Officiële bekendmakingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële bekendmakingen"

Transcriptie

1 Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV ) ( ) U kunt de aanvraag op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Intrekkingen omgevingsvergunning Bloemerstraat 9 D, intrekken BV oprichten pluimveestal (IO ) ( ) Lage Kuilen 6, intrekken BA vergroten woonhuis (IO ) ( ) Swelstraat 2, intrekken BV oprichten werktuigenberging (IO ) ( ) Verleende omgevingsvergunning Swelstraat 2, verbouwen woning (OV ) ( ) U kunt de volledige stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-rechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. Kennisgeving Nieuwstraat 26, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM ) Bestemmingsplannen Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Meijelsedijk 57 in Ospel, terinzagelegging ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het oprichten van een slakkenkwekerij (partiële herziening Meijelsedijk 57) 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut in Ospel, ontwerpbestemmingsplan voorziet in een flexibelere bestemmingsplanregeling voor een aantal kavels binnen het gebied Houwakker/Vlut in Ospel (ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015). Er is geen ontwerpexploitatieplan opgesteld. 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad. Verkeer Permanente verkeersmaatregelen Nederweert, Op dit moment wordt het (nieuwe) bedrijvenpark Pannenweg dagelijks fysiek afgesloten tussen uur en uur, ter hoogte van de tractorsluis in de Platinastraat (vanaf de Randweg Zuid), de Mangaanstraat (ter hoogte van de blusvijver) en de Bronsstraat (bij de Staterweg). Ter ondersteuning van deze fysieke afsluiting in de Bronsstraat zijn borden verplichte rijrichting (D6R en D6L) geplaatst, ter hoogte van de kruising Staterweg - Bronsstraat - Pannenweg. Tevens is de Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid tussen en uur afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tegemoet te komen aan het verzoek van de vereniging van parkmanagement om de voornoemde periode van afsluiting te verruimen, door het bedrijventerrein al om uur af te sluiten, inclusief de hele zondag.

2 Volgens het parkmanagement zal dit leiden tot een toename van de inbraakpreventie en wordt daarmee grotendeels voorkomen dat op rustige momenten (met name de zondag) de wegen binnen dit deel van Pannenweg worden gebruikt voor autoraces en aanverwante (ongewenste) activiteiten. Het bedrijventerrein blijft via de hoofdingang (Nikkelstraat) bereikbaar, evenals het fietspad langs de Randweg Zuid. Het voornoemde besluit heeft tevens tot gevolg dat ook Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid vanaf uur en op zondag zal zijn afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken na 26 maart Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: 10 april 2015 t/m 21 mei 2015, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van bovenstaande afdeling. Besluit Aanwijzing beschermd monument De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 26 maart 2015 het volgende monument aangewezen: R.K. Kerk Heilige Gerardus Majella met muur en kapel aan Pastoor Maesplein 15 te Nederweert-eind. Wilt U meer informatie? In het kader van de bezwaarprocedure tegen het besluit ligt het besluit ter inzage bij de centrale klantenbalie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook de wettekst en de beleidsregel(s) voor de aanwijzing van beschermde monumenten. U kunt ook mailen met of bellen met de InfoDesk, telefoonnummer Wilt u bezwaar indienen? Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van Bezwaar, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.

3 Procedures Adressen Gemeente Nederweert Postbus AA Nederweert Provincie Limburg Postbus MA Maastricht Rechtbank Limburg Postbus AZ Roermond Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA Den Haag Procedures Inzageperiode Alle (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende een bepaalde periode ter inzage. U kunt deze tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de centrale klantenbalie inzien. Soms is dat bij de afdeling zelf; maakt u daarvoor dan eerst een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de genoemde juridische procedure te volgen. Meestal begint de procedure op de dag na publicatie, soms op de dag na verzending (verzenddatum staat dan tussen haakjes achter het adres), soms op een andere dag. Informatie in bekendmaking Bij elke bekendmaking staat beschreven wat de inzageperiode is, waar de stukken zijn in te zien, welke procedure u kunt volgen en tot wie u zich kunt richten. Meestal zijn dat het college van burgemeester en wethouders en de Rechtbank Limburg; soms de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Staat er geen procedure vermeld, dan kunt u niets doen. De informatie is dan alleen ter kennisgeving. Wat kunt u doen? Onderstaand vindt u de uitleg over de verschillende procedures die u kunt volgen. Aanvragen U kunt de aanvragen inzien bij de receptie. Zienswijze indienen Tegen de ontwerpbesluiten (voorgenomen) kunt u tijdens de zienswijze indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de desbetreffende afdeling. Soms gebeurt dit via een hoorzitting. Bedenking indienen eerder een zienswijze heeft ingediend of wanneer u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de bedenking indienen bij de genoemde Bezwaar indienen kunt u, als u belanghebbende bent, tijdens de vermelde inzageperiode bezwaar indienen bij de genoemde voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Beroep instellen eerder een zienswijze/bedenking/ bezwaar heeft ingediend, beroep instellen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Dit kunt u ook doen als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze/-bedenking/ bezwaar heeft ingediend. voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Dat kan in sommige gevallen ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; onverwijlde spoed is dan niet altijd vereist. Een enkele keer is hoger beroep mogelijk bij bovengenoemde Afdeling.

