Quick scan geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick scan geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen"

Transcriptie

1 Quick scan geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen De corporatievoorraad in beeld en een indicatie van de vraag In opdracht van VWHR Hans van der Reijden Rene Schulenberg augustus 2009 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax Rapportnummer: P13020 v2

2

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING I 1 INLEIDING 3 2 METHODE ANALYSE BRUIKBAARHEID EN AANVULLINGEN OP HET GEGEVENSBESTAND METHODE 6 3 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD NULTREDENWONINGEN ROLSTOELGESCHIKTHEID EN DE AANPASBAARHEID 10 4 VRAAG EN AANBOD BEVOLKINGSONTWIKKELING DE VRAAG NAAR NULTREDEN- EN AANPASBARE WONINGEN VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD 18 R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

4

5 INLEIDING 1 Samenvatting Er is in opdracht van de regio een quick scan uitgevoerd naar de geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen. Ook is een indicatieve analyse gemaakt van de vraag naar specifieke woningen voor de toekomst. Met betrekking tot het aanbod en de vraag onderscheiden we in deze korte studie twee typen woonvormen. Nultredenwoningen: Een nultredenwoning is een woning die traploos te bereiken is, en waar alle primaire voorzieningen (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) gelijkvloers liggen. De woning ligt op de begane grond, of is per lift bereikbaar. Een nultredenwoning kan een benedenwoning, appartement met lift, bungalow, patiowoning of eengezinswoning zijn met alle primaire ruimtes op de begane grond. Rolstoelgeschikte/aanpasbare woningen: Een aanpasbare woning is een nultredenwoning die tegen geringe kosten (< euro) rolstoelgeschikt te maken is. Het kan gaan om een nultredenwoning of om eengezinswoningen (in dat geval moet een traplift worden geplaatst). De woning is voldoende groot om de primaire ruimtes (woonkamer, hoofdslaapkamer, badkamer, toilet en keuken) rolstoelgeschikt te maken of is volgens Woonkeur gebouwd. Op basis van deze twee woningtypen is het aanbod in beeld gebracht. Uiteraard kunnen er theoretisch meerder woningtypen in de regio geschikt gemaakt worden voor mensen met beperkingen. Het gaat in deze korte scan echter alleen om woningen die voor mensen met een rollator (nultreden) of voor mensen met een rolstoel tegen geringe kosten kunnen worden aangepast. In potentie zijn er meerdere met name eengezinswoningen geschikt te maken. Het aanbod Het aanbod van de twee typen woningen in de regio is bepaald aan de hand van een analyse van corporatiebestanden met woningkenmerken. Hierbij kon op basis van de woningkenmerken bepaald worden wat de kans was of de woning een nultredenwoning is of een aanpasbare woning (rolstoelgeschikt). Hierbij moest soms ook gebruik gemaakt worden van ervaringscijfers die de kans op nultreden dan wel aanpasbaar geven op basis van woningkenmerken. Het resultaat van de analyse is dat niet alle gemeenten in de regio een gelijk aandeel nultreden- en aanpasbare (rolstoelgeschikte) woningen hebben. Dit aandeel is bijvoorbeeld hoger in gemeenten met een relatief jonge voorraad en een relatief groter aandeel meergezinswoningen. De vraag De vraag naar nultreden- en aanpasbare woningen (rolstoelgeschikt) is niet in alle gemeenten even groot. De behoefte is in deze quick scan bepaald op basis van R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

6 kengetallen. In alle gemeenten neemt deze vraag echter toe als gevolg van vergrijzing. De vraag en het huidige aanbod De vraag kan uiteraard afgezet worden tegen het aanbod. Omdat de behoefte de gehele gemeente betreft is op basis van kengetallen ook het aanbod in de nietcorporatievoorraad bepaald. Opgemerkt dient te worden dat de gebruikte methode alleen een indicatie geeft van zowel vraag als aanbod. Wanneer we de gevonden vraag en het aanbod met elkaar confronteren is te concluderen dat er in regio als totaal geen tekorten lijken te ontstaan. Dit is echter niet voor alle gemeenten het geval. De ene gemeente heeft namelijk nu al een tekort en ziet dat tekort als gevolg van de toenemende vergrijzing groter worden. Gemeenten met een substantieel tekort aan nultredenwoningen zijn Kaag en Braasem, Katwijk (vanaf ), Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten. Een substantieel tekort aan rolstoelgeschikte woningen zien we in nagenoeg geen enkele gemeente ontstaan. We gaan er bij deze theoretische vergelijking tussen vraag en aanbod van uit dat de distributie van de woningen ook goed verloopt. We gaan er dan dus van uit dat de geschikte woningen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de doelgroep. Indicatie tekort en overschot per gemeente (aantal woningen) KAAG EN BRAASSEM 2009 HILLEGOM 2009 KATWIJK 2009 LEIDEN 2009 LEIDERDORP 2009 LISSE 2009 NOORDWIJK 2009 NOORDWIJKERHOUT 2009 OEGSTGEEST 2009 < tekort overschot > TEYLINGEN 2009 VOORSCHOTEN 2009 Rolstoel geschikt (aanpasbaar) Overig nultreden ZOETERWOUDE 2009

7 INLEIDING 3 1 Inleiding Holland Rijnland heeft RIGO gevraagd om de samenstelling van de woningvoorraad in beeld te brengen waar het gaat om de geschiktheid en aanpasbaarheid voor mensen met beperkingen. Het doel is een quick scan te maken van de geschiktheid van de woningvoorraad voor deze groep mensen. Hiermee kan een beeld gegeven worden van de aantallen geschikte woningen en kan tevens de verdeling over de regio in beeld gebracht worden. RIGO heeft op basis van beschikbaar gestelde gegevensbestanden allereerst een analyse gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om de geschiktheid en aanpasbaarheid in beeld te brengen. De uiteindelijk gevolgde methodiek en de gemaakte keuzes hierbij zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Na het bepalen van de geschiktheid en aanpasbaarheid van de corporatievoorraad zijn de resultaten geanalyseerd. De resultaten van de analyse zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is een indicatie gegeven van de vraag naar specifieke woonvormen en de verhouding met het aanbod. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

8

9 METHODE 5 2 Methode 2.1 Analyse bruikbaarheid en aanvullingen op het gegevensbestand Het bestand zoals aangeleverd door de regio is allereerst geanalyseerd op bruikbaarheid. Het bestand geeft een overzicht van het totaal aan corporatiewoningen in de regio. Voor de analyse is een aantal woninggegevens noodzakelijk. De relevante gegevens en de kwaliteit hiervan zijn samengevat in onderstaande tabel. Relevante gegevens per woning Postcode; huisnummer; X,Y coördinaat Woningtype Aantal kamers Inhoud woning m3 Totaal woonoppervlak in m2 Oppervlakte woonkamer Oppervlakte slaapkamers Oppervlak doucheruimte Bouwjaar Woonlaag Aantal sterren Kwaliteit Van (20%) woningen is geen postcode of straatnaam bekend. Ook het x,y-coördinaat is hier niet voorhanden Zeer goed. Voor alle woningen is het woningtype aangegeven Goed Goed Goed Goed Goed Niet aanwezig Voor 40% van de woningen is het bouwjaar niet bekend. Dit is door RIGO aangevuld. Goed Slechts bij een deel van de woningen is het aantal sterren aangegeven. 55+ label Slechts bij een deel (minderheid) van de woningen is aangegeven of de woning al of geen 55+ label heeft. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

10 6 METHODE Aanvulling van het bestand met bouwjaar Het bouwjaar is voor een groot deel van de woningen niet bekend. Hierom is gebruik gemaakt van aanvullende bestanden van Geomarktprofiel. Deze gegevens geven de bouwperiode aan van het betreffende adres. Op basis van de ligginggegevens is dus het bouwjaar toegevoegd. Voor een klein deel van de woningen was ook op basis van de externe bron geen bouwjaar bekend. Hierom is op basis van de omliggende woningen een inschatting gemaakt. Uiteindelijk bleek voor 6,2% van de voorraad geen bouwjaar bepaald te kunnen worden omdat hier ook ligginggegevens ontbraken om de naastgelegen woningen te kunnen zien. Methode Aandeel woningen Aanwezig in bestand corporaties 59,8% Via bestand Geomarktprofiel; gekoppeld aan bestand 31,6% Op basis van bouwperiode naastliggende woningen ingeschat 2,4% Niet in te schatten door ontbreken ligginggegevens 6,2% 2.2 Methode Met behulp van het databestand zijn er twee methoden om de geschiktheid van de woningvoorraad te bepalen: meten en inschatten. Ten behoeve van het in beeld brengen van de gehele corporatievoorraad in de regio is een combinatie van deze methoden gebruikt. In onderstaande tabel is de methode schematisch weergegeven. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op deze methode en de gebruikte definities. Methode kenmerk Nultreden Sterrensysteem corporatie Nultreden is 1 of meer sterren Meting van kenmerken woningen zoals opgenomen in databestand Ingeschat op basis van kengetallen. Type woning wordt afgezet tegen ervaringsgetallen Oppervlak woonruimten, woningtype, woonlaag, aanwezigheid lift Typering woning a.d.h.v. bouwjaar, inhoud van de woning en woningtype Aanpasbaar Sterrensysteem corporatie en 55+ label Rolstoelgeschikt is 3 of meer sterren of 55+ label Meting van kenmerken woningen zoals opgenomen in databestand Oppervlak woonruimten, woningtype, woonlaag, aanwezigheid lift Type woning wordt afgezet tegen ervaringsgetallen Typering woning a.d.h.v. bouwjaar, inhoud van de woning en woningtype

11 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 7 3 De geschiktheid van de corporatievoorraad 3.1 Nultredenwoningen Definitie nultredenwoning Een nultredenwoning is een woning die traploos te bereiken is, en waar alle primaire voorzieningen (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) gelijkvloers liggen. De woning ligt op de begane grond, of is per lift bereikbaar. Een nultredenwoning kan een benedenwoning, appartement met lift, bungalow, patiowoning of eengezinswoning zijn met alle primaire ruimtes op de begane grond. Samenvatting methode Op basis van de gegevensbestanden kon voor de appartementen en benedenwoningen bepaald worden of het om een nultredenwoning ging (58% van de voorraad). Het gaat hier dus om een feitelijke meting. Deze meting is gedaan op basis van gegevens over het woningtype, aantal bouwlagen, de woonverdieping en het al of niet aanwezig zijn van een lift. Slechts voor woningen (3% van de voorraad) kon direct gebruik gemaakt worden van het aantal sterren zoals enkele corporaties opgenomen hebben in de bestanden. Voor de eengezinswoningen waarvoor een feitelijke meting niet gelukt is (38% van de voorraad), is op basis van een aantal woningkenmerken (eengezins/meergezins, inhoud en bouwjaar) een kans berekend. Deze kansen zijn berekend op basis van kengetallen uit de Kwantitatieve Woning Registratie (KWR) van VROM (zie ook hoofdstuk 1). Deze kansen lopen van 0 tot 100 procent. Voor een deel van de totale corporatievoorraad (4%) kon voor de eengezinswoningen ook geen kans berekend worden. De oorzaak hiervan is dat het bouwjaar en/of de inhoud van de woning niet bekend was. De bouwperiode kon ook niet achterhaald kon worden omdat hier ook ligginggegevens ontbraken. Deze categorie is als onbekend opgenomen in de resultaten. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

12 8 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD Figuur 1 Samenstelling van de corporatievoorraad Bouwperiode Woningtype Resultaten Van de totale corporatievoorraad in de regio van bijna woningen is 41% een nultredenwoning. Dit aandeel is gebaseerd op een groot aandeel tellingen (36%). Binnen de voorraad eengezinswoningen is daarnaast voor een deel van de woningen een kans bepaald die aangeeft dat deze ook nultredenwoningen kunnen zijn. Dit komt neer op totaal 5% van de totale corporatievoorraad (zie ook figuur 2 en tabel 1). Verschillen per gemeente in aandeel nultredenwoningen Voor de gehele regio geldt dat 41% van de corporatiewoningen een nultredenwoning betreft. Dit aandeel verschilt sterk per gemeente: het varieert van 21% (Teylingen) tot 53% (Hillegom). Opgemerkt dient te worden dat het in met name Teylingen en Lisse bij een deel van de voorraad niet bekend is of het om een nultredenwoning gaat. Dit is in figuur 2, tabel 1 en figuur 3 aangegeven met twijfel. De verschillen in aandeel nultredenwoningen hangt samen met de leeftijd en de opbouw van de corporatievoorraad. Zo is in een gemeente met een jonge voorraad en relatief veel meergezinswoningen (gelijkvloers) het aandeel nultredenwoningen hoger. Dit is bijvoorbeeld het geval in Hillegom. Andersom is in een gemeente als Noordwijk met weinig meergezinswoningen en een oude voorraad (geen lift) het aandeel nultredenwoningen laag.

13 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 9 In absolute zin staan in Leiden, Katwijk en Leiderdorp de meeste nultredenwoningen. Dit hangt uiteraard direct samen met de omvang van de voorraad aldaar. Wanneer we echter kijken naar het aandeel nultredenwoningen van de totale corporatievoorraad scoort Leiden gemiddeld. Ondanks een hoger aandeel meergezinswoningen wordt dit voor een belangrijk deel verklaard doordat het om oudere voorraad gaat (woningen zonder lift). Figuur 2 Aandeel nultredenwoningen binnen de corporatievoorraad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TOTAAL REGIO nultrede meting HILLEGOM KAAG EN BRAASSEM KATWIJK nultrede ingeschat twijfel niet nultrede LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tabel 1 Aantal en aandeel nultredenwoningen (corporatievoorraad) Aantal woningen van corporaties gebruikt voor: Resultaat: Nultreden(aantal) Nultreden(aandeel) Gemeente: meting ingeschat twijfel* totaal meting ingeschat totaal meting ingeschat totaal twijfel* HILLEGOM % 6% 53% 0% KAAG EN BRAASSEM % 11% 28% 0% KATWIJK % 4% 45% 1% LEIDEN % 3% 41% 0% LEIDERDORP % 6% 50% 1% LISSE % 3% 43% 24% NOORDWIJK % 8% 28% 0% NOORDWIJKERHOUT % 8% 36% 1% OEGSTGEEST % 6% 40% 7% TEYLINGEN % 6% 21% 13% VOORSCHOTEN % 4% 31% 3% ZOETERWOUDE % 6% 30% 0% TOTAAL REGIO % 5% 41% 4% *Onvoldoende woningkenmerken in bestand opgenomen om een meting of inschatting uit te voeren. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

14 10 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD Figuur 3 Aantal nultredenwoningen (corporatievoorraad) 3.2 Rolstoelgeschiktheid en de aanpasbaarheid Op basis van de al bestaande gegevens is regiobreed nagenoeg geen beeld te verkrijgen van de rolstoelgeschiktheid van de (nultreden-)woningen. Er is uiteraard wel het sterrensysteem geïntroduceerd. Dit is echter nog maar voor een zeer klein deel van de voorraad voldoende beschikbaar. Zo zijn slechts 388 woningen als rolstoelgeschikt/doorgankelijk aangeduid (3 of meer sterren). Op basis van alleen de woningkenmerken zoals opgenomen in de bestanden is geen classificatie te maken met het sterrensysteem. Hiervoor zijn individuele bouwtekeningen noodzakelijk. Daarom is om een beeld te krijgen van de geschiktheid voor rolstoelen gebruik gemaakt van een inschattingsmethode die de aanpasbaarheid van de woning voor rolstoelgebruik bepaalt.

15 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 11 Definitie aanpasbare woning 1 Een aanpasbare woning is een woning die tegen geringe kosten (< euro) rolstoelgeschikt te maken is. Het kan gaan om een nultredenwoning of om een eengezinswoning (in dat geval moet een traplift worden geplaatst). De woning is voldoende groot om de primaire ruimtes (woonkamer, hoofdslaapkamer, badkamer, toilet en keuken) rolstoelgeschikt te maken of is volgens Woonkeur gebouwd. Methode De aanpasbaarheid van de nultredenwoning wordt bepaald aan de hand van gegevens over oppervlakten van woonkamer, hoofdslaapkamer, badkamer, toilet en keuken en de totale inhoud van de woning. Ook wordt gekeken of de woning een 55+ label heeft of 3 sterren of meer. Indien bovenstaande meting niet mogelijk is als gevolg van onvoldoende gegevens is een inschatting gemaakt. Deze wordt gedaan op basis van een aantal woningkenmerken (eengezins/meergezins, inhoud en bouwjaar). Er wordt een kans berekend. Deze kansen zijn berekend op basis van kengetallen uit de Kwantitatieve Woning Registratie (KWR) van VROM. Resultaten Van de eerder bepaalde nultredenwoningen is een deel aanpasbaar of reeds aangepast. Wanneer we de inschattingsmethode gebruiken komen we op een totaal van 5% van de voorraad dat uit aanpasbare woningen bestaat. Dit zijn dus alleen nultredenwoningen die volgens de schattingsmethode tegen geringe kosten rolstoelgeschikt te maken zijn. Verschillen per gemeente in aandeel aanpasbare woningen Het aandeel aanpasbare woningen in een gemeente is sterk afhankelijk van het aandeel nultredenwoningen aangezien het hier om een deelverzameling gaat. In de kansberekening speelt ook hier de leeftijd en het woningtype van de woning een rol. Het aandeel aanpasbare woningen is het hoogst in Hillegom, Katwijk en Leiderdorp. Het is het laagst in Teylingen, Zoeterwoude, Lisse en Noordwijk (2% van de voorraad). voetnoot 1 In strikte zin gaat het in deze rapportage om een aanpasbare woning zoals vermeld in de definitie of een woning die al rolstoelgeschikt is. Bij die laatste categorie gaat het echter maar om 388 woningen waarvan met zekerheid te zeggen is dat deze rolstoelgeschikt zijn (3 sterren of meer). Deze zijn uiteraard meegeteld met de aanpasbare woningen. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

16 12 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD Tabel 2 Aantal en aandeel nultrede- en aanpasbare woningen (rolstoelgeschikt) voorraad onbekend* Nultreden Aanpasbaar Gemeente: totaal aantal % totaal aantal % totaal aantal % totaal HILLEGOM % % % KAAG EN BRAASSEM % % 54 3% KATWIJK % % 522 7% LEIDEN % % 811 4% LEIDERDORP % % 391 7% LISSE % % 111 2% NOORDWIJK % % 39 2% NOORDWIJKERHOUT % % 86 5% OEGSTGEEST % % 216 8% TEYLINGEN % % 94 2% VOORSCHOTEN % % 117 5% ZOETERWOUDE % % 31 2% TOTAAL REGIO % % % Figuur 4 Aandeel aanpasbare en aangepaste woningen binnen de corporatievoorraad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TOTAAL REGIO HILLEGOM KAAG EN BRAASSEM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP aanpasbaar niet-aanpasbaar onbekend niet-nutrede Totaal nultrede LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 13 Figuur 5 Aantal nultreden- en aanpasbare woningen (corporatievoorraad) R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

18

19 VRAAG EN AANBOD 15 4 Vraag en aanbod 4.1 Bevolkingsontwikkeling De vraag naar nultredenwoningen en aanpasbare woningen (rolstoelgeschikt) is in belangrijke mate afhankelijk van de bevolkingsontwikkeling. Met name de groep ouderen is hierbij van belang. Zowel de groep jaar als 75 jaar en ouder neemt in absolute zin toe in de regio. Dit fenomeen doet zich in alle regiogemeenten voor (figuur 7). Figuur 6 Prognose aantal inwoners 65 jaar en ouder in de regio jaar Bron: CBS bewerking RIGO R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

20 16 VRAAG EN AANBOD Figuur 7 Prognose aantal inwoners 65 jaar en ouder per gemeente HILLEGOM KAAG EN BRAASSEM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHO UT OEGSTGEEST TEYLINGEN ZOETERWOUDEVOORSCHOTEN jaar 75+ Bron: CBS bewerking RIGO

21 VRAAG EN AANBOD 17 Figuur 8 Procentuele groei van de groep 65 jaar en ouder tussen 2009 en 4.2 De vraag naar nultreden- en aanpasbare woningen Methode: vraag op basis van kengetallen De veel gebruikte AAK-kengetallen zijn gebaseerd op een gemiddelde wijk in Nederland met inwoners. In deze gemiddelde wijk is een behoefte aan zorgwoningen bepaald. De bevolkingssamenstelling in Holland Rijnland is niet representatief voor de rest van het land en is ook aan verandering onderhevig. Vandaar dat RIGO de kengetallen leeftijd- en doelgroepspecifiek heeft gemaakt. We hebben het in deze quick scan over woningen die nodig zijn voor de opvang van mensen die (nog) zonder zorg kunnen en willen wonen, maar alleen in een voor hen geschikte woning. Ouderen verhuizen vaak ook uit voorzorg naar een aanpasbare woning, vanwege de zekerheid dat men in de woning ook in de toekomst kan blijven wonen. Ook zijn er uiteraard jongeren in een rolstoel, die zich prima zelfstandig kunnen redden, maar dan wel in een rolstoelgeschikte woning. In onze methode kijken we dus ook naar de ontwikkeling van de bijvoorbeeld deze groep jongeren. Op basis van bestaande bronnen het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek van het SCP is door RIGO geraamd hoeveel rolstoelgebruikers er in de verschillende leeftijdsklassen zijn. Via deze weg is gekomen tot leeftijdsspecifieke kengetallen. Het resultaat hiervan staat weergegeven in de volgende tabel. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

22 18 VRAAG EN AANBOD Tabel 3 Kengetallen specifiek geschikte woningen per inwoners in een bepaalde leeftijdsklasse Rolstoelgeschikt 2 Nultredenwoningen < Bron: RIGO / AAK De kengetallen leveren een minimum aantal benodigde woningen. Hierbij geldt dat het uiteraard wenselijk is dat er zo veel mogelijk woningen rolstoelgeschikt of aanpasbaar zijn. Dan wordt immers de kans vergroot dat zodra mensen met beperkingen te maken krijgen, zij al in een dergelijke woning wonen en niet hoeven te verhuizen als gevolg van de beperkingen. Opmerking bij de methode: Er zijn meerdere methoden om de vraag naar zorgwoningen in beeld te brengen. Er is hier gelet op de beschikbare tijd gekozen voor de hierboven aangegeven kengetallenmethode. Om een goede analyse te maken van de behoefte in samenhang met het aanbod zijn ook analyses nodig van onder meer het Woononderzoek, bevolkingsprognoses en gegevens over wie waar woont (of een inschatting). Hiermee kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het feit dat niet alle nultredenwoningen ook beschikbaar zijn voor de doelgroep. En anderzijds dat een deel van de voorraad in de toekomst geschikt zal zijn voor de aldaar wonende potentiële doelgroep. De hier gebruikte kengetallenmethode dient daarom als een indicatieve methode gezien te worden. Uitkomsten Wanneer we de methodiek om de indicatieve vraag in beeld te brengen toepassen op de regio is een stijgende vraag naar zowel nultreden- als rolstoelgeschikte woningen vast te stellen. Dit is uiteraard niet verwonderlijk gelet op de groei van het aantal ouderen in alle gemeenten. In totaal gaat het om een toenemende vraag van meer dan nultredenwoningen en een extra vraag van 870 rolstoelgeschikte woningen. Tabel 4 Ontwikkeling van behoefte aan specifieke zelfstandige woonruimten; regio toename Nultreden Rolstoelgeschikt voetnoot 2 Inclusief de diverse vormen van verzorgd wonen en exclusief beschermde woonvormen.

23 VRAAG EN AANBOD 19 Figuur 9 Ontwikkeling van behoefte aan specifieke zelfstandige woonruimten KAAG EN BRAASSEM Rolstoelgeschikt Nultrede HILLEGOM Rolstoelgeschikt Nultrede KATWIJK Rolstoelgeschikt Nultrede LEIDEN Rolstoelgeschikt Nultrede LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKE RHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTE N ZOETERWOU DE Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

24 20 VRAAG EN AANBOD 4.3 Vergelijking vraag en aanbod Zoals hiervoor al vermeld is door middel van de gebruikte methode een indicatieve vergelijking van de vraag met het aanbod mogelijk. In hoofdstuk 3 is het aanbod aan nultreden- en aanpasbare woningen beschreven. Een belangrijk knelpunt bij deze vergelijking is het feit dat de geraamde behoefte de gehele gemeente betreft terwijl met behulp van de corporatiegegevens alleen het specifieke aanbod van de corporatie in beeld is gebracht. Er is dus nog geen rekening gehouden met het aantal nultredenwoningen in de koopvoorraad. Om ook voor de koopvoorraad een beeldt te krijgen van het aandeel nultredenwoningen is gebruik gemaakt van kengetallen. Deze zijn gebaseerd op ervaringsgegevens waarbij een onderscheid naar eengezins- en meergezinskoopwoningen is gemaakt. In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven. Tabel 5 Inschatting woningtypen niet-corporatiewoningen nultreden aanpasbaar nultreden aanpasbaar KAAG EN BRAASSEM HILLEGOM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE REGIO Bron: Syswof en RIGO % 4% % 4% % 5% % 5% % 5% % 4% % 5% % 4% % 5% % 4% % 4% % 4% % 5% Nu we voor zowel de corporatiesector (hoofdstuk 3) als de overige woningvoorraad een beeld hebben van het aantal nultreden- en aanpasbare woningen kunnen we een vergelijking maken met de verwachte vraag. Dit hebben we gedaan voor de huidige situatie en voor de jaren en. In de volgende grafiek en tabellen is een indicatie gegeven van de overschotten en tekorten. Bij de interpretatie van de overschotten en tekorten is een drietal aandachtspunten van belang. 1) Zoals reeds vermeld is de vraag gebaseerd op kengetallen en de bevolkingsprognose. De werkelijke vraag is niet bekend.

25 VRAAG EN AANBOD 21 2) We hebben geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van de voorraad. Niet alle nultredenwoningen zijn in werkelijkheid beschikbaar voor de doelgroep. 3) We vergelijken de vraag naar rolstoelgeschikte woningen met de aanpasbare woningen (voor rolstoelgebruik). Een deel van de gevonden aanpasbare woningen is op dit moment (nog) niet rolstoelgeschikt. Resultaten vraag en aanbod Wanneer we de vraag en het aanbod vergelijken is te zien dat er regiobreed geen tekort lijkt te ontstaan aan zowel nultreden- als aanpasbare woningen. Dit is echter niet voor alle gemeenten het geval. De ene gemeente heeft namelijk nu al een tekort en ziet dat tekort als gevolg van de toenemende vergrijzing groter worden. Gemeenten met een substantieel tekort aan nultredenwoningen zijn Kaag en Braasem, Katwijk (vanaf ), Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten. Een substantieel tekort aan rolstoelgeschikte woningen zien we in nagenoeg geen enkele gemeente ontstaan. Figuur 10 Ontwikkeling van tekort en overschot per gemeente (indicatief) KAAG EN BRAASSEM 2009 HILLEGOM 2009 KATWIJK 2009 LEIDEN 2009 LEIDERDORP 2009 LISSE 2009 NOORDWIJK 2009 NOORDWIJKERHOUT 2009 OEGSTGEEST 2009 < tekort overschot > TEYLINGEN 2009 VOORSCHOTEN 2009 Rolstoel geschikt (aanpasbaar) Overig nultreden ZOETERWOUDE 2009 R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

26 22 VRAAG EN AANBOD Tabel 5 Tekort en overschot per gemeente 2009 (cijfers) Vraag 2009 Aanbod (huidig) Overschot/tekort Rolstoel- Ov erig totaal Aanpasbaar Aanpasbaar ov erig nultrede ov erig totaal totaal onbekend Rolstoel- Ov erig Totaal geschikt Nultreden nultreden (corporatie) (koopsector) (corporatie) nultreden nultreden nultreden (corporatie) geschikt Nutreden Nultreden (aanpasbaar) (koopsector) (corporatie) (koopsector) KAAG EN BRAASSEM HILLEGOM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE REGIO Tabel 6 Tekort en overschot per gemeente 2020 (cijfers) Vraag 2020 Aanbod (huidig) Overschot/tekort Rolstoel- Ov erig totaal Aanpasbaar Aanpasbaar ov erig nultrede ov erig totaal totaal onbekend Rolstoel- Ov erig Totaal geschikt Nultreden nultreden (corporatie) (koopsector) (corporatie) nultreden nultreden nultreden (corporatie) geschikt Nutreden Nultreden (aanpasbaar) (koopsector) (corporatie) (koopsector) KAAG EN BRAASSEM HILLEGOM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE REGIO

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

WWZ-monitor regio Utrecht

WWZ-monitor regio Utrecht WWZ-monitor regio Utrecht Deel 3: Opzet nulmeting en monitor In opdracht van Bestuur Regio Utrecht en Provincie Utrecht Anke Kilian-Polhuijs Beatrijs Jansen René Schulenberg Johan van Iersel Mei 2008 Rapportnummer:

Nadere informatie

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Juni 2010 Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn In Alphen aan den Rijn zijn meerdere onderzoeken gedaan naar senioren en hun

Nadere informatie

Tabel Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom naar kale huur in klassen, , (abs.)(%)

Tabel Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom naar kale huur in klassen, , (abs.)(%) Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom Tabel 32-1 32-2 Zelfstandige woningen maatschappelijk eigendom naar kale huur in klassen, 1-1-2016, (abs.)(%) Rapportage Woningbezit SVH, 01-01-2016, per

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025 Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 213-225 Inleiding Als we nu al weten hoeveel ouderen in 225 in een verzorgingshuis wonen, is het mogelijk om hierop te anticiperen. Voor beleidsmakers

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Inhoud Voorwoord Rapportage Voorwoord 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Demografische ontwikkelingen 4 Ontwikkeling van de 5 Woningbouwafspraken voor de periode 2000-2019

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2017 per gemeente in Haaglanden 23-05-2017 2 COLOFON Uitgave Gemeente DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek WONEN VOOR SENIOREN DEN HAAG 2014 1 2 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek WONEN VOOR SENIOREN DEN HAAG 2014

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt

Wonen in Schildersbuurt Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Wijk: 29 Schildersbuurt

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Woonzorgarrangementen Almere

Woonzorgarrangementen Almere Woonzorgarrangementen Almere de ontwikkeling van de behoeften tot 2030 In opdracht van Gemeente Almere / DMO Johan van Iersel Femma den Breejen mei 2006 Rapportnummer: 88950 RIGO Research en Advies BV

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Plattegronden appartementen nieuwbouwproject Drossaert de Limpensplein

Plattegronden appartementen nieuwbouwproject Drossaert de Limpensplein Plattegronden appartementen nieuwbouwproject Drossaert de Limpensplein Situatieschets Het nieuwbouwproject Drossaert de Limpensplein voorziet in 18 appartementen. Negen appartementen bevinden zich op de

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

WONEN IN LEIDEN - RAPPORTAGE WOON 2009

WONEN IN LEIDEN - RAPPORTAGE WOON 2009 > Wonen rapportage in Leiden WoON 2009 02 WONEN IN LEIDEN - RAPPORTAGE WOON 2009 Wonen in Leiden rapportage WoON 2009 Uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden > Auteur Roelf-Jan van Til > > > > september

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Evaluatie regionale woonruimteverdeling

Evaluatie regionale woonruimteverdeling Evaluatie regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland Resultaten van de enquête onder woningzoekenden In opdracht van Regio Holland Rijnland en VWHR Rebecca Wouters Steven Kromhout m.m.v. Sjoerd Zeelenberg

Nadere informatie

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015

Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 Jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland Januari tot en met december 2015 April 2016 Inleiding Corporaties in de regio Holland Rijnland hebben in 2015 hun woningen verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem,

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Kansen in de bestaande voorraad. Een inventarisatie van de huurwoningvoorraad in Culemborg

Kansen in de bestaande voorraad. Een inventarisatie van de huurwoningvoorraad in Culemborg Kansen in de bestaande voorraad Een inventarisatie van de huurwoningvoorraad in Culemborg Kansen in de bestaande voorraad Een inventarisatie van de bestaande huurwoningvoorraad in Culemborg Colofon maart

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Geschikt wonen in Midden-Holland

Geschikt wonen in Midden-Holland Geschikt wonen in Midden-Holland Inleiding De belangrijkste opgave in het provinciale woningbouwbeleid is om voldoende geschikte huisvesting mogelijk te maken voor de veranderende bevolking. De vraag naar

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

geen keuze 30% huur woning 21%

geen keuze 30% huur woning 21% Woonspoor Tot eind 2011 hebben 591 mensen de digitale enquête op woonspoor.nl ingevuld. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de huidige woonwensen en te kijken of deze woonwensen te vertalen zijn

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Gebruikskwaliteit nieuwbouw 1997. ontwikkelingen in de kwaliteit van nieuwe woningen

Gebruikskwaliteit nieuwbouw 1997. ontwikkelingen in de kwaliteit van nieuwe woningen Gebruikskwaliteit nieuwbouw 1997 ontwikkelingen in de kwaliteit van nieuwe woningen Gebruikskwaliteit nieuwbouw 1997 ontwikkelingen in de kwaliteit van nieuwe woningen in opdracht van: DGVH, Ministerie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De onderhoudslasten van corporaties en commerciële verhuurders vergeleken

De onderhoudslasten van corporaties en commerciële verhuurders vergeleken De onderhoudslasten van corporaties en commerciële verhuurders vergeleken 4 februari 2015 Thijs Luijkx, associe Boer & Croon Met dank aan Peter van OS van RIGO Research en Advies en Kees den Dekker van

Nadere informatie

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten..

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten.. AANVRAAGFORMULIER WOONRUIMTE SHWJ SHWJ Voorwaarden inschrijving: Leeftijd 18 t/m 27 jaar 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden; zie toelichting. niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Notitie Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Methodiek, aannamen en berekening DSO/PSO/WVB 11 juni 2013 Samenvatting Achtergrond Gemeente en corporaties zijn in de prestatieafspraken 2010-215

Nadere informatie

1. Inleiding. Woonwensen van mensen met een beperking pagina 1 van van deze notitie is het onderzoeksrapport samengevat.

1. Inleiding. Woonwensen van mensen met een beperking pagina 1 van van deze notitie is het onderzoeksrapport samengevat. Woonwensen van mensen met een beperking (onderzoek 2 uit het Projectplan uitvoering woononderzoeken ) Definitieve versie, 2 februari 2011 Wim Vos, in opdracht van de afdeling SEB van de gemeente Leiden

Nadere informatie

Bijlage 3: toelichting afwegingskader Kwalitatief Woningbouwprogramma van de Kop.

Bijlage 3: toelichting afwegingskader Kwalitatief Woningbouwprogramma van de Kop. Bijlage 3: toelichting afwegingskader Kwalitatief Woningbouwprogramma van de Kop. 1 Inhoudsopgave 1.1 Doel afwegingskader 3 1.2 Schema afwegingskader 3 1.2.1 OnderDeel A: Oordeel woongebied (kernenscan)

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt-Noord

Wonen in Schildersbuurt-Noord Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt-Noord De buurt Schildersbuurt-Noord ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 10.016 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Buurt:

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte Edam-Volendam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht 2016. 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Kantorenvoorraad op 1 januari 2010 en 2011 6 Kerncijfers Kantorenvoorraad naar grootteklasse Kantorenvoorraad per gemeente Kantoren in aanbouw

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Kentallen warmtevraag woningen

Kentallen warmtevraag woningen Kentallen warmtevraag woningen Colofon Dit rapport is opgesteld door Marijke Menkveld (ECN) Datum 26-01-2009 Status definitief Inhoudsopgave Inleiding...3 Ketels en andere verwarmingssystemen...3 Verschillen

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting RIS091044_26-11-2001 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de

Nadere informatie

De richtlijnen vergeleken

De richtlijnen vergeleken Aanpasbaar bouwen De richtlijnen vergeleken o Basiskwaliteit 2003 o Woonkeur o Wibo o Rolstoelgeschikt o ADL-Clusterwoningen (Fokus) SGOA, januari 2005 Ing. B.A. Weggeman Vergelijking richtlijnen In het

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie