Veiligheid staat of valt met bewustwording

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid staat of valt met bewustwording"

Transcriptie

1 RONDE TAFEL Tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van t Hoff Veiligheid staat of valt met bewustwording Veiligheid en beveiliging in de regio zo luidt het thema van dit rondetafelgesprek. Een groep van zeven specialisten buigt zich enthousiast over de actuele aspecten van wat er speelt in hun branche. De bijeenkomst begint met een presentatie die wordt gegeven door Frederik Jansen van Twente Safety & Security. Hierin komt onder meer naar voren dat Twente als regio een relatief groot aandeel heeft in zowel de werkgelegenheid als de omzet in de Nederlandse veiligheidssector. De veiligheidscluster in Twente bestaat voornamelijk uit private bedrijven (maar liefst 156) en het grootste deel van de werkgelegenheid en omzet op het gebied van veiligheid vindt plaats in de innovatieve maakindustrie. Centraal in de presentatie staat een korte film waarin een belangrijke en unieke innovatie aan de orde komt: Twente Safety Campus, gesitueerd op (voormalig) Vliegveld Twente. Op deze locatie bevindt zich, naast Troned (trainingscentrum brandweer) en Safety Field Lab (waar kennis wordt gegenereerd die leidt tot nieuwe veiligheidsproducten en -programma s), de Risk Factory. Dit is een veiligheidseducatiecentrum waar basisschoolleerlingen en groepen met een verhoogd risico veiligheidsbewuster worden gemaakt door situaties te beleven, zoals een calamiteit in een realistische ziekenhuisomgeving. Het vliegveldterrein biedt ruimte en faciliteiten om gerichte functies te gaan realiseren, onder de noemer European Safety & Security Centre. HET ONTBREEKT AAN BEWUSTZIJN De eerste reactie komt van Guido van der Molen (Van der Molen Beveiligingstechniek): Dit nodigt mensen wel uit om deel te nemen. Het toont dat het gaat om bewustwording: Wat zijn de risico s, zegt Wim Pruim van Breman Brandbeveiliging. Zo n situatie bij brand met een traplift in een woning die mensen zijn niet zelfredzaam. Het moet helaas vaak eerst misgaan. Is de burger zich daar wel van bewust? Bovendien: Wat kun je er zelf aan doen?, vult Ymko Attema van de Twente Safety Campus aan. Perry Faulhaber van Vehof Installatiebedrijf: Dat verbaast mij soms bij woningcorporaties: Er worden rookmelders geplaatst, maar dan wel de goedkoopste. Het ontbreekt aan bewustzijn. Je moet de dingen met elkaar verbinden. Op de vraag van Frederik Jansen (Twente Safety & Security) wat daarvoor nodig is, antwoordt hij: Je zou bijvoorbeeld rookmelders aan elkaar kunnen koppelen via 220 volt. Ymko Attema stelt dat men daar vaak geen beeld bij heeft: Bij Twente Safety Campus laten we mensen ervaren hoe de situatie bij brand is. Vooral ook kinderen. Een dergelijk initiatief moet niet vanuit de overheid en wet- en regelgeving komen, maar vanuit bedrijven en de mensen zelf. Guido van der Molen: Veiligheid mag vaak dus niks kosten. Maar economisch bekeken zie je wat een brand uiteindelijk kost aldus Frederik Jansen. DOEN IS DE BESTE MANIER VAN DENKEN Je moet vroegtijdig detecteren, daar win je veel mee, stelt Guido van der Molen. Met slimme techniek kun je heel veel loze meldingen voorkomen. Wij kunnen zelfs met de ASA melder van Siemens een vals-alarmgarantie afgeven. Ymko Attema vertelt dat 50% van de alarmeringen loos zijn. In Twente beschikken we over een aantal partijen op het gebied van sensoren. Preventief melden kan dan ook steeds eerder en secuurder. Perry Faulhaber: Maar certificering is kostbaar in Nederland. Vooral in de petrochemische industrie heb je te maken met heel veel regelgeving. Hij vraagt of Twente Safety Campus zich enkel bezighoudt met brand. Ymko Attema legt uit dat dat niet zo is, maar dat er multidisciplinair wordt gewerkt. Momenteel zijn we bezig om een concept op te zetten waarbij we ook een woonhuis kunnen nabootsen, met slimme techniek erin. Wij willen ondernemers in Twente de gelegenheid bieden om daar te testen, op veiligheid in brede zin. DEELNEMERS FREDERIK JANSEN Programmamanager Twente Safety YMKO ATTEMA Teamleider Kenniscentrum Brandweer GUIDO VAN DER MOLEN Eigenaar van Van der Molen CO SCHOUTEN Directeur van Compleet Security in & Security, opgericht om (de privaat- Twente en Coördinator Safety Field Beveiligingstechniek Enschede: Al Spanbroek, onderdeel van Compleet publieke samenwerking van) overhe- Lab op Twente Safety Campus. meer dan 50 jaar het beveiligings- Support. Het bedrijf beschikt onder den, kennisinstituten, bedrijven en bedrijf van Twente. Specialist in meer over een eigen kenniscentrum maatschappelijke organisaties op het inbraak- en branddetectie, toegangs- voor evenementenbeveiliging. gebied van veiligheid aan te sturen en controle en camerasystemen. te ondersteunen. twentesafetyandsecurity.com 12

2 WIM PRUIM Directeur van Breman Brandbeveiliging in Elburg, gespecialiseerd in brandbeveiligingsinstallaties en één van de veertig bedrijven van de Breman Installatiegroep. KASPER MORSINK Vertegenwoordigt MBB Twente in Goor, een landelijk opererend familiebedrijf dat vooral objecten en processen beveiligt tegen blikseminslag. PERRY FAULHABER Directeur van Vehof, totaalinstallatiebedrijf in Delden: Wij zijn de eerste ter wereld met explosieveilige noodverlichtingarmaturen

3 RONDE TAFEL Perry Faulhaber vraagt of Twente Safety Campus op nationaal niveau in het leven is geroepen om in Twente te kunnen testen. Ymko Attema: Wat goed is voor Twente is goed voor de wereld, dus onze innovaties zijn op internationaal niveau interessant. We hebben contacten met internationale partijen. Doen is immers de beste manier van denken daarmee onderscheiden wij ons in Twente. We hebben een eigen trainingsmodule ontwikkeld. Onze eigen brandweermensen krijgen dan les in brand. Ze horen nog steeds iets nieuws. Twente heeft ontzettend veel kennis in huis op het gebied van brand en brandgedrag. ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS Perry Faulhaber stipt de bedrijventerreinen aan en vraagt of de brandweer daar ook adviezen over levert: Zo n terrein groeit in de loop der jaren. Vaak is er op den duur niet bekend wat er geregeld is op dat gebied. Frederik Jansen zegt dat de adviesfunctie van de brandweer onder het Keurmerk Veilig Ondernemen valt. Op de vraag hoe het landelijk gesteld is met initiatieven op het vlak van veiligheid, antwoordt hij: De drie speerpunten liggen in Den haag, Brabant en Twente. Het profiel van HSD Den Haag is heel erg gericht op vrede en veiligheid. Verder is Den Haag erg gefocust op cyber-security. Het Brabantse initiatief is ontstaan vanuit Philips en ASML heel concreet doelgericht op veiligheidsvraagstukken. Twente Safety & Security heeft een heel eigen profiel, gebaseerd op zelfredzaamheid en een vijftal specifiek geformuleerde aspecten. Naast opleiden en trainen, onderzoek door de kennisinstituten en in fieldlabs, de inzet van slimme technologie en intelligence, gaat dat over awareness van (on)veiligheid. Kijk hier bijvoorbeeld naar de situatie in Borne, waar het spoor dwars doorheen loopt en transporten met gevaarlijke stoffen grote risico s vormen. Er heeft een bewustwording plaatsgevonden van de mensen die rondom het spoor woonachtig zijn. De aanpak begint bij die bewustwording en de vaardigheden van de mensen. En uiteindelijk ga je bekijken hoe je dezelfde veiligheid kunt bieden tegen minder kosten. BEVEILIGING EVENEMENTEN Guido van der Molen: Wij plaatsen bijvoorbeeld tijdelijke camera s bij het carnaval in Oldenzaal. Die zijn telkens opnieuw plaatsbaar. Daar zijn we destijds mee gestart voor het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Enschede. Deze dingen worden dus in Twente bedacht!, benadrukt Frederik Jansen. Camera s worden steeds meer ingezet bij evenementen, zegt Co Schouten van Compleet Security. Wij doen dat bijvoorbeeld bij de Zwarte Cross. Daar verzorgen wij ook het toegangssysteem. Zo hebben we dus goed zicht op wie er zijn en wie we eventueel kunnen verwachten, ook via Twitter en Facebook van de bezoekers. Frederik Jansen brengt drones ter sprake: Drones bieden ontzettend veel mogelijkheden, de toepassing ervan gaat de komende tijd groeien. Ymko Attema vraagt wie van de deelnemers al drones toepast. Bij evenementen doen we dat al heel vaak, reageert Co Schouten. Kasper Morsink (MBB Twente): Er zitten qua wetgeving nog wel wat haken en ogen aan het vliegen met drones, maar daar komt verandering in. Ze zijn wel prima inzetbaar voor inspectie van flats, schoorstenen en andere hoge objecten. Er komen nog enorm veel toepassingsmogelijkheden bij, zegt Frederik Jansen. Ymko Attema: Laatst hadden we een projectweek met internationale studenten van Saxion. Dan komen er toepassingen op tafel die wij zelf nog niet hadden bedacht. ONDERLING SAMENWERKEN Als ik de stelling ter tafel breng dat verschillende beveiligingsdisciplines meer zouden moeten gaan samenwerken, zegt Frederik Jansen: 14

4 Via meetings die Twente Safety & Security organiseert gaan we samen innovatieve oplossingen en mogelijkheden bedenken op veiligheidsgebied. Perry Faulhaber: Kijk, wij zitten hier als ondernemers aan tafel. Maar wat mij stoort is dat alle zzp ers die momenteel actief zijn in de branche, lang niet zo gebonden zijn aan regels en beperkingen als wij. Klopt, zegt Wim Pruim. Wij hebben al zeven certificaten nodig om ons werk te kunnen doen dan kunnen we beginnen. En dat kost ons zo n euro per jaar. In de installatiebranche worden zzp ers ingezet, zonder restricties, reageert Perry Faulhaber. Dan komen wij achteraf soms rare dingen tegen. Guido van der Molen zegt dat de opdrachtgever zich daar doorgaans niet van bewust is. Maar de bewustwording dat er onderling meer moet worden samengewerkt, is al wel aanwezig, zegt Wim Pruim, terugkomend op de stelling. Ook bij onze medewerkers, vult Guido van der Molen aan. INNOVATIE EN OPLEIDING Maar je moet er bij je personeel continu op blijven hameren, ze bewust blijven maken van de gevaren die er kunnen zijn, benadrukt Perry Faulhaber. Guido van der Molen vertelt dat zijn bedrijf voor diverse projecten geregeld samenwerkt met gespecialiseerde bedrijven. Perry Faulhaber: Wij bieden een totaalconcept aan, maar schakelen voor disciplines die wij zelf niet doen wel anderen in. Wij kunnen beveiligingssystemen beveiligen, zegt Kasper Morsink. Daar wordt lang niet altijd bij nagedacht. Middels een overspanningsbeveiliging kun je relatief goedkoop een groot resultaat genereren. Dat is voor installatiebedrijven wel iets om even bij stil te staan. Frederik Jansen vraagt de deelnemers hoe het gaat met de innovaties in hun branche. Perry Faulhaber antwoordt dat kleinere bedrijven vaak veel innovatiever zijn dan grotere organisaties. Bij legionellatechniek is dat bijvoorbeeld sterk aan de orde. Maar wat in de installatiebranche momenteel dramatisch is, is het tekort aan goed geschoold personeel. Het ROC bijvoorbeeld is niet goed op de hoogte van wat er in onze branche leeft en speelt. Goede vakmensen zijn amper te krijgen, beaamt Wim Pruim. BEWUST VAN ECONOMISCHE GEVOLGEN Te oordelen naar de reacties is het overduidelijk dat deze mening door alle aanwezige ondernemers wordt gedeeld. Wij opereren met bliksembeveiliging in een nichemarkt daardoor is het lastig om goed personeel te werven, en komt het erop neer dat wij ons personeel vooral zelf moeten opleiden, zegt Kasper Morsink. Perry Faulhaber: De zogeheten snuffelstages, die zijn echt killing. Men doet bij ons installatietechniek en deed daarvoor bijvoorbeeld bakkerij. Dat is allemaal veel te vrijblijvend. Na een korte maar geanimeerde groepsdiscussie over opleidingen en de daarmee samenhangende problemen, pakt Guido van der Molen de oorspronkelijke draad van het rondetafelgesprek weer op: Op het gebied van beveiliging komt het er uiteindelijk steeds weer op neer: Men wil altijd van alles, maar het mag dan niets kosten. Het bewustzijn is er wel, maar vormt vaak de sluitpost, vult Perry Faulhaber hem aan. Wim Pruim: Als we een auto kopen, willen we dat ie elektrisch bedienbare ramen heeft, centrale deurvergrendeling en alle denkbare voorzieningen qua beveiliging. Alles moet er op en aan zitten. Maar thuis? Als je dan nagaat dat 50% van de bedrijven die brand hebben gehad, failliet gaan Zorg, verkeer, we dekken alles af, besluit Frederik Jansen. Maar economisch veiligheidsbewustzijn is nog lang niet altijd aanwezig. «15

5 Hoe voorkom ik dat ik failliet ga na een brand? Wist u dat één op de drie ondernemingen failliet gaat na een brand? Vaak veroorzaakt brand zoveel schade dat er maanden lang niet gewerkt kan worden. Met een goede brandbeveiligingsinstallatie wordt de schade beperkt, omdat een beginnende brand in een vroeg stadium ontdekt wordt. Laat u niet verrassen door brand. Bel een Breman voor advies. bremanbrandbeveiliging.nl T

Samen werken aan een betere beeldvorming van techniek

Samen werken aan een betere beeldvorming van techniek Samen werken aan een betere beeldvorming van techniek Voor dit rondetafelgesprek, met als thema Techniek & Innovatie, zijn we te gast in het complex van TRUMPF Nederland in Hengelo. De groep deelnemers

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

VAKWERK. Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf!

VAKWERK. Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf! VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE BEDRIJVENSECTOR. VAKWERK MRT. 2013 NR. 06 06 Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf! Maurice Aelmans en Lysanne

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Innovatie publicaties

Innovatie publicaties Inleiding Het onderwerp van dit eerste themanummer van OTIB Trendfiles is innovatie. Duurzaamheid, klimaatverandering, stijging kosten gezondheidszorg, vergrijzing en ICT. Zomaar een paar grote actuele

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg NFO Info jaargang 6 2011 1 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN

Nadere informatie

Om maar meteen de knuppel in het. Innoveren door integreren. discussie

Om maar meteen de knuppel in het. Innoveren door integreren. discussie discussie Is de security branche innovatief genoeg? Of zijn aanbieders te traditioneel en te behoudend? Op initiatief van Security Management discussieerden zeven deskundigen uit de branche over deze en

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Tijdens een rondetafelgesprek, waarvan het verslag elders in dit nummer van Real Estate Magazine is te lezen, werden vanuit de praktijk van de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN 1/7 \ ICT zou moeten werken als een nutsvoorziening: als stroom uit een stopcontact of als water uit de kraan. In theorie kan cloud

Nadere informatie

Inhoud. Columns & rubrieken 9 Magdat@work 15 CSI: HRM John Cöhrs (Raet) 23 e-kooijman Wim Kooijman (NVP) 25 Het nieuwe werkgeverschap

Inhoud. Columns & rubrieken 9 Magdat@work 15 CSI: HRM John Cöhrs (Raet) 23 e-kooijman Wim Kooijman (NVP) 25 Het nieuwe werkgeverschap Inhoud 38 23 16 18 26 13 11 Raet: Modern werkgeverschap is groeihormoon voor e-hrm 12 AFAS: e-hrm leidt tot nieuwe manieren van organiseren 13 Special e-hrm: 5 spelers over hun paradepaardjes 16 HR-visionair

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

Alle kasten het kantoor uit

Alle kasten het kantoor uit Alle kasten het kantoor uit Elke editie van OfficeMagazine.nl bevat minstens één tafeldiscussie. Hiervoor nodigen we vertegenwoordigers uit van toonaangevende organisaties in die specifieke branche. In

Nadere informatie

Spraakmakende secretariaatsbureaus

Spraakmakende secretariaatsbureaus TEKST ROB THIJSSE Spraakmakende secretariaatsbureaus Secretariaatsbureau is een beetje een belegen, oubollige naam die steeds minder de lading dekt. Waar staan de spraakmakende bureaus wél voor? En hoe

Nadere informatie

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland In opdracht van: Uitgevoerd door: Digibewust en Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC). Syntens Samenvatting Dit rapport doet verslag van een pilot

Nadere informatie

Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december

Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december contr actgestuurde dienst verlening Magazine december 2014 > 2 Contractgestuurde Dienstverlening werkt vraaggericht > 3 Team O&O versterkt regio met innovatieve diensten en producten > 4 Breedband in héél

Nadere informatie

Rondetafel Transport & Logistiek

Rondetafel Transport & Logistiek Rondetafel Transport & Logistiek West-Friesland Deelnemende bedrijven rondetafelgesprek: Van Vugt Verkeersopleidingen biedt rijopleidingen aan particulieren en professionele chauffeurs. Het aanbod omvat

Nadere informatie

MAKERS OEKOMST R DE STUDENT R INTERVIEW R PIETER KOOL VAN. Ik hou van lingerie én bouwkunde

MAKERS OEKOMST R DE STUDENT R INTERVIEW R PIETER KOOL VAN. Ik hou van lingerie én bouwkunde Special over techniekonderwijs, aangeboden door Shell R DE STUDENT Ik hou van lingerie én bouwkunde R INTERVIEW Juliette Walma van der Molen: Leer kinderen creatiever te denken R PIETER KOOL Technisch

Nadere informatie

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 8 Winter 2013 Hijken (Dr) foto Dennis Groen 3 Brand Brummen In eerste instantie was een grote brand in Brummen niet heel complex. Maar de ene na de andere

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID NR. 1 SEPTEMBER 2013 OVERHEID & ICT RONDETAFE LGESPREK MET INDRING E BETOGEN

Nadere informatie

TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD

TEKST: MAARTEN VAN GEEL FOTO S: DIRK VERWOERD ORGANISATIES MARKTWERKING Rondetafelgesprek De gang naar De kansen van de recessie, definities van talenten, het tekort van starters en de aansluiting van het onderwijs bij het facilitaire vakgebied. Hoe

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie