VERKIEZINGSSPECIAL DE REDACTIE WENST U VEEL STERKTE! AGENDA: COLOFON:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSSPECIAL DE REDACTIE WENST U VEEL STERKTE! AGENDA: COLOFON:"

Transcriptie

1 De financiële situatie van de stad is zorgelijk. Het is hét onderwerp van de komende raadsperiode: wat versoberen we? er moet echt tempo worden gemaakt! - Bas Eenhoorn - Nothing is more expensive than a missed opportunity Meer ondernemers in de gemeenteraad Ondernemersfonds, daar wordt iedereen beter van De burgemeester zocht het hogerop - 19 Jaargang 22 I Nummer 3 I Maart 2014

2 VERKIEZINGSSPECIAL In dit eerste nummer nieuwe stijl van het IKV Magazine besteden we aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben alle dertien in Vlaardingen deelnemende partijen gevraagd om in maximaal 200 woorden hun visie op de ontwikkelingen van onze lokale economie te geven. Twaalf partijen hebben hieraan gehoor gegeven. Verder vroegen wij om een aantal speerpunten te benoemen. Deze hebben we in een overzicht bij elkaar gezet. Ook vroegen wij twee wethouders, Ruud de Vries en Ruud van Harten, terug te kijken naar hun werk van de afgelopen drie jaar en hadden we een gesprek met burgemeester ad interim Bas Eenhoorn. Hij staat natuurlijk boven de partijen, maar maakt wel deel uit van het politieke systeem en heeft natuurlijk een mening over de relatie politiek/bedrijfsleven. Wilt u nog meer weten? Het huidige college heeft haar rapport gepubliceerd onder de naam Collegeverantwoording Vlaardingen U kunt het vinden op de website van de gemeente Vlaardingen (www.vlaardingen.nl) Twijfelt u nog over uw keuze? De lokale stemwijzer kan u misschien ook nog van dienst zijn: stemwijzer.nl. En wilt u de lijsttrekkers aan de tand voelen, de gemeente organiseert op 17 maart het slotdebat in de Stadsgehoorzaal. DE REDACTIE WENST U VEEL STERKTE! COLOFON: IKV Magazine is een uitgave van de ondernemersvereniging IKV Ondernemend Vlaardingen REDACTIE: Sjaak van t Wout, Christel Kerklaan, Natascha Vons en Peter Joore FOTOGRAFIE: Jan Dulfer, Sjaak van t Wout, Peter Joore en Ben Smit EINDREDACTIE: Sjaak van t Wout VORMGEVING: Artbyte (Rob Poldervaart) DRUK: Drukkerij Stout KOPIJ: WEBMASTER: The Profs Creatieve Communicatie en Marketing ADV.-EXPLOITATIE: Ben Smit, COMMUNICATIE: Richard Steffers, AGENDA: MAANDAG 14 APRIL Broodje Politiek, discussie met lokale politici MAANDAG 12 MEI Ledenvergadering gevolgd door soos MAANDAG 16 JUNI Haringparty ZATERDAG 4 OKTOBER Open Bedrijvendag VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN TWITTER I twitter.com/ikvvlaardingen Het volgende nummer verschijnt op 24 juni Uiterste datum voor het inleveren van kopij: 11 juni U KOMT TOCH ZEKER OOK? In de digitale nieuwsbrief, die u maandelijks ontvangt, worden locatie en tijdstippen gemeld. 2 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

3 Tekst: Chris Oerlemans VAN DE VOORZITTER nothing is more expensive than a missed opportunity H. JACKSON BROWN, JR. De tien stellingen van de IKV staan overduidelijk scherp op het vizier van de Vlaardingse politici. Sinds de bekendmaking van de stellingen zijn veel politici hier direct op gaan acteren. Dit heeft tot gevolg dat enkele stellingen inmiddels al afgevinkt kunnen worden en we een eind op weg zijn om de andere stellingen gerealiseerd te krijgen. Nog voordat er dit jaar een stembiljet is ingevuld kunnen we constateren dat er in ieder geval al één campagne doeltreffend zijn werk heeft gedaan en dat is die van IKV Ondernemend Vlaardingen. Dat is niet alleen een overwinning voor de ondernemers, maar juist van de volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad. In de economische paragraaf van veel verkiezingsprogramma s van de Vlaardingse politieke partijen komen veel van de IKV stellingen terug. Tijdens het verkiezingsdebat op de februarisoos moest met een vergrootglas worden gespeurd naar dissidente meningen die werkelijk haaks staan op de wensenlijst van het Vlaardingse bedrijfsleven. Dit stemt het IKV bestuur hoopvol op een rappe verwezenlijking van alle stellingen met ieder nieuw college van B&W. Tegelijkertijd zijn veel ondernemers wel erg bezorgd over de uitkomst van grotere strategische keuzes die een nieuw college zal moeten maken over zaken die (nog) niet in de 10 stellingen staan. DUURZAAM MAATSCHAPPELIJK PROFIJT Keuzes die grote invloed hebben op de verdere economische ontwikkeling van Vlaardingen in de breedste zin des woords. De één of twee kansen die zich op dit moment voordoen om een campus te vormen in samenwerking met onderzoeks-, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, moeten meer dan ruim baan krijgen en aanleiding geven om alle bestaande plannen voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling aan te passen om het duurzame maatschappelijk profijt hiervan voor Vlaardingen maximaal uit te nutten. Denk daarbij aan de kansen die dit biedt voor extra werkgelegenheid, extra opleidings- en stageplaatsen, aantrekking op hogeropgeleiden, kansen voor revitalisering van de binnenstad en extra omzet voor de Vlaardingse winkeliers; de vruchten van het vaak gezochte samenspel tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Welk weldenkend mens is hier nou tegen? IKV MAGAZINE VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR Vanaf dit jaar verschijnt IKV Magazine vier keer in plaats van zes keer per jaar. De digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks en heeft meer inhoud gekregen. Verder ontvangt u een week vóór de maandelijkse soos nog een overzicht van de activiteiten van de vereniging. De opzet van het Magazine blijft gelijk: de leden en andere publieksgroepen informeren over het reilen en zeilen van de lokale ondernemers. Maar we voegen er iets aan toe. In ieder nummer diepen we een bepaald thema nader uit. Dit keer is dat de politiek, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De volgende nummers behandelen we thema s als (onder voorbehoud): Ambitie, Duurzaamheid/Open Bedrijvendag, verenigingsontwikkelingen. De naam hebben we veranderd in IKV Magazine, omdat die mooi aansluit bij de ambities van de vereniging en de inhoud goed weergeeft. DE REDACTIE WENST U VEEL LEESPLEZIER! De kracht van onafhankelijk advies Fransenstraat 4b, Vlaardingen Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 3

4 Verkiezingsspecial LIJSTTREKKERS BELOVEN VEEL GOEDS Minder regelgeving en de bestaande soepeler toepassen, is in het algemeen de mening van de partijen die volgende week kandidaat zijn voor een plaats in de Vlaardingse gemeenteraad. Ook is iedereen er van overtuigd dat er meer door de gemeente in eigen stad kan worden besteed. Nu is dat nog ruim 21% van alle inkopen. De zondagsluiting van de winkels stuit alleen nog op principieel bezwaar bij de CU/SGP en de SP; alle overige kandidaat-raadsleden pleiten voor het in meer of mindere mate vrijgeven van deze maatregel. Er zijn bij de komende gemeenteraadsvergadering 13 partijen die een aantal raadszetels willen bezetten. Tijdens de discussies, die door de lijsttrekkers werden gevoerd bij het politiek debat dat de IKV Ondernemend Vlaardingen organiseerde in het Delta Hotel, kwamen zij alle aan bod. De hoeveelheid aan partijen dwong de organisatie tot korte statements van de politici. De leiding werd namens onze vereniging stevig in handen gehouden door Susan van der Steen. Na de verkiezingen van 19 maart, wordt op 14 april een Broodje Politiek georganiseerd. Dan kunnen de leden van IKV Ondernemend Vlaardingen de pas gekozen raadsleden opnieuw aan de tand voelen. Versterk de IKV werf n lid! 50 JAAR Autoservice Eigenraam van Beethovensingel 124,Vlaardingen. (010) GROOT IN PEUGEOT. U VINDT ONS OOK IN SCHIEDAM EN NAALDWIJK 4 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

5 Tekst: Sjaak van t Wout Verkiezingsspecial - Burgemeester Bas Eenhoorn MEER ONDERNEMERS IN DE GEMEENTERAAD Bas Eenhoorn is sinds 1 januari 2014 waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Hij heeft ruime ervaring in zowel het openbaar bestuur als in het bedrijfsleven. Al op zijn 29e was hij burgemeester van Schiermonnikoog. Dat bleef hij zeven jaar waarna hij dertien jaar burgervader was in Voorburg. Hij vervolgde zijn carrière als partner bij Moret Ernst en Young en later bij Cap Gemini. In 2007 werd hem gevraagd om de nieuwe gemeente Lansingerland te besturen. Daarna volgden nog Kaag & Brasem en Alphen aan den Rijn. Naast zijn hoofdtaak vervult en vervulde hij diverse functies en voorzitterschappen bij werkgroepen, organisaties en instanties. Ook is hij adviseur voor diverse gemeenten op gebied van openbaar bestuur. Wilt u alles van Bas Eenhoorn weten? Kijk op meer duidelijkheid komen. Ook zou het college wat meer naar de raadsleden moeten luisteren. Politiek is kiezen, maar dan moet de gemeenteraad ook keuzes voorgelegd krijgen. Goed overleg tussen alle partijen is hard nodig. De financiële situatie van de stad is zorgelijk. Het is hét onderwerp van de komende raadsperiode: wat versoberen we? Er moet echt tempo worden gemaakt! Goed zaken doen betekent ook de beschikbaarheid van voorzieningen. Winkels, sportvoorzieningen en recreatiemogelijkheden bepalen mede de aantrekkelijkheid van de stad. Ik ben onder de indruk van de jongerenvoorzieningen in deze stad, zoals de Kroepoekfabriek. Ook de Broekpolder, als vierde segment van de stad, is geweldig en noodzakelijk. Met meer dan 25 jaar ervaring als burgemeester in diverse gemeenten is Bas Eenhoorn een autoriteit. Omdat hij ook ondernemer is geweest, kent hij als geen ander de verschillen en overeenkomsten. Ondernemers vinden politici en ambtenaren traag en onbetrouwbaar. Andersom vinden politici ondernemers vaak zakkenvullers en ook onbetrouwbaar!, zegt Eenhoorn. Eén van zijn taken is het bij elkaar brengen van partijen. Meer ondernemers in de gemeenteraad zou het wederzijds begrip verbeteren, meent hij. Binnen de Vlaardingse gemeenteraad trof hij bij zijn aantreden een gespannen sfeer. Er werd niet open gedebatteerd. Er moet Zijn eigen rol in de politiek is beperkt. Luisteren, aanjagen, contacten leggen, dat zijn zijn mogelijkheden. De wethouder is en blijft het aanspreekpunt. Maar soms kun je in de wandelgangen hier en daar een zetje geven om ondernemers wat meer ruimte te geven zonder te handelen in strijd met de wetgeving. Vlaardingen is een stad met een enorme dynamiek. Een stad waar het goed en snel zaken doen is. Dát wil ik uitdragen. Om dat te bereiken moeten we nog flink aan de slag. Het risico een klein beetje verleggen naar de ondernemer in plaats van ontwikkelingen tegenhouden. En de bedrijventerreinen verbeteren. Als ik daar nu rondloop, krijg ik daar geen goed gevoel bij. Van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie heeft hij nog geen compleet beeld. Ik heb met veel ambtenaren gesproken en merk dat er veel vakmanschap en motivatie is. Maar waar het om gaat is: wat kost het en wat komt er uit? De organisatie is bezig met enorme veranderingen. Minder geld, minder mensen, meer taken en verantwoordelijkheden. Maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening. professionele dienstverlening en prettig zaken doen Groen, Beheer en Post Verpakken, Montage en Grafimedia Arbeidsontwikkeling en Detacheren George Stephensonweg KJ Vlaardingen - T F E Bedrijfsnieuws? Stuur het in! Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 5

6 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PARTIJ VAN DE ARBEID ECONOMISCHE ONTWIKKELING HOGE PRIORITEIT De PvdA heeft zich de afgelopen periode ingespannen om van Vlaardingen een goede werk- en woonstad te maken en wil daar onverkort mee doorgaan. Het Actieplan Wonen wordt zeer succesvol uitgevoerd en is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van een kansrijke economische ontwikkeling. En andersom geldt dat ook! We hebben fors geïnvesteerd in de infrastructuur voor de Rivierzone (40 meuro in 4 jaar). De binnenstad wordt flink opgewaardeerd; denk aan Veerplein e.o., het bioscopencomplex, de revitalisering van de Hoogstraat, de facilitering van de nieuwe V&D, het nieuwe stadhuis. In de wijken zijn goede stappen gezet met de vernieuwing van het Westplein, het nieuwe winkelcentrum het Hogendorpkwartier en de renovatie van de Holiërhoek. En het proces van revitalisering van Groot Vettenoord en Vergulde Hand is begonnen. Maar er is nog veel meer te doen! De PvdA-Vlaardingen ziet volop kansen om het economisch- en het woonklimaat van de stad nog sterk te verbeteren en zal zich daar voluit voor inzetten. SPEERPUNTEN - PARTIJ VAN DE ARBEID: - meer oriënteren op en gebruik maken van de groei van de Rotterdamse haven - gemeentelijke dienstverlening: snel, effectief en proactief handelen, goede informatie verstrekken, afspraken nakomen - (de omvang van) regelgeving kritisch beoordelen: alleen regels handhaven die nodig - nieuw aanbestedingsregiem opstellen dat niet concurretie-beperkend is, waarbij (lokale/waterweg) bedrijven die structureel investeren in de Vlaardingse samenleving sneller in aanmerking komen voor een opdracht - zware inzet op verbetering van de relatie onderwijsarbeidsmarkt - streng handhaven op parkeeroverlast op de openbare weg van bedrijventerreinen. s Nachts parkeren aan strikte regels - revitalisering van de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en Vergulde Hand voortzetten en starten met de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Vergulde Hand West - uitbreiden van het aantal koopzondagen, onder de voor waarde dat dit gebeurt in goed overleg met alle ondernemers/winkeliers en de bewoners (van de binnenstad) - zware inzet op verbetering van de relatie onderwijsarbeidsmarkt - blijven investeren in de infrastructuur van met name de Rivierzone: aanleg van de spoortunnel Marathonweg, verbetering van de ontsluiting van het Vijfsluizenknooppunt en goede permanente oplossing voor het Sluisplein, die rekening houdt met alle belangen - de gemeente faciliteert bedrijven die werken aan verduurzaming van hun gebouwen en productie- en logistieke processen. (bv. financieel, via toegepaste regelgeving en aanbestedingen) VV2000/LEEFBAAR VLAARDINGEN VLAARDINGEN, HET MAGNETISCHE HART VAN DE REGIO VV2000/Leefbaar Vlaardingen staat voor een volwassen economisch beleid. De eerste stappen hier toe zijn in de afgelopen vier jaar gezet. De diverse nieuwe beleidsnota`s zoals Actieplan Economie, Citymarketing en de detailhandelsnota, zijn hier een belangrijk onderdeel van. Hoewel wij deze beleidsnota`s onderschrijven vinden wij dat hierin een eenduidige visie ontbreekt. Waar willen we, ondernemers, inwoners, bezoekers en het gemeentebestuur samen staan in 2030? Want pas wanneer we weten waar we naartoe willen, kunnen we gericht gaan werken om dat ook daadwerkelijk te bereiken. VV2000/leefbaar Vlaardingen vindt dat Vlaardingen veel potentie heeft maar deze positie niet benut. Wij zien Vlaardingen in 2030 met een uitstekend ondernemersklimaat, een goede bereikbaarheid, goed onderhouden bedrijventerreinen, een florerende technische school, gezellige horeca en een solide winkelbestand. Dit creëert een magnetische werking op ondernemers, consumenten en bewoners. Het Vlaardingen van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, daar wil een ondernemer zich vestigen en daar wil een bezoeker graag komen. SPEERPUNTEN - VV2000/LEEFBAAR VLAARDINGEN: - stimuleren van lokale arbeidsmarkt (aanbesteding, inkoop en re-integratie) - minder bureaucratie, meer service - lokale zzp`ers kunnen als groep inschrijven op aanbestedingen van de gemeente - vrije zondags openingsstelling (zonder extra leges kosten) - afschaffen welstandscommissie bedrijventerreinen - keurmerk veilig ondernemen invoeren 6 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

7 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen actualiseer de stadsvisie - actualiseer, digitaliseer en globaliseer bestemmingsplannen (balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid) - transparante gemeentelijke belastingen zonder stijgingen - actualiseer het verkeer- en vervoerplan Vlaardingen - herinvoering gratis parkeren tot 16:00 uur - op- en afritten Blankenburgtracé (Maassluisedijk) - gebruik regionale, landelijke en Europese subsidies - ontwikkeling duurzame bedrijventerreinen - stimuleren van gezamenlijk duurzaam inkopen de gemeente - verregaande samenwerking met (buur-)gemeenten - beleid uitgevoerd en bewaakt door een integer stadsbestuur en ambtenarenorganisatie - snel besluiten tot en uitvoeren van een integraal verkeerscirculatieplan, inclusief herijken Sluisplein - inzetten op oren bij de Blankenburgtunnel - snelle verbetering van de Marathonweg - i.o.m. het bedrijfsleven bevorderen duurzaam ondernemen - de gemeente stelt geen boven wettelijke eisen - bodemverontreiniging voorkomen door preventie; aanpak van vervuilde terreinen VVD GEEF ONDERNEMERS DE RUIMTE Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. De kurk waar onze stad op drijft. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De gemeente moet volgens de VVD dan ook worden gekenmerkt door openheid en dienstbaarheid.de VVD blijft zich daarom ook inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers en schrappen van overbodige regels. SPEERPUNTEN VVD: - afschaffen van overbodige regelgeving - faciliteren van recreatie en toerisme - meer (K)open op zondag naar eigen inzicht van de ondernemer - inzetten op een bruisender en levendiger Vlaardingen, een stad waar het prettig en aantrekkelijk is om te vertoeven - bedrijventerreinen tijdig revitaliseren of herstructureren - parkmanagement en cameratoezicht op bestaande en nieuwe bedrijfsterreinen /winkelcentra stimuleren - relatie met het bedrijfsleven gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid en respect - gemeentelijk beleid richten op het scheppen van optimale kansen voor de Vlaardingse ondernemers: minder regels en vergunningen - lokale overheid is vooral regisseur maar niet in alles. Initiatieven kunnen zonder bemoeienis en betutteling van CDA SPEERPUNT ONDERNEMEND VLAARDINGEN Mijn naam is Marnix Alderliesten, bloemist in het stadshart. Graag wil ik me voor het CDA als gemeenteraadslid voor de stad inzetten. Ondernemers hebben goede ideeën en initiatieven. We hebben dan ook goed naar hen geluisterd bij het samenstellen van ons programma. Ik ga er graag voor. En ik geloof in samenwerken. Gebruik maken van elkaars talenten. Ik zal me als raadslid inzetten voor ondernemend Vlaardingen. SPEERPUNTEN CDA: - korte procedures, goedkopere vergunningen - stadskantoor s avonds open - bedrijfsterreinen verder moderniseren en veiliger - lokale ondernemers voorrang geven bij gemeentelijke opdrachten en aanbestedingen - Actieplan Winkels Stadshart, te ontwikkelen door ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samen - horeca, detailhandel, bewoners, gemeente en andere betrokkenen maken samen een aanpak om het centrum aantrekkelijker te maken - meer winkelvariatie, geen leegstand, goede bereikbaarheid - bedrijfsterreinen verder moderniseren en veiliger - korte procedures, goedkopere vergunningen. - lokale ondernemers vragen om voorrang aanbestedingen. - geen speerpunten opgegeven - geen speerpunten opgegeven Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 7

8 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 GROEN LINKS DUURZAME ECONOMIE Een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks is een duurzame economie met zo min mogelijk aantasting van het woonen leefmilieu en zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de Vlaardingse burgers. GroenLinks vindt dat de Vlaardingse bedrijventerreinen nodig gerenoveerd en onderhouden moeten worden en dat de gemeente en ondernemers gezamenlijk daarvoor verantwoordelijk zijn. De bedrijventerreinen maken net als de Vlaardingse woonwijken deel uit van Vlaardingen en nemen geen uitzonderingspositie in. Daar hoort ook handhaving bij. De gemeente Vlaardingen houdt intensief contact met de Vlaardingse ondernemers en faciliteert daar waar mogelijkheden zijn. Bij vestiging van bedrijven welke voldoen aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden zal de gemeente alle mogelijke medewerking verlenen. Snel en adequaat worden de formaliteiten afgehandeld. GroenLinks vindt dat ondernemers, burgers en overheid gezamenlijk de stad maken, ieder heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. SPEERPUNTEN - GROEN LINKS: -- schone bedrijven krijgen voorrang bij vestiging - ondernemers gaan niet alleen meer zaken doen met de gemeente, maar vooral ook met elkaar - versnelde en duurzame aanpak van achterstallig onderhoud op bedrijventerreinen: schoon, heel en veilig; - stimuleren van energiebesparende maatregelen in het bedrijfsleven - overheid en ondernemers bieden alle scholieren een stageplaats aan - de gemeente maakt afspraken met bedrijven waarmee zij zaken doen over banen voor mensen met een arbeidsbeperking en jongeren - kleinschalig ondernemerschap stimuleren en mogelijk maken - geen speerpunten opgegeven - stimuleren energiebesparende maatregelen in bedrijfsleven - schone bedrijven krijgen voorrang bij vestiging van hun bedrijf - het zoveel mogelijk sluitend maken van kringlopen; cradle to cradle SP: GEEN GROTE KOOPSCHUREN Vlaardingen is van oudsher een ondernemersstad. Dankzij deze ondernemers staat Vlaardingen bekend om zijn haringvisserij maar ook een multinational als Unilever is al jaren aan onze stad verbonden. Als SP vinden wij het belangrijk dat er ruimte blijft om te ondernemen, niet alleen voor de grote ondernemingen maar ook voor de kleine MKB-ers. De komende jaren zullen we samen met de ondernemers, al dan niet aangesloten bij de diverse ondernemersverenigingen, in gesprek blijven om aan het actieplan Economie verdere uitvoering te geven. Belangrijke thema s die daarbij spelen zijn momenteel de infrastructuur rond Vlaardingen (Sluisplein en Marathonweg) en het opknappen van de oude bedrijventerreinen. Er moet meer winkelend publiek naar het centrum getrokken worden. Om dit te realiseren zullen we opnieuw kijken naar het parkeerbeleid in en om het centrum. Meer koopzondagen heeft geen enkele toegevoegde waarde gezien het geringe aantal bezoekers dat nu op de koopzondag naar het centrum komt. Wij zijn en blijven dan ook voorstander van de huidige regeling van 12 koopzondagen per jaar. Om het MKB in de stad te beschermen zijn wij tegen grote detailhandelscentra op bijvoorbeeld het Vijfsluizenterrein. Vestiging van dergelijke grote koopschuren trekken het winkelend publiek uit het centrum met alle gevolgen van dien. SPEERPUNTEN - SP: - samen met de Economische Adviesraad van Vlaardingen en de IKV een platform opzetten tussen bedrijven en gemeente waarbij vraag en aanbod onder de aandacht gebracht wordt - de 12 koopzondagen per jaar behouden met uitzondering van bouwmarkten, tuincentra en woonboulevard, die vaker open mogen zijn - geen speerpunten opgegeven - Westhavenkade in overleg met de aanwezige (horeca)onder nemers alleen voor autoverkeer afsluiten op de momenten dat veel bezoek wordt verwacht, zoals bij stralend mooi weer, in de weekenden en tijdens festiviteiten. Op alle andere momenten gelden de verkeersregels van een woonerf - geen speerpunten opgegeven 8 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

9 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 D66 EINDHOVEN AAN DE MAAS De mogelijke terugkeer van de grootschalige maakindustrie, de technologische ontwikkelingen in het algemeen en de ontwikkelingen m.b.t. voeding, water- en procesindustrie in deze regio in het bijzonder zullen een nieuwe economische orde scheppen waarin grote en kleine bedrijven in wisselende combinaties samenwerken. Het Vlaardingse bedrijfsleven gaat hier de komende tientallen jaren van profiteren door samenwerking van bestaande en nieuwe ondernemers, researchlabs, innovatie- en onderwijspartners. D66 Vlaardingen wil verder gaan met de (nu nog) conceptplannen voor een campus in de Rivierzone á la de Hightech Campus Eindhoven. Hierbij moet u denken aan het gebied van Vijfsluizen tot aan het Blankenburgtracé. In de kern, de eerste cirkel van de campus wordt, naar Eindhovens model, research en development gedaan. Wanneer ideeën daar tot een nieuw product leiden, vindt de productie daarvan plaats in een tweede cirkel: de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in Vlaardingen of de regio. Randvoorwaarden voor deze ontwikkelingen zijn een actief bedrijfsleven, een goede infrastructuur, goed opgeleid personeel en investeringen in publiek-private samenwerking. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente hierin de rol van regisseur blijft pakken door het samenbrengen van partijen en het zorgdragen voor de co-financiering (samen met andere overheden), soepele vergunningverlening en het aanleggen van voorzieningen. SPEERPUNTEN - D66: - vier jaar politieke stabiliteit gericht op samenwerking - verhogen van de lokale gemeentelijke bestedingen in combinatie met social return - zorgen voor goedgeschoold personeel waar het bedrijfsleven om vraagt: Technetkring NWN en campusvorming - kritisch kijken naar woningbouwplannen in Rivierzone - doorgaan met de investeringen van 5,6 meuro in de revitalisering van Groot Vettenoord en Vergulde Hand - doorgaan met KVO s en handhavingacties - geen huisvesting voor MOE-landers op bedrijventerreinen - doorgaan met revitaliseren winkelcentra Stadshart en de Loper Zuid - rol in de regio pakken: Metropoolregio, Rotterdam Partners en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel - uitrollen van het met IKV afgesproken ondernemerstevredenheidsonderzoek - doorgaan met accountmanagement - blijven strijden voor oortjes aan de Blankenburgtunnel - Sluisplein zonder stoplichten - ondertunneling Marathonweg - verkeerscirculatieplan Vlaardingen Centrum (Oosthavenkade tweerichting; Centrumring, Bereikbaarheid Parkeergarages) - aantrekken nieuwe Cleantechbedrijven, bestaande bedrijven stimuleren dit gebied op te pakken - stimuleren van de circulaire economie - starten nieuw lokaal energiebedrijf - duurzaamheid is de nieuwe norm in alles wat we doen CHRISTENUNIE/SGP SAMEN VERDER VOOR VLAARDINGEN! Vlaardingen wordt het dynamische centrum van de regio. Er wordt een klimaat gecreëerd, waarin iedereen meedoet en zijn talenten inzet voor de Vlaardingse economie en samenleving. Waar de krachten zijn gebundeld en bedrijfsleven, instellingen en gemeente SAMEN erin slagen de welvaart en het welzijn te vergroten. Ondernemerschap en innovatie geven Vlaardingen een belangrijk concurrentievoordeel. Kortom, Vlaardingen staat bekend als gastvrije gemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De ChristenUnie/SGP zal zich inzetten om een gunstig vestigingsklimaat te scheppen voor nieuwe en bestaande ondernemingen/bedrijven/winkeliers om de functie van Vlaardingen als werkstad te versterken en verder uit te bouwen. Een sterke lokale economie is namelijk essentieel voor een gezonde ontwikkeling van de stad en zorgt voor een belangrijke mate voor welvaart/welzijn voor de inwoners van Vlaardingen. Het vernieuwend vermogen van de Vlaardingse economie wordt in sterke mate gedragen door de samenwerking tussen bedrijven onderling en met de gemeente en haar bestuur. SPEERPUNTEN - CHRISTENUNIE/SGP: - Vlaardingen heeft een digitaal loket voor informatie over vestigingsmogelijkheden voor (nieuwe) bedrijven, werkgelegenheid, financierings- en scholingsmogelijkheden en vergunningen. - de dienstverlening aan inwoners en ondernemers moet kwalitatief goed, snel, correct, klantgericht en met zorg worden uitgevoerd - voor ZZP-ers worden de mogelijkheden op het gebied van gezamenlijke huisvesting bekeken en eventueel ondersteund Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 9

10 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 [VERVOLG] SPEERPUNTEN - CHRISTENUNIE/SGP: [VERVOLG] - bij gemeentelijke inkooptrajecten moet waar mogelijk aan de lokale ondernemers de kans worden geboden om de opdracht te verkrijgen - voldoende gratis parkeergelegenheid tot uur s ochtends en vanaf uur s avonds - versterking van de bestaande (historische) binnenstad, Hoogstraat, bedrijfsterreinen en wijkwinkelcentra - geen nieuwe, grote winkellocaties aan de randen van de stad - verbetering van de bestaande bedrijfsterreinen: snelle realisatie van nieuwe bouwlocaties en herstructurering van de oudere - stevige aanpak van overlast, consequente handhaving van afgesproken regels en voldoende openbare verlichting in winkelcentra en op bedrijfsterreinen - samen met ondernemers problemen aanpakken en oplossen - administratieve lasten voor ondernemers verminderen, geen onnodige formulieren - actief streven naar de vestiging van een MBO/HBOinstelling en bevorderen goede samenwerking tussen scholen en werkgevers met als doel de opleiding en werkgelegenheid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen - vanuit principiële en sociale overwegingen geen uitbreiding van het aantal koopzondagen. De huidige 12 koopzondagen zijn in Vlaardingen geen groot succes - goede bereikbaarheid van bedrijfsterreinen en het centrum - bestaande Juliana(fiets)burg over de haven ook geschikt maken voor autoverkeer, zodat ook bij toekomstige woningbouw en de lightrailverbinding een goede doorstroming van het Sluisplein verzekerd is - geen afsluiting van de Oude Havenbrug, het Liesveldviaduct en de Westhavenkade - de tunnel onder het spoor bij de Marathonweg moet worden aangelegd - goed gereguleerd goederenvervoer. Om vracht- en bestelauto s niet doelloos door de stad te laten rond rijden moeten logistieke routes/parkeerplekken worden ingericht en slimme venstertijden worden gehanteerd, zodat geldt: soepel de stad in en snel er weer uit - meer gebruik maken van de bestaande havens en uitbreiding van het openbaar vervoernet, zodat meer vervoer over water plaatsvindt en de bedrijfsterreinen goed bereikbaar zijn voor werknemers en klanten - verkeerscirculatieplan Vlaardingen Centrum (Oosthavenkade tweerichting; Centrumring, Bereikbaarheid Parkeergarages) - zeer streng toezicht op activiteiten van (zware) chemische bedrijven - stimuleren duurzame initiatieven om te komen tot een verminderde uitstoot van CO 2 - bij het inkopen van de gemeente niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar de omstandigheden van de mensen die het product maken, het produceren en verwerken van het product zelf - de gemeente en de ondernemers hebben samen blijvende aandacht voor het schoonhouden en tijdig legen van (afval)containers STADSBELANGEN LUISTEREN NAAR SIGNALEN Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) is een onafhankelijke politieke partij die in 1997 is opgericht met als doel de betrokkenheid van de inwoners van Vlaardingen bij het bestuur van hun gemeente te verbeteren. Sinds 1998 is Stadsbelangen vertegenwoordigd in de gemeenteraad, op dit moment met twee zetels. Uiteraard vindt Stadsbelangen dat ondernemers een belangrijke rol vervullen binnen de Vlaardingse economie. Werk en werkgelegenheid zijn belangrijk voor Vlaardingen, dus een goede economische afdeling binnen de gemeente is noodzakelijk. Stadsbelangen ijvert al jaren voor een goed ondernemersklimaat. Een goede feitelijke voorlichting en informatie van overheidswege is daarbij vereist. Een goede economische visie is onmisbaar. Het ligt voor de hand om naar de signalen uit het bedrijfsleven te luisteren en daar tijdig wat mee te doen en daarmee geen jaren te wachten. De gemeente Vlaardingen en IKV dienen op tal van terreinen samen te werken, zoals op het gebied van de economische ontwikkeling, wijk- en gebiedsontwikkeling, mobiliteit, city marketing en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. SPEERPUNTEN - STADSBELANGEN: - volledige vrijgave van de koopzondagen; ondernemers moeten zelf een afweging kunnen maken over openstelling - binnen de regelgeving voorkeur geven bij aanbestedingen, op transparante en controleerbare wijze, aan (lokale) leveranciers die op sociaalmaatschappelijk vlak een duurzame structurele bijdrage leveren aan de gemeente Vlaardingen - terugbrengen van de eindtijd voor betaald parkeren naar uur - bewerkstelligen van een goede bereikbaarheid tussen de wijken onderling en binnen de wijk, zowel met de fiets, het openbaar vervoer en de auto 10 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

11 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen snelle uitvoering van de plannen voor de versterking van de winkelgebieden in het centrum - het industriegebied rondom de Koningin Wilhelminahaven moet zo worden ontwikkeld dat de bestaande bedrijven en een eventuele woningbouw elkaar niet in de weg zitten of verdringen - een structurele oplossing voor de parkeeroverlast van vrachtwagens op alle bedrijfsterreinen in Vlaardingen - volgen van de ontwikkelingen rondom alle winkelgebieden buiten het centrum en daar waar nodig snel actie ondernemen - Stadsbelangen was geen voorstander van het ondernemersfonds via de OZB-heffing. Nu het er toch is moet bekeken worden of de opbrengsten kunnen worden aangewend voor het goedkoper of gratis maken van parkeren in de binnenstad - dienstverlening aan ondernemers nog meer verbeteren, cultureel ondernemerschap stimuleren - de binnenstad moet goed bereikbaar blijven, dus geen afsluitingen van wegen - bestaande afsluitingen en reconstructies (o.a. Westhavenplaats/-kade) moeten worden herzien - een optimale bereikbaarheid over de weg, het water en het spoor van ieder bedrijfsterrein - niet toelaten van (extra) vrachtverkeer op de bestaande wegen (in het bijzonder Marathonweg en Burgemeester Pruissingel) naar bedrijventerreinen - milieuvriendelijk vervoer wordt gestimuleerd - handhaving van de milieuregels is belangrijk - actieve voorlichting en informatie naar bedrijfsleven/burgers - kosten voor het schoonmaken en opruimen van zwerfvuil, autowrakken, graffiti en wildplakken verhalen op de vervuiler TROTS VLAARDINGEN BETER AUTOBLIJ DAN AUTOVRIJ De visie van Trots op Vlaardingen is een bereikbare stad. Het vele geld dat het wagenpark opbrengt via rijksbelastingen wordt op Vlaardings niveau uitgegeven aan belemmerende verkeersmaatregelen. Het Sluisplein en de autoluwe Westhavenkade zijn uiterst pijnlijke voorbeelden van hoe het niet moet. Alle ruimte aan ondernemers en hun klanten, volgens het motto: beter autoblij dan autovrij. Trots zet zwaar in om de lokale economie snel te verbeteren. Het is de hoogste tijd om de recessie een schop onder zijn kont te geven. Na zes jaar bestuurslid van de IKV te zijn geweest is de lijsttrekker in 2010 de Gemeenteraad in gegaan om ook de ervaring van ondernemers door te laten klinken in de politiek. Dat blijft nodig. SPEERPUNTEN - TROTS VLAARDINGEN: - werken aan beter contact tussen ondernemers (IKV) en de gemeenteraad (politieke partijen) - scherpe focus op wensen midden en kleinbedrijf - vrijgeven koopzondagen voor alle winkels - vrijgeven koopzondagen voor alle winkels - een rondje Oosthavenkade en Westhavenkade per auto direct weer mogelijk maken - het Sluisplein als knooppunt blijft een permanent goede doorstroming houden - nieuw actueel verkeerscirculatieplan - meer straatparkeerplaatsen ten behoeve van kort parkeren - duurzaam is de standaard - geen verdere beperkende maatregelen ALGEMEEN OUDEREN VERBOND ONDERNEMEND VLAARDINGEN! Tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd in de cultuur- en sportsector en de sociale structuur in Vlaardingen wordt versterkt met enorme investeringen onder Actieplan Wonen. Onevenredig is hierin het belang van een sterke lokale economie meegewogen. Investeringen in bereikbaarheid en revitalisering bedrijfsterreinen kwamen zelfs onder druk. Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) vindt dat een sterk economisch klimaat onlosmakelijk verbonden is met een gezonde sociale structuur. Immers economische binding genereert bij inwoners betrokkenheid bij eigen woonplaats. Daarom dient de ontwikkeling van Vlaardingen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers absoluut prioriteit te krijgen. Voor de raadsperiode zet het AOV in op investeren in bedrijvigheid en verbeteren van maatschappelijke betrokkenheid, waarbij het optimaliseren van infrastructuur en het leggen van verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijs belangrijke pijlers zijn. Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 11

12 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 [VERVOLG] STATEMENT - AOV: Daarom stelt het AOV dat visies en ambities ter versterking van het economisch klimaat, in samenspraak met ondernemers moeten worden vertaald in een reëel beleids- en meerjarig investeringsplan. Een hele opgaaf met 67% leenschuld op het totaal van de gemeentelijke balans. Een sterke economie is voor 50-plussers zelf, maar ook voor hun (klein-)kinderen van groot belang. SPEERPUNTEN - ALGEMEEN OUDEREN VERBOND: - optimaal benutten van de ruimte binnen landelijke weten regelgeving om gemeentelijke opdrachten uit te zetten bij lokale ondernemers - deregulering openingstijden door landelijke wet- en regelgeving toe te passen - optimaliseren vergunningenbeleid (efficiënter en informatiever) - voorzien in onderwijs dat aansluit bij de wensen van potentiële werkgevers en goede kansen biedt op de arbeidsmarkt - investeren in herstructurering bedrijfsterreinen / havens - verbeteren parkeerbeleid / parkeercapaciteit - winkelcentra aantrekkelijk maken en houden, leegstand tegengaan - inzetten cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid - verbeteren gemeentelijke ondernemersbalie (minder bureaucratie, meer service) - avondopening ondernemersbalie en optimaliseren digitale bereikbaarheid - bij front- en backoffice gemeente, inzicht en expertise in de diverse sectoren verhogen - samenwerken met bedrijfsleven, onderwijs, regio en buurgemeenten - opstellen verkeerscirculatieplan en aanpakken knelpunten - bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren door opheffen onzinnige afsluitingen - meerjarig investeringsplan verbetering Marathonweg - terug aan tafel in Den Haag voor op- en afritten aan (ongewenst) Blankenburgtracé - ondernemers ondersteunen bij het streven naar schone en duurzame productieprocessen en bedrijfsvoering (bijvoorbeeld fiscale voordelen) - aandacht voor inzet duurzame mobiliteit ONS.VLAARDINGEN ONS.VLAARDINGEN EN DE IKV Het vrije ondernemerschap is de basis voor onze samenleving. Het bedrijfsleven brengt werk, werkgelegenheid, inkomen, welvaart en welzijn. Niet alleen voor de ondernemer en zijn werknemers, ook voor de gemeente levert zij een belangrijke bijdrage; meer directe inkomsten en minder lasten (uitkeringen). En waar de inwoners een zeker inkomensniveau genieten, bloeit de stad in alle geledingen op. Te lang is Vlaardingen een woonstad geweest; wonen waar een socialistische inslag prevaleerde boven het ondernemen. Wat ONS betreft komt hier meer balans in en krijgen ondernemers de ruimte om daadwerkelijk te ondernemen. Ruimte geven aan het ondernemerschap betekent wat ONS betreft dat onnodige regelgevingen worden afgeschaft en waar mogelijk wordt gezorgd voor goede ontsluitingswegen, parkeergelegenheden etc. ONS.Vlaardingen is een nieuwe politiek partij die goeddeels voortgekomen is uit, gedragen wordt door en bestaat uit ondernemers. Wij weten dan ook als geen ander hoe belangrijk het is dat de gemeentelijke cultuur een omslag krijgt: Het mag (mits ) en niet meer zoals voorheen Het mag niet, tenzij. Concreet zal de eerste stap zijn om een meting te verrichten onder lokale ondernemers en burgers naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Daaruit worden SLA s (service level agreements) vastgesteld, bij voorkeur in overleg met de IKV. Ook verbeterpunten worden benoemd en om het jaar wordt de voortgang gemeten. De gemeente is er immers voor U en niet andersom! SPEERPUNTEN - ONS.VLAARDINGEN: - minimaal 40% van alle gemeentelijke bestedingen toekennen aan Vlaardingse bedrijven - samenwerkingen tussen bijvoorbeeld horeca en detailhandel stimuleren en de ruimte geven - geen verplichte zondagsluiting - omarmen nieuwe initiatieven en nieuwe ondernemers - ondernemersfonds - parkmanagement - schone, hele en veilige bedrijfsterreinen - winkelcentra moeten vooral in een behoefte voorzien, zowel qua winkelaanbod als qua bereikbaarheid en parkeergelegenheid 12 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

13 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen veel meer dan de oude politiek inzetten op ruimte en kansen voor ondernemers - nieuwe bedrijven actief benaderen en binnen de stadsgrenzen te vestigen - zaken doen met je buurman is belangrijk, het lokale netwerken verder bemoedigen - Blankenburgtunnel met af- en toeritten (oortjes) zo niet, dan extra aandacht voor bereikbaarheid bedrijventerreinen - verkeerscirculatie, met name van en naar het centrum, kritisch herzien - bij winkelgebieden parkeermogelijkheden uitbreiden en in het centrum afschaffen van betaald parkeren - vroegtijdig rekening houden met de gevolgen van de komst van de lightrail (Hoekse lijn) - houden aan (inter)nationale regels - eigen verantwoordelijkheid ondernemers - goede ideeën omarmen geen topprioriteit - oplaadpunten elektrisch vervoer op basis van reële behoefte LOKAAL VLAARDINGEN Geen visie op de lokale economie opgegeven. SPEERPUNTEN - LOKAAL VLAARDINGEN: - creatief omgaan met koopzondagen, eventueel uitbreiden met een paar extra zondagen - uitbesteding door de gemeente Vlaardingen aan lokale ondernemers vinden we een prima initiatief. We hebben wel een voorwaarde: de Vlaardingse hoofdcontractant dient het wel te vermarkten aan lokale onderaannemers. - techniek moeten we op scholen stimuleren - aantrekkelijker onderwijs - geen speerpunten opgegeven - wanneer er een grootwinkelbedrijf zich in Vlaardingen wil vestigen zullen we dit niet tegenwerken, maar eisen wel dat er als tegenprestatie mensen uit Vlaardingen en mensen met een beperking daar aan het werk kunnen - oplossing Sluisplein afstemmen op de toekomstige verkeersintensiteit van de Blankenburgtunnel - als groenste stad van Europa is Vlaardingen koploper - onderzoek alternatieven voor uitputting grondstoffen Meer (k)open op zondag Dromen Denken Doen Lijst 2 Het is nu tijd voor een bestuur met visie en daadkracht! Vlaardingen vlaardingen.vvd.nl Vlaardingen.. nl Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 13

14 Verkiezingsspecial - Wethouders Ruud de Vries & Ruud van Harten / Visie op Vlaardings ondernemersklimaat EEN ECOSYSTEEM WAARIN ONDERNEMERS, OVERHEID EN ONDERWIJS SAMENWERKEN, GEEFT BOOMING BUSINESS EN LEVENDIGHEID IN DE STAD! In dit verkiezingsnummer geven twee wethouders hun visie op het ondernemersklimaat in Vlaardingen. Zij vertellen op welke prestaties zij het meest trots zijn en wat hun grootste ambitie is. Aan het woord zijn wethouder Ruud de Vries (economische zaken en werkgelegenheid, havens, personeel en organisatie, facilitaire zaken, informatie en automatisering, inkoop) en wethouder Ruud van Harten (verkeer, binnenstad, financiën, subsidiebeleid, vastgoed). 1. KUNT U EEN KORTE TERUGBLIK GEVEN OP HET BELEID OVER DE AFGELOPEN 4 JAAR? DE VRIES: De nadruk in de afgelopen jaren lag op faciliteren. Samen met regionale netwerken hebben wij gezorgd voor economische ontwikkeling. Daarmee zijn grote budgetten losgekregen. Een budget van 4,5 miljoen euro voor bedrijventerrein Groot Vettenoord en 1,1 miljoen voor de Vergulde Hand. De afgelopen jaren heeft ondernemen in de stad een steeds grotere rol gespeeld. Eerst hadden we alleen wonen en recreëren. Daar is nu ondernemen bij gekomen. Alles haakt nu meer in elkaar: onderwijs en de arbeidsmarkt, lokaal ondernemerschap en bereikbaarheid, verkeer en mobiliteit. Ik ben blij dat de IKV aparte commissies in het leven heeft geroepen, daarmee is het efficiënt overleggen. VAN HARTEN: Als financieel verantwoordelijke kijk ik vooral naar de bezuinigingen die zijn ingezet. Bij de start van dit college gingen we uit van een structurele bezuiniging van 17 miljoen euro. In de huidige begroting is dat zelfs 35 miljoen geworden. En volgens de monitor liggen we keurig op schema. Parkeren in Vlaardingen is overzichtelijker geworden. Ik krijg ook minder klachten van bewoners binnen over het parkeerbeleid. Van de portefeuille Vastgoed zijn elf panden verkocht - met een boekwinst van bijna 2,5 miljoen. Voorheen is er hap snap nogal wat aangekocht. Nu kijken we vooral naar wat we nodig hebben. En tenslotte de binnenstad. We hebben er hard voor moeten werken, maar de komst van V&D is van groot belang. Daar staat tegenover dat we zorgen hebben over de leegstand. We zijn daarover in overleg met de vastgoedeigenaren. 2. HOE STAAT HET MET DE ACTIEPLANNEN? DE VRIES: We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt met het actieplan Economie. Het gaat mij er niet om dat we dit prachtige boekje hier op tafel hebben liggen. Het gaat erom dat daarmee een concreet lange termijnbeleid is uitgezet. Daarin lopen we als gemeente echt voorop in de regio. Alles wat we ondernemen, doen we samen met anderen. Samen met ondernemers, de gemeente, de Kamer van Koophandel en met andere partijen. Ik zie dat als de nieuwe rol van de overheid. Netwerken aanjagen, verbindingen laten ontstaan in de stad. Hier luisteren, daar meebewegen met inzet of financiële middelen. VAN HARTEN: De twee gemeentelijke actieplannen Actieplan Wonen en Actieplan Economie zijn de afgelopen jaren goed op de rails gezet. Ik ambieer daarnaast een actieplan Mobiliteit. Een goede bereikbaarheid van de stad en het bedrijfsleven is van groot belang voor het bedrijfsleven en een gezonde woningmarkt. We hebben de afgelopen jaren het Mobiliteitsplatform ingesteld, waar ook het IKV-bestuur deel van uit maakt. Dit is een belangrijk platform waar we de diverse belangen bij elkaar brengen om te werken aan weloverwogen oplossingen. Maar we moeten ons wel realiseren dat een betere mobiliteit betekent dat we meer moeten investeren en dat is anno nu niet eenvoudig. 3. WAAR BENT U HET MEEST TROTS OP? DE VRIES: Ik ben er trots op dat we het Ondernemersfonds dit jaar eindelijk hebben gelanceerd. Als gemeente hebben we dit prachtige initiatief gefaciliteerd. We hebben samen met Ed Bijster en Ronald Huiskens in Leiden en Delft inspiratie opgedaan. In die steden draait het fonds al heel lang. Daarna zijn beide Ruud van Harten heren gaan aanjagen. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijke geldpot, waaruit collectieve activiteiten voor ondernemers betaald kunnen worden. Iedereen betaalt mee, geen free riders meer. De feestvreugde wordt straks door iedereen gedragen. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Wat ook noemenswaardig is, is de manier waarop de bezuinigingsslag op het maatschappelijk middenveld hebben gerealiseerd. Die besparing van 15% is in goede harmonie uitgevoerd met alle betrokken partners in de stad. Iedereen heeft er het beste van gemaakt. En als wethouder P&O ben ik er trots op dat we nu met ruim 100 fte minder dan in 2010, nagenoeg hetzelfde takenpakket uitvoeren. Binnen een efficiëntere organisatie. VAN HARTEN: De grootste prestatie vind ik toch wel de financiën. Ik ben trots dat we op een realistische manier evenwicht in onze begroting hebben gebracht. Mijn voorganger heeft een goede aanzet gegeven, maar op papier is dat eenvoudiger gezegd dan in de praktijk gedaan. Dit college heeft de door het vorige college ingezette bezuinigingen gerealiseerd en daar bovenop nog eens vele miljoenen extra moeten en kunnen bezuinigen. En ook de ontwikkeling in de vastgoedportefeuille stemt me tevreden. De gemeente is geen vastgoedbeheerder en moet dat ook niet willen zijn.. 4. OP WELKE MANIER GAAT U EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET ONDERNEMERSKLIMAAT IN DE STAD? DE VRIES: Als ik terug kan keren met dezelfde portefeuille, ga ik ervoor om Vlaardingen de tweede winkelstad in de regio te maken. Dit kan vanuit veel invalshoeken bekeken worden. Hoe krijgen we onze stad levendig? Op welke manier kunnen bezoekers de stad binnenkomen? Het stadscentrum en de oude haven moeten makkelijker bereikbaar zijn. De stad moet aantrekkelijk genoeg zijn voor recreanten in de Broekpolder om te lunchen of te winkelen. Evenementen, festivals, een foodplein rondom de Fransenstraat, leuke winkels in het centrumgebied en terrassen naast het water. Naast alle goede dingen die we al hebben, zoals de V&D en de bioscoop. De organische beweging die de stad en de ondernemers maken, moeten we versterken. Daarnaast willen we de pioniers die hun internet- en fysieke winkel het beste combineren op 14 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

15 Ruud de Vries zijn er meer bewegingen dan nu en dat betekent zonder tunnel veel vertraging en dat juist op zo n belangrijk punt. Dat past in de beweging van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemen in een nieuwe realiteit. strategische plekken in de stad vestigen zodat, de bezoekers die zij trekken, vervolgens een kijkje nemen bij andere winkels. De komende jaren moeten we bovendien zorgen voor goede ondernemerslocaties. Subsidies revitaliseren en de mogelijkheden voor gebiedsmanagement van bedrijventerreinen verder uitwerken. Stappen zetten in projectmatig werken in gebiedsmanagement. Dat versterkt het ondernemersklimaat. We onderzoeken of bedrijven die iets extra s doen voor de stad, op cultureel of maatschappelijk gebied, een streepje voor kunnen krijgen bij lokale aanbestedingen. Reciprociteit dus. Uiteraard binnen wettelijke kaders. We zijn nu van 15% naar 21% gegaan met lokaal aanbesteden. Dat biedt perspectief. Maar de grens is nog zeker niet in zicht. VAN HARTEN: Als ik in een volgende periode dezelfde portefeuille heb, dan is de bereikbaarheid van de bedrijven in de rivierzone voor mij echt een speerpunt. Maar ook van de rest van de stad, want iedereen moet zijn weg in onze gemeente makkelijk kunnen vinden. Een goede doorstroming, levert ook winst op voor de verkeersveiligheid. Gelukkig krijgen we een onderdoorgang van het spoor bij de Vergulde Hand. Dat is heel belangrijk, want als de Hoekse lijn in gebruik is, 5. WAT IS UW GROOTSTE AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN? DE VRIES: Ik heb een paar ambities. Het is belangrijk om jongeren aan de stad te binden. Steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding, terwijl de behoefte aan goed opgeleid personeel voor haven en industrie groot is. Daarom nemen we als gemeente deel aan de TechNetkring NWN. Dat is een regionaal samenwerkingsverband van technische bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten. We proberen scholen naar bedrijven te brengen, en andersom. Komende jaren komen er op scooterafstand honderden banen vrij in de havens en in de zorg. Dan is het goed dat scholieren daar al klaar voor zijn. Een minstens zo grote ambitie ligt op het gebied van het samenbrengen van ondernemers, hoogwaardig onderzoek en innovatie. Daarom wordt er samen met de provincie Zuid-Holland een onderzoek gesponsord naar de mogelijkheid van campusvorming in de rivierzone. Wat dat precies inhoudt? Onderwijsinstellingen gaan zich steeds meer richten naar de vraag van het bedrijfsleven. Op de campus worden alle spelers samengebracht. Studenten, hightech onderzoekers en lokaal bedrijfsleven dat op de bestuurdersstoel mag plaatsnemen om aan te geven welk soort opleidingen zij van onderwijspartners verwachten. Ons ambitieniveau ligt hoog. Zeker zo hoog als op het niveau van de High Tech Campus in Eindhoven. Je krijgt dan een ecosysteem waarin hoogwaardig onderzoek, ondernemers en onderwijs samenwerken. VAN HARTEN: Ambities genoeg! Ik wil investeren in een nog aantrekkelijkere stad en ik vind het belangrijk de financiële positie van de stad te versterken. Een moeilijk te verwezenlijken ambitie, want we worden enorm beperkt door de financiën en maatregelen van de centrale overheid. De huidige algemene reserve is veel te laag. We zijn dus nog niet klaar met bezuinigen. En nieuwe investeringen betekent meteen extra bezuinigingen. Al met al komt het er op neer dat de politiek steeds scherpe keuzes zal moeten blijven maken. RUUD DE VRIES: (1966) is vanaf 2011 wethouder. Na zijn studie bedrijfskunde aan de EUR werkte hij als manager bij diverse financiële instellingen. Naast het wethouderschap is hij een dag per week actief als zelfstandig ondernemer. Ruud de Vries is sinds 2008 actief voor D66. Hij heeft het Actieplan Economie hoog op zijn agenda staan. RUUD VAN HARTEN: (1967) is ook sinds 2011 wethouder. Van Harten heeft een financiële achtergrond en opleiding. Hij werkte bij bank Mees&Hope en bij twee accountantskantoren. Hij was jarenlanggemeenteraadslid voor de Christen Unie/ SGP waarvan de laatste jaren fractievoorzitter. Van Harten zet zich in het bijzonder in om de bezuinigingsdoelstellingen te behalen. Niet blind bezuinigen, maar met oog voor maatschappelijke gevolgen. Wilt u verandering? Kies 19 maart Albert Brouwer Jos van Brenkelen Peter Leeman Lijst 9 Maurice Voogd Herman Berkhout Louise Pennings meer informatie: MEER WERK, MINDER REGELS Voor een bruisend, fatsoenlijk & welvarend Vlaardingen LAAT ONS. HET MAAR DOEN! Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 15 IKV-meer-werk.indd :10

16 BEDRIJFSNIEUWS DIJKSHOORN EUROMOVERS, CO 2 NEUTRAAL VERHUIZER Dijkshoorn Euromovers heeft het certificaat ISO14001 voor haar milieuzorgsysteem ontvangen uit handen van de wethouders R. de Vries en J. Robberegt van de Gemeente Vlaardingen. Bovendien werden de sleutels overhandigd van de nieuwe verhuiswagen met Euro6 motor. Voor Dijkshoorn Euromovers zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Daar waar facetten uit onze dienstverlening milieubelastend zijn, streven we naar oplossingen ten gunste van het milieu. Ook bij het inkopen van inventaris, materieel en materiaal ligt onze focus op duurzaamheid. Vandaar deze mooie nieuwe vrachtwagen die een laag verbruik heeft en weinig schadelijke stoffen uitstoot, aldus Denis Zonneveld, directeur van Dijkshoorn Euromovers. Vanaf 1 januari verhuist Dijkshoorn Euromovers ook CO2 neutraal. Wij hebben onze CO2 footprint laten berekenen en compenseren dit door investeren in een duurzaam energieproject buiten Europa. Maar onze klanten hebben ook de mogelijkheid zelf te kiezen voor een CO2neutrale verhuizing. Bij een CO2-neutrale verhuizing wordt alle CO2-uitstoot van het energieverbruik tijdens de verhuizing gecompenseerd. DIJKSHOORN EUROMOVERS Tel , DFDS VAART JUISTE KOERS De DFDS Group heeft een aantal jaren geleden haar Nederlandse ferry-activiteiten verhuisd naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Het bedrijf verzorgt scheepvaart en logistiek transport vanuit meerdere vestigingen in Europa. De jaarlijkse omzet bedraagt 1,6 miljard. Het onlangs uitgebrachte jaarverslag maakt melding van een goed jaar. In totaal steeg de omzet met 3,4% en de winst met 140% naar 47 miljoen. Dat is vooral te danken aan de verbeterde prestaties van de vracht- en passagiersroutes in Nederland en België. DFDS zag de volumes op de Noordzee stijgen met 7,3% t.o.v De Rotterdamse (lees Vlaardingse) route heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Het jaarverslag 2013 is te downloaden op: NOTARISINLOOPSPREEKUUR VOOR ONDERNEMERS Maes Notaris is vanaf 1 februari gestart met een GRATIS notarisinloopspreekuur speciaal voor ondernemers. Elke derde maandagavond van de maand van tot uur is het kantoor geopend voor allerlei vragen op het gebied van ondernemingsrecht. Tijdens dit spreekuur kunt u met al uw juridische vragen binnenlopen. Gaat u starten met een onderneming of heeft u een bestaande onderneming? Ga dan langs op het kantoor om vrijblijvend en kosteloos van gedachten te wisselen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, notaris Ed Bijster zit voor u klaar. MAES NOTARIS Oosthavenkade 39, 3134 NW Vlaardingen, Tel Versterk de IKV werf n lid! BESTEL NU VIA ONZE GEBRUIKSVRIENDELIJKE WEBSHOP KANTOOR ARTIKELEN Hoogerwerf b.v. Produktiestraat ES Vlaardingen KANTOOR INRICHTING Tel Fax DOCUMENT SYSTEMEN 16 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

17 BEDRIJFSNIEUWS VAN KORTENHOF 10 JAAR IN VLAARDINGEN 19 februari 2004 openden Miranda en Nicole van Kortenhof (toen 24 en 19 jaar), naast de al bestaande fietsenwinkel in Maassluis van pa en ma, hun eerste eigen vestiging in Vlaardingen Holy. Dit jaar vieren zij hun 10 jarig Vlaardings jubileum. De meest bijzondere momenten van de afgelopen jaren waren toch wel de benoeming tot de beste fietsenwinkel van Zuid-West Nederland in 2007 en de opening van de nieuwe winkel in het winkelcentrum Van Hogendorpkwartier. Maar wat misschien wel het meest indruk heeft gemaakt, is dat twee van onze medewerkers het leven hebben gered van een klant die een hartaanval in onze winkel kreeg. Miranda vult aan dat voor dit jubileum de winkels in Vlaardingen Holy en Maassluis een kleine metamorfose hebben ondergaan. Sinds kort hebben de winkels een exclusieve Giant InStore met de complete collectie Giantfietsen. Ook staan er in de winkel de nieuwste collecties van alle topmerken en altijd meer dan twintig verschillende E-bikes klaar om uit te proberen! En in de lifestyle afdeling staan de hipste stadsfietsen, stoere manden en vrolijke fietsversiersels om je fiets helemaal op te pimpen. NICOLE: IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WE EEN GROTE KLANTENKRING OPGE- BOUWD DIE ZICH NOG DAGELIJKS UITBREIDT EN DAAR ZIJN WE HEEL TROTS OP. KINDEREN DIE OOIT HUN EERSTE KINDERFIETS CADEAU KREGEN, KOMEN NU ALS PUBERS VOOR EEN HIPPE STADSFIETS. DAT IS HET ALLERLEUKSTE VAN ONS VAK! Deze mijlpaal mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan en daarom viert Van Kortenhof feest. Uiteraard zijn er het hele jaar door spectaculaire aanbiedingen en kortingen op de hele collectie fietsen. Daarnaast maken alle klanten dit feestjaar elke maand kans op een heerlijk feestdiner voor twee personen bij het Delta Hotel! En er komt een speciale jubileumeditie van de jaarlijkse fietstocht Tour de Kortenhof, verklapt Nicole. WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN AL HET FEEST-FIETSNIEUWS? Hou dan de Facebooken Twitter pagina goed in de gaten of meld u aan voor de nieuwsbrief. TOMAELLO WEER OP DE RIT Tomaello is een vertrouwde naam op gebied van sierbeton, terrazzo en natuursteen. Na een moeilijke periode is het bedrijf doorgestart als zelfstandige werkmaatschappij van Van Dijk aannemersbedrijf uit Maasland. Daarmee is de naam behouden, evenals de werkgelegenheid voor de meeste werknemers van Tomaello in Vlaardingen. Sinds 1 januari zijn de productie en het bedrijfsbureau weer actief. De administratieve zaken worden in Maasland verricht. Van Dijk Maasland is al meer dan 60 jaar een zelfstandig familiebedrijf in de grondweg- water- en betonbouw. Het bedrijf ziet toekomst in specialisatie en ambachtelijk / modern vakmanschap. De in drie generaties opgebouwde know-how en expertise van Tomaello op het gebied van architectonisch beton en terrazzo past uitstekend in deze visie. Daarnaast zijn er op diverse onderdelen mogelijkheden tot synergie en productverbreding tussen de beide bedrijven. Voor alle operationele vragen kunt u zich als vanouds wenden tot Giulio Tomaello ( ) en Theo van der Plas ( ). Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 17

18 BEDRIJFSNIEUWS ZESDE WOONBEURS IN VLAARDINGEN Op zaterdag 15 maart 2014 van 10:00 16:00 uur staat de Grote Kerk in Vlaardingen weer in het teken van de Woonbeurs Vlaardingen. Nog meer dan voorgaande jaren zal deze editie verrassend! zijn. De deelnemers zijn inmiddels bekend en het aanbod is zeer gevarieerd. Er is aandacht voor de verschillende nieuwbouwprojecten maar ook bestaande bouw staat in de schijnwerpers. De woningcorporaties zijn aanwezig evenals makelaars, notarissen, interieurstyliste en nog veel meer. Ook zal er aandacht worden besteed aan de cultuur en recreatie in Vlaardingen. Daarnaast zal, speciaal voor deze dag, de Gemeente Vlaardingen de deuren van het nieuwe stadskantoor open zetten. Organisator Fundament Financiële Dienstverleners is uiteraard ook van de partij. Al 6 jaar zorgen zij met ervoor dat wonen in Vlaardingen volop in de belangstelling staat. KORTOM, EEN VERRASSENDE DAG MET VEEL INITIATIEVEN EN SPECIALE ACTIES VAN ALLE DEELNEMERS. KIJK OP VOOR MEER INFORMATIE. DE ENTREE IS GRATIS! FIETSEN MET/ZONDER BEPERKING Bij het sportcentrum De Polderpoort is een driewielfiets te huur waarmee mensen met een beperking, onder eigen begeleiding, het natuur- en recreatiegebied de Broekpolder kunnen ontdekken. Het kostbare voertuig is gesponsord door zwem- en recreatiebad De Kulk. Het project vloeit voort uit de samenwerking tussen De Polderpoort en de Laurenburg, een woongemeenschap voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De bewoners krijgen in het sportcentrum aangepaste lessen. De fiets is voor iedereen te huur voor 15 per keer bij De Polderpoort: Hoveniersbedrijf VERKADE B.V. Tuinontwerp, aanleg en onderhoud Zowel bedrijven als particulieren VERKADE VLAARDINGEN B.V. Zuidbuurtseweg KC Vlaardingen Telefoon: Het juiste adres voor advies op maat Oosthavenkade NV Vlaardingen Postbus DC Vlaardingen T: (010) F: (010) E: I: 18 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

19 VLD. KLASSIEK Tekst: Jan Anderson BOUW VAN HET KOLPABAD Burgemeester Heusdens had in zijn brieven aan de industrieën in en rond Vlaardingen gepleit voor niet alleen woningen, maar ook te zorgen voor de recreatie en andere voorwaarden voor de besteding van de vrije tijd. Het eerste 50-meter bad in Nederland, dat ook verwarmd was, werd gebruikt door de Olympische zwemmers. Het programma van de opening op 8 januari 1955 Hij noemde het voorbeeld van de bouw van tuindorp Heyplaat door de RDM (Rotterdamse Droogdok Maatschappij) in 1916, waar naast woningen gezorgd was voor plantsoenen, een zwembad, sportvelden, ontspanningsen verenigingslokalen en een badhuis. In Delft was door de gist- en spiritusfabriek de Agnetenhof gebouwd. bouwen van een zwembad niet toelieten. Heusdens zocht het hogerop bij de directeur-generaal van het ministerie. De gemeenteraad was nog steeds niet op de hoogte van de plannen. Een ander probleem was dat voor de exploitatie van het zwembad dit 350 dagen per jaar geopend moest zijn en dat betekende dat het ook op zondag beschikbaar was. Dit ging een aantal leden van de CHU-fractie te ver. Moest men dan maar in de Vaart en Spoorhaven tussen de balken blijven zwemmen? Heusdens zorgde ervoor dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Dr. P. Muyten, naar Vlaardingen kwam. Hij zag dat de Vlaardinger tussen industrieafval en in het rioolwater zwom. DIT IS DE LAATSTE AFLEVERING VAN DEZE RUBRIEK DIE DOOR JAN ANDERSON IS GE- SCHREVEN. HIJ HEEFT RUIM ELF JAAR DE KOLOMMEN VAN HET IKV NIEUWS GEVULD MET ARTIKELEN OVER DE INVLOED VAN DE VLAARDINGSE BEDRIJVEN OP DE ECONO- MIE EN HET LEVEN IN VLAARDINGEN. IN 68 ARTIKELEN WERDEN NIET ALLEEN DE BESTAANDE, MAAR OOK DE VERDWENEN INDUSTRIEËN BELICHT. Jan Anderson: Ik dank Jos Noordhuizen en Sjaak van t Wout voor het vertalen van mijn met de hand geschreven verhalen. Het Streekmuseum blijft de geschiedenis van het Vlaardingse bedrijfsleven de eer geven die haar inspanningen verdienen. Graag tot ziens op de Kethelweg. In het vorige artikel had ik al de fondsen genoemd waaruit de voorzieningen zouden moeten worden betaald. In de gemeentelijke de begroting was hiervoor geen geld beschikbaar. Uit het B- fonds werden de sport- en recreatievoorzieningen ontwikkeld en het C-fonds was voor het culturele leven in de snelgroeiende stad. HET KOLPABAD Op 10 maart 1952 ging de aanvraag voor de bouw van het zwembad de deur uit naar de directie van Wederopbouw en Volkshuisvesting in Zuid Holland. Men meldde dat de stichtingskosten zouden worden betaald uit de fondsen die door de industrie beschikbaar waren gesteld. Na een maand antwoordde de heer G. Kiers dat er geen bouwvolume beschikbaar was en de economische omstandigheden het EERSTE PAAL Uiteindelijk werd op 28 april overgegaan tot de aanbesteding en werd er gelijk een proefpaal geslagen in de aanwezigheid van de Minister en Staatssecretaris van Gezondheid. Uiteraard was er ook een delegatie van de gulle gevers, de BPM en de Caltex. De bouw verliep niet zonder slag of stoot. In 1954 was er een besloten raadsvergadering. In een geheim stuk stond dat er grote financiële problemen waren ontstaan; er moest een krediet komen van gulden en later van nog eens twee ton. Men wilde de schuld in de schoenen schuiven van de directeur van Gemeentewerken, de heer Kolpa, maar die kon niet worden gehoord, want hij was ernstig ziek. Voor de naamgeving werd een prijsvraag uitgeschreven, waarop 110 suggesties binnenkwamen. Men koos de naam Parkbad. Op 8 januari 1955 werd het bad geopend door mevrouw B. Bloemgarten-Elias, echtgenote van de directeur van de BPM. De enorme schelp in de hal herinnerde aan de belangrijkste financier van het geheel, de Shell. Omdat de heer Kolpa inmiddels was overleden, werd de naam Parkbad nimmer gebruikt en werd het Kolpabad. Jarenlang had Vlaardingen een prima recreatieplek, waar ook inwoners van Maassluis en Schiedam, die nog jaren moesten wachten op een eigen voorziening, van profiteerden. Soms wel bezoekers in één weekend! (Ook deze keer heb ik geput uit: Burgemeester na oorlogstijd van Bram Keizerwaard.) Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 19

20 FINANCIEEL Tekst: Dirk Jan van de Weerdt ONTSLAGRECHT GAAT VERANDEREN NIET MAKKELIJKER, WEL GOEDKOPER! Op 18 februari jl. heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De nieuwe regeling valt grofweg in drie delen uiteen, de positie van de flexwerkers, de tweedeling in de ontslagroute en de transitievergoedingen en de wijzigingen in de WW (IOW en IOAW). FLEXWERKERS De eerste tranche van de wijzigingen wordt met ingang van 1 juli 2014 van kracht en de meest in het oog springende onderwerpen in dat verband zijn de zogenaamde aanzegtermijn (bij contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van een half jaar of langer moet de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat het contract afloopt schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract op straffe van het betalen van een vergoeding van 1 maand loon), de proeftijd (bij contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van een half jaar of korter is geen proeftijd meer toegestaan) en het concurrentiebeding (in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog maar onder strikte voorwaarden een concurrentiebeding worden opgenomen). De in verband met de bescherming van de flexwerkers aanstaande aanpassing van de zogenaamde ketenregeling (nog slechts 2 contracten voor bepaalde tijd toegestaan) is wat de ingangsdatum betreft uitgesteld tot 1 juli ONTSLAGRECHT & TRANSITIEVERGOEDING Met ingang van 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht zelf op de helling en dat betekent onder meer dat bij het UWV WERKbedrijf nog slechts procedures behandeld gaan worden als de werkgever wil opzeggen om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de overige procedures is de Kantonrechter de aangewezen instantie maar nieuw is dat bij cao onder voorwaarden ontslagcommissies kunnen worden ingesteld die in plaats van het UWV ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen gaan toetsen. De kantonrechtersformule gaat verdwijnen en maakt plaats voor transitievergoedingen die een stuk lager zijn dan de bedragen die op basis van de af te schaffen kantonrechtersformule werden toegekend. Voor kleinere bedrijven (minder dan 25 werknemers) geldt bovendien een overgangsregeling, in dier voege dat bij bedrijfseconomische ontslagen in de berekening van de transitievergoeding dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet in de berekening worden meegenomen (regeling geldt tot 1 januari 2020). Voorts wordt de transitievergoeding gemaximeerd op EUR ,= bruto of op een jaarsalaris als dat hoger is dat EUR ,= bruto. WERKLOOSHEIDSWET Ten slotte, de Wet Werk en Zekerheid bevat een aantal maatregelen waarmee de huidige WW een meer activerend karakter moet krijgen en dat betekent onder meer dat de opbouw van de uitkeringsduur wordt aangescherpt, de maximale duur van de WW gefaseerd wordt teruggebracht naar 24 maanden en het begrip passende arbeid wordt aangescherpt. Op dit moment ligt het wetsontwerp in de Eerste Kamer (eerste behandeling staat op 8 april a.s. op de agenda) maar de verwachting is dat daar weinig oppositie zal zijn tegen de voorgestelde regelingen. OPGELET! DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT DE OP HANDEN ZIJNDE WIJZIGINGEN; LAAT U NIET VERRASSEN! MEER INFORMATIE? Dirk Jan van de Weerdt, Nuijten Van de Weerdt Advocaten B.V., Meerman Vlaardingen BV of toch liever een kleurtje Kubota minigravers Arnold Hoogvlietstraat CC Vlaardingen I IKV MAGAZINE I Maart 2014

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Lijst. Een goed bestuur begint bij u!

Lijst. Een goed bestuur begint bij u! Lijst 2 Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een goed bestuur begint bij u! Behouden en verbeteren van wat we hebben is uitgangspunt van het verkiezingsprogramma van VV2000/Leefbaar

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid beu 14 maart 2014 Twentse kiezers zijn vergeleken met het landelijk beeld vaker bezorgd over de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012-2013 1. In welke gemeente is uw onderneming gehuisvest? (bij meerdere vestigingen graag de hoofdvestiging vermelden) 2. Welk rapportcijfer

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Ontzorgen, ontlasten, ontplooien Personal payrolling van Stafflease Als ondernemer of manager wordt u dagelijks geconfronteerd met een volle agenda. Met

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Edam-Volendam mevrouw M. Wiffrie Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 985.1110

Nadere informatie