journaal Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand p.2 1. De keuze voor een voorziening p.4 2. Passing en selectie p.5 3. Levering en onderhoud p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "journaal Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand p.2 1. De keuze voor een voorziening p.4 2. Passing en selectie p.5 3. Levering en onderhoud p."

Transcriptie

1 journaal Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand p.2 1. De keuze voor een voorziening p.4 2. Passing en selectie p.5 3. Levering en onderhoud p.7 Legitimatie medewerkers ROGplus p.10 ROGplus is verhuisd! p.11 Hergebruik biedt mogelijkheden binnen de Wmo Met de verkiezingen net achter de rug tekenen de contouren van de nieuwe dagelijkse werkelijkheid zich langzaam af. Net als u doet ROGplus er alles aan om ervoor te zorgen dat echt belangrijke zaken zo goed mogelijk in stand blijven. Eenvoudig? Nee, zeker niet. Maar met goede ideeën én in goede samenwerking met alle betrokkenen komen we een heel eind. In dit ROGplus Journaal leest u over de mogelijkheden die hergebruik van voorzieningen bieden. Hergebruik is één van de instrumenten om, met bescheiden financiële middelen, toch goede voorzieningen te kunnen blijven leveren aan diegenen die dat nodig hebben. Voor veel voorzieningen moet tegenwoordig een eigen bijdrage worden betaald, maar wist u al dat die is gebaseerd op de hoogte van het inkomen? Ook mensen met een bescheiden inkomen kunnen hierdoor gebruik maken van hulpmiddelen of ondersteuning vanuit de Wmo. Heeft u problemen met het voeren van uw huishouden, het dagelijks gebruik van uw woning, het onderhouden van uw sociale contacten of wilt u informatie over de mogelijkheden, schroom niet en neem contact op met ons of het Wmo-loket in uw gemeente. Samen met u kijken we graag hoe u het beste geholpen bent. Rob van de Water, directeur ROGplus

2 Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand Maatwerk door hergebruik heel goed mogelijk Het niveau van de voorzieningen voor de inwoners van de NWN-gemeenten op peil houden én ervoor zorgen dat de kosten hiervoor niet de pan uitrijzen. Dat is één van de uitdagingen die de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zich voor de komende jaren hebben gesteld. Een forse uitdaging, dat kunt u zich vast wel voorstellen. Met veel creativiteit wordt er voor gezorgd dat inwoners, die een voorziening echt nodig hebben, die voorziening ook kunnen krijgen. Nú, maar ook nog over een aantal jaren. 2 Eén van de mogelijkheden die hiervoor wordt ingezet is het hergebruik van voorzieningen. Zonder kwaliteitsverlies, met volledige aandacht voor de individuele situatie van de gebruiker. Maatwerk voor iedereen die dat nodig heeft. Kan maatwerk worden geleverd door een al eerder gebruikte voorziening te verstrekken, dan doen we dat. Moet om maatwerk te leveren een nieuwe voorziening worden ingezet, dan doen we dát! In dit artikel laten wij u zien hoe hergebruik van voorzieningen in zijn werk gaat. Wist u dat vorig jaar 53% van alle ingenomen scootermobielen opnieuw is verstrekt? En dat 79% van de handrolstoelen een nieuwe gebruiker kreeg?

3 Maatwerk voor iedere cliënt lijkt op het eerste gezicht niet te rijmen met gebruik van een al door iemand anders gebruikte voorziening. Geen twee mensen zijn immers hetzelfde. Toch is het heel goed mogelijk. De voorzieningen zijn eigendom van ROGplus en worden in bruikleen aan een cliënt verstrekt. Tijdelijk niet gebruikte hulpmiddelen staan opgeslagen in het depot van de leverancier: zo staan bij Harting-Bank onder andere rolstoelen en scootermobielen. Door een voorziening niet alleen te zien als een geheel, maar te kijken naar de afzonderlijk aanpasbare, verwisselbare onderdelen ontstaat een scala aan mogelijkheden om die voorziening opnieuw aan te passen aan de behoeften van een ander. Door gebruik te maken van een goed basispakket aan voorzieningen en een bijna onuitputtelijk assortiment aan losse onderdelen slagen de deskundige medewerkers van zowel ROGplus als onze leveranciers er samen in maatwerk te leveren voor iedereen die dat nodig heeft. Geen gebruik? Maakt iemand door veranderde persoonlijke omstandigheden geen gebruik meer van een voorziening, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met ROGplus. Samen met één van de Wmo-consulenten wordt dan bekeken wat de oorzaak is van het niet-gebruik. Mogelijk is iemand geholpen met extra instructie. Misschien is de voorziening niet meer geschikt en moet er iets worden aangepast of is het tijd voor een andere, beter bij de huidige omstandigheden passende, voorziening. Misschien kan de voorziening worden ingeleverd. Het financiële plaatje Door zorgvuldig hergebruik van ingeleverde voorzieningen zoals scootermobielen en handrolstoelen besparen de drie NWN-gemeenten samen zo n ,- per jaar. Afhankelijk van de soort voorziening die wordt verstrekt en het inkomen van de cliënt wordt een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK) en in rekening gebracht bij de cliënt. Het maakt bij de berekening van de eigen bijdrage niet uit of het gaat om een nieuwe of al eerder gebruikte voorziening. Wanneer u al een eigen bijdrage betaalt voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of voor een AWBZ-voorziening dan wordt hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een scootermobiel. U betaalt nooit meer dan de op uw situatie afgestemde maximale eigen bijdrage. Voor informatie over de eigen bijdrage en rekenvoorbeelden kunt u terecht op de website van het CAK, 3

4 1 De keuze voor een voorziening 4 De Wmo-consulent stelt samen met u vast wat voor soort voorziening voor u geschikt is en aan welke specifieke eisen deze voorziening moet voldoen. Úw individuele mogelijkheden en beperkingen zijn hierbij het uitgangspunt. De consulent gebruikt zijn ergonomische kennis om een pakket van eisen samen te stellen. Hierin staat waaraan de voorziening moet voldoen qua zithouding, bediening en meeneembaarheid. Ook wordt rekening gehouden met de omgeving waarin de voorziening gebruikt zal worden. Een rolstoel voor iemand die deze enkele keren per week nodig heeft tijdens een wandeling buiten moet aan andere eisen voldoen dan een rolstoel die dagelijks de hele dag gebruikt wordt. Als u met een probleem aanklopt bij ROGplus, wordt samen met u bekeken hoe dit probleem kan worden opgelost. Soms wordt vastgesteld dat u geholpen bent met een individuele voorziening. De uitvoering, levering en aanpassing van de verschillende individuele voorzieningen gebeurt door leveranciers die voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid daarvoor stelt. Door middel van een Europese aanbestedingsprocedure worden deze leveranciers geselecteerd en voor een aantal jaren gecontracteerd. De selectie gebeurt aan de hand van eisen als kwaliteit, levertijd, uitvoering, dienstverlening en service. ROGplus houdt nauwlettend in de gaten dat de gecontracteerde leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken.

5 Samen met haar leveranciers heeft ROGplus een pakket samengesteld, waarin verschillende merken en soorten voorzieningen zijn opgenomen die voor veel mensen geschikt zijn. Dit maakt het vervangen van onderdelen bij aanpassing of reparatie eenvoudig; bijvoorbeeld banden, remmen, accu s en motoren passen op veel uitvoeringen. Door de voorzieningen uit dit zogenoemde voorkeurspakket groot in te kopen zijn de kosten lager. Alleen als de voorziening voor een cliënt aan hele specifieke eisen of een bijzondere maatvoering moet voldoen, zal afgeweken worden van het voorkeurspakket. Het voorkeurspakket wordt jaarlijks door ROGplus en de leveranciers geëvalueerd en waar nodig aangepast. ROGplus geeft aan de leverancier door aan welke eisen een bepaalde voorziening moet voldoen. In het voorbeeld van de rolstoel is 2 dit leverancier Harting-Bank. De leverancier zoekt uit welke rolstoel passend is bij de eisen die ROGplus heeft omschreven en zorgt ervoor dat deze beschikbaar komt. Passing & Selectie Daarna wordt telefonisch een afspraak met u gemaakt voor een passing. Zo mogelijk vindt de passing bij u thuis plaats. Zo kan de voorziening direct worden geprobeerd in de omgeving waarin u deze gaat gebruiken. Soms vindt een passing plaats in het revalidatiecentrum, in de showroom van 5 de leverancier of op de school van een schoolgaand kind.

6 Bij iedere passing is, behalve de cliënt, altijd de technisch adviseur van de leverancier aanwezig. Deze heeft ergonomische kennis, kent de producten en de technische mogelijkheden. Vaak is ook de consulent van ROGplus aanwezig. Deze heeft de ergonomische kennis om uw persoonlijke situatie en gebruikswensen te vertalen naar een passende voorziening. De consulent weet daarnaast precies wat wel en wat niet voor vergoeding in aanmerking komt. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie worden soms ook de behandelaar, bijvoorbeeld de ergotherapeut, en een productspecialist uitgenodigd. Tijdens de passing maakt u kennis met een voorziening die past bij uw persoonlijke situatie en gebruikswensen. Het gebruik ervan wordt aan u uitgelegd en u kunt de voorziening uitproberen. Samen met u wordt bepaald welke opties en aanpassingen nog op de voorziening noodzakelijk zijn. Het eerder gemaakte pakket van eisen wordt tot in detail gespecificeerd. Gemeten wordt welke afmetingen de voorziening voor u moet hebben. Als dit allemaal duidelijk is wordt besloten welk merk en type voor u het meest geschikt is. 6

7 Tijdens de passing van een scootermobiel of elektrische rolstoel wordt ook gekeken naar uw rijvaardigheid en verkeersinzicht; lukt het om door de buitendeur te komen, in en uit de stalling, over een galerij, in en uit de lift, stoepje op en stoepje af, een weg of kruispunt over? De adviseur geeft onderweg allerlei handige tips en kijkt of u nog aanvullende rijlessen nodig heeft. Dit geeft hij door aan ROGplus die dit vervolgens voor u regelt. 3 Levering & Onderhoud Is de voorziening helemaal gereed, dan wordt een afspraak gemaakt voor de levering bij u thuis. Bij levering controleert de adviseur of aan alle eisen is voldaan. Moet er toch nog iets worden aangepast, dan wordt hiervoor een monteur bij u langs gestuurd of de voorziening gaat tijdelijk terug naar de werkplaats. Tijdens de passing legt de leverancier uit wat de vervolgstappen zijn en wat u kunt verwachten qua levertijd. Bij tussentijdse wijziging hiervan, stelt de leverancier u op de hoogte. U ontvangt instructie over het gebruik en de besturing, u ontvangt de gebruiksaanwijzing én een bruikleenovereenkomst. Hierin staan de voorwaarden waaronder de voorziening aan u wordt verstrekt. Lees de overeenkomst goed door en gebruik de voorziening zoals in de voorwaarden staat aangegeven. U ontvangt tenslotte een afleverbon ter ondertekening. Met het ondertekenen hiervan verklaart u dat de voorziening in goede staat en voorzien van voorschriften over bediening en onderhoud bij u wordt achtergelaten. Terug bij Harting-Bank registreert de adviseur de afleverbon en een onderhoudsbon. Hiermee is de levering voltooid. Na een vastgestelde periode volgt een signaal; het is tijd voor de periodieke keuring van uw voorziening. 7

8 Iedere cliënt is verplicht alle door ROGplus noodzakelijk geacht onderhoud en reparaties op tijd te laten verrichten. Zo blijven de voorzieningen in goede staat. Schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Ieder jaar weer krijgt Harting-Bank in het voorjaar verzoeken voor reparatie van kapotte accu s van scootermobielen. Vaak blijkt het probleem veroorzaakt doordat de scootermobiel in de wintermaanden niet is gebruikt en onvoldoende is opgeladen. U kunt dit eenvoudig voorkomen; controleer in de wintermaanden regelmatig of de accu s van uw scootermobiel nog opgeladen zijn! Het is niet toegestaan om zelf aanpassingen te doen aan uw voorziening. Hiervoor is in alle gevallen de schriftelijke toestemming van ROGplus vereist. Korte tijd na levering van de voorziening wordt u gebeld door de Wmo-consulent van ROGplus. Deze bespreekt met u of de levering of plaatsing van de voorziening goed is verlopen. Onderhoud Iedere voorziening heeft af en toe onderhoud nodig. Hoe vaak dit is hangt af van de voorziening en de manier waarop deze wordt gebruikt. Zo heeft Harting-Bank de regel dat iedere voorziening minimaal één keer per jaar door een monteur wordt gecontroleerd. U ontvangt hierover vooraf een brief. De monteur die langskomt voert een controle uit en doet zonodig kleine reparaties. Moeten grotere reparaties of aanpassingen worden uitgevoerd, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Op de afgesproken dag wordt uw voorziening opgehaald, naar de werkplaats gebracht, gerepareerd en weer bij u teruggebracht. Lukt het niet uw voorziening in één dag te repareren en levert dit voor u problemen op, dan kunt u afspreken dat u tijdelijk gebruik maakt van een leenvoorziening. bij de leverancier. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de situatie van een cliënt veranderd is en overgegaan moet worden op een andere voorziening, bij verhuizing naar een woonplaats buiten de regio, bij opname in een instelling of bij overlijden van een cliënt. Iedere ingeleverde voorziening wordt gekeurd. Is de voorziening nog in goede staat, dan wordt deze gereviseerd en opgeslagen in het depot in afwachting van een nieuwe gebruiker. Onderdelen die nog in goede staat zijn, worden verwijderd, opgeslagen 8 Verzekering Alle elektrisch aangedreven vervoermiddelen, zoals een scootermobiel en een driewielfiets met hulpmotor, moeten verzekerd zijn. De verzekering wordt geregeld door Harting-Bank, als bewijs hiervan is het vervoermiddel voorzien van een verzekeringsplaatje. Regelmatig worden voorzieningen weer ingeleverd

9 en hergebruikt. Voorzieningen die naar Nederlandse normen zijn afgeschreven maar die nog wel bruikbaar zijn, worden geschonken aan het goede doel. Zo gaan afgeschreven maar nog bruikbare voorzieningen van Harting-Bank naar Roemenië. Het dan overblijvende restmateriaal wordt gescheiden verzameld en afgevoerd. Wat houdt dat in: revisie van een voorziening? Bij revisie wordt een voorziening weer helemaal opgeknapt en gebruiksklaar gemaakt: n De technische staat wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd. n De voorziening wordt cosmetisch opgeknapt; eventuele scheurtjes worden gedicht en loszittende onderdelen worden weer goed vastgemaakt. n De voorziening wordt schoongemaakt en gepoetst. Een blijvend krasje is acceptabel, ook gloednieuwe voorzieningen hebben al snel enkele gebruikskrassen. Leveranciers ROGplus: Harting-Bank Maasdijk Telefoonnummer algemeen: Telefoon afdeling reparatie: Pech onderweg? Bel de 24-uurs noodservice: Voor klein onderhoud kunt u ook gebruik maken van de Servicebus. Deze staat op vaste dagen in uw gemeente. Kijk op pagina 11 onder Adressen voor de exacte locaties en tijden. Record Automatische deuren BV Voor service- en storingsmeldingen: (24 uur per dag bereikbaar) ThyssenKrupp Encasa (trapliften) Telefoonnummer algemeen: Telefoonnummer afdeling service: Welzorg Woning op Maat (vlonders, opritten en andere drempelaanpassingen) Telefoonnummer algemeen: Servicenummer: (voor dringende situaties, ook buiten kantooruren) 9

10 Regiotaxi Waterweg weetjes Deze keer in het ROGplus Journaal een aantal handige weetjes voor iedereen die reist met Regiotaxi Waterweg. Ze zijn bedoeld om de service te verbeteren en u zo goed mogelijk te informeren over wat u van Regiotaxi Waterweg kan en mag verwachten. Zo kunt u hier vooraf rekening mee houden en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. n Naast het bestellen van de Regiotaxi via telefoonnummer kunt u ook eenvoudig uw taxirit via internet reserveren. Kijk voor meer informatie en om te boeken op n Het is handig als u uw pasnummer bij de hand heeft als u een rit boekt. De telefoniste op de boekingscentrale kan zo snel al uw gegevens erbij zoeken. U vindt uw pasnummer aan de voorkant van uw vervoerspasje. n Om vergissingen in het adres waar u naartoe wilt reizen te voorkomen, kunt u het bestemmingsadres ook met de postcode en het huisnummer aangeven. De telefoniste vindt dan sneller de juiste straatnaam erbij. n De telefoniste herhaalt aan het einde van het boekingsgesprek altijd de door u opgegeven tijden en adressen. Luister hier goed naar en geef het direct aan als deze gegevens niet juist zijn. Twijfelt u of het wel klopt, zeg dit dan ook. De telefoniste zal het dan samen met u nog een keer controleren. n Boekt u in één keer een heen- en terugrit? Geef dan ook door op welk telefoonnummer u gebeld kan worden door de chauffeur die de terugrit verzorgt. Soms is bij de centrale alleen uw huistelefoonnummer bekend en daar kunt u natuurlijk niet op bereikt worden als u niet thuis bent. n Voor een weekendrit vanuit het ziekenhuis wordt de reguliere vooraanmeldtijd van één uur aangehouden. Dit betekent dat u op zaterdag en zondag rekening moet houden met een uur wachttijd. Weet u van tevoren al hoe laat u uit het ziekenhuis opgehaald wilt worden, dan kunt u de terugrit natuurlijk al eerder boeken voor het door u gewenste tijdstip. Doordeweeks wordt uw rit per direct geboekt, de Regiotaxi zal zo snel mogelijk voorrijden om u naar uw bestemming te brengen. Legitimatie medewerkers ROGplus 10 De consulenten van ROGplus komen vaak op huisbezoek bij de mensen thuis. Een huisbezoek wordt telefonisch met u afgesproken en u ontvangt een bevestigingsbrief van de afspraak. In de bevestigingsbrief staat ook de naam vermeld van de consulent die u zal bezoeken. Al onze consulenten kunnen zich legitimeren. Krijgt u iemand aan de deur die namens ROGplus bij u op bezoek wil komen, vraag dan gerust om legitimatie. Onze consulenten vinden dit niet alleen verstandig maar ook vanzelfsprekend. Naam: Dhr. J.B. Jansen Geb. datum: Functie: Wmo-consulent Afgegeven op: _LEGITIMATIEBEWIJS.pdf :01 Adres: Uiverlaan 20B 3145 XN Maassluis LEGITIMATIE

11 Wist u dat over de verantwoording van het persoonsgebonden budget (pgb) Wie kiest voor een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget, moet regelmatig verantwoording afleggen over de ingekochte uren. ROGplus stuurt u vóór de aanvang van ieder kwartaal een blanco verantwoordingsformulier toe. Heeft u meer dan één hulp, maak dan vóór het invullen eerst een kopieformulier voor iedere hulp. Controleer na afloop van het kwartaal: n of het formulier correct is ingevuld; n of de uren zijn opgeteld; n of de hulp én uzelf het formulier ondertekend hebben. Maak voor u het formulier opstuurt altijd een kopie voor uw eigen administratie. Zo beschikt u over alle gegevens. Stuur uw verantwoordingsformulier altijd één keer in, dit kan per post, per of per fax. Verantwoordingsformulieren die niet correct zijn ingevuld worden retour gestuurd. Op de achterzijde van het verantwoordingsformulier vindt u een lijstje met uiterste inleverdata. Stuur het formulier op tijd in; een te laat ontvangen formulier betekent dat ROGplus het volgende termijnbedrag niet tijdig kan uitbetalen. Als blijkt dat verantwoordingsformulieren van een bepaald persoon of een bepaald zorgbureau structureel te laat binnen komen, dan kan ROGplus besluiten over te gaan tot betaling achteraf in plaats van vooraf. Na ontvangst wordt het verantwoordingsformulier verwerkt en ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarop de verantwoorde uren. Deze ontvangstbevestiging ontvangt u binnen drie weken na ontvangst van het verantwoordingsformulier door ROGplus. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de pgb administratie van ROGplus via telefoonnummer Adressen ROGplus Bezoekadres: Uiverlaan 20-B, 3145 XB Maassluis Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.30 tot uur Vrijdag: 8.30 tot uur Correspondentieadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis, Tel , Gemeente Schiedam Wmo loket Bezoekadres: Stadskantoor, Stadserf 1 Gemeente Vlaardingen Wmo loket Bezoekadres: Stadskantoor, Westhavenkade 85 Gemeente Maassluis Wmo loket Bezoekadres: Stadhuis, Koningshoek Servicebus Harting-Bank Schiedam Elke oneven week op dinsdagochtend van 9.00 tot uur bij Frankeland, Sint Liduinastraat 10 te Schiedam. Elke even week op dinsdagochtend van 9.00 tot uur bij Harg-Spaland, Willem Andriessenlaan 2 te Schiedam. Vlaardingen Elke oneven week op woensdagochtend van 9.00 tot uur bij Zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2 te Vlaardingen. Elke even week op woensdagochtend van 9.00 tot uur bij Zorgcentrum De Meerpaal, Willem de Zwijgerlaan 2 te Vlaardingen. Maassluis Elke oneven week op donderdagochtend van 9.00 tot uur bij Ontmoetingscentrum De Vloot, De Vloot 27 te Maassluis. 11

12 Puzzel ROGplusjournaal N E R E B O R P T I U V H N E E R L P R A U P G O E E E T B T S E S U R E O R S I R U O L S S V O I R T D I N E G A P I O E E Z K N N N N L G I N E F K I R A B E O A O K G N R D E N H A R A K M R R I I I N M E T E N R A E T E T S I U D R R K U C T R N W D N U E Z A U I E O I E O T G R E Z P W L A U U A E C A M W G E E E B R R U R H R A T I R K N B K I U R B E G M L E E U D I V I D N I B N Beheer Bewaren Bruikbaar Controleren Depot Gebruik Individueel Inmeten Inname Keuren Kosten Leverancier Maatwerk Monteur Opslag Passing Proefrit Repareren Retour Ruilen Tweedehandse Uitproberen Voorziening Zuinig Alle woorden uit de lijst zijn kriskras (horizontaal, verticaal, diagonaal) verborgen in het veld met letters. In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier. De oplossing van deze puzzel kunt u tot 31 oktober 2012 sturen naar ROGplus, Puzzel ROGplus Journaal, Postbus 234, 3140 AE Maassluis of per mail naar: Onder de goede inzendingen worden 5 cadeaubonnen van 50,- verloot. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. De oplossing en winnaars worden na 15 november 2012 op onze website bekendgemaakt. 12 Oplossing vorige puzzel: Vele handen maken licht werk Prijswinnaars vorige puzzel: Mevr. C.M.A. van Nierop-Wijzenbroek, Vlaardingen; Mevr. J.M.G Snoeck-Boer, Vlaardingen; Mevr. A. Krijnsberg-Haak, Maassluis; Mevr. M.J.C. Simon-Wuisman, Schiedam; Mevr. S.S.M. Goossens, Schiedam. colofon Derde jaargang, nummer 7, Wilt u het ROGplus Journaal ook ontvangen of wilt u reageren op een artikel, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de redactie van het ROGplus Journaal. Redactie: Marion de Feijter (eindredactie), Marjoke Slagter, Wilma van den Berg-Nelisse. Redactie-adres: Uiverlaan 20-B, Postbus 234, 3140 AE Maassluis, tel: , Tekst: ROGplus Fotografie: Theo van Pelt Oplage: stuks Vormgeving, productiebegeleiding en drukwerk: Drukgroep Maasland, Maasdijk ROGplus Journaal is een uitgave van ROGplus NWN.

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving.

Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving. Wmo-informatieblad Vervoersvoorzieningen Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente

Nadere informatie

journaal Interview Aart Kool p.2 Regiotaxi Waterweg p.5 De eigen bijdrage p.8 Waardevol december 2012

journaal Interview Aart Kool p.2 Regiotaxi Waterweg p.5 De eigen bijdrage p.8 Waardevol december 2012 journaal Interview Aart Kool p.2 Regiotaxi Waterweg p.5 De eigen bijdrage p.8 In verband met de feestdagen is ROGplus gesloten op: n Maandag 24 december n Dinsdag 25 december (1e kerstdag) n Woensdag 26

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Ondersteuning vanuit de Wmo foto: Welzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden Wmo-informatieblad Vervoersvoorzieningen voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Voor wie? Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden zoals openbaar vervoer,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning

Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Correspondentieadres Postbus 234 3140 AE Maassluis Telefoon 010 870 11 11 info@rogplus.nl www.rogplus.nl Toelichting aanvraag Wmo-ondersteuning Wie kan een Wmo-voorziening

Nadere informatie

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Op de website www.regiotaxi.overijssel.nl is het mogelijk een rit te boeken, reserveringen te bekijken en geboekte ritten te annuleren. Dit is op basis

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Bezuinigingen Wmo in 2012

Nieuwsbrief: Bezuinigingen Wmo in 2012 Nieuwsbrief: Bezuinigingen Wmo in 2012 In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de veranderingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de gemeente Bernheze en wat dit voor u kan betekenen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Voorzieningenformulier Wmo

Voorzieningenformulier Wmo Voorzieningenformulier Wmo 1. Vragen over wie u bent Uzelf man vrouw Achternaam : Voornamen : Geboortedatum : Burgerservicenummer : Telefoonnummer : E-mailadres : IBAN-nummer : Partner man vrouw Vraagt

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn www.drechthopper.nl De Drechthopper De Drechthopper is collectief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-indicatie) en ouderen vanaf 75 jaar. De Drechthopper brengt u van deur tot deur of van deur

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen?

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op 1 januari 2012 ingaan: Hulp bij het huishouden Normtijden: zo mogelijk verlaagd Tot nu toe wordt bij

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Op stap zonder overstap

Op stap zonder overstap Op stap zonder overstap Regiotaxi centrale 088 9666 000 Wat is Regiotaxi Haaglanden? Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een Wmo-informatieblad Woonvoorzieningen voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Voor wie? Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een woonvoorziening aanvragen.

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 3 Uw rechten 4 Wachtlijst en wachtstatus 5 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Klachten

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Vertrouwd vervoer in uw regio

Vertrouwd vervoer in uw regio Vertrouwd vervoer in uw regio Noordoost-Fryslân Ferfier boeke? Jobinder.frl of 0900-40 50 500 Jobinder De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of met behulp van hun familie, vrienden of kennissen.

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Vervoerspas bij de hand?

Vervoerspas bij de hand? Vervoerspas bij de hand? Wmo Vervoer voor inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Voor uw rit reservering bij regiotaxi BAR heeft u uw vervoerspas bij de hand! Telefoon: 0900 440 4400 (lokaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo

Aanvraagformulier Wmo Aanvraagformulier Wmo Voor meer informatie over Wmo-voorzieningen: leudal.rechtopwmo.nl Team sociale zaken INGEKOMEN: AANVRAAGNUMMER: Gegevens aanvrager A. Naam en voornamen aanvrager: Tweede achternaam:

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten Zorgzwaartepakketten informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)? 1 Wie bepaalt hoeveel zorg ik krijg? 2 Hoe weet ik of ik een ZZP-indicatie moet aanvragen? 2 Zijn

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur

Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur www.regiotaxiutrecht.nl Wat is Regiotaxi Utrecht Regiotaxi Utrecht is vervoer van deur tot deur, voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie