Invoering nieuwe Drank- en Horecawet in gemeente Coevorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering nieuwe Drank- en Horecawet in gemeente Coevorden"

Transcriptie

1 Invoering nieuwe Drank- en Horecawet in gemeente Coevorden Alcohol is geen vanzelfsprekendheid, het is een bewuste keuze * *

2 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Alcohol is geen vanzelfsprekendheid, het is een bewuste keuze... 4 Uitgangspunten betreffende alcohol in onze samenleving... 4 Drank- en Horecawet... 4 Wat is het draagvlak in onze samenleving?... 4 Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden... 5 Halt/VNN... 6 Gebiedsontzegging... 6 Hokken en Keten... 6 Vroegsignalering en inzicht problematiek... 7 Centrum voor jeugd en gezin... 7 Voorlichting en Communicatie... 7 Burgerparticipatie... 8 Handhaving... 8 Samenwerking externe partners... 8 Bijlage 1 Wat is en hoe werkt alcohol... 9 Bijlage 2 Onderzoeken Bijlage 3 Overzicht samenvatting bijeenkomsten drank- en horecawet Bladzijde 2 van 14

3 Aanleiding Deze notitie invoering drank- en horecawet in gemeente Coevorden komt tot stand op het moment dat de gemeente door de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet het volledige toezicht erbij krijgt in het publieke domein. Daarbij wordt de gemeente verplicht in 2014 regels te hebben gesteld betreffende de paracommercie. De gemeente heeft daarvoor van het rijk geen extra middelen voor deze taakstelling gekregen. Met deze notitie nemen wij aan de hand van geformuleerde uitgangspunten regels in de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende de paracommercie. Uitgangspunten Zoals in de aanleiding omschreven is het de taak van de gemeente tot een volledige uitvoering van de drank- en horecawet te komen. De bescherming van jeugd tegen alcoholgebruik speelt een belangrijke rol. Het besef moet groeien dat het niet normaal is dat jeugd blootgesteld wordt aan alcoholgebruik en daarbij de gelegenheid krijgt alcohol te gebruiken op een (te) jonge leeftijd. De normen en waarden in onze samenleving op dit punt moeten in onze cultuur veranderen. Dit laatste is eenvoudiger gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk. Een goed voorbeeld is hierbij de verandering van acceptatie betreffende roken en er aan blootgesteld worden. Waar het vroeger op verjaardagen en partijen normaal was dat iedereen aan het roken was, is dat nu precies omgekeerd. Hoe bereiken wij dit met alcohol? Het is nu de tijd te kiezen om in te zetten op verandering betreffende het gebruik van alcohol zowel door jong als door oud. Hiervoor ligt de sleutel bij de jeugd en de bescherming van deze jeugd. Wij vinden in de gemeente Coevorden het niet normaal dat de jeugd tot 18 jaar over alcohol kan beschikken en deze kan drinken. Wij zijn alle volwassenen in de directe omgeving van de jeugd. Van ouders tot politie. Van politie tot supermarkteigenaar. Van horeca tot sportvereniging, enzovoort. Wij, de gemeente Coevorden, nemen ook onze verantwoordelijkheid. Wij nemen ons voor het alcoholgebruik samen met en in de samenleving terug te dringen. Hiervoor gebruiken wij een actieve aanpak die zowel preventief als repressief is georiënteerd. Wij combineren beleid en uitvoering van dit beleid waar mogelijk als het gaat om het terugdringen van alcoholmisbruik. Hierbij kan gedacht worden aan actieve informatie-uitwisseling in en tussen de structuren van het Centrum voor Jeugd en Gezin, OGGz en Veiligheidheidshuis Drenthe. De gemeente Coevorden stelt zich tot doel een gemeente te zijn waar de inwoners, jong en oud, bewust zijn van schadelijk alcohol gebruik. Wij spreken een ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid aan en de gemeente is de verbindende factor, die faciliteert, coördineert en stuurt op het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik. Bladzijde 3 van 14

4 Alcohol is geen vanzelfsprekendheid, het is een bewuste keuze De gemeente Coevorden wil een ieder bewust maken dat alcohol drinken niet zomaar en altijd plaats moet vinden. Situatie en gelegenheid tot alcohol gebruik moet zich er voor lenen. Anders gezegd ook bewust kan gekozen worden geen alcohol te drinken bij gelegenheden. Door het accent te leggen op bewust kiezen, betekent ook dat men bekend zal zijn met gevolgen van alcoholgebruik. In deze missie wordt zowel preventief als repressief de noodzaak tot gezond alcoholgebruik geborgd. Uitgangspunten betreffende alcohol in onze samenleving Kinderen beginnen niet met drinken van alcohol voor de wettelijke toegestane leeftijd, namelijk 18 jaar; het liefst wordt het eerste contact met alcohol zo lang mogelijk uitgesteld. Jongeren gaan in de gemeente Coevorden minder alcohol drinken. Minder mensen worden lichamelijk of geestelijk afhankelijk door overmatig alcoholgebruik. Preventie en vroegsignalering zijn daarbij belangrijke instrumenten om in te zetten. Minder schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties: in het gezin (schulden, huiselijk geweld), op het werk (het verliezen van je baan), in het verkeer (rijden onder invloed) en bij het uitgaan (relatie tot uitgaansgeweld). Bij sociaal maatschappelijke activiteiten voor ouderen worden op maat afspraken gemaakt in de vergunning voor bijvoorbeeld de mogelijkheid van een kaartborrel. Drank- en Horecawet De gemeente Coevorden verleent vergunningen voor de Drank- en Horecawet. Hierin is niets veranderd. Er zijn rond de 300 Drank- en Horecavergunningen afgegeven. Dit betreft zowel aan de reguliere horeca als aan de zogenaamde paracommercie, zijnde dorpshuizen, sportverenigingen et cetera. Het toezicht op deze horeca en paracommercie was een verantwoordelijkheid van de Voedsel en Warenautoriteit. Zij als externe partij hadden de toezichtstaak en deden controles en maakten rapportages op. Dit gebeurde sporadisch en als gemeente hadden wij weinig invloed op de wijze en wanneer controles plaats vonden. De handhaving van de Drank- en Horecawet was en is een taak van de gemeente. Daar is het toezicht nu bij gekomen. Bij incidenten, klachten cq. meldingen, wordt door de handhaving van de gemeente Coevorden gecontroleerd op de naleving van de verstrekte vergunning. Wat is het draagvlak in onze samenleving? In het bestuursprogramma van stellen wij dat bepaalde groepen in onze samenleving kwetsbaar en afhankelijk zijn van de overheid. In het bijzonder hechten wij als gemeente Coevorden aan een goede zorg voor de jeugd. Door de gemeente Coevorden zijn bijeenkomsten georganiseerd om de beleving van alcoholgebruik te bespreken. Hiervoor zijn diverse belangengroepen uitgenodigd, namelijk horecaondernemers, paracommercie, slijterijen, supermarkten en professionals. Bladzijde 4 van 14

5 Door deze partijen is samen met de gemeente gesproken over alcohol. Als gemeenschappelijke noemer komen de volgende punten naar voren: De jeugd en hun ouders zijn primair verantwoordelijk voor het alcohol gebruik. Daarnaast hebben diverse partijen in onze samenleving de verantwoordelijkheid verantwoord alcohol te verstrekken. Aanspreken op gedrag, normen en waarden rond misbruik van alcohol, zowel naar de jeugd zelf als naar de ouders. Handhaafbare regels opstellen. Geen alcohol bij evenementen/activiteiten waar jeugd bij betrokken is. Goede voorlichting, die ook geborgd is in contactmomenten met professionals. Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden. Het is wenselijk in de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden regels op te nemen, die de jeugd extra beschermen. Jeugd gaat vaak voordrinken als zij op stap gaan in het weekend. Hier kan deels op gestuurd worden door de zogenaamde Vroeg op stap - bepaling. Als de jeugd van jonger dan 18 jaar op stap wil, moeten ze voor uur binnen zijn in de horecagelegenheid. Door de aanpassing in de Drank- en Horecawet wordt voorkomen in horecagelegenheden dat door jeugd onder de 18 jaar alcohol wordt gedronken. Het mag immers niet verstrekt worden. Daarnaast wordt niet toegestaan dat tegen sterk gereduceerd tarief alcohol wordt geschonken, de zogenaamde happy hours. Bij de sportvereniging in de kantine wordt geen alcohol geschonken met een percentage van 15% of meer. Wanneer jeugdactiviteiten bij de sportvereniging plaats vinden, wordt er geen alcohol geschonken. Alcohol wordt uitsluitend geschonken vanaf 60 minuten voor tot 90 minuten na een wedstrijd of training voor volwassenen. Voor schenken van alcohol gelden bloktijden namelijk van tot uur. Sportverenigingen kunnen maximaal drie keer per jaar langer alcohol schenken tot uur, mits vooraf gemeld bij de gemeente en de activiteit gerelateerd is aan de sportvereniging, bv zo veel jaar bestaan et cetera. Bij de dorpshuizen wordt geen alcohol geschonken met een percentage van 15% of meer. Dit is gelijk aan de sportverenigingen. Het is sociaal maatschappelijk wenselijk voor ouderen de mogelijkheid tot het schenken van een borrel toe te staan bij bijvoorbeeld een kaartspelactiviteit. Dit betreft dan maatwerk in de vergunning en dient gemeld te worden bij de gemeente. Tijdens activiteiten van de jeugd wordt er geen alcohol geschonken. Alcohol mag uitsluitend worden geschonken bij aanvang van de activiteit tot een uur erna. Het schenken van alcohol is slechts toegestaan tussen uur en uur. In woonkernen waar geen horeca is en wel een dorpshuis als accommodatie is gevestigd bestaat de mogelijkheid om met maatwerk het mogelijk te maken 10 keer per jaar een Bladzijde 5 van 14

6 activiteit te hebben waarbij alcohol geschonken mag worden tot uur. De activiteiten zijn dorpsgerelateerd. Halt/VNN Het is wenselijk jeugd op de juiste wijze te corrigeren en voorlichting te geven. Bureau HALT 1 is een landelijke organisatie, die werkt onder landelijk afgesproken regels betreffende een HALT-afdoening. Het gebruik van alcohol is een van de strafbare feiten waarvoor de HALT-procedure ingezet kan worden. De gemeente Coevorden zet in op actieve gerichte voorlichting van de ouders en jeugd. HALT zorgt voor een alternatieve strafvoldoening bij overtredingen betreffende alcoholgebruik, bijvoorbeeld een jeugdige van 16 jaar die in het publieke domein alcohol drinkt. De gemeente Coevorden zet hiervoor HALT in. Een medewerker van HALT gaat dan het gesprek aan met de jeugdige en de ouders. Bij signalen van problemen met alcoholgebruik wordt direct door verwezen naar Verslavingszorg Noord-Nederland. Verslavingszorg Noord-Nederland heeft inhoudelijke kennis over alcohol en geeft hierbij professionele begeleiding. Gebiedsontzegging De gemeente Coevorden heeft de beleidsregel gebiedsontzegging Coevorden De gemeente Coevorden maakt in het kader van deze nota via de burgemeester concrete afspraken met de politie betreffende handhaving en toepassen van de gebiedsontzegging in aangewezen gebieden. De afspraak is in het publiek domein drinken van alcohol niet te tolereren, hierbij zijn terrassen uitgezonderd. Naast een bekeuring kan ook voor bepaalde tijden de toegang ontzegd worden in het aangewezen gebied. Hokken en Keten Bij de inventarisatie 2 tijdens het project MaklukZat! in 2011 is vastgesteld dat er 16 hokken en keten zijn in de gemeente Coevorden. Het is niet duidelijk geworden wat voor soort hokken en keten dit betreffen. Hokken en keten komen en gaan. Ook de aard van inrichting, gebruik van alcohol enzovoort bepaald mede het beeld. In het voorjaar van 2014 wordt nader onderzoek gedaan naar de aard en staat van de hokken en keten in Coevorden. Daarbij wordt onderzocht welke maatregelen in de gemeente Coevorden het meeste effect sorteren. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek wordt op maat voor Coevorden geadviseerd wat wij als gemeente wel en niet zouden moeten gaan doen qua aanpak van deze hokken en keten. Hierbij wordt niet alleen de handhavende kant van de aanpak belicht maar juist ook de preventieve kant, de benadering vanuit welzijn en zorg. De ouders van alcoholdrinkende jeugd in de hokken en keten hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid Hokken en Keten in de provincie Drenthe, Inventarisatie juli - oktober 2011 Bladzijde 6 van 14

7 Vroegsignalering en inzicht problematiek De gemeente Coevorden is bezig de drie decentralisaties in te voeren. Zoals in de visieschets 2020 De kracht van Coevorden terecht wordt aangehaald is het belangrijk tijdig te signaleren en voorkomen dat burgers ontsporen in alcoholverslaving, verloedering, schuldsanering et cetera. Het is dan ook belangrijk in te zetten op goede vroegsignalering door onze professionals. Hierbij kan gedacht worden aan medewerkers van het maatschappelijk werk, welzijn 2000, gemeentelijke medewerkers werkzaam in de Front Office enzovoort. De gemeente maakt daartoe gerichte afspraken met relevante partners, die betrokken zijn bij de drie decentralisaties. Centrum voor jeugd en gezin Het CJG Coevorden is verantwoordelijk voor de uitvoering van het preventief jeugdbeleid. De organisaties die samen het CJG vormen, hebben als doelstelling gesteld om deze functies op een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte manier vorm en inhoud te geven. Deze functies 3 betreffen: - informatie en advies - signaleren van problemen - toeleiding naar zorg / erbij halen specialisten - lichtpedagogische ondersteuning - coördinatie van zorg Hier past ook de vroegsignalering bij alcoholproblematiek bij en het borgen en begeleiden van de jeugdige in zijn gezin. Daarnaast is goede informatie-uitwisseling tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin, OGGz-netwerk en Veiligheidhuis Drenthe hier ook zeer belangrijk. De gemeente neemt hier leiding in en stuurt bij waar nodig om de informatiestromen te verbeteren. Voorlichting en Communicatie Wij continueren de voorlichting aan de jeugd. Op de basisscholen via het Schoolpreventieplan. De Verslavingszorg Noord-Nederland biedt lessen aan op de basisscholen via het Schoolpreventieplan. Daarnaast is het wenselijk de jeugd op het middelbaar onderwijs te betrekken in de communicatie over schadelijk alcohol gebruik. MaklukZat! is een onderdeel in het lesprogramma geweest van de Nieuwe Veste. Dit was een intern succes op school. Dit schooljaar wordt onderzocht of er een programma is op te zetten waar de jeugd van het middelbaar onderwijs zelf actief gaat communiceren over schadelijk alcoholgebruik. Bedoeling is dat de regie volledig bij de jeugd komt te liggen en de gemeente ondersteunend is. 3 Betreft WMO prestatieveld nummer 2 Bladzijde 7 van 14

8 Burgerparticipatie De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor het voorkomen van alcoholverslaving. Alcoholverslaving kennen wij ook in de gemeente. Soms is het bekend dat iemand een alcoholprobleem heeft, vaak ook niet of bestaat er een vermoeden. De gemeente heeft er belang bij in een zo vroeg stadium in te grijpen bij vermeend alcoholmisbruik/verslaving. Bij de OGGz zijn zorgwekkende situaties te melden. De gemeente ziet hierbij een rol voor de verstrekkers van alcohol, zoals horeca, paracommercie, slijterijen en supermarkten. Burgers die op zeer regelmatige basis alcohol kopen zijn meestal bekend bij de verstrekker. Hierbij is de zorg voor de welzijn van en goed voor hebben met de medeburger leidend. In deze gevallen zou een melding op zijn plaats zijn door de verstrekker van alcohol. In de OGGz is het dan mogelijk om een eventueel gepaste interventie te doen. Deze melding kan nu al gedaan worden via het meldpunt OGGZ netwerk 4. De gemeente zal naar aanleiding van deze notitie de betrokken verstrekkers van alcohol per brief informeren over het Meldpunt OGGz en de mogelijkheid om een zorgmelding te kunnen doen bij vermoeden van alcoholverslaving. Handhaving De uitvoering van de Drank- en Horecawet zoals al eerder is vermeld komt volledig bij de gemeente te liggen. De gemeente Coevorden zal binnen haar bestaande mogelijkheden uitvoering geven aan de handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet. Er zijn geen middelen vanuit het rijk beschikbaar gekomen. Op dit moment kiezen wij ervoor dat alleen bij incidenten de vergunning wordt gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd wordt. Samenwerking externe partners Zoals aangegeven in de aanvang van deze notitie is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor het alcoholbeleid. Het is wenselijk en noodzakelijk actief en in samenwerking afspraken te maken met partners in de hulpverlening en de handhaving. Via de reguliere overlegstructuren worden actief afspraken gemaakt die noodzakelijk zijn voor dit beleid. Voorbeelden van overlegstructuren zijn: de lokale driehoek, politieoverleg, Centrum Jeugd en Gezin, OGGz-netwerk enzovoort. 4 https://www.ggddrenthe.nl/publiek/meldpunt-oggz.html Bladzijde 8 van 14

9 Bijlage 1 Wat is en hoe werkt alcohol Het is nodig een korte uitleg te geven over alcohol en de werking daarvan. Alcohol wordt gedronken en komt via de slokdarm in de maag terecht. Via de maagwand wordt 20% van de alcohol in het bloed opgenomen. De rest gaat via de maag naar de dunne darm. In de dunne darm wordt de alcohol snel in het bloed opgenomen en gaat naar de lever. Daar wordt de alcohol afgebroken. Via het bloed bereikt de alcohol na een minuut of 10 de hersenen en vanaf dat moment is de gebruiker onder invloed. Als er voedsel in de maag zit, duurt de opname van de alcohol iets langer. In de hersenen beïnvloedt alcohol de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven. De alcohol verdooft de hersenen. Dit heeft allerlei effecten op je stemming en gedrag. Zo vallen remmingen weg, het geheugen en concentratie nemen af en zelfkritiek verdwijnt. Hoe meer er gedronken wordt, hoe sterker de effecten. Eén standaardglas alcohol bevat 10 gram alcohol en leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen. De lever breekt alcohol af. Een standaardglas alcohol wordt binnen 1 á 1,5 uur afgebroken. Dit afbraakproces is niet te beïnvloeden. Risico bij alcoholgebruik Het gebruik van alcohol is nooit zonder risico s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol. Vooral voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico's groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Jong starten met gebruiken van alcohol, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Van belang is dus om het alcoholgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig hun goed te informeren over de werking en risico s van alcohol op korte- en op lange termijn. Wie regelmatig meer drinkt, loopt meer kans op een hoge bloeddruk, een hersenbloeding, kanker en andere gezondheidsklachten. Verslaving Alcoholgebruik leidt vrij snel tot gewenning, lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Gewenning wil zeggen dat een gebruiker steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken. Lichamelijke afhankelijkheid wil zeggen dat het lichaam protesteert wanneer met het gebruik van alcohol wordt gestopt. Iemand krijgt dan last van ontwenningsverschijnselen. Geestelijke afhankelijkheid wil zeggen dat de gebruiker steeds sterker verlangt naar alcohol en zich niet prettig meer voelt zonder. De meeste gebruikers kennen deze risico's wel, maar denken dat het hun niet zal overkomen. Maar door steeds vaker en steeds meer te drinken is het mogelijk afhankelijk te worden van alcohol. Door een lange periode helemaal geen alcohol te drinken is goed vast te stellen of er sprake is van geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid. Wie daar moeite mee heeft of zich er ellendig bij voelt, bevindt zich in de gevarenzone. Bladzijde 9 van 14

10 Bijlage 2 Onderzoeken Er zijn diverse onderzoeken zowel lokaal als landelijk naar het gebruik van alcohol. Een veelvoud aan onderzoeken bevestigt dat in onze samenleving relatief veel alcohol wordt gedronken. In de Nationale Drugs monitor 5 is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek sprake van zwaar drinken zodra één of meer dagen per week en minstens zes glazen alcohol per week worden gedronken. Volgens deze definitie was in % van de bevolking van twaalf jaar en ouder een zware drinker. Dit komt neer op 1,4 miljoen zware drinkers in Nederland. In 2011 had bijna 30% van de scholieren in het voortgezet onderwijs in de afgelopen maand wel eens vijf of meer glazen bij één gelegenheid gedronken, ongeveer evenveel meisjes als jongens (het zogenaamde binge drinken ). Onder degenen die alcohol drinken blijft het percentage binge drinkers echter onverminderd hoog: 66% in 2003, 68% in 2007 en 68% in Binge drinken neemt snel toe met het ouder worden, meer dan de helft (57%) van de scholieren van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen maand wel eens aan binge drinken gedaan volgens de monitor. Onder twaalfjarigen is dat 3%. Alcoholgebruik in 2011 naar schoolniveau onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar van het voortgezet onderwijs: VMBO-b (36%), VMBO-t (36%), HAVO (43%) en VWO (36%). Leerlingen van jaar die wekelijks drinken vertonen meer delinquent en agressief gedrag dan jongeren die niet wekelijks drinken. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes, maar het verband is sterker bij de jongere leeftijdsgroepen. Onder plattelands jongeren (13-18 jaar) bestaat een duidelijke relatie tussen omvang van het alcoholgebruik en frequentie van cafébezoek enerzijds en delinquent gedrag anderzijds. Onder jongeren van 12 en 13 jaar hangt wekelijks alcoholgebruik ook samen met somatische klachten en angst- en depressieve klachten. Ook is bekend dat enkele persoonlijkheidsprofielen gerelateerd zijn aan alcoholgebruik op jonge leeftijd. De kans om op jonge leeftijd met alcoholgebruik te beginnen is groter onder jarigen met persoonlijkheidskenmerken als hopeloosheid en sensatiezoekgedrag. Volgens GGD Drenthe 6 heeft 71% van de jongens en 64 % van de meisjes in de gemeente Coevorden ooit alcohol gedronken. Bij de jeugd heeft tussen twaalf en vijftien jaar 58% en tussen zestien en achttien jaar 88% ooit alcohol gedronken. In stonden ruim cliënten geregistreerd bij de (ambulante) verslavingszorg met een primair alcoholprobleem, dat is iets minder dan in 2008 en 2009, maar wel anderhalf keer zoveel als in De stijging in het aantal primaire alcoholcliënten deed zich voor in alle leeftijdgroepen, maar was relatief het grootst onder de ouderen. In 2010 was een kwart van de primaire alcoholcliënten een 55-plusser (26%). In de verschillende leeftijdsgroepen (15-24, en jaar) heeft ongeveer een 5 Nationale Drug Monitor Jaarbericht GGD Drenthe. Jeugd in cijfer, resultaten gemeente Coevorden van het jeugdonderzoek 2008, over gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar. Assen, maart Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2011 Bladzijde 10 van 14

11 even groot deel van de groep het afgelopen jaar gedronken (rond 84%). Het actueel drinken (een betere indicator voor regelmatig drinken) neemt licht toe met de leeftijd: 72 procent onder jarigen, 74 procent onder jarigen en 79 procent onder jarigen. Bladzijde 11 van 14

12 Bijlage 3 Overzicht samenvatting bijeenkomsten drank- en horecawet In vier bijeenkomsten zijn aan de hand van open vragen de meningen van de diverse belanghebbenden geïnventariseerd. Per bijeenkomst zijn de meningen geclusterd per vraag weergegeven. Paracommercie 03 april jl. Herkent u het beeld dat in de gemeente Coevorden door jeugd veel alcohol wordt gebruikt? Door controle in de gelegenheden krijgt jeugd geen kans te drinken. Ja, niet alleen in de gemeente Coevorden. Ik weet het wel, maar of ik het echt zie? Je ziet het gewoon gebeuren. Er is meer gelegenheid om te drinken. Jeugd heeft meer geld dan eerder. Wij geven zelf het slechte voorbeeld. Het is een maatschappelijk probleem. Ik weet het niet. Geen beeld ervan. Er is een verschil in uitgaanspatroon met vroeger. Gesloten groep die drinkt. Subcultuur. Wie zijn verantwoordelijk voor verantwoord alcoholgebruik door jongeren? Ouders De jongeren zelf Deels verstrekker, deels mede verstrekker. Winkelketens Beleidsmakers/Overheid (openingstijden/sluitingstijden) Bestuur van een club/vereniging Voor de huidige jeugd is het moeilijk ze te vermaken. Jeugd wil vermaakt worden = algemeen probleem. Eigen huisregels, onder de 18 geen alcohol. Goede voorlichting over de regels. Geen jeugd achter de bar. Verstrekker is zelf nuchter. TV geeft het slechte voorbeeld. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat jeugd op een verantwoorde wijze met alcohol omgaat? Voorlichting (vb. HALT, Jeugdzorg, media) Aan de regels houden Normen en waarden Ouders moeten goede voorbeeld geven, discussie aangaan. Drinken moet duurder worden. Reclame, alcoholreclame mijden. Bestuur moet kunnen handhaven. Voorlichting heel breed laten ervaren. Bespreekbaar maken. Al heel jong beginnen met voorlichting van kind en ouder. Opvoeding. Wat moet er volgens u in de paracommercieverordening geregeld worden? Schenktijden met een absolute eindtijd. Bij bijeenkomsten en beperkingen zijn dorpsafhankelijk. Hangt af van de aan/afwezigheid van de horeca. Beperkingen in overleg met horeca. Schenktijden landelijk, zelfs grensoverschrijdend. Schenktijden opnemen in de verordening, maar wel net zo als het nu geregeld is. Per dorp maatwerk. Besloten club -> definitie en regels. Bijvoorbeeld alleen ruimte beschikbaar stellen en niet de alcohol. Die moet men dan zelf regelen. Schenken aan bepaalde leeftijden. Regering volgen. Bladzijde 12 van 14

13 Onderscheid tussen leeftijdsgebonden activiteiten en onder toezicht van bijvoorbeeld de ouders. Engelse openingtijden. Eerdere voetbal afspraken KNVB/KHN geen haalbare kaart. Verdiensten probleem voor de vereniging. (1 uur na de wedstrijd geen haalbare kaart) Bij jeugdactiviteiten geen alcohol. Bloktijden zijn een optie. Het belang van; borgen in het belang van de gemeenschap. Iets ruimere mogelijkheden. Horeca 04 april jl. Herkent u het beeld dat in de gemeente Coevorden door jeugd veel alcohol wordt gebruikt? Het gebeurt meer dan wij denken. Van verhalen gehoord betreffende dronken jeugd en comazuipen. Heb er geen ervaring mee. Kan de plaatsen waar het gebeurd niet aanwijzen. Het is niet zichtbaar. Er zijn zuipketen bekend waar het gebeurd. Zuipkeet met entreegeld. Locaties zonder DHW vergunning. Ouders, eerste verantwoordelijkheid. Bewustwording alcohol is geaccepteerd en drugs niet. Buitengebied (hokken en keten) In de huiselijke kring. Wie zijn verantwoordelijk voor verantwoord alcoholgebruik door jongeren? Ouders. (weten niet wat er in keten plaats vindt) Verantwoord horecaondernemer Bij partijen zijn begeleiders verantwoordelijk voor de jeugd. Alle alcoholverstrekkers. Onderwijs. De jongeren zelf. Ondernemers. Supermarkten. Overheid. Bv inperking reclame. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat jeugd op een verantwoorde wijze met alcohol omgaat? Educatie Voorlichting Gesprek aan gaan met de jeugd. Als ouders onder elkaar, elkaar aanspreken. Strengere controles in supermarkten. Prijsacties in horeca en supermarkten verbieden. Campagne ouders bewust te maken. Laat ze zien wat de gevolgen zijn (voorbeeld pakjes sigaretten) Jongeren gevolgen laten zien. Bij vernieling, consequentie sanctie zichtbaar voor de samenleving. Vroegtijdige voorlichting ook de ouders. Lik op stuk beleid in openbare ruimte. Minder gemakkelijk bereikbaar maken. Verbieden prijsacties. Wat moet er volgens u in de paracommercieverordening geregeld worden? Horeca wil serieus genomen worden! Geen alcohol schenken bij paracommercie. Duidelijk handhaven op illegale activiteiten. Oorspronkelijke afspraak KNVB/HKN heractiveren. Sluitingstijd schenken en aanvang regelen. Eerlijke mededinging borgen. Koppeling regels aan doel bestaan paracommercie (vereniging etc.) Vakkennis Kantines gezondheid vs. alcohol Bladzijde 13 van 14

14 Alcohol verbieden. Voor kantine mag het niet de hoofdinkomsten zijn. Richt je op sponsoring en hogere contributie. Alcohol vanaf 18 jaar (ook bij horeca) Prijzen alcohol supermarkten verhogen. Probleem is dat Coevorden in de grensregio ligt, uitwijkmogelijkheid. Geen particulieren bijeenkomsten in sportkantines. Dorpshuis wel ivm algemeen belang. Wel maatwerk per dorp. Belangrijk handhaving sluitingstijden. Maatregelen en in gesprek (horeca en paracommercie). Ook is rol voor gemeente weggelegd (regie). Begin en eindtijd moeten duidelijk zijn. Gerelateerd aan de gebeurtenis. Gerelateerd aan het doel Rekening houden met horeca en grens aangeven (zone km) Rekening houden met de jeugd betreffende schenktijden. Vaststellen minimale prijzen. Supermarkten en slijterijen 10 april. Herkent u het beeld dat in de gemeente Coevorden door jeugd veel alcohol wordt gebruikt? Niet meer dan in andere gemeenten. Alcohol gebruik is gewijzigd. Meer sterke drank. Past in het beeld van het platteland. Voorbeeld 40 kisten bier per week in een keet. Jonge gebruikers Ouders stimuleren het is normaal. Een leuk pakketje alcohol voor mijn kind. Hij wordt 16! Wie zijn verantwoordelijk voor verantwoord alcoholgebruik door jongeren? Ouders (onbegrip bij niet verstrekken) Verkoper/verstrekker. Preventievoorlichting aan personeel. Wat doe je als je vriendin langs komt en niet de juiste leeftijd heeft. Bespreekbaar maken dilemma. Verkoper (controle ID) Overheid Hoe kunnen wij er voor zorgen dat jeugd op een verantwoorde wijze met alcohol omgaat? Geen willekeur in handhaven Leeftijd naar 18 jaar Goede voorlichting aan jeugd Nazorg Wat moet er volgens u in de paracommercieverordening geregeld worden? Prijsacties niet lokaal te regelen (landelijke ketens) Sluitingstijd (bv uur) Toegangstijden op leeftijd Hoe met bekende alcoholisten omgaan. (vaste kopers van alcohol, die op gezette tijden per dag komen) Bij verbieden prijsacties omliggende gemeenten hetzelfde beleid Professionals Hier is gekozen voor een andere benadering en hebben zij op verzoek naar aanleiding van de presentatie gereageerd. Blijvend aandacht voor training in vroegsignalering bij scholen/zorgteams. Inzicht in keten in de gemeente. Blijven (en meer) inzetten op voorlichting en preventie. Stel regels op via de algemeen plaatselijke verordening in aanvulling op de DHW. Geen alcohol bij evenementen/sport/etc waar kinderen bij betrokken zijn. Ontmoedig veel drinken. Verbied happy hours en prijsacties. Verbied alcohol reclame in de gemeente. Bladzijde 14 van 14

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio FrisValley Factsheet Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio Onderzoek naar de schenktijden en andere alcoholmaatregelen in de sportsector Drinken is geen sport van: Suzanne Aarts,

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik I.V.A. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger Horeca Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze persoon

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den Haag Preambule ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!?

Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!? Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!? Wim van Dalen, 1 april 2015 www.stap.nl Alcoholconsumptie in Nederland is na een explosieve stijging tussen 1960 en 1975 noch afgenomen, noch gestegen 2 1 Alcohol

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden Bijlage 1: Concept Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid: Beleidsvisie en opdracht Inhoudsopgave 1. Urgentie... 1 2. Een complexe opdracht voor

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

Programma PUBQUIZ: 1. Cijfers uit Kennemerland. 2. De nieuwe drank en horecawet. 3. Feiten en fabels uit de praktijk. Als afsluiter een happy drink!

Programma PUBQUIZ: 1. Cijfers uit Kennemerland. 2. De nieuwe drank en horecawet. 3. Feiten en fabels uit de praktijk. Als afsluiter een happy drink! Programma PUBQUIZ: 1. Cijfers uit Kennemerland 2. De nieuwe drank en horecawet 3. Feiten en fabels uit de praktijk Als afsluiter een happy drink! 1 op de 6 scholieren (klas 4 VO) in Kennemerland is een

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Gezonde Leefstijl: Alcohol

Gezonde Leefstijl: Alcohol Gezonde Leefstijl: Alcohol 1 Onderwerpen Cijfers en feiten Alcohol in je lichaam Ziektes door Alcohol Alcohol in de praktijk Alcohol en overgewicht Tips Alcoholgebruik Vragen 2 Cijfers en feiten 1) Ruim

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie