journaal Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand p.2 1. De keuze voor een voorziening p.4 2. Passing en selectie p.5 3. Levering en onderhoud p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "journaal Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand p.2 1. De keuze voor een voorziening p.4 2. Passing en selectie p.5 3. Levering en onderhoud p."

Transcriptie

1 journaal Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand p.2 1. De keuze voor een voorziening p.4 2. Passing en selectie p.5 3. Levering en onderhoud p.7 Legitimatie medewerkers ROGplus p.10 ROGplus is verhuisd! p.11 Hergebruik biedt mogelijkheden binnen de Wmo Met de verkiezingen net achter de rug tekenen de contouren van de nieuwe dagelijkse werkelijkheid zich langzaam af. Net als u doet ROGplus er alles aan om ervoor te zorgen dat echt belangrijke zaken zo goed mogelijk in stand blijven. Eenvoudig? Nee, zeker niet. Maar met goede ideeën én in goede samenwerking met alle betrokkenen komen we een heel eind. In dit ROGplus Journaal leest u over de mogelijkheden die hergebruik van voorzieningen bieden. Hergebruik is één van de instrumenten om, met bescheiden financiële middelen, toch goede voorzieningen te kunnen blijven leveren aan diegenen die dat nodig hebben. Voor veel voorzieningen moet tegenwoordig een eigen bijdrage worden betaald, maar wist u al dat die is gebaseerd op de hoogte van het inkomen? Ook mensen met een bescheiden inkomen kunnen hierdoor gebruik maken van hulpmiddelen of ondersteuning vanuit de Wmo. Heeft u problemen met het voeren van uw huishouden, het dagelijks gebruik van uw woning, het onderhouden van uw sociale contacten of wilt u informatie over de mogelijkheden, schroom niet en neem contact op met ons of het Wmo-loket in uw gemeente. Samen met u kijken we graag hoe u het beste geholpen bent. Rob van de Water, directeur ROGplus

2 Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand Maatwerk door hergebruik heel goed mogelijk Het niveau van de voorzieningen voor de inwoners van de NWN-gemeenten op peil houden én ervoor zorgen dat de kosten hiervoor niet de pan uitrijzen. Dat is één van de uitdagingen die de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zich voor de komende jaren hebben gesteld. Een forse uitdaging, dat kunt u zich vast wel voorstellen. Met veel creativiteit wordt er voor gezorgd dat inwoners, die een voorziening echt nodig hebben, die voorziening ook kunnen krijgen. Nú, maar ook nog over een aantal jaren. 2 Eén van de mogelijkheden die hiervoor wordt ingezet is het hergebruik van voorzieningen. Zonder kwaliteitsverlies, met volledige aandacht voor de individuele situatie van de gebruiker. Maatwerk voor iedereen die dat nodig heeft. Kan maatwerk worden geleverd door een al eerder gebruikte voorziening te verstrekken, dan doen we dat. Moet om maatwerk te leveren een nieuwe voorziening worden ingezet, dan doen we dát! In dit artikel laten wij u zien hoe hergebruik van voorzieningen in zijn werk gaat. Wist u dat vorig jaar 53% van alle ingenomen scootermobielen opnieuw is verstrekt? En dat 79% van de handrolstoelen een nieuwe gebruiker kreeg?

3 Maatwerk voor iedere cliënt lijkt op het eerste gezicht niet te rijmen met gebruik van een al door iemand anders gebruikte voorziening. Geen twee mensen zijn immers hetzelfde. Toch is het heel goed mogelijk. De voorzieningen zijn eigendom van ROGplus en worden in bruikleen aan een cliënt verstrekt. Tijdelijk niet gebruikte hulpmiddelen staan opgeslagen in het depot van de leverancier: zo staan bij Harting-Bank onder andere rolstoelen en scootermobielen. Door een voorziening niet alleen te zien als een geheel, maar te kijken naar de afzonderlijk aanpasbare, verwisselbare onderdelen ontstaat een scala aan mogelijkheden om die voorziening opnieuw aan te passen aan de behoeften van een ander. Door gebruik te maken van een goed basispakket aan voorzieningen en een bijna onuitputtelijk assortiment aan losse onderdelen slagen de deskundige medewerkers van zowel ROGplus als onze leveranciers er samen in maatwerk te leveren voor iedereen die dat nodig heeft. Geen gebruik? Maakt iemand door veranderde persoonlijke omstandigheden geen gebruik meer van een voorziening, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met ROGplus. Samen met één van de Wmo-consulenten wordt dan bekeken wat de oorzaak is van het niet-gebruik. Mogelijk is iemand geholpen met extra instructie. Misschien is de voorziening niet meer geschikt en moet er iets worden aangepast of is het tijd voor een andere, beter bij de huidige omstandigheden passende, voorziening. Misschien kan de voorziening worden ingeleverd. Het financiële plaatje Door zorgvuldig hergebruik van ingeleverde voorzieningen zoals scootermobielen en handrolstoelen besparen de drie NWN-gemeenten samen zo n ,- per jaar. Afhankelijk van de soort voorziening die wordt verstrekt en het inkomen van de cliënt wordt een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK) en in rekening gebracht bij de cliënt. Het maakt bij de berekening van de eigen bijdrage niet uit of het gaat om een nieuwe of al eerder gebruikte voorziening. Wanneer u al een eigen bijdrage betaalt voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of voor een AWBZ-voorziening dan wordt hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een scootermobiel. U betaalt nooit meer dan de op uw situatie afgestemde maximale eigen bijdrage. Voor informatie over de eigen bijdrage en rekenvoorbeelden kunt u terecht op de website van het CAK, 3

4 1 De keuze voor een voorziening 4 De Wmo-consulent stelt samen met u vast wat voor soort voorziening voor u geschikt is en aan welke specifieke eisen deze voorziening moet voldoen. Úw individuele mogelijkheden en beperkingen zijn hierbij het uitgangspunt. De consulent gebruikt zijn ergonomische kennis om een pakket van eisen samen te stellen. Hierin staat waaraan de voorziening moet voldoen qua zithouding, bediening en meeneembaarheid. Ook wordt rekening gehouden met de omgeving waarin de voorziening gebruikt zal worden. Een rolstoel voor iemand die deze enkele keren per week nodig heeft tijdens een wandeling buiten moet aan andere eisen voldoen dan een rolstoel die dagelijks de hele dag gebruikt wordt. Als u met een probleem aanklopt bij ROGplus, wordt samen met u bekeken hoe dit probleem kan worden opgelost. Soms wordt vastgesteld dat u geholpen bent met een individuele voorziening. De uitvoering, levering en aanpassing van de verschillende individuele voorzieningen gebeurt door leveranciers die voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid daarvoor stelt. Door middel van een Europese aanbestedingsprocedure worden deze leveranciers geselecteerd en voor een aantal jaren gecontracteerd. De selectie gebeurt aan de hand van eisen als kwaliteit, levertijd, uitvoering, dienstverlening en service. ROGplus houdt nauwlettend in de gaten dat de gecontracteerde leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken.

5 Samen met haar leveranciers heeft ROGplus een pakket samengesteld, waarin verschillende merken en soorten voorzieningen zijn opgenomen die voor veel mensen geschikt zijn. Dit maakt het vervangen van onderdelen bij aanpassing of reparatie eenvoudig; bijvoorbeeld banden, remmen, accu s en motoren passen op veel uitvoeringen. Door de voorzieningen uit dit zogenoemde voorkeurspakket groot in te kopen zijn de kosten lager. Alleen als de voorziening voor een cliënt aan hele specifieke eisen of een bijzondere maatvoering moet voldoen, zal afgeweken worden van het voorkeurspakket. Het voorkeurspakket wordt jaarlijks door ROGplus en de leveranciers geëvalueerd en waar nodig aangepast. ROGplus geeft aan de leverancier door aan welke eisen een bepaalde voorziening moet voldoen. In het voorbeeld van de rolstoel is 2 dit leverancier Harting-Bank. De leverancier zoekt uit welke rolstoel passend is bij de eisen die ROGplus heeft omschreven en zorgt ervoor dat deze beschikbaar komt. Passing & Selectie Daarna wordt telefonisch een afspraak met u gemaakt voor een passing. Zo mogelijk vindt de passing bij u thuis plaats. Zo kan de voorziening direct worden geprobeerd in de omgeving waarin u deze gaat gebruiken. Soms vindt een passing plaats in het revalidatiecentrum, in de showroom van 5 de leverancier of op de school van een schoolgaand kind.

6 Bij iedere passing is, behalve de cliënt, altijd de technisch adviseur van de leverancier aanwezig. Deze heeft ergonomische kennis, kent de producten en de technische mogelijkheden. Vaak is ook de consulent van ROGplus aanwezig. Deze heeft de ergonomische kennis om uw persoonlijke situatie en gebruikswensen te vertalen naar een passende voorziening. De consulent weet daarnaast precies wat wel en wat niet voor vergoeding in aanmerking komt. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie worden soms ook de behandelaar, bijvoorbeeld de ergotherapeut, en een productspecialist uitgenodigd. Tijdens de passing maakt u kennis met een voorziening die past bij uw persoonlijke situatie en gebruikswensen. Het gebruik ervan wordt aan u uitgelegd en u kunt de voorziening uitproberen. Samen met u wordt bepaald welke opties en aanpassingen nog op de voorziening noodzakelijk zijn. Het eerder gemaakte pakket van eisen wordt tot in detail gespecificeerd. Gemeten wordt welke afmetingen de voorziening voor u moet hebben. Als dit allemaal duidelijk is wordt besloten welk merk en type voor u het meest geschikt is. 6

7 Tijdens de passing van een scootermobiel of elektrische rolstoel wordt ook gekeken naar uw rijvaardigheid en verkeersinzicht; lukt het om door de buitendeur te komen, in en uit de stalling, over een galerij, in en uit de lift, stoepje op en stoepje af, een weg of kruispunt over? De adviseur geeft onderweg allerlei handige tips en kijkt of u nog aanvullende rijlessen nodig heeft. Dit geeft hij door aan ROGplus die dit vervolgens voor u regelt. 3 Levering & Onderhoud Is de voorziening helemaal gereed, dan wordt een afspraak gemaakt voor de levering bij u thuis. Bij levering controleert de adviseur of aan alle eisen is voldaan. Moet er toch nog iets worden aangepast, dan wordt hiervoor een monteur bij u langs gestuurd of de voorziening gaat tijdelijk terug naar de werkplaats. Tijdens de passing legt de leverancier uit wat de vervolgstappen zijn en wat u kunt verwachten qua levertijd. Bij tussentijdse wijziging hiervan, stelt de leverancier u op de hoogte. U ontvangt instructie over het gebruik en de besturing, u ontvangt de gebruiksaanwijzing én een bruikleenovereenkomst. Hierin staan de voorwaarden waaronder de voorziening aan u wordt verstrekt. Lees de overeenkomst goed door en gebruik de voorziening zoals in de voorwaarden staat aangegeven. U ontvangt tenslotte een afleverbon ter ondertekening. Met het ondertekenen hiervan verklaart u dat de voorziening in goede staat en voorzien van voorschriften over bediening en onderhoud bij u wordt achtergelaten. Terug bij Harting-Bank registreert de adviseur de afleverbon en een onderhoudsbon. Hiermee is de levering voltooid. Na een vastgestelde periode volgt een signaal; het is tijd voor de periodieke keuring van uw voorziening. 7

8 Iedere cliënt is verplicht alle door ROGplus noodzakelijk geacht onderhoud en reparaties op tijd te laten verrichten. Zo blijven de voorzieningen in goede staat. Schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Ieder jaar weer krijgt Harting-Bank in het voorjaar verzoeken voor reparatie van kapotte accu s van scootermobielen. Vaak blijkt het probleem veroorzaakt doordat de scootermobiel in de wintermaanden niet is gebruikt en onvoldoende is opgeladen. U kunt dit eenvoudig voorkomen; controleer in de wintermaanden regelmatig of de accu s van uw scootermobiel nog opgeladen zijn! Het is niet toegestaan om zelf aanpassingen te doen aan uw voorziening. Hiervoor is in alle gevallen de schriftelijke toestemming van ROGplus vereist. Korte tijd na levering van de voorziening wordt u gebeld door de Wmo-consulent van ROGplus. Deze bespreekt met u of de levering of plaatsing van de voorziening goed is verlopen. Onderhoud Iedere voorziening heeft af en toe onderhoud nodig. Hoe vaak dit is hangt af van de voorziening en de manier waarop deze wordt gebruikt. Zo heeft Harting-Bank de regel dat iedere voorziening minimaal één keer per jaar door een monteur wordt gecontroleerd. U ontvangt hierover vooraf een brief. De monteur die langskomt voert een controle uit en doet zonodig kleine reparaties. Moeten grotere reparaties of aanpassingen worden uitgevoerd, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Op de afgesproken dag wordt uw voorziening opgehaald, naar de werkplaats gebracht, gerepareerd en weer bij u teruggebracht. Lukt het niet uw voorziening in één dag te repareren en levert dit voor u problemen op, dan kunt u afspreken dat u tijdelijk gebruik maakt van een leenvoorziening. bij de leverancier. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de situatie van een cliënt veranderd is en overgegaan moet worden op een andere voorziening, bij verhuizing naar een woonplaats buiten de regio, bij opname in een instelling of bij overlijden van een cliënt. Iedere ingeleverde voorziening wordt gekeurd. Is de voorziening nog in goede staat, dan wordt deze gereviseerd en opgeslagen in het depot in afwachting van een nieuwe gebruiker. Onderdelen die nog in goede staat zijn, worden verwijderd, opgeslagen 8 Verzekering Alle elektrisch aangedreven vervoermiddelen, zoals een scootermobiel en een driewielfiets met hulpmotor, moeten verzekerd zijn. De verzekering wordt geregeld door Harting-Bank, als bewijs hiervan is het vervoermiddel voorzien van een verzekeringsplaatje. Regelmatig worden voorzieningen weer ingeleverd

9 en hergebruikt. Voorzieningen die naar Nederlandse normen zijn afgeschreven maar die nog wel bruikbaar zijn, worden geschonken aan het goede doel. Zo gaan afgeschreven maar nog bruikbare voorzieningen van Harting-Bank naar Roemenië. Het dan overblijvende restmateriaal wordt gescheiden verzameld en afgevoerd. Wat houdt dat in: revisie van een voorziening? Bij revisie wordt een voorziening weer helemaal opgeknapt en gebruiksklaar gemaakt: n De technische staat wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd. n De voorziening wordt cosmetisch opgeknapt; eventuele scheurtjes worden gedicht en loszittende onderdelen worden weer goed vastgemaakt. n De voorziening wordt schoongemaakt en gepoetst. Een blijvend krasje is acceptabel, ook gloednieuwe voorzieningen hebben al snel enkele gebruikskrassen. Leveranciers ROGplus: Harting-Bank Maasdijk Telefoonnummer algemeen: Telefoon afdeling reparatie: Pech onderweg? Bel de 24-uurs noodservice: Voor klein onderhoud kunt u ook gebruik maken van de Servicebus. Deze staat op vaste dagen in uw gemeente. Kijk op pagina 11 onder Adressen voor de exacte locaties en tijden. Record Automatische deuren BV Voor service- en storingsmeldingen: (24 uur per dag bereikbaar) ThyssenKrupp Encasa (trapliften) Telefoonnummer algemeen: Telefoonnummer afdeling service: Welzorg Woning op Maat (vlonders, opritten en andere drempelaanpassingen) Telefoonnummer algemeen: Servicenummer: (voor dringende situaties, ook buiten kantooruren) 9

10 Regiotaxi Waterweg weetjes Deze keer in het ROGplus Journaal een aantal handige weetjes voor iedereen die reist met Regiotaxi Waterweg. Ze zijn bedoeld om de service te verbeteren en u zo goed mogelijk te informeren over wat u van Regiotaxi Waterweg kan en mag verwachten. Zo kunt u hier vooraf rekening mee houden en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. n Naast het bestellen van de Regiotaxi via telefoonnummer kunt u ook eenvoudig uw taxirit via internet reserveren. Kijk voor meer informatie en om te boeken op n Het is handig als u uw pasnummer bij de hand heeft als u een rit boekt. De telefoniste op de boekingscentrale kan zo snel al uw gegevens erbij zoeken. U vindt uw pasnummer aan de voorkant van uw vervoerspasje. n Om vergissingen in het adres waar u naartoe wilt reizen te voorkomen, kunt u het bestemmingsadres ook met de postcode en het huisnummer aangeven. De telefoniste vindt dan sneller de juiste straatnaam erbij. n De telefoniste herhaalt aan het einde van het boekingsgesprek altijd de door u opgegeven tijden en adressen. Luister hier goed naar en geef het direct aan als deze gegevens niet juist zijn. Twijfelt u of het wel klopt, zeg dit dan ook. De telefoniste zal het dan samen met u nog een keer controleren. n Boekt u in één keer een heen- en terugrit? Geef dan ook door op welk telefoonnummer u gebeld kan worden door de chauffeur die de terugrit verzorgt. Soms is bij de centrale alleen uw huistelefoonnummer bekend en daar kunt u natuurlijk niet op bereikt worden als u niet thuis bent. n Voor een weekendrit vanuit het ziekenhuis wordt de reguliere vooraanmeldtijd van één uur aangehouden. Dit betekent dat u op zaterdag en zondag rekening moet houden met een uur wachttijd. Weet u van tevoren al hoe laat u uit het ziekenhuis opgehaald wilt worden, dan kunt u de terugrit natuurlijk al eerder boeken voor het door u gewenste tijdstip. Doordeweeks wordt uw rit per direct geboekt, de Regiotaxi zal zo snel mogelijk voorrijden om u naar uw bestemming te brengen. Legitimatie medewerkers ROGplus 10 De consulenten van ROGplus komen vaak op huisbezoek bij de mensen thuis. Een huisbezoek wordt telefonisch met u afgesproken en u ontvangt een bevestigingsbrief van de afspraak. In de bevestigingsbrief staat ook de naam vermeld van de consulent die u zal bezoeken. Al onze consulenten kunnen zich legitimeren. Krijgt u iemand aan de deur die namens ROGplus bij u op bezoek wil komen, vraag dan gerust om legitimatie. Onze consulenten vinden dit niet alleen verstandig maar ook vanzelfsprekend. Naam: Dhr. J.B. Jansen Geb. datum: Functie: Wmo-consulent Afgegeven op: _LEGITIMATIEBEWIJS.pdf :01 Adres: Uiverlaan 20B 3145 XN Maassluis LEGITIMATIE

11 Wist u dat over de verantwoording van het persoonsgebonden budget (pgb) Wie kiest voor een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget, moet regelmatig verantwoording afleggen over de ingekochte uren. ROGplus stuurt u vóór de aanvang van ieder kwartaal een blanco verantwoordingsformulier toe. Heeft u meer dan één hulp, maak dan vóór het invullen eerst een kopieformulier voor iedere hulp. Controleer na afloop van het kwartaal: n of het formulier correct is ingevuld; n of de uren zijn opgeteld; n of de hulp én uzelf het formulier ondertekend hebben. Maak voor u het formulier opstuurt altijd een kopie voor uw eigen administratie. Zo beschikt u over alle gegevens. Stuur uw verantwoordingsformulier altijd één keer in, dit kan per post, per of per fax. Verantwoordingsformulieren die niet correct zijn ingevuld worden retour gestuurd. Op de achterzijde van het verantwoordingsformulier vindt u een lijstje met uiterste inleverdata. Stuur het formulier op tijd in; een te laat ontvangen formulier betekent dat ROGplus het volgende termijnbedrag niet tijdig kan uitbetalen. Als blijkt dat verantwoordingsformulieren van een bepaald persoon of een bepaald zorgbureau structureel te laat binnen komen, dan kan ROGplus besluiten over te gaan tot betaling achteraf in plaats van vooraf. Na ontvangst wordt het verantwoordingsformulier verwerkt en ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarop de verantwoorde uren. Deze ontvangstbevestiging ontvangt u binnen drie weken na ontvangst van het verantwoordingsformulier door ROGplus. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de pgb administratie van ROGplus via telefoonnummer Adressen ROGplus Bezoekadres: Uiverlaan 20-B, 3145 XB Maassluis Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.30 tot uur Vrijdag: 8.30 tot uur Correspondentieadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis, Tel , Gemeente Schiedam Wmo loket Bezoekadres: Stadskantoor, Stadserf 1 Gemeente Vlaardingen Wmo loket Bezoekadres: Stadskantoor, Westhavenkade 85 Gemeente Maassluis Wmo loket Bezoekadres: Stadhuis, Koningshoek Servicebus Harting-Bank Schiedam Elke oneven week op dinsdagochtend van 9.00 tot uur bij Frankeland, Sint Liduinastraat 10 te Schiedam. Elke even week op dinsdagochtend van 9.00 tot uur bij Harg-Spaland, Willem Andriessenlaan 2 te Schiedam. Vlaardingen Elke oneven week op woensdagochtend van 9.00 tot uur bij Zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2 te Vlaardingen. Elke even week op woensdagochtend van 9.00 tot uur bij Zorgcentrum De Meerpaal, Willem de Zwijgerlaan 2 te Vlaardingen. Maassluis Elke oneven week op donderdagochtend van 9.00 tot uur bij Ontmoetingscentrum De Vloot, De Vloot 27 te Maassluis. 11

12 Puzzel ROGplusjournaal N E R E B O R P T I U V H N E E R L P R A U P G O E E E T B T S E S U R E O R S I R U O L S S V O I R T D I N E G A P I O E E Z K N N N N L G I N E F K I R A B E O A O K G N R D E N H A R A K M R R I I I N M E T E N R A E T E T S I U D R R K U C T R N W D N U E Z A U I E O I E O T G R E Z P W L A U U A E C A M W G E E E B R R U R H R A T I R K N B K I U R B E G M L E E U D I V I D N I B N Beheer Bewaren Bruikbaar Controleren Depot Gebruik Individueel Inmeten Inname Keuren Kosten Leverancier Maatwerk Monteur Opslag Passing Proefrit Repareren Retour Ruilen Tweedehandse Uitproberen Voorziening Zuinig Alle woorden uit de lijst zijn kriskras (horizontaal, verticaal, diagonaal) verborgen in het veld met letters. In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier. De oplossing van deze puzzel kunt u tot 31 oktober 2012 sturen naar ROGplus, Puzzel ROGplus Journaal, Postbus 234, 3140 AE Maassluis of per mail naar: Onder de goede inzendingen worden 5 cadeaubonnen van 50,- verloot. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. De oplossing en winnaars worden na 15 november 2012 op onze website bekendgemaakt. 12 Oplossing vorige puzzel: Vele handen maken licht werk Prijswinnaars vorige puzzel: Mevr. C.M.A. van Nierop-Wijzenbroek, Vlaardingen; Mevr. J.M.G Snoeck-Boer, Vlaardingen; Mevr. A. Krijnsberg-Haak, Maassluis; Mevr. M.J.C. Simon-Wuisman, Schiedam; Mevr. S.S.M. Goossens, Schiedam. colofon Derde jaargang, nummer 7, Wilt u het ROGplus Journaal ook ontvangen of wilt u reageren op een artikel, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de redactie van het ROGplus Journaal. Redactie: Marion de Feijter (eindredactie), Marjoke Slagter, Wilma van den Berg-Nelisse. Redactie-adres: Uiverlaan 20-B, Postbus 234, 3140 AE Maassluis, tel: , Tekst: ROGplus Fotografie: Theo van Pelt Oplage: stuks Vormgeving, productiebegeleiding en drukwerk: Drukgroep Maasland, Maasdijk ROGplus Journaal is een uitgave van ROGplus NWN.

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus 234 3140 AE Maassluis Telefoon 010 870 11 11 info@rogplus.nl www.rogplus.nl Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning Wie kan een Wmo-voorziening

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Mogen wij ons even voorstellen? BNMW Groep v.o.f. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden.

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden. Infogids Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. Het zoeken en toewijzen van woningen 7 Inschrijven 7 Wachtlijst 7 Toetsing inkomen 7 Toewijzing 7 Woningruil 8 Urgentie 8 2. Koopwoningen 11 Het kopen van een woning

Nadere informatie

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk Informatiemap Sociale Zaken Gemeente Katwijk 2012 uitgave: gemeente Katwijk vormgeving : HWR drukwerk B.V., Katwijk 1 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen WFT Dienstenwijzer SAA Verzekeringen Voorwoord Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten door ons kantoor te laten behartigen. Als

Nadere informatie