Kortdurende interventies voor de eerste lijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kortdurende interventies voor de eerste lijn"

Transcriptie

1 Verslavingszorg Kortdurende interventies voor de eerste lijn Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol Mondriaan voor geestelijke gezondheid 1

2 Deze informatiemap is ontwikkeld door het Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol en is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Provincie Limburg, Robuust, het Landelijk Partnership Vroegsignalering Alcohol en de Centrumgemeente Venlo. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 I. Stadia van gedragsverandering 6 II. Het signaleren van problematisch alcoholgebruik 8 Audit C 11 5-shot vragenlijst: (NHG) 12 De 4 DKL 15 III. Wat voor drinker bent u? 18 Kopieerblad A 21 Kopieerblad B 22 IV. Het Alcoholdagboek 21 Kopieerblad 21 V. Redenen om alcohol te gebruiken 22 Kopieerblad 22 VI. Overzicht van uw Alcoholgebruik 23 Kopieerblad 24 Verandertaal uitlokken 25 VII. De Voor- en Tegen lijst 26 Kopieerblad 28 Functie van gebruik 29 VII. De Belangenliniaal 31 VIII. Het Minder Drinken Plan 33 Kopieerblad 35 IX. Tijd voor beloning 36 Kopieerblad 37 X. Lastige Situaties 38 Invulformulier 39 Bronvermelding 40 3

4 4

5 Voorwoord In deze map staan enkele interventies vermeld die u als eerstelijns zorgverlener in kunt zetten om overmatig alcoholgebruik met uw cliënten of patiënten te signaleren, bespreken en behandelen. De opdrachten creëren mogelijk een ingang om alcoholgebruik in kaart te brengen of bieden de mogelijkheid om de cliënt of patiënt meer inzicht in zijn gedrag te geven. De opdrachten die in deze klapper vermeld staan, zijn gericht op mensen die (nog) geen afhankelijkheidsprobleem hebben ontwikkeld. Deze klapper wordt u aangeboden door het Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol, een samenwerking tussen de Verslavingszorg van Mondriaan, GGZ Noord- en Midden Limburg, Meditta, Ros Fast, Ros Beyaert en de Limburgse eerste lijn. De map is mede tot stand gekomen dankzij mevr. Bruls, huisarts te Hoensbroek. 5

6 I. Stadia van gedragsverandering Gedragsverandering gaat niet van zelf. Mensen zijn gehecht aan hun gebruikelijke manier van doen. Mensen die hun gedrag veranderen doorlopen een proces, waarin ze nadenken over de noodzaak hun gedrag te veranderen, een keuze maken voor veranderen en deze verandering tenslotte daadwerkelijk toepassen. Ander gedrag betekent immers dat de gewone manier van doen, verlaten moet worden. Zelfs als er nadelen kleven aan wat nu hun gewone manier van doen is, dan bestaat er toch altijd veel aarzeling om dat wat men heeft op te geven voor iets nieuws waarvan men nog niet weet hoe het uitpakt. Prochaska en DiClemente (1983) ontwikkelden een model voor dit proces van gedragsverandering. De volgende stadia van verandering worden onderscheiden. Voorstadium: diegene die een bepaald gedrag vertoont, is zich nog niet bewust van een andere mogelijkheid en heeft daarom nog niet serieus daarover nagedacht. In dit stadium is het van belang om (op een positieve manier) aandacht te vragen voor het thema door de voorgestelde verandering op een objectieve manier te bespreken: feiten geven. Overwegen: de gesprekspartner denkt na over het voorstel, maar aarzelt nog, hij weegt voor- en nadelen af. Belangrijk is om samen met de betrokkene de voor- en nadelen te bespreken/onderzoeken. Let op: hierbij is een open en luisterende houding belangrijk. Of iemand iets als voor- of nadeel beschouwt, hangt af van zijn eigen kijk op de zaak. Beslissen: de gesprekspartner besluit of deze het voorgestelde gedrag gaat uitproberen of niet. Wil hij ervaring opdoen? Dit gebeurt sneller als duidelijk is dat een keer proberen nog niet wil zeggen dat hij er voor goed aan vast zit. Uitvoeren: als blijkt dat het nieuwe gedrag het gewenste resultaat oplevert, zal hij het betrokkene gedrag willen voortzetten. De kans op terugval is aanwezig, dus het is belangrijk om regelmatig te checken of alles nog steeds naar wens verloopt. Terugval kan gezien worden als een belangrijk leermoment: waarom ging het fout? Volhouden: de verandering in de manier van doen is bereikt en moeilijkheden worden al dan niet weerstaan. Terugvallen: men valt terug in het oorspronkelijke gedrag. Creëer een situatie waarin praten over een terugval mogelijk is: welke knelpunten zijn er en hoe kunnen die opgelost worden? Ga opnieuw het proces voorstadium, overwegen, beslissen en actie in. Onderstaande afbeelding geeft dit proces weer. 6

7 Stadia van gedragsverandering en hulpverlenerstaken Stadium Omschrijving Aanbod Voorstadium De patiënt beweert zelf helemaal geen problemen te hebben in verband met het gebruik van alcohol of andere drugs en dit meestal in tegenstelling met de mening van mensen uit de omgeving. De patiënt formuleert wel problemen met betrekking tot zichzelf of anderen, maar het verband met het gebruik wordt helemaal niet gelegd. 1. Bewustzijn van de eigen probleemsituatie verhogen. 2. Besef van het mogelijk verband met het gebruik van alcohol en drugs doen toenemen. 3. Gevoel van eigenwaarde bij de patiënt ondersteunen en doen toenemen. 4. Contact behouden: minstens de toestemming voor een vervolggesprek krijgen. Overwegen Weten dat er een verandering nodig is, maar er niet toe kunnen beslissen. Twijfel over de eindbalans van voor- en nadelen bij een verandering. Twijfel over het feit of men wel in staat is om een verandering te realiseren. 1. Helpen de weegschaal van voor- en nadelen in de richting van verandering te doen doorwegen. 2. Redenen tot verandering bij de patiënt ontlokken. 3. Bezorgdheid over de situatie bij niet veranderen doen toenemen. 4. Schrik voor het wegvallen van voordelen en het niet beschikken over alternatieven doen afremmen. 5. Het gevoel van zelfefficiëntie om een verandering te realiseren verhogen. Beslissen Niet tot een beslissing komen wegens blijvende twijfel over: De voor- en nadelen van het stoppen, minderen of verdergaan met gebruik. Het al dan niet in staat zijn om met of zonder hulp de huidige situatie te doorbreken. 1. Samenvattende balans opmaken en deze regelmatig terug opmaken. 2. Mogelijke beslissingen overwegen en een keuze maken. 3. Mogelijke strategieën tegenover elkaar afwegen en een keuze maken. 4. Een actieplan opmaken en (schriftelijk) vastleggen. Uitvoeren Een begin maken met het uitvoeren van een veranderingsplan gaat gepaard met onverwachte meevallers en tegenvallers. Het zetten van tussenstappen gaat gepaard met voldoening, maar ook ontgoocheling omdat het slechts traag vooruitgaat. 1. De patiënt helpen om stap voor stap het geplande actieplan uit te voeren. 2. In kaart brengen van risicosituaties en mogelijke alternatieven. 3. Beloning inbouwen wanneer tussenstappen met succes worden gezet. Volhouden Na een zekere tijd kan de aandacht voor risicofactoren en risicosituaties verzwakken. Men blijft vasthouden aan een levenswijze waarvan het vroegere probleemgedrag integraal deel uit maakte. 1. De patiënt helpen om terugvalstrategieën te ontdekken en aan te wenden. 2. Ondersteunen van het ontwikkelen van een gezonde evenwichtige levenswijze. Terugvallen Massale ontgoocheling en de omgeving bij terugval. Overtuigd zijn van niet in staat te zijn om vol te houden. 1. Voorkomen dat de patiënt vast blijft zitten en ontmoedigt blijft. 2. De patiënt helpen om opnieuw het proces van overwegen, beslissen, uitvoeren en volhouden te doorlopen. 3. Maximaal leren uit de ervaring van terugval. 7

8 II. Het signaleren van problematisch alcoholgebruik Alcoholgebruik ter sprake brengen: hoe dan? Als u alcoholgebruik ter sprake wilt brengen, kunt u dit doen door een relatie te leggen tussen het alcoholgebruik van uw patiënten en de klachten of problemen die hij/zij ervaren. Zo kan de vraag gesteld worden of de patiënt weet wat de oorzaak kan zijn van zijn klachten. Een andere tip is om alcoholgebruik mee te nemen in de algehele leefstijlanamnese. Uit onderzoek blijkt dat patiënten het waarderen als zij zelf niet over hun alcoholgebruik hoeven te beginnen (Risselada & Kleinjan, 2009). Belangrijk is om te verkennen hoe de patiënt of cliënt op dit moment over zijn gebruik denkt. Vaak hebben patiënten nog geen goed inzicht in hun eigen gebruik en de problemen die daarmee samenhangen. De interventies die dan uitgevoerd kunnen worden, hebben vooral als doel om de bezorgdheid te vergroten. Als de patiënt al de bereidheid tot verandering heeft uitgesproken, kunt u andere opdrachten met hem/haar doornemen. 1. Let op signalen Signaleren is minder lastig als het lijkt. Door de juiste signalen te herkennen en te benoemen, wordt het bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik makkelijker. Hieronder staan enkele signalen die kunnen wijzen op alcoholmisbruik. psychische of sociale problemen. klachten over moeheid, malaise, tremoren of overmatig transpireren maag- en/ of darmproblemen seksuele problemen black-outs jicht spider naevi/ erithemateus en oedemateus gezicht geregeld verzoek om slaapmiddelen of kalmeringsmiddelen ruiken naar alcohol veelvuldig spreekuurbezoek met onduidelijk klachtenpatroon behoren tot een risicogroep (man, alleenstaand, gescheiden) behoren tot een kwetsbare groep (ouderen, mensen met psychische klachten) voorkomen van alcoholproblemen in de familie roken ongevallen, fracturen verhoogde laboratoriumwaarden (MCV of Gamma GT) Verstoorde (werk) relatie Klachten uit de omgeving 2. Schroom niet om het te bespreken Onderzoek wijst uit dat patiënten hier meestal geen moeite mee hebben, mits het op een open, niet moraliserende manier gebeurt (Risselada & Kleinjan, 2009). 8

9 3. Kies een methode A. Een leefstijlanamnese afnemen Bij een leefstijlanamnese kunt u op een voorzichtige, indirecte manier naar het alcoholgebruik vragen. Vraag naar werk, vrijetijdsbesteding, omgaan met stress, lichaamsbeweging, eten en roken. Vragen die u over alcohol kunt stellen zijn: Hoeveel drinkt u? Wat heeft u de afgelopen week gedronken? Zou u het eens een week bij willen houden? Hoe ziet uw drinkgedrag er uit? Drinkt u vooral s avonds, of juist overdag? Drinkt u alleen of met anderen? Wat zijn de positieve effecten van alcohol voor u? Zijn er ook negatieve effecten? Maakt u zich wel eens zorgen over uw alcoholgebruik? Maken andere mensen wel eens opmerkingen over uw alcoholgebruik? Zijn er alcoholproblemen in de familie? TIP: vraag om verheldering als iemand antwoord dat hij matig of gewoon drinkt. B. Agenderen van een gezondere leefstijl Het agenderen van een gezondere leefstijl kan bijvoorbeeld als volgt gebeuren: Als u wilt kunnen we kijken of er veranderingen mogelijk zijn die een gunstige invloed kunnen hebben op uw gezondheid. Ik heb hier een paar gebieden opgeschreven die invloed hebben op uw ziekte: Zijn er gebieden waarover u het zou willen hebben? Of mogelijk andere thema s die voor U nu belangrijker zijn? Voeding Roken Alcoholgebruik??? Stress Lichaamsbeweging Deze benadering sluit aan bij de motiverende gespreksvoering van Miller en Rollnick, waarbij de patiënt wordt uitgedaagd om zelf mee te denken en de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheid. Het thema dat de patiënt kiest is niet zo belangrijk. Een kleine, succesvolle verandering op één gebied kan in de toekomst leiden tot veranderingen op andere gebieden. Het is een interventie die in de regel slechts enkele minuten vergt. 9

10 C. De klacht in verband brengen met alcohol Bij een klacht kunt u wijzen op het mogelijke verband met alcoholgebruik. Deze manier is directer dan een leefstijlanamnese. Vragen die u kunt stellen zijn: Bij mensen die dezelfde klachten hebben als u, houden deze klachten vaak verband met alcoholgebruik. Hoe staat het met uw alcoholgebruik? Heeft u wel eens overwogen dat deze klachten kunnen samenhangen met uw alcoholgebruik? D. Vraag uw patiënt om zijn alcoholgebruik bij te houden. Geef uw patiënt een eenvoudig lijstje (zie de opdracht overzicht van uw alcoholgebruik ) mee waarop hij zijn alcoholgebruik dagelijks kan turven. Leg uit dat het belangrijk is om te turven in standaardeenheden. Maak eventueel een onderverdeling in ochtend/middag/avond. Registreren heeft vaak een motiverend effect en geeft zowel de patiënt als uzelf een snel inzicht in het alcoholgebruik. E. Gebruik maken van de folder: Hoeveel drink ik eigenlijk? De folder kunt u meegeven aan een patiënt, en in een volgend consult eventueel bespreken. De folder geeft informatie over de effecten en risico s van alcoholgebruik, bevat een alcoholdagboek en geeft tips om te minderen of te stoppen. De patiënt kan ook een drinktest online invullen via De uitslag kan hij uitprinten en de volgende keer meebrengen. F. Een screeningtest afnemen Verschillende tests geven U in enkele vragen een indicatie over mogelijke alcoholproblematiek. 10

11 Audit C Hoe vaak drinkt u een alcoholhoudende drank? Nooit (0 punten) Minder dan maandelijks/ maandelijks (1 punt) 2-4 keer/maand (2 punten) 2-3 keer/week (3 punten) 4 of meer keer per week (4 punten) Hoeveel standaard alcohol-houdende drankjes nuttigt u gemiddeld op een dag dat u drinkt? 1 of 2 (0 punten) 3 of 4 (1 punt) 5 of 6 (2 punten) 7 of 9 (3 punten) 10 of meer (4 punten) Hoe vaak drinkt u zes of meer drankjes op één gelegenheid? Nooit (0 punten) Minder dan maandelijks/ maandelijks (1 punt) 2-4 keer/maand (2 punten) 2-3 keer/week (3 punten) 4 of meer keer per week (4 punten) Voor vrouwen geldt dat bij 4 of meer punten er doorgevraagd kan worden op het alcoholgebruik. Voor mannen geldt dit bij meer dan 5 punten. Nadeel van de AUDIT-C is dat er alleen op aantallen bevraagd wordt. De functie van het gebruik is net zo goed van belang. De Five-shot vragenlijst is een lijst waar wel op de functie ingegaan wordt. 11

12 5-shot vragenlijst: (NHG) Scoreformulier 1. Hoe vaak drinkt u alcoholische dranken? Nooit 0 1 keer per maand of minder 0,5 2-4 keer per maand keer per week 1,5 4 of meer keer per week 2 2. Hoeveel alcoholische dranken gebruikt u op een typische dag waarop u alcohol drinkt? 1 of of 4 0,5 5 of tot 9 1,5 10 of meer 2 3. Ergert u zich wel eens aan mensen die opmerkingen maakten over uw drinkgewoonten? Neen 0 Ja 1 4. Voelt u zich wel eens schuldig over uw drinkgewoonten? Neen 0 Ja 1 5. Drinkt u wel eens s ochtends om de kater te verdrijven? Neen 0 Ja 1 Uitleg: maximum score = 7 Score 2,5 of groter: alcoholmisbruik of -afhankelijkheid kan worden vermoed. 12

13 Invulformulier 1. Hoe vaak drinkt u alcoholische dranken? Nooit 1 keer per maand of minder 2-4 keer per maand 2-3 keer per week 4 of meer keer per week 2. Hoeveel alcoholische dranken gebruikt u op een typische dag waarop u alcohol drinkt? 1 of 2 3 of 4 5 of 6 7 tot 9 10 of meer 3. Ergert u zich wel eens aan mensen die opmerkingen maakten over uw drinkgewoonten? Neen Ja 4. Voelt u zich wel eens schuldig over uw drinkgewoonten? Neen Ja 5. Drinkt u wel eens s ochtends om de kater te verdrijven? Neen Ja 13

14 F. Bloedonderzoek Bloedonderzoek kan gebruikt worden om de patiënt te ondersteunen in zijn gedragsverandering. Verbeteringen in zijn bloedwaarde kunnen motiverend werken om door te gaan. G. 4DKL De 4 dimensionale klachtenlijst (4DKL) heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. De vragenlijst kan zowel worden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een bewezen instrument voor de vaststelling van Distress, Depressie, Angst en Somatisatie, ontwikkeld in de praktijk door B. Terluin, huisarts te Almere. Het instrument is voldoende tot goed beoordeeld door de COTAN, de onafhankelijke organisatie voor validatie van tests van het Nederlands Instituut van Psychologen. Alleen de normering is onvoldoende volgens de COTAN, omdat de gekozen normgroep niet breed genoeg is voor gebruik bij psychologische cliënten. Geadviseerd wordt daarom de Interpretatie te gebruiken, deze is onafhankelijk van de normering. De vragenlijst is opgenomen in de richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten (2000). Huisartsen in het PVA-project hebben positieve ervaringen opgedaan met het toevoegen van een vraag over alcohol aan de zogenaamde 4 DKL lijst. Het toevoegen van een vraag over alcohol wordt als minder beladen ervaren en geeft bij de bespreking van de score met de patiënt voldoende aanleiding om door te vragen op alcoholgebruik. 14

15 De 4 DKL De volgende vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk hebt. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee. Wilt u per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt, door het hokje aan te kruisen dat staat voor het meest passende antwoord. Naam: Geboortedatum: datum van invullen: heel vaak of nee soms regelmatig vaak voortdurend Hebt u de afgelopen week last van: 1. duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd? pijnlijke spieren? flauw vallen? pijn in de nek? pijn in de rug? overmatige transpiratie? hartkloppingen? hoofdpijn? een opgeblazen gevoel in de buik? wazig zien of vlekken voor de ogen zien? benauwdheid? misselijkheid of een maag die van streek is? Hebt u de afgelopen week last van: 13. pijn in de buik of maagstreek? tintelingen in de vingers? een drukkend of beklemmend gevoel op de borst? 16. pijn in de borst? neerslachtigheid? zomaar plotseling schrikken? piekeren? onrustig slapen? onbestemde angst-gevoelens? lusteloosheid? beven in gezelschap van andere mensen? angst- of paniek-aanvallen? Voelt u zich de afgelopen week: 25. gespannen? snel geïrriteerd? angstig?

16 Hebt u de afgelopen week het gevoel: heel vaak of nee soms regelmatig vaak voortdurend 28. dat alles zinloos is? dat u tot niets meer kunt komen? dat het leven niet de moeite waard is? dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen voor de mensen en dingen om u heen? dat u t niet meer aankunt? dat het beter zou zijn als u maar dood was? dat u nergens meer plezier in kunt hebben? dat er geen uitweg is uit uw situatie? dat u er niet meer tegenop kunt? dat u nergens meer zin in hebt? Hebt u de afgelopen week: 38. moeite met helder denken? moeite om in slaap te komen? angst om alleen het huis uit te gaan? Bent u de afgelopen week: 41. snel emotioneel? angstig voor iets waarvoor u helemaal niet bang zou hoeven te zijn? (bijvoorbeeld dieren, hoogten, kleine ruimten) 43. bang om te reizen in bussen, treinen of trams? bang om in verlegenheid te raken in gezelschap van andere mensen? Hebt u de afgelopen week weleens een gevoel of u door een onbekend gevaar bedreigd wordt? Denkt u de afgelopen week weleens was ik maar dood? 47. Schieten u de afgelopen week weleens beelden in gedachten over (een) aangrijpende gebeurte-nis(sen) die u hebt meegemaakt? Moet u de afgelopen week weleens uw best doen om gedachten of herinneringen aan (een) aangrijpende gebeurtenis(sen) van u af te zetten? Moet u de afgelopen week bepaalde plaatsen vermijden omdat u er angstig van wordt? Moet u de afgelopen week sommige handelingen een aantal keren herhalen voordat u iets anders kunt gaan doen? Overige vragen: 51. Ervaart u spanning uw in uw relatie 52. Praat u ruzie met uw partner uit? 53. Heeft ruzie wel eens tot gevolg dat u zich somber voelt? 54. Resulteert ruzie wel eens in slaan, schoppen of duwen? 55. Wordt u wel eens bang van wat uw partner zegt of doet? 57 Dronk u het afgelopen jaar wel eens 4 of 5 alcoholische eenheden per dag? Ja Nee 16

17 Scoreformulier 4DKL 17

18 III. Wat voor drinker bent u? Met deze opdracht kan dieper ingegaan worden op het drinkgedrag van de patiënt en welke persoonlijke problemen er ervaren worden door het drinken. De opdracht kan ook gebruikt worden op de patiënt bewust te laten worden van de door hem ervaren problemen en alcoholgebruik. Dit kan voor de hulpverlener een ingang zijn om verder in gesprek te raken. A. De kaartjes van kopieerblad opdracht A kunt u uitknippen en uw patiënt voorleggen. De patiënt kan uit de kaartjes één kaartje kiezen dat bij zijn drinkpatroon past. U vraagt hem ook waarom hij dit kaartje en niet een ander heeft gekozen. Deze opdracht kan ook met eventuele familie of partner gedaan worden. Als er geen familie of partner bij het gesprek aanwezig zijn, kunt u vragen hoe de patiënt denkt dat anderen hem zien. U laat dan de partner aangeven welk drinkpatroon bij de drinker past en waarom. Waarschijnlijk ontstaan hierna ingangen om een gesprek te voeren over het alcoholgebruik. B. Nadat de patiënt heeft benoemd welk soort drinker hij is en nadat hier eventueel met familie over gesproken is, volgt een tweede opdracht. De kaartjes hiervoor staan op kopieerblad opdracht B. Hier staan wederom kaartjes waarop problemen vermeld staan die ervaren kunnen worden bij het gebruik van alcohol. Laat de patiënt kiezen van welke problemen hij last heeft. Als de patiënt een keuze heeft gemaakt, loop dan de overige kaartjes nog eens door en bespreek of er nog andere problemen ervaren worden. Laat hierna de patiënt een rangorde aanbrengen in de problemen die hij heeft aangegeven. Stel daarna de vraag: Welke problemen hebben volgens u verband met alcoholgebruik? 18

19 Kopieerblad A Matige drinker Lichte drinker Zware drinker Alcoholist Geheelonthouder Probleemdrinker 19

20 Kopieerblad B Seksuele Problemen Spanning Financiële problemen Gezondheidsproblemen Andere Problemen, namelijk: Overtredingen van de wet (rijden onder invloed, arrestaties, politiebezoek, rechtszaken) Relatieproblemen Verveling Depressie (of negatief zelfbeeld) Eetproblemen (of gewichts-problemen) Slaapproblemen (vroeg ontwaken, slapeloosheid) Vermoeidheid, lusteloosheid Problemen met sociale contacten (eenzaamheid, mensen ontmoeten, vrienden verliezen) Geheugen en / of concentratieproblemen Problemen op / met het werk Assertiviteitsproblemen (geen nee kunnen zeggen, gevoelens niet kunnen uiten, laten gebruiken) Denken aan zelfdoding Agressie 20

21 IV. Het Alcoholdagboek Met het alcoholdagboek laat u uw patiënt / cliënt zijn alcoholgebruik gedurende een week bijhouden. Met het alcoholdagboek krijgen u en uw patiënt meer inzicht in de momenten waarop er alcohol gebruikt wordt en in welke context dit gebeurde. Aan uw patiënt geeft u de volgende uitleg: De voor- en nadelen van drinken zijn bekend. Om te weten hoeveel u drinkt, is turven een goede manier. Ga niet alvast minderen, want het is de bedoeling dat u voor uzelf inzicht krijgt in uw normale alcoholgebruik. Noteer de komende week elke dag uw alcoholgebruik. Doe dit het liefst meteen nadat u alcohol gedronken heeft. Als u niet meer precies weet hoeveel u gedronken heeft, geef dan een schatting. Dit kunt u aangeven door een vraagteken achter het aantal te zetten. Ga bij het invullen van dit schema uit van het aantal standaardglazen dat u drinkt. Elke drank heeft een eigen standaardglas, waarin het geschonken wordt. Hoe hoger het alcoholpercentage, hoe kleiner het glas. Een standaardglas bier (5%) bevat 250 ml, een standaardglas wijn (12%) 125 ml, en een standaardglas sterke drank (vanaf 35%) bevat 35 ml. Heeft u bijvoorbeeld een fles bier gedronken van 0.5 l, dan zijn dit 2 standaardglazen. Kopieerblad Dag DATUM TIJD Waar/ met wie Aantal Gevoel Ma Di Wo Do Vr Za Zo Totaal 21

22 V. Redenen om alcohol te gebruiken Om inzicht te krijgen in de redenen van alcoholgebruik, kunt u de patiënt / cliënt een schema laten invullen waarop hij redenen kan aankruisen die voor hem aanleiding geven alcohol te drinken. Eerst vraagt u wat vroeger zijn redenen en daarna vraagt u wat nu zijn redenen zijn. Kopieerblad Redenen om alcohol te gebruiken Nu In begin Uit verveling Uit nieuwsgierigheid Om niet aan mijn problemen te denken Om de dagelijkse sleur te breken Om in mijn eigen wereld te zijn Om erbij te horen Om rustig te worden Omdat ik er trek in heb Omdat het lekker smaakt Omdat ik moeilijk zonder kan Om mezelf moed te geven, sterker te voelen Om wakker te blijven Om losser te worden, in contact Om de gezelligheid Uit gewoonte 22

23 VI. Overzicht van uw Alcoholgebruik Door een overzicht van het alcoholgebruik te maken, krijgen zowel u als uw patiënt meer inzicht in de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt. Instructie voor de patiënt: Vul onderstaande grafiek in. Eerst geeft u aan hoeveel u zich voorgenomen had te drinken op een dag. Hierna geeft u met een andere kleur aan hoeveel u daadwerkelijk gedronken heeft. U kunt hiervoor gebruiken van het alcoholdagboek dat u meerdere keren invult. Hieronder volgt een voorbeeld. Dag Voornemen Gedronken Maandag 2 3 Dinsdag 0 1 Woensdag 2 1 Donderdag 0 0 Vrijdag 8 10 Zaterdag 6 8 Zondag 5 9 Aantal glazen MA DI WO DO VR ZA ZO 23

24 Kopieerblad Dag Voornemen Gedronken Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag MA DI WO DO VR ZA ZO 24

25 Verandertaal uitlokken Belangrijk is om de patiënt zelf met oplossingen te laten komen. Voor de patiënt een oplossing noemt, zal hij vaak uitingen geven waaruit blijkt dat hij zijn gedrag wilt veranderen. Dit noemen we verandertaal. Deze verandertaal kan door de hulpverlener uitgelokt worden. De hulpverlener volgt en begrijpt de beleving van de cliënt en wil de cliënt stimuleren om te veranderen. Hij benadrukt het aandeel van de cliënt in positieve ervaringen door bepaalde zaken extra uit te lichten. Voorbeelden van verandertaal: Het wordt tijd dat er iets aan gedaan wordt Ik wil zo niet verder Waarschijnlijk drink ik soms teveel 25

26 VII. De Voor- en Tegen lijst 1 Met de voor- en tegen lijst kunt u patiënten / cliënten zowel positieve als negatieve kanten laten benoemen van alcoholgebruik. In dit overzicht wordt duidelijk of er meer voordelen of meer nadelen worden ervaren. De lijst vormt voor de hulpverlener een mogelijkheid om dieper in te gaan op de ervaren problemen bij alcoholgebruik. Belangrijk: de voordelen moeten zeker genoemd worden, want zij vormen dé reden van het alcoholgebruik. Instructie voor de patiënt: Stel dat u erover denkt om een andere auto te kopen. U weegt dan de voor- en nadelen af. Misschien is het slim om voor uzelf ook eens de balans op te maken hoe het staat met uw drinkgewoonten. Schrijf op wat voor u voordelen en nadelen van drinken zijn. LET OP: wat voor de een als voordeel geldt, kan voor een ander een nadeel zijn en andersom. Vul alleen de positieve en negatieve kanten van alcohol op die OP U VAN TOEPASSING zijn. De voor- en tegen lijst staat bij het kopieerblad voor- en tegen lijst op de volgende pagina. Voordelen (+) Bijv. ik vind het lekker Nadelen (-) Bijv. het kost me te veel geld Laat een rangorde in ervaren voor- en nadelen aanbrengen. Naar welke kant staat de weegschaal door? Zijn er meer voordelen of meer nadelen? Wat is het belangrijkste voordeel? Wat is het belangrijkste nadeel? 1 Bron: Lemmers,L., Kramer, J., Conijn, B. & Emst, van, A. Minder drinken. Boom Hulpboek. 2006, Trimbos Instituut p/a Uitgeverij Boom, Amsterdam. 26

27 Bespreek de voor- en nadelen van het gebruik. Met behulp van het schema hieronder kan inzicht verkregen worden in de redenen tot gebruik of het willen laten van gebruik. Vraag als laatste een reactie op de ingevulde balans. Wat weegt zwaarder? Er zijn drie balansen die inzicht geven: Balans Voor- en nadelen huidige gebruik. Balans Voor- en nadelen van minderen of stoppen. Balans Voor- en nadelen van doorgaan met gebruiken. Afhankelijk van de wens van de patiënt kan een van de balansen ingevuld worden. 27

28 Kopieerblad VOORDELEN Korte Termijn NADELEN Korte Termijn Lange Termijn Lange Termijn 28

29 Functie van gebruik Vragen naar de functie van het gebruik, geeft u meer inzicht in wat gebruik doet met de patiënt. Zwakke plekken worden zo getraceerd. Tip: Als u het heeft over functie van gebruik komt natuurlijk de grote waarom vraag om de hoek kijken. Kijk hiermee uit. Waarom kan namelijk al snel veroordelend werken. Iemand voelt zich ter verantwoording geroepen. Om toch achter de functie van het gebruik te komen, kunt u vragen naar de positieve effecten, gevoelens en ideeën rondom gebruik, comorbide klachten en omstandigheden van het gebruik. Persoonlijke effectiviteit versterken Als uw patiënt een beslissing tot veranderen heeft genomen, is het belangrijk zijn vertrouwen in het slagen van die beslissing te versterken of te vergroten. Hiervoor bestaan twee manieren: 1. U vraagt naar een eerdere moeilijke verandering in het gedrag in het leven van de patiënt. Voorbeelden zijn stoppen met roken of van baan veranderen. Wat heeft ertoe bijgedragen dat die verandering destijds gelukt is en wat heeft de patiënt hier zelf in gedaan? Welke van deze factoren zou hij nu weer kunnen inzetten? 2. Als de patiënt aangeeft dat het hem wel gelukt is een tijdje alcoholvrij te zijn of te minderen, zoomt u hierop in. U legt de nadruk op het positieve: wat ging er goed in die alcoholvrije periode? Wat was de bijdrage van de patiënt dat het goed ging? Wat zou hij nu weer kunnen gebruiken/ proberen. 29

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Training Signaleren en begeleiden. van genotmiddelengebruik. voor begeleiders van jonge asielzoekers

Training Signaleren en begeleiden. van genotmiddelengebruik. voor begeleiders van jonge asielzoekers Training Signaleren en begeleiden van genotmiddelengebruik voor begeleiders van jonge asielzoekers Tactus, instelling voor verslavingszorg Circuit Preventie en Consultancy september 2002 1 Totaaloverzicht

Nadere informatie

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING!

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! Welke functie je ook hebt, hoe lang of veel of vaak je ook werkt Het is goed om na te gaan hoe het zit met jouw werkplezier en werkdruk. Geef en krijg je genoeg energie?

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Dictaat Studiemanagement

Dictaat Studiemanagement Onderwijs en Studenten Service Centrum Dictaat Studiemanagement Where innovation starts Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Leren & Studeren 3 3. Leerstijlen 5 4. Doelen Stellen 7 5. Planning & Tijdsbesteding

Nadere informatie

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers Contact Voor meer informatie over Motivatie 3.0 en wat Oudstanding Loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen m.b.t. coaching, outplacement

Nadere informatie

Jaargang 1, Nummer 5, juni 2010. Mijn kind en alcohol

Jaargang 1, Nummer 5, juni 2010. Mijn kind en alcohol Jaargang 1, Nummer 5, juni 2010 Mijn kind en alcohol Jaargang 1, Nummer 5, juni 2010 Mijn kind en alcohol 62% van de 12-jarige meisjes drinkt alcohol Eén op de vijf 14-jarige meisjes is minstens één keer

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

WERKMAAT BETER WERKEN EEN CURSUS FLUITEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN. PLEZIER IN UITVOERING Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

WERKMAAT BETER WERKEN EEN CURSUS FLUITEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN. PLEZIER IN UITVOERING Als je werk beter kan, zeg & doe het dan WERKMAAT BETER WERKEN EEN CURSUS FLUITEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN PLEZIER IN UITVOERING Als je werk beter kan, zeg & doe het dan PLEZIERWIJZER EEN POSITIEVE START 1 Plezier in je werk 6 2 Jij bent

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 1 Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Herziene versie 11 december 2013 Inleiding 3 1. Afbakening 3 2. Herkennen en risicofactoren 5 2.1 Herkennen van problematisch

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA 1 Wegwijs Je maakt je zorgen over het druggebruik van je zoon of dochter. Je wilt meer informatie over bepaalde producten.

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE (030) 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is adviseur

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Bijlagen bij de basistekst. 5 2 2009 Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en vzw.eetexpert.be

Bijlagen bij de basistekst. 5 2 2009 Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en vzw.eetexpert.be Bijlagen bij de basistekst 5 2 2009 Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en vzw.eetexpert.be I. Bijlage 1: Signaalverheldering/intake... 3 II. Bijlage 2: Verdere exploratie...

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Docentenhandleiding E-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo

Docentenhandleiding E-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo Docentenhandleiding E-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo 1 Docentenhandleiding e-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De opbouw van de e-learning 4 2 Uitvoering van de

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie