15 mei jl: informatiebijeenkomst Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo en CVV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 mei jl: informatiebijeenkomst Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo en CVV"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief PGW September 2011 pag.1 Nieuwsbrief September 2011 ADRESGEGEVENS PGW Tesselschadelaan AR Waddinxveen tel fax Website: 15 mei jl: informatiebijeenkomst Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo en CVV Een geslaagde bijeenkomst, meende PGW-voorzitter Loes Lekx aan het einde van de informatiemiddag van 15 mei jl. De onderwerpen Eigen bijdrage voor voorzieningen en Zorg zonder Verblijf en het CVV (de Groene Hart hopper ) bleken een schot in de roos. De uiteenzettingen en de duidelijke beantwoording van veel vragen, zorgden ervoor dat de vele bezoekers tevreden naar huis gingen. Mevrouw Maureen Overbeek Bloem gaf een toelichting op de taak en werkwijze van het CAK (Centraal Administratiekantoor). Wie vanwege ziekte of een beperking thuis hulp of verzorging nodig heeft of een hulpmiddel als een traplift of scootmobiel, kan een beroep doen op de overheid. Voor deze vormen van zorg wordt een Eigen bijdrage gevraagd. Het CAK is de instantie, ingesteld door de overheid, die onder meer de eigen bijdragen berekent en incasseert. Voor een hulpmiddel of voorziening moet men bij de gemeente aankloppen. Als de gemeente zoiets toewijst, geeft zij dat door aan het CAK. Bij verpleging of verzorging thuis is de procedure anders. In dat geval stelt het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, vast welke hulp of verzorging nodig is. Is de indicatie eenmaal binnen en de zorgaanbieder gekozen, dan komt het CAK in beeld. Deze instelling controleert bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de persoonsgegevens (o.a. woonadres, ev. gezinssamenstelling en leeftijd) en bij de Belastingdienst de inkomensgegevens. De aanvrager klant genoemd door het CAK ontvangt eerst een kennisgeving waarin het CAK meedeelt welke gegevens zijn verzameld en vervolgens een beschikking waarin staat wat de maximale bijdrage is die de klant zal gaan betalen per periode van vier weken (de maximale periodebijdrage). De hele procedure, tot de ontvangst van de eerste factuur, duurt 8 à 10 weken.

2 Nieuwsbrief PGW September 2011 pag.2 Hoogte van de Eigen bijdrage Wat een klant (een aanvrager van zorg of een hulpmiddel) uiteindelijk zelf moet gaan betalen, hangt af van een aantal variabelen, zoals: Voert de klant een eenpersoonshuishouden of een huishouden met meer personen De leeftijd (ouder of jonger dan 65 jaar) Het fiscale verzamelinkomen of, als geen belastingaangifte is gedaan: het belastbaar loon, het pensioen of de uitkering volgens de jaaropgave Samenloop met andere eigen bijdragen (WmO, ZzV en/of ZmV) van de klant en zijn of haar partner De inkomensgrens die de gemeente hanteert (bij een WmO-voorziening). Deze grens verschilt per gemeente. In alle situaties is er sprake van een minimale eigen bijdrage, ook als de werkelijke kosten van de zorg hoger uitkomen. Op de maximale periodebijdrage wordt nog de Wtcg-korting van 33% toegepast. Zijn de werkelijke kosten lager dan de minimale eigen bijdrage, bijvoorbeeld bij een klein aantal uren zorg, dan betaalt de klant de werkelijke kosten. Voor de volledigheid: voor houders van een PGB (Persoons Gebonden Budget) is de procedure wat anders. Met klem werd de aanwezigen aangeraden zelf attent te zijn op situaties waarbij er sprake is van samenloop van eigen bijdragen die verschuldigd zijn aan verschillende instanties. Soms zal het nodig zijn zelf actie te nemen om te voorkomen dat men teveel gaat betalen. Meer gegevens staan in verschillende brochures van het CAK: Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo en Wat moet ik aan het CAK betalen? Waar vind ik meer informatie? Algemene informatie: Regelhulp, tel of Het Zorgloket van de gemeente (in het gemeentehuis maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur en donderdagavond uitsluitend op afspraak, of tel of via CAK: o Postadres: Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag o Internet: (de bovengenoemde brochures staan ook op de website, evenals een berekeningsschema voor de Eigen bijdrage) o Telefonisch: * Zorg zonder Verblijf/Wmo * Compensatie eigen risico * Wtcg * Zorg met Verblijf

3 Nieuwsbrief PGW September 2011 pag.3 Het CVV (de GroeneHartHopper) Mevrouw Dorien van Leeuwen van de Stichting CVV Midden-Holland. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer is een initiatief van dertien gemeenten in Midden-Holland. De stichting CVV zorgt voor de uitvoering. In Midden-Holland spreken we van de Groene Hart Hopper, in andere streken ook wel van regiotaxi. Het is een vorm van openbaar vervoer (OV) die speciaal gericht is op ouderen en chronisch zieken of mensen met een beperking. Om tegen gereduceerd tarief te kunnen reizen, is een pasje nodig dat onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente kan worden verkregen (bij het Zorgloket). Sinds 1 januari 2011 is het toegestaan tegen het hetzelfde gereduceerde tarief iemand mee te nemen. Voor deze medereiziger gebruikt het CVV de term sociaal begeleider. Dat kan maximaal 20 keer per jaar tegen het lagere tarief. De Groene Hart Hopper, die globaal rijdt binnen het gebied tussen Schoonhoven en Leiden, is ook een gewone OV-voorziening. Men kan binnen het aangegeven gebied reizen van deur tot deur of van huis naar een zogenaamde sterhalte waar het CVV aansluit op andere vormen van OV. Voor een CVV-afspraak moet men minimaal 1 uur tevoren (maar liever eerder) bellen met een speciaal telefoonnummer. Afspreken kan ook via internet (www.groeneharthopperr.nl). De taxi komt met een marge van een kwartier voor of na het afgesproken tijdstip. De terugreis kan meteen worden geboekt. Ook kan sinds 1 januari de warme terugbelservice worden afgesproken: de chauffeur belt 5 minuten voor zijn aankomst naar een door de reiziger opgegeven telefoonnummer. Klachten Wat te doen met klachten over het CVV? Klachten kunnen telefonisch worden ingediend of via het klachtenformulier dat in iedere taxi aanwezig hoort te zijn, gewoon per brief of via de website. Telefonische klachten worden meteen afgehandeld of de klager krijgt een toezegging te worden teruggebeld. Wie een officiële klacht wil indienen, moet dat in het telefoongesprek met het CVV wel duidelijk zelf aangeven, zo bleek uit de beantwoording van een vraag. Niet ieder telefoontje over een misgelopen rit, wordt automatisch als klacht beschouwd. Maar er wordt altijd actie op genomen. Vanuit de zaal kwam ook de suggestie in het telefoongesprek over een klacht, vanuit het CVV het aanbod te doen voor automatische doorverbinding met het officiële klachtennummer van de klantenservice. Is een klager niet tevreden met de reactie van de klantenservice dan kan de klacht - binnen zes weken - worden voorgelegd aan een klachtencommissie. Mevrouw Van Leeuwen gaf toe dat er wel eens wat mis gaat, wat ook wel bleek uit reacties uit de zaal. Problemen werden bijvoorbeeld genoemd van rolstoelers die bij de deur van een ziekenhuis worden afgeleverd en zich dan maar moeten zien te redden (niet overal zijn attente gastvrouwen!). En ook van chauffeurs met wat weinig geduld (ondanks hun speciale opleiding). Een ander probleem: een reiziger die van een scootmobiel gebruik maakt, mag tijdens het vervoer met de Groene Hart Hopper om veiligheidsredenen niet op de scootmobiel blijven zitten. Maar de transfer van scootmobiel naar op een gewone zitplaats kan zij door haar beperking niet maken. Andere aanwezigen kwamen weer met heel positieve ervaringen. Ook over de Groene Hart Hopper is er een speciale folder verkrijgbaar bij het Zorgloket. Zie ook de website

4 Nieuwsbrief PGW September 2011 pag.4 Het PGW ziet terug op een nuttige bijeenkomst die anders dan vorige keren nu goed bezocht werd. En dat geeft de burger (het bestuur) moed. Warme douche voor Weekblad voor Waddinxveen Kijkers van het programma Tros Radar kennen de warme of koude douche. Die reikt het programma uit wanneer een klant meent een bijzonder goede of juist een extreem slechte service te hebben ondervonden van bedrijven of instanties. De warme douche van het Platform Gehandicapten gaat dit keer naar het Weekblad voor Waddinxveen. Het PGW wees de uitgever in juli op de slechte leesbaarheid van de pagina met gemeenteberichten. Het lettertype en de tekst tegen een gele achtergrond vonden we niet geslaagd, vooral voor mensen met een visuele beperking. Het Weekblad reageerde positief op en beloofde een verbeterde lay-out met ingang van het nummer van 31 augustus. En inderdaad: er is een flinke verbetering gerealiseerd. Een warme douche dus voor de uitgever! Iedereen moet kunnen meedoen: de Kanteling Sinds 2007 hebben we te maken de Wmo. Het belangrijkste doel van deze wet is dat iedereen ook mensen met een beperking moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms lukt dat meedoen echter niet en dan heeft iemand ondersteuning nodig. Voorheen kon je bij de gemeente om een specifieke ondersteuning vragen. Je begon dus meteen al te vertellen wat je dacht nodig te hebben. Nu wordt het zo dat de gemeente samen met u gaat kijken naar wat voor u een goede oplossing is. En wat uw eigen mogelijkheden zijn om tot die oplossing te komen. Bijvoorbeeld met behulp van mantelzorgers, buren etc. De nadruk komt nu te liggen op het samen zoeken naar een oplossing. En niet meer op het simpelweg verstrekken van een voorziening. Dit noemt men de Kanteling. De gemeente Waddinxveen wil graag met u tijdens een interactieve theatervoorstelling in het gemeentehuis hierover van gedachten wisselen. U kunt u aanmelden bij mevrouw Thomassen via telefoonnummer of U bent ook zonder aanmelding van harte welkom.

5 Nieuwsbrief PGW September 2011 pag.5 Renovatie Kerkweg-Oost tijdens onderhoud Hefbrug Waddinxveen In onze Nieuwsbrief van december 2010 vertelden wij u over het geplande groot onderhoud aan de Hefbrug over de Gouwe. Tijdens die werkzaamheden, die zullen beginnen in maart 2012 en ongeveer 5 maanden gaan duren, gaat ook de Kerkweg-Oost volledig op de schop. Van de gemeente ontvingen wij recentelijk een 3-tal tekeningen waarop de nieuwe situatie was weergegeven. Het verzoek aan het PGW was deze nieuwe ontwerpen te beoordelen op toegankelijkheid voor o.a. rolstoelen. Wat gaat er veranderen? De Kerkweg-Oost vanaf de hefbrug tot en met het kruispunt bij de Passage wordt volledig vernieuwd met aan weerszijden (rode) fietspaden. Op het kruispunt bij de Passage komt een verhoogde minirotonde. Hierbij zal de oversteekplaats vanaf de Kerkweg-Oost naar de Passage zonder niveauverschil worden ingericht. Ook de daarop aansluitende Kanaalstraat krijgt enkele verkeersdrempels met een oversteekplaats zonder niveauverschil. De parkeerplaats aan de Beukenhof wordt opnieuw ingericht en er komen 2 GPP s (nu één invalidenparkeerplaats). De Oranjelaan krijgt eenrichtingsverkeer en het wordt een 30-km zone. Ook daar komen op de aansluiting met de Kerkweg-Oost en het kruispunt bij de Theo Thijssenschool verhoogde verkeersdrempels waardoor de oversteek eveneens zonder niveauverschil kan plaatsvinden. Namens het PGW is nog gevraagd een extra oversteekplaats te realiseren op de Juliana van Stolberglaan ter hoogte van het Shellstation, maar dit bleek om verkeerstechnische redenen niet mogelijk te zijn. Men zegt zo makkelijk, zorg ook goed voor jezelf, maar hoe doe je dat? Even tijd voor jezelf nemen, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. Voor mantelzorgers is dat meestal niet zo eenvoudig: de zorg moet overgenomen worden. Voor veel mensen is het overdragen van zorg aan iemand anders juist nodig om het vol te kunnen houden. Op een vrije middag in de week of in een weekend kunt u weer energie opdoen. Prettig om te weten dat u de zorg tijdelijk aan iemand kunt overdragen bij wie de zorg in goede handen is. Dit heet vervangende zorg, door een vrijwilliger of professional, voor de mantelzorger die er even tussenuit wil. Het wordt ook wel respijtzorg genoemd. Dit kan variëren van enkele uren, een dag of een weekend tot een vakantie. De coördinatoren mantelzorgondersteuning kunnen met u kijken hoe uw zorgsituatie is, wat u zou willen, of dit mogelijk is en wat er voor nodig is. U kunt vrijblijvend contact met ze opnemen. Deze hulpverlening is onafhankelijk en kostenloos. De mantelzorg coördinator van Palet Welzijn is: Lianne Engelen tel

6 Nieuwsbrief PGW September 2011 pag.6 Zorgmarkt Passage Voor de derde keer organiseerde de Wmo-raad Waddinxveen op 21 mei j.l. een Zorgmarkt. Diverse zorgaanbieders waren op het plein van winkelcentrum Passage aanwezig om de burgers van Waddinxveen hun aanbod van zorg en/of hulpmiddelen te laten zien. Dit jaar was bewust gekozen voor een centrale buitenlocatie om ook winkelend publiek kennis te laten maken met het de diverse organisaties. Bij de kraam van de gemeente konden mensen aan de keukentafel in gesprek met medewerkers van het Zorgloket. Uiteraard was ook het PGW aanwezig met een kraam met informatie over onze werkzaamheden. COLOFON Ook konden mensen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Zij krijgen deze voortaan 3x per jaar gratis toegestuurd. Zoals u op de foto's kunt zien, was het een zonnig evenement! De Stichting Platform Gehandicapten Waddinxveen is een plaatselijk overleg-, advies en informatieorgaan ten behoeven van mensen met een handicap en chronisch zieken. Het bestuur van het PGW bestaat uit: Mevr. L. Lekx (voorzitter) Dhr. W. Stegeman (vice-voorzitter) Dhr. H. Maillé (penningmeester) Mevr. D. Voogd (secretaris, webmaster) Mevr. L. Kaaijk (bestuurslid) Mevr. D. Borns (aspirant-bestuurslid) Zorgmarkt 21 mei 2011 De nieuwsbrief van het PGW wordt gevouwen en gestickerd door Activiteitencentrum KLASSEWERK H. Heijermanslaan ZJ Waddinxveen tel

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik De klant aan het woord Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik juni 2008 INHOUD HOOFDSTUK 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 3 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 3 1.2 Werkwijze, uitvoering van het

Nadere informatie