ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Marry van Baalen ANBO Informatief staat ook op Intranet ANBO standpuntenbundel 2010 De ANBO standpuntenbundel 2010 is gereed. In deze standpuntenbundel vindt u een overzicht van de beleidsterreinen waar ANBO de politieke lobby op richt. Dit strekt zich uit over een breed terrein: van AOW, pensioenen, zorg en welzijn, wonen, solidariteit, participatie en emancipatie tot mobiliteit. Het is van cruciaal belang dat alle geledingen van onze vereniging eenduidige standpunten, argumenten en visies uitdragen. Bij uw belangenbehartiging kunt u daarvoor terugvallen op deze standpuntenbundel. Lees verder over de standpuntenbundel op pagina 5 Verkiezingsmanifest Verzoek ambulancebroeders: Sla onder ICE het nummer op van de persoon die zij kunnen bellen in geval van nood. Het schrappen van de AOW-partnertoeslag per 2011 is van de baan. Evaluatie verkiezingsmanifest Op 3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Vorig jaar juni hebben wij u voor de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsmanifest Als je toekomst je lief is toegestuurd. Wij stellen het op prijs als u voor de evaluatie van dit manifest mee wilt werken aan een kort onderzoek. Lees verder op pagina 6 Heeft u al een ICE code in uw telefoon? Het is voor ambulancebroeders vaak onduidelijk wie zij moeten inlichten bij een ongeval. Daarom is de ICE code (In Case of Emergency) bedacht. Sla in uw mobiel onder de naam ICE het telefoonnummer op van de persoon die hulpverleners moeten bellen in geval van nood. Een kleine moeite, maar het kan een hoop verschil maken als het er op aankomt! Lees verder op pagina 9 Succes ANBO-lobby! Op Prinsjesdag 2009 kondigde het kabinet aan de partnertoeslag in de AOW per 2011 te laten vervallen voor mensen met een partner jonger dan 55 jaar. ANBO heeft de Tweede Kamer verschillende keren gewezen op de onredelijkheid en onrechtvaardigheid van dit voorstel. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Kamer inmiddels laten weten dat zij dit voorstel intrekt. Lees verder op pagina 7 ANBO Informatief Is speciaal voor bestuurders van gewesten en afdelingen. Verschijnt twee maal per maand. We verspreiden ANBO Informatief vanaf 2010 alleen nog per . Het nieuws bereikt u snel en het bespaart onze vereniging printen verzendkosten. Wilt u een digitaal abonnement? Geef het door via

2 Contactpersonen gewesten binnen afdeling Verenigingszaken... 3 Bestuurshandboek is bijgewerkt Het sociaal beleid van bijna tweehonderd gemeenten... 4 Onderzoek Wmo Eindhoven... 4 Wmo Evaluatie... 4 ANBO ontvangt cheque van , Herinneringsmailing en adressen FNV-senioren ANBO standpuntenbundel Gemeenteraadsverkiezingen en peiling Verkiezingsmanifest... 7 Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag... 8 Houdbaarheid pensioenstelsel... 8 Beleggingsbeleid en risicobeheer pensioenfondsen... 9 OV- chipkaart... 9 Contractvervoer Rechten ouderen en de VN Rectificatie: Met ANBO-korting het nieuwe tuinseizoen in! Heeft u al een ICE code in uw telefoon? Aanbod ANBO Academie Gehandicaptenvoertuigen: rollen of stilstaan? Persacties: Van medezeggenschap tot leeftijdsdiscriminatie stembureau

3 Verenigingszaken Contactpersonen gewesten binnen afdeling Verenigingszaken De afdeling Verenigingzaken heeft de ANBOacademie onder haar hoede gekregen. Daar zijn we erg trots op en we gaan er graag mee aan de slag! De ANBOacademie biedt scholing en training voor kaderleden (Hoe doen we dingen bij ANBO?), cursussen en opleidingen voor vrijwilligers (Altijd al iets willen weten over?). Daarnaast is het voornemen om leden op termijn een interessant en ontspannend aanbod van activiteiten en trainingen te bieden (Blijven leren is leuk bij ANBO). Annemiek Waterborg gaat zich bezighouden met de ANBOacademie. Voor al uw vragen over de ANBOacademie kunt u bij haar terecht, via Dit betekent een verandering in contactpersonen voor de gewesten. Anja Hols ( is nu contactpersoon voor de gewesten Zeeland, Zuid Holland, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Noord Holland en Utrecht. Gea Meier ( is contactpersoon voor de gewesten Brabant, Limburg, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Verenigingszaken Bestuurshandboek is bijgewerkt. Het bestuurshandboek is weer bijgewerkt. Het handboek is vooral van belang voor alle bestuurders van afdelingen en voor de gewesten, De voornaamste veranderingen betreffen de jaarlijkse gegevens van contributie, afdrachten en verschijningsdata in Deze vindt u in bijlage A van module 2. Verder zijn er in module 2 aanpassingen van: het organigram van het verenigingsbureau (hoofdstuk 1); de volmachten (hoofdstuk 3 en 4.1); overzicht van activiteiten; geldmiddelen van afdelingen (hoofdstuk 4.6): het stimuleringsfonds is vervallen, de manieren om met acties aan extra geld te komen zijn gewijzigd; verzekeringen (4.8) vanwege de gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen en premieaanpassing bij ANBO; ledenwerving (4.11); informatiebronnen voor afdelingen (4.13): ANBO magazine, jubilea (4.14); 4.15: FNV senioren is nieuw toegevoegd; en ook de bijlagen zijn aangepast. In module 4 van hoofdstuk 5 (De penningmeester en de statuten) hebben wij de regels over bankrekeningen aangepast. U kunt de gewijzigde modules downloaden van Intranet onder de categorie publicaties, Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn op te vragen bij 3

4 Verenigingszaken Het sociaal beleid van bijna tweehonderd gemeenten In de vorige AI hebben wij u bericht over de landelijke presentatie van de Lokale Monitor op 16 februari jl. Deze tweejaarlijkse rapportage van de FNV bekijkt het sociaal beleid van gemeenten op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Aan het onderzoek van 2009 hebben 196 gemeenten meegedaan met in totaal 9,4 miljoen inwoners; een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking. De grotere gemeenten zijn het beste vertegenwoordigd in het onderzoek. Lees HIER verder voor de belangrijkste onderzoeksresultaten. Het volledige rapport is te lezen en te downloaden op Verenigingszaken Onderzoek Wmo Eindhoven FNV Lokaal Eindhoven heeft eind 2009, begin 2010 een onderzoek gehouden onder de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Eindhoven. Ook de lokale ANBO-afdeling Eindhoven heeft hieraan meegewerkt. Gezamenlijk werd op 17 februari jl. het rapport gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouder op het stadhuis te Eindhoven. Sinds de invoering van de Wmo worden er regelmatig landelijke onderzoeken gedaan naar het functioneren van de uitvoering ervan. De FNV Lokaal-groep wilde weten of er nog tekortkomingen zijn in de lokale uitvoering en met verbeteringsvoorstellen komen. Een gebruikersonderzoek met de vraagstelling hoe toegankelijk zijn de Wmo-voorzieningen in de gemeente en hoe ervaren de klanten de uitvoering ervan? was het gevolg. Er hebben 711 gebruikers gereageerd waarvan 480 vrouwen en 231 mannen. Lees hier de resultaten van het onderzoek naar de Wmo in de gemeente Eindhoven. Wmo Evaluatie Deze maand heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) haar evaluatieverslag bekend over de Wmo bekend gemaakt. Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft het SCP onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en effecten van de Wmo in de praktijk (conform artikel 24 van de Wmo). De evaluatie betreft de periode van 2007 tot 2009 en beperkt zich tot de effecten van de Wmo voor mensen met beperkingen. Het SCP kijkt naar de landelijke werking van de wet en doet geen uitspraken over individuele gemeenten. Het gaat bij de evaluatie om de vraag of de Wmo aan gemeenten voldoende mogelijkheden biedt om de doelen van de wet te bereiken; maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, actief burgerschap en sociale samenhang. Hierbij wordt bekeken hoe gemeenten invulling geven aan de Wmo en of zij de juiste instrumenten hebben om de Wmo uit te voeren. Het evaluatieverslag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, waarna er over gedebatteerd zal worden. 4

5 Oproep Graag ontvangen wij de inbreng van ANBO afdelingen en gewesten ten behoeve van de politieke lobby. U kunt hierover contact opnemen met Nel Barendsen via ANBO Nieuwsbrief Special Wmo Voor ANBO leden verschijnt op 8 maart a.s. een Nieuwsbrief Special Wmo over o.a. de gevolgen van de Wmo wetswijziging voor de huishoudelijke hulp, persoonsgebonden budget, AWBZ Pakketmaatregel, mantelzorg en vrijwilligers. Sponsor Bingo Loterij ANBO ontvangt cheque van ,25 Speel mee met de Sponsor Bingo Loterij en steun ANBO Op vrijdag 5 februari jl. maakte de Sponsor Bingo Loterij tijdens het traditionele Goed Geld Gala de bijdragen bekend aan goede doelen en organisaties. ANBO ontving maar liefst een cheque van ,25. Fotograaf Roy Beusker. In 2009 ontving de Sponsor Bingo Loterij euro aan inleg. De helft hiervan draagt de loterij af aan zo n 32 goede doelen en wel verenigingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Van die verenigingen is ANBO er een. Momenteel heeft de Sponsor Bingo Loterij meer dan deelnemers, die met ruim loten meespelen. Oproep: Meespelen voor ANBO Loten kopen voor je eigen club, organisatie of vereniging (geoormerkt werven) wordt steeds populairder. Meer dan organisaties ontvangen een geoormerkte bijdrage uit de Sponsor Bingo Loterij. Deze bijdragen variëren van enkele duizenden tot honderdduizenden en soms zelfs miljoenen euro s. Als afdeling kunt u loten verkopen voor de Sponsor Bingo Loterij. Een lot kost maandelijks bij 4 Bingo-zondagen 8,20, bij 5 Bingo-zondagen 10,25. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Van elk lot dat voor ANBO wordt verkocht ontvangt ANBO dan de helft. ANBO kan zulke extra inkomsten prima gebruiken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website Centrale Ledenadministratie Herinneringsmailing en adressen FNV-senioren Inmiddels zijn alle terugstortingen administratief verwerkt en de bedragen teruggestort op de rekeningen van onze leden. 5

6 Vooruitlopend op het versturen van de 1 e herinneringsmailing hebben wij, als test, een aantal leden gebeld met het verzoek de contributie alsnog over te maken. De gebelde leden reageerden hier positief op en gaven aan de contributie z.s.m. over te maken. De herinneringsmailing zal rond 9 maart bij de leden op de mat vallen. Mocht u zelf nog leden benaderd hebben dan horen wij het graag van u, zodat we deze leden kunnen uitsluiten van een betalingsherinnering. Verder ontvangen wij veel s van kaderleden met het verzoek aanpassingen te doen bij de FNV-senioren in onze database. Helaas is dat niet mogelijk. ANBO Utrecht is hiertoe niet bevoegd. Ook kunnen wij geen nieuwe FNV-senioren invoeren in onze database. Als u binnen uw afdeling een FNV-senior tegenkomt die niet in onze database vermeld staat, dan kan het zijn dat de sectorbond van deze FNV-senior de NAW-gegevens niet vrij wil geven aan ANBO. Wij kunnen hier dus niets aan veranderen en mogen deze ook niet toevoegen. De CLA kan onjuiste vermeldingen van FNV-senioren in onze database dus niet veranderen. De mutaties moeten aan de betreffende FNV-sectorbond doorgegeven worden. Zodra ANBO Utrecht een update ontvangt van de FNV-bonden zullen de juiste gegevens zichtbaar zijn in Manyware. In de digitale nieuwsbrief van februari 2010 zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag. Op Prinsjesdag 2009 maakte het kabinet bekend de partnertoeslag AOW voor een deel van de pensioengerechtigden al met ingang van 2011 te schrappen. Door een fors lobby traject van ANBO is deze maatregel inmiddels van de baan. Hogere boetes bij te late aangifte belastingbiljet Het boetebeleid van de Belastingdienst is sinds 1 januari 2010 verscherpt. De boetebedragen zijn fors verhoogd. In de staan een aantal tips om een fiscale boete te voorkomen. De WOZ-waarde in 2010 Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis; de nieuwe WOZ-beschikking van uw gemeente. ANBO heeft voor u in kaart gebracht waar u dit jaar op moet letten. Geen aanslag inkomstenbelasting voor alleenstaande AOW-ers? De Belastingservice Ouderenbonden en FNV-belastingservice hebben bij de staatssecretaris van Financiën aan de bel getrokken. Een alleenstaande die alleen een AOW-pensioen ontvangt zou over moeten betalen aan de Belastingdienst. Er is inmiddels een oplossing. Minder zorgpremie voor dubbelgepensioneerden Goed nieuws voor een aantal mensen in Nederland die zowel een Nederlands wettelijk pensioen (bijvoorbeeld een AOW-pensioen) ontvangen als een wettelijk pensioen vanuit het buitenland. De vakterm voor deze groep mensen is dubbelgepensioneerden. Door een arrest van het Europese Hof van Justitie hoeven deze mensen soms minder zorgpremie te betalen. Gemeentelijke procedures voor aan- en bijbouwen van mantelzorgwoningen vereenvoudigd 6

7 Het verlenen van mantelzorg kan verbeteren, als de mantelzorg dicht bij de verzorgende woont. Verschillende organisaties pleiten voor een landelijke regeling op korte termijn, die de procedure van vergunningaanvragen voor het bij- en aanbouwen van mantelzorgwoningen makkelijker maakt. Debat over OV-chipkaart in de Tweede Kamer. Veel ophef over de invoering van de OV-chipkaart in de regio Rotterdam. ANBO zet de gang van zaken op een rij. Hebt u de gemist? Kijk voor de inhoud en andere bijzonderheden op: U kunt zich op onze website aanmelden voor de zodat u voortaan de laatste ontwikkelingen niet hoeft te missen: ANBO standpuntenbundel 2010 De ANBO standpuntenbundel 2010 is gereed! In deze standpuntenbundel vindt u een overzicht van de beleidsterreinen waar ANBO de politieke lobby op richt. Dit strekt zich uit over een breed terrein: van AOW, pensioenen, zorg en welzijn, wonen, solidariteit, participatie en emancipatie tot mobiliteit. Maar ook in Europa behartigen wij de belangen van onze leden. De politiek maakt niet altijd een voor senioren positieve keuze. Vaak zijn ouderen de dupe van allerlei bezuinigingen en impopulaire maatregelen. ANBO staat voor de belangen van ouderen en zal alles doen om ervoor te zorgen dat deze belangen op juiste wijze voor het voetlicht worden gebracht en trachten deze zo goed mogelijk te behartigen. Eendracht maakt macht. Dat geldt zeker voor onze ANBO-afdelingen, gewesten, landelijk bestuur en verenigingsbureau wanneer zij de grijze power vertegenwoordigen op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Eenduidige standpunten, argumenten en visies - uitgedragen door alle geledingen van onze vereniging- zijn van cruciaal belang. De standpuntenbundel is daarmee ook een reminder waar u op terug kunt vallen bij uw belangenbehartigende activiteiten namens de ANBO. Deze standpuntenbundel is ook geschreven om de samenleving duidelijke stellingnamen aan te reiken. Met de vele bouwstenen voor een integraal ouderenbeleid, willen wij samen met u een stevige bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen, juiste inzichten en vooral een impuls geven aan de belangenbehartiging voor en door senioren. U vindt de standpuntenbundel op het Intranet onder Publicaties. Gemeenteraadsverkiezingen en peiling Verkiezingsmanifest Op 3 maart jl. zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Verschillende ANBOafdelingen zijn hier actief mee bezig geweest. In juni 2009 hebben wij u een verkiezingsmanifest Als je toekomst je lief is voor de gemeenteraadsverkiezingen toegestuurd. Voor de evaluatie van dit manifest zouden wij het zeer op prijs stellen als u antwoord wilt geven op de volgende vragen: - Heeft dit manifest een toegevoegde waarde gehad voor uw afdeling? 7

8 0 Ja 0 Nee 0 Enigszins 0 Weet niet 0 Niet van toepassing - Hoe heeft u het manifest ingezet bij uw activiteiten?. - Welke onderwerpen heeft u hierin gemist, die voor uw gemeente belangrijk zijn? - Welke aandachtspunten kunt u ons meegeven voor een vergelijkbaar instrument bij volgende verkiezingen?.. - Zijn onderwerpen voor ouderenbeleid voldoende naar voren gekomen in de lokale politieke campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen? 0 Ja 0 Nee 0 Weet niet - Worden onderwerpen voor ouderenbeleid meegenomen in de lokale stemwijzers? 0 Ja 0 Nee 0 Weet niet 0 Niet van toepassing Zou u de antwoorden willen en naar Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Nel Barendsen via Succes ANBO-lobby: Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag Het schrappen van de AOW-partnertoeslag per 2011 is van de baan. Weer een succesvol resultaat van onze politieke lobby. Op Prinsjesdag 2009 kondigde het kabinet aan de partnertoeslag in de AOW per 2011 te laten vervallen voor mensen met een partner jonger dan 55 jaar. ANBO heeft de Tweede Kamer verschillende keren gewezen op de onredelijkheid en onrechtvaardigheid van dit voorstel. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Kamer inmiddels laten weten dat zij dit voorstel intrekt. De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW-ers. Het kabinet heeft dit in 1995 besloten vanwege de verdergaande individualisering en de emancipatie van vrouwen. Houdbaarheid pensioenstelsel 8

9 "Als gevolg van vergrijzing en financiële onzekerheden moeten keuzes worden gemaakt om het Nederlandse pensioenstelsel veilig te stellen. Dit is de belangrijkste conclusie van de commissie Goudszwaard die onderzoek heeft verricht naar de toekomstbestendigheid van onze pensioenen. Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk. De kosten lopen sterk op doordat mensen langer leven. Ook is gebleken dat beleggingen in tijden van crises kwetsbaar zijn voor economische schokken. De commissie Goudszwaard heeft vastgesteld dat het zo niet langer door kan gaan. Als oplossing kan worden gekozen voor een lagere ambitie, bijvoorbeeld door de pensioenleeftijd mee te laten stijgen met de toenemende levensverwachting. Maar er kan ook anders worden omgegaan met onzekerheid, waardoor bepaalde risico s meer bij de deelnemers komen te liggen. Hierover moet dan wel helder met de deelnemers worden gecommuniceerd. De commissie Goudszwaard spreekt geen oordeel uit over de gewenste oplossingsrichting. Dus staan de sociale partners voor de enorme taak om keuzes te maken. FNV en ANBO stellen vast dat de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2020 het niet eenvoudig maakt om de komende jaren maatregelen te nemen. Lees verder over het rapport van de commissie Goudswaard over de houdbaarheid van het pensioenstelsel Beleggingsbeleid en risicobeheer pensioenfondsen Onlangs verscheen het rapport van de commissie Frijns over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Belangrijkste conclusie: pensioenfondsen presteren structureel niet slecht. Wel zijn er grote verschillen tussen fondsen die goed presteren en fondsen die als gevolg van de kredietcrisis in de problemen zijn geraakt. Als gevolg van de vergrijzing zijn pensioenfondsen afhankelijker geworden van de financiële markten. Voor indexering wordt immers geen pensioenpremie betaald. De commissie Frijns vindt dat het bestuur teveel gericht is op het behalen van rendementen en te weinig oog heeft voor de risico s die hierbij worden gelopen. Dit zal moeten veranderen, fondsbesturen moeten zich actiever gaan bemoeien met het beleggingsbeleid. Het moet helder zijn welke risico s groepen deelnemers willen nemen. Verder stelt de commissie Frijns dat het bestuur van een pensioenfonds aantoonbaar over voldoende expertise moet beschikken op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement. ANBO kan zich uitstekend vinden in deze aanbeveling. In de discussie over de samenstelling van pensioenfondsbesturen heeft ANBO altijd al het belang van deskundigheid benadrukt. Lees verder over het rapport van de commissie Frijns over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. OV- chipkaart In de regio Rotterdam kan in de bus, tram en metro alleen nog met de OV-chipkaart gereisd worden. De strippenkaart is daar helemaal verdwenen. Dit zal op termijn ook in andere delen van het land gebeuren. Daarom is goede informatie over de OV-chipkaart van groot belang voor iedereen die wel eens met het openbaar vervoer reist. Via de site van ANBO is een 9

10 folder beschikbaar over de OV-chipkaart, klik HIER voor deze folder. Ook via Postbus 51 kunt u deze folder opvragen, tel Daarnaast zal er op korte termijn een toolbox beschikbaar komen met informatie over de OV-chipkaart, deze informatie kan ook op voorlichtingsbijeenkomsten worden gebruikt. Wij informeren u hierover in een volgende AI. Tot slot is er op de site van de NS onder de rubriek chipkaart een OV-chipforum waar meningen over de OV-chipkaart kunnen worden geuit. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Henk Hartveld, via Contractvervoer NBO is overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een aanvullend communicatieprogramma gericht op aanbestedingen Wmo-vervoer/ regiotaxi en versterking van de betrokkenheid daarbij van adviesorganen als Wmo-raden. Lees HIER de eerste nieuwsbrief contractvervoer. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Henk Hartveld, via Rechten ouderen en de VN Een aantal internationale organisaties heeft een brochure gemaakt om te stimuleren dat er een Conventie voor de rechten van ouderen zal komen in het kader van de VN. Deze brochure zet uiteen waarom de conventie van belang is. ANBO is lid van de IFA die deze brochure mede heeft opgesteld. Ook ANBO zal zich inzetten voor de totstandkoming van de conventie en zal de discussie rond de conventie te bevorderen. De Engelstalige brochure is HIER te downloaden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Henk Hartveld, via ANBO Voordeel & Korting Rectificatie: Met ANBO-korting het nieuwe tuinseizoen in! In afgelopen AI stond helaas een onjuiste link naar het bestelformulier, onze excuses daarvoor. Hieronder staan de juiste gegevens. Comfortabel en lichaamsvriendelijk tuinieren De unieke en veelzijdige allesruimer voor erf en tuin. Harken, zeven en ruimen, letterlijk in een handomdraai en zonder te bukken. Iedere tuinliefhebber zal aangenaam verrast zijn: innovatief, gebruikersvriendelijk, lichtgewicht en multifunctioneel. Ledenvoordeel Nu met een éénmalige korting exclusief voor ANBO-leden. Geen 34,85 maar 27,45 (maar liefst 20% korting!), inclusief verzendkosten. De Gark wordt per post thuisbezorgd en u betaalt pas als u het product heeft ontvangen en goedgekeurd. Vul op het bestelformulier de actiecode ANBO in! 10

11 Let op: Het bestelformulier vermeldt niet de juiste prijzen. Als u bij de actiecode ANBO invult, krijgt u per een bevestiging van uw bestelling waar in ieder geval de juiste prijs is genoemd. U kunt bestellen door HIER te klikken, waarna u in de rechterkolom onderin de button Bestel nu aanklikt. ICE Heeft u al een ICE code in uw telefoon? Medewerkers van ambulancediensten maken steeds vaker mee dat de patiënt wel een mobiel bij zich heeft, maar dat zij de hele gsm door moeten spitten om het telefoonnummer te vinden van de partner, de moeder of een andere persoon die ze kunnen informeren. Daarom is de ICE code bedacht. ICE (In Case of Emergency) is een internationaal erkende afkorting. Ambulancebroeders roepen dan ook iedereen op om onder de naam ICE het telefoonnummer op te nemen van de persoon die gebeld moet worden in geval van nood. Mochten dat meerdere mensen zijn dan kunt u gebruik maken van nummering, ICE1, ICE2 etc. Een kleine moeite, maar het kan een hoop verschil maken als het er op aankomt! ANBO Academie Aanbod ANBO Academie 2010 De ANBOacademie wil alle gewesten en afdelingen op de hoogte stellen van het aanbod dat er dit jaar aan scholingen en trainingen wordt georganiseerd. Veel van deze bijeenkomsten vinden in Utrecht plaats, maar waar mogelijk overleggen we met de gewesten om dicht bij huis bijeenkomsten voor bestuurders en vrijwilligers te organiseren. Houdt u daarvoor ANBO Informatief in de gaten en de speciale website U kunt het volledige aanbod van de ANBOacademie vinden op Intranet, Deze intranetsite is alleen bereikbaar voor actieve vrijwilligers en bestuursleden van gewesten en afdelingen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan zijn deze op te vragen bij ANBO in de pers Gehandicaptenvoertuigen: rollen of stilstaan? Op de oefenbaan voor scootmobielen in Deventer is op 24 februari het officiële startschot gegeven voor twintig lokale bijeenkomsten voor gebruikers van gehandicaptenvoertuigen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil weten tegen welke problemen en belemmeringen men aanloopt bij gebruik van een scootmobiel, brommobiel of gesloten elektrische rolstoel (Canta). Ouderenbond ANBO en Programma VCP (Versterking CliëntenPositie) organiseren daartoe samen met lokale partijen de komende twee maanden verspreid over Nederland speciale bijeenkomsten. Dat is woensdag 24 februari met een persbericht bekend gemaakt. Binnen Nederland hebben ongeveer mensen een beperking die zonder aanvullende voorziening tot mobiliteitsproblemen kan leiden. Door de vergrijzing zal dit in 2030 stijgen naar ongeveer 1 miljoen. Gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen kunnen deze mensen helpen om zich zelfstandig te verplaatsen in hun directe omgeving. 11

12 Jaarlijks worden naar schatting 630 mensen behandeld in een ziekenhuis na een ongeval waarbij een scootmobiel of gesloten gehandicaptenvoertuig betrokken is geweest. Bij bijna driekwart van deze ongevallen was geen ander voertuig of persoon betrokken. De ongelukken hebben vaak met de rijvaardigheid van de gebruiker te maken in combinatie met de omgeving of het product. De lokale bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om problemen in kaart te brengen, maar ook om informatie te geven aan senioren met een gehandicaptenvoertuig. ANBO in de pers Persacties: Van medezeggenschap tot leeftijdsdiscriminatie stembureau Ook de afgelopen maand kon u het landelijke ANBO tegenkomen in de media. Er zijn dagelijks contacten met journalisten en de ruim twintig onderwerpen en een veelvoud daarvan aan publicaties, kunt u hierna lezen. ANBO heeft de afgelopen maand 1 persbericht verstuurd. Een weerslag daarvan heeft u hiervoor kunnen lezen. 1. De Stichting van de Arbeid (STAR), daarin ondersteund door onder andere ANBO, FNV Jong, FNV Vrouwenbond heeft een klemmend beroep gedaan op de Tweede Kamer om verdere behandeling van het wetsvoorstel Koser-Kaya/Blok te heroverwegen. Dat was te lezen in het januarinummer van Pensioen Magazine. Dit om ruimte te maken voor een breder wetsvoorstel over de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen medio 2010, waarvoor naar verwachting binnen en buiten het parlement een breder draagvlak zal bestaan. 2. Veel is er deze maand gepubliceerd over roze ouderen met ANBO als partij. In Parool(.nl) en verschillende websites aandacht voor de campagne die roze ouderen uit hun isolement moet halen en hun positie in zorgcentra moet verbeteren. CDA Westland wil dat ouderenzorg homovriendelijk wordt, zo was op 20 januari in AD Haagsche Courant ed. Westland te lezen. In Noordhollands Dagblad ed. Helderse Courant op 8 januari een uitgebreid artikel over de roze ouderen onder ons. En in tien edities van Stentor konden lezers op 29 januari kennis nemen van het pleidooi voor een eigen plek voor de homosenior en de discriminatie van roze ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. 3. Veel aandacht deze maand in de media voor de extreme kou, de sneeuw, de gladheid en de gevolgen voor ouderen. De kou als oefening voor burgerliefde. In het Nederlands Dagblad op 8 januari roept ANBO burgers op meer oog te hebben voor ouderen. Dat geldt ook voor vijftien edities van onder andere Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi & Eemlander en Noordhollands Dagblad op 12 januari. En op 14 januari in vijf edities van het Algemeen Dagblad roept ANBO burgers op om ouderen te helpen met boodschappen. Vervolgens op 12 februari bij De Telegraaf(.nl) een artikel en een interview voor KRO-radio, waar ANBO jongeren oproept om ouderen te helpen met boodschappen. ANBO wil ook meer actie van gemeenten bij de gladheidbestrijding. 4. Wat doe ik met mijn lijfrente (1) en (2) was de kop boven twee artikelen in de Baarnse Courant op respectievelijk 6 en 13 januari. Beide artikelen geven informatie hierover en zijn op basis van ANBO Magazine geschreven. 5. Bewoners in een wijk blijken elkaar nauwelijks te kennen. Via het ANBO-project Ontdek Elkaars Wereld maakt u kennis met elkaars cultuur, aldus Groentje van Houten op 13 januari. Aandacht voor de zeven bijeenkomsten die in Houten zullen plaatsvinden. 12

13 6. De controleur mag altijd binnenvallen, kopte het Nederlands Dagblad op 15 januari. Het kabinet wil miljoenen Nederlanders dwingen een huisbezoek door overheidscontroleurs toe te staan. Wie de controleur niet binnenlaat, verliest meteen een deel van de uitkering, AOW of kinderbijslag. Soortgelijke artikelen ook op 15 januari in ruim dertig edities van onder andere het Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, Noordhollands Dagblad, Stentor en Leeuwarder Courant. Een huisbezoek mag, mede door het proces dat ANBO hierover aanspande alleen met toestemming van de bewoners. Is er geen verdenking van fraude, dan mag de bewoner het bezoek weigeren zonder gevolgen voor de uitkering. Dat is de regel, maar niet lang meer als het aan het kabinet ligt. Volgens ANBO-advocaat Kuijper leven we straks niet meer in een rechtstaat maar in een politiestaat. 7. Op 19 januari gaf ANBO uitleg en commentaar bij KRO Radio over de verplichting om per 1 maart 2010 ook een praktijkexamen te moeten doen voor de brommobiel. Het komt de veiligheid ten goede. Er vallen ook bij deze groep te veel slachtoffers. Mensen die geen rijbewijs hebben, moeten extra geld uitgeven om het theorie- en praktijkexamen af te leggen. Op deze wijze kunnen senioren langer veilig mobiel blijven. 8. Lezers schreven het Noordhollands Dagblad over bezuinigingen op de AWBZ, aldus acht edities van deze krant op 27 januari. De bezuinigingen leiden hier en daar tot ernstige problemen, omdat mensen met lichamelijke en psychische klachten niet meer of minder in aanmerking komen voor ondersteuning en begeleiding. Zorgaanbieder De Omring in Middenmeer heeft de dagverzorging voor ouderen moeten sluiten; vijftien van de zeventien bezoekers hebben geen indicatie meer. Die zijn nu aangewezen op de soos die ANBO af en toe organiseert. 9. In Tijd voor Max op 27 januari aandacht voor ouderenmishandeling. ANBO-projectleider Nienke Thurlings vertelde voor de camera hierover. Eén op de twintig ouderen in Nederland heeft ermee te maken en ANBO is trekker van een Europees project om ouderenmishandeling te voorkomen. 10. Woonkeur met zorgpakket voorziet in behoefte, was de kop boven een artikel in Podium Bouwend Nederland op 28 januari. Met de uitbreiding van het Woonkeur pluspakket Zorg, ondersteund door onder andere ANBO, kunnen nieuwbouwwoningen zorgbestendig worden gemaakt. Volgens Bouwend Nederland voorziet dit in een behoefte en is het goed dat architecten vanaf de ontwerpfase van een bouwproject nadenken over de zorgbestendigheid ervan. De meerkosten kunnen beperkt blijven als dit soort maatregelen direct al bij het ontwerp zijn ingebakken. 11. Nooit meer stil, was de kop boven een uitgebreid artikel in de VPRO Gids van 29 januari. Muziek en achtergrondgeluiden lijken steeds nadrukkelijker aanwezig te zijn op televisie, tot ergernis van grote groepen kijkers. Verstaanbaarheid een achterhaald concept? De VPRO Gids ging eens luisteren en meldt dat ook ANBO al regelmatig aan de bel heeft getrokken. Zowel als algemene klacht, als naar aanleiding van een specifiek programma. De programmagids laat veel organisaties en programmamakers aan het woord en het is duidelijk dat Hilversum op de hoogte is van het probleem. 12. Brillen, lenzen, de huisapotheek en uw premie uitvaartverzekering: u kunt ze dit jaar niet langer in mindering brengen op uw aangifte, zo was op 30 januari in zeventien edities van het Algemeen Dagblad te lezen. De krant zet in een uitgebreid artikel uiteen wat nu wel of niet aftrekbaar is op het gebied van ziektekosten. Volgens ANBO krijgen chronisch zieken hun compensatie voortaan vanzelf. Je voorkomt daarmee dat mensen geld laten liggen, omdat ze de belastingaangifte niet of onvolledig invullen. Maar dat betekent niet dat de nieuwe regeling niet ingewikkelder is dan de vorige. 13

Filmpje over Pensioenakkoord van directeur Liane den Haan

Filmpje over Pensioenakkoord van directeur Liane den Haan ANBO Informatief nr. 10 week 25 juni 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Colofon. Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld. en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

Colofon. Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld. en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. 2009 Colofon Titel Jaarverslag 2009 Uitgave ANBO Redactie Marte van Santen en Bas Moerman Eindredactie en productie afdeling Communicatie en Marketing Fotografie Bas Moerman Vormgeving Hammink Design BNO

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

AanZet. Paralympische Spelen 2014. En verder

AanZet. Paralympische Spelen 2014. En verder Nummer 1 februari 2014 AanZet En verder Paralympische Spelen 2014 Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning Participatiewet: Arbeidskansen gehandicapten slechter In gesprek met Wilma Mug Vrijheid van een

Nadere informatie

Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB

Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB PCOB Telefoon (038) 422 55 88 E-mail info@pcob.nl Website www.pcob.nl PCOB Wmo-special, nummer 9, februari 2011 Inhoud Kanteling Wmo: iedereen doet mee... 3 Nieuwe

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

KBO Nieuws. Meer nieuws. Verenigingsnieuws. #KBOthuis. #KBOgeld. #KBOveilig. #KBOdigitaal

KBO Nieuws. Meer nieuws. Verenigingsnieuws. #KBOthuis. #KBOgeld. #KBOveilig. #KBOdigitaal KBO Nieuws Editie 10, jaargang 1 11 november 2014 Dit is de 10 e editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl. Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) 46 66 66 E-mail info@anbo.nl Website www.anbo.nl Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit

Nadere informatie

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan Nummer 6 December 2013 AanZet Goedkope polis kan je duur komen te staan En verder Van Rijn handhaaft verhoging Valys-kilometers Van Schoonheid in Schimmels tot (S)Cool on Wheels Paralympische sporters

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers

Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Eindrapport Onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers Gebaseerd op literatuurstudie, raadpleging internet en onderzoek Kien Aanschaf en gebruik scootmobielen (A.) en Aanbod mobiliteits-/rijvaardigheidscentra

Nadere informatie

P-AL Nieuwsbrief WEBSITE: WWW.POLY-ARTROSE.NL. Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 9, nr 3 Juli 2010 ZORGWIJZER ARTROSE FESTIVAL 5D

P-AL Nieuwsbrief WEBSITE: WWW.POLY-ARTROSE.NL. Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 9, nr 3 Juli 2010 ZORGWIJZER ARTROSE FESTIVAL 5D P-AL Nieuwsbrief Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 9, nr 3 Juli 2010 WEBSITE: WWW.POLY-ARTROSE.NL ZORGWIJZER ARTROSE FESTIVAL 5D REUMA EN VOETEN P-AL Juli 2010 blz 1 HET RONDREUMA CONGRES TELEFONISCH

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht

Verslag van het Symposium. Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen. zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Verslag van het Symposium Zij wil vooruit, over jonge vrouwen met een minimuminkomen zoals gehouden op 11 november 2009 te Utrecht Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA Luijbenstraat 17 5211 BR s-hertogenbosch

Nadere informatie

Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws.

Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws. Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws. Pagina Een greep uit het nieuws 2 Houd pinautomaten en brievenbussen bereikbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten FNV Lokaal Lobby Diversiteit WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Re-integratie Arbeidsmarktbeleid Decent Work Economisch

Nadere informatie

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM 1 INLEIDING - Voor u ligt de scriptie Lekker Oud Worden als afsluiting van de Voortgezette Opleiding Management, Organisatie

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie