-6% Het 'Lente-akkoord' Pagina. Het Nieuwe Werken. Hannie Kroesen, Regionale Toezicht Organisatie. Angeline Anthony, Belastingdienst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-6% Het 'Lente-akkoord' Pagina. Het Nieuwe Werken. Hannie Kroesen, Regionale Toezicht Organisatie. Angeline Anthony, Belastingdienst."

Transcriptie

1 -6% Magazine voor de led van de NCF Uitgave 8 - Juni 2012 Het Nieuwe Werk PAG 6 INTERVIEW PAG 20 Hannie Kroes, Regionale Toezicht Organisatie Het 'Lte-akkoord' Pagina 12 OOK NCF PAG 23 Angeline Anthony, Belastingdist. Uitgave 8 - juni

2 Inhoudsopgave In deze Bondig 6 lev! Zomaar e greep van complimt Het Nieuwe Werk Heerlijk uitgeslap vandaag? Wat e die je kunt krijg als je thuis of ergs anders aan het werk bt geweest. Nederlandse Categoriale vakveriging Financiën Oorspronkelijk opgericht op 24 november 1889 aangeslot bij Ambtarctrum CESI. Grondslag De bond is onafhankelijk, zonder binding met e bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdistige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van zijn led. 14 Het 'Lte-akkoord' - De gevolg Het akkoord bevat akelige maatregel. Zo zijn er veel lastverhoging. Wat zijn de gevolg van het zogaamde Lteakkoord voor jou? Secretariaat Strevelsweg 700/305, 3083 AS Rotterdam T F I E 16 In Alanya (Turkije) tref je drukbevolkte The Devil wears Prada marktplaats aan, struikel je over de cadeautjes overal word je door kooplui, op nogal luidruchtige wijze, aangesprok. Voorzitter Albert van der Smiss, Pningmeester Thomas Geelhoed, Bankreking t.n.v. NCF Secretaris Ad van Gaans, In gesprek met Hannie Kroes Hannie s kernspreuk is: Vridelijkheid vrolijkheid kost niets, maar zijn onbetaalbaar. Dit zegt veel over zijn persoonlijkheid. Ledadministrateur Rinus Oudeman, Gardiadal 3, 2317 HV Leid Bestuurslid PR & distverling Piet van Sintmaartsdijk, Bestuurslid collectieve belangbehartiging oranje zak Jos Voortman, En verder in deze Bondig Sociaal Flankerd Beleid cao PAGINA 3 Medezeggschap is NCF PAGINA 4 Steekt uw hand in eig boezem! PAGINA 5 Column - Peertjeshersspinsels PAGINA 8 Wat doet de NCF? PAGINA 9 Ambtelijk vakmanschap PAGINA 10 Uitgesprok PAGINA 11 Het 'Lte-akkoord' - Meest gestelde vrag antwoord PAGINA 12 Homo SAPis PAGINA 18 Wist je dat? PAGINA 19 Sam staan we sterk PAGINA 22 Ook NCF PAGINA 23 Bestuurslid individuele belangbehartiging groe zak Eelke Rkema, Bestuurslid 2 e bestuurder GOBD Han Vonk, Bestuurslid medezeggschap Fred Goverde, Bestuurslid Blauwe zak Edwin Jansss,

3 Van de voorzitter Zwart Zwart zijn de vooruitzicht bij de cao-onderhandeling voor de rijksambtar; gitzwart! Dat doet afbreuk aan onze dagelijkse inzet voor Nederland. Ik vind het onverkoopbaar dat rijksambtar in de hoek word gezet. Het lijkt wel of de overheid alles inzet om maar te kunn snijd op het aantal ms met e publieke taak. Zo voelt dat namelijk als er e mes op je keel wordt gezet. Het poldermodel bestaat al lang niet meer. Of misschi wel beter gezegd: het poldermodel bestaat nog wel, maar wordt alle ingezet als het de overheid uitkomt. Ik heb de laatste dag ding gelez, die ik bijna niet kon gelov. Zo ligt er e voorstel klaar om de private sector te beteugel door de loonheffingtabell niet langer te koppel aan de inflatie. Dus, dan moet er ook weer speciale ambtartabell in het lev word geroep, anders geldt deze maatregel ook voor ons. Het Ctraal Planbureau tslotte, weigert - zeer verstandig - te berek wat het oplevert als voor ambtar tot met 2015 de nullijn wordt aangehoud. Dit heeft volgs haar ge zin omdat er na 2013 e salarisinhaaleffect zal gaan optred. Van de overheid (onze baas) hoef je op dit momt mt niet te rek op ig respect of inlevingsvermog.. Rek maar ev mee. Drie jaar lang e nullijn, is gezi de om ons he gegev loonsverhoging ongeveer -3 tot -4%. Alle andere maatregel van het Kunduzakkoord, lever ook nog es minimaal -3% op. Onze nullijn is dus e negatieve lijn, e neerwaartse lijn. Hoe blijf je dan alles betal? Hoe blijf je dan gemotiveerd? Is dat wat je krijgt als je jezelf inzet t diste stelt voor de maatschappij? Hardwerkde ms, goede werknemers, met hart voor de zaak hart voor de maatschappij, dat zijn de ms waar ik het over heb. En wat is dan de waardering? E vette -6%. Jullie voorzitter, Albert van der Smiss Albert van der Smiss Sociaal Flankerd Beleid cao Er is goede hoop dat we binnkort e nieuw rijksbreed Sociaal Beleid kunn afsprek. De gezamlijke vakbond hebb sinds 19 april met werkgever BZK gesprok over het bodigde sociaal beleid in de komde taakstellingsperiode. De verkning verlop constructief. We hebb nu afgesprok om sam in gesprek te gaan met deskundig uit de praktijk, mobiliteitsadviseurs die in de rijkssector werkzaam zijn. We will kijk waar zij tegaan lop wat er in hun optiek belangrijk is om ms effectief Van Werk Naar Werk te begeleid. Daarnaast will we ook afsprak mak over het opvang van de gevolg van standplaatswijziging. Door de conctratieplann van het rijk gaan veel medewerkers hier de komde jar mee te mak krijg. Op 18 juni aanstaande gaan we e AC Rijksvakbond Kaderleddag organiser over dit onderwerp. Daarna will we via e digitale ledquête kele vraagstelling aan jullie voorlegg. Houd de website dus in de gat. Sociaal Flankerd Beleid. Inmiddels heeft de politiek al lat wet dat voor ambtar voor twee jaar de nullijn gaat geld. Indi de politiek ( niet de werkgever BZK) besluit om e nullijn op te legg, kan dit ezijdig (dus zonder overleg met de vakbond) plaatsvind. E nullijn betekt ook dat er ge arbeidsvoorwaardruimte wordt verstrekt voor inflatie. De politieke kaart is al ingebracht via het Lte-akkoord. Mocht het tot actievoer moet leid, dan rek we op jullie, maar eerst is de politiek aan zet... Ons doel is: e goed sociaal beleid waarin werkzekerheid de nadruk heeft. Niet alle op papier, maar vooral ook in de praktijk! De cao-bespreking is ev in de wacht gezet. Dit pakk we als bond weer op nadat we definitieve afsprak hebb gemaakt over het Uitgave 8 - juni

4 NCF is medezeggschap Medezeggschap is NCF Kijk voor meer informatie op Het is maart 2009 als Berto Keupink besluit om zich voor het eerst kandidaat te stell voor de ondernemingsraad regio Oost. De verkiezing volg Berto haalt voldode stemm om deel te nem aan de ondernemingsraad. Ruim drie jaar later, met nieuwe verkiezing in zicht, kijkt Berto terug op zijn eerste termijn als ondernemingsraadlid. E illusie armer vele ervaring rijker. met collega s van diverse bond. Tel daar de verkiezingsuitslag bij op, ofwel, wie heeft de meeste stemm gekreg. Met die uitslag moet je met elkaar kom tot e rol- taakverdeling. Daar moet je goed mee kunn omgaan. Dat was in het begin niet altijd ev makkelijk, maar het zijn wel goede leermomt. Het politieke gevoel slaat ook op de samwerking met de bestuurder, herkoz ondernemingsraadled de standpunt die je moet innem. En dan ging het ook over zak die al speeld voordat ik in de ondernemingsraad zat. Het is alsof je in e rijdde trein springt. Vergeet ook niet dat je collectief bezig bt dat behaalde resultat niet altijd zichtbaar zijn voor de collega s op de werkvloer. Niet alles is meetbaar, je moet het wel kunn uitlegg. Dat is allemaal niet gemakkelijk, maar wel uitdagd. Arjan van der Stelt Berto Keupink, lid van de ondernemingsraad regio Oost. De ondernemingsraad doet meer Dat e ondernemingsraad beslist meer doet dan het meeprat over de kleur van het toiletpapier is tijds de Rijksknooppuntdiscussie nadrukkelijk voor iedere duidelijk geword, badrukt Berto. De twaalf Rijksknooppunt war aangewez locaties in het land waar Rijkskantor moest kom. Gebouw van overheidsdist dus; inclusief de Belastingdist. Voor de collega s maar ook voor burgers uit Twte, zou dit betek dat het dichtstbijzijndste Belastingdistkantoor in Zwolle zou kom. Het is mede dankzij de aandacht die de ondernemingsraad aan deze kwestie heeft gegev, tot in D Haag aan toe, dat de regio Twte weer op de kaart staat. Het Belastingdistkantoor blijft. Politiek bedrijv Het is mij in de afgelop periode duidelijk geword dat je als lid van de ondernemingsraad moet ler om politiek te bedrijv, vertelt Berto. Je hebt te mak Drie jaar zijn eiglijk te kort Als je het ondernemingsraadwerk goed in de vingers wilt krijg is e termijn van drie jaar eiglijk te kort. Die tijd heb je echt nodig om de kneepjes van het vak te ler kn, memoreert Berto. Het duurt wel ev voordat je erachter bt hoe de haz lop. En als je dan eiglijk zover bt, dan zit de termijn er alweer op. Ik heb destijds de starterscursus gevolgd. E aanrader! Er werd handvatt aangereikt waar ik nog steeds veel aan heb, vooral to ik begon. Op de vraag of Berto voor e tweede termijn als ervar ondernemingsraadlid wil gaan laat hij wet: Ik moet daar nog goed over nadk, het war drie leerzame jar. Ik heb nu wel veel knis informatie van belangrijke organisatorische beleidsvoornems opgedaan om daar de komde jar op voort te bouw. Eiglijk is het zonde om dat niet te do. Je wilt actief word in de medezeggschap? Meld je dan aan voor de starterscursus via de volgde link: aanmeld-starterscursus-mz. In deze cursus wordt uitgelegd wat het betekt om lid te zijn van de OR, wat de recht de plicht van e OR zijn, hoe de vakbond je kan ondersteun welke competties van belang zijn. De tweedaagse cursus is gepland op 6 13 september in Rotterdam. Deelname vindt plaats in de tijd van de baas. Ook kun je gebruik mak van de OV-kaart van de baas. De NCF zorgt voor lunch koffie. 4

5 Distleiding Douane? Steekt uw hand in eig boezem! Twee jaar vijf maand. Zo lang heeft het de distleiding van de Douane gekost om de ware red te gev voor het toekn van e aantal periodiek bij e groot aantal medewerkers. Twee rechterlijke instanties moest er aan te pas kom om uiteindelijk inzicht te krijg in het criterium zoals dat was toegepast door het managemt. Geheimzinnig In 2008 meldde e groep douanecollega s zich bij de jurist van de NCF. Wat was er aan de hand? E flink aantal collega s had extra periodiek gekreg. Sommig wel drie tot vier. Over die toekning zelf werd niet alle erg geheimzinnig gedaan, maar ook over de red waarom er zoveel extra periodiek war toegekd ded verschillde verhal de ronde. Sommige collega s die de periodiek wel hadd ontvang hadd zelfs expliciet de opdracht gekreg hier niets over te vertell aan hun naaste collega s. De jurist van de NCF maakt bezwaar nams e groep van NCF-led die ge extra periodiek hadd gekreg. Het leek er namelijk op dat de extra periodiek war toegekd zonder dat hier controleerbare criteria voor war toegepast. Op de werkvloer deed het gerucht de ronde dat de periodiek zoud zijn toegekd om ervoor te zorg dat de ontvangers op hun 45-ste het einde van hun salarisschaal zoud hebb bereikt. Op naar de rechter De onrust op de werkvloer werd ook merkbaar bij het bevoegd gezag. In e brief als reactie op het bezwaar zette zij uite, dat de extra periodiek war toegekd aan de betreffde douaniers op basis van hun meer dan goed functioner. De onduidelijkheid de onrust werd hierdoor echter niet weggom. Al snel bleek dat de verantwoording voor het toekn van de extra periodiek achteraf was opgesteld de periodiek alle aan de wat oudere collega s war toegekd. De NCF wilde hier meer over wet er werd e gesprek gearrangeerd met het M0 op het Ministerie van Financiën. Daar werd gesteld dat er naast het functioner nog e andere red voor de toekning van de extra periodiek was geweest. Deze was geleg in arbeidsmarktoverweging. De Douane wilde door het gev van de extra periodiek voorkom dat de betreffde douaniers e overstap naar het bedrijfslev zoud mak. Het mysterie werd alle maar groter. De keuze voor e gang naar de rechter was dan ook snel gemaakt. Pas twee wek voor de zitting bij de rechter kwam de aap uit de spreekwoordelijke mouw. Niet alle het functioner, maar ook de leeftijd van de betrokk ambtar was red geweest voor de toekning. Het bevoegd gezag had haar medewerkers dus gedurde twee jaar vijf maand structureel bewust onjuist voorgelicht. Excuses werd aangebod de rechter stelde e deel van de NCF-led alsnog in het gelijk zodat ook zij de extra periodiek kreg. Ge goed gevoel Toch hadd de jurist van de NCF nog steeds ge goed gevoel bij deze uitspraak. De exacte criteria war nog steeds niet duidelijk bovdi war er ge bewijsstukk waaruit bleek dat de verklaring van de Douane nu wél juist was. De gang naar de Ctrale Raad van Beroep werd door ons ingezet. Tijds de zitting van de Ctrale Raad van Beroep vond het bevoegd gezag het nodig om te zegg dat zij het ongepast vond dat de NCF-led in hoger beroep war gegaan. Er werd zelfs gesteld eld dat de NCF-led probeerd om e slaatje te slaan uit de door het managemt gemaakte fout. Het bevoegd gezag had immers toch haar excuses aangebod dat moest goeg zijn. Met deze opmerking miskt het bevoegd gezag de kern van het probleem: hoe kun je e werkgever die jarlang niet de waarheid heeft verteld gelov als zijn standpunt op ge kele manier word onderbouwd door bewijs? Hand in eig boezem Juist van e werkgever die hoge eis stelt aan haar ambtar, mag je verwacht dat deze transparant integer handelt. Jij moet dat immers ook. Als jij e fout maakt in je belastingaangifte, dan kan dat leid tot ontslag. E excuus is dan niet goeg. De distleiding van de Douane vindt blijkbaar dat deze regels niet voor h geld. De jurist van de NCF vind dit e zorgelijke ontwikkeling will alle managemtled dan ook oproep om de hand in eig boezem te stek. Het wacht is nu op de uitspraak van de hoogste ambtarrechter. Jacqueline Choufoer-van der Wel Uitgave 8 - juni

6 Trding topic: Het Nieuwe Werk Is het wel zo nieuw? Huisvesting, nieuwe aansturing zovoort? Houd de website, de Binding de komde uitgav van Bondig in de gat. Heerlijk uitgeslap vandaag? Tot rust gekom in de baas zijn tijd? Omhoog gevall? Aan het werk geweest? Wat e lev! Zomaar e greep van complimt die je kunt krijg als je thuis of ergs anders aan het werk bt geweest. Ook in de intercity natuurlijk in de Fyra kun je aan het werk. Op zich is dat nog te begrijp, want met het onder de aandacht brg van Het Nieuwe Werk is er e beeld ontstaan van verwde jonge trainees die onder het got van e cappuccino met e ipad in de achtertuin of op het terras aan het werk zijn. Of net do alsof. Al belld typd zie je ze zich uitslov alsof de wereld om h draait. E zichzelf respecterd ambtaar houdt daar liever ige afstand van gaat bij voorkeur in het kantoor aan de slag. Gewoon, zoals het hoort. E paar maand geled versch de strategische personeels- én middellange termijnplann waarin ook Het Nieuwe Werk de nodige aandacht kreeg. Inmiddels zijn er diverse beleidsnotities, blogs, boostdag seminars over dit thema versch georganiseerd. Binnkort mog we sprek van de digitale werkplek Belastingdist. W daar alvast maar aan. Het Nieuwe Werk, waar gaat het allemaal over? E visie Om met de deur in huis te vall. Als we het over Het Nieuwe Werk hebb, dan sprek we over e visie, of liever gezegd, e middel om tot e goed functionerde overheid te kom. Hoe is dat doel te bereik? Door het werk effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te mak voor de organisatie én de medewerker. Binn zekere grz staat de medewerk(st)er ctraal door hem of haar de ruimte te gev hoe waar er wordt gewerkt, wanneer er wordt gewerkt met wie er wordt gewerkt. De achterliggde gedachte is verbinding digitale samwerking. Dit alles met ondersteuning van de laatste technologie. Dus toch met behulp van die ipads, smartphones de vervanging van gewone computers door pc s die op deze ontwikkeling zijn voorbereid. Verder is het nieuwe Officepakket het nieuwe intranet in aantocht. Dat zijn behoorlijke vooruitzicht, maar dit is 6

7 nog lang niet alles. Het Nieuwe Werk speelt op de achtergrond e gastrol voor de dkrichting die over de toekomstige huisvesting gaan. Verder vraagt Het Nieuwe Werk om e andere manier van leiding gev. Het aanstur zal e resultaatgericht karakter gaan krijg. Dat is wel zo logisch als de medewerkers van e team op diverse locaties aan het werk zijn. Dat zegt tevs weer iets over de manier van de onderlinge samwerking met elkaar. Dat zal vaker op afstand zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met collega s zak op te pakk terwijl ze allebei op verschillde kantor of rijksdist werkzaam zijn. Sterker nog, misschi kn ze elkaar niet es persoonlijk. Uiteraard zal de e werkstroom zich beter voor het nieuwe werk lat inpass dan de andere. `Dat alles is de esstie van Het Nieuwe Werk. Het gaat dus echt om iets wezlijk anders dan lekker op e terras of thuis op de slaapbank, met e ipad spel. ANPR-actie In zekere zin is Het Nieuwe Werk al geruime tijd, min of meer, op kleine schaal al gemegoed binn de dist. Er zijn voorbeeld te vind die er al sterk op lijk. Neem de ANPR-acties (Automatische Nummerplaat Registratie). Dat zijn controles die op diverse plaats in het land plaats-vind. Je kunt hierbij dk aan snelweg, eve-mt, parkeerterrein of woonwijk. Invorderaars, deurwaarders Douanemedewerkers gaan sam met medewerkers van de Politie /of de Koninklijke Marechaussee aan de slag. Tijds zo n actie controler zij op, onder andere, verbod goeder, nog te vorder aanslag illegaliteit. Met ige regelmaat zijn de resultat van zo n actie op de Beeldkrant in persbericht te lez. Wat is nu het bijzondere aan e ANPR-actie? Dat is de samwerking met andere overhed. Verder is de werktijd van de actie tijdsonafhankelijk, tminste, als je die afzet teg e gewone kantoordag van neg tot vijf. E zaterdagavond kan net zo goed e actieavond zijn. Om de controles zo goed vlot mogelijk uit te voer is ICT-ondersteuning e vereiste. Dk bijvoorbeeld aan ktekherkning het controler van te vorder aanslag. De medewerker staat ctraal weet waar met wie hij samwerkt. Vrijheid, blijheid? De ANPR-actie is natuurlijk van tevor gepland, de locatie staat vast het zal per organisatieonderdeel ook duidelijk zijn wie de deelnemers zijn. De tijd zal ler of e ANPR-actie in het klein als voorbeeld kan di voor grote samwerkingsproject in de toekomst. Natuurlijk is er altijd e momt van bezinning - wat gaat er goed wat kan er beter. Maar de spreekwoordelijke ingrediënt voor het werk in de toekomde tijd zijn in voldode mate aanwezig. Bondig Voor de NCF is Het Nieuwe Werk al e ingeburgerd fome. Weliswaar zijn er altijd collega s in het hoofdkantoor te Rotterdam aan het werk, veel gebeurt ook op diverse locaties in het land. De Bondig die je nu in de hand hebt is daar e prima voorbeeld van. Nadat het de redacteur is opgevall dat Het Nieuwe Werk e trding topic is, wordt tijds e redactievergadering in Rotterdam afgesprok dat er, voor de volgde uitgave van Bondig, e artikel over moet kom. Nadat voor deze andere artikel afsprak zijn gemaakt over de lgte van het verhaal de deadline, gaan de redacteur met hun opdracht op stap. Je zou de vergadering e momt van resultaatgerichte sturing kunn noem. In de trein op weg naar Enschede maakt de redacteur e eerste opzet van zijn verhaal probeert hij via het internet de bodigde documtatie te vind. De dag daarna maakt hij daar e artikel van. Tegelijkertijd heeft hij contact met de fotograaf in Groning om af te stemm welke foto s bij het artikel pass. Als de deadline in zicht komt, stur de redacteur de fotograaf het artikel foto s door naar de eindredacteur in Lewedorp. Hij redigeert het artikel biedt het voorlopige eindresultaat als kopij ter behandeling aan voor de komde redactievergadering. Nadat de redactieled de kopij hebb beoordeeld verzorgt de eindredacteur, in nauwe samwerking met de conceptfotograaf in Boxtel én de ontwerpstudio in Enschede, de opmaak vormgeving van de komde uitgave. Tslotte is de drukkerij in D Haag aan zet valt kort daarna het blad bij de led op de mat. B je als redactielid ook e globetrotter in eig land? Nee, gelukkig niet. Dankzij de digitale snelweg bleef het in dit geval bij twee reiz naar Rotterdam binn e periode van twee maand. En wie weet, word de redactievergadering ooit nog wel es geplande chat-sessies met de hoofdredacteur als operator! Arjan van der Stelt Uitgave 8 - juni

8 Column Peertjes hersspinsels prester nog ler, vandaar dat ik er niets van zeg. Ze houdt haar handtasje stevig voor haar buik, waarschijnlijk niet wetde dat tasjesdiev op dit uur van de dag nog op één oor ligg. Ze noem dat het Kunduz-akkoord, vervolgt ze. De jongeman die levloos op het bankje zit bijkomt van e kampiosfeest waaraan mig voetbalfanaat heeft deelgom, reageert niet. Overmatig drankgebruik heeft diepe spor in zijn gezicht getrokk. Hopelijk heeft hij ge verantwoordelijke baan. Er komt e btw-verhoging e nullijn voor ambtar, zegt ze. De man, nu toch igszins onder de indruk van al die sombere mededeling, lijkt wat te krimp onder al dat woordelijk geweld. Het is toch wat, reageert hij zorgelijk. De vrouw, nu zichtbaar op dreef aangemoedigd door die minimale respons vervolgt: Ook de AOW-leeftijd de hypotheekrteaftrek word bijgesteld er komt ook nog e vergroing van het belastingstelsel. Er valt e gadeloze stilte die alle wordt onderbrok door het gekwetter van e paar vogeltjes. Zij hebb dan ook ge kele boodschap aan welke bezuinigingsmaatregel dan ook. Peertje Deze dag wil ik, in het kader van de bezuiniging, gebruik mak van het opbaar vervoer - hoewel dat ook niet goedkoop is - maar je moet toch wat. De meeste kans van slag biedt in die omstandighed e opstapplaats waar buss stopp, zodat ik daar kan aanmonster. Dit is veelal ook e plek die s avonds laat vandal aantrekt met minder goede bedoeling. Lof voor dat slopersgilde, want zij hadd de voorafgaande avond flink hun best gedaan. Naast het overgeblev karkas zoek ik e plaats. Het is toch aller-verschrikkelijkst, zegt e man hij schopt wat glassplinters opzij. Hij heeft de zorgelijke uitstraling van iemand die onder e strak blauwe lucht toch nog wacht op e regbui teleurgesteld reageert als die niet komt. De vrouw, die aan komt lop, lijkt mij iemand die studeert voor prestatrice. Ze is zwaar opgedoft draagt opvallde kleding dat haar e pompeus uiterlijk verschaft. Zonder ige aankondiging vangt zij aan met e verslag van het NOS journaal dat die ochtd moet zijn uitgezond. Boodschap Bezuiniging nog es bezuiniging, begint ze. Het is e ongebruikelijke oping maar ze moet het Kampio En dan heb ik het nog niet es over de aantasting van het ontslagrecht. Onder het slak van e diepe zucht die van ver uit haar binnste leek te kom, zegt ze met e mateloze ergernis in haar stem: En dat hebb we allemaal te dank aan de slappe houding van de PVV. De gevtileerde ellde lijkt definitief te verschrompel tot e vormeloos hoopje nietszeggde woord als in de verte de streekbus nadert die ons naar de plaats van bestemming moet brg. Triomfantelijk zoek haar og nog heel ev naar e vorm van herkning onder haar toehoorders. De jongeman blijft echter laveloos zitt kijkt met lodderige og naar de plek waar nog steeds niets te zi valt de man tuurt radeloos naar de strak blauwe lucht op zoek naar dat e regwolkje. De restant van het ezijdig monoloog verdamp definitief in de rook van stinkde uitlaatgass als de autobus voor de halte tot stilstand komt als e gulzig monster sissd haar deur laat opgaan. E opgewekte chauffeur kijkt igszins afwachtd naar zijn toekomstige passagiers. De vrouw stapt als eerste naar binn, gedwee gevolgd door de man. Ook de jongeman komt nu steund overeind. Hij zucht nog es diep strijkt met e vermoeid gebaar door zijn haar mompelt: Als dit demissionaire kabinet ooit kampio wordt met deze bezuiniging dan ga ik niet naar dat feest, zelfs niet als de drank er gratis is. Hierin vindt hij in mij e medestander, want ik ga ook niet. 8

9 Onrust over conctratie werkzaamhed huisvesting Wat doet de NCF? Hoe gaat de Belastingdist om met de vormgeving van haar werkprocess in e krimpde overheid (het zogaamde conctratie -vraagstuk)? Over de dkrichting van de Belastingdist is al via Binding-mailbericht naar jullie gecommuniceerd. De distleiding verwacht in de zomermaand e voorgom besluit adviesaanvraag in te di bij de medezeggschap. Daarnaast speelt de taakstelling (politiek opdracht) de strakkere rijksbrede norm voor huisvesting (efficicyslag) e rol. De Ministerraad wil de rijkskantor bundel. Het is daarbij de bedoeling dat de departemt word teruggetrokk in eigdomspand. Wie bepaalt het huisvestingsplaatje? E stappplan. 1. De huisvestingsvisie van de Belastingdist wordt met de COR besprok. 2. De huisvestingsvisie van de Belastingdist wordt ingedid bij het ministerie van BZK. De Belastingdist houdt zich daarbij het recht voor om nog andere ws bij BZK in te di, mocht verandering bij de Belastingdist daar aanleiding toe gev (het zogaamde werkprocessconctratie dossier). 3. BZK stelt Masterplann op voor de huisvesting van de rijksdist binn alle provincies. 4. In deze Masterplann wordt ook reking gehoud met andere belang (dk aan bijvoorbeeld belang van andere rijksdist, provincies, gemet, landelijke politiek). 5. Vóór de zomer wordt met alle provincies gesprok. 6. De uiteindelijke definitieve keuze voor de rijkslocaties ligt bij BZK (dus niet bij de Belastingdist!). 7. De aanvankelijk twaalf rijkslocaties zijn inmiddels door de politiek uitgebreid naar 59 plaats. 8. In 2020 moet aan de gestelde norm zijn voldaan. Bij de bepaling van de huisvestingsbehoefte van de Belastingdist is niet de huidige werkwijze het uitgangspunt, maar hoe de werkprocess er in de toekomst uitzi. Wanneer zal er meer duidelijkheid zijn over de vestigingsplaats? De besluitvorming ligt dus niet bij de Belastingdist, maar bij BZK. Zij besliss uiteindelijk welke locaties word aangewez als rijksoverheidknooppunt. De verwachting is dat het plan van de Belastingdist binnkort bij BZK wordt ingedid. De Masterplann Uitgave 8 - juni

10 Angelique Kansouh Rijkoverheid van BZK kom gereed in Wel is het zo dat de discussie over de dkrichting inzake conctratie werkprocess (zeg maar organisatieontwikkeling) bij de Belastingdist, weer gevolg kunn hebb voor de huisvesting. Kortom: het is nog lastig om te bepal op welk momt er echt duidelijkheid kan word gegev. Het traject - het gaat om e proces van jar waarin geleidelijk kantor word afgestot - start dan na afronding besluitvorming BZK wordt geleidelijk doorgevoerd. Wat doet de NCF? De medezeggschap is betrokk bij de dkrichting waar bijvoorbeeld de Belastingdistregio s op termijn zich zoud kunn huisvest. Dit gebeurt voordat de Belastingdist haar plann over huisvesting gaat indi bij BZK. Wij als NCF zull bij de uiteindelijke beslissing ná de zomer goed kijk naar de personele gevolg voor jullie: zijn de locaties goed bereikbaar met opbaar vervoer, hoeveel medewerkers krijg te mak met langere reisafstand, wat wordt de maximale reistijd woon-werk, ga je wellicht ander werk do, hoe vindt compsatie van reistijd reisvergoeding plaats voor de langere reisafstand, voor hoe lang geldt die compsatie hoe voorkom we dat medewerkers meermal verplaatst word? Let op: het ligt dus wel in de lijn van verwachting dat er kantor zull gaan sluit maar de keuze is dus nog niet definitief. De NCF vindt het dan ook zeer onfatsolijk als medewerkers nu word voorgelicht alsof er wel al e definitieve keuze is gemaakt. De doelstelling van het kabinet is om richting 2020 te bespar op de huisvestingskost van de Rijksoverheid. In de regio D Haag zou dit gaan om e bedrag van ongeveer 56 miljo euro, in de rest van Nederland om circa 70 miljo euro. Uitgangspunt: 59 vestigingsplaats. De besparing die word gerealiseerd mog de dist zelf gebruik voor het invull van hun eig taakstelling. Hierbij heeft Peter Veld voor de Belastingdist aangegev liever minder st dan minder ms. Discussieer mee! Ambtelijk vakmanschap Net zoals elke werknemer wil je als ambtaar je werk zo goed mogelijk do. Maar als ambtaar werk je ook in e glaz huis. Je wordt steeds geacht te handel zoals e goed ambtaar betaamt. Ook moet jouw optred bijdrag aan het vertrouw in het gezag van de overheid. Zo word bijvoorbeeld op fora andere sociale media geregeld onwaarhed/onjuisthed verkondigd over overheidsbeleid. Ligt het nu op jouw pad als ambtaar om hier op in te grijp? Hoe ver reikt jouw professionele ruimte als ambtaar - dus als vertegwoordiger van de overheid - eiglijk? Dat zijn dilemma s waar je als ambtaar regelmatig mee te mak krijgt. Je moet verschillde belang waard teg elkaar afweg tegelijk binn de regels van de wet blijv. Doe mee meld je aan op Discussieer mee! Hoe doe je dat? En aan de hand van welke uitgangspunt? Anders gezegd: wat zijn de kernwaard voor ambtelijk vakmanschap? Het ministerie van BZK wil deze kernwaard in beeld brg begint daarover e debat op Gaat de publieke dist je aan het hart? Vind je ook dat jouw ambtelijk handel gebaseerd moet zijn op e aantal universele kernwaard? Welke zijn dat voor jou? Welke basisbeginsel vorm voor jou HET richtsnoer voor je werk? 10

11 Uitgesprok Heb jij j ook e uitg es prok m Mail d eze da ing? n n aa r redact c fn ed. n l v, r ve chre sch e ges terr ster h d hett gist eede keer. Ik ha o de twee voor u nu vo d t sttuk f di ijf chij I sch Ik a j s, dat iett zo nettje h ik:: nee, daat is nie ht a dacht a as og ees nal nd no ht ocht anoc k het van o n ik a toe maaar maar o oor t n vo t ostte os k sk e ei r d de om n plan s o ver het b os ijjk bo elij a el. Ik was nam s m ns n o veer me gg gg zegg k nieet ze magg ik ma e l el ele k n n kel n l nn v n de pla k de bedker va bij had ik n Daarb t. te aste e as g an bel e te ga keer ke erke kver e kv er -wer o -w oon hett wo he g el reege ttregel a maat n ed strede m om omstr e ez e d dez a veell over. Er is al k es war iet ki i nie a ht die dac bed toeb s to ies cattie ific ifi alifi k al kw n ditt je vaan tje a at mat d er het losliggde kelde over f dee NS, strruiike ief u ie cllus incl d, in nd land derrla ed h el Neder j a he ijn bijn n bi ev h ev chr sc gesc ge st is k krijg. Daaarrnaaas n Ik dk dat ze gelijk ne. eine trei an de tr op van loop eglo l eg oorr le n voo ez vrez D NS vr an.. De p an me pl mm domm do d ands l s unn drag aan s ku die op wegg is om bij te k m r di me neme ne rkne rk werk stt de we uist m jui om k o ijk ij elij hel ch laachel bela heet be le b tale ting be Belast. e er s realis n t kunne d t te n om di st last bela xttraa te be ns ex es og ee no e, n stt s ngst reg pbre opb go ingo s in st last la bela be u. n dus a al etal n bet nn unn ku ng te k ting a ti as elas om bel ft ef o r mij heeeft oo artrra jectkaart diee mijn baas vo j ar ein. De ja trei perr tr a d pe s an a st rtee af k rt ieef ko atie e at n rel f e Ik reiis zeellf verr k b, 42% belasting ove a r, tobberd die ik k magg daa,-. Ik 55,p oop oo rkoo rk verk sse ve sse loss ostt in de lo t kos a t, haf ch esch es nges ng aang aa t a at d e, i ti t a g ol voor de orgganisa w ardevo h is zo wa cht ch rich s ri st aast ggaa uit Maa lega le olle j col jn Mijn us.. Mi 0 dus , 485, n; 48 a ettal n betal an gaan ga g e t je ego sttreeel dat Nou n. werke n m da te kome rdam teerd otte n Rot oorr in n oo nt kant k ka ijk ij elij n el nd land h t la r aggd om op he ra evra h j is gev hi het t l zul e asting. Je r, wantt hijj betaaalt 52% bel ferd o fe H j is e bof ar.. Hi ar maar n ma dan h j da d hi eed u datt dee l, dus l, wel, we e dat je vervolgs doet j tijd ti s reis in ter ng teri este nvves ke inv nke flin verr ee fl g ve r ge weerk orr je w oo vo a je voor n, dat k, ke make ma eema m arr mee ma uwe Het Nieu n doe (H w rk te kunn w t we n g wa erweeg no n er O ond e. Om m em em me o t me s moe ro s ro uro s eu mett euro z k me n za e nogg ee no aatt p deezee manier gaa s. Op, 5 per maand kost 6,7 u 263 a hem dus Dat gaaat as. Da k as e st hij eerrstte kl ), rei ), k rk Werk We! k Leuk. t a geld opbrrg tr ks ook nog es extr raks stra i s st ie atie at ocat s oc ksl R jjk vaan Ri tiee van ti rati c nttra ce once e con om om om rg rg oorg dee voo teiit. obilite de mo o verlangd s zo e st di n e di i onz de in di di ov mt bov lamt la erla ver st st kost ko isko r is n de re van stt last la bela H t be He k verder gaaat reeiz. l igg e stuk will att je vrrijjwi rdat oord e voo nk nk dk n de verr na d o ve ed goed e s go e nogg wel e ultt er Je zul r pseer. mpe gheffing te kunne com b lastingh o de be n om l elle el stel n st aan gaa is r eis zull je exttra g, zu z gt E als je all ja ze En ingb ( n dus de belast nstt (e fswiins ijfs drij bedr g an van de be ostte ga ko n k t d t te zall da torr za to ecto ieere sec ulie i ul r ic I de paart In ting b po t op dee begro npos e extra kost e e er weeeer h t w zall he s, za f rs fe effe hef gh ingh in stin st last beela s, bela ns, ht)) bij ons cht ac acht drac a dr af h t nge zall he in e ndel h erha er n nd cao-o de t e. In u ti truc str c ns z k co za ekza ek roek ro /bro /b ak/b zak e tz e als e ves.. Ik zie het rd rd word wo onze n e binne d. O veral, ook o de r wor rwaaard oorw svoo dsv b id eree aarrbe er ater n lat k rek re spre geesp n gesp van p va erp er rwer rw derw nde e on ee kerr e ke zeke ze jke helijk d ze belach n de m aan k ntko o m te pgezet om opg rd w rd iees wo ies ctie ct ruct ru stru st onst me con imme er sllim ll ll zull s, zu st st di di van inttegriteitt. nz r nz n de gre n nne d well bin aaaard eraa ng - bijj ons uitter fing ffi ef ghef gh ingh in stin st last la bela be g ng. l sttin ng van de overdrachtsbela v rllaggin a de ve nsattie van pes mp n ter com w ns we ouwe ou trou oe is tr edoe le ged hele Ditt he Di Nederland moet dus de kd Ne W rk r eter. We verb kt te ve arkt mar i gm onin miingg in de won m romi orrsttro door m de do Ditt om Di s n Onze woning, die we in kocht, is t l. k t gaaan beeta marrkt ngm in onin n dee won van se va l is la mala a e ma m ar mb oomb oo tkoo o tk non on o geveer riss werd in die tijd on s lari t g. De sa d geste arde e in waar k er n hallf ke e e ie rie im dri ruim s ru els del dd midd mi inmi in n ht iin cht woon last van gebakk luch s gew n dus meiing ijn m e t naaar mij ef heef k t he rk rkt mark ma ngma n ng oni wo r D e woni g r. h ge eerr ho e kee wee tw twee uitllop heet ui heel eind aaan h e he n dat diee er ee noege errdee ik met geo teer tate sta c ns t tijjd co t te aats aa de laats de jz jz rijz d pri de n p n. kope s ko uis o nogg e hui ok k ook r ks ra stra stee st st minst nmin r n tm dere de inde jn kin jn mijn n mi n nne n kun ntt dan want uk, wa uk uk, Leuk s. Le is s je hett Allls k. A die me rak n di g inge ak met din vaak datt va d e da f Ik do hreef. chr uw sc euw nieu opni uk op k ditt stu d t ik lijj da e bli Ik b Ik n z ze koze ko geko errd ge erkeer e verke eën deeë che ide sc ggiis logi onlo a je er de on h al n ha dan s, da eest rlee rl ns doorl og es n no p laa pe jee slape htje ht acht na e nac at d m om p o l gel, r ge m attre jkee ma lijk heli ache n deeze bellac van ers va nker dk oep u, bede t. Ik ro uit. keellijjk ui kkel makk gema diingg er ge o d or woor wo beewo be an. et uw pllan d met e ns te do nogg ee k no ook oo d,, liid F-li FNCFE n NC Ee uerr eeu Breu e k Br Fr Fr Uitgave 8 - juni

Een blikvanger. Belastingdienst Groningen Pagina 10. Coffeeshops, cannabis en patsers. Marianne Wendt, vakbondsbestuurder. Rob Weijens, Ook NCF

Een blikvanger. Belastingdienst Groningen Pagina 10. Coffeeshops, cannabis en patsers. Marianne Wendt, vakbondsbestuurder. Rob Weijens, Ook NCF Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 14 - Juni 2013 PAG 20 Coffeeshops, cannabis en patsers INTERVIEW PAG 6 Marianne Wendt, vakbondsbestuurder sinds 1998 Een blikvanger Belastingdienst Groningen Pagina

Nadere informatie

We hebben visie nodig! Pagina. Cyberaanvallen op de overheid. Sandra Bunthof. Uitgave 15 - Augustus 2013. Magazine voor de leden van de NCF PAG 14

We hebben visie nodig! Pagina. Cyberaanvallen op de overheid. Sandra Bunthof. Uitgave 15 - Augustus 2013. Magazine voor de leden van de NCF PAG 14 Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 15 - Augustus 2013 PAG 14 Cyberaanvallen op de overheid We hebben visie nodig! Pagina 4 INTERVIEW PAG 6 Rachid Karkache, douanemedewerker, belangenbehartiger OOK

Nadere informatie

Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8. Een overzichtelijk leven. Negatieve energie is verloren energie.

Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8. Een overzichtelijk leven. Negatieve energie is verloren energie. Magazine voor de leden van de NCF Uitgave 6 - Maart 2012 Een overzichtelijk leven. PAG 5 Lage dekkingsgraad pensioenfonds zorgt voor onrust Pagina 8 INTERVIEW PAG 12 Negatieve energie is verloren energie.

Nadere informatie

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011 Magazine voor de leden van de NCF Tussenstand De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10 Uitgave 4 - Oktober 2011 PAG 14 Rinus is niet meer nodig, interview met Rinus Oudeman. PAG 4 Kaderdag Rijksvakbonden.

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Een nieuwe Werk en Zwangerschap app van de FNV P03 Inkomens dalen fors: klaar met loonmatiging P04 FNV KIEM MAGAZINE Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake JAARGANG 5 NUMMER 3 OKTOBER 2009 M A G A Z I N E Onderkennen e van grenzen e n is wezenlijke e randvoorwaarde Inzicht en overzicht geven, oplossingen aandragen Typisch een vraag voor, is rake formulering

Nadere informatie

KUNST & PODIUM. invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving.

KUNST & PODIUM. invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Vonnis Fonds Podium - kunsten maakt drama compleet P02 Het zit in mijn aard anders te willen zijn P07 KUNST & PODIUM Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave

Nadere informatie

MetaalKrant. Wat is er aan de hand met de pensioenen? Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief) Nr. 2, 2010. Metalektro en Metaal & Techniek

MetaalKrant. Wat is er aan de hand met de pensioenen? Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief) Nr. 2, 2010. Metalektro en Metaal & Techniek FNV Bondgenoten Metaal Colofon De Metaalkrant is een uitgave van de stichting FNV Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten, divisie Metaal. De Metaal krant verschijnt twee à drie keer per jaar Oplage: 100.000

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

CNV Groep Financiën Nr. 20 15 juli 2014 blad 1

CNV Groep Financiën Nr. 20 15 juli 2014 blad 1 Nr. 20 15 juli 2014 blad 1 Van de voorzitter Henk Akkerman Voorwoord Als voorzitter van het Landelijk Groepsbestuur Financiën mag ik al een aantal jaren u en de uwen een fijne zomervakantie toewensen.

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

december 2014 Special Vrijwilligers De waarde van verhalen uit de praktijk

december 2014 Special Vrijwilligers De waarde van verhalen uit de praktijk december 2014 Special Vrijwilligers De waarde van CNV-vrijwilligers verhalen uit de praktijk inhoud UITGELICHT Cor van der Plas: Mensen zijn vaak erg onhandig om elkaar te vinden 18 Nicolien van Diest-Solleveld:

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

Cupido op het werk. Wat gaan wij voor u doen in 2007? Interview met Alexander Rinnooy Kan Belastingservice geeft waar u recht op heeft

Cupido op het werk. Wat gaan wij voor u doen in 2007? Interview met Alexander Rinnooy Kan Belastingservice geeft waar u recht op heeft JA ARGANG 1 FEBRUARI 2007 NR 1 Cupido op het werk Wat gaan wij voor u doen in 2007? Interview met Alexander Rinnooy Kan Belastingservice geeft waar u recht op heeft Wat zijn uw goede voornemens voor 2007?

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie