VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)"

Transcriptie

1 VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf voor de Wmo en Wlz? Vanaf 2015 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderen, verdwijnt de AWBZ en wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Gemeenten gaan dan taken overnemen die op dit moment nog binnen de AWBZ vallen. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het idee is dat gemeenten beter kunnen inspringen op de zorgbehoefte en de lokale omstandigheden van cliënten. De overheid wil dat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente gaat ook bepalen wie begeleiding uit de Wmo nodig heeft. De Wet langdurige zorg is voor kwetsbare ouderen die blijvend, 24 uur per dag, zorg nodig hebben. Meer over de Wlz leest u op de website van de Rijksoverheid [ Voor de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Ook als u zorg uit de Wmo ontvangt bent u verplicht om een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw gezinssamenstelling, uw leeftijd, het inkomen van u en uw partner en de voorzieningen die u krijgt. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid [ Hulp uit de Wmo kunt u aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De Wlz wordt uitgevoerd door uw zorgverzekering en geregeld door het zorgkantoor, net als bij de AWBZ. (2) Wat is de rol van mijn verzekeraar binnen het nieuwe stelsel? Langdurige zorg gaat over van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet. Voor langdurige zorg moet u een aanvraag indienen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) [ De Wlz wordt uitgevoerd door uw zorgverzekering en geregeld door het zorgkantoor, net als bij de AWBZ. Elke verzekeraar heeft andere voorwaarden. In de maand december is het mogelijk om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Ook binnen het nieuwe stelsel betaalt u een eigen bijdrage voor zorg. Het basispakket blijft bestaan, hier verandert niks aan. U kunt dus nog steeds naar de huisarts zonder dat dit van uw 1

2 eigen risico betaald moet worden. Daarnaast wordt vanaf 2015 verpleging en verzorging in de wijk aan het basispakket toegevoegd. (3) Wat is de rol van de gemeente binnen de Wmo? Gemeenten gaan de nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) uitvoeren. Om Wmovoorzieningen aan te vragen kunt u in 2014 terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor de Wmo, maar zij krijgen een veel grotere rol in de langdurige zorg als de nieuwe Wmo in 2015 van start gaat. De nieuwe regelingen komen voort uit het beleid van het Kabinet om mensen langer thuis te laten wonen. Begeleiding en dagbesteding gaan bijvoorbeeld over van de AWBZ naar de Wmo. Op de website InvoeringWmo.nl [ kunt u alles over de invoering van de nieuwe Wmo lezen. Verpleging en verzorging komen onder de Zorgverzekeringswet en daarmee onder verantwoordelijkheid van uw zorgverzekeraar te vallen. (4) Wat is de rol van het verzorgingstehuis als de Wmo verandert? Als u in een verzorgingstehuis woont, dan houdt u recht op het verblijf in een instelling. Hoogstwaarschijnlijk blijft u gewoon wonen in de instelling waar u nu al woont. Als er niet genoeg bewoners zijn of als het verzorgingstehuis gerenoveerd moet worden, dan kan het zo zijn dat u moet verhuizen. Als u een AWBZ-indicatie heeft dan valt u binnen een overgangsregeling. Meer daarover kunt u op de site van de Rijksoverheid [ lezen. ZORG THUIS (1) Ik hoor verhalen over veranderingen in de zorg die ik thuis krijg of in de toekomst nodig heb. Wat betekenen die veranderingen? Momenteel voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Mensen die behoefte hebben aan zorg, hulpmiddelen (zoals een scootmobiel) en woningaanpassingen (zoals een traplift) krijgen deze zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen op grond van de Wmo. Vanaf 2015 wordt de Wmo ingrijpend gewijzigd. De gemeente gaat dan eerst na wat u zelf nog kunt, of en in hoeverre u kunt terugvallen op buren en familie. Als dit niet voldoende is om te zorgen dat u thuis kunt blijven wonen, gaat de gemeente na of u gebruik kunt maken van algemene voorzieningen en tenslotte of u recht heeft op een maatwerkvoorziening. 2

3 Veel gemeenten spelen nu al in op de nieuwe Wmo. Dit kan gevolgen hebben voor de verstrekkingen die u tot dusver kreeg of die u verwacht te krijgen. Klik hier [ voor meer informatie over de veranderingen in de zorg, (2) Hoe zit het met de vergoeding van verpleging en verzorging vanaf 2015? De zorg die door wijkverplegers en verzorgenden wordt gegeven, valt vanaf 1 januari 2015 binnen het basispakket van uw zorgverzekeraar. Hier vallen niet alleen de bezoeken van de wijkverpleging onder, maar ook van verzorgenden die bijvoorbeeld bij u langs komen om een wond te wassen of een injectie toe te dienen. U krijgt daarvoor geen rekening. U betaalt met ingang van 1 januari 2015 geen eigen bijdrage voor deze vorm van zorg. MANTELZORG (zorg voor anderen) Mantelzorg nodig (1) Ik heb mantelzorg nodig, waar kan ik terecht? Mantelzorgers zijn heel belangrijk in onze maatschappij. Mantelzorgers zorgen onbetaald voor vrienden of zieke familieleden. Vaak zijn mantelzorgers de partner of kinderen van degene die zorg nodig heeft. Er bestaan ook vrijwillige mantelzorgers die hun diensten aanbieden via de website We Helpen [ Als u hulp zoekt kunt u hier terecht. (2) Ik wil mantelzorger worden, waar kan ik terecht?ik heb tijd over en wil graag iets voor anderen die zorg of ondersteuning nodig hebben betekenen. Hoe kan ik dit aanpakken? Onze samenleving kan niet zonder mantelzorgers. Wilt u mantelzorger worden of vrijwilligerswerk doen? Kijkt u dan eens op de website WeHelpen.nl [ Hierop kunt u hulpvragen van mensen in uw buurt bekijken en u aanmelden als vrijwillige hulpaanbieder. Ook kunt u zich aanmelden bij een vrijwilligerscentrale in uw gemeente of lid worden van een vereniging zoals ANBO. Mantelzorger zijn (1) Ik ben mantelzorger, maar ik voel me overbelast. Wat kan ik doen? Als mantelzorger zorgt u langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week voor iemand. Het zou kunnen voorkomen dat u zich overbelast voelt en behoefte heeft aan een beetje vrije tijd. In dit geval bestaat respijtzorg. Bij respijtzorg nemen vrijwilligers of professionals de zorg (tijdelijk) 3

4 over. Alles over respijtzorg leest u op de website van de Rijksoverheid [ en op Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) [ Het is mogelijk dat u (gedeeltelijk) voor respijtzorg moet betalen. Dit kunt u inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb). Het kan ook zijn dat u een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangt via uw zorgverzekeraar of via de AWBZ. Op Respijtwijzer.nl [ kunt u lezen wat de financieringsmogelijkheden zijn voor respijtzorg. (2) Ik zorg voor iemand, maar deze zorg valt me steeds zwaarder. Wat kan ik doen? Probeer uw bezwaren te bespreken met de degene voor wie u zorgt. Geef aan dat niemand geholpen is als het niet goed met u gaat. Geef tijdig uw grenzen aan. De gemeente is verplicht om u te helpen als het u teveel wordt. Informeert u bij de gemeente, of een Steunpunt Mantelzorg naar de mogelijkheden. (3) De zorg voor een ander wordt me echt teveel en ik moet nodig op adem komen. Wat kan ik doen? Het zou kunnen voorkomen dat u zich overbelast voelt en behoefte heeft aan een beetje vrije tijd. In dit geval bestaat respijtzorg. Bij respijtzorg nemen vrijwilligers of professionals de zorg (tijdelijk) over. Alles over respijtzorg leest u op de website van de Rijksoverheid [ en op Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) [ (4) Is het mogelijk dat ik word vervangen als mantelzorger? Via respijtzorg is het mogelijk om tijdelijk of structureel (gedeeltelijk) te worden vervangen. Op de site van Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) leest u hier meer over [ Zo kan degene waarvoor u zorgt bijvoorbeeld een middag in een week naar een dagopvang, of er kan een andere mantelzorger of vrijwillige hulp langskomen. U heeft dan even tijd voor uzelf, terwijl uw familielid of vriend wel de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft. (5) Moet ik voor vervangende zorg of respijtzorg betalen? Het is mogelijk dat u (gedeeltelijk) voor respijtzorg moet betalen. Dit kunt u inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb). Het kan ook zijn dat u een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangt via uw zorgverzekeraar of via de AWBZ. Op Respijtwijzer.nl 4

5 [ kunt u lezen wat de financieringsmogelijkheden zijn voor respijtzorg. (6) Ik ben mantelzorger, kan ik een financiële bijdrage hiervoor ontvangen? Kan ik financieel wat terugkrijgen voor de zorg die ik aan anderen lever? Mantelzorg is in principe onbetaalde zorg voor mensen met wie u een familie- of vriendschapsband heeft. Wel is het mogelijk om namens uw zieke familielid of vriend in 2014 één mantelzorgcompliment aan te vragen. Dit is een financiële vergoeding voor de mantelzorger van maximaal 200 euro. Op de site van de Rijksoverheid leest u hoe u het mantelzorgcompliment kunt aanvragen [ Volgens de nieuwe Wmo geven gemeenten zelf invulling aan hoe zij mantelzorgers waarderen. Dit kan in de vorm van een mantelzorgcompliment maar ook in een andere vorm. Op de website van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kunt u berekenen of u als mantelzorger recht heeft op geld. Misschien heeft u recht op regelingen waarvan u het bestaan niet wist. Via BerekenUwRecht kunt u bekijken of u recht heeft op geld [ Let op: de uitkomst van de berekening is een schatting. (7) Ik zorg voor iemand die binnenkort een gesprek heeft met de gemeente over hoe de zorg het best geregeld kan worden. Wat raadt u mij aan? Zorg dat u bij dit gesprek aanwezig bent. Niet alleen ter ondersteuning van de persoon die u verzorgt of ondersteunt, maar ook omdat u in dit gesprek kunt aangeven in hoeverre u in staat bent om ondersteuning te (blijven) geven. Vanaf 2015 is de gemeente verplicht om ook uw behoeften en wensen mee te nemen in het plan dat voor de cliënt wordt gemaakt. U kunt beter tijdig aangeven waar uw grenzen liggen en wat u nodig heeft dan later terug te moeten komen op afspraken die in het gesprek met de gemeente zijn gemaakt. Mantelzorg gebruiken (1) Ik heb niet /voldoende- steun van familie en buren om thuis te kunnen blijven wonen. Wat kan ik doen? Waar kan ik terecht? Familieleden, buren en kennissen die een deel van de zorg voor u overnemen worden mantelzorgers genoemd. Er bestaan ook vrijwillige mantelzorgers die hun diensten aanbieden via de website We Helpen [ Als u hulp zoekt kunt u hier terecht. Lukt het u niet voldoende zorg en ondersteuning bij u in de buurt te vinden, informeert u dan bij de gemeente naar de mogelijkheden om hulp. 5

6 (2) Hoe kom ik in contact met de gemeente voor extra zorg en ondersteuning? Elke gemeente regelt de aanvragen voor extra zorg en ondersteuning anders. Kijkt u in uw lokale huis- en huisbladen voor informatie hierover of belt u met het algemene nummer van uw gemeente. (3) Ik ben helemaal niet gewend om een beroep te doen op buren of familie en doe dat dan ook liever niet. Toch vraagt de gemeente wat anderen voor me kunnen doen. Kan dat zomaar? Uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u eerst een beroep doet op de ondersteuning die buren, familie en kennissen kunnen bieden voordat u aanspraak kunt maken op een voorziening van de gemeente. Als u het moeilijk vindt om een beroep te doen op anderen bijvoorbeeld omdat u zich bezwaard voelt - dan kunt u aanbieden iets terug te doen, zoals de krant voor iemand bewaren of de planten verzorgen bij vakantie. HULPMIDDELEN (1) Wat zijn de consequenties van het nieuwe stelsel voor de aanvraag van hulpmiddelen? Hulpmiddelen worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit gaat om hulpmiddelen voor verpleging, verzorging, behandeling of revalidatie. Dit geldt voor bijvoorbeeld een verstelbaar bed. Simpelere hulpmiddelen om u te helpen met lopen, zoals krukken of een rollator, worden niet meer vergoed. Deze kunt u zelf huren of kopen. Het zou kunnen dat uw zorgverzekeraar krukken of een rollator wel vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u navragen bij uw verzekering. Heeft u hulpmiddelen nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen? Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gaat om producten als een rolstoel, traplift of een deur die automatisch opent. Meer informatie over medische hulpmiddelen leest u hier [ Kunt u het zich niet veroorloven om een rollator of krukken te kopen of huren? Misschien kunt u dan bijzondere bijstand [ aanvragen bij uw gemeente. (2) Hoe kan ik hulpmiddelen uit de Wmo aanvragen? 6

7 Als u een hulpmiddel zoals een rolstoel nodig heeft, dan kunt u terecht bij uw gemeente. Neemt u contact op met het Wmo loket van uw gemeente, uw wijk- of buurtteam of belt u met het algemeen telefoonnummer van uw gemeente. Hulp in de huishouding vraagt u aan via het Wmo-loket van uw gemeente. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u thuiszorg krijgt uit de AWBZ, dan heeft u een indicatie van het CIZ nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat vanaf 2015 veranderen. Een aantal taken van de AWBZ zullen dan overgaan naar de Wmo. Deze zorg wordt dan aangevraagd bij de gemeente. Veel gemeenten bereiden zich nu al voor op de nieuwe Wmo. Dit kan betekenen dat bij sommige gemeenten de criteria voor verstrekking van hulpmiddelen nu al worden aangescherpt. Vragen voor langdurige zorg gaan naar het CIZ [ (3) Zijn de kosten voor hulpmiddelen aftrekbaar? Sommige kosten voor hulpmiddelen zijn aftrekbaar. Als u uw woning moet aanpassen om langer thuis te kunnen wonen bijvoorbeeld, dan zijn deze kosten aftrekbaar. Ook voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen als steunzolen of een rolstoel zijn aftrekbaar. Op de website van de Chronisch zieken en Gehandicapten raad Nederland (CG-raad) [ leest u precies welke kosten u mag aftrekken. Kosten voor hulpmiddelen zoals aangepaste meubels, waardoor u langer thuis kunt blijven wonen, kunnen door de zorgverzekeraar worden vergoed. Meestal is daar een medische verklaring voor nodig van uw arts en een schriftelijk advies van een ergotherapeut. Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren hoe u aangepaste meubelen kunt aanvragen. (4) Wat is de eigen bijdrage voor hulpmiddelen? Als u hulpmiddelen of voorzieningen krijgt, dan is het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. Denkt u bijvoorbeeld aan een eigen bijdrage voor een scootmobiel of een aanpassing aan uw woning. De gemeente beslist of u een eigen bijdrage moet betalen. Als u tijdelijk gebruik maakt van hulpmiddelen, dan valt dit vaak onder uw zorgverzekering. Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeente. Dit is onder meer afhankelijk van de kosten van de voorziening. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de maximale periodebijdrage. 7

8 Meer over de hoogte van de eigen bijdrage leest u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) [ Als u in aanmerking komt voor een hulpmiddel van de gemeente, vraagt u dan vooraf hoe hoog de eigen bijdrage is. Het kan voorkomen dat het voor u goedkoper is om het hulpmiddel zelf te regelen en te betalen. (5) Ik heb een klacht over een hoge eigen bijdrage voor een hulpmiddel, waar kan ik terecht? Als u klachten heeft over de hoge eigen bijdrage die u moet betalen voor een hulpmiddel, neemt u dan contact op met de instantie die voor u de eigen bijdrage heeft berekend. Dit is het Centraal Administratie Kantoor (CAK) of de instantie aan wie de gemeente de vaststelling van de eigen bijdrage heeft overgelaten. Lukt het u niet om overeenstemming te krijgen met deze instantie, dan kunt u ons ANBO klachtenformulier invullen. Hiervoor dient u in te loggen [link naar inlog pagina]. (6) Door welke hulpmiddelen is het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen? Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hier zijn soms hulpmiddelen voor nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan een automatisch te openen deur als u hier zelf de kracht niet meer voor heeft, een traplift als traplopen moeilijk wordt of een rolstoel. Op de hulpmiddelenwijzer [ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunt u lezen over alle mogelijke hulpmiddelen. Ook op Regelhulp.nl [ RedirectNaar=BeperkingenDoorOuderdom] staat veel informatie over hulpmiddelen voor ouderen. (7) Hoe kunnen technologieën ervoor zorgen dat ik langer thuis kan blijven wonen? Ook door aanpassingen in de ICT kunnen ouderen langer zelfstandig wonen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een televisie die een demente oudere meldt dat het tijd is voor zijn medicijnen. Dit zijn ICT toepassingen die ook wel domotica worden genoemd. Het Ministerie van Volksgezondheid steunt dit soort ICT technologieën door de ontwikkeling van projecten op dit gebied te subsidiëren. Een voorbeeld is het zogenaamde project: Ambient Assisted Living (AAL) project. Onder dit project valt bijvoorbeeld de virtuele coach, die inactieve ouderen begeleidt en ondersteunt. Hierdoor komen de ouderen meer in beweging en worden ze minder snel ziek. De Health Hub zorgt ervoor dat ouderen met dementie hun afspraken niet 8

9 vergeten. Met een speciale computer met extra scherp beeld kunnen ouderen sociale contacten onderhouden op afstand. voor meer informatie kijk op de ANBO website. LANGDURIGE ZORG (niet thuis, maar in een tehuis of zorginstelling) NB. Dit valt niet onder de Wmo maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). (1) Wat houdt het nieuwe zorgstelsel in voor langdurige zieken? In het nieuwe stelsel komt de AWBZ te vervallen. Voor langdurige zieken betekent dit dat zij zorg gaan ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u nu al zorg uit de AWBZ ontvangt, dan geldt er een overgangsregeling [ Onder de Wlz valt zorg als verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging en verpleging, behandeling, het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoer. Woningaanpassingen vergoedt de Wlz alleen als iemand jonger is dan 18 jaar. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op zorg uit de Wlz. Als u zorg krijgt toegewezen kunt u kiezen uit verblijf in een instelling, zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Samen met de AWBZ komen ook de zorgzwaartepakketten te vervallen. Als uw indicatie in 2015 doorloopt, dan houdt u recht op de geïndiceerde zorg. Alle AWBZ-indicaties verlopen op 1 januari 2016, met uitzondering van de indicaties voor beschermd wonen. Hierbij geldt een overgangstermijn van tenminste vijf jaar. Als uw indicatie verloopt, moet het CIZ uw aanvraag opnieuw goedkeuren om zorg te ontvangen. Verzorgingstehuizen (1) Steeds meer verzorgingstehuizen verdwijnen: wat zijn mijn opties? Door de vergrijzing zijn er steeds meer seniorenwoningen en verzorgingstehuizen nodig. Helaas verdwijnen er steeds meer verzorgingstehuizen. Het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis willen wonen en hier zorg ontvangen. Het is van belang om op tijd te gaan zoeken naar een seniorenwoning. Dit kan bijvoorbeeld via Woonz.nl [ Natuurlijk is het ook mogelijk om thuis te blijven wonen als uw woning aangepast kan worden. Voor woningaanpassingen zie onder wonen en woonomgeving. Misschien kunt u zich al beter redden in huis als bijvoorbeeld de drempels uit uw woning verdwijnen. Met de ANBO-checklist Is mijn huis geschikt voor zorg- en hulpbehoevenden? kunt u kijken of uw huis geschikt is voor later. Hiervoor dient u wel in te loggen [link naar inlog pagina]. 9

10 (2) Hoe vind ik een geschikt verzorgingstehuis voor mezelf? Als u moet verhuizen naar een verzorgings- of verpleegtehuis dan is het fijn als u een woning kan vinden in de buurt van uw huidige woning of in de buurt van vrienden en familie. Via de website Zorgbelang Nederland [ en KiesBeter.nl [ kunt u zoeken naar een verzorgingstehuis dat voldoet aan uw wensen. Houdt u er wel rekening mee dat de criteria voor verblijf in een verzorgingstehuis veel zwaarder zijn geworden en in de toekomst door de nieuwe Wet langdurige zorg nog zwaarder worden. Ook sluiten veel huizen omdat het beleid van het kabinet erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. (3) Wanneer komt mijn partner in aanmerking voor dagopvang? Dagopvang of dagbesteding is opvang voor mensen met een beperking, gedurende enkele dagdelen in de week in een locatie buitenshuis. Dagopvang is vaak ook bedoeld ter ontlasting van de partner. Om voor dagbesteding in aanmerking te komen, heeft u of uw partner een indicatie voor AWBZzorg nodig. Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de dagopvang. Tot die tijd kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ [ df]. (4) Mijn partner ging altijd naar de dagopvang, maar dat wordt nu stopgezet. Kan dat zomaar? In het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de dagopvang. Dit betekent dat de gemeente kan besluiten de dagopvang op een andere manier te organiseren dan voorheen. Dit moet de gemeente overigens wel in overleg met u doen. (5) Ik ben het niet eens met het besluit van de gemeente om de dagopvang op een andere manier te organiseren. Wat kan ik doen? Zodra u een schriftelijke bevestiging van uw gemeente ontvangt, kunt u bezwaar aantekenen. U kunt een bezwaarschrift formulier downloaden als u inlogt op de ANBO website [link naar inlog pagina]. Ziekenhuiszorg (1) Wordt het vervoer voor mijzelf en/of mijn partner naar het ziekenhuis vergoed? 10

11 Voor ambulancevervoer hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, dit wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Ook het vervoer naar huis wordt vergoed. Via uw zorgverzekeraar kunt u soms een vergoeding voor ziekenhuisvervoer met het openbaar vervoer of auto (contractvervoer) krijgen. Dit geldt alleen als u: nierdialyses in een instelling krijgt; oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie of radiotherapie; zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen; zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u een beperkt gezichtsvermogen heeft. Voor ouderen met een beperking hebben de meeste gemeenten een taxibus voor het vervoer voor korte ritten (Wmo-vervoer). Om gebruik te kunnen maken van deze taxibus heeft u een Wmo-pas van uw gemeente nodig. Voor reizen buiten uw regio kunt u een beroep doen op het bovenregionaal vervoer (zie bovenregionaal vervoer/valys). Vaak geldt er wel een eigen bijdrage voor dit zogenaamde contractvervoer. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, maar wel langdurig ziek bent en veel moet reizen vanwege uw ziekte, dan is het soms mogelijk om toch een vergoeding te krijgen via uw verzekeraar. Dit staat in de hardheidsclausule. Informeer hierover bij uw verzekeraar. Meer over contractvervoer kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid [ UIT HET ZIEKENHUIS (thuiszorg) (1) Ik kom thuis uit het ziekenhuis, heb ik recht op thuiszorg? Als u thuis komt na ziekenhuisopname, dan is het mogelijk dat u nog extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld als u bent geopereerd. Dit kan geregeld worden door het ziekenhuis, uw huisarts of de verpleegkundige. Hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij uw gemeente. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u thuiszorg krijgt uit de AWBZ, dan heeft u deze indicatie nodig. Houdt u er rekening mee dat de hulpvraag afgekeurd kan worden, bijvoorbeeld omdat uw partner of kind(eren) het huishouden zou kunnen overnemen. Controleer tenslotte uw zorgverzekering. Misschien heeft u, zonder dat u het weet, recht op thuiszorg na een ziekenhuisopname. 11

12 Doktersbezoek Tips voor bezoek aan de huisarts of specialist Moet u binnenkort naar de huisarts of een specialist? Misschien heeft u dan wat aan onze tips. Noteer uw klachten: op welk moment heeft u klachten? Is het in de ochtend erger dan s middags? Als u goed bent voorbereid, dan kunt u eenvoudig antwoord geven op de vragen van de arts. Schrijf uw vragen op. Vooral als u veel vragen heeft is het handig ze van te voren te noteren. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. Neem iemand mee: twee paar oren horen meer dan één. Zeker als u wat vergeetachtig bent is het prettig om bijvoorbeeld één van uw kinderen mee te nemen, zodat zij ook weten wat er wordt verteld. Ook als u gespannen bent voor een uitslag is het prettig om iemand bij u te hebben. Zo voorkomt u dat u na de uitslag de rest van het gesprek vergeet. Stel vragen, daar zijn artsen voor. Als u iets niet begrijpt, vraag de dokter dan of hij het u nogmaals kan uitleggen. Bezoekt u een specialist, gaat u dan bij uw zorgverzekeraar na of uw polis de kosten geheel of gedeeltelijk dekt. OVERIGE VORMEN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING Persoonsgebonden budget (pgb) (1) Wat is persoonsgebonden budget (pgb)? Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding of hulp kunt inkopen. Het is de tegenhanger van hulp in natura die door een gemeente, instelling of zorgverzekeraar wordt geleverd. U kunt zelf uw eigen hulpverlener(s) en begeleider(s) uitkiezen. Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u in plaats van verblijf in een instelling voor een persoonsgebonden budget kiezen.[ Alles over het persoonsgebonden budget leest u op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb [ Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u gratis met uw administratie van het beheer van uw persoonsgebonden budget.[ 12

13 Vanaf 2015 krijgt u na toekenning van een pgb niet het bedrag zelf op uw rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert bedragen uit aan hulpverleners die u heeft ingeschakeld tot het maximum bedrag van uw pgb. (dit wordt ook wel trekkingsrecht genoemd). Huishoudelijke hulp (1) Ik heb huishoudelijke hulp nodig, waar kan ik dit aanvragen? Hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij uw gemeente(een Wmo loket, wijk-/buurtteam of algemeen telefoon nummer van uw gemeente) De gemeente bepaalt of u de huishoudelijke hulp echt nodig heeft en zo ja, voor hoeveel uren in de week. Ook kunt u bij uw zorgverzekeraar controleren of u recht heeft op hulp in de huishouding, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering. Via WeHelpen [ kunt u ook zoeken naar een vrijwilliger die u kan helpen met uw huishoudelijke klussen. Meer over thuiszorg leest u op de website van de Rijksoverheid [ (2) De gemeente kort op mijn uren die ik krijg voor huishoudelijke hulp. Mag dat zomaar? Veel gemeenten bereiden zich nu al voor op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2015 ingevoerd wordt. Uitgangspunt van deze wet is dat burgers eerst terugvallen op de ondersteuning die buren, familie en kennissen kunnen bieden voordat ze een voorziening van de gemeente kunnen krijgen. Elke gemeente maakt eigen beleid of iemand recht heeft op huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten scherpen hun criteria aan. Dan kan het inderdaad gebeuren dat u minder uren krijgt, of misschien helemaal geen uren meer. U kunt bezwaar aantekenen tegen het besluit van uw gemeente. U kunt een bezwaarschrift formulier downloaden als u inlogt op onze website [link naar inlog pagina] (3) Ik krijg van de gemeente een bepaalde voorziening (huishoudelijke hulp, vervoer etc.), maar nu blijkt dat ik een eigen bijdrage moet betalen. Kan dat zomaar? De gemeente mag inderdaad een eigen bijdrage van u vragen als zij voor u een voorziening regelt. Maar zij moet u wel informeren over de hoogte van de eigen bijdrage. U kunt zelf bepalen of het niet goedkoper is de voorziening elders te regelen. Soms kan het bijvoorbeeld goedkoper uitvallen zelf een huishoudelijke hulp te regelen. De eigen bijdrage die de gemeente 13

14 vraagt is afhankelijk van uw inkomen, maar kan nooit hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor de gemeente het zelf inkoopt. HET REGELEN VAN ZORG (1) Ik heb verpleging of verzorging nodig, waar kan ik dit aanvragen? Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig? Dit kunt u regelen door thuiszorg niet te verwarren met huishoudelijke hulp- aan te vragen. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepaalt of u recht heeft op verpleging of verzorging. Meer over thuiszorg leest u op de website van de Rijksoverheid [ De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat vanaf 2015 veranderen. De verpleging en verzorging thuis gaat over naar de Zorgverzekeringswet en valt dan onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wel loopt vanaf 2015 de aanvraag van deze zorg via uw via gemeente. Dit heeft te maken met wijziging van de Wmo, waarbij de gemeente uw gehele situatie integraal bekijkt. Naast verpleging en verzorging thuis zijn er misschien nog wel andere of alternatieve vormen van ondersteuning nodig. Aanvragen voor langdurige zorg in een verblijf kunt u indienen bij het CIZ [ De criteria voor opname in een verblijf worden steeds zwaarder. Het beleid van het kabinet is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. EIGEN BIJDRAGE Nieuw zorgstelsel (1) Welke eigen bijdrage ga ik betalen voor zorg onder het nieuwe stelsel? Als u thuis zorg of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt, dan kan de gemeente aan u een eigen bijdrage vragen. Dit geldt ook voor zorg in een instelling die onder de AWBZ valt (NB. vanaf 2015 Wlz). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Het CAK heeft een rekenhulp op hun website [ Hiermee kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. Houdt u er wel rekening mee dat dit een schatting is, op basis van de door u ingevoerde gegevens. Als u een voorziening van de gemeente krijgt ( zoals woningaanpassing, scootmobiel of huishoudelijke hulp) vraag dan vooraf hoe hoog de eigen bijdrage voor u uitvalt. Het kan mogelijk goedkoper voor u zijn om de voorziening zelf te regelen en te betalen. 14

15 MEDICIJNEN (1) Waar kan ik terecht voor meer informatie over medicijngebruik? Alles over uw medicatie leest u op de website Apotheek.nl [ Id=]. Hier leest u over eventuele bijwerkingen, de medicijnen in combinatie met alcohol en autorijden en waarvoor de medicijnen worden gebruikt. Ook de Medicijnwijzer van de Consumentenbond [ kunt u raadplegen. Bij het Meldpunt Medicijnen [ kunt u lezen over de ervaringen van mensen met hun medicatie. Ook kunt u hier lezen wat de ervaringen van anderen zijn als zij bijvoorbeeld problemen met de vergoeding van de medicatie of de verpakking. Het Meldpunt Medicijnen is een project van het Instituut voor Verantwoordelijk Medicijngebruik. OUDERENMISHANDELING Vermoeden (1) Ik vermoed dat een familielid, vriend of kennis wordt mishandeld. Wat kan ik doen? Als u het idee heeft dat een oudere persoon in uw omgeving wordt mishandeld of uitgebuit, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) van uw gemeente. Op deze website vindt u alle SHG s per regio [ Op de website Vooreenveiligthuis.nl [ kunt u lezen wat ouderenmishandeling precies inhoudt. Dit varieert van knijpen tot slaan, maar ook het stelen van geld of uw geldzaken niet goed behartigen. Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld of uitgebuit, is het belangrijk om dit aan iemand te vertellen. U kunt bellen voor hulp met het telefoonnummer (5 cent per minuut). Uitbuiting (1) Ik word mishandeld of uitgebuit, waar kan ik hulp vinden? Heeft u het gevoel dat u wordt mishandeld of uitgebuit? Wordt u geslagen door een partner, kind of zorgverlener of verdwijnt er geld van uw rekening? Het is belangrijk dat u weet dat ouderenmishandeling vaker voorkomt dan u denkt en dat er zeker hulp voor u is. Naar schatting worden er jaarlijks senioren mishandeld door partners, familie of zorgverleners. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik. 15

16 Als u graag met iemand hierover wilt praten dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld op het telefoonnummer (5 cent per minuut). Ook als u denkt dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld of uitgebuit kunt u bellen voor hulp. Meer informatie leest u op de website Vooreenveiligthuis.nl [ Gemeenten hebben ook een Steunpunt Huiselijk Geweld. Op deze website vindt u alle SHG s per regio [ ZORGVERZEKERING (1) Hoe hoog is het eigen risico en waarom moet ik dat betalen? Iedere inwoner van Nederland van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico. In 2014 is dit 360. U betaalt de eerste 360 euro van uw zorgkosten dus zelf. Het verplicht eigen risico zorgt ervoor dat de hoge zorgkosten in Nederland kunnen worden betaald. NB. In 2015 wordt het eigen risico 375. Niet alle zorgkosten vallen onder het verplicht eigen risico, zoals: een bezoek aan de huisarts de griepprik nationale bevolkingsonderzoeken (zoals borstkankeronderzoek) Een volledig overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid [ Per 1 januari 2015 valt ook de verpleging in de wijk onder de basisverzekering. Ook deze zorg valt buiten het eigen risico. Als u enkel naar de huisarts gaat hoeft u dus niks te betalen uit uw verplicht eigen risico. Mocht u bepaalde medicatie voorgeschreven krijgen, dan betaalt u deze wel uit uw eigen risico. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100 tot en met 500 euro bovenop het verplicht eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de zorgverzekering wordt dan lager. Stel dat u het hoogste eigen risico van 860 euro per jaar heeft, dan moet u dus de eerste 860 euro van uw zorgkosten zelf betalen. Meer informatie over het eigen risico kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid [ Zie de vraag onder het kopje eigen risico : Afgelopen jaren kreeg ik compensatie eigen risico van het CAK. Ik ontving een brief van het CAK dat dit ik dit voortaan niet meer krijg. Hoe zit dat? 16

17 (2) Ik wil graag besparen op mijn zorgverzekering: kan dat? Het is zeker mogelijk om te besparen op uw zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld door een collectieve zorgverzekering af te sluiten. ANBO heeft kortingen voor leden bij zeventien verschillende zorgverzekeraars. Als ANBO-lid kunt u profiteren van kortingen die kunnen oplopen tot wel 100 euro per persoon per jaar. Uw partner en inwonende kinderen kunnen ook gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering. Meer over de collectieve zorgverzekeringen ANBO leest u op onze website [ (3) Bij wie kan ik terecht voor klachten over mijn zorgverzekering? Als u klachten heeft over uw zorgverzekering, vul dan het ANBO klachtenformulier in. U dient hiervoor in te loggen [link naar inlog pagina]. U kunt ook de klachtenlijn van uw zorgverzekering bellen. Komt u er niet uit met uw verzekering? Misschien kunt u dan terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zowel de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vallen onder deze stichting. De eerstgenoemde bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit is gratis. Lukt deze bemiddeling niet, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voorleggen. De uitspraak van de commissie is bindend. Voor deze dienst moet u betalen, maar als u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug. Met de speciale sneltest [ kunt u kijken of de SKGZ u kan helpen. (4) Kan ik verschillende zorgverzekeraars kiezen voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering? U hoeft uw basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Als u een basisverzekering van een andere zorgverzekeraar neemt, kunt u de aanvullende verzekering bij uw huidige zorgverzekeraar houden. Of andersom. Voor een aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden. Zo kan de premie hoger zijn of de zorgverzekeraar hanteert een wachttijd. Tijdens deze wachttijd bent u wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten niet vergoed. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. (5) Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?* 17

18 Bij een naturapolis betaalt uw zorgverzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder (bijvoorbeeld de dokter of het ziekenhuis). U kunt alleen de zorgaanbieders gebruiken waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Wilt u toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dan is de zorgverzekeraar niet verplicht de kosten te vergoeden. Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgverleners. U betaalt de kosten eerst zelf en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Meestal krijgt u alle zorg uit het basispakket vergoed. Een restitutiepolis is meestal iets duurder dan een naturapolis. Een combinatiepolis vergoedt sommige kosten in natura en andere kosten op rekening. U kunt zelf kiezen door wie u zich laat helpen. Soms moet u de zorgverlener eerst zelf betalen. Eigen risico (1) Ik heb een zorgverzekering, maar nu moet ik toch een aantal rekeningen van zorgverleners zelf betalen, omdat die onder mijn eigen risico vallen. Hoe zit dat? Voor zorg die in het basispakket valt geldt een eigen risico van 360 (in 2015: 375), met uitzondering van de rekeningen van de huisarts en de wijkverpleging. U zult eerst het eigen risico moeten opmaken voordat uw zorgverzekeraar rekeningen vergoedt. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat ook daar een eigen risico geldt. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden. (2) Hoe zit het met het vrijwillig hoger eigen risico? U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met 100, 200, 300, 400 en 500 per jaar. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. (3) Wanneer heb ik recht op compensatie eigen risico? Als u voldoet aan een aantal criteria van het Centraal Administratiekantoor (CAK), dan komt u in aanmerking voor compensatie eigen risico (CER). Voor informatie over de voorwaarden, gaat u naar de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) [ (4) Afgelopen jaren kreeg ik compensatie eigen risico van het CAK. Ik ontving een brief van het CAK dat dit ik dit voortaan niet meer krijg. Hoe zit dat? Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico 18

19 (CER). Dit betekent dat de CER vorig jaar (2013) voor het laatst is uitbetaald en de compensatie in het kader van de Wtcg in 2014 voor het laatst over het jaar 2013 wordt uitbetaald. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt iedereen die in 2013 CER ontving en de rechthebbenden van de compensatie in het kader van de Wtcg 2013 een brief over het besluit. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart terugstuurt geeft het CAK deze door aan de gemeente. Uw gemeente informeert u vervolgens over het lokale beleid. Echter de gemeente is niet verplicht de compensatie van het eigen risico voort te zetten. (5) Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken? Specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor een volledig overzicht van de kosten die aftrekbaar zijn, gaat u naar de website van de Belastingdienst [ e_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_ziektekosten/overzicht_ziektekosten/overzicht_ziektekoste n] U mag deze kosten alleen aftrekken als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Voor een volledig overzicht van de voorwaarden gaat u naar de website van de Belastingdienst [ e_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_ziektekosten/voorwaarden_aftrek_ziektekosten/voorwaard en_aftrek_ziektekosten]. Chronisch ziek Financiële compensatie (1) Hoe zit het met tegemoetkoming Chronische kosten Gezondheidszorg (WTCG) die ik tot 2013 van het CAK ontving? Eind 2014 wordt de compensatie in het kader van de Wtcg over 2013 voor het laatst uitbetaald. Gemeenten krijgen extra (financiële) mogelijkheden om maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking. Gemeenten kunnen ondersteuning bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand maar zijn hier niet toe verplicht. Informeert u bij uw gemeente naar de mogelijkheden. De fiscale regeling voor specifieke zorgkosten blijft in licht afgeslankte vorm bestaan. 19

20 MISVERSTANDEN OVER DE WMO Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze een hoog inkomen of veel vermogen hebben. Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan cliënten met meer inkomen of vermogen. Maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. Gemeenten mogen maar op één manier afwijken van de regels in het uitvoeringsbesluit: ze mogen een lagere bijdrage vragen, geen hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het CAK int de eigen bijdrage. 2. Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen. De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of het sociale netwerk de cliënt kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan de cliënt. In het gesprek met de cliënt moet de gemeente ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken. 3. Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur van gemeenten. De Wmo 2015 biedt wel rechtszekerheid voor cliënten en beschermt hen tegen willekeur van gemeenten. Als iemand zich meldt met een vraag om hulp, moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de cliënt. De gemeente gaat met de cliënt en de eventuele mantelzorger in gesprek. Een gratis cliëntondersteuner kan de cliënt helpen in dit gesprek. Blijkt uit dit onderzoek dat de cliënt niet kan meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam is? Ook niet met hulp van zijn netwerk of door algemene voorzieningen te gebruiken? Dan moet de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. Algemene voorzieningen zijn er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Als de cliënt de maatwerkvoorziening niet passend vindt, kan hij bezwaar aantekenen bij de gemeente. En daarna eventueel naar de rechter gaan. 4. Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer. In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is. 5. Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij afschepen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis. Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen als ze niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam kunnen zijn. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld een koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om 20

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie