VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)"

Transcriptie

1 VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf voor de Wmo en Wlz? Vanaf 2015 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderen, verdwijnt de AWBZ en wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Gemeenten gaan dan taken overnemen die op dit moment nog binnen de AWBZ vallen. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het idee is dat gemeenten beter kunnen inspringen op de zorgbehoefte en de lokale omstandigheden van cliënten. De overheid wil dat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente gaat ook bepalen wie begeleiding uit de Wmo nodig heeft. De Wet langdurige zorg is voor kwetsbare ouderen die blijvend, 24 uur per dag, zorg nodig hebben. Meer over de Wlz leest u op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/wet-langdurige-zorg-wlz]. Voor de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Ook als u zorg uit de Wmo ontvangt bent u verplicht om een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw gezinssamenstelling, uw leeftijd, het inkomen van u en uw partner en de voorzieningen die u krijgt. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuningwmo/vraag-en-antwoord/betaal-ik-een-eigen-bijdrage-voor-zorg-die-ik-thuis-krijg-zorg-zonderverblijf-en-voor-de-wmo.html]. Hulp uit de Wmo kunt u aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De Wlz wordt uitgevoerd door uw zorgverzekering en geregeld door het zorgkantoor, net als bij de AWBZ. (2) Wat is de rol van mijn verzekeraar binnen het nieuwe stelsel? Langdurige zorg gaat over van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet. Voor langdurige zorg moet u een aanvraag indienen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) [http://www.ciz.nl/awbz-zorg]. De Wlz wordt uitgevoerd door uw zorgverzekering en geregeld door het zorgkantoor, net als bij de AWBZ. Elke verzekeraar heeft andere voorwaarden. In de maand december is het mogelijk om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Ook binnen het nieuwe stelsel betaalt u een eigen bijdrage voor zorg. Het basispakket blijft bestaan, hier verandert niks aan. U kunt dus nog steeds naar de huisarts zonder dat dit van uw 1

2 eigen risico betaald moet worden. Daarnaast wordt vanaf 2015 verpleging en verzorging in de wijk aan het basispakket toegevoegd. (3) Wat is de rol van de gemeente binnen de Wmo? Gemeenten gaan de nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) uitvoeren. Om Wmovoorzieningen aan te vragen kunt u in 2014 terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor de Wmo, maar zij krijgen een veel grotere rol in de langdurige zorg als de nieuwe Wmo in 2015 van start gaat. De nieuwe regelingen komen voort uit het beleid van het Kabinet om mensen langer thuis te laten wonen. Begeleiding en dagbesteding gaan bijvoorbeeld over van de AWBZ naar de Wmo. Op de website InvoeringWmo.nl [http://www.invoeringwmo.nl/] kunt u alles over de invoering van de nieuwe Wmo lezen. Verpleging en verzorging komen onder de Zorgverzekeringswet en daarmee onder verantwoordelijkheid van uw zorgverzekeraar te vallen. (4) Wat is de rol van het verzorgingstehuis als de Wmo verandert? Als u in een verzorgingstehuis woont, dan houdt u recht op het verblijf in een instelling. Hoogstwaarschijnlijk blijft u gewoon wonen in de instelling waar u nu al woont. Als er niet genoeg bewoners zijn of als het verzorgingstehuis gerenoveerd moet worden, dan kan het zo zijn dat u moet verhuizen. Als u een AWBZ-indicatie heeft dan valt u binnen een overgangsregeling. Meer daarover kunt u op de site van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/vraagen-antwoord/wat-houdt-de-overgangsregeling-wmo-en-zorgverzekeringswet-in.html] lezen. ZORG THUIS (1) Ik hoor verhalen over veranderingen in de zorg die ik thuis krijg of in de toekomst nodig heb. Wat betekenen die veranderingen? Momenteel voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Mensen die behoefte hebben aan zorg, hulpmiddelen (zoals een scootmobiel) en woningaanpassingen (zoals een traplift) krijgen deze zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen op grond van de Wmo. Vanaf 2015 wordt de Wmo ingrijpend gewijzigd. De gemeente gaat dan eerst na wat u zelf nog kunt, of en in hoeverre u kunt terugvallen op buren en familie. Als dit niet voldoende is om te zorgen dat u thuis kunt blijven wonen, gaat de gemeente na of u gebruik kunt maken van algemene voorzieningen en tenslotte of u recht heeft op een maatwerkvoorziening. 2

3 Veel gemeenten spelen nu al in op de nieuwe Wmo. Dit kan gevolgen hebben voor de verstrekkingen die u tot dusver kreeg of die u verwacht te krijgen. Klik hier [www.anbo.nl/wmo] voor meer informatie over de veranderingen in de zorg, (2) Hoe zit het met de vergoeding van verpleging en verzorging vanaf 2015? De zorg die door wijkverplegers en verzorgenden wordt gegeven, valt vanaf 1 januari 2015 binnen het basispakket van uw zorgverzekeraar. Hier vallen niet alleen de bezoeken van de wijkverpleging onder, maar ook van verzorgenden die bijvoorbeeld bij u langs komen om een wond te wassen of een injectie toe te dienen. U krijgt daarvoor geen rekening. U betaalt met ingang van 1 januari 2015 geen eigen bijdrage voor deze vorm van zorg. MANTELZORG (zorg voor anderen) Mantelzorg nodig (1) Ik heb mantelzorg nodig, waar kan ik terecht? Mantelzorgers zijn heel belangrijk in onze maatschappij. Mantelzorgers zorgen onbetaald voor vrienden of zieke familieleden. Vaak zijn mantelzorgers de partner of kinderen van degene die zorg nodig heeft. Er bestaan ook vrijwillige mantelzorgers die hun diensten aanbieden via de website We Helpen [https://www.wehelpen.nl/]. Als u hulp zoekt kunt u hier terecht. (2) Ik wil mantelzorger worden, waar kan ik terecht?ik heb tijd over en wil graag iets voor anderen die zorg of ondersteuning nodig hebben betekenen. Hoe kan ik dit aanpakken? Onze samenleving kan niet zonder mantelzorgers. Wilt u mantelzorger worden of vrijwilligerswerk doen? Kijkt u dan eens op de website WeHelpen.nl [https://www.wehelpen.nl/]. Hierop kunt u hulpvragen van mensen in uw buurt bekijken en u aanmelden als vrijwillige hulpaanbieder. Ook kunt u zich aanmelden bij een vrijwilligerscentrale in uw gemeente of lid worden van een vereniging zoals ANBO. Mantelzorger zijn (1) Ik ben mantelzorger, maar ik voel me overbelast. Wat kan ik doen? Als mantelzorger zorgt u langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week voor iemand. Het zou kunnen voorkomen dat u zich overbelast voelt en behoefte heeft aan een beetje vrije tijd. In dit geval bestaat respijtzorg. Bij respijtzorg nemen vrijwilligers of professionals de zorg (tijdelijk) 3

4 over. Alles over respijtzorg leest u op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/hulp-voor-de-mantelzorger] en op Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) [http://www.mezzo.nl/vervangende_zorg]. Het is mogelijk dat u (gedeeltelijk) voor respijtzorg moet betalen. Dit kunt u inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb). Het kan ook zijn dat u een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangt via uw zorgverzekeraar of via de AWBZ. Op Respijtwijzer.nl [http://www.respijtwijzer.nl/financieringsmogelijkheden] kunt u lezen wat de financieringsmogelijkheden zijn voor respijtzorg. (2) Ik zorg voor iemand, maar deze zorg valt me steeds zwaarder. Wat kan ik doen? Probeer uw bezwaren te bespreken met de degene voor wie u zorgt. Geef aan dat niemand geholpen is als het niet goed met u gaat. Geef tijdig uw grenzen aan. De gemeente is verplicht om u te helpen als het u teveel wordt. Informeert u bij de gemeente, of een Steunpunt Mantelzorg naar de mogelijkheden. (3) De zorg voor een ander wordt me echt teveel en ik moet nodig op adem komen. Wat kan ik doen? Het zou kunnen voorkomen dat u zich overbelast voelt en behoefte heeft aan een beetje vrije tijd. In dit geval bestaat respijtzorg. Bij respijtzorg nemen vrijwilligers of professionals de zorg (tijdelijk) over. Alles over respijtzorg leest u op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/hulp-voor-de-mantelzorger] en op Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) [http://www.mezzo.nl/vervangende_zorg]. (4) Is het mogelijk dat ik word vervangen als mantelzorger? Via respijtzorg is het mogelijk om tijdelijk of structureel (gedeeltelijk) te worden vervangen. Op de site van Mezzo.nl (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) leest u hier meer over [http://www.mezzo.nl/vervangende_zorg]. Zo kan degene waarvoor u zorgt bijvoorbeeld een middag in een week naar een dagopvang, of er kan een andere mantelzorger of vrijwillige hulp langskomen. U heeft dan even tijd voor uzelf, terwijl uw familielid of vriend wel de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft. (5) Moet ik voor vervangende zorg of respijtzorg betalen? Het is mogelijk dat u (gedeeltelijk) voor respijtzorg moet betalen. Dit kunt u inkopen via uw persoonsgebonden budget (pgb). Het kan ook zijn dat u een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangt via uw zorgverzekeraar of via de AWBZ. Op Respijtwijzer.nl 4

5 [http://www.respijtwijzer.nl/financieringsmogelijkheden] kunt u lezen wat de financieringsmogelijkheden zijn voor respijtzorg. (6) Ik ben mantelzorger, kan ik een financiële bijdrage hiervoor ontvangen? Kan ik financieel wat terugkrijgen voor de zorg die ik aan anderen lever? Mantelzorg is in principe onbetaalde zorg voor mensen met wie u een familie- of vriendschapsband heeft. Wel is het mogelijk om namens uw zieke familielid of vriend in 2014 één mantelzorgcompliment aan te vragen. Dit is een financiële vergoeding voor de mantelzorger van maximaal 200 euro. Op de site van de Rijksoverheid leest u hoe u het mantelzorgcompliment kunt aanvragen [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-eenmantelzorgcompliment-aanvragen.html]. Volgens de nieuwe Wmo geven gemeenten zelf invulling aan hoe zij mantelzorgers waarderen. Dit kan in de vorm van een mantelzorgcompliment maar ook in een andere vorm. Op de website van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kunt u berekenen of u als mantelzorger recht heeft op geld. Misschien heeft u recht op regelingen waarvan u het bestaan niet wist. Via BerekenUwRecht kunt u bekijken of u recht heeft op geld [http://www.nibud.nl/berekenuwrecht/]. Let op: de uitkomst van de berekening is een schatting. (7) Ik zorg voor iemand die binnenkort een gesprek heeft met de gemeente over hoe de zorg het best geregeld kan worden. Wat raadt u mij aan? Zorg dat u bij dit gesprek aanwezig bent. Niet alleen ter ondersteuning van de persoon die u verzorgt of ondersteunt, maar ook omdat u in dit gesprek kunt aangeven in hoeverre u in staat bent om ondersteuning te (blijven) geven. Vanaf 2015 is de gemeente verplicht om ook uw behoeften en wensen mee te nemen in het plan dat voor de cliënt wordt gemaakt. U kunt beter tijdig aangeven waar uw grenzen liggen en wat u nodig heeft dan later terug te moeten komen op afspraken die in het gesprek met de gemeente zijn gemaakt. Mantelzorg gebruiken (1) Ik heb niet /voldoende- steun van familie en buren om thuis te kunnen blijven wonen. Wat kan ik doen? Waar kan ik terecht? Familieleden, buren en kennissen die een deel van de zorg voor u overnemen worden mantelzorgers genoemd. Er bestaan ook vrijwillige mantelzorgers die hun diensten aanbieden via de website We Helpen [https://www.wehelpen.nl/]. Als u hulp zoekt kunt u hier terecht. Lukt het u niet voldoende zorg en ondersteuning bij u in de buurt te vinden, informeert u dan bij de gemeente naar de mogelijkheden om hulp. 5

6 (2) Hoe kom ik in contact met de gemeente voor extra zorg en ondersteuning? Elke gemeente regelt de aanvragen voor extra zorg en ondersteuning anders. Kijkt u in uw lokale huis- en huisbladen voor informatie hierover of belt u met het algemene nummer van uw gemeente. (3) Ik ben helemaal niet gewend om een beroep te doen op buren of familie en doe dat dan ook liever niet. Toch vraagt de gemeente wat anderen voor me kunnen doen. Kan dat zomaar? Uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u eerst een beroep doet op de ondersteuning die buren, familie en kennissen kunnen bieden voordat u aanspraak kunt maken op een voorziening van de gemeente. Als u het moeilijk vindt om een beroep te doen op anderen bijvoorbeeld omdat u zich bezwaard voelt - dan kunt u aanbieden iets terug te doen, zoals de krant voor iemand bewaren of de planten verzorgen bij vakantie. HULPMIDDELEN (1) Wat zijn de consequenties van het nieuwe stelsel voor de aanvraag van hulpmiddelen? Hulpmiddelen worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit gaat om hulpmiddelen voor verpleging, verzorging, behandeling of revalidatie. Dit geldt voor bijvoorbeeld een verstelbaar bed. Simpelere hulpmiddelen om u te helpen met lopen, zoals krukken of een rollator, worden niet meer vergoed. Deze kunt u zelf huren of kopen. Het zou kunnen dat uw zorgverzekeraar krukken of een rollator wel vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u navragen bij uw verzekering. Heeft u hulpmiddelen nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen? Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gaat om producten als een rolstoel, traplift of een deur die automatisch opent. Meer informatie over medische hulpmiddelen leest u hier [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/bijzondere-bijstand]. Kunt u het zich niet veroorloven om een rollator of krukken te kopen of huren? Misschien kunt u dan bijzondere bijstand [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/bijzondere-bijstand] aanvragen bij uw gemeente. (2) Hoe kan ik hulpmiddelen uit de Wmo aanvragen? 6

7 Als u een hulpmiddel zoals een rolstoel nodig heeft, dan kunt u terecht bij uw gemeente. Neemt u contact op met het Wmo loket van uw gemeente, uw wijk- of buurtteam of belt u met het algemeen telefoonnummer van uw gemeente. Hulp in de huishouding vraagt u aan via het Wmo-loket van uw gemeente. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u thuiszorg krijgt uit de AWBZ, dan heeft u een indicatie van het CIZ nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat vanaf 2015 veranderen. Een aantal taken van de AWBZ zullen dan overgaan naar de Wmo. Deze zorg wordt dan aangevraagd bij de gemeente. Veel gemeenten bereiden zich nu al voor op de nieuwe Wmo. Dit kan betekenen dat bij sommige gemeenten de criteria voor verstrekking van hulpmiddelen nu al worden aangescherpt. Vragen voor langdurige zorg gaan naar het CIZ [http://www.ciz.nl/awbz-zorg/awbz-wegwijzer]. (3) Zijn de kosten voor hulpmiddelen aftrekbaar? Sommige kosten voor hulpmiddelen zijn aftrekbaar. Als u uw woning moet aanpassen om langer thuis te kunnen wonen bijvoorbeeld, dan zijn deze kosten aftrekbaar. Ook voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen als steunzolen of een rolstoel zijn aftrekbaar. Op de website van de Chronisch zieken en Gehandicapten raad Nederland (CG-raad) [http://www.meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-sz] leest u precies welke kosten u mag aftrekken. Kosten voor hulpmiddelen zoals aangepaste meubels, waardoor u langer thuis kunt blijven wonen, kunnen door de zorgverzekeraar worden vergoed. Meestal is daar een medische verklaring voor nodig van uw arts en een schriftelijk advies van een ergotherapeut. Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren hoe u aangepaste meubelen kunt aanvragen. (4) Wat is de eigen bijdrage voor hulpmiddelen? Als u hulpmiddelen of voorzieningen krijgt, dan is het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. Denkt u bijvoorbeeld aan een eigen bijdrage voor een scootmobiel of een aanpassing aan uw woning. De gemeente beslist of u een eigen bijdrage moet betalen. Als u tijdelijk gebruik maakt van hulpmiddelen, dan valt dit vaak onder uw zorgverzekering. Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeente. Dit is onder meer afhankelijk van de kosten van de voorziening. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de maximale periodebijdrage. 7

8 Meer over de hoogte van de eigen bijdrage leest u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) [https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/x1-cak-vraag-enantwoord?qaid=11079&usergroupid=27&qlistid=11304]. Als u in aanmerking komt voor een hulpmiddel van de gemeente, vraagt u dan vooraf hoe hoog de eigen bijdrage is. Het kan voorkomen dat het voor u goedkoper is om het hulpmiddel zelf te regelen en te betalen. (5) Ik heb een klacht over een hoge eigen bijdrage voor een hulpmiddel, waar kan ik terecht? Als u klachten heeft over de hoge eigen bijdrage die u moet betalen voor een hulpmiddel, neemt u dan contact op met de instantie die voor u de eigen bijdrage heeft berekend. Dit is het Centraal Administratie Kantoor (CAK) of de instantie aan wie de gemeente de vaststelling van de eigen bijdrage heeft overgelaten. Lukt het u niet om overeenstemming te krijgen met deze instantie, dan kunt u ons ANBO klachtenformulier invullen. Hiervoor dient u in te loggen [link naar inlog pagina]. (6) Door welke hulpmiddelen is het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen? Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hier zijn soms hulpmiddelen voor nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan een automatisch te openen deur als u hier zelf de kracht niet meer voor heeft, een traplift als traplopen moeilijk wordt of een rolstoel. Op de hulpmiddelenwijzer [http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/] van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunt u lezen over alle mogelijke hulpmiddelen. Ook op Regelhulp.nl [https://www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank/informatie/aangepastemeubelseninrichting? RedirectNaar=BeperkingenDoorOuderdom] staat veel informatie over hulpmiddelen voor ouderen. (7) Hoe kunnen technologieën ervoor zorgen dat ik langer thuis kan blijven wonen? Ook door aanpassingen in de ICT kunnen ouderen langer zelfstandig wonen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een televisie die een demente oudere meldt dat het tijd is voor zijn medicijnen. Dit zijn ICT toepassingen die ook wel domotica worden genoemd. Het Ministerie van Volksgezondheid steunt dit soort ICT technologieën door de ontwikkeling van projecten op dit gebied te subsidiëren. Een voorbeeld is het zogenaamde project: Ambient Assisted Living (AAL) project. Onder dit project valt bijvoorbeeld de virtuele coach, die inactieve ouderen begeleidt en ondersteunt. Hierdoor komen de ouderen meer in beweging en worden ze minder snel ziek. De Health Hub zorgt ervoor dat ouderen met dementie hun afspraken niet 8

9 vergeten. Met een speciale computer met extra scherp beeld kunnen ouderen sociale contacten onderhouden op afstand. voor meer informatie kijk op de ANBO website. LANGDURIGE ZORG (niet thuis, maar in een tehuis of zorginstelling) NB. Dit valt niet onder de Wmo maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). (1) Wat houdt het nieuwe zorgstelsel in voor langdurige zieken? In het nieuwe stelsel komt de AWBZ te vervallen. Voor langdurige zieken betekent dit dat zij zorg gaan ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u nu al zorg uit de AWBZ ontvangt, dan geldt er een overgangsregeling [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorminglangdurige-zorg/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-overgangsregeling-wet-langdurige-zorg-wlzin.html]. Onder de Wlz valt zorg als verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging en verpleging, behandeling, het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoer. Woningaanpassingen vergoedt de Wlz alleen als iemand jonger is dan 18 jaar. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op zorg uit de Wlz. Als u zorg krijgt toegewezen kunt u kiezen uit verblijf in een instelling, zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Samen met de AWBZ komen ook de zorgzwaartepakketten te vervallen. Als uw indicatie in 2015 doorloopt, dan houdt u recht op de geïndiceerde zorg. Alle AWBZ-indicaties verlopen op 1 januari 2016, met uitzondering van de indicaties voor beschermd wonen. Hierbij geldt een overgangstermijn van tenminste vijf jaar. Als uw indicatie verloopt, moet het CIZ uw aanvraag opnieuw goedkeuren om zorg te ontvangen. Verzorgingstehuizen (1) Steeds meer verzorgingstehuizen verdwijnen: wat zijn mijn opties? Door de vergrijzing zijn er steeds meer seniorenwoningen en verzorgingstehuizen nodig. Helaas verdwijnen er steeds meer verzorgingstehuizen. Het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis willen wonen en hier zorg ontvangen. Het is van belang om op tijd te gaan zoeken naar een seniorenwoning. Dit kan bijvoorbeeld via Woonz.nl [http://www.woonz.nl]. Natuurlijk is het ook mogelijk om thuis te blijven wonen als uw woning aangepast kan worden. Voor woningaanpassingen zie onder wonen en woonomgeving. Misschien kunt u zich al beter redden in huis als bijvoorbeeld de drempels uit uw woning verdwijnen. Met de ANBO-checklist Is mijn huis geschikt voor zorg- en hulpbehoevenden? kunt u kijken of uw huis geschikt is voor later. Hiervoor dient u wel in te loggen [link naar inlog pagina]. 9

10 (2) Hoe vind ik een geschikt verzorgingstehuis voor mezelf? Als u moet verhuizen naar een verzorgings- of verpleegtehuis dan is het fijn als u een woning kan vinden in de buurt van uw huidige woning of in de buurt van vrienden en familie. Via de website Zorgbelang Nederland [http://zorgbelang-nederland.nl/] en KiesBeter.nl [http://www.kiesbeter.nl/] kunt u zoeken naar een verzorgingstehuis dat voldoet aan uw wensen. Houdt u er wel rekening mee dat de criteria voor verblijf in een verzorgingstehuis veel zwaarder zijn geworden en in de toekomst door de nieuwe Wet langdurige zorg nog zwaarder worden. Ook sluiten veel huizen omdat het beleid van het kabinet erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. (3) Wanneer komt mijn partner in aanmerking voor dagopvang? Dagopvang of dagbesteding is opvang voor mensen met een beperking, gedurende enkele dagdelen in de week in een locatie buitenshuis. Dagopvang is vaak ook bedoeld ter ontlasting van de partner. Om voor dagbesteding in aanmerking te komen, heeft u of uw partner een indicatie voor AWBZzorg nodig. Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de dagopvang. Tot die tijd kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ [http://ciz.nl/sites/ciz/files/filemanager/formulieren/ciz_aanvraagformulier_awbz_publish_v.1.p df]. (4) Mijn partner ging altijd naar de dagopvang, maar dat wordt nu stopgezet. Kan dat zomaar? In het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de dagopvang. Dit betekent dat de gemeente kan besluiten de dagopvang op een andere manier te organiseren dan voorheen. Dit moet de gemeente overigens wel in overleg met u doen. (5) Ik ben het niet eens met het besluit van de gemeente om de dagopvang op een andere manier te organiseren. Wat kan ik doen? Zodra u een schriftelijke bevestiging van uw gemeente ontvangt, kunt u bezwaar aantekenen. U kunt een bezwaarschrift formulier downloaden als u inlogt op de ANBO website [link naar inlog pagina]. Ziekenhuiszorg (1) Wordt het vervoer voor mijzelf en/of mijn partner naar het ziekenhuis vergoed? 10

11 Voor ambulancevervoer hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, dit wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Ook het vervoer naar huis wordt vergoed. Via uw zorgverzekeraar kunt u soms een vergoeding voor ziekenhuisvervoer met het openbaar vervoer of auto (contractvervoer) krijgen. Dit geldt alleen als u: nierdialyses in een instelling krijgt; oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie of radiotherapie; zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen; zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u een beperkt gezichtsvermogen heeft. Voor ouderen met een beperking hebben de meeste gemeenten een taxibus voor het vervoer voor korte ritten (Wmo-vervoer). Om gebruik te kunnen maken van deze taxibus heeft u een Wmo-pas van uw gemeente nodig. Voor reizen buiten uw regio kunt u een beroep doen op het bovenregionaal vervoer (zie bovenregionaal vervoer/valys). Vaak geldt er wel een eigen bijdrage voor dit zogenaamde contractvervoer. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, maar wel langdurig ziek bent en veel moet reizen vanwege uw ziekte, dan is het soms mogelijk om toch een vergoeding te krijgen via uw verzekeraar. Dit staat in de hardheidsclausule. Informeer hierover bij uw verzekeraar. Meer over contractvervoer kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/contractvervoer-taxivervoer-voor-specialegroepen-mensen]. UIT HET ZIEKENHUIS (thuiszorg) (1) Ik kom thuis uit het ziekenhuis, heb ik recht op thuiszorg? Als u thuis komt na ziekenhuisopname, dan is het mogelijk dat u nog extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld als u bent geopereerd. Dit kan geregeld worden door het ziekenhuis, uw huisarts of de verpleegkundige. Hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij uw gemeente. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u thuiszorg krijgt uit de AWBZ, dan heeft u deze indicatie nodig. Houdt u er rekening mee dat de hulpvraag afgekeurd kan worden, bijvoorbeeld omdat uw partner of kind(eren) het huishouden zou kunnen overnemen. Controleer tenslotte uw zorgverzekering. Misschien heeft u, zonder dat u het weet, recht op thuiszorg na een ziekenhuisopname. 11

12 Doktersbezoek Tips voor bezoek aan de huisarts of specialist Moet u binnenkort naar de huisarts of een specialist? Misschien heeft u dan wat aan onze tips. Noteer uw klachten: op welk moment heeft u klachten? Is het in de ochtend erger dan s middags? Als u goed bent voorbereid, dan kunt u eenvoudig antwoord geven op de vragen van de arts. Schrijf uw vragen op. Vooral als u veel vragen heeft is het handig ze van te voren te noteren. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. Neem iemand mee: twee paar oren horen meer dan één. Zeker als u wat vergeetachtig bent is het prettig om bijvoorbeeld één van uw kinderen mee te nemen, zodat zij ook weten wat er wordt verteld. Ook als u gespannen bent voor een uitslag is het prettig om iemand bij u te hebben. Zo voorkomt u dat u na de uitslag de rest van het gesprek vergeet. Stel vragen, daar zijn artsen voor. Als u iets niet begrijpt, vraag de dokter dan of hij het u nogmaals kan uitleggen. Bezoekt u een specialist, gaat u dan bij uw zorgverzekeraar na of uw polis de kosten geheel of gedeeltelijk dekt. OVERIGE VORMEN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING Persoonsgebonden budget (pgb) (1) Wat is persoonsgebonden budget (pgb)? Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding of hulp kunt inkopen. Het is de tegenhanger van hulp in natura die door een gemeente, instelling of zorgverzekeraar wordt geleverd. U kunt zelf uw eigen hulpverlener(s) en begeleider(s) uitkiezen. Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u in plaats van verblijf in een instelling voor een persoonsgebonden budget kiezen.[http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/vraag-enantwoord/welke-zorg-kan-ik-krijgen-vanaf-2015-via-de-wet-langdurige-zorg-wlz.html]. Alles over het persoonsgebonden budget leest u op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb [http://www.pgb.nl/]. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u gratis met uw administratie van het beheer van uw persoonsgebonden budget.[http://www.svb.nl/int/nl/ssp/index.jsp]. 12

13 Vanaf 2015 krijgt u na toekenning van een pgb niet het bedrag zelf op uw rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert bedragen uit aan hulpverleners die u heeft ingeschakeld tot het maximum bedrag van uw pgb. (dit wordt ook wel trekkingsrecht genoemd). Huishoudelijke hulp (1) Ik heb huishoudelijke hulp nodig, waar kan ik dit aanvragen? Hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij uw gemeente(een Wmo loket, wijk-/buurtteam of algemeen telefoon nummer van uw gemeente) De gemeente bepaalt of u de huishoudelijke hulp echt nodig heeft en zo ja, voor hoeveel uren in de week. Ook kunt u bij uw zorgverzekeraar controleren of u recht heeft op hulp in de huishouding, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering. Via WeHelpen [https://www.wehelpen.nl/] kunt u ook zoeken naar een vrijwilliger die u kan helpen met uw huishoudelijke klussen. Meer over thuiszorg leest u op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-enantwoord/hoe-kan-ik-thuiszorg-aanvragen.html]. (2) De gemeente kort op mijn uren die ik krijg voor huishoudelijke hulp. Mag dat zomaar? Veel gemeenten bereiden zich nu al voor op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2015 ingevoerd wordt. Uitgangspunt van deze wet is dat burgers eerst terugvallen op de ondersteuning die buren, familie en kennissen kunnen bieden voordat ze een voorziening van de gemeente kunnen krijgen. Elke gemeente maakt eigen beleid of iemand recht heeft op huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten scherpen hun criteria aan. Dan kan het inderdaad gebeuren dat u minder uren krijgt, of misschien helemaal geen uren meer. U kunt bezwaar aantekenen tegen het besluit van uw gemeente. U kunt een bezwaarschrift formulier downloaden als u inlogt op onze website [link naar inlog pagina] (3) Ik krijg van de gemeente een bepaalde voorziening (huishoudelijke hulp, vervoer etc.), maar nu blijkt dat ik een eigen bijdrage moet betalen. Kan dat zomaar? De gemeente mag inderdaad een eigen bijdrage van u vragen als zij voor u een voorziening regelt. Maar zij moet u wel informeren over de hoogte van de eigen bijdrage. U kunt zelf bepalen of het niet goedkoper is de voorziening elders te regelen. Soms kan het bijvoorbeeld goedkoper uitvallen zelf een huishoudelijke hulp te regelen. De eigen bijdrage die de gemeente 13

14 vraagt is afhankelijk van uw inkomen, maar kan nooit hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor de gemeente het zelf inkoopt. HET REGELEN VAN ZORG (1) Ik heb verpleging of verzorging nodig, waar kan ik dit aanvragen? Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig? Dit kunt u regelen door thuiszorg niet te verwarren met huishoudelijke hulp- aan te vragen. Verpleging of verzorging kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepaalt of u recht heeft op verpleging of verzorging. Meer over thuiszorg leest u op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-enantwoord/hoe-kan-ik-thuiszorg-aanvragen.html]. De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat vanaf 2015 veranderen. De verpleging en verzorging thuis gaat over naar de Zorgverzekeringswet en valt dan onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wel loopt vanaf 2015 de aanvraag van deze zorg via uw via gemeente. Dit heeft te maken met wijziging van de Wmo, waarbij de gemeente uw gehele situatie integraal bekijkt. Naast verpleging en verzorging thuis zijn er misschien nog wel andere of alternatieve vormen van ondersteuning nodig. Aanvragen voor langdurige zorg in een verblijf kunt u indienen bij het CIZ [http://www.ciz.nl/awbz-zorg/awbz-wegwijzer]. De criteria voor opname in een verblijf worden steeds zwaarder. Het beleid van het kabinet is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. EIGEN BIJDRAGE Nieuw zorgstelsel (1) Welke eigen bijdrage ga ik betalen voor zorg onder het nieuwe stelsel? Als u thuis zorg of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt, dan kan de gemeente aan u een eigen bijdrage vragen. Dit geldt ook voor zorg in een instelling die onder de AWBZ valt (NB. vanaf 2015 Wlz). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Het CAK heeft een rekenhulp op hun website [http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cakportal/pages/k bereken-uw-eigen-bijdrage.html]. Hiermee kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. Houdt u er wel rekening mee dat dit een schatting is, op basis van de door u ingevoerde gegevens. Als u een voorziening van de gemeente krijgt ( zoals woningaanpassing, scootmobiel of huishoudelijke hulp) vraag dan vooraf hoe hoog de eigen bijdrage voor u uitvalt. Het kan mogelijk goedkoper voor u zijn om de voorziening zelf te regelen en te betalen. 14

15 MEDICIJNEN (1) Waar kan ik terecht voor meer informatie over medicijngebruik? Alles over uw medicatie leest u op de website Apotheek.nl [http://www.apotheek.nl/medische_informatie/medicijnen/medicijnen/default.aspx?mid=10698&r Id=]. Hier leest u over eventuele bijwerkingen, de medicijnen in combinatie met alcohol en autorijden en waarvoor de medicijnen worden gebruikt. Ook de Medicijnwijzer van de Consumentenbond [http:// /medicijn/html/zoekopindex.html] kunt u raadplegen. Bij het Meldpunt Medicijnen [http://www.meldpuntmedicijnen.nl/] kunt u lezen over de ervaringen van mensen met hun medicatie. Ook kunt u hier lezen wat de ervaringen van anderen zijn als zij bijvoorbeeld problemen met de vergoeding van de medicatie of de verpakking. Het Meldpunt Medicijnen is een project van het Instituut voor Verantwoordelijk Medicijngebruik. OUDERENMISHANDELING Vermoeden (1) Ik vermoed dat een familielid, vriend of kennis wordt mishandeld. Wat kan ik doen? Als u het idee heeft dat een oudere persoon in uw omgeving wordt mishandeld of uitgebuit, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) van uw gemeente. Op deze website vindt u alle SHG s per regio [http://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/voor-wie-hulpbiedt/hulpverlening/steunpunten]. Op de website Vooreenveiligthuis.nl [http://www.vooreenveiligthuis.nl/ouderenmishandeling/] kunt u lezen wat ouderenmishandeling precies inhoudt. Dit varieert van knijpen tot slaan, maar ook het stelen van geld of uw geldzaken niet goed behartigen. Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld of uitgebuit, is het belangrijk om dit aan iemand te vertellen. U kunt bellen voor hulp met het telefoonnummer (5 cent per minuut). Uitbuiting (1) Ik word mishandeld of uitgebuit, waar kan ik hulp vinden? Heeft u het gevoel dat u wordt mishandeld of uitgebuit? Wordt u geslagen door een partner, kind of zorgverlener of verdwijnt er geld van uw rekening? Het is belangrijk dat u weet dat ouderenmishandeling vaker voorkomt dan u denkt en dat er zeker hulp voor u is. Naar schatting worden er jaarlijks senioren mishandeld door partners, familie of zorgverleners. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik. 15

16 Als u graag met iemand hierover wilt praten dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld op het telefoonnummer (5 cent per minuut). Ook als u denkt dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld of uitgebuit kunt u bellen voor hulp. Meer informatie leest u op de website Vooreenveiligthuis.nl [http://www.vooreenveiligthuis.nl/ouderenmishandeling/]. Gemeenten hebben ook een Steunpunt Huiselijk Geweld. Op deze website vindt u alle SHG s per regio [http://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/voor-wie-hulpbiedt/hulpverlening/steunpunten]. ZORGVERZEKERING (1) Hoe hoog is het eigen risico en waarom moet ik dat betalen? Iedere inwoner van Nederland van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico. In 2014 is dit 360. U betaalt de eerste 360 euro van uw zorgkosten dus zelf. Het verplicht eigen risico zorgt ervoor dat de hoge zorgkosten in Nederland kunnen worden betaald. NB. In 2015 wordt het eigen risico 375. Niet alle zorgkosten vallen onder het verplicht eigen risico, zoals: een bezoek aan de huisarts de griepprik nationale bevolkingsonderzoeken (zoals borstkankeronderzoek) Een volledig overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-heteigen-risico-in-de-zorgverzekering.html]. Per 1 januari 2015 valt ook de verpleging in de wijk onder de basisverzekering. Ook deze zorg valt buiten het eigen risico. Als u enkel naar de huisarts gaat hoeft u dus niks te betalen uit uw verplicht eigen risico. Mocht u bepaalde medicatie voorgeschreven krijgen, dan betaalt u deze wel uit uw eigen risico. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100 tot en met 500 euro bovenop het verplicht eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de zorgverzekering wordt dan lager. Stel dat u het hoogste eigen risico van 860 euro per jaar heeft, dan moet u dus de eerste 860 euro van uw zorgkosten zelf betalen. Meer informatie over het eigen risico kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid [http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/eigenrisico-zorgverzekering]. Zie de vraag onder het kopje eigen risico : Afgelopen jaren kreeg ik compensatie eigen risico van het CAK. Ik ontving een brief van het CAK dat dit ik dit voortaan niet meer krijg. Hoe zit dat? 16

17 (2) Ik wil graag besparen op mijn zorgverzekering: kan dat? Het is zeker mogelijk om te besparen op uw zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld door een collectieve zorgverzekering af te sluiten. ANBO heeft kortingen voor leden bij zeventien verschillende zorgverzekeraars. Als ANBO-lid kunt u profiteren van kortingen die kunnen oplopen tot wel 100 euro per persoon per jaar. Uw partner en inwonende kinderen kunnen ook gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering. Meer over de collectieve zorgverzekeringen ANBO leest u op onze website [http://www.anbo.nl/voordeel-korting/zorgcollectief]. (3) Bij wie kan ik terecht voor klachten over mijn zorgverzekering? Als u klachten heeft over uw zorgverzekering, vul dan het ANBO klachtenformulier in. U dient hiervoor in te loggen [link naar inlog pagina]. U kunt ook de klachtenlijn van uw zorgverzekering bellen. Komt u er niet uit met uw verzekering? Misschien kunt u dan terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zowel de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vallen onder deze stichting. De eerstgenoemde bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit is gratis. Lukt deze bemiddeling niet, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voorleggen. De uitspraak van de commissie is bindend. Voor deze dienst moet u betalen, maar als u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug. Met de speciale sneltest [http://www.skgz.nl/klachtindienen.php?sub=sneltest] kunt u kijken of de SKGZ u kan helpen. (4) Kan ik verschillende zorgverzekeraars kiezen voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering? U hoeft uw basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Als u een basisverzekering van een andere zorgverzekeraar neemt, kunt u de aanvullende verzekering bij uw huidige zorgverzekeraar houden. Of andersom. Voor een aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden. Zo kan de premie hoger zijn of de zorgverzekeraar hanteert een wachttijd. Tijdens deze wachttijd bent u wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten niet vergoed. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. (5) Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?* 17

18 Bij een naturapolis betaalt uw zorgverzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder (bijvoorbeeld de dokter of het ziekenhuis). U kunt alleen de zorgaanbieders gebruiken waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Wilt u toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dan is de zorgverzekeraar niet verplicht de kosten te vergoeden. Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgverleners. U betaalt de kosten eerst zelf en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Meestal krijgt u alle zorg uit het basispakket vergoed. Een restitutiepolis is meestal iets duurder dan een naturapolis. Een combinatiepolis vergoedt sommige kosten in natura en andere kosten op rekening. U kunt zelf kiezen door wie u zich laat helpen. Soms moet u de zorgverlener eerst zelf betalen. Eigen risico (1) Ik heb een zorgverzekering, maar nu moet ik toch een aantal rekeningen van zorgverleners zelf betalen, omdat die onder mijn eigen risico vallen. Hoe zit dat? Voor zorg die in het basispakket valt geldt een eigen risico van 360 (in 2015: 375), met uitzondering van de rekeningen van de huisarts en de wijkverpleging. U zult eerst het eigen risico moeten opmaken voordat uw zorgverzekeraar rekeningen vergoedt. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat ook daar een eigen risico geldt. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden. (2) Hoe zit het met het vrijwillig hoger eigen risico? U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met 100, 200, 300, 400 en 500 per jaar. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. (3) Wanneer heb ik recht op compensatie eigen risico? Als u voldoet aan een aantal criteria van het Centraal Administratiekantoor (CAK), dan komt u in aanmerking voor compensatie eigen risico (CER). Voor informatie over de voorwaarden, gaat u naar de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) [https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k voorwaarden]. (4) Afgelopen jaren kreeg ik compensatie eigen risico van het CAK. Ik ontving een brief van het CAK dat dit ik dit voortaan niet meer krijg. Hoe zit dat? Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico 18

19 (CER). Dit betekent dat de CER vorig jaar (2013) voor het laatst is uitbetaald en de compensatie in het kader van de Wtcg in 2014 voor het laatst over het jaar 2013 wordt uitbetaald. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt iedereen die in 2013 CER ontving en de rechthebbenden van de compensatie in het kader van de Wtcg 2013 een brief over het besluit. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart terugstuurt geeft het CAK deze door aan de gemeente. Uw gemeente informeert u vervolgens over het lokale beleid. Echter de gemeente is niet verplicht de compensatie van het eigen risico voort te zetten. (5) Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken? Specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor een volledig overzicht van de kosten die aftrekbaar zijn, gaat u naar de website van de Belastingdienst [http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_famili e_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_ziektekosten/overzicht_ziektekosten/overzicht_ziektekoste n] U mag deze kosten alleen aftrekken als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Voor een volledig overzicht van de voorwaarden gaat u naar de website van de Belastingdienst [http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_famili e_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_ziektekosten/voorwaarden_aftrek_ziektekosten/voorwaard en_aftrek_ziektekosten]. Chronisch ziek Financiële compensatie (1) Hoe zit het met tegemoetkoming Chronische kosten Gezondheidszorg (WTCG) die ik tot 2013 van het CAK ontving? Eind 2014 wordt de compensatie in het kader van de Wtcg over 2013 voor het laatst uitbetaald. Gemeenten krijgen extra (financiële) mogelijkheden om maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking. Gemeenten kunnen ondersteuning bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand maar zijn hier niet toe verplicht. Informeert u bij uw gemeente naar de mogelijkheden. De fiscale regeling voor specifieke zorgkosten blijft in licht afgeslankte vorm bestaan. 19

20 MISVERSTANDEN OVER DE WMO Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze een hoog inkomen of veel vermogen hebben. Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan cliënten met meer inkomen of vermogen. Maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. Gemeenten mogen maar op één manier afwijken van de regels in het uitvoeringsbesluit: ze mogen een lagere bijdrage vragen, geen hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het CAK int de eigen bijdrage. 2. Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen. De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of het sociale netwerk de cliënt kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan de cliënt. In het gesprek met de cliënt moet de gemeente ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken. 3. Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur van gemeenten. De Wmo 2015 biedt wel rechtszekerheid voor cliënten en beschermt hen tegen willekeur van gemeenten. Als iemand zich meldt met een vraag om hulp, moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de cliënt. De gemeente gaat met de cliënt en de eventuele mantelzorger in gesprek. Een gratis cliëntondersteuner kan de cliënt helpen in dit gesprek. Blijkt uit dit onderzoek dat de cliënt niet kan meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam is? Ook niet met hulp van zijn netwerk of door algemene voorzieningen te gebruiken? Dan moet de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. Algemene voorzieningen zijn er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Als de cliënt de maatwerkvoorziening niet passend vindt, kan hij bezwaar aantekenen bij de gemeente. En daarna eventueel naar de rechter gaan. 4. Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer. In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is. 5. Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij afschepen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis. Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen als ze niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam kunnen zijn. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld een koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om 20

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Zorgverzekering

Addendum PE Plus Adviseur Zorgverzekering Addendum PE Plus Adviseur Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie