Verpleegunit De Olmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegunit De Olmen"

Transcriptie

1 Verpleegunit De Olmen Informatie voor nieuwe bewoners De Olmen maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh

2 2

3 Inleiding * Verpleegunit De Olmen is een afdeling binnen het Woon- en Zorgcentrum Heidehiem in Emmen. Heidehiem en dus ook De Olmen zijn sinds begin 2012 gevestigd in een prachtig nieuw gebouw, voorzien van alle gemakken.de Olmen maakt evenals Heidehiem deel uit van Zorggroep Tangenborgh. Zorggroep Tangenborgh omvat meerdere woon- en zorgcentra, verpleeghuizen, verpleegunits, een dagbehandelingcentrum en biedt ook thuiszorg in de regio Zuidoost Drenthe. Deze brochure geeft u de nodige informatie over onze verpleegunit en de voorzieningen die worden geboden. Wij adviseren u de inhoud goed te lezen en eventuele vragen die bij u opkomen te noteren. Er komt zeker nog gelegenheid om deze vragen stellen in een persoonlijk gesprek met onze relatiebeheerder, maar ons hierover bellen mag uiteraard ook. Neem dan contact op met uw relatiebeheerder die u deze brochure overhandigde. We hopen dat u zich snel thuis zult voelen. Adresgegevens Verpleegunit De Olmen Vossepad BD Emmen Tel De Olmen bevindt zich op de 4 e etage van Woon- en Zorgcentrum Heidehiem. *Foto DVHN: Duncan Weiting Versiedatum: PR 3

4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inhoudsopgave Indicatie en zorgzwaartepakket Onze zorgvisie Zorgovereenkomst Inrichting appartement Persoonlijke bezittingen Persoonlijke verzorging Onderzoek en behandeling Zorgleefplan Maaltijden Kleding en linnengoed Activiteiten en ontspanning Huisregels Wet BOPZ Medisch beleid Kerkdienst Loophulpmiddelen, rolstoelen en scootmobielen Veiligheid en roken Kosten van verblijf in De Olmen Beheer inkomsten en bezittingen Verzekeringen Rechten van bewoners Privacybeleid Gasten Giften Klachtenregeling Cliëntenraad Contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger Vertrouwenspersoon Vrijwilligers en mantelzorg Ontruimen appartement na vertrek of overlijden Inschrijving op briefadres of woonadres Bereikbaarheid Brandpreventie Tot slot Bijlage: overzicht zorgaanbod Zorggroep Tangenborgh en zorgzwaartepakketten 18 Pag. 4

5 1. Indicatie en zorgzwaartepakket Als u in de verpleegunit komt wonen, heeft u een geldige indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en een daarbij horend zorgzwaartepakket (ZZP). Deze indicatie moet u zelf (of een familielid of hulpverlener) aanvragen bij het CIZ. U kunt uw aanvraag schriftelijk of telefonisch bij het CIZ indienen. Het indicatiebesluit dat het CIZ neemt, gaat naar het Zorgkantoor en u ontvangt daarvan een afschrift. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat, indien u uw voorkeur voor De Olmen aangeeft, wij de gevraagde zorg gaan leveren. Het CIZ is in deze regio als volgt bereikbaar: Centrum Indicatiestelling Zorg Postbus AR ASSEN Tel: Fax: Website: Wat gebeurt er na een aanvraag De relatiebeheerder van De Olmen zal de gewenste zorg met u bespreken. Vervolgens doen wij ons uiterste best deze zorg zo snel mogelijk te leveren. Wij zijn wettelijk verplicht om voor aanvang van de zorg uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort, id-kaart of rijbewijs. Op basis van de toegewezen ZZP, wordt de zorg ingevuld. Naast de directe zorg geven wij ook zorg die minder zichtbaar is. Maar wel een vast onderdeel van de ZZP. Hierbij moet o.a. aan de aanwezigheid van nachtdienst, verpleegkundige dienst, scholing medewerkers, schrijven rapportage en overleg met behandelaars gedacht worden. Ook de activiteiten vallen onder de indirecte zorg. Meer informatie over zorgzwaartepakketten is te vinden achter in dit boekje (bijlage 1) en op de site van het Ministerie van VWS: Mogelijkheid dat De Olmen een indicatie aanvraagt Indien de indicatie niet meer in overeenstemming is met de zorgzwaarte of de indicatie eindigt, dan neemt De Olmen het initiatief voor de aanvraag van een nieuwe indicatie. Dit gebeurt in overleg met de bewoner of diens vertegenwoordiger en zal ook altijd door de bewoner of diens vertegenwoordiger worden ondertekend. Procedure ter verkrijging nieuwe indicatie Indien een bewoner op grond van een nieuwe indicatie lichtere of zwaardere zorg nodig heeft, dan zal deze zorg, in nauwe samenspraak met de bewoner of diens vertegenwoordiger, door De Olmen worden gegeven. De Olmen geeft de zorg die nodig en gewenst is en past binnen de meest actuele indicatie. Mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de indicatie Als de zorg niet langer nodig of gewenst is, dan zal De Olmen de zorg beëindigen, ook al is er nog een geldige indicatie. 5

6 2. Onze zorgvisie We vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat onze uitgangspunten zijn. Dat hebben we beschreven in onze zorgvisie. In onze zorgvisie gaan we uit van uw wensen en behoeften. Geredeneerd wordt vanuit het belang van de klant, waarbij de mogelijkheden die de verpleegunit te bieden heeft, begrensd kunnen zijn. Het is belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers deze visie kennen en dat zij in overeenstemming met de uitgangspunten van deze visie handelen. In de verschillende overlegvormen en bij de interne scholing wordt hier veel aandacht aan besteed. Als u daar belangstelling voor heeft, dan overhandigen wij u graag een exemplaar van de zorgvisie. De zorgvisie is ook te vinden op onze website: www. tangenborgh.nl 3. Zorgovereenkomst Als u verhuist naar de verpleegunit en nog niet in een woon- en zorgcentrum van Zorggroep Tangenborg woont, dan sluiten we met u een schriftelijk overeenkomst af, de zorgovereenkomst. Hierin spreken we af wat u van ons kunt verwachten en wat uw en onze rechten en plichten zijn. In de zorgovereenkomst wordt ook gesproken over "Algemene voorwaarden". Daar hoort de brochure getiteld "Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van Actiz en BTN" bij, die u van ons ontvangt. Artikel 8 van deze brochure verplicht ons u schriftelijke informatie te verstrekken over allerlei onderwerpen. Deze informatie hebben we opgenomen in deze informatiebrochure. 4. Inrichting appartement U bent uiteraard geheel vrij uw appartement naar eigen smaak op te knappen en in te richten. Het is immers uw eigen woonruimte, waar u zich thuis moet voelen. Toch van onze kant enkele adviezen met betrekking tot de inrichting van uw appartement: Neem bij voorkeur laagpolige vloerbedekking of vinyl. Dit in verband met eventuele loop- of tilhulpmiddelen en hygiëne. Vloerbedekking, voor welk materiaal u ook kiest, mag nooit geplakt worden. Leg geen losse kleden op de vloer in verband met struikelgevaar. Zorg ervoor dat u voldoende vertrouwde spullen om u heen houdt. Houd rekening met uw eigen mogelijkheden. Wie bijvoorbeeld een rollator, scootmobiel of rolstoel gebruikt heeft veel bewegingsruimte nodig. 6

7 5. Persoonlijke bezittingen Wij adviseren u terughoudend te zijn met het meenemen van kostbare dingen zoals sieraden, etc. Hoewel de medewerkers hier attent op zijn, blijken vermissingen niet altijd te voorkomen. Eventueel kunt u vooraf overleggen met de leidinggevende van de verpleegunit. Voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen (dit geldt ook voor kleding), kunnen wij als instelling niet aansprakelijk gesteld worden. 6. Persoonlijke verzorging In de verpleegunit zijn dag en nacht medewerkers aanwezig om u, daar waar nodig en afgesproken, te helpen bij de dagelijkse verzorging. We gaan daarbij uit van uw eigen mogelijkheden en beperkingen. Leidend is ook de indicatie, waarin het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) deze behoefte en uw recht op AWBZzorg heeft vastgesteld. Het personeel zal niet alle taken van uw familieleden en/of vrienden (de zogenaamde mantelzorg) kunnen overnemen. We gaan er vanuit dat bij bijvoorbeeld het kopen van kleding, een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis, een familielid van u meegaat. Hoewel we er naar streven, geeft het wonen in een verpleegunit u geen absolute garantie dat u hier te allen tijde kunt blijven wonen. Dit is mede afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke situatie. De door ons geboden zorg, moet voor alles verantwoord zijn en blijven. Uiteraard kunt u van ons verwachten dat een eventueel besluit tot verhuizing te allen tijde met u wordt besproken en pas genomen wordt na overleg met verschillende betrokkenen en deskundige partijen. 7. Onderzoek en behandeling Naast het wonen zijn onderzoek en behandeling heel belangrijk in De Olmen. Verzorgenden spelen een centrale rol in de zorgverlening. Ze worden hierbij geholpen en gesteund door arts, psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en vele anderen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de observatiegegevens wordt een individueel zorg(leef)plan opgesteld. 8. Zorgleefplan Voor iedere bewoner wordt door ons een zorgleefplan opgesteld. Hierin leggen we samen met u vast hoe u uw leven wil leiden en welke ondersteuning u daarbij van ons nodig heeft en kunt verwachten. Uitgangspunt is dat de bewoner het dagelijks leven kan leiden zoals hij dat graag wil. 7

8 Het gaat om zorg die zich richt op persoonlijke behoeften en voorkeuren Wanneer een bewoner 3 á 4 weken in De Olmen woont, wordt de familie uitgenodigd voor een gesprek. Een familiegesprek vindt tenminste eenmaal per jaar plaats, maar zo nodig vaker. Tijdens deze gesprekken worden de onderzoeksgegevens besproken en het zorgplan doorgenomen. De bewoner en diens familie beslissen mee over voorgestelde verzorging en behandeling. Vervolgens wordt het zorgplan regelmatig besproken en aangepast. Dit na overleg met de bewoner en diens familie. 9. Maaltijden De dagelijkse maaltijden worden voor u verzorgd. Binnen de verpleegunit eten we met elkaar in de huiskamer, tenzij dit niet mogelijk is omdat u bijvoorbeeld op bed verpleegd wordt. Dan krijgt u uiteraard uw eten op het appartement. 10. Kleding en linnengoed Op de dag dat u in De Olmen komt wonen, merken wij al uw kleding en het door u eventueel meegebrachte linnengoed. Op een onopvallende plaats komen uw naam, uw adres en soms een gecodeerd wasadvies voor de wasserij te staan. Dit merken is belangrijk om met name zoekraken te voorkomen. Met veel zorg proberen wij uw kleding zo goed mogelijk te wassen, maar incidenteel kan het voorkomen dat we sommige vlekken er niet uitkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het gebruik van bepaalde medicijnen. Nadat de kleding terug is uit de was of stomerij, kijken wij of reparaties nodig zijn, bijvoorbeeld het aannaaien van een knoop. Daar waar mogelijk repareert onze linnendienst uw kleding. Indien kleding niet te repareren is, dan zal het verzorgend personeel contact met u opnemen. Neemt u in de loop van de tijd nieuwe kleding mee, zorg er dan altijd voor dat deze via het verzorgend personeel gemerkt wordt. Risicovolle kleding Risicovolle kleding is in het algemeen die kleding die u thuis op de hand wast. Hiervoor hebben wij helaas géén voorzieningen. Daarom kunnen wij voor risicovolle kleding geen verantwoordelijkheid dragen. Welke kleding valt in deze risicogroep: alle kleding die van wol is of wol bevat (krimpen!); zijden kleding; suède kleding; kleding of linnengoed waarin verwerkt is: Acetaat, Helanca, Lastex, Lycra, Rhovyl en Stretch. Over het algemeen kunnen we stellen dat wanneer er op het etiket van een kledingstuk staat: met de hand wassen en/of niet geschikt voor de droogtrommel, dat deze kleding dan ongeschikt is voor onze wasserij. Omdat de kleding in ons huis vaker gewassen wordt en door het gebruik van de droogtrommel, zal uw kleding ook sneller slijten en dus eerder aan vervanging toe zijn. 8

9 Welke kleding en in welke aantallen De hieronder genoemde aantallen geven u enig houvast. Afhankelijk van uw eigen situatie kunt u van deze aantallen en soorten kleding afwijken. Bent u bijvoorbeeld niet gewend een jurk of kostuum te dragen, dan hoeft u deze uiteraard niet aan te schaffen. Ga dus uit van wat u gewoon bent te dragen. Dames en heren Ochtendjas 1 Ondergoed 15 stel Schoenen 2 paar Pantoffels 1 paar Zomer- en winterjas 1 Sjaals 2 Handschoenen 1 paar Zakdoeken 15 Pyjama s 10 Dames Zomer- en winterjurken 15 (of in plaats daarvan pantalons) Onderjurken (indien nodig) 3 Bh s (indien nodig) 3 Kousen en/of panty s 12 paar Heren Kostuum 1 Colberts 3 Pantalons 7 Overhemden 10 Truien, spencers of vesten 6 Sokken 10 paar 11. Activiteiten en ontspanning Naast wonen en zorg, wordt er in de verpleegunit veel aandacht besteed aan het welzijn. Door de medewerkers van de activiteitenbegeleiding worden tal van activiteiten georganiseerd. U bent altijd van harte welkom, maar volkomen vrij hieraan deel te nemen. Via het activiteitenoverzicht, diverse publicatieborden en de kabelkrant, worden deze activiteiten ruim van tevoren aangekondigd. Voor sommige activiteiten dient u zich tijdig op te geven. Er zijn activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. 12. Huisregels De verpleegunit kent geen "huisregels" in de strikte betekenis van het woord. We gaan er vanuit dat een ieder de algemeen geldende normen en waarden in acht neemt. In een huis waar veel mensen bij elkaar wonen, zult u rekening met de ander moeten houden. 9

10 Verderop in dit boekje staat informatie over het rookverbod in huis, onder welke voorwaarden een huisdier mogelijk is en welke afspraken er gelden voor het gebruik van scootmobielen e.d. 13. Wet BOPZ De Olmen valt onder de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. In deze wet liggen allerlei rechten en plichten vast voor verpleegunit en psychogeriatrische bewoner met betrekking tot de opnameprocedure, het verblijf, de behandeling en ontslag. Doel van deze wet is de rechten te beschermen van bewoners die niet zelf voor een verhuizing naar een instelling zoals De Olmen hebben gekozen. Deze wet geeft ook aan wanneer de instelling vrijheidsbeperkende maatregelen mag toepassen en hoe ver die mogen gaan, maar De Olmen maakt geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Onder het hierna volgende hoofdstuk "Medisch beleid", leest u hier meer over. De Wet BOPZ geldt niet voor vrijwillig opgenomen bewoners. Zij vallen onder de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 14. Medisch beleid Het medisch beleid is afgestemd op de veelal oudere bewoner met één of meer chronische aandoeningen. Het naderende levenseinde Ten aanzien van het naderende levenseinde hanteert De Olmen de wettelijke regels. Wanneer een bewoner een bepaalde handeling niet wenst, dan wordt dit in principe gerespecteerd. Tijdens deze fase is er intensief overleg met de familie. Het naderende levenseinde bespreken met de familie maakt deel uit van het proces. Een wilsverklaring ziet De Olmen als de uitdrukkelijke wens van de bewoner. Wilsverklaring Een wilsverklaring is een op schrift gestelde verklaring waarmee iemand te kennen geeft wat hij onder bepaalde omstandigheden wil dat er met hem gebeurt op het gebied van medische behandeling, verpleging en verzorging, als hij op dat moment niet meer wilsbekwaam is. Als u over een wilsverklaring beschikt, laat ons dat dan weten. Wij zullen u dan vragen een kopie te mogen maken die we in uw zorgleefplan zullen opbergen. In principe respecteren wij hetgeen u in uw wilsverklaring hebt opgenomen en zullen daar uitvoering aan geven, voor zover wij daarmee geen wettelijke regels schenden. Euthanasie Euthanasie behoort in theorie tot de mogelijkheden, echter in de praktijk kan het bij de ziekte dementie bijna nooit toegepast worden vanwege het aspect van de wilsonbekwaamheid van de betreffende persoon. Reanimatie Reanimatie wordt bij mensen met dementie afgeraden, vanwege hun hersenziekte. Bij reanimatie zijn de beschadigingen van de hersenen groot, met alle gevolgen van dien. 10

11 Hierbij houden wij rekening in ons reanimatiebeleid. Met de bewoner en/of diens familie worden hierover afspraken gemaakt en vastgelegd. Vrijheidsbeperkende maatregelen Wij gebruiken géén onrustbanden, verpleegdekens en spanlakens en met versuffende medicatie wordt de grootst mogelijke terughoudendheid betracht. Fixatie en versuffende medicatie leiden namelijk tot verzwakking van lichaam en geest en verhogen het risico op ernstig valletsel. In plaats van deze middelen te gebruiken, helpen wij bewoners om lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons in voor een veilige en aangename leefomgeving. Voor sommige mensen kunnen extra hulpmiddelen nodig zijn en dan kiezen wij hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Medicijnen In de verpleegunit is het beheer van de medicijnen in handen van het team verzorgenden. Bestellingen van medicijnen worden centraal gedaan bij een apotheek en ook door de apotheek aan het verpleeghuis afgeleverd. Voor meer informatie over medicijngebruik of bijwerkingen van medicijnen, kunt u terecht bij de verpleeghuisarts of op: 15. Kerkdienst Eens per maand is er een zang- en gebedsdienst in Heidehiem. Informeer hiernaar bij de medewerkers verzorging. 16. Loophulpmiddelen, rolstoelen, scootmobielen Scootmobielen bestemd voor gebruik buiten mogen in de verpleegunit niet gebruikt worden en dienen te worden gestald op de daarvoor bestemde plaats. Scootmobiels voor binnengebruik mogen in huis alleen gebruikt worden, indien de bestuurder zich aan een aantal regels houdt. Hierover bestaan afspraken op papier. Electrische rolstoelen en scootmobielen voor binnen kunt u stallen in uw eigen appartement of op de hiervoor aangewezen plaats in het woon- en zorgcentrum. In verband met de ruimte en veiligheid mogen deze hulpmiddelen niet op de gangen staan. Rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen moeten in uw eigen appartement worden gestald. 17. Veiligheid en roken Roken is in de algemene ruimtes niet toegestaan. In uw eigen appartement mag u, behalve in bed, wel roken. Met het oog op brandgevaar is het niet toegestaan open vuur in uw appartement te hebben, zoals een brandende kaars. Licht ontvlambare stoffen als spiritus zijn eveneens niet toegestaan. 11

12 In uw appartement is een brandinstructiekaart aanwezig. Bijzonderheden met betrekking tot de veiligheid dient u te allen tijde te melden bij het personeel (of in noodgevallen door 112 te bellen). 18. Kosten van verblijf in De Olmen De kosten van verpleging en verzorging in De Olmen worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wel moet vanaf de dag van verhuizing naar de verpleegunit een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK), die ook voor de inning zorgt. Niet alles wordt door de AWBZ betaald. Voor een aantal zaken wordt maandelijks een vaste, bijdrage in rekening gebracht. Dit betreft kosten voor: wassen en stomen van kleding, ontspanning, administratie en een extra drankje en versnapering. Daarnaast zijn er nog kosten die voor elke bewoner verschillend zijn zoals: toiletartikelen, kapper, pedicure, uitstapjes/vakantie en cadeautjes. De familie/contactpersoon krijgt periodiek een kostenoverzicht opgestuurd. Via een incassomachtiging kan het saldo van dit overzicht door De Olmen worden geïnd. De tarieven worden jaarlijks in overleg met de Cliëntenraad vastgesteld. De relatiebeheerder informeert u over de hoogte van de vastgestelde bedragen. Een compleet tarievenoverzicht is beschikbaar. Op uw verzoek verstrekken we u dit overzicht graag. Premies voor de zorgverzekering en uitvaartverzekering moet de bewoner/familie zelf regelen en betalen. Vanaf de verhuizing vallen de bewoners onder de WA-verzekering van Zorggroep Tangenborgh. De eigen WA-verzekering kan dan ook worden opgezegd. Een overzicht van de verzekerde bedragen en het eigen risico is beschikbaar. Vraag ernaar bij de maatschappelijk werker of bij het hoofd woonafdeling. 19. Beheer inkomsten en bezittingen Kunt u dit nog zelf, dan beheert u uiteraard zelf uw inkomsten en bezittingen. Waar dat niet (meer) mogelijk is wordt dit vaak gedaan door familieleden. Bij vragen hieromtrent kunt u terecht bij de relatiebeheerder. 20. Verzekeringen Als u bij ons komt wonen, moet u verzekerd zijn tegen ziektekosten. Wij raden u aan ook een aanvullende verzekering af te sluiten, waardoor u in aanmerking komt voor het in bruikleen krijgen van hulpmiddelen. Indien u een uitvaart- of levensverzekering heeft, moet u deze niet opzeggen. 12

13 Vanaf de verhuizing vallen de bewoners onder de WA-verzekering van De Olmen. De eigen WA-verzekering kan dan ook worden opgezegd. Een overzicht van de verzekerde bedragen treft u hieronder aan. Informatie over de voorwaarden en het eigen risico van deze verzekeringen vindt u in de onderstaande tabel. Inboedel- WA verzekering verzekering Verzekerd bedrag per bewoner altijd voldoende 1 per gebeurtenis Eigen risico Schroeien, zengen, smelten 50 Diefstal 2 Algemeen 25 Maximum uitkeringen: - lijfsieraden geld Vanwege de collectiviteit kan nooit sprake zijn van onderverzekering 2 Bij diefstal geldt dat sprake moet zijn van zichtbare braaksporen. Eventueel aanwezige kostbaarheden moet de bewoner zelf aanvullend verzekeren. Scootmobielen/motorrijtuigen moeten door bewoner zelf verzekerd worden. Schade veroorzaakt met scootmobiel/motorrijtuig is uitgesloten voor aansprakelijkheid. 13

14 21. Rechten van bewoners De belangen van bewoners worden, als zij dat zelf niet meer kunnen, behartigd door hun vertegenwoordigers, meestal een familielid. De bewoner of zijn vertegenwoordiger (aangeduid met de term 'eerste contactpersoon') heeft bepaalde rechten waar het de zorg voor de bewoner betreft. Deze staan onder andere beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De belangrijkste rechten voor de bewoner of diens vertegenwoordiger zijn: Het recht op informatie, in begrijpelijke taal, over het ziektebeeld, de behandeling, de gevolgen en risico's van de behandeling en eventuele alternatieven. Het recht op meebeslissen over de zorg en het toepassen van vrijheids- beperkende maatregelen. Het recht op inzage in een persoonlijk dossier. o De vertegenwoordiger kan via het hoofd woonafdeling inzage vragen in het o zorgleefplan en via de behandelaar in het behandeldossier. Het recht om een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken. Het recht op het indienen van een klacht (zie hiervoor hoofdstuk 26 in dit informatieboekje). 22. Privacybeleid We vragen u als (aanstaande) bewoner om allerlei persoonsgegevens, zoals uw adres, telefoonnummer, BSN-nummer e.d. De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u hierin de nodige rechten. Zorggroep Tangenborgh beschikt over een privacyreglement gebaseerd op bovengenoemde wet. 23. Gasten Uw gasten zijn bij ons welkom. Vraag hen niet te luidruchtig te zijn in verband met de medebewoners. 24. Giften Het is onze medewerkers niet toegestaan om giften te aanvaarden. Het is onze medewerkers, op basis van de wet, ook niet toegestaan om voordeel te trekken uit wilsbeschikkingen. Sommige van onze locaties hebben een stichting "Vrienden van " Eventueel kunt u uw gift schenken aan deze stichting. De giften daaraan komen ten goede van de desbetreffende 14

15 locatie. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de locatiemanager. 25. Klachtenregeling We streven ernaar dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening die wij u (gaan) bieden, maar beseffen dat er ook dingen mis kunnen gaan. De meeste problemen kunnen opgelost worden door ze tijdig te bespreken met de leidinggevende van de verpleegunit. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. Alle locaties kennen een lokale klachtenregeling, met een daarbij horend klachtenformulier (het Klascofomulier, waarbij "klasco" staat voor: klachten, suggesties en complimenten). De leidinggevende maakt binnen 7 dagen werk van deze klacht. U krijgt uiterlijk binnen 14 dagen een reactie over wat er gedaan is om uw klacht op te lossen. Naast deze klachtenregeling functioneert er een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Het staat u vrij om een (schriftelijke) klacht in te dienen bij deze klachtencommissie, buiten de lokale klachtenregeling om. Het adres van deze klachtencommissie is: Verpleeghuis De Horst (t.a.v. het secretariaat regionale klachtencommissie) Rondweg TC Emmen. 26. Cliëntenraad Binnen Heidehiem functioneert een Cliëntenraad, bestaande uit een aantal bewoners van het woon- en zorgcentrum en van de aanleunwoningen. De gekozen cliëntenraadsleden komen op voor uw belangen. De Cliëntenraad kent een wettelijke basis vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en geeft deze raad het recht om op bepaalde onderdelen de directie een advies of soms zwaarwegend advies te geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan een grote verbouwing of een fusie met een ander huis. Ook bent u altijd welkom om eens een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn openbaar. 27. Contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger Als u naar de verpleegunit verhuist, zullen we u vragen naar maximaal 3 contactpersonen. Contactpersonen zijn mensen die we zullen benaderen als u bijvoorbeeld ziek bent of naar het ziekenhuis moet. De namen van de contactpersonen noteren we in uw zorgleefplan. Bij wet is er altijd sprake van een (wettelijk) vertegenwoordiger 15

16 in het geval u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In eerste instantie is dat een echtgenoot/partner en als deze er niet (meer) is, een van de kinderen. Zijn die er niet (meer) dan kan u ook een ander vragen contactpersoon voor u te willen zijn. De eerste contactpersoon is bij voorkeur deze (wettelijk) vertegenwoordiger. Deze wordt ook altijd als eerste gebeld door ons. 28. Cliëntvertrouwenspersoon Heidehiem/De Olmen heeft voor de bewoners een vertrouwenspersoon. Dit is dhr. Gé van Winden. Heeft u iets waar u niet goed raad mee weet of hoe te handelen in bepaalde situaties, dan kunt u contact opnemen met hem. Hij kan niet voor u het probleem oplossen, maar kan wel ondersteunen in het vinden van een oplossing. Dhr. van Winden is op verschillende manieren te bereiken. Hij is vrijwilliger in Heidehiem en op de momenten dat hij aanwezig is, kunt u hem aanspreken. Ook heeft hij een postvakje in de hal. Verder is hij schriftelijk, telefonisch of via de mail te bereiken. Zijn adres is: Laan van der Marel CM Emmen Tel Vrijwilligers en mantelzorg Zorggroep Tangenborgh vindt het belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers een rol kunnen spelen in de zorgverlening aan onze bewoners/klanten. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben ieder hun specifieke mogelijkheden. Hun hulp kan een belangrijke aanvulling zijn op de professionele hulpverlening. Vrijwilligers mogen binnen Zorggroep Tangenborgh alle activiteiten ondernemen, met uitzondering van activiteiten die voorbehouden zijn aan professionele zorgverleners. Mantelzorgers mogen in principe doen wat ook vrijwilligers doen, maar mogen m.b.t. degene voor wie ze mantelzorger zijn, meer doen op het terrein van de directe zorg, mits hierover afspraken zijn gemaakt en deze afspraken vastgelegd zijn in het zorgleefplan van de bewoner/klant. 16

17 30. Ontruimen appartement na vertrek of overlijden Na overlijden heeft de familie 7 dagen de tijd om het appartement leeg te halen. Indien de overeenkomst eindigt door een andere reden dan door het overlijden van de bewoner, dan moet de bewoner het appartement ontruimd hebben uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst ten einde loopt. 31. Inschrijving op briefadres of woonadres Zoals u tijdens het onderhoud met de relatiebeheerder verteld is, bestaat er voor de (aanstaande) bewoner van de verpleegunit de mogelijkheid om te kiezen tussen inschrijving bij de gemeente op een woonadres of inschrijving op een briefadres. Eén en ander is geregeld in de Wet GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). Bent u van plan te kiezen voor een woonadres, wilt u ons dit dan laten weten? In dat geval wordt de bewoner geregistreerd als inwoner van de gemeente Emmen met als adres, het adres van het woon- en zorgcentrum waar De Olmen deel van uitmaakt. Alle post (dus ook van officiële instanties) komt dan op het adres in het woon- en zorgcentrum. Deze melding aan de gemeente wordt verzorgd door de relatiebeheerder. In de praktijk blijkt dat veruit de meeste mensen kiezen voor inschrijving op het briefadres. Dit betekent dat de (aanstaande) bewoner niet ingeschreven staat op het adres van het woon- en zorgcentrum, maar op een adres naar keuze. Alle post van officiële instanties gaat dan naar dat adres, bijvoorbeeld het adres van de 1 e contactpersoon. Om dit te regelen dient u contact op te nemen met afdeling Burgerzaken van de gemeente waar toekomstige ontvanger van de post woont. Om het briefadres te laten vastleggen moet u uw eigen identiteitskaart en die van de aanstaande bewoner meenemen naar het gemeentehuis. Vakantiekaartjes, tijdschriften, de krant en dergelijke kunt u wel sturen naar het adres van de bewoner (De Olmen). 32. Bereikbaarheid Vanaf het NS station Emmen rijdt eenmaal per uur bus 73 (Q Buzz richting Groningen) naar Heidehiem en stopt voor de deur. De Olmen bevindt zich op de 4e verdieping van Heidehiem. 17

18 33. Brandpreventie Hoewel we hopen nooit brand mee te maken, wordt er door Heidehiem/De Olmen veel aandacht besteed aan brandpreventie. Bijvoorbeeld door het opleiden van bedrijfshulpverleners en regelmatige controle door de brandweer. Wij vragen u kennis te nemen van de vluchtroutes die door het hele verpleeghuis op bordjes aangegeven staan. 34. Tot slot In deze brochure heeft u in beknopte vorm de nodige informatie kunnen lezen. Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij die graag. Wij hopen dat u naar tevredenheid gebruik zult maken van de voorzieningen van Heidehiem/De Olmen. 18

19 Bijlage Overzicht zorgaanbod Verpleegunit De Olmen Kortdurende opname in een verpleeghuis voor ouderen die tijdelijk verpleging/behandeling nodig hebben, op basis van een ZZP. Permanent verblijf verpleeghuis Voor ouderen die permanent verpleging/behandeling nodig hebben, op basis van een ZZP. Zorgzwaartepakketten (ZZP) Het verpleeghuis biedt de volgende ZZP s (verpleging en verzorging): ZZP 5 ZZP 6 ZZP 7 ZZP 8 ZZP 9 ZZP10 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Beschermd verblijf met intensieve palliatief/terminale zorg En de volgende sectorvreemde zorgzwaartepakketten: - Lichamelijk Gehandicapt - LG 3 t/m 7 Overige pakketten in overleg. Meer informatie over de zorgzwaartepakketten is verkrijgbaar bij het Zorgkantoor: 19

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiebrochure cliënten

Informatiebrochure cliënten Informatiebrochure cliënten mei 2014 Welkom bij Accolade Zorggroep! Het liefst blijven we zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd ondersteuning

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie