WELKE PATIËNT KOMT IN AANMERKING VOOR REDUCTIE VAN ALCOHOLCONSUMPTIE EN HOE ZIET HUN BEHANDELING ER UIT?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKE PATIËNT KOMT IN AANMERKING VOOR REDUCTIE VAN ALCOHOLCONSUMPTIE EN HOE ZIET HUN BEHANDELING ER UIT?"

Transcriptie

1 WELKE PATIËNT KOMT IN AANMERKING VOOR REDUCTIE VAN ALCOHOLCONSUMPTIE EN HOE ZIET HUN BEHANDELING ER UIT? DRS. L.P. VAN DER VORST VERSLAVINGSARTS-KNMG PARNASSIAGROEP

2 Sponsoring of onderzoeksgeld Disclosure (L.P. van der vorst) Afgelopen 4 jaar heb ik GEEN onderzoeksgelden of andere vormen van sponsoring heeft ontvangen van farmaceutische bedrijven (denk bijvoorbeeld aan congresbezoek en bijscholing) Honorarium of andere (financiële) vergoeding 2013: van Lundbeck BV financiële vergoeding ontvangen voor de ontwikkeling en het verzorgen van een Nascholing Alcoholafhankelijkheid. Aandeelhouder Geen Andere relatie, namelijk Geen 2 Op basis van Uitwerking Normen Gunstbetoon Stichting CGR 2013

3 CONTROVERSE Abstinentie of reductie van alcoholgebruik als doel? Reductie Abstinentie Controverse speelt al sinds jaren 60 en speelt vrijwel overal in de hulpverlening Ambrogne, 2002

4 CONTROVERSE Abstinentie of reductie van alcoholgebruik als doel? Reductie Abstinentie

5 ABSTINENTIE ALS DOEL: RATIO Abstinentie Alcohol is ongezond. Veel alcohol-gerelateerde klachten Sociale problemen Psychische problemen Lichamelijke problemen: Algemeen Maag/darmstelsel Hart/ longen Zenuwstelsel Bewegingsstelsel Urogenitaal stelsel Huid Laboratoriumonderzoek Diversen MDR stoornissen in het gebruik van alcohol, p 56

6 ABSTINENTIE ALS DOEL: RATIO Abstinentie Alcohol is ongezond. Vele complicaties van overmatig alcoholgebruik Cognitieve stoornissen Insult en delier Vitaminetekorten Wernickeencephalopathie Korsakov Polyneuropathie Levercirrose/ hepatitis Hemochromatose Pancreatitis Hypertensie Jicht Kanker FAS Ongevallen, moorden, suïcides MDR stoornissen in het gebruik van alcohol, p 56

7 ABSTINENTIE ALS DOEL: RATIO Abstinentie Alcohol is duur. Gezondheidskosten, baanverlies, verminderde productiviteit, veroorzaakte schade o.i % van de totale alcohol-gerelateerde kosten worden veroorzaakt door 3,4% van volwassenen alcoholgebruikers met diagnose alcoholafhankelijkheid Mohapatra et al., 2010, Rehm et al., 2013

8 ABSTINENTIE ALS DOEL: RATIO Abstinentie Ziektemodel van alcoholafhankelijkheid: Er bestaan biologische en psychische verschillen tussen verslaafden en niet-verslaafden Verslaafden zijn niet in staat om alcohol met mate te gebruiken Belangrijkste kenmerken van alcoholisme: Ongecontroleerd gebruik Cuereactiviteit Lichamelijke afhankelijkheid Craving Inhibitie tolerantie Onthouding Neurobiologie Brochu, 1990; Jellinek, 1946, 1952, 1960; Miller & Toft, 1990

9 CONTROVERSE Abstinentie of reductie van alcoholgebruik als doel? Reductie Abstinentie

10 REDUCTIE ALS DOEL: RATIO Reductie Reductie van alcoholconsumptie geeft vermindering van risico s voor de gezondheid (harm-reductie) 1 Abstinentie niet altijd bereikbaar als doel voor cliënten 2 Indien alleen abstinentie georiënteerde behandelingen worden aangeboden raak je een deel van je cliënten kwijt. 1. Denzin, Owen & Marlatt, 2001

11 REDUCTIE ALS DOEL: RATIO Reductie Follow-up studies bij alcoholafhankelijkheid laten zien dat een deel van de cliënten succesvol en blijvend minder alcohol drinken 1. Er zijn voorspellers geïdentificeerd van een succesvolle uitkomst van niet-abstinentie behandeldoelen: Jongere leeftijd, sociale en psychische stabiliteit, werkend, vrouwelijk, minder ernstige alcoholafhankelijkheid 2. Vertrouwen in de mogelijkheid tot gecontroleerd alcoholgebruik Ambrogne JA., Rosenberg H, Saladin ME, 2004

12 REDUCTIE ALS DOEL: ANIMO? Reductie Als je keuze aanbied kiest 50-86% van cliënten voor reductie van alcoholconsumptie als behandeldoel 1. Sommige cliënten stellen het behandeldoel bij na eigen ervaringen 2! 1. Amsterdam & van den Brink, Hodgins DC et al, 1997

13 REDUCTIE ALS DOEL: RISICO? Reductie Het stellen van het doel reductie ofwel abstinentie als behandeldoel beïnvloed nauwelijks de uitkomsten van de behandeling 1,2. Cliënten kiezen meestal een voor hen geschikt doel 3. Motiverende gespreksvoering stimuleert patiënten bij het stellen van een realistisch en haalbaar behandeldoel Ambrogne JA., Adamson SJ., Humphreys K., 2003

14 STAGERING EN BEHANDELDOEL Acute drug effecten Overgang in Verslaving Eind Stadium Verslaving Impulsiviteit Pos. reinforcing Controle verlies Compulsief Craving Neg. reinforcing Middelen gebruik Adaptatie Hersenen Van den Brink & Schippers, 2012

15 BEHANDELDOEL Latere Stadia Afstemming op stadium van de verslaving (stagering) Vermindering van: Negatieve gevolgen Craving Compulsief gedrag Reductie Abstinentie Vroege stadia Vermindering van impulsiviteit Gecontroleerd gebruik

16 BEHANDELDOEL Afstemming op patiëntkenmerken (profilering) Ernstige alcoholafhankelijkheid Orgaanschade Ochtenddrinken Mislukte stoppogingen Comorbiditeit Sociale problemen Reductie Abstinentie Lichtere alcoholafhankelijkheid Kortere afhankelijkheidsduur Minder ernstige comorbiditeit Minder ernstige verslaving

17 INDICATIES VOOR REDUCTIE Individuen die niet kunnen of niet willen stoppen met drinken 1. Bij de jongere vrouwelijke cliënt Bij minder ernstige alcoholafhankelijkheid Bij de 1e behandeling of minder behandelepisoden Bij afwezigheid van positieve familieanamnese Bij geloof in zelfcontrole over alcoholgebruik Bij geen deelname aan de AA Bij continue alcoholconsumptie Bij goede sociale inbedding (werk, getrouwd) Bij psychische en lichamelijke stabiliteit. 1. Marlatt et al.,1993; Miller et al., 1992; Owen and Marlatt, Cloud et al., El-Guebaly, 2005; Rosenberg, 1993

18 CONTRAINDICATIES VOOR REDUCTIE Abstinentie wens bij cliënt Medische of psychiatrische klachten die kunnen verergeren door gecontinueerd alcoholgebruik Levercirrose, zwangerschap, depressie, polineuropathie Medicatie gebruik met contraindicatie voor alcoholinname Anamnese van herhaalde mislukte pogingen tot vermindering van alcoholconsumptie Ernstige onthoudingssymptomen

19 WIE MAAKT DE KEUZE? Shared decision making vergroot de effectiviteit van de behandeling 2 Hoe betrek je de patiënt bij de behandeling? Door aan te sluiten bij de wensen en de behoeften van de patiënt! Motiverende gespreksvoering 1. DAmJoosten et al, 2008; Perestelo-Perez et al, 2011

20 HOE? BRENDA B = Bio-psychosocial evaluation R = Report E = Empathy N = Needs D = Direct advice A = Assessment

21 HOE ZOU DE BEHANDELING ERUIT KUNNEN ZIEN? Aanmelding en intake Behandeldoel abstinentie Behandeldoel reductie Zo nodig detoxificatie Terugvalpreventie Cognitieve gedragstherapie +/- medicatie

22 ELEMENTEN VAN BEHANDELING Relevante onderdelen: Adviseer de cliënt te registreren Wat drink je? Wanneer drink je? Hoeveel trek heb je? In welke context drink je? Hierdoor wordt de cliënt zich meer bewust van triggers en patronen. Bepaal risk levels of drinking

23 DRINKING RISK LEVELS

24 ELEMENTEN VAN BEHANDELING Relevante onderdelen: Maak afspraken met de cliënt over wat vermindering van alcoholconsumptie (en risico s voor gezondheid) precies is Mannen niet meer dan 3-4 EH per dag, maximaal 16 per week Niet meer dan 1 EH per uur Vermijd vast patroon van inname Vermijd drinken in reactie op problemen Drink niet voor het rijden (of tijdens zwangerschap) Drinkt niet meer dan 2 dagen op een rij.

25 ELEMENTEN VAN BEHANDELING Relevante onderdelen: Maak een crisisplan Wie is bereikbaar buiten kantoortijden? Wat te doen bij meer drinken dan afgesproken? Wat te doen bij stress/ onthoudingssymptomen?

26 ELEMENTEN VAN BEHANDELING Relevante onderdelen: Aandacht voor psychiatrische en somatische comorbiditeit Aandacht voor aanwezige sociale problematiek. Cognitieve gedragstherapie + motiverende gespreksvoering Psycho-educatie Voor- en nadelen balans Behandeldoel formuleren Zelfcontrolemaatregelen Functieanalyse gebruik Omgaan met craving Omgaan met sociale druk Omgaan met uitglijder Noodplan Keuze sessies

27 ELEMENTEN VAN BEHANDELING Medicatie mogelijkheden moeten worden besproken.

28 Doel van de cliënt Abstinentie Reductie van alcoholgebruik (bijv. sociale alcoholconsumptie) Ondersteunen ontgifting Verminderen van craving stok achter de deur / vergroten van controle Weerstand kunnen bieden aan sociale druk Verminderen van angst/onrust Vermindering van craving/ medicamenteuze ondersteuning Minder impulsief worden Eventueel behandelvoorstel Benzodiazepinen Acamprosaat/ Topiramaat Disulfiram CGT Baclofen/ Acamprosaat Naltrexon, Nalmefeen, Topiramaat Modafinil

29 THERAPIETROUW Kom in elk consult terug op de inname van de medicatie (benadruk belang). Geef voorlichting over de ernst van de aandoening, herinner eventueel aan de klachten die bestonden voor het stoppen met gebruik. Licht voor over de bijwerkingen en vraag er in de eerste consulten expliciet naar.

30 THERAPIETROUW Geef advies over hoe om te gaan met bijwerkingen. Bevorder rituelen rond inname. Zoek naar geheugensteuntjes (evt. aanschaf medicijnbox/ instellen APPs). Schakel een belangrijke derde of coach in ten behoeve van inname onder toezicht.

31 CASUS I Een 52-jarige man komt op je spreekuur. Hij begint s morgens met drinken (1 HL bier) en drinkt de gehele dag door tot 8 HL bier per dag. Client meld zich opnieuw aan, heeft eerder behandelingen afgebroken (1 en 5 jaar geleden). Client is verwezen door zijn huisarts omdat het zo niet langer door kan gaan. Client eet slecht en heeft met name s morgens forse maagklachten met braken. Tevens is er sprake van diarree. Client woont alleen, maakt een verzorgde indruk. Wel geeft hij aan somber te zijn, gescheiden recent van partner en ziek gemeld van werk.

32 CASUS I Bij lichamelijk onderzoek : Pols: 80 bpm, RR:145/92 mmhg. BAC: 0,7% Klamme huid, ACIDO:-, lichte tremor. Drukpijn in epigastrio, lever/ milt niet palpabel, Cor/ pulm: gb. Geen ataxie, nystagmus of paresthesieën.

33 CASUS I R/ een 52-jarige man met een alcoholafhankelijkheid met mogelijk gerelateerde somberheidsklachten en psychosociale problematiek met een behoorlijke fysiologische afhankelijkheid (tolerantie en onthouding) en nu bij actueel promillage al lichte onthoudingsklachten waarbij je gezien de klachten gerapporteerd door cliënt en het lichamelijk onderzoek bang bent voor een alcoholische gastritis E/ Client gaat akkoord met bovenstaande en geeft aan met name last te hebben van de maagklachten. Daar wil hij van af.

34 CASUS I N/ cliënt denkt een maagzuur remmer nodig te hebben. Hij geeft aan wel te weten dat hij eigenlijk zou moeten stoppen met alcohol. Maar dat is eerder nooit gelukt en was een reden om niet meer te komen op consult (schaamte, onmacht). Een klinische opname wil cliënt nooit meer. Ondanks de maagklachten ziet cliënt niets in nu stoppen met medicamenteuze ondersteuning (librium). D/ Na uitleg gaat hij wel akkoord met vitaminesuppletie en een maagzuurremmer. Verder stemt hij in met lab-afname en uitleg over relatie alcohol en maagklachten.

35 CASUS I A/ volgend consult: Client heeft geprobeerd te minderen met alcohol, maar dat is niet gelukt. De maagklachten zijn nauwelijks verminderd. De vitaminetabletten worden uitgebraakt Client voelt zich zwakker en wil nu toch proberen te stoppen met librium. Expartner is meegekomen met consult, maakt zich ernstige zorgen. B/ 3 dagen i.m thiaminesuppletie 200mg. Librium afbouwschema

36 CASUS I A/ week later is cliënt 5 dagen abstinent gebleven van alcohol. De maagklachten zijn verdwenen. B / Lab-uitslagen: verhoogde leverwaarden en MCV, normaal Hb. Verder geen afwijkingen. Pijn in epigastrio is verdwenen. R/ Je geeft aan dat de ontgifting ongecompliceerd is verlopen, de maagklachten in remissie zijn en er waarschijnlijk een relatie bestaat tussen het staken van alcoholgebruik en de maagklachten. In het bloed blijkt wel sprake van verhoogde alcohol-gerelateerde leverwaarden.

37 CASUS I E/ Cliënt geeft aan nooit meer de controle te willen verliezen over het alcoholgebruik. Hij wil maximaal 3x in de week 2 EH bier drinken. De stemming lijkt al beter. Maar het bier heeft cliënt nodig nu na de scheiding. De craving is fors: 7 (schaal max 10). N/ cliënt gaat akkoord met registratie van gebruik, wil ondersteuning bij craving en gesprekken (CGT). D/ Uitleg over alle medicamenteuze opties. Advies: naltrexon. Cliënt wil geen medicatie.

38 CASUS I A/ 3 weken later geeft cliënt aan te willen starten met disulfiram. Na 2 uitglijders wil hij voorlopig even helemaal niet meer drinken. Client bleef nog 4 maanden in behandeling, en maakte een leefstijltraining af. Tijdens de behandeling bleef hij abstinent op enkele uitglijders na.

39 CASUS II Een 39-jarige man komt op je spreekuur: Leidinggevende functie. Drinkt dagelijks na het werk 5-7 EH alcohol. Behoudens licht verhoogde RR en slaapproblemen geen sprake van comorbiditeit. Wel beginnende relatieproblemen Doel cliënt: meer controle krijgen over alcoholgebruik en problemen in de toekomst voorkomen. Needs:?

40 CASUS II Advies: Vitaminesuppletie CGT (leefstijltraining II) Registratie van alcoholconsumptie en craving Medicamenteuze ondersteuning: Naltrexon. Client is gestart met registratie van consumptie en craving

41 CASUS II Met cliënt werd gekeken naar specifiekere doelen: Maximaal 2-3 EH per dag Nooit meer dan 5 EH alcohol op een avond. Alleen drinken op vrijdag, zaterdag en zondag Vermindering van craving: 0 10

42 CASUS II Follow-up: Evaluatie van effect (craving, alcoholconsumptie) Evaluatie van bijwerkingen Evaluatie van therapietrouw Na 1 e maand: Craving verminderd naar 4-5 (VAS) Drinkt per dag niet meer dan 2 EH. Client voelt zich weer in controle over alcoholgebruik.

43 CASUS II Follow-up: In 2 e maand: Afspraak afgezegd Naltrexon gestopt, dagelijks tot 7 EH Schaamte en teleurstelling bij cliënt. Reden voor stoppen: het ging zo goed, ik kan ook zonder medicatie.

44 EINDE PRESENTATIE Ik dank u voor uw aandacht! Vragen? 44

Farmacotherapie bij verslaving (naast CGT)

Farmacotherapie bij verslaving (naast CGT) Farmacotherapie bij verslaving (naast CGT) Lisette van der Vorst. Verslavingsarts KNMG AIOS psychiatrie Ggz-nhn 1 CGT + medicatie: effectiever? http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/psychologie/praktijktips_behandelingen_vergelijkingen_bronnen.htm

Nadere informatie

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 1 Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Herziene versie 11 december 2013 Inleiding 3 1. Afbakening 3 2. Herkennen en risicofactoren 5 2.1 Herkennen van problematisch

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Samenvatting

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Samenvatting multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Samenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik

Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Herziene versie november 2014 Redactie Gerdien Franx en Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Aan de totstandkoming van deze tekst werkten mee: Ton Mutsaars (POH

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol Mensink PAJS, Ashruf RHT, Sluiter AC, Boomsma LJ, Eberson MPHM, Luijkx JJHM, Valken N, Vriezen JA. Huisarts Wet 2010:53(4):S1-5.

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s Gravenhage

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s Gravenhage > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s Gravenhage 0530.2013091167 College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Onder auspiciën

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting

Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting Practice-based aanbevelingen voor de detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB Conceptversie september

Nadere informatie

DE SPV IN DE ALLEDAAGSE PRAKTIJK VAN DE

DE SPV IN DE ALLEDAAGSE PRAKTIJK VAN DE DE SPV IN DE ALLEDAAGSE PRAKTIJK VAN DE VERSLAVINGSZORG Inleiding Dit artikel is een pleidooi voor de verbetering van zorg bij duo problematiek. Al negen jaar werk ik in de verslavingszorg en doe dit nog

Nadere informatie

Praxis Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist 2010

Praxis Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist 2010 Praxis Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist 2010 Praxis Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist 2010 10 artikelen Roza Blokstra Peter Braem Ditte van Harten Irma de Hoop

Nadere informatie

Effectevaluatie. van de behandeling. van alcoholverslaving

Effectevaluatie. van de behandeling. van alcoholverslaving Eindrapport Effectevaluatie van de behandeling van alcoholverslaving door SolutionS Center Voorthuizen Auteurs G.J. Meerkerk T.M. Schoenmakers W.J.C. van Ansem D. van de Mheen Effectevaluatie van de behandeling

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

in gesprek over: Verslaving

in gesprek over: Verslaving in gesprek over: Verslaving Colofon Auteur: A.G.M. Wijdeveld Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier M.

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

ALCOHOLZORGGIDS MIDDEN-HOLLAND

ALCOHOLZORGGIDS MIDDEN-HOLLAND VOOR MENSEN DIE IN AANRAKING KOMEN ME T PROBLEMATISCH ALCOHOLGEBRUIK COLOFON INHOUDSOPGAVE De Alcoholzorggids Midden-Holland is een uitgave van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Het Transmuraal Netwerk

Nadere informatie

Toolkit Dubbele Diagnose. Interventies en methodieken bij de behandeling en begeleiding van mensen met een dubbele diagnose.

Toolkit Dubbele Diagnose. Interventies en methodieken bij de behandeling en begeleiding van mensen met een dubbele diagnose. Toolkit Dubbele Diagnose Interventies en methodieken bij de behandeling en begeleiding van mensen met een dubbele diagnose. Utrecht, LEDD: Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose, 2012 2 Inleiding

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling Colofon Auteur: M.P. van den Berg Met dank aan de patiënten van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC. Redactie: M.A.V. van Verschuer (eindredacteur)

Nadere informatie

Schadelijke effecten van alcohol com

Schadelijke effecten van alcohol com Schadelijke effecten van alcohol com Alcohol Versie: 12/10/2012 Pagina 1 van 9 SCHADELIJKE EFFECTEN VAN ALCOHOL Hieronder vindt U een compilatie tekst 1. Alcohol algemeen Een pintje drinken of genieten

Nadere informatie

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva Een knelpuntenanalyse Peter Groot Jan van Ingen Schenau 1 2 ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Cliënt voelt zich vrijwel direct op zijn gemak op afdeling de Schans, is blij hier te zijn.

Cliënt voelt zich vrijwel direct op zijn gemak op afdeling de Schans, is blij hier te zijn. Assessment 1, Competentie 1. Basisverslag. Opname reden. De cliënt heeft door een ruzie in een kroeg een collumfractuur opgelopen. Cliënt is in het Sint Fransiscus ziekenhuis behandeld en kreeg een gipsbroek

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase 1 Redactie Wim van den Brink Geurt van de Glind Gerard Schippers 2 1 Colofon 1 2 Financiering en Opdrachtgevers

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie