Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk"

Transcriptie

1 Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws & uitstapjes voor Utrechtse mantelzorgers Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Voorjaar

2 Team Mantelzorg Utrecht Steunpunt Mantelzorg Wat kan Steunpunt Mantelzorg Utrecht voor u betekenen? Inhoud Margriet Tiemersma Habiba Chrifi Ans van den Berg Pien Krolis Rob van Asch Zorgen voor de ander, dat doe je gewoon maar soms is een beetje hulp meer dan welkom. Steunpunt Mantelzorg biedt steun aan mantelzorgers en aan professionals. Wat is mantelzorg? Mantelzorgers bieden hulp aan iemand met wie ze een persoonlijke band hebben. Daarbij gaat het niet om alledaagse verzorging, zoals bijvoorbeeld voor een gezond kind. Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en intensief voor een naaste. Juist omdat mantelzorg uit liefde wordt gegeven, is het moeilijk om grenzen te stellen wanneer het te veel wordt. Toch is dat wel belangrijk. Als mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen, kunnen ze de zorg voor de ander beter volhouden. Lotgenotencontact Nederland telt ongeveer 1,7 miljoen mantelzorgers. Wilt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers? Bezoek dan eens onze gespreksgroepen of informatiebijeenkomsten. Als u zorgt voor iemand met dementie, kunt u ook terecht in de Utrechtse Alzheimer Café s of in het Alzheimer Theehuis. Op onze website vindt u onder Activiteiten een actueel overzicht van al deze bijeenkomsten. Even bijtanken Soms wilt u misschien even vrij zijn van de zorg. Wij organiseren ieder jaar de zogenaamde respijtdagen. Tijdens deze uitstapjes kunt u ontspannen en even loskomen van de zorgsituatie. Daarnaast organiseren we ieder jaar in november de Dag van de Mantelzorg. Tijdens deze dag zetten we zoveel mogelijk Utrechtse mantelzorgers in het zonnetje! Informatie, advies en hulp bij regeltaken Als mantelzorger heeft u te maken met veel papierwerk en procedures. Hebt u hierbij hulp nodig? Of hebt u vragen, bijvoorbeeld over financiële tegemoetkomingen, thuiszorg, zorgverlof, het persoonsgebonden budget of hulpmiddelen? Met dit soort vragen mag u ons altijd bellen. Soms verwijzen we u dan door naar het wijkteam van U Centraal bij u in de buurt. Deze wijkteams hebben ook inloopspreekuren waar u zo kunt binnenlopen. Ondersteunende gesprekken Langdurige zorg is soms zwaar. Wat doet het met uzelf? Hoe houdt u het vol? Wilt u er eens met iemand over praten? Voor een persoonlijk gesprek kunt u ook terecht bij de wijkteams van U Centraal. MantelMaggezien Bent u mantelzorger en wilt u dit tijdschrift en uitnodigingen voor onze activiteiten ontvangen? Geef dan uw naam en adres door aan het Steunpunt Mantelzorg. Graag noteren wij ook voor wie u zorgt en welke aandoening deze persoon heeft zodat wij u gerichte uitnodigingen kunnen sturen. Steunpunt Mantelzorg voor professionals en organisaties Steunpunt Mantelzorg Utrecht fungeert ook als lokaal kenniscentrum voor Utrechtse professionals. We bieden ondersteuning, kennisdeling en consultatie aan bijvoorbeeld ouderenadviseurs en praktijkondersteuners van huisartsen. Kort nieuws 4 Zorg en welzijn anno Van je familie moet je het hebben 6 Organisatie in beeld: Per Saldo 9 Utrechtse mantelzorgers vertellen 10 Mantelzorger en 12 Veranderingen in het Utrechtse welzijnswerk 14 AMWAHT 16 Terugblik Dag van de Mantelzorg 18 Agenda 19 In zorg en welzijn vinden ingrijpende veranderingen plaats. Wij vroegen Utrechtse mantelzorgers: wat betekent dit voor u? 16 6 Als iemand ziek wordt, heeft dat niet alleen gevolgen voor het leven van de patiënt. Voor de familie verandert er ook van alles. Wie neemt bijvoorbeeld de zorg op zich? Een interview en informatie. 10 Colofon Steunpunt Mantelzorg Utrecht Kromme Nieuwegracht HK Utrecht MantelMaggezien is een uitgave van Steunpunt Mantelzorg Utrecht, onderdeel van U Centraal. Het verschijnt tweemaal per jaar en is gratis voor alle mantelzorgers in de gemeente Utrecht. Jaargang 10, voorjaar 2014 Oplage: Steunpunt Mantelzorg Utrecht wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. Tekst: Eva-Maria den Balvert, Ans van den Berg, Annet Reusink, Ontwerp en lay-out: Puck Grafisch Ontwerp Drukwerk: Drukwerkconsultancy Foto s: Catharijneconvent, Nationale Beeldbank en Janita Sassen (cover) Mariska Hoencamp 2 MantelMaggezien 2 MantelMaggezien Steunpunt Mantelzorg Utrecht tel U Centraal (kijk voor adressen en spreekuren van de wijkteams onder tel Tijdens de AMWAHT opleiding leren (voornamelijk allochtone) mantelzorgsters hoe ze lotgenotengroepen moeten opzetten en begeleiden. Voor veel vrouwen is zo n bijeenkomst de enige manier om aan informatie te komen. Voorjaar

3 Kort nieuws nieuws Zorg en welzijn anno 2014 Nieuws Bijzondere tentoonstelling Vanaf 13 september 2014 kunt u in het Museum Catharijneconvent terecht voor een heel bijzondere tentoonstelling over naastenliefde. De expositie brengt de geschiedenis van de naastenliefde in Nederland in beeld, van de Middeleeuwen tot nu. Dat gebeurt niet op de manier waarop u dat verwacht in een museum. Naast het bekijken van indrukwekkende kunstwerken, kan de bezoeker ook in gesprek met levende objecten. Dit zijn ervaringsdeskundigen met een bijzonder of inspirerend verhaal. Het museum is nog op zoek naar deze levende objecten oftewel de mensen die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger. Lijkt het u wat om als ervaringsdeskundige mee te doen aan dit bijzondere project? Of hebt u geen tijd om levend object te zijn, maar wilt u wel graag uw verhaal delen met anderen? Kijk dan op of stuur een mail aan Marieke Wickham: Genezing van de blinde te Jericho (detail) Meester van de Manna-inzameling, ca Museum Catharijneconvent Utrecht Goed vertegenwoordigd Verliest degene voor wie u zorgt langzaam maar zeker de regie over zijn leven, bijvoorbeeld door dementie of psychiatrische problematiek? Dan kan het nodig zijn dat iemand hem of haar vertegenwoordigt bij het nemen van belangrijke beslissingen. Meestal wordt deze rol vervuld door een partner of naast familielid. Om als vertegenwoordiger te kunnen optreden moet soms het nodige worden geregeld. De nieuwe website is de wegwijzer als u te maken hebt met vertegenwoordiging van naasten die zelf niet (meer) wilsbekwaam zijn. Plusgids Utrecht De afgelopen tijd er van alles veranderd in de Utrechtse welzijnswereld. Oude organisaties zijn opgeheven, nieuwe opgericht, namen en telefoonnummers veranderd. Al deze veranderingen zijn verwerkt in de nieuwe Plusgids. Dit is de wegwijzer voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap en hun mantelzorgers in Utrecht. De gratis gids wordt verspreid via buurthuizen, woonzorgcentra, gezondheidscentra en bibliotheken in Utrecht. Ook kunnen mensen de Plusgids afhalen bij U Centraal aan het Pieterskerkhof 16 in Utrecht. Bikkels! Wassen, strijken, iemand uit bed halen en zorgen dat het eten op tafel staat. Niet het eerste waar je aan denkt bij een kind. Toch is het voor veel jonge mantelzorgers de dagelijkse werkelijkheid. Van 2 maart t/m 13 april wordt de tweede serie Bikkels uitgezonden bij Villa Achterwerk. In deze indrukwekkende serie maakt u telkens kennis met een andere bikkel die een naaste verzorgt. Iedere zondag om 9.35 uur op Nederland 3. Of via Evaluatie MantelMaggezien Wij danken u hartelijk voor het invullen van het evaluatieformulier dat bij het vorige MantelMaggezien zat. Het blijkt dat u met name de informatieve artikelen en nieuwsberichten waardeert. De bloemenbonnen zijn gegaan naar:a. Dam en de Zusters Augustinessen. Veranderingen in zorg en welzijn volgen elkaar in hoog tempo op. In MantelMaggezien proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden alles waarmee u als mantelzorger te maken hebt. Hieronder zetten we een aantal belangrijke wijzigingen in 2014 voor u op een rijtje. Eigen risico In 2014 is het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering verhoogd van 350 naar 360. Lagere inkomens worden via de zorgtoeslag gecompenseerd. Het verplicht eigen risico in de basisverzekering geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. WMO In Nederland kennen we de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Deze wet is erop gericht dat iedereen zolang mogelijk op een goede manier thuis kan blijven wonen en meedoet in de samenleving. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat professionals op het gebied van welzijn goed samenwerken om u te ondersteunen. Wel is het de bedoeling dat mensen (ook mantelzorgers!) steeds meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en van de hulp van vrijwilligers. Indien nodig kunt u bij de gemeentelijke WMO terecht voor huishoudelijke hulp (vanaf 2015 alleen voor mensen met een laag inkomen), hulpmiddelen in huis en hulp bij vervoer. Daarnaast heeft de gemeente wat extraatjes voor mensen met een laag inkomen: - de U-pas, waarmee mensen een bedrag krijgen voor sport, eettafels, schoolactiviteiten voor kinderen, bibliotheek, musea of cursussen. - reserveringstoeslag voor 65-plussers die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben - bijzondere bijstand voor bepaalde noodzakelijke kosten (lening / gift). In 2015 wordt de taak van de gemeente uitgebreid. Op pagina 14 en 15 kunt u meer lezen over deze veranderingen in het Utrechtse welzijnswerk. De WMO in Utrecht is bereikbaar op tel en via www. utrecht.nl/wmo Langer thuis wonen Ouderen met een lichte zorgvraag die na 1 januari 2014 zorg aanvragen, krijgen die ondersteuning voortaan thuis. In plaats van een zorgzwaartepakket 3 (ZZP VV3) krijgen zij een indicatie voor thuiszorg. Deze mensen kunnen als dat nodig is gebruik maken van voorzieningen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zie hiernaast). Heeft u al een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1 of 2)? Dan verandert er voor u niets. Bijstand & mantelzorg. Volgens nieuwe, strengere regels moeten bijstandsgerechtigden straks een iets terugdoen voor de uitkering die ze ontvangen. Tijdens de bespreking van deze nieuwe bijstandsregels in december jl. verklaarde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken dat mantelzorg zonder meer wordt geaccepteerd als tegenprestatie. Betaling Pgb Ontvangt u een persoonsgebonden budget (pgb)? In de loop van 2014 wordt het zogenaamde trekkingsrecht ingevoerd. Het zorgkantoor maakt het persoonsgebonden budget dan over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt uw zorgverleners nadat de budgethouder daartoe opdracht heeft gegeven. De overheid voert het trekkingsrecht geleidelijk in. In de eerste maanden van 2014 wordt het systeem getest. In de loop van 2014 hoort u wanneer het systeem voor u gaat gelden. Uw zorgkantoor laat u dit minstens twee maanden van tevoren weten. Per 1 januari 2015 geldt voor iedere pgb-houder het trekkingsrecht. Kortdurende herstelzorg aangepast Vanaf 1 januari 2014 konden patiënten voor kortdurend herstel na een ziekenhuisopname niet meer naar een verzorgingshuis. Hierdoor ontstonden onmiddellijk problemen in de doorstroom vanuit de ziekenhuizen. Staatssecretaris Van Rijn heeft de maatregel daarom aangepast. Kortdurende herstelzorg in verzorgingshuizen is vanaf half februari weer mogelijk voor maximaal drie maanden. Het gaat om een tijdelijke maatregel, voorlopig alleen voor Met ingang van 2015 vinden opnieuw ingrijpende veranderingen plaats op het gebied van (vergoeding van) zorg en welzijn. Hierover leest u meer in het najaarsnummer van MantelMaggezien 4 MantelMaggezien Voorjaar

4 Van je familie moet je het (niet) hebben Als iemand ziek wordt, heeft dat niet alleen gevolgen voor het leven van de patiënt. Voor de familie verandert er ook van alles. Wie neemt bijvoorbeeld de zorg op zich? En wat moet je doen als die (mantel)zorgtaken niet eerlijk verdeeld zijn? Het verhaal van Esther en advies hoe je moet omgaan met lastige familiekwesties in tijden van zorg. thema Esther (37): Zo op het oog kom ik uit een gewoon, goed gezin. Vader werkte hard, moeder was thuis voor de kinderen. Mijn zus en ik hebben allebei keurig gestudeerd. Hoewel alles volgens het boekje ging, kijk ik met gemengde gevoelens terug op mijn jeugd. We waren niet echt een warm gezin. Het was altijd meestal stil bij ons thuis, zeker als mijn vader er was. Hij verafschuwde herrie en mijn moeder deed alles om het hem naar de zin te maken. Geboortedorp Mijn zus en ik gingen allebei jong het huis uit. Zij verhuisde naar het zuiden des lands om daar te gaan studeren en moeilijker maar zorgde nog gewoon goed voor zichzelf en voor mijn vader. Vanaf het begin heeft mijn vader niet echt willen zien dat er wat aan de hand was met mijn moeder. Praten over zijn gevoelens deed hij sowieso nooit. Problemen bestonden voor hem eenvoudigweg niet, ook niet toen het twee jaar geleden ineens snel bergafwaarts ging met mijn moeder. Ze klaagde nooit en vroeg niet om hulp, maar het was overduidelijk dat ze steeds minder kon. Zo kwamen haar taken een voor een op mijn bord terecht. Het begon met boodschappen doen en de was, maar al snel lukte koken en schoonmaken ook niet meer. Geen Huishoudster Natuurlijk heb ik in die periode meermalen mijn zus gebeld. In het afgelopen jaar is ze welgeteld twee keer langsgekomen. Ik herinner me nog dat mijn vader tijdens een van die bezoeken euforisch was over een boek dat ze voor hem meebracht. Een boek! Moet je kijken wat ik daar dag in dag uit binnenbracht... Ik voelde me bijna de huishoudster. Aan de ene kant was ik woedend. Ik voelde me zo in de steek gelaten. Mijn eigen gezin, mijn baan ik was continu aan het puzzelen om voor alle partijen te voldoen. Tijd voor mezelf had ik praktisch niet. En wat deed zij? Niets. Haar luxe, georganiseerde leventje Ik had het zo graag samen met mijn zus gedaan vond na haar studie een mooie baan. Ze trouwde en kreeg twee kinderen. Zelf ben ik ook getrouwd, wij hebben drie kinderen. Ik ben altijd in mijn geboortedorp blijven wonen; mijn man komt hier ook vandaan. Hoewel mijn zus en ik geen hekel aan elkaar hebben, zoeken we elkaar ook niet op. We zijn altijd al verschillende types geweest. Zij is heel ambitieus; haar werk gaat voor alles. Haar zoons gaan vier dagen per week naar de crèche; daar heeft ze helemaal geen moeite mee. Ik houd ook van mijn werk, maar voor mij is mijn privéleven toch altijd nog net een tikkie belangrijker. Bergafwaarts De problemen begonnen vijf jaar geleden toen mijn moeder de diagnose MS (multiple sclerose) kreeg. In het begin viel het nog wel mee. Ze liep wat probleem, ik deed het allemaal graag. Maar wat mij wel dwarszat, was dat er nog steeds nergens over gepraat werd. Keer op keer probeerde ik de kwestie aan te kaarten bij mij vader. Het was alsof ik tegen een muur praatte. Hij reageerde gewoon niet. Behalve als ik opperde hulp in te schakelen; dan werd hij furieus. Geen vreemden in zijn huis en daarmee basta. Intussen had mijn moeder meer zorg nodig dan ik haar kon bieden. Met drie kleine kinderen en een baan kon ik onmogelijk 24 uur per dag voor haar klaarstaan. Dat was eigenlijk wel nodig. Aankleden lukte niet meer en ze viel steeds vaker. Telkens als ik langsging, was ik bang voor wat ik zou aantreffen. Op haar slechte dagen lag ze s middags soms nog in bed. ging gewoon door, terwijl ik de hete kolen uit het vuur kon halen. Aan de andere kant wist ik: mijn zus bedoelt het niet kwaad. Het is geen onwil, maar onvermogen. Ze ís gewoon zo; ze lijkt op mijn vader. Problemen wil ze niet zien, dus op een of andere wonderlijke manier drong de ernst van deze verdrietige situatie ook niet echt tot haar door. Als ik haar dat probeerde uit te leggen, reageerde ze uitsluitend met praktische oplossingen. Zei: Daar heb je toch professionals voor? Niks van papa aantrekken. Gewoon thuiszorg inschakelen. Misschien had ze gelijk, maar het was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Via de huisarts is het me uiteindelijk gelukt mijn vader over te halen om hulp van buitenaf te accepteren. Gek genoeg was hij er binnen de kortste keren aan gewend om mensen van de thuiszorg over de vloer te 6 MantelMaggezien Voorjaar

5 Organisatie in beeld: Per Saldo hebben. Hij houdt gewoon niet van veranderingen, dat is het. Voor mij is het een enorme opluchting om te weten dat er nu goed voor mijn moeder gezorgd wordt. Ik kom langzamerhand weer toe aan mijn eigen dingen. Fijn, maar ook moeilijk. Nu ik niet meer de hele dag aan het rennen ben, komt er ruimte vrij voor emoties. Het is niet eens zozeer teleurstelling of boosheid over alles wat er gebeurd is. Ik voel vooral verdriet. De zorg voor mijn moeder ik had het had zo graag samen met mijn zus gedaan. Geïnterviewde vertelt haar verhaal onder een andere naam; Esther is een pseudoniem. Haar luxe, georganiseerde leventje ging gewoon door, terwijl ik de hete kolen uit het vuur kon halen Expertisecentrum Familiezorg Klaartje van Montfort is directeur van het Expertisecentrum Familiezorg: Als iemand ziek wordt, heeft dat voor de familie vaak grote gevolgen. Zowel op emotioneel, praktisch als financieel gebied moet er van alles gereorganiseerd worden. Zeker als er sprake is van intensieve zorg, verloopt dat niet altijd zonder slag of stoot. Vrijwel alle mantelzorgers die bij ons aankloppen, zoeken hulp bij het regelen van de zorg. Wij zien véél mantelzorgers zoals Esther. Ze draaien alleen op voor de zorg en dreigen overbelast te raken. Is er een verklaring voor dat deze situatie zo vaak voorkomt? Gemakzucht, een drukke baan, karakter; het kan allemaal een rol spelen bij de verdeling van de taken. Maar de reden waarom iemand het laat afweten, is eigenlijk niet eens zo heel belangrijk. Waar het om gaat, is dat je je realiseert dat het meestal niet gaat om een nieuwe situatie. De positie die je hebt in het gezin, ontstaat al in je jeugd. Vanwege de mantelzorg-situatie worden de onderlinge relaties wél ineens pijnlijk duidelijk. Wat kun je doen als je toch iets wilt veranderen aan je positie binnen het gezin? Mensen die het gevoel hebben dat ze alleen opdraaien voor de zorg zijn vaak boos. Heel boos. Dat is begrijpelijk en je moet die woede ook uiten. Maar het brengt je geen stap dichter bij de oplossing. De enige manier om iets te veranderen is: de situatie bespreekbaar maken. Praten. Vertel je familie wat je op je hart hebt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen vinden het inderdaad ingewikkeld om écht met elkaar in gesprek te gaan. Soms zijn ze bang voor hun eigen emoties of ze komen uit een familie waar mensen niet gewend zijn om met elkaar te praten. Vaak helpt het al enorm om niet met het beschuldigende vingertje te wijzen. Houd het bij jezelf. Zeg niet: jullie laten me in de steek. Maar: voor mij is dit een moeilijke situatie. Ik wil samen met jullie naar een oplossing zoeken. Als dat niet werkt, adviseer ik mensen met klem om hulp te zoeken. Denk niet: mijn familie is nu eenmaal zo. Ik moet de situatie maar accepteren want er is toch niks aan te doen. In bijna alle gevallen is er wél wat aan te doen. Je kunt het alleen zelf niet meer zien omdat je tot over je oren in de ellende zit. Een hulpverlener helpt je afstand te nemen waardoor je oog krijgt voor nieuwe mogelijkheden. Maar dan moet je familie wel openstaan voor die nieuwe mogelijkheden. Familieleden zijn het meestal over een ding wél eens: degene die ziek is, moet goede zorg krijgen. Wij zien dat mensen elkaar in dat gemeenschappelijke doel uiteindelijk vrijwel altijd vinden. Dáár zit de opening tot gesprek. Komt u er met uw familie niet uit en hebt u behoefte aan hulp of advies? In uw wijk kunt u terecht bij de sociaal werkers van U Centraal. Kijk voor meer informatie op of bel Heeft u zorg nodig? Dan kunt u hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ of de gemeente. Als u inderdaad recht heeft op zorg, kunt u kiezen voor Zorg in Natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb). Bij Zorg in Natura komt er een professional van een thuiszorgorganisatie bij u langs. Als u kiest voor een pgb beslist u zelf wie voor u gaat zorgen en regelt u de betaling hiervan ook zelf. Belangenvereniging Per Saldo helpt daarbij. Stans Damen werkt nu 5 jaar bij Per Saldo. Ze kijkt terug op een roerige periode en het einde van de onrust lijkt nog niet in zicht. Stans: Een paar jaar geleden werd het pgb helemaal afgeschaft. Daarna kwam het pgb weer terug. Nu kan iedereen die recht heeft op zorg, weer een pgb aanvragen. Tot zover is het nog simpel. Wat het tegenwoordig zo ingewikkeld maakt, is dat dat de toegang tot zorg voortdurend verandert. Wie vorig jaar nog recht had op zorg, is daar nu soms ineens deels zelf verantwoordelijk voor. En volgend jaar is het wéér anders, want dan worden grote hervormingen doorgevoerd. Het gevolg van al deze veranderingen is volgens Stans dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Bij Per Saldo zien we dat mensen in de war raken van al die wijzigingen. Het nare is dat ze vaak te kampen hebben met ziekte. Ze hebben al grote zorgen en dan moeten ook nog eens strijd leveren voor goede zorg. Veel mensen verliezen hierdoor de moed. Ze krijgen een soort gelatenheid over zich. Zo van: het zal allemaal wel, laat maar zitten. Begrijpelijk, vind ik. Vanwege de situatie waarin ze zitten, kunnen ze soms niet eens een week vooruit kijken. Laat staan dat ze op lange termijn dingen kunnen overzien. Maar het is ook jammer. Mensen lopen soms hulp mis waarmee hun leven een stuk aangenamer zou zijn. Waardevol instrument Per Saldo ondersteunt haar leden zo goed mogelijk in de zoektocht naar financiering en hulp. We proberen voor hen het bos door de bomen zichtbaar te maken, zegt Stans. Naast individuele hulpverlening zijn we ook actief op politiek niveau. Achter de schermen zijn we keihard bezig om het pgb zo goed mogelijk overeind te houden in de hervormingen. Landelijk, bij de zorgverzekeraars en in de gemeenteraden laten wij politici zien wat voor een waardevol instrument het pgb is. Stans ziet om zich heen veel mensen die enorm gebaat zijn bij een pgb. Met een pgb kun je zelf je zorgverleners uitkiezen, vertelt ze. Daarbij is jouw agenda het uitgangspunt. In overleg zet je mensen in op de momenten dat jij ze nodig hebt. Dat levert vrijheid en zelfstandigheid op. Neem bijvoorbeeld mijn collega Hans. Hij heeft een hoge dwarslaesie. Als hij s ochtends in Utrecht een cursus moet geven, moet hij om 5 uur zijn bed uit. Vind jij maar eens een thuiszorgorganisatie die je op zo n tijdstip helpt! Daarom heeft Hans een pgb. Hiermee betaalt hij een begeleider die bij hem in de straat woont en hem s ochtends op weg helpt. Ideaal. Een ander voorbeeld. Voor een kind met autisme is het heel vervelend en onrustig als er telkens andere begeleiders over de vloer komen. Met een pgp kan zo n gezin zelf een vaste begeleider regelen. Informatie Als u geen lid bent van Per Saldo kunt u uw vragen over pgp eenmalig voorleggen aan een consulent van Per Saldo. De organisatie is van maandag t/m donderdag bereikbaar van tot uur op ( 0,20 per minuut). Leden hebben bij Per Saldo een streepje voor. Zij kunnen deelnemen aan cursussen en workshops en aanspraak maken op persoonlijke begeleiding van een consulent. Voor 45,50 per jaar kunt u lid worden. Wilt u gebruik maken van het aanbod van Per Saldo? Dan is het wel noodzakelijk dat u het beheren van een pgb goed onder de knie hebt. Habiba Chrifi of Ans van den Berg van het Steunpunt Mantelzorg kunnen u ook meer vertellen over alles wat er komt kijken bij het beheren van een pgb. In beeld 8 MantelMaggezien Voorjaar

6 Roerige tijden Het zal u niet ontgaan zijn: in zorg en welzijn vinden momenteel ingrijpende veranderingen plaats. De afgelopen tijd vroegen we Utrechtse mantelzorgers: wat betekent dit voor u? Ik zag laatst op tv een vrouw met een handicap die van de gemeente te horen kreeg dat haar hulphond wel huishoudelijke klusjes kon gaan doen. Nou vráág ik je Ze verzinnen tegenwoordig de gekste dingen om te bezuinigen! In ons huis moeten hoognodig een paar dingen worden aangepast. Waar moet ik dat aanvragen? Ik zie door de bomen het bos niet meer. Laatst had ik een sociaal werker over de vloer. Hij was zelf ook een beetje hoteldebotel door al die veranderingen. Ik hoop dat ik in de toekomst voor hulp nog terecht kan bij echte mensen. Voor computers ben ik te oud en te bibberig. De buurman stelde voor om samen het onkruid te wieden. Mijn tuintje ziet er weer piekfijn uit en het was nog gezellig ook. De situatie groeide me boven het hoofd. Uiteindelijk heb ik besloten mijn zoon om hulp te vragen. Hij reageerde heel enthousiast. Dat had ik nooit verwacht. Iedereen heeft het opeens over Eigen Kracht. Kan iemand mij vertellen hoe je je sterk moet voelen als je tot over je oren in de schulden zit? Eigenlijk vind ik het niet langer verantwoord dat mijn man nog thuis woont. Ik ben gewoon te oud om hem te verzorgen. Maar ja, waar moet hij heen? Die vrouw aan de telefoon zei dat ik mijn kinderen om hulp moest vragen. Zij hebben toch ook geen tijd? Iedere dinsdagmiddag komt hier een vrijwilliger om met mijn vrouw te wandelen. Ik vind het heerlijk dat ik dan even mijn gang kan gaan. 10 MantelMaggezien Voorjaar

7 Mantelzorger en nog steeds gelukkig getrouwd! Interview NAAM: Ineke Ludikhuize (57) Privé: Getrouwd, een volwassen zoon (uit een eerdere relatie) Zorgt voor: Haar echtgenoot Willem (91) Wim was al in de 70 toen wij een relatie kregen. Hij heeft me destijds keer op keer gewaarschuwd: Ineke, doe dit nou niet. Nog even en dan moet je voor me zorgen. Ik zat daar niet zo mee. Je weet nooit hoe het loopt. Bovendien was het in het begin ook best handig, zo n oudere man. Wim was al met pensioen. Hij had dus alle ruimte om voor mijn - toen nog jonge - kind te zorgen. In die tijd kon ik rustig werken. Werkt: Was directeur. Heeft vorig jaar ontslag genomen om voor haar man te zorgen. Mooi Nu is Wim 91. Hij is licht krakkemikkig. Overdag scharrelt hij wat door het huis en doet zijn dingen. Hij is snel moe. In organisatie Passage en deed daarnaast vrijwilligerswerk. Al met al had ik een druk leven. Dat beviel me prima totdat het met Wim bergafwaarts ging. Zoiets gaat geleidelijk. Als ik thuiskwam, trof ik de sporen van de dag aan. Een bordje hier, een hoopje kleren daar hij zag ook niet meer dat er dingen op de grond vielen. Soms moest hij naar een arts in het ziekenhuis. Dan nam hij zijn IPad mee zodat hij het gesprek kon opnemen. Als we s avonds de opname samen afluisterden, bleek vaak dat hij lang niet alles had geregistreerd wat er gezegd was. Langzaam maar zeker werd mij duidelijk: dit gaat zo niet langer. Hij heeft meer hulp nodig. We als mediator en ik schrijf een inspiratieboek voor mantelzorgers. Deze dingen komen bijna als vanzelf op mijn pad - wat voor mij bevestigt dat ik een goed besluit heb genomen. Tot nu toe heb ik geen moment spijt gehad. Ik realiseer me wel dat ik gemakkelijk praten heb. Wim is gezegend met een goed verstand en hij gaat mee met de tijd. We hebben nog steeds een heel leuk huwelijk al verandert het fysieke aspect natuurlijk wel. Mensen praten niet zo gemakkelijk over seksualiteit. Ik vind het belangrijk om daar open over te zijn. Seksueel gezien is het op een dag afgelopen, maar op gebied van intimiteit en nabijheid komen wij Met de liefde tussen ons is het beslist nog niet gedaan het dagelijks leven is hij bij zo n beetje alles op mij aangewezen. Ik bereid zijn eten op een speciale manier zodat het wat gemakkelijker naar binnen glijdt. Aankleden en douchen kan hij zelf, maar dat kost hem uren. Hij wordt daar doodmoe van, dus het is gewoon handiger als ik hem help. Of ik het zwaar vind? Welnee. Totaal niet. Ik weet al heel lang dat Wim waarschijnlijk als eerste van ons tweeën gaat. Om hem nu op een fijne manier naar zijn einde te begeleiden, dat is toch niet tragisch? Integendeel. Ik vind het juist heel mooi om deze fase samen te beleven. Een stapje terug Tot vorig jaar werkte ik vier dagen per week. Ik was directeur bij vrouwen hadden natuurlijk thuiszorg kunnen inschakelen, maar dat wilde ik niet. Waarom zouden iemand inhuren als ik het werk ook kan doen? Ik besloot mijn baan op te zeggen. Wim was het daar beslist niet mee eens. Straks sta je met lege handen, zei hij. Dat is waar. We leven nu van zijn pensioen, maar als hij er straks niet meer is, heb ik inderdaad niets meer. Toch maak ik me daar niet druk om. Ik heb in mijn leven wel vaker moeten rondkomen van heel weinig geld. Een stapje terug doen, is voor mij geen probleem. Intimiteit en nabijheid Stoppen met werken beschouw ik vooral als een nieuwe kans. Naast de zorg voor Wim volg ik nu een opleiding niets tekort. Sterker nog: we raken elkaar meer aan dan ooit! Vanwege de verzorging kan dat namelijk niet anders. En het heeft ook wel wat, op deze manier. Ik bedoel: je kunt iemand clean onder de douche zetten. Wassen, spoelen en klaar. Wij doen dat anders. Wij maken samen van zo n wasbeurt iets fijns. Met de liefde tussen ons is het beslist nog niet gedaan. Foto s: Janita Sassen, Amersfoort Bent u mantelzorger en wilt u ook in deze rubriek vertellen hoe u de zorg combineert met de rest van uw leven? Bel of mail ons dan! Ans van den Berg, tel MantelMaggezien Voorjaar

8 Zorg & welzijn voor Utrechtse mantelzorgers Veranderingen in 2014 en 2015 thema Dit jaar zult u er veel over horen: de overgang van zorgtaken van de overheid en provincie naar de gemeenten. Wat betekent dit voor Utrechtse mantelzorgers? U krijgt antwoord op veel gestelde vragen. We zetten ook vast voor u op een rijtje hoe het in de nabije toekomst in Utrecht geregeld is op het gebied van zorg en welzijn. Ik heb het soms best moeilijk met de zorg voor mijn zieke partner. Graag zou ik hierover met iemand willen praten. Hoe houd ik het vol? Dat vraagt bijna iedere mantelzorger zich weleens af. Met deze vraag kon u altijd aankloppen bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht. Dat mag nog steeds. Maar u kunt nu ook in uw eigen wijk terecht bij U Centraal*. In diverse wijken van Utrecht houden sociaal werkers van U Centraal regelmatig spreekuren. In 2015 worden de taken van de wijkteams overgenomen door buurteams. Een buurtteam is een team van hulpverleners met kennis en ervaring op verschillende gebieden. In sommige wijken is al een buurtteam actief. Als dat in uw wijk het geval is, dan zal U Centraal u naar het buurtteam doorverwijzen. Ik heb hulp en advies nodig bij het regelen van mijn geldzaken. Waar kan ik terecht? Met vragen over geldzaken, zoals bijvoorbeeld een pgb, belastingaangifte of toeslagen, kunt u ook aankloppen bij U Centraal*. Uw sociaal werker helpt u verder en vult indien nodig samen met u de benodigde papieren in. U Centraal kan u ook in contact brengen met een vrijwilliger van het Steunpunt Mantelzorg die u onder bepaalde voorwaarden tijdelijk kan helpen met de pgb-verantwoording. Hoewel iedereen heel lief is, merk ik dat mensen in mijn omgeving mijn situatie niet echt begrijpen. Graag zou ik ervaringen willen uitwisselen met andere mantelzorgers. Zij snappen misschien wél wat ik meemaak. Hoe kom ik met lotgenoten in contact? Steunpunt Mantelzorg Utrecht blijft gewoon groepen, voorlichtingen en activiteiten voor mantelzorgers organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de Dag van de Mantelzorg, gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel of dementie. De jaarlijkse respijtdagen blijven ook op het programma staan. Hier kunt u even lekker ontspannen en krijgt u bovendien advies. Als u bij ons staat ingeschreven, dan ontvangt u automatisch een uitnodiging. Wilt u zich inschrijven? Mail dan naar en vermeld naam, adres, telefoonnummer, , geboortedatum, voor wie u zorgt en wat deze persoon heeft. MEER INFORMATIE Wilt u meer informatie over de adressen en spreekuren van het buurt- of wijkteam bij u in de buurt? Kijk dan op of bel het centrale nummer Jongeren (tot 27 jaar) en gezinnen kunnen voor hulp en advies terecht bij JES 030. Kijk op mail of bel De zorg gaat 7 dagen per week door. Ik snak naar een beetje tijd voor mezelf. Als u behoefte hebt aan ondersteuning kunt u in uw eigen wijk terecht bij de sociaal werker van U Centraal*. Hij of zij kan u adviseren over de mogelijkheden op het gebied van thuiszorg, dagopvang, logeeropvang of een bezoekvrijwilliger. Zoekt u een bezoekvrijwilliger voor iemand met dementie, dan kunt u ook contact opnemen met de Bezoekdienst van U Centraal, of We moeten een traplift in ons huis. Waar kan ik dat aanvragen? Voorzieningen en hulpmiddelen zoals een traplift, een pasje voor de regiotaxi of hulp bij het huishouden kunt u rechtstreeks aanvragen bij de gemeente Utrecht. Meer informatie vindt u op Heeft u geen internet, dan kunt u ook tijdens kantooruren een papieren aanvraagformulier aanvragen via Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, dan kunt u terecht bij U Centraal. Het Utrechtse Model Vanaf 2015 zijn gemeenten voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de zorg aan volwassenen, ouderen en de jeugdzorg. Elke gemeente vult dat weer anders in. Utrecht heeft Het Utrechtse Model ontwikkeld. In dat model wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten zorg. 1. De stad (volwassenen) en Gewoon opvoeden (jeugd) Het levenspad is zelden eenvoudig. Iedereen komt onderweg kronkels en kruispunten tegen. We komen dus ook allemaal weleens op een punt dat we even niet meer weten hoe het verder moet. Gelukkig zijn er dan mensen die ons de weg kunnen wijzen. U kunt hierbij denken aan leerkrachten op school, familie, vrienden, buren en ook aan de sociaal makelaars in het buurthuis. Met wat (eenvoudige) hulp en tips kunnen we weer verder. Deze soort hulp heet In het Utrechtse model voor volwassenen De stad en bij de jeugd Gewoon opvoeden. De stad en Gewoon opvoeden zijn de wat lichtere vormen van hulp die iedereen op z n tijd nodig heeft. 2. Basiszorg Soms gebeurt zoveel tegelijk in het leven dat we tijdelijk hulp nodig hebben van een professional. De hulpverlener denkt mee, adviseert en helpt om dingen te regelen. Ondertussen blijven we wél zelf verantwoordelijk voor ons eigen leven en houden we zelf de regie. Deze soort zorg heet in het Utrechtse model de Basiszorg. Mensen die u in de basiszorg tegenkomt, zijn de huisarts en de sociaal werker. Voor basiszorg is geen indicatie nodig. U kunt gewoon binnenlopen of bellen. foto: Nationale Beeldbank 3. Aanvullende zorg De hulpverleners in de basiszorg proberen u zo goed mogelijk te helpen. Als blijkt dat u meer hulp nodig heeft, dan bekijken zij samen met u wat er nodig is en regelen de indicatie voor meer zorg. In het Utrechtse model noemen we dit Aanvullende zorg. Hierbij kunt u denken aan dagverzorging, (medische) thuiszorg of opname in een zorginstelling. De gedachte achter het Utrechtse model is dat er een einde komt aan alle verschillende loketjes. De huisarts en/ of de sociaal werker zijn uw contactpersoon en helpen u verder. Het model is er ook op gericht de kosten van de zorg in de hand te houden. De basiszorg vangt zoveel mogelijk op, waardoor de (dure) aanvullende zorg alleen wordt ingezet als het echt nodig is. 14 MantelMaggezien Voorjaar

9 Kennis en ervaring delen bij AMWAHT Bij mijn familie kan ik mijn verhalen niet kwijt. Bij lotgenoten durf ik wel te zeggen wat ik echt voel. Ik wil mijn kennis graag doorgeven aan andere mantelzorgers Onlangs ging bij het Steunpunt Mantelzorg Utrecht weer een AMWAHT-opleiding van start. AMWAHT staat voor: Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. De cursisten leren hoe ze lotgenotengroepen moeten opzetten en begeleiden. Iedere week komt een groep enthousiaste vrouwen bijeen. Een impressie van een vrolijke ochtend met een serieuze ondertoon. De deelneemsters vertellen Op de AMWAHT cursus heb ik geleerd dat zorgen voor een ander begint bij goed zorgen voor jezelf. We doen bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen Alleen als je goed bent voor jezelf, blijf je sterk genoeg om het vol te houden. Ik zorg voor een kennis. Toen ik het moeilijk had, heeft hij me goed geholpen. Nu hij zelf ziek en oud is, ben ik er voor hem. Ik kook iedere dag zijn eten en help hem bij de dagelijkse verzorging. Voor mij is dat geen probleem. Ik houd ervan om mensen te helpen. Op die manier help ik ook mezelf. Om me heen zie ik soms vrouwen die veel medicijnen slikken en eigenlijk alleen nog maar op de bank liggen. Zo wil ik niet leven. Ik voel me gelukkig als ik actief ben en iets voor mensen kan betekenen. Dat kan alleen als je de taal kent. Daarom hoop ik bij AMWAHT ook wat te leren over de Nederlandse taal. Ik ben nu 40 jaar. Al meer dan de helft van mijn leven zorg ik voor anderen. Eerst voor mijn schoonouders. Nu voor mijn eigen moeder en voor mijn kinderen. Ik heb vier kinderen; twee van hen hebben een verstandelijke beperking. Mijn moeder heeft Alzheimer. Dat hebben we pas kort geleden ontdekt, maar ik denk dat ze het al veel langer heeft. Je kunt haar geen moment meer alleen laten. Ze wordt steeds agressiever. Het is zwaar voor mijn vader, hij kan dit niet alleen. Mijn broer en zus helpen ook, maar de zorg komt vooral op mij neer. Logisch, want mijn ouders wonen bij mij in de straat. Ik vind het goed hoor, om voor iedereen te zorgen, maar ik ben wel kapot. Iedere avond val ik op de bank in slaap. Al 20 jaar lang ben ik alleen maar aan het uitladen. Inladen, daar komt het niet van. Op de AMWAHT cursus kan ik wel inladen. Voor het eerst in jaren doe ik iets voor mezelf. Ik leer bij AMWAHT dat je ook nee kunt zeggen. Of iemand anders kunt vragen om ook eens iets te doen. Ik vind dat nog heel moeilijk. Als ik bijvoorbeeld mijn zus vraag om iets voor mijn moeder te doen, voel ik me meteen schuldig. Of ik ben bang dat ze het niet goed doet. Toch zal ik het moeten leren. Anders houd ik het zelf niet vol. En áls ik het geleerd heb, dan wil ik mijn kennis graag doorgeven aan andere mantelzorgers. Het is zo belangrijk om elkaar te helpen in deze situatie. Ik zit dag in dag uit in op mijn eentje in een moeilijke situatie. Dan ga je op een gegeven moment echt denken dat je de enige bent. Bij AMWAHT hoor ik verhalen van vrouwen die het net Voor veel vrouwen van mijn leeftijd is een cursus als deze de enige manier om aan informatie te komen. zo zwaar hebben als ik. Of soms nog zwaarder. Het is zo fijn om te weten dat ik niet alleen op de wereld ben. Bij AMWAHT krijg ik informatie over allerlei onderwerpen. Ik leer bijvoorbeeld over ziektebeelden en aandoeningen: ADHD, schizofrenie maar ook suikerziekte, de ziekte van CROHN en Alzheimer. Veel dingen hoor ik voor het eerst. Hoe zou ik het moeten weten? Ik lees geen tijdschriften en internet. Dat kunnen mijn kinderen misschien, maar ik niet. Ik wil alles wat ik hier leer heel graag doorvertellen aan andere vrouwen. Voor veel vrouwen van mijn leeftijd is zo n cursus de enige manier om aan informatie te komen. Ik denk heel vaak: ik moet wel voor iedereen zorgen. Ik heb geen keuze. Mijn ouders vinden dat ook. Zij willen gewoon het liefste dat ik voor ze zorg. Maar bij AMWAHT leer ik nu toch om af en toe grenzen te trekken. Voor mezelf op te komen. Of het lukt om het ook thuis te doen? Ik weet het niet. Maar ik ga het in elk geval proberen. Bij mijn familie kan ik mijn verhalen niet kwijt. Bij lotgenoten durf ik wel te zeggen wat ik echt voel. Ik heb daar zoveel aan gehad. Ik wil dit ook graag aan anderen geven. Ik hoop in de toekomst nog heel veel groepen mantelzorgers te begeleiden. AMWAHT Bij AMWAHT krijgen de vrouwen een half jaar theorie. Daarna lopen ze stage en krijgen een praktijkopdracht. In de hele stad Utrecht organiseren ze bijeenkomsten voor allochtone mantelzorgers. Het doel van de opleiding is om mantelzorgers te werven en te leren hoe je een groep lotgenoten begeleidt. De opleiding wordt in juni afgesloten met een certificaat. Daarmee kunnen de vrouwen (als vrijwilliger) aan de slag. Ik ben nu 40 jaar. Al meer dan de helft van mijn leven zorg ik voor anderen 16 MantelMaggezien

10 Dag van de Mantelzorg 2013 Een tevreden terugblik Op 10 november 2013 zitten 180 mensen aan tafel in het Utrechtse Vechthuis. Ze hebben allemaal een elastiekje in hun hand. Daarmee laten ze zien hoe hoog de spanning kan oplopen als je dag in dag uit voor een zieke naaste zorgt. In zo n situatie is het heel belangrijk om de spanning af en toe wat te laten vieren. Dat is precies wat deze 160 Utrechtse mantelzorgers doen: even ontspannen. Vandaag is het hun dag. De Dag van de Mantelzorg. In Utrecht wordt deze festiviteit georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Utrecht en gefinancierd door de Gemeente Utrecht. Ieder jaar staat de dag in het teken van een thema. Ditmaal was dat: Yes we care! oftewel: het samenspel tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. Medewerkers van onder meer de Gemeente, Careyn en U Centraal waren naar het Vechthuis gekomen om te praten met mantelzorgers. Erg prettig om nu eens rustig van gedachten te wisselen met mensen van allerlei instanties. Ik heb er echt wat van opgestoken, aldus een van de aanwezigen. Naast deze serieuze noot was er uiteraard ook ruimte voor ontspanning en plezier. Na een heerlijke lunch werden de mantelzorgers verrast met een optreden van het theaterduo Theater en Spel. Aansluitend konden ze diverse workshops volgen en trad het kleurrijke koor Nooit meer eenzaam op. De aanwezigen waren er even helemaal uit. Ik vond het vanochtend lastig om de zorg voor mijn dochter aan een ander over te laten. Maar nu geniet ik volop. Agenda Alzheimer Café s Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden. In Utrecht zijn op drie locaties Alzheimer Café s. Vleuten De Meern, Leidsche Rijn, Dorpsplein 1 in Vleuten, iedere tweede maandag van de maand ( ). tel Theehuis Voorhoeve, Van Heuven Goedhartlaan 3 in Utrecht, iedere eerste woensdag van de maand ( uur). Meer informatie: tel Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40 in Utrecht, iedere vierde maandag van de maand ( uur). Meer informatie: Meer informatie over de thema s van de bijeenkomsten vindt u op Marokkaanse mantelzorgers onder elkaar Alzheimer Theehuis voor Marokkaanse vrouwen die zorgen voor iemand met dementie. Plaats: Drie Generatiecentrum, Bernadottelaan 23 in Utrecht Wanneer: september en december. Gespreksgroep voor Marokkaanse vrouwen in Kanaleneiland: acht bijeenkomsten op donderdagmiddag van 23 oktober t/m 11 december met een uitje als afsluiting. Habiba Chrifi, tel Voorlichting over dementie in het Turks Voorlichtingsbijeenkomst voor Turkse mantelzorgers van iemand met dementie. Andere belangstellenden zijn ook welkom. De voertaal is Turks. Wanneer: donderdag 24 april uur Waar: Drie Generatie Centrum, Bernadottelaan 23, Utrecht Ans van den Berg, tel Mantelzorgers van iemand met NAH Samen met de Algemene Hulpdienst van U Centraal geeft het Steunpunt Mantelzorg Utrecht informatie over allerlei dingen waarmee u als mantelzorger te maken kunt krijgen. Misschien kunnen de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst ook iets voor u betekenen? Wanneer en waar: maandagavond 19 mei in de Paraplu, Van Bijnkershoeklaan 10 in Utrecht. Ans van den Berg, tel Gespreksgroep voor mantelzorgers van iemand met dementie Ervaringen uitwisselen en kennis delen met lotgenoten. Deze groep is in maart gestart. Bij voldoende belangstelling start er na de zomer een nieuwe gespreksgroep. U kunt zich hiervoor nu vast opgeven. Andrea Lehr, Gespreksgroep voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met NAH Ervaringen uitwisselen en kennis delen met lotgenoten. Deze groep is in maart gestart. Bij voldoende belangstelling start er na de zomer een nieuwe gespreksgroep. U kunt zich hiervoor nu vast opgeven. Pien Krolis, tel Respijtdag juni In juni organiseert het Steunpunt Mantelzorg weer een dagje uit voor mantelzorgers. Op dit moment zijn de datum en inhoud hiervan nog niet bekend. Bent u abonnee van het MantelMaggezien, dan houden wij u op de hoogte. Ans van den Berg, tel Praktische cursus voor mantelzorgers Samen met Zorgwacht organiseert het Steunpunt Mantelzorg de cursus Zorgen voor een ander, verzorging thuis. Op deze praktische cursus krijgen mantelzorgers informatie en leren ze ook handelingen uitvoeren. Denk aan : tillen, handelingen rondom incontinentie en medicijngebruik. Wanneer: zeven bijeenkomsten van 9 september t/m 28 oktober, met als afsluiting een uitje. Ans van den Berg, tel Dag van de Mantelzorg Op of rond 10 november is het weer de Dag van de Mantelzorg. In het volgende nummer van MantelMaggezien leest u meer over de plannen. We lichten vast een tipje van de sluier op. Het thema is in 2014: Allemaal verhalen. Vindt u het fijn of zinvol om uw verhaal met andere mantelzorgers delen? Mail ons dan! Steunpunt Mantelzorg Utrecht, Ans van den Berg, tel of Levensvreugde Het Bartholomeus Gasthuis en de Johanniter Hulpverlening organiseren het project Levensvreugde. Tijdens deze gratis bijeenkomsten in het Bartholemeus Gasthuis kunnen bezoekers in ongedwongen sfeer genieten van een ontspannen samenzijn. De middagen zijn bedoeld voor mensen die (om wat voor een reden ook) zo nooit konden genieten van uitstapjes. Iedere laatste vrijdag van de maand van tot uur. of tel agenda 18 MantelMaggezien Voorjaar

11 U Centraal is er voor u U Centraal biedt sociaal werk in de gemeente Utrecht, onder meer aan ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers. Heeft u hulp nodig of wilt u vrijwilligerswerk doen? Dan kunt u terecht bij onderstaande projecten. Steunpunt Mantelzorg Utrecht ( ) Iedereen die langdurig en intensief voor een partner, ouder, kind, vriend of buur zorgt, is mantelzorger. Steunpunt Mantelzorg Utrecht voorziet mantelzorgers van informatie en organiseert (lotgenoten)bijeenkomsten en evenementen. Het Steunpunt fungeert ook als lokaal kenniscentrum voor Utrechtse professionals. We bieden ondersteuning, kennisdeling en consultatie aan bijvoorbeeld ouderenadviseurs en praktijkondersteuners van huisartsen. Algemene Hulpdienst Utrecht ( ) Vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst verrichten hand- en spandiensten voor Utrechters die dat zelf niet meer kunnen en daar evenmin iemand voor kunnen inhuren. Denk aan boodschappen doen, begeleiding naar het ziekenhuis of tuinonderhoud. Bezoekdienst voor mensen met dementie ( ) Vrijwilligers van de Bezoekdienst bezoeken ouderen met dementie in de stad Utrecht. Zo nemen zij mantelzorgers even de zorg uit handen. BoodschappenPlusBus ( ) Voor iedereen die door ouderdom of een andere (lichamelijke) beperking niet zelfstandig boodschappen kan doen. De BoodschappenPlusBus biedt u vervoer en begeleiding bij een ritje naar een winkelcentrum of bij een dagje uit. Buddyzorg Midden Nederland ( ) Buddy s van Buddyzorg Midden Nederland bieden emotionele steun en praktische begeleiding aan mensen met een ernstige of levensbedreigende ziekte. Rechtstreeks ( ) Rechtstreeks bemiddelt tussen Utrechtse 50-plussers die samen activiteiten ondernemen om zo hun sociale netwerk te versterken. Maaltijdservice Utrecht ( ) De chauffeurs van Maaltijdservice Utrecht brengen drie keer per week koelverse maaltijden bij mensen die door ziekte of handicap zelf niet kunnen koken. Netwerkcoach ( ) Een netwerkcoach biedt stapsgewijze begeleiding aan mensen die graag wat actiever in het leven willen staan en/ of behoefte hebben aan meer sociale contacten. Financiën en Administraties ( ) Financiën en Administraties biedt inwoners uit de stad Utrecht ondersteuning bij het op orde brengen van de (financiële) administratie. De ondersteuning wordt geboden door speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. Bij U Centraal werken professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en de cliënt werken nauw samen. Wilt u meer informatie over onze projecten? Kijk dan op

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Alzheimer Magazine 19

Alzheimer Magazine 19 Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft ingrijpende gevolgen, met name voor thuiswonende mensen met dementie en

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Persoonlijk plan voor PGB-houders

Persoonlijk plan voor PGB-houders Persoonlijk plan voor PGB-houders Versie 1.0 Datum: 17 juli 2014 Status: Definitieve versie 1 Ontwikkeld door: Janneke Haan, Sabine Timmer, Marjolein Herps 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens...

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

een dierbare verliezen

een dierbare verliezen een dierbare verliezen een dierbare verliezen U heeft kort geleden iemand verloren. Dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is het moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is. Soms is het verdriet of

Nadere informatie

EEN DIERBARE VERLIEZEN

EEN DIERBARE VERLIEZEN EEN DIERBARE VERLIEZEN 994 Inleiding Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt zorgen. U heeft kort

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 %

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 % Cliëntgroep 1 Cliëntgroep 1 4 % 16, 11, 4 % 16, 11, 31, 34, 31, 34, 1 16, 1 16, 9, 9, Somatische aandoening (65+) Mevrouw Jansen is 81 en heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. Ze is hierdoor aan de

Nadere informatie

Wij helpen elkaar. Hulp vragen, hulp bieden. gemeente Heumen gemeente Heumen

Wij helpen elkaar. Hulp vragen, hulp bieden. gemeente Heumen gemeente Heumen Wij helpen elkaar Hulp vragen, hulp bieden gemeente Heumen gemeente Heumen Je hebt je arm gebroken en kunt zelf geen boodschappen doen. Je bent net weduwnaar en je kunt nooit weg vanwege de kinderen. Je

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Persoonlijk plan (WMO)

Persoonlijk plan (WMO) Persoonlijk plan (WMO) 1.Wie ben ik? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van degene die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email: Gezinssamenstelling: Mede

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op Kwaliteit van leven en hoogwaardige kwaliteit van zorg voor mensen met dementie: dat is voor Alzheimer Nederland een belangrijke drijfveer. Zeker nu de hervormingen in de langdurige zorg aan de orde van

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie