NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Mei Jaargang 20 Nr. 63 In gesprek met Arné Peeters en Boudewijn de Langen van architectenbureau TPAHG over krimp en groei, restauratie en herbestemmen op pagina 13.

2 Inhoud Voorwoord Ontslag nu of na 1 juli 2015? Voorwoord 2 Ontslag nu of na 1 juli 2015? 3 Wijziging regels kort- en langdurend zorgverlof Gestapelde financiering. Iets voor u? 5 Personeelsfeest op externe locatie toch belast Kort nieuws 7 Vermogens- en inkomensplanning: financiële kansen en risico s Kort nieuws 10 Onze tweede vestiging in Den Helder stelt zich voor Een nieuwe stap in flexibel werken 12 INTERVIEW: TPAHG: (ver)bouwt aan toekomst 13 Colofon De Omnyacc nieuwsbrief is een informatieblad voor alle relaties van Omnyacc, die vier keer per jaar wordt verstuurd. Daarnaast ontvangt u ook de eindejaarstips. In deze nieuwsbrief leest u alles over de actuele financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Redactie: Omnyacc federatie, Nienke Oudkerk Ontwerp: Indrukwekkend, Heiloo Drukwerk: Indrukwekkend, Heiloo Fotografie: Eric van der Eijk Voor informatie: Website: Beste Relatie, Ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Niet alleen in wet- en regelgeving, maar ook binnen onze organisatie. Zo gaat BDO Den Helder zelfstandig verder en sluiten zij zich aan bij onze organisatie. Vanaf nu gaan zij als Omnyacc KREDO door het leven. Dichtbij, persoonlijk en gewoon goed: daar staan wij voor. Deze visie wordt gedeeld door onze nieuwe collega s. De klantenportefeuille met een focus op de maritieme- (offshore) en MKB sector is samen met de aanwezige kennis en kunde een toevoeging aan onze organisatie. Wij heten alle collega s van dit kantoor hierbij van harte welkom! Op pagina 11 stellen de partners Michel Krediet en Aad Dobbe zich voor. Daarnaast hebben wij in deze nieuwsbrief gesproken met Arné Peeters en Boudewijn de Langen van het architectenbureau TPAHG. Ontwikkeling staat ook hier voorop. In tijden van de economische crisis hebben zij volgehouden en doorgezet. De keuze om naast nieuwbouwprojecten, steeds meer te focussen op restauratie en herbestemming heeft zich uitbetaald. De organisatie onderscheidt zich qua kennis en doortastende aanpak. Mede daardoor zitten ze weer in een duidelijk stijgende lijn. Op pagina 13, 14 en 15 leest u hoe zij bouwen aan hun toekomst. Natuurlijk ontbreken in deze editie de reguliere wijzigingen in wet- en regelgeving niet. Zo leest u over het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli 2015 ingaat. Ook de veranderingen op gebied van zorgverlof komen aan de orde. Verder informeren wij u uitgebreid over financiële planning, omdat het belang van een goed financieel plan steeds groter wordt. Inzicht in de huidige financiële positie, uw toekomstwensen en de bijbehorende risico s is een eerste belangrijke stap. Het is vervolgens goed om dit te vertalen in een duidelijke plan. Wat is mijn situatie bij pensionering of arbeidsongeschiktheid? Dit is een van de vragen waar u graag antwoord op geeft. Ons advies: zorg voor inzicht en maak een plan voor de toekomst. Zo kunt u met een gerust hart de toekomst tegemoet zien. Veel leesplezier toegewenst. Omnyacc Federatie Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. De huidige ontslagvergoeding maakt dan plaats voor de transitievergoeding. Wat nu als u de (tijdelijke) dienstbetrekking van uw werknemer wenst te beëindigen? Is het dan financieel gunstiger om de werknemer nu te ontslaan of juist te wachten tot na 1 juli 2015? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie. Stel het tweede jaarcontract van uw werknemer eindigt van rechtswege vóór 1 juli Laat u dit contract gewoon aflopen en neemt u afscheid van de werknemer dan kost dat u op dit moment niets. Het wordt anders als u het tijdelijke arbeidscontract nog een keer zou verlengen en de einddatum ligt na 1 juli Laat u het verlengde contract daarna van rechtswege aflopen dan bent u aan de werknemer wel een transitievergoeding verschuldigd. Na 1 juli 2015 is de werknemer immers langer dan twee jaar bij u in dienst geweest. Voorbeeld Stel, u houdt een zieke werknemer in dienst na afloop van de tweejaarstermijn. De loondoorbetalingsverplichting is weliswaar gestopt, maar zolang de werknemer ziek is loopt het dienstverband slapend door. Zegt u dit dienstverband vóór 1 juli 2015 op, dan bent u geen ontslagvergoeding verschuldigd. Na 1 juli 2015 moet u aan de zieke werknemer, indien u het slapende dienstverband wilt beëindigen, een transitievergoeding betalen. Betreft het een lang dienstverband dan kan deze vergoeding voor u erg oplopen. Soms is het financieel gunstiger om te wachten met een beëindiging tot na 1 juli Bijvoorbeeld als u buiten de reguliere UWV-procedure om het contract wilt ontbinden van een oudere werknemer met een lang dienstverband. De huidige kantonrechtersformule valt dan duurder uit dan de transitievergoeding. Vergelijk daarom de uitkomst van de kantonrechtersformule met de transitievergoeding. Dan weet u wat voor u financieel voordeliger is: beëindiging nu of na 1 juli Hogere transitievergoeding voor 50-plusser Voor de werknemer van 50 jaar of ouder die op het moment van ontslag minstens tien jaar bij u in dienst is, geldt een overgangsregeling. Hij of zij krijgt een hogere transitievergoeding dan de werknemer die de leeftijd van 50 nog niet is gepasseerd. De overgangsregeling is tijdelijk en geldt tot U betaalt straks alleen een hogere transitievergoeding wanneer u in het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin u de 50-plusser ontslaat, minimaal 25 werknemers in dienst heeft. Hoe hoog is de transitievergoeding? De transitievergoeding bedraagt kort gezegd voor een werknemer die na twee jaar wordt ontslagen 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar. Omgerekend is dit 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar. Na 10 jaar wordt de vergoeding opgehoogd naar 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar oftewel een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 50 jaar bedraagt de vergoeding een 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Rekenvoorbeeld Stel u ontslaat op 31 december 2015 een werknemer die op dat moment 15 jaar bij u in dienst is. Het dienstverband is begonnen op 1 januari Op 1 april 2011 is deze werknemer 50 geworden. Hij was toen 10 jaar en drie maanden bij u in dienst. U berekent de transitievergoeding nu als volgt: periode : 1/6 maandsalaris x 20 halve dienstjaren = 3 + 1/3 maandsalaris januari 2011-juni 2011: 1/4 maandsalaris x 1 half dienstjaar = 1/4 maandsalaris juli december 2015: 1/2 maandsalaris x 9 halve dienstjaren = 4 + 1/2 maandsalaris De totale transitievergoeding bedraagt dus 8 maandsalarissen + 1/12 maandsalaris. Enig voorbehoud Bovenstaand rekenvoorbeeld komt van Rijksoverheid.nl, de overheidssite waarop onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitleg geeft over diverse regels. In het voorbeeld wordt er van uitgegaan dat de verhoging naar 1/2 maandsalaris ingaat vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat iemand 50 jaar is geworden. Daar bestaat in de praktijk echter wat onduidelijkheid over. Kijkt men namelijk naar de letterlijke wettekst dan zou de periode van 6 maanden moeten gaan tellen vanaf de dag dat iemand 50 jaar wordt. De regel is dus niet helemaal duidelijk. Wellicht dat de rechter hier uiteindelijk het laatste woord over moet geven. Ook voor de 50-plusser kan de transitievergoeding niet meer bedragen dan maximaal , of maximaal een jaarsalaris als iemand meer verdient dan per jaar. 2 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 3

3 Wijziging regels kort- en langdurend zorgverlof Gestapelde financiering. Iets voor u? Per 1 juli 2015 veranderen de regels voor kortdurend en langdurend zorgverlof. Wat moet u weten? Melanie Schintz-Privée, Den Helder Jos de Lange, Zwaagdijk Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg te geven aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders. Deze groep wordt vanaf 1 juli 2015 verruimd (zie hierna). Als werkgever betaalt u minstens 70% van het salaris door, maar niet minder dan het minimumloon. Tijdens het zorgverlof bouwt uw werknemer vakantiedagen op. Uw werknemer kan meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt wel een maximum aantal uren. Dit is twee keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt in een periode van 12 maanden. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Voorbeeld: Als uw werknemer 36 uur per week werkt, kan uw werknemer per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Pas de regeling voor kortdurend zorgverlof in uw arbeidsvoorwaarden per 1 juli 2015 aan. Langdurend zorgverlof Langdurend zorgverlof is er om voor langere tijd voor een ernstig zieke partner, kind of ouder te zorgen. U als werkgever hoeft het salaris tijdens het verlof niet door te betalen, maar uw werknemer bouwt tijdens het verlof wel vakantiedagen op. Uw werknemer kan per 12 maanden maximaal 6 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt opnemen. U kunt met uw werknemer afspreken dat het verlof over maximaal 18 weken wordt verdeeld. In overleg kunt u met uw werknemer andere afspraken maken. Langdurend verlof moet uw werknemer schriftelijk aanvragen, minstens twee weken voordat het verlof ingaat. Uitbreiding kort- en langdurend zorgverlof Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers ook kort- en langdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg aan: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten), andere huisgenoten dan de kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante), mensen met wie uw werknemer een sociale relatie heeft (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die van de hulp van uw werknemer afhankelijk zijn. Geen kort- en langdurend zorgverlof bij ernstige problemen voor werkgever Als werkgever kunt u het verlof alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. De wet heeft het over een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Als het zorgverlof is begonnen, mag u als werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag u achteraf vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek. In de cao of regeling met de ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan. Als dit zo is, gelden die afspraken. Het aanbod van mkb-financiering is weer iets verbreed. Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan in de komende drie jaar 2 miljard extra investeren in het Nederlandse mkb. Nu het financieringsaanbod alsmaar breder wordt is wellicht gestapelde financiering iets voor uw onderneming. Recent kondigde het ministerie van Economische Zaken aan dat de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) twee investeringsfondsen heeft opgericht: een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Hiermee ontstaat aanvullende financieringscapaciteit voor zowel het midden- en kleinbedrijf (mkb) als middelgrote ondernemingen. Economische Zaken ondersteunt dit private initiatief van institutionele beleggers (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) en stelt garanties beschikbaar. Naar verwachting kunnen ondernemers in de zomer via hun bank een beroep doen op de fondsen. Ook wil het kabinet crowdfunding meer ruimte bieden. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën is crowdfunding namelijk een waardevolle toevoeging aan de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het mkb om financiering te verkrijgen. Gestapelde financiering Het mkb-financieringsaanbod wordt alsmaar breder, waardoor u ook steeds minder afhankelijk bent van alleen bancaire kredietverlening. Heeft u geld nodig voor uw bedrijfsplannen dan is wellicht gestapelde financiering iets voor u. Dit is eigenlijk niets meer en niets minder dan het zoeken en vinden van financiering op verschillende plaatsen. Een combinatie dus van eigen vermogen, traditionele financiering, private financiering (familie of bijvoorbeeld vrienden en zakenrelaties) en alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, crowdfunding of private equity. Vaak werkt een combinatie van verschillende financieringsbronnen ook positief uit naar de bank. Deze zal wellicht eerder geneigd zijn om nog een resterend deel van het door u benodigde kapitaal aan u te lenen. 4 Omnyacc Nieuwsbrief Cees Jan de Jager, Texel Omnyacc Nieuwsbrief 5

4 KORT NIEUWS Sneller langer doorwerken 6 Personeelsfeest op externe locatie toch belast De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten. Met als gevolg dat het hapje, het lopende buffet, de drankjes, de reiskosten en eventuele overnachtingskosten toch over het algemeen niet buiten de heffing zullen blijven. Personeelsfeest aansluitend op studiedag toch belast Als u een studiedag op een externe locatie organiseert met aansluitend een personeelsfeest dan geldt volgens de Belastingdienst het volgende: de invulling van het programma is doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of u dit onbelast kunt doen. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken. Het personeelsfeest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor uw werknemers. U kunt dit loon ook aanwijzen in de vrije ruimte. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopende buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties. Evenementen met vooral een zakelijk karakter wel vrijgesteld Uit de vragen en antwoorden van de Belastingdienst kan worden opgemaakt dat de Belastingdienst van mening is dat personeelsevenementen over het algemeen vooral een consumptief karakter hebben en daarom belast zijn. Omnyacc Nieuwsbrief Een personeelsreis om het bedrijfsjubileum te vieren, een skivakantie om de samenwerking tussen uw werknemers te bevorderen, een teamuitje met partners van de werknemers, een middagje paintballen en een nieuwjaarsbijeenkomst vormen allemaal belast loon dat u naar keuze kunt aanwijzen in de vrije ruimte. Het personeelsevenement is wel vrijgesteld als het zakelijke karakter overheerst. Denk hierbij aan een zakelijk evenement voor uw zakenrelaties waaraan ook uw werknemers deelnemen of een seminar dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Ook een ontbijtsessie voor uw werknemers op een externe locatie is gericht vrijgesteld als deze vooral een zakelijke karakter heeft. Eerdere uitspraken Belastingdienst De Belastingdienst gaf in februari aan dat een personeelsfeest op een externe locatie dat plaatsvindt aansluitend op een studiedag, onder de vrijstelling kon vallen met betrekking tot de reis- en verblijfkosten. Alleen een eventueel optreden van een artiest zou loon vormen. Hier is de Belastingdienst nu op teruggekomen, via de veelgestelde vragen op haar website. Helaas kan een personeelsfeest na een studiedag op een externe locatie over het algemeen dus toch niet onder een gerichte vrijstelling vallen. Dit is anders als u het personeelsfeest op uw eigen locatie organiseert. In dat geval kan dit personeelsfeest onbelast plaatsvinden. Nuttigen uw personeelsleden echter tijdens het feest ook een maaltijd, dan moet u 3,20 per maaltijd tot het loon rekenen. U kunt dit loon echter ook aanwijzen in de vrije ruimte. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 stapsgewijs versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in De Tweede Kamer heeft hier op 26 maart 2015 mee ingestemd. De huidige overbruggingsregeling die in 2019 zou eindigen, wordt verruimd en verlengd tot De verhoging van de AOW-leeftijd betekent dat u langer moet doorwerken voordat u kunt stoppen en kunt gaan genieten van uw oude dag. De overbruggingsregeling is er speciaal voor mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben en biedt een uitkering op minimumniveau in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. De overbruggingsregeling eindigt in 2023 en wordt ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen gaan of zijn gegaan. Oorspronkelijk gold de regeling alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over de versnelde stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Als uw hobby een bron van inkomen wordt Heeft u een tijd- en geldverslindende hobby die zo langzamerhand meer wordt dan een hobby? Dan kan het zijn dat u dit moet gaan opgeven in Van uw aangifte inkomstenbelasting. een bron van U krijgt dan verplichtingen, inkomen is sprake als uw maar ook belasting- activiteiten zich afspelen in het voordelen. economisch verkeer en als u winst kunt verwachten. U moet er duurzaam voordeel uit behalen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als uw activiteiten alleen in de hobby- of familiesfeer liggen. Maar wel als u bijvoorbeeld gedurende een aantal dagen per week via marktplaats handelt en uw opbrengsten structureel groter zijn dan uw kosten. U bent dan al snel ondernemer voor de inkomstenbelasting. In het eerste jaar als ondernemer kunt u verliezen uit de aanloopfase van uw onderneming in aftrek brengen. De aanloopfase is de periode van vijf jaar voor het startjaar als ondernemer. Daarnaast heeft u als ondernemer ook recht op de MKB-winstvrijstelling en als u voldoet aan het urencriterium ook de zelfstandigenaftrek. Thera Zandbergen, Leeuwarden Omnyacc Nieuwsbrief 7

5 Vermogens- en inkomensplanning: financiële kansen en risico s Financiële planning Als ondernemer in de inkomstenbelasting of als directeur-grootaandeelhouder (dga) weet u waarschijnlijk precies waar u naar toe wilt met uw bedrijf. U bent bezig met groei, u ziet kansen en u schat de risico s in. Voor uw bedrijf heeft u misschien allang een financiële planning gemaakt. Omdat u duidelijkheid wilt of omdat u bijvoorbeeld een lening heeft aangevraagd bij de bank. Maar hoe zit het met uw persoonlijke financiële planning? Met een persoonlijk financieel plan krijgt u niet alleen inzicht in uw huidige inkomens- en vermogenssituatie, maar u ziet ook welke risico s uw inkomen en vermogen kunnen aantasten, welke maatregelen u hiertegen kunt nemen en hoe u uw doelen kunt bereiken. Plan uw inkomen Iedereen heeft dromen, ieder van ons denkt weleens na over de toekomst en ligt weleens wakker van mogelijke risico s. Want wat gebeurt er als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, als u komt te overlijden of als u met pensioen gaat? Is uw (gezins) inkomen dan nog toereikend? Met een inkomensplanning brengt u dit inkomen, de gevolgen van onverwachte situaties en uw wensen in kaart. Uitgangspunt is uw huidige situatie en het consumptief besteedbaar inkomen: de totale inkomsten van u en uw partner (inclusief renteinkomsten e.d.), verminderd met de vaste uitgaven en verrekend met alle fiscale aspecten. Denk aan de belasting in box 3, hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van de auto van de zaak. Wat onderaan de streep overblijft, kunt u reserveren voor later of gebruiken voor variabele lasten. Uit het inkomensoverzicht blijkt wat uw netto-inkomen verminderd met de vaste lasten in de nabije toekomst is. Maar een inkomensoverzicht doet meer. Als het goed is, kunt u hieruit ook afleiden hoe het (gezins)inkomen eruitziet bij pensionering, bij arbeidsongeschiktheid Casper Müller, Hoorn U kent het vast wel van de reclame: het Zwitserleven-gevoel. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen handbereik? Door het in kaart brengen van uw huidige financiële positie, uw toekomstwensen, maar ook eventuele risico s, kunt u plannen en zet u alvast een belangrijke stap in de goede richting. en bij overlijden. Is dit niet toereikend dan kunt u hier nu al op anticiperen door het inkomen op tijd bij te sturen. Pensioenopbouw Door de toenemende vergrijzing staat de aow onder druk. De komende jaren gaat de aow-gerechtigde leeftijd stapsgewijs steeds verder omhoog, om zéér waarschijnlijk in 2021 uit te komen op 67 jaar. Bovendien voorziet de aow alleen in een minimale levensbehoefte. U zult er dus zelf voor moeten zorgen dat u in de toekomst zonder geldzorgen kunt genieten van uw oude dag. Er zijn diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen: via een verzekeraar, in uw eigen onderneming, met spaar- en beleggingstegoeden, via een lijfrenteverzekering of koopsompolis of door vermogen op te bouwen in bijvoorbeeld uw eigen woning en dat later te gebruiken voor uw pensioen. Meerdere keuzes dga U bouwt vanuit de bv pensioen in eigen beheer op bij de werk-bv, bij uw holding of in een aparte pensioen-bv, of u stort de premies af bij een verzekeraar. U bouwt privé lijfrente op bij een verzekeraar of bij een bank (banksparen). Als mkbondernemer in de inkomstenbelasting kunt u ook privé een lijfrente opbouwen bij een verzekeraar of via banksparen. Ook heeft u de mogelijkheid om jaarlijks een percentage van de ondernemingswinst aan de fiscale oudedagsreserve toe te voegen. Aan alle hier genoemde mogelijkheden kleven voor- en nadelen. Heeft u eenmaal een keuze gemaakt over hoe u uw pensioen wilt opbouwen, dan is die keuze vaak niet zonder consequenties te wijzigen. Arbeidsongeschiktheid Voor u als zelfstandig ondernemer of dga is er vanuit de overheid niets geregeld in het geval u arbeidsongeschikt raakt. Om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te beperken, zult u dus zelf iets moeten regelen. Met de inkomensplanning kan uw adviseur uitrekenen hoeveel gezinsinkomen er overblijft bij arbeidsongeschiktheid en welke uitkering moet worden verzekerd om dit inkomen eventueel aan te vullen. Overlijden Komt u onverwachts vroeg te overlijden, dan heeft dit niet alleen financiële gevolgen voor uw gezin, maar mogelijk ook voor uw bedrijf. Er zijn echter zaken die u nu al kunt regelen om de gevolgen te beperken: Sluit een overlijdensrisicoverzekering af om de hypotheek op uw privéwoning af te lossen. Overweeg een compagnonsverzekering om uw zakelijke partners en uw erven te behouden voor problemen bij het overnemen van uw aandeel in het bedrijf. Denk aan een partner- en wezenpensioen om uw nabestaanden te verzekeren van inkomen. Bouwt u pensioen in eigen beheer op, overweeg dan om het risico van overlijden te verzekeren, omdat de bv anders niet aan haar pensioenverplichtingen kan blijven voldoen. Iedere oplossing die u kiest om het risico van een eventueel vroegtijdig overlijden te beperken, is afhankelijk van onder meer uw vermogenspositie, uw gezinssamenstelling en de fase van uw ondernemerschap. Ondernemingsstructuur Privé beleggen of zakelijk, zakelijk vermogen overhevelen naar privé of andersom, geld lenen van of aan de bv, wel of geen dividend uitkeren? Het zijn vragen die allemaal gevolgen kunnen hebben voor het totale vermogen. Daarnaast speelt ook de ondernemingsstructuur een grote rol. De ondernemingsvorm van uw bedrijf bepaalt of er een scheiding is tussen privé en zakelijk. Bij een bv is het privévermogen niet verbonden met de zaak. Gaat de bv failliet dan heeft dit normaal gesproken geen (grote) financiële consequenties voor uw privévermogen. Als het misgaat, bieden de eenmanszaak en de vof in dat opzicht weinig bescherming. Dit kan een reden zijn om vermogen vanuit uw onderneming privé onder te brengen. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een zogenaamde holdingstructuur om de overtollige zakelijke liquiditeiten (zonder belastingheffing) in de holding-bv onder te brengen en zo het risico te spreiden. Sietze Alkema, Zwaagdijk Tot slot Met een goed financieel plan krijgt u inzicht in uw financiële situatie, kunt u plannen maken voor de toekomst en bent u zich bewust van de financiële risico s en kansen. Uw financiële plan is echter nooit af en zal waarschijnlijk regelmatig moeten worden aangepast. Er kunnen zich altijd weer situaties voordoen waar u rekening mee moet houden. Wij kunnen u hiermee helpen. 8 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 9

6 KORT NIEUWS Onze nieuwe samenwerkingspartner in Den Helder stelt zich voor Laag btw-tarief ook voor tuinaanleg- en onderhoud Heeft u tuinplannen? Of bent u hovenier? Onderneem dan snel actie! Ook het aanleggen of onderhouden van de tuin valt onder het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen. Het lage btw-tarief van 6% geldt alleen voor de arbeidskosten en geldt nog tot 1 juli Wilt u uw tuin ingrijpend veranderen? Als de herinrichting van de tuin is afgerond vóór 1 juli 2015, dan brengt uw hovenier nog 6% btw in rekening op zijn arbeidskosten. Het verlaagde btw-tarief geldt niet voor tuinarchitecten, behalve als zij ook het uitvoerende werk doen. Wilt u besparen op een tuinontwerp? Laat dat dan maken door de hovenier die ook uw tuin komt aanleggen. Het verlaagde btw-tarief geldt voor werkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar die zijn bestemd voor permanente bewoning. Dat zijn bijvoorbeeld eigen woningen, maar ook verhuurde woningen. Vakantiewoningen zonder permanente woonbestemming vallen buiten de regeling. Debby Willemse, Den Helder 30%-regeling voor de buitenlandse werknemer aangepast Met de 30%-regeling mag u kort gezegd onder voorwaarden en zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon onbelast vergoeden aan de werknemer die u in het buitenland heeft geworven. Het moet gaan om een werknemer met specifieke deskundigheid die in Nederland schaars is. De regeling is met ingang van dit jaar op twee punten aangepast. Ten eerste is de jaarlijkse inkomensnorm geïndexeerd. Ten tweede is het begrip mastertitel verduidelijkt: Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een mastertitel: belastbaar jaarloon minimaal exclusief de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten; Voor overige werknemers: belastbaar jaarloon minimaal exclusief de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Onder mastertitel wordt begrepen een Nederlandse mastertitel in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige buitenlandse titel. De vestiging van BDO Den Helder heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan en sluit zich aan bij onze organisatie. Het kantoor, vanaf heden Omnyacc KREDO, heeft een sterk regionaal gebonden klantenportefeuille met een focus op het MKB segment en daarnaast een specialisme opgebouwd in de offshore- en maritieme branche. Samen met de aanwezige kennis en kunde is dit een toevoeging aan onze organisatie. Wij heten alle collega s van Omnyacc KREDO van harte welkom! De partners, Aad Dobbe en Michel Krediet, stellen zich voor. Omnyacc familie Dat familiaire ons-kent-ons gevoel bij Omnyacc voelt goed. Dat geeft de regionale binding extra kracht, aldus Aad, voormalig partner van BDO Alkmaar. Een zelfstandig kantoor van een man of 15 past niet meer in de huidige markt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner. Zo konden we gezamenlijk, maar wel op eigen kracht verder. Samen met Michel, voormalig partner van BDO Den Helder, geeft hij leiding aan het kantoor in Den Helder. Michel: Alle gesprekken met Omnyacc verliepen heel enthousiast. Bij ons klikt het. Het gevoel is gewoon goed. Bekendheid Michel: Wij kennen al enkele collega s van Omnyacc goed. Zo hebben hier een paar collega s gewerkt, waar ik nog altijd contact mee heb. Aad vervolgt: Nico (Vonderbank, partner Omnyacc Huyg & Partners in Den Helder) ken ik sinds de kleuterschool. Op die manier is het ook weer leuk om samen te werken. Bovendien staat Omnyacc in de regio goed aangeschreven. Het is een sterke partij met de ambitie om verder uit te breiden. Plek gevonden Aad: Het was nog niet altijd vanzelfsprekend dat ik het accountancyvak in zou gaan. Op het Johannes College kwam iemand van het NIVRA (nu NBA, beroepsorganisatie voor accountants) vertellen wat je moest doen om registeraccountant te worden. Het kwam neer op wel 10 tot 12 jaar studeren. Op dat moment keken Nico en ik elkaar aan je moet wel gek zijn als je dat doet. Wat kunnen de dingen dan toch raar lopen. Na enkele jaren heeft hij de overstap gemaakt van Ernst & Young naar HLB Schippers in vooral Alkmaar en mindere mate ook Den Helder. Uiteindelijk werd de afstand naar mijn klanten groter. Ik was meer bezig met het interne proces en aansturing van teams, dan daadwerkelijk met de klant zelf. Dat zijn juist de zaken waar ik energie van krijg. Bij HLB was ik weer echt bezig met het vak. Toen had ik al regelmatig contact met Michel, omdat wij de controlewerkzaamheden voor Den Helder uitvoerden. Mooiste wat er is Het privéleven van Aad (44) en Michel (36) kent veel gelijkenissen. Ze staan graag op de tennis- of golfbaan, als de tijd het toestaat. Het familieleven neemt naast hun drukke baan namelijk een belangrijke plek in hun leven in. Mijn mooiste projecten zijn mijn twee kinderen, zegt Michel vol trots. Ik kom mijn bed uit voor mijn natuurlijke wekker, die al een paar dagen om half zes afgaat! Aad: Ik ben geboren in Anna Paulowna en getogen in Breezand. Na een aantal jaar wonen en werken op de Antillen ben ik in 2002 weer terug naar mijn geboortegrond gegaan. Met mijn vrouw en twee kinderen in de puberleeftijd wonen we heerlijk in Anna Paulowna. Bovendien ga ik nu ook dichterbij werken, dat is heel fijn. Genieten van vak Michel: Er zijn zoveel mooie zaken in ons vakgebied. Ik vind het een uitdaging om betrokken te zijn bij de opstart van nieuwe Michel Krediet en Aad Dobbe, Den Helder business. Zo ondersteun ik graag bij de vestiging van nieuwe bedrijven in Den Helder, waarbij het moederbedrijf in het buitenland gevestigd is. Ook de diversiteit van het vakgebied trekt me aan. Veel mensen denken dat ik de hele dag met de rekenmachine in de weer ben. Dat is wel cliché. Van kleine tot grote vraagstukken, verschillende type klanten en meer; er zit heel veel in. Aad: Het feit dat je samen met de klant werkt naar een mooi resultaat. Zo heb ik recent een overnametraject begeleid wat een jaar heeft geduurd. Het is dan een mooi moment als je de deal hebt afgerond en aan het napraten bent. Daar kan ik ook echt van genieten. Samen groeien Michel kwam vrij snel na zijn studie bij HLB werken. Eerst heeft hij op diverse vestigingen ervaring opgedaan en zijn opleiding tot registeraccountant afgerond. Later als manager en vervolgens partner zijn focus gelegd op de vestiging in Den Helder. Dit kantoor bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Op 1 januari 2013 zijn zij verder gegaan als BDO. Aad: Bij BDO had ik ook het regionale gevoel, dus die overstap heb ik positief ervaren. Uiteindelijk merkte wij wel dat ook hier de toekomstplannen een andere richting namen. Verzelfstandiging was daarom een logische keuze. Door ons regelmatige contact, bekendheid met elkaars werkwijze en het feit dat ik dichtbij woon, was de keuze om dit traject samen op te pakken snel gemaakt. Michel: Met Omnyacc willen we verder groeien en ontwikkelen. Dit wel op dezelfde manier met onze lokale mensen die dichtbij de klant en de markt staan! 10 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 11

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4 1. Geleend voor eigen woning bij familie of eigen bv? Doe opgaaf! Leent u geld voor uw eigen woning van iemand die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 42015

Nieuwsbrief. Nr. 42015 Nieuwsbrief Nr. 42015 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55 In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Voorwaarden voor afstempelen van uw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

de ondernemers krant #03 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad aandacht voor: bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep 2

de ondernemers krant #03 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad aandacht voor: bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep 2 de ondernemers krant #03 2015 In deze ondernemerskrant van Amstelstad aandacht voor: bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de loep 2 bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-bv s 3 modelovereenkomsten vervangen

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

De keuze om te kiezen

De keuze om te kiezen 3 KEUZEKRANT De keuze om te kiezen Je eerste keuze valt al in de vroege ochtend: met de auto, fiets of trein naar je werk? Je lunch smeren of in de kantine wat halen? In pak of casual? Pop of rock op je

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014 HET MAGAZINE VAN MAGAZINE, NR 1 2014 Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling hightech innovator TOT UW DIENST Bedrijfsovername de beste optie

Nadere informatie

Help, ik word ontslagen

Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Handboek voor werknemers Centraal Beheer Achmea en Kluwer hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het produceren van Help, ik word ontslagen. Niettemin

Nadere informatie