Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie."

Transcriptie

1 Aanbiedingsbrief SEV/Energiesprong Postbus BW Rotterdam Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie. Geachte heer, mevrouw, Met deze aanbiedingsbrief melden wij ons duurzaam renovatieproject Schilderskwartier Apeldoorn aan voor de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie. Binnen het totale project van 188 grondgebonden woningen bieden een 2-tal consortia een energienotaloos concept aan. De consortia bieden deze concepten aan onder de namen Energiesprong Orden en De Kwartiermakers. Na toetsing op gestelde randvoorwaarden zal de uiteindelijke keuze voor het juiste concept medio januari 2013 door bewoners, stakeholders en directie De Goede Woning worden gemaakt. Deze aanmelding voor de innovatieregeling behelst het plan van het consortium Energiesprong Orden voor cluster 1, 36 woningen van Ostadelaan en Ferdinand Bollaan. Hieronder treft u van ons als penvoerder namens het consortium: Adres en contactgegevens: Wooncorporatie De Goede Woning Postbus 468 Sleutelbloemstraat AL Apeldoorn Tel Contactpersoon: Eugène Korff (Senior Vastgoedadviseur) mobiel: IBAN nummer: NL21 BNGH BNG-bankrekeningnummer:

2 Voor de totstandkoming van het onderliggende projectplan bij deze aanmeldingbrief is nauw samengewerkt met alle betrokken partijen. Dit neemt echter niet weg dat er ongetwijfeld vragen gesteld kunnen worden en opmerking geplaatst bij de inhoud van het plan. Voor verdere verduidelijking en/of noodzakelijke aanvullingen, kunt u terecht bij onze contactpersoon. Met vriendelijke groet, Peter van t Wout Manager Wonen

3 Duurzaam renovatieproject Schilderskwartier Apeldoorn

4 1. Managementsamenvatting Begin 2011 is wooncorporatie De Goede Woning ingegaan op een verzoek van de gemeente Apeldoorn en het kennisnetwerk kiemt om deel te nemen aan de ontwikkeling van een duurzaam renovatieconcept dat landelijk zou kunnen worden ingezet. Voor dit project is gekozen is voor Complex 29, Schilderskwartier, in de wijk Orden te Apeldoorn. Complex Schilderskwartier bestaat uit 188 kleine eengezinswoningen uit begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Het te ontwikkelen concept kan toegepast worden op soortgelijke na oorlogse wijken. Trefwoorden bij het ontwikkelen van deze wijken waren schaalvergroting en standaardisatie Eind 2011 is gestart met ontwikkeling van een duurzaam, innovatief en concreet renovatieconcept voor sociale huurwoningen. Daarbij is gekozen voor een zogenaamd co-creatief proces, waarbij zowel de bewoners als het regionale bedrijfsleven intensief werd betrokken. Doel was om te komen tot een (technische) beschrijving van de uit te voeren renovatieactiviteiten, maar tegelijkertijd te werken aan het oplossen van de sociale problematiek en zogenaamde community building te laten plaatsvinden. Het proces startte op 19 december 2011 met een bewonersavond voor circa 150 aanwezigen. Via werkgroepen van bewoners, ontwerpateliers met circa 50 ondernemers uit de regio is een gezamenlijke visie opgesteld voor de renovatie, zijn de behoeftes in kaart gebracht en is uiteindelijk op de algemene bewonersavond op 4 april 2012 goedkeuring gekregen van de huurders om serieus de opties voor een energieneutrale renovatie te onderzoeken. Uit het proces bleek dat er zeer veel belangstelling is voor de renovatieplannen vanuit de bewoners en het regionale bedrijfsleven. Beide groepen waren bereid veel tijd in te zetten om tot een resultaat te komen. De ideeën voor de wijk van de ondernemers en de bewoners bleken elkaar zeer dicht te benaderen. Er is daardoor nu inzicht in de aspecten die in ieder geval aan de woningen moeten worden verbeterd en in de aspecten die passen bij een ambitieuzere benadering. Zowel de werkgroepen van de bewoners als de bedrijven kwamen tot de conclusies dat gestreefd moeten worden naar het komen tot energieneutrale woningen. De bedrijven waardeerden de interactieve en integrale start van het proces. Er werd als duidelijke aanbeveling gegeven om deze integraliteit ook in het vervolg vast te houden. Het innovatieve van de ontwikkeling van het renovatieconcept zit in de ontwikkeling van energieneutrale woningen en het co-creatief aanbesteden van de werkzaamheden. Dit betekent dat er een breed draagvlak is bij zowel regionale bedrijven, de bewoners als overige betrokkenen om met deze twee innovaties aan de slag te gaan. Met de vraag van bewoners om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van energieneutrale renovatie van de 188 woningen is Platform 31 benaderd. In het kader van de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie heeft deze organisatie het project geadopteerd als een experiment. Daarmee is tevens de ondersteuning van dit project door Platform 31 geborgd. Deelname aan het programma Energiesprong levert de mogelijkheid voor De Goede Woning op subsidie aan te vragen voor het project. Met Platform 31 is afgesproken dat De Goede Woning het cocreatietraject ook voor de aanbesteding voort wil zetten. De aanbestedingsvorm soft selection methodology, ook wel Slim en Snel genoemd, is hiervoor bij uitstek geschikt. Voor het project wordt het woonbundelprincipe en de woonlastengarantie nader uitgewerkt. Om de betaalbaarheid van de energie investeringen inzichtelijk te maken zorgt Platform 31 voor een uitgebreid rekenmodel. Er wordt uitgegaan van het principe dat het energiedeel dat bewoners nu aan een energieleverancier betalen wordt ingezet voor de benodigde extra investering om de woningen energieneutraal te maken. Om te borgen dat de huurtoeslag mogelijk blijft wanneer de woonbundel boven de huurtoeslaggrens uitstijgt bij mutaties wordt door Platform 31 experimenteerruimte gevraagd bij ministerie van binnenlandse zaken.

5 2. Deelnemers en derden 2.1 Algemeen 2.2 Consortium partners Woningcorporatie De Goede woning: Wie wij zijn en wat wij doen De Goede Woning is ontstaan in 1915 en is de grootste corporatie in de gemeente Apeldoorn. Momenteel huisvesten wij circa mensen en verhuren wij ongeveer 8200 woningen, verdeeld over het stedelijk gebied van onze gemeente. Hoewel we regionaal (Stedendriehoek) zijn toegelaten, werken we momenteel alleen in de gemeente Apeldoorn. Binnen Apeldoorn hebben wij als corporatie niet alleen het grootste, maar ook het oudste woningbezit. Daardoor staan we in de komende jaren ook voor zo n grote herstructureringsopgave. We hebben verschillende samenwerkingsverbanden met zorginstellingen. Op de eerste plaats met De Goede Zorg, maar ook met andere zorginstellingen werken we samen om optimale woonomstandigheden te bieden aan mensen die (enige) zorg nodig hebben. Daarnaast hebben we contacten met een groot aantal andere instanties, om de leefomgeving en het welzijn van mensen te verbeteren. Waar wij voor staan De Goede Woning stelt mensen in alle opzichten centraal en wil graag zoveel mogelijk betekenen voor de samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk voor maatschappelijke opgaven in de stad. Daarbij richten wij het vizier vooral op de maatschappelijke ontwikkelingskansen van mensen. Met veel enthousiasme geven onze, ruim honderd, medewerkers deze kijk op de samenleving op eigentijdse wijze vorm. Met ondernemingszin en creativiteit zoeken we oplossingen voor sociale vraagstukken die te maken hebben met wonen, welzijn, zorg, educatie en werk. Onze visie op de samenleving en onze kijk op organiseren berusten op een drietal kernwaarden: woon, leef en werkplezier. Wonen is een emotie, een beleving. Mensen moeten daar zelf zoveel mogelijk over te zeggen hebben. Zij voeren de regie over hun eigen leven. De Goede Woning wil dat mogelijk maken. Het voor onze doelgroepen betaalbaar houden van ons vastgoed heeft hoger prioriteit. Dit betekent dat we onze directe en indirecte rollen binnen de woonlasten continue tegen het licht houden. Dit project onderstreept dit gegeven. Hoe kunnen wij, gezamenlijk met onze huurders, de woonlasten voor de komende jaren draaglijk houden? De uitwerking hiervan in dit project is gebaseerd op het inbrengen van de huidige en toekomstige energiereserveringen van onze bewoners in het totale investeringsbudget waarmee energetische maatregelen kunnen worden getroffen. Dit moet ertoe leiden dat onze bewoners een toekomstvaste en gegarandeerde woonlast krijgen. Gemeente Apeldoorn:

6 Aannemingsbedrijf Draisma Paramariboweg PB Apeldoorn Postbus AG Apeldoorn Nederland Contactpersoon: dhr. P.M. Soffers, adjunct directeur Tel: Website: Kernactiviteiten: Ontwikkelend algemeen bouwbedrijf werkzaam in de woning en utiliteitsbouw. Draisma realiseert zowel kleine als spraakmakende projecten. Een groot deel van de omzet bestaat uit projecten in de renovatie en onderhoudssfeer. Motivatie deelname aan project: Draisma ziet het als een uitdaging om een verniewend concept te ontwikkelen voor bestaande woningbouw. Dit project met woningen uit de jaren 50 is wat dat betreft uniek in Nederland. Motivatie bijdrage aan energietransitie: De bijdrage aan de energietransitie met alle randvoorwaarden die daarbij horen zoals techniek, financiering en dergelijke is uniek in Nederland. Draisma wil er graag aan bijdragen, zodanig, dat haar input ook voor een verbetering van de trajecten en modellen teweeg brengt. Beschikbare kennis, expertiese, ervaring: Draisma realiseert een groot deel van haar omzet in de renovatie en onderhoudsmarkt. De bouwkundige kennis die zij daarvoor heeft is uitgebreid en vele malen beproefd. Concrete bijdrage aan het project: Draisma heeft de coalitiepartners bij elkaar gebracht en vervult de centrale coördinerende rol. De inbreng van Draisma bestaat uit het realiseren van de bouwkundige werkzaamheden, bouwplaatsinrichting, planning en logistiek. Toepassing en gebruik van projectresultaten: Draisma wil graag de projectresultaten delen met andere partijen zodat daardoor de projecten beter aangestuurd en ingevuld kunnen worden.

7 Klein Poelhuis Installatietechniek Lorentzstraat JH Winterswijk Postbus AB Winterswijk Nederland Contactpersoon: dhr. E. ter Horst, directeur Tel: Website: Kernactiviteiten: Klein Poelhuis Installatietechniek is een moderne aanbieder van totaaloplossingen in de installatietechniek. De grote kracht schuilt in het creëren en realiseren van innovatieve, energiebewuste concepten met optimaal comfort. Dit is niet beperkt tot het leveren van vakwerk en betrouwbare 24 uursservice. Over de volle breedte van het traject dragen zij vanuit hun expertise bij aan het uiteindelijke resultaat. Dat moet ook, want de techniek in de bouw wordt steeds geavanceerder. Klein Poelhuis denkt het liefst mee vanaf de schetsfase over de toepassing ervan. Daarbij zoeken zij waar mogelijk de samenwerking met professionele partners die het eindproduct naar een nog hoger plan kunnen tillen; ketendenken is Klein Poelhuis op het lijf geschreven. Motivatie deelname aan project: Klein Poelhuis ziet het als een uitdaging om samen met coalitiepartners die dezelfde doelstellingen hebben, bij te dragen aan dit innovative project om bestaande verouderde woningen Energienotaloos te maken. Motivatie bijdrage aan energietransitie : De bijdrage aan de energietransitie zit in de genen van Klein Poelhuis. Klein Poelhuis ziet het als een noodzaak om met vernieuwende technieken bij te dragen aan energiebesparing. Niet terugvallen op wat je altijd al gedaan hebt, maar meedenken om technieken te verbeteren. Beschikbare kennis, expertiese, ervaring : Klein Poelhuis heeft veel expertise opgebouwd met vernieuwende technieken die ingezet zijn in de woningbouw en utiliteitsbouw. Hun eigen hoofdkantoor in Winterswijk is daar mede een voorbeeld van. Klein Poelhuis wordt niet voor niets door veel andere partijen gevraagd om mee te participeren in trajecten zoals deze in Apeldoorn. Concrete bijdrage aan het project: Klein Poelhuis brengt de installatie expertise mee om de woningen Energienotaloos te maken. De inzet van luchtwarmtepompen, PV cellen, alsmede het monitoren van het geheel, is het terrein van Klein Poelhuis. Toepassing en gebruik van projectresultaten: Klein Poelhuis wil graag de resultaten met ander partijen delen.

8 Architectenbureau DeZwarteHond Hoge der A AC Groningen Postbus BC Groningen Nederland Contactpersoon: dhr. B. van der Meeer, Architect Associate Tel: Website: Kernactiviteiten: Architectuur, Stedenbouwkundige & Landschapsarchitectuur De Zwarte Hond is een ontwerpbureau dat in 1985 is opgericht in Groningen(NL) en heeft vestigingen in Rotterdam(N L) en Keulen(DE). Op deze drie locaties werken in totaal zeventig mensen met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden. Het integraal vormgeven en realiseren van architectuur, stedenbouwkundige opgaven en landschappelijke vraagstukken gebeurt in multidisciplinaire teams. De opdrachtportefeuille van De Zwarte Hond beslaat het hele spectrum van woon, werk en recreatieomgevingen in landelijke en stedelijke context: van villa tot seriematige woningbouw, van kantoorinrichting tot kantoorpark, van cultuurgebouw tot recreatielandschap. Motivatie deelname aan project: Voor DeZwarteHond speelt een actieve participatie van opdrachtgevers, bewoners en coalitiepartners een belangrijke rol. Dit project is er uitermate voor geschikt om daar vorm aan te geven. Motivatie bijdrage aan energietransitie Voor DeZwarteHond is de energietransitie een uitdaging, in die zin dat de architectuur erdoor beïnvloed wordt. DeZwarteHond wil daar haar bijdrage aanleveren. Nieuwe noodzakelijke energieopwekkende of besparende elementen betekenen niet dat het architectuurlandschap er slechter of lelijker op wordt. Integendeel, De Zwarte Hond ziet het als een uitdaging om een niet te vermijden ontwikkeling te combineren met mooie leefbare architectuur. Beschikbare kennis, expertise, ervaring De Zwarte Hond heeft veel expertise in renovatie van wijken. Renovatie gaat echter verder dan wat technische ingrepen. Voor De Zwarte Hond is de woonomgeving daar direct op van invloed. Die stedenbouwkundige kennis en ervaring wordt optimaal ingezet en is ook van invloed op de architectonische ingrepen. Om het nuttige aangenaam te maken heeft De Zwarte Hond een optiematrix ontwikkeld, een platform waar alle betrokkenen binnen een opgave helder met elkaar kunnen communiceren en creatief kansen ontdekken. Niet de grootste gemene deler is hierbij maatgevend, maar de kleinst gemene veelvoud. Concrete bijdrage aan het project: De Zwarte Hond geeft in samenwerking met de coalitiepartners vorm aan de architectuur. De basis hiervoor zijn de wensen en verwachtingen van de bewoners en de opdrachtgever. De Zwarte Hond stroomlijnt dit geheel in een keuzemenu zodat duidelijk wordt wat men graag wil en wat haalbaar is. Daarnaast geeft De Zwarte Hond vorm aan de woonomgeving. Toepassing en gebruik van projectresultaten Ook voor De Zwarte Hond geldt dat zij haar opgedane kennis graag met anderen wil delen.

9 Seinen Projectontwikkeling BV / Seinen Energy Solutions: Seinen Projectontwikkeling / Seinen Energy Solutions Bolswarderweg XV Sneek (Nederland) Dhr. J. Nieuwveld (contactpersoon) / & & esa.eu Kernactiviteiten: Seinen Projectontwikkeling is de afgelopen 25 jaar op innovatie wijze betrokken bij de duurzame ontwikkeling in de woningbouw. Als produktadviseur voor bankinstellingen zijn er in de loop der jaren diverse duurzame hypotheekproducten middels onze adviezen gerealiseerd. Hierdoor hebben we een efficiënte samenhang gerealiseerd in bouwkundige en technische maatregelen. Deze aanpak maakte het mogelijk om energie neutrale nieuwbouw en renovatie projecten te realiseren met lagere woonlasten dan een project volgens bouwbesluit. Op dit moment zijn wij tevens adviseur / inspirator in het project Energiesprong Sneek, Energiesprong Houten, Blok voor Blok Utrecht etc.. De afgelopen jaren hebben wij diverse projecten gerealiseerd in heel Nederland, zoals energie 0 (starters)woningen en diverse EPC 0 woningen in Utrecht, Apeldoorn, Drachten etc.. Motivatie: Seinen Projectontwikkeling is reeds meer dan 2 jaar gemotiveerd om alleen duurzame woningbouw te stimuleren. Eerst als ontwikkelaar en nu als adviseur. Naast het beter voor het milieu aspect is voor de gemiddelde Nederlander de stijgende energieprijzen en de minimale stijging van de inkomens in de nabij toekomst een grote zorg. De stijgende energielast zal er voor zorgen dat steeds meer bewoners niet meer rond kunnen komen. Een grote energiesprong zal zorgen voor meer financiele rust bij de bewoners en het CO2 uitstoot word aanzienlijk minder. Motivatie bijdrage aan energietransitie Seinen Projectontwikkeling ziet het als een uitdaging om meerdere partijen uit de markt, zowel bouwkundig als installatietechniek bij elkaar te brengen en te stimuleren en te inspireren om verder te denken dan de huidige werkwijzen. Door samen werking met verschillende disciplines, die zijn aanverwant aan de bouw, is er meer mogelijk in de bouw, installatietechniek. Het kan efficiënter en duurzamer.. Beschikbare kennis, expertise en ervaring Seinen Projectontwikkeling is de afgelopen 25 jaar op innovatie wijze betrokken bij de duurzame ontwikkeling in de woningbouw. De opgedane kenniservaring hebben wij aangewend voor duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad op gebiedsniveau. In de begin jaren 2000 hebben wij in opdracht van Provincie en Gemeente Groningen vele particuliere geadviseerd in energiezuinige maatregelen. Hiervoor hebben wij destijds de Net trofee mee gewonnen.. Concrete bijdrage aan het project Voor het project Amsterdamse buurt heeft Seinen een PVA uitgevoerd. In het vervolgtraject, zal Seinen optreden als duurzame product adviseur, controleur en procescoaching. Toepassing en gebruik van de projectresultaten De opgedane kenniservaring zullen wij aanwenden voor duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad op gebiedsniveau voor zowel cooperatie s, overheden en particulieren.

10 3. Achtergrond Duurzaam renovatieconcept Begin 2011 is corporatie De Goede Woning door de gemeente Apeldoorn en het kennisnetwerk kiemt benaderd met de vraag of zij deel zou willen nemen aan de ontwikkeling van een duurzaam renovatieconcept voor een wooncomplex in Apeldoorn. Dit verzoek kwam voort uit de verbreding van het project Smart Power City Apeldoorn. De Goede Woning is op dit verzoek ingegaan en heeft besloten een complex in het Schilderskwartier aan te dragen. Dit complex staat bekend onder de naam Complex 29. Complex 29 in het Schilderskwartier Complex 29 bestaat uit 188 kleine eengezinswoningen uit begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Oorspronkelijk was ongeveer 50% van de woningen uitgevoerd als duplex woningen. Tegenwoordig zijn deze verdiepingswooneenheden samengevoegd tot eengezinswoningen. In de jaren '50 kwam nog meer de nadruk te liggen op het snel en goedkoop bouwen van grote aantallen woningen.* Het ging niet meer alleen om het bouwen van een woning of rijtje woningen, maar om het opzetten van hele nieuwe woonwijken. Het zijn vaak open wijken met rechthoekige bebouwing in stroken. De na oorlogse geboortegolf maakte dat er veel voor gezinnen gebouwd werd met veel groen en speelplaatsen voor de kinderen. Om te voorkomen dat de bewoners zouden verdrinken in de anonimiteit van grootschalige nieuwbouw werd er ook aandacht besteed aan de sociale omgeving. Binnen de wijk werd gewerkt met kleinere buurten met eigen buurtvoorzieningen waar verschillende soorten bewoners zich thuis zouden voelen. Gebouwde woningen : ca Voorbeeldwijken Kleinpolder, 1952, Rotterdam Pendrecht, 1953, Rotterdam Uitbreiding jaren '50, 1953, Weesp Hanzewijk, 1955, Kampen Thorbeckestraat, 1957, Barendrecht *[bron: CBS &

11 Alle woningen zijn huurwoningen, waardoor het complex als een geheel door de corporatie kan worden aangepakt. De woningen hebben grote achtertuinen met een grote variatie aan uit- en aanbouwen. De voortuinen liggen tegenover elkaar, gescheiden door een brede straat. Door de gehele wijk zijn zettingscheuren in het metselwerk waargenomen, maar deze lijken stabiel te zijn. De woningen hebben een redelijke onderhoudstaat met gemiddeld energielabel E/F. In het complex is al langer niet geïnvesteerd (behoudens beperkte woningverbetering bij mutaties). Desondanks betreft het een gewild complex; er zijn geen verhuurproblemen. Complex 29 ligt in de wijk Orden. Deze wijk is sociaal kritisch. In de wijk wordt op dit moment preventief ingegrepen, om het geconstateerde afglijden naar het niveau van een echte probleemwijk te keren. Daartoe is door verschillende betrokkenen bij de wijk recent een buurtaanpak opgesteld, Weer op Orde(n). Onderdeel van de door de betrokkenen opgestelde aanpak is het fysiek verbeteren van Complex 29, zowel de woningen als de (verrommelde) buitenruimte. Dit project het duurzaam renoveren van het complex wordt vanuit betrokkenen van harte ondersteund. Parallel aan deze fysieke ingreep zal ook sociaal worden geïnvesteerd, zeker ook gezien de sterke vermoedens van verborgen problematiek achter de voordeur. Doelstelling Doel van het project is het formuleren van een duurzaam, innovatief en concreet renovatieconcept voor sociale huurwoningen. Het gaat hierbij om een zogenaamd hard en een zacht resultaat. Hard: een (technische) beschrijving van de uit te voeren renovatieactiviteiten, met nadruk op technische duurzaamheidsaspecten. De renovatieactiviteiten moeten realiseerbaar zijn (volgend op de ambitie Apeldoorn Smart Power City) en bruikbaar zijn voor vergelijkbare wijken/complexen elders in Nederland. Zacht: een beschrijving van de procesaanpak voor de renovatie, waarbij naast technische doelen integraal wordt gewerkt aan het oplossen van sociale problematiek en zogenaamde community building plaatsvindt met als spin off een hechtere gemeenschap en sterkere sociale verbanden. Projectorganisatie In de ontwikkelfase is de interne projectgroep (projectleider, senior vastgoedadviseur, communicatieadviseur, projectconsulent, consulent Mens en Buurt, externe adviseur DHV, buurtregisseur) de aanjager voor het opstarten en uitvoeren van het ontwikkelproces. In oktober 2011 zijn de diverse partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het Schilderskwartier door de projectleider benaderd. Denk hierbij aan de stadsdeelmanager, manager grijs en groen, wijkraad, het buurtteam, gemeentelijke energiedeskundige en diverse GOWO collega s. Al deze betrokkenen vormen samen de regiegroep. De projectleider GOWO is eindverantwoordelijk voor de aansturing, het overleg wordt door de procesbegeleider van DHV geleid. In november 2011 is de kickoff bijeenkomst bij De Goede Woning waarbij alle belanghebbende partijen zich conformeren aan de integrale projectaanpak van het Schilderskwartier en daarmee proceseigenaar worden voor hun eigen domein.

12 Voor inzicht in betrokken partijen zie bijlage overzicht overlegorganen Programma van wensen Uit de trajecten met de bewoners en de bedrijven zijn op 3 maart 2012 de behoeftes van de bewoners gecombineerd met de inzichten van de deskundigen. Deze resultaten zijn verwerkt tot onderstaand programma van wensen voor het basisscenario, het ambitieuze scenario en de keuzepakketten. Dit programma van wensen pretendeert niet volledig te zijn over alle aspecten, maar toont wel aan wat voor de bedrijven en de bewoners dé punten zijn, waarbij tijdens de renovatie rekening moet worden gehouden. Er zijn twee scenario s geformuleerd. Het basisscenario en het ambitieuze scenario. Het basisscenario beschrijft wat in ieder geval zou moeten gebeuren bij de renovatie. Het ambitieuze scenario beschrijft wat wordt gewenst. Als onderdeel van het basisscenario zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld die aangehouden zijn bij het basisscenario voor Complex 29: De renovatie draagt bij aan het vergroten van de (sociale) veiligheid van de wijk en direct omgeving en het verbeteren van de sociale samenhang tussen de buurtbewoners. Bij de renovatie blijft de huidige stedenbouwkundige structuur van de wijk gehandhaafd. De renovatie leidt waar mogelijk tot een opgefriste uitstraling. De uniforme uitstraling van de woningen is een belangrijke waarde en blijft na de renovatie intact. De gemiddelde energetische kwaliteit van de woningen bedraagt op dit moment een label E. De energetische kwaliteit na de renovatie komt minimaal overeen met een label B. De isolatie van de woningen vormt de basis van de energetische verbetering. Dit betekent dat de gehele buitenschil (dak, vloer en gevel) van de woning wordt geïsoleerd, er isolerende beglazing en goede kierdichting wordt aangebracht. De renovatie leidt tot een verbeterde woonkwaliteit. De renovatie leidt tot een situatie waarbij weinig onderhoud nodig is om de woonkwaliteit in stand te houden. De woningen blijven betaalbaar, zowel net na de renovatie als in de toekomst. De woningen upgraden naar het basisniveau leidt niet tot een verhoging van de woonlasten. Luxe verbeteringen, waarvoor individueel gekozen kan worden, leiden wel tot een verhoging van de huurlasten en daarmee de woonlasten. Er worden lange termijn huurafspraken gemaakt met de huurders. De woningen verschillen onderling wat betreft inrichting en al uitgevoerde maatregelen. Na de

13 renovatie zullen de woningen allemaal naar een minimaal basisniveau worden verbeterd. Woningen met eenzelfde kwaliteit, zullen dezelfde huurkosten hebben. De renovatie vermindert de (geluid-)overlast tussen de woningen. Door de gekozen aanpak is er sprake van onderling vertrouwen tussen de huurders en de woningcorporatie. Het ambitieuze scenario beschrijft de gewenste situatie na de renovatie. Dit zijn aanvullende wensen naast de al in het basisscenario beschreven wensen. Uitgangspunt bij het ambitieuze scenario is het komen tot energieneutrale woningen. Dit betekent dat de woningen per jaar netto evenveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Het energiegebruik beslaat hierbij zowel het gebouwgebonden energiegebruik als het gebruikersgebonden energiegebruik. In het ambitieuze scenario biedt de wijk na de renovatie en de herontwikkeling van de openbare ruimte, ruimte aan jonge gezinnen en is het ook mogelijk voor mindervaliden om in de wijk te blijven wonen. De prioriteit in de wijk verschuift van wegverkeer naar voetgangers. De renovatie stimuleert de huurders om ook zelf duurzamer te leven.

14 4. Selectie gebouwen Type A, 36 woningen van Ostadelaan 2-36 (3 blokken van 6 woningen) Ferdinand Bollaan 6-40 (3 blokken van 6 woningen)

15

16 5. Technische onderbouwing & Doelstelling reductie primair energiegebruik BOUWKUNDIGE OMSCHRIJVINGEN Op hoofdlijnen: ALGEMEEN Onderstaande maatregelen worden in alle woningen uitgevoerd, ook de woningen welke verzakt zijn. De enige kanttekening is dat sanitair vervangen wordt in die woningen zoals in het rapport van Wegkamp vermeld. Na renovatie voldoet de woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. SLOOPWERK Het asbest wordt conform de asbestrapportage verwijderd. Omdat onduidelijk is hoeveel asbest in de kruipruimtes aanwezig is, is deze voor 50% meegenomen. Wij stellen voor om deze hoeveelheid in alle redelijkheid verrekenbaar te stellen. Slopen van bestaande hemelwaterafvoeren Het complete bestaande dak incl. de dakpannen. De gordingen blijven gehandhaafd. Tbv de toegang tot de kruipruimte worden gaten gezaagd in de kelderwand BEGANE GRONDVLOER Rc waarde vloer: 4 De kruipruimte onder de begane grondvloer wordt geisoleerd door deze vol te blazen met zogenaamde Chips. De begane grondvloer van de 10 verzakte woningen zal zoveel mogelijk geëgaliseerd worden. DE GEVELS Rc waarde gevels: 5 Voor en zijgevels: Iso stuc opgebouwd uit 10cm isolatiemateriaal, afgewerkt met keramische steenstrips dik 15mm. Het isolatiemateriaal wordt onder het maaiveld doorgezet. Achtergevel: Iso stuc systeem afgewerkt met spachtelputz in de kleur wit Bestaande raamdorpels worden verwijderd De bestaande spouw wordt in zijn geheel gevuld met isolatiemateriaal. Hierdoor kan de dikte van het isolatiepakket op de gevel minder dik uitgevoerd worden. HET DAK EN SCHOORSTEEN Rc waarde dak: 5 Op de bestaande gordingen wordt een en geïsoleerde dakplaat van Opstalan o.g. aangebracht. Op de dakplaten worden PV cellen aangebracht welke een gesloten waterdichte laag vormen. Zie de technische installatie voor meer uitleg. De bestaande gemetselde schoorsteen blijft gehandhaafd. Over deze schoorsteen wordt een polyester kap geplaatst. Hierdoor blijft de schoorsteen beschermd. Goten en boeiboorden van onderhoudsvrij materiaal Rockpanel of Polyester. Tbv nesterende vogels (rapport flora en fauna), worden vogelvides aangebracht.

17 KOZIJNEN De bestaande kozijnen worden in zijn geheel gesloopt en vervangen door kunststof of houten kozijnen van oregon pine. In de detaillering is uitgegaan van kunststof kozijnen. Beglazing: HR++ Schilderwerk: het geheel wordt afgeschilderd in een 2 laags systeem Op de begane grond worden bij de woningtypen A,C en D dubbele openslaande deuren naar de tuin aangebracht. Kozijnen in een standaard kleur, zonder houtnerfstructuur Dagkanten en vensterbanken worden in zijn geheel vernieuwd met mdf, kleur wit. Hang en sluitwerk welke voldoet aan het Politie Keurmerk SKG** In de kozijnen worden Zelfregulerende Buva Ventilatieroosters opgenomen. Aan de buitenzijde worden blank geanodiseerde aluminium waterslagen gemonteerd. OMSCHRIJVING INSTALLATIES LOODGIETERSWERK: Buitenriolering: Voor de buitenriolering (hemelwaterafvoer) hebben wij gerekend op het afkoppelen van de huidige hemelwaterafvoer (voor en achtergevel), het leveren en monteren van een nieuwe PVC afvoerleiding, welke gescheiden wordt aangebracht tot op een ½ meter buiten de voorgevel. Voor de buitenriolering (vuilwaterafvoer) zijn wij ervan uitgegaan dat bestaande aansluiting wordt hergebruikt. Er wordt PVC klasse 41 toegepast. Uitgaande van het niet vervangen van de riolering volgens het rapport van Wegkamp. Goten en hemelwaterafvoeren: De goten worden vervangen door een mastgoot. De goten zijn van het type M37 en worden gemonteerd in door bouwkundige aannemer aan te brengen gootbeugels. Ten behoeve van gootkraalversteviging wordt hoeklijn 20x20x3 aangebracht. De levering is inclusief hoeklijn, beugels, expansiestukken, eindschotten en uitlopen Ø 80mm. De hemelwaterafvoeren aan de gevel worden uitgevoerd in PVC in de kleur grijs, welke op de voor en achtergevel worden gemonteerd. Ze eindigen op nieuw aan te brengen hemelwaterafvoeren min peil. De riolering welke wordt aangelegd t.b.v. de hemelwaterafvoer op de achtergevel wordt in de kruipruimte gemonteerd. Binnenriolering: De bestaande PVC binnenriolering wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Eventueel aan te passen binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC klasse 41. Alle lozingstoestellen van de badkamer, keuken en toilet worden hierop aangesloten. Wij zijn ervan uitgegaan dat bestaande standleidingen en ontluchting kunnen worden hergebruikt. Wij zijn ervan uitgegaan dat bestaande vuilwater riolering kan worden hergebruikt conform rapport Wegkamp.

18 Waterinstallatie: De waterinstallatie wordt uitgevoerd in kunststof/koper leidingen. De koudwaterleiding wordt als een 1 groeps installatie uitgevoerd en voorzien van afsluiter met aftap. De kunststof/koperen leidingen worden zoveel mogelijk uit zicht gemonteerd. Daar waar zij in vloeren of wanden worden weggewerkt, worden zij voor zover nodig voorzien van mantelbuis. De warmwaterleiding wordt als een 1 groeps installatie uitgevoerd vanaf nieuw aan te brengen warmwatertoestel in de kelder. De kunststof/koperen leidingen worden zoveel mogelijk uit zicht gemonteerd. Wij zijn ervan uitgegaan dat alle waterleidingen daar waar mogelijk worden hergebruikt en of blijven bestaan. Daar waar de badkamers, keukens en toiletten worden aangepast zullen nieuwe leidingen worden aangebracht en zoveel mogelijk worden weggewerkt in wanden en vloeren. Er is rekening gehouden in de basis op de volgende aansluitpunten: Keukenmengkraan keuken; warm en koudwater aansluiting Vul/aftapkraan in de kelder; koudwater aansluiting Daar waar een geiser is geplaatst zal deze worden verwijderd en de leidingen aangepast Sanitair: Er wordt standaard wit sanitair, fabr. Sphinx met Grohe kranen, toegepast. Er is gerekend op het aansluiten van onderstaande sanitaire toestellen in standaard uitvoering: De aantallen zijn conform het rapport van Wegkamp aangehouden. Te weten, per woning daar waar de keuken wordt aangepast (119x): 1 Nieuwe gootsteenmengkraan met sifon 1 Eventueel aanpassen geiser, indien aanwezig Te weten, per woning daar waar de keuken niet wordt aangepast (69x): Hebben wij geen voorzieningen voor opgenomen. Te weten, per woning daar waar de toilet wordt aangepast (133x): 1 Nieuwe closetcombinatie met laaghangend reservoir vervangen Te weten, per woning daar waar de toilet niet wordt aangepast (55x): Hebben wij geen voorzieningen voor opgenomen. Te weten, per woning daar waar de badkamer wordt aangepast (134x): 1 Wastafelcombinatie vervangen 1 Douchecombinatie met douchekraan vervangen 1 Wartelkraan met beluchter t.b.v. wasautomaat, indien aanwezig vervangen

19 Te weten, per woning daar waar de badkamer niet wordt aangepast (54x): Hebben wij geen voorzieningen voor opgenomen. Indien de wasmachinekraan in de keuken en of bijkeuken is geplaatst, zal deze daar worden vervangen. Te weten, per woning in de kelder in de nabijheid van de warmtepomp (188x): 1 Wartelkraan met beluchter t.b.v. vulkraan cv Gasinstallatie: De gasleiding wordt verwijderd uit de gehele woning. Omdat hierdoor ook het koken op gas vervalt, zal er een elektrisch aansluitpunt in de keuken worden aangebracht, t.b.v. een elektrische kookplaat. CENTRALE VERWARMING: De centrale verwarmingsinstallatie voldoet aan de veiligheidseisen voor centrale verwarmings installaties volgens NEN Het benodigde vermogen voor het verwarmen van de benodigde ruimten is berekend volgens ISSO publicatie 51 (uitgave september 2000) en G.I.W. voorwaarden zijn van toepassing. De installatie is berekend met een ontwerpbuitentemperatuur van 10ºC en windsnelheid van 5 m/sec. Bij onze berekening is uitgegaan van een continu opwarming. De aanvoer en retourtemperatuur zijn respectievelijk 45ºC en 35ºC, uitgaande van radiatoren/convectoren. De ruimtetemperatuur van aangrenzende percelen bedraagt 15ºC, zekerheidsklasse A. Voor het ventilatiesysteem is uitgegaan van natuurlijke toe en mechanische afvoer. Ontwerp binnentemperatuur (bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken): Verblijfsruimten: Verkeersruimten: Woonkamer 20ºC Entree/gang/overloop 15ºC Keuken 20ºC Badkamer/douche 22ºC Slaapkamers 20ºC Alle niet nader genoemde vertrekken zijn onverwarmd. Als warmtebron voor de installatie dient een luchtwater warmtepomp van het fabrikaat Alpha Innotec, type LWD 50A/SX, met een netto capaciteit van 5,2kW met buffervat en warmwaterboiler. Aan de buitengevel zal de buitenunit worden gemonteerd. De binneninstallatie zal bij woning type A, C en D in de kelder worden aangebracht. Bij woning type B zal deze op de zolder worden aangebracht. De installatie wordt geregeld door een stookleinregeling op de warmtepomp en een ruimte thermostaat geplaatst in de woonkamer. Er is gekozen om LaagTemperatuurverwarming (LTV) toe te passen. Hierdoor worden de radiatoren in de woningen vervangen voor nieuwe standaard radiatoren daar waar nodig.

20 LEVERINGSOMSCHRIJVING: Verwarmingsbron met toebehoren (188x): 1 Warmtepomp, fabrikaat Alpha InnoTec, type LWD50A/SX, met een netto capaciteit van 5,2kW 1 Hydraulik module met luxtronix 2.0 regelaar HMD 1/S 1 Buffervat cv zijdig WPS 50 1 Warmwaterboiler 200 liter WWS202 1 Alpha klep 1 verwarmen/tapwater USV 1 1 Ruimtetemperatuurversteller RFV Verwarmingslichamen met toebehoren in woningen waar een cv installatie aanwezig is (161x): 8 Nieuwe plaatstalen paneelradiatoren fabrikaat Henrad, in standaard uitvoering 6 Thermostatisch geregelde radiatorkranen 8 De benodigde aftappers, ontluchters, J consoles en bevestigingsmaterialen Verwarmingslichamen met toebehoren in woningen waar nog geen cv installatie aanwezig is (27x): 8 Nieuwe te plaatstalen paneelradiatoren, fabrikaat Henrad, in standaard uitvoering 6 Thermostatisch geregelde radiatorkranen 8 De benodigde aftappers, ontluchters, J consoles en bevestigingsmaterialen Leidingen met toebehoren in woningen waar een cv installatie aanwezig is (161x): Het leidingnet zal tussen nieuw te plaatsen warmtepomp in de kelder en bestaande leidingen worden uitgevoerd in elektrolytisch verzinkte buis wanddikte 1,2mm met messing klemkoppelingen. Leidingen tussen warmtepomp en bestaande leidingen zal worden geïsoleerd met flexibele buis isolatie dik 13mm. Leidingen met toebehoren in woningen waar nog geen CV installatie aanwezig is (27x): Het leidingnet zal tussen de nieuw te plaatsen warmtepomp in de kelder en nieuw te plaatsen radiatoren worden uitgevoerd in elektrolytisch verzinkte buis wanddikte 1,2mm met messing klemkoppelingen. De leidingen worden d.m.v. passen aansluitmateriaal op de nieuwe radiatoren aangesloten en voorzien van een thermostatische afsluiter. Leidingen tussen warmtepomp en bestaande leidingen zal worden geïsoleerd met flexibele buis isolatie dik 13mm.

van Duurzaam naar Huurzaam

van Duurzaam naar Huurzaam van Duurzaam naar Huurzaam 1 COLOFON van Duurzaam naar Huurzaam : Omdat duurzaam niets bijzonders is. Betaalbaar huren wordt echter wél bijzonder als wij niet tijdig omschakelen naar een zeer lage energiebehoefte

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de Nationale Blok voor Blok

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden energielabel B. Energiebesparing in de bestaande woningvoorrraad. Een spiegel voor Gelderse woningcorporaties

Praktijkvoorbeelden energielabel B. Energiebesparing in de bestaande woningvoorrraad. Een spiegel voor Gelderse woningcorporaties Praktijkvoorbeelden energielabel B Energiebesparing in de bestaande woningvoorrraad Een spiegel voor Gelderse woningcorporaties Inhoud Voorwoord 1 Gratis energiescan voor Gelderse corporaties 2 Lessen

Nadere informatie

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES Ideeën en hulpmiddelen voor energie-coöperaties die bij hun leden thuis komen. Manuel den Hollander - CALorie Feli van Gemen Platform31 / Energiesprong, Coöperatie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart 2014. Aanbiedingsdocument

Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart 2014. Aanbiedingsdocument BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten Rijssen, 26 maart 2014 26-3 - 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Betekenis 4 Bestaande woning 6 Technische uitwerking nieuwe elementen 8 Financiën 12

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere Een handleiding voor duurzame zelfbouwers Mensen maken de stad duurzaam Het begrip duurzaamheid heeft in de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werd

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

Geworteld Wonen - Duurzaamheid. aamheid Rijswijkduurzaamheid. A.J. Nagtegaal 4 december 2013. e- mail albert.nagtegaal.cs.com

Geworteld Wonen - Duurzaamheid. aamheid Rijswijkduurzaamheid. A.J. Nagtegaal 4 december 2013. e- mail albert.nagtegaal.cs.com Geworteld Wonen - Duurzaamheid aamheid Rijswijkduurzaamheid A.J. Nagtegaal 4 december 2013 NMC Bouwinnovatie Hulstwede 2 2993GL Barendrecht KvK 24438695 e- mail albert.nagtegaal.cs.com telefoon 0180-622111

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Energievisie Birdaard

Energievisie Birdaard CONCEPT Eindrapport Energievisie Birdaard Inzet van energiebesparing en duurzame energie voor herstructurering Birdaard Externe Begeleiding: Drs. Ruud van Rijn Begeleiding NHL : Drs. Petra M Esser Studenten:

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving augustus 2010 Eindrapport - Duurzame CO 2-neutrale ontwikkeling van woonwijk Kloosterveen

Nadere informatie