4 Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV ) ( ) U kunt de aanvraag op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Intrekkingen omgevingsvergunning Bloemerstraat 9 D, intrekken BV oprichten pluimveestal (IO ) ( ) Lage Kuilen 6, intrekken BA vergroten woonhuis (IO ) ( ) Swelstraat 2, intrekken BV oprichten werktuigenberging (IO ) ( ) Verleende omgevingsvergunning Swelstraat 2, verbouwen woning (OV ) ( ) U kunt de volledige stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-rechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. Kennisgeving Nieuwstraat 26, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM ) Bestemmingsplannen Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Meijelsedijk 57 in Ospel, terinzagelegging ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het oprichten van een slakkenkwekerij (partiële herziening Meijelsedijk 57) 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut in Ospel, ontwerpbestemmingsplan voorziet in een flexibelere bestemmingsplanregeling voor een aantal kavels binnen het gebied Houwakker/Vlut in Ospel (ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015). Er is geen ontwerpexploitatieplan opgesteld. 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad. Verkeer Permanente verkeersmaatregelen Nederweert, Op dit moment wordt het (nieuwe) bedrijvenpark Pannenweg dagelijks fysiek afgesloten tussen uur en uur, ter hoogte van de tractorsluis in de Platinastraat (vanaf de Randweg Zuid), de Mangaanstraat (ter hoogte van de blusvijver) en de Bronsstraat (bij de Staterweg). Ter ondersteuning van deze fysieke afsluiting in de Bronsstraat zijn borden verplichte rijrichting (D6R en D6L) geplaatst, ter hoogte van de kruising Staterweg - Bronsstraat - Pannenweg. Tevens is de Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid tussen en uur afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tegemoet te komen aan het verzoek van de vereniging van parkmanagement om de voornoemde periode van afsluiting te verruimen, door het bedrijventerrein al om uur af te sluiten, inclusief de hele zondag.

5 Volgens het parkmanagement zal dit leiden tot een toename van de inbraakpreventie en wordt daarmee grotendeels voorkomen dat op rustige momenten (met name de zondag) de wegen binnen dit deel van Pannenweg worden gebruikt voor autoraces en aanverwante (ongewenste) activiteiten. Het bedrijventerrein blijft via de hoofdingang (Nikkelstraat) bereikbaar, evenals het fietspad langs de Randweg Zuid. Het voornoemde besluit heeft tevens tot gevolg dat ook Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid vanaf uur en op zondag zal zijn afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken na 26 maart Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: 10 april 2015 t/m 21 mei 2015, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van bovenstaande afdeling. Besluit Aanwijzing beschermd monument De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 26 maart 2015 het volgende monument aangewezen: R.K. Kerk Heilige Gerardus Majella met muur en kapel aan Pastoor Maesplein 15 te Nederweert-eind. Wilt U meer informatie? In het kader van de bezwaarprocedure tegen het besluit ligt het besluit ter inzage bij de centrale klantenbalie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook de wettekst en de beleidsregel(s) voor de aanwijzing van beschermde monumenten. U kunt ook mailen met of bellen met de InfoDesk, telefoonnummer Wilt u bezwaar indienen? Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van Bezwaar, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.

6 Procedures Adressen Gemeente Nederweert Postbus AA Nederweert Provincie Limburg Postbus MA Maastricht Rechtbank Limburg Postbus AZ Roermond Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA Den Haag Procedures Inzageperiode Alle (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende een bepaalde periode ter inzage. U kunt deze tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de centrale klantenbalie inzien. Soms is dat bij de afdeling zelf; maakt u daarvoor dan eerst een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de genoemde juridische procedure te volgen. Meestal begint de procedure op de dag na publicatie, soms op de dag na verzending (verzenddatum staat dan tussen haakjes achter het adres), soms op een andere dag. Informatie in bekendmaking Bij elke bekendmaking staat beschreven wat de inzageperiode is, waar de stukken zijn in te zien, welke procedure u kunt volgen en tot wie u zich kunt richten. Meestal zijn dat het college van burgemeester en wethouders en de Rechtbank Limburg; soms de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Staat er geen procedure vermeld, dan kunt u niets doen. De informatie is dan alleen ter kennisgeving. Wat kunt u doen? Onderstaand vindt u de uitleg over de verschillende procedures die u kunt volgen. Aanvragen U kunt de aanvragen inzien bij de receptie. Zienswijze indienen Tegen de ontwerpbesluiten (voorgenomen) kunt u tijdens de zienswijze indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de desbetreffende afdeling. Soms gebeurt dit via een hoorzitting. Bedenking indienen eerder een zienswijze heeft ingediend of wanneer u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de bedenking indienen bij de genoemde Bezwaar indienen kunt u, als u belanghebbende bent, tijdens de vermelde inzageperiode bezwaar indienen bij de genoemde voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Beroep instellen eerder een zienswijze/bedenking/ bezwaar heeft ingediend, beroep instellen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Dit kunt u ook doen als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze/-bedenking/ bezwaar heeft ingediend. voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Dat kan in sommige gevallen ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; onverwijlde spoed is dan niet altijd vereist. Een enkele keer is hoger beroep mogelijk bij bovengenoemde Afdeling.

7 Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV ) ( ) U kunt de aanvraag op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Intrekkingen omgevingsvergunning Bloemerstraat 9 D, intrekken BV oprichten pluimveestal (IO ) ( ) Lage Kuilen 6, intrekken BA vergroten woonhuis (IO ) ( ) Swelstraat 2, intrekken BV oprichten werktuigenberging (IO ) ( ) Verleende omgevingsvergunning Swelstraat 2, verbouwen woning (OV ) ( ) U kunt de volledige stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-rechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. Kennisgeving Nieuwstraat 26, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM ) Bestemmingsplannen Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Meijelsedijk 57 in Ospel, terinzagelegging ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het oprichten van een slakkenkwekerij (partiële herziening Meijelsedijk 57) 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut in Ospel, ontwerpbestemmingsplan voorziet in een flexibelere bestemmingsplanregeling voor een aantal kavels binnen het gebied Houwakker/Vlut in Ospel (ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015). Er is geen ontwerpexploitatieplan opgesteld. 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad. Verkeer Permanente verkeersmaatregelen Nederweert, Op dit moment wordt het (nieuwe) bedrijvenpark Pannenweg dagelijks fysiek afgesloten tussen uur en uur, ter hoogte van de tractorsluis in de Platinastraat (vanaf de Randweg Zuid), de Mangaanstraat (ter hoogte van de blusvijver) en de Bronsstraat (bij de Staterweg). Ter ondersteuning van deze fysieke afsluiting in de Bronsstraat zijn borden verplichte rijrichting (D6R en D6L) geplaatst, ter hoogte van de kruising Staterweg - Bronsstraat - Pannenweg. Tevens is de Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid tussen en uur afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tegemoet te komen aan het verzoek van de vereniging van parkmanagement om de voornoemde periode van afsluiting te verruimen, door het bedrijventerrein al om uur af te sluiten, inclusief de hele zondag.

8 Volgens het parkmanagement zal dit leiden tot een toename van de inbraakpreventie en wordt daarmee grotendeels voorkomen dat op rustige momenten (met name de zondag) de wegen binnen dit deel van Pannenweg worden gebruikt voor autoraces en aanverwante (ongewenste) activiteiten. Het bedrijventerrein blijft via de hoofdingang (Nikkelstraat) bereikbaar, evenals het fietspad langs de Randweg Zuid. Het voornoemde besluit heeft tevens tot gevolg dat ook Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid vanaf uur en op zondag zal zijn afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken na 26 maart Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: 10 april 2015 t/m 21 mei 2015, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van bovenstaande afdeling. Besluit Aanwijzing beschermd monument De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 26 maart 2015 het volgende monument aangewezen: R.K. Kerk Heilige Gerardus Majella met muur en kapel aan Pastoor Maesplein 15 te Nederweert-eind. Wilt U meer informatie? In het kader van de bezwaarprocedure tegen het besluit ligt het besluit ter inzage bij de centrale klantenbalie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook de wettekst en de beleidsregel(s) voor de aanwijzing van beschermde monumenten. U kunt ook mailen met of bellen met de InfoDesk, telefoonnummer Wilt u bezwaar indienen? Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van Bezwaar, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.

9 Procedures Adressen Gemeente Nederweert Postbus AA Nederweert Provincie Limburg Postbus MA Maastricht Rechtbank Limburg Postbus AZ Roermond Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA Den Haag Procedures Inzageperiode Alle (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende een bepaalde periode ter inzage. U kunt deze tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de centrale klantenbalie inzien. Soms is dat bij de afdeling zelf; maakt u daarvoor dan eerst een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de genoemde juridische procedure te volgen. Meestal begint de procedure op de dag na publicatie, soms op de dag na verzending (verzenddatum staat dan tussen haakjes achter het adres), soms op een andere dag. Informatie in bekendmaking Bij elke bekendmaking staat beschreven wat de inzageperiode is, waar de stukken zijn in te zien, welke procedure u kunt volgen en tot wie u zich kunt richten. Meestal zijn dat het college van burgemeester en wethouders en de Rechtbank Limburg; soms de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Staat er geen procedure vermeld, dan kunt u niets doen. De informatie is dan alleen ter kennisgeving. Wat kunt u doen? Onderstaand vindt u de uitleg over de verschillende procedures die u kunt volgen. Aanvragen U kunt de aanvragen inzien bij de receptie. Zienswijze indienen Tegen de ontwerpbesluiten (voorgenomen) kunt u tijdens de zienswijze indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de desbetreffende afdeling. Soms gebeurt dit via een hoorzitting. Bedenking indienen eerder een zienswijze heeft ingediend of wanneer u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de bedenking indienen bij de genoemde Bezwaar indienen kunt u, als u belanghebbende bent, tijdens de vermelde inzageperiode bezwaar indienen bij de genoemde voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Beroep instellen eerder een zienswijze/bedenking/ bezwaar heeft ingediend, beroep instellen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Dit kunt u ook doen als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze/-bedenking/ bezwaar heeft ingediend. voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Dat kan in sommige gevallen ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; onverwijlde spoed is dan niet altijd vereist. Een enkele keer is hoger beroep mogelijk bij bovengenoemde Afdeling.

10 Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV ) ( ) U kunt de aanvraag op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Intrekkingen omgevingsvergunning Bloemerstraat 9 D, intrekken BV oprichten pluimveestal (IO ) ( ) Lage Kuilen 6, intrekken BA vergroten woonhuis (IO ) ( ) Swelstraat 2, intrekken BV oprichten werktuigenberging (IO ) ( ) Verleende omgevingsvergunning Swelstraat 2, verbouwen woning (OV ) ( ) U kunt de volledige stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-rechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. Kennisgeving Nieuwstraat 26, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM ) Bestemmingsplannen Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Meijelsedijk 57 in Ospel, terinzagelegging ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het oprichten van een slakkenkwekerij (partiële herziening Meijelsedijk 57) 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut in Ospel, ontwerpbestemmingsplan voorziet in een flexibelere bestemmingsplanregeling voor een aantal kavels binnen het gebied Houwakker/Vlut in Ospel (ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015). Er is geen ontwerpexploitatieplan opgesteld. 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad. Verkeer Permanente verkeersmaatregelen Nederweert, Op dit moment wordt het (nieuwe) bedrijvenpark Pannenweg dagelijks fysiek afgesloten tussen uur en uur, ter hoogte van de tractorsluis in de Platinastraat (vanaf de Randweg Zuid), de Mangaanstraat (ter hoogte van de blusvijver) en de Bronsstraat (bij de Staterweg). Ter ondersteuning van deze fysieke afsluiting in de Bronsstraat zijn borden verplichte rijrichting (D6R en D6L) geplaatst, ter hoogte van de kruising Staterweg - Bronsstraat - Pannenweg. Tevens is de Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid tussen en uur afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tegemoet te komen aan het verzoek van de vereniging van parkmanagement om de voornoemde periode van afsluiting te verruimen, door het bedrijventerrein al om uur af te sluiten, inclusief de hele zondag.

11 Volgens het parkmanagement zal dit leiden tot een toename van de inbraakpreventie en wordt daarmee grotendeels voorkomen dat op rustige momenten (met name de zondag) de wegen binnen dit deel van Pannenweg worden gebruikt voor autoraces en aanverwante (ongewenste) activiteiten. Het bedrijventerrein blijft via de hoofdingang (Nikkelstraat) bereikbaar, evenals het fietspad langs de Randweg Zuid. Het voornoemde besluit heeft tevens tot gevolg dat ook Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid vanaf uur en op zondag zal zijn afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken na 26 maart Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: 10 april 2015 t/m 21 mei 2015, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van bovenstaande afdeling. Besluit Aanwijzing beschermd monument De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 26 maart 2015 het volgende monument aangewezen: R.K. Kerk Heilige Gerardus Majella met muur en kapel aan Pastoor Maesplein 15 te Nederweert-eind. Wilt U meer informatie? In het kader van de bezwaarprocedure tegen het besluit ligt het besluit ter inzage bij de centrale klantenbalie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook de wettekst en de beleidsregel(s) voor de aanwijzing van beschermde monumenten. U kunt ook mailen met of bellen met de InfoDesk, telefoonnummer Wilt u bezwaar indienen? Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van Bezwaar, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.

12 Procedures Adressen Gemeente Nederweert Postbus AA Nederweert Provincie Limburg Postbus MA Maastricht Rechtbank Limburg Postbus AZ Roermond Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA Den Haag Procedures Inzageperiode Alle (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende een bepaalde periode ter inzage. U kunt deze tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de centrale klantenbalie inzien. Soms is dat bij de afdeling zelf; maakt u daarvoor dan eerst een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de genoemde juridische procedure te volgen. Meestal begint de procedure op de dag na publicatie, soms op de dag na verzending (verzenddatum staat dan tussen haakjes achter het adres), soms op een andere dag. Informatie in bekendmaking Bij elke bekendmaking staat beschreven wat de inzageperiode is, waar de stukken zijn in te zien, welke procedure u kunt volgen en tot wie u zich kunt richten. Meestal zijn dat het college van burgemeester en wethouders en de Rechtbank Limburg; soms de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Staat er geen procedure vermeld, dan kunt u niets doen. De informatie is dan alleen ter kennisgeving. Wat kunt u doen? Onderstaand vindt u de uitleg over de verschillende procedures die u kunt volgen. Aanvragen U kunt de aanvragen inzien bij de receptie. Zienswijze indienen Tegen de ontwerpbesluiten (voorgenomen) kunt u tijdens de zienswijze indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de desbetreffende afdeling. Soms gebeurt dit via een hoorzitting. Bedenking indienen eerder een zienswijze heeft ingediend of wanneer u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de bedenking indienen bij de genoemde Bezwaar indienen kunt u, als u belanghebbende bent, tijdens de vermelde inzageperiode bezwaar indienen bij de genoemde voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Beroep instellen eerder een zienswijze/bedenking/ bezwaar heeft ingediend, beroep instellen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Dit kunt u ook doen als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze/-bedenking/ bezwaar heeft ingediend. voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Dat kan in sommige gevallen ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; onverwijlde spoed is dan niet altijd vereist. Een enkele keer is hoger beroep mogelijk bij bovengenoemde Afdeling.

13 Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV ) ( ) U kunt de aanvraag op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Intrekkingen omgevingsvergunning Bloemerstraat 9 D, intrekken BV oprichten pluimveestal (IO ) ( ) Lage Kuilen 6, intrekken BA vergroten woonhuis (IO ) ( ) Swelstraat 2, intrekken BV oprichten werktuigenberging (IO ) ( ) Verleende omgevingsvergunning Swelstraat 2, verbouwen woning (OV ) ( ) U kunt de volledige stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-rechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. Kennisgeving Nieuwstraat 26, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM ) Bestemmingsplannen Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Meijelsedijk 57 in Ospel, terinzagelegging ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het oprichten van een slakkenkwekerij (partiële herziening Meijelsedijk 57) 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut in Ospel, ontwerpbestemmingsplan voorziet in een flexibelere bestemmingsplanregeling voor een aantal kavels binnen het gebied Houwakker/Vlut in Ospel (ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015). Er is geen ontwerpexploitatieplan opgesteld. 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad. Verkeer Permanente verkeersmaatregelen Nederweert, Op dit moment wordt het (nieuwe) bedrijvenpark Pannenweg dagelijks fysiek afgesloten tussen uur en uur, ter hoogte van de tractorsluis in de Platinastraat (vanaf de Randweg Zuid), de Mangaanstraat (ter hoogte van de blusvijver) en de Bronsstraat (bij de Staterweg). Ter ondersteuning van deze fysieke afsluiting in de Bronsstraat zijn borden verplichte rijrichting (D6R en D6L) geplaatst, ter hoogte van de kruising Staterweg - Bronsstraat - Pannenweg. Tevens is de Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid tussen en uur afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tegemoet te komen aan het verzoek van de vereniging van parkmanagement om de voornoemde periode van afsluiting te verruimen, door het bedrijventerrein al om uur af te sluiten, inclusief de hele zondag.

14 Volgens het parkmanagement zal dit leiden tot een toename van de inbraakpreventie en wordt daarmee grotendeels voorkomen dat op rustige momenten (met name de zondag) de wegen binnen dit deel van Pannenweg worden gebruikt voor autoraces en aanverwante (ongewenste) activiteiten. Het bedrijventerrein blijft via de hoofdingang (Nikkelstraat) bereikbaar, evenals het fietspad langs de Randweg Zuid. Het voornoemde besluit heeft tevens tot gevolg dat ook Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid vanaf uur en op zondag zal zijn afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken na 26 maart Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: 10 april 2015 t/m 21 mei 2015, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van bovenstaande afdeling. Besluit Aanwijzing beschermd monument De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 26 maart 2015 het volgende monument aangewezen: R.K. Kerk Heilige Gerardus Majella met muur en kapel aan Pastoor Maesplein 15 te Nederweert-eind. Wilt U meer informatie? In het kader van de bezwaarprocedure tegen het besluit ligt het besluit ter inzage bij de centrale klantenbalie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook de wettekst en de beleidsregel(s) voor de aanwijzing van beschermde monumenten. U kunt ook mailen met of bellen met de InfoDesk, telefoonnummer Wilt u bezwaar indienen? Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van Bezwaar, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.

15 Procedures Adressen Gemeente Nederweert Postbus AA Nederweert Provincie Limburg Postbus MA Maastricht Rechtbank Limburg Postbus AZ Roermond Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA Den Haag Procedures Inzageperiode Alle (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende een bepaalde periode ter inzage. U kunt deze tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de centrale klantenbalie inzien. Soms is dat bij de afdeling zelf; maakt u daarvoor dan eerst een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de genoemde juridische procedure te volgen. Meestal begint de procedure op de dag na publicatie, soms op de dag na verzending (verzenddatum staat dan tussen haakjes achter het adres), soms op een andere dag. Informatie in bekendmaking Bij elke bekendmaking staat beschreven wat de inzageperiode is, waar de stukken zijn in te zien, welke procedure u kunt volgen en tot wie u zich kunt richten. Meestal zijn dat het college van burgemeester en wethouders en de Rechtbank Limburg; soms de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Staat er geen procedure vermeld, dan kunt u niets doen. De informatie is dan alleen ter kennisgeving. Wat kunt u doen? Onderstaand vindt u de uitleg over de verschillende procedures die u kunt volgen. Aanvragen U kunt de aanvragen inzien bij de receptie. Zienswijze indienen Tegen de ontwerpbesluiten (voorgenomen) kunt u tijdens de zienswijze indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de desbetreffende afdeling. Soms gebeurt dit via een hoorzitting. Bedenking indienen eerder een zienswijze heeft ingediend of wanneer u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de bedenking indienen bij de genoemde Bezwaar indienen kunt u, als u belanghebbende bent, tijdens de vermelde inzageperiode bezwaar indienen bij de genoemde voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Beroep instellen eerder een zienswijze/bedenking/ bezwaar heeft ingediend, beroep instellen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Dit kunt u ook doen als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze/-bedenking/ bezwaar heeft ingediend. voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Dat kan in sommige gevallen ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; onverwijlde spoed is dan niet altijd vereist. Een enkele keer is hoger beroep mogelijk bij bovengenoemde Afdeling.

16 Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV ) ( ) U kunt de aanvraag op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Intrekkingen omgevingsvergunning Bloemerstraat 9 D, intrekken BV oprichten pluimveestal (IO ) ( ) Lage Kuilen 6, intrekken BA vergroten woonhuis (IO ) ( ) Swelstraat 2, intrekken BV oprichten werktuigenberging (IO ) ( ) Verleende omgevingsvergunning Swelstraat 2, verbouwen woning (OV ) ( ) U kunt de volledige stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-rechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. Kennisgeving Nieuwstraat 26, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM ) Bestemmingsplannen Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Meijelsedijk 57 in Ospel, terinzagelegging ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het oprichten van een slakkenkwekerij (partiële herziening Meijelsedijk 57) 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut in Ospel, ontwerpbestemmingsplan voorziet in een flexibelere bestemmingsplanregeling voor een aantal kavels binnen het gebied Houwakker/Vlut in Ospel (ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015). Er is geen ontwerpexploitatieplan opgesteld. 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad. Verkeer Permanente verkeersmaatregelen Nederweert, Op dit moment wordt het (nieuwe) bedrijvenpark Pannenweg dagelijks fysiek afgesloten tussen uur en uur, ter hoogte van de tractorsluis in de Platinastraat (vanaf de Randweg Zuid), de Mangaanstraat (ter hoogte van de blusvijver) en de Bronsstraat (bij de Staterweg). Ter ondersteuning van deze fysieke afsluiting in de Bronsstraat zijn borden verplichte rijrichting (D6R en D6L) geplaatst, ter hoogte van de kruising Staterweg - Bronsstraat - Pannenweg. Tevens is de Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid tussen en uur afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tegemoet te komen aan het verzoek van de vereniging van parkmanagement om de voornoemde periode van afsluiting te verruimen, door het bedrijventerrein al om uur af te sluiten, inclusief de hele zondag.

17 Volgens het parkmanagement zal dit leiden tot een toename van de inbraakpreventie en wordt daarmee grotendeels voorkomen dat op rustige momenten (met name de zondag) de wegen binnen dit deel van Pannenweg worden gebruikt voor autoraces en aanverwante (ongewenste) activiteiten. Het bedrijventerrein blijft via de hoofdingang (Nikkelstraat) bereikbaar, evenals het fietspad langs de Randweg Zuid. Het voornoemde besluit heeft tevens tot gevolg dat ook Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid vanaf uur en op zondag zal zijn afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken na 26 maart Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: 10 april 2015 t/m 21 mei 2015, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van bovenstaande afdeling. Besluit Aanwijzing beschermd monument De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 26 maart 2015 het volgende monument aangewezen: R.K. Kerk Heilige Gerardus Majella met muur en kapel aan Pastoor Maesplein 15 te Nederweert-eind. Wilt U meer informatie? In het kader van de bezwaarprocedure tegen het besluit ligt het besluit ter inzage bij de centrale klantenbalie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook de wettekst en de beleidsregel(s) voor de aanwijzing van beschermde monumenten. U kunt ook mailen met of bellen met de InfoDesk, telefoonnummer Wilt u bezwaar indienen? Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van Bezwaar, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer.

18 Procedures Adressen Gemeente Nederweert Postbus AA Nederweert Provincie Limburg Postbus MA Maastricht Rechtbank Limburg Postbus AZ Roermond Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA Den Haag Procedures Inzageperiode Alle (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende een bepaalde periode ter inzage. U kunt deze tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de centrale klantenbalie inzien. Soms is dat bij de afdeling zelf; maakt u daarvoor dan eerst een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de genoemde juridische procedure te volgen. Meestal begint de procedure op de dag na publicatie, soms op de dag na verzending (verzenddatum staat dan tussen haakjes achter het adres), soms op een andere dag. Informatie in bekendmaking Bij elke bekendmaking staat beschreven wat de inzageperiode is, waar de stukken zijn in te zien, welke procedure u kunt volgen en tot wie u zich kunt richten. Meestal zijn dat het college van burgemeester en wethouders en de Rechtbank Limburg; soms de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Staat er geen procedure vermeld, dan kunt u niets doen. De informatie is dan alleen ter kennisgeving. Wat kunt u doen? Onderstaand vindt u de uitleg over de verschillende procedures die u kunt volgen. Aanvragen U kunt de aanvragen inzien bij de receptie. Zienswijze indienen Tegen de ontwerpbesluiten (voorgenomen) kunt u tijdens de zienswijze indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de desbetreffende afdeling. Soms gebeurt dit via een hoorzitting. Bedenking indienen eerder een zienswijze heeft ingediend of wanneer u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de bedenking indienen bij de genoemde Bezwaar indienen kunt u, als u belanghebbende bent, tijdens de vermelde inzageperiode bezwaar indienen bij de genoemde voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Beroep instellen eerder een zienswijze/bedenking/ bezwaar heeft ingediend, beroep instellen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Dit kunt u ook doen als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze/-bedenking/ bezwaar heeft ingediend. voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Dat kan in sommige gevallen ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; onverwijlde spoed is dan niet altijd vereist. Een enkele keer is hoger beroep mogelijk bij bovengenoemde Afdeling.

19 Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV ) ( ) U kunt de aanvraag op afspraak inzien bij de centrale klantenbalie. Intrekkingen omgevingsvergunning Bloemerstraat 9 D, intrekken BV oprichten pluimveestal (IO ) ( ) Lage Kuilen 6, intrekken BA vergroten woonhuis (IO ) ( ) Swelstraat 2, intrekken BV oprichten werktuigenberging (IO ) ( ) Verleende omgevingsvergunning Swelstraat 2, verbouwen woning (OV ) ( ) U kunt de volledige stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-rechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen. Kennisgeving Nieuwstraat 26, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM ) Bestemmingsplannen Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Meijelsedijk 57 in Ospel, terinzagelegging ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het oprichten van een slakkenkwekerij (partiële herziening Meijelsedijk 57) 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders. Ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut in Ospel, ontwerpbestemmingsplan voorziet in een flexibelere bestemmingsplanregeling voor een aantal kavels binnen het gebied Houwakker/Vlut in Ospel (ontwerpbestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, herziening 2015). Er is geen ontwerpexploitatieplan opgesteld. 10 april t/m 21 mei 2015, bij de receptie tijdens openingstijden of op afspraak. Daarnaast is het plan raadpleegbaar op Het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad. Verkeer Permanente verkeersmaatregelen Nederweert, Op dit moment wordt het (nieuwe) bedrijvenpark Pannenweg dagelijks fysiek afgesloten tussen uur en uur, ter hoogte van de tractorsluis in de Platinastraat (vanaf de Randweg Zuid), de Mangaanstraat (ter hoogte van de blusvijver) en de Bronsstraat (bij de Staterweg). Ter ondersteuning van deze fysieke afsluiting in de Bronsstraat zijn borden verplichte rijrichting (D6R en D6L) geplaatst, ter hoogte van de kruising Staterweg - Bronsstraat - Pannenweg. Tevens is de Randweg West tussen Molenweg en Randweg Zuid tussen en uur afgesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen dan 25 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tegemoet te komen aan het verzoek van de vereniging van parkmanagement om de voornoemde periode van afsluiting te verruimen, door het bedrijventerrein al om uur af te sluiten, inclusief de hele zondag.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Verleend De burgemeester van Venray heeft vergunning verleend op: - 29 april 2016 voor het houden van Motorcrossweekend Wanssum d.d. 21-05-2016 en 22-05- 2016 Motorcrossweekend op

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Laagheidseweg 15, Venray het veranderen van de inrichting (nr. int-2016-0006, ontvangstdatum 20/09) - Grutto ongenummerd, Venray het bouwen van 14 woningen (nr.

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Herstraat 45, Horst overig overig melding 5961GH45 Publicatiedatum 13-11-2014 Vervaldatum 27-11-2014 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Pauwweg 8, Oirlo het wijzigen van de voorgevel (nr. 2016-0289, ontvangstdatum 20/12) - Mariushof 22 en 24, Heide het bouwen van 2 halfvrijstaande woningen (nr.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam.

Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam. Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Veld-Oostenrijk 50 te Horst uitgebreid 5961NW50 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is bouw van een kraamzeugenstal en een dragende

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 januari 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 januari 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 januari 2015 Hanenberg 4, Lottum apv vergunning exploitatievergunning 5973RM4 Publicatiedatum 29-01-2015 Vervaldatum 12-02-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Afhangweg ongenummerd, Horst (nabij nummer 2) bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan ontwerp Horst N 1737 Publicatiedatum 19-11-2015

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 24 december 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 24 december 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 24 december 2015 Horsterweg 66 a, Grubbenvorst regulier 5971NG66 a Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende is

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015 Kerkstraat 1, Sevenum apv vergunning exploitatievergunning 5975BH1 Publicatiedatum 14-05-2015 Vervaldatum 28-05-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 23 februari 2012

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 23 februari 2012 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 23 februari 2012 Eikelenbosserdijk 21, Melderslo bouwvergunning bouwaanvraag regulier verleend 5962NV21 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende bouwvergunning

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 juni 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 juni 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 16 juni 2016 Horsterweg 64, Sevenum regulier 5975NB64 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het plaatsen van een mobiel LED scherm. Dr van de

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 10 maart 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 10 maart 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 10 maart 2016 Zwaanen Heike 20, Lottum wijzigingsplan ontwerp 5973PV 20 Einddatum 21-04-2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente zijn voornemens om een wijzigingsplan

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Week 16 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven

Week 16 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven Week 16 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven, overeenkomstig

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 21 juli 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 21 juli 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 21 juli 2016 Aanwijzing toezichthouder (bevolkingscontroleur) vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders is op basis van de Wet Basisregistratie Personen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 september 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 september 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 29 september 2016 De Comert, Sevenum gewijzigd-vastgesteld Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 mei 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 mei 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 mei 2015 Herstraat 1, Horst regulier 5961GG1 Publicatiedatum 28-05-2015 Vervaldatum 09-07-2015 Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 juli 2011 van Vlattenstraat 119 aangevraagd 5975SE119 regulier Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende is aangevraagd

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Losbaan 42, Lottum milieuvergunning AMVB melding 5973RL42 Publicatiedatum 22-10-2015 Vervaldatum 03-12-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 11 2017 Wijziging deelsubsidieplafonds 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 19 Uitgifte: 22 maart 2016 Officiële publicaties week 12 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen... 2

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 23 april 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 23 april 2015 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 23 april 2015 Maasbreeseweg 85, Sevenum milieuvergunning AMVB melding 5975BM85 Publicatiedatum 23-04-2015 Vervaldatum 04-06-2015 Voor een aantal inrichtingen is een vergunning

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016 Tienrayseweg 9a, Horst regulier verleend Burgemeester en wethouders van maken bekend, dat de volgende is verleend: Het overkappen van de tussenruimte

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 oktober 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 oktober 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 13 oktober 2016 Legert 3, Swolgen regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend, dat de volgende is : Het wijzigen van de functie van twee van de drie bedrijfswoningen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 januari 2017

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 januari 2017 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 januari 2017 Gebr. van Doornelaan 17, Horst regulier 5961BA17 Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend, dat de volgende is :

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 02 oktober 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 02 oktober 2014 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 02 oktober 2014 Groenzone Venrayseweg, Horst bestemmingsplan bestemmingsplan ontwerp Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 maart 2013

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 maart 2013 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 maart 2013 Bestemmingsplan Californië 1 bestemmingsplan bestemmingsplan voorontwerp Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 15 mei 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 15 mei 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 15 mei 2014 Hertog Willemlaan 25, Horst bestemmingsplan bestemmingsplan ontwerp 5961TK25 Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015 Americaanseweg 64, Kronenberg bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan 5976NE64 Publicatiedatum 05-03-2015 Vervaldatum 16-04-2015 Burgemeester en

Nadere informatie

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Bekendmaking Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 06 november 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 06 november 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 06 november 2014 Veld-Oostenrijk 24, Horst bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan ontwerp-besluit 5961NV24 Publicatiedatum 06-11-2014 Vervaldatum

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 31-2017 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Marconistraat 11 in Heerhugowaard Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juli 2017 een kennisgeving

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 september 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 september 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 september 2015 Kleefsedijk 22, Sevenum milieuvergunning AMVB melding 5975NV22 Publicatiedatum 17-09-2015 Vervaldatum 29-10-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013 Kerkbosweg ongenummerd, America ontwerp Horst L 1643 Ontwerp- Kerkbosweg America (NL.IMRO.1507.BPAMKERKBOSWEG-ON01)Kerkbosweg America

Nadere informatie

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2015 Omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) In de omgevingsvergunning zijn verschillende vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 13 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om op ieder van de volgende locaties twee parkeerplaatsen

Nadere informatie

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan,

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 52615 september 2017 Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, 14-9-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Windpark

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016 Nehobolaan 8a Tienray apv vergunning exploitatievergunning 5865AS8 a Vervaldatum 25-02-2016 Burgemeester en wethouders van Horst aan

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T m.hoeve@hhnk.nl Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Mevrouw M. Hoeve Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Verzenddatum 10/09/2016 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 10 september 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 10 september 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 10 september 2015 Americaanseweg 20, 20a, Kronenberg apv vergunning exploitatievergunning 5976NE20 Publicatiedatum 10-09-2015 Vervaldatum 17-09-2015

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 3 oktober 2012 week 40 Nummer 14 Collecten In de week van 30 september tot en met 6 oktober collecteert de Dierenbescherming.

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Afwijking bestemmingsplan: Karel Doormanstraat 21, 6651ZL, veranderen/wijzigen cafetaria, sushi- en wok take a waycounter (ontvangen

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning).

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). Standplaatsvergunning Verleend Het college van burgemeester

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en reguliere bouwvergunningen fase 1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat zij projectbesluiten

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor: OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 52-2009 OPENBARE KENNISGEVINGEN Woningwet Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 april 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 april 2014 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 17 april 2014 Broek 7a, 9a en 11, Sevenum ontwerp Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 46-2009 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 26 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 31 mei 2012

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 31 mei 2012 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 31 mei 2012 Hoebertweg 4b America apv vergunning evenementen vergunning Horst aan de Maas Vervaldatum 14-06-2012 Burgemeester en wethouders van Horst

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 10 oktober 2012 week 41 Nummer 15 Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken, dus tot

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 oktober 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 oktober 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 27 oktober 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren verordeningen en reglementen verordening en reglementen Vervaldatum 19-01-2017 De gemeenteraad van heeft

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 10 2013 Besluitvormende raadsvergadering De wnd. burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 21 maart 2013 om 19.30 uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Woensdag 13 juli 2011, nr 3 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 7 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-07- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 34 2016 Uitbreiden van de woonvoorziening 'de Okkernoot' met een woonkamer op het adres Prins Bernhardstraat 2 te Schoondijke Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 juli 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 juli 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 juli 2015 Steinhagenstraat 32, Sevenum regulier 5975BG32 Publicatiedatum 16-07-2015 Vervaldatum 27-08-2015 Burgemeester en wethouders van Horst aan

Nadere informatie

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Donderdag 19 september 2013, week 38 Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het

Nadere informatie