Welke banken zijn veilig?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke banken zijn veilig?"

Transcriptie

1 Informatie voor oud- medewerkers van voormalig Fortis Bank Nederland Jaargang 2 Nummer 4 december 2011 In dit nummer Pensioenen Pagina 6 Reistip Torquay Pagina 8 Twitter Pagina 12 Puzzel 10 Pagina 15 Themadag SFBS Pagina 20 Welke banken zijn veilig? Niet veel meer. Banken in de Benelux hebben teveel leverage en teveel slechte leningen. Dit zijn de twee belangrijkste factoren die men in overweging neemt om uit te maken of een bank gezond is. Hoeveel kapitaal is er om schokken op te vangen? Aan wie heeft men geld uitgeleend? Kan deze partij terugbetalen? Bij bestudering van de grootbanken moeten wij helaas vaststellen dat er maar één bank is waar wij gerust over kunnen zijn. Een bank die zowel van S&P (Standard en Poor) als Moody s de hoogste rating krijgt. Wij hebben het over de Rabobank. Haar balanstotaal bedraagt 665 miljard euro en daar staat 42,5 miljard euro eigen vermogen tegenover. Ter vergelijk- ing: het balanstotaal van Dexia bedraagt 577 miljard euro en men heeft slechts 10 miljard euro eigen vermogen. Wij merken voor u op dat het balanstotaal van de Rabobank maar een beetje groter is dan dat van Dexia maar dat men meer dan 4 keer zoveel kapitaal aanhoudt! Rabobank heeft een leverage-ratio van 15,6. De balans is 15,6 keer groter dan het eigen vermogen. Of men houdt 1 euro kapitaal aan voor iedere 15,6 euro op de balans. Wij vergelijken dat met de leverage-ratio van andere banken: KBC 31,85 ING 28,12 BNP Paribas Fortis 25,30 ABN AMRO 31,34 Op de Koffie Pagina 27 Rabobank houdt dus ruwweg twee keer zoveel kapitaal aan dan andere grootbanken. Op die manier is men beter gewapend om mogelijke schokken op te vangen. Spreken we over schokken dan hebben we het over de activazijde van de balans. Daar kunnen we aflezen aan wie de bank zoal geld heeft uitgeleend. Niet alleen Dexia, maar ook anderen zitten in de problemen omdat teveel geld werd uitgeleend aan zogenaamde PIGS-landen. (Portugal/Ierland en Italie/Griekenland/Spanje) We houden allemaal ons hart vast wanneer Griekenland straks bankroet gaat en nog slechts 30% tot 50% van de uitstaande leningen zal terugbetalen. Banken verlie-zen hier met andere woorden 50% tot 70% aan de sommen die uitgeleend

2 2 ALGEMEEN werden! Wanneer je dan kunt onrust vandaan komt. Dexia had dat de Rabobank een voorbeeld vaststellen dat Dexia 5,3 miljard immers de helft van het eigen bedrijf is. De totale exposure euro tegoed had van Griekenland, vermogen tegoed van Griekennaar PIGS-landen bedraagt amper dan weet je ook waar de enorme land. Opnieuw valt vast te stellen 690 miljoen euro. Uit haar cijfers: Sovereigns. In its investment and trading portfolio, Rabobank Group only has very limited exposure to European goverment bonds issued bij the countries shown below, wich are currently perceived by markets as less creditworthy. Country Net exposure after impairment (in millions of euros) at 30-Jun-2011 Italy 347 Greece 211 Spain 69 Irland 45 Portugal 18 Total: 690 Cumulative changes through profit or loss at 30-Jun De total exposure van 690 miljoen euro is slechts 1,6% van het eigen vermogen. Interessante vraag blijft hoeveel heeft de ABN AMRO en uw pensioenfonds uit staan op PIGS landen? Redactie Jeroen Mayer Corrector Leo Naaborg moet stoppen U heeft de afgelopen twee jaar Op Koersen ontvangen en als het goed is heeft u daar weinig taalfouten in kunnen ontdekken. Dat is mede te danken aan Leo Naaborg die vanaf het begin van Op Koers meegedaan heeft als corrector. Ongeveer twee weken voor de aflevering van Op Koers zitten Kees Zoutewelle, Leo Naaborg en Theo Mulder gezamenlijk de teksten door te lezen om eventuele spelfouten en leestekens te controleren en te verbeteren. Dat is hard nodig want als tekstschrijvers hun tekst schrijven raken ze vaak blind voor hun eigen foutjes die ze gemaakt hebben en dan is het nodig dat iemand anders de tekst nog een keer overleest. Deze correctiedag werd veelal in een spreekkamertje gehouden die Anke Stam altijd spontaan ter beschikking stelde. Het was altijd een paar uur (zeker 4 uur) werk om alles door te nemen, ondanks dat, was het ook een gezellige bijeenkomst. De vrouw van Leo had al veel van Leo's aandacht nodig en de laatste tijd meldde Leo dat het steeds verder achteruitging met Henny (zijn vrouw). Ongeveer twee weken geleden kregen we een mailtje van Leo dat Henny zover achteruit ging dat zij naar een verzorgingstehuis moest. tijdelijk in een appartement waar Leo haar verzorgt, in afwachting van een plek in een verpleegtehuis waar zijn Henny het wel naar de zin kan hebben. Uiteraard kan Leo dan geen paar uur meer van huis zijn omdat hij nu 100% mantelzorger is. Kees en ik vinden het bijzonder spijtig dat Leo en zijn vrouw nu in deze situatie zijn terechtgekomen en wensen hem en zijn Henny heel veel sterkte en zover als een en ander mogelijk is nog een heel lang en fijn samenzijn. Leo bedankt voor alle uurtjes, correcties en de gezellige correctiedagen.we zullen je node missen. Het ga jullie goed en hou ons op de hoogte hoe een en ander verloopt. Er was een plekje in Utrecht, maar daar bleek na een poosje dat Henny het daar niet naar de zin Kees en Theo. had, dus heeft Leo haar daar weer weggehaald en wonen ze nu

3 3 SFBN De Rol van de SFBN Inleiding Het seniorengebeuren van (voorheen) Fortis Bank Nederland is georganiseerd in een vijftal zgn. bloedgroepen en de SFBN. Dit artikel gaat met name over de SFBN, de Stichting Senioren Fortis Bank Nederland. Omdat de term bloedgroepen niet voor iedereen een positieve betekenis heeft, worden de bloedgroepen hierna senioren-clubs genoemd. De vijf seniorenclubs zijn: 1) Stichting Verenigde Seniorenbelangen (SVSB) 2) Vereniging Seniorencommissie Mees & Hope/MeesPierson (MH/MP) 3) Vereniging Seniorencommissie Pierson Heldring & Pierson 4) Stichting Generale Bank Nederland (SGBN) 5) Stichting Fortis Bank Senioren (SFBS). De eerste vier seniorenclubs hebben een directe relatie met de rechtsvoorgangers van (voorheen) Fortis Bank Nederland. De aangeslotenen en leden van deze stichtingen respectievelijk verenigingen en/of hun partners waren ooit werkzaam bij een van de rechtsvoorgangers van de bank. De SFBS is nog vrij jong en werd opgericht om plaats te bieden aan senioren die zich liever aan willen sluiten bij een meer neutrale seniorenclub. Oprichting SFBN De SFBN (niet te verwarren met de SFBS) werd een aantal jaren geleden door de gezamenlijke seniorenclubs opgericht en wordt ook wel de koepel genoemd. De bank had te kennen gegeven het contact met de seniorenclubs via één kanaal te willen onderhouden. De seniorenclubs zagen zelf ook liever hun belangenbehartiging gebundeld. Zo ontstond de Stichting Senioren Fortis Bank Nederland (SFBN), waarvan het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de diverse seniorenclubs. SFBN relatief onbekend In de afgelopen periode heeft de SFBN zich ontwikkeld tot een belangenbehartiger en indirect tot informatieverschaffer. Bij de meeste senioren zijn de seniorenclubs bekender dan de SFBN. Dat komt omdat de seniorenclubs dicht bij hun leden en aangeslotenen opereren en zich met name bezig houden met het organiseren van sociale activiteiten (uitstapjes, bijeenkomsten, nieuwjaarsrecepties e.d.) die de onderlinge band onderhouden en versterken. De SFBN regelt de contacten met de bank en behartigt bij de bank de belangen van de senioren. Veel informatie die de senioren via de besturen en de seniorenbladen bereikt is afkomstig van de SFBN. Met name de belangenbehartiging wordt door de SFBN zeer serieus genomen. Dat uit de contacten (lees: onderhandelingen) met de bank niet altijd de resultaten voorkomen die de senioren wensen, is niet zo verwonderlijk. De bank is als subsidieverstrekker de bovenliggende partij. Zolang de contacten tussen de SFBN en de bank plaats vonden tussen personen die elkaar vaak nog kenden vanuit de werksituatie bij de rechtsvoorgangers van (voorheen) FBN, was de verstandhouding collegiaal van aard. Nu er een fusie heeft plaatsgevonden met ABN AMRO zijn de contacten zakelijker geworden. Activiteiten Een zeer belangrijke activiteit van de SFBN is het verwerven, innen en verdelen van de subsidie die de bank aan de seniorenclubs verstrekt. De subsidie maakt het de seniorenclubs mogelijk hun sociale activiteiten te bekostigen. Telkens als de bank moest bezuinigen, werd ook de seniorensubsidie aangepast. Door daarover nadrukkelijk met de bank in gesprek te gaan, slaagde de SFBN er in de verlagingen te beperken, waardoor de meeste activiteiten, zij het soms op een wat bescheidener niveau, toch doorgang konden vinden. De SFBN heeft zich enkele jaren geleden krachtig verzet tegen de afschaffing van de ziektekostensubsidie. In navolging van andere banken wenste (voorheen) FBN deze subsidie pardoes in te trekken. De bank kwam door het verzet van de SFBN met een alleszins redelijke overgangsregeling. Het bestuur

4 4 van de SFBN realiseert zich dat sommigen dit een te mager resultaat vonden, maar voor de SFBN zat er op dat moment gewoonweg niet meer in. De SFBN onderhoudt diverse interne en externe contacten. Op regelmatige basis laat de SFBN zowel bij de Ondernemingsraad als bij de Deelnemersraad (van het Pensioenfonds) de stem van de senioren doorklinken. Ook het Pensioenfonds zelf wordt door de SFBN van informatie over de senioren voorzien. Het is de SFBN die de kandidaatstelling voor de Deelnemersraad vanuit de gelederen van de pensioengerechtigden regelt. SFBN Tot zover een aantal voorbeelden smelting of desnoods innige savan de activiteiten van de SFBN. menwerking met de BPAA te zijn, maar (vooralsnog) de ruimte te Toekomst willen krijgen om belangrijke Op dit moment is de SFBN in kenmerken van de (voorheen) gesprek met ABN AMRO en met FBN- senioren-organisatie te de seniorenorganisatie van de behouden. De bank heeft daarop bank over de toekomst van het aangegeven dat de BPAA en de seniorengebeuren van (voorheen) SFBN moeten proberen tot een FBN. gezamenlijk voorstel aan de bank te komen. Thans zijn BPAA en De seniorenactiviteiten van ABN SFBN met elkaar in gesprek. AMRO zijn op geheel andere Wordt dus vervolgd. wijze georganiseerd dan bij de SFBN en haar seniorenclubs het "Wij wensen het bestuur van SFBN geval is. Hoewel ABN AMRO veel wijsheid toe bij hun belangrijke ook diverse rechtsvoorgangers werk" Red. JM. heeft, kent men niet de seniorenclubs op basis van hun afkomst. Er zijn wel seniorenbijeenkomstoen begin dit jaar door de bank ten, maar die worden door de Wist u dat er een sprookjes top de collectieve ziektekostenverbank zelf georganiseerd. De be100 was? Hieronder een gedeelzekering van de Amersfoortse staande vereniging van senioren te ervan met de vermelding uit naar het Zilveren Kruis werd (BPAA) houdt zich niet met welk land het sprookje afkomsovergeheveld en er signalen sociale activiteiten bezig, maar is tig is kwamen dat een flink deel van de vooral gericht op belangenbehartisenioren deze overstap niet ging en informatieverstrekking. 1.Het meisje m/d zwavelstokjes DK klakkeloos wenste te volgen, Daardoor is de financiering ook 2. Het lelijke jonge eendje DK benaderde de SFBN beide heel anders geregeld. De bank 3. Roodkapje Duitsland/Frankrijk ziektekostenverzekeraars voor verstrekt in de regel geen gelde- 4. De ruiter zonder hoofd VS informatie, waarna de SFBN in lijke subsidie, maar organiseert, 5. Repelsteeltje Duitsland staat was de senioren van een faciliteert en financiert zelf een 6. Assepoester Dld/Frankrijk onpartijdige voorwaardenverge- groot deel van de seniorenactivi- 7. De nieuwe kleren v/d keizer DK lijking te voorzien. teiten en de communicatie-uiting- 8. De gelaarsde kat Frankrijk Als voorbeeld van de activiteiten en voor senioren. 9. De prinses op de erwt DK van de SFBN mag ook zeker 10. Hans en Grietje Duitsland OpKoers niet worden vergeten. De bank ziet het liefst een samen- 11. Peter en de wolf Rusland Het samenvoegen van de smelting van de seniorenorgani- 12. De drakenlampion China afzonderlijke bladen van de vijf saties van (voorheen) FBN en 13. Doornroosje Duitsland seniorenclubs was een initiatief ABN AMRO. Omdat het ABN 14. De Korenaar Duitsland van de SFBN en is een goede AMRO-deel aanzienlijk groter is 15. De wolf en de 7 geitjes DLD greep gebleken. Niet alleen zijn dan het FBN-deel, vindt de bank 16. Blauwbaard Frankrijk daardoor de druk- en verzendhet niet onlogisch dat de gefu17.goudlokje en de 3 beren GB kosten omlaag gegaan, maar de seerde seniorenorganisatie vooral 18. Het koekemannetje mogelijkheden om alle senioren de kenmerken draagt van de hui- (Gingerbread Man) GB van meer en bovenal relevante dige seniorenorganisatie van ABN 19. Raponsje (Rapunzel) DLD informatie te voorzien zijn enorm AMRO. De SFBN heeft de bank 20. Sneeuwwitje Duitsland toegenomen. laten weten niet tegen een samen- Sprookjes top 20

5 5 PENSIOEN Wijzigingen in pensioenland onontkoombaar toch met 65 jaar met pensioen beleggingsresultaten van het gaat (vooral in de fysiek zware pensioenfonds. Het komt erop beroepen) wordt 6,5 procent neer dat als het pensioenfonds gekort voor elk jaar dat men grotere risico s durft te nemen vroeger stopt. Daarom wordt de met zijn beleggingen, de kans groter is dat er gelijke tred wordt AOW waarschijnlijk vanaf volgend jaar jaarlijks met 0,6 gehouden met de lonen. Maar ook de kans op kortingen wordt procent extra verhoogd. De achterliggende bedoeling is dat groter. Als pensioenfondsen de mensen die in 2020 tóch op 65 kiezen voor een heel veilig beleggingsbeleid dan is de kans jaar met AOW willen gaan, ongeveer hun huidige koopkracht In de AOW en in de pensioenen groot dat hooguit de inflatie behouden. wordt vergoed. gaat veel veranderen. Het meeste In het huidige pensioenstelsel Het gaat ook andersom werken. op langere termijn. Op 1 juli 2011 werden de AOW-bedragen het blijft ontzettend ingewikkeld Vanaf 2023 besluit men was dat feitelijk ook al zo: als bijvoorbeeld tot zijn 70ste door te per maand iets voor een alleenstaande bruto ruim 7 euro pensioenfondsen door verkeerde werken (zonder pensioen of AOW) dan wordt zijn AOW per beleggingen langdurig hun (netto circa 6 euro) verhoogd. jaar 6,5 procent hoger. De AOW dekkingsgraad niet haalden, Partners met een gezamenlijk bij 70 jaar ligt dus 19,5 procent moeten de pensioenen nu ook bruto inkomen van meer dan hoger dan als men kiest om op 67 gekort worden euro per jaar worden Vandaar dat vele pensionado s jaar pensionado te worden. waarschijnlijk gekort (met 8 Maximaal mag men de AOW vijf de laatste jaren als eersten procent) op de toeslag die zij jaar uitstellen. De mogelijkheid merkten dat er minder of géén krijgen, als één van de twee om de AOW uit te stellen en vergoeding werd gegeven voor jonger dan 65 jaar is en geen of hoger te krijgen kan weinig inkomen heeft. Per 2015 de prijsstijgingen. Ook andere voorgenomen maatregelen maken waarschijnlijk al over twee jaar. wordt de toeslag voor nieuwe deel uit van het pensioenakkoord: Het aanvullende gevallen geheel afgeschaft! bedrijfspensioen kan in heel veel De grootste wijzigingen zijn op In 2020 wordt de gevallen ook nu al flexibel - dat lange termijn. De leden van de pensioengerechtigde leeftijd 66 wil zeggen vroeger (met jaar. In jaar. Wie dan vakbeweging moeten dit nog goedkeuren. Ook de parlementaire behandeling kan nog voor (kleine) aanpassingen zorgen. De betaling van uw pensioen wordt verzorgd door het Pensioenfonds. De kern van het pensioenakkoord De betaaldata voor 2011 zijn: is dat de pensioenleeftijd - voor Pensioen zowel AOW als aanvullend fonds(fortis) SVB(AOW) pensioen - in 2020 stijgt naar december 21 december jaar en in 2023 naar 67 jaar. De hoogte van het bedrijfspensioen is niet meer gegarandeerd (thans b.v. bij 40 dienstjaren 70 procent Dit zijn de data waarop het Pensioenfonds of de SVB het geld van het middelloon), maar kan overmaakt. Normaal gesproken moet het geld dan binnen drie minder of meer worden door de werkdagen op de rekening van de pensioengerechtigde staan. Het duizelt de meeste mensen als zij moeten begrijpen welke pensioenveranderingen hen te wachten staan. Eén ding is wel duidelijk: voor de huidige gepensioneerden verandert er niet veel. Een poging om helder te krijgen wat er voor de mensen verandert die vanaf 2020 met pensioen gaan. Pensioen en AOW betalingen 2011/12

6 6 PENSIOEN kortingen) of later (met verhogingen) dan 65 jaar worden opgenomen. De mogelijkheden blijven ook op 66 en 67 jaar. De flexibilisering is -net zoals nu wel afhankelijk van toestemming van de werkgever. De huidige regelingen voor vut (vervroegde uittreding vóór 65 jaar) en vroegpensioen lopen allemaal af. De pensioenpremies (vaak een derde ten laste van de werknemers en tweederde ten laste van de werkgevers) stijgen niet meer (bij slechte resultaten van het pensioenfonds), maar dalen ook niet meer (in goede tijden). Het risico van slechte beleggingsresultaten wordt meer bij de werknemers gelegd. Er is bij rampzalige ontwikkelingen nog een uitweg om via CAOonderhandelingen toch nog hogere pensioenpremies (thans al circa 20 procent van de totale loonlasten) te bewerkstelligen. Maatregelen worden genomen om de arbeidsmarkt voor ouderen te verbeteren. Over deze pensioenplannen op langere termijn is het laatste woord nog lang niet gezegd. Het gevaar blijft dat de politiek en ook de CAO-partners later toch weer tot andere conclusies komen. Vooralsnog lijken echter de voorgenomen veranderingen onontkoombaar. Er is geprobeerd het pensioen van de werknemers met de laagste inkomens in de toekomst op hetzelfde niveau te handhaven. Voor de reeds gepensioneerden verandert er heel weinig. (H.R.) Dekkingsgraad Stichting Pensioenfonds FortisBank Nederland De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre er voldoende vermogen binnen een pensioenfonds aanwezig is om de pensioentoezeggingen te kunnen betalen. Als een pensioenfonds precies zoveel vermogen heeft als nodig is om alle pensioenverplichtingen die nu geregistreerd zijn, nu en in de toekomst te kunnen betalen, dan is de dekkingsgraad precies 100%. Dit vermogen wordt ook wel Nominaal-vermogen genoemd. Ontwikkeling van de dekkingsgraad: ,2%* Vanaf september 2010 is een ,5% nieuwe sterftetafel van ,2% toepassing. De ,8% dekkingsgraad is als gevolg Ultimo ,1% daarvan stapsgewijs met Ultimo ,7% ongeveer 6,4% gedaald. Ultimo ,7% Ultimo ,6% Dekkingstekort. Ultimo ,7% De Nederlandsche Bank Ultimo ,7% (DNB) eist echter dat er ongeveer 5% extra *Dit is een voorlopig cijfer dat nog vermogen aanwezig is om aangepast kan worden. Het betekent die pensioenverplichtingen een dekkingstekort (zie hiernaast). ook te kunnen uitbetalen (excassokosten). De minimaal benodigde dekkingsgraad voor ons Pensioenfonds is 104,6%. Als het vermogen daaronder zakt dan is er sprake van een dekkingstekort. Als een pensioenfonds in een situatie van een dekkingstekort terechtkomt, dan dient het bij de DNB een kortetermijnherstelplan in te dienen. Hierin moet aangegeven worden met welke maatregelen het fonds in een termijn van drie jaar uit deze situatie denkt te komen. Reservetekort. Afhankelijk van de mate waarin er risico gelopen wordt met de beleggingen, bepaalt DNB ook een Vereist-vermogen. Dit bestaat uit het Nominaal-vermogen en een buffer die nodig is om bijvoorbeeld bij (grote) schommelingen van de aandelenkoersen, te voorkomen dat een pensioenfonds niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Als er veel risico wordt gelopen moet het Vereist-vermogen hoger zijn. Dus als een pensioenfonds veel aandelen heeft moet de buffer veel groter zijn dan als er vrijwel alleen belegd is in langlopende obligaties. Als het vermogen minder is dan het Vereiste-vermogen is er sprake van een reservetekort. Voor ons Pensioenfonds beweegt het Vereistvermogen mee met de dekkingsgraad.

7 7 Van de redactie REDACTIONEEL Beste mensen, Zetduiveltjes wordt het weleens genoemd, nou ik weet daar inmiddels alles van. Laat het nu toch gebeuren dat juist in een zin waarin ik stel dat men niet bang hoeft te zijn voor spelfouten want dat we dat gaan herstellen maakt de redactie (ik)zelf een knoepert van een fout. Het barstte ineens van de mailtjes in de mailbox dat herstelt hersteld zou moeten zijn ondertussen ben ik nauwelijks hersteld van alle goedbedoelde herstellingsmailtjes en opmerkingen die ik over "herstelt" heb gekregen. Deze herstelt had dus hersteld moeten zijn. Jullie begrijpen dat de correctors en ik, het herstellen van fouten in de tekst hoog in het vaandel hebben staan. Maar juist op de valreep wilde ik nog wat herstellen en net na een hele dag herstellen van fouten in teksten, maakte ik zelf deze knoepert van een fout. Mea culpa, mea culpa. Toen ik het merkte was herstelt ook al niet meer te herstellen, zonder dat 5000 bladen teruggehaald moesten worden. Zelfs om een t in een d te herstellen is dat niet waard. Ik hoop dat ik het foutje nu heb hersteld en denk dat ieder die mij wel en niet attent heeft gemaakt op deze misser inmiddels ook de buik vol heeft van herstelt. Maar ik heb er in ieder geval met iets rozig hoofdje (inmiddels ook weer hersteld) best wel van genoten. Genoeg daarover. iedere keer wordt gesuggereerd lijkt het erop dat dit blad gaat stoppen en ik kan u alleen maar mededelen wat ik ook weet en dat is dus helemaal niets, nada, niente, noppes. Ook op vragen of we stoppen, doorgaan of er iets van weten, wordt niet gereageerd dus voor mij een groot stil gat. Ik wist niet dat er een cultuur bestaat om gewoon helemaal niets te zeggen, ook al weet men zelf ook niets.(wat ik betwijfel). Maar ja ik leer snel. Ergens in mei heb ik gevraagd of men wist van de kans dat dit blad zou stoppen omdat ik een aanbieding (liefdewerk oud papier) had om ergens anders ook mee te werken in een andere grote organisatie om een blad te maken. U raadt het vast al, wederom stilte. Aangezien men niet de moeite neemt om de maker en regelaar van dit blad te informeren, wordt (ben) ik dus genoodzaakt om zelf mijn plan te trekken. En om de beterweters even voor te zijn ik laat het blad zeker niet zomaar in de steek, ook al lijkt dat er een beetje op, tenslotte is het mijn kindje. Bovendien heb ik gezegd dat ik dit blad iedere keer voor 1 jaar zou doen. Ook daar is inmiddels niet op gereageerd en het jaar is gewoon om. So be it. Door Theo Mulder er in januari jl. allerlei plannen waren (zijn) om Digikoers en een website voor ex-fortis medewerkers of gepensioneerden te ontwikkelen. Of dat moet allemaal in die grote stilte gebeuren, maar ik hoor daar wederom niets, nada, noppes meer over. Ook genoeg daarover. Tja de puzzelaars? Wat gaat er voor hen gebeuren, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet, wellicht gaat een ander het overnemen, ik laat het de puzzelaars die een adres hebben zeker nog weten, hoe ik daar mee omga. Een ieder die zich heeft opgegeven om een eventuele Digikoers te ontvangen krijgen van mij nog een bevestigingsmail, zodat u weet dat u daarvoor geregistreerd staat. Wat er verder mee gedaan wordt weet ik niet. Maar blijf, als u dat nog niet gedaan heeft, u aanmelden door een tje te sturen naar Ik zou zeggen lees dit blad, de laatste van mijn hand nog gewoon als altijd. Het blijft, tenminste op al jullie lieve reacties afgaand een leuk blad en wees niet benauwd, er zullen nog steeds mensen blijven die de credits wel of niet terecht naar zich toetrekken daarin verandert de wereld niet en bedenk ook niemand is onvervangbaar, maar Ik heb dit werk ondanks (of dank het blijft allemaal wel jammer. zij) de grote stilte om me heen met alle plezier gedaan en blijf Hele fijne Kerstdagen en Zoals jullie, denk ik weten heb ik dat ook nog gewoon tot 1 januari allemaal een heel gelukkig en nog nooit een Op Koers voor de a.s. doen, maar ik moet ook gezond 2012 gewenst. mond genomen, dat doe ik dus nu verder en het blijft op zijn minst ook niet. Ik wil jullie nu vertellen raar om geen reacties te krijgen, Adieu, over wat ik weet wat er met Op echter zo is het gelopen. Koers gaat gebeuren. Zoals al Verder wil ik jullie vertellen dat Theo Mulder

8 8 Reistip...Torquay Als commentaar op mijn reistips krijg ik wel eens te horen dat het allemaal zo ver en duur is. Daarom deze keer een reisje dat niet ver en ook niet duur is. We vliegen vanafamsterdam in een uur naar Bristol. Van daar reizen we met de trein naar Torquay in iets meer dan een uur. Torquay is een badplaats aan de zuidkust van Engeland en het zou er als gevolg van de warme golfstroom altijd lekker weer zijn. Dat willen we wel eens meemaken. Er groeien inderdaad volop palmbomen en het plaatsje maakt een vriendelijke indruk. Er is ook van alles te doen. We kiezen voor een reisje met een echte stoomtrein naar Paignton, waar we in de restauratiewagen van een uitstekend diner worden voorzien. We maken kennis met een aantal reisgenoten en die hebben veel te vertellen. Mrs. Cooper heeft een jaar eerder haar dochter Judith verloren als gevolg van een verkeersongeluk. De man van haar dochter - door Arnold Huig REIZEN George - die op de avond van het ongeluk thuis was is ook in de trein. George, een bekende schrijver van detectiveromans is hertrouwd met Linda. Dan is er ook nog een oude vriendin van Judith aan het diner evenals een tennisleraar die ik niet erg sympathiek vind. Tijdens het nagerecht zakt George in elkaar en blijkt te zijn vergiftigd. We moeten wachten tot de politie is gewaarschuwd en helpen uitzoeken wie de dader is. Het lijkt wel of we in een Agatha Christie-verhaal zijn beland. Dat zijn we dan ook want in september vindt in Torquay het jaarlijkse Agatha Christie Festival plaats en de treinreis is onderdeel van de festiviteiten. De schrijfster is er op 15 september geboren, nu 121 jaar geleden en er is nog veel dat herinnert aan haar leven. Veel

9 9 REIZEN locaties van haar boeken zijn hier in de omgeving terug te vinden. Het is dan ook net of je zo miss Marple of de Belgische detective Hercule Poirot tegen kan komen. We bezoeken het landhuis waar Agatha Christie jaren heeft gewoond en de verzameling kunstvoorwerpen uit het Midden Oosten zou van mezelf kunnen zijn, zo is het huis ingericht. Zowel de schrijfster zelf als haar man die archeoloog was heeft in haar leven veel verzameld, net als mijn vrouw en ik veel van onze reizen hebben meegenomen. We Torquay heeft overigens nog veel meer te bieden. Midden in de stad bevindt zich een prehistorische grot die met een ouderdom van tw ee miljoen jaar de oudste grot is van Engeland. We bewonderen de stalagmieten en stalactieten en de restanten van bewoning van vooral beren en mensen. Natuurlijk is de grot ook een locatie van één van Agatha s romans: De man met het bruine pak uit Voor zestien Engelse ponden kopen we een weekkaart voor de bus waarmee we alle plaatsjes in de omgeving kunnen bezoeken. In Brixham komen we een standbeeld tegen van onze eigen prins Willem III die hier met zijn vloot in 1688 aan land is gegaan. Na het leger van de Engelse koning Jacobus II te hebben verslagen werd Willem III zelfs koning van En geland en Ierland. Ik herinner me dat er g vroeger een aan schoolprent van de naar landing een bij toneelv Brix oorstelli ham ng van een in ons stuk dat klaslokaal hing. Agatha We genieten Christie heeft ge er van een schreven. Op zondag is Engelse er een filmvoorstelling en er is cream tea een braderie zoals we die kennen waar het graafschap van de Engelse detectiveseries op Devon bekend om is. TV. Het is een potje thee met scones, room en jam. De scones blijken genoeg als lunch. Die avond eten we ook nog eens zo n andere Engelse specialiteit: steak and kidney pie. En daarna hebben we wel weer even genoeg van het Engelse eten. Tot de volgende ochtend dan, want dan wacht het Engels ontbijt op ons. We hebben negen dagen doorgebracht in Torquay en van elke dag genoten. Het weer is inderdaad goed gebleven ondanks de weervoorspellingen die steeds weer regen voorspelde maar dat ging steeds naar Ierland en Schotland. We hebben gelogeerd in het Daylesford Hotel en voor wie ook naar Torquay wil is dit hotel een aanrader. De gastheer en dame zijn bijzonder vriendelijk en hulpvaardig, het ontbijt is uitstekend en wie volgend jaar tijdens het Agatha Christie Festival gaat, heeft een grote kans ons daar weer tegen te komen. Wij hebben al besloten volgend jaar terug te gaan. Tot de volgende keer. Arnold Huig

10 10 Ingezonden brieven Plaatsing van brieven houdt niet in dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt het recht om brieven in te korten of niet te plaatsen. Een van de vele reacties. We plaatsen er maar eentje. Oei oei!! In Op Koers van september jl. doet de redactie in Van de redactie een oproep aan de lezers om toch vooral kopij in te sturen. De redactie zegt: Dus blijf meeleven en stuur gewoon kopij in, wees niet bang voor stijl en/of taalfouten,.. De redactie is daar zelf ook niet bang voor, want in het vervolg van dezelfde zin staat:.. dat wordt in de correctieronde gewoon herstelt. Jan Kuijk. Als de redactie al bang zou moeten zijn van een t ofeen d, was dit blad nooit tot stand gekomen. T. M. Geachte redactie, Van een oud collega die in 2010 met prepensioen is gegaan, heb ik vernomen dat er voor gepensioneerden van Generale Bank, Fortis Bank en vanaf 2011 dus ABN AMRO bank een periodiek blad, tijdschrift verschijnt voor deze ex-medewerkers. ik ben vanaf 1 juli 2011 met vervroegd pensioen gegaan maar heb tot op heden geen blad mogen ontvangen. ik weet niet of er vanaf 2011 andere regels zijn of dat ABN AMRO Den INGEZONDEN BRIEVEN Bosch als laatste werkgever of het pensioenfonds van Fortis of de ABNAMRO actie hadden moeten ondernemen. Mijn vraag bij deze heb ik ook recht op " Op Koers' daar er toch regelmatig interessante en relevante artikelen voor gepensioneerden worden opgenomen in het blad. ik hoor graag van u. nabestaanden desk... maar bepaalde molens malen langzaam... met vriendelijke groet, M.A.de W. Blijft wel het feit dat het blad dubbel is gestuurd, maar ik begrijp dat dit u niet kan worden aangerekend. Alle opkoersen van de laatste twee jaar zijn te lezen en te downloaden via www. svsbdenhaag. nl en dan onder tab Op Koers. TM. Bedankt voor uw inspanning herhaling ervan te voorkomen.... en ik zal de gang van zaken aan m'n moeder uitleggen en haar uw excuses overbrengen. Dag Theo, Onder het artikel over "Mijn recht halen", staan de letters D.O.R. Die letters heb ik in Op Koers reeds eerder gezien. Betekenen deze letters: "De Oud Rotterdammer"? Ik vermoed van wel. Als geboren Rotterdammer lees ik al een aantal jaren het gratis Hopelijk is het inmiddels opgelost. Geachte Collega, Ik hoorde van een collega dat er met vriendelijke groet, inmiddels weer een aantal Gerard Groenen nummers van het blad Op Koers zijn verschenen want We zijn benieuwd ofu er nog een sinds maart jl. heb ik geen ontvangt. T. M. nummer meer gezien. Ik keek er altijd naar uit en vond het een Beste Theo Mulder, blad met prima artikelen. Ik vind Hartelijk dank voor uw reactie en dit des te meer jammer omdat ik uitgebreide informatie. bij het laatste nummer dat ik ontvangen heb, ben gaan Ik zie nu dat ik zelf een meespelen met de puzzelopgave vergissing heb gemaakt bij het en het plan had dit iedere keer te lezen van uw mailadres.... en er doen. geen dubbele punt staat achter Mijn vraag is derhalve: wilt u redactie maar één punt en deze voor mij nagaan waarom ik sinds onderdeel is van het adres maart/april geen blad meer!!! ontvangen heb? Mijn excuses hiervoor!!! Als er eventueel lering uit de Bij voorbaat dank voor de te gang van zaken getrokken kan nemen moeite. worden... het adres iets Vriendelijke groet, duidelijker aangeven in een ander, dik gedrukt lettertype?? A.J. van Leeuwen, De ABN AMRO is uiteraard uitgebreid door ons op de hoogte gebracht van het overlijden van mijn vader, ook middels de zgn.

11 INGEZONDEN BRIEVEN Ingezonden brieven (vervolg) blad De Oud Rotterdammer. Eén van de redactieleden is de heer Hans Roodenburg. Hij is iemand met een enorme kennis op het gebied van alles wat recht betreft. Ik heb het vermoeden, dat hij de schrijver is van de artikelen op het gebied van recht in Op Koers. Is dat inderdaad zo? Als redacteur van Op Koers neem ik aan, dat jij dat wel zult weten. Groetjes, Aad Aad je hebt inderdaad helemaal gelijk, Kees Zoutewelle staat op goede voet met hem. T.M. Personalia Zie pagina 18 Voor inlichtingen m.b.t. personalia van de seniorenverenigingen kunt u terecht bij: GBN/NCB Cees Free, tel , MH/MP Bureau Administratieve Verwerking, tel PHP Ben Wijnvoord, tel , VSB Timo van der Merwe, SFBS Hans Tromp, tel , of bij de plaatselijke besturen voor adressen zie elders in dit blad. 11 PC Hoekje Prijsvergelijker voor foto's afdrukken Digitale foto s af laten drukken voor een goede, scherpe prijs? Dat wilt u toch ook? Toch weten maar weinig mensen dat er vaak een behoorlijk groot prijsverschil kan bestaan tussen de verschillende aanbieders. Dit prijsverschil is vaak afhankelijk van het soort en aantal foto s dat u wilt laten afdrukken. Fotovergelijk.nl helpt u om deze voordelen inzichtelijk te maken en zo een hoop geld te besparen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw digitale foto s af te drukken, bijvoorbeeld op uw eigen (foto) printer thuis of u kiest voor een (online) winkel. Wilt u de foto s door een (online) winkel laten afdrukken, dan rekent Fotovergelijk.nl voor u uit wat dit kost! Stel, u wilt 100 foto s van het normale formaat (10x15cm) afdrukken, dan berekent waar u dit het voordeligste kan laten doen. Nieuw in Windows 8 Wat is irritant aan Windows Updates? Dat is dat je bijna na iedere update je pc moet herstarten en vaak heb je dan geen keus: het herstarten wordt door Windows geforceerd. Windows 8 moet deze irritatie gaan wegnemen. Eén keer per maand worden op de bekende "Patch Dinsdag" nieuwe updates geïnstalleerd. Uiteraard worden kritieke gaten wel in de loop van de maand gedicht en bestaat de kans dat het systeem opnieuw gestart moet worden. Deze versimpeling van updaten houdt het systeem veiliger en overzichtelijker. PC-helpdesk blijft op koers. Nog even ter herinnering, we hebben ook een computerhelpdesk die bemand wordt door enthousiaste vrijwilligers. Daar kunt u ook uw vragen kwijt en deze vrijwilligers proberen uw vragen te beantwoorden. Neem eens een kijkje op de blog: wellicht leest u daar ook tips die u kunt gebruiken. En staat uw vraag en antwoord er niet bij, schroom dan niet om de vraag te stellen op het adres:

12 12 Wat is Twitter? COMPUTERHOEKJE 3. ga twitteren - plaats zelf berichtjes (What s on Identificatieplicht? your mind? Stel je de vraag: waar Download Gratis ben je mee bezig of wat houdt jou Weet u welke processen er bezig?) draaien op uw PC? Tijdens - gebruik je smartphone, iphone, gebruik van dit zetprogramma Blackberry om te twitteren. bijvoorbeeld draaiden er meer dan 100 processen op mijn PC. Twitterjargon Zijn die allemaal nodig? Zijn Tweet(en) Dit is het plaatsen die allemaal veilig? Bijna van een berichtje. geen mens die het weet. Retweeten Als je een berichtje Sommige taken identificeren Twitter is een zogenaamde van een ander ziet dat je wilt dezichzelf duidelijk en kunnen microblogging website. Dat wil len met je volgers dan kun je het we dus herkennen als zeggen dat mensen in hele korte bericht retweeten (doorsturen). onderdeel van bijvoorbeeld de berichten (144 karakters) Als er nog ruimte is binnen de virusscanner, het grafisch vertellen waar ze mee bezig zijn. 144 karakters die je mag typen stuurprogramma enz. Van Anderen kunnen deze mensen kun je er nog iets aan toeanderen hebben we geen volgen. Als je een aantal mensen dan voegen. idee. Een heel leuke tip: volgt dan krijg je in een overzicht DM (direct message) Je kunt download van te zien wat er speelt in hun leven. ook mensen (alleen als jullie " computertwitter wordt ook wel een social elkaar volgen) een privébericht support. nl/systeemscan/index. media website genoemd. sturen. Anderen kunnen dat php" het programma Agics Hoe werkt Twitter? bericht niet zien. Systeemtaken. Hieronder volgen de stappen om Hashtag Je ziet wel eens een # Dit is een site die alle gebruik te maken van Twitter: voor een woord staan. Dit is een gangbare processen zogenaamde hashtag. Hiermee kent en u precies kan vertellen 1. maak een account aan door kun je snel berichten vinden met wat er schuilgaat achter een je te registreren: dit bepaalde zoekwoord. Vaak cryptische naam als - geef je volledige naam (wel dit ook gebruikt bij tvpro'nvvsvc.exe', Behalve de doen, want zo kunnen mensen je wordt gramma s zoals bijvoorbeeld online versie om losse taken te ook vinden om je te volgen) The voice of Holland, zij identificeren is er ook een - geef een gebruikersnaam op gebruikten #tvoh als hashtag. Je downloadversie die alle taken (verzin een leuke naam, beperk kunt dus zoeken op dit zoekscant. het tot 10 karakters) woord en je krijg alle tweets te Ook het programma Agics - geef een wachtwoord en je ezien die hierover gaan. Hashscan kan u goede mail adres. Unfollow Als je sommigen beu diensten bewijzen bent, dan ga je ze unfollowen, Beide programma's minder 2. ga anderen volgen! dus je wilt geen berichten meer geschikt voor de pas - Twitter zal zelf een aantal zien van deze persoon. Hij/zij beginnende computeraar. voorstellen doen (voornamelijk in krijgt daar geen bericht van. het begin vooral beroemde mensen: van artiesten tot Voordat je ermee begint lees sporters) eerst alles over twitter op: - zoek zelf naar vrienden / collega s -zo zie je alvast waar anderen plezier ermee mee bezig zijn en kun je hierop Veel T.M. reageren.

13 13 ALGEMEEN Sparen of verzekeren voor de allerlaatste gang? nabestaanden) past. Er zijn overigens tussenpersonen genoeg die helpen bij het maken van keuzes. Zij krijgen provisie van de verzekeraar. Er zijn regeringsplannen om vanaf 2013 die provisies te verbieden en de consument direct te laten betalen voor de diensten van de adviseur. Handig is het om zelf eerst een (gratis) vergelijking te naken op internet aan de hand van een paar simpele vragen. Bijvoorbeeld bij In iets meer dan één op de drie huishoudens Voor verzekeraars zijn uitvaartpolissen vaak en loopt een uitvaartverzekering in natura. In de lucratieve zaak. Ze kunnen hoge winsten behalen, leeftijdsklasse tussen de 35 en 65 jaar van de zeker als een polis helemaal is afbetaald en er geen hoofdkostwinner is dat zelfs meer. indexatie wordt gegeven op het verzekerde bedrag. De meningen over het al of niet afsluiten van een De winst wordt nog groter als iemand met een polis heel lang leeft. De verzekerde én de verzekeraar uitvaartpolis zijn verdeeld. Er zijn talloze mogelijkheden voor het dekken van de kosten voor hebben daar natuurlijk alle belang bij. In een onbekend aantal gevallen komt het zelfs voor dat de allerlaatste gang. Eén zaak is in ieder geval heel duidelijk. Als je met nabestaanden van een overleden persoon niet meer door een verzekeraar zijn op te sporen en dat het een uitvaartverzekering snel dood gaat, is dat een bedrag niet worst opgeëist. In veel voorwaarden strop voor de verzekeringsmaatschappij die het van polissen staat dan ook dat vijf jaar na het risico heeft aangenomen. De winst is voor de overlijden het bedrag vervalt aan de verzekeraar. nabestaanden die anders voor de kosten moeten Oude vergeten polissen zijn trouwens op te sporen. opdraaien. Uiteraard bevelen de tientallen In eerste instantie kan men daarvoor terecht bij De verzekeraars uitvaartpolissen aan. Je kunt een Nederlandsche Bank (DNB) die een bestand heeft verzekering in natura afsluiten: de met oude namen van deze instellingen en hun uitvaartverzorger wordt aangewezen door de verzekeraar en regelt binnen het verzekerde bedrag huidige rechtsopvolgers. Het is wel nodig dat men alles naar de wensen van de overledene. Hebben de ongeveer weet bij wie een uitvaartpolis ooit is afgesloten. Anders wordt het nabestaanden extra eisen, dan moet zoeken naar een speld in een waarschijnlijk worden bijbetaald. hooiberg. Een gemiddelde Er zijn talloze mogelijkheden voor uitvaart kost globaal 5500 à de termijn van premiebetaling (hoe 8000 euro. In de praktijk komt het ouder, hoe duurder) en de looptijd voor dat nabestaanden meer (vaak 30 jaar). Een eenmalige willen dan de polis dekt. In dat koopsom is ook mogelijk waarop moet er bijbetaald worden. het uit te keren bedrag op de - geval Het kan voorkomen dat de kosten overlijdensdatum is gebaseerd. De van een uitvaart sneller stijgen laatste jaren groeit sterk het aantal dan het geïndexeerde kapitaal dat kapitaalverzekeringen waarbij aan door de verzekeraar is vastgelegd nabestaanden het in de polis en waarop de (vaak hogere) afgesproken bedrag wordt premies zijn gebaseerd. In dat uitgekeerd om de uitvaart te geval is er sprake van regelen en te betalen. Ze mogen de onderdekking en moeten nabestaanden, al dan niet verzekeringsuitkering ook voor iets anders uit de boedel van de overledene, bijbetalen. gebruiken. Het vergt een uitzoekerij om te bedoordelen welke Coöperatieve uitvaartverenigingen betalen vaak uit hun winstern ook de zogenoemde backservice (als verzekering precies bij iemand (en de Als je met een uitvaartverzekering snel dood gaat, is dat een strop voor de verzekerings maatschappij die het risico heeft aangenomen.

14 14 ALGEMEEN de hogere uitvaartkosten niet worden gedekt door de lagere premies uit het verleden). De grote vraag is of je afgezien van het overlijdensrisico niet beter voor je eigen uitvaart kunt sparen of beleggen. Sommige onafhankelijke financieel deskundigen zijn daar een voorstander van. Het vergt echter wel discipline om een minimaal vermogen in geval van overlijden achter de hand te houden. Doe je dat niet, dan lopen je nabestaanden de kans voor je uitvaartkosten te moeten opdraaien. Een spaardeposito voor je uitvaart kun je ook bij een van de grote uitvaartverzorgers openen. Het bedrag wordt dan pas vrijgegeven na overlijden. Dan is de uitkering afhankelijk van het bedrag dat men heeft gespaard en het rendement dat de aanbieder maakt op de ingelegde gelden. Financieel experts als Erica Verdegaal (onder meer columniste in NRC Handelsblad) menen dat de uitvaartverzekering meestal dure onzin is. Ouders sluiten ze af voor de kinderen, pasgetrouwden voor hun partner en alleenstaanden om niemand OPROEP Wij zijn volop bezig de historie van de bank(en) voor het nageslacht te bewaren en zijn al een heel stuk gekomen. Echter, de historische archiefstukken van Slavenburg en haar rechtsopvolgers zijn niet te traceren. Wij denken hierbij aan (directie)archieven, verslagen en lastig te vallen. De sores lijkt daarmee afgekocht. De kater komt later. instellingen) die een hoger rendement kunnen bieden dan een particulier ooit zal maken. Een uitvaartverzekering afsluiten is sinds 1 januari 2009 fiscaal Verdegaal beveelt aan om ervoor te zorgen dat er voldoende vermogen na het overlijden achterblijft voor de nabestaanden (erfgenamen) om daaruit de crematie- of begrafeniskosten en het afscheidsfeestje - te betalen. Het is maar hoe je erover denkt en welke manier het voordeligst is. Er zijn ook verzekeraars (en coöperatieve minder aantrekkelijk geworden. Daarvoor waren de betaalde premies en koopsom voor een (natura) uitvaartverzekering in een aantal situaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er zitten ook nog enige fiscale aspecten aan voor de nabestaanden als de verzekering tot uitkering komt. (D.O.R.) notulen van bestuursvergaderingen, aandeelhoudersvergaderingen e.d. Maar ook andere historische zaken zijn bij ons welkom, zoals oude spaarpotjes, weggevertjes, jaarverslagen, personeelsbladen, folders enzovoorts. Mocht u weten wat er met de archieven is gebeurd of waar ze zich bevinden, verzoeken wij u contact op te nemen met Bert Bus, v/h kredietinspectieteam, nu vrijwilliger Historisch ArchiefABN AMRO Bank, tel of o.com, tel

15 15 PUZZELRUBRIEK Puzzelrubriek Beste puzzelaars, Hartelijk dank voor alle inzendingen en de opmerkingen die sommigen van jullie meestuurden. Tja hierbij dan ook weer puzzel 10. Met deze puzzel zijn weer vele punten te behalen en dat is ook nodig.er moet een beetje verschil komen in de puntentelling van daar drie geheel verschillende type puzzels deze keer. En bovendien stelt de puzzelredactie extra punten beschikbaar aan iedere 5e inzender van de oplossingen. De volgende punten kunnen verdiend worden: puzzel 10A punten puzzel 10B 5 punten puzzel 10 C 10 punten iedere 5e inzender 5 bonuspunten. Zoals jullie zien kan de ladder weer aardig doorelkaar geschud worden. Ik hoop voor Theo Kin dat hij nu zijn slag kan slaan, want hij laat zich voor de tweede keer door een vrouw in de luren leggen, hoewel de eerste keer ook het lot hem niet gunstig gezind was. Theo, zet hem op en als het niet lukt weet jij vast nog wel een adres waar je je intelligentie kan bijspijkeren,trouwens een heel mooi ambacht dat bijspijkeren. Voor de rest weet ik niet hoe één en ander gaat aflopen met mijn bijdragen aan Op Koers. Maar blijf gewoon insturen want niemand lijkt te weten wat er gaat gebeuren met dit blad, de puzzels en andere bijdragen die ik normaal gesproken heb geleverd. Kitty heeft ook weer verdiend gewonnen. Zij heeft het hoogste aantal punten dat tot nu toe is behaald. Gezien de minder florissante situatie op de geldmarkt is het dan ook niet mogelijk om de gigantische geldprijs te indexeren of te verhogen, want dat kan Bruintje echt niet trekken. Maar Kitty, je zal best wel een goede bestemming voor deze prijs kunnen verzinnen. Een mooie nieuwe ipad en/of een iphone is natuurlijk nu wel heel erg gemakkelijk te kopen. In ieder geval: van harte gefeliciteerd en wees blij dat jij je ook kan scharen in de galerij der Puzzelkanjers. Veel plezier met deze wetenschap, geniet ervan en natuurlijk een hele fijne Jaarwisseling. Stuur je even je bankrekeningnummer naar me op?

16 16 Ondanks dat, zal ik in ieder geval zorgen dat de ladder bijgewerkt blijft met de uitslagenvan deze puzzels. Uiteraard als ik wat meer weet laat ik diegene van de puzzelaars waarvan ik een adres heb wat weten. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor alle plezier die ik aan deze rubriek mocht beleven. Uiteraard wil ik jullie als puzzelredactie allemaal heel fijne Kerstdagen en een heel goed en gezond Nieuwjaar toewensen. Opgaven PUZZELRUBRIEK Puzzel 10A VERTICAAL: HORIZONTAAL: 1. Bariumsulfaat; 8. deel van een 1. Varensgast; 2. spil; 3. zangstem; 4. getroffen; 5. kledingstuk; 11. groente; 12. nachtspiegel; 6. tennisterm; 7. uitroep van berusting; 13. rondedans; 14. boom; 16. deel van uitroep; 8. schrijfgerei; 9. tandeloos een boom; 18. bekeuring; 19. zoogdier; 10. dragende muur; 13. familielid; 20. Chinese paard; 15. Engelse titel; 17. deegwaar; 22. beroep; 24. zangstem; 25. gezichtsorgaan; 26. vaartuig; 18. kerkelijke straf; 19. dichter; 21. Griekse letter; 23. dokter; 28. áanreiken; 30. soort rat; 24. voldoen; 25. warme drank; 31. uitroep; 33. eenheid van elektrische knaagdier; 34. zeurkous; 36. weerstand; 27. drijvend plat stuk boksterm; 37. koraaleiland; 38. visuil; 40. opstootje; 42. deel ijs; 29. familielid; 30. kweker; van het lichaam; 45. insecteneter; 32. op welke wijze; 34. gewicht; Theo Mulder 35. warme wijn met suiker en 46. omlaag gaan; 48. Oplossingen puzzels 9. Turkse brandewijn; 50. Europeaan; specerijen; 38. stokoud; 39. onderricht; 41. oude 51. gat in het ijs; 52. snavel; 54. 9A: lengtemaat; 43. broeibak; 44. Japanse munt; 55. Twee monologen maken nog gedupeerde; 46. waterkering; 47. rund; 56. koetsiersbank; 58. geen dialoog belasting voor het gebruik van een keurig; 49. wig; 51. dierengeluid; 53. koerier; 56. bedeesd; 57. weg; 60. persoonlijk 9B: wreed; 59. jong dier; 61. vnw.; 61. Spaanse uitroep; voorzetsel; 62. soort slee; judograad; (x2+3, x3+4, x4+5, x5+6, x6+7) oppervlaktemaat; vogelproduct; 65. thans. 66. proefopname van een muziekuitvoering; 67. welriekende plant. Bij het invullen van de corresponderende letters uit bovenstaand diagram vindt u de theorema (leerstelling) van Bell.Deze stelling inzenden * * * *.54., !!! * zelf een relevante letter invullen. Inzenden oplossingen naar Puzzelredactie De oplossingen van 10A, 10B en10c, inzenden vóór 15 januari a.s. naar de puzzelredactie van dit blad. Dit kan op twee manieren. Per naar: of gewoon op de inmiddels ouderwetse maar ook zekere manier naar: Puzzelredactie Op Koers, Prins Hendrikstraat 85, 2291 EP Wateringen.

17 17 PUZZELRUBRIEK Opgave 10B Opgave 10C Welke Boek valt uit de toon? Als je "1961"ondersteboven schrijft, lees je ook mijlen onder zee -In de ban van de ring -De negerhut van oom Tom -Tien kleine negertjes Kitty Tolsma 185 Arnold Huig 177 Theo Kin 177 J.M. Kruidhof 172 Arie Ritmeester 172 Kees Grimbergen 170 Bert Gort 168 Herman de Bruijn 167 Corrie de Jong - Mos 167 A.J. Sips 167 E. Rombouts - Krul 165 R. Bakker 162 Henk van der Laan 162 Jaap van der Linden 162 M. van Dun - Dekkers 157 Fred Flapper 157 Mieke Hagendijk 157 Leo Naaborg 157 W. de Wit 157 Henny Ditzel 155 F.W. van Houten 152 Peter van Ineveld 152 E. de Jong - Geluk 152 Frans Meijer 152 Roelof Scheeringa 152 Frits Marechal 151 Rutger Sypkens 150 Hetty Huisman 148 Jaques van Pelt 147 Dick Vrolijk 147 Wim en Jose Loendersloot 145 M. Degeling 143 Feikje Kuijpers 142 Wat zijn de drie eerstvolgende getallen waarmee dit eveneens het geval is? 1961 En als extra hersenbrekertje voor de Kerstdagen (geen punten mee te verdienen) Het volgende raadseltje: Wat staat er te lezen in onderstaande kryptische omschrijving? Welke zin lees je hier? hsestspsasrsk Puzzelkanjerstand lijst T.C. Zwarthoed Tonnie Verberne Marinus van Gils Gon Harman Jan van Noort R. van Oostveen Aad & Trees Zaat Cor Brouwer Koos Busser Hans Wellin Henk Wiersma Huub van der Zalm Antoine Knockaert A.C. Redelaar Gert Capel Niek Huisman Jaap van Oort Leo van Bennekom Frits Vleesenbeek Jan Gerritsen H. Koenrades Wim van Oostveen K. Brouwer Wiel Meurs Govert Zwart Harry van Doornik Y.Yntema Joop Brockhoff Rens Haanstra A.G. Kal-Blok Theo Blom Otto Boots Mart Brouwer Henk Hanenburg Anneke Cremer-Grupstra Remke van der Heide An van Es Leo van Exel Wessel Volders Rudolf de Boer Govert Eggink B. Bossink J.F.L. Ligtvoet Nan Ladiges Peet van Buren Mies Hoogstrate F. Meijerse Thea Neuteboom Rick Ronosetiko Wilma van Rooyen Ina Tilgenkamp - Booi Piet Romijn C. Berkemeijer - Veraa Frans H. de Haan Hans Hoogerwerf A. Koppen - Boute J.H. Mulder Tine Verheijen-Breebaart G. Colijn - Bouwens Kees Tielen Wijnie Baaijens StefValk Ton van Rennes M. de Valk - Pelgrom M. Bekker - Verdonk C. Akershoek Dave Joseph 30 Hennie van Swinderen 30 Hans Tromp (sfbs) 30 Kitty Waaijer 30 R.C. Hendricks 27 Gerrit Huisman 23 Ivo Bouckaert 20 Paul Grotz 20 Th. F.A. Kool 20 Ria Lancel-Haast 20 Tom Louwman 20 Adrie Rijkse 20 HennievanSeventer-Blom 20 A. Streefkerk 20 Harry Witteveen 20 W. Baaijens - Meyer 15 J.P. Bood 15 J.M.H. IJpelaar 15 Wim Post 13 C.de Boo 10 Jeanne Buitendijk 10 K. van Elferen Bruins 10 Lydia Toet 10 Jan van de Water 10 Joop Wegman 8 Leen Buitelaar 6 A. Peters - Mol 5 Cees Kroon 3 Louis Nijman 3 W.Kremers 0

18 18 Verjaardagen PERSONALIA 5-mrt Mw. A.A. de Bruin Vermeer de Bouwman, Amstelveen php 104 Jaar 13-mrt Dhr. W. Rohaan, Rijssen php 3-dec Mw. M.P. Hemrika Durenkamp, Amst. php 4-jan J.A. Brakel, Zandvoort 17-jan Mw. M. Groningen-Wullink, Schalkhaar h 95 Jaar 21-jan Mw. H. Murrer-de Vries, Maastricht 19-nov Dhr. D.J. van der Meyden te Amst. svsb a 27-jan Mw. L. van Doorn-Duyvis, Appelscha 15-okt Dhr. C. Schrauwen te Amsterdam. svsb a 27-jan Mw. J. Oosterkamp-Urbanowitz, H'rlem Mw. C.A. Poolman-Oostewijk te D' Bosch 29-jan Mw. H.M. de Jong, Amsterdam svsb b 31-jan J.K. Leopold, Amstelveen 7-dec Dhr. H.L.Kurpershoek te Voorthuizen svsb u 4-feb H. Hulsinga, Leeiwarden 6-jan Dhr. J.Schols te Ermelo svsb u 20-feb H.L. Keimling, Noordwijk 20-feb Mw. J. van Mourik-Groeneveld, Nijkerk 90 Jaar 1-mrt P.J. Schagen, Amsterdam 14-jan Dhr. H.A.M. van Agten, Amstelveen php 3-mrt Mw. A. Wijnstroot-Dekker, Purmerend 5-mrt Mw. C. Jansen van der Walle, Amst. php 9-mrt Mw. A.M. Evers-Berghuis, Purmerend 26-dec Mw. N. Mulder Nol, Baarn php 11-mrt Mw. I. van t Noordende-Bosser, Amst. 29-dec Mw. H.E.J. Proeme Le Mahieu, Oss php 13-mrt M.J. Bijl, Den Bommel 15-jan E.J.M. van Heukelom, Mill 13-mrt Mw. A. Kersbergen-Boon, Ridderkerk 17-jan Mw. T.Keller-Verbeek, Woerden 19-mrt W.J.A. Jeukens, Malde 11-feb J.G.L.M. Buters, Luycksgestel 26-mrt Mw. M.J. Wever, Amsterdam 15-feb Mw. G.H.Klijnsma-Kooistra, Amst. 27-mrt A.P.W. de Graaf, Amsterdam 21-mrt E. van der Linde, Amsterdam 15-dec Dhr. H.C. Veersma te Hoogeveen. svsb a 13-jan J.S. Rubrech, Anrhem 12-jan Mw. G. Kamann Langenberg te Amst. svsb a 4-jan Dhr. H.W. Seilberger te Amsterdam. svsb a 19-jan Dhr. C. de Koning te Amsterdam. svsb a 31-jan Dhr. J. Bakker te Monnickendam. svsb a 18-feb Mw. E. Termeulen Vercammen,Uith'rn. svsb a 16-jan Mw. H.J. Hermelijn Spruyt svsb dh 19-feb Dhr. D. de Vries te Amsterdam svsb a 7-jan Dhr. A.Zwanenburg te Zeist svsb u 14-mrt Mw. J.C. Klarenbeek te Amsterdam. svsb a 29-mrt Mw. M.C. Donker Koenders te Amst. svsb a 85 Jaar 28-dec Mw. A. Verbeek-v.d. Asdonk Vel'broek svsb h 1-jan Mw. L. Hoefnagel, Baarn php 10-jan Dhr. A.G.Wolswijk te Haarzuilen svsb u 13-mrt Mw. R.C. Timmerman Meijer, Z'naar php 12-feb Mw..G.Buitenhuis-Quaadgras, A'foort svsb u 31-mrt Dhr. A. Buis, Uden php 22-dec Dhr. J.J.M. Andriesse, Amsterdam php 75 Jaar 23-nov Dhr. H.J. Meng te Wormerveer. svsb a 14-jan Dhr. W.M. Rijs, Heiloo php 23-dec Mw. A.M. Maas van Doorn, Uithoorn. svsb a 7-mrt Dhr. P. Muns, s-gravenhage php 2-feb Mw. M.J. Beekhuizen-Flink svsb dh 24-mrt Dhr. W. van Dam, IJsselstein php 12-mrt Dhr. C.W. Versseput svsb dh 14-dec Dhr. F.C.R. Graatsma, Leidschendam php 19-mrt Mw. E. de Mooy van Rhijn svsb dh 18-okt Dhr. R.W.I. Westerhof te Purmerend. svsb a 26-dec Dhr. J.A. Epker te Haarlem svsb h 27-nov Dhr. J. van Reede te Veendam. svsb a 15-dec Dhr. M.W.Knoll te Culemborg svsb u 25-feb Dhr. A. Noyens te Stadskanaal. svsb a 21-jan Dhr. G.H.v.Dolderen te Zeist svsb u 11-mrt Dhr. G.B.L. Slot te Weesp. svsb a 2-feb Mw. B.Negenman te Zeist svsb u 3-dec Mw. E. Huisman-v.d. Poll te Heemstede svsb h 2-feb Dhr. W.M. van Schaick, Loen' a/d Vecht svsb u 1-feb Mw. H.D.van Eijk-Winterswijk svsb R 11-feb Dhr. H.C.Breedveld svsb R 80 Jaar 13-dec Dhr. E.A.Inklaar te Woerden svsb u 25-jan Dhr. C.C. Buijs, Heiloo php 27-dec Mw. A.Manten-Schut te Breukelen svsb u 24-feb Dhr. D.H. Biever, s-gravenhage php

19 19 PERSONALIA 70 Jaar 15-jan Mw. M.E. van den Berg, Cap' a/d Ijssel PHP 20-jan Dhr. J.E.L. Everts, Amsterdam PHP 10-feb Mw. D.J. Wijngaarden, Haarlem PHP 5-jan Mw. A. Vogel-Stikkebroek, Heerlen 10-jan Mw. A. van der Burg-Bulthuis, Arnhem 11-jan E.R. Lie-A-Ling, Amsterdam 11-jan Mw. L.Wehrle-Kloosterman, Landsmeer 13-jan Mw. M.Broekhoven-Joosen, B'op Zoom 13-jan C.W.M. van Buul, Eersel 15-jan J. Jager, Bussum 19-jan J. Goossens, Vlaardingen 24-jan Mw. C.C.Audier-Nijhoff, Hoogmade 25-jan Mw. M.G. van der Pas-Carius, Amst. 4-feb L.O. Dadema, Twello 16-feb Mw. E.J. Keukens-Holtjer, Rotterdam 18-feb J.M. Hopma, Dordrecht 18-feb J.G.M. de Keijzer, Laren 19-feb C.P. Geel, Spijkenisse 19-feb J.W.M. Warmerdam, Velserbroek 26-feb P. de Jong, Amsterdam 12-mrt Mw. E.J.M. Hutters-Riel, Amsterdam 18-okt Dhr. H.R. Liemburg te Bolsward. svsb a 24-nov Mw. M.J. van veen te Hoorn. svsb a 14-feb Mw. J.A. Tulleners Straaijer te A'veen. svsb a 30-dec Dhr. J. den Uijl te Veldhoven svsb b 3-jan Mw. A. Boers svsbdh 8-feb Mw. W. Pieters te Holwerd svsb h 3-jan Mw. A.Boers svsb R 12-jan Mw.A.J.S.v.Iersel-Steenis te Culemborg svsb u 65 Jaar 12-jan Dhr. H.R. van der Leij, Waddinxveen 13-feb Dhr. F.H. van Kempen, Amstelveen 23-feb Dhr. H.G.J. Huisman, Hilversum 19-dec Dhr. H.R. Comet, Almere 26-okt Dhr. W.A.J. Steunenberg te Hauwert. 6-nov Dhr. J.T. Schipper te De Wijk. 20-nov Dhr. R. Tatgenhorst te Diemen. 8-jan Mw. L. Koelemay te Zuidoostbeemster. 15-feb Dhr. T. Veen te Zaandijk. 12-mrt Dhr. C.B. Freeke te Blokker. 10-nov Mw.. E.Wijnen-Renders te Heeze 28-nov Dhr. S.W. Bommeljé te Prinsenbeek 14-jan Dhr. D. Quint 21-jan Dhr. H. Gerritsen 4-feb Dhr. C. Vlieland 18-feb Dhr. H.K.O. van den Oever 29-mrt Dhr. T. van der Veen 11-mrt 17-mrt 22-mrt 28-mrt 11-apr 16-jan 25-jan 13-dec 21-dec 2-feb 14-feb Mw. G.A.M. Nijssen te Santpoort-N. Mw. K. van Iersel-Keizer te Utrecht Mw. J. Lokman-Visser te Den Helder Mw. J.E.M. Buchwaldt te Lisse Mw. F. Schouten te Heerhugowaard Dhr. A.D.Verloop Mw. M.de Brijn-Smit Mw.H.G.Wijngaarde-Koning, Ven'daal Dhr. P.H.Tirion te Oosterbeek Dhr. R.G.A.van Delft te Oudewater Mw.M.C.den Hartog te Utrecht svsb h svsb h svsb h svsb h svsb h svsb R svsb R svsb u svsb u svsb u svsb u Huwelijk 40 jaar -18-dec Dhr. F.B.M.A. Smits en Mw.. H.P.M. van Bokhoven te Helmond svsb b -Dhr. G.S. Derksen en Mw.. A.W.M.F. Buijs svsb b 50 jaar Leo en Rie van der Vlist, Ebbekruid RH Rotterdam E.J.Hiep en T.M. Hiep-Jacobs, Delfgauw svsb dh 65 jaar Huwelijk Dhr.J.D. de Haan en mevr. Y de Haan-Bakker te Zoetermeer PHP Den Haag Allemaal van harte gefeliciteerd *** Overleden: 8-jul Dhr. Z. Muijs ( ) Amersfoort php 3-aug Mw. P.C. Schuller ( ) s-gravenhage php php php 13-aug Mw. A. Stork Kruseman ( ) Baarn php php php svsb a 18-sep Dhr. A.M. van Asch van Wijk ( ) svsb a Eemnes php svsb a svsb a Helaas hebben wij deze keer, ook na vaak en lang svsb a aandringen, geen opgave van de bank mogen ontvangen svsb a over onze overledenen. svsb b Wij hebben ons best gedaan, maar kunnen niet meer doen svsb b dan diegenen te vermelden waarvan ons bekend is dat zij svsbdh zijn overleden. svsbdh Onze welgemeende excuses daarvoor. svsbdh svsbdh Voor inlichtingen m.b.t. bovengenoemde personalia van svsbdh de seniorenverenigingen zie pagina 11

20 20 Themadag SFBS Op dinsdag 23 augustus was het dan zover. Voor de senioren van de SFBS was een dagje uit gepland in de mooie stad Utrecht. Voor mij was het de eerste keer dat ik aan zo n seniorendag deelnam. Ik vond het wel fijn dat mijn geboortestad Utrecht als bestemming was gekozen. Ik was heel nieuwsgierig wat de gids over de stad te vertellen zou hebben. Wij verzamelden ons bij De Munt, het nieuwe geldmuseum. Het weer werkte in de morgen niet zo mee. In de regen stonden De Munt in Utrecht we te wachten tot iedereen er was en we om uur naar binnen konden. Vroeger woonde ik in de buurt van De Munt maar ik had er nog nooit een bezoek gebracht. Binnen stond de koffie al klaar met wat lekkers erbij. De dag begon goed. De regen was al snel weer vergeten. We werden in twee groepen ingedeeld en met een gids gingen we het museum bekijken. De officiële naam van de Munt is: De Koninklijke Nederlandse Munt. Sinds 1807 (onder Lodewijk Napoleon) is dit de enige instantie waar onze munt SFBS de plaats worden nu appartementen gebouwd, zag ik. De restanten van de oude brug over de Vaartsche Rijn, de Westerkade, het Ledig Erf en noem maar op. De Utrechtse werfkelders zijn geslagen wordt. Tegenwoordig dus de Euro. We kregen een rondleiding door het museum en konden bekijken waar de Euro geslagen wordt. Ook konden we een bankbiljet afdrukken met onze eigen afbeelding erop. Dat was wel heel apart. Overal was er wat doen in het museum. Op speelse wijze kon je heel wat te weten komen over alles wat met geld heeft te maken. Door de gids werd de aandacht gevestigd op De kamer waar de koningin ontvangen wordt belangrijke details van oud Utrecht. Een café in als zij de Munt bezoekt, een hofje. was te bekijken. En het altijd weer mooi. Volgens mij zijn geldstraatje waar heel veel dit de enige kelders ter wereld die dubbeltjes, kwartjes, guldens enz. lager dan het straatniveau liggen onder dik glas te zien waren. Je en toch een uitgang naar buiten kon letterlijk over het geld lopen. hebben. Makkelijk te bereiken Het was allemaal heel leerzaam vanaf het water voor het vervoer en informatief. en de opslag van je handelswaar. Buiten regende het nog steeds Uniek in de wereld! behoorlijk, wat jammer was. Wij Na deze mooie boottocht konden gingen een rondvaart maken naar we wat te drinken in een de Utrechtse binnenstad. gelegenheid op de Mariaplaats. We kregen er een Domtorentje De kapitein van de boot haalde bij. Dat is een Utrechtse lekkernij ons op bij het museum en op het van chocola met een vulling. schip werden we hartelijk Heel lekker maar wel machtig. onthaald door de dame van de Ondertussen verbeterde het weer catering. Terwijl we eerst richting en dat was wel prettig. Want van Jutphaas voeren, kregen we een nu af aan gingen we onze heerlijke lunch voorgeschoteld. activiteiten verplaatsen naar We keerden om, richting buiten. Hoograven, de wijk waar ik geboren ben. Ondanks de regen Wat moesten we doen? Welnu we kon ik nog veel zien van wat er werden detectives. We gingen nog over was van vroeger en wat een moord oplossen. De moord er veranderd was, zoals de op Hannes de Knipper in restanten van de dakpannenfawe werden opnieuw over twee brieken. Mijn oude school bleek groepen verdeeld. Iedereen kreeg te zijn afgebroken en daarvoor in een rol toebedeeld. Eén was

De Zorgregelaar: deskundige gids in de zorgdoolhof

De Zorgregelaar: deskundige gids in de zorgdoolhof Informatie voor oud- medewerkers van voormalig Fortis Bank Nederland Jaargang 2 Nummer 2 Juni 2011 In dit nummer Pensioenen Pagina 6 Puzzelrubriek pagina 16 Nieuws van Pagina 30 Brabant Pagina 35 De Zorgregelaar:

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Is er nog toekomst voor pensioen?

Is er nog toekomst voor pensioen? Is er nog toekomst voor pensioen? Doe de pensioencheck! Misverstanden over pensioen MAG IK U UITNODIGEN? INHOUD Pensioen. Voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Iets voor later. Iets voor anderen.

Nadere informatie

ONS PENSIOEN. Ouderen hebben grote betekenis voor de samenleving. Staat leent van pensioenfondsen: Origineel plan of luchtfietserij?

ONS PENSIOEN. Ouderen hebben grote betekenis voor de samenleving. Staat leent van pensioenfondsen: Origineel plan of luchtfietserij? BPP: Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn ONS PENSIOEN Doelstelling van pensioen: Mensen in staat stellen hun levenswijze voort te zetten Uitdaging: Van Zorg naar Gezondheid

Nadere informatie

Eigentijd. Langer leven. langer werken. volgens schrijfster Carry Slee. Let op! Tot wanneer moet ik blijven werken?

Eigentijd. Langer leven. langer werken. volgens schrijfster Carry Slee. Let op! Tot wanneer moet ik blijven werken? Magazine voor deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn juli 2013 Let op! Pensioenleeftijd wijzigt in 2014. Kijk op pag. 29 Verzorgende Sander: Tot wanneer moet ik blijven werken? Langer leven langer

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

De keuze om te kiezen

De keuze om te kiezen 3 KEUZEKRANT De keuze om te kiezen Je eerste keuze valt al in de vroege ochtend: met de auto, fiets of trein naar je werk? Je lunch smeren of in de kantine wat halen? In pak of casual? Pop of rock op je

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

El se vier Senioren Nieuwsbrief. nieuwsbrief. Met een terugblik vooruit kijken. VGEO blijft werkgever wijzen op morele verantwoordelijkheid

El se vier Senioren Nieuwsbrief. nieuwsbrief. Met een terugblik vooruit kijken. VGEO blijft werkgever wijzen op morele verantwoordelijkheid ES El se vier Senioren Nieuwsbrief nieuwsbrief september 2014 65 Doe mee aan de bijgesloten VGEO-enquête! Bijgesloten in deze Nieuwsbrief vindt U namens de VGEO een enquêteformulier. Wij roepen U op deze

Nadere informatie

Eigentijd. Duidelijk. over pensioen. Anita Witzier zegt waar het op staat. Belangrijk! Is er straks nog wel pensioen voor mij?

Eigentijd. Duidelijk. over pensioen. Anita Witzier zegt waar het op staat. Belangrijk! Is er straks nog wel pensioen voor mij? Magazine voor deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn maart 2013 Belangrijk! Wijzigingen in pensioenreglement op pag.15 Vraag en antwoord Is er straks nog wel pensioen voor mij? Duidelijk over pensioen

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 3, 2 e jaargang december 2005 Nieuwe website: overzichtelijker, duidelijker, actueler Pensioen en levensloop bepalen

Nadere informatie