SURYODAYA. Bangalore/Wageningen, december Beste vrienden van de Stichting Suryodaya,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SURYODAYA. Bangalore/Wageningen, december 2014. Beste vrienden van de Stichting Suryodaya,"

Transcriptie

1 stichting SURYODAYA om een zelfstandig bestaan voor kansarme kinderen in India Suryodaya betekent zonsopkomst secretariaat: Ritzema Bosweg 38, 6703 BB Wageningen telefoon website: IBAN-code NL36 INGB ten name van Stichting Suryodaya Wageningen Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI BIC- (SWIFT) code INGBNL2A KvK Flevoland/Lelystad nummer Bangalore/Wageningen, december 2014 Beste vrienden van de Stichting Suryodaya, Waarom het nog altijd nodig is! Het is nog altijd nodig, dat wij ons hier, in het rijke Nederland, druk maken over de toekomst van de arme kinderen in India. Er zijn nog steeds gezinnen die in armoede leven, en ouders die hun kinderen in armoede moeten opvoeden. Een aantal van deze gevallen wordt als voorbeeld aangehaald in de projectverslagen die wij van onze partners uit India ontvangen. In deze Kerstbrief laten we u, zoals ieder jaar, meekijken naar het wel en wee van de kinderen via een bloemlezing uit de genoemde verslagen. Wij, als bestuur en als sympathisanten van de stichting Suryodaya, geloven dat onderwijs onontbeerlijk is om kinderen vooruit te helpen, zodat ze kunnen werken aan een betere toekomst. Veel van de leerlingen voelen dat zelf ook goed aan, en doen ontzettend hun best om hoge cijfers te halen. Dit is hulp die beklijft. We hebben dit jaar gelukkig weer ruim 2000 kinderen kunnen helpen en het is hartverwarmend om te lezen dat een aantal kinderen ook nadrukkelijk de donateurs hiervoor bedankt. Bovenstaande visie kunt u ook herkennen als u onze website, eens bezoekt. U kunt daar ook uw vragen, reacties en suggesties kwijt. Het bestuur, en de vertegenwoordigers in India vinden het leuk om u daar te ontmoeten. Ondertussen rekenen we ook voor het komende jaar weer op uw hulp. Zonder uw bijdragen kunnen wij, en de kinderen in India geen kant op. Deze kerstbrief geeft ons tegelijkertijd de gelegenheid om u een mooi Kerstfeest toe te wensen, en een gezond en succesrijk nieuw jaar en dat doen we hierbij van harte. Marja Maliepaard (voorzitter) 1

2 Het bestuur brengt graag onze website: onder de aandacht. Verslagen van de projecten Dit jaar is er voor het eerst een verslag van een project dat pas korte tijd door Suryodaya gesponsord wordt, het Francis Boy s home in Kochi. Ook voor het eerst is er een verslag van het Gurubhasa Internaat project in Assam, dat al jaren gesponsord wordt, maar waar nooit eerder uitgebreid verslag van gedaan is. Het leek ons goed, om deze keer wat meer aandacht te schenken aan De hulpverlening wordt gekenmerkt door direct persoonlijk contact en kleinschaligheid. Daardoor kunnen administratie- en operationele kosten laag gehouden worden. deze projecten. Ook passeren een paar oude bekenden de revue: het Emmausdorp en de scholengemeenschap in Hindupur. Recent is een nieuw project gestart voor een jaar dat ten goede komt aan een schoolopleiding voor kinderen met AIDS. St. Francis Boys Home Dit tehuis is in 1952 opgericht door de Nederlandse broeder Wilbert Smit, als opvangcentrum voor minder bevoorrechte wezen, drop-outs en straatkinderen. De meesten van hen zijn kinderen van vissers, dagloners en migranten. Ze zijn door hun ouders in de steek gelaten en werden naar het jongenshuis gebracht, omdat ze zich niet konden aanpassen aan de ongemakken, de ontberingen en het gebrek aan voedsel. Sindsdien hebben honderden jongeren via dit tehuis een betere toekomst gekregen. Velen van hen zijn nu goed terechtgekomen in het leven. De jongens studeren met enthousiasme en ze hebben in de gaten, dat ze voor zichzelf met een goede motivatie een mooie toekomst kunnen opbouwen. Dit is Animon. Hij verloor zijn ouders toen hij 5 jaar was. Hij kwam toen in het Boy s Home. Hij had veel psychische problemen. Daarin kreeg hij psychologische begeleiding. Daarnaast had hij moeite met spreken. Nu is hij een uitstekende leerling, die ook goed kan praten en communiceren met anderen. Hij wil in een vervolgstudie zijn droom realiseren om luchtvaarttechnicus te worden 2

3 Gurubhasa Hostel Assam Het dorp Gurubhasa ligt in de provincie Assam in het noordoosten van India in de Bongaigoan Regio. Deze regio heeft een oppervlak van 60 km 2. Er worden hier verschillende talen gesproken zoals Assamees, Bodo, Santali, Adavasi, Nepali, Bengali en Biharis. De samenleving in Assam is nog georganiseerd in stamverband. Leden van een stam wonen meestal in hetzelfde dorp of in dorpen vlak bij elkaar. Vaak liggen die dorpen in erg afgelegen en landelijk gebied zonder eigen vervoer. Er is geen gezondheidszorg, geen onderwijs en steeds dreigen er etnische conflicten. Door deze conflicten lijden de dorpelingen armoede en zijn ze ongeletterd. Door het gebrek aan gezondheidszorg verspreiden ziekten zich snel of worden niet tijdig behandeld. Daarnaast spelen er diverse andere problemen van meer maatschappelijke en economische aard. De dood wordt door deze mensen vaak geaccepteerd als een normaal fenomeen. Men overlijdt vaak aan ziekten zoals malaria, tyfus, tuberculose, alcoholisme, en drugsverslaving of door bittere armoede Er zijn intussen heel wat kinderen van dorpelingen naar school gegaan. Een aantal van deze kinderen heeft ouders en andere verwanten verloren. De meesten wonen in het internaat. Daar krijgen ze onderdak, voeding en scholing. Er zijn nogal wat zieke kinderen. Met name tuberculose komt in deze streek erg veel voor. Er wordt op toegezien dat deze kinderen hun medicatie daarvoor zorgvuldig innemen. De meeste leerlingen in het internaat doen het goed. De school schept voor deze kinderen de voorwaarden om van hun minderwaardigheidsgevoelens af te komen, waardoor ze een beter bestaan kunnen opbouwen. Om de leerlingen enthousiast te maken voor hun studie, worden er ook allerlei feesten op school gevierd zoals Bihu ( het oogstfeest van de provincie Assam), Diwali (het lichtjes feest in India), Children s Day (een spannende dag voor alle kinderen) en de viering van hun eigen verjaardag. Door al deze feesten leren de kinderen om te gaan met hun onderlinge verschillen en discriminatie van stammen, etnische conflicten en religieuze barrières te overwinnen. Ze vullen deze dagen op hun eigen creatieve manier in met zang, dans, koken en eten met elkaar en ze genieten met volle teugen van deze dagen. 3

4 Het geeft veel inspiratie, als je ziet hoe de jongere kinderen al dingen oppikken, die hun met hulp van ons allen geleerd worden, hoe ze het in het internaat naar hun zin kunnen hebben ook zonder aanwezigheid van de ouders, hoe ze steeds vooruit gaan met hun studie, en ook hoe ze zich morele waarden, discipline en goede manieren eigen maken In het verslag dat de school ons stuurde wordt een voorbeeld van een meisje met een uitstekende ontwikkeling vermeld. Zij komt met haar broertje uit een ver verwijderd bos gebied. Het huis is alleen te voet bereikbaar. Ook moet ze de rivier doorwaden omdat er geen brug aanwezig is. Het is een gok geweest om haar in het internaat op te nemen omdat ze bijna drie maanden niet naar huis kan vanwege het wild stromende water in de rivier. Haar ouders hebben haar helemaal aan de zorgen van het internaat toevertrouwd. Intussen is ze doorgestroomd naar klas 2. Ze heeft prima punten en ze spreekt al vloeiend Engels. Men overweegt om voor het komend jaar nog 3 kinderen op deze basis in het internaat op te nemen. Er zijn heel wat kinderen in deze regio met dezelfde moeilijkheden. De leidinggevenden van het internaat hopen dat zij met de steun van Suryodaya nog menige knop tot een mooie bloem mogen laten uitgroeien. En ze danken de donateurs hartelijk voor de reeds zoveel jaren verstrekte steun aan deze kinderen. Het Emmausdorp Deze gemeenschap telt 25 gezinnen waarvan minstens een van de leden hulpbehoevend is. Zij worden maandelijks op de eerst zaterdag voorzien van een maandrantsoen rijst. Er wordt naar hun problemen geluisterd door de medewerkers van Emmaus, en ze krijgen hulp bij het oplossen ervan. Als ze ziek zijn, komen ze naar de medische post en krijgen er medische zorg. Tevens krijgt een tiental arme, in de steek gelaten mensen elke dag een warme maaltijd. Zoals bv. Vallyamma, een weduwe met lepra. Zij heeft slechts één zoon, die alcoholist is en zich niet om zijn moeder bekommert. Zij moest haar eten bij elkaar bedelen. Zij krijgt nu ook steeds een warme maaltijd via Suryodaya. Ze woont op het terrein van Emmaus, in één van 4

5 de door Suryodaya gebouwde huizen. Daar wordt ze door de buren opgevangen. Zij heeft ons nadrukkelijk gevraagd haar dank over te brengen aan de donateurs van Suryodaya voor hun permanente steun. Scholengemeenschap Hindipur De stad Hindupur ligt in het arme zuiden van Andhra Pradesh, op 100 km van Bangalore. Dit gedeelte van Andhra is heel arm. Het merendeel van de bevolking leeft van de landbouw en is afhankelijk van de regen. Er zijn veel kleine dorpen. De kinderen uit de verder gelegen dorpen die onderwijs willen volgen verblijven vaak in een internaat en gaan alleen naar huis gedurende de vakanties. Dat internaatsleven is overigens geen luxe leventje en er moet hard gewerkt worden. De allerkleinsten bij hun eerste schooldag, een setje boeken en een impressie van het jongens internaat Hulp bieden aan kansarme kinderen heeft zin. Kinderen die van onze stichting hulp hebben ontvangen in de vorm van uniformen, maaltijden, boeken of in wat voor een vorm dan ook, zijn vaak erg dankbaar. Dankzij deze hulp hebben zij een opleiding kunnen afmaken en daardoor een betere positie in de Indiase maatschappij kunnen verwerven. In een van de rapporten die we dit jaar mochten ontvangen uit Neerlagunta vonden we onderstaand citaat: We have organized Alumni association, hundred students registered their names. On 26 th April, they have arranged get together program almost seventy five students were present. They invited sisters, tuition teachers and the present students. They welcomed with dance. They provided delicious lunch and conducted many games for the students and distributed prizes. They conducted a meeting and took different responsibilities like conducting the get together program for the coming year and they decided to contribute some financial help for the poorest of the poor those who go for higher education. Dit soort berichten zijn voor ons het bewijs dat het werk van de Stichting zin heeft en uiteindelijk zal resulteren in een zelfvoorzienende gemeenschap. Zover zijn we echter nog lang niet, zelfs niet na 25 jaar. 5

6 Financiën en Fondswerving Het totaal van de inkomsten bedroeg het afgelopen jaar ,86-. Aan bankkosten werd 214,15,- uitgegeven. Organisatiekosten heeft de Stichting Suryodaya niet, omdat alle bestuursleden deze kosten privé dragen. Suryodaya ondersteunde 15 projecten en hiermee was in totaal ,00- gemoeid. Een gedetailleerd financieel jaarverslag 2014 is vanaf mei 2015 beschikbaar en is op te vragen bij het secretariaat. Onze inkomsten komen van een vaste groep regelmatige donateurs. Daarnaast ontvangen we onregelmatig grotere bedragen van serviceclubs (zoals Rotary of Lions) en van bedrijven of Suryodaya is een echte charme stichting. In tegenstelling tot grote ngo's zijn alle projecten kleinschalig en worden ze lokaal door goede en bekende projectleiders bestuurd. Zo weten we zeker dat er geen geld verloren gaat aan bureaucratie. Fer van der Reijken OFM, bestuurslid stichtingen; zo ontvingen wij eind 2013 bericht dat de stichting Nolet een speciale bijdrage wil verlenen aan de vernieuwing en uitbreiding van een kliniek in Martalli. Particulieren dragen ook vaak extra bij vanwege bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum. Het afgelopen jaar is een bijzonder succesvolle actie gestart: de verkoop van schilderijen van de overleden kunstenares Josée Houtbraken, de zus van John. Graag ook willen wij vermelden dat nagenoeg alle donateurs zij vormen de financiële ruggengraat van het ondersteunende werk van onze stichting- hun bijdragen hebben gecontinueerd, ondanks de minder rooskleurige economische situatie. Dat is bemoedigend zeker in een tijd waarin onze regering de uitgaven voor internationale samenwerking en solidariteit vermindert. Financieel kunnen we spreken van een goed resultaat. Eind 2013 beschikten wij over een saldo van ,44. Hiermee zijn wij in staat de te verwachten uitgaven aan de reguliere projecten de komende jaren te voldoen. Wij behaalden daarmee onze doelstellingen: zekerheid bieden aan onze partners dat zij in elk geval twee jaar kunnen rekenen op onze steun, zelfs wanneer onze inkomsten zouden stoppen. Dus arme kinderen die nu dank zij Suryodaya op school kunnen blijven, kunnen rekenen op onze steun, ook al zouden wij met een terugval in inkomsten te maken krijgen. Maar, aangezien onze buffer, na aftrek van de te verwachten uitgaven voor 2014, voldoende zal zijn voor het voldoen aan onze reguliere verplichtingen in 2015 en 2016, zijn wij in staat voorzichtig enkele nieuwe projectverplichtingen aan te gaan. Op experimentele basis gaan we in 2014 hiermee aan de slag, in nauw overleg met onze partners in India. Daarbij blijft ons uitgangspunt dat de steun Arogyamma op bezoek in Otterthotti van Suryodaya direct ten goede moet komen aan het scheppen van kansen op goed onderwijs en / of werk voor kinderen afkomstig uit arme gezinnen. Suryodaya heeft een ANBI-erkenning. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting en dat voor legaten en erfenissen zeer gunstige belastingtarieven gelden. Periodieke giften hoeven sinds dit jaar niet meer via de notaris te lopen. Nu kan het door een handtekening te zetten op een standaardformulier van de Belastingdienst, door een bestuurslid van de Stichting en van de donateur. De donateur verplicht zich wel om minimaal 5 x in 5 opeenvolgende jaren een bedrag te doneren. Er is geen minimum voor het bedrag. Het totale bedrag mag dan drempelloos van de belastingen worden afgetrokken. 6

Voor wie is dit jaarverslag?

Voor wie is dit jaarverslag? Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Stichting Papoeajeugd naar school 49

Stichting Papoeajeugd naar school 49 Stichting Papoeajeugd naar school 49 nieuwsbrief mei 2011 Jeugd in Papua 25 jaar steun van PJNS 1 Voorwoord Voor u ligt de jubileum nieuwsbrief van PJNS. In deze nieuwsbrief staat natuurlijk veel over

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2012

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2012 HospitaalBroeders Jaarverslag 2012 1 Onze aanpak 2 Wat doen wij in Afrika? - Zorg - Voedsel - Onderwijs - Water 3 Onze middelen 4 Doen we het goed? 5 Waar willen we heen? 6 Jaarrekening 4 5 6 8 8 9 11

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers jaarverslag 2004 publieksversie Werkwijze Woord en Daad Van kostganger......tot kostwinner Aids raakt je Fietsen voor Afrika Betrokken ondernemers I n h o u d s o p g a v e Woord en Daad in één oogopslag

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Aktie Benin

Jaarverslag Stichting Aktie Benin Jaarverslag Stichting Aktie Benin 2 0 0 6-2 0 0 7 Postbus 1096 9701 BB Groningen Postbanknummer: 249053 Site: www.aktiebenin.nl E-mail: info@aktiebenin.nl Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is

Nadere informatie

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Jaarverslag 2010 1 VAN DE VOORZITTER Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Zoals u weet is het de missie van Stichting Amazone Kinderen om arme

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Working Women s hostel UWA. Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende twee organisaties:

Nieuwsbrief. Working Women s hostel UWA. Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende twee organisaties: Stichting Ketting-reactie ondersteunt de volgende twee organisaties: 1. Vision India Abayashram: een opvanghuis voor geestelijk verwarde vrouwen. 2. UWA-Bangalore Working women s hostel: een veilig huis

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000

Stichting Vesta. Jaarverslag. s-hertogenbosch. www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Stichting Vesta s-hertogenbosch Jaarverslag 2013 www.stichtingvesta.nl info@stichtingvesta.nl Triodos Bank 254615473 KvK 54080630 ANBI 851151000 Jaarverslag Stichting Vesta 2013 1 - Introductie Door de

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland

Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland Beleidsplan Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi Weert, januari 2015 Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland info@stichtingperamiho.nl www.moniquehelpt.nl KvK: 14116408

Nadere informatie

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens Kennismaking 1 Inhoudsopgave Wie zijn wij?... 3 Situatie Honduras... 4 ProNiño... 5 De organisatie ProNiño Honduras... 6 Opvangfases... 7 Activiteiten... 8 Produktaanbod... 10 Zakelijke partners en sponsors...

Nadere informatie

ZERO KAP MAGAZINE INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN.

ZERO KAP MAGAZINE INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN. ZERO KAP Jaargang Krediet voor internationale solidariteit MAGAZINE 1 nr 01 INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN ZERO-KAP

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

DE BRUG - Nieuwsbrief november 2011

DE BRUG - Nieuwsbrief november 2011 1 De bladeren vallen, het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Voor velen een periode om eens terug te blikken. En terwijl ik dit overdenk zie ik dat het buiten al weer donker wordt, terwijl het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2013 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1 Algemeen beleid... 1 Consolidatie

Nadere informatie

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung N I E U W S B R I E F Even voorstellen Guus Liqui Lung In deze nieuwsbrief stellen wij penningmeester Guus Liqui Lung aan u voor. Guus is Research engineer aan de Technische Unoversiteit Delft, 56 jaar

Nadere informatie