Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie."

Transcriptie

1 Aanbiedingsbrief SEV/Energiesprong Postbus BW Rotterdam Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie. Geachte heer, mevrouw, Met deze aanbiedingsbrief melden wij ons duurzaam renovatieproject Schilderskwartier Apeldoorn aan voor de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie. Binnen het totale project van 188 grondgebonden woningen bieden een 2-tal consortia een energienotaloos concept aan. De consortia bieden deze concepten aan onder de namen Energiesprong Orden en De Kwartiermakers. Na toetsing op gestelde randvoorwaarden zal de uiteindelijke keuze voor het juiste concept medio januari 2013 door bewoners, stakeholders en directie De Goede Woning worden gemaakt. Deze aanmelding voor de innovatieregeling behelst het plan van het consortium Energiesprong Orden voor cluster 1, 36 woningen van Ostadelaan en Ferdinand Bollaan. Hieronder treft u van ons als penvoerder namens het consortium: Adres en contactgegevens: Wooncorporatie De Goede Woning Postbus 468 Sleutelbloemstraat AL Apeldoorn Tel Contactpersoon: Eugène Korff (Senior Vastgoedadviseur) mobiel: IBAN nummer: NL21 BNGH BNG-bankrekeningnummer:

2 Voor de totstandkoming van het onderliggende projectplan bij deze aanmeldingbrief is nauw samengewerkt met alle betrokken partijen. Dit neemt echter niet weg dat er ongetwijfeld vragen gesteld kunnen worden en opmerking geplaatst bij de inhoud van het plan. Voor verdere verduidelijking en/of noodzakelijke aanvullingen, kunt u terecht bij onze contactpersoon. Met vriendelijke groet, Peter van t Wout Manager Wonen

3 Duurzaam renovatieproject Schilderskwartier Apeldoorn

4 1. Managementsamenvatting Begin 2011 is wooncorporatie De Goede Woning ingegaan op een verzoek van de gemeente Apeldoorn en het kennisnetwerk kiemt om deel te nemen aan de ontwikkeling van een duurzaam renovatieconcept dat landelijk zou kunnen worden ingezet. Voor dit project is gekozen is voor Complex 29, Schilderskwartier, in de wijk Orden te Apeldoorn. Complex Schilderskwartier bestaat uit 188 kleine eengezinswoningen uit begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Het te ontwikkelen concept kan toegepast worden op soortgelijke na oorlogse wijken. Trefwoorden bij het ontwikkelen van deze wijken waren schaalvergroting en standaardisatie Eind 2011 is gestart met ontwikkeling van een duurzaam, innovatief en concreet renovatieconcept voor sociale huurwoningen. Daarbij is gekozen voor een zogenaamd co-creatief proces, waarbij zowel de bewoners als het regionale bedrijfsleven intensief werd betrokken. Doel was om te komen tot een (technische) beschrijving van de uit te voeren renovatieactiviteiten, maar tegelijkertijd te werken aan het oplossen van de sociale problematiek en zogenaamde community building te laten plaatsvinden. Het proces startte op 19 december 2011 met een bewonersavond voor circa 150 aanwezigen. Via werkgroepen van bewoners, ontwerpateliers met circa 50 ondernemers uit de regio is een gezamenlijke visie opgesteld voor de renovatie, zijn de behoeftes in kaart gebracht en is uiteindelijk op de algemene bewonersavond op 4 april 2012 goedkeuring gekregen van de huurders om serieus de opties voor een energieneutrale renovatie te onderzoeken. Uit het proces bleek dat er zeer veel belangstelling is voor de renovatieplannen vanuit de bewoners en het regionale bedrijfsleven. Beide groepen waren bereid veel tijd in te zetten om tot een resultaat te komen. De ideeën voor de wijk van de ondernemers en de bewoners bleken elkaar zeer dicht te benaderen. Er is daardoor nu inzicht in de aspecten die in ieder geval aan de woningen moeten worden verbeterd en in de aspecten die passen bij een ambitieuzere benadering. Zowel de werkgroepen van de bewoners als de bedrijven kwamen tot de conclusies dat gestreefd moeten worden naar het komen tot energieneutrale woningen. De bedrijven waardeerden de interactieve en integrale start van het proces. Er werd als duidelijke aanbeveling gegeven om deze integraliteit ook in het vervolg vast te houden. Het innovatieve van de ontwikkeling van het renovatieconcept zit in de ontwikkeling van energieneutrale woningen en het co-creatief aanbesteden van de werkzaamheden. Dit betekent dat er een breed draagvlak is bij zowel regionale bedrijven, de bewoners als overige betrokkenen om met deze twee innovaties aan de slag te gaan. Met de vraag van bewoners om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van energieneutrale renovatie van de 188 woningen is Platform 31 benaderd. In het kader van de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie heeft deze organisatie het project geadopteerd als een experiment. Daarmee is tevens de ondersteuning van dit project door Platform 31 geborgd. Deelname aan het programma Energiesprong levert de mogelijkheid voor De Goede Woning op subsidie aan te vragen voor het project. Met Platform 31 is afgesproken dat De Goede Woning het cocreatietraject ook voor de aanbesteding voort wil zetten. De aanbestedingsvorm soft selection methodology, ook wel Slim en Snel genoemd, is hiervoor bij uitstek geschikt. Voor het project wordt het woonbundelprincipe en de woonlastengarantie nader uitgewerkt. Om de betaalbaarheid van de energie investeringen inzichtelijk te maken zorgt Platform 31 voor een uitgebreid rekenmodel. Er wordt uitgegaan van het principe dat het energiedeel dat bewoners nu aan een energieleverancier betalen wordt ingezet voor de benodigde extra investering om de woningen energieneutraal te maken. Om te borgen dat de huurtoeslag mogelijk blijft wanneer de woonbundel boven de huurtoeslaggrens uitstijgt bij mutaties wordt door Platform 31 experimenteerruimte gevraagd bij ministerie van binnenlandse zaken.

5 2. Deelnemers en derden 2.1 Algemeen 2.2 Consortium partners Woningcorporatie De Goede woning: Wie wij zijn en wat wij doen De Goede Woning is ontstaan in 1915 en is de grootste corporatie in de gemeente Apeldoorn. Momenteel huisvesten wij circa mensen en verhuren wij ongeveer 8200 woningen, verdeeld over het stedelijk gebied van onze gemeente. Hoewel we regionaal (Stedendriehoek) zijn toegelaten, werken we momenteel alleen in de gemeente Apeldoorn. Binnen Apeldoorn hebben wij als corporatie niet alleen het grootste, maar ook het oudste woningbezit. Daardoor staan we in de komende jaren ook voor zo n grote herstructureringsopgave. We hebben verschillende samenwerkingsverbanden met zorginstellingen. Op de eerste plaats met De Goede Zorg, maar ook met andere zorginstellingen werken we samen om optimale woonomstandigheden te bieden aan mensen die (enige) zorg nodig hebben. Daarnaast hebben we contacten met een groot aantal andere instanties, om de leefomgeving en het welzijn van mensen te verbeteren. Waar wij voor staan De Goede Woning stelt mensen in alle opzichten centraal en wil graag zoveel mogelijk betekenen voor de samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk voor maatschappelijke opgaven in de stad. Daarbij richten wij het vizier vooral op de maatschappelijke ontwikkelingskansen van mensen. Met veel enthousiasme geven onze, ruim honderd, medewerkers deze kijk op de samenleving op eigentijdse wijze vorm. Met ondernemingszin en creativiteit zoeken we oplossingen voor sociale vraagstukken die te maken hebben met wonen, welzijn, zorg, educatie en werk. Onze visie op de samenleving en onze kijk op organiseren berusten op een drietal kernwaarden: woon, leef en werkplezier. Wonen is een emotie, een beleving. Mensen moeten daar zelf zoveel mogelijk over te zeggen hebben. Zij voeren de regie over hun eigen leven. De Goede Woning wil dat mogelijk maken. Het voor onze doelgroepen betaalbaar houden van ons vastgoed heeft hoger prioriteit. Dit betekent dat we onze directe en indirecte rollen binnen de woonlasten continue tegen het licht houden. Dit project onderstreept dit gegeven. Hoe kunnen wij, gezamenlijk met onze huurders, de woonlasten voor de komende jaren draaglijk houden? De uitwerking hiervan in dit project is gebaseerd op het inbrengen van de huidige en toekomstige energiereserveringen van onze bewoners in het totale investeringsbudget waarmee energetische maatregelen kunnen worden getroffen. Dit moet ertoe leiden dat onze bewoners een toekomstvaste en gegarandeerde woonlast krijgen. Gemeente Apeldoorn:

6 Aannemingsbedrijf Draisma Paramariboweg PB Apeldoorn Postbus AG Apeldoorn Nederland Contactpersoon: dhr. P.M. Soffers, adjunct directeur Tel: Website: Kernactiviteiten: Ontwikkelend algemeen bouwbedrijf werkzaam in de woning en utiliteitsbouw. Draisma realiseert zowel kleine als spraakmakende projecten. Een groot deel van de omzet bestaat uit projecten in de renovatie en onderhoudssfeer. Motivatie deelname aan project: Draisma ziet het als een uitdaging om een verniewend concept te ontwikkelen voor bestaande woningbouw. Dit project met woningen uit de jaren 50 is wat dat betreft uniek in Nederland. Motivatie bijdrage aan energietransitie: De bijdrage aan de energietransitie met alle randvoorwaarden die daarbij horen zoals techniek, financiering en dergelijke is uniek in Nederland. Draisma wil er graag aan bijdragen, zodanig, dat haar input ook voor een verbetering van de trajecten en modellen teweeg brengt. Beschikbare kennis, expertiese, ervaring: Draisma realiseert een groot deel van haar omzet in de renovatie en onderhoudsmarkt. De bouwkundige kennis die zij daarvoor heeft is uitgebreid en vele malen beproefd. Concrete bijdrage aan het project: Draisma heeft de coalitiepartners bij elkaar gebracht en vervult de centrale coördinerende rol. De inbreng van Draisma bestaat uit het realiseren van de bouwkundige werkzaamheden, bouwplaatsinrichting, planning en logistiek. Toepassing en gebruik van projectresultaten: Draisma wil graag de projectresultaten delen met andere partijen zodat daardoor de projecten beter aangestuurd en ingevuld kunnen worden.

7 Klein Poelhuis Installatietechniek Lorentzstraat JH Winterswijk Postbus AB Winterswijk Nederland Contactpersoon: dhr. E. ter Horst, directeur Tel: Website: Kernactiviteiten: Klein Poelhuis Installatietechniek is een moderne aanbieder van totaaloplossingen in de installatietechniek. De grote kracht schuilt in het creëren en realiseren van innovatieve, energiebewuste concepten met optimaal comfort. Dit is niet beperkt tot het leveren van vakwerk en betrouwbare 24 uursservice. Over de volle breedte van het traject dragen zij vanuit hun expertise bij aan het uiteindelijke resultaat. Dat moet ook, want de techniek in de bouw wordt steeds geavanceerder. Klein Poelhuis denkt het liefst mee vanaf de schetsfase over de toepassing ervan. Daarbij zoeken zij waar mogelijk de samenwerking met professionele partners die het eindproduct naar een nog hoger plan kunnen tillen; ketendenken is Klein Poelhuis op het lijf geschreven. Motivatie deelname aan project: Klein Poelhuis ziet het als een uitdaging om samen met coalitiepartners die dezelfde doelstellingen hebben, bij te dragen aan dit innovative project om bestaande verouderde woningen Energienotaloos te maken. Motivatie bijdrage aan energietransitie : De bijdrage aan de energietransitie zit in de genen van Klein Poelhuis. Klein Poelhuis ziet het als een noodzaak om met vernieuwende technieken bij te dragen aan energiebesparing. Niet terugvallen op wat je altijd al gedaan hebt, maar meedenken om technieken te verbeteren. Beschikbare kennis, expertiese, ervaring : Klein Poelhuis heeft veel expertise opgebouwd met vernieuwende technieken die ingezet zijn in de woningbouw en utiliteitsbouw. Hun eigen hoofdkantoor in Winterswijk is daar mede een voorbeeld van. Klein Poelhuis wordt niet voor niets door veel andere partijen gevraagd om mee te participeren in trajecten zoals deze in Apeldoorn. Concrete bijdrage aan het project: Klein Poelhuis brengt de installatie expertise mee om de woningen Energienotaloos te maken. De inzet van luchtwarmtepompen, PV cellen, alsmede het monitoren van het geheel, is het terrein van Klein Poelhuis. Toepassing en gebruik van projectresultaten: Klein Poelhuis wil graag de resultaten met ander partijen delen.

8 Architectenbureau DeZwarteHond Hoge der A AC Groningen Postbus BC Groningen Nederland Contactpersoon: dhr. B. van der Meeer, Architect Associate Tel: Website: Kernactiviteiten: Architectuur, Stedenbouwkundige & Landschapsarchitectuur De Zwarte Hond is een ontwerpbureau dat in 1985 is opgericht in Groningen(NL) en heeft vestigingen in Rotterdam(N L) en Keulen(DE). Op deze drie locaties werken in totaal zeventig mensen met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden. Het integraal vormgeven en realiseren van architectuur, stedenbouwkundige opgaven en landschappelijke vraagstukken gebeurt in multidisciplinaire teams. De opdrachtportefeuille van De Zwarte Hond beslaat het hele spectrum van woon, werk en recreatieomgevingen in landelijke en stedelijke context: van villa tot seriematige woningbouw, van kantoorinrichting tot kantoorpark, van cultuurgebouw tot recreatielandschap. Motivatie deelname aan project: Voor DeZwarteHond speelt een actieve participatie van opdrachtgevers, bewoners en coalitiepartners een belangrijke rol. Dit project is er uitermate voor geschikt om daar vorm aan te geven. Motivatie bijdrage aan energietransitie Voor DeZwarteHond is de energietransitie een uitdaging, in die zin dat de architectuur erdoor beïnvloed wordt. DeZwarteHond wil daar haar bijdrage aanleveren. Nieuwe noodzakelijke energieopwekkende of besparende elementen betekenen niet dat het architectuurlandschap er slechter of lelijker op wordt. Integendeel, De Zwarte Hond ziet het als een uitdaging om een niet te vermijden ontwikkeling te combineren met mooie leefbare architectuur. Beschikbare kennis, expertise, ervaring De Zwarte Hond heeft veel expertise in renovatie van wijken. Renovatie gaat echter verder dan wat technische ingrepen. Voor De Zwarte Hond is de woonomgeving daar direct op van invloed. Die stedenbouwkundige kennis en ervaring wordt optimaal ingezet en is ook van invloed op de architectonische ingrepen. Om het nuttige aangenaam te maken heeft De Zwarte Hond een optiematrix ontwikkeld, een platform waar alle betrokkenen binnen een opgave helder met elkaar kunnen communiceren en creatief kansen ontdekken. Niet de grootste gemene deler is hierbij maatgevend, maar de kleinst gemene veelvoud. Concrete bijdrage aan het project: De Zwarte Hond geeft in samenwerking met de coalitiepartners vorm aan de architectuur. De basis hiervoor zijn de wensen en verwachtingen van de bewoners en de opdrachtgever. De Zwarte Hond stroomlijnt dit geheel in een keuzemenu zodat duidelijk wordt wat men graag wil en wat haalbaar is. Daarnaast geeft De Zwarte Hond vorm aan de woonomgeving. Toepassing en gebruik van projectresultaten Ook voor De Zwarte Hond geldt dat zij haar opgedane kennis graag met anderen wil delen.

9 Seinen Projectontwikkeling BV / Seinen Energy Solutions: Seinen Projectontwikkeling / Seinen Energy Solutions Bolswarderweg XV Sneek (Nederland) Dhr. J. Nieuwveld (contactpersoon) / & & esa.eu Kernactiviteiten: Seinen Projectontwikkeling is de afgelopen 25 jaar op innovatie wijze betrokken bij de duurzame ontwikkeling in de woningbouw. Als produktadviseur voor bankinstellingen zijn er in de loop der jaren diverse duurzame hypotheekproducten middels onze adviezen gerealiseerd. Hierdoor hebben we een efficiënte samenhang gerealiseerd in bouwkundige en technische maatregelen. Deze aanpak maakte het mogelijk om energie neutrale nieuwbouw en renovatie projecten te realiseren met lagere woonlasten dan een project volgens bouwbesluit. Op dit moment zijn wij tevens adviseur / inspirator in het project Energiesprong Sneek, Energiesprong Houten, Blok voor Blok Utrecht etc.. De afgelopen jaren hebben wij diverse projecten gerealiseerd in heel Nederland, zoals energie 0 (starters)woningen en diverse EPC 0 woningen in Utrecht, Apeldoorn, Drachten etc.. Motivatie: Seinen Projectontwikkeling is reeds meer dan 2 jaar gemotiveerd om alleen duurzame woningbouw te stimuleren. Eerst als ontwikkelaar en nu als adviseur. Naast het beter voor het milieu aspect is voor de gemiddelde Nederlander de stijgende energieprijzen en de minimale stijging van de inkomens in de nabij toekomst een grote zorg. De stijgende energielast zal er voor zorgen dat steeds meer bewoners niet meer rond kunnen komen. Een grote energiesprong zal zorgen voor meer financiele rust bij de bewoners en het CO2 uitstoot word aanzienlijk minder. Motivatie bijdrage aan energietransitie Seinen Projectontwikkeling ziet het als een uitdaging om meerdere partijen uit de markt, zowel bouwkundig als installatietechniek bij elkaar te brengen en te stimuleren en te inspireren om verder te denken dan de huidige werkwijzen. Door samen werking met verschillende disciplines, die zijn aanverwant aan de bouw, is er meer mogelijk in de bouw, installatietechniek. Het kan efficiënter en duurzamer.. Beschikbare kennis, expertise en ervaring Seinen Projectontwikkeling is de afgelopen 25 jaar op innovatie wijze betrokken bij de duurzame ontwikkeling in de woningbouw. De opgedane kenniservaring hebben wij aangewend voor duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad op gebiedsniveau. In de begin jaren 2000 hebben wij in opdracht van Provincie en Gemeente Groningen vele particuliere geadviseerd in energiezuinige maatregelen. Hiervoor hebben wij destijds de Net trofee mee gewonnen.. Concrete bijdrage aan het project Voor het project Amsterdamse buurt heeft Seinen een PVA uitgevoerd. In het vervolgtraject, zal Seinen optreden als duurzame product adviseur, controleur en procescoaching. Toepassing en gebruik van de projectresultaten De opgedane kenniservaring zullen wij aanwenden voor duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad op gebiedsniveau voor zowel cooperatie s, overheden en particulieren.

10 3. Achtergrond Duurzaam renovatieconcept Begin 2011 is corporatie De Goede Woning door de gemeente Apeldoorn en het kennisnetwerk kiemt benaderd met de vraag of zij deel zou willen nemen aan de ontwikkeling van een duurzaam renovatieconcept voor een wooncomplex in Apeldoorn. Dit verzoek kwam voort uit de verbreding van het project Smart Power City Apeldoorn. De Goede Woning is op dit verzoek ingegaan en heeft besloten een complex in het Schilderskwartier aan te dragen. Dit complex staat bekend onder de naam Complex 29. Complex 29 in het Schilderskwartier Complex 29 bestaat uit 188 kleine eengezinswoningen uit begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Oorspronkelijk was ongeveer 50% van de woningen uitgevoerd als duplex woningen. Tegenwoordig zijn deze verdiepingswooneenheden samengevoegd tot eengezinswoningen. In de jaren '50 kwam nog meer de nadruk te liggen op het snel en goedkoop bouwen van grote aantallen woningen.* Het ging niet meer alleen om het bouwen van een woning of rijtje woningen, maar om het opzetten van hele nieuwe woonwijken. Het zijn vaak open wijken met rechthoekige bebouwing in stroken. De na oorlogse geboortegolf maakte dat er veel voor gezinnen gebouwd werd met veel groen en speelplaatsen voor de kinderen. Om te voorkomen dat de bewoners zouden verdrinken in de anonimiteit van grootschalige nieuwbouw werd er ook aandacht besteed aan de sociale omgeving. Binnen de wijk werd gewerkt met kleinere buurten met eigen buurtvoorzieningen waar verschillende soorten bewoners zich thuis zouden voelen. Gebouwde woningen : ca Voorbeeldwijken Kleinpolder, 1952, Rotterdam Pendrecht, 1953, Rotterdam Uitbreiding jaren '50, 1953, Weesp Hanzewijk, 1955, Kampen Thorbeckestraat, 1957, Barendrecht *[bron: CBS &

11 Alle woningen zijn huurwoningen, waardoor het complex als een geheel door de corporatie kan worden aangepakt. De woningen hebben grote achtertuinen met een grote variatie aan uit- en aanbouwen. De voortuinen liggen tegenover elkaar, gescheiden door een brede straat. Door de gehele wijk zijn zettingscheuren in het metselwerk waargenomen, maar deze lijken stabiel te zijn. De woningen hebben een redelijke onderhoudstaat met gemiddeld energielabel E/F. In het complex is al langer niet geïnvesteerd (behoudens beperkte woningverbetering bij mutaties). Desondanks betreft het een gewild complex; er zijn geen verhuurproblemen. Complex 29 ligt in de wijk Orden. Deze wijk is sociaal kritisch. In de wijk wordt op dit moment preventief ingegrepen, om het geconstateerde afglijden naar het niveau van een echte probleemwijk te keren. Daartoe is door verschillende betrokkenen bij de wijk recent een buurtaanpak opgesteld, Weer op Orde(n). Onderdeel van de door de betrokkenen opgestelde aanpak is het fysiek verbeteren van Complex 29, zowel de woningen als de (verrommelde) buitenruimte. Dit project het duurzaam renoveren van het complex wordt vanuit betrokkenen van harte ondersteund. Parallel aan deze fysieke ingreep zal ook sociaal worden geïnvesteerd, zeker ook gezien de sterke vermoedens van verborgen problematiek achter de voordeur. Doelstelling Doel van het project is het formuleren van een duurzaam, innovatief en concreet renovatieconcept voor sociale huurwoningen. Het gaat hierbij om een zogenaamd hard en een zacht resultaat. Hard: een (technische) beschrijving van de uit te voeren renovatieactiviteiten, met nadruk op technische duurzaamheidsaspecten. De renovatieactiviteiten moeten realiseerbaar zijn (volgend op de ambitie Apeldoorn Smart Power City) en bruikbaar zijn voor vergelijkbare wijken/complexen elders in Nederland. Zacht: een beschrijving van de procesaanpak voor de renovatie, waarbij naast technische doelen integraal wordt gewerkt aan het oplossen van sociale problematiek en zogenaamde community building plaatsvindt met als spin off een hechtere gemeenschap en sterkere sociale verbanden. Projectorganisatie In de ontwikkelfase is de interne projectgroep (projectleider, senior vastgoedadviseur, communicatieadviseur, projectconsulent, consulent Mens en Buurt, externe adviseur DHV, buurtregisseur) de aanjager voor het opstarten en uitvoeren van het ontwikkelproces. In oktober 2011 zijn de diverse partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het Schilderskwartier door de projectleider benaderd. Denk hierbij aan de stadsdeelmanager, manager grijs en groen, wijkraad, het buurtteam, gemeentelijke energiedeskundige en diverse GOWO collega s. Al deze betrokkenen vormen samen de regiegroep. De projectleider GOWO is eindverantwoordelijk voor de aansturing, het overleg wordt door de procesbegeleider van DHV geleid. In november 2011 is de kickoff bijeenkomst bij De Goede Woning waarbij alle belanghebbende partijen zich conformeren aan de integrale projectaanpak van het Schilderskwartier en daarmee proceseigenaar worden voor hun eigen domein.

12 Voor inzicht in betrokken partijen zie bijlage overzicht overlegorganen Programma van wensen Uit de trajecten met de bewoners en de bedrijven zijn op 3 maart 2012 de behoeftes van de bewoners gecombineerd met de inzichten van de deskundigen. Deze resultaten zijn verwerkt tot onderstaand programma van wensen voor het basisscenario, het ambitieuze scenario en de keuzepakketten. Dit programma van wensen pretendeert niet volledig te zijn over alle aspecten, maar toont wel aan wat voor de bedrijven en de bewoners dé punten zijn, waarbij tijdens de renovatie rekening moet worden gehouden. Er zijn twee scenario s geformuleerd. Het basisscenario en het ambitieuze scenario. Het basisscenario beschrijft wat in ieder geval zou moeten gebeuren bij de renovatie. Het ambitieuze scenario beschrijft wat wordt gewenst. Als onderdeel van het basisscenario zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld die aangehouden zijn bij het basisscenario voor Complex 29: De renovatie draagt bij aan het vergroten van de (sociale) veiligheid van de wijk en direct omgeving en het verbeteren van de sociale samenhang tussen de buurtbewoners. Bij de renovatie blijft de huidige stedenbouwkundige structuur van de wijk gehandhaafd. De renovatie leidt waar mogelijk tot een opgefriste uitstraling. De uniforme uitstraling van de woningen is een belangrijke waarde en blijft na de renovatie intact. De gemiddelde energetische kwaliteit van de woningen bedraagt op dit moment een label E. De energetische kwaliteit na de renovatie komt minimaal overeen met een label B. De isolatie van de woningen vormt de basis van de energetische verbetering. Dit betekent dat de gehele buitenschil (dak, vloer en gevel) van de woning wordt geïsoleerd, er isolerende beglazing en goede kierdichting wordt aangebracht. De renovatie leidt tot een verbeterde woonkwaliteit. De renovatie leidt tot een situatie waarbij weinig onderhoud nodig is om de woonkwaliteit in stand te houden. De woningen blijven betaalbaar, zowel net na de renovatie als in de toekomst. De woningen upgraden naar het basisniveau leidt niet tot een verhoging van de woonlasten. Luxe verbeteringen, waarvoor individueel gekozen kan worden, leiden wel tot een verhoging van de huurlasten en daarmee de woonlasten. Er worden lange termijn huurafspraken gemaakt met de huurders. De woningen verschillen onderling wat betreft inrichting en al uitgevoerde maatregelen. Na de

13 renovatie zullen de woningen allemaal naar een minimaal basisniveau worden verbeterd. Woningen met eenzelfde kwaliteit, zullen dezelfde huurkosten hebben. De renovatie vermindert de (geluid-)overlast tussen de woningen. Door de gekozen aanpak is er sprake van onderling vertrouwen tussen de huurders en de woningcorporatie. Het ambitieuze scenario beschrijft de gewenste situatie na de renovatie. Dit zijn aanvullende wensen naast de al in het basisscenario beschreven wensen. Uitgangspunt bij het ambitieuze scenario is het komen tot energieneutrale woningen. Dit betekent dat de woningen per jaar netto evenveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Het energiegebruik beslaat hierbij zowel het gebouwgebonden energiegebruik als het gebruikersgebonden energiegebruik. In het ambitieuze scenario biedt de wijk na de renovatie en de herontwikkeling van de openbare ruimte, ruimte aan jonge gezinnen en is het ook mogelijk voor mindervaliden om in de wijk te blijven wonen. De prioriteit in de wijk verschuift van wegverkeer naar voetgangers. De renovatie stimuleert de huurders om ook zelf duurzamer te leven.

14 4. Selectie gebouwen Type A, 36 woningen van Ostadelaan 2-36 (3 blokken van 6 woningen) Ferdinand Bollaan 6-40 (3 blokken van 6 woningen)

15

16 5. Technische onderbouwing & Doelstelling reductie primair energiegebruik BOUWKUNDIGE OMSCHRIJVINGEN Op hoofdlijnen: ALGEMEEN Onderstaande maatregelen worden in alle woningen uitgevoerd, ook de woningen welke verzakt zijn. De enige kanttekening is dat sanitair vervangen wordt in die woningen zoals in het rapport van Wegkamp vermeld. Na renovatie voldoet de woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. SLOOPWERK Het asbest wordt conform de asbestrapportage verwijderd. Omdat onduidelijk is hoeveel asbest in de kruipruimtes aanwezig is, is deze voor 50% meegenomen. Wij stellen voor om deze hoeveelheid in alle redelijkheid verrekenbaar te stellen. Slopen van bestaande hemelwaterafvoeren Het complete bestaande dak incl. de dakpannen. De gordingen blijven gehandhaafd. Tbv de toegang tot de kruipruimte worden gaten gezaagd in de kelderwand BEGANE GRONDVLOER Rc waarde vloer: 4 De kruipruimte onder de begane grondvloer wordt geisoleerd door deze vol te blazen met zogenaamde Chips. De begane grondvloer van de 10 verzakte woningen zal zoveel mogelijk geëgaliseerd worden. DE GEVELS Rc waarde gevels: 5 Voor en zijgevels: Iso stuc opgebouwd uit 10cm isolatiemateriaal, afgewerkt met keramische steenstrips dik 15mm. Het isolatiemateriaal wordt onder het maaiveld doorgezet. Achtergevel: Iso stuc systeem afgewerkt met spachtelputz in de kleur wit Bestaande raamdorpels worden verwijderd De bestaande spouw wordt in zijn geheel gevuld met isolatiemateriaal. Hierdoor kan de dikte van het isolatiepakket op de gevel minder dik uitgevoerd worden. HET DAK EN SCHOORSTEEN Rc waarde dak: 5 Op de bestaande gordingen wordt een en geïsoleerde dakplaat van Opstalan o.g. aangebracht. Op de dakplaten worden PV cellen aangebracht welke een gesloten waterdichte laag vormen. Zie de technische installatie voor meer uitleg. De bestaande gemetselde schoorsteen blijft gehandhaafd. Over deze schoorsteen wordt een polyester kap geplaatst. Hierdoor blijft de schoorsteen beschermd. Goten en boeiboorden van onderhoudsvrij materiaal Rockpanel of Polyester. Tbv nesterende vogels (rapport flora en fauna), worden vogelvides aangebracht.

17 KOZIJNEN De bestaande kozijnen worden in zijn geheel gesloopt en vervangen door kunststof of houten kozijnen van oregon pine. In de detaillering is uitgegaan van kunststof kozijnen. Beglazing: HR++ Schilderwerk: het geheel wordt afgeschilderd in een 2 laags systeem Op de begane grond worden bij de woningtypen A,C en D dubbele openslaande deuren naar de tuin aangebracht. Kozijnen in een standaard kleur, zonder houtnerfstructuur Dagkanten en vensterbanken worden in zijn geheel vernieuwd met mdf, kleur wit. Hang en sluitwerk welke voldoet aan het Politie Keurmerk SKG** In de kozijnen worden Zelfregulerende Buva Ventilatieroosters opgenomen. Aan de buitenzijde worden blank geanodiseerde aluminium waterslagen gemonteerd. OMSCHRIJVING INSTALLATIES LOODGIETERSWERK: Buitenriolering: Voor de buitenriolering (hemelwaterafvoer) hebben wij gerekend op het afkoppelen van de huidige hemelwaterafvoer (voor en achtergevel), het leveren en monteren van een nieuwe PVC afvoerleiding, welke gescheiden wordt aangebracht tot op een ½ meter buiten de voorgevel. Voor de buitenriolering (vuilwaterafvoer) zijn wij ervan uitgegaan dat bestaande aansluiting wordt hergebruikt. Er wordt PVC klasse 41 toegepast. Uitgaande van het niet vervangen van de riolering volgens het rapport van Wegkamp. Goten en hemelwaterafvoeren: De goten worden vervangen door een mastgoot. De goten zijn van het type M37 en worden gemonteerd in door bouwkundige aannemer aan te brengen gootbeugels. Ten behoeve van gootkraalversteviging wordt hoeklijn 20x20x3 aangebracht. De levering is inclusief hoeklijn, beugels, expansiestukken, eindschotten en uitlopen Ø 80mm. De hemelwaterafvoeren aan de gevel worden uitgevoerd in PVC in de kleur grijs, welke op de voor en achtergevel worden gemonteerd. Ze eindigen op nieuw aan te brengen hemelwaterafvoeren min peil. De riolering welke wordt aangelegd t.b.v. de hemelwaterafvoer op de achtergevel wordt in de kruipruimte gemonteerd. Binnenriolering: De bestaande PVC binnenriolering wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Eventueel aan te passen binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC klasse 41. Alle lozingstoestellen van de badkamer, keuken en toilet worden hierop aangesloten. Wij zijn ervan uitgegaan dat bestaande standleidingen en ontluchting kunnen worden hergebruikt. Wij zijn ervan uitgegaan dat bestaande vuilwater riolering kan worden hergebruikt conform rapport Wegkamp.

18 Waterinstallatie: De waterinstallatie wordt uitgevoerd in kunststof/koper leidingen. De koudwaterleiding wordt als een 1 groeps installatie uitgevoerd en voorzien van afsluiter met aftap. De kunststof/koperen leidingen worden zoveel mogelijk uit zicht gemonteerd. Daar waar zij in vloeren of wanden worden weggewerkt, worden zij voor zover nodig voorzien van mantelbuis. De warmwaterleiding wordt als een 1 groeps installatie uitgevoerd vanaf nieuw aan te brengen warmwatertoestel in de kelder. De kunststof/koperen leidingen worden zoveel mogelijk uit zicht gemonteerd. Wij zijn ervan uitgegaan dat alle waterleidingen daar waar mogelijk worden hergebruikt en of blijven bestaan. Daar waar de badkamers, keukens en toiletten worden aangepast zullen nieuwe leidingen worden aangebracht en zoveel mogelijk worden weggewerkt in wanden en vloeren. Er is rekening gehouden in de basis op de volgende aansluitpunten: Keukenmengkraan keuken; warm en koudwater aansluiting Vul/aftapkraan in de kelder; koudwater aansluiting Daar waar een geiser is geplaatst zal deze worden verwijderd en de leidingen aangepast Sanitair: Er wordt standaard wit sanitair, fabr. Sphinx met Grohe kranen, toegepast. Er is gerekend op het aansluiten van onderstaande sanitaire toestellen in standaard uitvoering: De aantallen zijn conform het rapport van Wegkamp aangehouden. Te weten, per woning daar waar de keuken wordt aangepast (119x): 1 Nieuwe gootsteenmengkraan met sifon 1 Eventueel aanpassen geiser, indien aanwezig Te weten, per woning daar waar de keuken niet wordt aangepast (69x): Hebben wij geen voorzieningen voor opgenomen. Te weten, per woning daar waar de toilet wordt aangepast (133x): 1 Nieuwe closetcombinatie met laaghangend reservoir vervangen Te weten, per woning daar waar de toilet niet wordt aangepast (55x): Hebben wij geen voorzieningen voor opgenomen. Te weten, per woning daar waar de badkamer wordt aangepast (134x): 1 Wastafelcombinatie vervangen 1 Douchecombinatie met douchekraan vervangen 1 Wartelkraan met beluchter t.b.v. wasautomaat, indien aanwezig vervangen

19 Te weten, per woning daar waar de badkamer niet wordt aangepast (54x): Hebben wij geen voorzieningen voor opgenomen. Indien de wasmachinekraan in de keuken en of bijkeuken is geplaatst, zal deze daar worden vervangen. Te weten, per woning in de kelder in de nabijheid van de warmtepomp (188x): 1 Wartelkraan met beluchter t.b.v. vulkraan cv Gasinstallatie: De gasleiding wordt verwijderd uit de gehele woning. Omdat hierdoor ook het koken op gas vervalt, zal er een elektrisch aansluitpunt in de keuken worden aangebracht, t.b.v. een elektrische kookplaat. CENTRALE VERWARMING: De centrale verwarmingsinstallatie voldoet aan de veiligheidseisen voor centrale verwarmings installaties volgens NEN Het benodigde vermogen voor het verwarmen van de benodigde ruimten is berekend volgens ISSO publicatie 51 (uitgave september 2000) en G.I.W. voorwaarden zijn van toepassing. De installatie is berekend met een ontwerpbuitentemperatuur van 10ºC en windsnelheid van 5 m/sec. Bij onze berekening is uitgegaan van een continu opwarming. De aanvoer en retourtemperatuur zijn respectievelijk 45ºC en 35ºC, uitgaande van radiatoren/convectoren. De ruimtetemperatuur van aangrenzende percelen bedraagt 15ºC, zekerheidsklasse A. Voor het ventilatiesysteem is uitgegaan van natuurlijke toe en mechanische afvoer. Ontwerp binnentemperatuur (bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken): Verblijfsruimten: Verkeersruimten: Woonkamer 20ºC Entree/gang/overloop 15ºC Keuken 20ºC Badkamer/douche 22ºC Slaapkamers 20ºC Alle niet nader genoemde vertrekken zijn onverwarmd. Als warmtebron voor de installatie dient een luchtwater warmtepomp van het fabrikaat Alpha Innotec, type LWD 50A/SX, met een netto capaciteit van 5,2kW met buffervat en warmwaterboiler. Aan de buitengevel zal de buitenunit worden gemonteerd. De binneninstallatie zal bij woning type A, C en D in de kelder worden aangebracht. Bij woning type B zal deze op de zolder worden aangebracht. De installatie wordt geregeld door een stookleinregeling op de warmtepomp en een ruimte thermostaat geplaatst in de woonkamer. Er is gekozen om LaagTemperatuurverwarming (LTV) toe te passen. Hierdoor worden de radiatoren in de woningen vervangen voor nieuwe standaard radiatoren daar waar nodig.

20 LEVERINGSOMSCHRIJVING: Verwarmingsbron met toebehoren (188x): 1 Warmtepomp, fabrikaat Alpha InnoTec, type LWD50A/SX, met een netto capaciteit van 5,2kW 1 Hydraulik module met luxtronix 2.0 regelaar HMD 1/S 1 Buffervat cv zijdig WPS 50 1 Warmwaterboiler 200 liter WWS202 1 Alpha klep 1 verwarmen/tapwater USV 1 1 Ruimtetemperatuurversteller RFV Verwarmingslichamen met toebehoren in woningen waar een cv installatie aanwezig is (161x): 8 Nieuwe plaatstalen paneelradiatoren fabrikaat Henrad, in standaard uitvoering 6 Thermostatisch geregelde radiatorkranen 8 De benodigde aftappers, ontluchters, J consoles en bevestigingsmaterialen Verwarmingslichamen met toebehoren in woningen waar nog geen cv installatie aanwezig is (27x): 8 Nieuwe te plaatstalen paneelradiatoren, fabrikaat Henrad, in standaard uitvoering 6 Thermostatisch geregelde radiatorkranen 8 De benodigde aftappers, ontluchters, J consoles en bevestigingsmaterialen Leidingen met toebehoren in woningen waar een cv installatie aanwezig is (161x): Het leidingnet zal tussen nieuw te plaatsen warmtepomp in de kelder en bestaande leidingen worden uitgevoerd in elektrolytisch verzinkte buis wanddikte 1,2mm met messing klemkoppelingen. Leidingen tussen warmtepomp en bestaande leidingen zal worden geïsoleerd met flexibele buis isolatie dik 13mm. Leidingen met toebehoren in woningen waar nog geen CV installatie aanwezig is (27x): Het leidingnet zal tussen de nieuw te plaatsen warmtepomp in de kelder en nieuw te plaatsen radiatoren worden uitgevoerd in elektrolytisch verzinkte buis wanddikte 1,2mm met messing klemkoppelingen. De leidingen worden d.m.v. passen aansluitmateriaal op de nieuwe radiatoren aangesloten en voorzien van een thermostatische afsluiter. Leidingen tussen warmtepomp en bestaande leidingen zal worden geïsoleerd met flexibele buis isolatie dik 13mm.

Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie.

Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie. Aanbiedingsbrief SEV/Energiesprong Postbus 1878 3000 BW Rotterdam Datum: 14 december 2012 Betreft: Aanvraag Duurzaam renovatieproject binnen de innovatieregeling Energiesprong Woningrenovatie. Geachte

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning 40 woningen De Wende Afwerking van uw woning De gebruikte impressies en afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van werkelijke uitvoering en zijn slechts bedoeld om u een indruk te geven. Pagina 1

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

Algemene informatie over de woningen

Algemene informatie over de woningen Algemene informatie over de woningen Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Waar zijn de parkeerplaatsen? Kan er een scootmobiel gestald worden en waar kun je die opladen? Zijn er mogelijkheden voor meer-/minder

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. datum Aantal COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Algemene informatie over de woningen

Algemene informatie over de woningen Algemene informatie over de woningen Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Ja, 16 woningen hebben op eigen terrein een parkeerplaats aan de achterzijde van de woning. Bastionstraat 36 heeft geen eigen parkeerplaats

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 7 C o n t a c t g e g e v e n s BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam Kanaalweg 4 9902 AN

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

D N H O G E S U U T E, M A R I A H O U T

D N H O G E S U U T E, M A R I A H O U T T W E E K A P P E R I N H O U D 1. D n Hoge Suute 2. Situatie 3. Starterswoning boerderij 5. Plattegronden 8. Gevels 9. Impressies 15. Omschrijving D N H O G E S U U T E, M A R I A H O U T D n Hoge Suute

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Ruimte overzichten Het Heerlijk Huis

Ruimte overzichten Het Heerlijk Huis Ruimte overzichten Het Heerlijk Huis 12 oktober 2009 Hal Ontwerptemperatuur 15⁰C Wandcontactdozen 2 st Dubbele WCD algemeen Lichtpunten 1 st Plafondlichtpunt op wisselschakelaar Diversen 1 st Deurbelinstallatie

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

B VK Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Fase: Verkoop. Onderdeel: BNR 30 - Voorgevel. Project: Koningsdaal Nijmegen

B VK Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Fase: Verkoop. Onderdeel: BNR 30 - Voorgevel. Project: Koningsdaal Nijmegen VR 654 XN Postbus 4008 Tel +3 (0)88 024 9 00 BNR 30 - Voorgevel B060 VK-30-0 Z:\B623_Klokgroep ()\3. Omgevingsvergunning\2. Revitmodel\Blok 02\B060_3DMO_BM_BWK_02.rvt VR VR VR 654 XN Postbus 4008 Tel +3

Nadere informatie

Nul op de Meter woning Moerweide, Reeuwijk

Nul op de Meter woning Moerweide, Reeuwijk Nul op de Meter woning Moerweide, Reeuwijk Het project bestaat uit 6 grond gebonden energiezuinige Nul op de Meter huurwoningen, die door Woningbouwvereniging Reeuwijk onder de sociale huurgrens worden

Nadere informatie

Stroomversnelling Paddepoel

Stroomversnelling Paddepoel Stroomversnelling Paddepoel Groningen, 22 januari 2015 Welkom, even voorstellen Dura Vermeer Ronald Haafkes projectmanager Ronald Krommendijk bewonersbegeleider Jeroen de Blok bewonersbegeleider Lefier

Nadere informatie

Koperskeuze. 1. Bouwkundig. Project: Groene Hart fase II Datum:

Koperskeuze. 1. Bouwkundig. Project: Groene Hart fase II Datum: Project: 2324 - Groene Hart fase II Datum: 21-09-2017 Koperskeuze 1. Bouwkundig 1.0.01 Geen externe wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze optie aankruisen.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

B VK Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Fase: Verkoop. Onderdeel: BNR 21 - Voorgevel. Project: Koningsdaal Nijmegen

B VK Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Fase: Verkoop. Onderdeel: BNR 21 - Voorgevel. Project: Koningsdaal Nijmegen VR VR 654 XN Postbus 4008 Tel +3 (0)88 024 9 00 BNR 2 - Voorgevel : 50 B060 VK-2-0 Z:\B623_Klokgroep ()\3. Omgevingsvergunning\2. Revitmodel\Blok 02\B060_3DMO_BM_BWK_02.rvt VR VR VR 654 XN Postbus 4008

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

B VK Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Fase: Verkoop. Onderdeel: BNR 17 - Voorgevel. Project: Koningsdaal Nijmegen

B VK Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Fase: Verkoop. Onderdeel: BNR 17 - Voorgevel. Project: Koningsdaal Nijmegen 654 XN Postbus 4008 Tel +3 (0)88 024 9 00 BNR 7 - Voorgevel 20-06-207 : 50 B060 VK-7-0 Z:\B623_Klokgroep ()\3. Omgevingsvergunning\2. Revitmodel\Blok 03\B060_3DMO_BM_BWK_03.rvt 654 XN Postbus 4008 Tel

Nadere informatie

B VK Koningsdaal Nijmegen BPD. Datum: Verkoop. Fase: Getekend: Onderdeel: Versie: Schaal: Afmeting: Project: Projectnummer: Bladnummer:

B VK Koningsdaal Nijmegen BPD. Datum: Verkoop. Fase: Getekend: Onderdeel: Versie: Schaal: Afmeting: Project: Projectnummer: Bladnummer: BNR 2 - Voorgevel : 50 20-06-207 VK-2-0 Z:\B623_Klokgroep ()\3. Omgevingsvergunning\2. Revitmodel\Blok 04\_3DMO_BM_BWK_04.rvt BNR 2 - Achtergevel 20-06-207 : 50 VK-2-02 Z:\B623_Klokgroep ()\3. Omgevingsvergunning\2.

Nadere informatie

S t a r t e r s w o n i n g

S t a r t e r s w o n i n g S t a r t e r s w o n i n g S C H O P I N H O U D 1. D n Hoge Suute 2. Situatie 3. Starterswoning boerderij 5. Plattegronden 8. Gevels 9. Impressies 11. Omschrijving D N H O G E S U U T E, M A R I A H

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg Woonburg Nummer 2 l juni 2011 2 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg In de nieuwsbrief nummer 1 hebben wij u verteld dat het schetsontwerp van 80 woningen groot

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Algemene informatie over de woningen

Algemene informatie over de woningen Algemene informatie over de woningen Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Waar zijn de parkeerplaatsen? Waar kan de scootmobiel gestald worden en waar kun je die opladen? Zitten er zonnepanelen op de woning?

Nadere informatie

S e n i o r e n w o n i n g

S e n i o r e n w o n i n g S e n i o r e n w o n i n g I N H O U D 1. D n Hoge Suute 2. Situatie 3. Starterswoning boerderij 5. Plattegronden 8. Gevels 9. Impressies 11. Omschrijving D N H O G E S U U T E, M A R I A H O U T D n

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

B VK Koningsdaal Nijmegen. Fase: Verkoop. Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Onderdeel: BNR 13 - Voorgevel.

B VK Koningsdaal Nijmegen. Fase: Verkoop. Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Onderdeel: BNR 13 - Voorgevel. 654 XN Postbus 4008 Tel +3 (0)88 024 9 00 BNR 3 - Voorgevel 20-06-207 B060 VK-3-0 Z:\B623_Klokgroep ()\3. Omgevingsvergunning\2. Revitmodel\Blok 04\B060_3DMO_BM_BWK_04.rvt 654 XN Postbus 4008 Tel +3 (0)88

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Ruimte overzichten Het Herenhuis

Ruimte overzichten Het Herenhuis Ruimte overzichten Het Herenhuis 12 oktober 2009 Hal Wanden Behangklaar Vloer Zwevende cementdekvloer Plafond Wit structuur spuitwerk met V naden Ontwerptemperatuur 15⁰C Luchtbehandeling Klimaatvloer Wandcontactdozen

Nadere informatie

Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A)

Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A) Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A) 28 HAL Ruimtenummer : A-0.1 Verdieping : Begane grond Wandafwerking : Behangklaar Vloerafwerking : Zwevende zandcement dekvloer Trapafwerking : Wit voorgelakt

Nadere informatie

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen De Horst, Struweel, Fazantendrift, Fazantendrift + Patrijzenstraat, Nimrodstraat + Nimrodstraat Wissel De Roedel, De Lavei, De Jachthoorn, De Brakken, St.Hubertusplaats Te TOLLEBEEK Behandeld door: mevrouw

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

B VK Koningsdaal Nijmegen. Fase: Verkoop. Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Onderdeel: BNR 14 - Voorgevel.

B VK Koningsdaal Nijmegen. Fase: Verkoop. Datum: Getekend: Versie: Schaal: Afmeting: Onderdeel: BNR 14 - Voorgevel. V V V V V 654 XN Postbus 4008 Tel +3 (0)88 024 9 00 BN 4 - Voorgevel 20-06-207 : 50 B060 VK-4-0 Z:\B623_Klokgroep ()\3. Omgevingsvergunning\2. evitmodel\blok 04\B060_3DMO_BM_BWK_04.rvt V V 654 XN Postbus

Nadere informatie

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem project nr. 116 referentielijst architektenburo hans wagner bv renovatie 102 appartementen sociale huur opdrachtgever : Ymere,

Nadere informatie

Algemene informatie over 41 appartementen Transitorium

Algemene informatie over 41 appartementen Transitorium Algemene informatie over 41 appartementen Transitorium Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Waar zijn de parkeerplaatsen? Op het binnenterrein (eigen terrein). Als ik een parkeerplaats wil moet ik deze dan

Nadere informatie

Algemene informatie over de woningen

Algemene informatie over de woningen Algemene informatie over de woningen Algemeen Hebben de woningen eigen parkeerplaatsen? Nee, parkeren kan langs de openbare weg. Kan er een scootmobiel gestald worden en waar kun je die opladen? In de

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

L a a g E n e r g ie H u i s M o l e n w e g Laag Energie Huis concept, type duurzaam en energiezuinig. Hieronder vindt u informatie over het Laag Energie Huis. Vanuit de overtuiging dat een woning duurzaam

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting EPC 0-woning Leek, Groningen, 2009 Omschrijving Deze demonstratiewoning voor duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen met zijn EPC = 0, gebruik van zonne-energie en aardwarmte en gebruik

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

S t a r t e r s w o n i n g

S t a r t e r s w o n i n g S t a r t e r s w o n i n g S C H O P D N H O G E S U U T E, M A R I A H O U T 1 2 D n Hoge Suute Uitgangspunt voor de ontwikkeling van d n Hoge Suute is gefaseerd ontwikkelen voor verschillende woonwensen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D Fase 2 NOM Nul Op de Meter type C, D 232 technische omschrijving Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! Uw woning is een nul-op-de-meter (NOM) woning. Dit houdt in dat BAM garandeert dat uw meterstand

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Bouwen om te vernieuwen.

Bouwen om te vernieuwen. BVR-Groep Bouwen om te vernieuwen. Presentatie Reno+ BOUWLOKALEN Dordrecht donderdag 26 april 2012 Peter Suijkerbuijk Presentatie Reno+ BVR-Groep Renovatiequiz Reno+ voor de grondgebonden doorzonwoning

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9 grondgebonden woningen Transitorium

Algemene informatie over de 9 grondgebonden woningen Transitorium Algemene informatie over de 9 grondgebonden woningen Transitorium Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Waar zijn de parkeerplaatsen? Op het binnenterrein (eigen terrein). Als ik een parkeerplaats wil moet

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

20 woningen Frank & vrij wonen

20 woningen Frank & vrij wonen 20 woningen Frank & vrij wonen Bouwnr: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telnr.: Keuzelijst meer- minderwerk Nr Omschrijving Meerprijs * Aantal ja/nee** Bouwkundig ruwbouw 101 Dakkapel achterzijde Aan

Nadere informatie

Algemene informatie over de woningen

Algemene informatie over de woningen Algemene informatie over de woningen Algemeen Zijn er parkeerplaatsen? Ja, algemene parkeerplaatsen voor de woningen aan de Zuiderzeestraat en naast de woningen aan de Noordzeestraat 15 en Noordzeestraat

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! De verkoop van de woningen in het project

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW VvE s met Energie Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW Inhoud Het Energiemodel Bestaande situatie Trias Energetica Maatregelen Scenario s Hoe verder? Energieadvies voor Schiezicht

Nadere informatie