeren. Met Halloween hebben we mooie Halloweenslingers gemaakt. Met kerst hebben we een kerstmiddag georganiseerd en hebben toen kerststukjes gemaakt. En met Sinterklaas gingen we Pietjes en Sintjes knutselen, en toen werden we nog verast met een brief van de sint, met een speurtocht met versjes en kadootjes. Behalve dat ik dingen zelf verzin, haal ik ook ideeën van de website Pinterest. Dat is een website met allemaal leuke ideetjes over van alles en nog wat. Maar ik ben nu ook andere dingen aan het doen met de kinderen. Ik heb een verhaal geschreven en daar maken we een toneelstuk van. Daar repeteren we voor en later gaan we het uitvoeren voor de ouders en broertjes en zusjes. Maar daar zijn we nog wel even mee bezig. We maken hiervoor ons eigen decor en eigen maskers. Ik werk steeds aan nieuwe ideetjes. De Vruchtenbuurt zal nog veel horen van onze knutselclub! Contact zoeken en meedoen? De knutselclub is voor iedereen te volgen op Hier staan ook alle mooie creaties op die de kinderen gemaakt hebben. Zoals boven gemeld is het maximum aantal kinderen vastgesteld op tien. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er een wachtlijst aangelegd. Ouders kunnen hierover informeren via mijn telefoonnummer: of via de De VruchtenPers 13

14 Ons restafval dagelijks ondergronds door Karl Braun Lydia de Zeeuw, straatvertegenwoordiger van het Moerbeiplein, vindt het jammer dat haar plein tot 2017 moet wachten op de ORCA s en gaat met haar buren proberen om de gemeente op andere gedachten op te brengen. HET IS EEN KWESTIE VAN ENKELE MAANDEN, MAAR DAN ZULLEN IN DE WIJK EIJKENDUINEN, HET DEEL VAN DE VRUCHTENBUURT TUSSEN DE MIENT EN DE OUDE HAAGWEG, DAADWERKELIJK ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS, ORAC S, WORDEN GEPLAATST. HET GAAT OM 20 LOCATIES, WAARVOOR NAAR SCHATTING MINIMAAL 30 PARKEERPLAATSEN ZULLEN VERDWIJNEN. Daarmee vallen we gelijk met de deur in huis als het om de nadelen van dit vuilnisophaalsysteem gaat, dat in vrijwel de gehele stad zal worden ingevoerd, omdat het ook vele voordelen heeft. Afgelopen zomer heeft de gemeente in onze buurt onderzoek laten doen naar de locaties die het best voor de ORAC s in aanmerking kwamen. Belangrijke criteria die hierbij zijn aangehouden zijn onder meer de maximale loopafstand, die vanaf de huisdeur liefst niet meer dan 75 meter mag bedragen, het minimale verlies aan bomen die gekapt zouden moeten worden (men zegt geen in onze buurt, maar de tekening van de plaats aan de Bosbesstraat doet anders vermoeden), zo weinig mogelijk ondergrondse kabels en leidingen die verplaatst moeten worden, een goede bereikbaarheid en ruimte voor de grote transportwagens die de ORAC s leegmaken en de veiligheid voor de aanbieder. 14 De VruchtenPers

15 Denk hierbij aan het vermijden van gevaarlijke oversteekplekken op kruisingen of grote wegen die de woonwijk ontsluiten. Daarnaast wil de gemeente ook zoveel mogelijk parkeerplaatsen besparen door de ORAC s op vrije plekken neer te zetten, maar helaas, dat is voor dit deel van de Vruchtenbuurt, waar betaald parkeren als eerste is ingevoerd, niet mogelijk gebleken. Informatieavond Op dinsdag 3 februari waren alle huishoudens in het betreffende gebied uitgenodigd voor een informatieavond in het clubgebouw van Achilles. Een kleine 50 belangstellenden konden de plattegrond met de voorgenomen ORAC-locaties bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Behalve de voordelen zoals: het afval zo snel als gewenst uit huis te hebben, minder kans op ongedierte in en rond het huis, minder stank in en om het huis en een betere woonomgeving doordat de ORAC s definitief afrekenen met opengescheurde vuilniszakken door bijvoorbeeld meeuwen, andere vogels en zwerfkatten. Daartegenover staat dat de huidige manier van vuilnis ophalen komt te vervallen. In tegenstelling tot andere wijken waar ORAC s zijn geplaatst, geldt voor dit deel van de Vruchtenbuurt dat het ophalen van groenten, fruit en tuinafval (GFT) in de lichtgroen gekleurde, plastic kliko-bakken en kleine containers gewoon gehandhaafd blijft. Met name voor de vele bezitters van tuinen in onze buurt zal dit een prettige bijkomstigheid zijn. Bovendien is het een illusie dat het zware tuinafval in meerdere zakken naar de ORAC s gesleept kan worden als men er verder vandaan woont. De gemeente zal de bewoners per brief informeren over wanneer de ORAC s geplaatst worden, wanneer deze in gebruik genomen worden, welke dag de ophaaldienst voor GFT of karton/papier langs komt en hoe u de oude kliko s voor het restafval ingenomen zullen worden. Al het overige afval, zoals glas, papier en textiel, gooit u weg in de daarvoor bestemde gemeenschappelijke containers die in uw woon omgeving te vinden zijn. De belangstellende bewoners hadden vragen van uiteenlopende aard. Vooral het forse verlies aan parkeerplaatsen leidde tot discussies over mogelijke andere locaties voor sommige ORAC s; door de gemeente-ambtenaren werd dringend verzocht deze alternatieven toch vooral per te melden. Daarnaast zijn er elders in de stad ook wijken waar men het niet zo nauw neemt met het juiste gebruik van de ORAC s en dit als een ideale plek zien om hun grof vuil te dumpen. Dit uiteraard tot ergernis van omwonenden. De gemeente ziet hier streng op toe en zal bij calamiteiten die gemeld worden via het algemene meld nummer ook in het weekend zo snel mogelijk tot actie overgaan om de overlast te verhelpen. Voor bewoners die het niet eens zijn met de locatie van de ORAC s bij hen in de straat, bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een voorstel (hun Zienswijze) voor een alternatieve locatie in te dienen. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar dat ook digitaal gebruikt kan worden. Deze moet uiteraard wel aan de plaatsingscriteria voldoen. Opmerkelijk aanwezige was Lydia de Zeeuw. Zij is straatvertegenwoordiger namens het Moerbeiplein. Dit valt onder het andere deel van de Vruchtenbuurt, waarvoor de ORAC s medio 2017 gepland staan. Zij meldde mede namens andere bewoners dat ze de voordelen vele malen groter vindt dan het verlies van enkele parkeerplaatsen, doordat hun plein zo veel beter schoon te houden is. Daarom gaat ze met de pleinbewoners pleiten voor een eerdere invoering dan Succes Lydia, houd ons op de hoogte. Meer informatie Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de heer Rutger Voorvelt (van de gemeente) via telefoonnummer Tot 4 maart konden buurtbewoners hun Zienswijze indienen voor een alternatieve locatie van één of meer ORAC s. Bij de sluiting van de redactietermijn is het bekend dat bewoners van onder meer de Thorbeckelaan en de Goud reinetstraat hiervan gebruik gemaakt hebben met als belangrijkste argument het onnodige verlies van de schaarse parkeerplaatsen. De methode om met de hun Zienswijze een alternatief aan te geven beperkt bewoners om zich in brede zin hun bezorgdheid te uiten over het verlies van de parkeerplaatsen. Er is namelijk moeilijk een andere ondergrondse locatie te vinden die aan alle gestelde eisen voldoet. Wordt ongetwijfeld vervolgd De VruchtenPers 15

16

17 RIJK IN JE WIJK Buurtnetwerk groot succes! door Monique Lageschaar HET BUURTNETWERK VRUCHTENBUURT VAN RIJK IN WIJK GROEIT NOG STEEDS EN IS HET JAAR REUZE GEZELLIG BEGONNEN MET EEN NIEUWJAARSBORREL ROND DE OPEN HAARD. door Karl Braun Iedereen brengt zelf hapjes en drankjes mee, waardoor er meestal geen kosten aan verbonden zijn. De groep bestaat momenteel uit vijftien leuke, actieve dames. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom bij dit zeer succesvolle netwerk! De bijeenkomsten worden altijd georganiseerd door de leden zelf en zijn zeer divers van karakter. Het varieert van een huiskameravond met swingende gitaarmuziek en zang, een workshop dans of improvisatietheater tot een heerlijke zonnige fietstocht met picknick aan het strand. Een aantal activiteiten die de afgelopen tijd samen zijn ondernomen bevielen zo goed dat ze dit jaar weer op de jaarplanning zijn opgenomen, zoals het massagecarrousel (22 maart). In het najaar gaan we naar de Museumnacht, Peace in the Park in de Paleistuinen of op de fiets samen een deel van de Parelroute bezichtigen. Nieuw op het programma zijn de workshop Lampenkappen/Etagère maken die georganiseerd wordt op 18 april, en de open tuinendag Struinen in Haagse tuinen (14 juni). Naast al die creatieve activiteiten is het ook leuk om elkaar af en toe spontaan een helpende hand te bieden. Men hielp elkaar bij het optimaliseren van het Linkedinprofiel of het sorteren van kringloopspullen toen die hulp hard nodig bleek. Tijdens de Nieuwjaarsborrel werd besloten een Groepsapp te starten om wat vaker tussen de bijeenkomsten door contact te kunnen hebben. Al gauw bleek het ook een fijne toepassing om op een laagdrempelige manier het netwerk om hulp te vragen. Freya Ligtenberg was blij en verrast dat er meteen twee reacties kwamen toen ze via die Groepsapp vrijwilligers zocht voor haar jeugdtheatervoorstelling. Freya is als regisseuse namelijk bezig om een nieuwe theatervoorstelling voor jeugd vanaf 9 jaar op de planken te krijgen in het Haagse Zeeheldentheater. In goede samenwerking met Mirjam Elias, de schrijfster van het boek Het Verlaten Hotel, gaat ze een actuele voorstelling maken over toen en nu. Toen gaat over het waargebeurde verhaal van het Amsterdamse jongetje Ronny, dat tijdens WO II bevriend raakte met de Joodse Willy uit Den Haag die ondergedoken zit aan de overkant van de straat. Nu gaat over een multiculturele klas die na lezen van het boek Het Verlaten Hotel besluit een theatervoorstelling te maken over Ronny en Willy zodat iedereen weet wat er in WO II gebeurde met kinderen in Nederland. Op een dag verschijnt Laila echter niet op de repetitie U kunt dit vredelievende toneelstuk met zeer actuele multi culturele thema s erin financieel steunen zodat Freya en Mirjam zoveel mogelijk kinderen, hun (groot)ouders plus de Haagse scholen kunnen bereiken, zie de website het-verlaten-hotel Vrijwilligers gezocht Ook vrijwilligers die willen helpen met bijvoorbeeld tekst repeteren, kledingstukken naaien of het decor maken zijn met spoed nodig. Reageer alstublieft per mail. Voor meer info over het waargebeurde verhaal dat als uitgangspunt dient voor de voorstelling, zie de website Het Verlaten Hotel, de theatervoorstelling voor de jeugd (9+) over toen en nu is te zien in het Zeeheldentheater van 28 april t/m 9 mei 2015 om en om uur. Reserveren kan telefonisch, bel: De vrijwilligers of nieuwe leden voor het buurtnetwerk Vruchtenbuurt kunnen zich ook persoonlijk melden bij mij op de Meloenstraat 105. U bent van harte welkom. De VruchtenPers 17

18 NIEUWBOUW GROENE MIENT Groene Mient op de kaart door Karl Braun TROUWE LEZERS EN OMWONENDEN DIE DE ONTWIKKELINGEN ROND HET ECOLOGISCHE NIEUWBOUWPLAN VAN DE GROENE MIENT HEBBEN GEVOLGD WORDEN OP HUN WENKEN BEDIEND MET DEZE ZOGENAAMDE VOORLOPIGE ONTWERPTEKENINGEN. Toen wij in het eerste nummer van de vorige jaargang van start gingen met de berichtgeving over dit bijzondere nieuwbouwplan, hadden 33 enthousiaste potentiële kopers net hun handtekening gezet onder een kavelcontract. Een jaar later is het hechte bewonerscollectief van het toekomstige complex dat uit ecologische woningen gaat bestaan, volgens schema toe aan het bespreken van het voorlopige ontwerp. Dit voorlopige ontwerp is in opdracht van de Groene Mient door de architect gemaakt. Naar verwachting wordt dit eind april/begin mei verder uitgewerkt tot het definitie ontwerp. Voor het zover is, zal het voorlopige ontwerp op tal van punten nog in detail aangepast worden. Maar de hoofdlijn van het nieuwbouwplan dat zich van de Mient uitstrekt tot de achterzijde van de Vlierboomstraat en in zekere mate ook aan de achterzijde van de Perenstraat, staat wel vast. Ruud De Vries, één van de toekomstige eigenaren van een appartement aan de Mient, licht de voorlopige ontwerptekening voor ons toe. Er komen drie woonblokken. Een nagenoeg rechte straatgevel met 14 woningen aan de Mient, met variabel twee en drie woonlagen. Deze begint aan de linkerzijde 7 meter naast de bestaande bebouwing van de Mient en loopt door tot 15 meter van het sportveld aan de rechterzijde. Aan de achter zijde tegenover de Vlierboomstraat staat eveneens een rechte gevel gepland voor 10 wooneenheden met wisselend twee en drie bouwlagen. De twee rechte bouwblokken worden (bijna) met elkaar verbonden door een slinger bebouwing die ruimte biedt aan negen woningen waarvan er vier bestaan uit twee woonlagen en vijf uit drie woonlagen. De ingang van alle woningen is aan de buitenzijde van de gevels die deels van steen en hout zijn voorzien. De achterzijde van de huizen sluit aan op een grote gezamenlijke binnentuin. De kleine obstakels die u ziet zijn bergingen voor onder meer fietsen (geen brommers). Deze bevinden zich aan de achterzijde van de binnentuin en grenzen aan de tuinen van de Perenstraat. Tussen de bebouwing is de uitgang voor de fietsers naar de Mient. Dezelfde bergingen worden ook nog geplaatst achter de hier genoemde Noord gevel (eigenlijk Noord/West). Dit is de achterzijde van de Vlierboomstraat. 18 De VruchtenPers

19 Tussen de woningen en de bergingen daar is een doodlopende bestrating gepland voor hulpdiensten. De woningen staan op ongeveer 9 meter van de bestaande tuinschutting. Hierbij is rekening gehouden met het daglicht van de ochtendzon. De voorlopig ontwerptekening voorziet nog niet in parkeerplaatsen voor auto s, zoals u ziet. Deze zijn gepland op het eigen terrein tussen het sportveld en de slingerbebouwing tot aan de speelplaats van de openbare basisschool De Vlierboom. Het gaat om 33 parkeerplaatsen, of wel een parkeernorm van 1.0. De gemeente hanteert voor de Vruchtenbuurt de norm van 1,8 auto per huisdeur. Op de parkeerplaats moet ook nog een plaats gevonden worden voor een motor- en brommerstalling. De in- en uitrit van alle gemotoriseerde voertuigen is gepositioneerd tussen de gevel aan de Mient en het sportveld. De daken op de tekening zijn hier nog groen gekleurd, maar hierop zullen grotendeels zonnepanelen worden geplaatst omdat wij ecologisch bouwen voorstaan, zoals jullie inmiddels weten. Ook andere details zoals de grootte van de kozijnen, wel of geen serre-uitbouw aan de zijde van de binnentuin moeten nog in het definitieve ontwerp plan worden verwerkt. Als het definitieve plan klaar is en in mei naar de gemeente gaat, wordt het naar verwachting na de zomer voor publicatie ten behoeve van belangstellenden, waaronder de buurtbewoners, vrijgegeven. Wanneer alles volgens plan verloopt, ontvangt Ruud, mét naar schatting 60 tot 70 nieuwe bewoners in het laatste kwartaal van 2016 de sleutel voor hun droomhuis en is de Vruchtenbuurt een fraai stukje bebouwing rijker op de zandvlakte waarover we tijdelijk uitkijken. De VruchtenPers 19

20 Straatbeeld Als een van de laatste onderdelen van het plan P2500 om in de wijk 235 legale parkeerplaatsen te realiseren is men nu hard aan de slag op het Pomonaplein, Pomonalaan en de Aalbessenstraat. Bewoners van de Aalbessenstraat waren niet blij met de aangekondigde herinrichting daar. Deze zaak had ook de aandacht van het bestuur Wijkberaad. Inmiddels had straatvertegenwoordiger Rinus Koevoets een aantal buren om hun mening gevraagd en een brief gezonden aan de gemeente. voor minimaal 38 vehikels lijkt ook wat overdreven als je ziet wat voor voorziening een van de bewoners zelf had getroffen. Het fietsenrekje voor 3 fietsen is formeel illegaal, maar mocht enkele meters verder toch blijven staan. Door wie de batterij fietsnietjes is aangevraagd en waarom ze door de gemeente zijn geplaatst is dus niet geheel duidelijk, maar dat de gemeente na overleg met de bewoners het aantal heeft teruggebracht naar 6 stuks klinkt redelijk. is, zoals was gepland, na 10 dienstjaren vervangen door een nieuwe en doelmatiger versie met een glazendak. De haltes van bus 21 op de Mient behoorden tot de eerste die zijn geplaatst. Vlak daarna gevolgd door de Thorbeckelaan. De tramhaltes worden in een latere fase voorzien van een nieuw uiterlijk. Het wijkberaadbestuur pakte door en organiseerde een overleg tussen de bewoners en de gemeente. Gevolg is dat de plannen in overleg met de verkeersplanoloog naar wens van de bewoners zijn aangepast. Een mooi succesje voor Rinus en het bewijs dat actie ondernemen tot iets kan leiden. Tijdens de jaarvergadering van het Wijkberaad werden er ook opmerkingen gemaakt over de straten die al onder handen zijn genomen. Zo werd er gewezen op lantaarnpalen die zomaar tussen parkeervakken staan. In de Appelstraat, bij de splitsing met de Meloenstraat voor de deur bij de huisnummers 73 tot 83, kunnen op het extra brede trottoir eenvoudig 3 parkeerplaatsen aangelegd worden. Het is jammer dat deze kritiek niet vooraf met de gemeente is besproken, toen bewoners vóór uitvoering van de plannen voor de twee informatiebijeenkomsten in de Jeruzalemkerk werden uitgenodigd. De opkomst was toen zeer matig, waardoor er weinig vragen zijn gesteld. Na het parkeerprobleem voor auto s in woonwijken, vraagt ook het parkeren van fietsen veel aandacht. Dat zal menigeen die om zich kijkt in de stad en onze buurt beamen. Maar je kunt ook overdrijven. Op het Pomonaplein verschenen op het brede trottoir tussen de ingang van Achilles en de basisschool de Vliermeent plotseling maar liefst 19 fietsnietjes voor de deur zonder dat de bewoners daarom hadden gevraagd of toestemming hadden gegeven. De berging De middenberm van de Appelstraat heeft een welkome metamorfose ondergaan. De grasstrook is vervangen door een wandelpad, en aan weerszijden is beplanting aangebracht. Om de ruimte in de straat vanaf de Mient tot aan de Vlierboomstraat visueel nadrukkelijker met elkaar te verbinden is een aantal elementen van marmer geplaatst die ook dienst kunnen doen als zitgelegenheid. Niet speciaal voor de Vruchtenbuurt, maar wel opvallend: de nieuwe Abri s die er bij de bushaltes zijn geplaatst. Het oude model Door de sluitingstermijn kunnen wij u slechts informeren dat het vertrouwde beeld op de hoek van de Vlierboomstraat en de Frambozenstraat vanaf 1 maart een andere gedaante zal krijgen. Het bakkersbedrijf Van der Pijl, dat in stadsdeel Loosduinen meer vestigingen heeft, zet het bedrijf van Bakker Van Leeuwen vanuit dit hoekpand voort. Over de kwaliteit van de bestrating wordt in toenemende mate bezorgdheid geuit. Het reguliere onderhoud, voor zover dit nog kan plaatsvinden, laat te wensen over, zoals ook zichtbaar is op het fietspad van de Mient. Wat ooit met trots het als eerste geasfalteerde fietspad was (geopend in de jaren 80), ligt er nu gevaarlijk bij. Wegbeheer Segbroek heeft toegezegd het fietspad snel opnieuw te asfalteren. Over enkele jaren wordt het wegdek van de gehele Mient voorzien van nieuwe bestrating. Iets om naar uit te kijken. 20 De VruchtenPers

Concept verslag van de Jaarvergadering van het Wijkberaad Vruchtenbuurt Zaterdag 24 januari 2015 in de Abri.

Concept verslag van de Jaarvergadering van het Wijkberaad Vruchtenbuurt Zaterdag 24 januari 2015 in de Abri. Concept verslag van de Jaarvergadering van het Wijkberaad Vruchtenbuurt Zaterdag 24 januari 2015 in de Abri. Aanwezig: Wim Abbenhuis (Voorzitter), Henk van Bentem ( Secretaris), Jacob Struyker Boudier,

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC s) in het stadsdeel Haagse Hout, wijk 67: Kampen. 1.

Nota van Antwoord. Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC s) in het stadsdeel Haagse Hout, wijk 67: Kampen. 1. Nota van Antwoord Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC s) in het stadsdeel Haagse Hout, wijk 67: Kampen 1. Inleiding Het ontwerp-plaatsingsplan voor de plaatsing van ORAC s in het stadsdeel

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Opening speelplek in Het Bosveld

Opening speelplek in Het Bosveld Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Opening speelplek Bosveld Informatie Nieuwbouw Vogels voeren Inrichting openbare ruimte Een mooie speelplek voor de jeugdige bewoners van Het Bosveld Speelplek Het

Nadere informatie

In gesprek met u. Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016

In gesprek met u. Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016 Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016 In gesprek met u Op woensdagavond 21 september spraken diverse medewerkers van Sité Woondiensten en de gemeente Bronckhorst met omwonenden van het pand

Nadere informatie

Even bijpraten 08 05 november 2014 Agenda van de week. 06 nov. Rapportavond 11 nov.: Sint Maarten

Even bijpraten 08 05 november 2014 Agenda van de week. 06 nov. Rapportavond 11 nov.: Sint Maarten Kiosk 3, 5802 NP Venray, Telefoon: 0478 550224 Even bijpraten 08 05 november 2014 Agenda van de week. 06 nov. Rapportavond 11 nov.: Sint Maarten Ouderbijdrage: Tegelijkertijd met deze info, krijgt u weer

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Nieuwsbrief nieuwbouw Overkerck

Nieuwsbrief nieuwbouw Overkerck Aan de omwonenden van Overkerck, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten rondom de nieuwbouwplannen van Overkerck. Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 november 2015 hebben we het

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Woon- en leefregels Eengezinswoningen

Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de Woningcorporatie, de Gemeente en de bewoners

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

8 2 &9,97897 # " # $! # # #! $! # " "$

8 2 &9,97897 #  # $! # # #! $! #  $ 1 o o o o o o o o o o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VAKANTIEBOS HET HELE JAAR DOOR! Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de vakanties. Wij zorgen dat elke vakantie onvergetelijk wordt. Sport, spel, knutselen,

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken.

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Klassennieuws Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Thema post Na de voorjaarsvakantie zijn we bezig geweest met het thema post. Regelmatig komt de postbode langs

Nadere informatie

LANDELIJK WONEN IN VEGHEL LANDELIJK WONEN. ECHT VRIJ WONEN. ROYALE KAVELS OP DE SCHEIFELAAR LANDELIJK WONEN 1

LANDELIJK WONEN IN VEGHEL LANDELIJK WONEN. ECHT VRIJ WONEN. ROYALE KAVELS OP DE SCHEIFELAAR LANDELIJK WONEN 1 LANDELIJK WONEN IN VEGHEL LANDELIJK WONEN. ECHT VRIJ WONEN. ROYALE KAVELS OP DE SCHEIFELAAR LANDELIJK WONEN 1 Vrijheid. Alle ruimte hebben. Een mooi en ver uitzicht. Met alle tinten groen. Je heerlijk

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

De laatste Nieuwsbrief dateert al weer van april Inmiddels zijn er

De laatste Nieuwsbrief dateert al weer van april Inmiddels zijn er NIEUWSBRIEF Editie 4 oktober 2015 BESTE WIJKBEWONERS, De laatste Nieuwsbrief dateert al weer van april 2015. Inmiddels zijn er nieuwe zaken waarover we u willen informeren. Maar eerst nog een korte terugblik.

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Aanpassing procedure Hulp bij het huishouden

Aanpassing procedure Hulp bij het huishouden Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

jaargang 22 december 2016 nummer 5

jaargang 22 december 2016 nummer 5 jaargang 22 december 2016 nummer 5 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Groot nieuws voor geluksvogels Nieuwe grote en middelgrote eengezinswoningen In Klavertje Delft wordt het geluk steeds groter. Lag hier een paar jaar geleden

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Beste ouders van Sinnerakkers,

Beste ouders van Sinnerakkers, 23 oktober 2014 Beste ouders van Sinnerakkers, Onze eerste nieuwsbrief! Wat is er een boel gebeurd sinds de start. Inmiddels zijn er al 18 kinderen die gebruik maken van de opvang bij Sinnerakkers. Wij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten.

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. 112 12 JULI 2014 ELSEVIER Trots op hun oogst MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. Liza Karsemeijer Foto s René van der Hulst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF JOHN VAN

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie