VERKIEZINGSSPECIAL DE REDACTIE WENST U VEEL STERKTE! AGENDA: COLOFON:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSSPECIAL DE REDACTIE WENST U VEEL STERKTE! AGENDA: COLOFON:"

Transcriptie

1 De financiële situatie van de stad is zorgelijk. Het is hét onderwerp van de komende raadsperiode: wat versoberen we? er moet echt tempo worden gemaakt! - Bas Eenhoorn - Nothing is more expensive than a missed opportunity Meer ondernemers in de gemeenteraad Ondernemersfonds, daar wordt iedereen beter van De burgemeester zocht het hogerop - 19 Jaargang 22 I Nummer 3 I Maart 2014

2 VERKIEZINGSSPECIAL In dit eerste nummer nieuwe stijl van het IKV Magazine besteden we aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben alle dertien in Vlaardingen deelnemende partijen gevraagd om in maximaal 200 woorden hun visie op de ontwikkelingen van onze lokale economie te geven. Twaalf partijen hebben hieraan gehoor gegeven. Verder vroegen wij om een aantal speerpunten te benoemen. Deze hebben we in een overzicht bij elkaar gezet. Ook vroegen wij twee wethouders, Ruud de Vries en Ruud van Harten, terug te kijken naar hun werk van de afgelopen drie jaar en hadden we een gesprek met burgemeester ad interim Bas Eenhoorn. Hij staat natuurlijk boven de partijen, maar maakt wel deel uit van het politieke systeem en heeft natuurlijk een mening over de relatie politiek/bedrijfsleven. Wilt u nog meer weten? Het huidige college heeft haar rapport gepubliceerd onder de naam Collegeverantwoording Vlaardingen U kunt het vinden op de website van de gemeente Vlaardingen (www.vlaardingen.nl) Twijfelt u nog over uw keuze? De lokale stemwijzer kan u misschien ook nog van dienst zijn: stemwijzer.nl. En wilt u de lijsttrekkers aan de tand voelen, de gemeente organiseert op 17 maart het slotdebat in de Stadsgehoorzaal. DE REDACTIE WENST U VEEL STERKTE! COLOFON: IKV Magazine is een uitgave van de ondernemersvereniging IKV Ondernemend Vlaardingen REDACTIE: Sjaak van t Wout, Christel Kerklaan, Natascha Vons en Peter Joore FOTOGRAFIE: Jan Dulfer, Sjaak van t Wout, Peter Joore en Ben Smit EINDREDACTIE: Sjaak van t Wout VORMGEVING: Artbyte (Rob Poldervaart) DRUK: Drukkerij Stout KOPIJ: WEBMASTER: The Profs Creatieve Communicatie en Marketing ADV.-EXPLOITATIE: Ben Smit, COMMUNICATIE: Richard Steffers, AGENDA: MAANDAG 14 APRIL Broodje Politiek, discussie met lokale politici MAANDAG 12 MEI Ledenvergadering gevolgd door soos MAANDAG 16 JUNI Haringparty ZATERDAG 4 OKTOBER Open Bedrijvendag VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN TWITTER I twitter.com/ikvvlaardingen Het volgende nummer verschijnt op 24 juni Uiterste datum voor het inleveren van kopij: 11 juni U KOMT TOCH ZEKER OOK? In de digitale nieuwsbrief, die u maandelijks ontvangt, worden locatie en tijdstippen gemeld. 2 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

3 Tekst: Chris Oerlemans VAN DE VOORZITTER nothing is more expensive than a missed opportunity H. JACKSON BROWN, JR. De tien stellingen van de IKV staan overduidelijk scherp op het vizier van de Vlaardingse politici. Sinds de bekendmaking van de stellingen zijn veel politici hier direct op gaan acteren. Dit heeft tot gevolg dat enkele stellingen inmiddels al afgevinkt kunnen worden en we een eind op weg zijn om de andere stellingen gerealiseerd te krijgen. Nog voordat er dit jaar een stembiljet is ingevuld kunnen we constateren dat er in ieder geval al één campagne doeltreffend zijn werk heeft gedaan en dat is die van IKV Ondernemend Vlaardingen. Dat is niet alleen een overwinning voor de ondernemers, maar juist van de volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad. In de economische paragraaf van veel verkiezingsprogramma s van de Vlaardingse politieke partijen komen veel van de IKV stellingen terug. Tijdens het verkiezingsdebat op de februarisoos moest met een vergrootglas worden gespeurd naar dissidente meningen die werkelijk haaks staan op de wensenlijst van het Vlaardingse bedrijfsleven. Dit stemt het IKV bestuur hoopvol op een rappe verwezenlijking van alle stellingen met ieder nieuw college van B&W. Tegelijkertijd zijn veel ondernemers wel erg bezorgd over de uitkomst van grotere strategische keuzes die een nieuw college zal moeten maken over zaken die (nog) niet in de 10 stellingen staan. DUURZAAM MAATSCHAPPELIJK PROFIJT Keuzes die grote invloed hebben op de verdere economische ontwikkeling van Vlaardingen in de breedste zin des woords. De één of twee kansen die zich op dit moment voordoen om een campus te vormen in samenwerking met onderzoeks-, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, moeten meer dan ruim baan krijgen en aanleiding geven om alle bestaande plannen voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling aan te passen om het duurzame maatschappelijk profijt hiervan voor Vlaardingen maximaal uit te nutten. Denk daarbij aan de kansen die dit biedt voor extra werkgelegenheid, extra opleidings- en stageplaatsen, aantrekking op hogeropgeleiden, kansen voor revitalisering van de binnenstad en extra omzet voor de Vlaardingse winkeliers; de vruchten van het vaak gezochte samenspel tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Welk weldenkend mens is hier nou tegen? IKV MAGAZINE VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR Vanaf dit jaar verschijnt IKV Magazine vier keer in plaats van zes keer per jaar. De digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks en heeft meer inhoud gekregen. Verder ontvangt u een week vóór de maandelijkse soos nog een overzicht van de activiteiten van de vereniging. De opzet van het Magazine blijft gelijk: de leden en andere publieksgroepen informeren over het reilen en zeilen van de lokale ondernemers. Maar we voegen er iets aan toe. In ieder nummer diepen we een bepaald thema nader uit. Dit keer is dat de politiek, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De volgende nummers behandelen we thema s als (onder voorbehoud): Ambitie, Duurzaamheid/Open Bedrijvendag, verenigingsontwikkelingen. De naam hebben we veranderd in IKV Magazine, omdat die mooi aansluit bij de ambities van de vereniging en de inhoud goed weergeeft. DE REDACTIE WENST U VEEL LEESPLEZIER! De kracht van onafhankelijk advies Fransenstraat 4b, Vlaardingen Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 3

4 Verkiezingsspecial LIJSTTREKKERS BELOVEN VEEL GOEDS Minder regelgeving en de bestaande soepeler toepassen, is in het algemeen de mening van de partijen die volgende week kandidaat zijn voor een plaats in de Vlaardingse gemeenteraad. Ook is iedereen er van overtuigd dat er meer door de gemeente in eigen stad kan worden besteed. Nu is dat nog ruim 21% van alle inkopen. De zondagsluiting van de winkels stuit alleen nog op principieel bezwaar bij de CU/SGP en de SP; alle overige kandidaat-raadsleden pleiten voor het in meer of mindere mate vrijgeven van deze maatregel. Er zijn bij de komende gemeenteraadsvergadering 13 partijen die een aantal raadszetels willen bezetten. Tijdens de discussies, die door de lijsttrekkers werden gevoerd bij het politiek debat dat de IKV Ondernemend Vlaardingen organiseerde in het Delta Hotel, kwamen zij alle aan bod. De hoeveelheid aan partijen dwong de organisatie tot korte statements van de politici. De leiding werd namens onze vereniging stevig in handen gehouden door Susan van der Steen. Na de verkiezingen van 19 maart, wordt op 14 april een Broodje Politiek georganiseerd. Dan kunnen de leden van IKV Ondernemend Vlaardingen de pas gekozen raadsleden opnieuw aan de tand voelen. Versterk de IKV werf n lid! 50 JAAR Autoservice Eigenraam van Beethovensingel 124,Vlaardingen. (010) GROOT IN PEUGEOT. U VINDT ONS OOK IN SCHIEDAM EN NAALDWIJK 4 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

5 Tekst: Sjaak van t Wout Verkiezingsspecial - Burgemeester Bas Eenhoorn MEER ONDERNEMERS IN DE GEMEENTERAAD Bas Eenhoorn is sinds 1 januari 2014 waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Hij heeft ruime ervaring in zowel het openbaar bestuur als in het bedrijfsleven. Al op zijn 29e was hij burgemeester van Schiermonnikoog. Dat bleef hij zeven jaar waarna hij dertien jaar burgervader was in Voorburg. Hij vervolgde zijn carrière als partner bij Moret Ernst en Young en later bij Cap Gemini. In 2007 werd hem gevraagd om de nieuwe gemeente Lansingerland te besturen. Daarna volgden nog Kaag & Brasem en Alphen aan den Rijn. Naast zijn hoofdtaak vervult en vervulde hij diverse functies en voorzitterschappen bij werkgroepen, organisaties en instanties. Ook is hij adviseur voor diverse gemeenten op gebied van openbaar bestuur. Wilt u alles van Bas Eenhoorn weten? Kijk op meer duidelijkheid komen. Ook zou het college wat meer naar de raadsleden moeten luisteren. Politiek is kiezen, maar dan moet de gemeenteraad ook keuzes voorgelegd krijgen. Goed overleg tussen alle partijen is hard nodig. De financiële situatie van de stad is zorgelijk. Het is hét onderwerp van de komende raadsperiode: wat versoberen we? Er moet echt tempo worden gemaakt! Goed zaken doen betekent ook de beschikbaarheid van voorzieningen. Winkels, sportvoorzieningen en recreatiemogelijkheden bepalen mede de aantrekkelijkheid van de stad. Ik ben onder de indruk van de jongerenvoorzieningen in deze stad, zoals de Kroepoekfabriek. Ook de Broekpolder, als vierde segment van de stad, is geweldig en noodzakelijk. Met meer dan 25 jaar ervaring als burgemeester in diverse gemeenten is Bas Eenhoorn een autoriteit. Omdat hij ook ondernemer is geweest, kent hij als geen ander de verschillen en overeenkomsten. Ondernemers vinden politici en ambtenaren traag en onbetrouwbaar. Andersom vinden politici ondernemers vaak zakkenvullers en ook onbetrouwbaar!, zegt Eenhoorn. Eén van zijn taken is het bij elkaar brengen van partijen. Meer ondernemers in de gemeenteraad zou het wederzijds begrip verbeteren, meent hij. Binnen de Vlaardingse gemeenteraad trof hij bij zijn aantreden een gespannen sfeer. Er werd niet open gedebatteerd. Er moet Zijn eigen rol in de politiek is beperkt. Luisteren, aanjagen, contacten leggen, dat zijn zijn mogelijkheden. De wethouder is en blijft het aanspreekpunt. Maar soms kun je in de wandelgangen hier en daar een zetje geven om ondernemers wat meer ruimte te geven zonder te handelen in strijd met de wetgeving. Vlaardingen is een stad met een enorme dynamiek. Een stad waar het goed en snel zaken doen is. Dát wil ik uitdragen. Om dat te bereiken moeten we nog flink aan de slag. Het risico een klein beetje verleggen naar de ondernemer in plaats van ontwikkelingen tegenhouden. En de bedrijventerreinen verbeteren. Als ik daar nu rondloop, krijg ik daar geen goed gevoel bij. Van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie heeft hij nog geen compleet beeld. Ik heb met veel ambtenaren gesproken en merk dat er veel vakmanschap en motivatie is. Maar waar het om gaat is: wat kost het en wat komt er uit? De organisatie is bezig met enorme veranderingen. Minder geld, minder mensen, meer taken en verantwoordelijkheden. Maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening. professionele dienstverlening en prettig zaken doen Groen, Beheer en Post Verpakken, Montage en Grafimedia Arbeidsontwikkeling en Detacheren George Stephensonweg KJ Vlaardingen - T F E Bedrijfsnieuws? Stuur het in! Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 5

6 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PARTIJ VAN DE ARBEID ECONOMISCHE ONTWIKKELING HOGE PRIORITEIT De PvdA heeft zich de afgelopen periode ingespannen om van Vlaardingen een goede werk- en woonstad te maken en wil daar onverkort mee doorgaan. Het Actieplan Wonen wordt zeer succesvol uitgevoerd en is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van een kansrijke economische ontwikkeling. En andersom geldt dat ook! We hebben fors geïnvesteerd in de infrastructuur voor de Rivierzone (40 meuro in 4 jaar). De binnenstad wordt flink opgewaardeerd; denk aan Veerplein e.o., het bioscopencomplex, de revitalisering van de Hoogstraat, de facilitering van de nieuwe V&D, het nieuwe stadhuis. In de wijken zijn goede stappen gezet met de vernieuwing van het Westplein, het nieuwe winkelcentrum het Hogendorpkwartier en de renovatie van de Holiërhoek. En het proces van revitalisering van Groot Vettenoord en Vergulde Hand is begonnen. Maar er is nog veel meer te doen! De PvdA-Vlaardingen ziet volop kansen om het economisch- en het woonklimaat van de stad nog sterk te verbeteren en zal zich daar voluit voor inzetten. SPEERPUNTEN - PARTIJ VAN DE ARBEID: - meer oriënteren op en gebruik maken van de groei van de Rotterdamse haven - gemeentelijke dienstverlening: snel, effectief en proactief handelen, goede informatie verstrekken, afspraken nakomen - (de omvang van) regelgeving kritisch beoordelen: alleen regels handhaven die nodig - nieuw aanbestedingsregiem opstellen dat niet concurretie-beperkend is, waarbij (lokale/waterweg) bedrijven die structureel investeren in de Vlaardingse samenleving sneller in aanmerking komen voor een opdracht - zware inzet op verbetering van de relatie onderwijsarbeidsmarkt - streng handhaven op parkeeroverlast op de openbare weg van bedrijventerreinen. s Nachts parkeren aan strikte regels - revitalisering van de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en Vergulde Hand voortzetten en starten met de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Vergulde Hand West - uitbreiden van het aantal koopzondagen, onder de voor waarde dat dit gebeurt in goed overleg met alle ondernemers/winkeliers en de bewoners (van de binnenstad) - zware inzet op verbetering van de relatie onderwijsarbeidsmarkt - blijven investeren in de infrastructuur van met name de Rivierzone: aanleg van de spoortunnel Marathonweg, verbetering van de ontsluiting van het Vijfsluizenknooppunt en goede permanente oplossing voor het Sluisplein, die rekening houdt met alle belangen - de gemeente faciliteert bedrijven die werken aan verduurzaming van hun gebouwen en productie- en logistieke processen. (bv. financieel, via toegepaste regelgeving en aanbestedingen) VV2000/LEEFBAAR VLAARDINGEN VLAARDINGEN, HET MAGNETISCHE HART VAN DE REGIO VV2000/Leefbaar Vlaardingen staat voor een volwassen economisch beleid. De eerste stappen hier toe zijn in de afgelopen vier jaar gezet. De diverse nieuwe beleidsnota`s zoals Actieplan Economie, Citymarketing en de detailhandelsnota, zijn hier een belangrijk onderdeel van. Hoewel wij deze beleidsnota`s onderschrijven vinden wij dat hierin een eenduidige visie ontbreekt. Waar willen we, ondernemers, inwoners, bezoekers en het gemeentebestuur samen staan in 2030? Want pas wanneer we weten waar we naartoe willen, kunnen we gericht gaan werken om dat ook daadwerkelijk te bereiken. VV2000/leefbaar Vlaardingen vindt dat Vlaardingen veel potentie heeft maar deze positie niet benut. Wij zien Vlaardingen in 2030 met een uitstekend ondernemersklimaat, een goede bereikbaarheid, goed onderhouden bedrijventerreinen, een florerende technische school, gezellige horeca en een solide winkelbestand. Dit creëert een magnetische werking op ondernemers, consumenten en bewoners. Het Vlaardingen van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, daar wil een ondernemer zich vestigen en daar wil een bezoeker graag komen. SPEERPUNTEN - VV2000/LEEFBAAR VLAARDINGEN: - stimuleren van lokale arbeidsmarkt (aanbesteding, inkoop en re-integratie) - minder bureaucratie, meer service - lokale zzp`ers kunnen als groep inschrijven op aanbestedingen van de gemeente - vrije zondags openingsstelling (zonder extra leges kosten) - afschaffen welstandscommissie bedrijventerreinen - keurmerk veilig ondernemen invoeren 6 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

7 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen actualiseer de stadsvisie - actualiseer, digitaliseer en globaliseer bestemmingsplannen (balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid) - transparante gemeentelijke belastingen zonder stijgingen - actualiseer het verkeer- en vervoerplan Vlaardingen - herinvoering gratis parkeren tot 16:00 uur - op- en afritten Blankenburgtracé (Maassluisedijk) - gebruik regionale, landelijke en Europese subsidies - ontwikkeling duurzame bedrijventerreinen - stimuleren van gezamenlijk duurzaam inkopen de gemeente - verregaande samenwerking met (buur-)gemeenten - beleid uitgevoerd en bewaakt door een integer stadsbestuur en ambtenarenorganisatie - snel besluiten tot en uitvoeren van een integraal verkeerscirculatieplan, inclusief herijken Sluisplein - inzetten op oren bij de Blankenburgtunnel - snelle verbetering van de Marathonweg - i.o.m. het bedrijfsleven bevorderen duurzaam ondernemen - de gemeente stelt geen boven wettelijke eisen - bodemverontreiniging voorkomen door preventie; aanpak van vervuilde terreinen VVD GEEF ONDERNEMERS DE RUIMTE Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. De kurk waar onze stad op drijft. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De gemeente moet volgens de VVD dan ook worden gekenmerkt door openheid en dienstbaarheid.de VVD blijft zich daarom ook inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers en schrappen van overbodige regels. SPEERPUNTEN VVD: - afschaffen van overbodige regelgeving - faciliteren van recreatie en toerisme - meer (K)open op zondag naar eigen inzicht van de ondernemer - inzetten op een bruisender en levendiger Vlaardingen, een stad waar het prettig en aantrekkelijk is om te vertoeven - bedrijventerreinen tijdig revitaliseren of herstructureren - parkmanagement en cameratoezicht op bestaande en nieuwe bedrijfsterreinen /winkelcentra stimuleren - relatie met het bedrijfsleven gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid en respect - gemeentelijk beleid richten op het scheppen van optimale kansen voor de Vlaardingse ondernemers: minder regels en vergunningen - lokale overheid is vooral regisseur maar niet in alles. Initiatieven kunnen zonder bemoeienis en betutteling van CDA SPEERPUNT ONDERNEMEND VLAARDINGEN Mijn naam is Marnix Alderliesten, bloemist in het stadshart. Graag wil ik me voor het CDA als gemeenteraadslid voor de stad inzetten. Ondernemers hebben goede ideeën en initiatieven. We hebben dan ook goed naar hen geluisterd bij het samenstellen van ons programma. Ik ga er graag voor. En ik geloof in samenwerken. Gebruik maken van elkaars talenten. Ik zal me als raadslid inzetten voor ondernemend Vlaardingen. SPEERPUNTEN CDA: - korte procedures, goedkopere vergunningen - stadskantoor s avonds open - bedrijfsterreinen verder moderniseren en veiliger - lokale ondernemers voorrang geven bij gemeentelijke opdrachten en aanbestedingen - Actieplan Winkels Stadshart, te ontwikkelen door ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samen - horeca, detailhandel, bewoners, gemeente en andere betrokkenen maken samen een aanpak om het centrum aantrekkelijker te maken - meer winkelvariatie, geen leegstand, goede bereikbaarheid - bedrijfsterreinen verder moderniseren en veiliger - korte procedures, goedkopere vergunningen. - lokale ondernemers vragen om voorrang aanbestedingen. - geen speerpunten opgegeven - geen speerpunten opgegeven Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 7

8 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 GROEN LINKS DUURZAME ECONOMIE Een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks is een duurzame economie met zo min mogelijk aantasting van het woonen leefmilieu en zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de Vlaardingse burgers. GroenLinks vindt dat de Vlaardingse bedrijventerreinen nodig gerenoveerd en onderhouden moeten worden en dat de gemeente en ondernemers gezamenlijk daarvoor verantwoordelijk zijn. De bedrijventerreinen maken net als de Vlaardingse woonwijken deel uit van Vlaardingen en nemen geen uitzonderingspositie in. Daar hoort ook handhaving bij. De gemeente Vlaardingen houdt intensief contact met de Vlaardingse ondernemers en faciliteert daar waar mogelijkheden zijn. Bij vestiging van bedrijven welke voldoen aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden zal de gemeente alle mogelijke medewerking verlenen. Snel en adequaat worden de formaliteiten afgehandeld. GroenLinks vindt dat ondernemers, burgers en overheid gezamenlijk de stad maken, ieder heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. SPEERPUNTEN - GROEN LINKS: -- schone bedrijven krijgen voorrang bij vestiging - ondernemers gaan niet alleen meer zaken doen met de gemeente, maar vooral ook met elkaar - versnelde en duurzame aanpak van achterstallig onderhoud op bedrijventerreinen: schoon, heel en veilig; - stimuleren van energiebesparende maatregelen in het bedrijfsleven - overheid en ondernemers bieden alle scholieren een stageplaats aan - de gemeente maakt afspraken met bedrijven waarmee zij zaken doen over banen voor mensen met een arbeidsbeperking en jongeren - kleinschalig ondernemerschap stimuleren en mogelijk maken - geen speerpunten opgegeven - stimuleren energiebesparende maatregelen in bedrijfsleven - schone bedrijven krijgen voorrang bij vestiging van hun bedrijf - het zoveel mogelijk sluitend maken van kringlopen; cradle to cradle SP: GEEN GROTE KOOPSCHUREN Vlaardingen is van oudsher een ondernemersstad. Dankzij deze ondernemers staat Vlaardingen bekend om zijn haringvisserij maar ook een multinational als Unilever is al jaren aan onze stad verbonden. Als SP vinden wij het belangrijk dat er ruimte blijft om te ondernemen, niet alleen voor de grote ondernemingen maar ook voor de kleine MKB-ers. De komende jaren zullen we samen met de ondernemers, al dan niet aangesloten bij de diverse ondernemersverenigingen, in gesprek blijven om aan het actieplan Economie verdere uitvoering te geven. Belangrijke thema s die daarbij spelen zijn momenteel de infrastructuur rond Vlaardingen (Sluisplein en Marathonweg) en het opknappen van de oude bedrijventerreinen. Er moet meer winkelend publiek naar het centrum getrokken worden. Om dit te realiseren zullen we opnieuw kijken naar het parkeerbeleid in en om het centrum. Meer koopzondagen heeft geen enkele toegevoegde waarde gezien het geringe aantal bezoekers dat nu op de koopzondag naar het centrum komt. Wij zijn en blijven dan ook voorstander van de huidige regeling van 12 koopzondagen per jaar. Om het MKB in de stad te beschermen zijn wij tegen grote detailhandelscentra op bijvoorbeeld het Vijfsluizenterrein. Vestiging van dergelijke grote koopschuren trekken het winkelend publiek uit het centrum met alle gevolgen van dien. SPEERPUNTEN - SP: - samen met de Economische Adviesraad van Vlaardingen en de IKV een platform opzetten tussen bedrijven en gemeente waarbij vraag en aanbod onder de aandacht gebracht wordt - de 12 koopzondagen per jaar behouden met uitzondering van bouwmarkten, tuincentra en woonboulevard, die vaker open mogen zijn - geen speerpunten opgegeven - Westhavenkade in overleg met de aanwezige (horeca)onder nemers alleen voor autoverkeer afsluiten op de momenten dat veel bezoek wordt verwacht, zoals bij stralend mooi weer, in de weekenden en tijdens festiviteiten. Op alle andere momenten gelden de verkeersregels van een woonerf - geen speerpunten opgegeven 8 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

9 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 D66 EINDHOVEN AAN DE MAAS De mogelijke terugkeer van de grootschalige maakindustrie, de technologische ontwikkelingen in het algemeen en de ontwikkelingen m.b.t. voeding, water- en procesindustrie in deze regio in het bijzonder zullen een nieuwe economische orde scheppen waarin grote en kleine bedrijven in wisselende combinaties samenwerken. Het Vlaardingse bedrijfsleven gaat hier de komende tientallen jaren van profiteren door samenwerking van bestaande en nieuwe ondernemers, researchlabs, innovatie- en onderwijspartners. D66 Vlaardingen wil verder gaan met de (nu nog) conceptplannen voor een campus in de Rivierzone á la de Hightech Campus Eindhoven. Hierbij moet u denken aan het gebied van Vijfsluizen tot aan het Blankenburgtracé. In de kern, de eerste cirkel van de campus wordt, naar Eindhovens model, research en development gedaan. Wanneer ideeën daar tot een nieuw product leiden, vindt de productie daarvan plaats in een tweede cirkel: de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in Vlaardingen of de regio. Randvoorwaarden voor deze ontwikkelingen zijn een actief bedrijfsleven, een goede infrastructuur, goed opgeleid personeel en investeringen in publiek-private samenwerking. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente hierin de rol van regisseur blijft pakken door het samenbrengen van partijen en het zorgdragen voor de co-financiering (samen met andere overheden), soepele vergunningverlening en het aanleggen van voorzieningen. SPEERPUNTEN - D66: - vier jaar politieke stabiliteit gericht op samenwerking - verhogen van de lokale gemeentelijke bestedingen in combinatie met social return - zorgen voor goedgeschoold personeel waar het bedrijfsleven om vraagt: Technetkring NWN en campusvorming - kritisch kijken naar woningbouwplannen in Rivierzone - doorgaan met de investeringen van 5,6 meuro in de revitalisering van Groot Vettenoord en Vergulde Hand - doorgaan met KVO s en handhavingacties - geen huisvesting voor MOE-landers op bedrijventerreinen - doorgaan met revitaliseren winkelcentra Stadshart en de Loper Zuid - rol in de regio pakken: Metropoolregio, Rotterdam Partners en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel - uitrollen van het met IKV afgesproken ondernemerstevredenheidsonderzoek - doorgaan met accountmanagement - blijven strijden voor oortjes aan de Blankenburgtunnel - Sluisplein zonder stoplichten - ondertunneling Marathonweg - verkeerscirculatieplan Vlaardingen Centrum (Oosthavenkade tweerichting; Centrumring, Bereikbaarheid Parkeergarages) - aantrekken nieuwe Cleantechbedrijven, bestaande bedrijven stimuleren dit gebied op te pakken - stimuleren van de circulaire economie - starten nieuw lokaal energiebedrijf - duurzaamheid is de nieuwe norm in alles wat we doen CHRISTENUNIE/SGP SAMEN VERDER VOOR VLAARDINGEN! Vlaardingen wordt het dynamische centrum van de regio. Er wordt een klimaat gecreëerd, waarin iedereen meedoet en zijn talenten inzet voor de Vlaardingse economie en samenleving. Waar de krachten zijn gebundeld en bedrijfsleven, instellingen en gemeente SAMEN erin slagen de welvaart en het welzijn te vergroten. Ondernemerschap en innovatie geven Vlaardingen een belangrijk concurrentievoordeel. Kortom, Vlaardingen staat bekend als gastvrije gemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De ChristenUnie/SGP zal zich inzetten om een gunstig vestigingsklimaat te scheppen voor nieuwe en bestaande ondernemingen/bedrijven/winkeliers om de functie van Vlaardingen als werkstad te versterken en verder uit te bouwen. Een sterke lokale economie is namelijk essentieel voor een gezonde ontwikkeling van de stad en zorgt voor een belangrijke mate voor welvaart/welzijn voor de inwoners van Vlaardingen. Het vernieuwend vermogen van de Vlaardingse economie wordt in sterke mate gedragen door de samenwerking tussen bedrijven onderling en met de gemeente en haar bestuur. SPEERPUNTEN - CHRISTENUNIE/SGP: - Vlaardingen heeft een digitaal loket voor informatie over vestigingsmogelijkheden voor (nieuwe) bedrijven, werkgelegenheid, financierings- en scholingsmogelijkheden en vergunningen. - de dienstverlening aan inwoners en ondernemers moet kwalitatief goed, snel, correct, klantgericht en met zorg worden uitgevoerd - voor ZZP-ers worden de mogelijkheden op het gebied van gezamenlijke huisvesting bekeken en eventueel ondersteund Maart 2014 I IKV MAGAZINE I 9

10 Verkiezingsspecial - Visie partijen op lokale economie + speerpunten / Gemeenteraadsverkiezingen 2014 [VERVOLG] SPEERPUNTEN - CHRISTENUNIE/SGP: [VERVOLG] - bij gemeentelijke inkooptrajecten moet waar mogelijk aan de lokale ondernemers de kans worden geboden om de opdracht te verkrijgen - voldoende gratis parkeergelegenheid tot uur s ochtends en vanaf uur s avonds - versterking van de bestaande (historische) binnenstad, Hoogstraat, bedrijfsterreinen en wijkwinkelcentra - geen nieuwe, grote winkellocaties aan de randen van de stad - verbetering van de bestaande bedrijfsterreinen: snelle realisatie van nieuwe bouwlocaties en herstructurering van de oudere - stevige aanpak van overlast, consequente handhaving van afgesproken regels en voldoende openbare verlichting in winkelcentra en op bedrijfsterreinen - samen met ondernemers problemen aanpakken en oplossen - administratieve lasten voor ondernemers verminderen, geen onnodige formulieren - actief streven naar de vestiging van een MBO/HBOinstelling en bevorderen goede samenwerking tussen scholen en werkgevers met als doel de opleiding en werkgelegenheid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen - vanuit principiële en sociale overwegingen geen uitbreiding van het aantal koopzondagen. De huidige 12 koopzondagen zijn in Vlaardingen geen groot succes - goede bereikbaarheid van bedrijfsterreinen en het centrum - bestaande Juliana(fiets)burg over de haven ook geschikt maken voor autoverkeer, zodat ook bij toekomstige woningbouw en de lightrailverbinding een goede doorstroming van het Sluisplein verzekerd is - geen afsluiting van de Oude Havenbrug, het Liesveldviaduct en de Westhavenkade - de tunnel onder het spoor bij de Marathonweg moet worden aangelegd - goed gereguleerd goederenvervoer. Om vracht- en bestelauto s niet doelloos door de stad te laten rond rijden moeten logistieke routes/parkeerplekken worden ingericht en slimme venstertijden worden gehanteerd, zodat geldt: soepel de stad in en snel er weer uit - meer gebruik maken van de bestaande havens en uitbreiding van het openbaar vervoernet, zodat meer vervoer over water plaatsvindt en de bedrijfsterreinen goed bereikbaar zijn voor werknemers en klanten - verkeerscirculatieplan Vlaardingen Centrum (Oosthavenkade tweerichting; Centrumring, Bereikbaarheid Parkeergarages) - zeer streng toezicht op activiteiten van (zware) chemische bedrijven - stimuleren duurzame initiatieven om te komen tot een verminderde uitstoot van CO 2 - bij het inkopen van de gemeente niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar de omstandigheden van de mensen die het product maken, het produceren en verwerken van het product zelf - de gemeente en de ondernemers hebben samen blijvende aandacht voor het schoonhouden en tijdig legen van (afval)containers STADSBELANGEN LUISTEREN NAAR SIGNALEN Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) is een onafhankelijke politieke partij die in 1997 is opgericht met als doel de betrokkenheid van de inwoners van Vlaardingen bij het bestuur van hun gemeente te verbeteren. Sinds 1998 is Stadsbelangen vertegenwoordigd in de gemeenteraad, op dit moment met twee zetels. Uiteraard vindt Stadsbelangen dat ondernemers een belangrijke rol vervullen binnen de Vlaardingse economie. Werk en werkgelegenheid zijn belangrijk voor Vlaardingen, dus een goede economische afdeling binnen de gemeente is noodzakelijk. Stadsbelangen ijvert al jaren voor een goed ondernemersklimaat. Een goede feitelijke voorlichting en informatie van overheidswege is daarbij vereist. Een goede economische visie is onmisbaar. Het ligt voor de hand om naar de signalen uit het bedrijfsleven te luisteren en daar tijdig wat mee te doen en daarmee geen jaren te wachten. De gemeente Vlaardingen en IKV dienen op tal van terreinen samen te werken, zoals op het gebied van de economische ontwikkeling, wijk- en gebiedsontwikkeling, mobiliteit, city marketing en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. SPEERPUNTEN - STADSBELANGEN: - volledige vrijgave van de koopzondagen; ondernemers moeten zelf een afweging kunnen maken over openstelling - binnen de regelgeving voorkeur geven bij aanbestedingen, op transparante en controleerbare wijze, aan (lokale) leveranciers die op sociaalmaatschappelijk vlak een duurzame structurele bijdrage leveren aan de gemeente Vlaardingen - terugbrengen van de eindtijd voor betaald parkeren naar uur - bewerkstelligen van een goede bereikbaarheid tussen de wijken onderling en binnen de wijk, zowel met de fiets, het openbaar vervoer en de auto 10 I IKV MAGAZINE I Maart 2014

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Sterke Stad, Sterke Wijken

Sterke Stad, Sterke Wijken Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst

Kiezen voor de toekomst Verkiezingsprogramma D66 Sittard-Geleen 2014-2018 Kiezen voor de toekomst Foto: Jama Jamon - sittard365.com Inhoudsopgave Voorwoord en de richtingwijzers van D66... 4 Voorwoord Bert Kamphuis... 5 Voorwoord

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Richtingwijzers... 4 1.1.1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen... 4 1.1.2 Denk en handel internationaal... 4 1.1.3 Beloon prestatie

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Zwolle is een prachtige stad. De gemeente doet er alles aan om Zwolle nóg leuker, mooier en gastvrijer te maken, zodat inwoners en ondernemers

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Raadsprogramma. Open en transparant. Gemeente Zwijndrecht 2014-2018

Raadsprogramma. Open en transparant. Gemeente Zwijndrecht 2014-2018 Raadsprogramma Open en transparant Gemeente Zwijndrecht 2014-2018 Voorwoord De raad staat voor openheid en transparantie. De inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam hebben er recht op te weten welk beleid

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie