NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Mei Jaargang 20 Nr. 63 In gesprek met Arné Peeters en Boudewijn de Langen van architectenbureau TPAHG over krimp en groei, restauratie en herbestemmen op pagina 13.

2 Inhoud Voorwoord Ontslag nu of na 1 juli 2015? Voorwoord 2 Ontslag nu of na 1 juli 2015? 3 Wijziging regels kort- en langdurend zorgverlof Gestapelde financiering. Iets voor u? 5 Personeelsfeest op externe locatie toch belast Kort nieuws 7 Vermogens- en inkomensplanning: financiële kansen en risico s Kort nieuws 10 Onze tweede vestiging in Den Helder stelt zich voor Een nieuwe stap in flexibel werken 12 INTERVIEW: TPAHG: (ver)bouwt aan toekomst 13 Colofon De Omnyacc nieuwsbrief is een informatieblad voor alle relaties van Omnyacc, die vier keer per jaar wordt verstuurd. Daarnaast ontvangt u ook de eindejaarstips. In deze nieuwsbrief leest u alles over de actuele financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Redactie: Omnyacc federatie, Nienke Oudkerk Ontwerp: Indrukwekkend, Heiloo Drukwerk: Indrukwekkend, Heiloo Fotografie: Eric van der Eijk Voor informatie: Website: Beste Relatie, Ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Niet alleen in wet- en regelgeving, maar ook binnen onze organisatie. Zo gaat BDO Den Helder zelfstandig verder en sluiten zij zich aan bij onze organisatie. Vanaf nu gaan zij als Omnyacc KREDO door het leven. Dichtbij, persoonlijk en gewoon goed: daar staan wij voor. Deze visie wordt gedeeld door onze nieuwe collega s. De klantenportefeuille met een focus op de maritieme- (offshore) en MKB sector is samen met de aanwezige kennis en kunde een toevoeging aan onze organisatie. Wij heten alle collega s van dit kantoor hierbij van harte welkom! Op pagina 11 stellen de partners Michel Krediet en Aad Dobbe zich voor. Daarnaast hebben wij in deze nieuwsbrief gesproken met Arné Peeters en Boudewijn de Langen van het architectenbureau TPAHG. Ontwikkeling staat ook hier voorop. In tijden van de economische crisis hebben zij volgehouden en doorgezet. De keuze om naast nieuwbouwprojecten, steeds meer te focussen op restauratie en herbestemming heeft zich uitbetaald. De organisatie onderscheidt zich qua kennis en doortastende aanpak. Mede daardoor zitten ze weer in een duidelijk stijgende lijn. Op pagina 13, 14 en 15 leest u hoe zij bouwen aan hun toekomst. Natuurlijk ontbreken in deze editie de reguliere wijzigingen in wet- en regelgeving niet. Zo leest u over het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli 2015 ingaat. Ook de veranderingen op gebied van zorgverlof komen aan de orde. Verder informeren wij u uitgebreid over financiële planning, omdat het belang van een goed financieel plan steeds groter wordt. Inzicht in de huidige financiële positie, uw toekomstwensen en de bijbehorende risico s is een eerste belangrijke stap. Het is vervolgens goed om dit te vertalen in een duidelijke plan. Wat is mijn situatie bij pensionering of arbeidsongeschiktheid? Dit is een van de vragen waar u graag antwoord op geeft. Ons advies: zorg voor inzicht en maak een plan voor de toekomst. Zo kunt u met een gerust hart de toekomst tegemoet zien. Veel leesplezier toegewenst. Omnyacc Federatie Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. De huidige ontslagvergoeding maakt dan plaats voor de transitievergoeding. Wat nu als u de (tijdelijke) dienstbetrekking van uw werknemer wenst te beëindigen? Is het dan financieel gunstiger om de werknemer nu te ontslaan of juist te wachten tot na 1 juli 2015? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie. Stel het tweede jaarcontract van uw werknemer eindigt van rechtswege vóór 1 juli Laat u dit contract gewoon aflopen en neemt u afscheid van de werknemer dan kost dat u op dit moment niets. Het wordt anders als u het tijdelijke arbeidscontract nog een keer zou verlengen en de einddatum ligt na 1 juli Laat u het verlengde contract daarna van rechtswege aflopen dan bent u aan de werknemer wel een transitievergoeding verschuldigd. Na 1 juli 2015 is de werknemer immers langer dan twee jaar bij u in dienst geweest. Voorbeeld Stel, u houdt een zieke werknemer in dienst na afloop van de tweejaarstermijn. De loondoorbetalingsverplichting is weliswaar gestopt, maar zolang de werknemer ziek is loopt het dienstverband slapend door. Zegt u dit dienstverband vóór 1 juli 2015 op, dan bent u geen ontslagvergoeding verschuldigd. Na 1 juli 2015 moet u aan de zieke werknemer, indien u het slapende dienstverband wilt beëindigen, een transitievergoeding betalen. Betreft het een lang dienstverband dan kan deze vergoeding voor u erg oplopen. Soms is het financieel gunstiger om te wachten met een beëindiging tot na 1 juli Bijvoorbeeld als u buiten de reguliere UWV-procedure om het contract wilt ontbinden van een oudere werknemer met een lang dienstverband. De huidige kantonrechtersformule valt dan duurder uit dan de transitievergoeding. Vergelijk daarom de uitkomst van de kantonrechtersformule met de transitievergoeding. Dan weet u wat voor u financieel voordeliger is: beëindiging nu of na 1 juli Hogere transitievergoeding voor 50-plusser Voor de werknemer van 50 jaar of ouder die op het moment van ontslag minstens tien jaar bij u in dienst is, geldt een overgangsregeling. Hij of zij krijgt een hogere transitievergoeding dan de werknemer die de leeftijd van 50 nog niet is gepasseerd. De overgangsregeling is tijdelijk en geldt tot U betaalt straks alleen een hogere transitievergoeding wanneer u in het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin u de 50-plusser ontslaat, minimaal 25 werknemers in dienst heeft. Hoe hoog is de transitievergoeding? De transitievergoeding bedraagt kort gezegd voor een werknemer die na twee jaar wordt ontslagen 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar. Omgerekend is dit 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar. Na 10 jaar wordt de vergoeding opgehoogd naar 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar oftewel een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 50 jaar bedraagt de vergoeding een 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Rekenvoorbeeld Stel u ontslaat op 31 december 2015 een werknemer die op dat moment 15 jaar bij u in dienst is. Het dienstverband is begonnen op 1 januari Op 1 april 2011 is deze werknemer 50 geworden. Hij was toen 10 jaar en drie maanden bij u in dienst. U berekent de transitievergoeding nu als volgt: periode : 1/6 maandsalaris x 20 halve dienstjaren = 3 + 1/3 maandsalaris januari 2011-juni 2011: 1/4 maandsalaris x 1 half dienstjaar = 1/4 maandsalaris juli december 2015: 1/2 maandsalaris x 9 halve dienstjaren = 4 + 1/2 maandsalaris De totale transitievergoeding bedraagt dus 8 maandsalarissen + 1/12 maandsalaris. Enig voorbehoud Bovenstaand rekenvoorbeeld komt van Rijksoverheid.nl, de overheidssite waarop onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitleg geeft over diverse regels. In het voorbeeld wordt er van uitgegaan dat de verhoging naar 1/2 maandsalaris ingaat vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat iemand 50 jaar is geworden. Daar bestaat in de praktijk echter wat onduidelijkheid over. Kijkt men namelijk naar de letterlijke wettekst dan zou de periode van 6 maanden moeten gaan tellen vanaf de dag dat iemand 50 jaar wordt. De regel is dus niet helemaal duidelijk. Wellicht dat de rechter hier uiteindelijk het laatste woord over moet geven. Ook voor de 50-plusser kan de transitievergoeding niet meer bedragen dan maximaal , of maximaal een jaarsalaris als iemand meer verdient dan per jaar. 2 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 3

3 Wijziging regels kort- en langdurend zorgverlof Gestapelde financiering. Iets voor u? Per 1 juli 2015 veranderen de regels voor kortdurend en langdurend zorgverlof. Wat moet u weten? Melanie Schintz-Privée, Den Helder Jos de Lange, Zwaagdijk Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg te geven aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders. Deze groep wordt vanaf 1 juli 2015 verruimd (zie hierna). Als werkgever betaalt u minstens 70% van het salaris door, maar niet minder dan het minimumloon. Tijdens het zorgverlof bouwt uw werknemer vakantiedagen op. Uw werknemer kan meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt wel een maximum aantal uren. Dit is twee keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt in een periode van 12 maanden. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Voorbeeld: Als uw werknemer 36 uur per week werkt, kan uw werknemer per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Pas de regeling voor kortdurend zorgverlof in uw arbeidsvoorwaarden per 1 juli 2015 aan. Langdurend zorgverlof Langdurend zorgverlof is er om voor langere tijd voor een ernstig zieke partner, kind of ouder te zorgen. U als werkgever hoeft het salaris tijdens het verlof niet door te betalen, maar uw werknemer bouwt tijdens het verlof wel vakantiedagen op. Uw werknemer kan per 12 maanden maximaal 6 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt opnemen. U kunt met uw werknemer afspreken dat het verlof over maximaal 18 weken wordt verdeeld. In overleg kunt u met uw werknemer andere afspraken maken. Langdurend verlof moet uw werknemer schriftelijk aanvragen, minstens twee weken voordat het verlof ingaat. Uitbreiding kort- en langdurend zorgverlof Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers ook kort- en langdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg aan: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten), andere huisgenoten dan de kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante), mensen met wie uw werknemer een sociale relatie heeft (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die van de hulp van uw werknemer afhankelijk zijn. Geen kort- en langdurend zorgverlof bij ernstige problemen voor werkgever Als werkgever kunt u het verlof alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. De wet heeft het over een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Als het zorgverlof is begonnen, mag u als werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag u achteraf vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek. In de cao of regeling met de ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan. Als dit zo is, gelden die afspraken. Het aanbod van mkb-financiering is weer iets verbreed. Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan in de komende drie jaar 2 miljard extra investeren in het Nederlandse mkb. Nu het financieringsaanbod alsmaar breder wordt is wellicht gestapelde financiering iets voor uw onderneming. Recent kondigde het ministerie van Economische Zaken aan dat de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) twee investeringsfondsen heeft opgericht: een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Hiermee ontstaat aanvullende financieringscapaciteit voor zowel het midden- en kleinbedrijf (mkb) als middelgrote ondernemingen. Economische Zaken ondersteunt dit private initiatief van institutionele beleggers (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) en stelt garanties beschikbaar. Naar verwachting kunnen ondernemers in de zomer via hun bank een beroep doen op de fondsen. Ook wil het kabinet crowdfunding meer ruimte bieden. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën is crowdfunding namelijk een waardevolle toevoeging aan de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het mkb om financiering te verkrijgen. Gestapelde financiering Het mkb-financieringsaanbod wordt alsmaar breder, waardoor u ook steeds minder afhankelijk bent van alleen bancaire kredietverlening. Heeft u geld nodig voor uw bedrijfsplannen dan is wellicht gestapelde financiering iets voor u. Dit is eigenlijk niets meer en niets minder dan het zoeken en vinden van financiering op verschillende plaatsen. Een combinatie dus van eigen vermogen, traditionele financiering, private financiering (familie of bijvoorbeeld vrienden en zakenrelaties) en alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, crowdfunding of private equity. Vaak werkt een combinatie van verschillende financieringsbronnen ook positief uit naar de bank. Deze zal wellicht eerder geneigd zijn om nog een resterend deel van het door u benodigde kapitaal aan u te lenen. 4 Omnyacc Nieuwsbrief Cees Jan de Jager, Texel Omnyacc Nieuwsbrief 5

4 KORT NIEUWS Sneller langer doorwerken 6 Personeelsfeest op externe locatie toch belast De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten. Met als gevolg dat het hapje, het lopende buffet, de drankjes, de reiskosten en eventuele overnachtingskosten toch over het algemeen niet buiten de heffing zullen blijven. Personeelsfeest aansluitend op studiedag toch belast Als u een studiedag op een externe locatie organiseert met aansluitend een personeelsfeest dan geldt volgens de Belastingdienst het volgende: de invulling van het programma is doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of u dit onbelast kunt doen. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken. Het personeelsfeest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor uw werknemers. U kunt dit loon ook aanwijzen in de vrije ruimte. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopende buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties. Evenementen met vooral een zakelijk karakter wel vrijgesteld Uit de vragen en antwoorden van de Belastingdienst kan worden opgemaakt dat de Belastingdienst van mening is dat personeelsevenementen over het algemeen vooral een consumptief karakter hebben en daarom belast zijn. Omnyacc Nieuwsbrief Een personeelsreis om het bedrijfsjubileum te vieren, een skivakantie om de samenwerking tussen uw werknemers te bevorderen, een teamuitje met partners van de werknemers, een middagje paintballen en een nieuwjaarsbijeenkomst vormen allemaal belast loon dat u naar keuze kunt aanwijzen in de vrije ruimte. Het personeelsevenement is wel vrijgesteld als het zakelijke karakter overheerst. Denk hierbij aan een zakelijk evenement voor uw zakenrelaties waaraan ook uw werknemers deelnemen of een seminar dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Ook een ontbijtsessie voor uw werknemers op een externe locatie is gericht vrijgesteld als deze vooral een zakelijke karakter heeft. Eerdere uitspraken Belastingdienst De Belastingdienst gaf in februari aan dat een personeelsfeest op een externe locatie dat plaatsvindt aansluitend op een studiedag, onder de vrijstelling kon vallen met betrekking tot de reis- en verblijfkosten. Alleen een eventueel optreden van een artiest zou loon vormen. Hier is de Belastingdienst nu op teruggekomen, via de veelgestelde vragen op haar website. Helaas kan een personeelsfeest na een studiedag op een externe locatie over het algemeen dus toch niet onder een gerichte vrijstelling vallen. Dit is anders als u het personeelsfeest op uw eigen locatie organiseert. In dat geval kan dit personeelsfeest onbelast plaatsvinden. Nuttigen uw personeelsleden echter tijdens het feest ook een maaltijd, dan moet u 3,20 per maaltijd tot het loon rekenen. U kunt dit loon echter ook aanwijzen in de vrije ruimte. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 stapsgewijs versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in De Tweede Kamer heeft hier op 26 maart 2015 mee ingestemd. De huidige overbruggingsregeling die in 2019 zou eindigen, wordt verruimd en verlengd tot De verhoging van de AOW-leeftijd betekent dat u langer moet doorwerken voordat u kunt stoppen en kunt gaan genieten van uw oude dag. De overbruggingsregeling is er speciaal voor mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben en biedt een uitkering op minimumniveau in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. De overbruggingsregeling eindigt in 2023 en wordt ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen gaan of zijn gegaan. Oorspronkelijk gold de regeling alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over de versnelde stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Als uw hobby een bron van inkomen wordt Heeft u een tijd- en geldverslindende hobby die zo langzamerhand meer wordt dan een hobby? Dan kan het zijn dat u dit moet gaan opgeven in Van uw aangifte inkomstenbelasting. een bron van U krijgt dan verplichtingen, inkomen is sprake als uw maar ook belasting- activiteiten zich afspelen in het voordelen. economisch verkeer en als u winst kunt verwachten. U moet er duurzaam voordeel uit behalen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als uw activiteiten alleen in de hobby- of familiesfeer liggen. Maar wel als u bijvoorbeeld gedurende een aantal dagen per week via marktplaats handelt en uw opbrengsten structureel groter zijn dan uw kosten. U bent dan al snel ondernemer voor de inkomstenbelasting. In het eerste jaar als ondernemer kunt u verliezen uit de aanloopfase van uw onderneming in aftrek brengen. De aanloopfase is de periode van vijf jaar voor het startjaar als ondernemer. Daarnaast heeft u als ondernemer ook recht op de MKB-winstvrijstelling en als u voldoet aan het urencriterium ook de zelfstandigenaftrek. Thera Zandbergen, Leeuwarden Omnyacc Nieuwsbrief 7

5 Vermogens- en inkomensplanning: financiële kansen en risico s Financiële planning Als ondernemer in de inkomstenbelasting of als directeur-grootaandeelhouder (dga) weet u waarschijnlijk precies waar u naar toe wilt met uw bedrijf. U bent bezig met groei, u ziet kansen en u schat de risico s in. Voor uw bedrijf heeft u misschien allang een financiële planning gemaakt. Omdat u duidelijkheid wilt of omdat u bijvoorbeeld een lening heeft aangevraagd bij de bank. Maar hoe zit het met uw persoonlijke financiële planning? Met een persoonlijk financieel plan krijgt u niet alleen inzicht in uw huidige inkomens- en vermogenssituatie, maar u ziet ook welke risico s uw inkomen en vermogen kunnen aantasten, welke maatregelen u hiertegen kunt nemen en hoe u uw doelen kunt bereiken. Plan uw inkomen Iedereen heeft dromen, ieder van ons denkt weleens na over de toekomst en ligt weleens wakker van mogelijke risico s. Want wat gebeurt er als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, als u komt te overlijden of als u met pensioen gaat? Is uw (gezins) inkomen dan nog toereikend? Met een inkomensplanning brengt u dit inkomen, de gevolgen van onverwachte situaties en uw wensen in kaart. Uitgangspunt is uw huidige situatie en het consumptief besteedbaar inkomen: de totale inkomsten van u en uw partner (inclusief renteinkomsten e.d.), verminderd met de vaste uitgaven en verrekend met alle fiscale aspecten. Denk aan de belasting in box 3, hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van de auto van de zaak. Wat onderaan de streep overblijft, kunt u reserveren voor later of gebruiken voor variabele lasten. Uit het inkomensoverzicht blijkt wat uw netto-inkomen verminderd met de vaste lasten in de nabije toekomst is. Maar een inkomensoverzicht doet meer. Als het goed is, kunt u hieruit ook afleiden hoe het (gezins)inkomen eruitziet bij pensionering, bij arbeidsongeschiktheid Casper Müller, Hoorn U kent het vast wel van de reclame: het Zwitserleven-gevoel. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen handbereik? Door het in kaart brengen van uw huidige financiële positie, uw toekomstwensen, maar ook eventuele risico s, kunt u plannen en zet u alvast een belangrijke stap in de goede richting. en bij overlijden. Is dit niet toereikend dan kunt u hier nu al op anticiperen door het inkomen op tijd bij te sturen. Pensioenopbouw Door de toenemende vergrijzing staat de aow onder druk. De komende jaren gaat de aow-gerechtigde leeftijd stapsgewijs steeds verder omhoog, om zéér waarschijnlijk in 2021 uit te komen op 67 jaar. Bovendien voorziet de aow alleen in een minimale levensbehoefte. U zult er dus zelf voor moeten zorgen dat u in de toekomst zonder geldzorgen kunt genieten van uw oude dag. Er zijn diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen: via een verzekeraar, in uw eigen onderneming, met spaar- en beleggingstegoeden, via een lijfrenteverzekering of koopsompolis of door vermogen op te bouwen in bijvoorbeeld uw eigen woning en dat later te gebruiken voor uw pensioen. Meerdere keuzes dga U bouwt vanuit de bv pensioen in eigen beheer op bij de werk-bv, bij uw holding of in een aparte pensioen-bv, of u stort de premies af bij een verzekeraar. U bouwt privé lijfrente op bij een verzekeraar of bij een bank (banksparen). Als mkbondernemer in de inkomstenbelasting kunt u ook privé een lijfrente opbouwen bij een verzekeraar of via banksparen. Ook heeft u de mogelijkheid om jaarlijks een percentage van de ondernemingswinst aan de fiscale oudedagsreserve toe te voegen. Aan alle hier genoemde mogelijkheden kleven voor- en nadelen. Heeft u eenmaal een keuze gemaakt over hoe u uw pensioen wilt opbouwen, dan is die keuze vaak niet zonder consequenties te wijzigen. Arbeidsongeschiktheid Voor u als zelfstandig ondernemer of dga is er vanuit de overheid niets geregeld in het geval u arbeidsongeschikt raakt. Om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te beperken, zult u dus zelf iets moeten regelen. Met de inkomensplanning kan uw adviseur uitrekenen hoeveel gezinsinkomen er overblijft bij arbeidsongeschiktheid en welke uitkering moet worden verzekerd om dit inkomen eventueel aan te vullen. Overlijden Komt u onverwachts vroeg te overlijden, dan heeft dit niet alleen financiële gevolgen voor uw gezin, maar mogelijk ook voor uw bedrijf. Er zijn echter zaken die u nu al kunt regelen om de gevolgen te beperken: Sluit een overlijdensrisicoverzekering af om de hypotheek op uw privéwoning af te lossen. Overweeg een compagnonsverzekering om uw zakelijke partners en uw erven te behouden voor problemen bij het overnemen van uw aandeel in het bedrijf. Denk aan een partner- en wezenpensioen om uw nabestaanden te verzekeren van inkomen. Bouwt u pensioen in eigen beheer op, overweeg dan om het risico van overlijden te verzekeren, omdat de bv anders niet aan haar pensioenverplichtingen kan blijven voldoen. Iedere oplossing die u kiest om het risico van een eventueel vroegtijdig overlijden te beperken, is afhankelijk van onder meer uw vermogenspositie, uw gezinssamenstelling en de fase van uw ondernemerschap. Ondernemingsstructuur Privé beleggen of zakelijk, zakelijk vermogen overhevelen naar privé of andersom, geld lenen van of aan de bv, wel of geen dividend uitkeren? Het zijn vragen die allemaal gevolgen kunnen hebben voor het totale vermogen. Daarnaast speelt ook de ondernemingsstructuur een grote rol. De ondernemingsvorm van uw bedrijf bepaalt of er een scheiding is tussen privé en zakelijk. Bij een bv is het privévermogen niet verbonden met de zaak. Gaat de bv failliet dan heeft dit normaal gesproken geen (grote) financiële consequenties voor uw privévermogen. Als het misgaat, bieden de eenmanszaak en de vof in dat opzicht weinig bescherming. Dit kan een reden zijn om vermogen vanuit uw onderneming privé onder te brengen. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een zogenaamde holdingstructuur om de overtollige zakelijke liquiditeiten (zonder belastingheffing) in de holding-bv onder te brengen en zo het risico te spreiden. Sietze Alkema, Zwaagdijk Tot slot Met een goed financieel plan krijgt u inzicht in uw financiële situatie, kunt u plannen maken voor de toekomst en bent u zich bewust van de financiële risico s en kansen. Uw financiële plan is echter nooit af en zal waarschijnlijk regelmatig moeten worden aangepast. Er kunnen zich altijd weer situaties voordoen waar u rekening mee moet houden. Wij kunnen u hiermee helpen. 8 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 9

6 KORT NIEUWS Onze nieuwe samenwerkingspartner in Den Helder stelt zich voor Laag btw-tarief ook voor tuinaanleg- en onderhoud Heeft u tuinplannen? Of bent u hovenier? Onderneem dan snel actie! Ook het aanleggen of onderhouden van de tuin valt onder het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen. Het lage btw-tarief van 6% geldt alleen voor de arbeidskosten en geldt nog tot 1 juli Wilt u uw tuin ingrijpend veranderen? Als de herinrichting van de tuin is afgerond vóór 1 juli 2015, dan brengt uw hovenier nog 6% btw in rekening op zijn arbeidskosten. Het verlaagde btw-tarief geldt niet voor tuinarchitecten, behalve als zij ook het uitvoerende werk doen. Wilt u besparen op een tuinontwerp? Laat dat dan maken door de hovenier die ook uw tuin komt aanleggen. Het verlaagde btw-tarief geldt voor werkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar die zijn bestemd voor permanente bewoning. Dat zijn bijvoorbeeld eigen woningen, maar ook verhuurde woningen. Vakantiewoningen zonder permanente woonbestemming vallen buiten de regeling. Debby Willemse, Den Helder 30%-regeling voor de buitenlandse werknemer aangepast Met de 30%-regeling mag u kort gezegd onder voorwaarden en zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon onbelast vergoeden aan de werknemer die u in het buitenland heeft geworven. Het moet gaan om een werknemer met specifieke deskundigheid die in Nederland schaars is. De regeling is met ingang van dit jaar op twee punten aangepast. Ten eerste is de jaarlijkse inkomensnorm geïndexeerd. Ten tweede is het begrip mastertitel verduidelijkt: Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een mastertitel: belastbaar jaarloon minimaal exclusief de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten; Voor overige werknemers: belastbaar jaarloon minimaal exclusief de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Onder mastertitel wordt begrepen een Nederlandse mastertitel in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige buitenlandse titel. De vestiging van BDO Den Helder heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan en sluit zich aan bij onze organisatie. Het kantoor, vanaf heden Omnyacc KREDO, heeft een sterk regionaal gebonden klantenportefeuille met een focus op het MKB segment en daarnaast een specialisme opgebouwd in de offshore- en maritieme branche. Samen met de aanwezige kennis en kunde is dit een toevoeging aan onze organisatie. Wij heten alle collega s van Omnyacc KREDO van harte welkom! De partners, Aad Dobbe en Michel Krediet, stellen zich voor. Omnyacc familie Dat familiaire ons-kent-ons gevoel bij Omnyacc voelt goed. Dat geeft de regionale binding extra kracht, aldus Aad, voormalig partner van BDO Alkmaar. Een zelfstandig kantoor van een man of 15 past niet meer in de huidige markt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner. Zo konden we gezamenlijk, maar wel op eigen kracht verder. Samen met Michel, voormalig partner van BDO Den Helder, geeft hij leiding aan het kantoor in Den Helder. Michel: Alle gesprekken met Omnyacc verliepen heel enthousiast. Bij ons klikt het. Het gevoel is gewoon goed. Bekendheid Michel: Wij kennen al enkele collega s van Omnyacc goed. Zo hebben hier een paar collega s gewerkt, waar ik nog altijd contact mee heb. Aad vervolgt: Nico (Vonderbank, partner Omnyacc Huyg & Partners in Den Helder) ken ik sinds de kleuterschool. Op die manier is het ook weer leuk om samen te werken. Bovendien staat Omnyacc in de regio goed aangeschreven. Het is een sterke partij met de ambitie om verder uit te breiden. Plek gevonden Aad: Het was nog niet altijd vanzelfsprekend dat ik het accountancyvak in zou gaan. Op het Johannes College kwam iemand van het NIVRA (nu NBA, beroepsorganisatie voor accountants) vertellen wat je moest doen om registeraccountant te worden. Het kwam neer op wel 10 tot 12 jaar studeren. Op dat moment keken Nico en ik elkaar aan je moet wel gek zijn als je dat doet. Wat kunnen de dingen dan toch raar lopen. Na enkele jaren heeft hij de overstap gemaakt van Ernst & Young naar HLB Schippers in vooral Alkmaar en mindere mate ook Den Helder. Uiteindelijk werd de afstand naar mijn klanten groter. Ik was meer bezig met het interne proces en aansturing van teams, dan daadwerkelijk met de klant zelf. Dat zijn juist de zaken waar ik energie van krijg. Bij HLB was ik weer echt bezig met het vak. Toen had ik al regelmatig contact met Michel, omdat wij de controlewerkzaamheden voor Den Helder uitvoerden. Mooiste wat er is Het privéleven van Aad (44) en Michel (36) kent veel gelijkenissen. Ze staan graag op de tennis- of golfbaan, als de tijd het toestaat. Het familieleven neemt naast hun drukke baan namelijk een belangrijke plek in hun leven in. Mijn mooiste projecten zijn mijn twee kinderen, zegt Michel vol trots. Ik kom mijn bed uit voor mijn natuurlijke wekker, die al een paar dagen om half zes afgaat! Aad: Ik ben geboren in Anna Paulowna en getogen in Breezand. Na een aantal jaar wonen en werken op de Antillen ben ik in 2002 weer terug naar mijn geboortegrond gegaan. Met mijn vrouw en twee kinderen in de puberleeftijd wonen we heerlijk in Anna Paulowna. Bovendien ga ik nu ook dichterbij werken, dat is heel fijn. Genieten van vak Michel: Er zijn zoveel mooie zaken in ons vakgebied. Ik vind het een uitdaging om betrokken te zijn bij de opstart van nieuwe Michel Krediet en Aad Dobbe, Den Helder business. Zo ondersteun ik graag bij de vestiging van nieuwe bedrijven in Den Helder, waarbij het moederbedrijf in het buitenland gevestigd is. Ook de diversiteit van het vakgebied trekt me aan. Veel mensen denken dat ik de hele dag met de rekenmachine in de weer ben. Dat is wel cliché. Van kleine tot grote vraagstukken, verschillende type klanten en meer; er zit heel veel in. Aad: Het feit dat je samen met de klant werkt naar een mooi resultaat. Zo heb ik recent een overnametraject begeleid wat een jaar heeft geduurd. Het is dan een mooi moment als je de deal hebt afgerond en aan het napraten bent. Daar kan ik ook echt van genieten. Samen groeien Michel kwam vrij snel na zijn studie bij HLB werken. Eerst heeft hij op diverse vestigingen ervaring opgedaan en zijn opleiding tot registeraccountant afgerond. Later als manager en vervolgens partner zijn focus gelegd op de vestiging in Den Helder. Dit kantoor bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Op 1 januari 2013 zijn zij verder gegaan als BDO. Aad: Bij BDO had ik ook het regionale gevoel, dus die overstap heb ik positief ervaren. Uiteindelijk merkte wij wel dat ook hier de toekomstplannen een andere richting namen. Verzelfstandiging was daarom een logische keuze. Door ons regelmatige contact, bekendheid met elkaars werkwijze en het feit dat ik dichtbij woon, was de keuze om dit traject samen op te pakken snel gemaakt. Michel: Met Omnyacc willen we verder groeien en ontwikkelen. Dit wel op dezelfde manier met onze lokale mensen die dichtbij de klant en de markt staan! 10 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 11

7 TPAHG: Een nieuwe stap in flexibel werken (ver)bouwt aan toekomst Werknemers kunnen straks een verzoek indienen bij hun werkgever voor andere werktijden en een andere werkplaats. De Eerste Kamer heeft namelijk op dinsdag 14 april 2015 ingestemd met de Wet flexibel werken die de Wet aanpassing arbeidsduur zal gaan opvolgen. Flexibel werken Flexibel werken is tegenwoordig de trend en om dit te bevorderen is er nu de Wet flexibel werken. Daarmee wordt tijdonafhankelijk en plaatsonafhankelijk werken mogelijk. In een aantal cao s liggen afspraken over thuiswerken of over flexibele uren al vast, maar dit wordt nu dus ook wettelijk geregeld. De Wet flexibel werken is alleen van toepassing op werkgevers met meer dan tien werknemers. Flexibele tijd en arbeidsplaats Naast een verzoek om het aantal uren aan te passen, mag uw werknemer u in de toekomst dus ook verzoeken om te mogen werken op andere tijden of op een andere plek, bijvoorbeeld thuis. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijd zult u in principe moeten inwilligen, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een verzoek om aanpassing van de werkplek moet u overwegen. U heeft daarbij de vrijheid om het verzoek af te wijzen. Doet u dit, dan moet u de afwijzing van het verzoek wel overleggen met de werknemer. Indienen verzoek Uw werknemer kan straks al een verzoek tot aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd indienen als hij of zij een halfjaar bij u in dienst is. Na een verzoek, al dan niet ingewilligd, moet de werknemer wel een jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek bij u kan indienen. Een verzoek tot aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd kan dus al na een jaar gewijzigd worden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet flexibel werken en daarmee is deze wet definitief. Het is echter nog niet bekend wanneer de Wet flexibel werken ook daadwerkelijk in werking treedt. TPAHG is een architectenbureau met een 9-koppig team van architecten, projectleiders en tekenaars in Hoorn. De dagelijkse aansturing wordt verzorgd door Arné Peeters, Liesbeth van Apeldoorn en Boudewijn van Langen. Alhoewel de huidige organisatievorm bestaat sinds 2005, is er ruim 35 jaar ervaring aan boord. Niet alleen worden er nieuwbouwprojecten uitgevoerd, maar steeds meer houden zij zich bezig met restauratie en herbestemming. Het kantoor, gevestigd in een door hun gerestaureerde gevangenis, is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van! Het toefje op de taart, zo noemen zij het project Oostereiland. Niet alleen hebben zij dit prachtige gevangeniscomplex compleet gerestaureerd, ook hebben zij hier een geheel nieuwe bestemming aan gegeven. Van bioscoop, woonhuizen tot kantoorpanden. Zo n traject van begin tot eind oppakken is de kracht van TPAHG. Vanaf deze prachtige locatie wordt er nu gewerkt aan nog meer bijzondere projecten. 12 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 13

8 Xander Müller Accountant en vennoot Omnyacc Müller & Partners TPAHG is een heel prettig en mooi bedrijf om mee samen te werken. De sfeer bij hen is ontspannen. Arné weet als heuse Brabander wat gezelligheid is. Dit straalt af op het klantencontact en onze band. Boudewijn heeft ook echt die gunfactor, wat er mede voor zorgt dat ze mooie klussen weten binnen te halen. Natuurlijk is hun kennis van architectuur, restauratie en herbestemming daarbij heel belangrijk. Ieder teamlid levert zijn eigen waardevolle bijdrage. Als ondernemers weten ze goed in te spelen op veranderingen. Herbestem is hier een mooi voorbeeld van. Dit past helemaal bij de tijdsgeest, waar leegstand aan de orde van de dag is. Ook na het zien van de cijfers in de lastigere jaren, hebben ze snel geschakeld. Deze flexibiliteit en ook hun drive maakt dat wij heel veel vertrouwen hebben in de toekomst van TPAHG. Naam om niet te vergeten Toen we naar het Oostereiland vertrokken zijn we actief op zoek geweest naar een nieuwe naam. We hebben zelfs reclamebureaus pitches laten doen, maar geen één naam was het, aldus Boudewijn. In 2005 wijzigde de naam van Trigallez naar TPA door de toetreding van Peeters en Van Apeldoorn tot de organisatie. Later zorgde de overname van het bureau HG voor een lastige naam. Toch is er gekozen om de naam te behouden en de bekendheid van HG in de restauratiewereld niet weg te gooien. Voor het verkrijgen van vergunningen en subsidies werk dit namelijk een stuk makkelijker. Boudewijn vervolgt: We voelden toen ook al een beetje de economische crisis aankomen en aan zo n naamsverandering zit natuurlijk ook een financieel plaatje. Arné: De naam roept zoveel irritatie op, dat mensen hem niet meer vergeten! Weg omhoog ingezet De crisis heeft ook zijn invloed gehad op TPAHG. Arné: We zijn van 10 naar 7 fte gegaan. We moesten iemand ontslaan en ook zijn er twee mensen op 50% gezet. Dat was wel een shock. Hier heeft Casper (Müller, HRM-adviseur) ons goed mee geholpen. Boudewijn: Na twee jaar hadden we gelukkig weer meer werk voor onze collega s. Dat vonden wij wel heel prettig. Wij kennen ook het gezin achter onze medewerkers, dus dat was voor ons de minst leuke fase van het ondernemerschap. Arné: Het eerste half jaar is steeds minder goed geweest en het tweede deel konden we het goedmaken. Nu is het de eerste keer in drie jaar dat het vanaf het begin druk is. Dit is een piek, maar ook de tendens. De weg omhoog is zeker ingezet, vult Boudewijn aan. Herbestem! Door de economische crisis is de aandacht van nieuwbouw veel meer verschoven naar restauratie. Arné: Er wordt nauwelijks meer gebouwd, dus herbestemmen is het motto! Samen met Henk Hansen, ruimtelijke ordeningsspecialist, hebben wij het bedrijf Herbestem opgericht. Er is een overschot aan leegstaand vastgoed, zoals kantoren, gemeentehuizen, kerken en kloosters. Wij proberen heel proactief in te spelen op vraag en aanbod. Zo puzzelen wij met elkaar om een link te leggen tussen gebruiker, aanbieder en mogelijkheden van het pand. Herbestem houdt zich niet alleen bezig met de fysieke aspecten zoals uitstraling, maar ze gaan echt een stap verder. Wij gaan actief op zoek naar passende gebruikers, wat vaak lukt. Dat is ons doel; om niet alleen rapporten te schrijven maar ook gelijk uit te voeren. Zo hebben wij bedacht om een Agrifood en science center te huisvesten in het oude Scheringa museum. Het idee van een science center is het museum alleen al ontgroeid. Je bedenkt een functie, maar die functie wordt soms zo goed opgepakt dat er ook op andere locaties wordt gekeken. Overzicht brengt inzicht Met onze expertise komen we al snel achter de knelpunten, zodat we voor onze klant het maximale eruit kunnen halen. Bij een herbestemmingstraject houd je rekening met de bestemming van het pand, de infrastructuur, bereikbaarheid en monumentale waarde. Zeker bij monumentale waarde is het belangrijk om de informatie uit bouwhistorisch onderzoek mee te nemen. Zo vermijd je dat je met verkeerde uitgangspunten begint en het hele plan uiteindelijk onrealistisch blijkt. De inschatting van de mogelijkheden en bijbehorende kosten is heel waardevolle informatie voor beleggers en aannemers. Dit helpt enorm bij de verkoop van het pand en ook om eigenaren meer besef te geven. Sommigen denken namelijk echt dat ze op een zak met goud zitten. Pas na zo n onderzoek zien ze wat er nodig is om tot iets te komen, zegt Boudewijn. Arné: Het duurt vaak best lang voordat iemand inziet dat het pand overgewaardeerd is. Zeker ook omdat de waarde vaak met 30-40% teveel op de balans staat, wordt dit in stand gehouden. Instandhoudingsplan Naast herbestemming is restauratie een onderscheidende peiler voor TPAGH. Boudewijn: Het Rijksvastgoed bedrijf is een grote klant van ons. Voor veel overheidsgebouwen, zoals Kasteel Radboud en Slot Assumburg, hebben wij het onderhoud verzorgd. Ook schrijven wij voor bestaande gebouwen regelmatig instandhoudingsplannen. We hebben een soort model ontwikkeld wat voor ons compleet logisch is, maar voor anderen heel vernieuwend. We brengen al het onderhoud van het gebouw in een model in kaart en splitsen dit op in bouwdelen. Daarbij maken we onderscheid tussen binnen en buiten en geven een urgentielabel aan elk onderdeel mee. Zo kunnen we in één oogopslag zien wat elk onderdeel kost en dit afstemmen op het beschikbare budget. Klanten weten vaak niet wat je met een bepaald budget kunt doen en missen daarmee het inzicht. Ze hebben geen idee hoe zo n onderhoudscyclus in elkaar zit. Nu zijn we net gebeld voor Slot Loevestein! Geen nummer In 2007 zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe accountant. Daar speelden we al even mee. Eerst zaten we bij een groot landelijk bureau en daar voelden we ons een nummer. We kregen steeds weer een andere contactpersoon. Op enig moment kwam ik Xander tegen. We merkten dat Omnyacc bij ons aansloot. Nu worden wij absoluut snel geholpen als er vragen zijn. Binnen een dag hebben we antwoord. Het is prettig om te zien dat Omnyacc ook continue in ontwikkeling is. Jullie blijven bij als club, aldus Arné. Zichtbaarheid en groei Arné: Wat bij ons zo goed werkt zijn de korte lijnen en het feit dat we met z n allen in één ruimte zitten. We werken hier op een fantastische plek en hebben gewoon leuk werk. Klanten komen vooral binnen via mond-tot-mond reclame. Ook social media werkt goed. Op facebook proberen we actief projecten te laten zien. Ook hangen we bij elk project een reclamebord. Het is belangrijk om zichtbaar te blijven. We zien jullie vaak krijgen we dan ook te horen. Ons doel is om de komende tijd nog iets te groeien naar een club van 15 tot 16 man. Dan hebben we alle disciplines goed vertegenwoordigd. Als iemand ziek is, dan kun je het makkelijker opvangen en kun je nog grotere projecten aan. Wij zijn er klaar voor. Onze tip aan de lezer is dan ook; zit u met een leegstaand pand, bel TPAHG - Herbestem! TPAHG verhuurt een prachtige ruimte met keuken en prachtig uitzicht voor vergaderingen, seminars en andere zakelijke bijeenkomsten. Interesse in deze inspirerende ruimte in de haven van Hoorn? Mail dan naar 14 Omnyacc Nieuwsbrief Omnyacc Nieuwsbrief 15

9 Voor informatie over de in deze uitgave genoemde onderwerpen en over regelmatige toezending kunt u contact opnemen met: NIEUWSBRIEF Omnyacc Synergie Balthasar Bekkerwei BE Leeuwarden Telefoon: Omnyacc Huyg & Partners Verkeerstorenweg PN Den Helder Telefoon: Omnyacc KREDO Doctorandus F. Bijlweg MC Den Helder Telefoon: Omnyacc Van Teylingen Stationsplein WE Heerhugowaard Telefoon: Omnyacc Müller & Partners Koopvaarder BZ Hoorn Telefoon: Omnyacc GoesDeen Bollenmarkt 8a 1681 PJ Zwaagdijk Telefoon: Lanckhorstlaan BD Heemstede Telefoon: Omnyacc Van der Vis & Den Boer - Texel Abbewaal WX Den Burg Telefoon:

Inkomens- en vermogensplanning

Inkomens- en vermogensplanning Kennisdocument Inkomens- en vermogensplanning Financiële kansen en risico s U kent het vast wel van de reclame: het Zwitserleven-gevoel. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 4 1. Geleend voor eigen woning bij familie of eigen bv? Doe opgaaf! Leent u geld voor uw eigen woning van iemand die niet verplicht is dat aan de Belastingdienst door te geven?

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 3

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 3 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 3 1. Personeelsfeest op externe locatie toch belast De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten.

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 03/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 03/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 03/2015 1. Personeelsfeest op externe locatie toch belast De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten.

Nadere informatie

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF MAART 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief :

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF MAART 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief : www.stolk-accountants.nl NIEUWSBRIEF MAART 2015 In deze nieuwsbrief : Personeelsfeest op externe locatie toch belast Brengt u de juiste btw in rekening aan particulieren? Hogere transitievergoeding voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 42015

Nieuwsbrief. Nr. 42015 Nieuwsbrief Nr. 42015 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 2e kwartaal 2015

Nieuwsbrief. 2e kwartaal 2015 Nieuwsbrief 2e kwartaal 2015 In dit nummer: Personeelsfeest op externe locatie toch belast pag. 2 Ontslag nu of na 1 juli 2015? pag. 3 Hogere transitievergoeding voor 50-plusser pag. 3 Geleend voor eigen

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief April 2015

MKB Nieuwsbrief April 2015 MKB Nieuwsbrief April 2015 1. Personeelsfeest op externe locatie toch belast Hierbij ontvangt u onze MKB Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, april 2015

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, april 2015 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, april 2015 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. Geleend voor eigen woning bij familie of eigen bv? Doe opgaaf!... 2 2. Gestapelde financiering.

Nadere informatie

LAAG BTW-TARIEF OP WONINGONDERHOUD VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE

LAAG BTW-TARIEF OP WONINGONDERHOUD VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE NIEUWSBRIEF NR. 1 APRIL 2015 LAAG BTW-TARIEF OP WONINGONDERHOUD VÓÓR DE ZOMERVAKANTIE Bent u van plan uw huis te verbouwen? Of is uw huis of tuin aan onderhoud toe? Profiteer nu nog van het lage btw-tarief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap Jaargang 2015 Westerveld en Vossers Nummer 2

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap Jaargang 2015 Westerveld en Vossers Nummer 2 Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap Jaargang 2015 Westerveld en Vossers Nummer 2 Inhoud Ontslag nu of na 1 juli 2015... 1 Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog... 2 Veelgestelde vragen transitievergoeding...

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Arbeidsrecht en varia

Arbeidsrecht en varia #10 Arbeidsrecht en varia In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. In deze tiende special wordt het

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015 INHOUD 2 3 4 5 Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck! Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie 6 & 7

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Mogelijkheden bij een ontslagvergoeding Via nn.nl 2 Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Ontslag. Het kan iedereen overkomen. Uw wereld verandert. Maar voor iedereen

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking Onbezorgd wonen voor DGA s Rabobank Private Banking Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel energie in. Na het werk samen met uw gezin

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Aanleiding Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, in de zorg zelfs 1 op de 4. Gemiddeld besteden zij 14 uur per

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 1e kwartaal

Nieuwsbrief. Nr. 1e kwartaal Nieuwsbrief Nr. 1e kwartaal 2015 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief :

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief : www.stolk-accountants.nl NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief : Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Maart 2015

MKB Nieuwsbrief Maart 2015 MKB Nieuwsbrief Maart 2015 1. De nieuwe gebruikelijkloonregeling Hierbij ontvangt u onze MKB Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet :

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : o Op initiatief van de werkgever, of o Op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

MKB-nieuwsbrief november 2017

MKB-nieuwsbrief november 2017 1. Nieuwe zzp-wet vervangt Wet DBA! Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Financiële Planning bij ontslag

Financiële Planning bij ontslag Financiële Planning bij ontslag Ledenevent PGGM mei 2015 drs Harry Mijland FFP Even voorstellen Wie zijn wij? Wat doen wij? - Mensen helpen met hun financiële planning, zoals bij ontslag, stoppen met werken,

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Relatienummer (in te vullen door medewerker Schouten Zekerheid) Naam klant

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie