-6% Het 'Lente-akkoord' Pagina. Het Nieuwe Werken. Hannie Kroesen, Regionale Toezicht Organisatie. Angeline Anthony, Belastingdienst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-6% Het 'Lente-akkoord' Pagina. Het Nieuwe Werken. Hannie Kroesen, Regionale Toezicht Organisatie. Angeline Anthony, Belastingdienst."

Transcriptie

1 -6% Magazine voor de led van de NCF Uitgave 8 - Juni 2012 Het Nieuwe Werk PAG 6 INTERVIEW PAG 20 Hannie Kroes, Regionale Toezicht Organisatie Het 'Lte-akkoord' Pagina 12 OOK NCF PAG 23 Angeline Anthony, Belastingdist. Uitgave 8 - juni

2 Inhoudsopgave In deze Bondig 6 lev! Zomaar e greep van complimt Het Nieuwe Werk Heerlijk uitgeslap vandaag? Wat e die je kunt krijg als je thuis of ergs anders aan het werk bt geweest. Nederlandse Categoriale vakveriging Financiën Oorspronkelijk opgericht op 24 november 1889 aangeslot bij Ambtarctrum CESI. Grondslag De bond is onafhankelijk, zonder binding met e bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdistige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van zijn led. 14 Het 'Lte-akkoord' - De gevolg Het akkoord bevat akelige maatregel. Zo zijn er veel lastverhoging. Wat zijn de gevolg van het zogaamde Lteakkoord voor jou? Secretariaat Strevelsweg 700/305, 3083 AS Rotterdam T F I E 16 In Alanya (Turkije) tref je drukbevolkte The Devil wears Prada marktplaats aan, struikel je over de cadeautjes overal word je door kooplui, op nogal luidruchtige wijze, aangesprok. Voorzitter Albert van der Smiss, Pningmeester Thomas Geelhoed, Bankreking t.n.v. NCF Secretaris Ad van Gaans, In gesprek met Hannie Kroes Hannie s kernspreuk is: Vridelijkheid vrolijkheid kost niets, maar zijn onbetaalbaar. Dit zegt veel over zijn persoonlijkheid. Ledadministrateur Rinus Oudeman, Gardiadal 3, 2317 HV Leid Bestuurslid PR & distverling Piet van Sintmaartsdijk, Bestuurslid collectieve belangbehartiging oranje zak Jos Voortman, En verder in deze Bondig Sociaal Flankerd Beleid cao PAGINA 3 Medezeggschap is NCF PAGINA 4 Steekt uw hand in eig boezem! PAGINA 5 Column - Peertjeshersspinsels PAGINA 8 Wat doet de NCF? PAGINA 9 Ambtelijk vakmanschap PAGINA 10 Uitgesprok PAGINA 11 Het 'Lte-akkoord' - Meest gestelde vrag antwoord PAGINA 12 Homo SAPis PAGINA 18 Wist je dat? PAGINA 19 Sam staan we sterk PAGINA 22 Ook NCF PAGINA 23 Bestuurslid individuele belangbehartiging groe zak Eelke Rkema, Bestuurslid 2 e bestuurder GOBD Han Vonk, Bestuurslid medezeggschap Fred Goverde, Bestuurslid Blauwe zak Edwin Jansss,

3 Van de voorzitter Zwart Zwart zijn de vooruitzicht bij de cao-onderhandeling voor de rijksambtar; gitzwart! Dat doet afbreuk aan onze dagelijkse inzet voor Nederland. Ik vind het onverkoopbaar dat rijksambtar in de hoek word gezet. Het lijkt wel of de overheid alles inzet om maar te kunn snijd op het aantal ms met e publieke taak. Zo voelt dat namelijk als er e mes op je keel wordt gezet. Het poldermodel bestaat al lang niet meer. Of misschi wel beter gezegd: het poldermodel bestaat nog wel, maar wordt alle ingezet als het de overheid uitkomt. Ik heb de laatste dag ding gelez, die ik bijna niet kon gelov. Zo ligt er e voorstel klaar om de private sector te beteugel door de loonheffingtabell niet langer te koppel aan de inflatie. Dus, dan moet er ook weer speciale ambtartabell in het lev word geroep, anders geldt deze maatregel ook voor ons. Het Ctraal Planbureau tslotte, weigert - zeer verstandig - te berek wat het oplevert als voor ambtar tot met 2015 de nullijn wordt aangehoud. Dit heeft volgs haar ge zin omdat er na 2013 e salarisinhaaleffect zal gaan optred. Van de overheid (onze baas) hoef je op dit momt mt niet te rek op ig respect of inlevingsvermog.. Rek maar ev mee. Drie jaar lang e nullijn, is gezi de om ons he gegev loonsverhoging ongeveer -3 tot -4%. Alle andere maatregel van het Kunduzakkoord, lever ook nog es minimaal -3% op. Onze nullijn is dus e negatieve lijn, e neerwaartse lijn. Hoe blijf je dan alles betal? Hoe blijf je dan gemotiveerd? Is dat wat je krijgt als je jezelf inzet t diste stelt voor de maatschappij? Hardwerkde ms, goede werknemers, met hart voor de zaak hart voor de maatschappij, dat zijn de ms waar ik het over heb. En wat is dan de waardering? E vette -6%. Jullie voorzitter, Albert van der Smiss Albert van der Smiss Sociaal Flankerd Beleid cao Er is goede hoop dat we binnkort e nieuw rijksbreed Sociaal Beleid kunn afsprek. De gezamlijke vakbond hebb sinds 19 april met werkgever BZK gesprok over het bodigde sociaal beleid in de komde taakstellingsperiode. De verkning verlop constructief. We hebb nu afgesprok om sam in gesprek te gaan met deskundig uit de praktijk, mobiliteitsadviseurs die in de rijkssector werkzaam zijn. We will kijk waar zij tegaan lop wat er in hun optiek belangrijk is om ms effectief Van Werk Naar Werk te begeleid. Daarnaast will we ook afsprak mak over het opvang van de gevolg van standplaatswijziging. Door de conctratieplann van het rijk gaan veel medewerkers hier de komde jar mee te mak krijg. Op 18 juni aanstaande gaan we e AC Rijksvakbond Kaderleddag organiser over dit onderwerp. Daarna will we via e digitale ledquête kele vraagstelling aan jullie voorlegg. Houd de website dus in de gat. Sociaal Flankerd Beleid. Inmiddels heeft de politiek al lat wet dat voor ambtar voor twee jaar de nullijn gaat geld. Indi de politiek ( niet de werkgever BZK) besluit om e nullijn op te legg, kan dit ezijdig (dus zonder overleg met de vakbond) plaatsvind. E nullijn betekt ook dat er ge arbeidsvoorwaardruimte wordt verstrekt voor inflatie. De politieke kaart is al ingebracht via het Lte-akkoord. Mocht het tot actievoer moet leid, dan rek we op jullie, maar eerst is de politiek aan zet... Ons doel is: e goed sociaal beleid waarin werkzekerheid de nadruk heeft. Niet alle op papier, maar vooral ook in de praktijk! De cao-bespreking is ev in de wacht gezet. Dit pakk we als bond weer op nadat we definitieve afsprak hebb gemaakt over het Uitgave 8 - juni

4 NCF is medezeggschap Medezeggschap is NCF Kijk voor meer informatie op Het is maart 2009 als Berto Keupink besluit om zich voor het eerst kandidaat te stell voor de ondernemingsraad regio Oost. De verkiezing volg Berto haalt voldode stemm om deel te nem aan de ondernemingsraad. Ruim drie jaar later, met nieuwe verkiezing in zicht, kijkt Berto terug op zijn eerste termijn als ondernemingsraadlid. E illusie armer vele ervaring rijker. met collega s van diverse bond. Tel daar de verkiezingsuitslag bij op, ofwel, wie heeft de meeste stemm gekreg. Met die uitslag moet je met elkaar kom tot e rol- taakverdeling. Daar moet je goed mee kunn omgaan. Dat was in het begin niet altijd ev makkelijk, maar het zijn wel goede leermomt. Het politieke gevoel slaat ook op de samwerking met de bestuurder, herkoz ondernemingsraadled de standpunt die je moet innem. En dan ging het ook over zak die al speeld voordat ik in de ondernemingsraad zat. Het is alsof je in e rijdde trein springt. Vergeet ook niet dat je collectief bezig bt dat behaalde resultat niet altijd zichtbaar zijn voor de collega s op de werkvloer. Niet alles is meetbaar, je moet het wel kunn uitlegg. Dat is allemaal niet gemakkelijk, maar wel uitdagd. Arjan van der Stelt Berto Keupink, lid van de ondernemingsraad regio Oost. De ondernemingsraad doet meer Dat e ondernemingsraad beslist meer doet dan het meeprat over de kleur van het toiletpapier is tijds de Rijksknooppuntdiscussie nadrukkelijk voor iedere duidelijk geword, badrukt Berto. De twaalf Rijksknooppunt war aangewez locaties in het land waar Rijkskantor moest kom. Gebouw van overheidsdist dus; inclusief de Belastingdist. Voor de collega s maar ook voor burgers uit Twte, zou dit betek dat het dichtstbijzijndste Belastingdistkantoor in Zwolle zou kom. Het is mede dankzij de aandacht die de ondernemingsraad aan deze kwestie heeft gegev, tot in D Haag aan toe, dat de regio Twte weer op de kaart staat. Het Belastingdistkantoor blijft. Politiek bedrijv Het is mij in de afgelop periode duidelijk geword dat je als lid van de ondernemingsraad moet ler om politiek te bedrijv, vertelt Berto. Je hebt te mak Drie jaar zijn eiglijk te kort Als je het ondernemingsraadwerk goed in de vingers wilt krijg is e termijn van drie jaar eiglijk te kort. Die tijd heb je echt nodig om de kneepjes van het vak te ler kn, memoreert Berto. Het duurt wel ev voordat je erachter bt hoe de haz lop. En als je dan eiglijk zover bt, dan zit de termijn er alweer op. Ik heb destijds de starterscursus gevolgd. E aanrader! Er werd handvatt aangereikt waar ik nog steeds veel aan heb, vooral to ik begon. Op de vraag of Berto voor e tweede termijn als ervar ondernemingsraadlid wil gaan laat hij wet: Ik moet daar nog goed over nadk, het war drie leerzame jar. Ik heb nu wel veel knis informatie van belangrijke organisatorische beleidsvoornems opgedaan om daar de komde jar op voort te bouw. Eiglijk is het zonde om dat niet te do. Je wilt actief word in de medezeggschap? Meld je dan aan voor de starterscursus via de volgde link: aanmeld-starterscursus-mz. In deze cursus wordt uitgelegd wat het betekt om lid te zijn van de OR, wat de recht de plicht van e OR zijn, hoe de vakbond je kan ondersteun welke competties van belang zijn. De tweedaagse cursus is gepland op 6 13 september in Rotterdam. Deelname vindt plaats in de tijd van de baas. Ook kun je gebruik mak van de OV-kaart van de baas. De NCF zorgt voor lunch koffie. 4

5 Distleiding Douane? Steekt uw hand in eig boezem! Twee jaar vijf maand. Zo lang heeft het de distleiding van de Douane gekost om de ware red te gev voor het toekn van e aantal periodiek bij e groot aantal medewerkers. Twee rechterlijke instanties moest er aan te pas kom om uiteindelijk inzicht te krijg in het criterium zoals dat was toegepast door het managemt. Geheimzinnig In 2008 meldde e groep douanecollega s zich bij de jurist van de NCF. Wat was er aan de hand? E flink aantal collega s had extra periodiek gekreg. Sommig wel drie tot vier. Over die toekning zelf werd niet alle erg geheimzinnig gedaan, maar ook over de red waarom er zoveel extra periodiek war toegekd ded verschillde verhal de ronde. Sommige collega s die de periodiek wel hadd ontvang hadd zelfs expliciet de opdracht gekreg hier niets over te vertell aan hun naaste collega s. De jurist van de NCF maakt bezwaar nams e groep van NCF-led die ge extra periodiek hadd gekreg. Het leek er namelijk op dat de extra periodiek war toegekd zonder dat hier controleerbare criteria voor war toegepast. Op de werkvloer deed het gerucht de ronde dat de periodiek zoud zijn toegekd om ervoor te zorg dat de ontvangers op hun 45-ste het einde van hun salarisschaal zoud hebb bereikt. Op naar de rechter De onrust op de werkvloer werd ook merkbaar bij het bevoegd gezag. In e brief als reactie op het bezwaar zette zij uite, dat de extra periodiek war toegekd aan de betreffde douaniers op basis van hun meer dan goed functioner. De onduidelijkheid de onrust werd hierdoor echter niet weggom. Al snel bleek dat de verantwoording voor het toekn van de extra periodiek achteraf was opgesteld de periodiek alle aan de wat oudere collega s war toegekd. De NCF wilde hier meer over wet er werd e gesprek gearrangeerd met het M0 op het Ministerie van Financiën. Daar werd gesteld dat er naast het functioner nog e andere red voor de toekning van de extra periodiek was geweest. Deze was geleg in arbeidsmarktoverweging. De Douane wilde door het gev van de extra periodiek voorkom dat de betreffde douaniers e overstap naar het bedrijfslev zoud mak. Het mysterie werd alle maar groter. De keuze voor e gang naar de rechter was dan ook snel gemaakt. Pas twee wek voor de zitting bij de rechter kwam de aap uit de spreekwoordelijke mouw. Niet alle het functioner, maar ook de leeftijd van de betrokk ambtar was red geweest voor de toekning. Het bevoegd gezag had haar medewerkers dus gedurde twee jaar vijf maand structureel bewust onjuist voorgelicht. Excuses werd aangebod de rechter stelde e deel van de NCF-led alsnog in het gelijk zodat ook zij de extra periodiek kreg. Ge goed gevoel Toch hadd de jurist van de NCF nog steeds ge goed gevoel bij deze uitspraak. De exacte criteria war nog steeds niet duidelijk bovdi war er ge bewijsstukk waaruit bleek dat de verklaring van de Douane nu wél juist was. De gang naar de Ctrale Raad van Beroep werd door ons ingezet. Tijds de zitting van de Ctrale Raad van Beroep vond het bevoegd gezag het nodig om te zegg dat zij het ongepast vond dat de NCF-led in hoger beroep war gegaan. Er werd zelfs gesteld eld dat de NCF-led probeerd om e slaatje te slaan uit de door het managemt gemaakte fout. Het bevoegd gezag had immers toch haar excuses aangebod dat moest goeg zijn. Met deze opmerking miskt het bevoegd gezag de kern van het probleem: hoe kun je e werkgever die jarlang niet de waarheid heeft verteld gelov als zijn standpunt op ge kele manier word onderbouwd door bewijs? Hand in eig boezem Juist van e werkgever die hoge eis stelt aan haar ambtar, mag je verwacht dat deze transparant integer handelt. Jij moet dat immers ook. Als jij e fout maakt in je belastingaangifte, dan kan dat leid tot ontslag. E excuus is dan niet goeg. De distleiding van de Douane vindt blijkbaar dat deze regels niet voor h geld. De jurist van de NCF vind dit e zorgelijke ontwikkeling will alle managemtled dan ook oproep om de hand in eig boezem te stek. Het wacht is nu op de uitspraak van de hoogste ambtarrechter. Jacqueline Choufoer-van der Wel Uitgave 8 - juni

6 Trding topic: Het Nieuwe Werk Is het wel zo nieuw? Huisvesting, nieuwe aansturing zovoort? Houd de website, de Binding de komde uitgav van Bondig in de gat. Heerlijk uitgeslap vandaag? Tot rust gekom in de baas zijn tijd? Omhoog gevall? Aan het werk geweest? Wat e lev! Zomaar e greep van complimt die je kunt krijg als je thuis of ergs anders aan het werk bt geweest. Ook in de intercity natuurlijk in de Fyra kun je aan het werk. Op zich is dat nog te begrijp, want met het onder de aandacht brg van Het Nieuwe Werk is er e beeld ontstaan van verwde jonge trainees die onder het got van e cappuccino met e ipad in de achtertuin of op het terras aan het werk zijn. Of net do alsof. Al belld typd zie je ze zich uitslov alsof de wereld om h draait. E zichzelf respecterd ambtaar houdt daar liever ige afstand van gaat bij voorkeur in het kantoor aan de slag. Gewoon, zoals het hoort. E paar maand geled versch de strategische personeels- én middellange termijnplann waarin ook Het Nieuwe Werk de nodige aandacht kreeg. Inmiddels zijn er diverse beleidsnotities, blogs, boostdag seminars over dit thema versch georganiseerd. Binnkort mog we sprek van de digitale werkplek Belastingdist. W daar alvast maar aan. Het Nieuwe Werk, waar gaat het allemaal over? E visie Om met de deur in huis te vall. Als we het over Het Nieuwe Werk hebb, dan sprek we over e visie, of liever gezegd, e middel om tot e goed functionerde overheid te kom. Hoe is dat doel te bereik? Door het werk effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te mak voor de organisatie én de medewerker. Binn zekere grz staat de medewerk(st)er ctraal door hem of haar de ruimte te gev hoe waar er wordt gewerkt, wanneer er wordt gewerkt met wie er wordt gewerkt. De achterliggde gedachte is verbinding digitale samwerking. Dit alles met ondersteuning van de laatste technologie. Dus toch met behulp van die ipads, smartphones de vervanging van gewone computers door pc s die op deze ontwikkeling zijn voorbereid. Verder is het nieuwe Officepakket het nieuwe intranet in aantocht. Dat zijn behoorlijke vooruitzicht, maar dit is 6

7 nog lang niet alles. Het Nieuwe Werk speelt op de achtergrond e gastrol voor de dkrichting die over de toekomstige huisvesting gaan. Verder vraagt Het Nieuwe Werk om e andere manier van leiding gev. Het aanstur zal e resultaatgericht karakter gaan krijg. Dat is wel zo logisch als de medewerkers van e team op diverse locaties aan het werk zijn. Dat zegt tevs weer iets over de manier van de onderlinge samwerking met elkaar. Dat zal vaker op afstand zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met collega s zak op te pakk terwijl ze allebei op verschillde kantor of rijksdist werkzaam zijn. Sterker nog, misschi kn ze elkaar niet es persoonlijk. Uiteraard zal de e werkstroom zich beter voor het nieuwe werk lat inpass dan de andere. `Dat alles is de esstie van Het Nieuwe Werk. Het gaat dus echt om iets wezlijk anders dan lekker op e terras of thuis op de slaapbank, met e ipad spel. ANPR-actie In zekere zin is Het Nieuwe Werk al geruime tijd, min of meer, op kleine schaal al gemegoed binn de dist. Er zijn voorbeeld te vind die er al sterk op lijk. Neem de ANPR-acties (Automatische Nummerplaat Registratie). Dat zijn controles die op diverse plaats in het land plaats-vind. Je kunt hierbij dk aan snelweg, eve-mt, parkeerterrein of woonwijk. Invorderaars, deurwaarders Douanemedewerkers gaan sam met medewerkers van de Politie /of de Koninklijke Marechaussee aan de slag. Tijds zo n actie controler zij op, onder andere, verbod goeder, nog te vorder aanslag illegaliteit. Met ige regelmaat zijn de resultat van zo n actie op de Beeldkrant in persbericht te lez. Wat is nu het bijzondere aan e ANPR-actie? Dat is de samwerking met andere overhed. Verder is de werktijd van de actie tijdsonafhankelijk, tminste, als je die afzet teg e gewone kantoordag van neg tot vijf. E zaterdagavond kan net zo goed e actieavond zijn. Om de controles zo goed vlot mogelijk uit te voer is ICT-ondersteuning e vereiste. Dk bijvoorbeeld aan ktekherkning het controler van te vorder aanslag. De medewerker staat ctraal weet waar met wie hij samwerkt. Vrijheid, blijheid? De ANPR-actie is natuurlijk van tevor gepland, de locatie staat vast het zal per organisatieonderdeel ook duidelijk zijn wie de deelnemers zijn. De tijd zal ler of e ANPR-actie in het klein als voorbeeld kan di voor grote samwerkingsproject in de toekomst. Natuurlijk is er altijd e momt van bezinning - wat gaat er goed wat kan er beter. Maar de spreekwoordelijke ingrediënt voor het werk in de toekomde tijd zijn in voldode mate aanwezig. Bondig Voor de NCF is Het Nieuwe Werk al e ingeburgerd fome. Weliswaar zijn er altijd collega s in het hoofdkantoor te Rotterdam aan het werk, veel gebeurt ook op diverse locaties in het land. De Bondig die je nu in de hand hebt is daar e prima voorbeeld van. Nadat het de redacteur is opgevall dat Het Nieuwe Werk e trding topic is, wordt tijds e redactievergadering in Rotterdam afgesprok dat er, voor de volgde uitgave van Bondig, e artikel over moet kom. Nadat voor deze andere artikel afsprak zijn gemaakt over de lgte van het verhaal de deadline, gaan de redacteur met hun opdracht op stap. Je zou de vergadering e momt van resultaatgerichte sturing kunn noem. In de trein op weg naar Enschede maakt de redacteur e eerste opzet van zijn verhaal probeert hij via het internet de bodigde documtatie te vind. De dag daarna maakt hij daar e artikel van. Tegelijkertijd heeft hij contact met de fotograaf in Groning om af te stemm welke foto s bij het artikel pass. Als de deadline in zicht komt, stur de redacteur de fotograaf het artikel foto s door naar de eindredacteur in Lewedorp. Hij redigeert het artikel biedt het voorlopige eindresultaat als kopij ter behandeling aan voor de komde redactievergadering. Nadat de redactieled de kopij hebb beoordeeld verzorgt de eindredacteur, in nauwe samwerking met de conceptfotograaf in Boxtel én de ontwerpstudio in Enschede, de opmaak vormgeving van de komde uitgave. Tslotte is de drukkerij in D Haag aan zet valt kort daarna het blad bij de led op de mat. B je als redactielid ook e globetrotter in eig land? Nee, gelukkig niet. Dankzij de digitale snelweg bleef het in dit geval bij twee reiz naar Rotterdam binn e periode van twee maand. En wie weet, word de redactievergadering ooit nog wel es geplande chat-sessies met de hoofdredacteur als operator! Arjan van der Stelt Uitgave 8 - juni

8 Column Peertjes hersspinsels prester nog ler, vandaar dat ik er niets van zeg. Ze houdt haar handtasje stevig voor haar buik, waarschijnlijk niet wetde dat tasjesdiev op dit uur van de dag nog op één oor ligg. Ze noem dat het Kunduz-akkoord, vervolgt ze. De jongeman die levloos op het bankje zit bijkomt van e kampiosfeest waaraan mig voetbalfanaat heeft deelgom, reageert niet. Overmatig drankgebruik heeft diepe spor in zijn gezicht getrokk. Hopelijk heeft hij ge verantwoordelijke baan. Er komt e btw-verhoging e nullijn voor ambtar, zegt ze. De man, nu toch igszins onder de indruk van al die sombere mededeling, lijkt wat te krimp onder al dat woordelijk geweld. Het is toch wat, reageert hij zorgelijk. De vrouw, nu zichtbaar op dreef aangemoedigd door die minimale respons vervolgt: Ook de AOW-leeftijd de hypotheekrteaftrek word bijgesteld er komt ook nog e vergroing van het belastingstelsel. Er valt e gadeloze stilte die alle wordt onderbrok door het gekwetter van e paar vogeltjes. Zij hebb dan ook ge kele boodschap aan welke bezuinigingsmaatregel dan ook. Peertje Deze dag wil ik, in het kader van de bezuiniging, gebruik mak van het opbaar vervoer - hoewel dat ook niet goedkoop is - maar je moet toch wat. De meeste kans van slag biedt in die omstandighed e opstapplaats waar buss stopp, zodat ik daar kan aanmonster. Dit is veelal ook e plek die s avonds laat vandal aantrekt met minder goede bedoeling. Lof voor dat slopersgilde, want zij hadd de voorafgaande avond flink hun best gedaan. Naast het overgeblev karkas zoek ik e plaats. Het is toch aller-verschrikkelijkst, zegt e man hij schopt wat glassplinters opzij. Hij heeft de zorgelijke uitstraling van iemand die onder e strak blauwe lucht toch nog wacht op e regbui teleurgesteld reageert als die niet komt. De vrouw, die aan komt lop, lijkt mij iemand die studeert voor prestatrice. Ze is zwaar opgedoft draagt opvallde kleding dat haar e pompeus uiterlijk verschaft. Zonder ige aankondiging vangt zij aan met e verslag van het NOS journaal dat die ochtd moet zijn uitgezond. Boodschap Bezuiniging nog es bezuiniging, begint ze. Het is e ongebruikelijke oping maar ze moet het Kampio En dan heb ik het nog niet es over de aantasting van het ontslagrecht. Onder het slak van e diepe zucht die van ver uit haar binnste leek te kom, zegt ze met e mateloze ergernis in haar stem: En dat hebb we allemaal te dank aan de slappe houding van de PVV. De gevtileerde ellde lijkt definitief te verschrompel tot e vormeloos hoopje nietszeggde woord als in de verte de streekbus nadert die ons naar de plaats van bestemming moet brg. Triomfantelijk zoek haar og nog heel ev naar e vorm van herkning onder haar toehoorders. De jongeman blijft echter laveloos zitt kijkt met lodderige og naar de plek waar nog steeds niets te zi valt de man tuurt radeloos naar de strak blauwe lucht op zoek naar dat e regwolkje. De restant van het ezijdig monoloog verdamp definitief in de rook van stinkde uitlaatgass als de autobus voor de halte tot stilstand komt als e gulzig monster sissd haar deur laat opgaan. E opgewekte chauffeur kijkt igszins afwachtd naar zijn toekomstige passagiers. De vrouw stapt als eerste naar binn, gedwee gevolgd door de man. Ook de jongeman komt nu steund overeind. Hij zucht nog es diep strijkt met e vermoeid gebaar door zijn haar mompelt: Als dit demissionaire kabinet ooit kampio wordt met deze bezuiniging dan ga ik niet naar dat feest, zelfs niet als de drank er gratis is. Hierin vindt hij in mij e medestander, want ik ga ook niet. 8

9 Onrust over conctratie werkzaamhed huisvesting Wat doet de NCF? Hoe gaat de Belastingdist om met de vormgeving van haar werkprocess in e krimpde overheid (het zogaamde conctratie -vraagstuk)? Over de dkrichting van de Belastingdist is al via Binding-mailbericht naar jullie gecommuniceerd. De distleiding verwacht in de zomermaand e voorgom besluit adviesaanvraag in te di bij de medezeggschap. Daarnaast speelt de taakstelling (politiek opdracht) de strakkere rijksbrede norm voor huisvesting (efficicyslag) e rol. De Ministerraad wil de rijkskantor bundel. Het is daarbij de bedoeling dat de departemt word teruggetrokk in eigdomspand. Wie bepaalt het huisvestingsplaatje? E stappplan. 1. De huisvestingsvisie van de Belastingdist wordt met de COR besprok. 2. De huisvestingsvisie van de Belastingdist wordt ingedid bij het ministerie van BZK. De Belastingdist houdt zich daarbij het recht voor om nog andere ws bij BZK in te di, mocht verandering bij de Belastingdist daar aanleiding toe gev (het zogaamde werkprocessconctratie dossier). 3. BZK stelt Masterplann op voor de huisvesting van de rijksdist binn alle provincies. 4. In deze Masterplann wordt ook reking gehoud met andere belang (dk aan bijvoorbeeld belang van andere rijksdist, provincies, gemet, landelijke politiek). 5. Vóór de zomer wordt met alle provincies gesprok. 6. De uiteindelijke definitieve keuze voor de rijkslocaties ligt bij BZK (dus niet bij de Belastingdist!). 7. De aanvankelijk twaalf rijkslocaties zijn inmiddels door de politiek uitgebreid naar 59 plaats. 8. In 2020 moet aan de gestelde norm zijn voldaan. Bij de bepaling van de huisvestingsbehoefte van de Belastingdist is niet de huidige werkwijze het uitgangspunt, maar hoe de werkprocess er in de toekomst uitzi. Wanneer zal er meer duidelijkheid zijn over de vestigingsplaats? De besluitvorming ligt dus niet bij de Belastingdist, maar bij BZK. Zij besliss uiteindelijk welke locaties word aangewez als rijksoverheidknooppunt. De verwachting is dat het plan van de Belastingdist binnkort bij BZK wordt ingedid. De Masterplann Uitgave 8 - juni

10 Angelique Kansouh Rijkoverheid van BZK kom gereed in Wel is het zo dat de discussie over de dkrichting inzake conctratie werkprocess (zeg maar organisatieontwikkeling) bij de Belastingdist, weer gevolg kunn hebb voor de huisvesting. Kortom: het is nog lastig om te bepal op welk momt er echt duidelijkheid kan word gegev. Het traject - het gaat om e proces van jar waarin geleidelijk kantor word afgestot - start dan na afronding besluitvorming BZK wordt geleidelijk doorgevoerd. Wat doet de NCF? De medezeggschap is betrokk bij de dkrichting waar bijvoorbeeld de Belastingdistregio s op termijn zich zoud kunn huisvest. Dit gebeurt voordat de Belastingdist haar plann over huisvesting gaat indi bij BZK. Wij als NCF zull bij de uiteindelijke beslissing ná de zomer goed kijk naar de personele gevolg voor jullie: zijn de locaties goed bereikbaar met opbaar vervoer, hoeveel medewerkers krijg te mak met langere reisafstand, wat wordt de maximale reistijd woon-werk, ga je wellicht ander werk do, hoe vindt compsatie van reistijd reisvergoeding plaats voor de langere reisafstand, voor hoe lang geldt die compsatie hoe voorkom we dat medewerkers meermal verplaatst word? Let op: het ligt dus wel in de lijn van verwachting dat er kantor zull gaan sluit maar de keuze is dus nog niet definitief. De NCF vindt het dan ook zeer onfatsolijk als medewerkers nu word voorgelicht alsof er wel al e definitieve keuze is gemaakt. De doelstelling van het kabinet is om richting 2020 te bespar op de huisvestingskost van de Rijksoverheid. In de regio D Haag zou dit gaan om e bedrag van ongeveer 56 miljo euro, in de rest van Nederland om circa 70 miljo euro. Uitgangspunt: 59 vestigingsplaats. De besparing die word gerealiseerd mog de dist zelf gebruik voor het invull van hun eig taakstelling. Hierbij heeft Peter Veld voor de Belastingdist aangegev liever minder st dan minder ms. Discussieer mee! Ambtelijk vakmanschap Net zoals elke werknemer wil je als ambtaar je werk zo goed mogelijk do. Maar als ambtaar werk je ook in e glaz huis. Je wordt steeds geacht te handel zoals e goed ambtaar betaamt. Ook moet jouw optred bijdrag aan het vertrouw in het gezag van de overheid. Zo word bijvoorbeeld op fora andere sociale media geregeld onwaarhed/onjuisthed verkondigd over overheidsbeleid. Ligt het nu op jouw pad als ambtaar om hier op in te grijp? Hoe ver reikt jouw professionele ruimte als ambtaar - dus als vertegwoordiger van de overheid - eiglijk? Dat zijn dilemma s waar je als ambtaar regelmatig mee te mak krijgt. Je moet verschillde belang waard teg elkaar afweg tegelijk binn de regels van de wet blijv. Doe mee meld je aan op Discussieer mee! Hoe doe je dat? En aan de hand van welke uitgangspunt? Anders gezegd: wat zijn de kernwaard voor ambtelijk vakmanschap? Het ministerie van BZK wil deze kernwaard in beeld brg begint daarover e debat op Gaat de publieke dist je aan het hart? Vind je ook dat jouw ambtelijk handel gebaseerd moet zijn op e aantal universele kernwaard? Welke zijn dat voor jou? Welke basisbeginsel vorm voor jou HET richtsnoer voor je werk? 10

11 Uitgesprok Heb jij j ook e uitg es prok m Mail d eze da ing? n n aa r redact c fn ed. n l v, r ve chre sch e ges terr ster h d hett gist eede keer. Ik ha o de twee voor u nu vo d t sttuk f di ijf chij I sch Ik a j s, dat iett zo nettje h ik:: nee, daat is nie ht a dacht a as og ees nal nd no ht ocht anoc k het van o n ik a toe maaar maar o oor t n vo t ostte os k sk e ei r d de om n plan s o ver het b os ijjk bo elij a el. Ik was nam s m ns n o veer me gg gg zegg k nieet ze magg ik ma e l el ele k n n kel n l nn v n de pla k de bedker va bij had ik n Daarb t. te aste e as g an bel e te ga keer ke erke kver e kv er -wer o -w oon hett wo he g el reege ttregel a maat n ed strede m om omstr e ez e d dez a veell over. Er is al k es war iet ki i nie a ht die dac bed toeb s to ies cattie ific ifi alifi k al kw n ditt je vaan tje a at mat d er het losliggde kelde over f dee NS, strruiike ief u ie cllus incl d, in nd land derrla ed h el Neder j a he ijn bijn n bi ev h ev chr sc gesc ge st is k krijg. Daaarrnaaas n Ik dk dat ze gelijk ne. eine trei an de tr op van loop eglo l eg oorr le n voo ez vrez D NS vr an.. De p an me pl mm domm do d ands l s unn drag aan s ku die op wegg is om bij te k m r di me neme ne rkne rk werk stt de we uist m jui om k o ijk ij elij hel ch laachel bela heet be le b tale ting be Belast. e er s realis n t kunne d t te n om di st last bela xttraa te be ns ex es og ee no e, n stt s ngst reg pbre opb go ingo s in st last la bela be u. n dus a al etal n bet nn unn ku ng te k ting a ti as elas om bel ft ef o r mij heeeft oo artrra jectkaart diee mijn baas vo j ar ein. De ja trei perr tr a d pe s an a st rtee af k rt ieef ko atie e at n rel f e Ik reiis zeellf verr k b, 42% belasting ove a r, tobberd die ik k magg daa,-. Ik 55,p oop oo rkoo rk verk sse ve sse loss ostt in de lo t kos a t, haf ch esch es nges ng aang aa t a at d e, i ti t a g ol voor de orgganisa w ardevo h is zo wa cht ch rich s ri st aast ggaa uit Maa lega le olle j col jn Mijn us.. Mi 0 dus , 485, n; 48 a ettal n betal an gaan ga g e t je ego sttreeel dat Nou n. werke n m da te kome rdam teerd otte n Rot oorr in n oo nt kant k ka ijk ij elij n el nd land h t la r aggd om op he ra evra h j is gev hi het t l zul e asting. Je r, wantt hijj betaaalt 52% bel ferd o fe H j is e bof ar.. Hi ar maar n ma dan h j da d hi eed u datt dee l, dus l, wel, we e dat je vervolgs doet j tijd ti s reis in ter ng teri este nvves ke inv nke flin verr ee fl g ve r ge weerk orr je w oo vo a je voor n, dat k, ke make ma eema m arr mee ma uwe Het Nieu n doe (H w rk te kunn w t we n g wa erweeg no n er O ond e. Om m em em me o t me s moe ro s ro uro s eu mett euro z k me n za e nogg ee no aatt p deezee manier gaa s. Op, 5 per maand kost 6,7 u 263 a hem dus Dat gaaat as. Da k as e st hij eerrstte kl ), rei ), k rk Werk We! k Leuk. t a geld opbrrg tr ks ook nog es extr raks stra i s st ie atie at ocat s oc ksl R jjk vaan Ri tiee van ti rati c nttra ce once e con om om om rg rg oorg dee voo teiit. obilite de mo o verlangd s zo e st di n e di i onz de in di di ov mt bov lamt la erla ver st st kost ko isko r is n de re van stt last la bela H t be He k verder gaaat reeiz. l igg e stuk will att je vrrijjwi rdat oord e voo nk nk dk n de verr na d o ve ed goed e s go e nogg wel e ultt er Je zul r pseer. mpe gheffing te kunne com b lastingh o de be n om l elle el stel n st aan gaa is r eis zull je exttra g, zu z gt E als je all ja ze En ingb ( n dus de belast nstt (e fswiins ijfs drij bedr g an van de be ostte ga ko n k t d t te zall da torr za to ecto ieere sec ulie i ul r ic I de paart In ting b po t op dee begro npos e extra kost e e er weeeer h t w zall he s, za f rs fe effe hef gh ingh in stin st last beela s, bela ns, ht)) bij ons cht ac acht drac a dr af h t nge zall he in e ndel h erha er n nd cao-o de t e. In u ti truc str c ns z k co za ekza ek roek ro /bro /b ak/b zak e tz e als e ves.. Ik zie het rd rd word wo onze n e binne d. O veral, ook o de r wor rwaaard oorw svoo dsv b id eree aarrbe er ater n lat k rek re spre geesp n gesp van p va erp er rwer rw derw nde e on ee kerr e ke zeke ze jke helijk d ze belach n de m aan k ntko o m te pgezet om opg rd w rd iees wo ies ctie ct ruct ru stru st onst me con imme er sllim ll ll zull s, zu st st di di van inttegriteitt. nz r nz n de gre n nne d well bin aaaard eraa ng - bijj ons uitter fing ffi ef ghef gh ingh in stin st last la bela be g ng. l sttin ng van de overdrachtsbela v rllaggin a de ve nsattie van pes mp n ter com w ns we ouwe ou trou oe is tr edoe le ged hele Ditt he Di Nederland moet dus de kd Ne W rk r eter. We verb kt te ve arkt mar i gm onin miingg in de won m romi orrsttro door m de do Ditt om Di s n Onze woning, die we in kocht, is t l. k t gaaan beeta marrkt ngm in onin n dee won van se va l is la mala a e ma m ar mb oomb oo tkoo o tk non on o geveer riss werd in die tijd on s lari t g. De sa d geste arde e in waar k er n hallf ke e e ie rie im dri ruim s ru els del dd midd mi inmi in n ht iin cht woon last van gebakk luch s gew n dus meiing ijn m e t naaar mij ef heef k t he rk rkt mark ma ngma n ng oni wo r D e woni g r. h ge eerr ho e kee wee tw twee uitllop heet ui heel eind aaan h e he n dat diee er ee noege errdee ik met geo teer tate sta c ns t tijjd co t te aats aa de laats de jz jz rijz d pri de n p n. kope s ko uis o nogg e hui ok k ook r ks ra stra stee st st minst nmin r n tm dere de inde jn kin jn mijn n mi n nne n kun ntt dan want uk, wa uk uk, Leuk s. Le is s je hett Allls k. A die me rak n di g inge ak met din vaak datt va d e da f Ik do hreef. chr uw sc euw nieu opni uk op k ditt stu d t ik lijj da e bli Ik b Ik n z ze koze ko geko errd ge erkeer e verke eën deeë che ide sc ggiis logi onlo a je er de on h al n ha dan s, da eest rlee rl ns doorl og es n no p laa pe jee slape htje ht acht na e nac at d m om p o l gel, r ge m attre jkee ma lijk heli ache n deeze bellac van ers va nker dk oep u, bede t. Ik ro uit. keellijjk ui kkel makk gema diingg er ge o d or woor wo beewo be an. et uw pllan d met e ns te do nogg ee k no ook oo d,, liid F-li FNCFE n NC Ee uerr eeu Breu e k Br Fr Fr Uitgave 8 - juni

12 Meest gestelde vrag antwoord Het 'Lte-akkoord' Politieke nullijn voor rijksambtar Waarom trekk de ambtarbond niet gezamlijk op prober we ms in de actie-modus te krijg? De politiek kan door het oplegg van e ezijdig loondictaat voor alle overheidsambtar heel makkelijk bezuinig. Overigs ontspring de gemeteambtar deze dans, omdat zij al e akkoord hadd voordat dit politieke besluit werd gom. Het loondictaat zal, zonder acties verzet door getroff, door de politiek word doorgevoerd. Als vakbond zijn hierop verschillde reacties mogelijk: 1. We accepter dit gaan onderhandel om zoveel mogelijk goede andere afsprak te mak. Dit kan e relevante strategie blijk te zijn, aangezi ook is beslot dat de vergoeding woon-werkverkeer belast gaat word. Indi we hierover niets afsprek zal dit tot resultaat hebb dat medewerkers belasting moet gaan betal over hun reiskostvergoeding. 2. We accepter dit niet we gaan actievoer (dus niet onderhandel). Samwerking met de andere vakbond ligt voor de hand omdat we als overheidsambtar allemaal met het dictaat van de 0-lijn word geconfronteerd. Optie 2 heeft wel als risico dat indi dit niet succesvol blijkt te zijn, er ook ge goede andere afsprak gemaakt kunn word. Wie bepaalt de cao-strategie voor straks? Dat zal natuurlijk niet alle door de cao-onderhandelaars (Marianne Wdt Peter Wulms) gebeur. Zij zull dus de komde tijd gesprekk voer met led kaderled over de te volg strategie. De inschatting over de actiebereidheid is natuurlijk relevant voor de keuze welke strategie uiteindelijk gevolgd gaat word. Afschaffing van de onbelaste reiskostvergoeding woon/werkverkeer Gaat dit de medewerkers veel geld kost? En hoe zit het met medewerkers die moet reiz naar werkplekk waar ge OV is? En dan hebb we het nog niet over de reisbeweging die medewerkers moet mak voor de conctratie-plann. 12

13 Het afschaff van de onbelaste reiskostvergoeding woon/werkverkeer heeft inderdaad als effect dat over de huidige reiskostvergoeding belasting betaald moet word door de medewerker. Het is dan ook e onderwerp dat e groot financieel effect heeft (waarschijnlijk e nog groter financieel effect dan de 2-jarige nullijn voor ambtar, die in datzelfde akkoord staat). Zowel de nullijn als de belaste reiskostvergoeding zijn onderwerp die alle in e cao te verander zijn. Uiteraard vindt de NCF dat de reiskost onbelast moet blijv. Sam met de andere overheidsbond zull we hierin de strategie richting werkgever bepal. De planning is om de reiskostvergoeding voor woon-werkverkeer al per 1 januari 2013 in te voer. Wel wordt vermoedelijk nog de mogelijkheid gebod om e onbelaste reiskostvergoeding te verstrekk voor de zakelijke kilometers (de distreiz dus). En met ingang van 1 januari 2014 wordt deze vrijstelling dan omgezet in vrije ruimte binn de zogaamde werkkostregeling (kortweg: de vervanger van de huidige IKAP-regeling). Psioakkoord Hoe zit het met het psioakkoord dat in juni 2011 is afgeslot? Het psioakkoord dat werkgevers vakbond met minister Kamp in juni 2011 hadd afgeslot, is door het Lte-akkoord van tafel geveegd. Ouder moet al vanaf volgd jaar e bijdrage gaan lever. In 2019 moet de AOW-leeftijd 66 jaar zijn in 2023 is die 67 jaar. In het oude psioakkoord werd nog helemaal ge datum voor het verhog van de psioleeftijd leeftijd naar 67 jaar goemd. In het Lte-akkoord wordt bovdi de verdere verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk gemaakt van de ontwikkeling van de levsverwachting na Hoe zit het met ms die al met vroegpsio o zijn gegaan nu word geconfronteerd met e hogere AOW-leeftijd? Ms die na jaar word, krijg nu later AOW dan waarop zij gerekd hebb. E inkomsgat dus dat niet kan word gecompseerd met langer doorwerk omdat ze al zijn gestopt met werk. Ook de politiek heeft dit probleem ingezi. Er wordt hiervoor nog e overgangsregeling bepaald. De uitwerking hiervan is mede bepald voor wat de financiële gevolg voor medewerkers zijn. Welke gevolg heeft dit akkoord voor medewerkers die dit jaar met FPU will gaan? De exacte gevolg zijn nog niet te overzi. E van de vrag is of er ook voor medewerkers die dit jaar met vroegpsio gaan, e overgangsregeling gaat kom. Advies aan medewerkers die nu met FPU ws te gaan, is om nog ev te wacht met de FPU-aanvraag ag totdat onduidelijkhed over de individuele inkomspositie zijn weggom. Wat betekt dit akkoord voor je ABP-psio? n? Dat is ook nog niet duidelijk. De Tweede Kamer heeft e akkoord bereikt, maar de voorstell moet nog omgezet word in wetgeving. Pas als dat is gebeurd, kunn we de gevolg voor het ABP-psio onderzoek. De sociale partners (vakbond werkgevers in de Psiokamer) mak afsprak op welke wijze deze voorstell in de ABP-regeling word opgom. Wat wordt bedoeld met de richtleeftijd voor de opbouw van e aanvulld psio? Er is e akkoord bereikt dat in 2014 de richtleeftijd voor de opbouw van e aanvulld psio omhoog gaat naar 67 jaar. Nu bouw je psio op om bij het bereik van de leeftijd van 65 jaar met psio te gaan. Maar je mag dat psio ook eerder of later lat ingaan. Ga je eerder met psio, dan is je maandelijkse psiobedrag lager. Ga je later, dan wordt het psio hoger dan wanneer je op je 65ste met psio gaat. In de plann van het kabinet bouw je vanaf 2014 psio op om vanaf je 67ste met psio te gaan. Maar ook dan mag je dat psio nog steeds eerder of later lat ingaan. Let op: het Lte-akkoord is e akkoord op hoofdlijn. De verwachting is dat eind mei de uitgewerkte plann naar de Tweede Kamer word gezond. In verband met de kopijdatum van Bondig zijn de uitgewerkte plann niet in deze vrag antwoord meegom. Angelique Kansouh Uitgave 8 - juni

14 De gevolg Het 'Lte-akkoord' Nu de details van het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroLinks ChristUnie slot bekd word, wijkt de opluchting dat er e akkoord is voor schrik. Want het akkoord bevat akelige maatregel. Zo zijn er veel lastverhoging. De btw de eig bijdrage voor zorg gaan omhoog, midd in e crisis die toch al aan de koopkracht het vertrouw van de consumt knaagt. Wat zijn de gevolg van het zogaamde Lte-akkoord voor jou? Enkele maatregel van het Lte-akkoord op e rijtje: Nullijn voor ambtar in Efficicykorting op ministeries (875 miljo euro structureel; waarvoor voor de Belastingdist e extra taakstelling van circa 35 tot 40 miljo structureel is toebedacht). Hogere inkoms krijg in 2013 e emalige extra belastingheffing (crisisheffing). Hoge vertrekbonuss word extra belast. De AOW-leeftijd wordt in 2013 verhoogd met 1 maand. Zo ook voor De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 t/m 2018 verhoogd met 2 maand per jaar zodat in 2019 de AOW-leeftijd 66 jaar is. Vanaf 2020 gaat de AOW-leeftijd ieder jaar met 4 maand omhoog. Vanaf 2023 is de AOW-tijd dan 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levsverwachting gekoppeld. In 2014 zal de psioleeftijd voor aanvullde psio (zoals je ABP-psio) word verhoogd naar 67 jaar. Let op: dit geldt alle voor nieuwe opbouw. De fiscaal maximale opbouwperctages voor het aanvulld psio word kleiner. Hoger btw-tarief: van 19 naar 21 proct. Dat zal al per oktober 2012 in moet gaan. Het lage btw-tarief voor eerste levsbehoeft blijft ongemoeid op 6 proct. Daarteg komt er ge inflatiecorrectie voor de belastingschijv. Tariev van de 1e 2e schijf word met 0,4 proctpunt verlaagd naar 1,55% respectievelijk 10,4%. Accijnsverhoging op alcohol, tabak frisdrank. Lastverhoging van o.a. aardgasheffing, leidingwater, kolbelasting. Wat zijn de koopkrachteffect voor ambtar? Die effect zijn stevig. Ambtar krijg 2 jaar ge loonstijging. Daarnaast is er de inflatie van ruim 2%. De onbelaste reiskostvergoeding vervalt het eig risico zorg wordt fors verhoogd. Daar komt bij dat de meeste spull 2% duurder zull word door de btw-stijging van het hoge tarief van 19 naar 21%. De BTWverhoging wordt gedeeltelijk gecompseerd via de inkomst- loonbelasting. De tariev van de 1e 2e schijf van box 1 van de inkomstbelasting word met 0,4%-punt verlaagd. Het maximum van de arbeidskorting stijgt met 70 euro. 14

15 Hypotheekrteaftrek: vanaf 2013 is voor nieuwe hypothek de betaalde rte alle aftrekbaar bij e ling die volledig wordt afbetaald. Voor bestaande gevall blijv de bestaande regels geld. Nieuwe hypothek mog niet meer bedrag dan de waarde van het huis. Voor starters komt er e overgangsregeling waardoor zij nog tijdelijk e hogere hypotheek kunn aangaan. Overdrachtsbelasting op woning wordt permant verlaagd tot 2%. Huurverhoging: de huur voor huurders met e inkom tuss de euro per jaar mag word verhoogd met de inflatie plus 1%. Eig bijdrage in AWBZ gaat omhoog: eig risico wordt verhoogd naar 350 euro. Onbelaste reiskostvergoeding onbelast privégebruik leaseauto wordt afgeschaft. Kinderbijslag wordt bevror in De 3%-eis van Brussel. Dat is wat het tekort op onze overheidsbegroting in 2013 maximaal mag zijn. 3% van 627 miljard (het bruto binnlands product van 2013) is 18,81 miljard. Let op: deze editie van Bondig is op 30 mei 2012 opgemaakt. Het kan dus mogelijk zijn dat als je dit artikel leest, er aangepaste dan wel uitgewerkte maatregel tot stand zijn gekom. Voor meer informatie kijk je op (rubriek cao). Besef ook dat er op 12 September 2012 Tweede Kamerverkiezing staan uitgeschrev. Het is dan ook nog maar de vraag of de partij die straks e meerderheid zull gaan vorm, ook daad-werkelijk alle maatregel zull gaan doorvoer. Raadpleeg dus de verkiezingsprogramma s stem op de partij van jouw keuze. Angelique Kansouh Uitgave 8 - juni

16 Douaneactie Net Echt op Schiphol The Devil wears Prada Vanaf de burcht bij Alanya in Turkije heb je e schitterd uitzicht over het Cleopatra Strand. De golv van de Middellandse zee kom hier al sinds msheugis aanroll verspreid zich ragfijn over het witte strand, als war zij de gewad van de gewez beeldschone Egyptische koningin Cleopatra VII. De legde over het strand zegt dat Cleopatra hier elke dag haar Koninklijke voet baadde. Verderop in de stad mak de herinnering aan het Oude Egypte plaats voor hele andere indrukk. Hier tref je de drukbevolkte marktplaats aan struikel je over de Turkse tapijt, kruid, specerij, grote, kleding, antiek, sierad, souvirs cadeautjes. Overal word je door kooplui, op nogal luidruchtige wijze, aangesprok. Zij will hun uitgestalde goeder teg zeer billijke prijz graag aan jou verkop. Vaak wordt er bij de onderhandeling thee of iets lekkers aangebod. Lopde langs de stalletjes valt het al gauw op dat de handelar product aanprijz die ook gewoon in Nederland te koop zijn. Overal zie je product van Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Prada, Adidas, Rolex andere merknam. Bij ons staan deze merk bekd als dure luxegoeder. E tas van Louis Vuitton kost in Nederland al gauw honderd euro's. Onbetaalbaar voor de meeste vakantiegangers, maar is hier voor slechts kele titjes te koop. Hoe kan dat? Onschuldig? Bekijk je de Louis Vuitton tas van dichtbij dan valt het op dat de tas veel slapper is dan de dure tas, die je in Nederland koopt. En ook de rits begint na e paar keer gebruik al flink te haper. Het is allemaal niet echt. Al de product die hier uitgestald staan zijn namaak de toerist zijn er, gezi de verkoopcijfers, dol op. De Douane in Nederland is veel minder blij met al deze namaakproduct. Jaarlijks wordt er wereldwijd voor miljard euro s aan namaakgoeder verkocht. Volgs Carratu International, e vooraanstaand onderzoeksbureau van misbruik van Intellectuele Eigdomsrecht (IER), word de winst onder andere gebruikt om terroristische activiteit van onder andere Al Qaida te financier. Dus zó onschuldig is het kop van deze namaakartikel helemaal niet. De Douane in Nederland treedt daarom al sinds e aantal jar op teg de invoer van deze goeder. Net echt In het afgelop jaar, heeft de Douane op Schiphol e tweetal acties gedraaid ( Brandberg Grand Bazaar ). Tijds deze acties werd er veel namaakgoeder onderschept. De goeder blek voornamelijk afkomstig te zijn uit Afrikaanse, Aziatische Oost- Europese land. Horloges, elektronica, tass, kleding zelfs nagemaakte medicijn werd door de reizigers meegom. Als vervolg op beide acties organiseerde de Douane op Schiphol onlangs de actie 16

17 Net Echt. Tijds deze in de maand mei gehoud actie werd er door e aantal target teams controles uitgevoerd op geselecteerde vlucht. De actie werd gecoördineerd door Haci Yucel, Louis de Vries Ferry Lodesteijn. Enthousiast legg zij me uit dat er vanuit het hele land (Schiphol, Roosdaal, Rotterdam, Eindhov Zwolle) vraagbaks IER naar Schiphol zijn gekom. Speciaal met dat e doel; e succes mak van deze actie. Niet voor niets In Aankomsthal 4 op Schiphol is het e drukte van jewelste als actie Net Echt in volle gang is. Overal zie je douaniers, vraagbak E-functionariss bezig Prada is e Italiaans modehuis dat gespecialiseerd is in luxegoeder voor mann vrouw (kleding, leder accessoires, scho bagage). Het modehuis wordt gezi als e van de meest invloedrijke kledingontwerpers in de mode-industrie. Het merk staat gelijk aan weelderigheid kwaliteit wordt doorgaans gezi als statussymbool. Zoals vele andere luxemerk strijdt Prada teg vervalsing verzekert het de klant alle van authticiteit in zijn officiële boetieks, outlet webwinkel. zijn met hun werk. E aantal passagiers wordt voor verdere controle met hun koffers naar de visitatietafels geleid. De vlucht, die speciaal voor deze actie zijn geselecteerd kom uit Hong Kong, Dubai, Singapore, Istanbul, Peking, Bangkok andere verre oord. Al gauw word de eerste verdachte goeder aangetroff wordt er e vraagbaak IER ingeschakeld om de product op hun echtheid te controler. In dit geval gaat het om e stapel kleding e aantal voetbalshirts. Al na e paar kledingstukk ziet de vraagbaak dat het om nepartikel gaat. Hij laat mij de rafels in de hals van het T-shirt zi, het E vraagbaak IER is e douanecollega die is opgeleid om namaakgoeder van echte goeder te kunn onderscheid. De meeste vraagbak IER zijn gespecialiseerd in bepaalde merk. waslabel zit er scheef in gestikt het logo is anders dan het origineel. De vraagbaak legt uit: Drie kledingstukk of andere goeder, drie namaakhorloges, 250 ml parfum, drie beeld- geluidsdragers ge kele datadrager mog passagiers meem. Meer niet. De passagier wordt uitgelegd dat hij in overtreding is hij krijgt e proces-verbaal aangezegd. De vierdaagse actie Net Echt, is volgs E-functionaris Alfred Tapsi, e succes geword. In totaal zijn er zo n duizd passagiers gecontroleerd. Bij 10% van h werd onregelmatighed aangetroff. De meeste van de onregelmatighed hadd te mak met nagemaakte goeder. Als Cleopatra in onze tijd had geleefd, dan had ze, vanwege de economische crisis, misschi ook gekoz voor namaakartikel. Maar met e op echt gelijkde Prada tas, zou ze het zichzelf moeilijk hebb gemaakt. De Douane op Schiphol staat er niet voor niets. Peter van Diep Uitgave 8 - juni

18 Ambtar volgsysteem Homo SAPis Bij het wereldwijde dataverkeer zijn vorig jaar 1,6 biljo gigabyte aan data tot stand gekom. Mocht je die gegevs in boek uitdrukk, dan ontstaat er e stapel die de afstand tuss de aarde de planeet Pluto 30 maal overbrugt. Dat staat in de toespraak van Bill McDermott, co-chef van softwarereus SAP, naar aanleiding van de in mei 2012 gehoud aandeelhoudersvergadering in Mannheim. SAP? Ja, SAP. Pipo de Clown schrok er jar geled al van van to hij het ambtarvolgsysteem voor het eerst met eig og aanschouwde. SAPperdeflap was het ige wat hij op dat momt nog kon uitbrg. Hilarisch SAP verovert het universum in rap tempo er zijn al ms die dk dat de wereld zal vergaan als het systeem wordt afgeschaft. Waar is SAP dan goed voor? Wel, het is de perfecte brandstof voor de bestuurlijke informatievoorziing (afgekort: BI) vormt daarnaast de eerste aanzet tot de robotisering van medewerkers (afgekort: RvM). Jaap Peters spreekt in zijn boek op zijn website ( van ms die verword tot kistkalver. De mselijke maat is niet meer belangrijk. Het nieuwe credo is: als de cijfers op papier in de geautomatiseerde system maar klopp. We word geacht allemaal mee te do aan het spel dat volgs de bedkers ( hun volgers) leidt tot sublimatie van de msheid. Is dat wel zo? Slaat SAP (soms) niet door dan, hoor je de medewerker op de werkvloer dk. Dat hoeft niet, maar je moet wél de juiste ms met de juiste competties aan het stuurwiel zett. Doe je dit niet, dan kan het hilarisch fout gaan. Ik zal kele voorbeeld gev. Lijstje Om gerucht andere WVB s (Werk Verstorde Bezighed) te kunn lokaliser, vastlegg evaluer, is onlangs het WIS (Wandelgang Informatie Systeem) geïntroduceerd bij Belastingdist. De evts moet per seconde word vastgelegd gespecificeerd in SAP. Dit geschiedt zowel door de medewerker zelf als door oplettde collega s. Daarnaast zijn in diverse ruimt gevoelige ssor geïnstalleerd, die automatisch bepaalde handeling detecter registrer. Voor het gemak heb ik er hieronder e overzicht van gemaakt. Bewust Ik b mij er van bewust dat dit stukje veel stof zal do opwaai automatisch geboekt zal word onder onwelvoeglijke gezagsondermijnde carrièreremmde indirecte tijdsbesteding. Veiligheidshalve heb ik het concept daarom lat teglez door e bevride wiskundeleraar. Het verhaal had voor hem gelukkig e hoog herkbaarheids realiteitsgehalte, dus dat zit wel goed. Mooi vond ik overigs zijn opmerking: Dus als ik het goed begrijp, dan is SAP + WIS = BI - RvM = einde wereld? Hier krijg ik nou e droge keel van. Daarom ga ik nu eerst e SAPje drink. Frank Verweij Flatultie (schet lat). E plasje do. E sigaretje rok. Roddel over collega s. Uit het raam star. Notoir dwarsligg. Te lang blijv hang bij het koffieapparaat. Met de distauto van de voorgeschrev route afwijk. Ongestreept surveiller (in distauto rijd zonder douanestriping). Aansprek van collega s i.h.k.v. zelfsturing. Persoonlijke onwelriekd geurde overhead. Buitgewoon noodzakelijk organisch verlof van korte duur. Indirecte psiodatum beïnvloedde tijd. Negatieve persoonlijke ontwikkeling. ADV. Extra bonuspunt inzake verplichte verplaatsing i.h.k.v. reorganisaties. Carrièreontmoedigde handeling van korte duur. Ontslagbevorderde GPS-fraude. Ondubbelzinnig teg het fair-play-principe ingaande distactiviteit. Transparante abject infame activiteit in het belang van gratificatie organisatie. 18

19 NCF Wist je dat... je direct na je ouderschapsverlof tijdelijk je werktijd kan aanpass? wanneer je jouw recht op ouderschapsverlof volledig hebt gebruikt je behoefte hebt om daarna je werkpatroon tijdelijk aan te pass, je sinds kort je werkgever kunt verzoek om e tijdelijke aanpassing van het werkpatroon in verband met de zorg voor je kind. Je moet dit verzoek wel 3 maand vóór afloop van je ouderschapsverlof indi. De werkgever is verplicht om hierop uiterlijk 4 wek vóór afloop van het ouderschapsverlof te besliss. er in maart 2012 e toonaangevd rapport is uitgekom over het grote productiviteitsverlies door ICT-problem ontoereikde digitale vaardighed op het werk? de Nederlandse werknemer die met e PC werkt, gemiddeld 7,5% van zijn tijd verliest door slecht functionerde ICT door gebrekkige digitale vaardighed? e groot deel van de werknemers de afgelop 3 jaar ge kele ICT-training heeft gevolgd? het ROA (Researchctrum voor Onderwijs Arbeidsmarkt) onderzoek heeft gedaan over de arbeidsparticipatie van 55-plussers? wanneer medewerkers e positiever oordeel hebb over het door hun werkgever gevoerde personeelsbeleid, ze dan ook meer tevred zijn over hun baan, meer bevlog zijn in hun werk minder vaak ziek zijn? het ROA aanbeveelt om de werkinzet van medewerkers te vergrot door leidinggevde aan te spor om meer waardering te lat blijk voor het functioner van hun medewerkers, ze e goed loopbaanperspectief te bied achter hun personeel te gaan staan? de positie van werkloze 55-plussers nog steeds slecht is? dit volgt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau? het aantal ouder dat werkloos raakt beperkt is, maar dat als ze emaal werkloos zijn, de termijn waarop m e baan vindt in veel gevall (meer dan 50%) nog steeds twee jaar of meer is? de positievere houding van werkgevers over doorwerk na je zestigste de vermindering van het aantal ontziemaatregel daar ge verandering in heeft gebracht? de dekkingsgraad van ons psio eind maart op 95% stond? dit fors onder de grs van het dekkingstekort t (104,3 %) is? je in deeltijdpsio kan werk je niet meer bang hoeft te zijn dat bij ontslag je psioinkom in mindering wordt gebracht op je WW-uitkering? namelijk sinds 1 maart jl. deze korting niet meer er geldt? je nu dus recht blijft houd op de werkloosheidsuitkering voor het deel dat je werkt, ook als je inkomst uit psio krijgt? het Strategisch Personeelsplan Belastingdist t nu gereed is? de NCF zich met name wil richt op het invester in duurzame inzetbaarheid van medewerkers gebruik wil mak van de mogelijkhed van Het Nieuwe Werk? De Grote Uittocht voor het Rijk pas tuss tot stand komt? de uitstroom van gepsioneerde ambtar bij het Rijk de komde jar 10% lager is dan de raming van het rapport De Grote Uittocht? in % van de doelgroep gebruikmaakte van de PAS-regeling? dit in % is? deze groei mogelijk te mak heeft met dat medewerkers steeds later met psio gaan, maar ter compsatie daarvan wel hun werktijd will verminder? de gedachte dat ouder meer ziek zijn dan jonger op e vooroordeel berust? het wel klopt dat medewerkers die langdurig dezelfde werkzaamhed uitvoer ( dit zijn vaak oudere medewerkers) meer ziek zijn dan medewerkers die meer afwisseling hebb in hun werk of meer van functie verander? er e relatie ligt tuss hoger ziekteverzuim langdurig dezelfde functie uitoef, maar niet tuss hogere ziekteverzuim leeftijd, maar dat als oudere medewerkers ziek zijn dit vaak wel langduriger (meer structureler van aard) is? Meer informatie? Mail naar Uitgave 8 - juni

20 Ik b mijn vrid eeuwig dankbaar voor hun hulp. In gesprek met Hannie Kroes Vridelijkheid vrolijkheid kost niets, maar zijn onbetaalbaar Komd met de auto vanaf de A12 begint het landschap in de verte plotsklaps behoorlijk te plooi. Het uitzicht wordt groer weidser. De provincie Gelderland opbaart zich op het display van mijn TomTom. Meer in het bijzonder; de regio Montferland. De rivier heet hier ge Rijn, Maas of Waal, maar Oude IJssel kronkelt zich, ondanks de zeer hoge waterstand, deftig door het zachtgroe polderlandschap. Op de plaatsnaambordjes ontwaar ik pittoreske nam, zoals Loil, Kilder Wehl. In de hoofdstad van de Achterhoek - Doetinchem - werkt Hannie Kroes. Zijn distonderdeel, de Regionale Toezicht Organisatie, wordt simpelweg afgekort tot RTO. Hannie s kernspreuk is: Vridelijkheid vrolijkheid kost niets, maar zijn onbetaalbaar. Dit zegt veel over zijn persoonlijkheid. Bij onze ontmoeting blijkt Hannie dan ook e vridelijke, betrokk aardige man te zijn, die niet verleg zit om e kwinkslag. Dit nodigt onmiddellijk uit tot e diepte-interview. Achtergrond Hannie begint: Ik zal eerst iets vertell over mijn achtergrond vervolgs wil ik graag inzoom op mijn werk bij de Belastingdist. Ik b 56 jaar oud woon in Zelhem, sam met mijn vridin. Ik b ige jar geled gescheid met veel ruis advocaatkost, maar die donkere periode heb ik nu gelukkig achter mij kunn lat. Mijn drie kinder zijn reeds uitgevlog, maar ik onderhoud e goed warm contact met h. Mijn twee dochters rijd fanatiek paard. Dat is e prachtige sport ik volg hun bezighed - naast mijn activiteit voor het koor in mijn dorp - zo veel als ik kan. Soms kan ik het niet lat om e opvoedkundige opmerking te plaats. Voorbeeld? Onlangs kwam ik in de manege zag één van mijn dochters paardrijd met e mobieltje aan haar oor én e brandde sigaret in de mond. Ja, dan laat ik toch wel ev vocaal mijn gezag geld (ahum). Want, dat kan in mijn og dus écht niet. Dat ded wij vroeger écht anders. Vóór mijn belastinglev b ik onder andere twee jaar eigaar geweest van e patatzaak. Voorts heb ik e 20

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? Ik wil niet werken of naar school, maar wel een uitkering. Kan dat? Wat gebeurt er als ik een uitkering aan wil vragen? Wat is een werkleeraanbod? Hoe gaat

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Hoe voorkom je diefstal op reis.

Hoe voorkom je diefstal op reis. Hoe voorkom je diefstal op reis. Diefstal op reis, dit is iets wat we liever niet willen overkomen wanneer we in het buitenland zitten. Toch gebeurt het. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar geleden

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Peter van den Bijllaardt

Peter van den Bijllaardt 1 Hier de informatie van het aantal spelers dat er voor deze sketch nodig is, hun karakterbeschrijvingen en hoe het eenvoudige decor er uit dient te zien. En nog enkele eventuele andere bijzonderheden.

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing.

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Datum vorige beoordelingsgesprek:.. eerste beoordelingsgesprek. Beoordeling

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Reaktie na bekend worden van uitwerking van Lente Akkoord

Reaktie na bekend worden van uitwerking van Lente Akkoord Reaktie na bekend worden van uitwerking van Lente Akkoord Sinds 16 mei 2012 zijn de details van het Lente-akkoord bekend geworden. Wat denkt Nederland nu van dit akkoort en de 5 partijen die het akkoord

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

De stemming van 27 april 2012

De stemming van 27 april 2012 De stemming van 27 april 2012 De PvdA heeft ten opzichte van afgelopen zondag 5 zetels verloren en staat nu op 19 zetels. Groen Links stijgt 3 zetels naar 8, D66 2 zetels naar 17 en de ChristenUnie 1 zetel

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Uitleg begrotingsakkoord 2013. > Uitleg over Kunduz bezuinigingen.

Uitleg begrotingsakkoord 2013. > Uitleg over Kunduz bezuinigingen. Uitleg begrotingsakkoord 2013 > Uitleg over Kunduz bezuinigingen. Noodzaak bezuinigingen? > Politieke partijen die werknemers voorzieningen willen afbreken, zeggen dat het niet anders kan, het moet, want

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

affirmaties voor een gelukshuis

affirmaties voor een gelukshuis affirmaties voor een gelukshuis affirmeer de verkoop van je huidige huis affirmeer de aankoop van je droomhuis Edith Hagenaar Affirmeren Weet je niet wat affirmaties zijn? Lees dan dit artikel: http://www.palaysia.com/affirmatie/index.html#aff

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING

DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING Goede distverling bied is e kunst. Dat weet iedere distverler. Nu bestaan er in de kunst verschillde stroming. Verschillde ideeën over hoe het moet. Ms van de oude school

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Persoonlijke gevolgen voor leerlingen bij aanpassing leerlingenvervoer

Persoonlijke gevolgen voor leerlingen bij aanpassing leerlingenvervoer Van: Adviesraad Leerlingenvervoer Lansingerland Aan: Gemeente Lansingerland t.a.v. Wethouder J. Heuvelink mevr. M. van Workum, beleidsadviseur Gemeenteraad Onderwerp: Persoonlijke gevolgen voor leerlingen

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie