ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Marry van Baalen ANBO Informatief staat ook op Intranet ANBO standpuntenbundel 2010 De ANBO standpuntenbundel 2010 is gereed. In deze standpuntenbundel vindt u een overzicht van de beleidsterreinen waar ANBO de politieke lobby op richt. Dit strekt zich uit over een breed terrein: van AOW, pensioenen, zorg en welzijn, wonen, solidariteit, participatie en emancipatie tot mobiliteit. Het is van cruciaal belang dat alle geledingen van onze vereniging eenduidige standpunten, argumenten en visies uitdragen. Bij uw belangenbehartiging kunt u daarvoor terugvallen op deze standpuntenbundel. Lees verder over de standpuntenbundel op pagina 5 Verkiezingsmanifest Verzoek ambulancebroeders: Sla onder ICE het nummer op van de persoon die zij kunnen bellen in geval van nood. Het schrappen van de AOW-partnertoeslag per 2011 is van de baan. Evaluatie verkiezingsmanifest Op 3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Vorig jaar juni hebben wij u voor de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsmanifest Als je toekomst je lief is toegestuurd. Wij stellen het op prijs als u voor de evaluatie van dit manifest mee wilt werken aan een kort onderzoek. Lees verder op pagina 6 Heeft u al een ICE code in uw telefoon? Het is voor ambulancebroeders vaak onduidelijk wie zij moeten inlichten bij een ongeval. Daarom is de ICE code (In Case of Emergency) bedacht. Sla in uw mobiel onder de naam ICE het telefoonnummer op van de persoon die hulpverleners moeten bellen in geval van nood. Een kleine moeite, maar het kan een hoop verschil maken als het er op aankomt! Lees verder op pagina 9 Succes ANBO-lobby! Op Prinsjesdag 2009 kondigde het kabinet aan de partnertoeslag in de AOW per 2011 te laten vervallen voor mensen met een partner jonger dan 55 jaar. ANBO heeft de Tweede Kamer verschillende keren gewezen op de onredelijkheid en onrechtvaardigheid van dit voorstel. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Kamer inmiddels laten weten dat zij dit voorstel intrekt. Lees verder op pagina 7 ANBO Informatief Is speciaal voor bestuurders van gewesten en afdelingen. Verschijnt twee maal per maand. We verspreiden ANBO Informatief vanaf 2010 alleen nog per . Het nieuws bereikt u snel en het bespaart onze vereniging printen verzendkosten. Wilt u een digitaal abonnement? Geef het door via

2 Contactpersonen gewesten binnen afdeling Verenigingszaken... 3 Bestuurshandboek is bijgewerkt Het sociaal beleid van bijna tweehonderd gemeenten... 4 Onderzoek Wmo Eindhoven... 4 Wmo Evaluatie... 4 ANBO ontvangt cheque van , Herinneringsmailing en adressen FNV-senioren ANBO standpuntenbundel Gemeenteraadsverkiezingen en peiling Verkiezingsmanifest... 7 Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag... 8 Houdbaarheid pensioenstelsel... 8 Beleggingsbeleid en risicobeheer pensioenfondsen... 9 OV- chipkaart... 9 Contractvervoer Rechten ouderen en de VN Rectificatie: Met ANBO-korting het nieuwe tuinseizoen in! Heeft u al een ICE code in uw telefoon? Aanbod ANBO Academie Gehandicaptenvoertuigen: rollen of stilstaan? Persacties: Van medezeggenschap tot leeftijdsdiscriminatie stembureau

3 Verenigingszaken Contactpersonen gewesten binnen afdeling Verenigingszaken De afdeling Verenigingzaken heeft de ANBOacademie onder haar hoede gekregen. Daar zijn we erg trots op en we gaan er graag mee aan de slag! De ANBOacademie biedt scholing en training voor kaderleden (Hoe doen we dingen bij ANBO?), cursussen en opleidingen voor vrijwilligers (Altijd al iets willen weten over?). Daarnaast is het voornemen om leden op termijn een interessant en ontspannend aanbod van activiteiten en trainingen te bieden (Blijven leren is leuk bij ANBO). Annemiek Waterborg gaat zich bezighouden met de ANBOacademie. Voor al uw vragen over de ANBOacademie kunt u bij haar terecht, via Dit betekent een verandering in contactpersonen voor de gewesten. Anja Hols ( is nu contactpersoon voor de gewesten Zeeland, Zuid Holland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord Holland en Utrecht. Gea Meier ( is contactpersoon voor de gewesten Brabant, Limburg, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Verenigingszaken Bestuurshandboek is bijgewerkt. Het bestuurshandboek is weer bijgewerkt. Het handboek is vooral van belang voor alle bestuurders van afdelingen en voor de gewesten, De voornaamste veranderingen betreffen de jaarlijkse gegevens van contributie, afdrachten en verschijningsdata in Deze vindt u in bijlage A van module 2. Verder zijn er in module 2 aanpassingen van: het organigram van het verenigingsbureau (hoofdstuk 1); de volmachten (hoofdstuk 3 en 4.1); overzicht van activiteiten; geldmiddelen van afdelingen (hoofdstuk 4.6): het stimuleringsfonds is vervallen, de manieren om met acties aan extra geld te komen zijn gewijzigd; verzekeringen (4.8) vanwege de gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen en premieaanpassing bij ANBO; ledenwerving (4.11); informatiebronnen voor afdelingen (4.13): ANBO magazine, jubilea (4.14); 4.15: FNV senioren is nieuw toegevoegd; en ook de bijlagen zijn aangepast. In module 4 van hoofdstuk 5 (De penningmeester en de statuten) hebben wij de regels over bankrekeningen aangepast. U kunt de gewijzigde modules downloaden van Intranet onder de categorie publicaties, Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn op te vragen bij 3

4 Verenigingszaken Het sociaal beleid van bijna tweehonderd gemeenten In de vorige AI hebben wij u bericht over de landelijke presentatie van de Lokale Monitor op 16 februari jl. Deze tweejaarlijkse rapportage van de FNV bekijkt het sociaal beleid van gemeenten op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Aan het onderzoek van 2009 hebben 196 gemeenten meegedaan met in totaal 9,4 miljoen inwoners; een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking. De grotere gemeenten zijn het beste vertegenwoordigd in het onderzoek. Lees HIER verder voor de belangrijkste onderzoeksresultaten. Het volledige rapport is te lezen en te downloaden op Verenigingszaken Onderzoek Wmo Eindhoven FNV Lokaal Eindhoven heeft eind 2009, begin 2010 een onderzoek gehouden onder de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Eindhoven. Ook de lokale ANBO-afdeling Eindhoven heeft hieraan meegewerkt. Gezamenlijk werd op 17 februari jl. het rapport gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouder op het stadhuis te Eindhoven. Sinds de invoering van de Wmo worden er regelmatig landelijke onderzoeken gedaan naar het functioneren van de uitvoering ervan. De FNV Lokaal-groep wilde weten of er nog tekortkomingen zijn in de lokale uitvoering en met verbeteringsvoorstellen komen. Een gebruikersonderzoek met de vraagstelling hoe toegankelijk zijn de Wmo-voorzieningen in de gemeente en hoe ervaren de klanten de uitvoering ervan? was het gevolg. Er hebben 711 gebruikers gereageerd waarvan 480 vrouwen en 231 mannen. Lees hier de resultaten van het onderzoek naar de Wmo in de gemeente Eindhoven. Wmo Evaluatie Deze maand heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) haar evaluatieverslag bekend over de Wmo bekend gemaakt. Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft het SCP onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en effecten van de Wmo in de praktijk (conform artikel 24 van de Wmo). De evaluatie betreft de periode van 2007 tot 2009 en beperkt zich tot de effecten van de Wmo voor mensen met beperkingen. Het SCP kijkt naar de landelijke werking van de wet en doet geen uitspraken over individuele gemeenten. Het gaat bij de evaluatie om de vraag of de Wmo aan gemeenten voldoende mogelijkheden biedt om de doelen van de wet te bereiken; maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, actief burgerschap en sociale samenhang. Hierbij wordt bekeken hoe gemeenten invulling geven aan de Wmo en of zij de juiste instrumenten hebben om de Wmo uit te voeren. Het evaluatieverslag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, waarna er over gedebatteerd zal worden. 4

5 Oproep Graag ontvangen wij de inbreng van ANBO afdelingen en gewesten ten behoeve van de politieke lobby. U kunt hierover contact opnemen met Nel Barendsen via ANBO Nieuwsbrief Special Wmo Voor ANBO leden verschijnt op 8 maart a.s. een Nieuwsbrief Special Wmo over o.a. de gevolgen van de Wmo wetswijziging voor de huishoudelijke hulp, persoonsgebonden budget, AWBZ Pakketmaatregel, mantelzorg en vrijwilligers. Sponsor Bingo Loterij ANBO ontvangt cheque van ,25 Speel mee met de Sponsor Bingo Loterij en steun ANBO Op vrijdag 5 februari jl. maakte de Sponsor Bingo Loterij tijdens het traditionele Goed Geld Gala de bijdragen bekend aan goede doelen en organisaties. ANBO ontving maar liefst een cheque van ,25. Fotograaf Roy Beusker. In 2009 ontving de Sponsor Bingo Loterij euro aan inleg. De helft hiervan draagt de loterij af aan zo n 32 goede doelen en wel verenigingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Van die verenigingen is ANBO er een. Momenteel heeft de Sponsor Bingo Loterij meer dan deelnemers, die met ruim loten meespelen. Oproep: Meespelen voor ANBO Loten kopen voor je eigen club, organisatie of vereniging (geoormerkt werven) wordt steeds populairder. Meer dan organisaties ontvangen een geoormerkte bijdrage uit de Sponsor Bingo Loterij. Deze bijdragen variëren van enkele duizenden tot honderdduizenden en soms zelfs miljoenen euro s. Als afdeling kunt u loten verkopen voor de Sponsor Bingo Loterij. Een lot kost maandelijks bij 4 Bingo-zondagen 8,20, bij 5 Bingo-zondagen 10,25. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Van elk lot dat voor ANBO wordt verkocht ontvangt ANBO dan de helft. ANBO kan zulke extra inkomsten prima gebruiken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website Centrale Ledenadministratie Herinneringsmailing en adressen FNV-senioren Inmiddels zijn alle terugstortingen administratief verwerkt en de bedragen teruggestort op de rekeningen van onze leden. 5

6 Vooruitlopend op het versturen van de 1 e herinneringsmailing hebben wij, als test, een aantal leden gebeld met het verzoek de contributie alsnog over te maken. De gebelde leden reageerden hier positief op en gaven aan de contributie z.s.m. over te maken. De herinneringsmailing zal rond 9 maart bij de leden op de mat vallen. Mocht u zelf nog leden benaderd hebben dan horen wij het graag van u, zodat we deze leden kunnen uitsluiten van een betalingsherinnering. Verder ontvangen wij veel s van kaderleden met het verzoek aanpassingen te doen bij de FNV-senioren in onze database. Helaas is dat niet mogelijk. ANBO Utrecht is hiertoe niet bevoegd. Ook kunnen wij geen nieuwe FNV-senioren invoeren in onze database. Als u binnen uw afdeling een FNV-senior tegenkomt die niet in onze database vermeld staat, dan kan het zijn dat de sectorbond van deze FNV-senior de NAW-gegevens niet vrij wil geven aan ANBO. Wij kunnen hier dus niets aan veranderen en mogen deze ook niet toevoegen. De CLA kan onjuiste vermeldingen van FNV-senioren in onze database dus niet veranderen. De mutaties moeten aan de betreffende FNV-sectorbond doorgegeven worden. Zodra ANBO Utrecht een update ontvangt van de FNV-bonden zullen de juiste gegevens zichtbaar zijn in Manyware. In de digitale nieuwsbrief van februari 2010 zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag. Op Prinsjesdag 2009 maakte het kabinet bekend de partnertoeslag AOW voor een deel van de pensioengerechtigden al met ingang van 2011 te schrappen. Door een fors lobby traject van ANBO is deze maatregel inmiddels van de baan. Hogere boetes bij te late aangifte belastingbiljet Het boetebeleid van de Belastingdienst is sinds 1 januari 2010 verscherpt. De boetebedragen zijn fors verhoogd. In de staan een aantal tips om een fiscale boete te voorkomen. De WOZ-waarde in 2010 Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis; de nieuwe WOZ-beschikking van uw gemeente. ANBO heeft voor u in kaart gebracht waar u dit jaar op moet letten. Geen aanslag inkomstenbelasting voor alleenstaande AOW-ers? De Belastingservice Ouderenbonden en FNV-belastingservice hebben bij de staatssecretaris van Financiën aan de bel getrokken. Een alleenstaande die alleen een AOW-pensioen ontvangt zou over moeten betalen aan de Belastingdienst. Er is inmiddels een oplossing. Minder zorgpremie voor dubbelgepensioneerden Goed nieuws voor een aantal mensen in Nederland die zowel een Nederlands wettelijk pensioen (bijvoorbeeld een AOW-pensioen) ontvangen als een wettelijk pensioen vanuit het buitenland. De vakterm voor deze groep mensen is dubbelgepensioneerden. Door een arrest van het Europese Hof van Justitie hoeven deze mensen soms minder zorgpremie te betalen. Gemeentelijke procedures voor aan- en bijbouwen van mantelzorgwoningen vereenvoudigd 6

7 Het verlenen van mantelzorg kan verbeteren, als de mantelzorg dicht bij de verzorgende woont. Verschillende organisaties pleiten voor een landelijke regeling op korte termijn, die de procedure van vergunningaanvragen voor het bij- en aanbouwen van mantelzorgwoningen makkelijker maakt. Debat over OV-chipkaart in de Tweede Kamer. Veel ophef over de invoering van de OV-chipkaart in de regio Rotterdam. ANBO zet de gang van zaken op een rij. Hebt u de gemist? Kijk voor de inhoud en andere bijzonderheden op: U kunt zich op onze website aanmelden voor de zodat u voortaan de laatste ontwikkelingen niet hoeft te missen: ANBO standpuntenbundel 2010 De ANBO standpuntenbundel 2010 is gereed! In deze standpuntenbundel vindt u een overzicht van de beleidsterreinen waar ANBO de politieke lobby op richt. Dit strekt zich uit over een breed terrein: van AOW, pensioenen, zorg en welzijn, wonen, solidariteit, participatie en emancipatie tot mobiliteit. Maar ook in Europa behartigen wij de belangen van onze leden. De politiek maakt niet altijd een voor senioren positieve keuze. Vaak zijn ouderen de dupe van allerlei bezuinigingen en impopulaire maatregelen. ANBO staat voor de belangen van ouderen en zal alles doen om ervoor te zorgen dat deze belangen op juiste wijze voor het voetlicht worden gebracht en trachten deze zo goed mogelijk te behartigen. Eendracht maakt macht. Dat geldt zeker voor onze ANBO-afdelingen, gewesten, landelijk bestuur en verenigingsbureau wanneer zij de grijze power vertegenwoordigen op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Eenduidige standpunten, argumenten en visies - uitgedragen door alle geledingen van onze vereniging- zijn van cruciaal belang. De standpuntenbundel is daarmee ook een reminder waar u op terug kunt vallen bij uw belangenbehartigende activiteiten namens de ANBO. Deze standpuntenbundel is ook geschreven om de samenleving duidelijke stellingnamen aan te reiken. Met de vele bouwstenen voor een integraal ouderenbeleid, willen wij samen met u een stevige bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen, juiste inzichten en vooral een impuls geven aan de belangenbehartiging voor en door senioren. U vindt de standpuntenbundel op het Intranet onder Publicaties. Gemeenteraadsverkiezingen en peiling Verkiezingsmanifest Op 3 maart jl. zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Verschillende ANBOafdelingen zijn hier actief mee bezig geweest. In juni 2009 hebben wij u een verkiezingsmanifest Als je toekomst je lief is voor de gemeenteraadsverkiezingen toegestuurd. Voor de evaluatie van dit manifest zouden wij het zeer op prijs stellen als u antwoord wilt geven op de volgende vragen: - Heeft dit manifest een toegevoegde waarde gehad voor uw afdeling? 7

8 0 Ja 0 Nee 0 Enigszins 0 Weet niet 0 Niet van toepassing - Hoe heeft u het manifest ingezet bij uw activiteiten?. - Welke onderwerpen heeft u hierin gemist, die voor uw gemeente belangrijk zijn? - Welke aandachtspunten kunt u ons meegeven voor een vergelijkbaar instrument bij volgende verkiezingen?.. - Zijn onderwerpen voor ouderenbeleid voldoende naar voren gekomen in de lokale politieke campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen? 0 Ja 0 Nee 0 Weet niet - Worden onderwerpen voor ouderenbeleid meegenomen in de lokale stemwijzers? 0 Ja 0 Nee 0 Weet niet 0 Niet van toepassing Zou u de antwoorden willen en naar Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Nel Barendsen via Succes ANBO-lobby: Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag Het schrappen van de AOW-partnertoeslag per 2011 is van de baan. Weer een succesvol resultaat van onze politieke lobby. Op Prinsjesdag 2009 kondigde het kabinet aan de partnertoeslag in de AOW per 2011 te laten vervallen voor mensen met een partner jonger dan 55 jaar. ANBO heeft de Tweede Kamer verschillende keren gewezen op de onredelijkheid en onrechtvaardigheid van dit voorstel. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Kamer inmiddels laten weten dat zij dit voorstel intrekt. De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW-ers. Het kabinet heeft dit in 1995 besloten vanwege de verdergaande individualisering en de emancipatie van vrouwen. Houdbaarheid pensioenstelsel 8

9 "Als gevolg van vergrijzing en financiële onzekerheden moeten keuzes worden gemaakt om het Nederlandse pensioenstelsel veilig te stellen. Dit is de belangrijkste conclusie van de commissie Goudszwaard die onderzoek heeft verricht naar de toekomstbestendigheid van onze pensioenen. Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk. De kosten lopen sterk op doordat mensen langer leven. Ook is gebleken dat beleggingen in tijden van crises kwetsbaar zijn voor economische schokken. De commissie Goudszwaard heeft vastgesteld dat het zo niet langer door kan gaan. Als oplossing kan worden gekozen voor een lagere ambitie, bijvoorbeeld door de pensioenleeftijd mee te laten stijgen met de toenemende levensverwachting. Maar er kan ook anders worden omgegaan met onzekerheid, waardoor bepaalde risico s meer bij de deelnemers komen te liggen. Hierover moet dan wel helder met de deelnemers worden gecommuniceerd. De commissie Goudszwaard spreekt geen oordeel uit over de gewenste oplossingsrichting. Dus staan de sociale partners voor de enorme taak om keuzes te maken. FNV en ANBO stellen vast dat de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2020 het niet eenvoudig maakt om de komende jaren maatregelen te nemen. Lees verder over het rapport van de commissie Goudswaard over de houdbaarheid van het pensioenstelsel Beleggingsbeleid en risicobeheer pensioenfondsen Onlangs verscheen het rapport van de commissie Frijns over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Belangrijkste conclusie: pensioenfondsen presteren structureel niet slecht. Wel zijn er grote verschillen tussen fondsen die goed presteren en fondsen die als gevolg van de kredietcrisis in de problemen zijn geraakt. Als gevolg van de vergrijzing zijn pensioenfondsen afhankelijker geworden van de financiële markten. Voor indexering wordt immers geen pensioenpremie betaald. De commissie Frijns vindt dat het bestuur teveel gericht is op het behalen van rendementen en te weinig oog heeft voor de risico s die hierbij worden gelopen. Dit zal moeten veranderen, fondsbesturen moeten zich actiever gaan bemoeien met het beleggingsbeleid. Het moet helder zijn welke risico s groepen deelnemers willen nemen. Verder stelt de commissie Frijns dat het bestuur van een pensioenfonds aantoonbaar over voldoende expertise moet beschikken op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement. ANBO kan zich uitstekend vinden in deze aanbeveling. In de discussie over de samenstelling van pensioenfondsbesturen heeft ANBO altijd al het belang van deskundigheid benadrukt. Lees verder over het rapport van de commissie Frijns over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. OV- chipkaart In de regio Rotterdam kan in de bus, tram en metro alleen nog met de OV-chipkaart gereisd worden. De strippenkaart is daar helemaal verdwenen. Dit zal op termijn ook in andere delen van het land gebeuren. Daarom is goede informatie over de OV-chipkaart van groot belang voor iedereen die wel eens met het openbaar vervoer reist. Via de site van ANBO is een 9

10 folder beschikbaar over de OV-chipkaart, klik HIER voor deze folder. Ook via Postbus 51 kunt u deze folder opvragen, tel Daarnaast zal er op korte termijn een toolbox beschikbaar komen met informatie over de OV-chipkaart, deze informatie kan ook op voorlichtingsbijeenkomsten worden gebruikt. Wij informeren u hierover in een volgende AI. Tot slot is er op de site van de NS onder de rubriek chipkaart een OV-chipforum waar meningen over de OV-chipkaart kunnen worden geuit. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Henk Hartveld, via Contractvervoer NBO is overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een aanvullend communicatieprogramma gericht op aanbestedingen Wmo-vervoer/ regiotaxi en versterking van de betrokkenheid daarbij van adviesorganen als Wmo-raden. Lees HIER de eerste nieuwsbrief contractvervoer. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Henk Hartveld, via Rechten ouderen en de VN Een aantal internationale organisaties heeft een brochure gemaakt om te stimuleren dat er een Conventie voor de rechten van ouderen zal komen in het kader van de VN. Deze brochure zet uiteen waarom de conventie van belang is. ANBO is lid van de IFA die deze brochure mede heeft opgesteld. Ook ANBO zal zich inzetten voor de totstandkoming van de conventie en zal de discussie rond de conventie te bevorderen. De Engelstalige brochure is HIER te downloaden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Henk Hartveld, via ANBO Voordeel & Korting Rectificatie: Met ANBO-korting het nieuwe tuinseizoen in! In afgelopen AI stond helaas een onjuiste link naar het bestelformulier, onze excuses daarvoor. Hieronder staan de juiste gegevens. Comfortabel en lichaamsvriendelijk tuinieren De unieke en veelzijdige allesruimer voor erf en tuin. Harken, zeven en ruimen, letterlijk in een handomdraai en zonder te bukken. Iedere tuinliefhebber zal aangenaam verrast zijn: innovatief, gebruikersvriendelijk, lichtgewicht en multifunctioneel. Ledenvoordeel Nu met een éénmalige korting exclusief voor ANBO-leden. Geen 34,85 maar 27,45 (maar liefst 20% korting!), inclusief verzendkosten. De Gark wordt per post thuisbezorgd en u betaalt pas als u het product heeft ontvangen en goedgekeurd. Vul op het bestelformulier de actiecode ANBO in! 10

11 Let op: Het bestelformulier vermeldt niet de juiste prijzen. Als u bij de actiecode ANBO invult, krijgt u per een bevestiging van uw bestelling waar in ieder geval de juiste prijs is genoemd. U kunt bestellen door HIER te klikken, waarna u in de rechterkolom onderin de button Bestel nu aanklikt. ICE Heeft u al een ICE code in uw telefoon? Medewerkers van ambulancediensten maken steeds vaker mee dat de patiënt wel een mobiel bij zich heeft, maar dat zij de hele gsm door moeten spitten om het telefoonnummer te vinden van de partner, de moeder of een andere persoon die ze kunnen informeren. Daarom is de ICE code bedacht. ICE (In Case of Emergency) is een internationaal erkende afkorting. Ambulancebroeders roepen dan ook iedereen op om onder de naam ICE het telefoonnummer op te nemen van de persoon die gebeld moet worden in geval van nood. Mochten dat meerdere mensen zijn dan kunt u gebruik maken van nummering, ICE1, ICE2 etc. Een kleine moeite, maar het kan een hoop verschil maken als het er op aankomt! ANBO Academie Aanbod ANBO Academie 2010 De ANBOacademie wil alle gewesten en afdelingen op de hoogte stellen van het aanbod dat er dit jaar aan scholingen en trainingen wordt georganiseerd. Veel van deze bijeenkomsten vinden in Utrecht plaats, maar waar mogelijk overleggen we met de gewesten om dicht bij huis bijeenkomsten voor bestuurders en vrijwilligers te organiseren. Houdt u daarvoor ANBO Informatief in de gaten en de speciale website U kunt het volledige aanbod van de ANBOacademie vinden op Intranet, Deze intranetsite is alleen bereikbaar voor actieve vrijwilligers en bestuursleden van gewesten en afdelingen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan zijn deze op te vragen bij ANBO in de pers Gehandicaptenvoertuigen: rollen of stilstaan? Op de oefenbaan voor scootmobielen in Deventer is op 24 februari het officiële startschot gegeven voor twintig lokale bijeenkomsten voor gebruikers van gehandicaptenvoertuigen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil weten tegen welke problemen en belemmeringen men aanloopt bij gebruik van een scootmobiel, brommobiel of gesloten elektrische rolstoel (Canta). Ouderenbond ANBO en Programma VCP (Versterking CliëntenPositie) organiseren daartoe samen met lokale partijen de komende twee maanden verspreid over Nederland speciale bijeenkomsten. Dat is woensdag 24 februari met een persbericht bekend gemaakt. Binnen Nederland hebben ongeveer mensen een beperking die zonder aanvullende voorziening tot mobiliteitsproblemen kan leiden. Door de vergrijzing zal dit in 2030 stijgen naar ongeveer 1 miljoen. Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen kunnen deze mensen helpen om zich zelfstandig te verplaatsen in hun directe omgeving. 11

12 Jaarlijks worden naar schatting 630 mensen behandeld in een ziekenhuis na een ongeval waarbij een scootmobiel of gesloten gehandicaptenvoertuig betrokken is geweest. Bij bijna driekwart van deze ongevallen was geen ander voertuig of persoon betrokken. De ongelukken hebben vaak met de rijvaardigheid van de gebruiker te maken in combinatie met de omgeving of het product. De lokale bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om problemen in kaart te brengen, maar ook om informatie te geven aan senioren met een gehandicaptenvoertuig. ANBO in de pers Persacties: Van medezeggenschap tot leeftijdsdiscriminatie stembureau Ook de afgelopen maand kon u het landelijke ANBO tegenkomen in de media. Er zijn dagelijks contacten met journalisten en de ruim twintig onderwerpen en een veelvoud daarvan aan publicaties, kunt u hierna lezen. ANBO heeft de afgelopen maand 1 persbericht verstuurd. Een weerslag daarvan heeft u hiervoor kunnen lezen. 1. De Stichting van de Arbeid (STAR), daarin ondersteund door onder andere ANBO, FNV Jong, FNV Vrouwenbond heeft een klemmend beroep gedaan op de Tweede Kamer om verdere behandeling van het wetsvoorstel Koser-Kaya/Blok te heroverwegen. Dat was te lezen in het januarinummer van Pensioen Magazine. Dit om ruimte te maken voor een breder wetsvoorstel over de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen medio 2010, waarvoor naar verwachting binnen en buiten het parlement een breder draagvlak zal bestaan. 2. Veel is er deze maand gepubliceerd over roze ouderen met ANBO als partij. In Parool(.nl) en verschillende websites aandacht voor de campagne die roze ouderen uit hun isolement moet halen en hun positie in zorgcentra moet verbeteren. CDA Westland wil dat ouderenzorg homovriendelijk wordt, zo was op 20 januari in AD Haagsche Courant ed. Westland te lezen. In Noordhollands Dagblad ed. Helderse Courant op 8 januari een uitgebreid artikel over de roze ouderen onder ons. En in tien edities van Stentor konden lezers op 29 januari kennis nemen van het pleidooi voor een eigen plek voor de homosenior en de discriminatie van roze ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. 3. Veel aandacht deze maand in de media voor de extreme kou, de sneeuw, de gladheid en de gevolgen voor ouderen. De kou als oefening voor burgerliefde. In het Nederlands Dagblad op 8 januari roept ANBO burgers op meer oog te hebben voor ouderen. Dat geldt ook voor vijftien edities van onder andere Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi & Eemlander en Noordhollands Dagblad op 12 januari. En op 14 januari in vijf edities van het Algemeen Dagblad roept ANBO burgers op om ouderen te helpen met boodschappen. Vervolgens op 12 februari bij De Telegraaf(.nl) een artikel en een interview voor KRO-radio, waar ANBO jongeren oproept om ouderen te helpen met boodschappen. ANBO wil ook meer actie van gemeenten bij de gladheidbestrijding. 4. Wat doe ik met mijn lijfrente (1) en (2) was de kop boven twee artikelen in de Baarnse Courant op respectievelijk 6 en 13 januari. Beide artikelen geven informatie hierover en zijn op basis van ANBO Magazine geschreven. 5. Bewoners in een wijk blijken elkaar nauwelijks te kennen. Via het ANBO-project Ontdek Elkaars Wereld maakt u kennis met elkaars cultuur, aldus Groentje van Houten op 13 januari. Aandacht voor de zeven bijeenkomsten die in Houten zullen plaatsvinden. 12

13 6. De controleur mag altijd binnenvallen, kopte het Nederlands Dagblad op 15 januari. Het kabinet wil miljoenen Nederlanders dwingen een huisbezoek door overheidscontroleurs toe te staan. Wie de controleur niet binnenlaat, verliest meteen een deel van de uitkering, AOW of kinderbijslag. Soortgelijke artikelen ook op 15 januari in ruim dertig edities van onder andere het Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, Noordhollands Dagblad, Stentor en Leeuwarder Courant. Een huisbezoek mag, mede door het proces dat ANBO hierover aanspande alleen met toestemming van de bewoners. Is er geen verdenking van fraude, dan mag de bewoner het bezoek weigeren zonder gevolgen voor de uitkering. Dat is de regel, maar niet lang meer als het aan het kabinet ligt. Volgens ANBO-advocaat Kuijper leven we straks niet meer in een rechtstaat maar in een politiestaat. 7. Op 19 januari gaf ANBO uitleg en commentaar bij KRO Radio over de verplichting om per 1 maart 2010 ook een praktijkexamen te moeten doen voor de brommobiel. Het komt de veiligheid ten goede. Er vallen ook bij deze groep te veel slachtoffers. Mensen die geen rijbewijs hebben, moeten extra geld uitgeven om het theorie- en praktijkexamen af te leggen. Op deze wijze kunnen senioren langer veilig mobiel blijven. 8. Lezers schreven het Noordhollands Dagblad over bezuinigingen op de AWBZ, aldus acht edities van deze krant op 27 januari. De bezuinigingen leiden hier en daar tot ernstige problemen, omdat mensen met lichamelijke en psychische klachten niet meer of minder in aanmerking komen voor ondersteuning en begeleiding. Zorgaanbieder De Omring in Middenmeer heeft de dagverzorging voor ouderen moeten sluiten; vijftien van de zeventien bezoekers hebben geen indicatie meer. Die zijn nu aangewezen op de soos die ANBO af en toe organiseert. 9. In Tijd voor Max op 27 januari aandacht voor ouderenmishandeling. ANBO-projectleider Nienke Thurlings vertelde voor de camera hierover. Eén op de twintig ouderen in Nederland heeft ermee te maken en ANBO is trekker van een Europees project om ouderenmishandeling te voorkomen. 10. Woonkeur met zorgpakket voorziet in behoefte, was de kop boven een artikel in Podium Bouwend Nederland op 28 januari. Met de uitbreiding van het Woonkeur pluspakket Zorg, ondersteund door onder andere ANBO, kunnen nieuwbouwwoningen zorgbestendig worden gemaakt. Volgens Bouwend Nederland voorziet dit in een behoefte en is het goed dat architecten vanaf de ontwerpfase van een bouwproject nadenken over de zorgbestendigheid ervan. De meerkosten kunnen beperkt blijven als dit soort maatregelen direct al bij het ontwerp zijn ingebakken. 11. Nooit meer stil, was de kop boven een uitgebreid artikel in de VPRO Gids van 29 januari. Muziek en achtergrondgeluiden lijken steeds nadrukkelijker aanwezig te zijn op televisie, tot ergernis van grote groepen kijkers. Verstaanbaarheid een achterhaald concept? De VPRO Gids ging eens luisteren en meldt dat ook ANBO al regelmatig aan de bel heeft getrokken. Zowel als algemene klacht, als naar aanleiding van een specifiek programma. De programmagids laat veel organisaties en programmamakers aan het woord en het is duidelijk dat Hilversum op de hoogte is van het probleem. 12. Brillen, lenzen, de huisapotheek en uw premie uitvaartverzekering: u kunt ze dit jaar niet langer in mindering brengen op uw aangifte, zo was op 30 januari in zeventien edities van het Algemeen Dagblad te lezen. De krant zet in een uitgebreid artikel uiteen wat nu wel of niet aftrekbaar is op het gebied van ziektekosten. Volgens ANBO krijgen chronisch zieken hun compensatie voortaan vanzelf. Je voorkomt daarmee dat mensen geld laten liggen, omdat ze de belastingaangifte niet of onvolledig invullen. Maar dat betekent niet dat de nieuwe regeling niet ingewikkelder is dan de vorige. 13

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden!

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden! ANBO Informatief nr. 13 week 32 aug 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Volg ANBO directeur

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

We hebben een mooie, uniforme en frisse nieuwe brochurelijn. Elk onderwerp is gekoppeld aan een thema, een icoontje en een kleur.

We hebben een mooie, uniforme en frisse nieuwe brochurelijn. Elk onderwerp is gekoppeld aan een thema, een icoontje en een kleur. Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Vertel uw verhaal tijdens de Roze belweek van 3 t/m 7 oktober

Vertel uw verhaal tijdens de Roze belweek van 3 t/m 7 oktober Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Kleine enquête over de miljoenennota

Kleine enquête over de miljoenennota Q1 Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken zodat iedere bewoner van een verpleeghuis dagelijks een uur extra aandacht krijgt. Wat vindt u daarvan? (meerdere antwoorden mogelijk) Beantwoord: 7.289 Overgeslagen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Deze week landt de 2 e herinneringsmailing bij leden die tot op heden de contributie voor 2012 nog niet hebben voldaan.

Deze week landt de 2 e herinneringsmailing bij leden die tot op heden de contributie voor 2012 nog niet hebben voldaan. Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Corporate Communicatie E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief COMMUNICATIEMIDDELEN ENERGIECOLLECTIEF BESCHIKBAAR

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief COMMUNICATIEMIDDELEN ENERGIECOLLECTIEF BESCHIKBAAR Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van:

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van: Uitgeverij Keesing verzorgt voor verschillende titels puzzel & win pagina s en bel & win acties, al dan niet gekoppeld aan een goed doel. Dit betekent dat wij niet alleen de puzzel leveren, maar ook de

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd?

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Beantwoord: 7.030 Overgeslagen: 0 Alleen een basisverzeke... Een basisverzeke... Een basisverzeke... Anders, namelijk Alleen een basisverzekering Een basisverzekering

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 15 december 2015 GEWIJZI Vooraf 08 Herziening IORP-richtlijn G 01 Toekomst pensioenstelsel 09 Payroll - motie Hamer G 02 03 04 05 Algemeen pensioenfonds

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Enquêteformulier campagne OuderenOmbudsman in uw gemeente

Enquêteformulier campagne OuderenOmbudsman in uw gemeente Enquêteformulier campagne OuderenOmbudsman in uw gemeente Uw gegevens Gemeente: Naam contactpersoon: Functie: E-mail (tevens gebruikersnaam): Telefoonnummer: Zorg en welzijn 1) Waar kunnen ouderen in uw

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

U krijgt een pgb, wat nu?

U krijgt een pgb, wat nu? U krijgt een pgb, wat nu? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ. Onderwerp

RAADSVOORSTEL. : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ. Onderwerp RAADSVOORSTEL Onderwerp : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: 18 november 2009 Agendapunt : 11 Portef.houder

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt?

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt? Bijlage: Onderzoeksresultaten 8 7 1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 7 6 5 4 3 2 1 1% 6% Korter dan 2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar Langer dan 10 jaar 18% 7 6 5 4 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

De economische betekenis van mantelzorg

De economische betekenis van mantelzorg De economische betekenis van mantelzorg Guus Schrijvers, opvolger van prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure en auteur van het boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel Beschrijving van het begrip mantelzorg

Nadere informatie

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren landelijk miljoenen euro s vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen aangenamer te

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Actualiteit en Achtergrond

Actualiteit en Achtergrond Actualiteit en Achtergrond Partnertoeslag AOW 2015 1. Inleiding In 1996 besloot de toenmalige regering om de partnertoeslag in de AOW per 1 januari 2015 te laten vervallen. Nu is het zo dat iedereen die

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017:

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: 1 Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat het aantal bezoekers aan Nationaal Ereveld Loenen enorm toeneemt na de publiciteit in dag- en weekbladen en de TV uitzending.

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Dutch PR Award 2012 Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Een florerende economie door vrede en veiligheid, dankzij: onze mannen en vrouwen die zich in het belang van alle Nederlanders 24/7/365 inzetten

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie