Verpleegunit De Olmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegunit De Olmen"

Transcriptie

1 Verpleegunit De Olmen Informatie voor nieuwe bewoners De Olmen maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh

2 2

3 Inleiding * Verpleegunit De Olmen is een afdeling binnen het Woon- en Zorgcentrum Heidehiem in Emmen. Heidehiem en dus ook De Olmen zijn sinds begin 2012 gevestigd in een prachtig nieuw gebouw, voorzien van alle gemakken.de Olmen maakt evenals Heidehiem deel uit van Zorggroep Tangenborgh. Zorggroep Tangenborgh omvat meerdere woon- en zorgcentra, verpleeghuizen, verpleegunits, een dagbehandelingcentrum en biedt ook thuiszorg in de regio Zuidoost Drenthe. Deze brochure geeft u de nodige informatie over onze verpleegunit en de voorzieningen die worden geboden. Wij adviseren u de inhoud goed te lezen en eventuele vragen die bij u opkomen te noteren. Er komt zeker nog gelegenheid om deze vragen stellen in een persoonlijk gesprek met onze relatiebeheerder, maar ons hierover bellen mag uiteraard ook. Neem dan contact op met uw relatiebeheerder die u deze brochure overhandigde. We hopen dat u zich snel thuis zult voelen. Adresgegevens Verpleegunit De Olmen Vossepad BD Emmen Tel De Olmen bevindt zich op de 4 e etage van Woon- en Zorgcentrum Heidehiem. *Foto DVHN: Duncan Weiting Versiedatum: PR 3

4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inhoudsopgave Indicatie en zorgzwaartepakket Onze zorgvisie Zorgovereenkomst Inrichting appartement Persoonlijke bezittingen Persoonlijke verzorging Onderzoek en behandeling Zorgleefplan Maaltijden Kleding en linnengoed Activiteiten en ontspanning Huisregels Wet BOPZ Medisch beleid Kerkdienst Loophulpmiddelen, rolstoelen en scootmobielen Veiligheid en roken Kosten van verblijf in De Olmen Beheer inkomsten en bezittingen Verzekeringen Rechten van bewoners Privacybeleid Gasten Giften Klachtenregeling Cliëntenraad Contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger Vertrouwenspersoon Vrijwilligers en mantelzorg Ontruimen appartement na vertrek of overlijden Inschrijving op briefadres of woonadres Bereikbaarheid Brandpreventie Tot slot Bijlage: overzicht zorgaanbod Zorggroep Tangenborgh en zorgzwaartepakketten 18 Pag. 4

5 1. Indicatie en zorgzwaartepakket Als u in de verpleegunit komt wonen, heeft u een geldige indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en een daarbij horend zorgzwaartepakket (ZZP). Deze indicatie moet u zelf (of een familielid of hulpverlener) aanvragen bij het CIZ. U kunt uw aanvraag schriftelijk of telefonisch bij het CIZ indienen. Het indicatiebesluit dat het CIZ neemt, gaat naar het Zorgkantoor en u ontvangt daarvan een afschrift. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat, indien u uw voorkeur voor De Olmen aangeeft, wij de gevraagde zorg gaan leveren. Het CIZ is in deze regio als volgt bereikbaar: Centrum Indicatiestelling Zorg Postbus AR ASSEN Tel: Fax: Website: Wat gebeurt er na een aanvraag De relatiebeheerder van De Olmen zal de gewenste zorg met u bespreken. Vervolgens doen wij ons uiterste best deze zorg zo snel mogelijk te leveren. Wij zijn wettelijk verplicht om voor aanvang van de zorg uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort, id-kaart of rijbewijs. Op basis van de toegewezen ZZP, wordt de zorg ingevuld. Naast de directe zorg geven wij ook zorg die minder zichtbaar is. Maar wel een vast onderdeel van de ZZP. Hierbij moet o.a. aan de aanwezigheid van nachtdienst, verpleegkundige dienst, scholing medewerkers, schrijven rapportage en overleg met behandelaars gedacht worden. Ook de activiteiten vallen onder de indirecte zorg. Meer informatie over zorgzwaartepakketten is te vinden achter in dit boekje (bijlage 1) en op de site van het Ministerie van VWS: Mogelijkheid dat De Olmen een indicatie aanvraagt Indien de indicatie niet meer in overeenstemming is met de zorgzwaarte of de indicatie eindigt, dan neemt De Olmen het initiatief voor de aanvraag van een nieuwe indicatie. Dit gebeurt in overleg met de bewoner of diens vertegenwoordiger en zal ook altijd door de bewoner of diens vertegenwoordiger worden ondertekend. Procedure ter verkrijging nieuwe indicatie Indien een bewoner op grond van een nieuwe indicatie lichtere of zwaardere zorg nodig heeft, dan zal deze zorg, in nauwe samenspraak met de bewoner of diens vertegenwoordiger, door De Olmen worden gegeven. De Olmen geeft de zorg die nodig en gewenst is en past binnen de meest actuele indicatie. Mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de indicatie Als de zorg niet langer nodig of gewenst is, dan zal De Olmen de zorg beëindigen, ook al is er nog een geldige indicatie. 5

6 2. Onze zorgvisie We vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat onze uitgangspunten zijn. Dat hebben we beschreven in onze zorgvisie. In onze zorgvisie gaan we uit van uw wensen en behoeften. Geredeneerd wordt vanuit het belang van de klant, waarbij de mogelijkheden die de verpleegunit te bieden heeft, begrensd kunnen zijn. Het is belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers deze visie kennen en dat zij in overeenstemming met de uitgangspunten van deze visie handelen. In de verschillende overlegvormen en bij de interne scholing wordt hier veel aandacht aan besteed. Als u daar belangstelling voor heeft, dan overhandigen wij u graag een exemplaar van de zorgvisie. De zorgvisie is ook te vinden op onze website: www. tangenborgh.nl 3. Zorgovereenkomst Als u verhuist naar de verpleegunit en nog niet in een woon- en zorgcentrum van Zorggroep Tangenborg woont, dan sluiten we met u een schriftelijk overeenkomst af, de zorgovereenkomst. Hierin spreken we af wat u van ons kunt verwachten en wat uw en onze rechten en plichten zijn. In de zorgovereenkomst wordt ook gesproken over "Algemene voorwaarden". Daar hoort de brochure getiteld "Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van Actiz en BTN" bij, die u van ons ontvangt. Artikel 8 van deze brochure verplicht ons u schriftelijke informatie te verstrekken over allerlei onderwerpen. Deze informatie hebben we opgenomen in deze informatiebrochure. 4. Inrichting appartement U bent uiteraard geheel vrij uw appartement naar eigen smaak op te knappen en in te richten. Het is immers uw eigen woonruimte, waar u zich thuis moet voelen. Toch van onze kant enkele adviezen met betrekking tot de inrichting van uw appartement: Neem bij voorkeur laagpolige vloerbedekking of vinyl. Dit in verband met eventuele loop- of tilhulpmiddelen en hygiëne. Vloerbedekking, voor welk materiaal u ook kiest, mag nooit geplakt worden. Leg geen losse kleden op de vloer in verband met struikelgevaar. Zorg ervoor dat u voldoende vertrouwde spullen om u heen houdt. Houd rekening met uw eigen mogelijkheden. Wie bijvoorbeeld een rollator, scootmobiel of rolstoel gebruikt heeft veel bewegingsruimte nodig. 6

7 5. Persoonlijke bezittingen Wij adviseren u terughoudend te zijn met het meenemen van kostbare dingen zoals sieraden, etc. Hoewel de medewerkers hier attent op zijn, blijken vermissingen niet altijd te voorkomen. Eventueel kunt u vooraf overleggen met de leidinggevende van de verpleegunit. Voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen (dit geldt ook voor kleding), kunnen wij als instelling niet aansprakelijk gesteld worden. 6. Persoonlijke verzorging In de verpleegunit zijn dag en nacht medewerkers aanwezig om u, daar waar nodig en afgesproken, te helpen bij de dagelijkse verzorging. We gaan daarbij uit van uw eigen mogelijkheden en beperkingen. Leidend is ook de indicatie, waarin het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) deze behoefte en uw recht op AWBZzorg heeft vastgesteld. Het personeel zal niet alle taken van uw familieleden en/of vrienden (de zogenaamde mantelzorg) kunnen overnemen. We gaan er vanuit dat bij bijvoorbeeld het kopen van kleding, een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis, een familielid van u meegaat. Hoewel we er naar streven, geeft het wonen in een verpleegunit u geen absolute garantie dat u hier te allen tijde kunt blijven wonen. Dit is mede afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke situatie. De door ons geboden zorg, moet voor alles verantwoord zijn en blijven. Uiteraard kunt u van ons verwachten dat een eventueel besluit tot verhuizing te allen tijde met u wordt besproken en pas genomen wordt na overleg met verschillende betrokkenen en deskundige partijen. 7. Onderzoek en behandeling Naast het wonen zijn onderzoek en behandeling heel belangrijk in De Olmen. Verzorgenden spelen een centrale rol in de zorgverlening. Ze worden hierbij geholpen en gesteund door arts, psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en vele anderen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de observatiegegevens wordt een individueel zorg(leef)plan opgesteld. 8. Zorgleefplan Voor iedere bewoner wordt door ons een zorgleefplan opgesteld. Hierin leggen we samen met u vast hoe u uw leven wil leiden en welke ondersteuning u daarbij van ons nodig heeft en kunt verwachten. Uitgangspunt is dat de bewoner het dagelijks leven kan leiden zoals hij dat graag wil. 7

8 Het gaat om zorg die zich richt op persoonlijke behoeften en voorkeuren Wanneer een bewoner 3 á 4 weken in De Olmen woont, wordt de familie uitgenodigd voor een gesprek. Een familiegesprek vindt tenminste eenmaal per jaar plaats, maar zo nodig vaker. Tijdens deze gesprekken worden de onderzoeksgegevens besproken en het zorgplan doorgenomen. De bewoner en diens familie beslissen mee over voorgestelde verzorging en behandeling. Vervolgens wordt het zorgplan regelmatig besproken en aangepast. Dit na overleg met de bewoner en diens familie. 9. Maaltijden De dagelijkse maaltijden worden voor u verzorgd. Binnen de verpleegunit eten we met elkaar in de huiskamer, tenzij dit niet mogelijk is omdat u bijvoorbeeld op bed verpleegd wordt. Dan krijgt u uiteraard uw eten op het appartement. 10. Kleding en linnengoed Op de dag dat u in De Olmen komt wonen, merken wij al uw kleding en het door u eventueel meegebrachte linnengoed. Op een onopvallende plaats komen uw naam, uw adres en soms een gecodeerd wasadvies voor de wasserij te staan. Dit merken is belangrijk om met name zoekraken te voorkomen. Met veel zorg proberen wij uw kleding zo goed mogelijk te wassen, maar incidenteel kan het voorkomen dat we sommige vlekken er niet uitkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het gebruik van bepaalde medicijnen. Nadat de kleding terug is uit de was of stomerij, kijken wij of reparaties nodig zijn, bijvoorbeeld het aannaaien van een knoop. Daar waar mogelijk repareert onze linnendienst uw kleding. Indien kleding niet te repareren is, dan zal het verzorgend personeel contact met u opnemen. Neemt u in de loop van de tijd nieuwe kleding mee, zorg er dan altijd voor dat deze via het verzorgend personeel gemerkt wordt. Risicovolle kleding Risicovolle kleding is in het algemeen die kleding die u thuis op de hand wast. Hiervoor hebben wij helaas géén voorzieningen. Daarom kunnen wij voor risicovolle kleding geen verantwoordelijkheid dragen. Welke kleding valt in deze risicogroep: alle kleding die van wol is of wol bevat (krimpen!); zijden kleding; suède kleding; kleding of linnengoed waarin verwerkt is: Acetaat, Helanca, Lastex, Lycra, Rhovyl en Stretch. Over het algemeen kunnen we stellen dat wanneer er op het etiket van een kledingstuk staat: met de hand wassen en/of niet geschikt voor de droogtrommel, dat deze kleding dan ongeschikt is voor onze wasserij. Omdat de kleding in ons huis vaker gewassen wordt en door het gebruik van de droogtrommel, zal uw kleding ook sneller slijten en dus eerder aan vervanging toe zijn. 8

9 Welke kleding en in welke aantallen De hieronder genoemde aantallen geven u enig houvast. Afhankelijk van uw eigen situatie kunt u van deze aantallen en soorten kleding afwijken. Bent u bijvoorbeeld niet gewend een jurk of kostuum te dragen, dan hoeft u deze uiteraard niet aan te schaffen. Ga dus uit van wat u gewoon bent te dragen. Dames en heren Ochtendjas 1 Ondergoed 15 stel Schoenen 2 paar Pantoffels 1 paar Zomer- en winterjas 1 Sjaals 2 Handschoenen 1 paar Zakdoeken 15 Pyjama s 10 Dames Zomer- en winterjurken 15 (of in plaats daarvan pantalons) Onderjurken (indien nodig) 3 Bh s (indien nodig) 3 Kousen en/of panty s 12 paar Heren Kostuum 1 Colberts 3 Pantalons 7 Overhemden 10 Truien, spencers of vesten 6 Sokken 10 paar 11. Activiteiten en ontspanning Naast wonen en zorg, wordt er in de verpleegunit veel aandacht besteed aan het welzijn. Door de medewerkers van de activiteitenbegeleiding worden tal van activiteiten georganiseerd. U bent altijd van harte welkom, maar volkomen vrij hieraan deel te nemen. Via het activiteitenoverzicht, diverse publicatieborden en de kabelkrant, worden deze activiteiten ruim van tevoren aangekondigd. Voor sommige activiteiten dient u zich tijdig op te geven. Er zijn activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. 12. Huisregels De verpleegunit kent geen "huisregels" in de strikte betekenis van het woord. We gaan er vanuit dat een ieder de algemeen geldende normen en waarden in acht neemt. In een huis waar veel mensen bij elkaar wonen, zult u rekening met de ander moeten houden. 9

10 Verderop in dit boekje staat informatie over het rookverbod in huis, onder welke voorwaarden een huisdier mogelijk is en welke afspraken er gelden voor het gebruik van scootmobielen e.d. 13. Wet BOPZ De Olmen valt onder de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. In deze wet liggen allerlei rechten en plichten vast voor verpleegunit en psychogeriatrische bewoner met betrekking tot de opnameprocedure, het verblijf, de behandeling en ontslag. Doel van deze wet is de rechten te beschermen van bewoners die niet zelf voor een verhuizing naar een instelling zoals De Olmen hebben gekozen. Deze wet geeft ook aan wanneer de instelling vrijheidsbeperkende maatregelen mag toepassen en hoe ver die mogen gaan, maar De Olmen maakt geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Onder het hierna volgende hoofdstuk "Medisch beleid", leest u hier meer over. De Wet BOPZ geldt niet voor vrijwillig opgenomen bewoners. Zij vallen onder de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 14. Medisch beleid Het medisch beleid is afgestemd op de veelal oudere bewoner met één of meer chronische aandoeningen. Het naderende levenseinde Ten aanzien van het naderende levenseinde hanteert De Olmen de wettelijke regels. Wanneer een bewoner een bepaalde handeling niet wenst, dan wordt dit in principe gerespecteerd. Tijdens deze fase is er intensief overleg met de familie. Het naderende levenseinde bespreken met de familie maakt deel uit van het proces. Een wilsverklaring ziet De Olmen als de uitdrukkelijke wens van de bewoner. Wilsverklaring Een wilsverklaring is een op schrift gestelde verklaring waarmee iemand te kennen geeft wat hij onder bepaalde omstandigheden wil dat er met hem gebeurt op het gebied van medische behandeling, verpleging en verzorging, als hij op dat moment niet meer wilsbekwaam is. Als u over een wilsverklaring beschikt, laat ons dat dan weten. Wij zullen u dan vragen een kopie te mogen maken die we in uw zorgleefplan zullen opbergen. In principe respecteren wij hetgeen u in uw wilsverklaring hebt opgenomen en zullen daar uitvoering aan geven, voor zover wij daarmee geen wettelijke regels schenden. Euthanasie Euthanasie behoort in theorie tot de mogelijkheden, echter in de praktijk kan het bij de ziekte dementie bijna nooit toegepast worden vanwege het aspect van de wilsonbekwaamheid van de betreffende persoon. Reanimatie Reanimatie wordt bij mensen met dementie afgeraden, vanwege hun hersenziekte. Bij reanimatie zijn de beschadigingen van de hersenen groot, met alle gevolgen van dien. 10

11 Hierbij houden wij rekening in ons reanimatiebeleid. Met de bewoner en/of diens familie worden hierover afspraken gemaakt en vastgelegd. Vrijheidsbeperkende maatregelen Wij gebruiken géén onrustbanden, verpleegdekens en spanlakens en met versuffende medicatie wordt de grootst mogelijke terughoudendheid betracht. Fixatie en versuffende medicatie leiden namelijk tot verzwakking van lichaam en geest en verhogen het risico op ernstig valletsel. In plaats van deze middelen te gebruiken, helpen wij bewoners om lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons in voor een veilige en aangename leefomgeving. Voor sommige mensen kunnen extra hulpmiddelen nodig zijn en dan kiezen wij hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Medicijnen In de verpleegunit is het beheer van de medicijnen in handen van het team verzorgenden. Bestellingen van medicijnen worden centraal gedaan bij een apotheek en ook door de apotheek aan het verpleeghuis afgeleverd. Voor meer informatie over medicijngebruik of bijwerkingen van medicijnen, kunt u terecht bij de verpleeghuisarts of op: 15. Kerkdienst Eens per maand is er een zang- en gebedsdienst in Heidehiem. Informeer hiernaar bij de medewerkers verzorging. 16. Loophulpmiddelen, rolstoelen, scootmobielen Scootmobielen bestemd voor gebruik buiten mogen in de verpleegunit niet gebruikt worden en dienen te worden gestald op de daarvoor bestemde plaats. Scootmobiels voor binnengebruik mogen in huis alleen gebruikt worden, indien de bestuurder zich aan een aantal regels houdt. Hierover bestaan afspraken op papier. Electrische rolstoelen en scootmobielen voor binnen kunt u stallen in uw eigen appartement of op de hiervoor aangewezen plaats in het woon- en zorgcentrum. In verband met de ruimte en veiligheid mogen deze hulpmiddelen niet op de gangen staan. Rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen moeten in uw eigen appartement worden gestald. 17. Veiligheid en roken Roken is in de algemene ruimtes niet toegestaan. In uw eigen appartement mag u, behalve in bed, wel roken. Met het oog op brandgevaar is het niet toegestaan open vuur in uw appartement te hebben, zoals een brandende kaars. Licht ontvlambare stoffen als spiritus zijn eveneens niet toegestaan. 11

12 In uw appartement is een brandinstructiekaart aanwezig. Bijzonderheden met betrekking tot de veiligheid dient u te allen tijde te melden bij het personeel (of in noodgevallen door 112 te bellen). 18. Kosten van verblijf in De Olmen De kosten van verpleging en verzorging in De Olmen worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wel moet vanaf de dag van verhuizing naar de verpleegunit een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK), die ook voor de inning zorgt. Niet alles wordt door de AWBZ betaald. Voor een aantal zaken wordt maandelijks een vaste, bijdrage in rekening gebracht. Dit betreft kosten voor: wassen en stomen van kleding, ontspanning, administratie en een extra drankje en versnapering. Daarnaast zijn er nog kosten die voor elke bewoner verschillend zijn zoals: toiletartikelen, kapper, pedicure, uitstapjes/vakantie en cadeautjes. De familie/contactpersoon krijgt periodiek een kostenoverzicht opgestuurd. Via een incassomachtiging kan het saldo van dit overzicht door De Olmen worden geïnd. De tarieven worden jaarlijks in overleg met de Cliëntenraad vastgesteld. De relatiebeheerder informeert u over de hoogte van de vastgestelde bedragen. Een compleet tarievenoverzicht is beschikbaar. Op uw verzoek verstrekken we u dit overzicht graag. Premies voor de zorgverzekering en uitvaartverzekering moet de bewoner/familie zelf regelen en betalen. Vanaf de verhuizing vallen de bewoners onder de WA-verzekering van Zorggroep Tangenborgh. De eigen WA-verzekering kan dan ook worden opgezegd. Een overzicht van de verzekerde bedragen en het eigen risico is beschikbaar. Vraag ernaar bij de maatschappelijk werker of bij het hoofd woonafdeling. 19. Beheer inkomsten en bezittingen Kunt u dit nog zelf, dan beheert u uiteraard zelf uw inkomsten en bezittingen. Waar dat niet (meer) mogelijk is wordt dit vaak gedaan door familieleden. Bij vragen hieromtrent kunt u terecht bij de relatiebeheerder. 20. Verzekeringen Als u bij ons komt wonen, moet u verzekerd zijn tegen ziektekosten. Wij raden u aan ook een aanvullende verzekering af te sluiten, waardoor u in aanmerking komt voor het in bruikleen krijgen van hulpmiddelen. Indien u een uitvaart- of levensverzekering heeft, moet u deze niet opzeggen. 12

13 Vanaf de verhuizing vallen de bewoners onder de WA-verzekering van De Olmen. De eigen WA-verzekering kan dan ook worden opgezegd. Een overzicht van de verzekerde bedragen treft u hieronder aan. Informatie over de voorwaarden en het eigen risico van deze verzekeringen vindt u in de onderstaande tabel. Inboedel- WA verzekering verzekering Verzekerd bedrag per bewoner altijd voldoende 1 per gebeurtenis Eigen risico Schroeien, zengen, smelten 50 Diefstal 2 Algemeen 25 Maximum uitkeringen: - lijfsieraden geld Vanwege de collectiviteit kan nooit sprake zijn van onderverzekering 2 Bij diefstal geldt dat sprake moet zijn van zichtbare braaksporen. Eventueel aanwezige kostbaarheden moet de bewoner zelf aanvullend verzekeren. Scootmobielen/motorrijtuigen moeten door bewoner zelf verzekerd worden. Schade veroorzaakt met scootmobiel/motorrijtuig is uitgesloten voor aansprakelijkheid. 13

14 21. Rechten van bewoners De belangen van bewoners worden, als zij dat zelf niet meer kunnen, behartigd door hun vertegenwoordigers, meestal een familielid. De bewoner of zijn vertegenwoordiger (aangeduid met de term 'eerste contactpersoon') heeft bepaalde rechten waar het de zorg voor de bewoner betreft. Deze staan onder andere beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De belangrijkste rechten voor de bewoner of diens vertegenwoordiger zijn: Het recht op informatie, in begrijpelijke taal, over het ziektebeeld, de behandeling, de gevolgen en risico's van de behandeling en eventuele alternatieven. Het recht op meebeslissen over de zorg en het toepassen van vrijheids- beperkende maatregelen. Het recht op inzage in een persoonlijk dossier. o De vertegenwoordiger kan via het hoofd woonafdeling inzage vragen in het o zorgleefplan en via de behandelaar in het behandeldossier. Het recht om een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken. Het recht op het indienen van een klacht (zie hiervoor hoofdstuk 26 in dit informatieboekje). 22. Privacybeleid We vragen u als (aanstaande) bewoner om allerlei persoonsgegevens, zoals uw adres, telefoonnummer, BSN-nummer e.d. De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u hierin de nodige rechten. Zorggroep Tangenborgh beschikt over een privacyreglement gebaseerd op bovengenoemde wet. 23. Gasten Uw gasten zijn bij ons welkom. Vraag hen niet te luidruchtig te zijn in verband met de medebewoners. 24. Giften Het is onze medewerkers niet toegestaan om giften te aanvaarden. Het is onze medewerkers, op basis van de wet, ook niet toegestaan om voordeel te trekken uit wilsbeschikkingen. Sommige van onze locaties hebben een stichting "Vrienden van " Eventueel kunt u uw gift schenken aan deze stichting. De giften daaraan komen ten goede van de desbetreffende 14

15 locatie. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de locatiemanager. 25. Klachtenregeling We streven ernaar dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening die wij u (gaan) bieden, maar beseffen dat er ook dingen mis kunnen gaan. De meeste problemen kunnen opgelost worden door ze tijdig te bespreken met de leidinggevende van de verpleegunit. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. Alle locaties kennen een lokale klachtenregeling, met een daarbij horend klachtenformulier (het Klascofomulier, waarbij "klasco" staat voor: klachten, suggesties en complimenten). De leidinggevende maakt binnen 7 dagen werk van deze klacht. U krijgt uiterlijk binnen 14 dagen een reactie over wat er gedaan is om uw klacht op te lossen. Naast deze klachtenregeling functioneert er een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Het staat u vrij om een (schriftelijke) klacht in te dienen bij deze klachtencommissie, buiten de lokale klachtenregeling om. Het adres van deze klachtencommissie is: Verpleeghuis De Horst (t.a.v. het secretariaat regionale klachtencommissie) Rondweg TC Emmen. 26. Cliëntenraad Binnen Heidehiem functioneert een Cliëntenraad, bestaande uit een aantal bewoners van het woon- en zorgcentrum en van de aanleunwoningen. De gekozen cliëntenraadsleden komen op voor uw belangen. De Cliëntenraad kent een wettelijke basis vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en geeft deze raad het recht om op bepaalde onderdelen de directie een advies of soms zwaarwegend advies te geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan een grote verbouwing of een fusie met een ander huis. Ook bent u altijd welkom om eens een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn openbaar. 27. Contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger Als u naar de verpleegunit verhuist, zullen we u vragen naar maximaal 3 contactpersonen. Contactpersonen zijn mensen die we zullen benaderen als u bijvoorbeeld ziek bent of naar het ziekenhuis moet. De namen van de contactpersonen noteren we in uw zorgleefplan. Bij wet is er altijd sprake van een (wettelijk) vertegenwoordiger 15

16 in het geval u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In eerste instantie is dat een echtgenoot/partner en als deze er niet (meer) is, een van de kinderen. Zijn die er niet (meer) dan kan u ook een ander vragen contactpersoon voor u te willen zijn. De eerste contactpersoon is bij voorkeur deze (wettelijk) vertegenwoordiger. Deze wordt ook altijd als eerste gebeld door ons. 28. Cliëntvertrouwenspersoon Heidehiem/De Olmen heeft voor de bewoners een vertrouwenspersoon. Dit is dhr. Gé van Winden. Heeft u iets waar u niet goed raad mee weet of hoe te handelen in bepaalde situaties, dan kunt u contact opnemen met hem. Hij kan niet voor u het probleem oplossen, maar kan wel ondersteunen in het vinden van een oplossing. Dhr. van Winden is op verschillende manieren te bereiken. Hij is vrijwilliger in Heidehiem en op de momenten dat hij aanwezig is, kunt u hem aanspreken. Ook heeft hij een postvakje in de hal. Verder is hij schriftelijk, telefonisch of via de mail te bereiken. Zijn adres is: Laan van der Marel CM Emmen Tel Vrijwilligers en mantelzorg Zorggroep Tangenborgh vindt het belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers een rol kunnen spelen in de zorgverlening aan onze bewoners/klanten. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben ieder hun specifieke mogelijkheden. Hun hulp kan een belangrijke aanvulling zijn op de professionele hulpverlening. Vrijwilligers mogen binnen Zorggroep Tangenborgh alle activiteiten ondernemen, met uitzondering van activiteiten die voorbehouden zijn aan professionele zorgverleners. Mantelzorgers mogen in principe doen wat ook vrijwilligers doen, maar mogen m.b.t. degene voor wie ze mantelzorger zijn, meer doen op het terrein van de directe zorg, mits hierover afspraken zijn gemaakt en deze afspraken vastgelegd zijn in het zorgleefplan van de bewoner/klant. 16

17 30. Ontruimen appartement na vertrek of overlijden Na overlijden heeft de familie 7 dagen de tijd om het appartement leeg te halen. Indien de overeenkomst eindigt door een andere reden dan door het overlijden van de bewoner, dan moet de bewoner het appartement ontruimd hebben uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst ten einde loopt. 31. Inschrijving op briefadres of woonadres Zoals u tijdens het onderhoud met de relatiebeheerder verteld is, bestaat er voor de (aanstaande) bewoner van de verpleegunit de mogelijkheid om te kiezen tussen inschrijving bij de gemeente op een woonadres of inschrijving op een briefadres. Eén en ander is geregeld in de Wet GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). Bent u van plan te kiezen voor een woonadres, wilt u ons dit dan laten weten? In dat geval wordt de bewoner geregistreerd als inwoner van de gemeente Emmen met als adres, het adres van het woon- en zorgcentrum waar De Olmen deel van uitmaakt. Alle post (dus ook van officiële instanties) komt dan op het adres in het woon- en zorgcentrum. Deze melding aan de gemeente wordt verzorgd door de relatiebeheerder. In de praktijk blijkt dat veruit de meeste mensen kiezen voor inschrijving op het briefadres. Dit betekent dat de (aanstaande) bewoner niet ingeschreven staat op het adres van het woon- en zorgcentrum, maar op een adres naar keuze. Alle post van officiële instanties gaat dan naar dat adres, bijvoorbeeld het adres van de 1 e contactpersoon. Om dit te regelen dient u contact op te nemen met afdeling Burgerzaken van de gemeente waar toekomstige ontvanger van de post woont. Om het briefadres te laten vastleggen moet u uw eigen identiteitskaart en die van de aanstaande bewoner meenemen naar het gemeentehuis. Vakantiekaartjes, tijdschriften, de krant en dergelijke kunt u wel sturen naar het adres van de bewoner (De Olmen). 32. Bereikbaarheid Vanaf het NS station Emmen rijdt eenmaal per uur bus 73 (Q Buzz richting Groningen) naar Heidehiem en stopt voor de deur. De Olmen bevindt zich op de 4e verdieping van Heidehiem. 17

18 33. Brandpreventie Hoewel we hopen nooit brand mee te maken, wordt er door Heidehiem/De Olmen veel aandacht besteed aan brandpreventie. Bijvoorbeeld door het opleiden van bedrijfshulpverleners en regelmatige controle door de brandweer. Wij vragen u kennis te nemen van de vluchtroutes die door het hele verpleeghuis op bordjes aangegeven staan. 34. Tot slot In deze brochure heeft u in beknopte vorm de nodige informatie kunnen lezen. Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij die graag. Wij hopen dat u naar tevredenheid gebruik zult maken van de voorzieningen van Heidehiem/De Olmen. 18

19 Bijlage Overzicht zorgaanbod Verpleegunit De Olmen Kortdurende opname in een verpleeghuis voor ouderen die tijdelijk verpleging/behandeling nodig hebben, op basis van een ZZP. Permanent verblijf verpleeghuis Voor ouderen die permanent verpleging/behandeling nodig hebben, op basis van een ZZP. Zorgzwaartepakketten (ZZP) Het verpleeghuis biedt de volgende ZZP s (verpleging en verzorging): ZZP 5 ZZP 6 ZZP 7 ZZP 8 ZZP 9 ZZP10 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Beschermd verblijf met intensieve palliatief/terminale zorg En de volgende sectorvreemde zorgzwaartepakketten: - Lichamelijk Gehandicapt - LG 3 t/m 7 Overige pakketten in overleg. Meer informatie over de zorgzwaartepakketten is verkrijgbaar bij het Zorgkantoor: 19

Verpleeghuis De Weegbree

Verpleeghuis De Weegbree Verpleeghuis De Weegbree Informatie voor nieuwe bewoners De Weegbree maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh Uitgave: 21-07-2014 PR 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding..... 3 2. Indicatie en zorgzwaartepakket

Nadere informatie

Verpleeghuis De Bleerinck

Verpleeghuis De Bleerinck Verpleeghuis De Bleerinck Informatie voor nieuwe bewoners De Bleerinck maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh Uitgave: 05-11-2013 PR 1 Inhoudsopgave hfdst pag Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding...... 3

Nadere informatie

Woonzorglocatie De Weegbree

Woonzorglocatie De Weegbree Woonzorglocatie De Weegbree Informatie voor nieuwe bewoners De Weegbree maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh Uitgave: 16-11-2016 PR 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding..... 3 2. Indicatie en zorgzwaartepakket

Nadere informatie

Woonzorglocatie De Bleerinck

Woonzorglocatie De Bleerinck Woonzorglocatie De Bleerinck Informatie voor nieuwe bewoners De Bleerinck maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh Uitgave: 22-11-2016 PR 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...... 3 2. Indicatie

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Informatie voor bewoners en geïnteresseerden 2 Deze folder geeft informatie over Dorestad. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze gerust

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening voor verpleeghuiscliënten Stichting Florence, gevestigd te Rijswijk en hierbij vertegenwoordigd door de heer/mevrouw xxxx in de functie van xxxx, hierna te noemen

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Adviezen en informatie over de Viattence wasservice

Adviezen en informatie over de Viattence wasservice Adviezen en informatie over de Viattence wasservice Welkom bij Viattence! U woont op dit moment bij Viattence of u komt binnenkort in één van onze locaties wonen en daar hoort ook bij dat uw was gedaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve

Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Welkom bij Zorgboerderij de Betuwehoeve Wie weet stapt u vandaag wel met een dubbel gevoel bij ons binnen. Verhuizen naar een zorgcentrum betekent vaak, dat het

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling, zonder BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Wonen met zorg bij CuraMare

Wonen met zorg bij CuraMare Wonen met zorg bij CuraMare Welkom bij CuraMare Leven zoals u gewend bent CuraMare biedt persoonlijke zorg aan iedereen die op zorg of verpleging is aangewezen in de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Verpleeghuiszorg voor mensen met dementie Verpleeghuiszorg voor mensen met dementie Uw leven zo aangenaam mogelijk maken. Dat staat voorop bij de verpleeghuiszorg van Savant Zorg. En daarmee bent u verzekerd van de juiste zorg, begeleiding én

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Atlant en de Wet BOPZ*

Atlant en de Wet BOPZ* Atlant en de Wet BOPZ* Alleen als het echt niet anders kan visie wanneer wel, wanneer niet stappenplan klachten * Wet BOPZ - Wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis Atlant en de wet BOPZ

Nadere informatie

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen.

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen. HUISREGLEMENT VAN WOONZORGCENTRUM ADEGEEST In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm toegepast. Voor zover van toepassing wordt de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld. Preambule In dit reglement wordt

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wijzigingen Algemene Voorwaarden Wet Langdurige Zorg (WLZ) Binnen de algemene voorwaarden WLZ zijn er ten opzichte van de Algemene Leveringsvoorwaarden AWBZ gedateerd op 1 januari 2014 wijzigingen aangebracht.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

1. Aan artikel 29, vierde lid wordt toegevoegd: De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

1. Aan artikel 29, vierde lid wordt toegevoegd: De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Addendum Algemene voorwaarden Zorg met verblijf 1 Wijzigingen d.d. januari 2014 resp. januari 2015 Wijzigingen per januari 2014 ActiZ, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond en de NPCF hebben

Nadere informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie

Wonen op Loovelden. Algemene informatie Wonen op Loovelden Algemene informatie. Loovelden In Loovelden wonen 24 cliënten. Deze vorm van kleinschalig wonen is gericht op zorgverlening aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. Er zijn

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Wasbrochure. Informatie over het (laten) wassen van uw linnengoed en kleding

Wasbrochure. Informatie over het (laten) wassen van uw linnengoed en kleding Informatie over het (laten) wassen van uw linnengoed en kleding In deze brochure willen wij uiteenzetten hoe de wasverzorging voor cliënten van Marente is geregeld en hoe u er, als (toekomstig) cliënt

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Opname in een kliniek is altijd ingrijpend en emotioneel. Voor u, maar ook voor uw familie en vrienden. In deze folder

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Interdisciplinaire Afdeling

Interdisciplinaire Afdeling Interdisciplinaire Afdeling U bent opgenomen op de Interdisciplinaire Afdeling, een afdeling in Rijnstate Arnhem speciaal voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Driezorgwoningen De Wendakker. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans

Driezorgwoningen De Wendakker. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans Driezorgwoningen De Wendakker Wonen, Zorg en Welzijn in Balans Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een driezorgwoning? 4 2. De verhuizing 5 3. Administratieve zaken 6 3.1 Huur en servicekosten 4. Algemene afspraken

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT) Wij zorgen ervoor als geen ander! Volledig Pakket Thuis (VPT) Volledig Pakket Thuis Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 6 Met behandeling

Zorgarrangement ZZP 6 Met behandeling Zorgarrangement ZZP 6 Met behandeling Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Dagbehandeling Orbis Lemborgh

Dagbehandeling Orbis Lemborgh Dagbehandeling Orbis Lemborgh Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagbehandeling van Orbis Lemborgh. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening is moeilijk

Nadere informatie

Wonen. bij De Stouwe. De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1

Wonen. bij De Stouwe. De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1 Wonen bij De Stouwe De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1 Informatie over wonen bij De Stouwe Welkom bij De Stouwe! 1. Inleiding... 3 2. Wonen bij De Stouwe... 3 Persoonlijke eigendommen... 3 Ontspanning

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Cliëntdossier. Versie 2

Cliëntdossier. Versie 2 Cliëntdossier Versie 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST... 3 3 AFSPRAKEN VASTLEGGEN... 3 4 SCHRIFTELIJKE WILSVERKLARING... 5 5 WAT BETEKENT HET CLIËNTDOSSIER IN DE PRAKTIJK?...

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dagverzorging Orbis De Baenje

Dagverzorging Orbis De Baenje Dagverzorging Orbis De Baenje 2 Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagverzorging Baenjehöfke in Orbis De Baenje. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening

Nadere informatie

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het verzorg i n g s h u i s No ordwijk en wo onzorgcentrum Gro ot Ho o gwaak Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. Deze

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie